Gävle OK Årsberättelse 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle OK Årsberättelse 2008"

Transkript

1 Gävle OK Årsberättelse 2008

2 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle Våra sponsorer 2008

3 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2008, 60:e verksamhetsåret Verksamhet I början av februari genomfördes en diskussionshelg i Gysinge, med 12 deltagare på fredagen och 14 på lördagen. Temat för diskussionen var: vad ska GOK satsa på till De största Målområdena vi kom fram till är: - Engagerade medlemmar - Klubbstuga/samlingsplats - Marknadsföra/Nyrekrytering av barn och Vuxna - Tävla, elit & tävlingsorienterare Vidare utredning av mål 1-3 gjordes (mer hanns inte med tyvärr) En fortsättning på diskussionen hölls en kväll i oktober, då mål togs fram till respektive kommitté. Styrelsen vill också poängtera att det är viktigt att inte glömma att vi som förening gör ett bra arbete, och mycket av det som kommit fram under diskussionen gör vi redan idag. Funktionärer Styrelsen: Ordförande: Mikael Berggren (2008:1) Vice ordf.: Jan Sjöhed (Ungdk) (2008:1) Kassör: Ingegärd Svensson (2008:2) Sekreterare: Åsa Cliffordson(2007:2) Ledamot: Pär Jonsson (Arrk) (2007:2) Erik Sisell (Breddk) (2007:2) Suppleanter: Anette Hälldahl(2007:2) Åsa Jernberg (2008:2) Revisorer: Ordinarie: Suppleant: Bengt Persson Magnus Mejyr Lillemor Forsberg Valberedning: Harry Hietanen Anders Ek Karin Bergström Företrädare i Gävle OL-allians samt Alliansen IP Skogen Gästrikland: Allan Haglund Årsmötet hölls i början av mars. Åsa Jernberg avgick som ledamot från träningskommittén, men valdes in som suppleant på två år. En vakans uppstod från träningskommittén, övriga styrelsemedlemmar var kvar. I april hjälpte ett stort gäng till att vårstäda två kvällar i Stigslund och Strömsbro, på uppdrag av Tekniska kontoret. Två städdagar har även anordnats kring vår egen klubbstuga, en i juni och en i oktober. Bland annat har det kommit upp nya stuprör, målats utvändigt och på toaletterna invändigt, samt röjts sly och klippts gräs. Under hösten färdigställdes även gärdesgården, som nu går längs hela infartsvägen fram till stugan. En ny omklädningsbänk har införskaffats till herrarnas omklädningsrum. Första helgen i december deltog vi på nytt på julmarknaden på stortorget med vårt chokladhjul. Det var klent med besökare på lördagen men desto fler på söndagen, så resultatet blev en fördubbling jämfört med föregående år. Under helgerna 2:a och 4:e advent hjälpte vi dessutom till med att sprida julstämning genom att vakta eldkorgar och bjuda på pepparkakor på Stortorget och Rådhustorget.

4 Gävle Orienteringsklubb Sidan 4 Gävle Medlemslotteriet har fortsatt under året i form av tippande på V75. 5 omgångar, à 10 veckor, genomfördes under året och inbringade till Gävle OK. Under året har försäljningen av Ullmaxkläder tagit fart, dels på våra egna träningar men också då ett antal av klubbens medlemmar tagit med sig provkollektioner och sålt på sina respektive arbetsplatser. Styrelsen har beslutat att alla intäkter via Ullmax skall vikas till klubbstugan. Även denna säsongen hade Maria och Gustav Nordström fina framgångar i Skid-O. Gustav tog guld i samtliga tre distanser på JSM och Maria tog guld i mass-starten. Båda deltog även på JVM i Skid-O som gick i Bulgarien. Där deltog Gustav i stafettlaget som tog en bronsmedalj. Maria stod även för en fin orienteringsframgång genom att komma 4:a på sprint-sm. Möten Årsmötet hölls i början av mars i Infocenter på Leaf. Höstmötet hölls i GOK-stugan en onsdagkväll i oktober. Styrelsen har hållit 9 st. ordinarie styrelsemöten samt ett konstitutionerande möte i samband med årsmötet. Information Sumpskon, matrikeln och hemsidan på internet, används flitigt för att sprida information om klubbens aktiviteter. Under året har det även stått att läsa om Gävle OK och våra medlemmars framgångar vid ett flertal tillfällen i Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Detta mycket tack vare Karl-Olov Borg, som flitigt skriver om oss och ser till att orienteringen får bra publicitet! Sumpskon fick en ny redaktion efter sommaren, då Helen Walfridsson valde att avgå efter flera års bra arbete i redaktionen, och ersattes av Pernilla Eriksson och August Tynong. Medlemsvård I stället för årsfest sparar vi oss inför för vårt kommande 60-årsfirande i februari 2009.

5 Gävle Orienteringsklubb Sidan 5 Gävle Övriga klubbfunktionärer Infogrupp: Klubbtidning Sumpskon & Månadsblad: Helen Walfridsson, Pernilla Eriksson August Tynong Internet: Lars-Håkan Bengtsson, Mona Åkerman Medlemsmatrikel: Helena Backlund Utskick: Maria Norin Utbildning: Karl-Olov Borg Klädgrupp: Magnus Mejyr Jan Andersson, Per Sjölund, Anette Sjöberg Medlemslotteri: Göran Nordström, Stefan Ahrell Trivselgrupp: Stuggruppen: Kerstin Vikner Mattias Lindman, Elisabeth Lindman Materielgrupp: Allan Haglund, Börje Westring Medlemsstatistik Medlemsantalet för 2008 var totalt 537, +1st. i jämförelse med Kvinnor 20år : 77 Kvinnor 21- år: 154 Män 20år: 92 Män 21- år: 214

6 Gävle Orienteringsklubb Sidan 6 Gävle Arrangemangskommittén Kommitténs uppdrag Uppdraget är att planera, initiera och stödja genomförandet av klubbens publika orienteringsarrangemang. Dessutom ingår att utse funktionärer, planera och beställa kartritning, kartförsäljning samt att ansvara för inköp och förvaltning av material. Kommittén har också ansvaret för kompetensförsörjning av tävlingsledare, banläggare och ansvariga för övrig tävlingsteknik, t.ex. systemen Ola och SportIdent. Under året har 5 st kommittémöten hållits. Genomförda tävlingsarrangemang 2008 Funktionärer Kommittén har bestått av: Pär Jonsson, sammankallande Lars-Håkan Bengtsson Tommy Berger Per Sundberg Kartgrupp: Annika Gillgren Jerker Boman Materielgrupp: Allan Haglund Börje Westring Vårluffen, Ölbo Hedesunda medeldistans med elitklasser lördag 10 maj långdistans med elitklasser söndag 11 maj Tävlingsledare var Pär Jonsson, banläggare Pelle Sundberg/Torbjörn Djuvfeldt deltagare Höstluffen, Hillevik nationell medeldistans söndag 21 september Tävlingsledare Pär Jonsson, banläggare Lars-Håkan Bengtsson och Erik Sisell deltagare Materialinköp Under året har följande materialinköp gjorts: Toner och papper till färgskrivare på klubblokalen Berget. Sportidentutrustningen kompletterats med 2 nya sport-ident masterenheter (BSF8) samt en ny snabb thermoskrivare. GOK har nu två utrustningar med 30 enheter i varje + thermoskrivare i varje och där det finns start/mål/check/töm i varje uppsättning. Kartor/Kartförsäljning Under året har ny karta producerats över Råhällan och Gråberget i Utvalnäs. Kartor runt skolorna har producerats av GOK-ungdomar inom ramen för skolprojektet. Annika Gillgren ansvarar för klubbens digitala kartarkiv i Ocad och beställningar av uttag ur arkivet. En hel del beställningar har gjorts under året.

7 Gävle Orienteringsklubb Sidan 7 Gävle Skolprojektet Kommittén sökte under året pengar via idrottslyftet för satsning mot skolorna i Gävle tätort. Satsningen (001-55) beviljades kr och löper från 1 juli 2008 till 30 juni Utdrag ur ansökan: Gävle orienteringsklubb vill bidra till att skapa stimulerande idrottsmiljöer i anslutning till grundskolorna i Gävle. Idén är att i ett första steg producera närkartor kring skolan, dvs skogområdet runt skolorna. Nästa steg är att erbjuda skolorna tillgång till kartor med färdiga orienteringsövningar och banor via webben där t ex fritidspedagoger, idrottslärare, ledare och övriga kan ladda ned kartor och övningar. Till sin hjälp har föreningen sommarjobbande ungdomar och en professionell kartritare. På hemsidan har skolprojektet fått en egen sida och där finns instruktioner, kartor och övningar upplagda. Skolgårdskartor Kommittén sökte under året pengar via idrottslyftet för produktion av lärkartor/skolgårdskartor. Satsningen beviljades kr och löper från 1 januari 2009 till 30 juni Resultat Kommittén når upp till kraven på resultatbudget rörande arrangemangen. Resultat på vid Vårluffen mot budget på Resultat på vid Höstluffen mot budget på

8 Gävle Orienteringsklubb Sidan 8 Gävle Breddkommittén Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten har varit Naturpasset, Skoj på Hoj, Veckoturen och Tjejgåing. Naturpasset Naturpasset har som vanligt arrangerats i två olika områden. I år var det förutom Hemlingby även vid Engesberg. I Hemlingby var det Hans Aurell som skötte det praktiska med utplacering av kontroller och motsvarande vid Engesberg sköttes av Sören Gunnarsson. Funktionärer Kommittén har bestått av: Helena Hemström, sammankallande t.o.m Höstmötet Anders Ek, sammankallande fr.o.m Höstmötet Tomas Falk Håkan Forsgren, t.o.m Höstmötet Stig-Göran Mårtensson, fr.o.m Höstmötet Erik Sisell, styrelsens kontaktperson till kommittén Skoj på hoj Skoj på hoj arrangerades nu för fjärde året. Kartan som är ett utsnitt ur GOK:s stadskarta var i år en stående A3 i skala 1: som sträckte sig från Hille i norr till Andersberg i söder, Sätra i väster och en bit bortom Brynäs i öster. Fotografierna som användes var tagna av Helena Hemström, Markus Falk och Anders Ek. För att göra en mindre justering av försättsbladet hade kommittén hjälp av Mattias Borg. Packning av Naturpasspaketen och Skoj på hoj! skedde en vårkväll i GOK-stugan dit Helena Hemström lyckats locka ett gäng arbetsvilliga. Helena svarade även för spridningen av paketen till försäljningsställena. I år lyckades vi spränga 1000-vallen för sålda Naturpass- och Skoj på hoj-paket, närmare bestämt 1009 st. Med det blev vi den mest framgångsrika klubben i Sverige, enligt SOFT:s säljstatistik för Naturpass. Detta trots ett litet tapp för Naturpasset där vi sålde 454 st. jämfört med 475st. år En rejäl uppryckning blev det däremot för Skoj på hoj! där vi i år lyckades sälja 555 st. jämfört med 338 st En stor del av den ökningen kommer sig av att Gävle kommun i år köpt 150 st. paket att dela ut bland sina anställda. Men vi märker också att fler börjar känna till arrangemanget och vi får många positiva kommentarer från dem som deltagit. 120 st. lämnade i år in startkort för Skoj på hoj! och 32 st. för Naturpasset. Försäljningen har skett genom ett antal sport-, cykel- och friluftslivshandlare. Den dominerande andelen av försäljningen sker annars till företag och i många fall där våra medlemmar finns anställda. Att erbjuda sina anställda Naturpasset och Skoj på hoj är billiga och enkla sätt för företag vid en friskvårdssatsning. Cykeldagen och Trafikantveckan Vid två av kommunens arrangemang har GOK ställt upp med miniversioner av Skoj på hoj.

9 Gävle Orienteringsklubb Sidan 9 Gävle Den 17 maj arrangerades Cykeldagen vid Rådhustorget, där vi delade ut ett speciellt Skoj på hoj för det arrangemanget. Det var en mindre karta som begränsades till centrala Gävle med tio kontroller att besöka. Tyvärr så var det inte det bästa vädret den dagen, snarare det värsta, så att antalet besökare vi Rådhustorget inte blev så många. Kartan delades däremot ut även hos turistinformationen på Nian under de följande veckorna. 31 st deltagare lämnade in svarstalongen och 16 st. av dem fick pris. Priset bestod av ett presentkort hos någon av de cykelhandlare som var medarrangör vid Cykeldagen. Ett liknande arrangemang ställde GOK upp med vid Trafikantveckan 16-22/9. Lördagen den 20/9 var arrangemanget lokaliserat till Stortorget där vi medverkade och delade ut kartor och informerade om Naturpasset och Skoj på hoj. Deltagarna fick hålla på en månad från den lördagen. Gävle kommun bidrog med priser och bland inlämnade svar delade vi ut 13 st. priser. Kartorna med bilder för dessa arrangemang var utformade av Anders Ek. På lördagen vid Trafikantveckan passade vi även på att ha en offentlig dragning på de inlämnade startkorten för årets Naturpass och Skoj på hoj. En förhållandevis stor samling av presumtiva pristagare hade slutit upp för dragningen och några av pristagarna visade sig även vara närvarande. Veckoturen Veckoturen arrangerades under tiden maj t.o.m. september tillsammans med Valbo AIF, OK Ödmården, Skutskärs OK och Oslättforspojkarna IK. Gävle OK svarade för åtta arrangemang, varav två ingick i Gävle 3-dagars. Arrangörer för GOK:s veckoturer har varit: Benny Jangren, Anders Olsson, Tomas Falk, Allan Haglund, Anders Ek, Mona Åkerman, Gillgrens och Magnus Lundberg. Samordnare av Veckoturerna för GOK:s räkning har varit Håkan Forsgren. Kartor med banpåtryck skrevs ut på den egna skrivaren på Berget. Glädjande är att det är fler som deltar på Veckoturerna och jämfört med fjolåret så är det en 20 procentig ökning totalt och för GOK:s arrangemang en 15 procentig ökning. Deltagarrekord för ett arrangemang blev det vid 3-dagars första etapp med 125 startande. Tjejgåing Tjejgåing arrangerades onsdagen den 27:e augusti. Start och mål var placerat vid Regementsparken, som vanligt. Antalet startande blev ca 350 tjejer, vilket var färre än i fjol. Under året har en grupp bestående av Per Walfridsson, Christine Persson, Matilda Österberg och Marika Johansson under Pers ledning jobbat med arrangemanget. Per var den enda som var kvar från fjolårets grupp. Gruppen har svarat för tillståndsansökningar, marknadsföring, spridning av broschyrer mm, mm. Det mesta av det praktiska arbetet med uppbyggnaden av tävlingscentrum under tävlingsdagen har skötts av Börje Westring och Allan Haglund. Efter arrangemanget har gruppen redovisat sina erfarenheter i en rapport. Man kommer att försöka analysera vad som gjort att deltagarantalet sjunker och försöka hitta en lösning som ändrar den trenden. Trots det försämrade deltagarantalet gav arrangemanget ett gott ekonomiskt resultat, bl.a. beroende på minskade kostnader och ett nytt sätt från Gångförbundets sida att fördela inkomsterna.

10 Gävle Orienteringsklubb Sidan 10 Gävle Elitkommittén Elitkommitén har tillsammans med TRK planerat och genomfört elitverksamheten under året. I halvårsplanen har man grovt planerat tävlings-, läger- och träningsverksamheten, först för vinter, vår och sommaren och sen för hösten. När det gäller SM och SilvaJuniorCup har vi samplanerat resor och boende samt ledare med OLGY i Sandviken, Björn Ljunggren och Joakim Ingelsson. Vintercupen har samplanerats med Valbo AIF och OK Hammaren Aktiviteter 2008 Planeringsdag 12/1 Planeringsdag i GOK-stugan för planering av träning, läger och prioriterade tävlingar, både individuellt och stafett. - Ansvarig: Elit. Skidläger Harsa januari Traditinellt skidläger i Harsa med ca. 30 deltagare. - Ansvarig: Ola Johansson TRK. Helgläger i Gävle, Hille och GOK-stgan Helgläger med två pass från Hille IP på lördag och ett pass från GOK-stugan på söndag. Danne Norin hade kartgenomgång inför Tiomila på lördagen. - Ansvarig: Elit och TRK. Vintercup 6/2, 20/2 och 6/3 Tre vintercuper gemensamt i distriktet, GOK, Valbo och OKH. Funktionärer Kommittén har bestått av: Ulf Eriksson Harry Hietanen Dan Norin Påskläger i Sörmland mars Gemensam tävlings- och träningsläger i Sörmland inför SM i höst. En del snö, men ändå två bra tävlingar och två bra träningsdagar i relevant SM-terräng. - Ansvarig: Ulf Eriksson och TRK. Träningsdag i Uppsala 5 april Träningsdag i Uppsala anordnad av Markus Martinelle. Ett pass i Lunsen och ett pass i Hågadalen. Lunch och ombyte i Thors klubbstuga. - Ansvariga Markus Martinelle och Ulf Eriksson. JuniorCup i Uddevalla april Första två juniorcuperna avgjordes i Uddevalla i snö, första dagens tävling räknades ej som juniorcup. Samordnat resa och boende med OLGY. - Ledare: Anders Enmark och Joakim Ingelsson.

11 Gävle Orienteringsklubb Sidan 11 Gävle Natt-SM i Trosa och Stigtomtakavlen april Gemensam tävlingsresa för Natt-SM och Stigtomtakavlen. Boende i Trosa. - Ansvarig: Ulf Eriksson och TRK. - Ledare: Göran Hedman och Harry Hietanen. Tiomila april Tiomila i Rosersberg. - Ansvarig TRK - Ledare: Kent Ingelsson och Göran Hedman. Sprint-SM i Mariestad 1 maj Gemensam resa med OLGY till Sprint-SM i Mariestad. - Ansvarig och ledare Björn Ljunggren. JuniorCup i Åmål / Säffle maj Gemensam resa med OLGY till Säffle och Åmål för JuniorCup. Många med från Gävle OK. Boende utanför Säffle. - Ansvarig Ulf Eriksson. - Ledare: Ulf Eriksson, Gunnel Mörtberg och Björn Ljunggren. JVM-test i Göteborg maj Samplanering med OLGY för boende och resa. - Ansvarig: Björn Ljunggren OLGY. - Ledare: Harry Hietanen och Björn Ljunggren. Mini-Jukola (Läger) på Åland 31 maj 1 juni Träningsläger inför Jukola på Åland. Trevligt läger med både träning och gemensamma aktiviteter som bad och fiske. - Ansvariga: Johan Eriksson och Lars-Håkan Bengtsson. Jukola juni Traditionell Jukolaresa med tåg, båt och buss. - Arrangör och ansvarig: Lasse Jansson - Ledare: Kent Ingelsson och Johan Eriksson. Ultralång-SM i Klyftamo 3 augusti Tävlingen hölls i anslutning till årets U10mila i Skövde. - Ledare: Göran Nordström och Enmarks. Norrlandsmästerskapen i Örnsköldsvik 8 10 augusti Resa i minibussar till Norrländskan utanför Örnsköldsvik. - Ansvarig och ledare: Göran Hedman.

12 Gävle Orienteringsklubb Sidan 12 Gävle SM-läger i Sörmland augusti Tävlings- och träningsläger inför SM i Sörmland. Två tävlingar och ett träningspass. - Ansvarig: Ulf Eriksson. SilvaJuniorCup i Vimmerby 30 augusti Samplanering med OLGY för boende och resa. - Ansvarig och ledare: Joakim Ingelsson OLGY. Lång-SM i Södertälje september Gemensamt boende och resa med OLGY. För tredjegången i år bodde vi på vandrarhemmet i Åkers-Stycke Bruk. - Ansvarig: Ulf Eriksson. - Ledare Ulf Eriksson och Björn Ljunggren Medel-SM och Stafett-SM i Södertälje september Delvis gemensamt boende och resa med OLGY. Boende i Gnesta för GOK. - Ansvarig Ulf Eriksson. - Ledare Göran Hedman och Kent Ingelsson samt Björn Ljungren.

13 Gävle Orienteringsklubb Sidan 13 Gävle Träningskommittén Träningar De träningar som har genomförts under året har varit enligt schemat nedan: Senhöst, vinter och vår: Måndag: Löpning och gymnastik inkl. styrka och spänst Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe, och snabbhet. Torsdag: Distans eller natt-ol Fredag: Innebandy Lördag eller söndag: Långdistans i skog eller på stig/väg Tävlingssäsong: Måndag: Snabbdistans Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe och snabbhet. Torsdag: Ol-teknik Ol-teknikträningarna har fungerat bra och det har varit Ulf Eriksson representant från stor uppslutning på dessa. Ansvaret för dessa träningar Elitkommittén har varierat mellan de träningsaktiva, precis som på de övriga träningarna och ibland har kontroller från Naturpassets Veckans bana använts. Specialträningar inför de stora stafetterna 10-mila, Jukola och 25-manna är alltid lika populära och välbesökta. Likaså Lussetåget som har bestått av 4 etapper, under november och december, har också lockat löpare från andra Gästrikeklubbar och OL-gymnasiet. Vintercup har arrangerats tillsammans med andra Gästrikeklubbar, det blev 3 träningstävlingar i år. Vinterträningen har vi haft vid Hemlingbystugan på tisdagarna, där vi har närhet till alla spåren och stora omklädningsrum och bastu att umgås i. Läger Harsa-skidlägret i januari hade ca 30 deltagare, då fanns också möjlighet att testa skidorientering. Träningshelg på hemmaplan ordnades på Hille IP en lördag i februari med 2 pass och lunch och mycket bra kartgenomgång av Dan Norin mellan träningspassen. Påskläger ordnades i Sörmland, två tävlingsdagar och två träningsdagar i SM-lik terräng inför höstens SM. Dagläger ordnades 5 april i Uppsala med två bra OL-teknikpass. Funktionärer Kommittén har bestått av: Åsa Jernberg sammankallande (tom årsmötet) Lasse Jansson ekonomi, anmälningar Ingela Eriksson UK Göran Hedman UK Johan Eriksson UK Ola Johansson läger Övriga funktionärer har varit: Mats Hemström Gubb-UK Margareta Lemoine Gum-UK Göran Nordström Skid- representant från O gruppen

14 Gävle Orienteringsklubb Sidan 14 Gävle Klubbmästerskap Natt-KM arrangerades 8/4 av H21-29 vid Trödje-Björke heden, mycket välarrangerat. Synd att det kom 1-2 dm snö under tävlingsdagen, så det vart lite väl tufft att hitta kontrollerna. Men arrangörerna hade glatt humör och stod och lagade kolbullar när vi kom i mål. Dag-KM arrangerades 8/6 av D30-39 i samarbete med Ockelbo OK i Ockelbo. KM-guldmedaljer för natt-km delades ut direkt efter respektive avslutad tävling. TRK tackar alla arrangörer för bra arrangemang. Skidorientering Under 2008 deltog Maria och Gustav Nordström på JVM i skid-o i Bulgarien. Gustav tog brons i stafett. De deltog även på SM i Lycksele och Gustav vann en individuell distans.

15 Gävle Orienteringsklubb Sidan 15 Gävle Laguppställningar och resultat kavlar Tiomila, 26-27/4, Sigtuna Dam 98, Gävle OK 1, 4:06:23 Maria Nordström Elisabet Enmark Christine Persson Matilda Österberg Ingela Eriksson 210, Gävle OK 1, 4:44:27 Erika Herbert Helena Backlund Åsa cliffordson Anna Berggren Emma Andersson Herr 58, Gävle OK 1, 10:55:58 Anton Tynong Lars-Håkan Bengtsson Ulf Bergqvist Markus Martinelle Erik Sisell Dan Norin Martin Sundlöf Gustav Nordström Brent Godman Thomas Åberg 188, Gävle OK 2, 13:09:06 Niklas Hedberg Anders Enmark Richard Hejdenberg Jan Moberg Jan Sjöhed Simon Sjöhed Tommy Berger Jakob Eriksson Daniel Knutsen Harry Hietanen 25-manna 11/10, Danderyd 174 Gävle OK lag 2, 1 Niklas Hedberg 2 Simon Sjöhed 3 Matilda Österberg, Helena Backlund, Helen Wahlfridsson, Monica Boman 4 Cecilia Knutsen, Kristin Boman, Mona Åkerman, Erik Hållström 5 August Tynong, Daniel Knutsen, Anders Olsson, Håkan Jansson 6 Linda Svennson, Anna-Lena Tynong, Ingela Eriksson, Albin Sjöhed 7 Christer Segerqvist, Göran Nordström, Mats Hemström, Harald Knutsén 23 Maria Hållström 24 Emmy Ivarsson 25 Tommy Berger SM-stafett 28/9, Södertälje H21 14 Gävle OK 1 Dan Norin Lasse Jansson Markus Martinelle 61 Gävle OK 2 Johan Eriksson Ulf Bergqvist Erik Sisell H20 7 Gävle OK 1 Jakob Enmark Gustav Nordström Anton Tynong 48 Gävle OK 2 Erik Boman Simon Sjöhed Daniel Knutsen D21 37 Gävle OK 1 Charlotta Bergqvist Elisabet Enmark Christine Persson D20 30 Gävle OK 1 Maria Nordström Moa Enmark Erika Herbert Venla/Jukola Dam 170 Elisabet Enmark Matilda Österberg Erika Herbert Christine Persson Herr 51 Thomas Åberg Dan Norin Lars-Håkan Bengtsson Ulf Bergqvist Anton Tynong Erik Sisell Lars Jansson

16 Gävle Orienteringsklubb Sidan 16 Gävle Ungdomskommittén Det viktigaste målet för 2008 var att rekrytera flera ledare till våra träningsgrupper. Detta mål har vi uppfyllt och fått flera nya föräldrar som hjälper till med arbetet kring våra barn. Organisation och arbetssätt Ungdomskommittén består av ordförande, vice ordförande och nyrekryteringsansvarig, vilka är invalda, samt ett antal ledare som rekryterats på annat sätt. I det praktiska ungdomsledararbetet har, utöver de tidigare nämnda funktionärerna, ytterligare ett flertal GOKare medverkat. Kommittén har under året haft 4 planeringsmöten och sköter mycket av den löpande verksamheten efter träningar eller via epost. Avtackningar: Carina Lif och Anna-Lena Tynong kommer söka nya utmaningar i GOK efter ett stort antal år i ungdomskommittén. Vi tackar dem för fina insatser med egna och andras barn för orienteringens bästa! Funktionärer Kommittén har bestått av: Ordförande Jan Sjöhed Vice ordförande Harald Knutsen Nyrekrytering t.f. Carina Lif Övriga funktionärer har varit: Skogslek Maria Norin, Anna Berggren Lena Morén Nyrekrytering Carina Lif Göran Nordström Dan Norin Per Walfridsson Vuxen- Monica Boman /Föräldragrupp Vit grupp (höst) Grön grupp Röd grupp Svart grupp Skolorientering Anders Olsson Ulrika Olsson Peter Herbert, Fredrik Wiksten Mattias Lindman Elisabeth Lindman Anders L Olsson Monica Boman Anette Sjöberg Jan Sjöhed Anna-Lena Tynong Bertil Holmgren och hans pensionärer Allmänt Kommitténs verksamhet har berört 87 stycken ungdomar. Föregående år deltog 63 stycken, senast vi hade så här många var Orsaken är att vi når fler nya barn genom nyrekryteringskursen på våren och erbjuder nya skolungdomar att delta vid daglägret, även skogslek innebär att barn under 9 år provar på tidigare. Detta tyder på att för att rekrytera bör vi anordna olika former av rekryteringsaktiviteter. Vi bör även se över hur vi behåller barnen och kanske i vilken målgrupp vi har minst avhoppningsfrekvens i förhållande till insats. Vi rekryterade ett flertal nya ledare till årets ungdomsgruppen, det mer erfarna ledarna spred ut sig i grupperna för att lära upp det nya ledarna vilket fungerat mycket bra. Vi inrättade en ny roll Träningsansvarig Harald Knutsen. Haralds arbete med att lägga banor, hänga ut skärmar och rita in banor har förenklat arbete för de övriga ledarna otroligt mycket. Allt serverat vid träningarna! Vi slapp bygga upp fotbollsplanen varje träning. Målsättningen för ungdomsverksamheten är alltid att öka antalet tävlingsorienterare, vi mäter det mot antalet starter på DM långdistans och har inte uppnått målet. Vi har ett stort antal barn som tränar med oss men vi har svårt att få ut dem till våra tävlingsarrangemang.

17 Gävle Orienteringsklubb Sidan 17 Gävle År Pojkar Flickor U- klasser Totalt Tabell. Antal GOK starter vid Lång-DM Samverkan Ungdomar i Gästrikland (UiG) Gävle OK har under året representerats i Gästriklands Orienteringsförbunds samverkansgrupp för ungdomar genom sammankallande Ulf Eriksson och ledamot Jan Sjöhed. GOK har ansvarat för följande distriktsaktiviteter: Tagit initiativ till Ungdomsgrupp år Janne Sjöhed/ Mikael Ingelsson, ledare. USM läger fredag-lördag i Söderhamn Två USM träningar, Gävle OK, Engesberg och Ockelbo, Brattfors. Organiserat ungdomsserie och anordnat en träningstävling av två deltävlingar under våren tillsammans med OK Hammaren. Ansvarat för USM i Söderhamn. Samordnat övernattning vid DalaDubbeln för distriktet i Falun, Lugnet med Hälsinglands Orienteringsförbund. Utbildning Ett antal ledare deltog i inspirationsdag i Högbo i mars anordnad av SOFT, i programmet ingick bl.a. Naturpasset, rekrytering och ungdomsverksamhet. Rekrytering Vi har ordnat nybörjarkurs i GOK-stugan under våren, det var 25 stycken barn som deltog. Vid daglägret veckan innan höstens skolstart deltog i år även ett antal nya barn som hörsammat inbjudan för skolelever, vi lyckades i år behålla några av barnen till höstens träningar. Vår skogsleksverksamhet för syskon och barn under 9 år har haft ett 10 tal träningar under vår och höst, ca. 10 barn deltog.

18 Gävle Orienteringsklubb Sidan 18 Gävle Idrottslyftet Skogäventyret Svenska Orienteringsförbundet tillhandahåller ett material för att lära ut orientering i skolan. Bertil Holmgren har fortsatt sin gärning för att värva nya barn via skolan i Bomhus till vår ädla sport, han har ett helt upplägg med lektioner för ungdomarna så att de skall lära sig orientera från grunden. Han avslutar alltid med hitta rätt examen i Hemlingbyskogen, Nötterhagen, tillsammans med ett antal glada pensionärer som medhjälpare. Han har under året varit i kontakt med över 280 elever. Träning Träningsstatistik ÅRTAL Skogslek Nyrek. VIT-höst GRÖN RÖD SVART TOTALT se röd * Se svart ** Tabell. Träningsdeltagande * nyinrättad grupp vita 2008, ** sammanslagen pga ledarbrist Vi har genomfört några aktiviteter för att öka samhörighet och gruppkänslan för barnen och få fler föräldrar att delta i vår verksamhet. - Äventyrsläger i Sandviken, Smörnäs fredag-lördag i April - Fika efter tisdagsträningarna ordnat av föräldrarna - Gruppträningar vår/ höst på rymmen lagtävling med jaga inslag - Mossolympiad för alla grupperna tillsammans - Daglägret med svarta gruppen som ledare - Avslutning vid Fjärran Höjder Badet Vinterträning Vi hade i år uppehåll med träningen under hösten och startade upp på nytt på tisdagar januari mars med löpträning med orienteringsinslag från Hemlingbystugan. Sommarträning Vi har som tidigare år tränat orienteringsteknikens olika moment från GOK-stugan på våren och Skidstavallen-Strömsbro under hösten. Svarta gruppen har som tidigare år även tränat mer avancerad teknikträning på torsdagar tillsammans med våra juniorer och seniorer. Vi genomförde en ungdomsserie tillsammans med OK Hammaren om två deltävlingar i April med ca. 50 deltagare vid varje tillfälle. Liksom förra året var det flest GOKare (40 st) vid våran egen deltävling och motsvarande förhållande vid OK Hammarens deltävling.

19 Gävle Orienteringsklubb Sidan 19 Gävle Läger och särskilda tävlingsresor Vi har åkt på många roliga tävlingsresor och läger under året. - April - Äventyrsläger i Sandviken, Smörnäs - Maj -10- mila ungdomskavlen år Sigtuna - Juni - Gästrikeläger alla åldrar Järbo - Augusti - U-10 mila år Skövde - Augusti - Distriktsmatch år Borlänge - Augusti - Dagläger år ledare år GOK-stugan - September - Säsongsavslutning alla åldrar med Bad/ Orientering Fjärran Höjder - Oktober - Daladubbeln år Falun Tävling Vi har som målsättning att få våra ungdomar att tävla, vi vill att de från sin kunskapsnivå skall utvecklas genom tävling. Vi har fått några av våra barn att börja tävla i distriktet. DM kungen bland ungdomarna var under året Simon Sjöberg han vann samtliga DM tecken som gick att vinna i sin klass även stafetten. Hans Montelius Pris Årets UngdomsGookie: Priset utdelas för bästa resultat, bland annat för placeringarna vid 5-dagars Sälen D14 Moa Enmark 5:a och H15 Erik Boman 9:a Några ungdomsframgångar i tävlingsskogarna under hösten: USM Söderhamn H15 37:a Erik Boman H16 87:a August Tynong Distriktstafett första sträckan lag 3 4:a Albin Sjöhed, lag 2 37:a Erik Boman. Andra sträckan lag 1 4:a Moa Enmark (kom in som tvåa på sträcka två av fyra, de diskades dock pga av felstämpling på sista sträckan, synd!) Gästrike Cupen H16 2:a Erik Boman, 3:a Albin Sjöhed, 4:a August Tynong, 5:a Didrik Arnell D14 1:a Moa Enmark, 2:a Hanna Sjöberg 4:a Cecilia Knutsen H12 2:a Jesper Jissbacke,3:a Erik Hållström D12 2:a Kristin Boman, 4:a Lin Lindman H10 1:a Simon Sjöberg D10 2:a Cajsa Öberg, 3:a Lova Lindman, 4:a Alva Axelsson,5:aEmma Hållström, 9:a Klara Larsson

20 Gävle Orienteringsklubb Sidan 20 Gävle Trimtex Cup GOK deltog sex lag, 2:a blev GOKs 1 i laget ingick Albin Steinwall, Jesper Jissbacke, Simon Sjöberg, Erik Hållström, Erika Jissbacke och på en fin 3:e plats kom GOK Vildvittror Moa Enmark, Hanna Sjöberg, Lin Lindman, Cecilia Knutsen, Kristin Boman. O-ringens femdagars i Sälen Moa Enmark 5:a, Erik Boman 9:a, Simon Sjöberg 13:e Hanna Sjöberg 30:e Ungdomens 10-mila Skövde D18 Gävle OK 18:e Moa Enmark, Erika Herbert, Erika Jissbacke/ Cecilia Knutsen, Kristin Boman, Maria Nordström HD18 Gävle OK 30:e Erik Boman, Daniel Knutsen, Oskar Lif, August Tynong, Jakob Enmark, Albin Sjöhed, Nils Lemoine, Albin Steiwall/Jesper Jissbacke/Erik Hållström, Jakob Eriksson, Simon Sjöhed Distriktsmästerskap: Sprint: H16 1:a Erik Boman, 2:a Albin Sjöhed, 3:a August Tynong D14 1:a Moa Enmark, 3:a Cecilia Knutsen H12 2:a Erik Hållström D12 2:a Kristin Boman, 3:a Lin Lindman H10 1:a Simon Sjöberg D10 1:a Klara Larsson, 2:a Cajsa Öberg, 3:a Alva Axelsson, 4:a Lova Lindman Medeldistans: H16 2:a Albin Sjöhed, 3:a Erik Boman D16 3:a Erica Jissbacke D14 1:a Moa Enmark, 3:a Hanna Sjöberg H12 2:a Jesper Jissbacke D12 2:a Kristin Boman H10 1:a Simon Sjöberg Natt: H16 1:a Erik Boman D16 1:a Erica Jissbacke D14 1:a Moa Enmark, 2:a Cecilia Knutsen H12 1:a Jesper Jissbacke, 2:a Erik Hållström D12 1:a Kristin Boman Lång: H16 2:a Erik Boman 3:a Albin Sjöhed D14 1:a Moa Enmark, 2:a Cecilia Knutsen H12 2:a Erik Hållström

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Februari 08 Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Nytt år, ny säsong dags att betala in medlemsavgiften för 2008 Avgifterna för 2008 är oförändrade: 100 kr för de som är 20 år eller yngre 200 kr för de som är 21

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2003. Version 2003-02-20

Gävle OK. Verksamhetsplan 2003. Version 2003-02-20 Gävle OK Verksamhetsplan 2003 Version 2003-02-20 Inledning När vi nu tittar i klubbens verksamhetsplan ser vi hur kommittéernas planer sakta men säkert fyller almanackan. Det är träningar, tävlingar,

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29

Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 04-02-29 Årsberättelse 2003 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 03-02-24 Årsberättelse 2002 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2002, 54:e verksamhetsåret.

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT!

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! FEBRUARI Ordförande har ordet: Äntligen snö Visst är det skönt med en vit vinter. Det blir så mycket ljusare ute. Skidturen lockar. Många har tränat flitigt i skogen både med och utan lampa nu när det

Läs mer

SUMPSKON. December 2003 Januari 2004 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: NATURPASSET 2003

SUMPSKON. December 2003 Januari 2004 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: NATURPASSET 2003 SUMPSKON December 003 Januari 004 GOK-KONTAKT: NATURPASSET 003 Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-4 63 09 Faxen: 06-4 6 9 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-4 58 70 Hemsidan:

Läs mer

Ledaren. A dressändringar. Nya medlemmar. Namn: Namn: Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel.

Ledaren. A dressändringar. Nya medlemmar. Namn: Namn: Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Maj 2011 Sumpsk n Ledaren Och så är då äntligen orienteringssäsongen igång på allvar! Ulf Eriksson har som ledare precis varit iväg på Natt- och Sprint-SM med ett ganska stort antal GOK deltagare och det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

SUMPSKON. Juli / Augusti 2003 GOK-KONTAKT: Dragning medlemslotteri den 5 Juni 2003 SUMPSKON: ELITTRÄFF. SM i Värmland. Damerna leder div 1 Norra

SUMPSKON. Juli / Augusti 2003 GOK-KONTAKT: Dragning medlemslotteri den 5 Juni 2003 SUMPSKON: ELITTRÄFF. SM i Värmland. Damerna leder div 1 Norra SUMPSKON Juli / Augusti 003 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-14 63 09 Faxen: 06-14 6 9 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se

Läs mer

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Eva och Karin E, Zuzanna M, Eva J, Elin, Linn, Petra och Karolina med Leif som ledare och matlagare tillbringade helgen i Olhansgården vid

Läs mer

November 08. Sumpsk n

November 08. Sumpsk n November 08 Sumpsk n A dressändringar Namn: Ahmic, Sandra Engstrand, Lars Westerlund, Eric Olofsson, Pär L. Spånberg, Lasse Spånberg, Hanna Nya medlemmar Namn: Persson, Hans Back to Basics Del 1 - Introduktion

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

SEPTEMBER 07 20 SEPTEMBER

SEPTEMBER 07 20 SEPTEMBER SEPTEMBER 07 På Norrländska Mästerskapets långdistans blev det en trippel för GOK; silver till Anton Tynong, guld till Gustav Nordström och brons till Jakob Enmark. 20 SEPTEMBER Nästa styrelsemöte är 24:e

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Chalmers Orienteringslöpare

Verksamhetsberättelse 2014 Chalmers Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2014 Chalmers Orienteringslöpare ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Ellinor Tjernlund, Ordförande Annie Lennartsson, Kassör

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

OK Denseln. Stomprogram. Mångfald ger styrka ger framgång

OK Denseln. Stomprogram. Mångfald ger styrka ger framgång OK Denseln Mångfald ger styrka ger framgång Stomprogram 2008 Stomprogrammet kommer att finnas som pdf-fil på hemsidan för de som vill ladda ner den. www.denseln.se Det kommer även att finnas exemplar i

Läs mer

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling.

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Tullinge SK - ungdom En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Några viktiga milstolpar inför säsongen 2008:

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

NJURUNDA ORIENTERINGSKLUBB

NJURUNDA ORIENTERINGSKLUBB NJURUNDA ORIENTERINGSKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 Start Tour de Medelpad, Nolby 2014-05-16 Innehåll Föredragningslista... 3 Verksamhetsberättelse för Njurunda Orienteringsklubb 2014... 5 Ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Klubbträning våren 2010

Klubbträning våren 2010 Klubbträning våren 2010 Under den gångna helgen har först OL-kommittén, sedan träningsgruppen inom OL-kommittén träffats för att diskutera och planera klubbträningen i vår. Med oss hade vi de gula lapparna

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2014

Årsmöteshandlingar 2014 Årsmöteshandlingar 2014 Sida 1 Innehållsförteckning 0. Föredragningslista vid årsmöte i ÖOK 2014-02-20... 3 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2013... 4 1.1 Verksamhetsberättelse för Styrelsen 2013... 4 1.2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen!

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen! Östergötlands orienteringsförbund Ungdomskommittén Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland Uttersbergsskolan, Krokek, 2008-11-22 Närvarande: Jan-Erik Carlsson Mjölby OK Anita Wehlin Skogspojkarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Täby OK - Information 10MILA-resan

Täby OK - Information 10MILA-resan Täby OK - Information 10MILA-resan Det börjar äntligen att dra ihop sig till en av årets stora höjdpunkter 10MILA! Vi har tre lag anmälda i ungdomsklassen, ett lag i damklassen och två lag i herrklassen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009 2009 1 av 14 MEDLEMSAVGIFT OCH SEKTIONSAVGIFT TÄVLINGSKLUBB FÖR UNGDOMAR Samtliga ungdomar skall erlägga medlemsavgift och sektionsavgift enligt hemsidan för att få deltaga i aktiviteter anordnade av Turebergs

Läs mer

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 v53 forts. 1 Fr GOTT NYTT ÅÅÅÅR 2 Lö 3 Sö Vinterserien, Manillaskolan, Djurgården, SOIK Hellas v1 4 Må 5 Ti SOLträning KIP 17.45, Löpträning - Linnépasset 6 On 7 To SOLträning

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00.

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00. KM-helg på Gotland 10-12 juni Helgen 10-12 juni tar vi båten över till Gotland för att beta av sprint-, natt-, medel- och dag-km samt en del andra trevligheter. Resa Utresa: från Nynäshamn fre 10/6 kl.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering

Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering 1. Övergripande syfte, organisation och förutsättningar Syfte Klubben skall utöva orientering på alla nivåer och alla intresserade är välkomna

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Stora Tuna OK Verksamhetsberättelse 2008 Sid nr Orienteringssektionens styrelse 2 Elitkommittén 3 Ungdomskommittén 5 Arrangemangskommittén 8 Tränings- och tävlingskommittén 8 Precisionsorientering 9 Trivselkommittén

Läs mer

OK Denseln. Stomprogram. Stomprogrammet kommer att finnas som pdf-fil på hemsidan för de som vill ladda ner den. www.denseln.

OK Denseln. Stomprogram. Stomprogrammet kommer att finnas som pdf-fil på hemsidan för de som vill ladda ner den. www.denseln. OK Denseln Stomprogram 200 ARRANGÖR AV 200 Stomprogrammet kommer att finnas som pdf-fil på hemsidan för de som vill ladda ner den. www.denseln.se Norsholm Allhagen Kimstad v.,2,5,6,29,30,43,44 v.3,4,7,8,3,32,45,46

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

MARS. Snabba vändningar

MARS. Snabba vändningar MARS Snabba vändningar Snabba vändningar låter som en OL teknisk övning. Det är en nyttig övning när vi är mitt inne i tävlingsperioden. Nu menar jag vädret. Barmark, barmark, barmark och sen nästan 0,5

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Informationsbrev Kart 2-2012 December

Informationsbrev Kart 2-2012 December Informationsbrev Kart är i första hand avsett för distriktens kartansvariga, men får gärna spridas till alla. Vill du också ha brevet? Skicka mejl till Niklas, niklas.wrane@orientering.se. Kartgruppen

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

BROMMA VÄLLINGBY SKID & ORIENTERINGSKLUBB

BROMMA VÄLLINGBY SKID & ORIENTERINGSKLUBB BROMMA VÄLLINGBY SKID & ORIENTERINGSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1. Verksamhetsberättelse 2013 2. Funktionärer 2013 3. Revisionsberättelse 2013 4. Balansräkning 2013 5. Resultaträkning 2013 6. Avgifts

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Göteborgs Orienteringsförbund Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Plats: Skatås, Skidklubbens stuga Närvarande: Frölunda OL, Per Löfgren GMOK, Ulf Andersson GMOK, Mats Strandhagen GBG's skidklubb,

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Styrelsemöte 2013-01-13

Styrelsemöte 2013-01-13 Styrelsemöte 2013-01-13 Närvarande ledamöter: Per Edström, Torbjörn Engberg, Thomas Haglund, Pelle Molin, Per Sander (fram till kl 18:45) och Pia Sandström (fram till kl 19:15) Ej närvarande ledamot: Leif

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer