Gävle OK Årsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle OK Årsberättelse 2008"

Transkript

1 Gävle OK Årsberättelse 2008

2 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle Våra sponsorer 2008

3 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2008, 60:e verksamhetsåret Verksamhet I början av februari genomfördes en diskussionshelg i Gysinge, med 12 deltagare på fredagen och 14 på lördagen. Temat för diskussionen var: vad ska GOK satsa på till De största Målområdena vi kom fram till är: - Engagerade medlemmar - Klubbstuga/samlingsplats - Marknadsföra/Nyrekrytering av barn och Vuxna - Tävla, elit & tävlingsorienterare Vidare utredning av mål 1-3 gjordes (mer hanns inte med tyvärr) En fortsättning på diskussionen hölls en kväll i oktober, då mål togs fram till respektive kommitté. Styrelsen vill också poängtera att det är viktigt att inte glömma att vi som förening gör ett bra arbete, och mycket av det som kommit fram under diskussionen gör vi redan idag. Funktionärer Styrelsen: Ordförande: Mikael Berggren (2008:1) Vice ordf.: Jan Sjöhed (Ungdk) (2008:1) Kassör: Ingegärd Svensson (2008:2) Sekreterare: Åsa Cliffordson(2007:2) Ledamot: Pär Jonsson (Arrk) (2007:2) Erik Sisell (Breddk) (2007:2) Suppleanter: Anette Hälldahl(2007:2) Åsa Jernberg (2008:2) Revisorer: Ordinarie: Suppleant: Bengt Persson Magnus Mejyr Lillemor Forsberg Valberedning: Harry Hietanen Anders Ek Karin Bergström Företrädare i Gävle OL-allians samt Alliansen IP Skogen Gästrikland: Allan Haglund Årsmötet hölls i början av mars. Åsa Jernberg avgick som ledamot från träningskommittén, men valdes in som suppleant på två år. En vakans uppstod från träningskommittén, övriga styrelsemedlemmar var kvar. I april hjälpte ett stort gäng till att vårstäda två kvällar i Stigslund och Strömsbro, på uppdrag av Tekniska kontoret. Två städdagar har även anordnats kring vår egen klubbstuga, en i juni och en i oktober. Bland annat har det kommit upp nya stuprör, målats utvändigt och på toaletterna invändigt, samt röjts sly och klippts gräs. Under hösten färdigställdes även gärdesgården, som nu går längs hela infartsvägen fram till stugan. En ny omklädningsbänk har införskaffats till herrarnas omklädningsrum. Första helgen i december deltog vi på nytt på julmarknaden på stortorget med vårt chokladhjul. Det var klent med besökare på lördagen men desto fler på söndagen, så resultatet blev en fördubbling jämfört med föregående år. Under helgerna 2:a och 4:e advent hjälpte vi dessutom till med att sprida julstämning genom att vakta eldkorgar och bjuda på pepparkakor på Stortorget och Rådhustorget.

4 Gävle Orienteringsklubb Sidan 4 Gävle Medlemslotteriet har fortsatt under året i form av tippande på V75. 5 omgångar, à 10 veckor, genomfördes under året och inbringade till Gävle OK. Under året har försäljningen av Ullmaxkläder tagit fart, dels på våra egna träningar men också då ett antal av klubbens medlemmar tagit med sig provkollektioner och sålt på sina respektive arbetsplatser. Styrelsen har beslutat att alla intäkter via Ullmax skall vikas till klubbstugan. Även denna säsongen hade Maria och Gustav Nordström fina framgångar i Skid-O. Gustav tog guld i samtliga tre distanser på JSM och Maria tog guld i mass-starten. Båda deltog även på JVM i Skid-O som gick i Bulgarien. Där deltog Gustav i stafettlaget som tog en bronsmedalj. Maria stod även för en fin orienteringsframgång genom att komma 4:a på sprint-sm. Möten Årsmötet hölls i början av mars i Infocenter på Leaf. Höstmötet hölls i GOK-stugan en onsdagkväll i oktober. Styrelsen har hållit 9 st. ordinarie styrelsemöten samt ett konstitutionerande möte i samband med årsmötet. Information Sumpskon, matrikeln och hemsidan på internet, används flitigt för att sprida information om klubbens aktiviteter. Under året har det även stått att läsa om Gävle OK och våra medlemmars framgångar vid ett flertal tillfällen i Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Detta mycket tack vare Karl-Olov Borg, som flitigt skriver om oss och ser till att orienteringen får bra publicitet! Sumpskon fick en ny redaktion efter sommaren, då Helen Walfridsson valde att avgå efter flera års bra arbete i redaktionen, och ersattes av Pernilla Eriksson och August Tynong. Medlemsvård I stället för årsfest sparar vi oss inför för vårt kommande 60-årsfirande i februari 2009.

5 Gävle Orienteringsklubb Sidan 5 Gävle Övriga klubbfunktionärer Infogrupp: Klubbtidning Sumpskon & Månadsblad: Helen Walfridsson, Pernilla Eriksson August Tynong Internet: Lars-Håkan Bengtsson, Mona Åkerman Medlemsmatrikel: Helena Backlund Utskick: Maria Norin Utbildning: Karl-Olov Borg Klädgrupp: Magnus Mejyr Jan Andersson, Per Sjölund, Anette Sjöberg Medlemslotteri: Göran Nordström, Stefan Ahrell Trivselgrupp: Stuggruppen: Kerstin Vikner Mattias Lindman, Elisabeth Lindman Materielgrupp: Allan Haglund, Börje Westring Medlemsstatistik Medlemsantalet för 2008 var totalt 537, +1st. i jämförelse med Kvinnor 20år : 77 Kvinnor 21- år: 154 Män 20år: 92 Män 21- år: 214

6 Gävle Orienteringsklubb Sidan 6 Gävle Arrangemangskommittén Kommitténs uppdrag Uppdraget är att planera, initiera och stödja genomförandet av klubbens publika orienteringsarrangemang. Dessutom ingår att utse funktionärer, planera och beställa kartritning, kartförsäljning samt att ansvara för inköp och förvaltning av material. Kommittén har också ansvaret för kompetensförsörjning av tävlingsledare, banläggare och ansvariga för övrig tävlingsteknik, t.ex. systemen Ola och SportIdent. Under året har 5 st kommittémöten hållits. Genomförda tävlingsarrangemang 2008 Funktionärer Kommittén har bestått av: Pär Jonsson, sammankallande Lars-Håkan Bengtsson Tommy Berger Per Sundberg Kartgrupp: Annika Gillgren Jerker Boman Materielgrupp: Allan Haglund Börje Westring Vårluffen, Ölbo Hedesunda medeldistans med elitklasser lördag 10 maj långdistans med elitklasser söndag 11 maj Tävlingsledare var Pär Jonsson, banläggare Pelle Sundberg/Torbjörn Djuvfeldt deltagare Höstluffen, Hillevik nationell medeldistans söndag 21 september Tävlingsledare Pär Jonsson, banläggare Lars-Håkan Bengtsson och Erik Sisell deltagare Materialinköp Under året har följande materialinköp gjorts: Toner och papper till färgskrivare på klubblokalen Berget. Sportidentutrustningen kompletterats med 2 nya sport-ident masterenheter (BSF8) samt en ny snabb thermoskrivare. GOK har nu två utrustningar med 30 enheter i varje + thermoskrivare i varje och där det finns start/mål/check/töm i varje uppsättning. Kartor/Kartförsäljning Under året har ny karta producerats över Råhällan och Gråberget i Utvalnäs. Kartor runt skolorna har producerats av GOK-ungdomar inom ramen för skolprojektet. Annika Gillgren ansvarar för klubbens digitala kartarkiv i Ocad och beställningar av uttag ur arkivet. En hel del beställningar har gjorts under året.

7 Gävle Orienteringsklubb Sidan 7 Gävle Skolprojektet Kommittén sökte under året pengar via idrottslyftet för satsning mot skolorna i Gävle tätort. Satsningen (001-55) beviljades kr och löper från 1 juli 2008 till 30 juni Utdrag ur ansökan: Gävle orienteringsklubb vill bidra till att skapa stimulerande idrottsmiljöer i anslutning till grundskolorna i Gävle. Idén är att i ett första steg producera närkartor kring skolan, dvs skogområdet runt skolorna. Nästa steg är att erbjuda skolorna tillgång till kartor med färdiga orienteringsövningar och banor via webben där t ex fritidspedagoger, idrottslärare, ledare och övriga kan ladda ned kartor och övningar. Till sin hjälp har föreningen sommarjobbande ungdomar och en professionell kartritare. På hemsidan har skolprojektet fått en egen sida och där finns instruktioner, kartor och övningar upplagda. Skolgårdskartor Kommittén sökte under året pengar via idrottslyftet för produktion av lärkartor/skolgårdskartor. Satsningen beviljades kr och löper från 1 januari 2009 till 30 juni Resultat Kommittén når upp till kraven på resultatbudget rörande arrangemangen. Resultat på vid Vårluffen mot budget på Resultat på vid Höstluffen mot budget på

8 Gävle Orienteringsklubb Sidan 8 Gävle Breddkommittén Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten har varit Naturpasset, Skoj på Hoj, Veckoturen och Tjejgåing. Naturpasset Naturpasset har som vanligt arrangerats i två olika områden. I år var det förutom Hemlingby även vid Engesberg. I Hemlingby var det Hans Aurell som skötte det praktiska med utplacering av kontroller och motsvarande vid Engesberg sköttes av Sören Gunnarsson. Funktionärer Kommittén har bestått av: Helena Hemström, sammankallande t.o.m Höstmötet Anders Ek, sammankallande fr.o.m Höstmötet Tomas Falk Håkan Forsgren, t.o.m Höstmötet Stig-Göran Mårtensson, fr.o.m Höstmötet Erik Sisell, styrelsens kontaktperson till kommittén Skoj på hoj Skoj på hoj arrangerades nu för fjärde året. Kartan som är ett utsnitt ur GOK:s stadskarta var i år en stående A3 i skala 1: som sträckte sig från Hille i norr till Andersberg i söder, Sätra i väster och en bit bortom Brynäs i öster. Fotografierna som användes var tagna av Helena Hemström, Markus Falk och Anders Ek. För att göra en mindre justering av försättsbladet hade kommittén hjälp av Mattias Borg. Packning av Naturpasspaketen och Skoj på hoj! skedde en vårkväll i GOK-stugan dit Helena Hemström lyckats locka ett gäng arbetsvilliga. Helena svarade även för spridningen av paketen till försäljningsställena. I år lyckades vi spränga 1000-vallen för sålda Naturpass- och Skoj på hoj-paket, närmare bestämt 1009 st. Med det blev vi den mest framgångsrika klubben i Sverige, enligt SOFT:s säljstatistik för Naturpass. Detta trots ett litet tapp för Naturpasset där vi sålde 454 st. jämfört med 475st. år En rejäl uppryckning blev det däremot för Skoj på hoj! där vi i år lyckades sälja 555 st. jämfört med 338 st En stor del av den ökningen kommer sig av att Gävle kommun i år köpt 150 st. paket att dela ut bland sina anställda. Men vi märker också att fler börjar känna till arrangemanget och vi får många positiva kommentarer från dem som deltagit. 120 st. lämnade i år in startkort för Skoj på hoj! och 32 st. för Naturpasset. Försäljningen har skett genom ett antal sport-, cykel- och friluftslivshandlare. Den dominerande andelen av försäljningen sker annars till företag och i många fall där våra medlemmar finns anställda. Att erbjuda sina anställda Naturpasset och Skoj på hoj är billiga och enkla sätt för företag vid en friskvårdssatsning. Cykeldagen och Trafikantveckan Vid två av kommunens arrangemang har GOK ställt upp med miniversioner av Skoj på hoj.

9 Gävle Orienteringsklubb Sidan 9 Gävle Den 17 maj arrangerades Cykeldagen vid Rådhustorget, där vi delade ut ett speciellt Skoj på hoj för det arrangemanget. Det var en mindre karta som begränsades till centrala Gävle med tio kontroller att besöka. Tyvärr så var det inte det bästa vädret den dagen, snarare det värsta, så att antalet besökare vi Rådhustorget inte blev så många. Kartan delades däremot ut även hos turistinformationen på Nian under de följande veckorna. 31 st deltagare lämnade in svarstalongen och 16 st. av dem fick pris. Priset bestod av ett presentkort hos någon av de cykelhandlare som var medarrangör vid Cykeldagen. Ett liknande arrangemang ställde GOK upp med vid Trafikantveckan 16-22/9. Lördagen den 20/9 var arrangemanget lokaliserat till Stortorget där vi medverkade och delade ut kartor och informerade om Naturpasset och Skoj på hoj. Deltagarna fick hålla på en månad från den lördagen. Gävle kommun bidrog med priser och bland inlämnade svar delade vi ut 13 st. priser. Kartorna med bilder för dessa arrangemang var utformade av Anders Ek. På lördagen vid Trafikantveckan passade vi även på att ha en offentlig dragning på de inlämnade startkorten för årets Naturpass och Skoj på hoj. En förhållandevis stor samling av presumtiva pristagare hade slutit upp för dragningen och några av pristagarna visade sig även vara närvarande. Veckoturen Veckoturen arrangerades under tiden maj t.o.m. september tillsammans med Valbo AIF, OK Ödmården, Skutskärs OK och Oslättforspojkarna IK. Gävle OK svarade för åtta arrangemang, varav två ingick i Gävle 3-dagars. Arrangörer för GOK:s veckoturer har varit: Benny Jangren, Anders Olsson, Tomas Falk, Allan Haglund, Anders Ek, Mona Åkerman, Gillgrens och Magnus Lundberg. Samordnare av Veckoturerna för GOK:s räkning har varit Håkan Forsgren. Kartor med banpåtryck skrevs ut på den egna skrivaren på Berget. Glädjande är att det är fler som deltar på Veckoturerna och jämfört med fjolåret så är det en 20 procentig ökning totalt och för GOK:s arrangemang en 15 procentig ökning. Deltagarrekord för ett arrangemang blev det vid 3-dagars första etapp med 125 startande. Tjejgåing Tjejgåing arrangerades onsdagen den 27:e augusti. Start och mål var placerat vid Regementsparken, som vanligt. Antalet startande blev ca 350 tjejer, vilket var färre än i fjol. Under året har en grupp bestående av Per Walfridsson, Christine Persson, Matilda Österberg och Marika Johansson under Pers ledning jobbat med arrangemanget. Per var den enda som var kvar från fjolårets grupp. Gruppen har svarat för tillståndsansökningar, marknadsföring, spridning av broschyrer mm, mm. Det mesta av det praktiska arbetet med uppbyggnaden av tävlingscentrum under tävlingsdagen har skötts av Börje Westring och Allan Haglund. Efter arrangemanget har gruppen redovisat sina erfarenheter i en rapport. Man kommer att försöka analysera vad som gjort att deltagarantalet sjunker och försöka hitta en lösning som ändrar den trenden. Trots det försämrade deltagarantalet gav arrangemanget ett gott ekonomiskt resultat, bl.a. beroende på minskade kostnader och ett nytt sätt från Gångförbundets sida att fördela inkomsterna.

10 Gävle Orienteringsklubb Sidan 10 Gävle Elitkommittén Elitkommitén har tillsammans med TRK planerat och genomfört elitverksamheten under året. I halvårsplanen har man grovt planerat tävlings-, läger- och träningsverksamheten, först för vinter, vår och sommaren och sen för hösten. När det gäller SM och SilvaJuniorCup har vi samplanerat resor och boende samt ledare med OLGY i Sandviken, Björn Ljunggren och Joakim Ingelsson. Vintercupen har samplanerats med Valbo AIF och OK Hammaren Aktiviteter 2008 Planeringsdag 12/1 Planeringsdag i GOK-stugan för planering av träning, läger och prioriterade tävlingar, både individuellt och stafett. - Ansvarig: Elit. Skidläger Harsa januari Traditinellt skidläger i Harsa med ca. 30 deltagare. - Ansvarig: Ola Johansson TRK. Helgläger i Gävle, Hille och GOK-stgan Helgläger med två pass från Hille IP på lördag och ett pass från GOK-stugan på söndag. Danne Norin hade kartgenomgång inför Tiomila på lördagen. - Ansvarig: Elit och TRK. Vintercup 6/2, 20/2 och 6/3 Tre vintercuper gemensamt i distriktet, GOK, Valbo och OKH. Funktionärer Kommittén har bestått av: Ulf Eriksson Harry Hietanen Dan Norin Påskläger i Sörmland mars Gemensam tävlings- och träningsläger i Sörmland inför SM i höst. En del snö, men ändå två bra tävlingar och två bra träningsdagar i relevant SM-terräng. - Ansvarig: Ulf Eriksson och TRK. Träningsdag i Uppsala 5 april Träningsdag i Uppsala anordnad av Markus Martinelle. Ett pass i Lunsen och ett pass i Hågadalen. Lunch och ombyte i Thors klubbstuga. - Ansvariga Markus Martinelle och Ulf Eriksson. JuniorCup i Uddevalla april Första två juniorcuperna avgjordes i Uddevalla i snö, första dagens tävling räknades ej som juniorcup. Samordnat resa och boende med OLGY. - Ledare: Anders Enmark och Joakim Ingelsson.

11 Gävle Orienteringsklubb Sidan 11 Gävle Natt-SM i Trosa och Stigtomtakavlen april Gemensam tävlingsresa för Natt-SM och Stigtomtakavlen. Boende i Trosa. - Ansvarig: Ulf Eriksson och TRK. - Ledare: Göran Hedman och Harry Hietanen. Tiomila april Tiomila i Rosersberg. - Ansvarig TRK - Ledare: Kent Ingelsson och Göran Hedman. Sprint-SM i Mariestad 1 maj Gemensam resa med OLGY till Sprint-SM i Mariestad. - Ansvarig och ledare Björn Ljunggren. JuniorCup i Åmål / Säffle maj Gemensam resa med OLGY till Säffle och Åmål för JuniorCup. Många med från Gävle OK. Boende utanför Säffle. - Ansvarig Ulf Eriksson. - Ledare: Ulf Eriksson, Gunnel Mörtberg och Björn Ljunggren. JVM-test i Göteborg maj Samplanering med OLGY för boende och resa. - Ansvarig: Björn Ljunggren OLGY. - Ledare: Harry Hietanen och Björn Ljunggren. Mini-Jukola (Läger) på Åland 31 maj 1 juni Träningsläger inför Jukola på Åland. Trevligt läger med både träning och gemensamma aktiviteter som bad och fiske. - Ansvariga: Johan Eriksson och Lars-Håkan Bengtsson. Jukola juni Traditionell Jukolaresa med tåg, båt och buss. - Arrangör och ansvarig: Lasse Jansson - Ledare: Kent Ingelsson och Johan Eriksson. Ultralång-SM i Klyftamo 3 augusti Tävlingen hölls i anslutning till årets U10mila i Skövde. - Ledare: Göran Nordström och Enmarks. Norrlandsmästerskapen i Örnsköldsvik 8 10 augusti Resa i minibussar till Norrländskan utanför Örnsköldsvik. - Ansvarig och ledare: Göran Hedman.

12 Gävle Orienteringsklubb Sidan 12 Gävle SM-läger i Sörmland augusti Tävlings- och träningsläger inför SM i Sörmland. Två tävlingar och ett träningspass. - Ansvarig: Ulf Eriksson. SilvaJuniorCup i Vimmerby 30 augusti Samplanering med OLGY för boende och resa. - Ansvarig och ledare: Joakim Ingelsson OLGY. Lång-SM i Södertälje september Gemensamt boende och resa med OLGY. För tredjegången i år bodde vi på vandrarhemmet i Åkers-Stycke Bruk. - Ansvarig: Ulf Eriksson. - Ledare Ulf Eriksson och Björn Ljunggren Medel-SM och Stafett-SM i Södertälje september Delvis gemensamt boende och resa med OLGY. Boende i Gnesta för GOK. - Ansvarig Ulf Eriksson. - Ledare Göran Hedman och Kent Ingelsson samt Björn Ljungren.

13 Gävle Orienteringsklubb Sidan 13 Gävle Träningskommittén Träningar De träningar som har genomförts under året har varit enligt schemat nedan: Senhöst, vinter och vår: Måndag: Löpning och gymnastik inkl. styrka och spänst Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe, och snabbhet. Torsdag: Distans eller natt-ol Fredag: Innebandy Lördag eller söndag: Långdistans i skog eller på stig/väg Tävlingssäsong: Måndag: Snabbdistans Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe och snabbhet. Torsdag: Ol-teknik Ol-teknikträningarna har fungerat bra och det har varit Ulf Eriksson representant från stor uppslutning på dessa. Ansvaret för dessa träningar Elitkommittén har varierat mellan de träningsaktiva, precis som på de övriga träningarna och ibland har kontroller från Naturpassets Veckans bana använts. Specialträningar inför de stora stafetterna 10-mila, Jukola och 25-manna är alltid lika populära och välbesökta. Likaså Lussetåget som har bestått av 4 etapper, under november och december, har också lockat löpare från andra Gästrikeklubbar och OL-gymnasiet. Vintercup har arrangerats tillsammans med andra Gästrikeklubbar, det blev 3 träningstävlingar i år. Vinterträningen har vi haft vid Hemlingbystugan på tisdagarna, där vi har närhet till alla spåren och stora omklädningsrum och bastu att umgås i. Läger Harsa-skidlägret i januari hade ca 30 deltagare, då fanns också möjlighet att testa skidorientering. Träningshelg på hemmaplan ordnades på Hille IP en lördag i februari med 2 pass och lunch och mycket bra kartgenomgång av Dan Norin mellan träningspassen. Påskläger ordnades i Sörmland, två tävlingsdagar och två träningsdagar i SM-lik terräng inför höstens SM. Dagläger ordnades 5 april i Uppsala med två bra OL-teknikpass. Funktionärer Kommittén har bestått av: Åsa Jernberg sammankallande (tom årsmötet) Lasse Jansson ekonomi, anmälningar Ingela Eriksson UK Göran Hedman UK Johan Eriksson UK Ola Johansson läger Övriga funktionärer har varit: Mats Hemström Gubb-UK Margareta Lemoine Gum-UK Göran Nordström Skid- representant från O gruppen

14 Gävle Orienteringsklubb Sidan 14 Gävle Klubbmästerskap Natt-KM arrangerades 8/4 av H21-29 vid Trödje-Björke heden, mycket välarrangerat. Synd att det kom 1-2 dm snö under tävlingsdagen, så det vart lite väl tufft att hitta kontrollerna. Men arrangörerna hade glatt humör och stod och lagade kolbullar när vi kom i mål. Dag-KM arrangerades 8/6 av D30-39 i samarbete med Ockelbo OK i Ockelbo. KM-guldmedaljer för natt-km delades ut direkt efter respektive avslutad tävling. TRK tackar alla arrangörer för bra arrangemang. Skidorientering Under 2008 deltog Maria och Gustav Nordström på JVM i skid-o i Bulgarien. Gustav tog brons i stafett. De deltog även på SM i Lycksele och Gustav vann en individuell distans.

15 Gävle Orienteringsklubb Sidan 15 Gävle Laguppställningar och resultat kavlar Tiomila, 26-27/4, Sigtuna Dam 98, Gävle OK 1, 4:06:23 Maria Nordström Elisabet Enmark Christine Persson Matilda Österberg Ingela Eriksson 210, Gävle OK 1, 4:44:27 Erika Herbert Helena Backlund Åsa cliffordson Anna Berggren Emma Andersson Herr 58, Gävle OK 1, 10:55:58 Anton Tynong Lars-Håkan Bengtsson Ulf Bergqvist Markus Martinelle Erik Sisell Dan Norin Martin Sundlöf Gustav Nordström Brent Godman Thomas Åberg 188, Gävle OK 2, 13:09:06 Niklas Hedberg Anders Enmark Richard Hejdenberg Jan Moberg Jan Sjöhed Simon Sjöhed Tommy Berger Jakob Eriksson Daniel Knutsen Harry Hietanen 25-manna 11/10, Danderyd 174 Gävle OK lag 2, 1 Niklas Hedberg 2 Simon Sjöhed 3 Matilda Österberg, Helena Backlund, Helen Wahlfridsson, Monica Boman 4 Cecilia Knutsen, Kristin Boman, Mona Åkerman, Erik Hållström 5 August Tynong, Daniel Knutsen, Anders Olsson, Håkan Jansson 6 Linda Svennson, Anna-Lena Tynong, Ingela Eriksson, Albin Sjöhed 7 Christer Segerqvist, Göran Nordström, Mats Hemström, Harald Knutsén 23 Maria Hållström 24 Emmy Ivarsson 25 Tommy Berger SM-stafett 28/9, Södertälje H21 14 Gävle OK 1 Dan Norin Lasse Jansson Markus Martinelle 61 Gävle OK 2 Johan Eriksson Ulf Bergqvist Erik Sisell H20 7 Gävle OK 1 Jakob Enmark Gustav Nordström Anton Tynong 48 Gävle OK 2 Erik Boman Simon Sjöhed Daniel Knutsen D21 37 Gävle OK 1 Charlotta Bergqvist Elisabet Enmark Christine Persson D20 30 Gävle OK 1 Maria Nordström Moa Enmark Erika Herbert Venla/Jukola Dam 170 Elisabet Enmark Matilda Österberg Erika Herbert Christine Persson Herr 51 Thomas Åberg Dan Norin Lars-Håkan Bengtsson Ulf Bergqvist Anton Tynong Erik Sisell Lars Jansson

16 Gävle Orienteringsklubb Sidan 16 Gävle Ungdomskommittén Det viktigaste målet för 2008 var att rekrytera flera ledare till våra träningsgrupper. Detta mål har vi uppfyllt och fått flera nya föräldrar som hjälper till med arbetet kring våra barn. Organisation och arbetssätt Ungdomskommittén består av ordförande, vice ordförande och nyrekryteringsansvarig, vilka är invalda, samt ett antal ledare som rekryterats på annat sätt. I det praktiska ungdomsledararbetet har, utöver de tidigare nämnda funktionärerna, ytterligare ett flertal GOKare medverkat. Kommittén har under året haft 4 planeringsmöten och sköter mycket av den löpande verksamheten efter träningar eller via epost. Avtackningar: Carina Lif och Anna-Lena Tynong kommer söka nya utmaningar i GOK efter ett stort antal år i ungdomskommittén. Vi tackar dem för fina insatser med egna och andras barn för orienteringens bästa! Funktionärer Kommittén har bestått av: Ordförande Jan Sjöhed Vice ordförande Harald Knutsen Nyrekrytering t.f. Carina Lif Övriga funktionärer har varit: Skogslek Maria Norin, Anna Berggren Lena Morén Nyrekrytering Carina Lif Göran Nordström Dan Norin Per Walfridsson Vuxen- Monica Boman /Föräldragrupp Vit grupp (höst) Grön grupp Röd grupp Svart grupp Skolorientering Anders Olsson Ulrika Olsson Peter Herbert, Fredrik Wiksten Mattias Lindman Elisabeth Lindman Anders L Olsson Monica Boman Anette Sjöberg Jan Sjöhed Anna-Lena Tynong Bertil Holmgren och hans pensionärer Allmänt Kommitténs verksamhet har berört 87 stycken ungdomar. Föregående år deltog 63 stycken, senast vi hade så här många var Orsaken är att vi når fler nya barn genom nyrekryteringskursen på våren och erbjuder nya skolungdomar att delta vid daglägret, även skogslek innebär att barn under 9 år provar på tidigare. Detta tyder på att för att rekrytera bör vi anordna olika former av rekryteringsaktiviteter. Vi bör även se över hur vi behåller barnen och kanske i vilken målgrupp vi har minst avhoppningsfrekvens i förhållande till insats. Vi rekryterade ett flertal nya ledare till årets ungdomsgruppen, det mer erfarna ledarna spred ut sig i grupperna för att lära upp det nya ledarna vilket fungerat mycket bra. Vi inrättade en ny roll Träningsansvarig Harald Knutsen. Haralds arbete med att lägga banor, hänga ut skärmar och rita in banor har förenklat arbete för de övriga ledarna otroligt mycket. Allt serverat vid träningarna! Vi slapp bygga upp fotbollsplanen varje träning. Målsättningen för ungdomsverksamheten är alltid att öka antalet tävlingsorienterare, vi mäter det mot antalet starter på DM långdistans och har inte uppnått målet. Vi har ett stort antal barn som tränar med oss men vi har svårt att få ut dem till våra tävlingsarrangemang.

17 Gävle Orienteringsklubb Sidan 17 Gävle År Pojkar Flickor U- klasser Totalt Tabell. Antal GOK starter vid Lång-DM Samverkan Ungdomar i Gästrikland (UiG) Gävle OK har under året representerats i Gästriklands Orienteringsförbunds samverkansgrupp för ungdomar genom sammankallande Ulf Eriksson och ledamot Jan Sjöhed. GOK har ansvarat för följande distriktsaktiviteter: Tagit initiativ till Ungdomsgrupp år Janne Sjöhed/ Mikael Ingelsson, ledare. USM läger fredag-lördag i Söderhamn Två USM träningar, Gävle OK, Engesberg och Ockelbo, Brattfors. Organiserat ungdomsserie och anordnat en träningstävling av två deltävlingar under våren tillsammans med OK Hammaren. Ansvarat för USM i Söderhamn. Samordnat övernattning vid DalaDubbeln för distriktet i Falun, Lugnet med Hälsinglands Orienteringsförbund. Utbildning Ett antal ledare deltog i inspirationsdag i Högbo i mars anordnad av SOFT, i programmet ingick bl.a. Naturpasset, rekrytering och ungdomsverksamhet. Rekrytering Vi har ordnat nybörjarkurs i GOK-stugan under våren, det var 25 stycken barn som deltog. Vid daglägret veckan innan höstens skolstart deltog i år även ett antal nya barn som hörsammat inbjudan för skolelever, vi lyckades i år behålla några av barnen till höstens träningar. Vår skogsleksverksamhet för syskon och barn under 9 år har haft ett 10 tal träningar under vår och höst, ca. 10 barn deltog.

18 Gävle Orienteringsklubb Sidan 18 Gävle Idrottslyftet Skogäventyret Svenska Orienteringsförbundet tillhandahåller ett material för att lära ut orientering i skolan. Bertil Holmgren har fortsatt sin gärning för att värva nya barn via skolan i Bomhus till vår ädla sport, han har ett helt upplägg med lektioner för ungdomarna så att de skall lära sig orientera från grunden. Han avslutar alltid med hitta rätt examen i Hemlingbyskogen, Nötterhagen, tillsammans med ett antal glada pensionärer som medhjälpare. Han har under året varit i kontakt med över 280 elever. Träning Träningsstatistik ÅRTAL Skogslek Nyrek. VIT-höst GRÖN RÖD SVART TOTALT se röd * Se svart ** Tabell. Träningsdeltagande * nyinrättad grupp vita 2008, ** sammanslagen pga ledarbrist Vi har genomfört några aktiviteter för att öka samhörighet och gruppkänslan för barnen och få fler föräldrar att delta i vår verksamhet. - Äventyrsläger i Sandviken, Smörnäs fredag-lördag i April - Fika efter tisdagsträningarna ordnat av föräldrarna - Gruppträningar vår/ höst på rymmen lagtävling med jaga inslag - Mossolympiad för alla grupperna tillsammans - Daglägret med svarta gruppen som ledare - Avslutning vid Fjärran Höjder Badet Vinterträning Vi hade i år uppehåll med träningen under hösten och startade upp på nytt på tisdagar januari mars med löpträning med orienteringsinslag från Hemlingbystugan. Sommarträning Vi har som tidigare år tränat orienteringsteknikens olika moment från GOK-stugan på våren och Skidstavallen-Strömsbro under hösten. Svarta gruppen har som tidigare år även tränat mer avancerad teknikträning på torsdagar tillsammans med våra juniorer och seniorer. Vi genomförde en ungdomsserie tillsammans med OK Hammaren om två deltävlingar i April med ca. 50 deltagare vid varje tillfälle. Liksom förra året var det flest GOKare (40 st) vid våran egen deltävling och motsvarande förhållande vid OK Hammarens deltävling.

19 Gävle Orienteringsklubb Sidan 19 Gävle Läger och särskilda tävlingsresor Vi har åkt på många roliga tävlingsresor och läger under året. - April - Äventyrsläger i Sandviken, Smörnäs - Maj -10- mila ungdomskavlen år Sigtuna - Juni - Gästrikeläger alla åldrar Järbo - Augusti - U-10 mila år Skövde - Augusti - Distriktsmatch år Borlänge - Augusti - Dagläger år ledare år GOK-stugan - September - Säsongsavslutning alla åldrar med Bad/ Orientering Fjärran Höjder - Oktober - Daladubbeln år Falun Tävling Vi har som målsättning att få våra ungdomar att tävla, vi vill att de från sin kunskapsnivå skall utvecklas genom tävling. Vi har fått några av våra barn att börja tävla i distriktet. DM kungen bland ungdomarna var under året Simon Sjöberg han vann samtliga DM tecken som gick att vinna i sin klass även stafetten. Hans Montelius Pris Årets UngdomsGookie: Priset utdelas för bästa resultat, bland annat för placeringarna vid 5-dagars Sälen D14 Moa Enmark 5:a och H15 Erik Boman 9:a Några ungdomsframgångar i tävlingsskogarna under hösten: USM Söderhamn H15 37:a Erik Boman H16 87:a August Tynong Distriktstafett första sträckan lag 3 4:a Albin Sjöhed, lag 2 37:a Erik Boman. Andra sträckan lag 1 4:a Moa Enmark (kom in som tvåa på sträcka två av fyra, de diskades dock pga av felstämpling på sista sträckan, synd!) Gästrike Cupen H16 2:a Erik Boman, 3:a Albin Sjöhed, 4:a August Tynong, 5:a Didrik Arnell D14 1:a Moa Enmark, 2:a Hanna Sjöberg 4:a Cecilia Knutsen H12 2:a Jesper Jissbacke,3:a Erik Hållström D12 2:a Kristin Boman, 4:a Lin Lindman H10 1:a Simon Sjöberg D10 2:a Cajsa Öberg, 3:a Lova Lindman, 4:a Alva Axelsson,5:aEmma Hållström, 9:a Klara Larsson

20 Gävle Orienteringsklubb Sidan 20 Gävle Trimtex Cup GOK deltog sex lag, 2:a blev GOKs 1 i laget ingick Albin Steinwall, Jesper Jissbacke, Simon Sjöberg, Erik Hållström, Erika Jissbacke och på en fin 3:e plats kom GOK Vildvittror Moa Enmark, Hanna Sjöberg, Lin Lindman, Cecilia Knutsen, Kristin Boman. O-ringens femdagars i Sälen Moa Enmark 5:a, Erik Boman 9:a, Simon Sjöberg 13:e Hanna Sjöberg 30:e Ungdomens 10-mila Skövde D18 Gävle OK 18:e Moa Enmark, Erika Herbert, Erika Jissbacke/ Cecilia Knutsen, Kristin Boman, Maria Nordström HD18 Gävle OK 30:e Erik Boman, Daniel Knutsen, Oskar Lif, August Tynong, Jakob Enmark, Albin Sjöhed, Nils Lemoine, Albin Steiwall/Jesper Jissbacke/Erik Hållström, Jakob Eriksson, Simon Sjöhed Distriktsmästerskap: Sprint: H16 1:a Erik Boman, 2:a Albin Sjöhed, 3:a August Tynong D14 1:a Moa Enmark, 3:a Cecilia Knutsen H12 2:a Erik Hållström D12 2:a Kristin Boman, 3:a Lin Lindman H10 1:a Simon Sjöberg D10 1:a Klara Larsson, 2:a Cajsa Öberg, 3:a Alva Axelsson, 4:a Lova Lindman Medeldistans: H16 2:a Albin Sjöhed, 3:a Erik Boman D16 3:a Erica Jissbacke D14 1:a Moa Enmark, 3:a Hanna Sjöberg H12 2:a Jesper Jissbacke D12 2:a Kristin Boman H10 1:a Simon Sjöberg Natt: H16 1:a Erik Boman D16 1:a Erica Jissbacke D14 1:a Moa Enmark, 2:a Cecilia Knutsen H12 1:a Jesper Jissbacke, 2:a Erik Hållström D12 1:a Kristin Boman Lång: H16 2:a Erik Boman 3:a Albin Sjöhed D14 1:a Moa Enmark, 2:a Cecilia Knutsen H12 2:a Erik Hållström

Gävle OK Verksamhetsplan 2008

Gävle OK Verksamhetsplan 2008 Gävle OK Verksamhetsplan 2008 Inledning Under inledningen av 2008 inbjuder styrelsen till en framtidsdiskussion under två dagar för att tillsammans med medlemmarna ta reda på vad vi vill med Gävle OK under

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Gävle OK Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Inledningstext Gävle Orienteringsklubb är framgångsrik. Vi har tävlande som lyckas hemma, nationellt och även internationellt. Vi har också många som deltar för

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2007

Gävle OK Årsberättelse 2007 Gävle OK Årsberättelse 2007 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 08-03-18 Våra sponsorer 2007 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 08-03-18 Årsberättelse 2007 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Gävle Orienteringsklubb UTKAST Tack till våra samarbetspartner 2010! Era insatser är viktiga för Gävle OKs möjligheter att bedriva sina många verksamheter Gävle Orienteringsklubb

Läs mer

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Februari 08 Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Nytt år, ny säsong dags att betala in medlemsavgiften för 2008 Avgifterna för 2008 är oförändrade: 100 kr för de som är 20 år eller yngre 200 kr för de som är 21

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009. Förslag 2009-03-03

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009. Förslag 2009-03-03 Gävle OK Verksamhetsplan 2009 Förslag 2009-03-03 Inledning Under 2008 och framtidsdiskussionen som hölls, fick vi fram nya färska mål och utmaningar att jobba vidare med under 2009, såväl i styrelsen som

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-02-17 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-02-17 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2006

Gävle OK Årsberättelse 2006 Gävle OK Årsberättelse 2006 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 07-04-02 Våra sponsorer 2006 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 07-04-02 Årsberättelse 2006 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Juli / Augusti 08. Albin Steinwall. 20 augusti

Juli / Augusti 08. Albin Steinwall. 20 augusti Juli / Augusti 08 Albin Steinwall 20 augusti Ledaren Det känns verkligen roligt att skriva en första ledare till vår fina informationsskrift Sumpskon. Vi i styrelsen har tidigare diskuterat att skriva

Läs mer

Maj 10. Sumpsk n. Gävle Ok s framtidshopp?! Erik Sisell, Lass Jansson, Jakob Enmark

Maj 10. Sumpsk n. Gävle Ok s framtidshopp?! Erik Sisell, Lass Jansson, Jakob Enmark Maj 10 Sumpsk n Gävle Ok s framtidshopp?! Erik Sisell, Lass Jansson, Jakob Enmark Ledaren Nu är tävlingssäsongen äntligen igång på allvar! Det är i stort sett snöfritt i Uppsala där många ska tävla i helgen

Läs mer

OKTOBER 07. Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen.

OKTOBER 07. Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen. OKTOBER 07 Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen. 20 OKTOBER Städdag och Höstmöte den 20:e oktober i GOK-stugan Vi startar

Läs mer

SUMPSKON. Juli/Augusti 2004 /TRK

SUMPSKON. Juli/Augusti 2004 /TRK SUMPSKON Juli/Augusti 004 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-4 63 09 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-4 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Mikael Berggren

Läs mer

Oktober 09. Sumpsk n

Oktober 09. Sumpsk n Oktober 09 Sumpsk n Nya medlemmar Namn: Alfred Liljeström Se matrikel August Mårtensson Se matrikel Nu påbörjar vi försäljningen av Ullmax produkter igen. Låna gärna en väska med kläder och sälj hemma

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Gävle

Gävle Orienteringsklubb Gävle Gävle Orienteringsklubb Gävle 2007-10-22 Protokoll från höstmöte Den 20:e oktober 2007 kl 13.00 i GOK-stugan Närvarande: 13 personer närvarade vid mötet, närvarolista bifogas protokollet. 1 Mötets öppnande.

Läs mer

December 07 / Januari 08

December 07 / Januari 08 Amanda Cliffordsson GOK s modeikon. December 07 / Januari 08 20 JANUARI Ungdomskommittén informerar Träningsupptakt Vi startar träning för ALLA efter Jullovet på tisdag 8/1 kl. 18:00 vid Hemlingybstugan.

Läs mer

Oktober 2012. Sumpsk n

Oktober 2012. Sumpsk n Oktober 2012 Sumpsk n Ledaren Sprint-SM som stor succé Så här skrev jag i våras inför sprint-sm. Tävlingsledaren Super-Pär Jonsson går på som en furie och kommer att se till att Strömvallen blir en riktig

Läs mer

Våra sponsorer 2005 UTKAST. Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 06-02-22

Våra sponsorer 2005 UTKAST. Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 06-02-22 Gävle OK Johan Eriksson vid SM i Umeå, tvåa i H18 sprint Karl-Olov Borg, Magnus Lundberg och Hans Aurell med segerkransen från Tiomilas veteranklass. Årsberättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2

Läs mer

Juli, Augusti 09. Sumpsk n. Jukola starten

Juli, Augusti 09. Sumpsk n. Jukola starten Juli, Augusti 09 Sumpsk n Jukola starten Nya medlemmar Namn: Anna Åberg Håkan Wilhelmson Elin Hultman Alexander Knight Emma Olsson Karin Möllerberg Gustav Möllerberg STORT TACK till JAN-ERIK JANSSON &

Läs mer

Juli, Augusti 2011. Sumpsk n

Juli, Augusti 2011. Sumpsk n Juli, Augusti 2011 Sumpsk n Ledaren Jag är i skrivande stund precis hemkommen från Jukola. En tredagars resa till Finland med glada klubbkamrater, för lite nattsömn och ett orienteringsarrangemang i världsklass.

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2003. Version 2003-02-20

Gävle OK. Verksamhetsplan 2003. Version 2003-02-20 Gävle OK Verksamhetsplan 2003 Version 2003-02-20 Inledning När vi nu tittar i klubbens verksamhetsplan ser vi hur kommittéernas planer sakta men säkert fyller almanackan. Det är träningar, tävlingar,

Läs mer

November 09. Sumpsk n

November 09. Sumpsk n November 09 Sumpsk n N ya medlemmar A dressändringar Namn: Sigge Jansson Namn: Lina Lindberg Marie Jacobsson Vilhelm Bergqvist Andreas Holmqvist Charlotta Bergqvist Ulf Bergqvist Edvin Bergqvist Anton

Läs mer

Nya medlemmar. A dress ändringar. Namn: Namn: Samuel Mattson. Helny Johansson. Se matriklen. Se matriklen. Se matriklen.

Nya medlemmar. A dress ändringar. Namn: Namn: Samuel Mattson. Helny Johansson. Se matriklen. Se matriklen. Se matriklen. Maj 09 Sumpsk n Nya medlemmar Namn: Samuel Mattson A dress ändringar Namn: Helny Johansson Jonna Mattsson Karin Mattsson Tillberg Mats Gavlefors Pontus Cliffordson Städdag den 18 maj Vårens städdag vid

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2004

Gävle OK Årsberättelse 2004 Gävle OK Årsberättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 05-03-17 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 05-03-17 Årsberättelse 2004 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29

Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 04-02-29 Årsberättelse 2003 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 03-02-24 Årsberättelse 2002 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2002, 54:e verksamhetsåret.

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan Förslag

Gävle OK. Verksamhetsplan Förslag Gävle OK Verksamhetsplan 2007 Förslag 2007-02-04 Inledning Framgång föder framgång Gävle OK som organisation är i sig en framgång. Vi blir allt bättre på att fördela arbetet i olika grupper och kommittéer.

Läs mer

20:e januari JANUARI

20:e januari JANUARI 20:e januari JANUARI NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! Ett år har gått och nu är det dags att betala in medlemsavgiften för säsongen 2007. För att klubbens gruppförsäkring skall gälla vid träning och tävling

Läs mer

TRÄNINGSDAG I UPPSALA LÖRDAG 5 APRIL

TRÄNINGSDAG I UPPSALA LÖRDAG 5 APRIL 20 april April 08 TRÄNINGSDAG I UPPSALA LÖRDAG 5 APRIL Lördag 5 april blir det träningsdag i Uppsala med två OL-teknikpass. Markus Martinelle är ansvarig för träningsdagen och har bokat Thors klubbstuga.

Läs mer

Februari 09. Sumpsk n

Februari 09. Sumpsk n Februari 09 Sumpsk n A dressändringar Namn: Sisell, Erik Persson, Christine Ahmic, Sandra Martinelle, Markus Nya medlemmar Sundström, Olof Bergqvist, Edvin Back to Basics Del 3 - Tekniska anvisningar II

Läs mer

Juni 08. 20 juni (OBS: Dubbelnummer)

Juni 08. 20 juni (OBS: Dubbelnummer) Juni 08 GOK-juniorerna Simon Sjöhed, Maria Nordström, Jakob Enmark och Gustav Nordström (saknas på bild) deltog vid Sprint-SM i Mariestad 1 maj. Maria slog till med en 4:e-plats i finalen. Grattis! 20

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Gävle

Gävle Orienteringsklubb Gävle Gävle Orienteringsklubb Gävle 2006-11-13 Protokoll från höstmöte den 8 november 2006, kl 18.30 i GOK-stugan Närvarande: 24 personer närvarande på mötet. Närvarolista bifogas protokollet. 1. Mötets öppnande.

Läs mer

SUMPSKON. Juli/Augusti -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: TACK ALLA KM ARRANGÖRER

SUMPSKON. Juli/Augusti -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: TACK ALLA KM ARRANGÖRER SUMPSKON Juli/Augusti -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT!

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! FEBRUARI Ordförande har ordet: Äntligen snö Visst är det skönt med en vit vinter. Det blir så mycket ljusare ute. Skidturen lockar. Många har tränat flitigt i skogen både med och utan lampa nu när det

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2004 2004-03-10

Gävle OK. Verksamhetsplan 2004 2004-03-10 Gävle OK Verksamhetsplan 2004 2004-03-10 Inledning Den påbörjade måldiskussionen fortsätter. Det som kommer fram ur den diskussionen kommer att påverka mycket av verksamheten de närmaste åren. Det innebär

Läs mer

SUMPSKON. November 2003 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Dragning medlemslotteri den 21 Oktober 2003

SUMPSKON. November 2003 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Dragning medlemslotteri den 21 Oktober 2003 SUMPSKON November 2003 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Telefonsvararen: 026-14 63 09 Faxen: 026-14 62 29 Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se

Läs mer

GOK s damlag på Jukola 20 September

GOK s damlag på Jukola 20 September SEPTEMBER 06 GOK s damlag på Jukola 20 September Parkeringsvakter sökes 7-10 september Gävle OK har fått i uppdrag att ansvara för parkeringen under Järnvägsmuseets 150- årsjubileeum, TÅG 150. Arrangemanget

Läs mer

Styrelsen Informerar:

Styrelsen Informerar: April 09 Sumpsk n Nya medlemmar Norin, Ingrid Svedberg, Patrik Persson, Mikael Karlsson, Lars Se matriklen Se matriklen Se matriklen Se matriklen Styrelsen Informerar: Senare i vår kommer vi att ha några

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2005 2005-03-06

Gävle OK. Verksamhetsplan 2005 2005-03-06 Gävle OK Verksamhetsplan 2005 2005-03-06 Inledning Nu börjar den nya organisationen att trimmas där kommittéerna är representerade i styrelsen. Goda kontakter, färsk information och gemensam planering

Läs mer

NOVEMBER 07. Ingen kan väl undgått GOK s starka insatts på årets 25-manna. Att Maria hade den starkaste spurten råder det väl heller ingen tvivel om.

NOVEMBER 07. Ingen kan väl undgått GOK s starka insatts på årets 25-manna. Att Maria hade den starkaste spurten råder det väl heller ingen tvivel om. NOVEMBER 07 Ingen kan väl undgått GOK s starka insatts på årets 25-manna. Att Maria hade den starkaste spurten råder det väl heller ingen tvivel om. 20 NOVEMBER ÅTERHÄMTNING I NOVEMBER Under v.44 - v.47

Läs mer

9HUNVDPKHWVSODQ ) UVODJ

9HUNVDPKHWVSODQ ) UVODJ *lyoh2. 9HUNVDPKHWVSODQ ) UVODJ ,QOHGQLQJ )UnJDQlULQWHYDG*2.NDQJ UDI UGLJXWDQYDG'8NDQJ UDI U*2. Det låter som en bra påminnelse om att föreningsarbetet är mycket ideellt arbete och personliga insatser

Läs mer

SUMPSKON. December 2003 Januari 2004 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: NATURPASSET 2003

SUMPSKON. December 2003 Januari 2004 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: NATURPASSET 2003 SUMPSKON December 003 Januari 004 GOK-KONTAKT: NATURPASSET 003 Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-4 63 09 Faxen: 06-4 6 9 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-4 58 70 Hemsidan:

Läs mer

Oktober 08. Sumpsk n

Oktober 08. Sumpsk n Oktober 08 Sumpsk n L edaren Nu har hösten kommit på allvar trotts att det känns som den varit här sedan början av augusti. Och med hösten kommer en hel del intressanta orienteringstävlingar, speciellt

Läs mer

Ledaren. A dressändringar. Nya medlemmar. Namn: Namn: Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel.

Ledaren. A dressändringar. Nya medlemmar. Namn: Namn: Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Maj 2011 Sumpsk n Ledaren Och så är då äntligen orienteringssäsongen igång på allvar! Ulf Eriksson har som ledare precis varit iväg på Natt- och Sprint-SM med ett ganska stort antal GOK deltagare och det

Läs mer

JUNI 07. Bilder från Vårluffen, från vänster; Cecilia Knutsen, Joakim Sjöberg och Didrik Arnell. 20 JUNI

JUNI 07. Bilder från Vårluffen, från vänster; Cecilia Knutsen, Joakim Sjöberg och Didrik Arnell. 20 JUNI JUNI 07 Bilder från Vårluffen, från vänster; Cecilia Knutsen, Joakim Sjöberg och Didrik Arnell. 20 JUNI Styrelsemöte den 13/6, frågor eller information till styrelsen skickas med e-post till adress info@gok.se

Läs mer

Träningsdag Skidstavallen 21/2

Träningsdag Skidstavallen 21/2 Mars 09 Sumpsk n L edaren Först vill jag å styrelsens vägnar gratulera Maria & Gustav Nordström för alla framgångar i JVM i skidorientering, många många GRATTIS! Vi är många som tycker det är så himla

Läs mer

Startlista DM Stafett Gästrikland Hälsingland Sida

Startlista DM Stafett Gästrikland Hälsingland Sida Startlista DM Stafett Gästrikland Hälsingland Sida 1 H21G 7 anmälda 10:00:00 11 Järbo OK 1 Sträcka 1 Joakim Ståhl 353038 Sträcka 2 Tony Ståhl 435370 Sträcka 3 Kevin Ståhl 952413 12 Storviks IF 1 Sträcka

Läs mer

Verksamhetsberättelse Gävle OK 2016

Verksamhetsberättelse Gävle OK 2016 Verksamhetsberättelse Gävle OK 2016 Inledning Gävle Orienteringsklubb har som vanligt haft en fantastisk fin och bred verksamhet. Det är otroligt roligt och enkelt att vara ordförande för en så bra och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2010 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar kommittéerna för sina redogörelser. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

OBS! Missa inte Alftas tävling i Vinströmmen. Då har PeO lovat fånga den största fisken som nånsin setts hoppa i Voxnan.

OBS! Missa inte Alftas tävling i Vinströmmen. Då har PeO lovat fånga den största fisken som nånsin setts hoppa i Voxnan. Juni 09 Sumpsk n Ledaren Elitserien i Råhällan en spännande upplevelse. Vi fixade det! vi klarade att arrangera en så kallad värdetävlinglite väl hög spänning i kablarna. Elitlöparna var nöjda, förbundskaptenen

Läs mer

Breddkommittén planerar även i år för flera sinsemellan ganska olika motionsarrangemang.

Breddkommittén planerar även i år för flera sinsemellan ganska olika motionsarrangemang. VERKSAMHETSPLAN 2012 Gävle Orienteringsklubb Gävle Orienteringsklubbs medlemmar är aktiva på många sätt. Vi har framgångsrika elitorienterare, lovande yngre som siktar högt och både yngre och äldre som

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SEGERSTA OK E-post:segerstaok@passagen.se Under verksamhetsåret har följande personer ingått i styrelse och verksamhetsgrupper. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer OK Renen Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer 2016-04- 17 Förslag på kommittéer ü Arrangemangs ü Ungdoms ü Tränings- och tävlings ü Bredd ü SkidO ü Cykel ü Information- och marknadsförings ü Klubblokals

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2008

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2008 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2008 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. År 2008 fick vi äntligen arrangera våran Vår-tävling den 13 april

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2009 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under tidigare år. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

SUMPSKON. Juli / Augusti 2003 GOK-KONTAKT: Dragning medlemslotteri den 5 Juni 2003 SUMPSKON: ELITTRÄFF. SM i Värmland. Damerna leder div 1 Norra

SUMPSKON. Juli / Augusti 2003 GOK-KONTAKT: Dragning medlemslotteri den 5 Juni 2003 SUMPSKON: ELITTRÄFF. SM i Värmland. Damerna leder div 1 Norra SUMPSKON Juli / Augusti 003 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-14 63 09 Faxen: 06-14 6 9 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se

Läs mer

Protokoll fört under Styrelsemöte med Östersunds OK

Protokoll fört under Styrelsemöte med Östersunds OK Protokoll fört under Styrelsemöte 2011-10-18 med Östersunds OK Protokoll Datum Tid Plats Nr: Närvarande 7 2011-10-18 18:30 Klubbstugan Maj-Britt Ringvall Tom Brantheim Lars-Eric Gahlin Marcus Amrén Ola

Läs mer

November 10. Sumpsk n

November 10. Sumpsk n November 10 Sumpsk n Ledaren Hej orienteringsvänner, Jag märker att det börjar bli dags att ladda upp för vintersäsong med trevliga soppträningar, mörka intervallträningskvällar och GOK-gympa igen samtidigt

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

GOK-bladet. Juni 2015

GOK-bladet. Juni 2015 GOK-bladet Juni 2015 Den tillfällige ordföranden tar till orda Jag är som ni vet, efter det inställda extra årsmötet, tillförordnad ordförande fram till ett nytt extra årsmöte i höst! Valberedningen består

Läs mer

Korta terräng DM 2009

Korta terräng DM 2009 Resultatlista Tävlingsplats: Åbyvallen valbo Arrangör: Tävlingsledare: Ralf Struyk Förhållande: Halvklart +7 F 12-13 1 F 12-13 Ruumensaari Jennifer Högbo gif 1997 08:53 00:00 2 F 12-13 Berg Josefine Högbo

Läs mer

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Eva och Karin E, Zuzanna M, Eva J, Elin, Linn, Petra och Karolina med Leif som ledare och matlagare tillbringade helgen i Olhansgården vid

Läs mer

November 08. Sumpsk n

November 08. Sumpsk n November 08 Sumpsk n A dressändringar Namn: Ahmic, Sandra Engstrand, Lars Westerlund, Eric Olofsson, Pär L. Spånberg, Lasse Spånberg, Hanna Nya medlemmar Namn: Persson, Hans Back to Basics Del 1 - Introduktion

Läs mer

SUMPSKON. Juni -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Styrelsemöte 1 juni i Klubblokalen.

SUMPSKON. Juni -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Styrelsemöte 1 juni i Klubblokalen. SUMPSKON Juni -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb Styrelse Styrelsen har under året bestått av: Bengt Branzén Ordförande - Vice ordförande Staffan Törnros Kassör Bengt-Åke Ericsson Sekreterare Håkan Elderstig Ledamot Medlemmar Antalet betalande medlemmar

Läs mer

FOK NYTT. Nr MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE

FOK NYTT. Nr MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE FOK NYTT Nr 2 2014 MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg 5543-5523 INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE Fagersta OK avhåller sitt 72:a årsmöte på Hembygdsgården, Stora Logen

Läs mer

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln.

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Ordförande slutord Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Vi börjar väl med några korta reflektioner kring 2014 och då starta med det bästa. I september månad fick

Läs mer

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Martin Landås Katarina Finn Stig Nilsson Karin Spets Seppo Reijonen Lars Säfström Anders Smevold Conny Venngren

Läs mer

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017 1 HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Verksamhetsplan 2017 2 Innehåll Verksamhetsplan ungdom 3 Verksamhetsplan PreO 4 Verksamhetsplan MTBO 5 Verksamhetsplan tekniska kommittén 6 Bilagor Resultatbudget 3 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Idrottssällskapet Göta Friidrottssektionen Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Styrelsen för friidrottssektionen får härmed avge följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har 2004 haft följande sammansättning:

Läs mer

Korta terräng DM 2008

Korta terräng DM 2008 Resultat P / F 12-13 Plac Efternamn Förnamn Klubb Födelseår Tid Diff F12-13 1 Pihlblad Alma Högbo GIF 1996 08:17 00:00 2 Åström Matilda Gefle IF 1995 08:43 00:26 3 Rönnlund Emma Ockelbo SK 1995 09:50 01:33

Läs mer

OK Linnés Ungdomsplan år 2014

OK Linnés Ungdomsplan år 2014 OK Linnés Ungdomsplan år 2014 OK Linné är en av Sveriges största orienteringsklubbar både vad gäller elit och antalet aktiva ungdomar. I ungdomsplanen har ledarna i ungdomskommittén arbetat med att strukturera

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

SUMPSKON. December/Januari -05/06 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Arrangörer ÅRSFEST Gum/Gubb fr 51 år och uppåt

SUMPSKON. December/Januari -05/06 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Arrangörer ÅRSFEST Gum/Gubb fr 51 år och uppåt SUMPSKON ecember/januari -5/6 GÄVLE ORIENTERINGSKLU GOK-KONTKT: Gävle OK Hemlingbystugan 8 57 GÄVLE Klubblokalen: 6-6 34 88 nmälningar: 6-14 58 7 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

SUMPSKON. December-04/Januari-05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: LOKALVÄRDAR BERGET 2005 SKIDLÄGER

SUMPSKON. December-04/Januari-05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: LOKALVÄRDAR BERGET 2005 SKIDLÄGER SUMPSKON December-04/Januari-05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Mikael

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004 Dragning nr 9 nov 2003 Supporterlotteriet 1 nr 81 Marianne Ericson 200 kr 2 nr 15 Mattias Ehn 50 kr 3 nr 88 Kjell Nygren 50 kr 4 nr 41 Maria Gustavsson 50 kr 5 nr 91 ----- 50 kr Dragning nr 10 dec 2003

Läs mer

SUMPSKON. September 2003. /Anders. 4 Trisslotter 3 15 Anna-Lena Tynong 4 Trisslotter 4 23 Birger Eklund Pernilla Eriksson

SUMPSKON. September 2003. /Anders. 4 Trisslotter 3 15 Anna-Lena Tynong 4 Trisslotter 4 23 Birger Eklund Pernilla Eriksson SUMPSKON September 2003 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Telefonsvararen: 026-14 63 09 Faxen: 026-14 62 29 Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se

Läs mer

MAJ -07 Gävle OK:s framtida stjärnor?

MAJ -07 Gävle OK:s framtida stjärnor? MAJ -07 Gävle OK:s framtida stjärnor? 20 MAJ Gävle OK:s nya styrelse: Mikael Berggren - ordförande Jag är 39 år och bor ihop med Anna och 2 söner Isak och Viggo 4 resp. 2 år gamla. Jag är uppvuxen i Nyköping

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.2 2011 Oj vad tiden går fort. Nu är det sommar och vårsäsongen bara svischade förbi. Många tävlingar har det blivit bl.a DM-sprint som gick i Rimbo. Tävlingen avgjordes en vardag kväll

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 2 (7) Verksamhetsberättelse 2014 2015 Fridhem/Urnan Bordtennisklubb Id-nr 0605-30707, Organisationsnummer 885001-4476 Styrelsen för Fridhem/Urnan BTK får härmed lämna nedanstående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer