Gävle OK Årsberättelse 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle OK Årsberättelse 2008"

Transkript

1 Gävle OK Årsberättelse 2008

2 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle Våra sponsorer 2008

3 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2008, 60:e verksamhetsåret Verksamhet I början av februari genomfördes en diskussionshelg i Gysinge, med 12 deltagare på fredagen och 14 på lördagen. Temat för diskussionen var: vad ska GOK satsa på till De största Målområdena vi kom fram till är: - Engagerade medlemmar - Klubbstuga/samlingsplats - Marknadsföra/Nyrekrytering av barn och Vuxna - Tävla, elit & tävlingsorienterare Vidare utredning av mål 1-3 gjordes (mer hanns inte med tyvärr) En fortsättning på diskussionen hölls en kväll i oktober, då mål togs fram till respektive kommitté. Styrelsen vill också poängtera att det är viktigt att inte glömma att vi som förening gör ett bra arbete, och mycket av det som kommit fram under diskussionen gör vi redan idag. Funktionärer Styrelsen: Ordförande: Mikael Berggren (2008:1) Vice ordf.: Jan Sjöhed (Ungdk) (2008:1) Kassör: Ingegärd Svensson (2008:2) Sekreterare: Åsa Cliffordson(2007:2) Ledamot: Pär Jonsson (Arrk) (2007:2) Erik Sisell (Breddk) (2007:2) Suppleanter: Anette Hälldahl(2007:2) Åsa Jernberg (2008:2) Revisorer: Ordinarie: Suppleant: Bengt Persson Magnus Mejyr Lillemor Forsberg Valberedning: Harry Hietanen Anders Ek Karin Bergström Företrädare i Gävle OL-allians samt Alliansen IP Skogen Gästrikland: Allan Haglund Årsmötet hölls i början av mars. Åsa Jernberg avgick som ledamot från träningskommittén, men valdes in som suppleant på två år. En vakans uppstod från träningskommittén, övriga styrelsemedlemmar var kvar. I april hjälpte ett stort gäng till att vårstäda två kvällar i Stigslund och Strömsbro, på uppdrag av Tekniska kontoret. Två städdagar har även anordnats kring vår egen klubbstuga, en i juni och en i oktober. Bland annat har det kommit upp nya stuprör, målats utvändigt och på toaletterna invändigt, samt röjts sly och klippts gräs. Under hösten färdigställdes även gärdesgården, som nu går längs hela infartsvägen fram till stugan. En ny omklädningsbänk har införskaffats till herrarnas omklädningsrum. Första helgen i december deltog vi på nytt på julmarknaden på stortorget med vårt chokladhjul. Det var klent med besökare på lördagen men desto fler på söndagen, så resultatet blev en fördubbling jämfört med föregående år. Under helgerna 2:a och 4:e advent hjälpte vi dessutom till med att sprida julstämning genom att vakta eldkorgar och bjuda på pepparkakor på Stortorget och Rådhustorget.

4 Gävle Orienteringsklubb Sidan 4 Gävle Medlemslotteriet har fortsatt under året i form av tippande på V75. 5 omgångar, à 10 veckor, genomfördes under året och inbringade till Gävle OK. Under året har försäljningen av Ullmaxkläder tagit fart, dels på våra egna träningar men också då ett antal av klubbens medlemmar tagit med sig provkollektioner och sålt på sina respektive arbetsplatser. Styrelsen har beslutat att alla intäkter via Ullmax skall vikas till klubbstugan. Även denna säsongen hade Maria och Gustav Nordström fina framgångar i Skid-O. Gustav tog guld i samtliga tre distanser på JSM och Maria tog guld i mass-starten. Båda deltog även på JVM i Skid-O som gick i Bulgarien. Där deltog Gustav i stafettlaget som tog en bronsmedalj. Maria stod även för en fin orienteringsframgång genom att komma 4:a på sprint-sm. Möten Årsmötet hölls i början av mars i Infocenter på Leaf. Höstmötet hölls i GOK-stugan en onsdagkväll i oktober. Styrelsen har hållit 9 st. ordinarie styrelsemöten samt ett konstitutionerande möte i samband med årsmötet. Information Sumpskon, matrikeln och hemsidan på internet, används flitigt för att sprida information om klubbens aktiviteter. Under året har det även stått att läsa om Gävle OK och våra medlemmars framgångar vid ett flertal tillfällen i Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Detta mycket tack vare Karl-Olov Borg, som flitigt skriver om oss och ser till att orienteringen får bra publicitet! Sumpskon fick en ny redaktion efter sommaren, då Helen Walfridsson valde att avgå efter flera års bra arbete i redaktionen, och ersattes av Pernilla Eriksson och August Tynong. Medlemsvård I stället för årsfest sparar vi oss inför för vårt kommande 60-årsfirande i februari 2009.

5 Gävle Orienteringsklubb Sidan 5 Gävle Övriga klubbfunktionärer Infogrupp: Klubbtidning Sumpskon & Månadsblad: Helen Walfridsson, Pernilla Eriksson August Tynong Internet: Lars-Håkan Bengtsson, Mona Åkerman Medlemsmatrikel: Helena Backlund Utskick: Maria Norin Utbildning: Karl-Olov Borg Klädgrupp: Magnus Mejyr Jan Andersson, Per Sjölund, Anette Sjöberg Medlemslotteri: Göran Nordström, Stefan Ahrell Trivselgrupp: Stuggruppen: Kerstin Vikner Mattias Lindman, Elisabeth Lindman Materielgrupp: Allan Haglund, Börje Westring Medlemsstatistik Medlemsantalet för 2008 var totalt 537, +1st. i jämförelse med Kvinnor 20år : 77 Kvinnor 21- år: 154 Män 20år: 92 Män 21- år: 214

6 Gävle Orienteringsklubb Sidan 6 Gävle Arrangemangskommittén Kommitténs uppdrag Uppdraget är att planera, initiera och stödja genomförandet av klubbens publika orienteringsarrangemang. Dessutom ingår att utse funktionärer, planera och beställa kartritning, kartförsäljning samt att ansvara för inköp och förvaltning av material. Kommittén har också ansvaret för kompetensförsörjning av tävlingsledare, banläggare och ansvariga för övrig tävlingsteknik, t.ex. systemen Ola och SportIdent. Under året har 5 st kommittémöten hållits. Genomförda tävlingsarrangemang 2008 Funktionärer Kommittén har bestått av: Pär Jonsson, sammankallande Lars-Håkan Bengtsson Tommy Berger Per Sundberg Kartgrupp: Annika Gillgren Jerker Boman Materielgrupp: Allan Haglund Börje Westring Vårluffen, Ölbo Hedesunda medeldistans med elitklasser lördag 10 maj långdistans med elitklasser söndag 11 maj Tävlingsledare var Pär Jonsson, banläggare Pelle Sundberg/Torbjörn Djuvfeldt deltagare Höstluffen, Hillevik nationell medeldistans söndag 21 september Tävlingsledare Pär Jonsson, banläggare Lars-Håkan Bengtsson och Erik Sisell deltagare Materialinköp Under året har följande materialinköp gjorts: Toner och papper till färgskrivare på klubblokalen Berget. Sportidentutrustningen kompletterats med 2 nya sport-ident masterenheter (BSF8) samt en ny snabb thermoskrivare. GOK har nu två utrustningar med 30 enheter i varje + thermoskrivare i varje och där det finns start/mål/check/töm i varje uppsättning. Kartor/Kartförsäljning Under året har ny karta producerats över Råhällan och Gråberget i Utvalnäs. Kartor runt skolorna har producerats av GOK-ungdomar inom ramen för skolprojektet. Annika Gillgren ansvarar för klubbens digitala kartarkiv i Ocad och beställningar av uttag ur arkivet. En hel del beställningar har gjorts under året.

7 Gävle Orienteringsklubb Sidan 7 Gävle Skolprojektet Kommittén sökte under året pengar via idrottslyftet för satsning mot skolorna i Gävle tätort. Satsningen (001-55) beviljades kr och löper från 1 juli 2008 till 30 juni Utdrag ur ansökan: Gävle orienteringsklubb vill bidra till att skapa stimulerande idrottsmiljöer i anslutning till grundskolorna i Gävle. Idén är att i ett första steg producera närkartor kring skolan, dvs skogområdet runt skolorna. Nästa steg är att erbjuda skolorna tillgång till kartor med färdiga orienteringsövningar och banor via webben där t ex fritidspedagoger, idrottslärare, ledare och övriga kan ladda ned kartor och övningar. Till sin hjälp har föreningen sommarjobbande ungdomar och en professionell kartritare. På hemsidan har skolprojektet fått en egen sida och där finns instruktioner, kartor och övningar upplagda. Skolgårdskartor Kommittén sökte under året pengar via idrottslyftet för produktion av lärkartor/skolgårdskartor. Satsningen beviljades kr och löper från 1 januari 2009 till 30 juni Resultat Kommittén når upp till kraven på resultatbudget rörande arrangemangen. Resultat på vid Vårluffen mot budget på Resultat på vid Höstluffen mot budget på

8 Gävle Orienteringsklubb Sidan 8 Gävle Breddkommittén Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten har varit Naturpasset, Skoj på Hoj, Veckoturen och Tjejgåing. Naturpasset Naturpasset har som vanligt arrangerats i två olika områden. I år var det förutom Hemlingby även vid Engesberg. I Hemlingby var det Hans Aurell som skötte det praktiska med utplacering av kontroller och motsvarande vid Engesberg sköttes av Sören Gunnarsson. Funktionärer Kommittén har bestått av: Helena Hemström, sammankallande t.o.m Höstmötet Anders Ek, sammankallande fr.o.m Höstmötet Tomas Falk Håkan Forsgren, t.o.m Höstmötet Stig-Göran Mårtensson, fr.o.m Höstmötet Erik Sisell, styrelsens kontaktperson till kommittén Skoj på hoj Skoj på hoj arrangerades nu för fjärde året. Kartan som är ett utsnitt ur GOK:s stadskarta var i år en stående A3 i skala 1: som sträckte sig från Hille i norr till Andersberg i söder, Sätra i väster och en bit bortom Brynäs i öster. Fotografierna som användes var tagna av Helena Hemström, Markus Falk och Anders Ek. För att göra en mindre justering av försättsbladet hade kommittén hjälp av Mattias Borg. Packning av Naturpasspaketen och Skoj på hoj! skedde en vårkväll i GOK-stugan dit Helena Hemström lyckats locka ett gäng arbetsvilliga. Helena svarade även för spridningen av paketen till försäljningsställena. I år lyckades vi spränga 1000-vallen för sålda Naturpass- och Skoj på hoj-paket, närmare bestämt 1009 st. Med det blev vi den mest framgångsrika klubben i Sverige, enligt SOFT:s säljstatistik för Naturpass. Detta trots ett litet tapp för Naturpasset där vi sålde 454 st. jämfört med 475st. år En rejäl uppryckning blev det däremot för Skoj på hoj! där vi i år lyckades sälja 555 st. jämfört med 338 st En stor del av den ökningen kommer sig av att Gävle kommun i år köpt 150 st. paket att dela ut bland sina anställda. Men vi märker också att fler börjar känna till arrangemanget och vi får många positiva kommentarer från dem som deltagit. 120 st. lämnade i år in startkort för Skoj på hoj! och 32 st. för Naturpasset. Försäljningen har skett genom ett antal sport-, cykel- och friluftslivshandlare. Den dominerande andelen av försäljningen sker annars till företag och i många fall där våra medlemmar finns anställda. Att erbjuda sina anställda Naturpasset och Skoj på hoj är billiga och enkla sätt för företag vid en friskvårdssatsning. Cykeldagen och Trafikantveckan Vid två av kommunens arrangemang har GOK ställt upp med miniversioner av Skoj på hoj.

9 Gävle Orienteringsklubb Sidan 9 Gävle Den 17 maj arrangerades Cykeldagen vid Rådhustorget, där vi delade ut ett speciellt Skoj på hoj för det arrangemanget. Det var en mindre karta som begränsades till centrala Gävle med tio kontroller att besöka. Tyvärr så var det inte det bästa vädret den dagen, snarare det värsta, så att antalet besökare vi Rådhustorget inte blev så många. Kartan delades däremot ut även hos turistinformationen på Nian under de följande veckorna. 31 st deltagare lämnade in svarstalongen och 16 st. av dem fick pris. Priset bestod av ett presentkort hos någon av de cykelhandlare som var medarrangör vid Cykeldagen. Ett liknande arrangemang ställde GOK upp med vid Trafikantveckan 16-22/9. Lördagen den 20/9 var arrangemanget lokaliserat till Stortorget där vi medverkade och delade ut kartor och informerade om Naturpasset och Skoj på hoj. Deltagarna fick hålla på en månad från den lördagen. Gävle kommun bidrog med priser och bland inlämnade svar delade vi ut 13 st. priser. Kartorna med bilder för dessa arrangemang var utformade av Anders Ek. På lördagen vid Trafikantveckan passade vi även på att ha en offentlig dragning på de inlämnade startkorten för årets Naturpass och Skoj på hoj. En förhållandevis stor samling av presumtiva pristagare hade slutit upp för dragningen och några av pristagarna visade sig även vara närvarande. Veckoturen Veckoturen arrangerades under tiden maj t.o.m. september tillsammans med Valbo AIF, OK Ödmården, Skutskärs OK och Oslättforspojkarna IK. Gävle OK svarade för åtta arrangemang, varav två ingick i Gävle 3-dagars. Arrangörer för GOK:s veckoturer har varit: Benny Jangren, Anders Olsson, Tomas Falk, Allan Haglund, Anders Ek, Mona Åkerman, Gillgrens och Magnus Lundberg. Samordnare av Veckoturerna för GOK:s räkning har varit Håkan Forsgren. Kartor med banpåtryck skrevs ut på den egna skrivaren på Berget. Glädjande är att det är fler som deltar på Veckoturerna och jämfört med fjolåret så är det en 20 procentig ökning totalt och för GOK:s arrangemang en 15 procentig ökning. Deltagarrekord för ett arrangemang blev det vid 3-dagars första etapp med 125 startande. Tjejgåing Tjejgåing arrangerades onsdagen den 27:e augusti. Start och mål var placerat vid Regementsparken, som vanligt. Antalet startande blev ca 350 tjejer, vilket var färre än i fjol. Under året har en grupp bestående av Per Walfridsson, Christine Persson, Matilda Österberg och Marika Johansson under Pers ledning jobbat med arrangemanget. Per var den enda som var kvar från fjolårets grupp. Gruppen har svarat för tillståndsansökningar, marknadsföring, spridning av broschyrer mm, mm. Det mesta av det praktiska arbetet med uppbyggnaden av tävlingscentrum under tävlingsdagen har skötts av Börje Westring och Allan Haglund. Efter arrangemanget har gruppen redovisat sina erfarenheter i en rapport. Man kommer att försöka analysera vad som gjort att deltagarantalet sjunker och försöka hitta en lösning som ändrar den trenden. Trots det försämrade deltagarantalet gav arrangemanget ett gott ekonomiskt resultat, bl.a. beroende på minskade kostnader och ett nytt sätt från Gångförbundets sida att fördela inkomsterna.

10 Gävle Orienteringsklubb Sidan 10 Gävle Elitkommittén Elitkommitén har tillsammans med TRK planerat och genomfört elitverksamheten under året. I halvårsplanen har man grovt planerat tävlings-, läger- och träningsverksamheten, först för vinter, vår och sommaren och sen för hösten. När det gäller SM och SilvaJuniorCup har vi samplanerat resor och boende samt ledare med OLGY i Sandviken, Björn Ljunggren och Joakim Ingelsson. Vintercupen har samplanerats med Valbo AIF och OK Hammaren Aktiviteter 2008 Planeringsdag 12/1 Planeringsdag i GOK-stugan för planering av träning, läger och prioriterade tävlingar, både individuellt och stafett. - Ansvarig: Elit. Skidläger Harsa januari Traditinellt skidläger i Harsa med ca. 30 deltagare. - Ansvarig: Ola Johansson TRK. Helgläger i Gävle, Hille och GOK-stgan Helgläger med två pass från Hille IP på lördag och ett pass från GOK-stugan på söndag. Danne Norin hade kartgenomgång inför Tiomila på lördagen. - Ansvarig: Elit och TRK. Vintercup 6/2, 20/2 och 6/3 Tre vintercuper gemensamt i distriktet, GOK, Valbo och OKH. Funktionärer Kommittén har bestått av: Ulf Eriksson Harry Hietanen Dan Norin Påskläger i Sörmland mars Gemensam tävlings- och träningsläger i Sörmland inför SM i höst. En del snö, men ändå två bra tävlingar och två bra träningsdagar i relevant SM-terräng. - Ansvarig: Ulf Eriksson och TRK. Träningsdag i Uppsala 5 april Träningsdag i Uppsala anordnad av Markus Martinelle. Ett pass i Lunsen och ett pass i Hågadalen. Lunch och ombyte i Thors klubbstuga. - Ansvariga Markus Martinelle och Ulf Eriksson. JuniorCup i Uddevalla april Första två juniorcuperna avgjordes i Uddevalla i snö, första dagens tävling räknades ej som juniorcup. Samordnat resa och boende med OLGY. - Ledare: Anders Enmark och Joakim Ingelsson.

11 Gävle Orienteringsklubb Sidan 11 Gävle Natt-SM i Trosa och Stigtomtakavlen april Gemensam tävlingsresa för Natt-SM och Stigtomtakavlen. Boende i Trosa. - Ansvarig: Ulf Eriksson och TRK. - Ledare: Göran Hedman och Harry Hietanen. Tiomila april Tiomila i Rosersberg. - Ansvarig TRK - Ledare: Kent Ingelsson och Göran Hedman. Sprint-SM i Mariestad 1 maj Gemensam resa med OLGY till Sprint-SM i Mariestad. - Ansvarig och ledare Björn Ljunggren. JuniorCup i Åmål / Säffle maj Gemensam resa med OLGY till Säffle och Åmål för JuniorCup. Många med från Gävle OK. Boende utanför Säffle. - Ansvarig Ulf Eriksson. - Ledare: Ulf Eriksson, Gunnel Mörtberg och Björn Ljunggren. JVM-test i Göteborg maj Samplanering med OLGY för boende och resa. - Ansvarig: Björn Ljunggren OLGY. - Ledare: Harry Hietanen och Björn Ljunggren. Mini-Jukola (Läger) på Åland 31 maj 1 juni Träningsläger inför Jukola på Åland. Trevligt läger med både träning och gemensamma aktiviteter som bad och fiske. - Ansvariga: Johan Eriksson och Lars-Håkan Bengtsson. Jukola juni Traditionell Jukolaresa med tåg, båt och buss. - Arrangör och ansvarig: Lasse Jansson - Ledare: Kent Ingelsson och Johan Eriksson. Ultralång-SM i Klyftamo 3 augusti Tävlingen hölls i anslutning till årets U10mila i Skövde. - Ledare: Göran Nordström och Enmarks. Norrlandsmästerskapen i Örnsköldsvik 8 10 augusti Resa i minibussar till Norrländskan utanför Örnsköldsvik. - Ansvarig och ledare: Göran Hedman.

12 Gävle Orienteringsklubb Sidan 12 Gävle SM-läger i Sörmland augusti Tävlings- och träningsläger inför SM i Sörmland. Två tävlingar och ett träningspass. - Ansvarig: Ulf Eriksson. SilvaJuniorCup i Vimmerby 30 augusti Samplanering med OLGY för boende och resa. - Ansvarig och ledare: Joakim Ingelsson OLGY. Lång-SM i Södertälje september Gemensamt boende och resa med OLGY. För tredjegången i år bodde vi på vandrarhemmet i Åkers-Stycke Bruk. - Ansvarig: Ulf Eriksson. - Ledare Ulf Eriksson och Björn Ljunggren Medel-SM och Stafett-SM i Södertälje september Delvis gemensamt boende och resa med OLGY. Boende i Gnesta för GOK. - Ansvarig Ulf Eriksson. - Ledare Göran Hedman och Kent Ingelsson samt Björn Ljungren.

13 Gävle Orienteringsklubb Sidan 13 Gävle Träningskommittén Träningar De träningar som har genomförts under året har varit enligt schemat nedan: Senhöst, vinter och vår: Måndag: Löpning och gymnastik inkl. styrka och spänst Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe, och snabbhet. Torsdag: Distans eller natt-ol Fredag: Innebandy Lördag eller söndag: Långdistans i skog eller på stig/väg Tävlingssäsong: Måndag: Snabbdistans Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe och snabbhet. Torsdag: Ol-teknik Ol-teknikträningarna har fungerat bra och det har varit Ulf Eriksson representant från stor uppslutning på dessa. Ansvaret för dessa träningar Elitkommittén har varierat mellan de träningsaktiva, precis som på de övriga träningarna och ibland har kontroller från Naturpassets Veckans bana använts. Specialträningar inför de stora stafetterna 10-mila, Jukola och 25-manna är alltid lika populära och välbesökta. Likaså Lussetåget som har bestått av 4 etapper, under november och december, har också lockat löpare från andra Gästrikeklubbar och OL-gymnasiet. Vintercup har arrangerats tillsammans med andra Gästrikeklubbar, det blev 3 träningstävlingar i år. Vinterträningen har vi haft vid Hemlingbystugan på tisdagarna, där vi har närhet till alla spåren och stora omklädningsrum och bastu att umgås i. Läger Harsa-skidlägret i januari hade ca 30 deltagare, då fanns också möjlighet att testa skidorientering. Träningshelg på hemmaplan ordnades på Hille IP en lördag i februari med 2 pass och lunch och mycket bra kartgenomgång av Dan Norin mellan träningspassen. Påskläger ordnades i Sörmland, två tävlingsdagar och två träningsdagar i SM-lik terräng inför höstens SM. Dagläger ordnades 5 april i Uppsala med två bra OL-teknikpass. Funktionärer Kommittén har bestått av: Åsa Jernberg sammankallande (tom årsmötet) Lasse Jansson ekonomi, anmälningar Ingela Eriksson UK Göran Hedman UK Johan Eriksson UK Ola Johansson läger Övriga funktionärer har varit: Mats Hemström Gubb-UK Margareta Lemoine Gum-UK Göran Nordström Skid- representant från O gruppen

14 Gävle Orienteringsklubb Sidan 14 Gävle Klubbmästerskap Natt-KM arrangerades 8/4 av H21-29 vid Trödje-Björke heden, mycket välarrangerat. Synd att det kom 1-2 dm snö under tävlingsdagen, så det vart lite väl tufft att hitta kontrollerna. Men arrangörerna hade glatt humör och stod och lagade kolbullar när vi kom i mål. Dag-KM arrangerades 8/6 av D30-39 i samarbete med Ockelbo OK i Ockelbo. KM-guldmedaljer för natt-km delades ut direkt efter respektive avslutad tävling. TRK tackar alla arrangörer för bra arrangemang. Skidorientering Under 2008 deltog Maria och Gustav Nordström på JVM i skid-o i Bulgarien. Gustav tog brons i stafett. De deltog även på SM i Lycksele och Gustav vann en individuell distans.

15 Gävle Orienteringsklubb Sidan 15 Gävle Laguppställningar och resultat kavlar Tiomila, 26-27/4, Sigtuna Dam 98, Gävle OK 1, 4:06:23 Maria Nordström Elisabet Enmark Christine Persson Matilda Österberg Ingela Eriksson 210, Gävle OK 1, 4:44:27 Erika Herbert Helena Backlund Åsa cliffordson Anna Berggren Emma Andersson Herr 58, Gävle OK 1, 10:55:58 Anton Tynong Lars-Håkan Bengtsson Ulf Bergqvist Markus Martinelle Erik Sisell Dan Norin Martin Sundlöf Gustav Nordström Brent Godman Thomas Åberg 188, Gävle OK 2, 13:09:06 Niklas Hedberg Anders Enmark Richard Hejdenberg Jan Moberg Jan Sjöhed Simon Sjöhed Tommy Berger Jakob Eriksson Daniel Knutsen Harry Hietanen 25-manna 11/10, Danderyd 174 Gävle OK lag 2, 1 Niklas Hedberg 2 Simon Sjöhed 3 Matilda Österberg, Helena Backlund, Helen Wahlfridsson, Monica Boman 4 Cecilia Knutsen, Kristin Boman, Mona Åkerman, Erik Hållström 5 August Tynong, Daniel Knutsen, Anders Olsson, Håkan Jansson 6 Linda Svennson, Anna-Lena Tynong, Ingela Eriksson, Albin Sjöhed 7 Christer Segerqvist, Göran Nordström, Mats Hemström, Harald Knutsén 23 Maria Hållström 24 Emmy Ivarsson 25 Tommy Berger SM-stafett 28/9, Södertälje H21 14 Gävle OK 1 Dan Norin Lasse Jansson Markus Martinelle 61 Gävle OK 2 Johan Eriksson Ulf Bergqvist Erik Sisell H20 7 Gävle OK 1 Jakob Enmark Gustav Nordström Anton Tynong 48 Gävle OK 2 Erik Boman Simon Sjöhed Daniel Knutsen D21 37 Gävle OK 1 Charlotta Bergqvist Elisabet Enmark Christine Persson D20 30 Gävle OK 1 Maria Nordström Moa Enmark Erika Herbert Venla/Jukola Dam 170 Elisabet Enmark Matilda Österberg Erika Herbert Christine Persson Herr 51 Thomas Åberg Dan Norin Lars-Håkan Bengtsson Ulf Bergqvist Anton Tynong Erik Sisell Lars Jansson

16 Gävle Orienteringsklubb Sidan 16 Gävle Ungdomskommittén Det viktigaste målet för 2008 var att rekrytera flera ledare till våra träningsgrupper. Detta mål har vi uppfyllt och fått flera nya föräldrar som hjälper till med arbetet kring våra barn. Organisation och arbetssätt Ungdomskommittén består av ordförande, vice ordförande och nyrekryteringsansvarig, vilka är invalda, samt ett antal ledare som rekryterats på annat sätt. I det praktiska ungdomsledararbetet har, utöver de tidigare nämnda funktionärerna, ytterligare ett flertal GOKare medverkat. Kommittén har under året haft 4 planeringsmöten och sköter mycket av den löpande verksamheten efter träningar eller via epost. Avtackningar: Carina Lif och Anna-Lena Tynong kommer söka nya utmaningar i GOK efter ett stort antal år i ungdomskommittén. Vi tackar dem för fina insatser med egna och andras barn för orienteringens bästa! Funktionärer Kommittén har bestått av: Ordförande Jan Sjöhed Vice ordförande Harald Knutsen Nyrekrytering t.f. Carina Lif Övriga funktionärer har varit: Skogslek Maria Norin, Anna Berggren Lena Morén Nyrekrytering Carina Lif Göran Nordström Dan Norin Per Walfridsson Vuxen- Monica Boman /Föräldragrupp Vit grupp (höst) Grön grupp Röd grupp Svart grupp Skolorientering Anders Olsson Ulrika Olsson Peter Herbert, Fredrik Wiksten Mattias Lindman Elisabeth Lindman Anders L Olsson Monica Boman Anette Sjöberg Jan Sjöhed Anna-Lena Tynong Bertil Holmgren och hans pensionärer Allmänt Kommitténs verksamhet har berört 87 stycken ungdomar. Föregående år deltog 63 stycken, senast vi hade så här många var Orsaken är att vi når fler nya barn genom nyrekryteringskursen på våren och erbjuder nya skolungdomar att delta vid daglägret, även skogslek innebär att barn under 9 år provar på tidigare. Detta tyder på att för att rekrytera bör vi anordna olika former av rekryteringsaktiviteter. Vi bör även se över hur vi behåller barnen och kanske i vilken målgrupp vi har minst avhoppningsfrekvens i förhållande till insats. Vi rekryterade ett flertal nya ledare till årets ungdomsgruppen, det mer erfarna ledarna spred ut sig i grupperna för att lära upp det nya ledarna vilket fungerat mycket bra. Vi inrättade en ny roll Träningsansvarig Harald Knutsen. Haralds arbete med att lägga banor, hänga ut skärmar och rita in banor har förenklat arbete för de övriga ledarna otroligt mycket. Allt serverat vid träningarna! Vi slapp bygga upp fotbollsplanen varje träning. Målsättningen för ungdomsverksamheten är alltid att öka antalet tävlingsorienterare, vi mäter det mot antalet starter på DM långdistans och har inte uppnått målet. Vi har ett stort antal barn som tränar med oss men vi har svårt att få ut dem till våra tävlingsarrangemang.

17 Gävle Orienteringsklubb Sidan 17 Gävle År Pojkar Flickor U- klasser Totalt Tabell. Antal GOK starter vid Lång-DM Samverkan Ungdomar i Gästrikland (UiG) Gävle OK har under året representerats i Gästriklands Orienteringsförbunds samverkansgrupp för ungdomar genom sammankallande Ulf Eriksson och ledamot Jan Sjöhed. GOK har ansvarat för följande distriktsaktiviteter: Tagit initiativ till Ungdomsgrupp år Janne Sjöhed/ Mikael Ingelsson, ledare. USM läger fredag-lördag i Söderhamn Två USM träningar, Gävle OK, Engesberg och Ockelbo, Brattfors. Organiserat ungdomsserie och anordnat en träningstävling av två deltävlingar under våren tillsammans med OK Hammaren. Ansvarat för USM i Söderhamn. Samordnat övernattning vid DalaDubbeln för distriktet i Falun, Lugnet med Hälsinglands Orienteringsförbund. Utbildning Ett antal ledare deltog i inspirationsdag i Högbo i mars anordnad av SOFT, i programmet ingick bl.a. Naturpasset, rekrytering och ungdomsverksamhet. Rekrytering Vi har ordnat nybörjarkurs i GOK-stugan under våren, det var 25 stycken barn som deltog. Vid daglägret veckan innan höstens skolstart deltog i år även ett antal nya barn som hörsammat inbjudan för skolelever, vi lyckades i år behålla några av barnen till höstens träningar. Vår skogsleksverksamhet för syskon och barn under 9 år har haft ett 10 tal träningar under vår och höst, ca. 10 barn deltog.

18 Gävle Orienteringsklubb Sidan 18 Gävle Idrottslyftet Skogäventyret Svenska Orienteringsförbundet tillhandahåller ett material för att lära ut orientering i skolan. Bertil Holmgren har fortsatt sin gärning för att värva nya barn via skolan i Bomhus till vår ädla sport, han har ett helt upplägg med lektioner för ungdomarna så att de skall lära sig orientera från grunden. Han avslutar alltid med hitta rätt examen i Hemlingbyskogen, Nötterhagen, tillsammans med ett antal glada pensionärer som medhjälpare. Han har under året varit i kontakt med över 280 elever. Träning Träningsstatistik ÅRTAL Skogslek Nyrek. VIT-höst GRÖN RÖD SVART TOTALT se röd * Se svart ** Tabell. Träningsdeltagande * nyinrättad grupp vita 2008, ** sammanslagen pga ledarbrist Vi har genomfört några aktiviteter för att öka samhörighet och gruppkänslan för barnen och få fler föräldrar att delta i vår verksamhet. - Äventyrsläger i Sandviken, Smörnäs fredag-lördag i April - Fika efter tisdagsträningarna ordnat av föräldrarna - Gruppträningar vår/ höst på rymmen lagtävling med jaga inslag - Mossolympiad för alla grupperna tillsammans - Daglägret med svarta gruppen som ledare - Avslutning vid Fjärran Höjder Badet Vinterträning Vi hade i år uppehåll med träningen under hösten och startade upp på nytt på tisdagar januari mars med löpträning med orienteringsinslag från Hemlingbystugan. Sommarträning Vi har som tidigare år tränat orienteringsteknikens olika moment från GOK-stugan på våren och Skidstavallen-Strömsbro under hösten. Svarta gruppen har som tidigare år även tränat mer avancerad teknikträning på torsdagar tillsammans med våra juniorer och seniorer. Vi genomförde en ungdomsserie tillsammans med OK Hammaren om två deltävlingar i April med ca. 50 deltagare vid varje tillfälle. Liksom förra året var det flest GOKare (40 st) vid våran egen deltävling och motsvarande förhållande vid OK Hammarens deltävling.

19 Gävle Orienteringsklubb Sidan 19 Gävle Läger och särskilda tävlingsresor Vi har åkt på många roliga tävlingsresor och läger under året. - April - Äventyrsläger i Sandviken, Smörnäs - Maj -10- mila ungdomskavlen år Sigtuna - Juni - Gästrikeläger alla åldrar Järbo - Augusti - U-10 mila år Skövde - Augusti - Distriktsmatch år Borlänge - Augusti - Dagläger år ledare år GOK-stugan - September - Säsongsavslutning alla åldrar med Bad/ Orientering Fjärran Höjder - Oktober - Daladubbeln år Falun Tävling Vi har som målsättning att få våra ungdomar att tävla, vi vill att de från sin kunskapsnivå skall utvecklas genom tävling. Vi har fått några av våra barn att börja tävla i distriktet. DM kungen bland ungdomarna var under året Simon Sjöberg han vann samtliga DM tecken som gick att vinna i sin klass även stafetten. Hans Montelius Pris Årets UngdomsGookie: Priset utdelas för bästa resultat, bland annat för placeringarna vid 5-dagars Sälen D14 Moa Enmark 5:a och H15 Erik Boman 9:a Några ungdomsframgångar i tävlingsskogarna under hösten: USM Söderhamn H15 37:a Erik Boman H16 87:a August Tynong Distriktstafett första sträckan lag 3 4:a Albin Sjöhed, lag 2 37:a Erik Boman. Andra sträckan lag 1 4:a Moa Enmark (kom in som tvåa på sträcka två av fyra, de diskades dock pga av felstämpling på sista sträckan, synd!) Gästrike Cupen H16 2:a Erik Boman, 3:a Albin Sjöhed, 4:a August Tynong, 5:a Didrik Arnell D14 1:a Moa Enmark, 2:a Hanna Sjöberg 4:a Cecilia Knutsen H12 2:a Jesper Jissbacke,3:a Erik Hållström D12 2:a Kristin Boman, 4:a Lin Lindman H10 1:a Simon Sjöberg D10 2:a Cajsa Öberg, 3:a Lova Lindman, 4:a Alva Axelsson,5:aEmma Hållström, 9:a Klara Larsson

20 Gävle Orienteringsklubb Sidan 20 Gävle Trimtex Cup GOK deltog sex lag, 2:a blev GOKs 1 i laget ingick Albin Steinwall, Jesper Jissbacke, Simon Sjöberg, Erik Hållström, Erika Jissbacke och på en fin 3:e plats kom GOK Vildvittror Moa Enmark, Hanna Sjöberg, Lin Lindman, Cecilia Knutsen, Kristin Boman. O-ringens femdagars i Sälen Moa Enmark 5:a, Erik Boman 9:a, Simon Sjöberg 13:e Hanna Sjöberg 30:e Ungdomens 10-mila Skövde D18 Gävle OK 18:e Moa Enmark, Erika Herbert, Erika Jissbacke/ Cecilia Knutsen, Kristin Boman, Maria Nordström HD18 Gävle OK 30:e Erik Boman, Daniel Knutsen, Oskar Lif, August Tynong, Jakob Enmark, Albin Sjöhed, Nils Lemoine, Albin Steiwall/Jesper Jissbacke/Erik Hållström, Jakob Eriksson, Simon Sjöhed Distriktsmästerskap: Sprint: H16 1:a Erik Boman, 2:a Albin Sjöhed, 3:a August Tynong D14 1:a Moa Enmark, 3:a Cecilia Knutsen H12 2:a Erik Hållström D12 2:a Kristin Boman, 3:a Lin Lindman H10 1:a Simon Sjöberg D10 1:a Klara Larsson, 2:a Cajsa Öberg, 3:a Alva Axelsson, 4:a Lova Lindman Medeldistans: H16 2:a Albin Sjöhed, 3:a Erik Boman D16 3:a Erica Jissbacke D14 1:a Moa Enmark, 3:a Hanna Sjöberg H12 2:a Jesper Jissbacke D12 2:a Kristin Boman H10 1:a Simon Sjöberg Natt: H16 1:a Erik Boman D16 1:a Erica Jissbacke D14 1:a Moa Enmark, 2:a Cecilia Knutsen H12 1:a Jesper Jissbacke, 2:a Erik Hållström D12 1:a Kristin Boman Lång: H16 2:a Erik Boman 3:a Albin Sjöhed D14 1:a Moa Enmark, 2:a Cecilia Knutsen H12 2:a Erik Hållström

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 03-02-24 Årsberättelse 2002 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2002, 54:e verksamhetsåret.

Läs mer

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT!

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! FEBRUARI Ordförande har ordet: Äntligen snö Visst är det skönt med en vit vinter. Det blir så mycket ljusare ute. Skidturen lockar. Många har tränat flitigt i skogen både med och utan lampa nu när det

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast!

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! OK Orion 2013 En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! Unikt framgångsrikt OK Orions verksamhetsberättelse 2013 år för klubben År 2013 blev ett unikt framgångsrikt år för klubben.

Läs mer

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA Nr 2 2015 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Elsa Törnros 073 647 97 98 Vice ordförande Staffan Törnros 646 16 32 Kassör Tor Lindström

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Februari 08 Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Nytt år, ny säsong dags att betala in medlemsavgiften för 2008 Avgifterna för 2008 är oförändrade: 100 kr för de som är 20 år eller yngre 200 kr för de som är 21

Läs mer

Boxholms Orienteringsklubb

Boxholms Orienteringsklubb Boxholms Orienteringsklubb Årsberättelse 2009 Boxholms OK Org.nummer 823000-0153 Adress Väderstadvägen 5, 590 12 Boxholm 1 Dagordning för Boxholms OK:s årsmöte 2010 1 Upprop och fastställande av röstlängd.

Läs mer

Ett stort tack till våra samarbetspartners

Ett stort tack till våra samarbetspartners LEDARE LEDARE Snart är sommaren här, plocka blommor och bär gå på stranden och vara nästan som man är Ett stort tack till våra samarbetspartners Mats Paulsons vackra visa om sommaren, som så många skolbarn

Läs mer

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Conny, TMOK:s nye ordförande,

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Conny, TMOK:s nye ordförande, TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Conny, TMOK:s nye ordförande, tävlar i vindskyddsresning under TMOK-dagen Nr 1-2008 T U M B A

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

UIF-Atleten Årsberättelse 2007

UIF-Atleten Årsberättelse 2007 Årsberättelse 2007 Upsala IF Friidrott Februari 2008 Ylva Stenström tvåa och Erica Wesström etta på Terräng- SM Flickor 15. Tävlingen gick i Halmstad 28 april 2007. Sektionsårsmöte 19:00 i UIF-villan 12

Läs mer

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion,

TriangelTajM. Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Sonja och Ellinor - framgångsrika ungdomar Nr 2-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen

Läs mer

Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson

Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson Nummer 3 2003 Årgång 12 GRATTIS! till bronsmedaljen på junior SM John Fredriksson - Sebastian Wiman - Henrik Olsson 1 Ordförande har ordet Visserligen kan man fortfarande springa tävlingar som Täby nattcup,

Läs mer

Lördagen den 4/12 Skinkjakten Pepparkaksloppet Plats: Klubbstugan. Till början. Till början. Till början

Lördagen den 4/12 Skinkjakten Pepparkaksloppet Plats: Klubbstugan. Till början. Till början. Till början Page 1 of 8 Ordförandeord Teknikträning vinter Tävlingen den 19 september Tävlingen år 2000 Milleniumlotteriet Tjeckien-info Intern brevlåda Kaffelista Lördagsträningarna 25-manna MKF-stafetten 990928

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/07 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN tele: 08-648 46 74 Redaktionsråd Stefan

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2010 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Läger, konferenser etc... 13 Fyra projekt inom ramen för Idrottslyftet... 14 Internationella

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2012

TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2012 TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2012 INLEDNING Vår totala verksamhet, som då också innefattar våra arrangemang, hade en positiv utveckling under 2012 och omsättningen ligger på

Läs mer