Gävle OK Årsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle OK Årsberättelse 2009"

Transkript

1 Gävle OK Årsberättelse 2009

2 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle Våra sponsorer 2009

3 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2009, 61:a verksamhetsåret. Verksamhet I början av året skördade vi stora framgångar i Skid-O med medaljer till Gustav och Maria Nordström i JVM. Inom orienteringen blev Anton Tynong uttagen i juniorlandslaget med deltagande i både NOM och JVM där han lyckades mycket bra på NOM med flera medaljer. Senare under hösten så tog Jacob Enmark bronsmedalj vid Natt-SM i H18-klassen. En städdag ordnades vid klubbstugan i början av sommaren med ganska så klent deltagande på grund av att det är svårt att hitta en dag som passar många. Det vi gjorde där var målning på toaletterna och röjning i köket och trädfällning vid grillplatsen. Senare under året köptes det in ny kyl och frys till klubbstugan. Vi deltog även detta år på Julmarknad första advent på stortorget med vårt traditionella chokladhjul, resultatet blev något sämre än året innan men det är ett välkommet tillskott till klubbkassan och vi tackar alla från klubben som ställer upp på detta och liknande arrangemang. Funktionärer Styrelsen: Ordförande: Mikael Berggren (2009:1) Vice ordf.: Jan Sjöhed (Ungdk) (2008:1) Kassör: Ingegärd Svensson (2008:2) Sekreterare: Matilda Österberg (2009:2) Ledamot: Elisabet Enmark (2009:2) Pär Jonsson (Arrk) (200:2) Erik Sisell (Breddk) (2009:2) Suppleanter: Anette Hälldahl (2009:2) Åsa Jernberg (2008:2) Revisorer: Ordinarie: Suppleant: Bengt Persson Magnus Mejyr Lillemor Forsberg Valberedning: Harry Hietanen Karin Bergström Företrädare i Gävle OL-allians samt Alliansen IP Skogen Gästrikland: Allan Haglund Medlemslotteriet har fortsatt med tippande på V75 och har inbringat nästan 5000 kr till klubben. Vi har under året även sålt bingolotter och sverigelotter. Försäljning av Ullmax-kläder har pågått hela året och vi har blivit utsedda till månadens försäljare en månad. Försäljningen har både skett på träningar till klubbmedlemmarna och att en del medlemmar har tagit med sig våra provväskor till sina arbetsplatser. Det vi märker är att det är ganska så lätt att sälja dessa bra kläder på arbetsplatserna och vi skulle önska att det fanns fler klubbmedlemmar som vill prova att sälja till sina arbetskamrater.

4 Gävle Orienteringsklubb Sidan 4 Gävle Vi får 30 % av intäkterna från försäljningen och detta ger en hel del pengar till vårt framtida projekt att utveckla en klubbstuga för att stärka gemenskapen inom klubben. På arrangemangssidan har vi arrangerat Elitserien där vi fick mycket beröm för arrangemanget från deltagarna, förbundet och vid GOF:s samling på hösten valdes det till årets arrangemang inom distriktet tillsammans med OK Hammarens del av Elitserien. Under hösten arrangerade vi Medel-DM där vi också fick beröm för området. Våra juniorer har fortsatt arbetet i skolprojekt med framställning av skolgårdskartor. Styrelsen har valt att i år ge utmärkelsen Guld-Kompassen till Anton Tynong för hans fina prestationer under NOM. Möten Årsmötet hölls den 4 mars i Infocenter på Leaf. Elisabet Enmark valdes in som ledamot på den vakanta plats som fanns året innan och Matilda Österberg valdes in efter Åsa Cliffordsson, övriga styrelsemedlemmar har varit samma som tidigare. Höstmötet hölls i Lantmäteriets lokaler en kväll i oktober, i samband med detta framförde Harald Knutsen en populär berättelse om sin skidtur längs den svensk-norska gränsen efter det Vita bandets sträckning. Styrelsen har hållit 10 st. styrelsemöten samt ett konstituerande möte. Information Sumpskon, matrikeln och hemsidan på Internet, används flitigt av klubben till att sprida information om våra aktiviteter. Vi har även haft flera artiklar i de lokala dagstidningarna där Karl-Olov Borg gör ett stort arbete med att förse tidningarna med artiklar. Under året har två av våra juniorer varit Månadens junior i Gefle Dagblad, Maria Nordström i februari och Anton Tynong i juni. Medlemsvård 60-års jubileumsfest arrangerades i februari av Christine Persson och Matilda Österberg på teknikparkens restaurang med ca 75 deltagare.

5 Gävle Orienteringsklubb Sidan 5 Gävle Övriga klubbfunktionärer Infogrupp: Klubbtidning Sumpskon & Månadsblad: Pernilla Eriksson August Tynong Internet: Lars-Håkan Bengtsson, Mona Åkerman Medlemsmatrikel: Helena Backlund Utskick: Maria Norin Utbildning: Karl-Olov Borg Klädgrupp: Magnus Mejyr Jan Andersson, Per Sjölund, Anette Sjöberg Medlemslotteri: Göran Nordström, Stefan Jernberg Trivselgrupp: Stuggruppen: Kerstin Vikner Mattias Lindman, Elisabeth Lindman Materielgrupp: Allan Haglund, Börje Westring Medlemsstatistik Medlemsantalet för 2009 var totalt 517, -20 st. i jämförelse med Kvinnor -20 år: 73 Kvinnor 21- år: 146 Män -20 år: 91 Män 21- år: 207

6 Gävle Orienteringsklubb Sidan 6 Gävle Arrangemangskommittén Kommitténs uppdrag Uppdraget är att planera, utse ansvariga funktionärer och stödja genomförandet av klubbens orienteringsarrangemang. Dessutom ingår att planera och beställa kartritning, kartförsäljning samt att ansvara för inköp och förvaltning av tävlingsmaterial. Kommittén har också ansvaret för kompetensförsörjning av tävlingsledare, banläggare och ansvariga för övrig tävlingsteknik, t.ex. systemen Ola och SportIdent. Genomförda tävlingsarrangemang 2009 Kommittén har genomfört fyra tävlingsarrangemang under året. Ett av arrangemangen var Elitserien som för första gången arrangerades i Gästrikland. Elitserien blev lyckad. SOFT elitserieansvarig, elitlöparna och landslagsledningen var mycket nöjda arrangemanget Funktionärer Kommittén har bestått av: Pär Jonsson, sammankallande t.o.m Höstmötet Tommy Berger Torbjörn Pettersson Carina Lif Kartgruppen: Annika Gillgren Jerker Boman Materialgruppen: Allan Haglund Börje Westring Elitserien lång Lördag den 9 maj i Råhällan. Tävlingsledare Pär Jonsson och banläggare Torbjörn Pettersson. 158 deltagare i 4 klasser. Vårluffen lång Lördag den 9 maj i Råhällan. Tävlingsledare Pär Jonsson och banläggare Göran Hedman. 552 deltagare. DM medel Lördag den 5 september i Utvalnäs. Tävlingsledare Pär Jonsson. Banläggare Per Sundberg. 280 deltagare. DM stafett Söndag den 6 september i Utvalnäs. Tävlingsledare Pär Jonsson. Banläggare Jerker och Erik Boman. 150 stafettdeltagare, 26 deltagare i öppna klasser. Plan för tävlingsarrangemangen Maj Vårluffen lång/medel Mårdäng 2011 Maj Vårluffen lång/medel Råhällan Sommar DM Ultralång Utvalnäs 2012 Höst DM Lång Ölbo Höst SM sprint Gävle 2013 Maj Vårluff Västerrönningen (ny karta?) Våren DM sprint Centrala Gävle

7 Gävle Orienteringsklubb Sidan 7 Gävle Stöd för tävlingsarrangörer/-funktionärer Kommittén kommer att slutföra sammanställningen av materialet Stöd för tävlingsarrangörer/-funktionärer i Gävle OK. Materialet utgörs av ett kompendium med tillhörande checklistor och mallar. En erfarenhetsbank från de senaste årens arrangörer. Allt publiceras på hemsidan och löpande hållas uppdaterade av kommittén. Materialinköp Under året har: Toner och papper till färgskrivare på klubblokalen Berget. o Förbrukningen är ca 2500 st A4 och 250 st A3 per år. o Förbrukningen av toner är ca 2 patroner per/år. Sportidentutrustningen kompletterats med några 10 sport-ident enheter, vanliga + online RS232. o Klubben har nu två utrustningar med 30 enheter i varje + thermoskrivare i varje och där det finns start/mål/check/töm i varje uppsättning. o Det finns även ett särskilt veckoturpaket; töm, check, start och mål. Kartor/Kartförsäljning Under året är följande kartproduktion genomförd: Utökning av Mårdängskartan 1kvkm för Vårluffen 2010 har genomförts av Jerker Boman. Utvalnäs. Enklare revidering inför DM 4kvkm har genomförts av Jerker Boman Gråberget ny karta 1kvkm har ritats av Jerker Boman. Kartan användes vid medel-dm SM-sprintkartan över Boulognerskogen påbörjats 0,5 kvkm av Kalle Engblom. Skolgårdskartor, 9 st, har producerats av GOK-juniorer (Oscar Lif, Gustav Nordström, Maria Nordström, Erika Herbert, Jacob Enmark, Simon Sjöhed, August Tynong och Martin Sundlöf och Daniel Knutsen) inom ramen för skolprojektet. Jerker Boman har varit ledare för gruppen och det har blivit ett kanonbra resultat. Kartorna finns utlagda på och kan laddas ned i skala 1:1000 och 1:2000. Kartförsäljningen minskar konstant. De flesta laddar ned kartor via webben. Kartor till skolidrotten Kommittén har under året slutfört och rapporterat de två skolprojekt som pågått parallellt under året. Inom skolprojekt 1 (Idrottslyftet utbildning /skola) har genomförts inspirationsdag för idrottslärare (deltagande från 6 skolor), brevutskick och riktade skolinsatser vid friluftsdagar. Kartor för alla grundskolor i skala 1:7500 finns utlagda på webben och friluftspaket över Hemlingby med 250 kartor med 7 olika banor finns att låna. Inom skolprojekt 2 (Idrottslyftet lär-/skolkartor) har 9 st skolgårdskartor produceras. Se ovan.

8 Gävle Orienteringsklubb Sidan 8 Gävle Breddkommittén Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten har varit Naturpasset, Skoj på Hoj, Veckoturen och Tjejgåing. Funktionärer Naturpasset Naturpasset har som vanligt arrangerats i två olika områden. I år var det förutom Hemlingby även på Norrlandet vid Skidstavallen. I Hemlingby var det Hans Aurell som skötte det praktiska med utplacering av kontroller och motsvarande vid Skidstavallen sköttes av Sören Gunnarsson. Kommittén har bestått av: Anders Ek, sammankallande Tomas Falk Helena Hemström Stig-Göran Mårtensson Erik Sisell, styrelsens kontaktperson till kommittén Skoj på hoj Skoj på hoj arrangerades nu för femte året. Kartan som är ett utsnitt ur GOK:s stadskarta var i år en liggande A3 i skala 1: som sträckte sig från Sätra i nordväst till Lillhagen i öster. Fotografierna som användes var tagna av Helena Hemström, Markus Falk och Anders Ek. För att göra en mindre justering av försättsbladet har kommittén fått hjälp av Mattias Borg. Packning av Naturpasspaketen och Skoj på hoj! skedde en vårkväll i GOK-stugan dit Helena Hemström lyckats locka ett gäng arbetsvilliga. Helena svarade även för spridningen av paketen till försäljningsställena och hade även övriga kontakter med. Försäljningen av Naturpass- och Skoj på hoj-paket, minskade rejält i jämförelse med 2008, från 1009 st. till 713 st. Av Naturpasset sålde vi 299 st. jämfört med 454st. år 2008, motsvarande för Skoj på hoj är 415 st. mot 555 st. En förklaring till det minskade resultatet är att vi blivit av med sponsorer och andra storköpare var 760 st. av de sålda paketen till sådana som köpt 50 eller fler men under 2009 var motsvarande endast 300 st. Å andra sidan ökade försäljningen i affärer och de som var förmedlade av GOK:s medlemmer från 299 st. till 413 st. 145 st. lämnade i år in startkort för Skoj på hoj! och 26 st. för Naturpasset. Vi får fortfarande glada och uppskattande kommentarer på svarstalongerna till Skoj på hoj!. Ett exempel är detta lilla poem skaldat av Maj-Britt Claesson: Skoj på hoj! Får mig att ej sitta loj Trampa runt i vår vackra stad Och bara njuta gör mig så glad.

9 Gävle Orienteringsklubb Sidan 9 Gävle Cykeldagen och Trafikantveckan Samtidigt som större delen av klubbens medlemmar var upptagna med Elitserien i Råhällan så var Breddkommittén representerade av Helena och Tomas på Slottstorget den 9:e maj. Där pågick då Cykeldagen, ett arrangemang av Gävle kommun för att motivera och inspirera Gävles invånare att cykla mer istället för att åka bil. GOK delade ut ett mini-skoj på hoj! och passade även på att sälja och göra reklam för våra egna arrangemang. Samtliga mini-skoj på hoj!, som kommunen tryckt upp blev utdelade och skapligt många egna Skoj på hoj blev sålda. Kartunderlaget till detta mini-skoj på hoj hade vi fått från kommunen och de hade även lämnat förslag på fotomotiv som vi lyckades få med till 100%. 45 st deltagare lämnade in svarstalongen och 15 st. av dem fick pris. Priser bestod av bl.a. presentkort skänkta av de cykelhandlare som var medarrangörer vid Cykeldagen. Ett liknande arrangemang ställde GOK upp med vid Trafikantveckan 16-22/9. Lördagen den 19 september var arrangemanget lokaliserat till Slottstorget där Anders och Helena medverkade och delade ut kartor och informerade om Naturpasset och Skoj på hoj. Deltagarna fick hålla på en månad från den lördagen. Gävle kommun bidrog med priser och bland 61 st inlämnade svar delade vi ut 10 st. priser. Kartunderlaget var även denna gång hämtat från kommunen. Sammanställningen av kartor med bilder för dessa två arrangemang var utformade av Anders. På lördagen vid Trafikantveckan passade vi även på att ha en offentlig dragning på de inlämnade startkorten för årets Naturpass och Skoj på hoj. En förhållandevis stor samling av presumtiva pristagare hade slutit upp för dragningen och några av pristagarna visade sig även vara närvarande. Ulf Rönnevald, dagens konferenciär, bistod med att vara den som drog fram de vinnande talongerna. Veckoturen Veckoturen arrangerades under tiden maj t.o.m. september tillsammans med Valbo AIF, OK Ödmården, Skutskärs OK och Oslättforspojkarna IK. Gävle OK svarade för åtta arrangemang, varav två ingick i Gävle 3-dagars. Datum Arrangör Område Antal Anm 29 april Jerker Boman Mårdäng 75 Fantastiskt TC vid Testeboån 13 maj Ulf Eriksson Råhällan 71 Elitseriekontroller 27 maj Gunnar Ericsson Hemlingby 56 Några motionärer prövar på OL Tyvärr regn och batteristrul med SItidtagning 10 juni Allan Haglund Vårvik 50 P-O Östlund, 3-dagars etapp1. P-O:s debut som 7 juli Björke 96 IngMarie Åsenlund Veckotursarrangör 3-dagars etapp 3. Flyttad 2 dagar 11 juli Fam. Lemoine Engesberg 70 p.g.a. värst ovädret Stig-Göran Mårtensson Ganska många Kombinerad park- och skogs-ol. 12 augusti Kungsbäck 86 motionärer 10 september Per Sundberg, Thomas Åberg Utvalnäs 50 DM-kontroller

10 Gävle Orienteringsklubb Sidan 10 Gävle Samordnare av Veckoturerna för GOK:s räkning har varit Tomas Falk. Kartor med banpåtryck har skrivits ut på den egna skrivaren på Berget. Etapp 3 av 3-dagars förtjänar ett eget omnämnande. Under den ordinarie dagen för arrangemanget drog ett extraordinärt oväder in över Gästrikland, med regn och stormbyar. Följande kommentar signerad Peo kunde läsas på GOK-snack och som väl beskriver situationen: Orsaken att ställa in var bl a att de få skärmarna som inte blåst över Gävlebukten till Bomhus, stod vågrätt rakt ut i luften... I vissa fall hade knuten till skärmen hållit, men då hade istället trädet som skärmen var knuten i, ryckts upp med rötterna av de orkanbyarna som för tillfället rådde... Vi vet ju alla hur tunna orienterare är och risken var alltså att ni skulle blåsa bort... Undertecknad undantagen Breddkommittén introducerade i år ett arrangörskit bestående av SI-enheter för tidtagning, 30 st. OL-skärmar med kodsiffror märkta med Veckoturen samt en arrangörsväska med lite av varje av praktiska prylar som kan behövas vid arrangemanget. Tjejgåing Tjejgåing arrangerades onsdagen den 26:e augusti. Start och mål var placerat vid Regementsparken, som vanligt. Antalet startande blev knappt 300 tjejer, vilket var färre än i fjol. Under våren bestämde man att ändra på banan. Den gick fortfarande i samma område men genom att gå åt andra hållet och dra bana delvis på nya ställen fick vi totalt sett en naturskönare bana med en mycket trevligare avslutning av banan än tidigare. En grupp bestående av Per Walfridsson, Christine Persson och Matilda Österberg har under året jobbat med arrangemanget.gruppen har svarat för tillståndsansökningar, marknadsföring, spridning av broschyrer mm, mm. Det mesta av det praktiska arbetet med uppbyggnaden av tävlingscentrum under tävlingsdagen har skötts av Börje Westring, Allan Haglund och många andra medhjälpare. Uppvärmningen leddes av Ingela Eriksson. En nyhet för året var att Christine lockat fyra utställare att komma och visa några produkter och tjänster. Efter arrangemanget har gruppen redovisat sina erfarenheter i en rapport. Det försämrade deltagarantalet och framför allt ett sämre bidrag från Gångförbundet gjorde att det ekonomiska resultatet inte blev vad vi hoppats på. Trots det får man konstatera att ett sådant här arrangemang rent ekonomiskt i förhållande till klubbens arbetsinsats är mycket lyckat. Ett stor tack till arbetsgruppen.

11 Gävle Orienteringsklubb Sidan 11 Gävle Elitkommittén Elitkommittén har tillsammans med TRK planerat och genomfört elitverksamhet under året. I halvårsplanen har kommittén grovplanerat tävlings-, läger- och träningsverksamheten, först för vinter, vår och sommar och sedan för hösten. När det gäller SM och Silva Juniorcup har vi ofta samplanerat boende, resor och ledare med Björn Ljunggren och Joakim Ingelsson på OLGY i Sandviken. Detta för att hålla kostnader nere och för att kunna erbjuda SM-deltagarna skjuts på olika tider ut till de viktiga tävlingarna. Funktionärer Kommittén har bestått av: Elisabet Enmark Erik Sisell Dan Norin Säsongen startade med en kombinerad tränings- och planeringsdag 1 februari i GOK-stugan där önskemål om träning, läger, prioriterade tävlingar och stafetter diskuterades. I slutet av februari anordnads en träningsdag på Skidstavallen, ett distanspass och en sprintträning med kartgenomgång av Danne. 21 mars genomfördes en träningsdag i Uppsala med två träningspass på karta /3 åkte ett gäng till Södertälje och sprang Kringelträffen och dagen efter Måsenstafetten som en förberedelse inför 10-Mila /4 var det Tiomila i Skåne. Under bussresan ner hade Danne en kartgenomgång där han visade kartor från Skåne och visade exempel på bra vägval april var årets två första juniorcuper i Finspång. Resan samordnades med OLGY. Flera fina resultat under helgen: Anton 1:a och 3:a, Jakob 11:a och 4:a och Gustav 19 och 13:e plats. 9-10/5 var det dags för ytterligare två Juniorcuper, denna gång i Stockholm. På Gustavsbergs tävling kom Gustav på en 3:e plats, men tyvärr ströks tävlingen senare /5 genomfördes ett kombinerat klubb- och elitläger i samband med tre juniorcuper i Sundsvall. Boende var ordnat i campingstugor några mil söder om Sundsvall. Några bra placeringar var Antons 3:e plats på medel och 4:e plats på lång, Gustavs 6:e plats på lång, Jakobs 7:e plats på medel och Marias 16:e plats på sprint. I juni tävlade Anton i Nordiska Mästerskapen i Finland. Han fick 2 silver (lång och stafett) och 1 brons (medel) /6 åkte många av klubbens juniorer till Idre för ett träningsläger. Under tre förmiddagar tävlade de också i Idre 3-dagars.

12 Gävle Orienteringsklubb Sidan 12 Gävle JVM genomfördes i Italien 5-12 juli. Anton Tynong var som första GOK:are någonsin med och fick placeringarna 30 (lång) och 38 (medel) juli var det Sprint-SM i på Nordkoster i Bohuslän. Logi var ordnat i en stugby strax norr om Strömstad. Bästa placeringar för GOK var Gustavs 10:e plats och Marias 13:e plats. I samband med denna tävling genomfördes också ett SM-träningsläger inför höstens Lång-SM i Bohuslän. Lägret avslutades med Ultralång-SM som gick i Dalsland 2 augusti. Där bodde klubben på Laxsjöns Friluftsgård i Dals Långed. Klubbens bästa resultat var Hans på en 11 plats. 7-8/8 var det dags för Norrlandsmästerskapen i Umeå. Hans Persson tog 3 guldmedaljer. Medel-SM, kval och final gick 11-12/9 i Småland. Danne Norin höll i en kartgenomgång inför tävlingarna, Gustav blev 10:a, Hans och Jakob kom på 15:e plats. 13/9 sprang 1 herrlag och 2 H 20 lag SM-stafetten. Hans, Gustav och Anton blev 12:a i H /10 genomfördes årets sista J-cup i samband med Dala-Dubbeln. 23/10 var det Natt-SM i Småland, där Jakob kom på 2:a plats i H 18. Säsongen avslutades 6 december med träning och utvärdering i stugan

13 Gävle Orienteringsklubb Sidan 13 Gävle Träningar De träningar som har genomförts under året har varit enligt schemat nedan: Senhöst, vinter och vår: Måndag: Löpning och gymnastik inkl. styrka och spänst Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe, och snabbhet. Torsdag: Distans eller natt-ol Fredag: Innebandy Lördag eller söndag: Långdistans i skog eller på stig/väg Tävlingssäsong: Måndag: Snabbdistans Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe och snabbhet. Torsdag: OL-teknik OL-teknikträningarna har fungerat bra och det Träningskommittén Funktionärer Kommittén har bestått av: Ingela Eriksson sammankallande Lasse Jansson ekonomi, anmälningar Ingela Eriksson UK Göran Hedman UK Johan Eriksson UK Ola Johansson läger Övriga funktionärer har varit: Mats Hemström Gubb-UK Margareta Lemoine Gum-UK Göran Nordström representant från Skid-O gruppen Representanter från Elitkommittén: Elisabet Enmark, Erik Sisell och Dan Norin har varit stor uppslutning på dessa. Ansvaret för dessa träningar har varierat mellan de träningsaktiva, precis som på de övriga träningarna och ibland har vi samarbetat med OL-Gymnasiet i Sandviken. Specialträningar inför SM och de stora stafetterna 10-mila, Jukola och 25-manna är alltid lika populära och välbesökta. Likaså Lussetåget som har bestått av 4 etapper, under november och december, har också lockat löpare från andra Gästrikeklubbar och OL-gymnasiet. Semmeltåg under vår-vintern har arrangerats tillsammans med OL-gymnasiet och Valbo, det blev 3 träningstävlingar i år. Vinterträningen har vi haft vid Hemlingbystugan på tisdagar och torsdagar, där vi har närhet till alla spåren och stora omklädningsrum och bastu att umgås i. Läger Harsa-skidlägret i januari hade ca 30 deltagare, då fanns också möjlighet att testa skidorientering. Träningshelg på hemmaplan ordnades på Hille IP en lördag i februari med 2 pass och lunch och mycket bra kartgenomgång av Dan Norin mellan träningspassen. Träning och tävling på hemmaplan under Påsk. Träningsdag ordnades 21 mars i Uppsala med två bra OL-teknikpass. Träningskommittén ordnade bussresa med logi på vandrarhem till Tiomila i Skåne 18-19/4. Vi ordnade även resa och logi till Jukola i Finland 13-14/6. Tillsist en bussresa till 25-manna i Danderyd 11/10.

14 Gävle Orienteringsklubb Sidan 14 Gävle Klubbmästerskap Dag-KM arrangerades 3/10 av D50-59 vid GOK-stugan. Bra och utslagsgivande banor med väldigt blött på vissa ställen. Gott fika efteråt och sen fick alla rita och ge förslag till styrelsen hur man ska bygga ut stugan. Natt-KM arrangerades 14/10 av H30-39 vid Rörbergs motorbana, mycket välarrangerat. Bra och utslagsgivande banor, terrängen var både fin tallhed och diffus Valboterräng så det vart som vanligt en del bommar i tävlingshetsen. Men arrangörerna hade glatt humör och stod klara med korv med bröd när vi kom i mål. UltraLång-KM avgjordes samtidigt som UltraLång-DM, i år arrangerade Järbo OK på Sandsjökartan norr om Kungsberget. Segrare i H21 Gustav Nordström och i D21 Charlotta Bergqvist, de vann både KM och DM. KM-guldmedaljerna delades ut på fikat efter finalen för Lussetåget. TRK tackar alla arrangörer för bra arrangemang. Skidorientering Gustav och Maria Nordström kvalificerade sig till att representera Sverige vid junior-vm i skidorientering i Orsa-Grönklitt. Gustav vann den svenska skido-cupen och SM. Han var obesegrad i Sverige i H17-20 under säsongen. Under VM-veckan tog Gustav silver på sprint och brons på medeldistansen. På långdistansen blev han fyra. Maria blev JVM-drottning genom att ta medalj på alla distanser. Tre guld och ett brons. Jerker Boman ordnade som vanligt Skido- tävling på Skidstavallen. 25 deltagare och glädjande många ungdomar åkte i snabba spår en helg i mitten på mars. Vi fick låna skoter och klubbstuga av Gävle Skidkamrater till ett vänskapspris. Tävlingsresultat Många fina resultat har gjorts under året. Värt att nämnas är Etappsegrarna på O-ringen Moa Enmark D15, Hans Aurell H60, Allan Haglund H75, Lasse Jansson H45, Lasse Jansson vann även totalt för tredje gången. Elitresultaten för året kan läsas i Elitkommitténs Verksamhetsberättelse.

15 Gävle Orienteringsklubb Sidan 15 Gävle Laguppställningar och resultat kavlar Tiomila, 18-19/4, Perstorp Dam, Gävle OK 1 171:a Christine Persson Elisabet Enmark Ann-Sofi Karlsson (inlånad från Årsunda) Matilda Österberg Ingela Eriksson Herr, Gävle OK 1 112:a Johan Eriksson Martin Sundlöf Ulf Bergqvist Erik Sisell Lasse Jansson Hans Persson Jakob Enmark Thomas Åberg Lars-Håkan Bengtsson Anton Tynong Herr, Gävle OK 2, 175:a Dan Norin Brent Godman Jan Sjöhed Jan Moberg Hans Lemoine Anders Enmark Jakob Eriksson Daniel Knutsen August Tynong Karl Lemoine Venla/Jukola Dam 117:e Maria Nordström Elisabet Enmark Charlotta Bergqvist Ingela Eriksson Herr 56:a Gustav Nordström Johan Eriksson Martin Sundlöf Jakob Enmark Hans Persson Lasse Jansson Anton Tynong 25-manna 11/10, Danderyd Tyvärr blev det felstämpling för förstalaget i år igen. Gävle OK lag 2, 95:a 1 Richard Hejdenberg 2 Simon Sjöhed 3 Ingela Eriksson, Jenny Backlund, Matilda Österberg, Mona Åkerman 4 Kristin Boman, Erica Jissbacke, Bengt Fröjdfeldt, Erik Hållström 5 Daniel Knutsen, Jakob Eriksson, Peo Östblom, Harry Hietanen 6 Nils Lemoine, Mats Hemström, Magnus Lundberg, Harald Knutsen 7 Anders Olsson, Klas Backlund, Håkan Jansson, August Tynong 23 Tommy Berger 24 Janne Moberg 25 Erika Herbert SM-stafett 13/9, Målilla och Hultsfred H21 Gävle OK 1 Bröt pga sjukdom H20 Gävle OK 1 12:a Hans Persson Gustav Nordström Anton Tynong H20 Gävle OK 2 36:a Jakob Enmark Albin Sjöhed Simon Sjöhed

16 Gävle Orienteringsklubb Sidan 16 Gävle Ungdomskommittén Det viktigaste målet för 2009 var att rekrytera flera ledare till våra ungdomsgrupper. Detta mål har vi uppfyllt och fått flera nya föräldrar som hjälper till. Organisation och arbetssätt Ungdomskommittén består av ordförande, vice ordförande och nyrekryteringsansvarig, vilka är invalda, samt ett antal ledare som rekryterats på annat sätt.. Kommittén har under året haft 4 möten där grovplan upprättas för träning och tävling. Avstämningar sker vid träningar och mycket kommunikation sker i epost under säsongen. Allmänt Kommitténs verksamhet har berört 65 stycken ungdomar. Föregående år deltog 87 stycken, nedgången beror delvis på att vi inte arrangerat någon nybörjarkurs under våren, nyrekryteringsansvarig saknas. Vi har istället fortsatt med vår skogslek samt inbjudan till skolorna till vårt dagläger i augusti som inkörsport för att bli orienterare. Vi har egentligen inte gjort någon reklam för vår skogslek främst med tanke på ledarbrist och att vi vill få verksamheten att sätta sig. Gensvaret från skolelever att delta vid daglägret har även varit lägre av någon anledning. Vi rekryterade ett flertal nya ledare till årets ungdomsgrupper, de mer erfarna ledarna spred ut sig i grupperna för att lära upp det nya ledarna vilket fungerat mycket bra. Funktionärer Kommittén har bestått av: Ordförande Jan Sjöhed Vice ordförande Harald Knutsen Nyrekrytering Vakant Övriga funktionärer har varit: Skogslek Maria Norin, Anna Berggren Lena Morén Niklas Hedberg Nyrekrytering Vakant Vuxen- /Föräldragrupp Grön grupp Vit grupp Svart grupp Anders Olsson Ulrika Olsson Fredrik Wiksten Patrik Ottosson Stefan Öberg Mattias Lindman Elisabeth Lindman Anders L Olsson Jan Sjöhed Monica Boman Anette Sjöberg Bertil Holmgren och hans pensionärer Skolorientering Vakant Rollen som träningsansvarig har fungerat mycket bra. Att vara ungdomsledare har förenklats. Träningarna har varit serverade vid ankomst till träningen. Målsättningen för ungdomsverksamheten är alltid att öka antalet tävlingsorienterare, vi mäter det mot antalet starter på DM långdistans och har inte uppnått målet. Vi har ökat antal starter stort i D10 klassen tack vare fint ledararbete i denna grupp.

17 Gävle Orienteringsklubb Sidan 17 Gävle År Pojkar Flickor U.klasser Totalt Tabell. Antal GOK starter år vid Lång-DM Samverkan Ungdomar i Gästrikland (UiG) Gävle OK har under året representerats i Gästriklands Orienteringsförbunds samverkansgrupp för ungdomar genom ledamot Jan Sjöhed. GOK har ansvarat för följande distriktsaktiviteter: Ungdomsgrupp år Janne Sjöhed/ Lena Ahnlén OKH/ Tony Ståhl JOK ledare. Fyra USM träningar, Gävle OK 4 st, OK Hammaren 1 st, Ockelbo 1 st. Organiserat ungdomsserie och anordnat en träningstävling av två deltävlingar under våren tillsammans med OK Hammaren. Ansvarat för USM i Åsa, Halland Samordnat övernattning vid DalaDubbeln för distriktet i Falun, Lugnet Utbildning Jan Sjöhed representerade förutom Gävle OK även Gästrikland vid Barn och ungdomsledarekonferens februari 2009 i Stockholm. Rekrytering Ingen nybörjarkurs anordnades, ansvarig saknades. Vi hade under året några nya som hörde av sig och skolades in i lämplig träningsgrupp. Vår skogsleksverksamhet för syskon och barn under 9 år har haft ett 10 tal träningar under vår och höst, ca.15 barn deltog. Idrottslyftet Skogäventyret Svenska Orienteringsförbundet tillhandahåller ett material för att lära ut orientering i skolan. Bertil Holmgren har fortsatt sin gärning för att värva nya barn via skolan i Bomhus till vår ädla sport, han har ett helt upplägg med lektioner för ungdomarna så att de skall lära sig orientera från grunden. Han avslutar alltid med hitta rätt examen i Hemlingbyskogen, Nötterhagen, tillsammans med ett antal glada pensionärer som medhjälpare. Under året har han varit i kontakt med ca 200 elever.

18 Gävle Orienteringsklubb Sidan 18 Gävle Träning ÅRTAL Skogslek Nyrek. VIT GRÖN RÖD SVART TOTALT Se röd Se svart Se svart Tabell. Träningsdeltagande Sammanslagning av röd och svart grupp pga av ledarbrist. Vinterträning Vi hade i år uppehåll med träningen under hösten och startade upp på nytt i mars mellan sportlov och påsklov. Det genomfördes 5 stycken träningar. Inomhusorienteringen leddes av Erika Herbert, Simon Sjöhed och Daniel Knutsen, det ingick i deras utbildning i specialidrott att leda ungdomars träning. Sommarträning Vi har som tidigare år tränat orienteringsteknikens olika moment från GOK-stugan på våren och Skidstavallen-Strömsbro under hösten. Svarta gruppen har som tidigare år även tränat mer avancerad teknikträning på torsdagar tillsammans med våra juniorer och seniorer. Vi genomförde en ungdomsserie tillsammans med OK Hammaren om två deltävlingar i Maj med ca.50 deltagare vid varje tillfälle. Liksom förra året var det flest GOKare (40 st) vid vår egen deltävling och motsvarande förhållande vid OK Hammarens deltävling där OKH var hade flest starter. Läger och särskilda tävlingsresor Vi har åkt på många roliga tävlingsresor och läger under året. - April -10- mila ungdomskavlen år Skåne - Juni Tävlingsresa Alfta Ösa med övernattning - Juni - Gästrikeläger alla åldrar Järbo - Augusti - Distriktsmatch år Borlänge - Augusti Norrlandsmästerskap Umeå, de äldsta kunde åka buss med GOF - Augusti - Dagläger år ledare år GOK-stugan - Oktober - Daladubbeln år Falun - Oktober - Säsongsavslutning alla åldrar med Bad/ Orientering Fjärran Höjder Tävling Vi har som målsättning att få våra ungdomar att tävla, vi vill att de från sin kunskapsnivå skall utvecklas genom tävling. Vi har fått några av våra barn att börja tävla i distriktet. DM kungen bland ungdomarna var under året Simon Sjöberg, han vann samtliga DM tecken som gick att vinna i sin klass, även stafetten.

19 Gävle Orienteringsklubb Sidan 19 Gävle Hans Montelius Pris Årets UngdomsGookie: Priset utdelas för bästa tävlingsresultat, D16 Moa Enmark 10:a USM sprint, 3:a Skol SM H16 Erik Boman 10:a USM lång, 16:e USM sprint, 15:e Skol-SM lång. Några ungdomsframgångar i tävlingsskogarna under hösten: USM Åsa, Halland Sprint: H16 16:e Erik Boman, 47:a Albin Sjöhed D16 74:a Erika Jissbacke D15 10:a Moa Enmark Lång: H16 10:a Erik Boman, 74:a Albin Sjöhed D16 65:a Erica Jissbacke D15 52:a Moa Enmark Distriktstafett Gästrikland lag 1 22:a Fredrik Ahnlén, Moa Enmark, Erik Boman, Erica Jissbacke ingick i laget. Gästrikland lag 2 60:e och Gästrikland lag 3 83:a. Gästrike Cupen H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 1Erik Boman, 2 Albin Sjöhed,4 Jens Åkerman, 5 Nils Lemoine 1 Moa Enmark, 3 Erica Jissbacke 4 Jesper Jissbacke, 8 Erik Hållström, 10 Albin Steinwall 1 Kristin Boman, 2 Hanna Sjöberg, 4 Cecilia Knutsen 1 Simon Sjöberg, 5 Mårten Olsson, 7 Erik Olsson 3 Klara Larsson, 7 Alva Axelsson 1 Jakob Sjöberg,4 Nils Ottosson 1 Emma Hållström, 2 Cajsa Öberg, 4 Lova Lindman, 5 Maja Öberg, 9 Hanna Andersson, 10 Alice Wiksten Trimtex Cup Från GOK deltog 7 lag förra året var vi bara sex lag anmälda. GOKs Vildvittror segarade i laget ingick: Kristin Boman, Hanna Sjöberg, Erica Jissbacke, Cecilia Knutsen, Moa Enmark. 3:a blev GOKs Hattifnattar med Alva Axelsson, Emma Hållström, Cajsa Öberg, Lova Lindman, Klara Larsson. O-ringen i Eksjö H10 D14 D16 H16 D13 41 Jakob Sjöberg 101 Nils Ottoson 58 Hanna Sjöberg, 83 Cecilia Knutsen 92 Erica Jissbacke 11 Erik Boman, 24 Albin Sjöhed 28 Kristin Boman

20 Gävle Orienteringsklubb Sidan 20 Gävle D15 H11 H15 5 Moa Enmark 18 Simon Sjöberg, 99 Erik Olsson, 100 Mårten Olsson 110 Nils Lemoine 10-mila ungdomskavle Skåne Gävle OK lag1 62 Moa Enmark, Erik Hållström, Hanna Sjöberg, Erik Boman Gävle OK lag2 128 Jesper Jissbacke, Erica Jissbacke, Kristin Boman, Albin Sjöhed Cecilia Knutsen anmäldes till löparbanken och deltog i ett annat klubblag! Skol-SM Tranås H16 D15 16 Erik Boman, 28 Albin Sjöhed 3 Moa Enmark Distriktsmästerskap: Sprint: H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 Natt: H16 D16 H14 D14 H12 Medel: H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 Lång: H16 D16 1 Albin Sjöhed, 2 Erik Boman 2 Erica Jissbacke 4 Jesper Jissbacke, 9 Erik Hållström, 13 Albin Steinwall 1 Hanna Sjöberg, 3 Kristin Boman, 4 Cecilia Knutsen 1 Simon Sjöberg, 5 Erik Olsson, 8 Mårten Olsson 5 Klara Larsson, 6 Alva Axelsson 2 Jakob Sjöberg, Nils Ottoson 1 Lova Lindman, 4 Maja Öberg, 5 Cajsa Öberg 1 Erik Boman, 2 Albin Sjöhed 1 Moa Enmark, 2 Erica Jissbacke 3 Erik Hållström, 4 Jesper Jissbacke 1 Kristin Boman 3 Nils Ottoson 1 Albin Sjöhed, 4 Nils Lemoine, 5 Jens Åkerman 1 Moa Enmark, 3 Erica Jissbacke 5 Jesper Jissbacke, 7 Albin Steinwall 1 Hanna Sjöberg, 2 Kristin Boman 1 Simon Sjöberg, 6 Mårten Olsson, 7 Erik Olsson 3 Klara Larsson, 5 Alva Axelsson 2 Jakob Sjöberg, 3 Nils Ottoson 1 Cajsa Öberg, 2 Emma Hållström, 4 Lova Lindman, 5 Maja Öberg, 7 Hanna Andersson 1 Albin Sjöhed, 2 Jens Åkerman, 3 Nils Lemoine 2 Moa Enmark, 4 Erica Jissbacke

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Gävle OK Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Inledningstext Gävle Orienteringsklubb är framgångsrik. Vi har tävlande som lyckas hemma, nationellt och även internationellt. Vi har också många som deltar för

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-02-17 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-02-17 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle OK Verksamhetsplan 2008

Gävle OK Verksamhetsplan 2008 Gävle OK Verksamhetsplan 2008 Inledning Under inledningen av 2008 inbjuder styrelsen till en framtidsdiskussion under två dagar för att tillsammans med medlemmarna ta reda på vad vi vill med Gävle OK under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Gävle Orienteringsklubb UTKAST Tack till våra samarbetspartner 2010! Era insatser är viktiga för Gävle OKs möjligheter att bedriva sina många verksamheter Gävle Orienteringsklubb

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2007

Gävle OK Årsberättelse 2007 Gävle OK Årsberättelse 2007 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 08-03-18 Våra sponsorer 2007 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 08-03-18 Årsberättelse 2007 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2008

Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 09-04-17 Våra sponsorer 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 09-04-17 Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009. Förslag 2009-03-03

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009. Förslag 2009-03-03 Gävle OK Verksamhetsplan 2009 Förslag 2009-03-03 Inledning Under 2008 och framtidsdiskussionen som hölls, fick vi fram nya färska mål och utmaningar att jobba vidare med under 2009, såväl i styrelsen som

Läs mer

OKTOBER 07. Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen.

OKTOBER 07. Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen. OKTOBER 07 Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen. 20 OKTOBER Städdag och Höstmöte den 20:e oktober i GOK-stugan Vi startar

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2006

Gävle OK Årsberättelse 2006 Gävle OK Årsberättelse 2006 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 07-04-02 Våra sponsorer 2006 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 07-04-02 Årsberättelse 2006 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Maj 10. Sumpsk n. Gävle Ok s framtidshopp?! Erik Sisell, Lass Jansson, Jakob Enmark

Maj 10. Sumpsk n. Gävle Ok s framtidshopp?! Erik Sisell, Lass Jansson, Jakob Enmark Maj 10 Sumpsk n Gävle Ok s framtidshopp?! Erik Sisell, Lass Jansson, Jakob Enmark Ledaren Nu är tävlingssäsongen äntligen igång på allvar! Det är i stort sett snöfritt i Uppsala där många ska tävla i helgen

Läs mer

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB

SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB SUMPSKON Februari -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Oktober 09. Sumpsk n

Oktober 09. Sumpsk n Oktober 09 Sumpsk n Nya medlemmar Namn: Alfred Liljeström Se matrikel August Mårtensson Se matrikel Nu påbörjar vi försäljningen av Ullmax produkter igen. Låna gärna en väska med kläder och sälj hemma

Läs mer

Juli, Augusti 2011. Sumpsk n

Juli, Augusti 2011. Sumpsk n Juli, Augusti 2011 Sumpsk n Ledaren Jag är i skrivande stund precis hemkommen från Jukola. En tredagars resa till Finland med glada klubbkamrater, för lite nattsömn och ett orienteringsarrangemang i världsklass.

Läs mer

Juli / Augusti 08. Albin Steinwall. 20 augusti

Juli / Augusti 08. Albin Steinwall. 20 augusti Juli / Augusti 08 Albin Steinwall 20 augusti Ledaren Det känns verkligen roligt att skriva en första ledare till vår fina informationsskrift Sumpskon. Vi i styrelsen har tidigare diskuterat att skriva

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

SUMPSKON. Juli/Augusti 2004 /TRK

SUMPSKON. Juli/Augusti 2004 /TRK SUMPSKON Juli/Augusti 004 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-4 63 09 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-4 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Mikael Berggren

Läs mer

Juli, Augusti 09. Sumpsk n. Jukola starten

Juli, Augusti 09. Sumpsk n. Jukola starten Juli, Augusti 09 Sumpsk n Jukola starten Nya medlemmar Namn: Anna Åberg Håkan Wilhelmson Elin Hultman Alexander Knight Emma Olsson Karin Möllerberg Gustav Möllerberg STORT TACK till JAN-ERIK JANSSON &

Läs mer

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Februari 08 Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Nytt år, ny säsong dags att betala in medlemsavgiften för 2008 Avgifterna för 2008 är oförändrade: 100 kr för de som är 20 år eller yngre 200 kr för de som är 21

Läs mer

Nya medlemmar. A dress ändringar. Namn: Namn: Samuel Mattson. Helny Johansson. Se matriklen. Se matriklen. Se matriklen.

Nya medlemmar. A dress ändringar. Namn: Namn: Samuel Mattson. Helny Johansson. Se matriklen. Se matriklen. Se matriklen. Maj 09 Sumpsk n Nya medlemmar Namn: Samuel Mattson A dress ändringar Namn: Helny Johansson Jonna Mattsson Karin Mattsson Tillberg Mats Gavlefors Pontus Cliffordson Städdag den 18 maj Vårens städdag vid

Läs mer

Oktober 2012. Sumpsk n

Oktober 2012. Sumpsk n Oktober 2012 Sumpsk n Ledaren Sprint-SM som stor succé Så här skrev jag i våras inför sprint-sm. Tävlingsledaren Super-Pär Jonsson går på som en furie och kommer att se till att Strömvallen blir en riktig

Läs mer

November 09. Sumpsk n

November 09. Sumpsk n November 09 Sumpsk n N ya medlemmar A dressändringar Namn: Sigge Jansson Namn: Lina Lindberg Marie Jacobsson Vilhelm Bergqvist Andreas Holmqvist Charlotta Bergqvist Ulf Bergqvist Edvin Bergqvist Anton

Läs mer

December 07 / Januari 08

December 07 / Januari 08 Amanda Cliffordsson GOK s modeikon. December 07 / Januari 08 20 JANUARI Ungdomskommittén informerar Träningsupptakt Vi startar träning för ALLA efter Jullovet på tisdag 8/1 kl. 18:00 vid Hemlingybstugan.

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Gävle

Gävle Orienteringsklubb Gävle Gävle Orienteringsklubb Gävle 2007-10-22 Protokoll från höstmöte Den 20:e oktober 2007 kl 13.00 i GOK-stugan Närvarande: 13 personer närvarade vid mötet, närvarolista bifogas protokollet. 1 Mötets öppnande.

Läs mer

Våra sponsorer 2005 UTKAST. Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 06-02-22

Våra sponsorer 2005 UTKAST. Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 06-02-22 Gävle OK Johan Eriksson vid SM i Umeå, tvåa i H18 sprint Karl-Olov Borg, Magnus Lundberg och Hans Aurell med segerkransen från Tiomilas veteranklass. Årsberättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2004

Gävle OK Årsberättelse 2004 Gävle OK Årsberättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 05-03-17 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 05-03-17 Årsberättelse 2004 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29

Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 04-02-29 Årsberättelse 2003 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Styrelsen Informerar:

Styrelsen Informerar: April 09 Sumpsk n Nya medlemmar Norin, Ingrid Svedberg, Patrik Persson, Mikael Karlsson, Lars Se matriklen Se matriklen Se matriklen Se matriklen Styrelsen Informerar: Senare i vår kommer vi att ha några

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 03-02-24 Årsberättelse 2002 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2002, 54:e verksamhetsåret.

Läs mer

SUMPSKON. Juli/Augusti -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: TACK ALLA KM ARRANGÖRER

SUMPSKON. Juli/Augusti -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: TACK ALLA KM ARRANGÖRER SUMPSKON Juli/Augusti -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Februari 09. Sumpsk n

Februari 09. Sumpsk n Februari 09 Sumpsk n A dressändringar Namn: Sisell, Erik Persson, Christine Ahmic, Sandra Martinelle, Markus Nya medlemmar Sundström, Olof Bergqvist, Edvin Back to Basics Del 3 - Tekniska anvisningar II

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Gävle

Gävle Orienteringsklubb Gävle Gävle Orienteringsklubb Gävle 2006-11-13 Protokoll från höstmöte den 8 november 2006, kl 18.30 i GOK-stugan Närvarande: 24 personer närvarande på mötet. Närvarolista bifogas protokollet. 1. Mötets öppnande.

Läs mer

OBS! Missa inte Alftas tävling i Vinströmmen. Då har PeO lovat fånga den största fisken som nånsin setts hoppa i Voxnan.

OBS! Missa inte Alftas tävling i Vinströmmen. Då har PeO lovat fånga den största fisken som nånsin setts hoppa i Voxnan. Juni 09 Sumpsk n Ledaren Elitserien i Råhällan en spännande upplevelse. Vi fixade det! vi klarade att arrangera en så kallad värdetävlinglite väl hög spänning i kablarna. Elitlöparna var nöjda, förbundskaptenen

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

SUMPSKON. December 2003 Januari 2004 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: NATURPASSET 2003

SUMPSKON. December 2003 Januari 2004 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: NATURPASSET 2003 SUMPSKON December 003 Januari 004 GOK-KONTAKT: NATURPASSET 003 Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-4 63 09 Faxen: 06-4 6 9 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-4 58 70 Hemsidan:

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2003. Version 2003-02-20

Gävle OK. Verksamhetsplan 2003. Version 2003-02-20 Gävle OK Verksamhetsplan 2003 Version 2003-02-20 Inledning När vi nu tittar i klubbens verksamhetsplan ser vi hur kommittéernas planer sakta men säkert fyller almanackan. Det är träningar, tävlingar,

Läs mer

GOK s damlag på Jukola 20 September

GOK s damlag på Jukola 20 September SEPTEMBER 06 GOK s damlag på Jukola 20 September Parkeringsvakter sökes 7-10 september Gävle OK har fått i uppdrag att ansvara för parkeringen under Järnvägsmuseets 150- årsjubileeum, TÅG 150. Arrangemanget

Läs mer

20:e januari JANUARI

20:e januari JANUARI 20:e januari JANUARI NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! Ett år har gått och nu är det dags att betala in medlemsavgiften för säsongen 2007. För att klubbens gruppförsäkring skall gälla vid träning och tävling

Läs mer

Träningsdag Skidstavallen 21/2

Träningsdag Skidstavallen 21/2 Mars 09 Sumpsk n L edaren Först vill jag å styrelsens vägnar gratulera Maria & Gustav Nordström för alla framgångar i JVM i skidorientering, många många GRATTIS! Vi är många som tycker det är så himla

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan Förslag

Gävle OK. Verksamhetsplan Förslag Gävle OK Verksamhetsplan 2007 Förslag 2007-02-04 Inledning Framgång föder framgång Gävle OK som organisation är i sig en framgång. Vi blir allt bättre på att fördela arbetet i olika grupper och kommittéer.

Läs mer

Startlista DM Stafett Gästrikland Hälsingland Sida

Startlista DM Stafett Gästrikland Hälsingland Sida Startlista DM Stafett Gästrikland Hälsingland Sida 1 H21G 7 anmälda 10:00:00 11 Järbo OK 1 Sträcka 1 Joakim Ståhl 353038 Sträcka 2 Tony Ståhl 435370 Sträcka 3 Kevin Ståhl 952413 12 Storviks IF 1 Sträcka

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

Ledaren. A dressändringar. Nya medlemmar. Namn: Namn: Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel.

Ledaren. A dressändringar. Nya medlemmar. Namn: Namn: Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Maj 2011 Sumpsk n Ledaren Och så är då äntligen orienteringssäsongen igång på allvar! Ulf Eriksson har som ledare precis varit iväg på Natt- och Sprint-SM med ett ganska stort antal GOK deltagare och det

Läs mer

Oktober 08. Sumpsk n

Oktober 08. Sumpsk n Oktober 08 Sumpsk n L edaren Nu har hösten kommit på allvar trotts att det känns som den varit här sedan början av augusti. Och med hösten kommer en hel del intressanta orienteringstävlingar, speciellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Gävle OK 2016

Verksamhetsberättelse Gävle OK 2016 Verksamhetsberättelse Gävle OK 2016 Inledning Gävle Orienteringsklubb har som vanligt haft en fantastisk fin och bred verksamhet. Det är otroligt roligt och enkelt att vara ordförande för en så bra och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2010 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar kommittéerna för sina redogörelser. Vi har

Läs mer

9HUNVDPKHWVSODQ ) UVODJ

9HUNVDPKHWVSODQ ) UVODJ *lyoh2. 9HUNVDPKHWVSODQ ) UVODJ ,QOHGQLQJ )UnJDQlULQWHYDG*2.NDQJ UDI UGLJXWDQYDG'8NDQJ UDI U*2. Det låter som en bra påminnelse om att föreningsarbetet är mycket ideellt arbete och personliga insatser

Läs mer

Juni 08. 20 juni (OBS: Dubbelnummer)

Juni 08. 20 juni (OBS: Dubbelnummer) Juni 08 GOK-juniorerna Simon Sjöhed, Maria Nordström, Jakob Enmark och Gustav Nordström (saknas på bild) deltog vid Sprint-SM i Mariestad 1 maj. Maria slog till med en 4:e-plats i finalen. Grattis! 20

Läs mer

JUNI 07. Bilder från Vårluffen, från vänster; Cecilia Knutsen, Joakim Sjöberg och Didrik Arnell. 20 JUNI

JUNI 07. Bilder från Vårluffen, från vänster; Cecilia Knutsen, Joakim Sjöberg och Didrik Arnell. 20 JUNI JUNI 07 Bilder från Vårluffen, från vänster; Cecilia Knutsen, Joakim Sjöberg och Didrik Arnell. 20 JUNI Styrelsemöte den 13/6, frågor eller information till styrelsen skickas med e-post till adress info@gok.se

Läs mer

TRÄNINGSDAG I UPPSALA LÖRDAG 5 APRIL

TRÄNINGSDAG I UPPSALA LÖRDAG 5 APRIL 20 april April 08 TRÄNINGSDAG I UPPSALA LÖRDAG 5 APRIL Lördag 5 april blir det träningsdag i Uppsala med två OL-teknikpass. Markus Martinelle är ansvarig för träningsdagen och har bokat Thors klubbstuga.

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

SUMPSKON. November 2003 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Dragning medlemslotteri den 21 Oktober 2003

SUMPSKON. November 2003 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Dragning medlemslotteri den 21 Oktober 2003 SUMPSKON November 2003 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Telefonsvararen: 026-14 63 09 Faxen: 026-14 62 29 Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2004 2004-03-10

Gävle OK. Verksamhetsplan 2004 2004-03-10 Gävle OK Verksamhetsplan 2004 2004-03-10 Inledning Den påbörjade måldiskussionen fortsätter. Det som kommer fram ur den diskussionen kommer att påverka mycket av verksamheten de närmaste åren. Det innebär

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT!

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! FEBRUARI Ordförande har ordet: Äntligen snö Visst är det skönt med en vit vinter. Det blir så mycket ljusare ute. Skidturen lockar. Många har tränat flitigt i skogen både med och utan lampa nu när det

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2005 2005-03-06

Gävle OK. Verksamhetsplan 2005 2005-03-06 Gävle OK Verksamhetsplan 2005 2005-03-06 Inledning Nu börjar den nya organisationen att trimmas där kommittéerna är representerade i styrelsen. Goda kontakter, färsk information och gemensam planering

Läs mer

SUMPSKON. Juni -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Styrelsemöte 1 juni i Klubblokalen.

SUMPSKON. Juni -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: SUMPSKON: Styrelsemöte 1 juni i Klubblokalen. SUMPSKON Juni -05 GÄVLE ORIENTERINGSKLUBB GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se SUMPSKON: Helen Walfridsson

Läs mer

Protokoll fört under Styrelsemöte med Östersunds OK

Protokoll fört under Styrelsemöte med Östersunds OK Protokoll fört under Styrelsemöte 2011-10-18 med Östersunds OK Protokoll Datum Tid Plats Nr: Närvarande 7 2011-10-18 18:30 Klubbstugan Maj-Britt Ringvall Tom Brantheim Lars-Eric Gahlin Marcus Amrén Ola

Läs mer

NOVEMBER 07. Ingen kan väl undgått GOK s starka insatts på årets 25-manna. Att Maria hade den starkaste spurten råder det väl heller ingen tvivel om.

NOVEMBER 07. Ingen kan väl undgått GOK s starka insatts på årets 25-manna. Att Maria hade den starkaste spurten råder det väl heller ingen tvivel om. NOVEMBER 07 Ingen kan väl undgått GOK s starka insatts på årets 25-manna. Att Maria hade den starkaste spurten råder det väl heller ingen tvivel om. 20 NOVEMBER ÅTERHÄMTNING I NOVEMBER Under v.44 - v.47

Läs mer

GOK-bladet. Juni 2015

GOK-bladet. Juni 2015 GOK-bladet Juni 2015 Den tillfällige ordföranden tar till orda Jag är som ni vet, efter det inställda extra årsmötet, tillförordnad ordförande fram till ett nytt extra årsmöte i höst! Valberedningen består

Läs mer

November 10. Sumpsk n

November 10. Sumpsk n November 10 Sumpsk n Ledaren Hej orienteringsvänner, Jag märker att det börjar bli dags att ladda upp för vintersäsong med trevliga soppträningar, mörka intervallträningskvällar och GOK-gympa igen samtidigt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SEGERSTA OK E-post:segerstaok@passagen.se Under verksamhetsåret har följande personer ingått i styrelse och verksamhetsgrupper. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Breddkommittén planerar även i år för flera sinsemellan ganska olika motionsarrangemang.

Breddkommittén planerar även i år för flera sinsemellan ganska olika motionsarrangemang. VERKSAMHETSPLAN 2012 Gävle Orienteringsklubb Gävle Orienteringsklubbs medlemmar är aktiva på många sätt. Vi har framgångsrika elitorienterare, lovande yngre som siktar högt och både yngre och äldre som

Läs mer

SUMPSKON. Juli / Augusti 2003 GOK-KONTAKT: Dragning medlemslotteri den 5 Juni 2003 SUMPSKON: ELITTRÄFF. SM i Värmland. Damerna leder div 1 Norra

SUMPSKON. Juli / Augusti 2003 GOK-KONTAKT: Dragning medlemslotteri den 5 Juni 2003 SUMPSKON: ELITTRÄFF. SM i Värmland. Damerna leder div 1 Norra SUMPSKON Juli / Augusti 003 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-14 63 09 Faxen: 06-14 6 9 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln.

Ordförande slutord. Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Ordförande slutord Dags att summera 2014 års orienteringsår och 10 år som ordförande i OK Denseln. Vi börjar väl med några korta reflektioner kring 2014 och då starta med det bästa. I september månad fick

Läs mer

FOK NYTT. Nr MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE

FOK NYTT. Nr MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE FOK NYTT Nr 2 2014 MEDLEMSBLAD FÖR FAGERSTA ORIENTERINGSKLUBB Fageråsen Hedkärravägen 7 Fagersta Bg 5543-5523 INBJUDAN TILL ÅRSM Ö TE Fagersta OK avhåller sitt 72:a årsmöte på Hembygdsgården, Stora Logen

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2008

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2008 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2008 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. År 2008 fick vi äntligen arrangera våran Vår-tävling den 13 april

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 KLUBBENS VERKSAMHET BEDRIVS I ENIGHET MED POLICY FÖR RINGSJÖ OK, SOM BLAND ANNAT INNEBÄR ATT VI ARBETAR MOT ALLA FORMER AV DROGER, TOBAK, NARKOTIKA OCH DOPNING. EGNA

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

November 08. Sumpsk n

November 08. Sumpsk n November 08 Sumpsk n A dressändringar Namn: Ahmic, Sandra Engstrand, Lars Westerlund, Eric Olofsson, Pär L. Spånberg, Lasse Spånberg, Hanna Nya medlemmar Namn: Persson, Hans Back to Basics Del 1 - Introduktion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

Korta terräng DM 2009

Korta terräng DM 2009 Resultatlista Tävlingsplats: Åbyvallen valbo Arrangör: Tävlingsledare: Ralf Struyk Förhållande: Halvklart +7 F 12-13 1 F 12-13 Ruumensaari Jennifer Högbo gif 1997 08:53 00:00 2 F 12-13 Berg Josefine Högbo

Läs mer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer OK Renen Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer 2016-04- 17 Förslag på kommittéer ü Arrangemangs ü Ungdoms ü Tränings- och tävlings ü Bredd ü SkidO ü Cykel ü Information- och marknadsförings ü Klubblokals

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Korta terräng DM 2008

Korta terräng DM 2008 Resultat P / F 12-13 Plac Efternamn Förnamn Klubb Födelseår Tid Diff F12-13 1 Pihlblad Alma Högbo GIF 1996 08:17 00:00 2 Åström Matilda Gefle IF 1995 08:43 00:26 3 Rönnlund Emma Ockelbo SK 1995 09:50 01:33

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.2 2011 Oj vad tiden går fort. Nu är det sommar och vårsäsongen bara svischade förbi. Många tävlingar har det blivit bl.a DM-sprint som gick i Rimbo. Tävlingen avgjordes en vardag kväll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb Styrelse Styrelsen har under året bestått av: Bengt Branzén Ordförande - Vice ordförande Staffan Törnros Kassör Bengt-Åke Ericsson Sekreterare Håkan Elderstig Ledamot Medlemmar Antalet betalande medlemmar

Läs mer

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017 1 HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Verksamhetsplan 2017 2 Innehåll Verksamhetsplan ungdom 3 Verksamhetsplan PreO 4 Verksamhetsplan MTBO 5 Verksamhetsplan tekniska kommittén 6 Bilagor Resultatbudget 3 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2009 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under tidigare år. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs

Läs mer

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen!

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen! Östergötlands orienteringsförbund Ungdomskommittén Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland Uttersbergsskolan, Krokek, 2008-11-22 Närvarande: Jan-Erik Carlsson Mjölby OK Anita Wehlin Skogspojkarnas

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004

Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Idrottssällskapet Göta Friidrottssektionen Årsberättelse för verksamhetsåret 2004 Styrelsen för friidrottssektionen får härmed avge följande verksamhetsberättelse: Styrelsen har 2004 haft följande sammansättning:

Läs mer

SUMPSKON. September 2003. /Anders. 4 Trisslotter 3 15 Anna-Lena Tynong 4 Trisslotter 4 23 Birger Eklund Pernilla Eriksson

SUMPSKON. September 2003. /Anders. 4 Trisslotter 3 15 Anna-Lena Tynong 4 Trisslotter 4 23 Birger Eklund Pernilla Eriksson SUMPSKON September 2003 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 802 57 GÄVLE Telefonsvararen: 026-14 63 09 Faxen: 026-14 62 29 Klubblokalen: 026-62 34 88 Anmälningar: 026-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009 2009 1 av 14 MEDLEMSAVGIFT OCH SEKTIONSAVGIFT TÄVLINGSKLUBB FÖR UNGDOMAR Samtliga ungdomar skall erlägga medlemsavgift och sektionsavgift enligt hemsidan för att få deltaga i aktiviteter anordnade av Turebergs

Läs mer

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Martin Landås Katarina Finn Stig Nilsson Karin Spets Seppo Reijonen Lars Säfström Anders Smevold Conny Venngren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 2 (7) Verksamhetsberättelse 2014 2015 Fridhem/Urnan Bordtennisklubb Id-nr 0605-30707, Organisationsnummer 885001-4476 Styrelsen för Fridhem/Urnan BTK får härmed lämna nedanstående

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Täby OK - Information 10MILA-resan

Täby OK - Information 10MILA-resan Täby OK - Information 10MILA-resan Det börjar äntligen att dra ihop sig till en av årets stora höjdpunkter 10MILA! Vi har tre lag anmälda i ungdomsklassen, ett lag i damklassen och två lag i herrklassen.

Läs mer

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Eva och Karin E, Zuzanna M, Eva J, Elin, Linn, Petra och Karolina med Leif som ledare och matlagare tillbringade helgen i Olhansgården vid

Läs mer

SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016

SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016 SKÅNESLÄTTENS OL VERKSAMHETSPLAN 2016 FOKUSOMRÅDE ELIT Individuella tävlingar 9-10 april Swedish League. Sprint o Lång, Brösarp 15 april Natt-SM, Karlskrona 1000 23-24 april Swedish League. Lång o medel,

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer