Gävle OK Årsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle OK Årsberättelse 2009"

Transkript

1 Gävle OK Årsberättelse 2009

2 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle Våra sponsorer 2009

3 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2009, 61:a verksamhetsåret. Verksamhet I början av året skördade vi stora framgångar i Skid-O med medaljer till Gustav och Maria Nordström i JVM. Inom orienteringen blev Anton Tynong uttagen i juniorlandslaget med deltagande i både NOM och JVM där han lyckades mycket bra på NOM med flera medaljer. Senare under hösten så tog Jacob Enmark bronsmedalj vid Natt-SM i H18-klassen. En städdag ordnades vid klubbstugan i början av sommaren med ganska så klent deltagande på grund av att det är svårt att hitta en dag som passar många. Det vi gjorde där var målning på toaletterna och röjning i köket och trädfällning vid grillplatsen. Senare under året köptes det in ny kyl och frys till klubbstugan. Vi deltog även detta år på Julmarknad första advent på stortorget med vårt traditionella chokladhjul, resultatet blev något sämre än året innan men det är ett välkommet tillskott till klubbkassan och vi tackar alla från klubben som ställer upp på detta och liknande arrangemang. Funktionärer Styrelsen: Ordförande: Mikael Berggren (2009:1) Vice ordf.: Jan Sjöhed (Ungdk) (2008:1) Kassör: Ingegärd Svensson (2008:2) Sekreterare: Matilda Österberg (2009:2) Ledamot: Elisabet Enmark (2009:2) Pär Jonsson (Arrk) (200:2) Erik Sisell (Breddk) (2009:2) Suppleanter: Anette Hälldahl (2009:2) Åsa Jernberg (2008:2) Revisorer: Ordinarie: Suppleant: Bengt Persson Magnus Mejyr Lillemor Forsberg Valberedning: Harry Hietanen Karin Bergström Företrädare i Gävle OL-allians samt Alliansen IP Skogen Gästrikland: Allan Haglund Medlemslotteriet har fortsatt med tippande på V75 och har inbringat nästan 5000 kr till klubben. Vi har under året även sålt bingolotter och sverigelotter. Försäljning av Ullmax-kläder har pågått hela året och vi har blivit utsedda till månadens försäljare en månad. Försäljningen har både skett på träningar till klubbmedlemmarna och att en del medlemmar har tagit med sig våra provväskor till sina arbetsplatser. Det vi märker är att det är ganska så lätt att sälja dessa bra kläder på arbetsplatserna och vi skulle önska att det fanns fler klubbmedlemmar som vill prova att sälja till sina arbetskamrater.

4 Gävle Orienteringsklubb Sidan 4 Gävle Vi får 30 % av intäkterna från försäljningen och detta ger en hel del pengar till vårt framtida projekt att utveckla en klubbstuga för att stärka gemenskapen inom klubben. På arrangemangssidan har vi arrangerat Elitserien där vi fick mycket beröm för arrangemanget från deltagarna, förbundet och vid GOF:s samling på hösten valdes det till årets arrangemang inom distriktet tillsammans med OK Hammarens del av Elitserien. Under hösten arrangerade vi Medel-DM där vi också fick beröm för området. Våra juniorer har fortsatt arbetet i skolprojekt med framställning av skolgårdskartor. Styrelsen har valt att i år ge utmärkelsen Guld-Kompassen till Anton Tynong för hans fina prestationer under NOM. Möten Årsmötet hölls den 4 mars i Infocenter på Leaf. Elisabet Enmark valdes in som ledamot på den vakanta plats som fanns året innan och Matilda Österberg valdes in efter Åsa Cliffordsson, övriga styrelsemedlemmar har varit samma som tidigare. Höstmötet hölls i Lantmäteriets lokaler en kväll i oktober, i samband med detta framförde Harald Knutsen en populär berättelse om sin skidtur längs den svensk-norska gränsen efter det Vita bandets sträckning. Styrelsen har hållit 10 st. styrelsemöten samt ett konstituerande möte. Information Sumpskon, matrikeln och hemsidan på Internet, används flitigt av klubben till att sprida information om våra aktiviteter. Vi har även haft flera artiklar i de lokala dagstidningarna där Karl-Olov Borg gör ett stort arbete med att förse tidningarna med artiklar. Under året har två av våra juniorer varit Månadens junior i Gefle Dagblad, Maria Nordström i februari och Anton Tynong i juni. Medlemsvård 60-års jubileumsfest arrangerades i februari av Christine Persson och Matilda Österberg på teknikparkens restaurang med ca 75 deltagare.

5 Gävle Orienteringsklubb Sidan 5 Gävle Övriga klubbfunktionärer Infogrupp: Klubbtidning Sumpskon & Månadsblad: Pernilla Eriksson August Tynong Internet: Lars-Håkan Bengtsson, Mona Åkerman Medlemsmatrikel: Helena Backlund Utskick: Maria Norin Utbildning: Karl-Olov Borg Klädgrupp: Magnus Mejyr Jan Andersson, Per Sjölund, Anette Sjöberg Medlemslotteri: Göran Nordström, Stefan Jernberg Trivselgrupp: Stuggruppen: Kerstin Vikner Mattias Lindman, Elisabeth Lindman Materielgrupp: Allan Haglund, Börje Westring Medlemsstatistik Medlemsantalet för 2009 var totalt 517, -20 st. i jämförelse med Kvinnor -20 år: 73 Kvinnor 21- år: 146 Män -20 år: 91 Män 21- år: 207

6 Gävle Orienteringsklubb Sidan 6 Gävle Arrangemangskommittén Kommitténs uppdrag Uppdraget är att planera, utse ansvariga funktionärer och stödja genomförandet av klubbens orienteringsarrangemang. Dessutom ingår att planera och beställa kartritning, kartförsäljning samt att ansvara för inköp och förvaltning av tävlingsmaterial. Kommittén har också ansvaret för kompetensförsörjning av tävlingsledare, banläggare och ansvariga för övrig tävlingsteknik, t.ex. systemen Ola och SportIdent. Genomförda tävlingsarrangemang 2009 Kommittén har genomfört fyra tävlingsarrangemang under året. Ett av arrangemangen var Elitserien som för första gången arrangerades i Gästrikland. Elitserien blev lyckad. SOFT elitserieansvarig, elitlöparna och landslagsledningen var mycket nöjda arrangemanget Funktionärer Kommittén har bestått av: Pär Jonsson, sammankallande t.o.m Höstmötet Tommy Berger Torbjörn Pettersson Carina Lif Kartgruppen: Annika Gillgren Jerker Boman Materialgruppen: Allan Haglund Börje Westring Elitserien lång Lördag den 9 maj i Råhällan. Tävlingsledare Pär Jonsson och banläggare Torbjörn Pettersson. 158 deltagare i 4 klasser. Vårluffen lång Lördag den 9 maj i Råhällan. Tävlingsledare Pär Jonsson och banläggare Göran Hedman. 552 deltagare. DM medel Lördag den 5 september i Utvalnäs. Tävlingsledare Pär Jonsson. Banläggare Per Sundberg. 280 deltagare. DM stafett Söndag den 6 september i Utvalnäs. Tävlingsledare Pär Jonsson. Banläggare Jerker och Erik Boman. 150 stafettdeltagare, 26 deltagare i öppna klasser. Plan för tävlingsarrangemangen Maj Vårluffen lång/medel Mårdäng 2011 Maj Vårluffen lång/medel Råhällan Sommar DM Ultralång Utvalnäs 2012 Höst DM Lång Ölbo Höst SM sprint Gävle 2013 Maj Vårluff Västerrönningen (ny karta?) Våren DM sprint Centrala Gävle

7 Gävle Orienteringsklubb Sidan 7 Gävle Stöd för tävlingsarrangörer/-funktionärer Kommittén kommer att slutföra sammanställningen av materialet Stöd för tävlingsarrangörer/-funktionärer i Gävle OK. Materialet utgörs av ett kompendium med tillhörande checklistor och mallar. En erfarenhetsbank från de senaste årens arrangörer. Allt publiceras på hemsidan och löpande hållas uppdaterade av kommittén. Materialinköp Under året har: Toner och papper till färgskrivare på klubblokalen Berget. o Förbrukningen är ca 2500 st A4 och 250 st A3 per år. o Förbrukningen av toner är ca 2 patroner per/år. Sportidentutrustningen kompletterats med några 10 sport-ident enheter, vanliga + online RS232. o Klubben har nu två utrustningar med 30 enheter i varje + thermoskrivare i varje och där det finns start/mål/check/töm i varje uppsättning. o Det finns även ett särskilt veckoturpaket; töm, check, start och mål. Kartor/Kartförsäljning Under året är följande kartproduktion genomförd: Utökning av Mårdängskartan 1kvkm för Vårluffen 2010 har genomförts av Jerker Boman. Utvalnäs. Enklare revidering inför DM 4kvkm har genomförts av Jerker Boman Gråberget ny karta 1kvkm har ritats av Jerker Boman. Kartan användes vid medel-dm SM-sprintkartan över Boulognerskogen påbörjats 0,5 kvkm av Kalle Engblom. Skolgårdskartor, 9 st, har producerats av GOK-juniorer (Oscar Lif, Gustav Nordström, Maria Nordström, Erika Herbert, Jacob Enmark, Simon Sjöhed, August Tynong och Martin Sundlöf och Daniel Knutsen) inom ramen för skolprojektet. Jerker Boman har varit ledare för gruppen och det har blivit ett kanonbra resultat. Kartorna finns utlagda på och kan laddas ned i skala 1:1000 och 1:2000. Kartförsäljningen minskar konstant. De flesta laddar ned kartor via webben. Kartor till skolidrotten Kommittén har under året slutfört och rapporterat de två skolprojekt som pågått parallellt under året. Inom skolprojekt 1 (Idrottslyftet utbildning /skola) har genomförts inspirationsdag för idrottslärare (deltagande från 6 skolor), brevutskick och riktade skolinsatser vid friluftsdagar. Kartor för alla grundskolor i skala 1:7500 finns utlagda på webben och friluftspaket över Hemlingby med 250 kartor med 7 olika banor finns att låna. Inom skolprojekt 2 (Idrottslyftet lär-/skolkartor) har 9 st skolgårdskartor produceras. Se ovan.

8 Gävle Orienteringsklubb Sidan 8 Gävle Breddkommittén Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten har varit Naturpasset, Skoj på Hoj, Veckoturen och Tjejgåing. Funktionärer Naturpasset Naturpasset har som vanligt arrangerats i två olika områden. I år var det förutom Hemlingby även på Norrlandet vid Skidstavallen. I Hemlingby var det Hans Aurell som skötte det praktiska med utplacering av kontroller och motsvarande vid Skidstavallen sköttes av Sören Gunnarsson. Kommittén har bestått av: Anders Ek, sammankallande Tomas Falk Helena Hemström Stig-Göran Mårtensson Erik Sisell, styrelsens kontaktperson till kommittén Skoj på hoj Skoj på hoj arrangerades nu för femte året. Kartan som är ett utsnitt ur GOK:s stadskarta var i år en liggande A3 i skala 1: som sträckte sig från Sätra i nordväst till Lillhagen i öster. Fotografierna som användes var tagna av Helena Hemström, Markus Falk och Anders Ek. För att göra en mindre justering av försättsbladet har kommittén fått hjälp av Mattias Borg. Packning av Naturpasspaketen och Skoj på hoj! skedde en vårkväll i GOK-stugan dit Helena Hemström lyckats locka ett gäng arbetsvilliga. Helena svarade även för spridningen av paketen till försäljningsställena och hade även övriga kontakter med. Försäljningen av Naturpass- och Skoj på hoj-paket, minskade rejält i jämförelse med 2008, från 1009 st. till 713 st. Av Naturpasset sålde vi 299 st. jämfört med 454st. år 2008, motsvarande för Skoj på hoj är 415 st. mot 555 st. En förklaring till det minskade resultatet är att vi blivit av med sponsorer och andra storköpare var 760 st. av de sålda paketen till sådana som köpt 50 eller fler men under 2009 var motsvarande endast 300 st. Å andra sidan ökade försäljningen i affärer och de som var förmedlade av GOK:s medlemmer från 299 st. till 413 st. 145 st. lämnade i år in startkort för Skoj på hoj! och 26 st. för Naturpasset. Vi får fortfarande glada och uppskattande kommentarer på svarstalongerna till Skoj på hoj!. Ett exempel är detta lilla poem skaldat av Maj-Britt Claesson: Skoj på hoj! Får mig att ej sitta loj Trampa runt i vår vackra stad Och bara njuta gör mig så glad.

9 Gävle Orienteringsklubb Sidan 9 Gävle Cykeldagen och Trafikantveckan Samtidigt som större delen av klubbens medlemmar var upptagna med Elitserien i Råhällan så var Breddkommittén representerade av Helena och Tomas på Slottstorget den 9:e maj. Där pågick då Cykeldagen, ett arrangemang av Gävle kommun för att motivera och inspirera Gävles invånare att cykla mer istället för att åka bil. GOK delade ut ett mini-skoj på hoj! och passade även på att sälja och göra reklam för våra egna arrangemang. Samtliga mini-skoj på hoj!, som kommunen tryckt upp blev utdelade och skapligt många egna Skoj på hoj blev sålda. Kartunderlaget till detta mini-skoj på hoj hade vi fått från kommunen och de hade även lämnat förslag på fotomotiv som vi lyckades få med till 100%. 45 st deltagare lämnade in svarstalongen och 15 st. av dem fick pris. Priser bestod av bl.a. presentkort skänkta av de cykelhandlare som var medarrangörer vid Cykeldagen. Ett liknande arrangemang ställde GOK upp med vid Trafikantveckan 16-22/9. Lördagen den 19 september var arrangemanget lokaliserat till Slottstorget där Anders och Helena medverkade och delade ut kartor och informerade om Naturpasset och Skoj på hoj. Deltagarna fick hålla på en månad från den lördagen. Gävle kommun bidrog med priser och bland 61 st inlämnade svar delade vi ut 10 st. priser. Kartunderlaget var även denna gång hämtat från kommunen. Sammanställningen av kartor med bilder för dessa två arrangemang var utformade av Anders. På lördagen vid Trafikantveckan passade vi även på att ha en offentlig dragning på de inlämnade startkorten för årets Naturpass och Skoj på hoj. En förhållandevis stor samling av presumtiva pristagare hade slutit upp för dragningen och några av pristagarna visade sig även vara närvarande. Ulf Rönnevald, dagens konferenciär, bistod med att vara den som drog fram de vinnande talongerna. Veckoturen Veckoturen arrangerades under tiden maj t.o.m. september tillsammans med Valbo AIF, OK Ödmården, Skutskärs OK och Oslättforspojkarna IK. Gävle OK svarade för åtta arrangemang, varav två ingick i Gävle 3-dagars. Datum Arrangör Område Antal Anm 29 april Jerker Boman Mårdäng 75 Fantastiskt TC vid Testeboån 13 maj Ulf Eriksson Råhällan 71 Elitseriekontroller 27 maj Gunnar Ericsson Hemlingby 56 Några motionärer prövar på OL Tyvärr regn och batteristrul med SItidtagning 10 juni Allan Haglund Vårvik 50 P-O Östlund, 3-dagars etapp1. P-O:s debut som 7 juli Björke 96 IngMarie Åsenlund Veckotursarrangör 3-dagars etapp 3. Flyttad 2 dagar 11 juli Fam. Lemoine Engesberg 70 p.g.a. värst ovädret Stig-Göran Mårtensson Ganska många Kombinerad park- och skogs-ol. 12 augusti Kungsbäck 86 motionärer 10 september Per Sundberg, Thomas Åberg Utvalnäs 50 DM-kontroller

10 Gävle Orienteringsklubb Sidan 10 Gävle Samordnare av Veckoturerna för GOK:s räkning har varit Tomas Falk. Kartor med banpåtryck har skrivits ut på den egna skrivaren på Berget. Etapp 3 av 3-dagars förtjänar ett eget omnämnande. Under den ordinarie dagen för arrangemanget drog ett extraordinärt oväder in över Gästrikland, med regn och stormbyar. Följande kommentar signerad Peo kunde läsas på GOK-snack och som väl beskriver situationen: Orsaken att ställa in var bl a att de få skärmarna som inte blåst över Gävlebukten till Bomhus, stod vågrätt rakt ut i luften... I vissa fall hade knuten till skärmen hållit, men då hade istället trädet som skärmen var knuten i, ryckts upp med rötterna av de orkanbyarna som för tillfället rådde... Vi vet ju alla hur tunna orienterare är och risken var alltså att ni skulle blåsa bort... Undertecknad undantagen Breddkommittén introducerade i år ett arrangörskit bestående av SI-enheter för tidtagning, 30 st. OL-skärmar med kodsiffror märkta med Veckoturen samt en arrangörsväska med lite av varje av praktiska prylar som kan behövas vid arrangemanget. Tjejgåing Tjejgåing arrangerades onsdagen den 26:e augusti. Start och mål var placerat vid Regementsparken, som vanligt. Antalet startande blev knappt 300 tjejer, vilket var färre än i fjol. Under våren bestämde man att ändra på banan. Den gick fortfarande i samma område men genom att gå åt andra hållet och dra bana delvis på nya ställen fick vi totalt sett en naturskönare bana med en mycket trevligare avslutning av banan än tidigare. En grupp bestående av Per Walfridsson, Christine Persson och Matilda Österberg har under året jobbat med arrangemanget.gruppen har svarat för tillståndsansökningar, marknadsföring, spridning av broschyrer mm, mm. Det mesta av det praktiska arbetet med uppbyggnaden av tävlingscentrum under tävlingsdagen har skötts av Börje Westring, Allan Haglund och många andra medhjälpare. Uppvärmningen leddes av Ingela Eriksson. En nyhet för året var att Christine lockat fyra utställare att komma och visa några produkter och tjänster. Efter arrangemanget har gruppen redovisat sina erfarenheter i en rapport. Det försämrade deltagarantalet och framför allt ett sämre bidrag från Gångförbundet gjorde att det ekonomiska resultatet inte blev vad vi hoppats på. Trots det får man konstatera att ett sådant här arrangemang rent ekonomiskt i förhållande till klubbens arbetsinsats är mycket lyckat. Ett stor tack till arbetsgruppen.

11 Gävle Orienteringsklubb Sidan 11 Gävle Elitkommittén Elitkommittén har tillsammans med TRK planerat och genomfört elitverksamhet under året. I halvårsplanen har kommittén grovplanerat tävlings-, läger- och träningsverksamheten, först för vinter, vår och sommar och sedan för hösten. När det gäller SM och Silva Juniorcup har vi ofta samplanerat boende, resor och ledare med Björn Ljunggren och Joakim Ingelsson på OLGY i Sandviken. Detta för att hålla kostnader nere och för att kunna erbjuda SM-deltagarna skjuts på olika tider ut till de viktiga tävlingarna. Funktionärer Kommittén har bestått av: Elisabet Enmark Erik Sisell Dan Norin Säsongen startade med en kombinerad tränings- och planeringsdag 1 februari i GOK-stugan där önskemål om träning, läger, prioriterade tävlingar och stafetter diskuterades. I slutet av februari anordnads en träningsdag på Skidstavallen, ett distanspass och en sprintträning med kartgenomgång av Danne. 21 mars genomfördes en träningsdag i Uppsala med två träningspass på karta /3 åkte ett gäng till Södertälje och sprang Kringelträffen och dagen efter Måsenstafetten som en förberedelse inför 10-Mila /4 var det Tiomila i Skåne. Under bussresan ner hade Danne en kartgenomgång där han visade kartor från Skåne och visade exempel på bra vägval april var årets två första juniorcuper i Finspång. Resan samordnades med OLGY. Flera fina resultat under helgen: Anton 1:a och 3:a, Jakob 11:a och 4:a och Gustav 19 och 13:e plats. 9-10/5 var det dags för ytterligare två Juniorcuper, denna gång i Stockholm. På Gustavsbergs tävling kom Gustav på en 3:e plats, men tyvärr ströks tävlingen senare /5 genomfördes ett kombinerat klubb- och elitläger i samband med tre juniorcuper i Sundsvall. Boende var ordnat i campingstugor några mil söder om Sundsvall. Några bra placeringar var Antons 3:e plats på medel och 4:e plats på lång, Gustavs 6:e plats på lång, Jakobs 7:e plats på medel och Marias 16:e plats på sprint. I juni tävlade Anton i Nordiska Mästerskapen i Finland. Han fick 2 silver (lång och stafett) och 1 brons (medel) /6 åkte många av klubbens juniorer till Idre för ett träningsläger. Under tre förmiddagar tävlade de också i Idre 3-dagars.

12 Gävle Orienteringsklubb Sidan 12 Gävle JVM genomfördes i Italien 5-12 juli. Anton Tynong var som första GOK:are någonsin med och fick placeringarna 30 (lång) och 38 (medel) juli var det Sprint-SM i på Nordkoster i Bohuslän. Logi var ordnat i en stugby strax norr om Strömstad. Bästa placeringar för GOK var Gustavs 10:e plats och Marias 13:e plats. I samband med denna tävling genomfördes också ett SM-träningsläger inför höstens Lång-SM i Bohuslän. Lägret avslutades med Ultralång-SM som gick i Dalsland 2 augusti. Där bodde klubben på Laxsjöns Friluftsgård i Dals Långed. Klubbens bästa resultat var Hans på en 11 plats. 7-8/8 var det dags för Norrlandsmästerskapen i Umeå. Hans Persson tog 3 guldmedaljer. Medel-SM, kval och final gick 11-12/9 i Småland. Danne Norin höll i en kartgenomgång inför tävlingarna, Gustav blev 10:a, Hans och Jakob kom på 15:e plats. 13/9 sprang 1 herrlag och 2 H 20 lag SM-stafetten. Hans, Gustav och Anton blev 12:a i H /10 genomfördes årets sista J-cup i samband med Dala-Dubbeln. 23/10 var det Natt-SM i Småland, där Jakob kom på 2:a plats i H 18. Säsongen avslutades 6 december med träning och utvärdering i stugan

13 Gävle Orienteringsklubb Sidan 13 Gävle Träningar De träningar som har genomförts under året har varit enligt schemat nedan: Senhöst, vinter och vår: Måndag: Löpning och gymnastik inkl. styrka och spänst Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe, och snabbhet. Torsdag: Distans eller natt-ol Fredag: Innebandy Lördag eller söndag: Långdistans i skog eller på stig/väg Tävlingssäsong: Måndag: Snabbdistans Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe och snabbhet. Torsdag: OL-teknik OL-teknikträningarna har fungerat bra och det Träningskommittén Funktionärer Kommittén har bestått av: Ingela Eriksson sammankallande Lasse Jansson ekonomi, anmälningar Ingela Eriksson UK Göran Hedman UK Johan Eriksson UK Ola Johansson läger Övriga funktionärer har varit: Mats Hemström Gubb-UK Margareta Lemoine Gum-UK Göran Nordström representant från Skid-O gruppen Representanter från Elitkommittén: Elisabet Enmark, Erik Sisell och Dan Norin har varit stor uppslutning på dessa. Ansvaret för dessa träningar har varierat mellan de träningsaktiva, precis som på de övriga träningarna och ibland har vi samarbetat med OL-Gymnasiet i Sandviken. Specialträningar inför SM och de stora stafetterna 10-mila, Jukola och 25-manna är alltid lika populära och välbesökta. Likaså Lussetåget som har bestått av 4 etapper, under november och december, har också lockat löpare från andra Gästrikeklubbar och OL-gymnasiet. Semmeltåg under vår-vintern har arrangerats tillsammans med OL-gymnasiet och Valbo, det blev 3 träningstävlingar i år. Vinterträningen har vi haft vid Hemlingbystugan på tisdagar och torsdagar, där vi har närhet till alla spåren och stora omklädningsrum och bastu att umgås i. Läger Harsa-skidlägret i januari hade ca 30 deltagare, då fanns också möjlighet att testa skidorientering. Träningshelg på hemmaplan ordnades på Hille IP en lördag i februari med 2 pass och lunch och mycket bra kartgenomgång av Dan Norin mellan träningspassen. Träning och tävling på hemmaplan under Påsk. Träningsdag ordnades 21 mars i Uppsala med två bra OL-teknikpass. Träningskommittén ordnade bussresa med logi på vandrarhem till Tiomila i Skåne 18-19/4. Vi ordnade även resa och logi till Jukola i Finland 13-14/6. Tillsist en bussresa till 25-manna i Danderyd 11/10.

14 Gävle Orienteringsklubb Sidan 14 Gävle Klubbmästerskap Dag-KM arrangerades 3/10 av D50-59 vid GOK-stugan. Bra och utslagsgivande banor med väldigt blött på vissa ställen. Gott fika efteråt och sen fick alla rita och ge förslag till styrelsen hur man ska bygga ut stugan. Natt-KM arrangerades 14/10 av H30-39 vid Rörbergs motorbana, mycket välarrangerat. Bra och utslagsgivande banor, terrängen var både fin tallhed och diffus Valboterräng så det vart som vanligt en del bommar i tävlingshetsen. Men arrangörerna hade glatt humör och stod klara med korv med bröd när vi kom i mål. UltraLång-KM avgjordes samtidigt som UltraLång-DM, i år arrangerade Järbo OK på Sandsjökartan norr om Kungsberget. Segrare i H21 Gustav Nordström och i D21 Charlotta Bergqvist, de vann både KM och DM. KM-guldmedaljerna delades ut på fikat efter finalen för Lussetåget. TRK tackar alla arrangörer för bra arrangemang. Skidorientering Gustav och Maria Nordström kvalificerade sig till att representera Sverige vid junior-vm i skidorientering i Orsa-Grönklitt. Gustav vann den svenska skido-cupen och SM. Han var obesegrad i Sverige i H17-20 under säsongen. Under VM-veckan tog Gustav silver på sprint och brons på medeldistansen. På långdistansen blev han fyra. Maria blev JVM-drottning genom att ta medalj på alla distanser. Tre guld och ett brons. Jerker Boman ordnade som vanligt Skido- tävling på Skidstavallen. 25 deltagare och glädjande många ungdomar åkte i snabba spår en helg i mitten på mars. Vi fick låna skoter och klubbstuga av Gävle Skidkamrater till ett vänskapspris. Tävlingsresultat Många fina resultat har gjorts under året. Värt att nämnas är Etappsegrarna på O-ringen Moa Enmark D15, Hans Aurell H60, Allan Haglund H75, Lasse Jansson H45, Lasse Jansson vann även totalt för tredje gången. Elitresultaten för året kan läsas i Elitkommitténs Verksamhetsberättelse.

15 Gävle Orienteringsklubb Sidan 15 Gävle Laguppställningar och resultat kavlar Tiomila, 18-19/4, Perstorp Dam, Gävle OK 1 171:a Christine Persson Elisabet Enmark Ann-Sofi Karlsson (inlånad från Årsunda) Matilda Österberg Ingela Eriksson Herr, Gävle OK 1 112:a Johan Eriksson Martin Sundlöf Ulf Bergqvist Erik Sisell Lasse Jansson Hans Persson Jakob Enmark Thomas Åberg Lars-Håkan Bengtsson Anton Tynong Herr, Gävle OK 2, 175:a Dan Norin Brent Godman Jan Sjöhed Jan Moberg Hans Lemoine Anders Enmark Jakob Eriksson Daniel Knutsen August Tynong Karl Lemoine Venla/Jukola Dam 117:e Maria Nordström Elisabet Enmark Charlotta Bergqvist Ingela Eriksson Herr 56:a Gustav Nordström Johan Eriksson Martin Sundlöf Jakob Enmark Hans Persson Lasse Jansson Anton Tynong 25-manna 11/10, Danderyd Tyvärr blev det felstämpling för förstalaget i år igen. Gävle OK lag 2, 95:a 1 Richard Hejdenberg 2 Simon Sjöhed 3 Ingela Eriksson, Jenny Backlund, Matilda Österberg, Mona Åkerman 4 Kristin Boman, Erica Jissbacke, Bengt Fröjdfeldt, Erik Hållström 5 Daniel Knutsen, Jakob Eriksson, Peo Östblom, Harry Hietanen 6 Nils Lemoine, Mats Hemström, Magnus Lundberg, Harald Knutsen 7 Anders Olsson, Klas Backlund, Håkan Jansson, August Tynong 23 Tommy Berger 24 Janne Moberg 25 Erika Herbert SM-stafett 13/9, Målilla och Hultsfred H21 Gävle OK 1 Bröt pga sjukdom H20 Gävle OK 1 12:a Hans Persson Gustav Nordström Anton Tynong H20 Gävle OK 2 36:a Jakob Enmark Albin Sjöhed Simon Sjöhed

16 Gävle Orienteringsklubb Sidan 16 Gävle Ungdomskommittén Det viktigaste målet för 2009 var att rekrytera flera ledare till våra ungdomsgrupper. Detta mål har vi uppfyllt och fått flera nya föräldrar som hjälper till. Organisation och arbetssätt Ungdomskommittén består av ordförande, vice ordförande och nyrekryteringsansvarig, vilka är invalda, samt ett antal ledare som rekryterats på annat sätt.. Kommittén har under året haft 4 möten där grovplan upprättas för träning och tävling. Avstämningar sker vid träningar och mycket kommunikation sker i epost under säsongen. Allmänt Kommitténs verksamhet har berört 65 stycken ungdomar. Föregående år deltog 87 stycken, nedgången beror delvis på att vi inte arrangerat någon nybörjarkurs under våren, nyrekryteringsansvarig saknas. Vi har istället fortsatt med vår skogslek samt inbjudan till skolorna till vårt dagläger i augusti som inkörsport för att bli orienterare. Vi har egentligen inte gjort någon reklam för vår skogslek främst med tanke på ledarbrist och att vi vill få verksamheten att sätta sig. Gensvaret från skolelever att delta vid daglägret har även varit lägre av någon anledning. Vi rekryterade ett flertal nya ledare till årets ungdomsgrupper, de mer erfarna ledarna spred ut sig i grupperna för att lära upp det nya ledarna vilket fungerat mycket bra. Funktionärer Kommittén har bestått av: Ordförande Jan Sjöhed Vice ordförande Harald Knutsen Nyrekrytering Vakant Övriga funktionärer har varit: Skogslek Maria Norin, Anna Berggren Lena Morén Niklas Hedberg Nyrekrytering Vakant Vuxen- /Föräldragrupp Grön grupp Vit grupp Svart grupp Anders Olsson Ulrika Olsson Fredrik Wiksten Patrik Ottosson Stefan Öberg Mattias Lindman Elisabeth Lindman Anders L Olsson Jan Sjöhed Monica Boman Anette Sjöberg Bertil Holmgren och hans pensionärer Skolorientering Vakant Rollen som träningsansvarig har fungerat mycket bra. Att vara ungdomsledare har förenklats. Träningarna har varit serverade vid ankomst till träningen. Målsättningen för ungdomsverksamheten är alltid att öka antalet tävlingsorienterare, vi mäter det mot antalet starter på DM långdistans och har inte uppnått målet. Vi har ökat antal starter stort i D10 klassen tack vare fint ledararbete i denna grupp.

17 Gävle Orienteringsklubb Sidan 17 Gävle År Pojkar Flickor U.klasser Totalt Tabell. Antal GOK starter år vid Lång-DM Samverkan Ungdomar i Gästrikland (UiG) Gävle OK har under året representerats i Gästriklands Orienteringsförbunds samverkansgrupp för ungdomar genom ledamot Jan Sjöhed. GOK har ansvarat för följande distriktsaktiviteter: Ungdomsgrupp år Janne Sjöhed/ Lena Ahnlén OKH/ Tony Ståhl JOK ledare. Fyra USM träningar, Gävle OK 4 st, OK Hammaren 1 st, Ockelbo 1 st. Organiserat ungdomsserie och anordnat en träningstävling av två deltävlingar under våren tillsammans med OK Hammaren. Ansvarat för USM i Åsa, Halland Samordnat övernattning vid DalaDubbeln för distriktet i Falun, Lugnet Utbildning Jan Sjöhed representerade förutom Gävle OK även Gästrikland vid Barn och ungdomsledarekonferens februari 2009 i Stockholm. Rekrytering Ingen nybörjarkurs anordnades, ansvarig saknades. Vi hade under året några nya som hörde av sig och skolades in i lämplig träningsgrupp. Vår skogsleksverksamhet för syskon och barn under 9 år har haft ett 10 tal träningar under vår och höst, ca.15 barn deltog. Idrottslyftet Skogäventyret Svenska Orienteringsförbundet tillhandahåller ett material för att lära ut orientering i skolan. Bertil Holmgren har fortsatt sin gärning för att värva nya barn via skolan i Bomhus till vår ädla sport, han har ett helt upplägg med lektioner för ungdomarna så att de skall lära sig orientera från grunden. Han avslutar alltid med hitta rätt examen i Hemlingbyskogen, Nötterhagen, tillsammans med ett antal glada pensionärer som medhjälpare. Under året har han varit i kontakt med ca 200 elever.

18 Gävle Orienteringsklubb Sidan 18 Gävle Träning ÅRTAL Skogslek Nyrek. VIT GRÖN RÖD SVART TOTALT Se röd Se svart Se svart Tabell. Träningsdeltagande Sammanslagning av röd och svart grupp pga av ledarbrist. Vinterträning Vi hade i år uppehåll med träningen under hösten och startade upp på nytt i mars mellan sportlov och påsklov. Det genomfördes 5 stycken träningar. Inomhusorienteringen leddes av Erika Herbert, Simon Sjöhed och Daniel Knutsen, det ingick i deras utbildning i specialidrott att leda ungdomars träning. Sommarträning Vi har som tidigare år tränat orienteringsteknikens olika moment från GOK-stugan på våren och Skidstavallen-Strömsbro under hösten. Svarta gruppen har som tidigare år även tränat mer avancerad teknikträning på torsdagar tillsammans med våra juniorer och seniorer. Vi genomförde en ungdomsserie tillsammans med OK Hammaren om två deltävlingar i Maj med ca.50 deltagare vid varje tillfälle. Liksom förra året var det flest GOKare (40 st) vid vår egen deltävling och motsvarande förhållande vid OK Hammarens deltävling där OKH var hade flest starter. Läger och särskilda tävlingsresor Vi har åkt på många roliga tävlingsresor och läger under året. - April -10- mila ungdomskavlen år Skåne - Juni Tävlingsresa Alfta Ösa med övernattning - Juni - Gästrikeläger alla åldrar Järbo - Augusti - Distriktsmatch år Borlänge - Augusti Norrlandsmästerskap Umeå, de äldsta kunde åka buss med GOF - Augusti - Dagläger år ledare år GOK-stugan - Oktober - Daladubbeln år Falun - Oktober - Säsongsavslutning alla åldrar med Bad/ Orientering Fjärran Höjder Tävling Vi har som målsättning att få våra ungdomar att tävla, vi vill att de från sin kunskapsnivå skall utvecklas genom tävling. Vi har fått några av våra barn att börja tävla i distriktet. DM kungen bland ungdomarna var under året Simon Sjöberg, han vann samtliga DM tecken som gick att vinna i sin klass, även stafetten.

19 Gävle Orienteringsklubb Sidan 19 Gävle Hans Montelius Pris Årets UngdomsGookie: Priset utdelas för bästa tävlingsresultat, D16 Moa Enmark 10:a USM sprint, 3:a Skol SM H16 Erik Boman 10:a USM lång, 16:e USM sprint, 15:e Skol-SM lång. Några ungdomsframgångar i tävlingsskogarna under hösten: USM Åsa, Halland Sprint: H16 16:e Erik Boman, 47:a Albin Sjöhed D16 74:a Erika Jissbacke D15 10:a Moa Enmark Lång: H16 10:a Erik Boman, 74:a Albin Sjöhed D16 65:a Erica Jissbacke D15 52:a Moa Enmark Distriktstafett Gästrikland lag 1 22:a Fredrik Ahnlén, Moa Enmark, Erik Boman, Erica Jissbacke ingick i laget. Gästrikland lag 2 60:e och Gästrikland lag 3 83:a. Gästrike Cupen H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 1Erik Boman, 2 Albin Sjöhed,4 Jens Åkerman, 5 Nils Lemoine 1 Moa Enmark, 3 Erica Jissbacke 4 Jesper Jissbacke, 8 Erik Hållström, 10 Albin Steinwall 1 Kristin Boman, 2 Hanna Sjöberg, 4 Cecilia Knutsen 1 Simon Sjöberg, 5 Mårten Olsson, 7 Erik Olsson 3 Klara Larsson, 7 Alva Axelsson 1 Jakob Sjöberg,4 Nils Ottosson 1 Emma Hållström, 2 Cajsa Öberg, 4 Lova Lindman, 5 Maja Öberg, 9 Hanna Andersson, 10 Alice Wiksten Trimtex Cup Från GOK deltog 7 lag förra året var vi bara sex lag anmälda. GOKs Vildvittror segarade i laget ingick: Kristin Boman, Hanna Sjöberg, Erica Jissbacke, Cecilia Knutsen, Moa Enmark. 3:a blev GOKs Hattifnattar med Alva Axelsson, Emma Hållström, Cajsa Öberg, Lova Lindman, Klara Larsson. O-ringen i Eksjö H10 D14 D16 H16 D13 41 Jakob Sjöberg 101 Nils Ottoson 58 Hanna Sjöberg, 83 Cecilia Knutsen 92 Erica Jissbacke 11 Erik Boman, 24 Albin Sjöhed 28 Kristin Boman

20 Gävle Orienteringsklubb Sidan 20 Gävle D15 H11 H15 5 Moa Enmark 18 Simon Sjöberg, 99 Erik Olsson, 100 Mårten Olsson 110 Nils Lemoine 10-mila ungdomskavle Skåne Gävle OK lag1 62 Moa Enmark, Erik Hållström, Hanna Sjöberg, Erik Boman Gävle OK lag2 128 Jesper Jissbacke, Erica Jissbacke, Kristin Boman, Albin Sjöhed Cecilia Knutsen anmäldes till löparbanken och deltog i ett annat klubblag! Skol-SM Tranås H16 D15 16 Erik Boman, 28 Albin Sjöhed 3 Moa Enmark Distriktsmästerskap: Sprint: H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 Natt: H16 D16 H14 D14 H12 Medel: H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 Lång: H16 D16 1 Albin Sjöhed, 2 Erik Boman 2 Erica Jissbacke 4 Jesper Jissbacke, 9 Erik Hållström, 13 Albin Steinwall 1 Hanna Sjöberg, 3 Kristin Boman, 4 Cecilia Knutsen 1 Simon Sjöberg, 5 Erik Olsson, 8 Mårten Olsson 5 Klara Larsson, 6 Alva Axelsson 2 Jakob Sjöberg, Nils Ottoson 1 Lova Lindman, 4 Maja Öberg, 5 Cajsa Öberg 1 Erik Boman, 2 Albin Sjöhed 1 Moa Enmark, 2 Erica Jissbacke 3 Erik Hållström, 4 Jesper Jissbacke 1 Kristin Boman 3 Nils Ottoson 1 Albin Sjöhed, 4 Nils Lemoine, 5 Jens Åkerman 1 Moa Enmark, 3 Erica Jissbacke 5 Jesper Jissbacke, 7 Albin Steinwall 1 Hanna Sjöberg, 2 Kristin Boman 1 Simon Sjöberg, 6 Mårten Olsson, 7 Erik Olsson 3 Klara Larsson, 5 Alva Axelsson 2 Jakob Sjöberg, 3 Nils Ottoson 1 Cajsa Öberg, 2 Emma Hållström, 4 Lova Lindman, 5 Maja Öberg, 7 Hanna Andersson 1 Albin Sjöhed, 2 Jens Åkerman, 3 Nils Lemoine 2 Moa Enmark, 4 Erica Jissbacke

Gävle OK Årsberättelse 2008

Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 09-04-17 Våra sponsorer 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 09-04-17 Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI

Februari 08. Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Februari 08 Harsalägret 2008 20 FEBRUARI Nytt år, ny säsong dags att betala in medlemsavgiften för 2008 Avgifterna för 2008 är oförändrade: 100 kr för de som är 20 år eller yngre 200 kr för de som är 21

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29

Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 1 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 04-02-29 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 04-02-29 Årsberättelse 2003 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24

Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 03-02-24 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 03-02-24 Årsberättelse 2002 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2002, 54:e verksamhetsåret.

Läs mer

SUMPSKON. December 2003 Januari 2004 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: NATURPASSET 2003

SUMPSKON. December 2003 Januari 2004 GOK-KONTAKT: SUMPSKON: NATURPASSET 2003 SUMPSKON December 003 Januari 004 GOK-KONTAKT: NATURPASSET 003 Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-4 63 09 Faxen: 06-4 6 9 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-4 58 70 Hemsidan:

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2003. Version 2003-02-20

Gävle OK. Verksamhetsplan 2003. Version 2003-02-20 Gävle OK Verksamhetsplan 2003 Version 2003-02-20 Inledning När vi nu tittar i klubbens verksamhetsplan ser vi hur kommittéernas planer sakta men säkert fyller almanackan. Det är träningar, tävlingar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Ledaren. A dressändringar. Nya medlemmar. Namn: Namn: Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel.

Ledaren. A dressändringar. Nya medlemmar. Namn: Namn: Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Se matrikel. Maj 2011 Sumpsk n Ledaren Och så är då äntligen orienteringssäsongen igång på allvar! Ulf Eriksson har som ledare precis varit iväg på Natt- och Sprint-SM med ett ganska stort antal GOK deltagare och det

Läs mer

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT!

NYTT ÅR! NY MEDLEMSAVGIFT! FEBRUARI Ordförande har ordet: Äntligen snö Visst är det skönt med en vit vinter. Det blir så mycket ljusare ute. Skidturen lockar. Många har tränat flitigt i skogen både med och utan lampa nu när det

Läs mer

SUMPSKON. Juli / Augusti 2003 GOK-KONTAKT: Dragning medlemslotteri den 5 Juni 2003 SUMPSKON: ELITTRÄFF. SM i Värmland. Damerna leder div 1 Norra

SUMPSKON. Juli / Augusti 2003 GOK-KONTAKT: Dragning medlemslotteri den 5 Juni 2003 SUMPSKON: ELITTRÄFF. SM i Värmland. Damerna leder div 1 Norra SUMPSKON Juli / Augusti 003 GOK-KONTAKT: Gävle OK Hemlingbystugan 80 57 GÄVLE Telefonsvararen: 06-14 63 09 Faxen: 06-14 6 9 Klubblokalen: 06-6 34 88 Anmälningar: 06-14 58 70 Hemsidan: http://www.gok.se

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

November 08. Sumpsk n

November 08. Sumpsk n November 08 Sumpsk n A dressändringar Namn: Ahmic, Sandra Engstrand, Lars Westerlund, Eric Olofsson, Pär L. Spånberg, Lasse Spånberg, Hanna Nya medlemmar Namn: Persson, Hans Back to Basics Del 1 - Introduktion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Eva och Karin E, Zuzanna M, Eva J, Elin, Linn, Petra och Karolina med Leif som ledare och matlagare tillbringade helgen i Olhansgården vid

Läs mer

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009 2009 1 av 14 MEDLEMSAVGIFT OCH SEKTIONSAVGIFT TÄVLINGSKLUBB FÖR UNGDOMAR Samtliga ungdomar skall erlägga medlemsavgift och sektionsavgift enligt hemsidan för att få deltaga i aktiviteter anordnade av Turebergs

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen!

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen! Östergötlands orienteringsförbund Ungdomskommittén Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland Uttersbergsskolan, Krokek, 2008-11-22 Närvarande: Jan-Erik Carlsson Mjölby OK Anita Wehlin Skogspojkarnas

Läs mer

Täby OK - Information 10MILA-resan

Täby OK - Information 10MILA-resan Täby OK - Information 10MILA-resan Det börjar äntligen att dra ihop sig till en av årets stora höjdpunkter 10MILA! Vi har tre lag anmälda i ungdomsklassen, ett lag i damklassen och två lag i herrklassen.

Läs mer

SEPTEMBER 07 20 SEPTEMBER

SEPTEMBER 07 20 SEPTEMBER SEPTEMBER 07 På Norrländska Mästerskapets långdistans blev det en trippel för GOK; silver till Anton Tynong, guld till Gustav Nordström och brons till Jakob Enmark. 20 SEPTEMBER Nästa styrelsemöte är 24:e

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 v53 forts. 1 Fr GOTT NYTT ÅÅÅÅR 2 Lö 3 Sö Vinterserien, Manillaskolan, Djurgården, SOIK Hellas v1 4 Må 5 Ti SOLträning KIP 17.45, Löpträning - Linnépasset 6 On 7 To SOLträning

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

MARS. Snabba vändningar

MARS. Snabba vändningar MARS Snabba vändningar Snabba vändningar låter som en OL teknisk övning. Det är en nyttig övning när vi är mitt inne i tävlingsperioden. Nu menar jag vädret. Barmark, barmark, barmark och sen nästan 0,5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Chalmers Orienteringslöpare

Verksamhetsberättelse 2014 Chalmers Orienteringslöpare Verksamhetsberättelse 2014 Chalmers Orienteringslöpare ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Ellinor Tjernlund, Ordförande Annie Lennartsson, Kassör

Läs mer

TRÄNING O TÄVLINGSPROGRAM 2014 (Redigerat 2014-02-17, kl 19.00) JANUARI Aktiviteter Plats Ansvarig Kommentarer mm 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4

TRÄNING O TÄVLINGSPROGRAM 2014 (Redigerat 2014-02-17, kl 19.00) JANUARI Aktiviteter Plats Ansvarig Kommentarer mm 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 TRÄNING O TÄVLINGSPROGRAM 2014 (Redigerat 2014-02-17, kl 19.00) JANUARI Aktiviteter Plats Ansvarig Kommentarer mm 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lördag 5 Söndag 6 Måndag 7 Tisdag Träning skidgruppen Dammekärr

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2014

Årsmöteshandlingar 2014 Årsmöteshandlingar 2014 Sida 1 Innehållsförteckning 0. Föredragningslista vid årsmöte i ÖOK 2014-02-20... 3 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2013... 4 1.1 Verksamhetsberättelse för Styrelsen 2013... 4 1.2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

OK Denseln. Stomprogram. Mångfald ger styrka ger framgång

OK Denseln. Stomprogram. Mångfald ger styrka ger framgång OK Denseln Mångfald ger styrka ger framgång Stomprogram 2008 Stomprogrammet kommer att finnas som pdf-fil på hemsidan för de som vill ladda ner den. www.denseln.se Det kommer även att finnas exemplar i

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering

Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering Förslag till Verksamhetsplan 2014 KFUM ÖREBRO Orientering 1. Övergripande syfte, organisation och förutsättningar Syfte Klubben skall utöva orientering på alla nivåer och alla intresserade är välkomna

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling.

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Tullinge SK - ungdom En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Några viktiga milstolpar inför säsongen 2008:

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 ÖOF 2011 2011-02-10 (Budgeterade kostnader inom parentes) Verksamhetsplan 2011 Styrelsen 6-8 ordinarie Styrelsemöten

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna.

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 7/2012 (538) Datum och tid Plats 2012-12-10 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Göteborgs Orienteringsförbund Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Plats: Skatås, Skidklubbens stuga Närvarande: Frölunda OL, Per Löfgren GMOK, Ulf Andersson GMOK, Mats Strandhagen GBG's skidklubb,

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

NJURUNDA ORIENTERINGSKLUBB

NJURUNDA ORIENTERINGSKLUBB NJURUNDA ORIENTERINGSKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 Start Tour de Medelpad, Nolby 2014-05-16 Innehåll Föredragningslista... 3 Verksamhetsberättelse för Njurunda Orienteringsklubb 2014... 5 Ekonomisk

Läs mer

BROMMA VÄLLINGBY SKID & ORIENTERINGSKLUBB

BROMMA VÄLLINGBY SKID & ORIENTERINGSKLUBB BROMMA VÄLLINGBY SKID & ORIENTERINGSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1. Verksamhetsberättelse 2013 2. Funktionärer 2013 3. Revisionsberättelse 2013 4. Balansräkning 2013 5. Resultaträkning 2013 6. Avgifts

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

Klubbträning våren 2010

Klubbträning våren 2010 Klubbträning våren 2010 Under den gångna helgen har först OL-kommittén, sedan träningsgruppen inom OL-kommittén träffats för att diskutera och planera klubbträningen i vår. Med oss hade vi de gula lapparna

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

OK Denseln. Stomprogram. Stomprogrammet kommer att finnas som pdf-fil på hemsidan för de som vill ladda ner den. www.denseln.

OK Denseln. Stomprogram. Stomprogrammet kommer att finnas som pdf-fil på hemsidan för de som vill ladda ner den. www.denseln. OK Denseln Stomprogram 200 ARRANGÖR AV 200 Stomprogrammet kommer att finnas som pdf-fil på hemsidan för de som vill ladda ner den. www.denseln.se Norsholm Allhagen Kimstad v.,2,5,6,29,30,43,44 v.3,4,7,8,3,32,45,46

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

hittaut.nu i Timrå 2013 - redovisning

hittaut.nu i Timrå 2013 - redovisning 2013 Timrå SOK har för tredje året arrangerat hittaut.nu, som är en vidareutveckling av den gamla Trimorienteringen och Naturpasset. Det är IK Hakarpspojkarna i Jönköping som utvecklat projektet och skapat

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer