Gävle OK Årsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle OK Årsberättelse 2009"

Transkript

1 Gävle OK Årsberättelse 2009

2 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle Våra sponsorer 2009

3 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger härmed årsberättelse för 2009, 61:a verksamhetsåret. Verksamhet I början av året skördade vi stora framgångar i Skid-O med medaljer till Gustav och Maria Nordström i JVM. Inom orienteringen blev Anton Tynong uttagen i juniorlandslaget med deltagande i både NOM och JVM där han lyckades mycket bra på NOM med flera medaljer. Senare under hösten så tog Jacob Enmark bronsmedalj vid Natt-SM i H18-klassen. En städdag ordnades vid klubbstugan i början av sommaren med ganska så klent deltagande på grund av att det är svårt att hitta en dag som passar många. Det vi gjorde där var målning på toaletterna och röjning i köket och trädfällning vid grillplatsen. Senare under året köptes det in ny kyl och frys till klubbstugan. Vi deltog även detta år på Julmarknad första advent på stortorget med vårt traditionella chokladhjul, resultatet blev något sämre än året innan men det är ett välkommet tillskott till klubbkassan och vi tackar alla från klubben som ställer upp på detta och liknande arrangemang. Funktionärer Styrelsen: Ordförande: Mikael Berggren (2009:1) Vice ordf.: Jan Sjöhed (Ungdk) (2008:1) Kassör: Ingegärd Svensson (2008:2) Sekreterare: Matilda Österberg (2009:2) Ledamot: Elisabet Enmark (2009:2) Pär Jonsson (Arrk) (200:2) Erik Sisell (Breddk) (2009:2) Suppleanter: Anette Hälldahl (2009:2) Åsa Jernberg (2008:2) Revisorer: Ordinarie: Suppleant: Bengt Persson Magnus Mejyr Lillemor Forsberg Valberedning: Harry Hietanen Karin Bergström Företrädare i Gävle OL-allians samt Alliansen IP Skogen Gästrikland: Allan Haglund Medlemslotteriet har fortsatt med tippande på V75 och har inbringat nästan 5000 kr till klubben. Vi har under året även sålt bingolotter och sverigelotter. Försäljning av Ullmax-kläder har pågått hela året och vi har blivit utsedda till månadens försäljare en månad. Försäljningen har både skett på träningar till klubbmedlemmarna och att en del medlemmar har tagit med sig våra provväskor till sina arbetsplatser. Det vi märker är att det är ganska så lätt att sälja dessa bra kläder på arbetsplatserna och vi skulle önska att det fanns fler klubbmedlemmar som vill prova att sälja till sina arbetskamrater.

4 Gävle Orienteringsklubb Sidan 4 Gävle Vi får 30 % av intäkterna från försäljningen och detta ger en hel del pengar till vårt framtida projekt att utveckla en klubbstuga för att stärka gemenskapen inom klubben. På arrangemangssidan har vi arrangerat Elitserien där vi fick mycket beröm för arrangemanget från deltagarna, förbundet och vid GOF:s samling på hösten valdes det till årets arrangemang inom distriktet tillsammans med OK Hammarens del av Elitserien. Under hösten arrangerade vi Medel-DM där vi också fick beröm för området. Våra juniorer har fortsatt arbetet i skolprojekt med framställning av skolgårdskartor. Styrelsen har valt att i år ge utmärkelsen Guld-Kompassen till Anton Tynong för hans fina prestationer under NOM. Möten Årsmötet hölls den 4 mars i Infocenter på Leaf. Elisabet Enmark valdes in som ledamot på den vakanta plats som fanns året innan och Matilda Österberg valdes in efter Åsa Cliffordsson, övriga styrelsemedlemmar har varit samma som tidigare. Höstmötet hölls i Lantmäteriets lokaler en kväll i oktober, i samband med detta framförde Harald Knutsen en populär berättelse om sin skidtur längs den svensk-norska gränsen efter det Vita bandets sträckning. Styrelsen har hållit 10 st. styrelsemöten samt ett konstituerande möte. Information Sumpskon, matrikeln och hemsidan på Internet, används flitigt av klubben till att sprida information om våra aktiviteter. Vi har även haft flera artiklar i de lokala dagstidningarna där Karl-Olov Borg gör ett stort arbete med att förse tidningarna med artiklar. Under året har två av våra juniorer varit Månadens junior i Gefle Dagblad, Maria Nordström i februari och Anton Tynong i juni. Medlemsvård 60-års jubileumsfest arrangerades i februari av Christine Persson och Matilda Österberg på teknikparkens restaurang med ca 75 deltagare.

5 Gävle Orienteringsklubb Sidan 5 Gävle Övriga klubbfunktionärer Infogrupp: Klubbtidning Sumpskon & Månadsblad: Pernilla Eriksson August Tynong Internet: Lars-Håkan Bengtsson, Mona Åkerman Medlemsmatrikel: Helena Backlund Utskick: Maria Norin Utbildning: Karl-Olov Borg Klädgrupp: Magnus Mejyr Jan Andersson, Per Sjölund, Anette Sjöberg Medlemslotteri: Göran Nordström, Stefan Jernberg Trivselgrupp: Stuggruppen: Kerstin Vikner Mattias Lindman, Elisabeth Lindman Materielgrupp: Allan Haglund, Börje Westring Medlemsstatistik Medlemsantalet för 2009 var totalt 517, -20 st. i jämförelse med Kvinnor -20 år: 73 Kvinnor 21- år: 146 Män -20 år: 91 Män 21- år: 207

6 Gävle Orienteringsklubb Sidan 6 Gävle Arrangemangskommittén Kommitténs uppdrag Uppdraget är att planera, utse ansvariga funktionärer och stödja genomförandet av klubbens orienteringsarrangemang. Dessutom ingår att planera och beställa kartritning, kartförsäljning samt att ansvara för inköp och förvaltning av tävlingsmaterial. Kommittén har också ansvaret för kompetensförsörjning av tävlingsledare, banläggare och ansvariga för övrig tävlingsteknik, t.ex. systemen Ola och SportIdent. Genomförda tävlingsarrangemang 2009 Kommittén har genomfört fyra tävlingsarrangemang under året. Ett av arrangemangen var Elitserien som för första gången arrangerades i Gästrikland. Elitserien blev lyckad. SOFT elitserieansvarig, elitlöparna och landslagsledningen var mycket nöjda arrangemanget Funktionärer Kommittén har bestått av: Pär Jonsson, sammankallande t.o.m Höstmötet Tommy Berger Torbjörn Pettersson Carina Lif Kartgruppen: Annika Gillgren Jerker Boman Materialgruppen: Allan Haglund Börje Westring Elitserien lång Lördag den 9 maj i Råhällan. Tävlingsledare Pär Jonsson och banläggare Torbjörn Pettersson. 158 deltagare i 4 klasser. Vårluffen lång Lördag den 9 maj i Råhällan. Tävlingsledare Pär Jonsson och banläggare Göran Hedman. 552 deltagare. DM medel Lördag den 5 september i Utvalnäs. Tävlingsledare Pär Jonsson. Banläggare Per Sundberg. 280 deltagare. DM stafett Söndag den 6 september i Utvalnäs. Tävlingsledare Pär Jonsson. Banläggare Jerker och Erik Boman. 150 stafettdeltagare, 26 deltagare i öppna klasser. Plan för tävlingsarrangemangen Maj Vårluffen lång/medel Mårdäng 2011 Maj Vårluffen lång/medel Råhällan Sommar DM Ultralång Utvalnäs 2012 Höst DM Lång Ölbo Höst SM sprint Gävle 2013 Maj Vårluff Västerrönningen (ny karta?) Våren DM sprint Centrala Gävle

7 Gävle Orienteringsklubb Sidan 7 Gävle Stöd för tävlingsarrangörer/-funktionärer Kommittén kommer att slutföra sammanställningen av materialet Stöd för tävlingsarrangörer/-funktionärer i Gävle OK. Materialet utgörs av ett kompendium med tillhörande checklistor och mallar. En erfarenhetsbank från de senaste årens arrangörer. Allt publiceras på hemsidan och löpande hållas uppdaterade av kommittén. Materialinköp Under året har: Toner och papper till färgskrivare på klubblokalen Berget. o Förbrukningen är ca 2500 st A4 och 250 st A3 per år. o Förbrukningen av toner är ca 2 patroner per/år. Sportidentutrustningen kompletterats med några 10 sport-ident enheter, vanliga + online RS232. o Klubben har nu två utrustningar med 30 enheter i varje + thermoskrivare i varje och där det finns start/mål/check/töm i varje uppsättning. o Det finns även ett särskilt veckoturpaket; töm, check, start och mål. Kartor/Kartförsäljning Under året är följande kartproduktion genomförd: Utökning av Mårdängskartan 1kvkm för Vårluffen 2010 har genomförts av Jerker Boman. Utvalnäs. Enklare revidering inför DM 4kvkm har genomförts av Jerker Boman Gråberget ny karta 1kvkm har ritats av Jerker Boman. Kartan användes vid medel-dm SM-sprintkartan över Boulognerskogen påbörjats 0,5 kvkm av Kalle Engblom. Skolgårdskartor, 9 st, har producerats av GOK-juniorer (Oscar Lif, Gustav Nordström, Maria Nordström, Erika Herbert, Jacob Enmark, Simon Sjöhed, August Tynong och Martin Sundlöf och Daniel Knutsen) inom ramen för skolprojektet. Jerker Boman har varit ledare för gruppen och det har blivit ett kanonbra resultat. Kartorna finns utlagda på och kan laddas ned i skala 1:1000 och 1:2000. Kartförsäljningen minskar konstant. De flesta laddar ned kartor via webben. Kartor till skolidrotten Kommittén har under året slutfört och rapporterat de två skolprojekt som pågått parallellt under året. Inom skolprojekt 1 (Idrottslyftet utbildning /skola) har genomförts inspirationsdag för idrottslärare (deltagande från 6 skolor), brevutskick och riktade skolinsatser vid friluftsdagar. Kartor för alla grundskolor i skala 1:7500 finns utlagda på webben och friluftspaket över Hemlingby med 250 kartor med 7 olika banor finns att låna. Inom skolprojekt 2 (Idrottslyftet lär-/skolkartor) har 9 st skolgårdskartor produceras. Se ovan.

8 Gävle Orienteringsklubb Sidan 8 Gävle Breddkommittén Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten har varit Naturpasset, Skoj på Hoj, Veckoturen och Tjejgåing. Funktionärer Naturpasset Naturpasset har som vanligt arrangerats i två olika områden. I år var det förutom Hemlingby även på Norrlandet vid Skidstavallen. I Hemlingby var det Hans Aurell som skötte det praktiska med utplacering av kontroller och motsvarande vid Skidstavallen sköttes av Sören Gunnarsson. Kommittén har bestått av: Anders Ek, sammankallande Tomas Falk Helena Hemström Stig-Göran Mårtensson Erik Sisell, styrelsens kontaktperson till kommittén Skoj på hoj Skoj på hoj arrangerades nu för femte året. Kartan som är ett utsnitt ur GOK:s stadskarta var i år en liggande A3 i skala 1: som sträckte sig från Sätra i nordväst till Lillhagen i öster. Fotografierna som användes var tagna av Helena Hemström, Markus Falk och Anders Ek. För att göra en mindre justering av försättsbladet har kommittén fått hjälp av Mattias Borg. Packning av Naturpasspaketen och Skoj på hoj! skedde en vårkväll i GOK-stugan dit Helena Hemström lyckats locka ett gäng arbetsvilliga. Helena svarade även för spridningen av paketen till försäljningsställena och hade även övriga kontakter med. Försäljningen av Naturpass- och Skoj på hoj-paket, minskade rejält i jämförelse med 2008, från 1009 st. till 713 st. Av Naturpasset sålde vi 299 st. jämfört med 454st. år 2008, motsvarande för Skoj på hoj är 415 st. mot 555 st. En förklaring till det minskade resultatet är att vi blivit av med sponsorer och andra storköpare var 760 st. av de sålda paketen till sådana som köpt 50 eller fler men under 2009 var motsvarande endast 300 st. Å andra sidan ökade försäljningen i affärer och de som var förmedlade av GOK:s medlemmer från 299 st. till 413 st. 145 st. lämnade i år in startkort för Skoj på hoj! och 26 st. för Naturpasset. Vi får fortfarande glada och uppskattande kommentarer på svarstalongerna till Skoj på hoj!. Ett exempel är detta lilla poem skaldat av Maj-Britt Claesson: Skoj på hoj! Får mig att ej sitta loj Trampa runt i vår vackra stad Och bara njuta gör mig så glad.

9 Gävle Orienteringsklubb Sidan 9 Gävle Cykeldagen och Trafikantveckan Samtidigt som större delen av klubbens medlemmar var upptagna med Elitserien i Råhällan så var Breddkommittén representerade av Helena och Tomas på Slottstorget den 9:e maj. Där pågick då Cykeldagen, ett arrangemang av Gävle kommun för att motivera och inspirera Gävles invånare att cykla mer istället för att åka bil. GOK delade ut ett mini-skoj på hoj! och passade även på att sälja och göra reklam för våra egna arrangemang. Samtliga mini-skoj på hoj!, som kommunen tryckt upp blev utdelade och skapligt många egna Skoj på hoj blev sålda. Kartunderlaget till detta mini-skoj på hoj hade vi fått från kommunen och de hade även lämnat förslag på fotomotiv som vi lyckades få med till 100%. 45 st deltagare lämnade in svarstalongen och 15 st. av dem fick pris. Priser bestod av bl.a. presentkort skänkta av de cykelhandlare som var medarrangörer vid Cykeldagen. Ett liknande arrangemang ställde GOK upp med vid Trafikantveckan 16-22/9. Lördagen den 19 september var arrangemanget lokaliserat till Slottstorget där Anders och Helena medverkade och delade ut kartor och informerade om Naturpasset och Skoj på hoj. Deltagarna fick hålla på en månad från den lördagen. Gävle kommun bidrog med priser och bland 61 st inlämnade svar delade vi ut 10 st. priser. Kartunderlaget var även denna gång hämtat från kommunen. Sammanställningen av kartor med bilder för dessa två arrangemang var utformade av Anders. På lördagen vid Trafikantveckan passade vi även på att ha en offentlig dragning på de inlämnade startkorten för årets Naturpass och Skoj på hoj. En förhållandevis stor samling av presumtiva pristagare hade slutit upp för dragningen och några av pristagarna visade sig även vara närvarande. Ulf Rönnevald, dagens konferenciär, bistod med att vara den som drog fram de vinnande talongerna. Veckoturen Veckoturen arrangerades under tiden maj t.o.m. september tillsammans med Valbo AIF, OK Ödmården, Skutskärs OK och Oslättforspojkarna IK. Gävle OK svarade för åtta arrangemang, varav två ingick i Gävle 3-dagars. Datum Arrangör Område Antal Anm 29 april Jerker Boman Mårdäng 75 Fantastiskt TC vid Testeboån 13 maj Ulf Eriksson Råhällan 71 Elitseriekontroller 27 maj Gunnar Ericsson Hemlingby 56 Några motionärer prövar på OL Tyvärr regn och batteristrul med SItidtagning 10 juni Allan Haglund Vårvik 50 P-O Östlund, 3-dagars etapp1. P-O:s debut som 7 juli Björke 96 IngMarie Åsenlund Veckotursarrangör 3-dagars etapp 3. Flyttad 2 dagar 11 juli Fam. Lemoine Engesberg 70 p.g.a. värst ovädret Stig-Göran Mårtensson Ganska många Kombinerad park- och skogs-ol. 12 augusti Kungsbäck 86 motionärer 10 september Per Sundberg, Thomas Åberg Utvalnäs 50 DM-kontroller

10 Gävle Orienteringsklubb Sidan 10 Gävle Samordnare av Veckoturerna för GOK:s räkning har varit Tomas Falk. Kartor med banpåtryck har skrivits ut på den egna skrivaren på Berget. Etapp 3 av 3-dagars förtjänar ett eget omnämnande. Under den ordinarie dagen för arrangemanget drog ett extraordinärt oväder in över Gästrikland, med regn och stormbyar. Följande kommentar signerad Peo kunde läsas på GOK-snack och som väl beskriver situationen: Orsaken att ställa in var bl a att de få skärmarna som inte blåst över Gävlebukten till Bomhus, stod vågrätt rakt ut i luften... I vissa fall hade knuten till skärmen hållit, men då hade istället trädet som skärmen var knuten i, ryckts upp med rötterna av de orkanbyarna som för tillfället rådde... Vi vet ju alla hur tunna orienterare är och risken var alltså att ni skulle blåsa bort... Undertecknad undantagen Breddkommittén introducerade i år ett arrangörskit bestående av SI-enheter för tidtagning, 30 st. OL-skärmar med kodsiffror märkta med Veckoturen samt en arrangörsväska med lite av varje av praktiska prylar som kan behövas vid arrangemanget. Tjejgåing Tjejgåing arrangerades onsdagen den 26:e augusti. Start och mål var placerat vid Regementsparken, som vanligt. Antalet startande blev knappt 300 tjejer, vilket var färre än i fjol. Under våren bestämde man att ändra på banan. Den gick fortfarande i samma område men genom att gå åt andra hållet och dra bana delvis på nya ställen fick vi totalt sett en naturskönare bana med en mycket trevligare avslutning av banan än tidigare. En grupp bestående av Per Walfridsson, Christine Persson och Matilda Österberg har under året jobbat med arrangemanget.gruppen har svarat för tillståndsansökningar, marknadsföring, spridning av broschyrer mm, mm. Det mesta av det praktiska arbetet med uppbyggnaden av tävlingscentrum under tävlingsdagen har skötts av Börje Westring, Allan Haglund och många andra medhjälpare. Uppvärmningen leddes av Ingela Eriksson. En nyhet för året var att Christine lockat fyra utställare att komma och visa några produkter och tjänster. Efter arrangemanget har gruppen redovisat sina erfarenheter i en rapport. Det försämrade deltagarantalet och framför allt ett sämre bidrag från Gångförbundet gjorde att det ekonomiska resultatet inte blev vad vi hoppats på. Trots det får man konstatera att ett sådant här arrangemang rent ekonomiskt i förhållande till klubbens arbetsinsats är mycket lyckat. Ett stor tack till arbetsgruppen.

11 Gävle Orienteringsklubb Sidan 11 Gävle Elitkommittén Elitkommittén har tillsammans med TRK planerat och genomfört elitverksamhet under året. I halvårsplanen har kommittén grovplanerat tävlings-, läger- och träningsverksamheten, först för vinter, vår och sommar och sedan för hösten. När det gäller SM och Silva Juniorcup har vi ofta samplanerat boende, resor och ledare med Björn Ljunggren och Joakim Ingelsson på OLGY i Sandviken. Detta för att hålla kostnader nere och för att kunna erbjuda SM-deltagarna skjuts på olika tider ut till de viktiga tävlingarna. Funktionärer Kommittén har bestått av: Elisabet Enmark Erik Sisell Dan Norin Säsongen startade med en kombinerad tränings- och planeringsdag 1 februari i GOK-stugan där önskemål om träning, läger, prioriterade tävlingar och stafetter diskuterades. I slutet av februari anordnads en träningsdag på Skidstavallen, ett distanspass och en sprintträning med kartgenomgång av Danne. 21 mars genomfördes en träningsdag i Uppsala med två träningspass på karta /3 åkte ett gäng till Södertälje och sprang Kringelträffen och dagen efter Måsenstafetten som en förberedelse inför 10-Mila /4 var det Tiomila i Skåne. Under bussresan ner hade Danne en kartgenomgång där han visade kartor från Skåne och visade exempel på bra vägval april var årets två första juniorcuper i Finspång. Resan samordnades med OLGY. Flera fina resultat under helgen: Anton 1:a och 3:a, Jakob 11:a och 4:a och Gustav 19 och 13:e plats. 9-10/5 var det dags för ytterligare två Juniorcuper, denna gång i Stockholm. På Gustavsbergs tävling kom Gustav på en 3:e plats, men tyvärr ströks tävlingen senare /5 genomfördes ett kombinerat klubb- och elitläger i samband med tre juniorcuper i Sundsvall. Boende var ordnat i campingstugor några mil söder om Sundsvall. Några bra placeringar var Antons 3:e plats på medel och 4:e plats på lång, Gustavs 6:e plats på lång, Jakobs 7:e plats på medel och Marias 16:e plats på sprint. I juni tävlade Anton i Nordiska Mästerskapen i Finland. Han fick 2 silver (lång och stafett) och 1 brons (medel) /6 åkte många av klubbens juniorer till Idre för ett träningsläger. Under tre förmiddagar tävlade de också i Idre 3-dagars.

12 Gävle Orienteringsklubb Sidan 12 Gävle JVM genomfördes i Italien 5-12 juli. Anton Tynong var som första GOK:are någonsin med och fick placeringarna 30 (lång) och 38 (medel) juli var det Sprint-SM i på Nordkoster i Bohuslän. Logi var ordnat i en stugby strax norr om Strömstad. Bästa placeringar för GOK var Gustavs 10:e plats och Marias 13:e plats. I samband med denna tävling genomfördes också ett SM-träningsläger inför höstens Lång-SM i Bohuslän. Lägret avslutades med Ultralång-SM som gick i Dalsland 2 augusti. Där bodde klubben på Laxsjöns Friluftsgård i Dals Långed. Klubbens bästa resultat var Hans på en 11 plats. 7-8/8 var det dags för Norrlandsmästerskapen i Umeå. Hans Persson tog 3 guldmedaljer. Medel-SM, kval och final gick 11-12/9 i Småland. Danne Norin höll i en kartgenomgång inför tävlingarna, Gustav blev 10:a, Hans och Jakob kom på 15:e plats. 13/9 sprang 1 herrlag och 2 H 20 lag SM-stafetten. Hans, Gustav och Anton blev 12:a i H /10 genomfördes årets sista J-cup i samband med Dala-Dubbeln. 23/10 var det Natt-SM i Småland, där Jakob kom på 2:a plats i H 18. Säsongen avslutades 6 december med träning och utvärdering i stugan

13 Gävle Orienteringsklubb Sidan 13 Gävle Träningar De träningar som har genomförts under året har varit enligt schemat nedan: Senhöst, vinter och vår: Måndag: Löpning och gymnastik inkl. styrka och spänst Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe, och snabbhet. Torsdag: Distans eller natt-ol Fredag: Innebandy Lördag eller söndag: Långdistans i skog eller på stig/väg Tävlingssäsong: Måndag: Snabbdistans Tisdag: Kvalitet såsom intervaller, backe och snabbhet. Torsdag: OL-teknik OL-teknikträningarna har fungerat bra och det Träningskommittén Funktionärer Kommittén har bestått av: Ingela Eriksson sammankallande Lasse Jansson ekonomi, anmälningar Ingela Eriksson UK Göran Hedman UK Johan Eriksson UK Ola Johansson läger Övriga funktionärer har varit: Mats Hemström Gubb-UK Margareta Lemoine Gum-UK Göran Nordström representant från Skid-O gruppen Representanter från Elitkommittén: Elisabet Enmark, Erik Sisell och Dan Norin har varit stor uppslutning på dessa. Ansvaret för dessa träningar har varierat mellan de träningsaktiva, precis som på de övriga träningarna och ibland har vi samarbetat med OL-Gymnasiet i Sandviken. Specialträningar inför SM och de stora stafetterna 10-mila, Jukola och 25-manna är alltid lika populära och välbesökta. Likaså Lussetåget som har bestått av 4 etapper, under november och december, har också lockat löpare från andra Gästrikeklubbar och OL-gymnasiet. Semmeltåg under vår-vintern har arrangerats tillsammans med OL-gymnasiet och Valbo, det blev 3 träningstävlingar i år. Vinterträningen har vi haft vid Hemlingbystugan på tisdagar och torsdagar, där vi har närhet till alla spåren och stora omklädningsrum och bastu att umgås i. Läger Harsa-skidlägret i januari hade ca 30 deltagare, då fanns också möjlighet att testa skidorientering. Träningshelg på hemmaplan ordnades på Hille IP en lördag i februari med 2 pass och lunch och mycket bra kartgenomgång av Dan Norin mellan träningspassen. Träning och tävling på hemmaplan under Påsk. Träningsdag ordnades 21 mars i Uppsala med två bra OL-teknikpass. Träningskommittén ordnade bussresa med logi på vandrarhem till Tiomila i Skåne 18-19/4. Vi ordnade även resa och logi till Jukola i Finland 13-14/6. Tillsist en bussresa till 25-manna i Danderyd 11/10.

14 Gävle Orienteringsklubb Sidan 14 Gävle Klubbmästerskap Dag-KM arrangerades 3/10 av D50-59 vid GOK-stugan. Bra och utslagsgivande banor med väldigt blött på vissa ställen. Gott fika efteråt och sen fick alla rita och ge förslag till styrelsen hur man ska bygga ut stugan. Natt-KM arrangerades 14/10 av H30-39 vid Rörbergs motorbana, mycket välarrangerat. Bra och utslagsgivande banor, terrängen var både fin tallhed och diffus Valboterräng så det vart som vanligt en del bommar i tävlingshetsen. Men arrangörerna hade glatt humör och stod klara med korv med bröd när vi kom i mål. UltraLång-KM avgjordes samtidigt som UltraLång-DM, i år arrangerade Järbo OK på Sandsjökartan norr om Kungsberget. Segrare i H21 Gustav Nordström och i D21 Charlotta Bergqvist, de vann både KM och DM. KM-guldmedaljerna delades ut på fikat efter finalen för Lussetåget. TRK tackar alla arrangörer för bra arrangemang. Skidorientering Gustav och Maria Nordström kvalificerade sig till att representera Sverige vid junior-vm i skidorientering i Orsa-Grönklitt. Gustav vann den svenska skido-cupen och SM. Han var obesegrad i Sverige i H17-20 under säsongen. Under VM-veckan tog Gustav silver på sprint och brons på medeldistansen. På långdistansen blev han fyra. Maria blev JVM-drottning genom att ta medalj på alla distanser. Tre guld och ett brons. Jerker Boman ordnade som vanligt Skido- tävling på Skidstavallen. 25 deltagare och glädjande många ungdomar åkte i snabba spår en helg i mitten på mars. Vi fick låna skoter och klubbstuga av Gävle Skidkamrater till ett vänskapspris. Tävlingsresultat Många fina resultat har gjorts under året. Värt att nämnas är Etappsegrarna på O-ringen Moa Enmark D15, Hans Aurell H60, Allan Haglund H75, Lasse Jansson H45, Lasse Jansson vann även totalt för tredje gången. Elitresultaten för året kan läsas i Elitkommitténs Verksamhetsberättelse.

15 Gävle Orienteringsklubb Sidan 15 Gävle Laguppställningar och resultat kavlar Tiomila, 18-19/4, Perstorp Dam, Gävle OK 1 171:a Christine Persson Elisabet Enmark Ann-Sofi Karlsson (inlånad från Årsunda) Matilda Österberg Ingela Eriksson Herr, Gävle OK 1 112:a Johan Eriksson Martin Sundlöf Ulf Bergqvist Erik Sisell Lasse Jansson Hans Persson Jakob Enmark Thomas Åberg Lars-Håkan Bengtsson Anton Tynong Herr, Gävle OK 2, 175:a Dan Norin Brent Godman Jan Sjöhed Jan Moberg Hans Lemoine Anders Enmark Jakob Eriksson Daniel Knutsen August Tynong Karl Lemoine Venla/Jukola Dam 117:e Maria Nordström Elisabet Enmark Charlotta Bergqvist Ingela Eriksson Herr 56:a Gustav Nordström Johan Eriksson Martin Sundlöf Jakob Enmark Hans Persson Lasse Jansson Anton Tynong 25-manna 11/10, Danderyd Tyvärr blev det felstämpling för förstalaget i år igen. Gävle OK lag 2, 95:a 1 Richard Hejdenberg 2 Simon Sjöhed 3 Ingela Eriksson, Jenny Backlund, Matilda Österberg, Mona Åkerman 4 Kristin Boman, Erica Jissbacke, Bengt Fröjdfeldt, Erik Hållström 5 Daniel Knutsen, Jakob Eriksson, Peo Östblom, Harry Hietanen 6 Nils Lemoine, Mats Hemström, Magnus Lundberg, Harald Knutsen 7 Anders Olsson, Klas Backlund, Håkan Jansson, August Tynong 23 Tommy Berger 24 Janne Moberg 25 Erika Herbert SM-stafett 13/9, Målilla och Hultsfred H21 Gävle OK 1 Bröt pga sjukdom H20 Gävle OK 1 12:a Hans Persson Gustav Nordström Anton Tynong H20 Gävle OK 2 36:a Jakob Enmark Albin Sjöhed Simon Sjöhed

16 Gävle Orienteringsklubb Sidan 16 Gävle Ungdomskommittén Det viktigaste målet för 2009 var att rekrytera flera ledare till våra ungdomsgrupper. Detta mål har vi uppfyllt och fått flera nya föräldrar som hjälper till. Organisation och arbetssätt Ungdomskommittén består av ordförande, vice ordförande och nyrekryteringsansvarig, vilka är invalda, samt ett antal ledare som rekryterats på annat sätt.. Kommittén har under året haft 4 möten där grovplan upprättas för träning och tävling. Avstämningar sker vid träningar och mycket kommunikation sker i epost under säsongen. Allmänt Kommitténs verksamhet har berört 65 stycken ungdomar. Föregående år deltog 87 stycken, nedgången beror delvis på att vi inte arrangerat någon nybörjarkurs under våren, nyrekryteringsansvarig saknas. Vi har istället fortsatt med vår skogslek samt inbjudan till skolorna till vårt dagläger i augusti som inkörsport för att bli orienterare. Vi har egentligen inte gjort någon reklam för vår skogslek främst med tanke på ledarbrist och att vi vill få verksamheten att sätta sig. Gensvaret från skolelever att delta vid daglägret har även varit lägre av någon anledning. Vi rekryterade ett flertal nya ledare till årets ungdomsgrupper, de mer erfarna ledarna spred ut sig i grupperna för att lära upp det nya ledarna vilket fungerat mycket bra. Funktionärer Kommittén har bestått av: Ordförande Jan Sjöhed Vice ordförande Harald Knutsen Nyrekrytering Vakant Övriga funktionärer har varit: Skogslek Maria Norin, Anna Berggren Lena Morén Niklas Hedberg Nyrekrytering Vakant Vuxen- /Föräldragrupp Grön grupp Vit grupp Svart grupp Anders Olsson Ulrika Olsson Fredrik Wiksten Patrik Ottosson Stefan Öberg Mattias Lindman Elisabeth Lindman Anders L Olsson Jan Sjöhed Monica Boman Anette Sjöberg Bertil Holmgren och hans pensionärer Skolorientering Vakant Rollen som träningsansvarig har fungerat mycket bra. Att vara ungdomsledare har förenklats. Träningarna har varit serverade vid ankomst till träningen. Målsättningen för ungdomsverksamheten är alltid att öka antalet tävlingsorienterare, vi mäter det mot antalet starter på DM långdistans och har inte uppnått målet. Vi har ökat antal starter stort i D10 klassen tack vare fint ledararbete i denna grupp.

17 Gävle Orienteringsklubb Sidan 17 Gävle År Pojkar Flickor U.klasser Totalt Tabell. Antal GOK starter år vid Lång-DM Samverkan Ungdomar i Gästrikland (UiG) Gävle OK har under året representerats i Gästriklands Orienteringsförbunds samverkansgrupp för ungdomar genom ledamot Jan Sjöhed. GOK har ansvarat för följande distriktsaktiviteter: Ungdomsgrupp år Janne Sjöhed/ Lena Ahnlén OKH/ Tony Ståhl JOK ledare. Fyra USM träningar, Gävle OK 4 st, OK Hammaren 1 st, Ockelbo 1 st. Organiserat ungdomsserie och anordnat en träningstävling av två deltävlingar under våren tillsammans med OK Hammaren. Ansvarat för USM i Åsa, Halland Samordnat övernattning vid DalaDubbeln för distriktet i Falun, Lugnet Utbildning Jan Sjöhed representerade förutom Gävle OK även Gästrikland vid Barn och ungdomsledarekonferens februari 2009 i Stockholm. Rekrytering Ingen nybörjarkurs anordnades, ansvarig saknades. Vi hade under året några nya som hörde av sig och skolades in i lämplig träningsgrupp. Vår skogsleksverksamhet för syskon och barn under 9 år har haft ett 10 tal träningar under vår och höst, ca.15 barn deltog. Idrottslyftet Skogäventyret Svenska Orienteringsförbundet tillhandahåller ett material för att lära ut orientering i skolan. Bertil Holmgren har fortsatt sin gärning för att värva nya barn via skolan i Bomhus till vår ädla sport, han har ett helt upplägg med lektioner för ungdomarna så att de skall lära sig orientera från grunden. Han avslutar alltid med hitta rätt examen i Hemlingbyskogen, Nötterhagen, tillsammans med ett antal glada pensionärer som medhjälpare. Under året har han varit i kontakt med ca 200 elever.

18 Gävle Orienteringsklubb Sidan 18 Gävle Träning ÅRTAL Skogslek Nyrek. VIT GRÖN RÖD SVART TOTALT Se röd Se svart Se svart Tabell. Träningsdeltagande Sammanslagning av röd och svart grupp pga av ledarbrist. Vinterträning Vi hade i år uppehåll med träningen under hösten och startade upp på nytt i mars mellan sportlov och påsklov. Det genomfördes 5 stycken träningar. Inomhusorienteringen leddes av Erika Herbert, Simon Sjöhed och Daniel Knutsen, det ingick i deras utbildning i specialidrott att leda ungdomars träning. Sommarträning Vi har som tidigare år tränat orienteringsteknikens olika moment från GOK-stugan på våren och Skidstavallen-Strömsbro under hösten. Svarta gruppen har som tidigare år även tränat mer avancerad teknikträning på torsdagar tillsammans med våra juniorer och seniorer. Vi genomförde en ungdomsserie tillsammans med OK Hammaren om två deltävlingar i Maj med ca.50 deltagare vid varje tillfälle. Liksom förra året var det flest GOKare (40 st) vid vår egen deltävling och motsvarande förhållande vid OK Hammarens deltävling där OKH var hade flest starter. Läger och särskilda tävlingsresor Vi har åkt på många roliga tävlingsresor och läger under året. - April -10- mila ungdomskavlen år Skåne - Juni Tävlingsresa Alfta Ösa med övernattning - Juni - Gästrikeläger alla åldrar Järbo - Augusti - Distriktsmatch år Borlänge - Augusti Norrlandsmästerskap Umeå, de äldsta kunde åka buss med GOF - Augusti - Dagläger år ledare år GOK-stugan - Oktober - Daladubbeln år Falun - Oktober - Säsongsavslutning alla åldrar med Bad/ Orientering Fjärran Höjder Tävling Vi har som målsättning att få våra ungdomar att tävla, vi vill att de från sin kunskapsnivå skall utvecklas genom tävling. Vi har fått några av våra barn att börja tävla i distriktet. DM kungen bland ungdomarna var under året Simon Sjöberg, han vann samtliga DM tecken som gick att vinna i sin klass, även stafetten.

19 Gävle Orienteringsklubb Sidan 19 Gävle Hans Montelius Pris Årets UngdomsGookie: Priset utdelas för bästa tävlingsresultat, D16 Moa Enmark 10:a USM sprint, 3:a Skol SM H16 Erik Boman 10:a USM lång, 16:e USM sprint, 15:e Skol-SM lång. Några ungdomsframgångar i tävlingsskogarna under hösten: USM Åsa, Halland Sprint: H16 16:e Erik Boman, 47:a Albin Sjöhed D16 74:a Erika Jissbacke D15 10:a Moa Enmark Lång: H16 10:a Erik Boman, 74:a Albin Sjöhed D16 65:a Erica Jissbacke D15 52:a Moa Enmark Distriktstafett Gästrikland lag 1 22:a Fredrik Ahnlén, Moa Enmark, Erik Boman, Erica Jissbacke ingick i laget. Gästrikland lag 2 60:e och Gästrikland lag 3 83:a. Gästrike Cupen H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 1Erik Boman, 2 Albin Sjöhed,4 Jens Åkerman, 5 Nils Lemoine 1 Moa Enmark, 3 Erica Jissbacke 4 Jesper Jissbacke, 8 Erik Hållström, 10 Albin Steinwall 1 Kristin Boman, 2 Hanna Sjöberg, 4 Cecilia Knutsen 1 Simon Sjöberg, 5 Mårten Olsson, 7 Erik Olsson 3 Klara Larsson, 7 Alva Axelsson 1 Jakob Sjöberg,4 Nils Ottosson 1 Emma Hållström, 2 Cajsa Öberg, 4 Lova Lindman, 5 Maja Öberg, 9 Hanna Andersson, 10 Alice Wiksten Trimtex Cup Från GOK deltog 7 lag förra året var vi bara sex lag anmälda. GOKs Vildvittror segarade i laget ingick: Kristin Boman, Hanna Sjöberg, Erica Jissbacke, Cecilia Knutsen, Moa Enmark. 3:a blev GOKs Hattifnattar med Alva Axelsson, Emma Hållström, Cajsa Öberg, Lova Lindman, Klara Larsson. O-ringen i Eksjö H10 D14 D16 H16 D13 41 Jakob Sjöberg 101 Nils Ottoson 58 Hanna Sjöberg, 83 Cecilia Knutsen 92 Erica Jissbacke 11 Erik Boman, 24 Albin Sjöhed 28 Kristin Boman

20 Gävle Orienteringsklubb Sidan 20 Gävle D15 H11 H15 5 Moa Enmark 18 Simon Sjöberg, 99 Erik Olsson, 100 Mårten Olsson 110 Nils Lemoine 10-mila ungdomskavle Skåne Gävle OK lag1 62 Moa Enmark, Erik Hållström, Hanna Sjöberg, Erik Boman Gävle OK lag2 128 Jesper Jissbacke, Erica Jissbacke, Kristin Boman, Albin Sjöhed Cecilia Knutsen anmäldes till löparbanken och deltog i ett annat klubblag! Skol-SM Tranås H16 D15 16 Erik Boman, 28 Albin Sjöhed 3 Moa Enmark Distriktsmästerskap: Sprint: H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 Natt: H16 D16 H14 D14 H12 Medel: H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 Lång: H16 D16 1 Albin Sjöhed, 2 Erik Boman 2 Erica Jissbacke 4 Jesper Jissbacke, 9 Erik Hållström, 13 Albin Steinwall 1 Hanna Sjöberg, 3 Kristin Boman, 4 Cecilia Knutsen 1 Simon Sjöberg, 5 Erik Olsson, 8 Mårten Olsson 5 Klara Larsson, 6 Alva Axelsson 2 Jakob Sjöberg, Nils Ottoson 1 Lova Lindman, 4 Maja Öberg, 5 Cajsa Öberg 1 Erik Boman, 2 Albin Sjöhed 1 Moa Enmark, 2 Erica Jissbacke 3 Erik Hållström, 4 Jesper Jissbacke 1 Kristin Boman 3 Nils Ottoson 1 Albin Sjöhed, 4 Nils Lemoine, 5 Jens Åkerman 1 Moa Enmark, 3 Erica Jissbacke 5 Jesper Jissbacke, 7 Albin Steinwall 1 Hanna Sjöberg, 2 Kristin Boman 1 Simon Sjöberg, 6 Mårten Olsson, 7 Erik Olsson 3 Klara Larsson, 5 Alva Axelsson 2 Jakob Sjöberg, 3 Nils Ottoson 1 Cajsa Öberg, 2 Emma Hållström, 4 Lova Lindman, 5 Maja Öberg, 7 Hanna Andersson 1 Albin Sjöhed, 2 Jens Åkerman, 3 Nils Lemoine 2 Moa Enmark, 4 Erica Jissbacke

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av

ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/06 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av SOLSTRÅLEN SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Så var höstsäsongen igång. Äntligen! Med den väntar många roliga tävlingar på olika håll i Skåne. Men även sommaren har bjudit på mycket orientering

Så var höstsäsongen igång. Äntligen! Med den väntar många roliga tävlingar på olika håll i Skåne. Men även sommaren har bjudit på mycket orientering NYA EFK-nytt augusti 2012 Styrelsesuppleantens ruta Så var höstsäsongen igång. Äntligen! Med den väntar många roliga tävlingar på olika håll i Skåne. Men även sommaren har bjudit på mycket orientering

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012

Stora idrottsdagen. När Olyckan är framme. Sponsorjakt på Glimmingehus. Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 1 2013 YIF Jim Gottfridsson - Årets idrottare manlig 2012 Stora idrottsdagen Sponsorjakt på Glimmingehus När Olyckan är framme - Björn Grön, Gustav Thulin och Kristoffer Ohlson berättar Vi serverar Dagens

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

Idrottsföreningen Femman

Idrottsföreningen Femman December 2013 Idrottsföreningen Femman Friidrott, Orientering och Skidåkning Korsholm, Finland December 2013 1 Idrottsföreningen Femman Friidrott Orientering Skidåkning FRIIDROTT ORIENTERING Kalevaspelen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

#1 2015 M a l u n g s O K S k o g s m å r d a r n a s å r l i g a T i d n i n g f ö r m e d l e m m a r o c h ö v r i g a i n t r e s s e n t e r.

#1 2015 M a l u n g s O K S k o g s m å r d a r n a s å r l i g a T i d n i n g f ö r m e d l e m m a r o c h ö v r i g a i n t r e s s e n t e r. #1 2015 M a l u n g s O K S k o g s m å r d a r n a s å r l i g a T i d n i n g f ö r m e d l e m m a r o c h ö v r i g a i n t r e s s e n t e r. Medlemsinformation Styrelse Jörgen Norén Ordförande Lars

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Ett 10MILA med kunglig touch.

Ett 10MILA med kunglig touch. 10MILA 2008 - SLUTRAPPORT Ett 10MILA med kunglig touch. Sammanfattning Upplands Orienteringsförbund fick uppdraget att arrangera 10MILA 2008 från Föreningen Tiomilakavlen. Detta efter att ha redovisat

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014 Västgöten Årg. 21 Nr 3-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Juniorfight på BillingeBragden F 40-årsjubileum i Lidköping F Blåsigt ungdomsspel F Jennies världsrekord F Fullt ös

Läs mer