Sammanfattning. Det här söker jag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Det här söker jag"

Transkript

1 Sammanfattning Det här söker jag VD (CEO) i medelstort bygg- eller teknikrelaterat företag Vice VD (COO) i stort eller medelstort byggrelaterat företag Projektledning i större byggprojekt Ledningsgrupp i större bygg- eller teknikrelaterat företag Ledningsgrupp i större byggprojekt Regionchef i större byggrelaterat företag Utvecklingschef i större byggrelaterat företag Verksamhets- och organisationsutveckling i alla former av organisationer Mentorskap Styrelseuppdrag Jag söker alltså en kvalificerad uppgift där jag får tillämpa mina kunskaper, kompetenser och egenskaper i syfte att vidareutveckla, effektivisera/stabilisera en verksamhet med ökad lönsamhet som mål. Jag är väl förtrogen med byggbranschen men har också erfarenhet från tillverkande industri, IT och utbildningsverksamhet.

2 Det här kan jag Efter många års praktisk erfarenhet som konsult och företagsledare, varvat med högskolestudier inom både teknik och beteendevetenskap, har jag skaffat mig en väl underbyggd helhetsförståelse för kommersiellt, gemensamt värdeskapande. Några av mina specialområden är: de ekonomiska villkoren och övriga förutsättningar för kommersiell affärsverksamhet. byggprocessen, från idé till förvaltning. affärs- och entreprenadjuridiken. människans funktionssätt med avseende på åstadkommande. förutsättningarna för förändring och samarbete. informationhantering och IT-baserade verksamhetsstöd. Så här jobbar jag Jag ser mig själv som en utpräglad problemlösare. För mig är problemlösning ett metodiskt sätt att angripa hinder och svårigheter i tillvaron. Det betyder att det aktuella problemet får avgöra lösningen, inte per automatik det man är van vid eller sådant man gjort i andra sammanhang. Det är viktigt att förstå och formulera problemet innan man sätter igång med lösningen. Min breda erfarenhet och utbildning inom affär, teknik, process och ledarskap/beteende gör att jag kan göra en kvalificerad inventering av problemet från flera olika perspektiv. Ett till synes tekniskt problem kanske beror på samarbetssvårigheter och därför bäst löses genom att samarbetet utvecklas. Ibland kallas detta thinking-out-of-the-box, för mig är det en naturlig konsekvens av mitt sätt att betrakta problem och problemlösning. Jag har kommit fram till att mina starkaste drivkrafter är att att åstadkomma och att utveckla mina förmågor. Som person är jag påläst, drivande, målinriktad och uthållig. Jag är samarbetsinriktad och pedagogisk och har lätt för att skapa kontakt med andra människor. På organisationsnivå ansluter jag mig till managementkoncept som ständig förbättring och den lärande organisationen. Nedan citeras två personer som jag varit chef för på senare tid. Lasse är en påläst och drivande ledare med stor arbetskapacitet. Hans ledarskap bygger på dialog och lärande. Hans ledarstil är inspirerande och medryckande och han utmanar och stöttar på en gång. Med hjälp av sin breda bakgrund från IT-, byggbransch och företagsledning satte han sig snabbt in i vår verksamhet och påbörjade på bred front ett konkret, målinriktat förbättringsarbete. Det riktades i huvudsak in på att effektivisera den inre processen, med stöd av ökat samarbete och IT-stöd. Det har varit lärorikt och utvecklande att jobba med Lasse. Thomas - Säljchef

3 "Till skillnad från chefer jag haft tidigare har Lasse en tydlig ledarskapsfilosofi byggd på teorier och fakta. Han är drivande, öppen och rak på den ena sidan och stödjande på den andra. Ett fokus är att företagets medarbetare skall lära sig samarbeta med varandra på ett effektivare sätt. Det handlar mycket om lärande och kommunikation. Lasse har en väl utvecklad problemlösningsförmåga. Han ser både helheten och delarna vilket hjälper honom att bryta ner ett problem i sina beståndsdelar och urskilja vad som är viktigt." Ronnie - Konstruktionschef Anställningar VD för GlasLindberg Fasad AB GFAB är ett kombinerat tillverknings- och entreprenadföretag inom byggsektorn, som tillverkar och monterar dörrar, fönster, tak och fasader i glas och aluminium. Företaget hade c:a 80 anställda och omsatte c:a 145 Mkr. [För ytterligare information se Företaget var utsatt för hård press när jag tillträdde. Externt av att utländska, billigare konkurrenter på kort tid hade erövrat c:a 25% av den svenska marknaden. Internt av en våg av uppsägningar. Mitt första fokus blev att få stopp på avhoppen, skaffa ersättare på viktiga positioner och att börja bygga ett stabilt, effektivt internt samarbete. Mitt andra fokus blev att ta upp kampen med de utländska konkurrenterna. Åtgärderna ledde till en intern stabilisering och till att en långvarig nedåtgående trend på försäljningssidan bröts och vände uppåt. Försäljningsökningen gjorde att 2012 startade med en osedvanligt god framförhållning i fabriken. De nyanställda började växa in i sina arbetsuppgifter samtidigt som det interna samarbetet nådde nya nivåer Industridoktorand Tyréns AB/Lunds tekniska högskola, LTH Tyréns AB uppger idag att man är: "ett av landets ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med drygt medarbetare med ett 20-tal kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London. Tyréns är stiftelseägt och drivande inom forskning och utveckling. Tyréns har ett nära samarbete med universitet och högskolor. [För mer information se I min kommande doktorsavhandling har jag studerat människors sätt att fungera i samband med att de skall lösa uppgifter tillsammans. Jag pekar också på det anmärkningsvärda i att man inom näringslivet kan fortsätta att förbise det faktum att allt som görs, görs av människor, och att frågor om hur beteendet formas därför måste behandlas på samma professionella sätt som vi är vana att behandla ekonomi-, teknik- och strukturfrågor.

4 VD för Tyréns AB:s dotterbolag BODAB AB. BODAB var ett oberoende konsultföretag med bygg- och IT konsulter som jag ensam startat och som köptes upp av Tyréns AB 1997 (som då var c:a 300 anställda). BODAB hade också ett 50%-igt delägarskap i Datateknik i Lomma AB som sålde och servade datorsystem. Bolagen var samlokaliserade och arbetade intimt tillsammans. Vid köpet var BODAB var 21 personer med en omsättning på c:a 12 Mkr. Datateknik hade c:a 10 anställda. [Ytterligare information översändes på begäran.] När Tyréns köpt upp mitt bolag BODAB AB (och Datateknik) satt jag kvar som VD. Inledningsvis riktades mitt arbete in på att samordna de båda bolagens system för rapportering/redovisning och IT-stöd. Som dotterbolags-vd ingick jag i koncernens ledningsgrupp. Där behandlades frågor om uppköp av bolag, utveckling av kvalitetssystem, upphandling av datorsystem och programvaror och liknande. Jag fick tillsammans med två andra chefer ansvaret att utreda en ny etablering för ca 150 personer i Malmö. Vi fungerade senare som beställarombud vid det nybygge som vår utredning ledde fram till. I samband med den fysiska flytten, som jag fick ansvaret för, flyttade också BODABs byggkonsulter över till Tyréns organisation så att BODAB blev ett mer renodlat IT-konsultföretag med c:a 20 anställda. När verksamheten hade återgått till det normala efter sammanslagning, bygge och flytt, fick jag kapacitet över. Jag ansökte och fick beviljat finansiering till en licentiatavhandling från Tyréns stiftelse som bl.a. finansierar doktorander. Inledningsvis forskade jag på halvtid och skötte VD-jobbet på halvtid. Under slutet på 2004 fattades ett beslut om att alla koncernföretagen skulle införlivas i moderbolaget. Jag hade då kommit in så pass i forskningsarbetet att jag kände mig mer motiverad att fortsätta med detta. Jag fick ett ett forskningsanslag till att fortsätta som industridoktorand på heltid fr.o.m. april Egenföretagare, VD och konsult i BODAB AB Jag startade konsultföretaget BODAB, Bygg och Datateknik i Lomma AB, i samband med att jag tog min civilingenjörsexamen Som konsult kom jag under åren att arbeta inom flera olika områden: bl.a. byggkonstruktör, byggkontrollant, besiktningsförättare, entreprenadingenjör, projekteringssamordnare och byggprojektledare. Under slutet på 80-talet hade jag huvudansvaret för genomförandet av flera stora glasentreprenader, bl.a. Hotell Sheraton i Malmö, Cardos huvudkontor i Malmö, Kista centrum i Stockholm och Hotell Europa i Leningrad. Under första delen av 90-talet blev det mer projekt- och projekteringsledning. Jag var bl.a. ansvarig för projekteringsledningen för IKEA:s möbelvaruhus i Warszawa och huvudansvarig för projektledningen vid uppförandet av Sydsvenskans tryckeri i Fosie i Malmö. Detta var då det största byggprojektet i regionen. Hela tiden hade datorn varit ett centralt hjälpmedel i verksamheten. Vi började mer och mer utföra olika former av IT-utveckling för byggprojekt och var bland

5 de allra första i Sverige att erbjuda ett digitaliserat projektnätverk. Den digitaliserade informationen medförde många nya möjligheter att effektivisera byggprojektarbetet, men ställde också helt nya krav på informationshanteringen. Vi började göra olika former av informationsutredningar. IT-verksamheten fortsatte att utvecklas med olika databasapplikationer för t.ex. dokumentation av fastigheter, ledningsnät och ritningsarkiv. Under den s.k. byggkrisen strax före mitten av 90-talet försvann större delen av efterfrågan på byggkonsulttjänsterna. På kort tid etablerade vi då ett utbildningscentra där vi i samarbete med AMS utbildade c:a 500 ingenjörer och arkitekter inom datoranvändning, främst CAD Biträdande arbetsledare/arbetsledare, Skånska Cementgjuteriet (nuvarande Skanska), villaavdelningen. Traditionella arbetsledaruppgifter - planering, materialförsörjning och utsättning. Utbildning - Program/Linjer 2002 Deltid/Heltid doktorandutbildning vid LTH. Teknisk Licentiat (2006), Teknisk Doktor. Avhandling om gemensamt kommersiellt åstadkommande. [Disputation planerad till 2013.] Flygutbildning CPL IR ME (Trafikflygare med instrumentoch flermotorbehörighet deltid/privatist). Landskrona Flygklubb, Ljungbyheds Flygklubb, Lid Air Flygskola Väg och Vattenbyggnadslinjen vid LTH. Civilingenjör [Betyg översändes på begäran.] årigt byggteknisk gymnasium, Värnhemsskolan/Pauliskolan i Malmö. [Betyg översändes på begäran] Utbildning - Enstaka kurser Högskolekurser: PSYB01 Psykologi: Översiktskurs, 15 hp (10 p) Seminarieserie i Byggsektorns Forskarskola, 1,5p Arbets- och organisationspsykologi, 5 p Technical writing for publication 4p International Construction III, 5p Research Methodology, 5p Strategic perspectives on the building process, 5p

6 Information Management and Reading Skills, 2 p Vetenskapsteori och etik, 3 p Övriga kurser: Entreprenadjuridisk grundkurs (35 timmar) Entreprenadjuridisk fortsättningskurs (35 timmar) Entreprenadjuridisk uppdateringskurs (8 timmar) Militärtjänstgöring Gruppbefäl vid Arméns Fallskärmsjägarskola, FJS. Vid FJS fick jag lära mig att ta enskilt ansvar såväl som att arbeta i grupp. Ett syfte med utbildningen var att lära sig att lösa kvalificerade uppdrag under hög fysisk och mental påfrestning, [För mer information se Ideell verksamhet, förtroendeuppdrag, utmärkelser 2005 Föreläser då och då på LTH om olika aspekter av ledarskap 2006 Ordförande vid Bostadsrättföreningen Strandhusens årsmöte Motorflygchef Landskrona Flygklubb Ledamot i CITS Centrum för IT i samhällsbyggandet Medlem i Byggrådets Byggprocessforum Ledamot i IT Bygg och Fastighet, ITBoF (referensgrupp implementering) Ordförande Lomma Företagsgrupp 1991 Årets Företagare i Lomma Kommun Scoutledare, Handbollstränare, Fotbollstränare. Fritidsintressen Innebandy, Fysträning, Flygning, MC, Dykning, Utförsåkning, Resor, Sommarstuga. Spelar gitarr i ett bluesband. Övrigt Språk: Svenska 10/10; Engelska 8/10; Tyska 3/10. Microsoft: Word 9/10; Excel 9/10; PowerPoint 9/10; Access 7/10. Körkort: A+B

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling

DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling DET HÄR ÄR LERNIA Ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling Omsatte 2,1 mdr kronor 2010 Finns på 90 orter i Sverige Har

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Nipsoft AB. Fallbeskrivning. Case ID-007. Bakgrund

Nipsoft AB. Fallbeskrivning. Case ID-007. Bakgrund Nipsoft AB Case ID-007 Fallbeskrivning Bakgrund När Fredrik Larsson, grundare och ägare av datasystemföretaget Nipsoft AB med säte i Sollefteå, letade efter ett nytt jobb efter sin första anställning hos

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter med utbildning

ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter med utbildning april 2012 Konferens- & mötestrender 2012 Coaching ger dig nya perspektiv årets bästa utbildningar Utveckla med effektiva mål pensioner planera för framtiden ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Framgångsrika kommunaltekniska organisationer

Framgångsrika kommunaltekniska organisationer RAPPORT NR 153 Framgångsrika kommunaltekniska organisationer Våren 2005 Anders Isaksson Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING VA-FORSK OCH INSTITUTET FÖR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING BTS Group AB (publ) 2002 INNEHÅLL BTS GROUP AB (PUBL) ORGNR: 556566-7119 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD intervju 8 Marknadsöversikt 10 Kunder 12 Att genomföra och nå resultat 16

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

En resa mot ett eget företagande

En resa mot ett eget företagande En resa mot ett eget företagande En studie av elva etablerade och potentiella företagare i Luleå kommun. Sari Roininen AR 2005:62 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

SLUTRAPPORT KRONOBERG 2000

SLUTRAPPORT KRONOBERG 2000 SLUTRAPPORT KRONOBERG 2000 - en strategisk kartläggning och analys av kompetensbehovet i Kronobergs Län KRONOBERG 2000 Växjö 1999-10-08 Jan Alpenberg Fredrik Karlsson 1 FÖRFATTARNAS FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete EXAMENSARBETE Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan Om rationaliseringssystem inom HR-arbete Staffan Svensson 2013 Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Mångfald som Konkurrensfaktor - ett Projekt för Städpoolen Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1377075107796] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé

Läs mer