fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI"

Transkript

1 fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för fred

2 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF är en internationell fredsorganisation som arbetar för kvinnors deltagande i fredsprocesser och för nedrustning. Följ oss på Twitter: ikff_sverige Facebook: facebook. com/ikffsweden Instagram: ikff_sverige Bli medlem på Bankgironummer: Fred och Frihet är utgiven av: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Norrtullsgatan 45, Stockholm Tel: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Josefine Karlsson Redaktör: Elin Liss Lay-out: Elin Liss Omslagsfoto: Annie Matundu Mbambi, IKFF DR Kongo & Joy Onyesoh, IKFF Nigeria. Foto: IKFF. Tack för mig! Generalsekreteraren har ordet Sedan oktober arbetar jag inte längre som generalsekreterare för IKFF utan har börjat en ny tjänst som policyansvarig för resolution 1325 på Kvinna till Kvinna. I väntan på att vår nya generalsekreterare är på plats och kan presentera sig i början av nästa år vill jag passa på att tacka för allt. Jag är oerhört stolt över vad vi tillsammans har uträttat i IKFF sedan jag började som praktikant hösten Tillsammans har vi lyft den feministiska säkerhetspolitiken. Inte minst detta år har varit spännande, då den feministiska rörelsen har fått en enorm kraft till nivån att till och med vår nyvalda utrikesminister säger att en feministisk utrikespolitik ska vara inriktningen de kommande fyra åren. Jag har fått arbeta med fantastisk personal och oerhört engagerade medlemmar. Tillsammans har ni gjort mitt jobb som generalsekreterare otroligt roligt. Det har många gånger varit utmanande, vi har stött och blött. Som fredsaktivister vet vi att konflikter alltid kommer att finnas, det är hur vi löser dem som är avgörande. Vi kämpar med stora målsättningar och små resurser, men vi uträttar stordåd. Många av de stordåden gör vi tillsammans med IKFF:are över hela världen. Du kan läsa om många exempel på otroligt modiga kvinnor i det här numret. Mitt arbete har sträckt sig från militariseringen av Vättern och västkusten till ett nära samarbete med våra systersektioner över hela världen. IKFF i Nigeria, DR Kongo och Colombia har lärt oss så mycket om förutsättningarna och kampen för fred i ett dagligt motstånd. Vi har kunnat bidra med resurser och erfarenheten av organisation och föreningsarbete. Det är delar som ofta glöms bort. Men utan organisering blir arbetet kortsiktigt och ensamt. Nu går Sverige in i en ny, intensiv valrörelse. Genom mitt fortsatta medlemskap i IKFF vet jag att det finns en partipolitiskt obunden, feministisk fredsorganisation som står upp för just de frågor jag tycker är så oerhört viktiga. Ett stopp för upprustning, prioriteringar för hållbar fred och kvinnors rättigheter är några av vår tids ödesfrågor. Vår uppgift nu är att ta ställning för demokrati och mänskliga rättigheter. Fascistiska nationalister försöker tillskansa sig makt genom att skapa kaos. Vi har sett det förut i IKFF:s 100-åriga historia. Vi är redo för kamp igen. Tryck: Print One Detta dokument har finansierats med Sidastöd genom Forum Syd. Sida och Forum Syd delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens. Josefine Karlsson, tidigare generalsekreterare IKFF

3 Fred och Frihet En global rörelse för fred Att bryta våldets cykler Joy Onyesoh - kampen om freden Besök hos vår systersektion i Colombia IKFF som global aktör Intervju: Sepideh Shahrokhi Konflikt & fred över gränser 15 Ett år av hopp & förtvivlan - ordföranden har ordet 3

4 De vapen som används i de väpnade konflikterna har ofta producerats i andra länder och sen förts in i landet. Att bryta våldets cykler Nigeria Huvudstad: Abuja Befolkning: ca 170 miljoner Statsskick: republik Rankning i Gender gap index: 118 (av 142 länder) Kvinnor i parlamentet: 7% Kvinnor på ministerposter: 25% Självständighet: självständigt från Storbritannien 1960 Tove Ivergård, internationell handläggare IKFF Det är inte första gången vi skriver om Nigeria i Fred och Frihet. Det är svårt att hålla jämna steg med det stora landet i Västafrika som ständigt är i rörelse, både i positiv och negativ bemärkelse. Nyheterna som når oss är fyllda med våld och attacker, framförallt de utförda av den militanta gruppen Boko Haram. Stor uppmärksamhet fick de tidigare i år då de kidnappade över 200 flickor från en skola i Chibok i den norra delen av landet. Situationen i Nigeria har varit orolig länge. Konflikter har inte bara pågått i de norra delarna, där Boko Haram är aktiva, utan även i söder. I Nigerdeltat i syd pågår en konflikt mellan multinationella oljeföretag och befolkningen som ser sitt land bli beslagtaget och exploaterad. Nigeria är ett av de rikaste oljeländerna i världen. Trots detta är befolkningen i området där oljan utvinns bland den fattigaste i världen. De stora kontrasterna som präglar landet och av skapar frustration. IKFF Nigeria har jobbat aktivt sedan 2010 för kvinnors rättigheter och för att bidra till att bygga långsikt fred och stabilitet i landet. Ordförande, Joy Onyesoh, betonar vikten av att inte glömma bort att de konflikter som sker i landet beror på missnöje. Nigeria är ett land med enorma klassklyftor och stora brister i att möta människors grundläggande behov. Det är det som är grunden, inte religion och etnicitet som ofta lyfts som konfliktlinjen. Den stora vapenspridningen i landet och regionen är också ett stort problem och göder konflikten. Tillgången till vapen måste minska drastiskt. Nationella och internationella lagar och regelverk måste implementeras. Dock ligger inte hela ansvaret på det egna landet. De vapen som används i de väpnade konflikterna har ofta producerats i andra länder. Därmed krävs det ett globalt ansvar. En global implementering av det internationella vapenhandelsavtalet (Arms Trade Treaty) skulle spela en stor roll i att förebygga konflikter runt om i världen. Ett annat viktigt steg i det förebyggande arbetet är att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande processer. IKFF Nigeria anordnar workshops i ett antal byar för att informera om det kommande valet i februari De berättar om vikten av att rösta och att öka röstdeltagandet bland kvinnor. De försöker också öka förståelsen för varför det är viktigt att få in kvinnor på högre politiska positioner. Dock, påpekar vår systersektion, det är inte bara viktigt att kvinnors representation ökar. Det är minst lika viktigt att det är personer som 4

5 IKFF Nigeria har sitt kansli i Enugu samt lokala medlemsgrupper i Lagos och Abuja. Sektionen arbetar på lokal, nationell, regional och internationell nivå. De har börjat arbetet med att utöka sin verksamhet och konakt med norra Nigeria där Boko Haram och regeringsstyrkor strider. Det finns stora utmaningar då säkerhetsläget är mycket dåligt. BILD: ISTOCKPHOTO/PETER HERMES Sektionen har också börjat samarbete med IKFF Kamerun då konflikten spiller över i grannländerna. kan arbetet med FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet och har kapaciteten att omformulera sin makt i politiken till en rörelse som stärker kvinnors rättigheter. Det har IKFF Nigeria ännu inte fått erfara. Då kunskapen främst finns i det civila samhället är det viktigt med samarbete och utbyte med makthavare. På så sätt kan organisationer som IKFF översätta officiella dokument till att bli något levande som faktiskt påverka kvinnors liv. IKFF Nigeria jobbar även för ett ökat deltagande av kvinnor i fredsprocesser, exempelvis i fredsförhandlingar mellan regeringen och Boko Haram. I nuläget är det svårt att avgöra om förhandlingar ägt rum överhuvudtaget då Boko Haram förnekar detta. Under året har dock tre stycken regionala möten om säkerhetsläget i Nigeria anordnats i Paris, London och Abuja med representanter från den nigerianska regeringen såväl som från närliggande stater. Trots stora påtryckningar från civilsamhället både i Nigeria och internationellt så fick inga kvinnoorganisationer delta på mötena. Det går inte att prata om fred, kvinnors rättigheter, säkerhet och vägen framåt utan att ha några kvinnor närvarande i förhandlingarna. Vi (kvinnor) påverkas indirekt eller direkt av alla de våldsamma attacker som sker, kvinnor och mäns erfarenheter skiljer sig ofta från varandra så vi (kvinnor) måste vara med i diskussionerna och dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper i form av konkreta lösningar så vi kan uppnå hållbar fred i vårt samhälle, konstaterar Joy. Bilden av Nigeria så som media beskrivit landet på senaste tiden, fylld med attacker och våldsamheter, är ingen förmildring av sanningen. Men det finns också en annan bild som inte lika ofta beskrivs. Bilden av alla de organisationer där människor jobbar och sliter med knappa resurser och med stort motstånd för att förbättra situationen i landet. Och visst ger det resultat. Nigeria är idag det land i regionen som är ledande inom internationella nedrustningsfrågor. I FN:s säkerhetsråd i oktober talade exempelvis Nigeria om vikten av att förebygga den eskalerade konflikten i landet och uttalade sitt engagemang i att implementera resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet. Det tas otroligt viktiga steg framåt som inte skulle ha varit möjliga om det inte vore för de år som lagts ner av kvinnorättskämpar. IKFF är en viktig aktör i detta arbete. Så visst är det en svår period i Nigeria och det är viktig att belysa, men det är minst lika viktigt att inte glömma de krafter som ger sina liv för att förändra till det bättre. IKFF Nigeria har, trots att de är en så pass ung organisation, redan sett resultat av sitt arbete och vilket har gett dem hopp om landets framtid. 5

6 Vapenspridning och tillgången på vapen har ökat mer än vi kan föreställa oss Joy Onyesoh - kampen om freden Tove Ivergård, internationell handläggare IKFF I oktober var jag, tillsammans med kollegor från olika delar av världen, i New York för att följa debatten i FN:s säkerhetsråd om agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Jag tog då tillfället i akt att sätta mig ner och prata med Joy Onyesoh, ordförande för IKFF Nigeria. Jag ville höra hur Joy ser på Boko Haram, valet nästa år och på möjligheterna för fred och säkerhet i landet. Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria samt internationell vice ordförande, på plats i FN i New York där hon deltog i en rad seminarier om kvinnors deltagande i fredsprocesser, nedrustning och om konflikterna i Nigeria. Jag började med att fråga Joy om Boko Haram och situationen framförallt i de norra delarna av landet. Där har det varit strider mellan den militanta gruppen och militären under flera år samt brutala attacker direkt riktade mot civila. Joy börjar med att säga att det inte finns några enkla svar. Det är en otrolig komplex situation. Det är många olika faktorer som spelar in. Joy menar att Boko Haram har genomgått en transformering. Efter valet 2011 ökade de politiska spänningarna i landet då en del grupper kände att de inte var representerade eller fick sina röster hörda. Detta ledde till fler attacker från Boko Harams håll. De utryckte sig som en religiöst ideologiskt driven grupp och deras attacker var ofta riktade mot kyrkor. Sen skedde ännu en transformering och de började göra sig mer synliga genom exempelvis kidnappningar av kvinnor och flickor. Nu verkar de i likhet med IS och andra terrororganisationer runt om i världen. Det handlar om global extremism och inte religiös ideologi. Joy tror att det finns en koppling mellan externa extremistgrupper och Boko Haram. Konflikten med Boko Haram har eskalerat och blivit så blodig som den idag är på grund av vapenspridningen i landet, menar Joy. IKFF Nigeria jobbar för att stärka nedrustningsprocesser både lokalt, regionalt och globalt. Vapenspridning och tillgången på vapen har ökat mer än vi kan föreställa oss - suckar Joy. Därför är det så viktigt med starka regelverk på alla nivåer. Nigeria har en egen vapenindustri men Joy berättar att den ammunition de ser i konflikten är en annan typ vilket betyder att vapen och ammunition kommer någonstans utifrån. Sektionen jobbar hårt på att det internationella vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty), som antogs av FN:s generalförsamling förra året och som reglerar den internationella handeln med vapen, ska implementeras på ett bra 6

7 sätt. Nigeria var det första landet i regionen att skriva under och ratificera* avtalet. Jag frågar Joy vad hon tänker kring valet, är hon orolig över att våldet ska eskalerar ytterligare? Att skjuta upp valet som en del föreslår tror hon inte på, det kommer inte lösa några problem. Problemet är här för att stanna. Däremot behövs en plan för hur det ska hanteras. Det förebyggande arbetet är nyckeln, poängterar hon. Dock känner hon en oro för att valet kommer underblåsa konflikten ytterligare och att den ska sprida sig till resten av landet. När jag frågar om vad hon tror om Nigerias framtid är Joy, trots oron, ändå hoppfull. Vi är många gånger på rätt väg. Vi ser att det finns en politisk vilja för förändring säger hon. Nigeria har exempelvis antagit en handlingsplan för FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet (resolution 1325). Joy menar att det ändå är tecken på att det finns en vilja för att arbeta med frågorna. Även civilsamhället har fått en större roll i arbete. IKFF Nigeria har bra kontakt med jämställdhetsdepartementet som ofta försöker få med civilsamhället i sitt arbete. Dock finns det mycket kvar att göra. Joy avslutar med att säga vi behöver ha fler kvinnor involverade i fredsprocessen på alla nivåer. När vi har fler kvinnor som har kunskap om sina politiska och civila rättigheter och hur de kan utöva dessa, då är jag säker på att vi kan få se en fredlig utveckling i Nigeria. *Ratificera = då staten beslutar att ansluta sig till en internationell överenskommelse Att vara en del av de fredsskapande processerna är ett sätt att kanalisera den frustration och smärta som många bär på. Besök hos vår systersektion i Colombia Cerese Olsson, projektledare IKFF I slutet på oktober besökte jag och Siv Ramsell Westberg, styrelseledamot, vår systersektion i Colombia för att följa upp det projekt som vi bedriver tillsammans och uppdatera oss om situationen i landet. Jag pratade då med IKFF Colombias ordförande Katherine Ronderos om fredsprocessen. Colombia befinner sig sedan 50 år tillbaka i en väpnad konflikt mellan regeringen, guerillarörelser och paramilitära grupper inleddes fredsförhandlingar mellan regeringen och den största väpnade guerillarörelsen FARC. Colombia är nu närmare ett fredsavtal än någonsin tidigare. Vad är dina tankar kring de pågående fredsförhandlingarna och möjligheten till en överenskommelse? Alla har höga förhoppningar men vi vet också att det kommer att bli en lång process som kommer att kräva mycket jobb. Processen tar inte slut med en underskrift och avtalet i sig kommer inte att lösa konflikten. När en överenskommelse har nåtts, det är då arbetet börjar, säger Katherine. Enligt Katherine finns det många motståndare till fredsprocessen och det finns flera utmaningar, bland annat den rättsliga övergången till ett fredligt samhälle. Men hon ser ändå att det görs framsteg. Så vad behövs för att avtalet ska leda till hållbar fred? Det är viktigt, särskilt ur ett kvinnorättsperspektiv, att det finns ett starkt rättsystem med tydliga strukturer och procedurer på plats för att hantera rättviseaspekten, säger hon. Den största frågan just nu är rättvisa för offren och debatten är starkt polariserad, landet är splittrat, berättar Katherine. Den förre presidenten Álvaro Uribe drev en väldigt traditionell militaristisk linje och han har många anhängare. Den sittande presidentens Juan Manuel Santos har valt en annan strategi och pratar istället om att det är nödvändigt att kompromissa för att uppnå fred, men att de ytterst ansvariga ska ställas till svars. 7

8 Människor här är inte redo för en postkonflikt, många vill fortfarande ha rättvisa på ett väldigt starkt militaristiskt sätt. Vi måste börja prata om förlåtelse, perdón. Hur mycket är du villig att kompromissa för freden?, säger hon. Det är en komplex fråga för de drabbade vill ha upprättelse och se sina förövare dömda. Det måste finnas utrymmen att diskutera och debattera den här frågan på olika nivåer; i parlamentet, i kongressen, i skolan, på gatan, överallt för att nå den breda allmänheten. Nyckelfaktorerna är utbildning och utrymme för diskussion, fortsätter Kathreine. Hur ser situationen ut för kvinnor vad gäller politiskt deltagande? Colombia har en väldigt god lagstiftning när det kommer till kvinnors rättigheter och politiskt deltagande. Vi har skrivit under de flesta internationella konventionerna. Det är i implementeringen som det brister och lagstiftningen har svikit kvinnorna, särskilt från marginaliserade samhällen. Det patriarkala systemet och machokulturen är närvarande i alla kvinnors liv och i slutändan är det största hinder för politiskt deltagande, säger Katherine. I skapande av en fred som förankras i samhället spelar IKFF och andra kvinnoorganisationer en viktig roll. Om inte civilsamhället och särskilt kvinnor finns representerade kommer fredsavtalet sakna grund. Majoriteten av de civila som drabbats av konflikten är kvinnor och utan politiskt deltagande kommer inte deras röster fram. IKFF arbetar förutom i Bogotá även i Meta och i Cartagena, Bolívar, en region som tagit emot många tvångsförflyttade. Här sker lokalt fredsbyggande gräsrotsarbete med kvinnors rättigheter och resolution 1325, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet. IKFF samarbetar i olika nätverk av kvinnoorganisationer som gör ett fantastiskt jobb. Kvinnorörelsen är stark i Colombia vilket speglas i en stark lagstiftning, berättar Kathreine för mig. Från regeringens sida sitter det nu två kvinnor vid förhandlingsbordet i Havanna. Något som inte hade varit möjligt utan organisationernas gedigna påverkansarbete. De har också arbetat hårt för att lyfta konfliktrelaterat sexualiserat våld på agendan berättar Debir D hejal Valdelamar som arbetar på IKFF i Cartagena. En del av IKFF:s arbete går ut på att erbjuda psykosocial hjälp till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld. När vi är på besök ska deras psykolog Susana Navarro Torres precis åka iväg för att göra hembesök hos flera familjer. Vi får också möjlighet att prata med två kvinnliga ledare som själva varit offer för konflikten och som arbetar med att utbilda och informera om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och resolution 1325 och jag slås direkt av deras kämparglöd. Som kvinnorättsaktivister stöter de ständigt på motstånd, fördomar och hot. För att inte tala om de trauman som de upplevt pågrund av den väpnade konflikten. Trots det har många av IKFF:s aktivister varit engagerade sen IKFF startade i Colombia. På IKFF Colombias kansli i Bogotá. Sektionen i landet arbetar med allt från politisk påverkan för kvinnors deltagande i fredsprocessen till att stödja och stärka överlevare från konflikten. Colombia har en lång väg att gå till fred men det finns ändå en känsla av hopp för framtiden. På bilden (från vänster): Martha Naranjo Parra, ekonom IKFF Colombia, Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia, Siv Ramsell Westberg, styrelseledamot IKFF Sverige, och Cerese Olsson, projektledare IKFF Sverige. 8

9 I Cartagena arbetar IKFF Colombia dels med att erbjuda kvinnor som har trauman från konflikten psykologist stöd men också med att utbildning kvinnor i ledarskap och rättigheter. Bilden är från ett möte med andra gräsrotsorganisationer där IKFF Colombia håller en utbildning om FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, resolution Att vara en del av de fredsskapande processerna är ett sätt att kanalisera den frustration och smärta som många bär på. De tror på ett positiv utfall men att det är viktigt att fredsprocessen inte blir kvar på pappret. I fredsbyggandet har kvinnor en nyckelroll och är de som ofta i praktiken bär den tunga bördan av att skapa fred i det dagliga livet, i familjen och i samhället. Det projekt som vi bedriver tillsammans med vår systersektion i Colombia syftar till att stärka deras organisatoriska förmåga och kapacitet. Det är viktigt för att de ska kunna nå ut till fler och i ännu större utsträckning påverka allmänhet och makthavare. Det ger också möjlighet till att bredda arbetet. IKFF Colombia har nyligen börjat rikta sig mer till unga, bland annat för att öka medlemsbasen. Eftersom det förekommit hot mot kvinnorättsaktivister har behovet att arbeta med säkerhet- och självförsvarsmetodik också fått ta större plats. Att vara en del av en internationell organisation är viktigt eftersom rösterna från de kvinnor som kämpar för sina rättigheter dagligen hörs över hela världen, säger Debir D hejal Valdelamar. Det som sker här i Colombia är verklighet, det är på riktigt. Vi behöver känna att vi har stöd, fortsätter hon. För både mig och Siv var det här första besöket i Colombia. Det har varit otroligt lärorikt att få se arbetet på nära håll, få en djupare inblick i vilka utmaningar som finns och hur vi kan vara en del i att stötta IKFF Colombias arbete. Vi har byggt upp ett starkt samarbete. Även Katherine påpekar hur viktigt det är med internationellt stöd, både från IKFF:s olika sektioner och vår internationella nivån. Om den colombianska regeringen vet att de har ögonen på sig måste de skärpa sig. Inför IKFF:s 100-års jubileum nästa år planerar IKFF Colombia ett event i samarbete med landets enda genusfakultet för att synliggöra de kvinnor som kämpat för freden både internationellt och nationellt sedan Colombias självständighetskrig och fram till idag. Vilka är de kvinnor som aldrig nämns i historien? Det hoppas jag kunna informera om vid ett senare tillfälle. 9

10 BILD: UN PHOTO/AMANDA Tänk om bara en bråkdel av dessa pengar istället lades i en pott för kvinnorättsorganisationers fredsarbete! IKFF som global aktör Sofia Tuvestad, politisk handläggare IKFF 10 I slutet av oktober var jag i New York tillsammans med min kollega Tove Ivergård. Vi var på plats för att bland annat delta i möten under den så kallade 1325-veckan då FN:s säkerhetsråd har en öppen debatt om agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Agendan startade med resolution 1325 och har sedan utvecklats genom flera resolutioner på samma tema. Resolutionerna handlar om att öka kvinnors och kvinnoorganisationers makt och inflytande i freds- och säkerhetspolitiska frågor och att öka kvinnors säkerhet. Utöver den öppna debatten i säkerhetsrådet är 1325-veckan ett viktigt tillfälle för organisationer i det civila samhället, som IKFF, att samlas för att lobba diplomater, utbyta erfarenheter och bygga strategier. IKFF arrangerade även så kallade side events i FN, paneler vid sidan av förhandlingarna där det civila samhället och stater diskuterar särskilda frågor som är kopplade till kvinnor, fred och säkerhet. IKFF:s internationella program PeaceWomen arrangerade till exempel en panel om konflikten och våldet i Nigeria, där Joy Onyesoh, ordförande för IKFF Nigeria, deltog. Under säkerhetsrådsdebatten om kvinnor, fred och säkerhet presenterar länderna sina generella prioriteringar och förslag. Men varje debatt har även ett specifikt tema och i år var det flyktingar. Det är ju sorgligt nog en mycket aktuell fråga idag med över 50 miljoner människor är på flykt, den högsta siffran sedan andra världskrigets slut. 80 procent av dessa människor är kvinnor och barn. När debatten i säkerhetsrådet ägde rum var Tove och jag på plats i salen tillsammans med representanter från IKFF i DR Kongo, Nigeria, Kamerun, Colombia och Nederländerna. IKFF:s partnerorganisationer från Jordanien, Libanon, Syrien och Libyen var också där. Utöver att lyssna på debatten och delta i paneler på FN, fick vi även möjlighet att utbyta information och diskutera strategier för vårt arbete framöver. Sådana tillfällen är fantastiskt värdefulla för oss. Att få träffas och föra samtal som inte störs av stora tidsskillnader, internetuppkoppling som inte vill fungera, eller el som bara räcker i några timmar, är en nödvändighet för att vi ska kunna bygga samarbete tillsammans med våra kollegor som bor och arbetar i konfliktområden. Sverige höll ett uttalande i säkerhetsrådets 1325-debatt som samtliga nordiska stater stod bakom. Den svenska diplomaten tog upp flera viktiga saker, till exempel att vi måste arbeta med grundorsakerna till ojämställdhet, att kvinnor själva måste delta när system byggs upp för att öka kvinnors säkerhet och att agendan för kvinnor, fred och säkerhet måste finnas med i andra FN-processer. När Margot Wallström tillträdde som utrikesminister sa hon till pressen att det kommer att bli mer fokus på nedrustningsfrågor och vi ska driva en feministisk utrikespolitik. Så även om Sveriges uttalande i säkerhetsrådets

11 Varje år håller organisationer från det civila samhället som arbetar med kvinnor, fred och säkerhet ett gemensamt uttalande i FN:s säkerhetsråd under 1325-veckan. IKFF är en av dem som står bakom. I år höll Suaad Allami, från den irakiska organisationen Women for Progress, uttalandet som fukuserade på kvinnor på flykt. debatt var helt okej, hoppas jag att nästa uttalande även tar upp frågan om nedrustning. För som IKFF har sagt i snart 100 år: vi kan inte bygga jämställd fred och öka kvinnors säkerhet om vi inte rustar ned. Frågorna hör ihop. När vi träffade våra systersektioner i New York berättade de om hur militarisering och vapen är ett ständigt hot mot deras arbete för fred i konfliktområden. Vi vet också att när enorma resurser läggs på militären är det ofta kvinnors tillgång till hälsa och säkerhet som bortprioriteras. Tänk om bara en bråkdel av dessa pengar istället lades i en pott för kvinnorättsorganisationers fredsarbete! IKFF:s långa och hårda arbete för kvinnors rättigheter och nedrustning har verkligen gett resultat på senare tid, särskilt inom FN-systemet. Förra året antogs det första globala vapenhandelsavtalet någonsin, Arms Trade Treaty. Efter hårt arbete från IKFF och våra samarbetsorganisationer finns det bestämmelser i avtalet som erkänner kopplingen mellan vapenspridning och hot mot kvinnors säkerhet. Därefter har den här kopplingen tagits upp både i FN:s säkerhetsråd och generalförsamling. Nu hoppas vi att de nya globala utvecklingsmålen efter milleniemålen, som just nu förhandlas fram, kommer att innehålla bestämmelser om nedrustning. Det tycker vi att Sverige ska arbeta för som del i vår nya, feministiska utrikespolitik och det hoppas vi få höra mer om i nästa års debatt i säkerhetsrådet om kvinnor, fred och säkerhet. Resolution 1325 Resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000 efter påtryckningar från det civila samhället, däribland IKFF. Då den antogs i säkerhetsrådet är den bindande för alla FN:s medlemsstater. Resolution 1325 slår bland annat fast att FN och dess medlemsstater är skyldiga att: - öka kvinnors deltagande i alla steg av en fredsprocess - ge skydd åt kvinnor i konflikter - verka konfliktförebyggande Efter resolution 1325 har ytterligare sex resolutioner antagits på temat. Tillsammans bildar de FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet. Vill du lära dig mer om resolution 1325? Ladda ner vår skrift Grejen med resolution 1325 på vår hemsida under publikationer eller beställ den på 11

12 Intervju: Sepideh Shahrokhi Elin Liss,kommunikationsansvarig IKFF Sepideh Shahrokhi började arbeta som projekthandläggare på IKFF i augusti. Vad var det som lockade dig till IKFF? Jag sökte praktik hos IKFF när jag gick sista terminen på universitetet för att jag ville lära mig mer om antimilitaristisk feminism. Under praktiken förstod jag att IKFF var rätt organisation för mig. mig. Jag känner mig helt hemma med IKFF när det kommer till mina egna värderingar och vad jag anser att man ska fokusera på. Det sämsta med jobbet är att det så klart är rätt nedslående att läsa om alla konflikter i världen. Vad arbetar du med på IKFF? Jag gör lite olika saker, bland annat samordnar jag det civila samhället, regeringskansliet och myndigheter Det behövs en antimilitaristisk feministisk fredsrörelse mer än någonsin just nu. i konsultationsprocessen inför att regeringen ska utvärdera Sveriges nationella handlingsplan för FN:s resolution 1325 som handlar om kvinnor, fred och säkerhet. Jag arrangerade även samrådsmötet och jag kommer framöver att arbeta en del med vår systersektion i DR Kongo. Vad är det bästa och svåraste med arbetet? Fördelarna är många. Jag får arbeta i en otrolig engagerande miljö med många kompetenta människor runtomkring Varför behövs IKFF enligt dig? Det behövs en antimilitaristiskt feministisk fredsrörelse mer än någonsin just nu. Det otroligt många konflikter som pågår idag och samtidigt rustar man upp allt mer i världen och i Sverige. Vi behöver en stark fredsrörelse som visar en annan väg till fred än genom att köpa JAS-plan eller gå med i NATO. Vi borde ha lärt oss vid det här lagret att man inte kan bomba sig till fred. Vad ser du fram emot? Jag ser självklart mycket framemot vårt 100-års firande i Haag nästa år. Det ska bli otroligt häftigt att få kännas sig som en del av en större rörelse och få träffa alla IKFF:are från runtom i världen. Det ska även bli väldigt intressant med alla tal från häftiga tänkare. 12

13 Situationen ser ut precis som det gjorde i DR Kongo innan kriget bröt ut där. Konflikt & fred över gränser Tove Ivergård, internationell handläggare Konflikter sipprar över gränser och påverkar hela regioner. Därmed krävs regionala lösningar. Våra systersektioner i Väst- och Centralafrika bygger just nu ett samarbete för att dela erfarenheter och strategier. Tillsammans blir vi starkare i vårt arbete. Vår globaliserade värld har gjort att avståndet mellan världens hörn minskat. Sättet vi lever på idag påverkar och påverkas av de som lever på andra sidan jorden. Det är fantastiskt att vi snabbt kan kommunicera med varandra nästan oberoende på var vi befinner oss. Men samtidigt kan de mineraler som finns i våra mobiltelefoner och datorer vara en del av att hålla konflikten i östra Demokratiska republiken Kongo vid liv. Vidare kan de vapen som Sverige producerar, som världens tredje största vapenexportör per person, bidra till att underblåsa konflikter, stärka förtryckande regimer och ta resurser från livsviktiga sociala investeringar. Vapenbranschen är dessutom en av världens mest korrupta och ljusskygga branscher. Inget sker i ett vakuum. Det syns väldigt tydligt i konflikthärjade regioner. Konflikter sker idag oftast inom stater istället för mellan stater. Dock håller de sig oftast inte innanför gränserna utan sipprar ut och påverkar hela regionen genom exempelvis väpnade grupper som rör sig mellan områden, vapenspridning och flyktingar. Det innebär att det behövs regionala lösningar. Det är något som IKFF i västra och centrala Afrika är väl medvetna om. Tack vare ett ökat fokus på regionalt samverkan har IKFF:s arbete växt och samarbetet mellan sektionerna i regionen stärkts anmärkningsvärt bara under de senaste åren. Och det med stor framgång. I april tidigare i år organiserade vi en regional konferens i Sydafrika med representanter från IKFF Nigeria, DR Kongo, Ghana och Kamerun. Vikten av regionalt samarbete stod högt på dagordningen men även ett värdefullt utbyte av erfarenheter (mer om konferensen i Fred och Frihet Nr ). Redan nu, bara ett halvår senare, har vi sett oerhörda resultat. IKFF Kamerun, som är helt nystartade, tog med sig erfarenheterna från konferensen hem och initierade direkt ett samarbete med bland andra UNWomen (FN:s organ för kvinnors rättigheter), UNDP (FN:s organ för utveckling) och Kameruns jämställdhetsdepartement för att påbörja processen med att ta fram en nationell handlingsplan för att implementera resolution 1325 om kvinnor, fred och 13

14 I oktober var vi, tillsammans med flera andra systersektioner, i New York för att delta i FN:s möte om kvinnor, fred och säkerhet. Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun, och Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria, berättade om hur våldet i Nigeria sprider sig över gränssen och in i Kamerun samtidigt som flyktingar söker sig från våldet över gränserna. IKFF Nigeria och Kamerun har börjat ett samarbete för att hitta regionala lösningar. Här talar de på ett seminarium i New York om Boko Haram och våldets cykler. säkerhet. Arbetet är nu i full gång. Tack vare IKFF:s ökade synlighet i regionen har intresset för våra frågor växt och vi ser nu en vilja att starta IKFF i flera länder, så som Centralafrikanska Republiken, Chad och Sydsudan. Trots att det enligt många stater bara är DR Kongo som faller inom kategorin konflikt och post-konfliktland av de länder som var representerade på konferensen, finns det ett stort behov av konfliktförebyggande insatser, speciellt i Nigeria men också i Kamerun. Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun, har berättat om hur svårt det är för dem att driva arbetet med kvinnor, fred och säkerhet framåt då regeringen inte vill att landet ska ses som ett konfliktland. Och även om det inte pågår en officiell väpnad konflikt i Kamerun så påverkas de av konflikterna i grannländerna Nigeria i nordväst och Centralafrikanska Republiken i öst. Sylvie har förklarat hur flyktingströmmar från både Nigeria och Centralafrikanska Republiken skapar oro i flera av Kameruns byar. I en by med tidigare fyratusen invånare har nu sextontusen flyktingar bosatt sig och flera konflikter har brutit ut då tillräckliga då det inte finns resurser för att tillfredsställa människors grundläggande behov som mat. Mödradödligheten har också ökat i dessa områden då det blivit svårare och svårare att ta sig till sjukhus och kliniker på grund av oroligheterna. Annie Matundu, ordförande för IKFF DR Kongo, besökte tidigare i år Kamerun. Hon berättade för oss hur chockad och besviken hon var av att höra att Kamerun inte tar varningssignalerna på allvar. Hon berättar att situationen ser ut precis som det gjorde i DR Kongo innan kriget bröt ut där. Att hitta tillbaka till freden är för många konfliktländer en otroligt lång och smärtsam resa och det finns en stor risk att återfalla i konflikt. Det är därför IKFF:s ständiga arbete med att lyfta behovet av det konfliktförebyggande arbetet är så viktigt. Genom att lyssna till de varningssignaler som finns och lära sig av andra länders erfarenheter kan vi komma en lång väg. Vi i Sverige kommer att fortsätta vårt arbete med att stödja det regionala samarbetet mellan IKFF:s sektioner och därmed stärka det konfliktförebyggande arbetet och främja civilsamhällets och kvinnorättsaktivisters roll. Våra systersektioner sitter inne på en enorm kunskap och på många lösningar. Nu måste vi bara se till att IKFF:s röster blir hörda på alla nivåer. 14

15 Ett år av hopp & förtvivlan Ordföranden har ordet FOTO: IKFF Ett intensivt år går mot sitt slut och världen har tyvärr inte visat sig från sin bästa sida under Under sommaren kunde vi bland annat läsa om eskalerade våldsamheter i Syrien, Nigeria, Gaza, Ukraina och Irak, och i vissa delar av Europa växer sig de rasistiska och fascistiska partierna sig starkare. Det är lätt att känna sig uppgiven och fundera över om allt vårt slit verkligen gör någon skillnad. IKFF erbjuder inga snabba magiska lösningar på de konflikter som rasar runt omkring oss. Vi jobbar långsiktigt och outtröttligt med att förändra de strukturer som skapar och upprätthåller konflikter och orättvisor. Resultaten kommer sällan omedelbart, men viktiga steg tas hela tiden. I det här numret av Fred & Frihet har ni till exempel kunnat läsa om hur IKFF-sektioner runt om i världen stärker fredsprocesser och det konfliktförebyggande arbetet genom att säkerställa kvinnors deltagande och inflytande. I Sverige har vi sett ett regeringsskifte och med det en ny utrikespolitik. Efter år av passivitet i nedrustningsfrågor väljer Sverige nu att ställa sig bakom det humanitära initiativet mot kärnvapen. Detta är såklart ett välkommet besked, men regeringen har mycket kvar att bevisa. Oron i omvärlden tas av försvarsivrare som intäkt för upprustning och ösa in ännu mer pengar i försvarsindustrin och det talas återigen om att återinföra allmän värnplikt. Här har IKFF en viktig uppgift i att nyansera debatten om vilken typ av säkerhet det är vi vill skapa. IKFF jobbar med flera stora och svåra frågor, från kärnvapennedrustning till kvinnors deltagande i fredsprocesser exempelvis i Colombia, och vi gör det med mycket begränsade resurser. Det var därför med stor glädje som vi tog del av regeringens budgetproposition i vilken man kunde läsa att vi med små projektmedel fått genomslag och resultat i komplexa frågor och att IKFF hade en samlande roll för det civila samhället, som med sitt påverkansarbete bidrog till att FN:s vapenhandelsfördrag kom att innehålla referenser till könsbaserat våld. Att de myndigheter vi arbetar gentemot uppmärksammar att vårt arbete ger verkliga resultat är vi såklart otroligt stolta över. Jag hoppas att ni som medlemmar också känner er stolta över det arbete vi genomför tillsammans och önskar er alla ett Gott Nytt År! Malin Nilsson, ordförande IKFF 15

16 Stå upp för freden - bli medlem! IKFF är en internationell fredsorganisation som finns i 35 länder runt om i världen. Tillsammans arbetar vi för fred. Vi står upp för kvinnors deltagande i fredsprocesser och för nedrustning, mot militarism och krig. Ju fler vi är, desto starkare hörs vår röst. Medlemskapet kostar 180 kr/år. Betala via bankgiro Var noga med att ange namn, adress, e-postadress samt födelseår på inbetalningen. Om du inte får plats med informationen, mejla Betala 15kr i månaden via autogiro. På vår hemsida under Bli medlem finner du blanketten. Frågor? Mejla eller ring Vill du att vi ska skicka medlemstidningen och mer information till någon du tror skulle vilja bli medlem i IKFF? Kontakta oss så skickar vi ett välkomstpaket med brev, medlemstidning, inbetalningskort och informationsmaterial! Vi återsamlas Haag - där allt började för 100 år sedan! 2015 fyller IKFF 100 år. I april 1915 samlades över 1000 modiga kvinnor under brinnande världskrig för att diskutera hur de skulle stoppa kriget och lägga grunden för permanent fred. Nästa år kommer vi åter att samlas i Haag för att fira deras modiga kamp, men även för att se framåt. Vad är utmaningarna idag? Hur går vi vidare? En stark fredsrörelse behövs idag. Den april 2015 anordnas en internationel konferens i Haag där vi kommer diskutera frågor som militarism, nedrustning, kvinnors deltagande i fredsprocesser, klimatförändringar och mycket mycket mer. Framstående aktivister och forskare kommer att delta tillsammas med IKFF:s sektioner från hela världen. Konferensen är öppen för alla. Läs mer på:

GRÄNSLÖS FRED. Regionalt samarbete i Afrika

GRÄNSLÖS FRED. Regionalt samarbete i Afrika GRÄNSLÖS FRED Regionalt samarbete i Afrika» 1 Innehåll Förord 1 Konfliktförebyggande arbete 2 Regionalt samarbete i Central- och Västafrika 5 IKFF:s arbete i regionen 6 Utmaningar 8 Möjligheter 10 Slutord

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

KRIG DRABBAR ALLA FRED MÅSTE BYGGAS GEMENSAMT

KRIG DRABBAR ALLA FRED MÅSTE BYGGAS GEMENSAMT KRIG DRABBAR ALLA FRED MÅSTE BYGGAS GEMENSAMT VAD ÄR EN RESOLUTION? En resolution (lat. resolu tio, upplösning, av lat. reso lvo, åter lösa upp, åter lossa) är en motion som antas av medlemmarna i en organisation

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

fred och frihet Teknik - möjlighet eller hot? VI STOPPADE SAUDIAVTALET IKFF HYLLAS I VISA FÖRETAG MOT ROBOTVAPEN Nummer 1, 2015 Nummer 1, 2014

fred och frihet Teknik - möjlighet eller hot? VI STOPPADE SAUDIAVTALET IKFF HYLLAS I VISA FÖRETAG MOT ROBOTVAPEN Nummer 1, 2015 Nummer 1, 2014 fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 1, 2015 Nummer 1, 2014 VI STOPPADE SAUDIAVTALET IKFF HYLLAS I VISA FÖRETAG MOT ROBOTVAPEN Teknik - möjlighet eller hot? Internationella

Läs mer

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut:

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut: Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal

Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal ARMS TREATY NOW armstreatynow.org Kyrkornas världsråd ARMS TREATY NOW INLEDNING Varje år dödas tusentals människor på grund

Läs mer

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Stockholm 2014-02-05 Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Från: Svenska sektionen av Amnesty International; Diakonia; svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Kristna

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en ideell, internationell fredsorganisation

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet HÖGTIDLIGHÅLLANDE AV FN-DAGEN DEN 24 OKTOBER 2009 Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet Välkomsthälsning som upptakt till fredsmässan The Armed

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013

KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013 KRISTNA FREDSRÖRELSEN GÖR SKILLNAD Effektrapport till FRII 2014 avseende verksamhetsår 2013 Namn: Kristna Fredsrörelsen Organisationsnummer: 826000-8696 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Kristna

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia

Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007 Tomas Sjöberg & Marco Arancibia Rapportens syfte Syftet med föreliggande redogörelse är att redovisa slutsatserna av de diskussioner som den svenska delegationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Fred och Frihet. Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Nummer 4, december 2009 1

Fred och Frihet. Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Nummer 4, december 2009 1 Fred och Frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik Nummer 4, december 2009 1 F&F 4 2009.indd 1 2009-12-01 09:35:41 Fred och Frihet är

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/ Så räddar bistånd liv Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas. Regeringen överväger att öka avräkningarna

Läs mer

Att delta i Internationellt Fredsforum Varberg är helt kostnadsfritt, men förbokning krävs.

Att delta i Internationellt Fredsforum Varberg är helt kostnadsfritt, men förbokning krävs. Internationellt fredsforum Varberg är en helt ny mötesplats för utbyte av tankar, erfarenheter och kunskap om fred. Fredspristagaren Leymah Gbowee, Cirkus Cirkör och en mängd andra intressanta talare och

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR

SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR FRED OCH FRIHET INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET NUMMER 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Om projektet Goda Människors Tystnad

Om projektet Goda Människors Tystnad Förankringstexter Efter att ha sett den nya versionen av The Wave fattar man lite bättre att de är inte speciellt svårt att förintelsen händer igen. Och bara tanken på det, gör ju att man mår illa, på

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer