Sportdryck - Vad bör den innehålla?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sportdryck - Vad bör den innehålla?"

Transkript

1 Svensk Idrottsforskning nr 2» )%=- Sportdryck - Vad bör den innehålla? Under träning och tävling förlorar kroppen stora mängder vatten och salter i form av svett. Svettning är ett effektivt sått för kroppen att göra sig av med vårmen som produceras. Muskelns verkningsgrad år ca 20-25% vilket innebår att 75-80% av energiomsättningen blir värme som till stor del avges i form av svett. Avdunstning av svett ger en kylning av huden, men kroppen förlorar snabbt kroppsvatten och salter.»mm Vid träning i normalt svenskt sommarklimat är vätskeförlusten ca liter per Öm i elittempo och 1 liter per öm i moöonstempo (det är givetvis en stor individuell variaöon). Redan under dessa förhållanden blir vätskeförlusten betydande och det är vikögt att dricka ordentligt för att undvika en försämring i prestaöonsförmåga (se Fig. 1). Vid arbete i graders värme kan vätskeförlusten bli mer än dubbelt så stor, dvs liter per öm. Trots att den maximala syreupptagningen inte påverkas av en vätskebrist på upp öll 4% av kroppsvikten försämras prestaöonsförmågan redan vid så liten vätskeförlust som 1-2% av kroppsvikten. Som exempel kan nämnas att vid en vätskeförlust av liter (motsvarade % av kroppsvikten) försämrades öden med 0.16 min på 1500 m, 1.31 min på 5000 m och 2.62 min på m (1). Blir vätskeförlusten så stor som 4-5% av kroppsvikten kan man förvänta sig försämringar på 20-30% i prestaöonsförmåga (2). Varm väderlek Frågan är om det är praktiskt möjligt att ersätta en så stor vätskeförlust som 25-3 liter per öm. Svaret på den frågan är dessvärre nej. Den maximala mängd vätska som kroppen kan absorbera under fysiskt arbete är betydligt mindre än detta beroende på begränsningar i framför allt mag- Eva Blomstrand Idrottshögskolan och Institutionen för fysiologi och farmakologi. Karolinska Institutet tömningen. AbsorpÖonen av vätska i tarmen anses inte utgöra någon begränsning för hur mycket vätska som kan tas upp. Försök som gjorts visar att den maximala mängd vätska som lämnar magsäcken under t. ex. löpning endast är 1-15 liter per öm alltså långt ifrån öllräckligt för att undvika vätskebrist (3). En rad faktorer påverkar magtömningen, några av de vikögaste är arbetets intensitet, dryckens temperatur och volym. En arbetsintensitet av mer än 75% av maximal syreupptagning gör att upptaget av vätska minskar, en kall dryck lämnar magsäcken snabbare än en varm och ju mer man dricker desto snabbare lämnar vätskan magsäcken och mer vätska kan därmed tas upp (4). Kall väderlek EFFEKT AV VÄTSKEBRIST Vid kall väderlek är risken mindre att man förlorar stora mängder vätska, men man skall dock inte underskatta vätskeförlusten under t. ex. Vätskebrist -**- 1 Central blodvolym» ISIagvolyr Hjärtfrekvens» ihjärtminutvolym» I Fysisk prestation figur I. Ejfyétf oi; o#ste&nsf pj cirwaforisaa Mzr%af7kr under ^/siskf arkk. /w sförrg t^ifstgftnsf desfo mer pdverazzs de o/ika twwbkrmz. skidåkning. Genom att yttertemperaturen ofta är låg får man en avkylning av kroppen vilken emelleröd kompliceras av att man har relaövt mycket kläder på sig. Detta försvårar avdunstningen av svett och gör att avkylningen blir mindre effeköv och svettningen därför ökar. Som exempel kan nämnas att vätskeförlusten hos manliga elitskidåkare under träning är i genomsnitt 1.5 liter per öm under skidåkning att jämföra med 12 liter per öm under rullskidåkning eller löpning. För kvinnliga elitåkare är vätskeförlusten mindre, i genomsnitt 12 liter per öm under skidåkning och 1.0 liter per öm under barmarksträning. Skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller vätskeförlust kan i stort sett förklaras av en skillnad i energiomsättning och därmed också värmeproduköon. Samma resonnemang gäller för moöonärer jämfört med eliödrottare. Eftersom moöonärens tempo är lägre än eliödrottarens blir svettningen och därmed också vätskeförlusten per ödsenhet mindre än hos eliödrottaren. Tabell 1 ger exempel på hur stor vätskeomsättningen kan bli vid olika idrotter. Vätskeomsättningen har beräknats som skillnaden i kroppsvikt före och efter aköviteten plus den mängd vätska som intagits. De första sportdryckerna Den första sportdrycken som dök upp på den svenska marknaden var Gatorade i början på 70-talet. Den innehöll kolhydrater i form av druvsocker (glukos) och salter. Salter hade öllsatts i ungefär samma koncentraöon som den i svett eftersom tanken var att ersätta förlusterna av salter genom svettning. Idag anser man att det är vikögt att tillsätta Närsalter i drycken framfor allt for att Na+-joner stimulerar upptaget av vatten och glukos i tarmen och inte så mycket for att ersätta förlusterna.

2 Svensk Idrottsforskning nr >&r Cy&d/ursöt i (kf gamk wfmmda Krogfz-fobbef pj^siokgew, fdroffs/%%skozgn. Foto; Eixz B/oTMsfrmW. Glukos ansågs vara den bästa kolhydratkällan eftersom glukos snabbt tas upp i blodet och man får en snabb effekt. Nu är detta emelleröd inte helt korrekt eftersom en glukoshalt högre än ca 5% gör drycken hyperton, dvs. den får ett högre osmoöskt tryck än kroppsvätskomas som är 300 mosm/1, och då stannar den i stället kvar länge i magsäcken lanserade Pripps sin första sportdryck, Pripps Sport, som innehöll en blandning av polysocker (långa glukoskedjor) och vanligt socker (sackaros). Nyheten var att drycken var isoton eller mer korrekt hypoton, dvs. den hade ett lägre osmoöskt tryck än kroppsvätskomas och lämnar därför magsäcken nästan lika snabbt som vanligt vatten. Hemligheten låg i den unika sammansättningen av kolhydrater. Polysockret gör att man kan ha en hög kolhydratkoncentraöon men ett lågt osmoöskt tryck (< 300 mosm/1) som gör att drycken snabbt lämnar magsäcken och tas upp i blodet. Flera stora sportdryckstillverkare har nu tagit efter Pripps koncept och idag innehåller de flesta tradiöonella sportdrycker (inklusive Gatorade och Isostar) polysocker eller som det också kallas maltodextrin. Eftersom kolhydrater utgör det vikögaste bränslet vid hårt fysiskt arbete samödigt som kroppens kolhydratförråd är begränsat har man länge insett betydelsen av att öllfora extra kolhydrater för att orka med långvarig träning (5). De fysiologiska effekterna av kolhydrattillförsel är väldokumenterade: blodsockerhalten bibehålls, kroppens egna kolhydratförråd sparas och den fysiska uthål-

3 Svensk Idrottsforskning nr2d2000 ^ ^ hgheten förbättras under långvarig träx^xing och tävlings.det ärviktigt att komma ihåg att kolhydrater ger energi både till hjärnan och till arbe faxade muskulatur och på så sätt på verkar både den centrala och den periferatröttheten^sefig. ^). Vem kommer inte ihåg bilderx^a på Gabriella Anderson-^chiess under shxtet avmaratonloppetil^osangelesvid (^1^. Det var en otäck syn att se henne vingla ini mål på stadion, symptomen på hypoglykemi, dvs. lågt blodsocker och hypertermi eller värmeslag är svåra att skilja åt, men idet här fallet var det hypoglykemi hon drabbats av. f^on fick en irxfu sion av glukos och återhämtade sig snabbt. Det finns många liknande exempel på löpare som drabbats av just hypoglykemi! slutet av långa lopp (7). I^ly sportdryck Vårex^l^^lax^xserade Pripps en ny typ av sportdryck som förutom kol hydrater och salter också innehåller grenade aminosyror. Detta för att motverka mentaltrötthet. Deflesta som tränar och tävlar vet att det finns en annan typ av trötthet, man tappar sugen,mantappar intresset och förmågan att koncentrera sig den mentala tröttheten. Definitionexx på dem^xa trötthet är att den har sitt ursprung i centrala nervsystexnet mjärnan och ryggmärgexx) till skill rxad mot den perifera tröttheten som har sitt ursprung i de arbetande musklerna ^Fig.^). Det presenteras mer och mer stöd för att en av orsakerna till centralbmental trötthet i samband med långvarig träning och tävling kan vara en ökning av halten seroto ninihjärnan. ^erotoninär enneurotransxnittor, dvs. ett ämne som överför informatioxx från en rxerv till V^TSKEOIv^S^TTI^I^ Typ av idrott Vätskeförlust Långdskidåkning Lidingöloppet Fotboll I/mil 2.5 I/match I/tim TaWf I. yats&gomsäffmzmg under ofzkz typer gd^/sist aäcfwifef en annan i hjärnan. Genom att förändra halten serotonin i hjärnan på farmakologisk väg kan man påverka den fysiska prestaöonsförmågan; en förhöjd halt av serotonin leder öll försämrad uthållighet och en sänkt halt ger en forbäörad uöiållighet (8). Serotonin bildas från aminosyran tryptofan och nivån av denna aminosyra i blodet kan påverka syntesen av serotonin i hjärnan Till skillnad mot övriga aminosyror, som transporteras i fri form i blodet, transporteras tryptofan bundet öll albumin. Under normala betingelser är ca 90% av mängden tryptofan bundet öll albumin, endast 10% transporteras fritt i blodet. Under och framför allt efter långvarigt fysiskt arbete söger nivån av fritt tryptofan i blodet samödigt som koncentraöonen av de grenade aminosyrorna Oeucin, isoleucin och valin) sjunker. Eftersom tryptofan och de grenade aminosyrorna konkurrerar om transporten in i hjärnan blir följden att mer tryptopfan transporteras in i hjärnan, mer serotonin bildas och man känner sig trött (Fig. 3). Ett sätt att motverka detta kan vara att tillföra grenade aminosyror i en dryck för att på så sätt öka nivån av dessa i blodet och balansera ökningen i fritt tryptofan och därmed också ELEKTROLYTFÖRLUSTER 1 Elektrolyt "*' Koncentration (g/i svett) TabeZZ 2. För/%^sfer oe efekfrofyfer i soeff (Frdn ref 2) fördröja uppkomsten central/mental trötthet. I ett flertal undersökningar såväl standardiserade laboratorieförsök som fältförsök har grenade aminosyror visat sig ha en posiöv effekt på koncentraöonsfönnåga och uppmärksamhet. Figur 4 visar resultatet från Stroops färgtest (ett välkänt och ofta använt test inom psykologin) som gavs öll försökspersoner före och efter ett Lidingölopp (30 km). Prestaöonen i alla delar av testet (ord, färger och färgade ord) förbättrades hos de försökspersoner som fick en dryck med grenade aminosyror, vilket kan tolkas som att uppmärksamhet och koncentraöonsförmåga förbättrats. Någon sådan effekt erhölls inte hos de försökspersoner som fick den s.k. placebodrycken. Även upplevd ansträngning och mental trötthet under själva arbetet skattas lägre av försökspersonerna när de får en dryck med grenade aminosyror (9). När det gäller effekten av grenade aminosyror på fysisk prestaöonsförmåga tyder resultaten på att i vissa fall, t.ex. i ett tävlingslopp eller vid träning i värme ger grenade aminosyror en förbättrad prestaöonsförmåga. I dessa båda situaöoner kan man därför anta att den centrala tröttheten påverkar Upptag av grenade aminosyror i muskeln FÖRÄNDRINGAR UNDER FYSISKT ARBETE Plasmanivån av grenade aminosyror Frisättning av fettsyror -»- fritt tryptofan Tryptofan i hjärnan Serotonin i hjärnan minskar Leder till att plasma kvoten fritt tryptofan/grenade aminosyror ökar Orsakar trötthet figur 3. Teori/Ör gmybrt&mz wpp&omstem m? cenfrw WffW (9,10).

4 - Svensk Idrottsforskning nr2d2000 ^ ^ prestationsförmågan i större utsträckxxixxgärx vad soxn ärfallet under standardiserade laboratorieför ^^B^^^r Vado^hnärbörmandri^ka^ Isaxnbaxxdmedtränix^gochtävlix^g bör drycken innehålla kolhydrater förattxuxdvikaenförsämrix^gify sisk prestationsförmåga och rxatri umsalt för att förbättra absorptionen av vätska och glukositarmen. Dessutom bör dryckex^ ixxrxehållagrex^ade aminosyror för att minska upple velsenavtrötthetunder arbetet samt förbättra skärpa och koncentrationsförmåga efter arbetets slut. Kreatinfosfat Mjölksyra Glykogen Blodsocker Föran Perifer trötthet Det är väldigt individuellt hur mycket maxx klarar av att dricka, framför allt hur mycket magentål. Följande siffror får därför ses som riktlinjer.ävenomdet är praktiskt svårt karx det vara lämpligt atturxder träning försöka dricka 100-1^0 ml varlo-1^ minaven dryck som hmehåller ^0-^0 gkolhydrater perliter eftersom man då även tillgodoser behovet avextraenergi.^mdet är varmt ute ochman svettasmycket kax^ det vara en fördel att dricka ärx nu mer, men då av en mer utspädd dryck ^20-50gkolhydrater per liter). Hur mycket kolhydrater drycken bör innehållaberorpådet relativa behovet av vätskaochenergi.(^kar man kolhydratinnehållet ökar mängden extra energi som tillförs. figur 2. Ndgnz Mfrz#%mz orsaker fi/z fröffw i samkzw mej frgmmg ock MoZmg men å andra sidan tenderar mängden vätska som snabbt tas upp av kroppen att minska. Efter arbetets slut När man tränar och tävlar i varmt klimat är det oerhört vikögt att dricka mycket, inte bara under träning och tävling utan under hela dygnet för att kroppen skall vara i vätskebalans. Drycken bör innehålla salter for att ge en bättre resorpöon av vätska, dvs. for att kroppen skall behålla vätskan bättre. Det är vikögt att komma ihåg att vätskebrist inte bara påverkar prestaöonsformågan under långvarigt arbete, även prestaöonen i kortvariga arbeten t. ex. medeldistans försämras vid vätskeb- Tillskott av kolhydrater är också betydelsefullt for att få en så snabb återhämtning som möjligt efter träning och tävling. I detta fall bör dock drycken innehålla mycket kolhydrater, upp öll 200 g per liter rekommenderas. En återhämtningsdryck bör ge ca 100 g kolhydrater inom 15- RESULTAT FRÄN FÄRGTESTETS TRE DELAR Q Före loppet EAcr loppet 2 tim efter loppet Före loppet EAcr loppet 2 öm eaer loppet Färger FHrgadeord Färger Färgade ord figur 4. Resuftaf/rdn/Zfrgtestefs tre de&rr/br fa* grupper ao/örsöaspersoner som deffog i LidirzgöZoppef SfgpZormz represenferer medewrje ± SE au anfazef ord,^(rger ocfz/ärgade ord/ör 12 personer i oar/e grupp. FdfrsJÄspersonermz dract anfingen fesfdryck ftozzzydrafer p/us grenade aminosyror) effer pzacebo fk)zzrydrafer) rid ordinarie odftsrce&onfrofier. * anger en sfafisfistf sährersmzzd skizinad, p<0.05, tnd ygrn/örefse nzeiian t%krdef/öre ocä ep^er Zoppef. (Frdn re^il).

5 Svensk Idrottsforskning nr 2 * )%%r Stor energiomsdf fning ökar kmppsfenzperofuren oczi sdffer ned prestationen. Soef fning &r ef f sdtf af f moftwka defia. Eff annat s#f t A" a(f kyza ned sig. FOrZorad o^fska nufste dock azzfid ersåffas. foto; Artur Forsbery. i 30 min efter träning och tävling eftersom nybildningen av glykogen i muskeln då är snabbast. Därefter bör ytterligare 100 g kolhydrater konsumeras varje ömma under de följande 2-4 öm efter långvariga arbetspass. Det är värt att påpeka att vid hård träning och tävling används glykogen (kolhydrater) i stor utsträckning som bränsle vilket innebär att vatten frigörs när glykogen bryts ned och förbränns. Kroppen får alltså ett tillskott av vatten. En nedbrytning av Lex. 250 g glykogen (1-2 öm arbete på 80 % av maximal syreupptagning) ger ett extra tillskott av vatten på drygt 800 ml. Används detta vatten för att kyla kroppen genom svettning är en viktminskning på 0.8 kg normalt efter ett hårt träningspass och tyder alltså inte på vätskebrist. När glykogendepåema fylls på igen lagras nytt vatten tillsammans med glykogen. Varje gram glykogen binder 2.7 g vatten och det är därför vikögt att dricka mycket efter arbetets slut. Förlusten av salter (elektrolyter) i svett under normala väderleksförhållanden anses inte vara så stor att extra öllskott behövs (Tabell 2). Vid en vätskeförlust av liter per öm blir förlusten av t. ex. natrium mindre än 2 g per öm. I Sverige äter vi i genomsnitt 11 g salt (NaCl) per dag, vilket innebär ett Na+-intag på 4.3 g, och det finns vanligtvis inte något behov av att tillföra extra salt. Det bör dock påpekas igen att salter, framfor allt Na+-salter, ökar resorpöonen av vätska (se ovan). I varmt klimat kan det dock finnas behov av att öllfora extra salter eftersom man svettas mycket och förlusterna av salter i svett därmed kan bli betydande (4). Energidrycker För några år sedan introducerades de s.k. energidryckerna på den svenska marknaden, Red Bull, Magic, Flying Horse m fl Dessa skall inte förväxlas med de tradiöonella sportdryckerna. Energidryckerna kan klassificeras som koffeinhalöga läskedrycker och vänder sig huvudsakligen öll en annan målgrupp än idrottande individer. Produkterna är heller inte lämpliga att dricka under träning och tävling eftersom de är hypertona (se ovan) precis som vanliga läskedrycker och därför stannar kvar i magsäcken längre än de isotona sportdryckerna. Dessutom är de kolsyrade vilket gör det svårt att dricka stora mängder under träning. Referenser 1. Armstrong, LE., CosdE, D.L & Rnk, W.j. (1985). Infhience of diuretic-induced dehydration on compeötive ninning performance. Med. Sci. Sports Exerc. 17: SalHn, B & Cosöll, D. (1988). Fluld and electroryte balance during prolonged exercise. m: Exercise, Nutrition, and Energy Metabolism, eds. Horton & Terjung, Macmillan Publishing Company, New York 3. Nielsen, B. (1992). Diet, vitamins and Gulds: intake before and after prolonged exercise. In: Endurance in Sports, eds. Shephard 6 Åstrand, BlackweH Scientific Publlcations, Oxford. 4. Noakes, T. (1991). Lorc of running 3rd ed. Leisure Press, Champaign, lllinoh. 5. Åstrand, P-O. & Rodahl (1986). Textbook of Work Physiology. McGraw Hill, New 6. McConell, G., Snow, R.J., Proietto, 1. & Hargreaves, M. (1999). Muscle metabolism during prolonged exercise in humans: inftuence of carbohydrate availability. J Appl Physiol 87: Newsholme, E.A., Leech, T & Duester, G. (1994). Keep on ninning, John Wlley & Sons, Chichester, U.K. 8. Blomstrand, E. (1999). Grenade aminosyror påverkar central trötthet. Idrottsmedicin 9. Blomstrand E, Hassmén P, Ek S, Ekblom B & Newsholme E A (1997). Influence of ingesting a solution of branched-chain amino acids on perceived exertion during exercise. Acta Physiol Scand 159: Newsholme, E^. (1986). Application of knowledge of metabolic integration to the problem of metabolic limitations in middle distance and marathon running. Acta Physiol Scand 128 (Suppl. 556): Hassmén P, Blomstrand E, Ekblom B & Newsholme E A (1994). Branched-chain amino acid supplemenfation during 30-km competiöve run: Mood and cogniöve performance. Nuthöon 10:

Drick rätt före, under och efter träning!

Drick rätt före, under och efter träning! Drick rätt före, under och efter träning! Vätska har en enorm betydelse för prestationen och för andra funktioner i kroppen. Det råder många myter om hur man skall dricka för att prestera så bra som möjligt.

Läs mer

Få ordning på vätskebalansen

Få ordning på vätskebalansen Få ordning på vätskebalansen Uthållighet och kondition Av: Lene Gilkrog Få ordning på vätskebalansen - av Lene Gilkrog 2 Din kropp behöver vätska för att kunna prestera. En vätskebrist på bara 1 2 % kan

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Rehydrering en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation

Rehydrering en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation en av uthållighetsidrottarens utmaningar för god prestation Av: Anki Sundin, nutritionist (NGruppen) Rehydrering, eller återvätskning, är en stor utmaning för idrottare som tränar hårt och länge i varmt

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Rekommenderas för cykelvasan 90 km

Rekommenderas för cykelvasan 90 km Rekommenderas för cykelvasan 90 km Alternativ 1 För hård körning och kraftig andning utan raster/vila Cykeltid ca: 3 4 timmar Laddar kroppen med kolhydrater som hjälper till att lagra extra kolhydrater

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Äter jag rätt när jag tränar?

Äter jag rätt när jag tränar? Kostens betydelse för prestation Äter jag rätt när jag tränar? Eva Blomstrand Individens allmänna kostvanor Intag före träning Intag under träning Intag efter träning Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och

Läs mer

Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman.

Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman. Resumé av Rätt mat ger resultat, - så får du ut mer av din träning med Linda Bakkman. För en tränande individ är kosten en viktig faktor för träningsresultatet. För att ge in inblick för hur kosten kan

Läs mer

Fördjupning Umara Sport innehåller kolhydraterna glukos och fruktos i ett förhållande av 2:1. Ett förhållande som förklaras närmare i grafen nedan.

Fördjupning Umara Sport innehåller kolhydraterna glukos och fruktos i ett förhållande av 2:1. Ett förhållande som förklaras närmare i grafen nedan. Vetenskapen bakom Sport Sport skapades då forskningen och erfarenheterna från toppatleter runt om i världen tydligt visar fördelen med ett ökat energiintag under träning och tävling. Nyare forskning har

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

En ovanlig s p o rt d ry c k

En ovanlig s p o rt d ry c k En ovanlig s p o rt d ry c k En som har effekt K A N O T Markant skillnad! T E N N I S Koncentration och tempo på hög nivå. T R I A T H L O N Fulltankad med Vitargo. Först inom extremt fysiskt och psykiskt

Läs mer

Fördjupningsarbete under tränarkursen Steg 3 våren Av: Maria Nilsson

Fördjupningsarbete under tränarkursen Steg 3 våren Av: Maria Nilsson Fördjupningsarbete under tränarkursen Steg 3 våren 2004 Av: Maria Nilsson Innehåll: 1. Inledning 2. Fakta 3. Intervjuer 4. Sammanfattning 1. Inledning Elektrolyter Ett ämne som kan bli hur stort som helst

Läs mer

Aminosyror ökar träningseffekten

Aminosyror ökar träningseffekten Aminosyror ökar träningseffekten Kostens sammansättning är viktig för prestation och återhämtning. Dess innehåll av protein och essentiella aminosyror kan påverka musklernas anpassning till träning. Ny

Läs mer

Om författaren. Stefan Hylén är huvudansvarig för Örkelljunga Utbildningscentrums lokala golfgymnasium i samarbete med Woodlands golfanläggning.

Om författaren. Stefan Hylén är huvudansvarig för Örkelljunga Utbildningscentrums lokala golfgymnasium i samarbete med Woodlands golfanläggning. Om författaren Stefan Hylén är föreläsare inom kost och idrottsprestation med specialinriktning på golf. Sedan 2007 driver han det egna företaget Golfkost och har anlitats för föreläsningar av golfklubbar,

Läs mer

Vätska, svettning och hudavlagringar

Vätska, svettning och hudavlagringar Vätska, svettning och hudavlagringar Hur mycket vätska behöver vi på en dag? Varför ska man duscha efter en idrottslektion? Vilken funktion har svetten för människorna? Byter vi människor hud precis som

Läs mer

Kost för bra prestation. Att äta rätt är en förutsättning för att lyckas bli riktigt bra i idrott

Kost för bra prestation. Att äta rätt är en förutsättning för att lyckas bli riktigt bra i idrott Kost för bra prestation Att äta rätt är en förutsättning för att lyckas bli riktigt bra i idrott Peter Adolfsson 2015 Rätt kost för bra prestation! Att äta rätt är en förutsättning för bra prestation!

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Äta för att prestera. Jeanette Forslund, dietist

Äta för att prestera. Jeanette Forslund, dietist Äta för att prestera Jeanette Forslund, dietist Kroppen behöver bra mat för att: Prestera och orka, fysiskt och mentalt Återhämta sig Bygga muskler Förebygga skador Läka skador Hålla ett intakt immunförsvar

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Gör gärna en matsedel samt inhandlingslista tillsammans med din dotter/son som underlättar veckans måltider.

Gör gärna en matsedel samt inhandlingslista tillsammans med din dotter/son som underlättar veckans måltider. Kostinformation till föräldrar Att spela fotboll kräver mycket av våra unga spelare! För att kunna prestera på bästa sätt är det oerhört viktigt med energibalans, d.v.s. att man får i sig lika mycket energi

Läs mer

produkt Ta FORMULA 1 SPORT som en måltid eller ett mellanmål när som helst under dagen.

produkt Ta FORMULA 1 SPORT som en måltid eller ett mellanmål när som helst under dagen. VÄLBALANSERADE MÅLTIDER FÖR ATLETER Låt näringen före ditt träningspass ge dig styrka. Formula 1 Sport har en näringsmässig balans med kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler och ger dig ork under

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

produkt Ta FORMULA 1 SPORT som en måltid eller ett mellanmål när som helst under dagen.

produkt Ta FORMULA 1 SPORT som en måltid eller ett mellanmål när som helst under dagen. VÄLBALANSERADE MÅLTIDER FÖR IDROTTSUTÖVARE Låt näringen före ditt träningspass ge dig styrka. Formula 1 Sport har en näringsmässig balans med kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler och ger dig

Läs mer

Ladda för innebandy. Antalet aktiva inom innebandy. Grunden för god prestation

Ladda för innebandy. Antalet aktiva inom innebandy. Grunden för god prestation Ladda för innebandy GUIDEN TILL HUR DU ÖKAR DIN PRESTATIONSFÖRMÅGA GENOM ATT GE KROPPEN RÄTT ENERGI Antalet aktiva inom innebandy ökar snabbt och alla åldrar från mellanstadie- till seniornivå är representerade.

Läs mer

Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer

Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer Jimmy Pettersson Vad och vad ska man inte äta? Makronäringsämnen: Protein, Kolhydrater och Fett. Mikronäringsämnen: Vitaminer och Mineraler Vatten och Fibrer Viktkorrigerings problem Idrottare och Nutritions

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

Kost och idrott. FSO STEG 1 tränarutbildning. Diana Haldin Leg. Näringsterapeut / HvM 23.11.2013

Kost och idrott. FSO STEG 1 tränarutbildning. Diana Haldin Leg. Näringsterapeut / HvM 23.11.2013 Kost och idrott FSO STEG 1 tränarutbildning Diana Haldin Leg. Näringsterapeut / HvM 23.11.2013 20 år- : ta ansvar, anpassa kost/träning till studier/jobb, flytta hemifrån 16-20 år (andra stadiet): högre

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Maria Svensson Kost för prestation

Maria Svensson Kost för prestation Maria Svensson 2016 Kost för prestation Idrott och kost Prestation Mat och dryck Träna Äta - Vila Träna För lite --------------------------------------------------------------------För mycket Äta För lite

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter!

Tillskott som hjälper din häst att må bra. Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra Nyheter! VÅRA FÄRSKASTE NYHETER! STRESS RELIEF Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som kan balansera hästens temperament

Läs mer

Vätska. Funktioner hos vätska: Ger struktur och form till kropp och hjärna. Medium för olika enzymatiska och kemiska reaktioner

Vätska. Funktioner hos vätska: Ger struktur och form till kropp och hjärna. Medium för olika enzymatiska och kemiska reaktioner Vätska Funktioner hos vätska: Ger struktur och form till kropp och hjärna Medium för olika enzymatiska och kemiska reaktioner Transportör av antikroppar, näringsämnen, syre, hormoner till kroppens vävnader

Läs mer

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad?

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad? VSC och MiUn Tränarkonferens April, 26 Träning,testning och prestation VSC/MiUn:s Tränarkonferens Bengt Saltin Mittuniversitetet Två skid giganter som klarade sig bra utan några tester! Innehåll Idrottfysiologins

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet Nummer: 1 TENTAMEN Fysiologi tema träning, 4,5 hp Sjukgymnastprogrammet Ansvarig för tentamen: Eva Jansson, avd. för klinisk fysiologi, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet Nummer:

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Kost och vid Diabetes 2013 03 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen

Läs mer

DET HANDLAR OM MAT. MAT SOM ÄR LIVSVIKTIGT FÖR OSS FÖR ATT VI SKALL MÅ BRA OCH KUNNA PRESTERA I OLIKA SITUATIONER! GENOM ATT VI ÄTER OCH DRICKER FÅR

DET HANDLAR OM MAT. MAT SOM ÄR LIVSVIKTIGT FÖR OSS FÖR ATT VI SKALL MÅ BRA OCH KUNNA PRESTERA I OLIKA SITUATIONER! GENOM ATT VI ÄTER OCH DRICKER FÅR DET HANDLAR OM MAT. MAT SOM ÄR LIVSVIKTIGT FÖR OSS FÖR ATT VI SKALL MÅ BRA OCH KUNNA PRESTERA I OLIKA SITUATIONER! GENOM ATT VI ÄTER OCH DRICKER FÅR VI I OSS ENERGI, SOM KROPPEN BEHÖVER FÖR ATT ORKA SPELA

Läs mer

Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Upplägg:

Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Upplägg: Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Kent Sahlin, Åstrandlaboratoriet, GIH Upplägg: Allmänt om kondition och uthållighet Lite fysiologi och

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

Skapa bättre prestationer

Skapa bättre prestationer Skapa bättre prestationer Undvik fodring med krubbfoder mindre än 5 timmar före start. Ska du rida först på dagen, så hoppa över morgonfodring. 1-2 kg hö innan 2 timmar före start hjälper till att hålla

Läs mer

Optimera återhämtningen med kosten. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Optimera återhämtningen med kosten. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Optimera återhämtningen med kosten Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg. dietist Certified

Läs mer

EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Ta god tid på dig att läsa igenom frågorna och fundera på svaren. Du har gott om tid.

EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Ta god tid på dig att läsa igenom frågorna och fundera på svaren. Du har gott om tid. ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Inriktning Idrott och hälsa, ht-09 Delkurs 8, Idrottsfysiologi EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Examinationen består av 10 frågor, några med tillhörande

Läs mer

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidryck, sportdryck? Sportdryck: vatten, kolhydrater ( 5-6g/1dl), salter (elektrolyter). Ersätta förlorad vätska och

Läs mer

Lågkolhydrat vs Lågfett

Lågkolhydrat vs Lågfett Jonas Bergqvist Lågkolhydrat vs Lågfett Minska kolhydraterna populär kosthållning Kolhydratrestriktion ger störst viktminskning (1-18) bäst kroppssammansättning (19-20) fettförbränning (21-24) inflammationer

Läs mer

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd för idrott En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd till handbollsspelare Aktiva idrottare utsätts ofta för ett stort flöde av reklam och tips hur man ska äta och vilka preparat man

Läs mer

Golf och mat FAKTA. 64 Att hålla sig frisk

Golf och mat FAKTA. 64 Att hålla sig frisk FAKTA Förbränningen är lägre om man går långsamt. Om totala sträckan man går på golfbanan är så mycket som 8 km skulle det innebära att en man på 80 kilo och en kvinna på 60 kilo skulle göra av med ca

Läs mer

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut.

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut. Konditionsträning Träna regelbundet! Kondition är en färskvara. Det finns inga genvägar till en starkare eller uthålligare kropp. Träna aldrig när du är kraftigt förkyld, har feber eller infektion i kroppen.

Läs mer

Energi. Aerob process och anaerob process Syreupptagning. Fysiologi fysiska kvaliteter 7 x 45 min. Fysiologi hur din kropp fungerar

Energi. Aerob process och anaerob process Syreupptagning. Fysiologi fysiska kvaliteter 7 x 45 min. Fysiologi hur din kropp fungerar Fysiologi fysiska kvaliteter Fysiologi fysiska kvaliteter 7 x 45 min Mål Grundläggande kunskap om de 5 fysiska grundkvaliteterna, styrka, uthållighet, rörlighet, koordination/motorik och snabbhet Kännedom

Läs mer

Kost för prestation. Västergötlands FF. Örjan Jonsson Västergötlands FF

Kost för prestation. Västergötlands FF. Örjan Jonsson Västergötlands FF Kost för prestation Västergötlands FF 1 Fotbollens utmaning äta Svagaste länken i framgångstriangeln är ÄTA Många tränar/tävlar på fastande mage och behöver ta energi från musklerna! 2 Fotbollens fyskrav

Läs mer

Diabetes och Träning 2012 11 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. Kolhydrater. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Diabetes och Träning 2012 11 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. Kolhydrater. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Diabetes och 2012 11 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen blodsockret?

Läs mer

Youth Cross Running. Mat för löpare. Christin Johansson Göteborgsläger 9-12 maj 2013

Youth Cross Running. Mat för löpare. Christin Johansson Göteborgsläger 9-12 maj 2013 Youth Cross Running Mat för löpare Christin Johansson Göteborgsläger 9-12 maj 2013 Christin Johansson Landslagslöpare under 2000-talet Christin Johansson 35 år Utbildad inom idrott, friskvård och hälsa

Läs mer

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE För uthållighetsidrottare med ambitioner spelar kosten en avgörande roll för prestationsförmågan! Hela din dagskost

Läs mer

Härryda Handbollsklubb

Härryda Handbollsklubb Härryda Handbollsklubb TRÄNINGSPLANERING Uppvärmning Konditionsträning Styrketräning Stretching Vila Kosthållning För ungdom (10 15 år) För att bli en så bra handbollsspelare som möjligt krävs rätt typ

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Kost och träning F-00

Kost och träning F-00 Kost och träning F-00 Kolhydrater Våra främsta kolhydratkällor är: bröd potatis ris pasta Kolhydrater = bränsle Kolhydrater har många viktiga funktioner i kroppen och är framför allt bränsle för hjärnan

Läs mer

Alkohol och idrott. Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet

Alkohol och idrott. Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet Alkohol och idrott Örjan Ekblolm, PhD Forskare vid GIH och Karolinska Insitutet Hur tränar och dricker svenskarna? Under maj 2012 genomfördes på uppdrag av IQ en undersökning bland 20-40 åringar, 541 respondenter

Läs mer

IDROTTARENS HÄLSA. Anna Julin, Hösten 2015

IDROTTARENS HÄLSA. Anna Julin, Hösten 2015 IDROTTARENS HÄLSA Anna Julin, Hösten 2015 - Friidro8are, sprinter - 100m: 12.04 200m: 24,57-21 år gammal - Född i Jeppo, studerar i Vasa - PosiCv, målinriktad och envis - Har Cdigare spelat fotboll, skidat

Läs mer

Deltentamen II (ordinarie) Humanfysiologi och energiomsättning, 2010-03-11. Namn:...

Deltentamen II (ordinarie) Humanfysiologi och energiomsättning, 2010-03-11. Namn:... Namn:... KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för biovetenskaper och näringslära Kandidatprogrammet i nutrition och fristående kurs (NU3003), Stockholms universitet Kurs: HUMANFYSIOLOGI OCH ENERGIOMSÄTTNING

Läs mer

KOST OCH SKADOR. Träff 1: Äta rätt. 1. Varför är det viktigt att äta ordentligt? 2. Ge exempel på hur en lunch/middag kan se ut?

KOST OCH SKADOR. Träff 1: Äta rätt. 1. Varför är det viktigt att äta ordentligt? 2. Ge exempel på hur en lunch/middag kan se ut? Träff 1: Äta rätt 1. Varför är det viktigt att äta ordentligt? 2. Ge exempel på hur en lunch/middag kan se ut? 3. Vad är kolhydrater? 4. Ge exempel på mat som innehåller mycket kolhydrater. 5. Varför är

Läs mer

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm

Kosttillskott. Fotbollskonferens 2015 01 16. Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm 1 Kosttillskott Fotbollskonferens 2015 01 16 Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm Problembild Miljardindustri med intensiv marknadsföring Vetenskapliga underlaget? Känslor - kändisar

Läs mer

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson För att använda pulsen som en mätare behöver du veta hur snabbt ditt hjärta kan slå maximalt, med andra ord vad du har för maxpuls. Det är viktigt att notera

Läs mer

Träningsprogram för sluttid 2.30h på Lidingöloppet 30K.

Träningsprogram för sluttid 2.30h på Lidingöloppet 30K. sprogram för sluttid 2.30h på Lidingöloppet 30K. Välkommen att Run Happy tillsammans med Club Running Sweden och Rubin McRaes träningsprogram för dig som har Lidingöloppet som mål. Det här programmet är

Läs mer

Nutritionsstrategi för en elitsatsande triathlet

Nutritionsstrategi för en elitsatsande triathlet CM MASSAGE & FRISKVÅRD Nutritionsstrategi för en elitsatsande triathlet 12/23/2010 Triathlon Triathlon är en uthållighetsidrott där man kombinerar de olika momenten simning, cykling och löpning och utför

Läs mer

Uppvärmning. Vad händer i kroppen. Minskar risken för skador. Öka prestationsförmågan.

Uppvärmning. Vad händer i kroppen. Minskar risken för skador. Öka prestationsförmågan. TRÄNINGSLÄRA Uppvärmning Varför Minskar risken för skador. Öka prestationsförmågan. Vad händer i kroppen Ökad cirkulation höjer kropps & muskeltemperaturen vilket leder till mer syre till arbetande muskler.

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Kost & idrott. Andreas B Fysakademin.se

Kost & idrott. Andreas B Fysakademin.se Kost & idrott Andreas B Fysakademin.se 1. Hälsa Viktkontroll Varför är kost viktigt? Hjärt och kärl sjukdomar Osteoporos osv 2. Livskvalitet 3. Prestation Kost & prestation P= förutsättningar x (timmar

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Äta för att prestera!

Äta för att prestera! Äta för att prestera! Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 woman) No Data

Läs mer

Teoripass 1 Kost. Syfte Syftet med lektionen är att försöka medvetandegöra eleverna på:

Teoripass 1 Kost. Syfte Syftet med lektionen är att försöka medvetandegöra eleverna på: Teoripass 1 Kost Inledning Vikten gällande kost i dagens samhälle har aldrig varit större än den är idag. Människor blir mer och mer medvetna om vad de stoppar i sig, men det finns även de som tror att

Läs mer

Bästa konditionsträningen på 30 min

Bästa konditionsträningen på 30 min Bästa konditionsträningen på 30 min - Örjan Ekblom -Forskare vid Åstrandlaboratoriet, GIH -Arbetar främst med studier kring hälsoeffekter av fysisk aktivitet och kondition. -Även intresserad av prestationsutveckling,

Läs mer

Föreningsträdet Kost och skador. Handledning Aktiva 14 år. Äta rätt Skador Uppföljning

Föreningsträdet Kost och skador. Handledning Aktiva 14 år. Äta rätt Skador Uppföljning Föreningsträdet Kost och skador Handledning Aktiva 14 år Äta rätt Skador Uppföljning Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa diskussioner

Läs mer

Aminosyranivåer i långsamma och snabba muskelfibrer förändringar under träning och återhämtning

Aminosyranivåer i långsamma och snabba muskelfibrer förändringar under träning och återhämtning S V E N S K I D R O T T S F O R S K N I N G - Aminosyranivåer i långsamma och snabba muskelfibrer förändringar under träning och återhämtning Uthållighetsträning och styrketräning påverkar nivån av aminosyror

Läs mer

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland.

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland. PRODUKTER ULTIMATE N AMINO ACIDS ULTIMATE NUTRITION AMINO2002 100tabs 532014-020 Neutral 330tabs 532015-020 Neutral Rena aminosyror i en lättupptaglig form. Perfekt för dig som inte gillar proteindrinkar.

Läs mer

Träningsprogram för sluttid 2.15h på Lidingöloppet 30K.

Träningsprogram för sluttid 2.15h på Lidingöloppet 30K. sprogram för sluttid 2.15h på Lidingöloppet 30K. Välkommen att Run Happy tillsammans med SPIF, Urban Tribes, och Rubin McRaes träningsprogram för dig som har Lidingöloppet som mål. Det här programmet är

Läs mer

Anders Szalkai. 32 år som löpare Vann Sthlm Mara 2001 OS/VM/EM 2.12.43 (3.08 min/km) Tränare Elit Motionärer. Format min träningsfilosofi

Anders Szalkai. 32 år som löpare Vann Sthlm Mara 2001 OS/VM/EM 2.12.43 (3.08 min/km) Tränare Elit Motionärer. Format min träningsfilosofi Anders Szalkai 32 år som löpare Vann Sthlm Mara 2001 OS/VM/EM 2.12.43 (3.08 min/km) Tränare Elit Motionärer Format min träningsfilosofi Träningsfilosofin Olika bakgrund Olika målbild Liknande upplägg Mix

Läs mer

Digestion. Kolhydrater. GI och GL

Digestion. Kolhydrater. GI och GL Digestion Kolhydrater GI och GL Digestion och absorption Munhåla Magsäck Tunntarm Tjocktarm Lever Claude C Roy et al 2006 Digestion = nedbrytning av föda Nutrienter och deras transport genom GI Tiden beror

Läs mer

TRÄNINGSLÄRA. kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan

TRÄNINGSLÄRA. kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan TRÄNINGSLÄRA kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan Prestationsförmåga 4 faktorer påverkar Yttre miljö Inre miljö Fysiska faktorer Psykiska faktorer Alkohol, narkotika,

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Andning och hälsa. Inledning. Läroplanen. Bakgrund

Andning och hälsa. Inledning. Läroplanen. Bakgrund Andning och hälsa Inledning Hur en person andas är av betydelse för personens välmående. Sättet att andas påverkar fysiologiska processer i kroppen som kan ge olika effekter. Läroplanen Experimentet tar

Läs mer

Träningsfysiologi (Energiprocesser)

Träningsfysiologi (Energiprocesser) Träningsfysiologi (Energiprocesser) Vad spelar det för roll för boxare? Mikael Mattsson? Boxning: Vilka krav? Hur ska man träna? 1 PINNSTOLEN ÄTA TRÄNA SOVA HELHETSPERSPEKTIV TEKNIK FYSIK KOST SÖMN TAKTIK

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

C-UPPSATS. Påverkar kolhydratdryck basketspelarens precision?

C-UPPSATS. Påverkar kolhydratdryck basketspelarens precision? C-UPPSATS 2007:134 Påverkar kolhydratdryck basketspelarens precision? Dimitrios Panagiotopoulos Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap 2007:134 - ISSN: 1402-1773

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person

Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademien Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person Studieperson Kön: Kvinna Ålder: 54 år Längd:

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Näringsrik)g mat för dig som tränar mycket

Näringsrik)g mat för dig som tränar mycket Näringsrik)g mat för dig som tränar mycket Sjöbo 20130424 Mimmi Kotka Nutri)onist Presta)onstriangeln - grunden för en god presta)on TRÄNING! VILA! PRESTATION! MAT! 1 Kompensa)onskurva Sömnbrist leder

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Norrköping 14 juni 2012

Norrköping 14 juni 2012 Norrköping 14 juni 2012 Träning inför Lidingöloppet personliga träningstankar baserade på erfarenheter och fysiologi. Norrköping 14 juni 2012 Löpträningen Mina egna erfarenheter...och lite fysiologi Min

Läs mer

Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och aminosyror i muskulaturen efter ett simulerat travlopp

Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och aminosyror i muskulaturen efter ett simulerat travlopp Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och i muskulaturen ett simulerat travlopp Bakgrund Det är väl känt att framförallt kolhydrater i form av glykogen i muskel och lever

Läs mer

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska komittén

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer