Tätning av ventilationskanaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tätning av ventilationskanaler"

Transkript

1 Tätning av ventilationskanaler En förstudie utförd av Katarina Högdal på uppdrag av BeBo

2 Bakgrund Teknikupphandling för VÅV ventilationsluft år Läckande kanaler i 9 av 10 fastigheter BeBo-medlemmar efterfrågade förstudie Bättre, mer kostnadseffektiva metoder Förstudiens innehåll: Problembedömning Potentialbedömning Marknadskartläggning

3 Problembedömning Läckande ventilationskanaler är en källa till stora energiförluster. Ökad elanvändning för fläktdrift Sämre värmeåtervinning Otäta kanaler kan innebära problem med inomhusklimatet Spridning av lukt och föroreningar Problem med över-/undertryck och ofrivillig ventilation Störst problem med: Plåt- och betongkanaler på vind Vertikala kanaler i tegel, betong och eternit Konverterade sopschakt

4 Potentialbedömning Otäta ventilationskanaler läcker i genomsnitt 0,12 l/m 2 s, enligt mätningar från TU VÅV. 80 % av befintliga flerbostadshus bedöms ha läckande ventilationskanaler, främst de byggda före Potentiell, nationell energibesparing beräknas till 110 GWh/år. Årlig energibesparing för kanaltätning (kwh/m 2 A temp ) Uppskattad area (milj. m 2 ) Total årlig energibesparing (GWh) F 0, ,2 FVP 1, ,8 FT 1,6 40,5 64,8 FTX 1,9 4,5 8,6

5 Möjligheter med kanaltätning Fastighetsägares mål med kanaltätning: Bättre inneklimat Minska elanvändning Klä in asbestelement Plåtkanaler på vind är ofta mer ekonomiskt att bytas ut För vertikala kanaler ses stora möjligheter med kanaltätning

6 Täthetsprovning Trycksättning av kanal Stickprov av utvald kanaldel Ger bra, noggranna värden men kräver tillgång till alla lägenheter längst ett schakt. Mäta och jämföra luftflöden Jämföra det summerade luftflödet vid alla frånluftdon med luftflödet vid frånluftsaggregatet. Luftflödet kan mätas med mätstosar/anemometer eller med spårgas. Mätmetoder är tillfredställande, men det saknas bra metoder för att lokalisera luftläckage. Spårgas, inspektionskamera, temperaturgivare

7 Tätning av befintliga plåtkanaler Tätningsmassa Passar för att täta skarvar och mindre hål i både cirkulära och rektangulära kanaler Ger godtagbar täthet, men beständigheten bedöms som dåligt i jämförelse med t.ex. FTX-aggregat Ventilationstejp Används främst till cirkulära kanaler Ger bra tätning, men inte så bra beständighet då tejpen ofta torkar ihop och spricker Vävtejp, Aluminiumtejp, PVC-tejp, Vulkatejp Krympbara skarvband För tätning av skarvar i cirkulära kanaler. Bandet lindas runt skarven och värms sedan upp varpå det krymper Aeroseal Teknik från USA Tätar från insidan med små partiklar som fäster vid läckor och tätar.

8 Tätning av murade kanaler Metod Passar till Positivt Negativt Täthetsklass Pris Keramiskt bruk/ Glidgjutning Stående, murade kanaler. Ej imkanaler. Slät kanalvägg, bibehållen kanalarea. Tung och smutsig applicering, risk för ljudbildning A/B 1500 kr/m Tätningsmassa Rena, relativt hela kanaler Klarar skarpa kurvor Fäster dåligt på vissa ytor 1500 kr/m Flexibla metallrör Stora, raka kanaler Garanterad täthet Minskad kanalarea, räfflad kanalvägg, risk för ljudbildning B/C kr/m Kompositrör Relativt raka kanaler Garanterad täthet, smidigt att installera, bibehållen kanalarea Osäkerhet kring material D kr/m Foderslang Raka kanaler med tryckfläkt Bibehållen kanalarea, slät kanalvägg Risk att slangen sjunker ihop B/C 1500 kr/m

9 Marknadsanalys Liten efterfrågan Stort behov, men kunskapsluckor Låg konkurrens och små produktionsvolymer Höga priser Hinder Höga priser Begränsat utbud Okunskap om tillgänglig teknik och kostnader Åtkomst vid genomförande Marknadsutveckling Större utbud, bredare kunskap, mer konkurrens och lägre priser Praktisk och kostnadseffektiv lösning som är good enough

10 Branschmöte Branschmöte 4/ deltagare fastighetsägare, leverantörer och branschorganisationer Följande punkter framhävdes: Utveckla en teknik som kan täta kanaler med 90 svängar utan att behöva ta upp hål i kanalen. Ta fram standarder för upphandling och entreprenad Utbildning/Kunskapslyft hos beställarna Beställarna måste våga beställa mer och även ställa högre krav på entreprenörerna Titta på metoder för relining av avlopp när man utvecklar metoderna för kanaltätning det finna många likheter. Teknikupphandling Demonstrationsprojekt/Pilothus Viktigt att läckande kanaler åtgärdas innan värmeåtervinning på ventilationsluften installeras.

11 Slutsatser Främst vertikala, murade kanaler är aktuella för kanaltätning, då dessa är svåra att byta. Många fastighetsägare är medvetna om problemen, men kunskapen om hur det kan åtgärdas och vilka lösningar som finns är inte lika utbredd. Det finns ett antal metoder för tätning, i olika prisklass och med olika resultat. Kunskapshöjande åtgärder i beställarledet behövs, för att öka medvetenheten om vilka lösningar som finns. Vissa metoder behöver teknikutveckling En utveckling av metoderna behövs för att göra de mer rationella och anpassade efter beställarnas behov. Test och utvärdering av tätningsmetoder.

12 Framtidsspaning Linervent AB Gummi, utan bisfenoler, som vrängs in i kanalerna och sedan trycks mot kanalväggen och härdas. Tätningsmetod som klarar 90-kurvor Testat på ett worst-case, utan rengöring av kanaler Provtryckt helt tätt, siktar på täthetsklass D Väntar på typgodkännande och Sunda hus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Lars Ekberg Åsa Wahlström CIT Energy Management 2012-04-11 Sammanfattning Denna förstudie behandlar

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp 1 2011-04-07 Åsa Wahlström CIT Energy Management Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm KANALSYSTEM PLACERING, UTFORMNING, INSPEKTION OCH RENGÖRING Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm Detta avsnitt beskriver vikten av att utforma och installera ett väl fungerande

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Upprättad av Anders Nykvist, WSP Environmental Stockholm, september 2012 1 Sammanfattning Denna förstudie är upprättad

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln

Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln Staffan Sjöberg & Duncan Watt Studentrapport Byggnadsteknologi Chalmers tekniska högskola Göteborg 2014

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ELIASSON Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Materialet håller men blir lätt för tunt

Materialet håller men blir lätt för tunt Relining TEMA Spolar tryggt. Tack vare gedigen upphandling och besiktning känner Hans Lindberg att han kan lita på att det relinade avloppet håller. Ställ krav på reliningen Materialen i sig håller. Det

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

RECON. Renoveringsvägg

RECON. Renoveringsvägg RECON Renoveringsvägg RECON Februari 2010 RECON Miljonprogrammet, under perioden 1965-1975 byggdes 25% av Sveriges nuvarande bostadsbestånd. Renovate construction Europrofil har utvecklat ett renoveringssystem

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik

Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Lågenergihus - inget nytt under solen! Tidigt 1980-tal 130 m 2 uppvärmd boyta Traditionellt enplans

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar. Certifierat av SP, VTT och Sintef

Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar. Certifierat av SP, VTT och Sintef Stambyte med badrumsrenovering på sju dagar Certifierat av SP, VTT och Sintef Det gäller att använda insidan Ett stambyte med badrumsrenovering är vida känt som en jobbig tid för den boende. Det bullrar,

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer