Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen"

Transkript

1 Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum Rapportnummer S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert nr. 2813, Passivhusexpert Civ. Ing. Per Karnehed Mätdatum:! Uppdragsgivare: Andreas Molin K a r n e h e d D e s i g n & C o n s t ru c t i o n A B p e k d c a b. s e H u n n e b e r g s g a t a n L i n k ö p i n g w w w. k d c a b. s e

2 Finnängen Datum Rapportnummer S 2 av ( 8 ) Bakgrund! 3 Lufttäthet! 3 Hur stora är otätheterna?! 4 Generellt om fastigheten! 5 Indata! 6 Mätutrustning! 6 Mätningens genomförande! 6 Provningsförhållanden! 6 Resultat! 7! 7 Lufttätheten jämfört mot målsättning! 8

3 Finnängen Datum Rapportnummer S 3 av ( 8 ) Bakgrund Lufttäthet För att en byggnad ska vara fuktsäker samt erhålla den beräknade energiförbrukningen krävs att klimatskalet är lufttätt. Ett sätt att verifiera klimatskalets lufttäthet är att sätta byggnaden under över- respektive undertryck och mäta hur många liter luft per sekund som krävs för att erhålla vald tryckskillnad, normalt 50 Pa, inomhus gentemot utomhusluften. Detta genomförs med en så kallad Blower-Door utrustning. Redovisning av lufttäthet Mätresultatet av lufttätheten redovisas i en tabell där det uppmätta läckaget i liter per sekund delas med olika areor eller volymer. Läckaget redovisas med som berättar att provtryckningen skett vid 50 Pa tryckskillnad inne mot ute. BBR anger att klimatskalets täthet ska relateras till arean av klimatskalets invändiga yta som angränsar mot mark och uteluft eller andra utrymmen som inte hålls uppvärmda till över 10. Denna area kallas A om. Hus byggda enligt BBR bör ha ett läckage understigande 0,8 l/s m 2 vid 50 Pa tryckskillnad mätt på A om för att inte få fuktrelaterade skador eller hög energiförbrukning. Så kallade Passivhus bör ligga under 0,3 l/s m mätt på A om. sker däremot i en volym som ibland avgränsas av både mark, uteluft och lägenhetsskiljande väggar, tak eller golv mot andra varma utrymmen. Denna avgränsande yta benämner vi A skal.

4 Finnängen Datum Rapportnummer S 4 av ( 8 ) Hur stora är otätheterna? Vid normal drift av fastigheten är det sällan 50 Pa tryckskillnad mellan inne och ute. I Kanada relateras det uppmätta läckageflödet till en tänkt otäthet i byggnaden vid tryckskillnaden 10 Pa, det så kallade EqLA. Värdet redovisas i cm Värdet ger en bra föreställning för att visa hur stor otätheten i klimatskalet egentligen är när fastigheten används på normalt sätt. Motsvarande storlek på hålet i klimatskalet vid 4 Pa tryckskillnad benämns ELA och redovisas i cm 2.

5 Finnängen Datum Rapportnummer S 5 av ( 8 ) Generellt om fastigheten Fastigheten är ett av de första husen i Sverige som har omvandlats från ett vanligt standardhus byggt 1976 till ett plusenergihus. Det vill säga att fastigheten genererar ett årligt nettoöverskott av elektricitet över ett års tid. Då ingår även hushållselen i detta. Innan renoveringen mättes läckaget till 1100 Då var den omslutande volymen ca 70 kvm mindre och 40 kvm mindre golvyta. Klimatskalet renoverades genom att den befintliga fasaden lufttätades på utsidan. Även taket åtgärdades på utsidan av råsponten genom att en träfiberskiva skruvades fast ovanpå taket. Därefter lufttätades tak, vägg, genomföringar och fönsteranslutningar med stomskyddet Sto Guard. Den första mätningen av lufttätheten genomfördes 11/ och gav ett läckage på 69 Nu, ett år senare var värdet 80 Pa. Största anledningen till den lilla ökning var sannolikt att en fönsterdörr inte gick att stänga fullt ut. Dörrbladet hade svällt och kärvade vilket gjorde att det läckte luft genom denna spalt.

6 Finnängen Datum Rapportnummer S 6 av ( 8 ) Indata Mätutrustning Lufttäthet mäts med en Blower-Door av märket Retrotec 3300 SR. Termografering utförs med en värmekamera av märket Flir b50. Lufthastigheten mäts med en varmtrådsanemometer av märket Kimo VT 100. Temperatur och luftfuktighet mäts med en hygrometer av märket Kimo HD 100. Mätningens genomförande Samtliga dörrar och fönster stängs. Rökkgångar tejpades för. Ventilationssystemet stängdes av och tejpades för i fasad. I en dörröppning monteras Blower Door utrustningen i en aluminiumram som sluter tätt mot karmen. Provningsförhållanden Temp inne: 22 Temp ute: - 10 Vind: 3 m/s RF inne: 45 % RF ute: 86 % Mätningen utfördes mellan klockan 12:00 och 14:00 Vädret var lugnt. Detta inverkar positivt på mätningen.

7 Finnängen Datum Rapportnummer S 7 av ( 8 ) Resultat Nr: Aom = Askal = Atemp = Referensytor Area av klimatskal mot mark och uteluft: (Invändig yta mot kalla utrymmen, mark eller uteluft) Area av tak, vägg och golv som avgränsar den provtryckta volymen (Invändig yta mot alla angränsande utrymmen) Area av golvyta där temp > 10, förutom garagets yta. (Ytan av innerväggar, trappor, schakt odyl inräknas) 450 m m m 2 V = Invändig uppvärmd volym som provtrycks 750 m 3 m 3 Tryck l/s läckfaktor l/s/m 2 Aom läckfaktor l/s/m 2 Askal läckfaktor l/s/m 2 Atemp läckfaktor l/s/m 3 V u ö m cm 2 (Så här stort hål vid 10 Pa) 60 cm 2 (Så här stort hål vid 4 Pa)

8 Finnängen Datum Rapportnummer S 8 av ( 8 ) Lufttätheten jämfört mot målsättning Riktvärdet på lufttäthet vid nyproduktion ligger kring ett läckage av 0,8 liter per sekund och kvm omslutande area, A om vid 50 Pa tryckskillnad. Välisolerade passivhus eller lågenergihus bör ligga under 0,3 l/s/m 2 vid 50 Pa tryckskillnad. Riktvärde nyproduktion i BBR Original innan renovering Krav för passivhus Mätning nr Mätning nr ,80 2,90 0,30 0,15 0,18 luftläckage uppmätt i liter per sekund per omslutande area vid 50 Pascal tryckskillnad mellan inomhus och utomhus l/s/m l/s/m l/s/m l/s/m Linköping 2012 Civilingenjör Per Karnehed

Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln

Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln Mätning av lufttäthet och beräknad inverkan på energianvändning vid användning av Renoveringssockeln Staffan Sjöberg & Duncan Watt Studentrapport Byggnadsteknologi Chalmers tekniska högskola Göteborg 2014

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Att uppnå god lufttäthet En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ELIASSON Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen

Läs mer

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Byggingenjörsprogrammet Examensarbete 15 hp Luftläckage I Småhus - Hur de upptäcks och attityderna till dem Viktor Olsson Halmstad vårterminen 2012

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av Passivhuset Bokliden 2010-05-31

Slutrapport Utvärdering av Passivhuset Bokliden 2010-05-31 21-5-31 s äldreboende, Mörarp 2:61, Helsingborgs Stad Uppdragsnummer: 214154 Helena Bülow-Hübe Specialist Energi & Byggfysik Tyréns Region Syd Avd f Energi & Miljö 4-698 16 83 2 (23) Sammanfattning En

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Energibesparingar i Bostadssektorn

Energibesparingar i Bostadssektorn Energibesparingar i Bostadssektorn Ombyggnad av ventilationssystem från F- till FTXutförande i befintligt bostadsområde Bagartorpsprojektet i Solna Redovisning av etapp 1 Ansvarig för projektet och medförfattare

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus

Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus Anslutning mellan bjälklag och yttervägg i lågenergihus Connection between intermediate floor and external wall in a low-energy house Edvin Lundström BY1503 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Passivhus. - Ett alternativ för äldre. Examensarbete: Henrik Brunbäck Ola Teinvall

Passivhus. - Ett alternativ för äldre. Examensarbete: Henrik Brunbäck Ola Teinvall Passivhus - Ett alternativ för äldre LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Institution för arkitektur och byggd miljö / Energi och byggnadsdesign Examensarbete: Henrik Brunbäck Ola Teinvall Copyright

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

Installationssystem i energieffektiva byggnader

Installationssystem i energieffektiva byggnader Passivhus Norden 2013 Installationssystem i energieffektiva byggnader Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11 Danderyd per.kempe@projektengagemang.se, (per.kempe@byv.kth.se)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt

Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt kommunala energi- och klimatrådgivare Välkommen! Syftet med denna marknadsöversikt är att hjälpa privatpersoner som dig att hitta småhusföretag

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer