Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006"

Transkript

1 Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Under året 2006 har vi haft en klart ökad aktivitet när det gäller arrangemang på biblioteket. Detta redovisas nedan i den kronologiska verksamhetsberättelsen. Vi har också arbetar i nätverk och noterar att mötesfrekvens, samt representation på mässor och dylikt tagit fart ordentligt under året. Vi har b l a haft en utställningsmonter tillsammans med Lund, Göteborg, Stockholms stadsbibliotek, samt Nutek på årets Bok & Biblioteksmässa och på Biblioteksdagarna i maj, arrangerade av Svensk Biblioteksförening. Under Almedalsveckan arrangerades ett seminarium om bibliotekens tjänster för småföretagare tillsammans med Nutek och Svensk Biblioteksförening där Företagsservice på Lunds Stadsbibliotek deltog. ALMI Företagspartner och Malmö NyföretagarCenter har vid ett flertal tillfällen haft välbesökta utbildningar på biblioteket och IFS har delat ut sitt årliga Nybyggarpris här i höst. Extra glädjande var att Skånes vinnare var de som slutligen fick motta det nationella priset som delades ut av Kungen. Nyheter under året är att vi iordningställt tre bokdepositioner på IFS, Malmö NyföretagarCenter och Midzone. Dessa kommer att bytas ut hela, eller delvis, under början av Det är ca 15 titlar med relevant litteratur för småföretagare som ingår i varje deposition. På böckerna har vi gjort reklam för Malmö stadsbiblioteks Företagsservice. Tanken är att företagarna ska vända sig hit för att få mer information och litteratur. Vi planerar också att starta upp en rådgivningshörna där man på en fast tid varje vecka kan tala med en rådgivare/expert från någon av de många lokala och regionala aktörer som arbetar med företagande. Vi har provat under november och december månad och det har hittills utfallit till belåtenhet. Det nationella nätverket Företagare på bibliotek har konstituerats och har nu ett trettiotal medlemmar runt om i landet. Medlemmarna är intresserade bibliotekarier som arbetar med service till företagare eller planerar att starta upp en sådan service. Inom Svensk Biblioteksförening finns det fackliga nätverket nu upplagt. Det finns även en styrgrupp med representanter även från andra organisationer och myndigheter som arbetar för gruppen småföretagare och nystartare. Denna styrgrupp är fristående från det fackliga nätverket men representanter från biblioteken ingår och tillvaratar det fackliga nätverkets intressen. När det gäller medieanskaffning och bestånd har vi fortsatt prioritera praktiska handböcker inom ekonomi och företagande. Vi har även satsat extra på litteratur om handel, import och export, samt skapat en särskilt entreprenörshylla med goda exempel och inspiration. Vi har skaffat en ny databas Market Manager för att bättre möta behovet av marknadsundersökningar och information om nya branscher. Detta är bara en sammanfattning av årets viktigaste händelser nedan följer en mera fullständig kronologisk verksamhetsberättelse - samt statistik.

2 Kronologisk verksamhetsberättelse om händelser under år 2006 på Företagsservice på Malmö stadsbibliotek: 12 januari möte med Plattform för Nyföretagande i Skåne-nätverket i Helsingborg. Informerade om biblioteket och Uppdrag jan 1 feb Studiebesök och nätverksmöte Företagsservice i Stockholm. Planering av bok & biblioteksmässan. Torsdagen den 2 februari, föreläsning för deltagare i Kooputvecklings arbetslöshetsprojekt på Studieförbundet vuxenskolan. Ca 25 deltagare. 6 februari - Malmö stads Näringslivsgala på konserthuset kvällen den 6 februari. Deltog tillsammans med Birgit o Brita från Lund (som gäster) torsdagen den 16 februari - Studiebesök från Färjelanda kommun. Kommunledningen var på besök för att bl a höra mera om Företagsservice. 1 timmes föredrag. Ca 10 personer. fredagen den 17 februari - Frukostföreläsning. Richard Mosell från MINC om Innovationsprocesser 75 personer kom dit. Onsdagen den 22 februari Rotarylunch med Elisabeth Brevenson berättade om Företagsservice. Ca 40 deltagare. Fredagen dem 24 februari föreläsning om Malmö stadsbiblioteks tjänster särskilt företagsservice för ca 25 personer på Praktiska Broar i Limhamn. Måndagen den 27 februari intervjuad av Jakob Harnesk för Länsbiblioteksutredningens räkning. Tisdagen den 14 mars undervisning för Bivilstuderande 2 ggr 30 minuter om databaser + litteratur vi använder inom ekonomi och företagsservice. Torsdagen den 16 mars möte med Tove Möller Andersson och Stefan Månsson från Näringslivskontoret. Informerade om hur vi arbetar med Företagsservice + lunchmöte och gemensam planering. Tisdagen den 21 mars t o m onsdagen den 22 mars var biblioteket delaktig i Uppdrag 24, en tävling i entreprenörskap för studenter på Malmö Högskola. Arrangemanget varade under 24 timmar och ca 50 studenter deltog. Tisdagen den 18 april skatteverket informerar om deklaration. Ca 80 deltagare Onsdagen den 19 april föredrag med powerpoint om biblioteket och i synnerhet Företagsservice på Rotarymöte på Konserthuset. Ca 40 deltagare. Fredagen den 21 april - Företagsfrukost med Charlotte Lorentz från ik2 om Innovation och design. Ca 90 deltagare anmälda.

3 torsdagen den 13 april fredagen den 21 april - Skatteverket var här vid fem tillfälle a två timmar åt gången och informerade om hur det går till att deklarera. Onsdagen den 25 april -. Nätverksmöte i Stockholm. Företagsservice i på svenska folkbibliotek. Planering av biblioteksdagarna och bokmässan. Onsdagen den 26 april - Loppet regionala företagsdagar. Företagsservice var på plats och presenterade sin verksamhet(katarina). Almi har nyföretagarträff här på biblioteket Företagsservice presenteras (Linda). Ca 50 deltagare. Torsdagen den 27 april visning av Företagsservice för personal från Växjö stadsbibliotek. Fredagen den 28 April -. Föredrag på konferens Referensarbete i förändring om företagsservice och hur vår referensservice ser ut. Ca 110 deltagare. Måndagen den 8 maj -. Nätverksmöte Samrådsgruppen Malmö på Anckargripsgatan 3. Torsdagen den 11 maj fredagen den 12 maj. Utställning i samband med biblioteksdagarna i Malmö på Malmö Högskola. Tillsammans med Lunds och Stockholms stadsbibliotek samt Nutek + ett gemensamt miniseminarium om Företagsservice. Ca 50 åhörare. Den 16 maj - Starta eget med Internationella Företagarföreningen i Sverige. Ca 80 pers Tisdagen den 23 maj.- Starta Eget information med Almi + Malmö NyföretagarCenter på biblioteket Ca 45 personer. Onsdagen den 7 juni - IFS Roadshow. En utställning med rådgivare från IFS på biblioteket + en inspirationsföreläsning i Hjalmar Gullberg-rummet. Ca 100 deltagare Tisdagen den 13 juni -. uppstartsmöte i Göteborg av nätverket Företagare på bibliotek. Måndagen den 7 augusti 25 augusti Nutek-utställning på avd Humaniora & Samhälle. Onsdagen den 9 augusti deltog i Midzones frukostföreläsning Nätverk presenterar sig Denna gången om Magma och Nerve-nätverken. Alla fick en möjlighet att presentera sig och så även vi på biblioteket! (Katarina deltog) Fredagen den 18 aug lördagen den 19 augusti var vi delaktiga i arrangemanget Låna en fördom på biblioteket. En engagerad företagare ur vårt nätverk lånade ut sig Matteus Åkesson från Midzone.

4 Fredagen den 1 september - Föreläsning på Praktiska Broar om Företagsservice i synnerhet och biblioteket i allmänhet. Ca 40 deltagare. fredagen den 8 september -Frukostföreläsning Danska wienerbröd och gratis rådgivning. Föreläsare från Öresundsutveckling, Öresunddirekt och EVU i Köpenhamn. Ca 80 pers. Onsdagen den 13 september - Studiebesök från Gävle. 2 personer. Fredagen den 15 september - Besök från NUTEK (Fredrik Lindberg), dels internutbildning av avdelningen, dels öppen mottagning i biblioteket. Invigning av Entreprenörshyllan. Tisdagen den 19 september - Samrådsmöte med övriga aktörer i Malmö hos ALMI på Baltzharsgatan. Onsdagen den 20 september IFS delar ut sitt årliga Nybyggarpris på Malmö stadsbibliotek. Prisutdelning samt underhållning i Gullbergrummet därefter en gemensam lunch i lunchrummet på fjärde våningen för inbjudna gäster. Ca 40 deltagare.. Almi har nyföretagarträff här på biblioteket Företagsservice presenteras. Ca 25 deltagare. Torsdagen 21 september - Frukostmöte, arrangerat av Drivhuset. Företagsservice presenteras. Mellan onsdagen den 20 september söndagen den 24 september var Företagsservice på den årliga Bok & Biblioteksmässan. Vi ställde ut i monter och bemannade bibliotekssidan tillsammans med personal från Stockholm, Lund och Göteborgs stadsbibliotek. Myndighetsdelen bemannades av representanter från Nutek och Skatteverket. På fredagen den 22 hade vi årsmöte på Göteborgs stadsbibliotek för intresserade bibliotekarier runt om i landet som ville komma med i vårt nybildade nationella nätverk Företagare på bibliotek. Det beslutades att Katarina Forsström på Malmö stadsbibliotek är ordförande under innevarande år och att byte av ordförande sker i samband med nästföljande Bok & Biblioteksmässa i Göteborg. I ordförandeskapet ingår att anordna en nätverksresa för fortbildning för intresserade samt en gemensam utbildningsdag, samt bevaka nätverkets intressen t e x i form av gemensamma upphandlingar m m. Onsdagen den 11 oktober - Starta företagsdag på Skatteverket Företagsservice var representerat. Almi har nyföretagarträff här på biblioteket Företagsservice presenteras. Ca 40 deltagare. Torsdagen den 12 oktober lördagen den 14 oktober. Nätverksresa till Berlin för Företagare på bibliotek nätverket. Studiebesök på Mässbiblioteket, AUMA och Svenska Exportrådet samt nätverksmöte. Onsdagen den 18 oktober - Frukostmöte, arrangerat av Midzone. Företagsservice presenteras. Fredagen den 27 oktober - Frukostföreläsning Internationell handel och tjänstedirektivet. Ca 50 deltagare.

5 Tisdagen den 31 oktober var delaktig i bemanningen av bibliotekets monter på skoldagarna. Företagsservice broschyrer var också med. torsdagen den 2 nov - Drop-in rådgivning med MNC på biblioteket mellan personer. Måndagen den 6 november - Samarrangemang med bl a NERV/e Ca 40 deltagare. Onsdagen den 8 november - Almi har nyföretagarträff här på biblioteket Företagsservice presenteras. Ca 50 deltagare. Måndagen den 13 november - Samrådsmöte på Stadsbiblioteket med övriga aktörer i Malmö Internutbildning av UC mellan Torsdagen den 16 november - Studiebesök från Göteborgs stadsbibliotek. Fredagen den 17 november - frukostföreläsning 23 nationaliteter på jobbet mångfald, integration och företagande. 130 personer. Visning av Företagsservice för HRMalmö, 10 deltagare. Torsdagen den 23 november Internutbildning UC och Market Manager. Fredagen den 1 december - Studiebesök från Helsingborgs stadsbibliotek som tänker dra igång med Företagsservice under våren. Måndagen den 4 december introduktion av Mats Johansson som kommer att arbetsträna på bibliotekets Företagsservice t o m maj månad 07. Tisdagen den 5 december drop-in rådgivning av Malmö NyföretagarCenter på biblioteket. 4 personer. Onsdagen den 6 december ALMI Företagspartner har Starta Eget utbildning mellan på biblioteket. Ca 25 deltagare. Företagsservice presenteras. Tisdagen den 12 december styrgruppsmöte för nätverket Företagare på bibliotek i Lund. Fredagen den 15 december möte på IKF för deras projekt Kompetens utan gräns för kvinnliga företagare intresserade av export/import. Företagsservice representerat. Måndagen den 18 december visning av Företagsservice + databaser för handelsgymnasieklass från Salliusgymnasiet i Eslöv. Ca 15 deltagare.

6 Statistik Antalet företagsrelaterade frågor vi får dagligen i våra informationsdiskar är en uppskattad siffra då det är svårt att mäta direkt. Vi uppskattar det till ca 10 företagsrelaterade frågor/ dag. På en årsbasis (beräknad på 260 årsarbetsdagar) utgör det ca företagsrelaterade frågor per år. Vi har exakt räknat besökare på arrangemang, samt utlån på vissa sektioner för att få en uppfattning om verksamhetens omfattning. Redovisning följer nedan: Antal besökare på våra frukostföreläsningar: 375 personer Antal besökare på våra övriga arrangemang/visningar: 1022 personer Antal besökare i huset: personer Antal utlån av Starta Eget litteratur: 786 utlån (omlån ej inräknade) Antal utlån av företagsekonomilitteratur (Qb) i stort: 9890 utlån (omlån ej inräknade) Katarina Forsström & Sofia Murray Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ MALMÖ Näringsliv MALMÖ Trade & Industry MALMÖ Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr 846501-8805 2006 07 01-2007 06 30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reflektioner kring året som gått... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Länsbibliotek Sörmland

Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland VERKSAMHET 2013 Foto: Anna-Lena Ahlström 05 Pojkar och unga män läser allt mindre 09 En berättelsevagn för de allra minsta 16 Möt din favoritförfattare vid Litterära caféer Länsbibliotek

Läs mer

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2008

Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Reseberättelse Kenya. 22 november 1 december 2013. Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013

Reseberättelse Kenya. 22 november 1 december 2013. Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013 Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013 Reseberättelse Kenya 22 november 1 december 2013 Hasan Kosic Katarina Möller 52an Baronbackarnas kultur- och fritidscenter Örebro kommun 2014-01-07-1 -

Läs mer

Kvinnors nätverk i Skåne

Kvinnors nätverk i Skåne Kvinnors nätverk i Skåne Samarbete och samverkan i nätverk och föreningar för företagande, kompetensutveckling och jämställdhet ResursCentrum för kvinnor i Skåne augusti 2005 I N N E H Å L L S F Ö R T

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015

Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1 BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Gästrike Ekogas AB har byggt

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event Årsrapport 2014 1 Leif Johansson, Xrayfoto AB Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event I januari 2014 stod vi med en tom spelplan, och ett år senare har vi tillsammans med er i näringen utvecklat spelreglerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013

Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013 1 (22) KRISTIANSTADS KOMMUN B IO SF ÄR E N H E T E N Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07102-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för naturum Vattenriket 2014-02-14 Verksamhetsberättelse för naturum Vattenriket År 2013

Läs mer

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK +DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer