MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ"

Transkript

1 MALMÖ Näringsliv MALMÖ Trade & Industry MALMÖ Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

2

3 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 Arbetsförmedlingen i Malmö 10 Coompanion 12 Drivhuset i Malmö 14 IFS Rådgivningscentrum Skåne 16 ik2 18 Internationella Kvinnoföreningen i Malmö 20 Malmö Stadsbiblioteks Företagsservice 22 Medeon Science Park 24 Minc 26 MNC Malmö 28 Selfmade 30 Skatteverket 32 Ung Företagsamhet Skåne 35 Andra organisationer och nätverk Grafisk produktion: 2LK.se, Malmö Foto: X-Ray/Leif Johansson Tryck: Holmbergs, Malmö

4

5 Välkommen till Malmös näringsliv Att bli egen företagare är idag en dröm för många. Att förverkliga egna idéer, styra över sin egen tid och kanske ge andra en chans till arbete. Men de första stegen, genom regelverk och byråkrati, kan kännas tunga. Här behöver även den mest utpräglade entreprenör stöd och hjälp på vägen. I den här guiden presenteras en rad olika organisationer, myndigheter och nätverk i Malmö som på olika sätt kan vara till nytta för nyföretagare. Bakom guiden står Malmö stads näringslivskontor. I vår verksamhet arbetar vi nära företagarnas vardag och verklighet i en ständig dialog kring näringslivets villkor. Vi arbetar för att stärka tillväxten i Malmö bland annat genom att öppna nätverk och forum där företagare kan mötas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Det är viktigt för oss, och för Malmö, att nyblivna företagare får det stöd de behöver. På vår hemsida hittar du fler nätverk. Många organisationer ger ett brett stöd till alla som vill starta eget, men det finns också organisationer och nätverk för specifika målgrupper som invandrare, kvinnor, innovatörer, studenter osv. Vi ses i Malmös näringsliv! Björn Bergman Näringslivsdirektör Malmö stad 5

6 Behöver du riskvillig finansiering? Funderar du på att starta eget och behöver hjälp med finansiering och rådgivning? ALMI Företagspartner vänder sig till dig som tänker starta eget företag, till små företag i en utvecklingsfas samt till innovatörer. ALMI har som uppdrag att bidra till utvecklingen av mindre företag och kan hjälpa dig som är i startskedet av en verksamhet. 6

7 Hur kan ALMI hjälpa dig? Huvudområdena för ALMIs verksamhet är riskvillig lånefinansiering samt rådgivning och kompetensutveckling till företagsledning, alltifrån perioden före företagsstart till företagets fortsatta utvecklingsfaser. Vid finansiering gör ALMI en bedömning som innefattar en sammanvägning av affärsidé, möjligheter på marknaden, det tänkta ekonomiupplägget och av dig som entreprenör och dina möjligheter att lyckas. ALMI kan också hjälpa dig med rådgivning om alternativ för finansiering av din verksamhet samt ge råd angående bankkontakter. Dessutom erbjuder ALMI finansieringsmöjligheter genom en egen lånefond som ett komplement till banklån. ALMI erbjuder kostnadsfria informationsträffar om företagsstart samt kurser och program om att driva företag där viss deltagaravgift tas ut. Personal På ALMI Skåne arbetar ett 20-tal personer. De flesta anställda har en bakgrund i näringslivet, ofta med inriktning på marknads- och ekonomifrågor. ALMI har kontor i Malmö, Ystad, Helsingborg och Kristianstad. ALMI Företagspartner Skåne AB Adress: Baltzarsgatan 22, Malmö Telefon: E-post: 7

8 Är du arbetslös? Arbetsförmedlingens programstöd till start av näringsverksamhet riktar sig till dig som har en genomtänkt verksamhetsplan eller affärsidé. För att kunna delta i programmet krävs att du fyllt 20 år, är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen samt har prövats och bedömts ha goda förutsättningar att driva företag. Även du som riskerar att bli arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen kan delta i programmet. 8

9 Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig? Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är matchningen, det vill säga att medverka till att arbetssökande så snabbt som möjligt ska få jobb och att arbetsgivare ska få tillräckligt kompetenta arbetssökande för att kunna anställa. I uppdraget ingår också att rusta och rehabilitera arbetssökande som behöver stöd för att få den kompetens arbetsgivarna frågar efter. Insatserna ska bidra till att vägen till arbete blir så kort som möjligt för arbetssökande. Programmet Stöd till start av näringsverksamhet är en del av detta. Om din handläggare på Arbetsförmedlingen bedömer att Stöd till start av näringsverksamhet kan vara ett alternativ för dig, blir du erbjuden att närvara vid ett informationsmöte. Vid detta möte erbjuds du en personlig genomgång av din affärsidé. Om du kommer överens med din handläggare om att gå vidare är nästa steg kurser i starta eget. Detta är ett erbjudande och inget måste. Arbetsförmedlingen erbjuder starta eget-kurser inom exempelvis bokföring och administration. Deltar du i programmet får du ett aktivitetsstöd. Beloppet på starta eget-bidraget är detsamma som din ersättning från arbetslöshetskassa eller alfakassa. Den som inte uppfyller villkoren för arbetslöshetskassa får aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. Stödet utgår under inledningsskedet av verksamheten och under en period på sex månader. Stöd medges inte i fall som kan snedvrida konkurrensen och hindra annan verksamhet. Personal Programmet Stöd till start av näringsverksamhet handläggs på Arbetsförmedlingen. Bedömning av affärsidé görs av konsulter i näringslivet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen i Malmö Adress: Södra Förstadsgatan 35 Box 17088, Malmö Telefon:

10 Vill du arbeta kooperativt? Ekonomisk förening är företagsformen för det kooperativa företagandet. En ekonomisk förening fungerar som vilket annat företag som helst vad gäller bokföring, deklaration och skatter. Skillnaden är att du inte har krav på en stor kapitalinsats. Ni måste vara minst tre personer för att starta ett kooperativt företag. Coompanion arbetar med rådgivning, information, utbildning och stöd för er som vill lära mer om företagande och det kooperativa arbetssättet. 10

11 Hur kan Coompanion hjälpa dig? Coompanion kan demokratiskt företagande och kooperativ utveckling. Vi ger kostnadsfri rådgivning, från idé till framgångsrikt företag, till personer som vill förverkliga idéer tillsammans. Coompanion hjälper människor i hur man samarbetar i ett gemensamt företag och ger ekonomisk och juridisk rådgivning. All rådgivning är konfidentiell och kostnadsfri. Coompanion informerar om kooperativt företagande och det kooperativa arbetssättet för både små och stora grupper. Genom rådgivning, utbildning och information ökar vi kunskap erna om och intresset för kooperativa företag och ekonomiska föreningar. Som medlem eller kund hos Coompanion kan du köpa böcker i företagande till reducerade priser. Även de kooperativa företag som vill utveckla sin verksamhet kan anlita Coompanion som konsulter. Coompanion erbjuder även rådgivning via internet. Personal På Coompanion arbetar fyra rådgivare samt ett antal fristående konsulter. Personalen har utbildning och kompetens inom bland annat marknadsföring, ekonomi, organisationsutveckling, processledning och pedagogik. Coompanion Skåne Adress: Anckargripsgatan 3, Malmö Telefon: E-post: 11

12 Läser du vid Malmö högskola? Drivhuset i Malmö är en resurs för dig som studerar vid Malmö högskola och som vill förverkliga dina idéer. Drivhuset inspirerar till entreprenörskap, erbjuder stöd i startaeget-processen samt tillhandahåller arbetsplats i Drivhusets Förinkubator där du kan utvecklas efter dina egna förutsättningar. 12

13 Hur kan Drivhuset hjälpa dig? Drivhuset erbjuder dig kostnadsfri, konfidentiell vägledning och är ett professionellt bollplank när du vill diskutera en idé. Drivhuset hjälper dig att strukturera upp din idé och ta den vidare steg för steg efter dina egna förutsättningar. I Drivhusets Förinkubator kan du arbeta med din idé och finna synergier tillsammans med andra företagare. Drivhuset finns till hands även efter ett företags start där ett system finns för att skapa trygghet i företagarens nya roll. Drivhuset kan lära dig mer om idégenerering, förhandlingsteknik, säljteknik, projektledning, nätverksbyggande och andra ämnen som en idéutvecklare bör ha i bagaget. Drivhuset bedriver utbildningar i att starta eget, men har även utbildningar för den som redan driver företag. De bästa idéerna föds ofta i samspel mellan ungt och djärvt och gammalt och beprövat. Drivhuset arbetar därför mycket med att koppla ihop studenter med näringslivet via sitt stora nätverk. Personal På Drivhuset i Malmö arbetar tre personer fördelat på en VD och två projektledare. Alla har erfarenheter från studentlivet och eget företagande. Drivhuset Adress: Malmö högskola, Malmö Besöksadress: Studentcentrum, Norra Neptunigatan 1 Telefon: (81, 82) E-post: 13

14 Är du född utomlands? Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) är en rikstäckande organisation som arbetar för invandrarföretagandet i Sverige. IFS vänder sig till dig som är född utomlands eller har minst en förälder född utomlands och som vill starta eller redan driver ett företag. 14

15 Hur kan IFS Rådgivningscentrum Skåne hjälpa dig? IFS Skåne erbjuder personlig rådgivning och praktiskt stöd både vid och efter starten av ditt företag. Tjänsterna är kostnadsfria och konfidentiella. Rådgivningen sker på svenska, arabiska, bosniska, engelska, kurdiska, polska och serbokroatiska. IFS Skåne fokuserar på rådgivning i startskedet. Du får information, rådgivning och praktisk hjälp inom ekonomi, juridik, marknadsföring samt export/import. Skriftlig företagsinformation samt en mall för affärsplan, översatta till 10 olika språk, kan hämtas kostnadsfritt på Konkret utvecklar IFS din affärsidé, arbetar aktivt med din affärsplan, sätter upp budget, söker bank- och ALMI-lån, söker tillstånd, vägleder vid marknadsföring, registrerar ditt företag hos Skatteverket och Bolagsverket, bildar bolag samt skriver kompanjonsavtal, ger rådgivning vid företagsköp och mycket annat. IFS Skåne erbjuder även långsiktigt stöd till ditt företag genom att anordna kurser inom ekonomi och bokföring, marknadsföring och försäljning, affärsjuridik och offentlig upphandling. IFS informerar även om företagsfrämjande offentliga insatser samt anordnar gemensamma kompetenshöjande projekt finansierade med EU-medel. IFS Skåne har ett välfungerande nätverk och förmedlar kontakter med andra rådgivningsorganisationer, banker och ALMI Skåne, företagarföreningar samt invandrarföretag i sitt nätverk. Personal På IFS Skåne arbetar fyra företagsrådgivare med akademisk utbildning och kompetens inom ekonomi, juridik och marknadsföring. Personalen på IFS Skåne representerar de största invandrargrupperna och talar 8 olika språk. IFS Rådgivningscentrum Skåne Adress: Baltzarsgatan 22, Malmö Telefon: E-post: 15

16 Bär du på en idé? Har du eller ditt företag en produkt- eller tjänsteidé? ik2 vänder sig till enskilda innovatörer samt företag som vill utveckla en innovation. 16

17 Hur kan ik2 hjälpa dig? ik2:s mål är att fler innovationer ska få möjlighet att kommersialiseras och att fler företag ska få möjlighet att växa och utvecklas. ik2 erbjuder rådgivning i kombination med finansiering och kompletterar marknaden där den inte naturligt erbjuder sådana tjänster. ik2 erbjuder även en rad tjänster för att hjälpa dig i olika utvecklings- och projektfaser, hela vägen från idé till lönsamt förverkligande. ik2 hjälper dig bland annat med att kartlägga ditt projekts innovationshöjd och marknadspotential i ett tidigt stadium för att du ska kunna lägga en bra fortsatt strategi för arbetet. ik2 vill skapa en miljö där kreativitet florerar, där risktagande premieras och där människor med spännande idéer uppmuntras och belönas. Personal ik2 arbetar i en teamorganisation under sekretess där medarbetarna har olika kompetensområden, erfarenheter, kön och ålder. Exempel på representerad kompetens är teknik, juridik, ekonomi, design och marknadsföring/organisation. I de fall expertkompetens inom ett område inte finns inom vårt team, kan vi köpa in den från externa experter under sekretess, för att ge svar på olika frågor till ditt arbete. ik2 Adress: Anckargripsgatan 3, Malmö Telefon: (vxl) E-post: 17

18 Söker du ett kvinnligt nätverk? Internationella Kvinnoföreningen i Malmö riktar sig till alla kvinnor, men fokuserar på kvinnor som driver eller vill starta eget företag. Genom IKF kan du som kvinna öka ditt inflytande och stärka din ställning i samhället

19 Hur kan IKF hjälpa dig? Vid Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) finns företagarnätverket IQ-net. Nätverket består av en grupp kvinnliga företagare med olika etnisk bakgrund som träffas en gång i månaden för att utbyta erfarenheter, lära av varandra och tillsammans bli bättre företagare. Genom IKF:s virtuella nätverk Netmap kan du få kontakt med andra kvinnliga företagare i Skåne och Öresundsregionen och utbyta erfarenheter, finna samarbetspartners och få inspiration. Besök gärna Netmap på IKF verkar för jämställdhet, mångfald, integration och att kvinnligt företagande drivs framåt. Dels genom kompetenshöjande program för alla medlemmar och dels genom projekt och utvecklingsarbeten som gynnar tillväxt, sysselsättning och samarbeten i samhället mellan myndigheter, företag och organisationer inom Öresundsregionen, Norden och EU-länderna. Personal På föreningen finns projektledare och organisationssekreterare anställda. IKF har öppet vardagar klockan Utbildningar och konferenser är en annan del av IKF:s verksamhet. Medlemmarnas intressen och behov av kompetensutveckling avgör vilka projekt och utbildningar som genomförs. IKF kan hjälpa till med att söka projektmedel för exempelvis gemensam kompetensutveckling och andra projekt som gynnar kvinnors villkor och företagande. Sedan 2001 har IKF anordnat kompetensdagar med internationellt forum för kvinnliga företagare. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Adress: Spångatan 7, Malmö Telefon: E-post: 19

20 Vill du veta mer? På Stadsbibliotekets Företagsservice, avdelningen Humaniora/ Samhälle, kan du som funderar på att starta eget finna stora mängder relevant information. Fokus är på nyföretagare som är i startskedet. 20

21 Hur kan Företagsservice hjälpa dig? Företagsservice står för hjälp till självhjälp och alla tjänster är kostnadsfria. Personalen finns till hands och hjälper dig med informationssökning utifrån dina behov. I bibliotekets databaser kan du till exempel göra en marknadsundersökning, se hur det går för andra företag i din tänkta bransch eller kontrollera lönestatistik. Databaserna täcker hela Sverige och genom databasen Kompass täcks även övriga världen. Ekonomisk information om svenska företag hittar du i WebSelect. Databasen Market Manager hjälper dig att analysera branscher och göra marknads analyser. I databasen Affärsdata finner du artiklar och information om näringslivet från Sveriges viktigaste nyhetsmedia. Biblioteket har mycket litteratur inom ämnet starta eget och inspirationslitteratur om entreprenörer. Här hittar du även böcker och tidskrifter som tar upp ämnen som redovisning, marknadsföring, försäljning, lagar och regler, miljöarbete med mera. Företagsservice erbjuds under bibliotekets öppettider, totalt ca 60 timmar i veckan. Företagsservice erbjuder med jämna mellanrum frukostföreläsningar, utbildningar och program för nyföretagare. Företagsservice strävar efter att vara en lokal resurs, vägvisare och mötesplats för de som funderar på att starta eget eller är egna företagare med behov av information. Vi samarbetar med organisationer som riktar sig mot nyföretagare och synliggör deras tjänster på biblioteket. Personal På avdelningen arbetar 17 personer som alla kan hjälpa till med Företagsservice. På biblioteket finns även personal specialiserade på näraliggande ämnen som juridik, eu-kunskap, design, miljö med mera. Malmö Stadsbiblioteks Företagsservice Adress: Huvudbiblioteket, Kung Oscars väg Malmö Telefon: E-post: www2.malmo.stadsbibliotek.org 21

22 Vill du starta eget inom life science? Medeons inkubator har 100 procent fokus på stöd till nystartade verksamheter inom life science. En perfekt tillväxtmiljö med tillgång till branschspecifik coachning, affärsrådgivning, utbildning och andra tjänster. 22

23 Hur kan Medeon hjälpa dig? På Medeon menar vi att varje tillväxtbransch har sina speciella behov. Och att det krävs en speciell sorts människor, lokaler och tjänster för att tillgodose dessa. Medeon är forskningsparken för oss inom life science. Hit flyttar företag verksamma inom bl a medicinteknik, läkemedel och hälsovård. Tillsammans skapar vi en miljö som är ovanligt fokuserad, kreativ och rik på medicinsk kompetens. Framgångarna och den speciella Medeon-andan har gjort att de flesta företagen stannat kvar och att vi nu kan planera för en expansion av forskningsparken. Målet är att erbjuda fler life science-företag ett centralt placerat kontor på Medeon i Malmö, med god service och unika nätverksmöjligheter. Alla kan inte bli Medeon-företag Varje företag i forskningsparken har genomgått en enkel men viktig granskning avseende inriktning och verksamhet. Grundkriteriet är en affärsidé för produkter eller tjänster inom life science. Målet är att skapa en stimulerande företagsmiljö med maximalt kompetensutbyte. Personal Teamet på Medeon har mångårig erfarenhet från det privata näringslivet inom marknadsföring, försäljning, ekonomi och företagsledning. Vi har också nära samarbeten med övriga aktörer i det regionala innovationssystemet. Medeon Science Park Adress: Per Albin Hanssons väg 41, Malmö Telefon: E-post: 23

24 Behöver du hjälp att utveckla din idé? Företagsinkubatorn Minc riktar sig mot dig som vill utveckla en affärsidé till ett livskraftigt företag. Din affärsidé ska visa på nytänkande inom sitt område och ha en intressant tillväxtpotential. 24

25 Hur kan Minc hjälpa dig? Minc är ett bolag som ägs av Malmös stad och finansieras bland annat av Malmö stad, Innovationsbron Syd och Sparbanksstiftelsen Skåne. Minc är placerat i Västra Hamnen, granne med Malmö högskola och ett expanderande näringsliv, mitt i Malmös nya tillväxt område. På Minc finns samlad kompetens och erfarenhet från olika områden för att täcka växande företags behov. Tillsammans med entreprenören försöker Minc skapa de bästa förutsättningarna för att företaget ska lyckas i sin utveckling. Minc/Incubator På Minc/Incubator kan utvalda företag sitta i två år och under de intensiva åren stöttar Minc med bland annat: rådgivning inom till exempel organisation, affärs- och produktutveckling och marknadsföring. utbildning inom bland annat ledarskap, försäljning och marknadsföring. nätverk och kontakter till utvecklingsresurser, branschkompetens, strategiska kunder med mera. relationer till investerare och riskkapital. arbetsplats i en dynamisk kontorsmiljö speciellt anpassad för mindre tillväxtföretag. I dag finns ett 20-tal tillväxtföretag på Minc/Incubator. Tror du att du och din affärsidé skulle må bra av att utvecklas på Minc? Kontakta oss för ett första möte! Mincs övriga verksamhet består av Minc/Workspace och Minc/Meeting. Minc/Workspace Hösten 2006 öppnade Minc/Workspace, en modern, flexibel och högteknologisk kontorsmiljö för företag som vill vara i en innovativ miljö tillsammans med andra entreprenörer där du snabbt flyttar in och enkelt flyttar ut.8 Minc/Meetings Minc/Meetings är en mötesplats för entreprenörer, rådgivare och investerare där Minc hjälper till med anpassade möteslokaler och/eller innehåll till workshops, föreläsningar och seminarier. Personal På Minc finns affärscoacher anställda för att hjälpa växande bolag. Mincs coacher är specialister inom olika områden och har mycket erfarenhet från att arbeta med entreprenörer. Vi använder också specialkompetens från externa konsulter samt arbetar nära våra nätverkspartnerföretag för att kunna specialrikta insatser och utbildningar för företagen på Minc/ Incubator. Läs mer om vår personal och om Minc på Minc Adress: Anckargripsgatan 3, Malmö Telefon: E-post: 25

26 Drömmer du om att starta eget eller har du precis startat? Malmö NyföretagarCenter, MNC, vänder sig till alla som funderar på att starta eget företag. MNC kan hjälpa dig att utvärdera och gå vidare med din affärsidé, samt etablera kontakt med andra företag, banker och myndigheter. MNC är din kontaktpunkt i ett stort nätverk av människor och företag som har ett uttalat intresse för framgångsrikt nyföretagande. 26

27 Hur kan MNC hjälpa just dig? MNC hjälper dig med just det du behöver hjälp med från idé till verklighet. MNC vänder sig till alla som funderar på att starta eget eller nyligen har startat. Vi hjälper dig med värdefulla kontakter, att utvärdera din affärsplan, budget, marknadsföring och andra frågor som kan dyka upp. Börja med att kontakta MNC så guidar vi dig på rätt väg redan från början. MNC arrangerar bland annat kostnadsfria informationsmöten, kortare utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, admini stration och mycket annat. Aktuella aktiviteter hittar du på vår hemsida. MNC ger också individuell rådgivning kostnadsfritt. Det betyder att vi sitter ner och pratar om just din idé och lägger upp en plan Från idé till verklighet! Vi har givetvis tystnadsplikt och du är välkommen regelbundet om det behövs. Personal MNCs rådgivare har lång erfarenhet från ledande ställning i näringslivet och som egen företagare. Stiftelsen Malmö NyföretagarCenter MNC Malmö NyföretagarCenter Adress: Djäknegatan 28, Malmö Telefon: E-post: 27

28 Är du kreativ? Kanske vill du sälja ditt eget klädesmärke över Internet, hålla en insamling till ett krigsdrabbat område eller förpacka din unika idé? Nu startar Selfmade sin verksamhet i Malmö! 28

29 Hur kan Selfmade hjälpa dig? Har du en idé som du vill förverkliga? På Selfmade ger vi energi, kunskap, perspektiv och mycket mer så att dina hinder blir mindre och möjligheterna till framgång större! Vi fungerar som en plattform för drivna och kreativa människor som vill göra det själva. Inga förkunskaper krävs, det enda du behöver ha med dig är en stark idé men framförallt kraften att genomföra den. coaching och ekonomisk hjälp i en kreativ miljö. Och du kan alltid komma till oss för att bara ta en fika! Till stöd har vi ett stort nätverk av kunnigt folk som kan hjälpa till i situationer där din egna kompetens brister. På Selfmade har vi också ett nätverk där tid och kunskap kan utbytas mellan olika parter. Personal På Selfmade jobbar två projektledare som arbetar för att fånga upp dina idéer och hjälpa dig att genomföra lyckade projekt. På Selfmade fokuserar vi på handling och aktivitet resultatet av en idé kan mest avnjutas när den har förverkligats. Om vi tror att du har vad som krävs kan du få råd, regelbunden Selfmade 29

30 Vill du veta mer om skatter och bokföring? Funderar du på att starta eget? Är du nyföretagare? På Skattekontoret i Malmö anordnas regelbundet informationsträffar för dig som funderar på att starta eget eller är nyföretagare. 30

31 Hur kan Skatteverket hjälpa dig? Som nyföretagare ställs du inför många olika utmaningar. En del av utmaningarna handlar om skatter, bokföring och mycket annat som måste skötas i ett företag. Kontakterna med Skatteverket är därför en viktig del av ditt företagande. Genom olika informationsinsatser vill Skatteverket underlätta för dig och ditt företag att göra rätt från början. På våra informationsträffar delar vi med oss av vår erfarenhet. Funderar du på att starta eget har Skatteverket information om hur du registrerar dig. Är du redan igång kan du få information om hur du ska sköta din bokföring, de olika skatteformerna, skattekontot, moms samt frågor om arbetsgivaravgifter. Skatteverket har också informationsträffar för dig som har internationell varuhandel. Vid dessa träffar finns även representant från Tullverket närvarande. För dig som ska deklarera ditt företag för första gången håller Skatteverket särskilda deklarationsträffar. Där visar vi hur du ska deklarera och vilka blanketter som du ska använda. Träffarna hålls både dag- och kvällstid på Skattekontoret i Malmö, Kungsgatan 15. Mer information om Skatteverkets informationsträffar hittar du på webbplatsen, Här kan du också anmäla dig. Alla informationsträffar är kostnadsfria. Personal På Skattekontoret i Malmö finns idag fyra skatteinformatörer som arbetar heltid med att ge information till nyföretagare, skolungdomar och andra viktiga målgrupper. Skattekontoret i Malmö Adress: Kungsgatan 15, Malmö Telefon: (skatteupplysningen), (växel) E-post 31

32 Är du mellan 16 och 20 år? Ung Företagsamhet, UF, vänder sig till dig som är mellan 16 och 20 år och studerar på gymnasienivå. Verksamheten finns på 45 gymnasieskolor i Skåne. Ung Företagsamhet erbjuder dig utbildning i företagande och näringslivets villkor. 32

33 Hur kan Ung Företagsamhet Skåne hjälpa dig? Genom Ung Företagsamhet får du möjligheten att under sakkunnig ledning driva ett företag under ett läsår. Arbetet sker både i skolan och på fritiden. Först måste du komma fram till en affärsidé. Därefter får du utföra en marknadsundersökning, budgetering och övriga delar i en riktig affärsplan. Ung Företagsamhet tillhandahåller utbildningsmaterial hela vägen. Varje UF-företag drivs av fyra till fem gymnasieelever i samarbete. Varje företag får stöd och hjälp av lärare och rådgivare från näringslivet. Ung företagsamhets pedagogik bygger på problembaserat lärande, vilket innebär att lärare och rådgivare inte fungerar som facit, utan mer som guider och coacher för dig som deltar i utbildningen och drivet ett företag. och näringsliv och ger dig många möjligheter till kontakt och utbyte med näringslivet. UF arrangerar även mässor, kick-off vid terminsstart och tävlingar, med mera. UF:s utbildning är kostnadsfri förutom det belopp på 300 kronor som varje UF-företag betalar i registreringsavgift. Pengarna går till olycksfallsförsäkring och företagsförsäkring för ditt företag. Personal Idag arbetar tre personer heltid på UF Skåne. Personalen har utbildning i pedagogik, beteendevetenskap och ekonomi och arbetslivserfarenhet från varierande områden. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från näringslivet som fungerar som mentor. UF fungerar som en länk mellan skola Ung Företagsamhet Skåne Adress: Box 473, Malmö Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1B Telefon: E-post: 33

34 Näringslivskontoret, Malmö stad, arbetar med att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Malmö. Det gör vi bland annat genom att förenkla och stödja näringslivets strävan att växa, ge stöd till innovativa miljöer och att marknadsföra Malmö som etableringsort. Läs mer på 34

35 Andra organisationer och nätverk. Företagsgrupper Bulltofta Företagsgrupp Hamnens Företagsgrupp Malmö Centrum Företagsgrupp Östergruppen Citysamverkan Fosieby Företagsgrupp Hyllie Företagsgrupp Limhamns Företagsgrupp Möllevångens Företagsgrupp Sofielunds Företagsgrupp Myndigheter och organisationer Bolagsverket Företagsregistrering Svenskt Näringsliv Tullverket Exportrådet Företagarna Nutek Skatteverket Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Patent- och registreringsverket 35

36 Näringslivskontoret Besöksadress Lugna gatan 84 Postadress Malmö stad, Malmö Telefon Fax E-post URL

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping

Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Behöver du hjälp att komma igång med ditt företag? En guide till nätverk & organisationer i Enköping Guiden delas kostnadsfritt ut till företagare i Enköpings kommun. Utgivare: Enköpings kommun, 2007 Kungsgatan

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och

Läs mer