VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD"

Transkript

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD

2 Inledning... 2 Programmets karaktär och uppbyggnad... 2 Syfte... 2 Genomförande... 3 Kalendarium och Läsårsinnehåll... 4 Kursplaner... 5 Specialidrott... 5 Läsårsplanering av specialidrottspassen i innebandy... 5 Specialidrottens bedömningar... 7 Läsårsplanering av Hälsopass... 8 År 1 Hälsa... 8 År 2 Ledarskap... 8 År 3 Hälsoentreprenören... 9 Organisation Rek-instruktörer Rek-gruppen...10 Rek-staben Elever Elevunderlag Elevrekrytering...11 Boende Träning Kontaktuppgifter

3 Verksamhetsbeskrivning Inledning har funnits i Karlstad sedan hösten Gymnasiet har ca 530 elever på 5 program, ett av programmen är Hälsa och Idrottsprogrammet. Hälsa och Idrottsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälsa och friskvård samt idrott, såväl som egen aktiv elitidrottare som föreningsledare. Programmet har tre idrottsinriktningar, fotboll, ishockey samt innebandy. Vi tar in elever på respektive inriktning och eleverna fördelas i 2 klasser/årskurs på Hälsa och idrottsprogrammet. Innebandy är en stark idrott i Karlstad och Värmland med många framgångsrika klubbar genom åren. Under de två år som bedrivit sin innebandyinriktning har vi samlat spelare från i stort sett hela Värmland. I skolans koncept ingår inte att du som elev skall spela för ett bestämt lag. Vi utbildar individuellt på dagtid och på kvällar och helger tar klubblagen ansvar för träningen. Vi samarbetar främst med Karlstad IBF samt Skattkärrs IK som båda har Karlstad och Tingvallahallarna som hemmaplan, där skolan också bedriver sin träning på dagtid. Vi deltar i år för första gången i Skol SM i Innebandy med våra elever i åk1 och åk2. Bäst lyckades flickorna som tog sig till finalspel och slutade på tredje plats och ett SM brons. Programmets karaktär och uppbyggnad Hälsa och Idrottsprogrammet är ett specialutformat program med kurser från främst Samhällsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet. Syfte Hälsa och idrott är en av världens snabbast växande branscher. Mot den bakgrunden är det självklart att ett antal elever riktar in sig mot programmets kurser, som träningslära, näringslära, ledarskap och människors sociala och kulturella förhållanden utgör en plattform för kommande yrkesval inom området. Hälso och Idrottsprogrammet är till för elever, som vill ha ett arbete inom idrott och hälsa. Kurser på programmet är, utöver kurser i idrott, också medicin, kostkunskap och människors kulturella och sociala förhållande. Av de många idrottsutövande ungdomar som finns är det endast en bråkdel som på sikt kommer att kunna livnära sig på sin idrott. Däremot finns det en stor och ökande arbetsmarknad för unga människor som vill arbeta med hälsa och idrott utan att själva tillhöra den professionellas skara. Hälso och idrottsprogrammet rymmer även möjlighet att träna på elitnivå i ishockey, fotboll och innebandy. Alla elever på programmet får två specialidrottspass under skoltid i veckan. Att arbeta utifrån ett hälsoperspektiv är viktigt både för våra elever och anställda men även på längre sikt för samhället. I allas intressen är att tillägna sig en ökad kunskap om folkhälsoarbete, hälsopedagogik och leverne. Omvärlden är full av möjligheter inom hälsosektorn och en stor del av våra elever väljer att vidareutbilda eller söka anställning inom detta område efter sin gymnasietid. 2

4 En annan väg som eleverna väljer är att medverka i människors rehabilitering tillbaka till ett vardagsliv efter mindre skada eller allvarligare sjukdom/skada som krävt en diagnos/prognos/operation/medicinering och insatser för att komma tillbaka. Den hjälp som dels betraktas som vård, dels som rehabilitering, ligger nära till hands för de elever som snabbt gör sig familjära med begreppen skador, sjukdom, rehabilitering och nya vardagsliv. Ytterligare en väg öppnar sig för de som vill prova sin talang och testa sin karaktär för att se hur långt man kan gå som idrottskvinna/man. Marknaden för idrottare är extremt konkurrensutsatt och träning i dels tekniska färdigheter och sportslig kompetens men även kompletteras med en mental styrka och en livsstil som är en förutsättning för framgång inom idrottsyrket. Det är av vikt att också notera att en del elever väljer vägen med ledarskapskurser och siktar in sig på idrottsligt ledarskap. Genomförande Skolans koncept bygger på att vi skall förbereda eleverna för arbetslivet och att skolan är en arbetsplats för våra elever. Med detta som bakgrund är skoldagen ordnad i två lektionspass á 3 timmar. Ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Alla idrottsliga aktiviteter bedrivs på förmiddagen mellan 9.00 och FM Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Special idrott Hälsopass Idrott och Hälsa A Hälsopass Special idrott EM Tillval Matematik A Engelska A Datakunskap Svenska A Exempel på schema för åk 1 3

5 Kalendarium och Läsårsinnehåll Specialidrott innebandy Augusti Elevintagning Teambuildning övningar Mentorssamtal September Rek stabs Utvecklingssamtal (innebandy) Föräldramöte Arbetslagsmöte Oktober Tränarmöte Rek grupp November Blivande HIP elever besöker skolan Öppet Hus Rek stab Mentorssamtal December Öppet Hus Tränarmöte Januari Rek stab SDF SM Hälsovecka Februari Rek Grupp Skidresa till Branäs Mentorssamtal Mars Utvecklingssamtal (innebandy) April SDF SM SM finaler Maj Rek stab Betygsättning åk3 Kvalitetsrapport Juni Betygsättning åk1 åk 2 Schemaläggning HIP 4

6 Kursplaner Specialidrott Specialidrottspasset är tillfället då eleverna får möjlighet att utifrån sin egen talang utveckla sig inom Innebandy. Vi har tre kurser inom specialidrott varav en är lokal kurs. Vi har specialidrott två arbetspass per vecka under alla tre åren och fördelningen av passen är enligt följande: Årskurs 1 Specialidrott A 150 p (av 200 p) 2 Specialidrott A 50 p (av 200 p) Specialidrott B 100 p 3 Specialidrott C, 200 p Läsårsplanering av specialidrottspassen i innebandy Årskurs 1 IDROTTSHISTORIA Innebandyns historia Innebandyns utveckling i Sverige Innebandyns utveckling i Europa och Världen Framtiden KLUBBUTVECKLING Klubbhistorik och utveckling Den egna klubben INNEBANDYSPELARENS UTVECKLING Historik Framtid Egna tankar och funderingar PRAKTISK LÄRA I Grundläggande passningsutveckling Grundläggande skottutveckling Grundläggande spelutveckling PRAKTISK LÄRA II Innebandypassets grundmoment Fysprofil och testmoment UTBILDNINGSDEL Föreningsdomarutbildning Barn och Ungdomsledarutbildning DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Hur fungerar ett distriktslag Vilka kriterier krävs för att delta i ett distriktslag 5

7 MATCHUTVECKLING Elitlagsbesök Div.1 lags besök FÖRELÄSARE En föreläsare bjuds in för att tala om Idrottshistoriken inom innebandy eller annan del i årskurs 1 utbildning. Årskurs 2 INNEBANDYUTVECKLING Spelarutveckling Klubb/Lagutveckling TRÄNINGSUTVECKLING Innebandyns träningsmoment Träningspassets utveckling Försäsong inomhus utomhus PRAKTISK LÄRA III Spelutveckling Uppspelsutveckling Positionsspelsutveckling Defensiva moment Offensiva moment Tempodelsinriktningar Matchspelsutveckling MATCHANALYS Statistik inom innebandy Att kartlägga sin motståndare ELITSATSNING Vad krävs Hur Upplägget MATCHUTVECKLING Elitlagsbesök dam/herr MENTALT TÄNKANDE INOM INNEBANDY Kommunikationsteknik Att tänka rätt Stress och avslappning OPTIMAL PRESTATION (IPT det ideala prestationstillfället) 6

8 Hur når vi bäst resultat Årskurs 3 PRAKTISK LÄRA IV Fysprofil och testmoment Spelutveckling för att nå en högre nivå Individuell träning PLANERING och GENOMFÖRANDE Att planera en skolturnering i innebandy Att genomföra en skolturnering i innebandy UTBILDNINGSDEL Barn och Ungdomsledarutbildning Block utbildning Ledarskapsutbildning MATCHUTVECKLING Elitlagsbesök Att jämföra olika elitlag TRÄNINGSLÄGER/UTVECKLINGSDAGAR 2 3 dagars utvecklingsläger ihop med andra John Bauergymnasier som har innebandy som inriktning. MENTALT TÄNKANDE INOM INNEBANDY Utvecklingsmoment inom området Specialidrottens bedömningar Specialidrotten verkar för att integrera elevens spelkunskaper med kunskaper i näringslära, idrottsskador, idrottspsykologi samt ledaregenskaper. Specialidrottsinstruktörerna arbetar utifrån följande profiler: NIVÅPROFIL DIVISIONSTILLHÖRIGHET Nivå och vilket lag i klubben, samt träningsmängd tid/vecka. KUNSKAPSPROFIL TEKNISK Färdighet FYSISK Genomförd fysisk profil utifrån tester som genomförs minst 1 gång per läsår, positiv fysisk utvecklingskurva. 7

9 IDROTT Spelförståelse Taktikförståelse Övningsförståelse Terminologi Förmåga att ta till sig instruktioner. KARAKTÄRSPROFIL LEDAREGENSKAPER Visar vägen för andra på och utanför planen och uppträder efter ordningsregler. INSTÄLLNING Rätt tid, plats och utrustning. Väl förberedd när det gäller sömn och kost. DELAKTIGHET Visar ansvarighet i gruppens utvecklingsprocess. Läsårsplanering av Hälsopass 2 pass/vecka där kurserna integreras och varvar teori med praktik. Respektive årskurs har sitt tema som genomsyrar arbetet. År 1 Hälsa Under det första året arbetar vi med att medvetandegöra eleven kring behovet att utveckla sig som individ i sitt idrottsutövande. Vi tar fasta på helheten när det gäller den aktiva människan, genom att lägga upp studierna kring kost, vila, psykiskt välbefinnande, ledarskap och integrera detta med fysisk aktivitet. Vi varvar således teoretiska studier med olika praktiska träningsmoment. Datorn och portfolioarbete är en viktig del i elevernas förvärvade kunskaper. Vi tar upp fysiologi, anatomi, prestations och socialpsykologi samt idrottsskador där eleverna lär sig att applicera sin nya kunskap på sig och sin idrott och där igenom lärs sig vad IPT (Det Ideala Prestationstillfället) innebär. Hälsa åk 1 innehåller följande kurser: Idrott och hälsa A, 100 p Medicinsk grundkurs, 100p Psykologi A, 50p Näringslära, 50p Datorkunskap 50p År 2 Ledarskap Under år 2 genomsyras utbildningen av ledarskap. Tanken är att jobba teoretiskt och praktiskt med ledarskap i de kurser som faller under temat. Tillämpningen börjar i den egna klassen för att sedan utvidgas mot skolan och i slutändan mot näringslivet. Exempel på arbetsområden är att planer och genomföra uppvärmning, aktiviteter inom lek och idrott till att i slutet av året arrangera en friluftsdag för en utomstående skola. Dessutom bör 8

10 eleverna under år två arbeta som personliga tränare i Hälsa och Friskvårdsblocket, tänkbara adepter kan vara personalen och andra elevgrupper på skolan. Hälsa åk 2 innehåller följande kurser: Idrott o hälsa B, 50p Ledarskap i lek och idrott, 50p Rehabilitering o habilitering, 100p Pedagogiskt ledarskap, 100 p År 3 Hälsoentreprenören Under det tredje året står entreprenörskapet i centrum. Nu omsätter vi våra kunskaper i skarpa projekt gentemot företag och andra externa kunder. Hälsa åk 3 innehåller följande kurser: Människan socialt och kulturellt, 100 p Projektarbete, 100 p Hälsopedagogik, 50p Projekt och företagande, 50p Ergonomi, 50p Diskussioner och arbete kring tävlingsetik, dopning samt kulturella skillnader är viktiga inslag under det tredje året. Under år 3 jobbar vi med temat entreprenörskap utifrån ett uppdrag att öka medvetenhet för kost/hälsa samt få igång friskvårdsaktiviteter för en befintlig grupp. Detta kan vara klasser, företag, arbetsplatser, föreningar etc. Arbetet sker i projektform där gruppen arbetar med förberedelser, studier och intervjuer, upprättande hälsoplaner, genomförande hälsoplaner samt utvärdering. Eleverna arrangerar även en hälsomässa där externa hälsoföretag bjuds in att delta. Denna mässa arrangeras för både den egna skolan och allmänhet. 9

11 Organisation Skolan har en rektor och två biträdande rektorer samt en profillärare/program. Biträdande rektor ansvarar för och leder arbetet på HIP (Hälsa och idrottsprogrammet) Arbetslaget innehåller lärare och specialidrottsinstruktörer, samtliga är anställda av skolan och har sin arbetsplats i, det för HIP, gemensamma arbetsrummet. Specialidrottsinstruktörer är mentorer för sina specialidrottselever. Detta gör att vi får en helhetssyn på våra elever. Vi kan mycket tidigt fånga upp elever som av någon anledning behöver elevstödjande insatser. Arbetslaget har veckovisa möten. Biträdande rektor deltar minst 2 ggr/månad. Rek-instruktörer Innebandy har två instruktörer som är anställda av skolan. dessa två har ett övergripande ansvar för innebandyverksamheten på HIP då det gäller rekrytering, karriärcoachning, kontakt med tränare, karriärplaner samt utvecklingssamtal (innebandy). Rek-gruppen Innehåller representant från Vibf, Rek instruktörer, lärare som undervisar i Hälsopassen samt elever från HIP. Gruppen genomför minst 3 protokollförda möten/år som berör förvaltning och utveckling av verksamheten. Rek-staben Sammanträder minst två gånger per termin och har ett operativt och mera kortsiktigt perspektiv i de frågor som behandlas. I staben ingår bl.a. huvudinstruktören och minst två Rek grupps ledamöter. Elever Elevunderlag Hälsa och idrottsprogrammets elever söker till via Karlstad kommuns intagningsenhet. HIP tar in ca innebandylever per läsår. Det krävs att eleven blir antagen på programmet för att bli en HIP elev på innebandygymnasiet. Utöver de som erbjuds plats på programmet finns en reservlista där elever kontaktas vid ev. elevavhopp. HIP eleverna väljer själva föreningstillhörighet men inackorderade elever erbjuds hjälp från instruktörerna att slussas in i någon av de föreningar som finns i Karlstad eller som skolan har ett samarbete med. Det är viktigt för skolan att se till att rätt nivå erbjuds och att samtidigt kunna säkerställa att eleven får rätt förutsättningar för utveckling och får en social hållbar situation på ett godtagbart sätt. Instruktörerna, mentorerna och hälsocoacherna finns som vuxenkontakt för eleven som en jourfunktion. De inackorderade erbjuds lunch och mellanmål varje dag på skolan. Frukost och middagslåda erbjuds varje dag till självkostnadspris. 10

12 Elevrekrytering HIP riktar sig till de elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en innebandysatsning med sikte mot elit. Helhet, harmoni, ansvar och motivation är viktiga pusselbitar i målet att efter 3 års studier på och HIP vara attraktiv för arbetsgivare och innebandyklubbar. Vi träffar våra blivande elever vid ett flertal tillfällen, allt för att både elev och skola skall få en så komplett bild som möjligt. 1. Gymnasiemässa för elever i åk 8 (april) 2. Intresserade elever besöker skolan (nov) 3. Kontakt med klubbar samt personlig ansökan till innebandy (nov ) 4. Prova på träning och öppet hus (dec) 5. Resultat av preliminär antagningen (feb april) 6. Individuella samtal och besök av presumtiva elever (feb maj) 7. Omvalsperiod för åk 9 med gymnasiemässa samt en prova på träning (april) 8. De slutligen antagna samlas i augusti för skolstart och teambuilding. Boende Skolan hjälper till med kontakter beträffande eget boende i Karlstad. har samarbete med såväl privata hyresvärdar för familjeboende som bostadsföretag. Skolan har även en Klassmorfar som fungerar som ett stöd för elever under skoldagen. Klassmorfar finns även tillgänglig som ett socialt stöd för inflyttade elever efter skoldagens slut. Frukost serveras på skolan varje morgon mellan till självkostnadspris. På eftermiddagen kl serveras mellanmål. Matlåda kan köpas för de som så önskar. Träning Specialidrottspassen genomförs i Tingvallahallarna, en anläggning som innehåller tre st. fullstora innebandyplaner. Inom hälsopassen används Tingvalla friidrottshall samt olika Gym. HIP har även tillgång till en sjukgymnast som hjälper elever vid skador med rehabiliteringsträning. 11

13 Kontaktuppgifter Bengt Haglund Rektor, Karlstad telefon rektor Telefon Administratör Mobiltelefon epost hemsida Madde Karlsson Gymnasielärare, Innebandyinstruktör, Karlstad Telefon vxl , Arbetsrum E post: webbsida johnbauer.nu Raimon Strömberg Konsulent Värmlands innebandyförbund Idrottens hus Industrigatan 1 Karlstad Telefon Mobil E post: webbsida 12

Kriterier för rekommenderade innebandygymnasier, REK

Kriterier för rekommenderade innebandygymnasier, REK Kriterier för rekommenderade innebandygymnasier, REK 1. Huvudansvarig för REK är respektive utbildningsgivare (kommun eller enskilt gymnasium). 2. REK ska ha ett etablerat samarbete med det specialdistriktsidrottsförbund

Läs mer

IGU. Arlanda gymnasiet. -Med kunskap och engagemang mot dina mål! IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala

IGU. Arlanda gymnasiet. -Med kunskap och engagemang mot dina mål! IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala IGU nu även på Arlanda gymnasiet IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Vad är IGU? Vad gör IGU? Hur gör IGU? Ansökan hösten 2008? Mål med kvällen 1 IGU s policy Vår policy

Läs mer

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15 ANNERSTA FOOTBALLL ACADEMY Annerstaskolan Kursplan Fotboll Åk 6-9 STRIVE TO BE THE BEST 1 2011-11-15 Fotboll Kursplan Fotboll Ämnets syfte Grundskolans utbildning i fotboll syftar till att fördjupa och

Läs mer

IGU s policy 2008-01-23. IGU s ledord för utveckling. Bäst helhet vinner Du och din omgivning Effektiva vanor Elda inte för kråkorna

IGU s policy 2008-01-23. IGU s ledord för utveckling. Bäst helhet vinner Du och din omgivning Effektiva vanor Elda inte för kråkorna Vad är IGU? Vad står vi för? Vad gör IGU? Hur gör IGU? Golfinriktningarna i Uppsala Frågor / vinn-vinn IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala IGU s policy Vår policy utgår

Läs mer

Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy

Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy Verksamhetsbeskrivning Sammanfattning Löfströms gymnasium erbjuder idag en högkvalitativ och framgångsrik satsning på innebandy. För att säkerställa

Läs mer

Beskrivning innebandyverksamheten på S:t Mikaelsskolan, Mora

Beskrivning innebandyverksamheten på S:t Mikaelsskolan, Mora Beskrivning innebandyverksamheten på S:t Mikaelsskolan, Mora Inledning Sedan ht 1999 har S:t Mikaelsskolan i samarbete med innebandyklubben KAIS Mora IF, (tidigare Kristinebergs AIS och Mora IBF), bedrivit

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Fotboll på Gymnasiet Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Tibble Fristående Gymnasium NIU Samarbetet mellan Tibble Gymnasium, AIK och Täby IS (numera Täby FK) startade läsåret 2009-2010.

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Sammanfattning Södertälje är en gedigen idrottsstad med ett mycket brett idrottsutbud och stor idrottstradition. Elitidrott finns i mycket stor omfattning och att erbjuda även elitsatsande

Läs mer

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy HAR DU DET SOM KRÄVS FÖR ATT BLI BÄST? Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy Stockholmsinnebandyn är med facit i hand duktig på att fostra talanger som inte bara representerar

Läs mer

IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE

IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE EN UTBILDNING FÖR IDROTTS- INTRESSERADE ELEVER OCH ELITSATSANDE IDROTTARE Vill du kombinera ett

Läs mer

IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.

IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN. IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT > > Möjlighet att kombinera studier med idrott > > Lärare och instruktörer med specialkompetens > > Bra lokaler och samarbeten med ledande klubbar > > Idrottsläger

Läs mer

Idrottsprogrammet ELIT

Idrottsprogrammet ELIT Idrottsprogrammet ELIT Är du en elitsatsande idrottstalang? Då är det här du ska tillbringa dina år på gymnasiet. Tillgängliga idrottskurser (hos IGU) Specialidrott Träningslära, Näringslära, Ledarskap

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Hagfors Innebandygymnasium (HIG)

Verksamhetsbeskrivning. Hagfors Innebandygymnasium (HIG) Verksamhetsbeskrivning för Hagfors Innebandygymnasium (HIG) BARN OCH UTBILDNING / HAGFORS KOMMUN Innehåll Sammanfattning HIG-verksamheten - en bakgrund Syfte Historik för HIG-verksamheten Organisationsschema

Läs mer

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL VAD VILL DU? Vill du gå en gymnasieutbildning och samtidigt göra en elitsatsning på handboll så är det dig vi vill satsa på. Du får personlig individuell utveckling

Läs mer

NIU elitidrottsgymnasi

NIU elitidrottsgymnasi NIU elitidrottsgymnasi um NIU idrottsgymnasium Alströmergymnasiet erbjuder Nationell Idrottsutbildning, NIU i gymnastik, handboll och fotboll. Utbildningen är certifierad av respektive specialförbund.

Läs mer

Tyresö Enskilda Gymnasium

Tyresö Enskilda Gymnasium När valet mellan utbildning och elitidrott inte är ett alternativ Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan. På ENGY Tyresö enskilda gymnasium ges du möjlighet att satsa på din idrott fullt

Läs mer

Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9

Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Hej! Borås Hockey bjuder in dig till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Söndag den 12/9 kommer vi hålla

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

KURSPLAN och MÅL. HÄLSOVÄGLEDARUTBILDNING, Utbildning till Diplomerad Hälsovägledare

KURSPLAN och MÅL. HÄLSOVÄGLEDARUTBILDNING, Utbildning till Diplomerad Hälsovägledare Version 2017.04.20 KURSPLAN och MÅL HÄLSOVÄGLEDARUTBILDNING, Utbildning till Diplomerad Hälsovägledare 2017 2018 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA Hälsoarbete hälsa och livsstil, yrkesinriktad profilutbildning!

Läs mer

När. idrottslig. Skolans. Skolans. för varje enskild elev. närhet till allt. med buss från. skolan. träningsmiljö. dina studier.

När. idrottslig. Skolans. Skolans. för varje enskild elev. närhet till allt. med buss från. skolan. träningsmiljö. dina studier. När valet mellan utbildning och elitidrottinte är ett alternativ! ENGY är nu igång på allvar. Nu är det dags att söka till höstterminen 2009. Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan.

Läs mer

VERKSAMHETER. Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) åk 1,2,3 Lokal idrottsutbildning (LIU) åk 1,2,3 Idrottsledarutbildning (ILU) åk 2 (3)

VERKSAMHETER. Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) åk 1,2,3 Lokal idrottsutbildning (LIU) åk 1,2,3 Idrottsledarutbildning (ILU) åk 2 (3) HISTORIA 1985 FÖRSTA IDROTTERNA PÅ IDROTTSGYMNASIET 1995 BETYG I ÄMNET SPECIALIDROTT INFÖRS 300p 2005 ÖKNING AV INTAGNA ELEVER 2008 GEMENSAM UNDERVISNING 2011 NY GYMNASIEREFORM (NIU/LIU) VERKSAMHETER Nationell

Läs mer

MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING. Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9

MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING. Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9 MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9 Tycker du om att idrotta och vill prova på många olika sorters idrotter. Vi menar att fysisk aktivitet stärker kroppen, ökar självkänslan

Läs mer

Beskrivning av innebandygymnasiet i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund

Beskrivning av innebandygymnasiet i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund Beskrivning av innebandygymnasiet i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund Skola och idrott Vi vill erbjuda våra elever ett stort urval. Om en 16-årig blivande gymnasist har som sin största önskan

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Kursplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Kursplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Kursplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN KURSPLAN. Ämne: Specialidrott, fotboll Kurs: Specialidrott A, 200 poäng Målsättning Kursen ska med

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Information till kontaktperson

Information till kontaktperson Uppdaterat: 2015-08-17 Information till kontaktperson Verksamhetsförlagd utbildning och praktisk tillämpning Institutionen för Hälsovetenskap Ansvarig: Hanna Forsberg Tel: 0920-49 30 60 E-post: hanna.forsberg@ltu.se

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Idrottsgymnasiet. Gotland

Idrottsgymnasiet. Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig! Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

MALMÖ STADS IDROTTSGYMNASIER Samlad information om dina möjligheter att kombinera idrott och studier

MALMÖ STADS IDROTTSGYMNASIER Samlad information om dina möjligheter att kombinera idrott och studier MALMÖ STADS IDROTTSGYMNASIER Samlad information om dina möjligheter att kombinera idrott och studier IDROTTSKLASSER Specialutformade program med idrottsinriktning Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Fotbollsakademi för flickor och pojkar!

Barn- och utbildningsförvaltningen Fotbollsakademi för flickor och pojkar! Fotbollsakademi för flickor och pojkar! Korsavadsskolan fortsätter hösten 2012 med att arrangera Fotbollsakademi i samarbete med Malmö FF. Fotbollsakademin startade hösten 2011 med en åk 7 och kommer att

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD)

GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD) GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS STÖRSTA

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

Välkomna till Sanda Idrottshögstadium. SIH en skola för dig som vill kombinera studier och idrott

Välkomna till Sanda Idrottshögstadium. SIH en skola för dig som vill kombinera studier och idrott Välkomna till Sanda Idrottshögstadium SIH en skola för dig som vill kombinera studier och idrott Gymnasium Gymnasiesärskola Grundsärskola Grundskola Verksamhetsidé Vi erbjuder våra ungdomar en stimulerande

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan? Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 26/10, onsdag

Läs mer

Idrottsgymnasiet. Gotland

Idrottsgymnasiet. Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Idrottsgymnasiet Gotland Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig! Syftet med idrottsgymnasiet är att elever ska få

Läs mer

Riksidrottsgymnasiet. Racing

Riksidrottsgymnasiet. Racing Riksidrottsgymnasiet Racing Framtidens racingförare ska utbildas Målet med Riksidrottsgymnasiet Racing i Mjölby är att utbilda talangfulla förare och ge dem förutsättningar att kunna bli morgondagens internationella

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Historia / bakgrund.

Historia / bakgrund. SANDÅKRASKOLANS IF Historia / bakgrund. För många år sen hade vi på skolan ett gäng pojkar i år 6 som mest sprang omkring och misskötte sig. Dåvarande rektorn bad mig prata med dem och jag ställde frågan

Läs mer

NIU STHLM. Nationell idrottsutbildning Innebandy

NIU STHLM. Nationell idrottsutbildning Innebandy NIU STHLM Nationell idrottsutbildning Innebandy Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy Stockholmsinnebandyn är med facit i hand duktig på att producera talanger som

Läs mer

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun Verksamhetsbeskrivning 081120 St:Olof Resursskola: Skolan ligger i ett kulturlandskap med skog och hav i omedelbar närhet. Skolan erbjuder undervisning i alla kärnämnen,

Läs mer

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Personlig Tränare Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att medverka till en god folkhälsa På individnivå

Läs mer

HAGA BG. Verksamhetsplan

HAGA BG. Verksamhetsplan HAGA BG Verksamhetsplan 2016-2017 Inledning Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra Haga BGs verksamhet. Innehållet i denna verksamhetsplan skall beskriva vad vi som NIU och basketgymnasium står för

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Gymnasium Gymnasiesärskola Grundsärskola Grundskola

Gymnasium Gymnasiesärskola Grundsärskola Grundskola Välkomna Gymnasium Gymnasiesärskola Grundsärskola Grundskola Sanda Idrottshögstadium en skola för dig som vill kombinera studier och idrott Verksamhetsidé Vi erbjuder våra ungdomar en stimulerande skolgång

Läs mer

Fotbollsakademi - för flickor och pojkar!

Fotbollsakademi - för flickor och pojkar! Fotbollsakademi - för flickor och pojkar! Simrishamns kommun startar hösten 2011 fotbollsakademi på Korsavadsskolan i samarbete med Malmö FF. Fotbollsakademin startar för blivande årskurs 7 och kommer

Läs mer

Idrottens Organisationsledarlinje Ämnesplaner 2015-2016 (med reservation för eventuella ändringar)

Idrottens Organisationsledarlinje Ämnesplaner 2015-2016 (med reservation för eventuella ändringar) Idrottens Organisationsledarlinje Ämnesplaner 2015-2016 (med reservation för eventuella ändringar) FOLKBILDNING Omfattning omkring 200 timmar Inom ämnet folkbildning får deltagaren olika ämneskurser inom

Läs mer

Lokal idrottsutbildning (LIU) Petter Svensson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland UAF Jan Christoffersson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland GI

Lokal idrottsutbildning (LIU) Petter Svensson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland UAF Jan Christoffersson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland GI Lokal idrottsutbildning (LIU) Petter Svensson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland UAF Jan Christoffersson samordnare Idrottsgymnasiet Gotland GI Syftet med Idrottsgymnasiet Gotland är att ge elever möjlighet

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

Läsåret 2012-13 Borås

Läsåret 2012-13 Borås Lokal arbetsplan Läsåret 2012-13 Borås Innehållsförteckning Rubrik Sida Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Pedagogisk profil... 4 Mål... 4 Omsorg om individen... 4 Kvalificerad utbildning... 4 Professionell

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Igelstavikens idrottsgymnasium

Igelstavikens idrottsgymnasium Igelstavikens idrottsgymnasium Igelstavikens gymnasium är Södertäljes kommunala Idrotts- och Hälsogymnasium. Här går elever som elitidrottar samtidigt som de vill ha en riktigt bra utbildning. Många av

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

KURSPLANER OCH BETYGSKRITERIER FÖR ÄMNET VOLLEYBOLL PÅ RIKSIDROTTSGYMNASIET I FALKÖPING, ÅLLEBERGSGYMNASIET

KURSPLANER OCH BETYGSKRITERIER FÖR ÄMNET VOLLEYBOLL PÅ RIKSIDROTTSGYMNASIET I FALKÖPING, ÅLLEBERGSGYMNASIET KURSPLANER OCH FÖR ÄMNET VOLLEYBOLL PÅ RIKSIDROTTSGYMNASIET I FALKÖPING, ÅLLEBERGSGYMNASIET Ämne: Volleyboll Kurs: Specialidrott A Förkunskapskrav: Antagen på RIG Kurskod: SC1201 Mål som eleverna skall

Läs mer

September Sapro Systems WinCalendar.com

September Sapro Systems WinCalendar.com September 2015 Sapro Systems WinCalendar.com GENERELL VECKA (DETTA ÄR EN VANLIG VECKA OCH SEDAN KAN DET VARIERA BEROENDE PÅ OM DET HÄNDER NÅGOT SPECIELLT) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Studieplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN STUDIEPLAN MÅLSÄTTNING Det här är Skånes Fotbollförbunds syfte och målsättning med fotbollsgymnasierna:

Läs mer

2015-2021 NIU-Handboll

2015-2021 NIU-Handboll Avtal 2015-2021 NIU-Handboll Följande avtal är idag upprättad för perioden 2015-2021 mellan Svenska Handbollförbundet gymnasieskola (skolan) (SHF) och Underskrift av ansvarig kommunal tjänsteman:... Underskrift

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

2013-04-28. Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar.

2013-04-28. Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. INSPIRATION CanadianSport for Life (CS4L)är ett projekt som syftar till att förbättra idrotten och den fysiska aktiviteten, så att fler kanadensare får kvalitativ träning, fler håller på längre, och att

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Tibble Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetet

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergsskolan Huddinge Kommun

Välkommen till Kvarnbergsskolan Huddinge Kommun Välkommen till Kvarnbergsskolan Huddinge Kommun Att välja till årskurs 7 2014/2015 Välkommen till Kvarnbergsskolan När du som förälder tillsammans med ditt barn funderar över vilka val som är aktuella

Läs mer

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - SKOLAN MITT I IDROTTEN

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - SKOLAN MITT I IDROTTEN BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - SKOLAN MITT I IDROTTEN Utbildningar 2016/2017 DIN KARRIÄR INOM IDROTTEN BÖRJAR NU! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste mötesplats! Välj Bosön Idrottsfolkhögskola och

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Hälsa, Idrott och Fritid

Hälsa, Idrott och Fritid Arbetsplan Hälsa, Idrott och Fritid Läsåret 2012-2013 Inledning Programmet inriktas mot verksamhetsområden där det huvudsakliga syftet är att främja hälsa. Eleverna tillägnar sig här grundläggande yrkeskunskaper

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) De reviderade certifieringskraven är framtagna av referensgruppen för NIU som består av ett antal representanter

Läs mer

VFF:s 14-årsläger 2011 Flickor 14/97 i Råda Pojkar 14/97 i Velen

VFF:s 14-årsläger 2011 Flickor 14/97 i Råda Pojkar 14/97 i Velen VFF:s 14-årsläger 2011 Flickor 14/97 i Råda Pojkar 14/97 i Velen Det år man fyller 14 år kan man som spelare bli involverad i Värmlands Fotbollförbunds distriktslagsverksamhet för första gången med möjlighet

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Verksamhetsplan och organisation Viktor

Verksamhetsplan och organisation Viktor Verksamhetsplan Golf akademin Fredrika Bremer Gymnasiet 2016/2017 Verksamhetsplan och organisation 2016-2020 Viktor G o l f a k a d e m i n F r e d r i k a B r e m e r G y m n a s i e t Innehållsförteckning

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 22 december 2003 Sammanfattning Denna skrift är framtagen för att förmedla Svenska Triathlonförbundets syn på tränarutbildningar. Skriften beskriver den

Läs mer

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN NATIONELL IDROTTSUTBILDNING Med stockholms bästa förutsättningar! Nationell Idrottsutbildning Fotboll Danderyds Gymnasium är godkänt av både skolverket och Stockholms fotbollsförbund

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM)

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS

Läs mer