VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD"

Transkript

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD

2 Inledning... 2 Programmets karaktär och uppbyggnad... 2 Syfte... 2 Genomförande... 3 Kalendarium och Läsårsinnehåll... 4 Kursplaner... 5 Specialidrott... 5 Läsårsplanering av specialidrottspassen i innebandy... 5 Specialidrottens bedömningar... 7 Läsårsplanering av Hälsopass... 8 År 1 Hälsa... 8 År 2 Ledarskap... 8 År 3 Hälsoentreprenören... 9 Organisation Rek-instruktörer Rek-gruppen...10 Rek-staben Elever Elevunderlag Elevrekrytering...11 Boende Träning Kontaktuppgifter

3 Verksamhetsbeskrivning Inledning har funnits i Karlstad sedan hösten Gymnasiet har ca 530 elever på 5 program, ett av programmen är Hälsa och Idrottsprogrammet. Hälsa och Idrottsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälsa och friskvård samt idrott, såväl som egen aktiv elitidrottare som föreningsledare. Programmet har tre idrottsinriktningar, fotboll, ishockey samt innebandy. Vi tar in elever på respektive inriktning och eleverna fördelas i 2 klasser/årskurs på Hälsa och idrottsprogrammet. Innebandy är en stark idrott i Karlstad och Värmland med många framgångsrika klubbar genom åren. Under de två år som bedrivit sin innebandyinriktning har vi samlat spelare från i stort sett hela Värmland. I skolans koncept ingår inte att du som elev skall spela för ett bestämt lag. Vi utbildar individuellt på dagtid och på kvällar och helger tar klubblagen ansvar för träningen. Vi samarbetar främst med Karlstad IBF samt Skattkärrs IK som båda har Karlstad och Tingvallahallarna som hemmaplan, där skolan också bedriver sin träning på dagtid. Vi deltar i år för första gången i Skol SM i Innebandy med våra elever i åk1 och åk2. Bäst lyckades flickorna som tog sig till finalspel och slutade på tredje plats och ett SM brons. Programmets karaktär och uppbyggnad Hälsa och Idrottsprogrammet är ett specialutformat program med kurser från främst Samhällsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet. Syfte Hälsa och idrott är en av världens snabbast växande branscher. Mot den bakgrunden är det självklart att ett antal elever riktar in sig mot programmets kurser, som träningslära, näringslära, ledarskap och människors sociala och kulturella förhållanden utgör en plattform för kommande yrkesval inom området. Hälso och Idrottsprogrammet är till för elever, som vill ha ett arbete inom idrott och hälsa. Kurser på programmet är, utöver kurser i idrott, också medicin, kostkunskap och människors kulturella och sociala förhållande. Av de många idrottsutövande ungdomar som finns är det endast en bråkdel som på sikt kommer att kunna livnära sig på sin idrott. Däremot finns det en stor och ökande arbetsmarknad för unga människor som vill arbeta med hälsa och idrott utan att själva tillhöra den professionellas skara. Hälso och idrottsprogrammet rymmer även möjlighet att träna på elitnivå i ishockey, fotboll och innebandy. Alla elever på programmet får två specialidrottspass under skoltid i veckan. Att arbeta utifrån ett hälsoperspektiv är viktigt både för våra elever och anställda men även på längre sikt för samhället. I allas intressen är att tillägna sig en ökad kunskap om folkhälsoarbete, hälsopedagogik och leverne. Omvärlden är full av möjligheter inom hälsosektorn och en stor del av våra elever väljer att vidareutbilda eller söka anställning inom detta område efter sin gymnasietid. 2

4 En annan väg som eleverna väljer är att medverka i människors rehabilitering tillbaka till ett vardagsliv efter mindre skada eller allvarligare sjukdom/skada som krävt en diagnos/prognos/operation/medicinering och insatser för att komma tillbaka. Den hjälp som dels betraktas som vård, dels som rehabilitering, ligger nära till hands för de elever som snabbt gör sig familjära med begreppen skador, sjukdom, rehabilitering och nya vardagsliv. Ytterligare en väg öppnar sig för de som vill prova sin talang och testa sin karaktär för att se hur långt man kan gå som idrottskvinna/man. Marknaden för idrottare är extremt konkurrensutsatt och träning i dels tekniska färdigheter och sportslig kompetens men även kompletteras med en mental styrka och en livsstil som är en förutsättning för framgång inom idrottsyrket. Det är av vikt att också notera att en del elever väljer vägen med ledarskapskurser och siktar in sig på idrottsligt ledarskap. Genomförande Skolans koncept bygger på att vi skall förbereda eleverna för arbetslivet och att skolan är en arbetsplats för våra elever. Med detta som bakgrund är skoldagen ordnad i två lektionspass á 3 timmar. Ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Alla idrottsliga aktiviteter bedrivs på förmiddagen mellan 9.00 och FM Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Special idrott Hälsopass Idrott och Hälsa A Hälsopass Special idrott EM Tillval Matematik A Engelska A Datakunskap Svenska A Exempel på schema för åk 1 3

5 Kalendarium och Läsårsinnehåll Specialidrott innebandy Augusti Elevintagning Teambuildning övningar Mentorssamtal September Rek stabs Utvecklingssamtal (innebandy) Föräldramöte Arbetslagsmöte Oktober Tränarmöte Rek grupp November Blivande HIP elever besöker skolan Öppet Hus Rek stab Mentorssamtal December Öppet Hus Tränarmöte Januari Rek stab SDF SM Hälsovecka Februari Rek Grupp Skidresa till Branäs Mentorssamtal Mars Utvecklingssamtal (innebandy) April SDF SM SM finaler Maj Rek stab Betygsättning åk3 Kvalitetsrapport Juni Betygsättning åk1 åk 2 Schemaläggning HIP 4

6 Kursplaner Specialidrott Specialidrottspasset är tillfället då eleverna får möjlighet att utifrån sin egen talang utveckla sig inom Innebandy. Vi har tre kurser inom specialidrott varav en är lokal kurs. Vi har specialidrott två arbetspass per vecka under alla tre åren och fördelningen av passen är enligt följande: Årskurs 1 Specialidrott A 150 p (av 200 p) 2 Specialidrott A 50 p (av 200 p) Specialidrott B 100 p 3 Specialidrott C, 200 p Läsårsplanering av specialidrottspassen i innebandy Årskurs 1 IDROTTSHISTORIA Innebandyns historia Innebandyns utveckling i Sverige Innebandyns utveckling i Europa och Världen Framtiden KLUBBUTVECKLING Klubbhistorik och utveckling Den egna klubben INNEBANDYSPELARENS UTVECKLING Historik Framtid Egna tankar och funderingar PRAKTISK LÄRA I Grundläggande passningsutveckling Grundläggande skottutveckling Grundläggande spelutveckling PRAKTISK LÄRA II Innebandypassets grundmoment Fysprofil och testmoment UTBILDNINGSDEL Föreningsdomarutbildning Barn och Ungdomsledarutbildning DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Hur fungerar ett distriktslag Vilka kriterier krävs för att delta i ett distriktslag 5

7 MATCHUTVECKLING Elitlagsbesök Div.1 lags besök FÖRELÄSARE En föreläsare bjuds in för att tala om Idrottshistoriken inom innebandy eller annan del i årskurs 1 utbildning. Årskurs 2 INNEBANDYUTVECKLING Spelarutveckling Klubb/Lagutveckling TRÄNINGSUTVECKLING Innebandyns träningsmoment Träningspassets utveckling Försäsong inomhus utomhus PRAKTISK LÄRA III Spelutveckling Uppspelsutveckling Positionsspelsutveckling Defensiva moment Offensiva moment Tempodelsinriktningar Matchspelsutveckling MATCHANALYS Statistik inom innebandy Att kartlägga sin motståndare ELITSATSNING Vad krävs Hur Upplägget MATCHUTVECKLING Elitlagsbesök dam/herr MENTALT TÄNKANDE INOM INNEBANDY Kommunikationsteknik Att tänka rätt Stress och avslappning OPTIMAL PRESTATION (IPT det ideala prestationstillfället) 6

8 Hur når vi bäst resultat Årskurs 3 PRAKTISK LÄRA IV Fysprofil och testmoment Spelutveckling för att nå en högre nivå Individuell träning PLANERING och GENOMFÖRANDE Att planera en skolturnering i innebandy Att genomföra en skolturnering i innebandy UTBILDNINGSDEL Barn och Ungdomsledarutbildning Block utbildning Ledarskapsutbildning MATCHUTVECKLING Elitlagsbesök Att jämföra olika elitlag TRÄNINGSLÄGER/UTVECKLINGSDAGAR 2 3 dagars utvecklingsläger ihop med andra John Bauergymnasier som har innebandy som inriktning. MENTALT TÄNKANDE INOM INNEBANDY Utvecklingsmoment inom området Specialidrottens bedömningar Specialidrotten verkar för att integrera elevens spelkunskaper med kunskaper i näringslära, idrottsskador, idrottspsykologi samt ledaregenskaper. Specialidrottsinstruktörerna arbetar utifrån följande profiler: NIVÅPROFIL DIVISIONSTILLHÖRIGHET Nivå och vilket lag i klubben, samt träningsmängd tid/vecka. KUNSKAPSPROFIL TEKNISK Färdighet FYSISK Genomförd fysisk profil utifrån tester som genomförs minst 1 gång per läsår, positiv fysisk utvecklingskurva. 7

9 IDROTT Spelförståelse Taktikförståelse Övningsförståelse Terminologi Förmåga att ta till sig instruktioner. KARAKTÄRSPROFIL LEDAREGENSKAPER Visar vägen för andra på och utanför planen och uppträder efter ordningsregler. INSTÄLLNING Rätt tid, plats och utrustning. Väl förberedd när det gäller sömn och kost. DELAKTIGHET Visar ansvarighet i gruppens utvecklingsprocess. Läsårsplanering av Hälsopass 2 pass/vecka där kurserna integreras och varvar teori med praktik. Respektive årskurs har sitt tema som genomsyrar arbetet. År 1 Hälsa Under det första året arbetar vi med att medvetandegöra eleven kring behovet att utveckla sig som individ i sitt idrottsutövande. Vi tar fasta på helheten när det gäller den aktiva människan, genom att lägga upp studierna kring kost, vila, psykiskt välbefinnande, ledarskap och integrera detta med fysisk aktivitet. Vi varvar således teoretiska studier med olika praktiska träningsmoment. Datorn och portfolioarbete är en viktig del i elevernas förvärvade kunskaper. Vi tar upp fysiologi, anatomi, prestations och socialpsykologi samt idrottsskador där eleverna lär sig att applicera sin nya kunskap på sig och sin idrott och där igenom lärs sig vad IPT (Det Ideala Prestationstillfället) innebär. Hälsa åk 1 innehåller följande kurser: Idrott och hälsa A, 100 p Medicinsk grundkurs, 100p Psykologi A, 50p Näringslära, 50p Datorkunskap 50p År 2 Ledarskap Under år 2 genomsyras utbildningen av ledarskap. Tanken är att jobba teoretiskt och praktiskt med ledarskap i de kurser som faller under temat. Tillämpningen börjar i den egna klassen för att sedan utvidgas mot skolan och i slutändan mot näringslivet. Exempel på arbetsområden är att planer och genomföra uppvärmning, aktiviteter inom lek och idrott till att i slutet av året arrangera en friluftsdag för en utomstående skola. Dessutom bör 8

10 eleverna under år två arbeta som personliga tränare i Hälsa och Friskvårdsblocket, tänkbara adepter kan vara personalen och andra elevgrupper på skolan. Hälsa åk 2 innehåller följande kurser: Idrott o hälsa B, 50p Ledarskap i lek och idrott, 50p Rehabilitering o habilitering, 100p Pedagogiskt ledarskap, 100 p År 3 Hälsoentreprenören Under det tredje året står entreprenörskapet i centrum. Nu omsätter vi våra kunskaper i skarpa projekt gentemot företag och andra externa kunder. Hälsa åk 3 innehåller följande kurser: Människan socialt och kulturellt, 100 p Projektarbete, 100 p Hälsopedagogik, 50p Projekt och företagande, 50p Ergonomi, 50p Diskussioner och arbete kring tävlingsetik, dopning samt kulturella skillnader är viktiga inslag under det tredje året. Under år 3 jobbar vi med temat entreprenörskap utifrån ett uppdrag att öka medvetenhet för kost/hälsa samt få igång friskvårdsaktiviteter för en befintlig grupp. Detta kan vara klasser, företag, arbetsplatser, föreningar etc. Arbetet sker i projektform där gruppen arbetar med förberedelser, studier och intervjuer, upprättande hälsoplaner, genomförande hälsoplaner samt utvärdering. Eleverna arrangerar även en hälsomässa där externa hälsoföretag bjuds in att delta. Denna mässa arrangeras för både den egna skolan och allmänhet. 9

11 Organisation Skolan har en rektor och två biträdande rektorer samt en profillärare/program. Biträdande rektor ansvarar för och leder arbetet på HIP (Hälsa och idrottsprogrammet) Arbetslaget innehåller lärare och specialidrottsinstruktörer, samtliga är anställda av skolan och har sin arbetsplats i, det för HIP, gemensamma arbetsrummet. Specialidrottsinstruktörer är mentorer för sina specialidrottselever. Detta gör att vi får en helhetssyn på våra elever. Vi kan mycket tidigt fånga upp elever som av någon anledning behöver elevstödjande insatser. Arbetslaget har veckovisa möten. Biträdande rektor deltar minst 2 ggr/månad. Rek-instruktörer Innebandy har två instruktörer som är anställda av skolan. dessa två har ett övergripande ansvar för innebandyverksamheten på HIP då det gäller rekrytering, karriärcoachning, kontakt med tränare, karriärplaner samt utvecklingssamtal (innebandy). Rek-gruppen Innehåller representant från Vibf, Rek instruktörer, lärare som undervisar i Hälsopassen samt elever från HIP. Gruppen genomför minst 3 protokollförda möten/år som berör förvaltning och utveckling av verksamheten. Rek-staben Sammanträder minst två gånger per termin och har ett operativt och mera kortsiktigt perspektiv i de frågor som behandlas. I staben ingår bl.a. huvudinstruktören och minst två Rek grupps ledamöter. Elever Elevunderlag Hälsa och idrottsprogrammets elever söker till via Karlstad kommuns intagningsenhet. HIP tar in ca innebandylever per läsår. Det krävs att eleven blir antagen på programmet för att bli en HIP elev på innebandygymnasiet. Utöver de som erbjuds plats på programmet finns en reservlista där elever kontaktas vid ev. elevavhopp. HIP eleverna väljer själva föreningstillhörighet men inackorderade elever erbjuds hjälp från instruktörerna att slussas in i någon av de föreningar som finns i Karlstad eller som skolan har ett samarbete med. Det är viktigt för skolan att se till att rätt nivå erbjuds och att samtidigt kunna säkerställa att eleven får rätt förutsättningar för utveckling och får en social hållbar situation på ett godtagbart sätt. Instruktörerna, mentorerna och hälsocoacherna finns som vuxenkontakt för eleven som en jourfunktion. De inackorderade erbjuds lunch och mellanmål varje dag på skolan. Frukost och middagslåda erbjuds varje dag till självkostnadspris. 10

12 Elevrekrytering HIP riktar sig till de elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en innebandysatsning med sikte mot elit. Helhet, harmoni, ansvar och motivation är viktiga pusselbitar i målet att efter 3 års studier på och HIP vara attraktiv för arbetsgivare och innebandyklubbar. Vi träffar våra blivande elever vid ett flertal tillfällen, allt för att både elev och skola skall få en så komplett bild som möjligt. 1. Gymnasiemässa för elever i åk 8 (april) 2. Intresserade elever besöker skolan (nov) 3. Kontakt med klubbar samt personlig ansökan till innebandy (nov ) 4. Prova på träning och öppet hus (dec) 5. Resultat av preliminär antagningen (feb april) 6. Individuella samtal och besök av presumtiva elever (feb maj) 7. Omvalsperiod för åk 9 med gymnasiemässa samt en prova på träning (april) 8. De slutligen antagna samlas i augusti för skolstart och teambuilding. Boende Skolan hjälper till med kontakter beträffande eget boende i Karlstad. har samarbete med såväl privata hyresvärdar för familjeboende som bostadsföretag. Skolan har även en Klassmorfar som fungerar som ett stöd för elever under skoldagen. Klassmorfar finns även tillgänglig som ett socialt stöd för inflyttade elever efter skoldagens slut. Frukost serveras på skolan varje morgon mellan till självkostnadspris. På eftermiddagen kl serveras mellanmål. Matlåda kan köpas för de som så önskar. Träning Specialidrottspassen genomförs i Tingvallahallarna, en anläggning som innehåller tre st. fullstora innebandyplaner. Inom hälsopassen används Tingvalla friidrottshall samt olika Gym. HIP har även tillgång till en sjukgymnast som hjälper elever vid skador med rehabiliteringsträning. 11

13 Kontaktuppgifter Bengt Haglund Rektor, Karlstad telefon rektor Telefon Administratör Mobiltelefon epost hemsida Madde Karlsson Gymnasielärare, Innebandyinstruktör, Karlstad Telefon vxl , Arbetsrum E post: webbsida johnbauer.nu Raimon Strömberg Konsulent Värmlands innebandyförbund Idrottens hus Industrigatan 1 Karlstad Telefon Mobil E post: webbsida 12

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå Utvärdering av ämnet specialidrott Magnus Ferry och Eva Olofsson September 2009 Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå 2 Innehåll Uppdraget 4 Bakgrund 4 Utvärderingsperspektiv 5 Syfte

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Sundsgymnasiets Idrottsprogram

Sundsgymnasiets Idrottsprogram Sundsgymnasiets Idrottsprogram GOLF Ridsport Friidrott VELLINGE IDROTTSGYMNASIUM Drömmen för många ungdomar är att satsa på sin idrott att kunna lägga den tid som behövs på träning och få det stöd som

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Prova på Östra! Du har möjlighet att komma som elev för en dag och testa på det program du är intresserad av! Bokning gör du genom att

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Vad ska du bli när du blir stor?

Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan har du säkert fått höra ända sedan du var liten. Kanske visste du redan då. Kanske har du fortfarande ingen aning. Men oavsett om du så småningom väljer att

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer