Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3 Socialt ansvar... 4 Elevvård... 4 Organisation... 4 Ledningsgrupp... 4 Ledningsgruppens sammansättning... 5 Operativ stab... 5 Instruktörer... 5 REK och Västmanlands innebandyförbund... 6 REK och samarbetsföreningar... 6 Specialidrott på kopparlundsgymnasiet... 6 Syfte... 7 Mål och visioner... 7 Målgrupp... 7 Instruktörer... 7 Lokaler och träningsanläggningar... 7 Innebandy... 8 Kopparlundsgymnasiets 3-årsidé... 9 År År År Individuell utvecklingsplan och karriärplan Vara med där det händer Utveckling och utvärdering Revidering av verksamhetsbeskrivning Bilaga 1: Kursplan Specialidrott A Bilaga 2: Kursplan Specialidrott B Bilaga 3: Lokal kursplan specialidrott C Bilaga 4 Karriärplan Västerås Sintervägen 6 E-post: 1

3 Inledning Innebandyprofilen arbetades fram läsåret 2004/2005 där Västmanlands Innebandyförbund, Västerås IB och Kopparlundsgymnasiet var de tre drivande parterna till att starta Västmanlands första innebandygymnasium/profil och vi har i dagsläget elever från i stort sett alla kranskommuner kring Västerås. Kopparlundsgymnasiet har sedan 2005/2006 aktivt arbetat för att marknadsföra och utveckla sina nationella kurser Specialidrott A samt Specialidrott B med inriktning innebandy. Fr.o.m. läsåret 2010/2011 kommer elever i åk 3 även ges möjlighet att läsa Specialidrott C. Syftet med innebandyprofilen på Kopparlundsgymnasiet är att ge talangfulla spelare i regionen en möjlighet att kombinera studier med en elitsatsning i innebandy. Utbildningen ska erbjuda en elitmässig grund för utveckling och förbereda eleverna inför en framtida karriär främst som spelare på elitnivå, men alternativet att verka som ledare, domare eller inom event och arrangemang ska även det vara en viktig inriktning på utbildningen. Skolan har som en medveten strategi att ha ett tydligt och nära samarbete med elitföreningarna i distriktet som också ska finnas representerade i ledningsgruppen för REK även om intaget sker brett och från alla klubbar. Detta gör att elever som söker sig till Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil ges en bra möjlighet att komma i kontakt med någon av de elitklubbar som finns i distriktet. Ansvarig för innebandyprofilen är huvudinstruktör tillsammans med rektor. Rekommenderat innebandygymnasium REK I november 2007 fastställde Svenska Innebandyförbundets (SIBF) förbundsstyrelse kriterierna för rekommenderade innebandygymnasier. Gymnasier som uppfyller alla kriterier kan certifieras av SIBF och bli s.k. REK. Syftet med certifieringssystemet är i första hand att skapa högkvalitativa komplement till Riksinnebandygymnasiet (RIG). RIG och REK samarbetar i olika frågor, bl.a. vad gäller instruktörernas fortbildning och för att få en samsyn på hur talangfulla elever som inte tar en plats på RIG ska kunna få bra utbildning på REK. De regler och krav som Riksidrottsförbundet ställer på RIG ska vara vägledande för de krav som SIBF ställer på REK. SIBF vill med certifieringssystemet visa vilka gymnasier, förutom RIG, som håller så hög kvalitet att satsande elever kan söka dit med vetskap om att gymnasiet är bra på alla plan. Formellt sett kommer REK att motsvara det som tidigare räknades som regionalt innebandygymnasium, men i och med den nya REK-modellen kan det teoretiskt sett finnas fler än ett REK på samma ort. Kvaliteten på utbildningen är viktigare än det geografiska läget och SIBF sätter inte några begränsningar för hur många REK det ska finnas i landet Västerås Sintervägen 6 E-post: 2

4 Kriterierna som SIBF använder sig av rör t.ex. organisationsfrågor, samarbete med SDF, omfattningen och innehållet i ämnet specialidrott, innebandyinstruktörernas utbildning och boendemöjligheter för inflyttade elever. Kriterierna har som övergripande krav att innebandyfördjupningen ses som en del av en helhetsutbildning där respektive elev kan satsa på både skola och idrott. Varje REK ska genom en gedigen verksamhetsbeskrivning visa hur gymnasiets arbete med innebandyeleverna utformats Kopparlundsgymnasiet blev REK-certifierat under läsåret 2009/2010 Skolan Kopparlundsgymnasiet är en populär skola med fler sökande än platser. Skolan ligger i Teknikbyn och kulturhuset Culturen i Västerås och drivs som en ideell förening. Skolan idé är att låta unga människor utvecklas oavsett om det sker inom ramen för skolans ämnen och kurser eller den relativt omfattande frivilliga bildningsverksamhet (t ex foto, musik, radio, TV, idrott) som skolan arrangerar efter skoltid för elever. Skolans ämnesmässiga inriktningar är estetisk- och skapande verksamhet, kommunikation och media, samhällsvetenskap samt entreprenörskap. Den pedagogiska inriktningen är arbete i ämnesövergripande projekt samt i skarpa lägen. Inom Culturens väggar finns även Öppna Kanalen, Ung Kultur samt Närradion som tre viktiga och nära samarbetspartners för Kopparlundsgymnasiets elever. Studier Viktigt är att det huvudsakliga målet med verksamheten är att eleverna klarar av gymnasietiden med ett fullständigt avgångsbetyg. Viktigt är också att eleverna är i fokus när det gäller deras sociala tillvaro, att de dels trivs, men också inser vikten av att själva vara de som skapar stämningen och trivseln på skolan. För specialidrottseleverna är ett villkor för att få delta i specialidrotten att eleven klarar den ordinarie skolgången. Om det inte görs skall specialidrotten i första hand tas bort från elevens studieplan till förmån för det övriga skolarbetet. Specialidrottsfördjupningen kan i grunden kombineras med samtliga utbildningar, inriktningar och kurser som skolan tillhandahåller. Undantaget är de elever som väljer nybörjarspråk där vi i dagsläget endast kan erbjuda Spanska. Detta framgår tydligt vid vår marknadsföring och information. Skolan erbjuder på skoltid studiestöd, och huvudinstruktören (med sin lärarutbildning som grund) har även ett pedagogiskt ansvar för innebandygruppen att vara ett stöd för de elever som har behov av detta. Varje vecka finns det en allmän tid för samtliga skolans elever att närvara på för att komma ikapp med rester Västerås Sintervägen 6 E-post: 3

5 Vi vill här lyfta fram vår bildningsverksamhet, som är något av vårt adelsmärke på skolan. D.v.s. eleverna erbjuds helt kostnadsfritt att delta på vår bildningsverksamhet under eftermiddagar/kvällar. Bildningsverksamhetens grundval är foto, film, musik och radio. Socialt ansvar För inflyttade elever påtar sig skolan ett större ansvar att stötta vid elevens sociala situation. Dels genom information och stöd att bedriva fritidsaktiviteter på fritiden och dels genom informella/formella möten varje vecka där den sociala/privata situationen utreds och vidarekopplas till målsmän. Instruktör har ett extra stort ansvar att rekommendera rätt förening och lag till spelare utifrån landet. Mentor/Instruktör har ansvar att fungera som jour/stödperson även under kvällstid samt bollplank vid diverse frågor som kan uppkomma från en tonåring som just flyttat hemifrån. Kopparlundsgymnasiet har ett samarbete med Bostjärnan AB. Här ges kvalitativt boende för elever som kommer från annat distrikt än Västmanland och där stöd från skolan önskas i anskaffande av boende. För elever som bor på egen hand utan målsman eller myndig person ordnar skolan frukost samt middag till självkostnadspris. Lunch och mellanmål är kostnadsfritt. På Kopparlundsgymnasiet finns kurator, studievägledare och en elevhälsa där eleverna har tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast samt läkare. Elevvård Skolan ska erbjuda kurator/elevcoach till eleverna vid behov/önskemål. Eleverna ska vid behov även ha tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast samt läkare. Skolan har också en studiestödjare som har extra stort ansvar för att erbjuda hjälp att stödja elever med studiesvårigheter eller som hamnat efter i skolarbetet. Under utbildningen har eleven också en mentor som stöd för planeringen av den individuella studieplanen Organisation Ansvarig för Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil (REK) är huvudinstruktören tillsammans med rektor. Utöver detta finns en ledningsgrupp, en operativ stab samt övriga instruktörer som på olika sätt ansvarar för verksamheten. Ledningsgrupp Inom REK ska det finnas en ledningsgrupp som planerar och fattar beslut om verksamheten på en långsiktig och strategisk nivå. Ledningsgrupper förändras över läsåren men ska hos Kopparlundsgymnasiet bestå av Skolans ordförande, Rektor, Huvudinstruktör, Västerås Sintervägen 6 E-post: 4

6 Hjälpinstruktör (om sådan finns), Västmanlands IBF (1 representant), Västerås stad (1 representant), Samt de elitföreningar i distriktet som REK har ett uttalat samarbete med (i nuläget Västerås IB som har 1 representant). Arbetet med rekrytering till ledningsgruppen sker kontinuerligt då personer i ledningsgruppen av någon anledning lämnar sina förtroendeuppdrag på skola, distriktsförbund, Västerås stad, eller i elitföreningarna. Ledningsgruppen ska ha tre protokollförda möten varje läsår, fördelade i starten och slutet av läsåret samt mellan höst- och vårtermin. Sammankallande till möten är huvudinstruktör och rektor. Ledningsgruppens sammansättning Hannu Högberg, Ordförande Kopparlundsgymnasiet Henrik Pettersson, Rektor Kopparlundsgymnasiet Glenn Wiman, Huvudinstruktör Kopparlundsgymnasiet Stefan Lindgren, Hjälpinstruktör Kopparlundsgymnasiet Per-Inge Hellman, Utvecklingsstrateg Västerås Stad Anders Avelin, Västerås IB Stefan Karlsson, Västmanlands IBF Operativ stab Den operativa staben för REK på kopparlundsgymnasiet består av rektor, huvudinstruktör samt hjälpinstruktör. Den operativa staben har till uppgift att planera och fatta beslut för verksamheten på en operativ och kortsiktig nivå. Den operativa staben ska på kopparlundsgymnasiet ha protokollförda möten 2-3 gånger varje termin, utöver detta sker kortare avstämningsmöten varje månad. Instruktörer Instruktören ansvarar för att det bedrivs en elitmässig verksamhet för innebandyeleverna samt att undervisningen uppfyller de kursplaner samt lokala mål som finns. Huvudinstruktören ska vara anställd av Kopparlundsgymnasiet. Målet är att Instruktör ska vara minst halvtidsanställd på skolan helst heltid. Huvudinstruktör ska minst ha innebandyns Block 4 utbildning. Instruktören ska ha erfarenheter från ledarskap på elitnivå. Helst på såväl dam som herrsidan. Instruktören ansvarar för att bjuda in föräldragruppen och elevernas tränare till möte, minst en gång per termin för utvärdering och information av verksamheten. Instruktören ska även observera spelaren i dess hemmaförening en gång per termin, som underlag för utvecklingssamtal och uppsättande av kort och långsiktiga målsättningar. Hjälpinstruktörer för innebandy ska minst ha innebandyns Block 2 utbildning, men tillfälliga gästinstruktörer så som spelare/ledare från elitlag, samt f.d. innebandyelever från Kopparlundsgymnasiet kan förekomma, och är något som skolan arbetar aktivt för att förverkliga (även om de saknar tränarutbildning). Instruktörer inom andra områden såsom fysisk träning, tester, mental träning, etc. ska ha ändamålsenlig utbildning och erfarenhet inom det område de är instruktörer för Västerås Sintervägen 6 E-post: 5

7 REK och Västmanlands innebandyförbund Skolan har ett bra och nära samarbete med Västmanlands Innebandyförbund (VIBF). Elever på Kopparlundsgymnasiets innebandyprofil erbjuds bland annat utbildningsplatser på kurser och utbildningar arrangerade av VIBF. Dessutom erbjuds skolan marknadsföringsmöjligheter på VIBF:s hemsida och utskick samt möjligheter att vara med kring distriktslagsverksamheten, framförallt när det gäller att informera om REK. På VIBF finns också en kontaktperson som kan svara på frågor som rör ansökningsförfarande samt andra övergripande frågor. Från förbundets hemsida finns också en länk till skolans hemsida där mer info om REK går att söka. VIBF har också en plats i ledningsgruppen för REK. Västmanlands innebandyförbund står även bakom ett stipendium som vi delar ut årligen till den innebandyelev som enligt kriterierna varit god förebild och ambassadör för innebandyn i distriktet. REK och samarbetsföreningar Inom REK på kopparlundsgymnasiet är det en ambition att ha ett nära samarbete med elitföreningarna i distriktet. Huvudinstruktör har därutöver ett ansvar för att samarbeta med elevens klubblag kring eleven för att på bästa sätt tillgodose hans/hennes individuella utveckling. Klubbtränare som har elever på kopparlundsgymnasiets REK-utbildning ska också bjudas in till informations möte om REK i starten av varje läsår. Där ska förslag på arbetsformer för samarbetet också presenteras. Under läsåret ska huvud- eller hjälpinstruktör dessutom ha en kontinuerlig dialog med klubbtränare kring elevens utveckling och träningsupplägg. Specialidrott på kopparlundsgymnasiet Kopparlundsgymnasiet erbjuder en 3-årig innebandyutbildning genom kurserna Specialidrott A (200p), Specialidrott B (100p) samt Specialidrott C (200p). Kurserna bygger på varandra varpå A kursen måste avslutas innan B kursen tar vid, samt B-kursen avslutad innan C-kursen tar vid. A-kursen ska vara en bred utbildning som innehåller de moment som presenteras i verksamhetsplanen. B-kursen ska bygga vidare på A-kursen och ge eleven fördjupade kunskaper inom de moment som tas upp i A-kursen. I B-kursen ska eleven på ett tydligare sätt kunna ta ansvar för sin planering och genomförandet av sin egen träning. I C-kursen väljer eleven inriktning mot något av följande fyra huvudspår: Elitspel, Ledarskap/domarskap, arrangemang/event eller Allmän. Huvudaktörerna kring eleverna på innebandyprofilen är huvudinstruktören, hjälpinstruktörer samt rektor. Kring verksamheten kopplas även ansvariga från Västmanlands Innebandyförbund, Västerås Stad, samt samarbetsföreningar Västerås Sintervägen 6 E-post: 6

8 Syfte Innebandyprofilen på Kopparlundsgymnasiet finns till för att underlätta för talangfulla innebandyspelare att kombinera en elitsatsning med studier samt att förbereda eleverna på en framtida elitkarriär. Mål och visioner Kopparlundsgymnasiets mål med REK är att vara den bästa innebandyutbildningen i regionen. Därigenom ska vi vara det naturliga valet för de talanger i regionen som vill kombinera studier med en förberedelse inför en karriär som elitspelare i innebandy. Vår vision är att bidra till utvecklingen av svensk innebandy i ett långt perspektiv och vara en del i att fostra framtidens stjärnor inom sporten. Målgrupp Målgruppen är spelare som håller distriktslagslagsklass, d.v.s. talanger som Västmanlands innebandyförbund och hemmaklubbarna önskar ha kvar i länet. Ambitionen är att rekrytera mellan 5 och 15 talangfulla spelare årligen från länet (både pojkar och flickor) som vill satsa seriöst på en kombination av studier och idrott. Självklart ser vi positivt även på spelare utanför distriktet som vill söka sig till vår utbildning. Instruktörer Huvudinstruktör på REK är Glenn Wiman, som har Elittränarutbildning (ETU) samt lärarexamen i idrott och hälsa och folkhälsovetenskap. Wiman är anställd 50 % på skolan och fungerar till största del som huvudinstruktör och kursansvarig för innebandyprofilen, men är också mentor för ett antal av innebandyeleverna. Wiman är även förbundskapten för Danmarks herrlandslag. Utöver detta är Wiman kursledare för Svenska innebandyförbundets tränarutbildningar. Som hjälpinstruktör för innebandy fungerar Stefan Lindgren som har en Block 2 utbildning. Lindgren har lång erfarenhet som tränare och har bland annat varit verksam på elitnivå och inom Västmanlands distriktslag. Som hjälpinstruktörer/gästtränare har även elitspelare från Västerås IB fungerat vilket har varit ett uppskattat inslag hos eleverna. Även fortsättningsvis kommer skolan att arbeta för att gästtränare/gästföreläsare ska bjudas in till våra pass. Utöver detta kan det då det finns behov av detta förekomma instruktörer som är specialiserade inom ett visst område, exempelvis testledare eller mental träning. Lokaler och träningsanläggningar Innebandyprofilen nyttjar i grunden följande faciliteter för sin verksamhet: Kopparlundsgymnasiet: Teori Västerås Sintervägen 6 E-post: 7

9 Bombardier Arena: Praktiska innebandypass och gym Friidrottshallen: Gym, tester och löparbanor Innebandy Verksamheten ska erbjuda en elitmässig grund för utveckling, så att eleverna vid avslutad gymnasiegång ska vara redo att i framtiden verka på elitnivå, främst som spelare, men alternativen att verka som domare, ledare eller inom event/arrangemang ska även det vara en viktig inriktning med utbildningen. Under en vecka omfattar innebandyn ungefär fyra-sex timmar fördelat på både teori och praktik. Till detta tillkommer lektioner i kurserna idrott och hälsa A och B samt givetvis träningar och matcher med klubblaget. Detta gör att planering och individuellt upplägg är otroligt viktigt och något som vi prioriterar redan från årskurs 1. Pass som är inriktade mot övrig fysisk träning (d.v.s. ej innebandy) är också de individuellt upplagda och kan ske på gym i Bombardier Arena, i Västerås friidrottshall eller t ex i badhuset. Utöver den rullande innebandyundervisningen så åker innebandyprofilen på 2-3 studiebesök årligen till andra distrikt. Vi har t ex varit och sett Elitmatcher i Uppsala och Solna, där vi förutom att se matchen, även gjort innebandyrelaterade skoluppgifter och haft föreläsningar av ledare, spelare och personer inom elitföreningarnas organisationer. Vi har också besökt andra innebandygymnasier för att få ett utbyte med andra skolor och deras verksamhet. Varje år åker vi även till SM-finalerna i Globen. På hemmaplan har vi på damsidan dessutom Rönnby Tigers i Elitserien och Västerås IB i div. 1, medan Västerås IB:s herrar spelar i Svenska Superligan. Vi har haft gratis inträde på dessa matcher samt utfört samarbetsuppgifter så som filmning/redigering av matcher, utvärdering av matcharrangemang och ledarskapsuppdrag för att nämna några. Utöver detta så deltar skolan i DM och SM varje år, i skolidrottsföreningens regi. Varje terminsstart inleds med att eleverna gör en individuell utvärdering över sina innebandyspecifika egenskaper. De skriver sin karriärsstege (reviderar under termin 2-6) och de skriver målsättning för såväl hela karriären (reviderar) samt mål för terminen. Förutom utbildningen på innebandyplanen så arbetar innebandyprofilen målmedvetet med elevernas fysprofil. I årskurs 1 sker en fysintroduktion med tester och utbildning, år två sker en schemalagd gymträning och i årskurs 3 sker en individuell träning efter upplagt schema (krav för de som väljer elitspel som inriktning, ej krav för de som väljer domarskap, ledarskap eller event/arrangemang). Elever på innebandyprofilen som har någon form av skada ska så snart som möjligt komma i kontakt med sjukgymnast, läkare eller annan för skadetypen nödvändig person. Detta för att Västerås Sintervägen 6 E-post: 8

10 kunna komma in i rehabiliteringsträning och så snart som möjligt bli skadefri. Eleven ska därefter kunna nyttja de praktiska innebandypassen till sin rehabiliteringsträning. Profilen har som krav att samtliga elever ska ha genomgått minst BUL 1 och Block 1 (en fortsättning i tränarstegen är frivillig, där skolan/förbundet betalar utbildningen) samt domarnas steg 1 (även där är fortsättning frivillig men då står inte skola för utbildningskostnaden då domare som fortsätter, dömer aktivt och tjänar pengar på sitt dömande). I nuläget är huvudinstruktören behörig att hålla dessa utbildningar (förutom domarutbildning) vilket gör att alla elever ges bra möjlighet till BUL 1-3 och Block 1-2 utbildning. När det gäller utbildningar har vi ett bra samarbete med Västmanlands Innebandyförbund som är den som ansvarar för utbildningarna tillsammans med kopparlundsgymnasiet. Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad utbildning är att eleven ska ha utvecklade färdigheter inom innebandyn. Eleverna ska därmed också ha fördjupade kunskaper i teknik och taktik samt i träningslära och i olika träningsmetoder samt deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och kondition. Andra relevanta mål är att få utökade insikter i idrottspsykologi och dess tillämpningar främst inom innebandyn, kunskap om hur man förebygger och akut behandlar vanliga idrottsskador, kunskap om näringsfysiologins betydelse för prestation och hälsa samt ha kännedom om och erfarenhet av funktionärs- och ledarskap inom idrotten. I ett bredare perspektiv är det också målsättningen att eleverna efter utbildningen ska kunna organisera tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar, ha kunskap om idrottsföreningars organisation och verksamhet, känna till idrottsrörelsens framväxt och mål samt idrottens nationella omfattning. Sist men inte minst ska eleverna kunna resonera om det egna idrottsutövandet ur olika etiska perspektiv. Viktigt är att det huvudsakliga målet med verksamheten är att eleverna klarar av gymnasietiden med ett fullständigt avgångsbetyg. Viktigt är också att eleverna är i fokus när det gäller deras sociala tillvaro, att de dels trivs, men också inser vikten av att själva vara de som skapar stämningen och trivseln på skolan. Kopparlundsgymnasiet följer såklart skolverket och skolans kursplan. Kopparlundsgymnasiets 3-årsidé Vi har följande grundidé som vi följer. År 1 Första året är en så kallad allmän kurs. D.v.s. där ingår alla grundmoment som är viktiga att blivande elitspelare får med sig. Det är träningslära, ledarskap, kost- och näringslära, idrottspsykologi, m.m. Samt att man för ner det stora i innebandyn till mindre detaljer, så som skott, passningar, finter, olika moment, taktik, fysträning, tester, o.s.v. Här ges också BUL 1 eller Block 1 utbildning samt domarutbildning steg Västerås Sintervägen 6 E-post: 9

11 Varje månad får eleverna individuellt välja ut vilka tre fokusområden som de vill utveckla. Detta sammanställer instruktören och anpassar sitt träningsupplägg till. Många i årskurs ett vill förbättra sin kondition, de vill lära sig allt om taktik och de vill lära sig skjuta osv. Här kan det bli att en hel träning fokuseras kring någon av dessa saker, eller så blir det individuella fokusmål för just den individen under månadens träningar. Under elevens första år sker också en introduktion i SOK:s fysprofil. Eleven ska genom detta få kunskaper om de olika testerna i fysprofilen och hur de utförs och vad de testar. När samtliga elever har gått allmänna kursen ska de ha en grundläggande kunskap inom de områden som tidigare nämnts. De ska ha grundpaketet och därigenom vara förberedda för år 2. Vi lägger också stor vikt vid träningsdagbok som ett redskap för att i ett tidigt skede lära sig att planera sin tid i förhållande till studier, träning och vila. Träningsdagboken blir också ett redskap som instruktör, klubbtränare och elev kan använda för att gemensamt lägga upp elevens individuella träning. Den kan också längre fram användas för att utvärdera vad träningsupplägget har haft för effekt och hur det påverkat prestationen. År 2 År 2 på skolan bygger vidare på elevens första år. Här ges fördjupade kunskaper inom de områden som behandlats under år 1. De individuella fokusmålen blir även här en viktig del i planeringen och upplägget av träningen. Eleven ska få en fördjupad kunskap om hur de kan träna för att utveckla specifika delar, t.ex. snabbhet. De ska också få en fördjupad kunskap om träningens effekter och kostens betydelse för prestationen samt även idrottspsykologi och dess tillämpningar. Även i år 2 jobbar vi med träningsdagbok och individuella fokusområden som grund för elevens individuella utveckling. Under år 2 läggs dock mer ansvar för träningen hos eleven. Att eleven visar en förmåga att planera sin egen träning i förhållande till match, vila och prestation. Eleven ska också tillsammans med instruktör och klubbtränare utvärdera förgående år utifrån träningsupplägg och tester och därigenom lägga upp träning så önskad utveckling och målsättning kan uppnås. År 3 År 3 på skolan, då väljer eleven inriktning. Det är 4 inriktningsval. Det är Elitspel, som de flesta som fortfarande har brinnet kvar för elitsatsning väljer. Här blir de individuella fokusmålen än mer viktiga. Här blir även kontakten med spelarens klubbtränare intensifierad, för att få en större utväxling av träningsupplägget. I år 3 läggs också större vikt på att förbereda eleven för spel på elitnivå med allt vad det innebär och att eleven i större utsträckning ska kunna ta ansvar för sin egen planering av träningen. Efter 3 år på skolan är målet att eleven ska vara väl förberedd på att möta de krav som ställs på dem som framtida elitspelare Västerås Sintervägen 6 E-post: 10

12 Man kan även välja inriktningen ledarskap. Där fokuserar man på sin ledarroll, det kan vara som domare eller tränare, lagledare, materialare o.s. v. Här har vi bra samarbete med såväl VIB, som förbund men även fritidsgårdar där eleverna lätt slussas in i verksamheten om de inte har egna uppdrag i sin egen klubb. Möjlighet ges till nästa steg i tränarutbildning eller domarutbildning för de som önskar det. Ett mål är att de som vill bli ledare ska komma i kontakt med en fadderledare som de kan använda som bollplank eller mentor i sitt ledarskap. Kanske vara med under en del träningar för att lära sig mer om hur man genomför träningar och kanske också följa under en tid för att få praktisk erfarenhet. Detsamma gäller för de som vill gå vidare i sitt domarskap. Ett annat val är Event/arrangemang. Här fokuserar man då på att vara med kring en arrangemangsorganisation (eller bygger upp en egen). Det kan handla om elitarrangemang som Rönnby och VIB står bakom, det kan vara att arrangera cuper eller liknande tillställningar. Det fjärde valet är det allmänna valet. D.v.s. då fortsätter man att träna med gruppen utan att välja någon av de övriga inriktningarna. Detta finns till för de som inte längre har ambitionerna att spela på elitnivå eller verka inom de övriga områdena men som ändå vill fortsätta med sin innebandy på en lägre nivå. Inom denna inriktningen läggs inte lika stort fokus på elevens individuella träningsupplägg och kontakten med klubbtränare. Samtliga val görs under samtal och i samråd med instruktör. Vanligt har dock på senare år varit (särskilt på tjejsidan) att det kommer elever som redan under högstadiet har slagit sig in i seniortruppen på elitnivå. Det är då ganska vanligt att man redan från år 1 får en väldigt strukturerad individuell plan, i samråd med klubbtränare och instruktör. Instruktören är dock alltid noggrann att poängtera att trots att man nått elitspel som ungdomsspelare, så fyller grundpaketet en stor funktion för även om man nått elitspel, har man vanligtvis inte alla grunder, som krävs för en långvarig karriär på elitnivå. Utöver detta löper genom hela utbildningen (år 1-3) diskussioner kring innebandy i ett allmänt perspektiv. Det kan vara dess roll i t.ex. samhället och media, men det kan också innefatta diskussioner om framtidens innebandy och vilka krav som kommer att ställas på innebandyn och spelare på lång sikt. Vi spelar också kontinuerligt matcher genom att delta i skol-dm och skol-sm samt en del matchande mot andra skolor. Vi besöker kontinuerligt elitmatcher där eleven kan ges olika uppgifter inom scouting, matchanalys, eller statistik. Vi genomför också studiebesök hos elitklubbar, inte bara i vår närhet utan även utanför Västerås. Eleverna genomför också under samtliga tre år på skolan SOK:s fysprofil. Individuell utvecklingsplan och karriärplan På kopparlundsgymnasiet ska alltid individen och hans/hennes individuella utveckling vara i fokus. Varje elev inom REK ska i samråd med huvudinstruktör skriva en karriärplan. Detta görs i starten av åk 1. Denna revideras sedan under termin 2-6. Med karriärplanen som Västerås Sintervägen 6 E-post: 11

13 grund ska elev och instruktör sedan lägga upp en individuell utvecklingsplan för den kommande terminen. Utvecklingsplanen ska innehålla mål som eleven har för terminen och säsongen, hur dessa ska uppnås, vilka resurser som krävs (interna eller externa), samt hur mycket tid som behöver läggas för att uppnå dem. De uppsatta målen ska också revideras om något oförutsett skulle inträffa, exempelvis en skada, som gör att den satta målsättningen för terminen kan vara svår att uppnå. Detta för att direkt anta en ny målsättning och på så sätt alltid jobba aktivt med målsättningen och motivationen hos eleven. Vara med där det händer Skolan har också som ambition att finnas med kring de stora Innebandyarrangemang som genomförs i distriktet. Ett par exempel där kopparlundsgymnasiets innebandyprofil har varit en del av organisationen är kring Dam-VM 2009 samt distriktslags-sm som spelats i Västerås. Utveckling och utvärdering Då vi har en ambition att ständigt förbättra vår verksamhet så ska utvärdering av densamma därför vara ett naturligt inslag och något vi arbetar aktivt med. I vårt arbete med att ständigt utveckla oss arbetar vi utifrån utvecklingshjulet som modell. PLANERA FÖRBÄTTRA REK-GYMNASIET GENOMFÖRA UTVÄRDERA För att lyckas med detta har vi lagt upp följande arbetssätt där utvecklingsarbetet alltid ska ha ett stort utrymme. Varje läsår: Instruktörer lägger med utgångspunkt från tidigare läsårs utvärderingar upp grovplanering för det nya läsåret. Ledningsgruppsmöten 3 gånger varje läsår där man på en långsiktig nivå lägger upp strategin för hur verksamheten ska förbättras. Förbättringsområden arbetas fram samt verksamhetsbeskrivning revideras Västerås Sintervägen 6 E-post: 12

14 Varje termin: Instruktörer går igenom hur den senaste terminen fungerat och lägger grovplanering för den kommande terminen. Ledningsgruppsmöten vid starten samt slutet av varje termin där man lägger upp strategin för hur verksamheten ska förbättras. Skriftlig utvärdering från elever i slutet av varje termin där de får ge sin syn på hur verksamheten motsvarat deras förväntningar och uppsatta mål samt ge förslag på saker att förbättra. Varje månad: Instruktörer går igenom hur den senaste månaden fungerat och lägger planeringen för den kommande månaden. REK-stabsmöten i slutet av varje månad där instruktörer och rektor går igenom vad som varit bra och vad som behöver förbättras och åtgärdas i verksamheten. Framförallt ska saker av mera praktisk art diskuteras såsom lokaler, material, transporter, etc. Varje vecka: Instruktörer går igenom hur den senaste veckan fungerat och lägger planering för den kommande veckan. Kontinuerlig dialog mellan instruktörer och elever för att lyssna till deras åsikter. Kontinuerlig dialog mellan instruktörer och övriga inblandade som på något sätt påverkar utbildningen för att på kort sikt åtgärda de problem som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Revidering av verksamhetsbeskrivning Kopparlundsgymnasiets verksamhetsbeskrivning för innebandyprofilen ska revideras inför varje nytt läsår. Ansvarig för detta är huvudinstruktör i samråd med den operativa staben. Den reviderade verksamhetsbeskrivningen ska godkännas av ledningsgruppen vid läsårets första ledningsgruppsmöte Västerås Sintervägen 6 E-post: 13

15 Bilaga 1: Kursplan Specialidrott A Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: Ha färdigheter i sin specialidrott, vara förtrogen med specialidrottens teknik, taktik och regler. Ha insikt i idrottspsykologi och dess tillämpningar i specialidrotten. Ha kunskaper i träningslära och träningsmetoder och deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination i specialidrotten. Kunna organisera tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar. Ha kunskap om hur man förebygger och akut behandlar vanliga idrottsskador. Ha kunskap om näringsfysiologins betydelse för prestation och hälsa. Ha kännedom om och erfarenhet av funktionärs- och ledarskap inom idrotten och om idrottsföreningars organisation och verksamhet. Känna till idrottsrörelsens framväxt och mål samt idrottens nationella omfattning. Kunna resonera om det egna idrottsutövandet ur ett etiskt perspektiv. Kriterier för betyget Godkänt Eleven använder sig av metoder som är av betydelse för specialidrotten och genomför sin träning samt behandlar med viss handledning akuta idrottsskador. Eleven ger exempel på kostens betydelse för prestation och hälsa. Eleven redogör för idrottspsykologiska effekter i samband med utförandet av sin specialidrott. Eleven genomför med viss handledning funktionärs- och ledarskap samt tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdom. Eleven resonerar kring idrottsrörelsens ställning i dagens samhälle ur ett etiskt perspektiv. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven väljer olika metoder på sin träning, bedömer på egen hand de olika metodernas kvalitet, och behandlar akuta idrottsskador. Eleven tillämpar kunskaper om näringsfysiologi och idrottspsykologi i sina idrottsaktiviteter. Eleven genomför funktionärs- och ledarskap samt tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdom. Eleven resonerar kring sitt idrottande och relaterar detta till idrottens roll i dagens samhälle ur ett etiskt socialt perspektiv. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven planerar sin träning i harmoni med den egna dagsformen. Eleven värderar träningseffekternas betydelse för sin hälsa. Eleven genomför sin specialidrott med teknisk och taktisk skicklighet samt utvecklar sin improvisatoriska förmåga. Eleven värderar idrottsutövandets betydelse för sin egen och andras utveckling samt lägger etiska aspekter på idrottsutövandet Västerås Sintervägen 6 E-post: 14

16 Bilaga 2: Kursplan Specialidrott B Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: Ha utvecklade färdigheter i sin specialidrott. Ha fördjupade kunskaper i träningslära och i olika träningsmetoder och deras effekter för utveckling av kvaliteter som uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och kondition. Ha fördjupade kunskaper i idrottspsykologi och kunna tillämpa dem på specialidrotten. Ha fördjupade kunskaper i funktionärs- och ledarskap samt organisation av tränings- och tävlingsverksamhet. Känna till idrottsrörelsens internationella omfattning. Kunna lägga etiska och kulturella perspektiv på såväl idrottsutövandet som idrotten. Kunna diskutera idrottens betydelse ur såväl individ- som samhällsperspektiv. Kriterier för betyget Godkänt Eleven genomför sin träning och ger exempel och prövar andra metoder som är av betydelse för att förbättra resultatet. Eleven exemplifierar idrottspsykologiska effekter som är av betydelse för idrottandet. Eleven genomför funktionärs- och ledarskap, organiserar tränings- och tävlingsverksamhet i sin specialidrott och bedömer resultatet av genomförandet. Eleven beskriver idrottsrörelsens ställning i dagens samhälle ur såväl ett manligt som ett kvinnligt perspektiv. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven bedömer träning och metoder utifrån ett kvinnligt- och manligt perspektiv. Eleven värderar idrottspsykologiska effekter utifrån ett individperspektiv. Eleven tillämpar teorier om organisation och ledarskap samt reflekterar över etik- och moralfrågor som är av betydelse i sammanhanget. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven genomför på ett målinriktat sätt sina träningspass samt bedömer och analyserar såväl idrottsprestationen som idrottspsykologiska effekter vid utövandet av specialidrotten. Eleven behärskar sin specialidrott med precision ifråga om teknik och taktik, samt utvecklar en handlingsberedskap inför mötet med nya miljöer i tävlingssituationer. Eleven lägger etiska och kulturella perspektiv på sitt idrottande och diskuterar detta utifrån idrottens roll i samhället Västerås Sintervägen 6 E-post: 15

17 Bilaga 3: Lokal kursplan specialidrott C Lokal kursplan Kursnamn kurskod poäng Specialidrott C SC Målbeskrivning Mål som eleven skall uppnått efter avslutad kurs: Ha fördjupade färdigheter i träningslära med inriktning mot specialidrotten Ha fördjupad färdighet och förståelse för specialidrottens olika träningsmetoder och tester Ha insikter i metoder för mental träning och avslappningsträning Ha insikt i villkoren för en elitsatsning i specialidrotten Ha utvecklat förutsättningarna för en idrottsledar- eller tränarkarriär på seniornivå Kan anlägga olika genusperspektiv med tillämpning på idrotten och specialidrotten Ha kunskaper om samspelet mellan medier och idrotten. Betygskriterier. Kriterier för betyget Godkänt Eleven utövar sin specialidrott med en helhetssyn samt genomför träningspass med olika träningsmetoder. Eleven kan med handledning leda sina kamraters träning inom såväl styrka, teknik som taktik. Eleven känner till olika avslappningsmetoder. Eleven kan med stöd leda träningspass för seniorer. Eleven känner till och beskriver hur medier framställer specialidrotten. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven planerar och genomför träningspass med olika metoder självständigt över en längre träningsperiod. Eleven genomför och tillämpar olika avslappningsmetoder. Eleven har förståelse för fysiska och mentala skillnader att träna barn, ungdomar, seniorer samt killar och tjejer. Eleven leder träningspass med insikt om olika metoder och tillvägagångssätt för seniorer. Eleven beskriver och känner till hur medier bidrar till att reproducera idrottens traditionella könsrollsmönster Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven genomför träningar- och träningssplanering på elitnivå med olika metoder Eleven har kunskap och förståelse för begrepp som toppning, vila, överträning, tävling, läger och dess inverkan på planering och träningsuppföljning. Eleven kan leda olika typer av träningspass för seniorer och visar kunskaper och insikter i skillnader i träning och tävling ur manliga och kvinnliga perspektiv. Eleven leder andra elever och träningsgrupper inom specialidrotten i styrketräning, teknikträning, mental träning och taktiska moment Eleven beskriver och analysera hur medier konstruerar traditionella könsrollsmönster inom idrotten Västerås Sintervägen 6 E-post: 16

18 Bilaga 4 Karriärplan Karriärplan för Datum: Utgå från var du vill vara i din karriär vid 21 års ålder. Målen ska du sätta utifrån SMARTstrategin. Huvudmål 21 år Delmål 20 år Delmål 19 år Delmål 18 år Delmål 17 år Västerås Sintervägen 6 E-post: 17

KURSPLANER OCH BETYGSKRITERIER FÖR ÄMNET VOLLEYBOLL PÅ RIKSIDROTTSGYMNASIET I FALKÖPING, ÅLLEBERGSGYMNASIET

KURSPLANER OCH BETYGSKRITERIER FÖR ÄMNET VOLLEYBOLL PÅ RIKSIDROTTSGYMNASIET I FALKÖPING, ÅLLEBERGSGYMNASIET KURSPLANER OCH FÖR ÄMNET VOLLEYBOLL PÅ RIKSIDROTTSGYMNASIET I FALKÖPING, ÅLLEBERGSGYMNASIET Ämne: Volleyboll Kurs: Specialidrott A Förkunskapskrav: Antagen på RIG Kurskod: SC1201 Mål som eleverna skall

Läs mer

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15 ANNERSTA FOOTBALLL ACADEMY Annerstaskolan Kursplan Fotboll Åk 6-9 STRIVE TO BE THE BEST 1 2011-11-15 Fotboll Kursplan Fotboll Ämnets syfte Grundskolans utbildning i fotboll syftar till att fördjupa och

Läs mer

Kriterier för rekommenderade innebandygymnasier, REK

Kriterier för rekommenderade innebandygymnasier, REK Kriterier för rekommenderade innebandygymnasier, REK 1. Huvudansvarig för REK är respektive utbildningsgivare (kommun eller enskilt gymnasium). 2. REK ska ha ett etablerat samarbete med det specialdistriktsidrottsförbund

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Kursplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Kursplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Kursplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN KURSPLAN. Ämne: Specialidrott, fotboll Kurs: Specialidrott A, 200 poäng Målsättning Kursen ska med

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Ämnets

Läs mer

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy HAR DU DET SOM KRÄVS FÖR ATT BLI BÄST? Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy Stockholmsinnebandyn är med facit i hand duktig på att fostra talanger som inte bara representerar

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Hagfors Innebandygymnasium (HIG)

Verksamhetsbeskrivning. Hagfors Innebandygymnasium (HIG) Verksamhetsbeskrivning för Hagfors Innebandygymnasium (HIG) BARN OCH UTBILDNING / HAGFORS KOMMUN Innehåll Sammanfattning HIG-verksamheten - en bakgrund Syfte Historik för HIG-verksamheten Organisationsschema

Läs mer

Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy

Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy Verksamhetsbeskrivning Sammanfattning Löfströms gymnasium erbjuder idag en högkvalitativ och framgångsrik satsning på innebandy. För att säkerställa

Läs mer

Beskrivning innebandyverksamheten på S:t Mikaelsskolan, Mora

Beskrivning innebandyverksamheten på S:t Mikaelsskolan, Mora Beskrivning innebandyverksamheten på S:t Mikaelsskolan, Mora Inledning Sedan ht 1999 har S:t Mikaelsskolan i samarbete med innebandyklubben KAIS Mora IF, (tidigare Kristinebergs AIS och Mora IBF), bedrivit

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan; beslutade den 19 november 2011. SKOLFS 2010:144 Utkom från trycket den

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Sammanfattning Södertälje är en gedigen idrottsstad med ett mycket brett idrottsutbud och stor idrottstradition. Elitidrott finns i mycket stor omfattning och att erbjuda även elitsatsande

Läs mer

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄNINGSLÄRA Ämnet träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

HAGA BG. Verksamhetsplan

HAGA BG. Verksamhetsplan HAGA BG Verksamhetsplan 2016-2017 Inledning Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra Haga BGs verksamhet. Innehållet i denna verksamhetsplan skall beskriva vad vi som NIU och basketgymnasium står för

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering Ort och datum Underskrift av behörig företrädare för huvudman förtydligande Sökande Huvudman Organisationsnummer

Läs mer

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Gymnastikförbundet Idrottens Hus, 11473 Stockholm : 08-699 60 00 e-post: info@gymnastik.se www.gymnastik.se Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Verksamhetsplan och organisation Viktor

Verksamhetsplan och organisation Viktor Verksamhetsplan Golf akademin Fredrika Bremer Gymnasiet 2016/2017 Verksamhetsplan och organisation 2016-2020 Viktor G o l f a k a d e m i n F r e d r i k a B r e m e r G y m n a s i e t Innehållsförteckning

Läs mer

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED STUDERA MED FOKUS Bor du i Östergötland? Spelar du fotboll i ett klubblag? Är du målmedveten med din träning? Är du minst

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE

IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE EN UTBILDNING FÖR IDROTTS- INTRESSERADE ELEVER OCH ELITSATSANDE IDROTTARE Vill du kombinera ett

Läs mer

IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.

IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN. IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT > > Möjlighet att kombinera studier med idrott > > Lärare och instruktörer med specialkompetens > > Bra lokaler och samarbeten med ledande klubbar > > Idrottsläger

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet

Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet 2003-09-02 Inledning Svenska Bilsportförbundet är ett av 67 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. En av de viktigaste uppgifterna för specialförbunden

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Fotboll på Gymnasiet Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Tibble Fristående Gymnasium NIU Samarbetet mellan Tibble Gymnasium, AIK och Täby IS (numera Täby FK) startade läsåret 2009-2010.

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR I KARLSTAD Inledning... 2 Programmets karaktär och uppbyggnad... 2 Syfte... 2 Genomförande... 3 Kalendarium och Läsårsinnehåll... 4 Kursplaner... 5 Specialidrott... 5 Läsårsplanering

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) De reviderade certifieringskraven är framtagna av referensgruppen för NIU som består av ett antal representanter

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Riksidrottsgymnasiet. Racing

Riksidrottsgymnasiet. Racing Riksidrottsgymnasiet Racing Framtidens racingförare ska utbildas Målet med Riksidrottsgymnasiet Racing i Mjölby är att utbilda talangfulla förare och ge dem förutsättningar att kunna bli morgondagens internationella

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Välkommen till Läsåret 2014/2015

Välkommen till Läsåret 2014/2015 Välkommen till Läsåret 2014/2015 Skärgårdsskolan kommer att fortsätta med succén med fotbollsinriktning läsåret 2014/2015. Under föregående år har vi haft ca 80 elever i vår verksamhet. Det har varit en

Läs mer

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA ASPERO IDROTTSGYMNASIUM KARLSKRONA Aspero skapar vinnare studiemässigt, idrottsligt och socialt www.aspero.nu i Utbildningen ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef, säljare,

Läs mer

2015-2021 NIU-Handboll

2015-2021 NIU-Handboll Avtal 2015-2021 NIU-Handboll Följande avtal är idag upprättad för perioden 2015-2021 mellan Svenska Handbollförbundet gymnasieskola (skolan) (SHF) och Underskrift av ansvarig kommunal tjänsteman:... Underskrift

Läs mer

Bergsjöskolan. Fotbollsspåret. Årskurs 7 9

Bergsjöskolan. Fotbollsspåret. Årskurs 7 9 2011 BERGSJÖSKOLANS FOTBOLLSSPÅR Fotbollsspåret Årskurs 7 9 Välkommen till är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 9. Här går drygt 400 elever med olika bakgrund. Känslan av samhörighet

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Om ämnet Idrott och hälsa

Om ämnet Idrott och hälsa Om ämnet Idrott och hälsa Bakgrund och motiv Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Skolan förbinder sig att följa samtliga av följande kriterier: Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Ämnet Specialidrott 30 Ämnesplanen för specialidrott får bara

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3

Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 Solna 2008-12-04 Presentation av RIG-eleverna i årskurs 3 På Riksinnebandygymnasiet i Umeå studerar ett 30-tal elever samtidigt som de satsar fullt på sin idrott. För att komma in krävs bl.a. färdighetstalang,

Läs mer

Lokalt Bandygymnasium. Bestämmelser för att bedriva lokalt bandyutbildning inom ramen för Specialidrott.

Lokalt Bandygymnasium. Bestämmelser för att bedriva lokalt bandyutbildning inom ramen för Specialidrott. Lokalt Bandygymnasium Bestämmelser för att bedriva lokalt bandyutbildning inom ramen för Specialidrott. Riksidrottsgymnasium Svenska Bandyförbundet (SBF) genom Utbildning och Tekniska kommittén (UTK) har

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

IGU s policy 2008-01-23. IGU s ledord för utveckling. Bäst helhet vinner Du och din omgivning Effektiva vanor Elda inte för kråkorna

IGU s policy 2008-01-23. IGU s ledord för utveckling. Bäst helhet vinner Du och din omgivning Effektiva vanor Elda inte för kråkorna Vad är IGU? Vad står vi för? Vad gör IGU? Hur gör IGU? Golfinriktningarna i Uppsala Frågor / vinn-vinn IGU Idrottsliga gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala IGU s policy Vår policy utgår

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN

FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN NATIONELL IDROTTSUTBILDNING Med stockholms bästa förutsättningar! Nationell Idrottsutbildning Fotboll Danderyds Gymnasium är godkänt av både skolverket och Stockholms fotbollsförbund

Läs mer

Till Regionala träffar för Elitfotbollsgymnasier (NIU) Jönköping Stockholm Umeå

Till Regionala träffar för Elitfotbollsgymnasier (NIU) Jönköping Stockholm Umeå Till Regionala träffar för Elitfotbollsgymnasier (NIU) Jönköping 2011-05-03 Stockholm 2011-05-04 Umeå 2011-05-05 10:15 12:15 Elitfotbollsgymnasier SvFF 12:15 13:15 Lunch 13:15 14:00 Gruppdiskussioner 14:00

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena.  IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG 2016-2017 Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena www.aspero.nu i Asperos vision Aspero skapar vinnare Socialt, i idrotten och i studierna Aspero är en unik skola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014.

Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014. Sida 1 / 5 Stockholm 2013-10-10 SBBF Specialidrottsförbundens (SF) gemensamma och reviderade certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) från och med hösten 2014. De reviderade certifieringskraven

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Studieplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN STUDIEPLAN MÅLSÄTTNING Det här är Skånes Fotbollförbunds syfte och målsättning med fotbollsgymnasierna:

Läs mer

Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9

Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Borås Hockey bjuder in till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Hej! Borås Hockey bjuder in dig till try-out inför hockeygymnasieintag för elever i år 9 Söndag den 12/9 kommer vi hålla

Läs mer

100% REDHAWKS HOCKEYGYMNASIUM REDHAWKS DAM I SAMARBETE MED:

100% REDHAWKS HOCKEYGYMNASIUM REDHAWKS DAM I SAMARBETE MED: 100% REDHAWKS HOCKEYGYMNASIUM REDHAWKS DAM HOCKEYGYMNASIUM Vi i Malmö Redhawks vill kunna erbjuda våra hockeysatsande tjejer en möjlighet att kunna kombinera studier med ishockey på hög nivå. Att på ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post:

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post: Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan 4 621 21 Visby tfn: 207057, 0768-540760 e-post: peter.nilsson@gotsport.se www.gotsport.se Föreningen När man gör en säsongsanalys, så bör man

Läs mer

Beskrivning av innebandygymnasiet i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund

Beskrivning av innebandygymnasiet i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund Beskrivning av innebandygymnasiet i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund Skola och idrott Vi vill erbjuda våra elever ett stort urval. Om en 16-årig blivande gymnasist har som sin största önskan

Läs mer

MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING. Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9

MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING. Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9 MALMSLÄTTSSKOLAN IDROTTSINRIKTNING Idrott - ledarskap - fair play åk 7-9 Tycker du om att idrotta och vill prova på många olika sorters idrotter. Vi menar att fysisk aktivitet stärker kroppen, ökar självkänslan

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

Proposition 3 kapitel 10

Proposition 3 kapitel 10 Proposition 3 kapitel 10 Ärende: Proposition till tävlingskongressen 2010 att förändra tävlingsbestämmelserna kapitel 10 Särskilda bestämmelser för RIG Beskrivning av ärendet och bakgrund: Nedanstående

Läs mer

Utbildningskatalog 2010/2011

Utbildningskatalog 2010/2011 Utbildningskatalog 2010/2011 0 Innehållsförteckning Allmän information, anmälan och kurskostnader Sid 2 Utbildningsträd Sid 3 Utbildningskalender Sid 4 Domarutbildning Sid 6 Ledarutbildning Sid 7 Övrig

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Bedömningsstöd i specialidrott. Håkan Larsson, Marie Nyberg, Karin Redelius, Anna Tidén Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Bedömningsstöd i specialidrott. Håkan Larsson, Marie Nyberg, Karin Redelius, Anna Tidén Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Bedömningsstöd i specialidrott Håkan Larsson, Marie Nyberg, Karin Redelius, Anna Tidén Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Varför ett bedömningsstöd i specialidrott? 2011, nya ämnesplaner med mål, centralt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp

Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp Master programme in Sports Coaching, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

ASPERO. www.aspero.nu VINNARE. Du hänger la med! Aspero flyttar in 2015! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG. Nya Multisportarenan ASPERO SKAPAR.

ASPERO. www.aspero.nu VINNARE. Du hänger la med! Aspero flyttar in 2015! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG. Nya Multisportarenan ASPERO SKAPAR. ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Nya Multisportarenan Aspero flyttar in 2015! ASPERO SKAPAR VINNARE Du hänger la med! 2013 sep www.aspero.nu i Gym/Fitness INSTRUKTÖR Din idrottslärare på Aspero ansvarar

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5)

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) Utbildningsplanen är fastställd 2002-12-18 av Utbildnings- och forskningsnämnden med stöd av 6 kap 8-9 högskoleförordningen. 1. Reglering Högskolestyrelsen fastställer

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR REK-LOGA VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR Vill du satsa helhjärtat på innebandy är Malmö Innebandygymnasium helt rätt för dig. Vi erbjuder en högkvalitativ träning i de bästa anläggningarna i Malmö och en individuellt

Läs mer

NIU elitidrottsgymnasi

NIU elitidrottsgymnasi NIU elitidrottsgymnasi um NIU idrottsgymnasium Alströmergymnasiet erbjuder Nationell Idrottsutbildning, NIU i gymnastik, handboll och fotboll. Utbildningen är certifierad av respektive specialförbund.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Läsåret 2012-13 Borås

Läsåret 2012-13 Borås Lokal arbetsplan Läsåret 2012-13 Borås Innehållsförteckning Rubrik Sida Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Pedagogisk profil... 4 Mål... 4 Omsorg om individen... 4 Kvalificerad utbildning... 4 Professionell

Läs mer

NIU STHLM. Nationell idrottsutbildning Innebandy

NIU STHLM. Nationell idrottsutbildning Innebandy NIU STHLM Nationell idrottsutbildning Innebandy Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy Stockholmsinnebandyn är med facit i hand duktig på att producera talanger som

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Tibble Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetet

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Personlig Tränare Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att medverka till en god folkhälsa På individnivå

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

September Sapro Systems WinCalendar.com

September Sapro Systems WinCalendar.com September 2015 Sapro Systems WinCalendar.com GENERELL VECKA (DETTA ÄR EN VANLIG VECKA OCH SEDAN KAN DET VARIERA BEROENDE PÅ OM DET HÄNDER NÅGOT SPECIELLT) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Läs mer