ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering"

Transkript

1 ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering Ort och datum Underskrift av behörig företrädare för huvudman förtydligande Sökande Huvudman Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon E-post Webbadress Skolans namn Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon E-post Webbadress på kontaktperson Telefon E-post En fullständigt ifylld ansökan ska vara Svenska Orienteringsförbundet, Heliosgatan 3, Stockholm tillhanda senast 14 januari Märk gärna er ansökan med NIU 2014.

2 Svenska orienteringsförbundet har, utifrån de grundförutsättningar för SF-certifiering av nationellt godkända idrottsutbildningar och de SF gemensamma kriterierna, utarbetat särskilda certifieringskrav för de gymnasieskolor som vill undervisa i ämnet specialidrott orientering. Utifrån dessa certifieringskrav vill vi få in följande uppgifter. 1. Skolan Nuvarande 2012/2013 Totalt antal elever - specialidrott orientering År 1 Killar År 2 - Killar År 3 - Killar År 4 - Killar År 1 - Tjejer År 2 - Tjejer År 3 - Tjejer År 4 - Tjejer Plan 2014 (om vi blir ett NIU) Totalt antal elever - specialidrott orientering År 1 Killar År 2 - Killar År 3 - Killar År 4 - Killar År 1 - Tjejer År 2 - Tjejer År 3 - Tjejer År 4 - Tjejer Skolan ska erbjuda ett brett programutbud, elevvård, studiehjälp, lärarförståelse och ett idrottsvänligt schema. Minst 400 poäng i specialidrotten orientering, där både teoretisk och praktisk undervisning ska förkomma. Kursplaner och betygskriterier för specialidrott orientering. 2. Urval Bilagor Elevlista med följande uppgifter, namn på eleverna, årskurs, klubbtillhörighet Upptagningsområde - Markera på en karta vart eleverna kommer ifrån. Använd gärna följande karta: Verksamheten ska bedrivas för elever som strävar mot nationell elitnivå. Upptagningsområdet ska ske lokalt och regionalt. 3.

3 4. Tränarna Nuvarande 2012/2013 Övriga eftergymnasiala utbildningar Kort beskrivning av arbetsfördelningen mellan tränarna (vid fler än en tränare). Plan 2014 (om vi blir ett NIU) Övriga eftergymnasiala utbildningar Antalet anställda tränare ska vara minst en 50 % tränartjänst upp till 6 elever och max 12 elever per 100 % tränartjänst. Om fler än en tränare arbetar skall bägge könen vara representerade. Tränaren/tränarna skall ha gått SOFTs GTU 1, 2 och 3*. Minst en tränare har pedagogik 60 poäng. (*=när den kommer) Tränaren/tränarna deltar på tränarforum samt träffar för gymnasietränare som SOFT anordnar.

4 5. Utbildning/Träning Antal schemalagda träningar per vecka Total schemalagda träningstid i minuter per vecka Teoretisk orienteringsutbildning i minuter per vecka Kostnadsfri tillgång finns idag till följande (gym, simhall, etc.) Gym Simhall Spinning Antal uppföljningar i skogen per elev/ termin/minuter Antal träningsläger per år/ plats för senaste träningslägret Kort beskrivning av träningsupplägget för en typisk vår/höst vecka och en vintervecka (tidpunkt på dagen, innehåll & tid). Bilagor Verksamhetsplan min teoretisk specialidrott orientering utlagt på schemat en gång/ vecka. Antalet träningar som erbjuds eleverna per vecka ska vara minst 3 st varav minst 2 st i dagsljus året om. Träning med närliggande klubbar ska erbjudas eleverna utan krav på klubbyte. Träningen ska vara individanpassad för varje enskild elev. Uppföljning av eleverna i skogen ska genomföras regelbundet kopplat till utvecklingssamtalen minst 2 gånger per termin. Ett träningsläger i Sverige eller utomlands ska arrangeras och erbjudas eleverna varje år. Kostnadsfri tillgång till alternativa träningsformer (spinning, simhall, gym) ska erbjudas eleverna. Ett så varierat och rikt utbud av olika terrängtyper ska eftersträvas. Träningar för de tre tävlingsdisciplinerna (sprint, medel och lång) ska eftersträvas. Kartorna ska hålla hög kvalité. Eleverna ska erbjudas fri tillgång till de kartor som används i verksamheten.

5 6. Medicinsk Support Skolan kan idag erbjuda kontakter till specialister inom: Idrottsmedicin Idrottsfysiologi Idrottspsykologi Idrottsnutrition Skolan erbjuder idag kostnadsfri EKG screening Skolan erbjuder idag kostnadsfritt blodprov Elever som är i behov av sjukgymnast, läkare, kurator ska erbjudas hjälp inom en vecka. Eleverna ska erbjudas EKG screening och blodprov 1 gång/år. Vid behov oftare. 7. Samarbetspartner Har skolan idag något samarbete med distriktsförbundet Ja* Nej Antal föräldramöten per år *Beskriv hur: Bilagor Förteckning över vilka som ingår i NIU-gruppen. NIU-gruppen bestående av representanter från tränare, elever, elevvården, skolledning och distriktsförbundet träffas 2 gånger/år. SOFT representant besöker skolan 1 gång/år. DOF representant har regelbunden kontakt med skolan. Föräldramöte ska ske 1 gång/år.

6 8. Boende och Kost Skolan kan idag erbjuda elevboende i närheten av skolan Vilka måltider erbjuds eleverna? Skolan ska erbjuda de elever som ej har pendlingsavstånd boende i närheten av skolan. En fullvärdig kost ska erbjudas eleverna vid skollunchen. 9. Eleven Antal utvecklingssamtal per termin (minuter per tillfälle) Alla elever har egen utvecklingsplan Alla elever för träningsdagbok i någon form En elevförening finns på skolan Utvecklingssamtal med individuell utvecklingsplan ska genomföras med alla elever vid minst 3 tillfällen i minst 60 minuter/ termin. Eleven ska föra träningsdagbok. Eleven ska utvärdera och planera sin utveckling. En elevförening ska finnas på skolan. Eleverna är även representerade i NIU-gruppen.

7 10. Utrustning GPS och pulsklockor finns för utlåning Träningskläder till självkostnadspris finns Utrustning i form av GPS och pulsklockor ska erbjudas för utlåning. Träningskläder ska finnas till självkostnadspris. 10. Övriga upplysningar (Kan göras som separat bilaga) Utvärdering samt utveckling av verksamheten Eleverna gör en utvärdering varje år som följs upp av NIU-gruppen. Tränarna utvärderar varje år. Verksamhetsberättelse ska skickas in till SOFT vart 3:e år. Verksamhetsplanering med elevlista och tränartjänster uppdateras i samarbete med DOF. Skickas in till SOFT varje år. 11. Bilagor checklista Kursplaner och betygskriterier för ämnet specialidrott orientering (kan skickas in i efterhand). Upptagningsområde Elevförteckning Verksamhetsplan Förteckning över vilka som ingår i NIU-gruppen. En fullständigt ifylld ansökan ska vara Svenska Orienteringsförbundet, Heliosgatan3, Stockholm tillhanda senast 14 januari Märk gärna er ansökan med NIU 2014.

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

t^l Skolinspcktianr-:n Remiss lnqeqerd Andersson Remiss från Skolinspekt onen Tiil: Amne: Bifogade filer:

t^l Skolinspcktianr-:n Remiss lnqeqerd Andersson Remiss från Skolinspekt onen Tiil: Amne: Bifogade filer: lnqeqerd Andersson Från: Skickat: Tiil: Amne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 18 februari 2014 08:51 lngegerd Andersson VB: 32-201 4:666 Rem iss från Skol inspektionen NIU HAndboll Aspero Karlskrona.pdf;

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Remiss Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå Utvärdering av ämnet specialidrott Magnus Ferry och Eva Olofsson September 2009 Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå 2 Innehåll Uppdraget 4 Bakgrund 4 Utvärderingsperspektiv 5 Syfte

Läs mer

Regionala simgymnasier. nationell idrottsutbildning (NIU)

Regionala simgymnasier. nationell idrottsutbildning (NIU) Regionala simgymnasier nationell idrottsutbildning (NIU) INNEHÅLL NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN, MELLANNORRLAND Östersund... sid 8 MELLANSVENSKA, VÄRMLAND Sigtuna... sid 10 Uppsala... sid 12 STOCKHOLM Solna...

Läs mer

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Dnr 2011:00901 1 (14) Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Underskriven ansökan och avsiktsförklaring på papper ska skickas till

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

SOFIA-studien Ett samarbete!

SOFIA-studien Ett samarbete! Hur ska det praktiskt gå till? Våg 4 SOFIA-studien SOFIA-studien Ett samarbete! SOFIA-studien är ett samarbete mellan er lärare, rektorer och kommunen (barn- och ungdomsförvaltningen) och oss forskare

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 2014/41056 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-15 Diarienummer:2008-007 K Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Utbildning lerduveskytte Ungdomscheckens namn Svenljunga skytteförening Sökande

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0079 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Hermods AB om godkännande

Läs mer

REGIONALA SIMGYMNASIER. nationell idrottsutbildning (NIU)

REGIONALA SIMGYMNASIER. nationell idrottsutbildning (NIU) REGIONALA SIMGYMNASIER nationell idrottsutbildning (NIU) 2013/2014 Från och med ht 2011 infördes en ny utbildningsform för gymnasieungdomar som vill kombinera sina studier med elitträning. Svenska Simförbundet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-04-28 Diarienummer:2008-008 AÄ Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RMK START Kulturcheckens namn Rydals Motor Klubb Sökande (Namn/Förening) 802458-6979

Läs mer