Demensvård för livskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demensvård för livskvalitet"

Transkript

1 Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2012 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, Drottningholm. Tel Fax Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms slott.

2 Kunskap för livskvalitet Silviahemmet har sedan starten 1996 utbildat utifrån vårdfilosofin vars mål är högsta möjliga livskvalitet för den drabbade oavsett grad eller typ av demenssjukdom. Filosofin som Silviahemmet arbetar efter och utbildar i har med alla delar som finns med som högprioriterade i de nationella riktlinjerna för god demensvård och omsorg. Silviasystrar och Silviasjuksköterskor arbetar runt om i landet och de blir allt fler. Förhoppningsvis kan också en Silvialäkarutbildning starta hösten Denna master i demensvård håller på att växa fram i samarbete mellan Silviahemmet och Karolinska Institutet. Bläddra igenom katalogen så hittar du säkert det du söker annars är det bara att ringa eller maila till oss på Silviahemmet. På återseende! Wilhelmina Hoffman VD Certifiering av utbildningsnivå utifrån Silviahemmets vårdfilosofi är en annan mycket spännande utbildningssatsning som efterfrågas allt mer. Det handlar då om att hela enheter utbildas tillsammans och att kunskap om och rutiner för reflektion etableras. Syftet är att få ett gemensamt synsätt och arbetssätt mot målet - högsta möjliga livskvalitet för den som är demenssjuk och anhöriga. Stiftelsen Silviahemmet Stiftelsen Silviahemmet startades på Alla hjärtans dag 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia som tidigt uppmärksammat behov av utbildning och utveckling inom demensområdet. Under professor Barbro Beck-Friis ledning fick undersköterskorna på Silviahemmet lära sig god demensvård utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar - symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd, kommunikation och relation med målet högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuke och för anhöriga och närstående. De utbildades till specialister och handledare i demensvård nystartade Silviasysterutbildningen på Sophiahemmet Högskola i samverkan med Silviahemmet som tvåårig webbaserad distansutbildning på halvfart. Utbildningen till Silviasyster ger idag 60 högskolepoäng. Totalt har 329 undersköterskor genomgått utbildningen och erhållit titeln Silviasyster och Silviahemmets brosch av H.M. Drottningen startade på Sophiahemmet Högskola, i samverkan med Silviahemmet sjuksköterskeutbildning i demensvård. Denna utbildning som utgår ifrån den palliativa vårdfilosofin är en ettårig, webbaserad distansutbildning på halvfart och ger 30 högskolepoäng. Totalt har 113 sjuksköterskor genomgått utbildningen och erhållit titeln Silviasjuksköterska och Silviahemmets brosch av H.M. Drottningen. Dagverksamheten på Silviahemmet leds av Silviasystrar och är öppen för både yngre och äldre personer med demenssjukdom. et är att alla ska trivas och ha roligt. Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar används som praktiskt arbetssätt och arbetet dokumenteras och kvalitetssäkras individuellt därefter. Det nationella kompetenscentret, Svenskt demenscentrum, har startats och utvecklats av Silviahemmet tillsammans med Stockholms Läns Äldrecentrum och fortsätter sin verksamhet med att samla, strukturera och sprida kunskap inom området. Silviahemmet strävar efter att möta de behov som finns inom vård och omsorg och att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg om personer med demenssjukdom och deras anhöriga och närstående. Som tidigare år ger vi utbildningar på Silviahemmet liksom på olika arbetsplatser runt om i landet. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov. Flera duktiga kliniskt verksamma pedagoger finns på plats eller är knutna till Silviahemmet. Utvärdering av utbildningarna ger höga poäng.

3 Silviahemmets Stora Inspirationsdag Silviahemmets Stora Inspirationsdag, 21 mars Demens - en basutbildning, Vår Höst 6 Demens även de anhörigas sjukdom, Vår Höst 6 Demens för anhörigkonsulenter, Höst 6 Demensvård i ett hemtjänstperspektiv, Vår Höst 8 Kropp, själ och välbefinnande, Vår 8 Utbildning i demens för biståndshandläggare, Höst 9 Verktyg för en god demensvård, Vår Höst 9 Demensteam i fokus, Vår Höst 10 Palliativ vårdfilosofi i praktiken 11 Skräddarsydd demensutbildning 11 Leva med demenssjukdom 12 Certifiering av utbildningsnivå i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi som bygger på det palliativa arbetssättet 13 Silviasjuksköterskeutbildningen 14 Silviasysterutbildning 14 Boka billigare boende/praktiska detaljer 15 Silviahemmets styrelse: Anna De Geer, Yngve Kihlström, Maria Eriksdotter Jönhagen, Lars Gatenbeck, H. M. Drottning Silvia, styrelseordförande, Claes Dinkelspiel. Den 21 mars 2012 bjuder Silviahemmet in till årets mest inspirerande seminariedag inom demensområdet. Dagen är sammansatt speciellt för dig som arbetar med personer med demenssjukdom. Vi vill ge dig ett tillfälle att inspireras av människor som på olika sätt bidrar med viktiga kunskaper som är väsentliga för demensvården. Som tidigare år kommer både forskning och praktik att belysas. Vi kommer bland annat att få lyssna till Barry Karlsson, specialist i neuropsykologi, Uppsala, som talar om demens och utvecklingsstörning. Lars Sonde, forskare och utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, talar om tvång och skydd i demensvården. Mirjam Brocknäs, pedagog, gerontolog samt vidareutbildad i konstterapi, Upplands-Bro, beskriver sitt konstprojekt. Kaj Blennow, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal, berättar om det senaste inom demensforskningen och Wilhelmina Hoffman lyfter det som är nytt eller under utveckling på Svenskt demenscentrum. Det blir även underhållning och prisutdelningar. Under dagen kommer priset för 2011 års bästa demenshemtjänstteam att utdelas. Priset har instiftats av Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Föregående års vinnare blev Motala hemstödsgrupp. Dessutom delas pris ut till den kommun respektive det län som låtit flest medarbetare utbilda sig i Demens ABC. Sist men inte minst, delar H.M. Drottningen ut Silviahemmets eget pris Silviahemmets forskningsoch utbildningsstipendium. År 2011 gick priset till professor Lennart Minthon, Malmö. Onsdag den 21 mars 2012 kl Vi startar med kaffe kl Plats Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Avgiften är 1980 kronor exkl. moms per person. Lunch och kaffe ingår. Sista anmälningsdag är den 15 februari Anmälningar som inkommer senast den 31 januari får 200 kr i rabatt. Anmäl dig på vår hemsida, eller per e-post till Meddela namn, adress, , telefonnummer samt faktura adress. Suveränt! Mycket god mat. Bra arrangemang, lättsamt, lagom långa föreläsningar. Allt i bästa klass. Toppen arrangemang, mat och lokal. Helt outstanding! Tack för en fantastisk dag, ser redan fram mot nästa år. Citaten och bilden från Silviahemmets Stora Inspirationsdag den 11 mars

4 Demens en basutbildning En heldag Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med demenssjukdom och vill lära mer om demenssjukdomarna, orsaker behandling och bemötande. Bakgrund Många möter idag i sitt arbete personer som är drabbade av demenssjukdom. För att kunna förstå hur demenssjukdomarna uttrycker sig är det väsentligt att ha kännedom om de olika sjukdomar som ligger bakom demenssyndromet. Det är viktigt att få kunskap om de olika symtom som den sjuke kan uppvisa och hur man kan tolka och behandla dessa. För att kunna möta den sjuke på ett professionellt sätt behövs även kunskap om kommunikation och bemötande samt om de anhörigas situation. Utbildningens mål är att förmedla kunskap om demenssjukdom, bemötande och kommunikation samt de anhörigas situation och att dessa kunskaper praktiskt ska kunna användas i det dagliga arbetet. Vi inleder dagen med att beskriva demensbegreppet och går igenom olika sjukdomar som leder till demens. Därefter beskrivs demenssymtom från mild demensfas till svår demensfas. Vi tar upp bemötande och kommunikation samt hur anhörigas situation ofta ter sig och vilka behov av stöd de anhöriga har. Du kommer att få flertal praktiska råd och tips under dagen. Olle Odunlami, undersköterska och Silviasyster. Utbildningen avser en heldag och sker i Stiftelsen 23 februari september Avgiften är kronor exklusive moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Sista anmälningsdag är en månad före planerad utbildningsdag. Anmäl dig enklast på Demens även de anhörigas sjukdom En heldag Du är anhörig eller närstående till en person drabbad av demenssjukdom och vill lära mer om demenssjukdom. Nedanstående frågor kommer att besvaras under dagen: Vilka är de olika demenssjukdomarna och deras symtom? Hur utvecklas demenssjukdomarna över tiden? Vilka behandlingsmöjligheter finns tillgängliga? Hur kan man bemöta olika symtom som orsakas av demenssjukdom? Vilken hjälp finns för den som är sjuk och för mig som anhörig/närstående? Stort utrymme lämnas för frågor och diskussion. Lotta Roupe, undersköterska och Silviasyster. Utbildningen avser en heldag och ges i Stiftelsen Silviahemmets lokaler i Drottningholm 24 februari september Avgiften är 500 kronor för heldag och vi tar emot kontant betalning på plats. Lunch och dokumentation ingår i priset. Anmäl dig på telefon eller via mail till Demens för anhörigkonsulenter Två heldagar En utbildning som är särskilt anpassad för dig som arbetar som anhörigkonsulent eller liknande befattningar och möter anhöriga till personer med demens. Familjen omkring en person som drabbas av demens är en mycket utsatt grupp anhöriga som möter många utmaningar och svårigheter under alla sjukdomsåren. Kommunernas anhörigkonsulenter ger stöd till många anhöriga till personer med demens och behöver goda kunskaper om demenssjukdomarna och om hur ett uthålligt stöd till anhöriga under hela sjukdomsförloppet kan byggas upp. 6

5 Utbildningen, som genomsyras av ett anhörigperspektiv, ger dig kunskaper om de olika demenssjukdomarna och hur de utvecklas över tiden, liksom vilka medicinska, omvårdnadsmässiga och tekniska strategier som idag finns för att underlätta för den sjuke och för anhöriga. Stöd till anhöriga till yngre personer med demens lyfts fram i ett särskilt avsnitt. Vi går igenom symptom i mild, medelsvår och svår demens och illustrerar med goda exempel på bemötande och strategier. Strategier för hur man kan bygga upp ett uthålligt helhetstöd av god kvalitet för anhöriga diskuteras och goda exempel presenteras. Olika tekniska hjälpmedel som är lämpliga vid kongnitiv svikt och demens kommer också att belysas. Vi sammanfattar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demens med särkilt fokus på omvårdnad och stöd till anhöriga. Etiska och existentiella frågor berörs. Vi går igenom rätten till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och LSS för såväl den demenssjuke som för anhöriga. Karin Lindgren, socionom och utbildningskonsult inom demensområdet samt sakkunning i anhörigfrågor på Socialstyrelsen. Inge Dahlenborg, arbetsterapeut. Utbildningen avser två heldagar och ges i Stiftelsen 19 och 20 september Avgiften är 3900 kr exkl. moms. Max 15 st deltagare och mini antal deltagare är 10 st. Luncher och kaffe ingår. Sista anmälningsdag är 1 månad före planerad kursstart. Anmäl dig på Demensvård i ett hemtjänstperspektiv En heldag Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i hemtjänst och som i ditt arbete möter personer med demens eller sviktande minne och vill lära mer om demenssjukdom och gott förhållningssätt. Under dagen kommer du att få höra om de vanligaste demenssjukdomarna och vilka symtom du kan möta hos en person som drabbats av demens. Du får lära dig hur minnet fungerar och hur du genom olika strategier kan underlätta för den som är demenssjuk. Vi går igenom anhörigas situation och belyser olika viktiga områden som kost, aktivitet och hjälpmedel. Vi tar även upp vanliga problemsituationer i hemtjänstarbetet för diskussion. Du kommer att få många praktiska råd och tips under dagen. Lotta Roupe, undersköterska och Silviasyster. Utbildningen avser en heldag och ges i Stiftelsen 15 mars november Avgiften är kronor exklusive moms. Kaffe och lunch samt dokumentation ingår i priset. Sista anmälningsdag är en månad före planerad utbildningsdag. Anmäl dig på Kropp, själ och välbefinnande En heldag Utbildningen vänder sig till dig som vill lära om och utbyta erfarenheter på temat sinnenas betydelse. Tre av våra Silviasystrar delar med sig av sina kunskaper. Utbildningen ger dig kunskaper om maten, måltiden, trädgård, natur och hur viktigt det är med beröring. Ni får tips om både tillagning och presentation av måltiden så att måltidsstunden får mer innehåll och glädje med positiva effekter på aptit och nutrition. Vi visar även hur naturens värde i det hälsobefrämjande arbetet hjälper personer med demenssjukdom att finna något att kommunicera med och omkring. Vi undervisar både om den teoretiska bakgrunden och hur man med praktiska övningar bidrar till ökat välbefinnande och harmoni genom händer som berör. Att vi tillsammans på ett enkelt sätt kan ge både omvårdnad och dagen ett rikare innehåll. Britt Johansson, undersköterska och Silviasyster. Olle Odunlami, undersköterska och Silviasyster. Jarek Raubo, undersköterska och Silviasyster. Utbildningen avser en heldag och ges i Stiftelsen 24 maj Avgiften är 1900 kr exkl moms. Lunch och kaffe ingår i priset. Sista anmälningsdag är en månad före planerad utbildning. Anmäl dig på Utbildning i demens för biståndshandläggare Två heldagar En utbildning för dig som arbetar som biståndshandläggare och möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga och vill lära mer om de olika demenssjukdomarna och hur demenssjukdomarna utvecklas över tiden liksom vilka medicinska, omvårdnadsmässiga och tekniska strategier som idag finns för att underlätta för den sjuke och dennes familj. Utbildningen ger dig kunskaper om de olika demenssjukdomarna och om demensutredning. De olika sjukdomarna kan inledningsvis te sig lite olika och många gånger är det inledningsvis svårt att avgöra om det handlar om demens, depression eller annat sjukdomstillstånd. Vi går igenom olika symtom i tidig demensfas och åtgärdsförslag. På samma sätt kommer symtom i medelsvår och svår demensfas illustreras med åtgärdsförslag. Anhörigas situation kommer att belysas. Olika tekniska hjälpmedel som är lämpliga vid kognitiv svikt och demens kommer att presenteras. Etiska och existentiella frågor i demensvården kommer också att belysas. Lagstiftningarna, LSS och SOL, när det gäller demenssjukdom lyfts fram. Fallbeskrivningar liksom praktiska råd och tips kommer att förmedlas. Kajsa Båkman, Silviasjuksköterska. Karin Lindgren, Socionom, utbildningskonsult. Arbetar med LSS och anhörigfrågor på Socialstyrelsen. Inge Dahlenborg, arbetsterapeut. - Om demens, demensutredning - Tidiga tecken på demens symtom och åtgärder - Medelsvår och svår demens symtom och åtgärder - Lagstiftning enligt SOL och LSS. - Bemötande - Om anhöriga och närstående - Aktivitet - Tekniska hjälpmedel Utbildningen avser två heldagar och ges i Stiftelsen 11 och 12 oktober Avgiften är kronor exklusive moms. Max 25 deltagare. Luncher och kaffe samt dokumentation ingår. Sista anmälningsdag är 1 månad före planerad utbildning. Anmäl dig på Verktyg för god demensvård Två heldagar Två utbildningsdagar för dig som arbetar som arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utbildningen ges i samverkan mellan Silviahemmet, Legitimerade sjukgymnasternas riksförbund samt Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. Som medlem i LSR eller FSA får du 300 kronor i rabatt på utbildnings avgiften. Ange ditt medlemsnummer vid anmälan. Du får under dessa dagar ett medicinskt perspektiv på demenssjukdom samt lära mer om gott förhållandesätt och bemötande av personer med demenssjukdom. En arbetsterapeut och en sjukgymnast kommer att föreläsa om sitt arbete med demenssjuka. et är att du ska få fördjupade kunskaper, råd och tips i ditt arbete. Olika demenssjukdomar och demensförloppet. Bemötande och förhållningssätt. Wilhelmina Hoffman, överläkare. Inge Dahlenborg, leg. arbetsterapeut. Javad Ghannad, leg. sjukgymnast. Datum och plats Utbildningen avser två heldagar och ges i Stiftelsen 19 och 20 april och 23 november Avgiften är kronor exkl. moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår i priset. Sista anmälningsdag är en månad före planerad utbildning. Anmäl dig på 8 9

6 Palliativ vårdfilosofi i praktiken En utbildning för dig som arbetar inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom och som vill hitta ett arbetssätt som beaktar helheten, som är personcentrerad och som fungerar i praktiken. Bakgrund Demensvård och -omsorg är komplext då den sjuke kommer att vara drabbad av sin sjukdom under många år och då förmågor successivt försvinner och symtom av olika slag dyker upp. Under denna ofta mångåriga sjukdomsprocess behövs olika typer av hjälp och stödinsatser både för den som är sjuk men också för anhöriga. Men allt mer kunskap finns inom demensområdet, som berör olika yrkeskategorier och då underlättas ett gemensamt synsätt och arbetssätt vid vården av den demenssjuke. I den palliativa vårdfilosofin finns tydliga värderingar. För att underlätta detta har fyra hörnstenar identifierats. Hörnstenarna i samverkan behövs för att uppnå målet att ge högsta möjliga livskvalitet för den som är sjuk och för anhöriga. Ingen i vården av demenssjuka klarar detta självständigt utan det krävs teamarbete med klara mål för att få det att fungera. Teamarbete - Vikten av en gemensam målsättning, vårdfilosofi och värdegrund. - Alla har vi olika kunskap och olika förväntningar, men alla är lika viktiga. - Att kunna reflektera över sitt arbeta för att stärka sin och teamets arbetsroll. Anhörigstöd - Anhörigas situation. - Sorgarbete och svåra känslor. - Det vardagliga stödet till anhöriga. - Att se anhöriga som en viktig resurs. Eva Jönsson, undersköterska och Silviasyster Lotta Roupe, undersköterska och Silviasyster Datum och avgift Utbildningen avser 5 heldagar (4 utbildningsdagar och 1 uppföljningsdag). Datum anpassar vi efter önskemål. Max 25 deltagare. Avgift kronor per dag, totalt kronor exkl. moms. Resa och logi för föreläsare tillkommer. Om utbildningen sker i Silviahemmets lokaler tillkommer en avgift på 100 kronor per person/per dag för mat och kaffe. Skräddarsydd demensutbildning Demensteam i fokus För er som vill stärka ert team. Utbildningen syftar till att utveckla yrkesidentiteten och det personliga ansvaret. et är att höja teamets kompetens inom demensområdet och att underlätta förmågan till samverkan inom teamet. Under veckan går vi bla igenom följande: Vad innebär demens?, Demenssjukdomar och utredning, Sysselsättning, förhållningssätt och bemötande, Att stödja anhöriga, Etik och moral i demensvården, Existentiella frågor, Demens och beröring, Utomhus- miljö, Demens i ett palliativt perspektiv och vård i livets slutskede, Teamsamverkan mm. Utbildningen avser en vecka och hålls i Stiftelsen Silviahemmets lokaler i Drottningholm men kan även ske ute på arbetsplatsen men då gäller priser enligt offert. Vecka 17, april Vecka 46, november Avgiften är kr exkl moms per person. Max 25 deltagare och minimum 10 deltagare. Luncher och kaffe ingår i avgiften. Sista anmälningsdag är 1 månad innan planerad utbildning. Anmäl dig på Kursens mål är att ge kunskap, metoder och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en meningsfull och stimulerande vardag för den demenssjuke och de anhöriga. Symtomkontroll - Vad är demens? - Genomgång av de vanligaste demenssjukdomarna. - Symtomutveckling vid demenssjukdom - från tidiga till sena symtom. - Att kunna tolka och förstå svåra symtom. - Genomgång av analysmall: Analys Åtgärd - Utvärdera. Kommunikation/relation - Bemötande och kommunikation vid demenssjukdom. - En helhetssyn på den sjuke och de anhörigas behov där de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven tillgodoses. - Levnadsberättelsens betydelse. - Aktivitet och stimulering. - Miljöns betydelse. - Etik och moral. - Diskusson kring etiska dilemman inom demensvården. Sätt ihop den utbildning som lämpar sig för de behov som ni har på enheten. Alla föreläsningar innehåller kunskap som är praktiskt användbar. Hel- och halvdag går att boka liksom enstaka föreläsningar. Föreläsarna är alla kliniskt verksamma och vana utbildare. Dokumentation ingår. Demenssjukdomar Demens och palliativ vårdfilosofi Demenssymtom från tidiga till sena symtom Demens kommunikation och bemötande Demens och nutrition Demens lagar och förordningar Demens och anhörigstöd Demens och aktivitet Demens etik och existentiella frågor Demens och svåra symtom Demens teamsamverkan Kontakta Silviahemmet tel , angående era önskemål. Det var mycket bra, fantastiska lokaler Bra planerad och trevligt upplagd dag Jag är nöjd med allt Toppen trevligt Bra föreläsningslokal, varmt och trevligt välkomnande 10 11

7 Leva med demenssjukdom Leva med demenssjukdom är ett undervisningsprogram som har utvecklats av Silviahemmet för att förbättra möjligheterna att hantera svåra situationer inom vården av demenssjuka. Vi anpassar utbildningen till gruppens kunskap och erfarenhetsnivå. Utbildningen är interaktiv och det innebär att stor plats lämnas för diskussion och reflektion. Till utbildningen ingår elva häften som tagits fram av Silviahemmet. Utbildningen följer innehållet i de olika häftena. En grupp personer som arbetar med vårdtagare som har någon form av demenssjukdom. Det kan vara inom hemtjänsten, omvårdnadsboende, servicehus eller i vård eller omsorgsmiljö där vi möter personer som har drabbats av demenssjukdom. Utbildningen kan också användas till en anhöriggrupp som vill ha en fördjupad kunskap. Max 20 deltagare per grupp. - Hjärnan och minnet - Åldrandet - Demenssjukdom - Demensutredning - Bemötande och kommunikation - Svåra symtom - Etik i vården - Kost och måltider - Vårdmiljöns betydelse - Närståendes roll och vård inom och utom hemmet - Palliativ vårdfilosofi Upplägg Utbildningen är på totalt 18 timmar. Upplägget sker efter önskemål. Det kan innebära halvdagar, heldagar eller kortare tillfällen, beroende på vad som passar gruppen. Vi kan ordna utbildningstillfällena här på Silviahemmet, eller så kan vi komma till er. Allt efter överenskommelse. Är du intresserad? Kontakta Silviahemmet för mer information, Certifiering av utbildningsnivå i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi som bygger på det palliativa arbetssättet. Certifieringen innebär att all personal på enheten, vårdpersonal, städ, vaktmästare, chefer m.fl. blir utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi i enlighet med de riktlinjer som anges här nedan. Vårdfilosofin har som mål att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga/närstående. Vårdfilosofin bygger på de fyra hörnstenarna: 1 Personcentrerad vård/symtomkontroll 2 Teamarbete 3 Anhörigstöd 4 Kommunikation och relation Certifieringsprocessen Certifieringsprocessen sker enligt nedanstående tre utbildningssteg med efterföljande handledning av reflektionsledare. Steg 3 Reflektionsledarutbildning gäller för minst två undersköterskor per avdelning. Undersköterskorna som deltar utses av enheten. Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om hur man leder reflektions-/speglingsstunder på sin enhet. Ett tredje tillfälle sker 1-2 månader efter de två första utbildningsdagarna då undersköterskorna prövat på att leda reflektionsgrupp på sin enhet. Totalt tre heldagar. Utbildningen sker efter överenskommelse på Silviahemmet eller på arbetsplatsen. Efter genomgången utbildning och uppfyllda krav för certifikat sker handledning av reflektionsledarna under 1,5 timme, tre på varandra följande månader. et et med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion. Steg 1 Alla medarbetare på enheten deltar i tre dagars utbildning utifrån utbildningsserien Leva med demenssjukdom. Sammanlagd utbildningstid är 21 timmar. Alla medarbetare genomgår skriftligt test före och efter utbildningen. Utbildningen sker på arbetsplatsen. Steg 2 Arbetsledarutbildning omfattar samtliga arbetsledare som har genomgått steg1. Utbildningen omfattar två heldagar. Inriktning är Silviahemmets vårdfilosofi med betoning på ledning av teamarbete. Utbildningen sker efter överenskommelse på Silviahemmet eller på arbetsplatsen. Certifiering Certifieringen innebär att enheten har erhållit en utbildning enligt den modell som Silviahemmet framtagit. Ett numrerat certifikat till enheten utdelas då alla moment i processen är genomgångna och godkända. Certifieringen varar i tre år För bibehållande/förnyat certifikat efter 3 år krävs att totalt 70% av samtliga anställda har genomgått steg 1 utbildningen och att alla arbetsledare är utbildade och att minst två undersköterskor per avdelning är reflektionsledarutbildade och leder reflektionsstunder. Silviahemmet följer upp certifieringsprocessen en gång per år. För mer information om certifiering ring

8 Demensvård för sjuksköterskor En utbildning i regi av Sophiahemmet Högskola. Nätbaserad distansutbildning på högskolenivå för sjuksköterskor, 30 högskolepoäng halvfart. Uppdragsutbildning på distans Programmet har utvecklats i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. En god och evidensbaserad omvårdnad är av stor betydelse för livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras närstående. Utbildningsprogrammet ger fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och demensvård. Fokus ligger på omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård och omvårdnad. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin, som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete samt stöd till närstående. Kursinformation Ewa Englund, utbildningsansvarig, tel , e-post Efter genomgången utbildning, alla fyra kurser, får du ta emot Silviahemmets brosch och bär titeln Silviasjuksköterska. Information och anmälningsblankett kan laddas ner från Silviasysterutbildning En utbildning i regi av Sophiahemmet Högskola. Nätbaserad distansutbildning på högskolenivå Specialistutbildning i demensvård för undersköterskor, 60 högskolepoäng halvfart. Denna utbildning vänder sig till dig som är undersköterska eller har motsvarande kompetens. och innehåll Syftet med utbildningen är att ge dig personlig utveckling och en unik spetskompetens som vårdare och handledare inom demensvård. I rollen som handledare sprider du kunskap om de demenssjukas behov till närstående och kollegor. Utbildningen är utvecklad från den utbildning i demensvård som tidigare bedrivits vid Silviahemmet, Drottningholm och utgår från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom. Efter genomgången utbildning får du ta emot Silviahemmets brosch och bär titeln Silviasyster. Datum För uppgifter om kursstart kontakta Sophiahemmet Högskola. Information och anmälningsblankett kan laddas ner från För mer information kontakta Åsa von Bahr, programsekreterare, telefon , Boka billigare boende genom Silviahemmet Scandic Hotel Bromma, som ligger 10 minuter med buss från Drottningholm, har givit våra kursdeltagare ett mycket förmånligt pris på boende. Boka boendet på Scandic Hotel genom att ringa Silviahemmet, Praktiska detaljer Om ingenting annat står angivet är utbildningen förlagd till Silviahemmet i Drottningholm. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är normalt en månad före kursstart. Anmälan är bindande men ej personlig. Anmälan Anmälan går att göra via vår hemsida, eller via mail till Det går även bra att ringa till oss på Vägbeskrivning Tunnelbana och buss: Från T-centralen tar du tunnelbana mot Hässelby eller Vällingby och går av vid Brommaplan. Ta sedan buss 177 mot Skärvik eller någon buss i 300-serien mot Mälaröarna. Du går av vid hållplatsen Drottningholms slott och går uppför Kvarnbacken. Andra gatan till vänster är Gustaf IIIs väg. Fortsätt denna väg ca 100 meter. Silviahemmets skylt står till höger om vägen, vid grindarna Med bil: Från Brommaplan kör du ut mot Drottningholm. Vid Drottningholms slott kan du parkera gratis hela dagen. Du går sedan över den stora vägen och uppför Kvarnbacken eller Malmbacken till Gustaf IIIs väg. Gå till vänster och fortsätt denna väg ca 100 meter. Silviahemmets skylt står till höger om vägen, vid grindarna Avbokning Anmälan är bindande fyra veckor före kursstart. Därefter debiterar vi en avbokningsavgift på 20% av avgiften. Om du avbokar senast en vecka före kursstart, uteblir eller avbryter kursen debiteras full kostnad. Inställd kurs Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade kurser vid för få anmälningar. Har du frågor? Kontakta Silviahemmet på telefon eller e-posta till silviahemmet.se. Lena Steenhouwer Svenskt demenscentrum För er som arbetar inom demensområdet och som söker kunskap, nätverk mm. För er som har identifierat ett problemområde som inte är tillräckligt belyst. För er som har något gott exempel som ni vill sprida. Kontakta Svenskt demenscentrum! Personal på Silviahemmet från vänster Olle Ondunlami, Lena Steenhouwer, Eva Jönsson, Lotta Roupe, Britt Johansson, Jarek Raubo, Margareta Skog, Wilhelmina Hoffman, Anna De Geer. Gävlegatan 16, Stockholm Telefon Fotograf Lena Koller/Skarp sid 2 och7. Fotograf Tomas Södergren sid 3, 5, 10, 12 och 13. Andreas Lundberg sid 4, 14, 15. Personerna på bilderna har inget med broschyrens innehåll att göra. Citaten är hämtade från utvärderingar på Silviahemmets kurser

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2011 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Demensvård för livskvalitet. Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2010

Demensvård för livskvalitet. Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2010 Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2010 Stiftelsen Silviahemmet Stiftelsen Silviahemmet startades på Alla hjärtans dag 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia som tidigt

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2013 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2015 Svenskt Demenscentrum För er som arbetar inom demensområdet och som söker kunskap, nätverk mm. För er som har identifierat ett problemområde

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2014 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Demensvård för livskvalitet. Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2016

Demensvård för livskvalitet. Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2016 Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2016 Silviahemmet firar 20 år 4 Demens - en basutbildning, vår och höst 7 Silviahemmets stora anhörigdag, vår 7 Demens även de anhörigas

Läs mer

Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2017

Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2017 Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2017 Innehåll Om Stiftelsen Silviahemmet 4 Silviahemmets Stora inspirationsdag 5 Skräddarsydda utbildningar 6 Silviahemmets Stora anhörigdag

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet - Men hur når vi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum & Stiftelsen Silviahemmet Demens betyder - Att jag behöver din hjälp - Att jag behöver

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2010 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser hösten 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med D Det är viktigt med spetskompetens i demensvården för att behålla, utveckla

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2011 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer

Läs mer

Utbildningsmodell. för personal som i sin verksamhet träffar personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Utbildningsmodell. för personal som i sin verksamhet träffar personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. SAMMANFATTNING Utbildningsmodellen är framtagen inom projektet Utbildning, Uppföljning och Utveckling av demensvården i Örebro län. Utbildningsförslagen utgår från projektets inventering av utbildningsbehov

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Kurser inom områdena geriatrik och demens vid Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena geriatrik och demens vid Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena geriatrik och demens vid Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö 2017 Hej! I din hand har du ett nytt kursprogram från Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Ettdemensvänligtsamhälle

Ettdemensvänligtsamhälle Ettdemensvänligtsamhälle Men hurnårvi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum& Stiftelsen Silviahemmet Vad innebär då ett demensvänligt samhälle? Demens betyder -Att jag behöver din hjälp - Att

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått 2010-2011 Rehabilitering Verksamhet Utförare/anordnare Fördelad Sinnenas Trädgård Socialtjänsten,

Läs mer

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Ansökan Sida 1 (5) 2016-08-25 Fylls i av stadsledningskontoret: Ankomstdatum: Diarienummer: 210-1196/2016 Ansökningsnummer: Beslut: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Att se människan bakom demenssjukdomen

Att se människan bakom demenssjukdomen Att se människan bakom demenssjukdomen Köpenhamn den 22 maj 2014 Demens betyder att.. - jag behöver din hjälp - jag behöver din förståelse Oavsett vart sjukdomen för mig Stiftelsen Silviahemmet Demensutbildning

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2014 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Geriatriska kliniken

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2012 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov

4. Gruppboende - personer med demenssjukdom och med särskilda behov Förfrågningsunderlag 2015-07-03 Upphandlande organisation Malmö stad Anna Bassmann Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser STK-2015-151 Sista anbudsdag: 2015-09-01 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

A B C D E. Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning. Förbättrat stöd till dementa- svar på remiss av motion av Anna Starbrink (fp)

A B C D E. Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning. Förbättrat stöd till dementa- svar på remiss av motion av Anna Starbrink (fp) A B C D E Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (4) 2005-10-07 Dnr 2005-626-537 Handläggare: Stina Bergfalk Tfn: 08 508 10 647 Östermalms stadsdelsnämnd Förbättrat stöd till

Läs mer

Demens och palliativ vårdfilosofi

Demens och palliativ vårdfilosofi Demens och palliativ vårdfilosofi 9 oktober 2014 Wilhelmina Hoffman, Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum 900000 Antal 80 år och äldre i Sverige 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

9. Korttidsboende - Demens

9. Korttidsboende - Demens Förfrågningsunderlag 2012-06-13 Upphandlingsansvarig Malmö kommun Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser Anna Bassmann 2010-00110 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Demensvård Vellinge kommun

Demensvård Vellinge kommun Demensvård Vellinge kommun -stöd, resurser och kompetens Nationella demensriktlinjer Basal demensutredning kontra utvidgad demensutredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

Vårdkedja demens på basnivå Stimulansmedel 2010

Vårdkedja demens på basnivå Stimulansmedel 2010 Vårdkedja demens på Upprättad vårdkedja demens projektplan_05 Ansvarig: Ingelise Olsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Stadskontoret avdelning vård och omsorg Innehållsförteckning 1. BASFAKTA... 3 1.1

Läs mer

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål Demens ABC Stöd till handledare Demens ABC är ett utmärkt verktyg för att höja kvaliteten på vården på arbetsplatsen. För att få diplom måste man självständigt genomgå utbildningen och klara kunskapstestet.

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT

LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT INBJUDAN TILL GRUNDUTBILDNING I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT FÖR PROFESSIONELLA och ARBETSLEDARE INOM REHABILITERINGSOMRÅDET Då var det dags igen! Den fjärde grundutbildningsomgången

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam

Rutin vid demens. för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Rutin vid demens för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

Beröring och mjuk hudmassage som stöd vid olika sjukdomstillstånd 3,5 högskolepoäng grundnivå Ht 2017 Stockholm

Beröring och mjuk hudmassage som stöd vid olika sjukdomstillstånd 3,5 högskolepoäng grundnivå Ht 2017 Stockholm Beröring och mjuk hudmassage som stöd vid olika sjukdomstillstånd 3,5 högskolepoäng grundnivå Ht 2017 Stockholm Beröring och mjuk hudmassage som stöd vid olika sjukdomstillstånd, 3, 5 högskolepoäng Inledning

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt Ht 2017 Stockholm

Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt Ht 2017 Stockholm Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt 2017 - Ht 2017 Stockholm Fördjupningskurs i andrologi - om mannen och hans sexualitet, 7,5 högskolepoäng Inledning Sedan

Läs mer

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Inledning Psykisk ohälsa

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Validand och valideringshandledare

Validand och valideringshandledare Validering av kurs: Vård och omsorg vid demens (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Validand och valideringshandledare Validand Mejladress Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella

Läs mer

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun.

Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Vård och omsorg Johnny Kvarnhammar Medicinskt ansvarig sjuksköterska RAPPORT Följsamhet till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, inom vård och omsorg i Osby kommun. Uppföljning

Läs mer

Hur kan vi informera allmänheten omkring Demenssjukdomar?

Hur kan vi informera allmänheten omkring Demenssjukdomar? Hur kan vi informera allmänheten omkring Demenssjukdomar? * Info om Socialstyrelsens stimulansmedel * Diskussion omkring informationsstrategi 2008-01-14/Angelöw B-Å/Demens 1 Socialstyrelsens Stimulansmedel

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Kursplaner Fastställda av Styrelsen vid Sophiahemmet Högskola 2005-05-06 Kursplaner för specialistutbildning för sjuksköterskor, Vård

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer