Demensvård för livskvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demensvård för livskvalitet"

Transkript

1 Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2015 Svenskt Demenscentrum För er som arbetar inom demensområdet och som söker kunskap, nätverk mm. För er som har identifierat ett problemområde som inte är tillräckligt belyst. För er som har något gott exempel som ni vill sprida. Kontakta Svenskt demenscentrum! Gävlegatan 16, Stockholm Telefon Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, Drottningholm. Tel Fax Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms slott.

2 Stiftelsen Silviahemmet Stiftelsen Silviahemmet startades på Alla hjärtans dag 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia som tidigt uppmärksammat behov av utbildning och utveckling inom demensområdet även för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Detta sker också i samarbete med Karolinska Institutet som kommer att förmedla webb-utbildningen. Förhoppningsvis blir det kursstart hösten 2015! Kunskap för livskvalitet Silviahemmet har sedan starten 1996 utbildat utifrån den palliativa vårdfilosofin vars mål är högsta möjliga livskvalitet för den drabbade, oavsett grad eller typ av demenssjukdom. Filosofin som Silviahemmet arbetar efter och utbildar i har med alla delar som finns högprioriterade i de nationella riktlinjerna för god demensvård och omsorg. Den personcentrerade vården och omsorgen löper som en röd tråd i både arbete och utbildningar. Förutom det växande antalet utbildade Silviasystrar och Silviasjuksköterskor och Svenskt Demenscentrums utveckling så väljer allt fler vårdenheter att genomgå Silviahemmets certifiering i utbildningsnivå. Det är glädjande att utvecklingen ser så positiv ut! Silviahemmets utbildningar ges på Silviahemmet eller hos beställaren. Flera duktiga och kliniskt verksamma pedagoger finns på plats eller är knutna till verksamheten. Utvärderingar av Silviahemmets utbildningar ger höga poäng. Bläddra igenom katalogen så hittar du säkert det du söker annars är det bara att ringa eller maila till oss på Silviahemmet. På återseende! Wilhelmina Hoffman Verksamhetschef Under professor Barbro Beck-Friis ledning fick undersköterskornapå Silviahemmet lära sig demensvård utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar - symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd, kommunikation och relation med målet högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuke, anhöriga och närstående nystartade Silviasysterutbildningen på Sophiahemmet Högskola i samverkan med Silviahemmet nu som tvåårig webbaserad distansutbildning på halvfart. Utbildningen till Silviasyster ger 60 högskolepoäng. Totalt har 496 undersköterskor genomgått utbildningen och mottagit titeln Silviasyster och Silviahemmets brosch av H.M. Drottningen startade på Sophiahemmet Högskola, i samverkan med Silviahemmet, sjuksköterskeutbildning i demensvård. Denna utbildning är en ettårig, webbaserad distansutbildning på halvfart och ger 30 högskolepoäng. Totalt har 164 sjuksköterskor genomgått utbildningen och mottagit titeln Silviasjuksköterska och Silviahemmets brosch av H.M. Drottningen startade den första Silvialäkarutbildningen i samarbete med Karolinska Institutet. Denna tvååriga webbutbildningen leder till en master. För närvarande är 25 läkare under utbildning och de första Silvialäkarna kommer i maj 2015 att erhålla sin titel av H.M. Drottningen. Tack vare stöd från Drottningens Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning, Johanniterorden i Sverige och Alzheimerfonden har Silviahemmet haft möjlighet att finansiera tillskapandet av en magisterutbildning Svenskt Demenscentrum som startats och utvecklats av Silviahemmet tillsammans med Stockholms Läns Äldrecentrum sedan 2008 fortsätter sin nationella verksamhet för ett mer demensvänligt samhälle, läs mer på Certifiering av utbildningsnivå utifrån Silviahemmets vårdfilosofi efterfrågas allt mer. Vid årets start har 21 enheter i landet genomgått processen och uppfyllt kraven i certifikatet. Flera enheter är i certifieringsprocess och kommer att certifieras under år Nytt för i år är att den första medicinavdelningen på ett akutsjukhus valt att genomgå certifiering. Det är medicinavdelning 76 på Danderyds sjukhus som blir den första sjukhusavdelningen att certifieras. Till hösten startar även den första certifieringen av en hel kommun. Tyresö kommun i Stockholm har tagit detta initiativ för att säkra vårdkedjan i demensvård och omsorg för sina medborgare. Genom internationella kontakter och samarbeten sedan flera år förmedlas också Silviahemmets utbildningar till Tyskland, Japan, Holland, Kina, SydKorea och Storbritannien, via Swedish Care International, Silviahemmets dagverksamhet som är kärnan i stiftelsen leds av Silviasystrar och våra gäster är både yngre och äldre personer med demenssjukdom. Målet i dagverksamheten är att alla ska trivas och ha roligt!

3 Innehåll Silviahemmets Stora Inspirationsdag 2015 Silviahemmets Stora Inspirationsdag 5 Demens - en basutbildning, Vår Höst 6 Demens även de anhörigas sjukdom, Vår Höst 6 Demensvård i ett hemtjänstperspektiv, Vår Höst 6 Verktyg för en god demensvård, Vår 9 Leva med demenssjukdom 9 Palliativ vårdfilosofi i praktiken 10 Skräddarsydd demensutbildning 10 Certifiering av utbildningsnivå i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi 11 Silviasjuksköterskeutbildningen 12 Silviasysterutbildning 13 Praktiska detaljer 14 Silviahemmets styrelse: Anna De Geer, Yngve Kihlström, Maria Eriksdotter Jönhagen, Lars Gatenbeck, H. M. Drottning Silvia, styrelseordförande, Claes Dinkelspiel. Boka in den 24 april i din almanacka redan nu för Silviahemmet bjuder in till en spännande och lärorik dag. Den här dagen är sammansatt just för dig som arbetar med personer med demenssjukdom. Vi vill ge dig ett tillfälle att berikas i ditt viktiga arbete. Under seminariedagen kommer du att få lyssna till experter inom demensområdet som förmedlar kunskap utifrån sina olika perspektiv Professor Ingmar Skoog kommer delge oss nya data om hur vi åldras idag jämfört med bara för 20 år sedan. Psykologen och PhD, Beata Terzis beskriver vikten av kognitionskunskap som en pusselbit i den personcentrerade omvårdnaden av personen med kognitiv svikt och demenssjukdom. Sjukgymnasten och PhD, Lars Sonde, talar om hur vi kan arbeta med Nollvisionen - för en demensvård utan tvång och begränsningar. Sjuksköterskan och PhD, Iréne Ericsson, förmedlar sina erfarenheter utifrån sin forskning om välbefinnande för personer med demenssjukdom. Silviasjuksköterskan Kajsa Båkman talar om vikten av personcentrerat arbetssätt när en person med trauman från tidigare delar i livet utvecklar demens. Vi fortsätter med att belysa vikten av kultur av olika slag. Projektet Möten Med Minnen som involverat 87 muséer runt om i landet kommer att presenteras. Biblioteksprojektet Möte med litteraturen introduceras och det blir en föreställning av Cirkus Cirkör. Det blir en innehållsrik dag som avslutas kl Men då allt fler priser inom demensområdet har instiftats blir det sen mingel följt av just prisutdelningar och kortare prisföreläsningar och olika framträdanden mellan kl Vid prisceremonierna kommer Silviahemmet Forsknings- och Utbildningsstipendium att utdelas. Pris utdelas till 2014 års bästa demensteam i hemtjänsten samt till det bästa vårdboendet, ett pris instiftat av Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet. Priset Queen Silvia Nursing Award från Swedish Care International utdelas till en sjuksköterskestuderande som kommit med bästa idén gällande utveckling inom äldreområdet. Alzheimerfondens pris Drottning Silvias pris till en ung Alzheimerforskare kommer också att utdelas. Vi ser fram emot en spännande, lärorik och mycket inspirerande dag med en riktigt festlig avslutning! Plats Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Tid Vi startar med kaffe kl Lunch och kaffe ingår. Kl Mingel med lättare tilltugg Kl prisutdelningar Avgift och anmälan Kostnad exkl. moms Anmälan före den 1 februari ger 200 kronor rabatt och kostnad exkl. moms Viktigt! För konferensdeltagare som önskar delta i kvällsaktiviteten måste det anmälas separat då platsantalet är begränsat! Bara de som är anmälda kommer att få plats. Anmälan sker via mail till Vid frågor kontakta Andrea Fernstrand på telefon Välkommen! Bra och blandat innehåll! Dagen gav flera nya insikter! Bättre än jag förväntat mig! Lärde mig mer om läkemedel som jag har stor användning av i jobbet Kände mig bekräftad i arbetet, vilket känns bra Citaten är från Silviahemmets Stora Inspirationsdag

4 Palliativ vårdfilosofi i praktiken Målgrupp En utbildning för dig som arbetar inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom och som vill hitta ett arbetssätt som beaktar helheten, som är personcentrerad och som fungerar i praktiken. Bakgrund Demensvård och -omsorg är komplext då den sjuke kommer att vara drabbad av sin sjukdom under många år och då förmågor successivt försvinner och symtom av olika slag dyker upp. Under denna ofta mångåriga sjukdomsprocess behövs olika typer av hjälp och stödinsatser både för den som är sjuk men också för anhöriga. Men allt mer kunskap finns inom demensområdet, som berör olika yrkeskategorier och då underlättas ett gemensamt synsätt och arbetssätt vid vården av den demenssjuke. I den palliativa vårdfilosofin finns tydliga värderingar. För att underlätta detta har fyra hörnstenar identifierats. Hörnstenarna i samverkan behövs för att uppnå målet att ge högsta möjliga livskvalitet för den som är sjuk och för anhöriga. Ingen i vården av demenssjuka klarar detta självständigt utan det krävs teamarbete med klara mål för att få det att fungera. Mål Kursens mål är att ge kunskap, metoder och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en meningsfull och stimulerande vardag för den demenssjuke och de anhöriga. Innehåll Symtomkontroll - Vad är demens? - Genomgång av de vanligaste demenssjukdomarna. - Symtomutveckling vid demenssjukdom - från tidiga till sena symtom. - Att kunna tolka och förstå svåra symtom. - Genomgång av analysmall: Analys Åtgärd - Utvärdera. Kommunikation/relation - Bemötande och kommunikation vid demenssjukdom. - En helhetssyn på den sjuke och de anhörigas behov där de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven tillgodoses. - Levnadsberättelsens betydelse. - Aktivitet och stimulering. - Miljöns betydelse. - Etik och moral. - Diskusson kring etiska dilemman inom demensvården. Teamarbete - Vikten av en gemensam målsättning, vårdfilosofi och värdegrund. - Alla har vi olika kunskap och olika förväntningar, men alla är lika viktiga. - Att kunna reflektera över sitt arbeta för att stärka sin och teamets arbetsroll. Anhörigstöd - Anhörigas situation. - Sorgarbete och svåra känslor. - Det vardagliga stödet till anhöriga. - Att se anhöriga som en viktig resurs. Föreläsare Eva Jönsson, undersköterska och Silviasyster Lotta Roupe, undersköterska och Silviasyster Datum och avgift Utbildningen avser 5 heldagar (4 utbildningsdagar och 1 uppföljningsdag). Datum anpassar vi efter önskemål. Max 25 deltagare. Avgift kronor per dag, totalt kronor exkl. moms. Resa och logi för föreläsare tillkommer. Om utbildningen sker i Silviahemmets lokaler tillkommer en avgift på 100 kronor per person/per dag för mat och kaffe. Skräddarsydd demensutbildning Sätt ihop den utbildning som lämpar sig för de behov som ni har på enheten. Alla föreläsningar innehåller kunskap som är praktiskt användbar. Hel- och halvdag går att boka liksom enstaka föreläsningar. Föreläsarna är alla kliniskt verksamma och vana utbildare. Dokumentation ingår. Demenssjukdomar Demens och palliativ vårdfilosofi Demenssymtom från tidiga till sena symtom Demens kommunikation och bemötande Demens och nutrition Demens lagar och förordningar Demens och anhörigstöd Demens och sysselsättning Demens etik och existentiella frågor Demens och svåra symtom Demens teamsamverkan Demens - för biståndshandläggare Kontakta Silviahemmet tel , angående era önskemål. Certifiering av utbildningsnivå i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi Certifieringen innebär att all personal på enheten, vårdpersonal, städ, vaktmästare, chefer m.fl. blir utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi i enlighet med de riktlinjer som anges här nedan. Vårdfilosofin har som mål att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga/närstående. Vårdfilosofin bygger på de fyra hörnstenarna: 1 Personcentrerad vård/symtomkontroll 2 Teamarbete 3 Anhörigstöd 4 Kommunikation och relation Certifieringsprocessen Certifieringsprocessen sker enligt nedanstående tre utbildningssteg med efterföljande handledning av reflektionsledare. Steg 1 Alla medarbetare på enheten deltar i tre dagars utbildning utifrån utbildningsserien Leva med demenssjukdom. Sammanlagd utbildningstid är 21 timmar. Alla medarbetare genomgår skriftligt test före och efter utbildningen. Utbildningen sker på arbetsplatsen. Steg 2 Arbetsledarutbildning omfattar samtliga arbetsledare som har genomgått steg1. Utbildningen omfattar två heldagar. Inriktning är Silviahemmets vårdfilosofi med betoning på ledning av teamarbete. Utbildningen sker efter överenskommelse på Silviahemmet eller på arbetsplatsen. Steg 3 Reflektionsledarutbildning gäller för minst två undersköterskor per avdelning. Undersköterskorna som deltar utses av enheten. Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om hur man leder reflektions-/speglingsstunder på sin enhet. Ett tredje tillfälle sker 1-2 månader efter de två första utbildningsdagarna då undersköterskorna prövat på att leda reflektionsgrupp på sin enhet. Totalt tre heldagar. Utbildningen sker efter överenskommelse på Silviahemmet eller på arbetsplatsen. Efter genomgången utbildning och uppfyllda krav för certifikat sker handledning av reflektionsledarna under 1,5 timme, tre på varandra följande månader. Målet Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion. Certifiering Certifieringen innebär att enheten har erhållit en utbildning enligt den modell som Silviahemmet framtagit. Ett numrerat certifikat till enheten utdelas då alla moment i processen är genomgångna och godkända. Certifieringen varar i tre år För bibehållande/förnyat certifikat efter 3 år krävs att totalt 70% av samtliga anställda har genomgått steg 1 utbildningen och att alla arbetsledare är utbildade och att minst två undersköterskor per avdelning är reflektionsledarutbildade och leder reflektionsstunder. Silviahemmet följer upp certifieringsprocessen en gång per år. Information om certifiering: eller maila Eva Jönsson på 10 11

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Omvårdnad examensarbete/d Omvårdnad Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2010 Anhörigas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård inom

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

Att leva tills man dör

Att leva tills man dör Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd Att leva tills man dör Distriktssköterskor erfarenheter av avancerad sjukvård i hemmet en intervjustudie Examensarbete i: Vårdvetenskap

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom behovsinventering och plan för kompetensutveckling www.smalandsbilder.se Projektrapport Jönköpings län, februari 2014 Anita Andersson, Iréne

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer