FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS DEMENSVÅRD"

Transkript

1 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle Ola Polmé Söderhamn kommun Jessica Stenberg Barbro Sahlin Metoder för förbättrad vård av personer med demens Gävleborg Landsting Mona Olofsson Norrlands universitetssjukhus, Umeå Yngve Gustafsson Mölndals stad Gun Aremyr Kalmar län landsting Jan Strömqvist Silviahemmet Eva Jönsson Förening Värdig Vård Catherine Berglund Var med och samarbeta för en bättre och värdigare demensvård du också! Röst från verkliga livet Anhörig FÖRDJUPNING Handlednings- och Utbildnings AB Egon Rommedahl Hur bemöter du en person med demens? Missa inte fördjupningen Metoder och verktyg för det goda mötet med den högt uppskattade Egon Rommedahl.

2 Presentation FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Demens är en av våra största folksjukdomar. År 2025 beräknas antalet personer med demens ha stigit med 50 procent. Demens går inte att bota men det går att lindra. Nya läkemedel och tekniska hjälpmedel utvecklas kontinuerligt för att kunna ge lindrad smärta och ökat stöd för en person med demens. Det krävs nya kunskaper för att möta framtidens behov av en utvecklad och förbättrad demensvård. Under två stimulerande dagar får du en djupare förståelse för hur du ska bemöta personer med demens men också deras anhöriga. Hur ger du bästa möjliga individuella vård? Vilka läkemedel är lämpliga? Vad är god kvalitet inom demensvården? Hur hanterar du svåra etiska frågor och hur förmedlar du livskvalitet till en person med demens? Vi har bjudit in Sveriges främsta specialister inom demens som tillsammans behandlar viktiga frågeställningar kring bemötande, medicinering, omvårdnad och etik. Inspireras av nya behandlingsstrategier, ta del av andra verksamheters framgångsfaktorer och få praktiska redskap för förbättringsarbetet i din egen organisation. Lyssna även på en anhörig som utifrån egen erfarenhet berättar om demens som en del av vardagen. Framtidens demensvård vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter personer med demenssjukdom och som vill växa i din yrkesroll. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina egna. Tillsammans kan vi arbeta för en bättre och värdigare demensvård! Välkommen till 2009 års viktigaste händelse inom demens! Jennifer Hässler Projektledare 2008 års konferens helt slutsåld! En inspirerande konferens full med nya metoder och arbetssätt anpassade till verkligheten! SAGT OM TIDIGARE KONFERENSEN Varierat, engagerande, inspirerande innehåll. Proffsigt upplagd! Bra inspiratörer, roligt att träffa människor som brinner för ämnet och ger en ny energi! En härlig konferens med härlig stämning. Bra att det finns levande och unga krafter som lägger ner både hjärna och hjärta. Det syns och känns för alla. Tack! Bra urval ur olika perspektiv. Lärorikt och berörande

3 Program TISDAG 3 FEBRUARI Registrering 08:55 Projektledare Jennifer Hässler, Conductive, hälsar välkomna Vad är god kvalitet inom demensvården? Visioner och mål inom sjukvården och omsorgen Vilka krav ställer samhället på god demensvård? Demensresan från tidiga symptom till vård i livet slut Exempel på metoder och arbetssätt för hög kvalitet i demensvården Wilhelmina Hoffman Geriatrier, verksamhetschef Silviahemmet och föreståndare Svenskt demenscentrum Förmiddagskaffe Ta del av ny teknik och nya möjligheter! Så stärker du den demenssjukas välbefinnande och integritet Att skapar sig förståelse för hur en demenssjuk kan uppleva sin situation Så bör du bemöta och förhålla dig till en person med demens Exempel på tekniklösningar som ger stöd i den demenssjukas och anhörigas vardag Utomhuspositioneringen vad är det och varför? Lyssna på erfarenheter och framgångsfaktorer Ola Polmé Vinnare av Vitalisstipendiet 2008 Demensvårdsutvecklare Beteendeteknik i Gävle Bensträckare Samverkan som leder till god demensvård i praktiken Demensteamets styrkor och framgångsfaktorer! Olika ansvarsområden ger en röd tråd genom hela demensvården Nära och god samverkan mellan kommun och landsting goda exempel Vilka behov ser vi inför framtidens demensvård? Jessica Stenberg Mona Olofsson Demenshandläggare Demenssjuksköterska Söderhamn kommun Primärvården Gävleborg Landsting Barbro Sahlin Enhetschef och anhörigkonsulent Söderhamns kommun Lunch Medicinering inom demensvården lyssna till de senaste forskningsrönen Läkemedelsbehandling av människor med demens mer skada än nytta? Vad vet vi om riskfaktorer och hur kan vi förebygga demenssjukdom? Varför måste vi diagnostisera och utreda demenssymptom och hur gör man? Yngve Gustafsson Professor i geriatrik, överläkare Norrlands universitetssjukhus, Umeå Eftermiddagskaffe Vad är livskvalitet för en person med demens? Så skapar du meningsfyllt innehåll i vardagen Leva livet en balans mellan att göra och att vara Exempel på förhållningssätt och strategier inom vården av personer med demens Så hittar du rätt sorts aktiviteter för enskild person med demenssjukdom Gun Aremyr Arbetsterapeut, författare och verksam som närståendestödjare Mölndals stad ONSDAG 4 FEBRUARI Så får du vårdpersonalen delaktig och kreativ Kalmarmodellen framgångsfaktorer och goda exempel Gör rätt från början så blir det rätt hela vägen! God samverkan som tidigt ger rätt vård till personen med demens Personalens kompetens strategier för handledning och stöd Jan Strömqvist Vinnare av Alzheimerfondens stipendium 2008 Demenssamordnare primärvården Kalmar län landsting Förmiddagskaffe Etik och värdighet fokusera på personen bakom sjukdomen Så bör du bete dig rörande nutrition och hygien vid vård av personer med demens Att kunna kommunicera och lära känna personen bakom sjukdomen Se till människans alla behov och lär dig hantera aggressivitet och oro Så hjälper du en person att behålla sin värdighet trots oförmågan som sjukdomen för med sig Eva Jönsson Silviasyster Silviahemmet Bensträckare Lyssna på en anhörig som utifrån egen erfarenhet berättar om livet som anhörig Anhörigstöd så blir du bättre på att stötta och bemöta anhöriga Lagförändring kring anhörigstöd den 1 juni 2009 Så förbättrar du relationen och förtroendet till anhöriga Hur förklarar jag aggressivitet och personlighetsförändringar för en anhörig? Röst från verkligheten att leva med demens som anhörig Catherine Berglund Anhörigstödjare Förening Värdig Vård Danderyds kommun Anhörig till demenssjuk Lunch Fördjupning (se nästa sida) KALENDARIUM Nätverksmingel Dagen avslutas under lättsammare former. Ta ett glas vin, knyt nya kontakter och diskutera det som tagits upp under dagen januari Framtidens primärvård mars Arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionshinder 1-2 april Lean ett helhetstänkande för framtidens sjukvård Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

4 Fördjupning Onsdag 4 februari 13:00-16:00 Hur bemöter du en person med demens? Metoder och verktyg för det goda mötet Det är i mötet som brukaren upplever god vård. Utopin är att alla brukare får samma goda omvårdnad oavsett vårdgivare. Detta är svårt att uppnå då vårdpersonal består likt brukare av enskilda individer. God demensvård handlar om att förstå sjukdomens onda sidor och personen bakom sjukdomens goda sidor och anpassa bemötandet därefter en utmaning som tusentals personer brottas med varje dag! Inget hjälpmedel och ingen medicin kan mätas med ett mänskligt bemötande. Fördjupningen ger dig ökad förståelse för demenssjukdomen och du får inspiration och nya kunskaper kring förhållningssätt, etik och omvårdnad. Innehåll Hur kan en demenssjuk tänkas uppleva sin situation? Vad är viktigt i bemötandet med en person med demens? Hur möter man utagerande och aggressiva personer som är demenssjuka? Arbetsmetoder utifrån den humanistiska värdegrunden med människan i centrum Samtalsmetodik vad krävs för att skapa ett gott samtal? Vad är etik och hur skapas en etiskt hållbar kultur? Så upptäcker du nya möjligheter och tänker utifrån nya infallsvinklingar Vad händer när människor hamnar i kriser och trauman? Att finna balans mellan inre behov och yttre krav Eftermiddagen är ett utmärkt komplement till konferensen där du genom föreläsningar och gruppdiskussioner lär dig mer om hur du genom ett personligt bemötande kan öka en demenssjuk persons livskvalitet. Du blir inspirerad och får tydliga verktyg för att konkretisera nya tankar och idéer. Fördjupningen är även en unik möjlighet att diskutera frågor som dykt upp på konferensen och utbyta erfarenheter med personer som i sin vardag ställs inför samma utmaningar som du! Fördjupningen leds av den mycket erfarne Egon Rommedahl som är utbildad teolog, psykoterapeut samt handledare. Han har under flera år arbetat som konsult inom områdena etik, bemötande och grupprocessfrågor och är en av Sveriges mest uppskattade förläsare inom äldreomsorg och demensvård. Sammanfattande omdöme av Egon Rommedahl vid tidigare fördjupningar; Superbra. Helt fantastiskt! Många olika tankar som har väckts, lättsamt men proffsigt framförande. Egon är underbar och levande! 4,9 av 5 i betyg!

5 Anmälan Namn TID & PLATS Konferens 3-4 februari 2009 Fördjupning 4 februari 2009 Armémuseum Riddargatan Stockholm PRIS Före 24 nov Före 23 dec Efter 23 dec Konferens kr kr kr Fördjupning kr kr kr Ja, vi anmäler oss till Framtidens demensvård Konferenskod Con193 I konferenspriset ingår kaffe, lunch, mingel och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avbokning och Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Bokningslinje Titel Avd Företag/organisation Adress Postnr Telefon Faktureringsadress Ort Skriftligt AB Conductive, Karlavägen 104, Stockholm Telefax: , Hotell till förmånliga priser n Jag vill boka mig för konferens och fördjupning n Jag vill boka mig för konferens n Jag vill boka mig för fördjupning Är ni flera som vill gå? Ring vår bokningslinje på First Hotel Amaranten, tfn: Hotel Bentleys, tfn: Hotel Karlaplan tfn: Uppge bokn.kod Conductive

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle Ola Polmé Söderhamn kommun Jessica Stenberg Barbro Sahlin Gävleborg Landsting Mona Olofsson Norrlands universitetssjukhus, Umeå Yngve Gustafsson Mölndals stad Gun Aremyr Kalmar län landsting Jan Strömqvist Silviahemmet Eva Jönsson Förening Värdig Vård Catherine Berglund Röst från verkliga livet Anhörig UR PROGRAMMET Vad är god kvalitet inom demensvården? Etik och värdighet fokusera på personen bakom sjukdomen Vad är livskvalitet för en person med demens? Medicinering inom demensvården lyssna till de senaste forskningsrönen Så bör du bemöta och förhålla dig till en person med demens FÖRDJUPNING Hur bemöter du en person med demens? Metoder och verktyg för det goda mötet Fördjupningen ger dig ökad förståelse för demenssjukdomen och du får inspiration och nya kunskaper kring förhållningssätt, etik och omvårdnad. Missa inte denna stimulerande eftermiddag med den högt uppskattade Egon Rommedahl. FÖRDJUPNING Handlednings- och Utbildnings AB Egon Rommedahl Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con193

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten! Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer