Demensvård för livskvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demensvård för livskvalitet"

Transkript

1 Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2014 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, Drottningholm. Tel Fax Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms slott.

2 Kunskap för livskvalitet Silviahemmet har sedan starten 1996 utbildat utifrån vårdfilosofin vars mål är högsta möjliga livskvalitet för den drabbade oavsett grad eller typ av demenssjukdom. Filosofin som Silviahemmet arbetar efter och utbildar i har med alla delar som finns högprioriterade i de nationella riktlinjerna för god demensvård och omsorg. Den personcentrerade vården och omsorgen löper som en röd tråd i arbetet. Förutom det växande antalet utbildade Silviasystrar och Silviasjuksköterskor och Svenskt Demenscentrums utveckling så väljer allt fler vårdenheter att genomgå Silviahemmets certifiering i utbildningsnivå. Det är glädjande att utvecklingen ser så positiv ut! Bläddra igenom katalogen så hittar du säkert det du söker annars är det bara att ringa eller maila till oss på Silviahemmet. På återseende! Wilhelmina Hoffman Verksamhetschef Silviahemmets utbildningar ges på Silviahemmet eller hos beställaren. Flera duktiga och kliniskt verksamma pedagoger finns på plats eller är knutna till verksamheten. Utvärderingar av Silviahemmets utbildningar ger höga poäng. Stiftelsen Silviahemmet Stiftelsen Silviahemmet startades på Alla hjärtans dag 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia som tidigt uppmärksammat behov av utbildning och utveckling inom demensområdet. Under professor Barbro Beck-Friis ledning fick undersköterskornapå Silviahemmet lära sig demensvård utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar - symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd, kommunikation och relation med målet högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuke, anhöriga och närstående nystartade Silviasysterutbildningen på Sophiahemmet Högskola i samverkan med Silviahemmet nu som tvåårig webbaserad distansutbildning på halvfart. Utbildningen till Silviasyster ger 60 högskolepoäng. Totalt har 417 undersköterskor genomgått utbildningen och mottagit titeln Silviasyster och Silviahemmets brosch av H.M. Drottningen startade på Sophiahemmet Högskola, i samverkan med Silviahemmet, sjuksköterskeutbildning i demensvård. Denna utbildning är en ettårig, webbaserad distansutbildning på halvfart och ger 30 högskolepoäng. Totalt har 147 sjuksköterskor genomgått utbildningen och mottagit titeln Silviasjuksköterska och Silviahemmets brosch av H.M. Drottningen startade den första Silvialäkarutbildningen i samarbete med Karolinska Institutet. Denna tvååriga webbutbildningen leder till en master. Förnärvarande är 15 läkare under utbildning vara tre av dem kommer från Japan, Tyskland och Luxemburg. Svenskt Demenscentrum som startats och utvecklats av Silviahemmet tillsammans med Stockholms Läns Äldrecentrum fortsätter sin nationella verksamhet för ett mer demensvänligt samhälle, läs mer på Certifiering av utbildningsnivå utifrån Silviahemmets vårdfilosofi efterfrågas också allt mer. Vid årets start har 20 enheter i landet genomgått processen och uppfyllt kraven i certifikatet. Flera enheter är i processen och kommer att certifieras under år Dagverksamheten på Silviahemmet leds av Silviasystrar och är öppen för både yngre och äldre personer med demenssjukdom. et är att alla ska trivas och ha roligt. Silviahemmets vårdfilosofi används som praktiskt arbetssätt och arbetet dokumenteras och kvalitetssäkras individuellt därefter.

3 Silviahemmets Stora Inspirationsdag Silviahemmets Stora Inspirationsdag 5 Demens - en basutbildning, Vår Höst 7 Demens även de anhörigas sjukdom, Vår Höst 7 Demensvård i ett hemtjänstperspektiv, Vår Höst 7 Utbildning i demens för biståndshandläggare, Höst 8 Verktyg för en god demensvård, Vår 9 Förebygga och bemöta utagerande beteenden inom demensvården, Vår Höst 10 Ett gott fysiskt bemötande inom äldreomsorgen 11 Leva med demenssjukdom 11 Palliativ vårdfilosofi i praktiken 12 Skräddarsydd demensutbildning 12 Certifiering av utbildningsnivå i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi 13 Silviasjuksköterskeutbildningen 14 Silviasysterutbildning 14 Praktiska detaljer 15 Boka in den 28 april i din almanacka redan nu för Silviahemmet bjuder in till en spännande och lärorik dag. Den här dagen är sammansatt just för dig som arbetar med personer med demenssjukdom. Vi vill ge dig ett tillfälle att berikas i ditt viktiga arbete. Alla behöver vi ny kunskap och inspiration i vårt arbete för att utvecklas. Under dagen kommer den senaste medicinska forskningen att presenteras av en av världens mest ansedda demensforskare, Bengt Winblad. Om det roliga fotbollsprojektet berättar Frederic Pavlidis. My Olsson och Boel Karlin presenterar nya projekt från Svenskt Demenscentrum som Demenspodden. Kristina Johnell föreläser om vad som är viktigt att tänka på när det gäller läkemedel och äldre. Silviahemmets certifieringsmodell presenteras av Eva Jönsson tillsammans med representanter från ett par certifierade enheter. Vi får också lyssna till Pär Schön som talar om åldrandets utmaningar. Silviahemmets styrelse: Anna De Geer, Yngve Kihlström, Maria Eriksdotter Jönhagen, Lars Gatenbeck, H. M. Drottning Silvia, styrelseordförande, Claes Dinkelspiel. Under dagen kommer Silviahemmet Forsknings- och Utbildningsstipendium att utdelas. Dessutom utdelas pris till 2013 års bästa demensteam i hemtjänsten. Ett pris från Svenskt Demenscentrum och Demens förbundet. Det nyinstiftade priset Queen Silvia Nursing Award kommer att utdelas för första gången. Det blir även underhållning och ytterligare priser, bland annat kan vårdhunden Othello göra sig beredd att skälla till...vi ser fram emot en spännande, lärorik och mycket inspirerande dag. Onsdag den 28 april 2013 kl Vi startar med kaffe kl Plats Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Avgiften är 1980 kronor exkl. moms per person. Lunch och kaffe ingår. Sista anmälningsdag är den 9 mars Anmälningar som inkommer senast den 31 januari får 200 kr i rabatt. Anmäl dig på vår hemsida eller per e-post till silviahemmet.se. Meddela namn, adress, , telefonnummer samt faktura adress. Välkommen! Intressanta föreläsningar som var lätta att förstå. Tiden gick för fort! Inspirerande, duktiga och medryckande föreläsare! Nya kunskaper som kan hjälpa mig i mitt arbete och som jag kan dela med mig av till mina kollegor! Definitivt över förväntan, trots högt ställda förväntningar! Bra mix av fakta och underhållning. Citaten och bilden från Silviahemmets Stora Inspirationsdag

4 Demens en basutbildning Demens även de anhörigas sjukdom Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med demenssjukdom och vill lära mer om demenssjukdomarna, orsaker behandling och bemötande. Bakgrund Många möter idag i sitt arbete personer som är drabbade av demenssjukdom. För att kunna förstå hur demenssjukdomarna uttrycker sig är det väsentligt att ha kännedom om de olika sjukdomar som ligger bakom demenssyndromet. Det är viktigt att få kunskap om de olika symtom som den sjuke kan uppvisa och hur man kan tolka och behandla dessa. För att kunna möta den sjuke på ett professionellt sätt behövs även kunskap om kommunikation och bemötande samt om de anhörigas situation. Utbildningens mål är att förmedla kunskap om demenssjukdom, bemötande och kommunikation samt de anhörigas situation och att dessa kunskaper praktiskt ska kunna användas i det dagliga arbetet. Vi inleder dagen med att beskriva demensbegreppet och går igenom olika sjukdomar som leder till demens. Därefter beskrivs demenssymtom från mild demensfas till svår demensfas. Vi tar upp bemötande och kommunikation samt hur anhörigas situation ofta ter sig och vilka behov av stöd de anhöriga har. Du kommer att få flertal praktiska råd och tips under dagen. Lotta Roupe, undersköterska och Dipl. Silviasyster. Utbildningen avser en heldag och sker i Stiftelsen 4 mars september Avgiften är kronor exklusive moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Sista anmälningsdag är en månad före planerad utbildningsdag. Anmäl dig på Du är anhörig eller närstående till en person drabbad av demenssjukdom och vill lära mer om demenssjukdom. Nedanstående frågor kommer att besvaras under dagen: Vilka är de olika demenssjukdomarna och deras symtom? Hur utvecklas demenssjukdomarna över tiden? Vilka behandlingsmöjligheter finns tillgängliga? Hur kan man bemöta olika symtom som orsakas av demenssjukdom? Vilken hjälp finns för den som är sjuk och för mig som anhörig/närstående? Stort utrymme lämnas för frågor och diskussion. Lotta Roupe, undersköterska och Dipl. Silviasyster. Utbildningen avser en heldag och ges i Stiftelsen Silviahemmets lokaler i Drottningholm 13 mars april oktober november Avgiften är 500 kronor för heldag och vi tar emot kontant betalning på plats. Lunch och dokumentation ingår i priset. Anmäl dig på Demensvård i ett hemtjänstperspektiv Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i hemtjänst och som i ditt arbete möter personer med demens eller sviktande minne och vill lära mer om demenssjukdom och gott förhållningssätt. Under dagen kommer du att få höra om de vanligaste demenssjukdomarna och vilka symtom du kan möta 7

5 hos en person som drabbats av demens. Du får lära dig hur minnet fungerar och hur du genom olika strategier kan underlätta för den som är demenssjuk. Vi går igenom anhörigas situation och belyser olika viktiga områden som kost, aktivitet och hjälpmedel. Vi tar även upp vanliga problemsituationer i hemtjänstarbetet för diskussion. Du kommer att få många praktiska råd och tips under dagen. Lotta Roupe, undersköterska och Dipl. Silviasyster. Utbildningen avser en heldag och ges i Stiftelsen 25 mars oktober Avgiften är kronor exklusive moms. Kaffe och lunch samt dokumentation ingår i priset. Sista anmälningsdag är en månad före planerad utbildningsdag. Anmäl dig på Utbildning i demens för biståndshandläggare Två heldagar En utbildning för dig som arbetar som biståndshandläggare och möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga och vill lära mer om de olika demens- sjukdomarna och hur demenssjukdomarna utvecklas över tiden liksom vilka medicinska, omvårdnadsmässiga och tekniska strategier som idag finns för att underlätta för den sjuke och dennes familj. Praktiska råd och tips kommer att förmedlas. dag 1 Om demens Du får kunskaper om de olika demenssjukdomarna och om demensutredning. Vi går igenom olika symtom i tidig, medelsvår och svår demensfas. Anhörigas situation kommer att belysas och fokus läggs på bemötande av personer med demenssjukdom. : Kajsa Båkman, Silviasjuksköterska, vårdlärare. dag 2 Att vara handläggare för personer med demens och deras anhöriga Om förutsättningarna för att göra en bra utredning samt planera och följa upp insatser i demensärenden med utgångspunkt i SoL, LSS och de nationella riktlinjerna. Om sekretess och företrädarskap och om anhörigas rätt till stöd. : Karin Lindgren, Socionom, utbildningskonsult. Hjälpmedel och enkla tips kan stödja och underlätta vardagen. Tekniska prylar och enkla anpassningar i vardagen kan hjälpa till att upprätthålla den egna livskvaliteten. Föreläsningen belyser vanligt förekommande problemområden och tips på lösningar. : Inge Dahlenborg, arbetsterapeut. Utbildningen avser två heldagar och ges i Stiftelsen 8 och 9 oktober Vi kan även hålla utbildningen hos er på era enheter efter förfrågan. Pris enligt offert. Avgiften är kronor exklusive moms. Max 25 deltagare. Luncher och kaffe samt dokumentation ingår. Sista anmälningsdag är 1 månad före planerad utbildning. Anmäl dig på Verktyg för god demensvård Två heldagar Två utbildningsdagar för dig som arbetar som arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utbildningen ges i samverkan mellan Silviahemmet, Legitimerade sjukgymnasternas riksförbund samt Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. Som medlem i LSR eller FSA får du 300 kronor i rabatt på utbildnings avgiften. Ange ditt medlemsnummer vid anmälan. Du får under dessa dagar ett medicinskt perspektiv på demenssjukdom samt lära mer om gott förhållandesätt och bemötande av personer med demenssjukdom. En arbetsterapeut och en sjukgymnast kommer att föreläsa 8 om sitt arbete med demenssjuka. et är att du ska få fördjupade kunskaper, råd och tips i ditt arbete. Olika demenssjukdomar och demensförloppet. Bemötande och förhållningssätt. Wilhelmina Hoffman, överläkare. Inge Dahlenborg, leg. arbetsterapeut. Öystein Johannessen Quiding, sjukgymnast/hundförare. Datum och plats Utbildningen avser två heldagar och ges i Stiftelsen 8 och 9 april Avgiften är kronor exkl. moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår i priset. Sista anmälningsdag är en månad före planerad utbildning. Anmäl dig på Engagerad, påläst, erfaren kursledare som relaterade till verkligheten. Höll kvar intresset genom hela kursen Ett intresse har väckts hos mig, vill plugga vidare Kände mig höjd och bekräftad, en föreläsare som förstod svårigheterna med att jobba inom hemtjänsten Jag kommer att ha användning av allt, men framförallt att se symtomen Jag tänker mer på personen bakom sjukdomen Att vi alla är viktiga i arbetsgruppen 9

6 Utbildningen avser en heldag och ges i Stiftelsen 6 maj september Denna utbildning håller vi hos er på era enheter efter förfrågan. Pris enligt offert. Vi kan även hålla utbildningen hos er på era enheter efter förfrågan. Pris enligt offert. Är du intresserad? Kontakta Silviahemmet för mer information, Avgiften är kronor exklusive moms. Max 20 deltagare. Luncher och kaffe samt dokumentation ingår. Sista anmälningsdag är 1 månad före planerad utbildning. Anmäl dig på Leva med demenssjukdom Ett gott fysiskt bemötande inom äldreomsorgen Förebygga och bemöta utagerande beteenden inom demensvården Inom äldreomsorgen/demensvården kan det ibland uppstå situationer som upplevs som obehagliga, kanske t o m hotfulla. Som personal är det då viktigt att, dels ha en förståelse för vad som utlöser ett våldsamt beteende för att kunna undvika dessa situationer, dels känna trygghet i att veta att om jag blir angripen så kan jag skydda både mig själv och min angripare. Med minsta möjliga kraft går det att hantera oroliga vårdtagare och att vänligt, men bestämt, lossa hårda grepp. Vår utbildning bygger på ett medmänskligt bemötande i alla situationer. et med utbildningen är att deltagaren ska få kunskaper om vilka mekanismer som utlöser en hotfull situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och eget bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden. Empati, etik, omvårdnad och 10 respekt löper som en röd tråd genom utbildningen. I våra utbildningar varvar vi föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. - Orsaker till ett utagerande beteende. Hur och varför uppstår hotfulla och våldsamma situationer inom demensvården/äldreomsorgen? - Integritet och autonomi - viktiga begrepp att förhålla sig till i det förebyggande arbetet. - Talet och kroppsspråkets betydelse. Hur kan jag före- bygga att en obehaglig situation uppstår med hjälp av det egna bemötandet, verbalt, dvs tal och tonfall och med kroppsspråket? Ett trygghetsskapande för hållningssätt vid demens. - Vårdande skyddsteknik: ibland kan man som perso- nal bli angripen utan att det är menat som ett riktigt angrepp. T ex. grepp i kläder, hår eller nyp. Vi övar på några situationer hur man kan skydda sig i dessa situationer utan att kränka eller skada vårdtagaren. - Mjukt självskydd: skydd vid slag, spark, bett mm. Praktiska övningar som ger inblick i ett mjukt för- svar med respekt och omtanke. Joanna Svensson, Durewall Institutet. Utbildningen ges i samarbete med Durewall Institutet. I arbetet med att stödja och hjälpa en person behövs det omtanke, empati och ett etiskt tänkande. Ett skonsamt och mjukt sätt att beröra och ta i personen är en annan viktig del. Samtidigt som vi utför t ex en förflyttning skall vi också tänka på vårt bemötande, både fysiskt och verbalt. Att i det vardagliga arbetet fokusera på ett fysiskt gott bemötande skapar en lugnare arbetssituation. Vilket leder till mindre fysisk belastning för personalen och en lugnare miljö för de boende. et med utbildningen är att få grundläggande kunskaper för att arbeta på ett mjukt och skonsamt sätt. Du får också kunskap om hur du använder dina händer som ett redskap i ett gott bemötande. - Genomgång av gundläggande principer inom skon- sam arbetsmetodik. - Handkunskap: Hur använder jag mina händer som ett positivt redskap. Genomgång av grundläggande grepp t ex mjukfattning. - Händernas betydelse i en god omvårdnad: Hur kan jag, på ett mjukt, energieffektivt och värdigt sätt guida, hjälpa eller förflytta. Hur tar jag? Var tar jag? I vilken riktning för jag? Med vilken kraft? - Min kroppsliga historia - viktig info om den boende för att bevara funktioner och underlätta vårt arbete. - Praktiska övningar: Stödja vid gång Stimulera till gång Hjälpa i och ur stol Längre in i stol Vändning i säng Leva med demenssjukdom är ett undervisningsprogram som har utvecklats av Silviahemmet för att förbättra möjligheterna att hantera svåra situationer inom vården av demenssjuka. Vi anpassar utbildningen till gruppens kunskap och erfarenhetsnivå. Utbildningen är interaktiv och det innebär att stor plats lämnas för diskussion och reflektion. Till utbildningen ingår elva häften som tagits fram av Silviahemmet. Utbildningen följer innehållet i de olika häftena. En grupp personer som arbetar med vårdtagare som har någon form av demenssjukdom. Det kan vara inom hemtjänsten, omvårdnadsboende, servicehus eller i vård eller omsorgsmiljö där vi möter personer som har drabbats av demenssjukdom. Utbildningen kan också användas till en anhöriggrupp som vill ha en fördjupad kunskap. Max 20 deltagare per grupp. - Hjärnan och minnet - Åldrandet - Demenssjukdom - Demensutredning - Bemötande och kommunikation - Svåra symtom - Etik i vården - Kost och måltider - Vårdmiljöns betydelse - Närståendes roll och vård inom och utom hemmet - Palliativ vårdfilosofi Upplägg Utbildningen är på totalt 18 timmar. Upplägget sker efter önskemål. Det kan innebära halvdagar, heldagar eller kortare tillfällen, beroende på vad som passar gruppen. Vi kan ordna utbildningstillfällena här på Silviahemmet, eller så kan vi komma till er. Allt efter överenskommelse. Är du intresserad? Kontakta Silviahemmet för mer information,

7 Palliativ vårdfilosofi i praktiken En utbildning för dig som arbetar inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom och som vill hitta ett arbetssätt som beaktar helheten, som är personcentrerad och som fungerar i praktiken. Bakgrund Demensvård och -omsorg är komplext då den sjuke kommer att vara drabbad av sin sjukdom under många år och då förmågor successivt försvinner och symtom av olika slag dyker upp. Under denna ofta mångåriga sjukdomsprocess behövs olika typer av hjälp och stödinsatser både för den som är sjuk men också för anhöriga. Men allt mer kunskap finns inom demensområdet, som berör olika yrkeskategorier och då underlättas ett gemensamt synsätt och arbetssätt vid vården av den demenssjuke. I den palliativa vårdfilosofin finns tydliga värderingar. För att underlätta detta har fyra hörnstenar identifierats. Hörnstenarna i samverkan behövs för att uppnå målet att ge högsta möjliga livskvalitet för den som är sjuk och för anhöriga. Ingen i vården av demenssjuka klarar detta självständigt utan det krävs teamarbete med klara mål för att få det att fungera. Kursens mål är att ge kunskap, metoder och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en meningsfull och stimulerande vardag för den demenssjuke och de anhöriga. Symtomkontroll - Vad är demens? - Genomgång av de vanligaste demenssjukdomarna. - Symtomutveckling vid demenssjukdom - från tidiga till sena symtom. - Att kunna tolka och förstå svåra symtom. - Genomgång av analysmall: Analys Åtgärd - Utvärdera. Kommunikation/relation - Bemötande och kommunikation vid demenssjukdom. - En helhetssyn på den sjuke och de anhörigas behov där de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven tillgodoses. - Levnadsberättelsens betydelse. - Aktivitet och stimulering. - Miljöns betydelse. - Etik och moral. - Diskusson kring etiska dilemman inom demensvården. Teamarbete - Vikten av en gemensam målsättning, vårdfilosofi och värdegrund. - Alla har vi olika kunskap och olika förväntningar, men alla är lika viktiga. - Att kunna reflektera över sitt arbeta för att stärka sin och teamets arbetsroll. Anhörigstöd - Anhörigas situation. - Sorgarbete och svåra känslor. - Det vardagliga stödet till anhöriga. - Att se anhöriga som en viktig resurs. Eva Jönsson, undersköterska och Silviasyster Lotta Roupe, undersköterska och Silviasyster Datum och avgift Utbildningen avser 5 heldagar (4 utbildningsdagar och 1 uppföljningsdag). Datum anpassar vi efter önskemål. Max 25 deltagare. Avgift kronor per dag, totalt kronor exkl. moms. Resa och logi för föreläsare tillkommer. Om utbildningen sker i Silviahemmets lokaler tillkommer en avgift på 100 kronor per person/per dag för mat och kaffe. Skräddarsydd demensutbildning Sätt ihop den utbildning som lämpar sig för de behov som ni har på enheten. Alla föreläsningar innehåller kunskap som är praktiskt användbar. Hel- och halvdag går att boka liksom enstaka föreläsningar. Föreläsarna är alla kliniskt verksamma och vana utbildare. Dokumentation ingår. Demenssjukdomar Demens och palliativ vårdfilosofi Demenssymtom från tidiga till sena symtom Demens kommunikation och bemötande Demens och nutrition Demens lagar och förordningar Demens och anhörigstöd Demens och aktivitet Demens etik och existentiella frågor Demens och svåra symtom Demens teamsamverkan Kontakta Silviahemmet tel , angående era önskemål. Det var mycket bra, fantastiska lokaler Bra planerad och trevligt upplagd dag Jag är nöjd med allt Toppen trevligt Bra föreläsningslokal, varmt och trevligt välkomnande Certifiering av utbildningsnivå i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi Certifieringen innebär att all personal på enheten, vårdpersonal, städ, vaktmästare, chefer m.fl. blir utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi i enlighet med de riktlinjer som anges här nedan. Vårdfilosofin har som mål att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga/närstående. Vårdfilosofin bygger på de fyra hörnstenarna: 1 Personcentrerad vård/symtomkontroll 2 Teamarbete 3 Anhörigstöd 4 Kommunikation och relation Certifieringsprocessen Certifieringsprocessen sker enligt nedanstående tre utbildningssteg med efterföljande handledning av reflektionsledare. Steg 1 Alla medarbetare på enheten deltar i tre dagars utbildning utifrån utbildningsserien Leva med demenssjukdom. Sammanlagd utbildningstid är 21 timmar. Alla medarbetare genomgår skriftligt test före och efter utbildningen. Utbildningen sker på arbetsplatsen. Steg 2 Arbetsledarutbildning omfattar samtliga arbetsledare som har genomgått steg1. Utbildningen omfattar två heldagar. Inriktning är Silviahemmets vårdfilosofi med betoning på ledning av teamarbete. Utbildningen sker efter överenskommelse på Silviahemmet eller på arbetsplatsen. Steg 3 Reflektionsledarutbildning gäller för minst två undersköterskor per avdelning. Undersköterskorna som deltar utses av enheten. Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om hur man leder reflektions-/speglingsstunder på sin enhet. Ett tredje tillfälle sker 1-2 månader efter de två första utbildningsdagarna då undersköterskorna prövat på att leda reflektionsgrupp på sin enhet. Totalt tre heldagar. Utbildningen sker efter överenskommelse på Silviahemmet eller på arbetsplatsen. Efter genomgången utbildning och uppfyllda krav för certifikat sker handledning av reflektionsledarna under 1,5 timme, tre på varandra följande månader. et et med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion. Certifiering Certifieringen innebär att enheten har erhållit en utbildning enligt den modell som Silviahemmet framtagit. Ett numrerat certifikat till enheten utdelas då alla moment i processen är genomgångna och godkända. Certifieringen varar i tre år För bibehållande/förnyat certifikat efter 3 år krävs att totalt 70% av samtliga anställda har genomgått steg 1 utbildningen och att alla arbetsledare är utbildade och att minst två undersköterskor per avdelning är reflektionsledarutbildade och leder reflektionsstunder. Silviahemmet följer upp certifieringsprocessen en gång per år. För mer information om certifiering ring

8 Demensvård för sjuksköterskor En utbildning i regi av Sophiahemmet Högskola. Nätbaserad distansutbildning på högskolenivå för sjuksköterskor, 30 högskolepoäng halvfart. Silviasysterutbildning En utbildning i regi av Sophiahemmet Högskola. Nätbaserad distansutbildning på högskolenivå Specialistutbildning i demensvård för undersköterskor, 60 högskolepoäng halvfart. Uppdragsutbildning på distans Programmet har utvecklats i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. En god och evidensbaserad omvårdnad är av stor betydelse för livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och deras närstående. Utbildningsprogrammet ger fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och demensvård. Fokus ligger på omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård och omvårdnad. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin, som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete samt stöd till närstående. Kursinformation Ewa Englund, utbildningsansvarig, tel , e-post Efter genomgången utbildning, alla fyra kurser, får du ta emot Silviahemmets brosch och bär titeln Silviasjuksköterska. Information och anmälningsblankett kan laddas ner från Denna utbildning vänder sig till dig som är undersköterska eller har motsvarande kompetens. och innehåll Syftet med utbildningen är att ge dig personlig utveckling och en unik spetskompetens som vårdare och handledare inom demensvård. I rollen som handledare sprider du kunskap om de demenssjukas behov till närstående och kollegor. Utbildningen är utvecklad från den utbildning i demensvård som tidigare bedrivits vid Silviahemmet, Drottningholm och utgår från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom. Efter genomgången utbildning får du ta emot Silviahemmets brosch och bär titeln Silviasyster. Datum För uppgifter om kursstart kontakta Sophiahemmet Högskola. Information och anmälningsblankett kan laddas ner från För mer information kontakta Åsa von Bahr, programsekreterare, telefon , Praktiska detaljer Om ingenting annat står angivet är utbildningen förlagd till Silviahemmet i Drottningholm. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är normalt en månad före kursstart. Anmälan är bindande men ej personlig. Anmälan Anmälan går att göra via vår hemsida, eller via mail till Det går även bra att ringa till oss på Vägbeskrivning Tunnelbana och buss: Från T-centralen tar du tunnelbana mot Hässelby eller Vällingby och går av vid Brommaplan. Ta sedan buss 177 mot Skärvik eller någon buss i 300-serien mot Mälaröarna. Du går av vid hållplatsen Drottningholms slott och går uppför Kvarnbacken. Andra gatan till vänster är Gustaf IIIs väg. Fortsätt denna väg ca 100 meter. Silviahemmets skylt står till höger om vägen, vid grindarna. Med bil: Från Brommaplan kör du ut mot Drottningholm. Vid Drottningholms slott kan du parkera gratis hela dagen. Du går sedan över den stora vägen och uppför Kvarnbacken eller Malmbacken till Gustaf IIIs väg. Gå till vänster och fortsätt denna väg ca 100 meter. Avbokning Anmälan är bindande fyra veckor före kursstart. Därefter debiterar vi en avbokningsavgift på 20% av avgiften. Om du avbokar senast en vecka före kursstart, uteblir eller avbryter kursen debiteras full kostnad. Inställd kurs Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade kurser vid för få anmälningar. Har du frågor? Kontakta Silviahemmet på telefon eller e-posta till Svenskt Demenscentrum För er som arbetar inom demensområdet och som söker kunskap, nätverk mm. För er som har identifierat ett problemområde som inte är tillräckligt belyst. För er som har något gott exempel som ni vill sprida. Kontakta Svenskt demenscentrum! Gävlegatan 16, Stockholm Telefon Fotograf Lena Koller/Skarp sid 2 och 6. Fotograf Andreas Lundberg sid 4. Fotograf Yanan Li sid 3, 5, 8, 9, 10 och 15. Anna Serratusell Wallin sid 13. Fotograf Tomas Södergren sid 14. Citaten är hämtade från utvärderingar på Silviahemmets kurser

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2012 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2015 Svenskt Demenscentrum För er som arbetar inom demensområdet och som söker kunskap, nätverk mm. För er som har identifierat ett problemområde

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Delrapport Äldreomsorgens demensteam

Delrapport Äldreomsorgens demensteam Delrapport Äldreomsorgens demensteam Juli 2012 Några kommentarer från personal Det har blivit lugnare både hos brukaren och jag har blivit tryggare Mot kaos hjälper struktur Värdefullt med bemötandeplan

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 INOM VÅRD & OMSORG Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 okt 2012 brukarnas inflytande allt mer i fokus s8 9 drottning silvias systrar tar plats i malmö s7 lärlingsplats med studier ny väg till arbete s14

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Riktlinjer Antagen av KS Diarienummer 1(11) Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2 Innehåll Bakgrund... 3 Värdegrund... 3 Demenssjukdom... 3 BPSD... 3 Nationella

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Maria Hemgren FoU-rapport 67:2011 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Ett redskap för kvalitetsutveckling

Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst Ett redskap för kvalitetsutveckling Checklista demens Hemtjänst är ett stöd för hemtjänstverksamheter som utför insatser för personer med demenssjukdom. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Författaren och FoU Skåne ISSN 1404-5419 ISBN 978-91-89661-40-0 FÖRFATTARE; Ann-Christine Gullacksen LAYOUT; Lena

Läs mer