Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling"

Transkript

1 Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

2 ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga Ger vägledning Strategiska Prioriteringar Konkreta prioriteringar med tidsram på ett år Del av årlig plan och budget Utvärderas kontinuerligt Bolagsspecifika aktiviteter

3 Strategiska prioriteringar 2013 Strategiska teman Strategiska prioriteringar Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Engagera och utveckla våra medarbetare Vara ledande inom ansvarsfullt företagande Vända utvecklingen i Norge Öka lönsam andel av egna märkesvaror (EMV) Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Utveckla portföljstrategier Skapa en ledande position inom e-handel Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) Samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen Garantera effektiv drift med fokus på logistik Skapa gemensamma ICA-värderingar

4 Hur går det? Genomförandet är det viktiga! Välfungerande uppföljningsmodell Levererat mot våra mål (med undantag för Norge)

5 Status: Strategiska prioriteringar 2013 Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Stärka och bredda vårt kunderbjudande Vända utvecklingen i Norge Öka lönsam andel av egna märkesvaror Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Utveckla portföljstrategier Fortsatt vikande försäljning och negativ lönsamhet Kostnadsnedskärningar Övriga turnaroundaktiviteter pågår Utveckla och bredda våra säljkanaler 5 6 Skapa en ledande position inom ehandel Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) Väntan på Konkurransetilsynets godkännande (Jan 2014) Förenkla vår verksamhet 7 8 Samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen Garantera effektiv drift med fokus på logistik Engagera och utveckla våra medarbetare 9 Skapa gemensamma ICA-värderingar Vara ledande inom ansvarsfullt företagande

6 Brett turnaround-program pågår i Norge Driva försäljning Förbättra butiksdrift Sänka inköpsoch logisitkkostnader Sänka kostnader för huvudkontor

7 Status: Strategiska prioriteringar 2013 Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Stärka och bredda vårt kunderbjudande Vända utvecklingen i Norge Öka lönsam andel av egna märkesvaror Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Utveckla portföljstrategier Stark EMV tillväxt: Sverige (+1.4 ppt ) och Baltikum (+1.2 ppt) Norge: nytt fighter EMV; fokus på marginaler och tydlig varumärkesstrategi Utveckla och bredda våra säljkanaler 5 6 Skapa en ledande position inom e-handel Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) Prisindex enligt plan Prisuppfattningen något hög Förenkla vår verksamhet 7 8 Samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen Garantera effektiv drift med fokus på logistik Enligt plan Engagera och utveckla våra medarbetare 9 Skapa gemensamma ICA-värderingar Vara ledande inom ansvarsfullt företagande

8 Dagens non-food-verksamhet Special

9 Non-food har blivit en utmaning för många stormarknader i Europa Traditionella strategier för stormarknader i kombination med en marknad i förändring... kan skapa en negativ spiral Allt-underett-tak logik Non-food som komplement Generalistsortiment Ekonomisk nedgång Online Ny konkurrens: Lågprisaktörer Category killers Ändrade kundbeteenden Kostnadsskärning Minskat sortiment Minskad service Minskad yta

10 men det finns flera exempel på framgångsrika strategier Non-food försäljningstillväxt +8% /år +9% /år +10% /år Non-food: ~40% av försäljningen Kontinuerlig lansering av nya koncept inom non-food Skapade en av Storbritanniens ledande klädmärken med en 10%-ig andel Investerar i konkurrenskraft mot specialister Konkurrerar framgångsrikt med Wal-Mart inom lågpris non-food Cheap & Chic erbjudande Källa: Årsredovisningar

11 ICA Maxi är bättre positionerat än större format Netto försäljningsarea (snitt) Kvm Försäljnings tillväxt* CAGR 08-12,% Försäljning per yta Utveckling 08-12, % Exempel > ,9-2, ,3-1, ,7 7, ,0 16,6 * Stormarknader och superstoreformat i Frankrike, Tyskland, Sverige och Storbritannien Källa: Retail Planet, ICA Special

12 och ICA har en unik bas för tillväxt inom non-food Ett av Sveriges mest kända och omtyckta varumärken Högsta kundnöjdhet bland svenska detaljister inom konsumentvaror ~11 miljoner besök per vecka Regelbundna besök från ~67% av svenska hushåll ~4,1 miljoner aktiva kortkunder Sveriges största butiksnätverk Maxi Kvantum Supermarket Nära ICA Totalt Källa: Svenskt Kvalitetsindex; ICA data

13 Utvärderingskriterier för portföljbolagen Den strategiska rollen, dvs. vad varje bolag kan bidra med till ICAs kärnverksamhet Möjligheten att skapa värde på egen hand Kostnadssynergier

14 Strategi för non-food framöver Hemtex och InkClub under egna varumärken ICA kommer att förstärka erbjudandet med attraktionssortiment i multikanalmiljö Hemtex och InkClub har möjlighet att bidra Successiv avyttring Attraktion Attraktion Special Attraktion

15 Status: Strategiska prioriteringar 2013 Stärka kundlojalitet och varumärkesposition 1 Vända utvecklingen i Norge Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Öka lönsam andel av egna märkesvaror Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Utveckla portföljstrategier Skapa en ledande position inom e-handel Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) Lansering under 2014 Betydligt snabbare etableringstakt i storstäderna 8 nyöppningar för Cura 2 nya butiker i Litauen Förenkla vår verksamhet Engagera och utveckla våra medarbetare Samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen Garantera effektiv drift med fokus på logistik Skapa gemensamma ICA-värderingar Palanga i Litauen öppnade under året Vara ledande inom ansvarsfullt företagande

16 Status: Strategiska prioriteringar 2013 Stärka kundlojalitet och varumärkesposition 1 Vända utvecklingen i Norge Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Öka lönsam andel av egna märkesvaror Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Utveckla portföljstrategier Skapa en ledande position inom e-handel Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) Samförhandling inom koncernen (fokus Norges villkor) Baltikum med snabbt växande andel Specialsortiment från Sverige (från 12% till18%) Förenkla vår verksamhet Engagera och utveckla våra medarbetare Samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen Garantera effektiv drift med fokus på logistik Skapa gemensamma ICA-värderingar Gemensamt CRM projekt Effektiviseringar inom logistik och IT Vara ledande inom ansvarsfullt företagande

17 Status: Strategiska prioriteringar 2013 Stärka kundlojalitet och varumärkesposition 1 Vända utvecklingen i Norge Stärka och bredda vårt kunderbjudande Öka lönsam andel av egna märkesvaror Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Utveckla portföljstrategier Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Engagera och utveckla våra medarbetare Skapa en ledande position inom e-handel Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) Samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen Garantera effektiv drift med fokus på logistik Skapa gemensamma ICA-värderingar Nya Ica-värderingar har lanserats Enkelhet Entreprenörskap Engagemang Vara ledande inom ansvarsfullt företagande

18 2014

19 Strategiprocessen Q1 Q2 Q3 Q4 Makrotrender Omvärldsanalys Long Term Plan (Strategier) Årsplan/Budget (Strategiska prioriteringar) Kvartalsvis uppföljning av strategiska prioriteringar

20 Omvärldsanalys Utnyttja digitala möjligheter Expandera till nya kategorier Uppdatera format och kundupplevelse Värde för pengarna Minska kostnaderna Utnyttja kundinsikt

21 Strategiska prioriteringar 2014 Strategiska teman Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Strategiska prioriteringar 1 2 Vända utvecklingen i Norge Utveckla och nyttja ledande lojalitetsprogram (CRM) Ny Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Stärka egna märkesvaror (EMV) Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Genomföra portfölj- och non-foodstrategin Skapa en ledande position inom e-handel Stärka butiksnätet (huvudfokus på Cura, Litauen och storstadsområden i Sverige) Utnyttja inköpssynergier Ny Justerad Justerad Engagera och utveckla våra medarbetare 9 Införa ICAs gemensamma värderingar Justerad Vara ledande inom ansvarsfullt företagande 10 Stödja kundernas hållbara val Ny

22 Ledande sedan 1990 Profil-KSM Butiks-KSM 1999 Artikeldata 2003 ICA Bonus Personliga erbjudanden 2005 Stamkundsterminal Rapportering Elektroniska kuponger ica.se Mina nyheter Prova igen Ytterligare personalisering Online och mobilt Utnyttja datan Realtidserbjudanden ICA Kort 1990 Buffé 1995

23 Höga ambitioner för alla marknader Låg CRM mognadsskala Medel Best practice Norge Baltikum 2014: Ökat fokus på synergier mellan marknaderna Sverige

24 Strategiska prioriteringar 2014 Strategiska teman Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Strategiska prioriteringar 1 2 Vända utvecklingen i Norge Utveckla och nyttja ledande lojalitetsprogram (CRM) Ny Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Stärka egna märkesvaror (EMV) Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Genomföra portfölj- och non-foodstrategin Skapa en ledande position inom e-handel Stärka butiksnätet (huvudfokus på Cura, Litauen och storstadsområden i Sverige) Utnyttja inköpssynergier Ny Justerad Justerad Engagera och utveckla våra medarbetare 9 Införa ICAs gemensamma värderingar Justerad Vara ledande inom ansvarsfullt företagande 10 Stödja kundernas hållbara val Ny

25 Utnyttja synergier inom inköp >70 miljarder SEK inköpsvolym med synergimöjligheter tvärs landsgränder Varumärken Non-food Egna varumärken Not for resale Koordinering mellan bolagen Utnyttja samlade förhandlingskraften för bättre villkor Gemensamma specifikationer, sortiment, leverantörsval Mellan bolag och mellan handlare

26 Strategiska prioriteringar 2014 Strategiska teman Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Strategiska prioriteringar 1 2 Vända utvecklingen i Norge Utveckla och nyttja ledande lojalitetsprogram (CRM) Ny Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Stärka egna märkesvaror (EMV) Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Genomföra portfölj- och non-foodstrategin Skapa en ledande position inom e-handel Stärka butiksnätet (huvudfokus på Cura, Litauen och storstadsområden i Sverige) Utnyttja inköpssynergier Ny Justerad Justerad Engagera och utveckla våra medarbetare 9 Införa ICAs gemensamma värderingar Justerad Vara ledande inom ansvarsfullt företagande 10 Stödja kundernas hållbara val Ny

27 Stora framsteg i att säkra värdekedjan 16% = ton CO 2, = 675 varv runt jorden i en personbil eller energianvändning i hus under ett år Mål 30% 79% = 659 leverantörer Mål 100% 60% = 998 leverantörer Mål 80% 16% 74% 79% 57% 60% 9% 2012 jan-sep 2013 jan-sep ICA ska minska sin direkta klimatpåverkan med 30% till 2020 jämfört med Q3 100% av ICAs livsmedelsleverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade Q3 80% av ICAs livsmedelsleverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade

28 Nästa steg: Stödja kunden att göra hållbara val! Exempel Bisfenolfria förpackningar Minska matsvinn Ursprungsmärkning Hälsosamt sortiment

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2014 +11,1% Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING Det här är Axfood Året i korthet

Läs mer

ICA-koncernen 2011. Vi gör varje dag lite enklare. Starkt resultat på utmanande marknad. ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället

ICA-koncernen 2011. Vi gör varje dag lite enklare. Starkt resultat på utmanande marknad. ICAs Goda Affärer: Så ska vi bli en god kraft i samhället Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernen 2011 Starkt resultat på utmanande marknad Hela årsredovisningen och hållbarhetsredo visningen finns på: http://reports.ica.se/ar2011sv ICAs Goda Affärer: Så

Läs mer

+4,3% AXFOOD 2012. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING REDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011

+4,3% AXFOOD 2012. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING REDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 AXFOOD 2012 ÅRSREDOVISNING REDOVISNING Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2012 +4,3% NETTOOMSÄTTNING 2012 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

+3,7% * AXFOOD 2013. Det är detaljerna som gör skillnad. Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat RÖRELSERESULTAT 2013

+3,7% * AXFOOD 2013. Det är detaljerna som gör skillnad. Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat RÖRELSERESULTAT 2013 AXFOOD 2013 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2013 +3,7% * * Exklusive nedskrivningar 2012 Det är detaljerna som gör skillnad Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat ÅRSREDOVISNING 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat AXFOOD 2010 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 7,2 % ökat rörelseresultat 5,8% ökad försäljning Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VERKSAMHETSREDOVISNING

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Välkommen till PostNord

Välkommen till PostNord Välkommen till PostNord Vår ambition är att ständigt finnas tillgängliga och ge både företags- och privatkunder bästa möjliga service med hög kvalitet. Därför utvecklar vi löpande vår verksamhet enligt

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer

ICA AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kjell & Company är en av Sveriges ledande återförsäljare

ICA AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kjell & Company är en av Sveriges ledande återförsäljare Kort om ICA AB ICA AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. ICAkoncernen har 2 250 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. Antalet årsanställda är

Läs mer

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna högt på agendan Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet tillför

Läs mer

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Innehåll Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Verksamheten 2009 11 Dagligvarumarknaden 15 Dagligvarugruppen 22 Mediegruppen 27 Fastighetsgruppen 28 Investgruppen 30 Övriga bolag

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013 Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. Det är ett högt tempo på H&M, så vi har mycket vi vill berätta om i dag; dels om året som gått, då vi fortsatte vår

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL 1 B&B TOOLS i korthet 2 Koncernchefen har ordet 3 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Medarbetare och företagskultur 6 Ansvarsfullt företagande 7 Kundens fokus Hållbar

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar!

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar! JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! FöreningsSparbanken är idag Nordens mest lönsamma bank. Utvecklingen av

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare Årsredovisning 2008 Innehåll 2008 i korthet 1 VD Jesper Kärrbrink 2 Marknad och trender 7 Online 10 Offline Media 14 Voice 18 Geografisk närvaro 22 Eniros ansvar 31 Bolagsstyrningsrapport 2008 39 Aktien

Läs mer

Axfood årsredovisning

Axfood årsredovisning Axfood årsredovisning 2000 Innehåll Året som gått 3 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och strategi 7 Koncerngemensamma funktioner 8 Förändringar och trender på dagligvarumarknaden 10 Axfoods butiksvarumärken

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudande 6 Kunder 8 Hållbarhet 10 Marknader 12 Medarbetare 14 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer