Bokslutskommuniké 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2013"

Transkript

1 Bokslutskommuniké februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO

2 Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive engångsposter +19% MKr Q4 213 Q4 212 Proforma 213 Proforma 212 Proforma Vårt arbete med de strategiska prioriteringarna fortlöper enligt plan Ökad försäljning Andelen egna märkesvaror (EMV) högre Fortsatta effektiviseringar inom logistik Grundläggande utmaningar kvarstår i ICA Norge Nedskrivning av värdet på portföljbolag, -223 Mkr Ändrade redovisningsprinciper Styrelsen föreslår utdelning 8 kr/stamaktie Nettoomsättning EBIT exkl. engångsposter EBIT Periodens resultat EBIT-marginal exkl. engångsposter 3,7% 3,1% 3,% 2,7% EBIT-marginal 2,5% 3,1% 2,6% 2,6% Resultat per stamaktie 2,49 2,1 7,5 1,65 *Justerat för valutaförändringar jämfört med proforma för motsvarande period 212 2

3 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Förlängd granskning av planerat samarbete mellan ICA Norge och Norgesgruppen. Besked från norska myndigheter senast slutet av februari. Finansiella mål fastställda och portföljbolagen utvärderade. Fortsatt refinansiering av brygglån Emission av onoterade preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige AB för 3, miljarder kronor. Bilateralt lån med AB Svensk Exportkredit om 1 miljard kronor. Lån Handelsbanken om 2,3 miljarder (februari 214), brygglånet därmed löst. ICA Fastigheter sålde två fastigheter med Maxi ICA Stormarknad som hyresgäst till Ancore. Underliggande fastighetsvärde ca 435 Mkr. ICA Banken utsedd till Sveriges bästa privatbank (SKI). 3

4 Segmenten under kvartalet ICA Sverige Butiksförsäljning ökade i linje med marknaden. Prisutvecklingstakten lägre generellt i fjärde kvartalet jämfört med början av året. Strategiska prioriteringar enligt plan: EMV-andelen ökade till 21,4% (19,6*) under 213 God försäljningstillväxt för Cura apotek Utbyggnad och modernisering av lagret i Helsingborg följer plan *2,1% enligt ny definition 4

5 Segmenten under kvartalet (forts.) ICA Norge Besked från Konkurrensmyndigheten avseende samarbetet med Norgesgruppen i slutet av februari. Åtgärder för att driva försäljning, sänka kostnader för inköp, logistik och administration. Ny prisstrategi i Rimi-butikerna. Rimi Baltic Stark utveckling för Rimi-butikerna i Lettland och Litauen. Tre nya butiker under kvartalet Åtta nya butiker har öppnat under året, större Supermarkets och Hypermarkets i attraktiva lägen. Åtta små butiker med dålig lönsamhet stängda. 5

6 Segmenten under kvartalet (forts.) ICA Banken Antal kunder ökar. Privata Affärer utsåg ICA Banken till bästa studentbank. Rekrytering av ny vd i slutfas. ICA Fastigheter Två fastigheter med Maxi ICA Stormarknad som hyresgäst sålda till Ancore. Underliggande fastighetsvärde ca 435 Mkr. Portföljbolagen Utvärdering av portföljbolagen slutförd Forma, Kjell & Co samt Cervera kommer att avyttras. Fortsatta möjligheter att utveckla inkclub och Hemtex. 6

7 Kvartalet i siffror

8 Omsättningsutveckling i Q4 Koncernens nettoomsättning ökade med,4% till följd av högre omsättning i samtliga segment utom i ICA Norge. Justerat för valutaförändringar ökade omsättningen med 1,5% Nettoomsättning (MKr) Q4 212* Q4 213 Omsättning justerat för valuta +1,5% * 212 års siffror avser proforma 8

9 Resultatutveckling i Q4 Koncernens EBIT exklusive engångsposter ökade med 19% till följd av förbättrat resultat i ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Banken och Portföljbolagen. ICA Norges resultat fortsatt svagt, dock förbättrat till följd av lägre svinn och lägre kostnader EBIT exklusive engångsposter (MKr) EBIT exkl. engångsposter +19% Q4 212* Q4 213 *212 års siffror avser proforma 9

10 Fortsatt god försäljningsutveckling i svenska ICA-butiker Butiksförsäljning exkl. moms oktober-december 213 januari-december 213 MKr Utveckling total Utveckling jämförbara MKr Utveckling total Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad ,9% 1,9% ,1% 3,1% ICA Kvantum ,3% 1,5% ,1% 2,1% ICA Supermarket ,8% 1,4% ,5% 3,% ICA Nära 3 735,6% 1,4% ,1% 2,5% TOTAL ,3% 1,6% ,3% 2,7% Utveckling jämfört med samma period 212 1

11 ICA Sverige Ökad nettoomsättning och högre EBIT i Q4 Ökad nettoomsättning till följd av högre försäljning inom partihandeln och Cura apotek. MKr Q4 213 Q4 212 Jan-Dec 213 Jan-Dec 212 Nettoomsättning EBIT exkl. engångsposter EBIT-marginal exkl. engångsposter ,7% 4,7% 4,5% 4,4% Andel EMV 21,4% 19,6%* Antal butiker Förbättrat EBIT exklusive engångsposter Högre försäljning till högre marginaler till följd av ökad andel EMV. Lägre resultat inom non-food. MKr Nettoomsättning +2,4% Q4 212 Q4 213 MKr *2,1% enligt ny definition Nettoomsättning EBIT exkl engångsposter 11

12 ICA Norge Lägre försäljning men förbättrat resultat i Q4 Fortsatt svag försäljning. EBIT exklusive engångsposter bättre till följd av lägre svinn samt lägre butikskostnader. Åtgärder har givit lägre administrationskostnader. Grundläggande utmaningar kvarstår. MKr Q4 213 Q4 212 MKr Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning Jan-Dec 213 EBIT exkl engångsposter Jan-Dec 212 Nettoomsättning EBIT exkl. engångsposter EBIT-marginal exkl. engångsposter ,4% -3,4% -4,2% -3,1% Andel EMV 9,7% 9,6% Antal butiker MKr

13 Rimi Baltic Stark avslutning på året MKr Q4 213 Q4 212 Jan-Dec 213 Jan-Dec 212 Nettoomsättning Försäljningen i lokal valuta ökade med 5,2% EBIT exkl. engångsposter EBIT-marginal exkl. engångsposter ,% 3,9% 3,% 2,6% Högre försäljning och fortsatt god kostnadskontroll bidrog till ökat resultat. Avskrivningar i Q4 2 MKr högre på grund av omvärdering av fastigheter. Högre andel egna märkesvaror. Andel EMV 14,2% 12,6% Antal butiker MKr Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning Omsättning +5,2% i lokal valuta EBIT exkl engångsposter Mkr 13

14 ICA Banken Positiv utveckling av EBIT Högre räntenetto från ökade lånevolymer. Motverkades av lägre reporänta som gav minskade marginaler. I EBIT ingår återläggning av tidigare reserveringar för kreditförluster Q4, 23 Mkr Helår 34 Mkr MKr Q4 213 Q Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning Jan-Dec 213 Jan-Dec 212 Intäkter EBIT exkl. engångsposter EBIT-marginal exkl. engångsposter ,% 12,5% 23,7% 22,2% Affärsvolym MKr EBIT exkl engångsposter MKr 1 14

15 ICA Fastigheter Stabil utveckling MKr Q4 213 Q4 212 Jan-Dec 213 Jan-Dec 212 Marknadsvärdering av fastigheterna ökade avskrivningarna: Q4, -42 Mkr Helår, -129 Mkr (9 månader) Nettoomsättning EBIT ex engångsposter * EBIT-marginal 21,5% 25,9% 23,% 28,8% Nya etableringar, inklusive förvärvet av lagerfastigheten i Helsingborg har bidragit positivt till resultatet. MKr 6 5 MKr 15 Ändrad redovisningsprincip för sale & leaseback-fastigheter Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning EBIT exkl engångsposter *212 års resultat inkluderar intäkter från sålda ICA Maxi-fastigheter i Norge om 56 Mkr. 15

16 Portföljbolagen Bra julförsäljning Cervera och Hemtex ökade omsättningen medan den var oförändrad i inkclub och minskade något i Forma. Totalt för segmentet förbättrades resultatet exklusive engångsposter till följd av bättre julförsäljning i Cervera och Hemtex. I föregående års siffra ingår kostnader för nedskrivning av inventarier i Forma Books med 6 Mkr MKr Q4 213 Q4 212 Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning Jan-Dec 213 EBIT exkl engångsposter Jan-Dec 212 Nettoomsättning EBIT ex engångsposter EBIT-marginal ex engångsposter ,7% 3,7%,8% -4,5% MKr

17 Nettoomsättning och EBIT per segment i Q4 Nettoomsättning, MKr Q4 213 Q4 212 ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter Portföljbolagen Övrigt 2 37 Internförsäljning Nettoomsättning EBIT exklusive engångsposter, MKr Q4 213 Q4 212 ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic 113* 11 ICA Banken ICA Fastigheter 123** 144 Portföljbolagen Övrigt EBIT exklusive engångsposter *ingår 2 MSEK högre avskrivningar **ingår 42 MSEK högre avskrivningar 17

18 Engångsposter MKr Q4 213 Q4 212 jan-dec 213 jan-dec 212 EBIT exklusive engångsposter Reavinst ICA Fastigheter Reavinst övriga Nedskrivningar Varav Portföljbolagen Övrigt Effekter av förvärv EBIT

19 Ändrad redovisningsprincip för Sale & leaseback av fastigheter Ändrad redovisningsprincip för sale & leaseback-fastigheter innebär att dessa inte längre kommer att redovisas i ICA Gruppens balansräkning. Koncernens nettokassaflöde påverkas inte. Ändringen gäller retroaktivt. Historiken omräknad. Eget kapital ökar med 1 51 Mkr Tillgångar minskar med Mkr Skulder minskar med Mkr Påverkan av ändring, Mkr Kvartal Helår EBITDA Avskrivningar EBIT Räntekostnader Nettovinst EBIT-marginal* -,3 ppt -,3 ppt Avkastning på sysselsatt kapital* -,5 ppt Nettoskuld/EBITDA* +.2x *ICA Gruppen 19

20 Stabilt kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från löpande verksamhet* MKr Tidigare ICA AB-koncernen ICA Gruppen *exklusive ICA Banken 2

21 Bryggfinansiering löst Miljarder SEK ,7 2,3 I februari 214 löstes sista delen i bryggfinansieringen Nyemission om 5 miljarder kr i maj. I juni emitterades obligationer i SEK för 5 miljarder kr. Preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige AB, 3 miljarder kr i december. Bilateralt lån med Svensk Exportkredit om 1 miljarder kr i december, Betalning kassa 2,7 miljarder kr. Lån i Handelsbanken om 2,3 miljarder kr i februari

22 Nettoskuld i nivå med långsiktigt mål Nettoskuld Q3 13,9 miljarder kr. Nettoskulden sjunkit till 9,2 miljarder kr i Q4, motsvarande 2,1 x EBITDA proforma. 4 ICA Gruppen nettoskuld/proforma EBITDA 3.7x Preferensaktier Starkt kassaflöde 3 2.7x 2.8x 2.1x Långsiktigt mål <2.x 2 1 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q

23 ICA Gruppens finansiella mål Mål Helår 213 Långsiktigt Växa snabbare än marknaden Sverige Norge Baltikum Alla marknader Rörelsemarginal exklusive engångsposter 3,% 4,% Avkastning på sysselsatt kapital* 6,1% 9,% Nettoskuld/EBITDA** 2,1x <2,x Utdelning (% Årets Resultat) 68% 5% * exklusive ICA Banken ** Räntebärande skulder exklusive pensioner och ICA Banken minus likvida medel i relation till EBITDA, exklusive effekter av förvärv, före av- och nedskrivningar 23

24 Strategiska prioriteringar utfall och 214

25 Strategiska prioriteringar 213 Strategiska teman Strategiska prioriteringar Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Engagera och utveckla våra medarbetare Vara ledande inom ansvarsfullt företagande Vända utvecklingen i Norge Öka lönsam andel av egna märkesvaror (EMV) Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Utveckla portföljstrategier Skapa en ledande position inom e-handel Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) Samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen Garantera effektiv drift med fokus på logistik Skapa gemensamma ICA-värderingar 25

26 Strategiska prioriteringar 214 Strategiska teman Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Strategiska prioriteringar 1 2 Vända utvecklingen i Norge Utveckla och nyttja ledande lojalitetsprogram (CRM) Ny Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Stärka egna märkesvaror (EMV) Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Genomföra portfölj- och non-foodstrategin Skapa en ledande position inom e-handel Stärka butiksnätet (huvudfokus på Cura, Litauen och storstadsområden i Sverige) Utnyttja inköpssynergier Ny Justerad Justerad Engagera och utveckla våra medarbetare 9 Införa ICAs gemensamma värderingar Justerad Vara ledande inom ansvarsfullt företagande 1 Stödja kundernas hållbara val Ny 26

27 Summering Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive engångsposter +19% Vårt arbete med de strategiska prioriteringarna fortlöper enligt plan Ökad försäljning Andelen egna märkesvaror (EMV) högre Fortsatta effektiviseringar inom logistik Grundläggande utmaningar kvarstår i ICA Norge Nedskrivning av värdet på portföljbolag, -223 Mkr Ändrade redovisningsprinciper Styrelsen föreslår utdelning 8 kr/stamaktie *Justerat för valutaförändringar jämfört med proforma för motsvarande period

28