Bokslutskommuniké 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2013"

Transkript

1 Bokslutskommuniké februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO

2 Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive engångsposter +19% MKr Q4 213 Q4 212 Proforma 213 Proforma 212 Proforma Vårt arbete med de strategiska prioriteringarna fortlöper enligt plan Ökad försäljning Andelen egna märkesvaror (EMV) högre Fortsatta effektiviseringar inom logistik Grundläggande utmaningar kvarstår i ICA Norge Nedskrivning av värdet på portföljbolag, -223 Mkr Ändrade redovisningsprinciper Styrelsen föreslår utdelning 8 kr/stamaktie Nettoomsättning EBIT exkl. engångsposter EBIT Periodens resultat EBIT-marginal exkl. engångsposter 3,7% 3,1% 3,% 2,7% EBIT-marginal 2,5% 3,1% 2,6% 2,6% Resultat per stamaktie 2,49 2,1 7,5 1,65 *Justerat för valutaförändringar jämfört med proforma för motsvarande period 212 2

3 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Förlängd granskning av planerat samarbete mellan ICA Norge och Norgesgruppen. Besked från norska myndigheter senast slutet av februari. Finansiella mål fastställda och portföljbolagen utvärderade. Fortsatt refinansiering av brygglån Emission av onoterade preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige AB för 3, miljarder kronor. Bilateralt lån med AB Svensk Exportkredit om 1 miljard kronor. Lån Handelsbanken om 2,3 miljarder (februari 214), brygglånet därmed löst. ICA Fastigheter sålde två fastigheter med Maxi ICA Stormarknad som hyresgäst till Ancore. Underliggande fastighetsvärde ca 435 Mkr. ICA Banken utsedd till Sveriges bästa privatbank (SKI). 3

4 Segmenten under kvartalet ICA Sverige Butiksförsäljning ökade i linje med marknaden. Prisutvecklingstakten lägre generellt i fjärde kvartalet jämfört med början av året. Strategiska prioriteringar enligt plan: EMV-andelen ökade till 21,4% (19,6*) under 213 God försäljningstillväxt för Cura apotek Utbyggnad och modernisering av lagret i Helsingborg följer plan *2,1% enligt ny definition 4

5 Segmenten under kvartalet (forts.) ICA Norge Besked från Konkurrensmyndigheten avseende samarbetet med Norgesgruppen i slutet av februari. Åtgärder för att driva försäljning, sänka kostnader för inköp, logistik och administration. Ny prisstrategi i Rimi-butikerna. Rimi Baltic Stark utveckling för Rimi-butikerna i Lettland och Litauen. Tre nya butiker under kvartalet Åtta nya butiker har öppnat under året, större Supermarkets och Hypermarkets i attraktiva lägen. Åtta små butiker med dålig lönsamhet stängda. 5

6 Segmenten under kvartalet (forts.) ICA Banken Antal kunder ökar. Privata Affärer utsåg ICA Banken till bästa studentbank. Rekrytering av ny vd i slutfas. ICA Fastigheter Två fastigheter med Maxi ICA Stormarknad som hyresgäst sålda till Ancore. Underliggande fastighetsvärde ca 435 Mkr. Portföljbolagen Utvärdering av portföljbolagen slutförd Forma, Kjell & Co samt Cervera kommer att avyttras. Fortsatta möjligheter att utveckla inkclub och Hemtex. 6

7 Kvartalet i siffror

8 Omsättningsutveckling i Q4 Koncernens nettoomsättning ökade med,4% till följd av högre omsättning i samtliga segment utom i ICA Norge. Justerat för valutaförändringar ökade omsättningen med 1,5% Nettoomsättning (MKr) Q4 212* Q4 213 Omsättning justerat för valuta +1,5% * 212 års siffror avser proforma 8

9 Resultatutveckling i Q4 Koncernens EBIT exklusive engångsposter ökade med 19% till följd av förbättrat resultat i ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Banken och Portföljbolagen. ICA Norges resultat fortsatt svagt, dock förbättrat till följd av lägre svinn och lägre kostnader EBIT exklusive engångsposter (MKr) EBIT exkl. engångsposter +19% Q4 212* Q4 213 *212 års siffror avser proforma 9

10 Fortsatt god försäljningsutveckling i svenska ICA-butiker Butiksförsäljning exkl. moms oktober-december 213 januari-december 213 MKr Utveckling total Utveckling jämförbara MKr Utveckling total Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad ,9% 1,9% ,1% 3,1% ICA Kvantum ,3% 1,5% ,1% 2,1% ICA Supermarket ,8% 1,4% ,5% 3,% ICA Nära 3 735,6% 1,4% ,1% 2,5% TOTAL ,3% 1,6% ,3% 2,7% Utveckling jämfört med samma period 212 1

11 ICA Sverige Ökad nettoomsättning och högre EBIT i Q4 Ökad nettoomsättning till följd av högre försäljning inom partihandeln och Cura apotek. MKr Q4 213 Q4 212 Jan-Dec 213 Jan-Dec 212 Nettoomsättning EBIT exkl. engångsposter EBIT-marginal exkl. engångsposter ,7% 4,7% 4,5% 4,4% Andel EMV 21,4% 19,6%* Antal butiker Förbättrat EBIT exklusive engångsposter Högre försäljning till högre marginaler till följd av ökad andel EMV. Lägre resultat inom non-food. MKr Nettoomsättning +2,4% Q4 212 Q4 213 MKr *2,1% enligt ny definition Nettoomsättning EBIT exkl engångsposter 11

12 ICA Norge Lägre försäljning men förbättrat resultat i Q4 Fortsatt svag försäljning. EBIT exklusive engångsposter bättre till följd av lägre svinn samt lägre butikskostnader. Åtgärder har givit lägre administrationskostnader. Grundläggande utmaningar kvarstår. MKr Q4 213 Q4 212 MKr Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning Jan-Dec 213 EBIT exkl engångsposter Jan-Dec 212 Nettoomsättning EBIT exkl. engångsposter EBIT-marginal exkl. engångsposter ,4% -3,4% -4,2% -3,1% Andel EMV 9,7% 9,6% Antal butiker MKr

13 Rimi Baltic Stark avslutning på året MKr Q4 213 Q4 212 Jan-Dec 213 Jan-Dec 212 Nettoomsättning Försäljningen i lokal valuta ökade med 5,2% EBIT exkl. engångsposter EBIT-marginal exkl. engångsposter ,% 3,9% 3,% 2,6% Högre försäljning och fortsatt god kostnadskontroll bidrog till ökat resultat. Avskrivningar i Q4 2 MKr högre på grund av omvärdering av fastigheter. Högre andel egna märkesvaror. Andel EMV 14,2% 12,6% Antal butiker MKr Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning Omsättning +5,2% i lokal valuta EBIT exkl engångsposter Mkr 13

14 ICA Banken Positiv utveckling av EBIT Högre räntenetto från ökade lånevolymer. Motverkades av lägre reporänta som gav minskade marginaler. I EBIT ingår återläggning av tidigare reserveringar för kreditförluster Q4, 23 Mkr Helår 34 Mkr MKr Q4 213 Q Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning Jan-Dec 213 Jan-Dec 212 Intäkter EBIT exkl. engångsposter EBIT-marginal exkl. engångsposter ,% 12,5% 23,7% 22,2% Affärsvolym MKr EBIT exkl engångsposter MKr 1 14

15 ICA Fastigheter Stabil utveckling MKr Q4 213 Q4 212 Jan-Dec 213 Jan-Dec 212 Marknadsvärdering av fastigheterna ökade avskrivningarna: Q4, -42 Mkr Helår, -129 Mkr (9 månader) Nettoomsättning EBIT ex engångsposter * EBIT-marginal 21,5% 25,9% 23,% 28,8% Nya etableringar, inklusive förvärvet av lagerfastigheten i Helsingborg har bidragit positivt till resultatet. MKr 6 5 MKr 15 Ändrad redovisningsprincip för sale & leaseback-fastigheter Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning EBIT exkl engångsposter *212 års resultat inkluderar intäkter från sålda ICA Maxi-fastigheter i Norge om 56 Mkr. 15

16 Portföljbolagen Bra julförsäljning Cervera och Hemtex ökade omsättningen medan den var oförändrad i inkclub och minskade något i Forma. Totalt för segmentet förbättrades resultatet exklusive engångsposter till följd av bättre julförsäljning i Cervera och Hemtex. I föregående års siffra ingår kostnader för nedskrivning av inventarier i Forma Books med 6 Mkr MKr Q4 213 Q4 212 Q4 212 Q4 213 Nettoomsättning Jan-Dec 213 EBIT exkl engångsposter Jan-Dec 212 Nettoomsättning EBIT ex engångsposter EBIT-marginal ex engångsposter ,7% 3,7%,8% -4,5% MKr

17 Nettoomsättning och EBIT per segment i Q4 Nettoomsättning, MKr Q4 213 Q4 212 ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter Portföljbolagen Övrigt 2 37 Internförsäljning Nettoomsättning EBIT exklusive engångsposter, MKr Q4 213 Q4 212 ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic 113* 11 ICA Banken ICA Fastigheter 123** 144 Portföljbolagen Övrigt EBIT exklusive engångsposter *ingår 2 MSEK högre avskrivningar **ingår 42 MSEK högre avskrivningar 17

18 Engångsposter MKr Q4 213 Q4 212 jan-dec 213 jan-dec 212 EBIT exklusive engångsposter Reavinst ICA Fastigheter Reavinst övriga Nedskrivningar Varav Portföljbolagen Övrigt Effekter av förvärv EBIT

19 Ändrad redovisningsprincip för Sale & leaseback av fastigheter Ändrad redovisningsprincip för sale & leaseback-fastigheter innebär att dessa inte längre kommer att redovisas i ICA Gruppens balansräkning. Koncernens nettokassaflöde påverkas inte. Ändringen gäller retroaktivt. Historiken omräknad. Eget kapital ökar med 1 51 Mkr Tillgångar minskar med Mkr Skulder minskar med Mkr Påverkan av ändring, Mkr Kvartal Helår EBITDA Avskrivningar EBIT Räntekostnader Nettovinst EBIT-marginal* -,3 ppt -,3 ppt Avkastning på sysselsatt kapital* -,5 ppt Nettoskuld/EBITDA* +.2x *ICA Gruppen 19

20 Stabilt kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från löpande verksamhet* MKr Tidigare ICA AB-koncernen ICA Gruppen *exklusive ICA Banken 2

21 Bryggfinansiering löst Miljarder SEK ,7 2,3 I februari 214 löstes sista delen i bryggfinansieringen Nyemission om 5 miljarder kr i maj. I juni emitterades obligationer i SEK för 5 miljarder kr. Preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige AB, 3 miljarder kr i december. Bilateralt lån med Svensk Exportkredit om 1 miljarder kr i december, Betalning kassa 2,7 miljarder kr. Lån i Handelsbanken om 2,3 miljarder kr i februari

22 Nettoskuld i nivå med långsiktigt mål Nettoskuld Q3 13,9 miljarder kr. Nettoskulden sjunkit till 9,2 miljarder kr i Q4, motsvarande 2,1 x EBITDA proforma. 4 ICA Gruppen nettoskuld/proforma EBITDA 3.7x Preferensaktier Starkt kassaflöde 3 2.7x 2.8x 2.1x Långsiktigt mål <2.x 2 1 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q

23 ICA Gruppens finansiella mål Mål Helår 213 Långsiktigt Växa snabbare än marknaden Sverige Norge Baltikum Alla marknader Rörelsemarginal exklusive engångsposter 3,% 4,% Avkastning på sysselsatt kapital* 6,1% 9,% Nettoskuld/EBITDA** 2,1x <2,x Utdelning (% Årets Resultat) 68% 5% * exklusive ICA Banken ** Räntebärande skulder exklusive pensioner och ICA Banken minus likvida medel i relation till EBITDA, exklusive effekter av förvärv, före av- och nedskrivningar 23

24 Strategiska prioriteringar utfall och 214

25 Strategiska prioriteringar 213 Strategiska teman Strategiska prioriteringar Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Engagera och utveckla våra medarbetare Vara ledande inom ansvarsfullt företagande Vända utvecklingen i Norge Öka lönsam andel av egna märkesvaror (EMV) Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Utveckla portföljstrategier Skapa en ledande position inom e-handel Växa/expandera detaljhandelsverksamheten (i Sverige och Baltikum) Samarbeta för att utnyttja synergier inom koncernen Garantera effektiv drift med fokus på logistik Skapa gemensamma ICA-värderingar 25

26 Strategiska prioriteringar 214 Strategiska teman Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Strategiska prioriteringar 1 2 Vända utvecklingen i Norge Utveckla och nyttja ledande lojalitetsprogram (CRM) Ny Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Stärka egna märkesvaror (EMV) Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning Genomföra portfölj- och non-foodstrategin Skapa en ledande position inom e-handel Stärka butiksnätet (huvudfokus på Cura, Litauen och storstadsområden i Sverige) Utnyttja inköpssynergier Ny Justerad Justerad Engagera och utveckla våra medarbetare 9 Införa ICAs gemensamma värderingar Justerad Vara ledande inom ansvarsfullt företagande 1 Stödja kundernas hållbara val Ny 26

27 Summering Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive engångsposter +19% Vårt arbete med de strategiska prioriteringarna fortlöper enligt plan Ökad försäljning Andelen egna märkesvaror (EMV) högre Fortsatta effektiviseringar inom logistik Grundläggande utmaningar kvarstår i ICA Norge Nedskrivning av värdet på portföljbolag, -223 Mkr Ändrade redovisningsprinciper Styrelsen föreslår utdelning 8 kr/stamaktie *Justerat för valutaförändringar jämfört med proforma för motsvarande period

28

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Q1-rapport maj Per Strömberg, VD

Q1-rapport maj Per Strömberg, VD Q1-rapport 2014 7 maj 2014 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Bra start på året för ICA Gruppen Omsättning justerat för valutaförändringar +0,3%. Rörelseresultat exklusive engångsposter +9,3%. Arbetet

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Q3 13 november 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Fortsatt stark utveckling för ICA Gruppen Stark utveckling under Q3 Verksamheten fortsatte att utvecklas

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3 Andra kvartalet Jan-jun 12 mån jul 2- Mkr 2 2 2 2 jun 2 Koncernen Nettoomsättning 25 542 22 223 49 2 41 978 94 411 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 448 1 752 2 594 2 78 5 633 5 819

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Q2-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation

Q2-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation Q2-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation 17 augusti 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Bra resultat i de flertalet segment Ökade marknadsandelar i dagligvaruverksamheten Konkurrensutsatta

Läs mer

Q3-rapport 2015. 11 november 2015. Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2015. 11 november 2015. Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO -rapport 11 november Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Bra kvartal för hela koncernen Stabil finansiell utveckling Förbättrad nettoomsättning +5% på jämförbar bas Förbättrat rörelseresultat MSEK 149

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan. 16 mars 2016

Aktiespararna Trollhättan. 16 mars 2016 Aktiespararna Trollhättan 16 mars 2016 ICA Gruppen i korthet 2015 Nettoomsättning cirka. 101 miljarder SEK EBITDA 6,2 miljarder SEK Rörelsevinst exkl. engångsposter 4,1 miljarder SEK ~1,800 egna och handlarägda

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - mars Claes-Göran Sylvén, VD Göran Blomberg, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - mars Claes-Göran Sylvén, VD Göran Blomberg, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - mars 2013 Claes-Göran Sylvén, VD Göran Blomberg, CFO SAMMANFATTNING Delårsrapport för januari mars 2013 Rörelseresultatet uppgick till 8 712 Mkr (84), varav 8 652

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation Q4 Press- och analytikerpresentation 10 Februari 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabilt helårsresultat men något mer utmanande Q4 Hårdare konkurrens på alla marknader, fortsatt expansion

Läs mer

Q4-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation

Q4-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation Q4-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation 8 februari 2017 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO I korthet Ett bra kvartal och ett bra 2016 Ökade marknadsandelar Resultat i linje med de finansiella

Läs mer

Q2-rapport 2017 Press- och analytikerpresentation

Q2-rapport 2017 Press- och analytikerpresentation Q2-rapport 2017 Press- och analytikerpresentation 16 augusti 2017 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO I korthet Resultat i linje med finansiella mål Tillväxt i linje med marknaderna Satsningar ökar kostnader

Läs mer

Q3-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation

Q3-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation Q3-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation 9 november 2016 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO I korthet Bra försäljningstillväxt i svagare marknad Ökat rörelseresultat med stabila marginaler Ökade

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program

Tillägg 2013:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 13-13810 Tillägg :1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolag (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen ) MTN-program,

Läs mer

Q1 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation

Q1 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation Q1 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation 9 maj 2017 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Solitt kvartal i en svagare marknad Tillväxt väl i linje med marknaderna Resultat i linje med

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Strategiska prioriteringar ger effekt I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Q1-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation

Q1-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation Q1-rapport 2016 Press- och analytikerpresentation 4 maj 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Ett bra kvartal på en hårdnande marknad Bra effekt från vidtagna åtgärder i Rimi Baltic. Starkt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport ICA Gruppen fortsätter att öka försäljning och resultat under andra kvartalet I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotter bolag från och med den 27 mars då förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Hakon Invest 1 Jan 31 mar 2008 Intäkterna uppgick till 283 MSEK (154) Rörelseresultatet minskade till 30 MSEK (99) Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport Q4 Januari december 2010 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Delårsrapport Q4 Januari december 2010 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Delårsrapport Q4 Januari december 2010 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Resultat för oktober-december 2010 Mkr Okt-dec 2010 Okt-dec 2009 Nettoomsättning 949

Läs mer

Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation

Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation 10 november 2017 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabil resultatutveckling Stark tillväxt i e-handeln Stort fokus på nya satsningar Stabil

Läs mer

Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation

Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation Q3 rapport 2017 Press- och analytikerpresentation 10 november 2017 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabil resultatutveckling Stark tillväxt i e-handeln Stort fokus på nya satsningar Stabil

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2007 Stockholm 21 augusti 2007 Fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat första halvåret Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké Stark försäljningsutveckling, investeringar för fortsatt tillväxt Fjärde kvartalet i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 180 Mkr (21 820) under fjärde kvartalet, en

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2013 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2013 Delårsrapport första kvartalet 2013 Stockholm 29 april 2013 Stabil utveckling för ICA-koncernen i första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen för första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2006 Stark utveckling för ICA-koncernen under första halvåret Stockholm 15 augusti 2006 Nettoomsättningen under första

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Hushållen fortsatt pessimistiska Detaljhandeln uppvisar negativ tillväxt för första kvartalet Kostnadsbesparingar

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport Stockholm 22 augusti 2012 Fortsatt positiv utveckling för ICA-koncernen Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 24 758

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2007 Stockholm 20 februari 2008 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i starkt fjärde

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 216 Bra kvartal i hårdnande konkurrens 216 Händelser efter kvartalets utgång Den 2 april fastställde ICA Gruppens årsstämma styrelsens förslag om en utdelning till aktieägarna på 1, kronor per aktie Koncernens

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari September Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari September Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari September 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Hushållens förtroende för det ekonomiska läget på historiskt låga nivåer Den psykologiska effekten syns tydligt

Läs mer

Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000.

Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000. 2000-09-07 Delårsrapport för ICA-koncernen första halvåret 2000. Stark ökning för butiksförsäljningen med totalt 5 procent. Rörelseresultatet ökade med 43 procent till MSEK 889 (621). I resultatet ingår

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Juni 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Något större optimism Baltikum tufft ekonomiskt läge Detaljhandeln uppvisar positiv tillväxt under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

Delårsrapport Q Press- och analytikerpresentation

Delårsrapport Q Press- och analytikerpresentation Delårsrapport Q4 2018 Press- och analytikerpresentation 7 februari 2019 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO I korthet Bra försäljningstillväxt Stabil underliggande EBIT-marginal reservering om 110 MSEK

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport Stockholm 5 maj 2010 Ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen för första kvartalet

Läs mer

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 september 2007 Stockholm 13 november 2007 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport Stockholm 14 november 2012 Starkt rörelseresultat i tredje kvartalet Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké Stockholm 11 februari 2013 Ett framgångsrikt år för ICA-koncernen Ägarförändringar i ICA Hakon Invest och Ahold har idag offentliggjort

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport Stockholm 19 augusti 2009 Ökad omsättning samt förbättrat rörelseresultat exklusive reavinster och nedskrivningar Andra kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2013 Q1 2013 Q1 2012 HELÅR 2012 Nettoomsättning, ksek 51 027 52 171 203 787 Ändring i lokala valutor, procent 0,7 8,7 3,3 Bruttoresultat,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari - 31 december 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2006 Stockholm 21 februari 2007 Starkt nettoresultat för ICA-koncernen 2006 trots svagt fjärde

Läs mer

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO Axfood januari-december, 2014 Anders Strålman CEO 1 Axfood starkt resultat Starkt resultat: 1 447 Mkr (1 302) +11,1% Ökad effektivitet Rörelsemarginal: 3,8% (3,5) Bra försäljningstillväxt: 38 484 Mkr (37

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2011

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2011 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2011 Bokslutskommuniké Stockholm 15 februari 2012 Starkt resultat på utmanande marknader Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2013

Boksluts- kommuniké 2013 Bokslutskommuniké AGENDA Sammanfattning av Q4 och väsentliga händelser Finansiell utveckling Verksamheten Q4 STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET 10% tillväxt jmf med Q4 2012 Justerad EBITA-marginal på 13,3% (13,5%)

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport Stockholm 4 november 2009 Ökad omsättning och starkt förbättrat rörelseresultat under tredje kvartalet Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats

Delårsrapport första kvartalet 2015 Bra inledning på 2015 ny struktur på plats Delårsrapport första kvartalet 215 Bra inledning på 215 ny struktur på plats i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 23 673 (19 755). Exklusive effekten från förvärvet av Apotek Hjärtat var

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké ICA AB. 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké Stockholm 17 februari 2010 Starkt rörelseresultat för ICA-koncernen 2009 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Bokslutskommuniké Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Bokslutskommuniké 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Flertalet länder befinner sig i eller är på väg mot recession Fortsatt svagt stämningsläge bland hushållen Ökade varsel

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Extern D l e å lå t rsrappor t januari september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januari september november 2011 Extern Delårsrapport januari september 2011 9 november 2011 Omställnings- och effektiviseringsinsatser för att möta marknads- och resultatutveckling Resultat jul-sep 2011 i sammandraga ag Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q Press- och analytikerpresentation

Delårsrapport Q Press- och analytikerpresentation Delårsrapport Q3 2018 Press- och analytikerpresentation 25 oktober 2018 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO I korthet Förbättrat rörelseresultat Logistikkostnader tynger resultatet Hög aktivitetsnivå

Läs mer

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018 NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 28 Q 28 Q 27 HELÅR 27 Nettoomsättning, ksek 88 46 8 98 344 739 Ändring i lokala valutor, procent 6, 2,3 Bruttoresultat, ksek 6 595 54

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari ICA Norge avyttras, förvärv av Apotek Hjärtat Tredje kvartalet i sammandrag Koncernens nettoomsättning uppgick till 22 016 (20 800) under tredje kvartalet, en ökning med 5,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Stockholm 9 maj 2012 Starkt första kvartal för ICA-koncernen Första kvartalet Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017 Press- och analytikerpresentation

Bokslutskommuniké 2017 Press- och analytikerpresentation Bokslutskommuniké 2017 Press- och analytikerpresentation 8 februari 2018 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO I korthet Bra försäljningsutveckling i Sverige Solitt underliggande rörelseresultat och kassaflöde

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1999-12-01--2000-02-29 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 8.265 (MSEK 7.277), en ökning med 14%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 19%. Resultatet efter

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2012

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2012 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2012 Q1 2012 Q1 2011 HELÅR 2011 Nettoomsättning, ksek 52 171 47 341 199 479 Ändring i lokala valutor, procent 8,7 10,7 7,1 Bruttoresultat,

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer