EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp."

Transkript

1 EHDC Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

2 EHDC PEN LP EHDC L är en High Density Cooling -modul för pen Loopkonfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Enoc Systems kallkorridorsystem (KKD and KKT). EHDC L-enheten är utrustad med högeffektiva EU4 sicksack-filter, och tillhandahålls med upp till 19,3 kw nominell kyleffekt. EHDC CLSED LP EHDC CL/CL2 är en High Density Cooling -modul för Closed Loop-konfigurationer. Den är utformad för att användas tillsammans med SSK serverskåp. Closed Loop-konfigurationen lämpar sig för slutna högdensitets-skåp. Värme genererad av servrar hålls kvar inne i skåpet och kyls ned utan att komma ut i rummet. EHDC CL-enheter är tillgängliga med upp till 36 kw nominell kyleffekt. Flexibilitet/Skalbarhet Flexibiliteten vid en pen Loop installation gör EHDC till den bästa lösningen för såväl stora datacenter med ett stort antal serverskåp som små serverrum. Fler luftkonditionerings-enheter kan läggas till utan att man behöver förändra den befintliga strukturen. Pålitlighet EHDC styrs med en C2020-styrenhet för säker drift. Det tillhandahålls som standard med knappsats för att justera värden, visa operativa data och larm och för att starta upp enheten. m en extra serieport installeras kan man ansluta C2020 till en lokal dator eller en BMS webbplats för tele-övervakning och fjärrstyrning. Fan Hot Swap : med hjälp av fläktarnas strömbrytare på strömlisten kan strömtillförseln för varje enskild fläkt brytas, så att den kan bytas ut medan de andra fläktarna fortfarande är i funktion. Dual Power levereras med dubbla ström-anslutningar för automatisk övergång till en extra nödledning. Kylt vatten kan levereras antingen av en inomhus eller utomhus chiller. I anläggningar för kylt vatten som förses med fri kyla, används yttre luft till att kyla vattnet med hjälp av en värmeväxlare. Således minskas arbetstiden för den energi-intensiva kompressor-kylningen drastiskt. EHDC-enheter är tack vare deras höga prestanda särskilt lämpade för system med frikyla. Deras mycket effektiva värmeväxlare ger kyleffekt även vid höga vatten-temperaturer in(upp till 15 C). På detta sätt maximeras användandet av frikyla. Det är möjligt att utrusta EHDC med EC-fläktar (elektroniskt kommuterade) som tillval. En elektronisk styrenhet justerar hastigheten på fläktarna som drivs med energibesparande motorer. EC-fläktar reagerar kontinuerligt på systemförändringar, och håller oavsett belastning högsta effektivitet. CW-ventilen får en styrsignal från C2020-kontrollen för att variera vattenflödet genom värmeväxlaren för att anpassa enhetens kyleffekt efter den faktiska värmebelastningen. CW-ventilen finns i två versioner: 3-vägs-ventil för system med konstant flöde, och 2-vägs-ventil för system med varierande flöde. Den proportionerliga kontrollen ger optimal styrning av vattenflödet genom värmeväxlaren.

3 Kapsling av kall korridor Istället för att kyla hela datacentret med kall luft, leder Enoc Systems system för inkapsling av kalla korridorer den kalla luften direkt till den aktiva utrustningen. En inkapslad kall korridor hindrar att kall och varm luft blandas. När varm och kall luft inte har någon möjlighet att blandas ökar kylsystemets tillförlitlighet, kylkapacitet och energi-effektivitet. Enoc Systems system för kalla korridorer är idealiskt för såväl CRAC kyla via ett upphöjt golv som kylning med hjälp av EHDC pen Loop. Ökad tillförlitlighet Kyld luft distributeras över hela kall-korridorens höjd. Detta ger en optimal kylning av all aktiv utrustning i den kalla korridoren. Ökad kylkapacitet Ingen varm luft återförs till servrarna. Därför kan kylsystemet köras vid höga temperaturer, vilket ger ökad kylkapacitet. Ökad energy-effektivitet Tack vare en högre temperatur på returluften hos både CRACenheten och EHDC L-enheten arbetar luftkonditioneringen med högre effektivitet (högre T).

4 DATACENTER CLING - översikt C R A C Computer Room Air Conditioner Kall/Varm korridor, traditionell uppställning. Kall/Varm korridoruppställning förbättrad med kall korridorsinkapsling Max ~6 kw/ rack Max ~10 kw/ rack Koncept -Rack uppställda i kall/varm korridor. -CRAC-kylarenheter placerade i utkanten av korridoren. -Upphöjt golv för leverans av kall luft till den kalla korridoren. -Ventilerade golvplattor framför varje rack. Koncept -Rack uppställda i kall/varm korridor. -KKT takpaneler och KKD dörr-sektioner skapar en inkapslad kallkorridor. -CRAC-kylarenheter placerade i utkanten av kallkorridoren. -Upphöjt golv för leverans av kall luft till den kalla korridoren. -Ventilerade golvplattor framför varje rack. P E N L P pen Loop kylning med kall korridorsinkapsling. Medium Density. pen Loop kylning med kall korridorsinkapsling. High Density. Max ~20 kw/ rack Koncept -Rack uppställda i kall/varm korridor. -KKT takpaneler och KKD dörr-sektioner skapar en inkapslad kallkorridor. -EHDC L-enheter placerade mellan skåpen. -Vattenledningar från tak eller botten. -Upphöjt golv krävs ej. C L S E D L P Closed Loop kylning. High Density. Closed Loop kylning. Ultra High Density. N+1 redundans. Max ~36 kw/ rack Koncept; -Rack uppställda i rader. -EHDC CL/CL2-kylarenheter placerade mellan skåpen. -Skåpen måste utrustas med heltäckande glaseller metalldörrar. -Racken måste delas upp i kalla och varma avdelningar (med hjälp av TPS och TSK). -Vattenledningar från tak eller botten. -Upphöjt golv krävs ej.

5 Beskrivning CRAC-enheten levererar kall luft genom det upphöjda golvet. Den kalla luften levereras till framsidan av skåpet genom de ventilerade golvplattorna. Den uppvärmda luften sugs in genom taket på CRAC-enheten. Beskrivning CRAC levererar kall luft genom det upphöjda golvet. Den kalla luften levereras till den inkapslade kalla korridoren genom de ventilerade golvplattorna vid framsidan av skåpet. Den uppvärmda luften sugs in genom taket på CRAC-enheten. Anmärkningar Detta kylsystem har följande begränsningar: -Kablar och annat under det upphöjda golvet kan störa luftflödet. -De ventilerade golvplattorna kan hindra luftflödet. -Uppvärmd luft återcirkuleras in i kall-korridoren vilket leder till en ojämn vertikal luftdistribution. Detta resulterar i att onödigt mycket kall luft distributeras för att de överst monterade servrarna ska kunna kylas ordentligt. -Varm och kall luft blandas vilket ger en lägre retur-luft-temperatur till CRAC-systemet. Detta resulterar i att CRAC-systemet inte fungerar effektivt. Anmärkningar Fördelar: -Inkapslingen förhindrar att varm och kall luft blandas. Jämnt kyld luft levereras vertikalt framför skåpen.det är möjligt att höja intemperaturen. -Inkapslingen hindrar även den kylda luften från att nå CRAC-systemet. Detta ger en högre retur-luft-temeratur till CRAC-systemet och systemet fungerar mer effektivt. -Det är möjligt att spara upp till 35% av kyl-kostnaderna jämfört med ej inkapslat system. Detta kylsystem har följande begränsningar: -Kablar och annat under det upphöjda golvet kan störa luftcirkulationen. -De ventilerade golvplattorna kan störa ett effektivt luftflöde. Beskrivning EHDC L placeras mellan skåpen. EHDC L levererar kall luft framför skåpen i den inkapslade kallkorridoren. Servrarna förbrukar den kylda luften från kallkorridoren och blåser ut varmluft genom baksidan. Den uppvärmda luften sugs in genom baksidan av skåpet (nära servrarna). Anmärkningar Fördelar: -Inkapslingen förhindrar att varm och kall luft blandas. Jämnt kyld luft levereras vertikalt framför skåpen.det är möjligt att höja temperaturen in. -Inkapslingen hindrar även den kylda luften från att nå EHDC L-systemet. Detta ger en högre retur-luft-temeratur till EHDC L-systemet och systemet fungerar mer effektivt. -Kylningen sker närmare servrarna och luftflödet störs ej. -Upphöjt golv krävs ej för att distribuera luft. -N+1 Redundans är möjlig. -Skalbar installation är möjlig. -Möjlighet till fler densitets-zoner inom varje datacenter genom att kombinera EHDC L, EHDC CL/CL2 och CRAC-kylning. Beskrivning EHDC CL/CL2 placeras mellan skåpen. EHDC CL/CL2 levererar kall luft till framdelen av skåpen. Servrarna förbrukar den kylda luften direkt från EHDC CL/CL2 och blåser ut uppvärmd luft till baksidan av skåpet. Den uppvärmda luften sugs in från baksidan av skåpet (nära servrarna). Anmärkningar Fördelar: -EHDC CL/CL2 förses med varm luft direkt från servrarna. Detta ger en högre returlufttemperatur till EHDC CL/CL2-systemet och systemet fungerar mer effektivt. -Kylningen sker närmare servrarna och luftflödet störs ej. -Upphöjt golv krävs ej för att distribuera luft. -N+1 Redundans är möjlig. -Skalbar installation är möjlig. -Möjlighet till fler densitets-zoner inom varje datacenter. Genom att kombinera EHDC L, EHDC CL/CL2 och CRAC-kylning.

6 TEKNISK SPECIFIKATIN pen Loop Closed Loop A1 A7 B1 A6 B2 C4 Total kyl-kapacitet* kw 12,5 16,2 19,3 21,6 29,5 36,0 Strömförsörjning V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 Luftflöde m3/h Fläkt AC Fläkt-version Antal fläktar Fläktmotor max. (per enhet) W A 0,7 0,7 EC Fläkt-version Antal fläktar Fläktmotor max. (per enhet) W A 1,4 1,4 Luft/vatten värmeväxlare Area m2 0,40 0,40 Lufthastighet m/s 2,3 2,8 2,8 2,3 2,8 2,8 Vattenkrets Vattenflöde l/h Vatten Tryckfall(totalt)** kpa Vattenventil 3 vägs-modulerande ventil 3 vägs-modulerande ventil Storlekar vattenanslutning Anslutning in diameter tum 1" hona 1" hona Anslutning ut diameter tum 1" hona 1" hona *Nominella villkor Closed loop: temperatur utgående luft 45 C/RH 15% pen loop: temperatur utgående luft 30 C/RH 30% Vattentemperatur in =7 C Vatten ΔT=5 C (12 C temperatur ut) Kylkapacitet brutto (inklusive värme som avges av fläktar) Köldmedium: vatten utan tillsatser **Total tryckförlust genom vattenkretsen inom enheten. CLSED LP KNFIGURATINER En EHDC CLenhet för ett rack. Upp till 36 kw nominell kylkapacitet per rack. En EHDC CL2-enhet för två rack. Upp till 18 kw nominell kylkapacitet per rack. Två EHDC CL-enheter för ett rack. N+1 redundans. Upp till 72 kw nominell kylkapacitet eller upp till 36 kw kylkapacitet med full redundans per rack.

7 EC-fläktar Det är möjligt att utrusta alla modeller med EC-fläktar (tillval). EC-fläktar är mer effektiva än AC-fläktar. ECfläktar anpassar kontinuerligt hastigheten och har en lägre ljudnivå vid reducerad hastighet. Kondenspump Nödvändig vid rördragning genom tak. WIB8000 Det är möjligt att övervaka EHDCenheter genom Modbus. m övervakning sker genom HTTP och SNMP, där internet protokoll krävs, är WIB8000 nödvändig (tillbehör). 35 EHDC pen loop: cooling capacity 30 Cooling capacity (kw) L A1 L A7 L B Return air temperature( C) 40 EHDC Closed loop: cooling capacity 35 Cooling capacity (kw) CL A6 CL B2 CL C Return air temperature( C)

8 pen Loop Closed Loop pen Loop Closed Loop Art.nr. Version Benämning Art.nr. Version Benämning EHDC L-A EHDC CL-A EHDC L-A EHDC CL-B EHDC L-B EHDC CL-C EHDC CL2-A EHDC CL2-B EHDC CL2-C EHDC L-A EHDC CL-A EHDC L-A EHDC CL-B EHDC L-B EHDC CL-C EHDC CL2-A EHDC CL2-B EHDC CL2-C4 Standard Tillval AC Fläktar EC Fläktar Rördragning genom botten Rördragning genom tak 3-vägs-ventil 2-vägs-ventil ACTDPMP Kondenspump (nödvändig vid rördragning genom tak), levereras separat. Kombinera artikelnummer med nummer för önskad artikelversion (se tabell nedan) för att göra Er EHDC komplett. Artikel-versioner AC Fläktar EC Fläktar Rördragning genom botten Rördragning genom tak 3-vägs-ventil 2-vägs-ventil ACTDPMP Kondenspump

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar

D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar DÅLIG LUFT TILLHÖR DET FÖRFLUTNA FRISK LUFT FÖR UNGA HJÄRNOR Vem minns inte den dåliga luften i klassrummet

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Pooler Tillbehör Poolvård

Pooler Tillbehör Poolvård Följ med på badäventyr! 2015 Pooler Tillbehör Poolvård Leveransvillkor Alla exklusiva pooler levereras fritt till din hemadress! Gäller pooler sid 13-17. Leveransen sker till tomtgräns, i markplan, ingen

Läs mer

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post roger@nortic.se så berättar jag mer!

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post roger@nortic.se så berättar jag mer! Nortic är ett modernt biljettverktyg byggt för att klara framtidens krav på flexibilitet och tillgänglighet. Idag har Nortic cirka 300 kunder som hanterar hela sin biljettförsäljning snabbt och enkelt

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer