Med sikte på 125 kubik. sid IT-Extra sid Tidning med nyheter om Nynäshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med sikte på 125 kubik. sid 12 13. IT-Extra sid 6 11. Tidning med nyheter om Nynäshamns kommun"

Transkript

1 Tidning med nyheter om Nynäshamns kommun Med sikte på 125 kubik sid I detta nummer: Jobb för hela familjen sid 2 Ayhan, hemvårdare sid 3 Större centrum önskas sid 5 Erland 39 år som lärare sid 14 Bildgåtan sid 15 Så blev sommaren sid 16 IT-Extra sid 6 11

2 Hjälp till medflyttande att hitta arbete i Nynäshamn Hemsida och tandemrekrytering ska underlätta rekrytering Syftet med tandemrekrytering är att göra det lättare för arbetsgivare i hela kommunen att rekrytera personal genom att även medflyttare ska kunna hitta ett samlat utbud av lediga arbeten. I november december ska hemsidan få ett nytt lockande utseende som utgår från besökarens behov. Vi vänder på steken, säger Leif Jansson, projektledare. Istället för att tänka ut vad vi vill informera om så utgår vi utifrån besökarens perspektiv. Projektet sker i samverkan mellan näringslivet, arbetsförmedlingen och Nynäshamns kommun och startade i april. Arbetet är bl a en satsning på att marknadsföra kommunen via Internet. Nu sammanställs insamlat material från kommunala arbetsplatser, som beskriver de olika verksamheterna. Men även de privata alternativen anges. Länkar kommer att finnas till de företag som är intresserade av att marknadsföra sina rekryteringsbehov via hemsidan. Även länkar till bostadsföretag och mäklare ska finnas för att göra det enklare att hitta bra boende. Strukturen och layouten på hemsidan blir viktiga vapen för att göra den lättläst och trevlig så att besökarna stannar upp och bli nyfikna på vad Nynäshamn har att erbjuda. Tanken är att den ska bli så tilldragande att nyttan av att sprida webbadressen ska anses stor bland arbetsgivarna. Nynäshamns fördelar förutom havet och naturen är närheten till Stockholm, menar Leif Jansson. Vi har gjort rekryteringsresor till olika högskolor i landet för att locka hit kvalificerad arbetskraft. Då har vi helt ovetenskapligt frågat vad som är viktigt att Välkommen till Nynäshamn! Leif Janson hoppas att det omfattande arbetet med den nya hemsidan ska ge kommunen många nya invånare. känna till och vad man tycker är attraktivt när man flyttar till annan ort. För dem som inte har tillgång Internet kommer en katalog att tryckas där motsvarande information är samlad och presenterad på ett tilltalande sätt. LH 2 Hitta rätt i kommunen Kommunhuset Gatuadress: Stadshusplatsen 1 Postadress: Nynäshamn Leveransadress: Floravägen 6 Telefon: Telefax: E-post: nynashamn.se. Hemsida: Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Förskole- och grundskolesamordnare Kultur- och Fritidssamordnare Gymnasiechef Rektor Nynäshamns Kompetens Centrum Kostchef Skolskjutsplanerare Telefax Sociala omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Reception Avd. chef handikappomsorg Avd. chef individ- och familjeomsorg Avd. chef äldreomsorg Arbetscentrum Skuldrådgivning Telefax Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Avd.chef miljö- och hälsoskydd Bygglovingenjör Tomt- och småhuskö Avd.chef mark och trafik Telefax Felanmälan gator samt vatten och avlopp jourtfn, tfnsvarare VA-förvaltningen Förvaltningschef Ekonomi, taxor Fakturor Telefax Bibliotek Huvudbiblioteket Nynäshamn Telefon Telefax Filialibliotek Ösmo centrum Sorunda Stora Vika Gymnasiet Boken kommer NynäshamnsAnkaret Nynäshamns- ANKARET ges ut av Nynäshamns kommun och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Redaktion Ansvarig utgivare Bengt Svenander Redaktör Lars Bohman Produktion Svensk Information Layout och illustrationer Sara Bergkvist Text Lena Högberg och Peter Mathsson Foto Gösta Rising (där ej annat anges) Tipstelefon till redaktionen Tel Annonser Ida Hane Sahlin Tel/fax Omslagsbild Andreas Bjurström, NMCK. Foto: Gösta Rising Tryckning Eskilstuna Kuriren 2000

3 Ökat tryck på äldreomsorgen Allt fler äldre över 80 år Antalet äldre kommer att öka mycket påtagligt under de kommande åren. De som ökar mest är 80-åringar och äldre. Det betyder att äldreomsorgen, institutioner och hemtjänst kommer att få ett ökat tryck. För att locka arbetskraft måste kommunen hitta former för att göra arbetet inom vården mer attraktivt. Det akuta rekryteringsbehovet rör i huvudsak stora yrkeskategorier från äldre- och handikappomsorg samt individ och familjeomsorg. Men lika viktigt som det är att nyrekrytera folk är att behålla de redan anställda. Att introducera en ny person kostar cirka kronor, säger Staffan Lundquist, kommunens personalchef. Möjlighet att påverka sin arbetstid, högre lön, kompetensutveckling är nödvändigt för att locka unga till vården och skapa mindre arbetsenheter där personalen får större möjligheter att påverka sin arbetssituation med mindre byråkrati. Det har visat sig att förändringsarbetet fungerat bättre i små enheter när flexibel arbetstid införts. Vi tänker också utbilda ambassadörer som ska gå ut i skolorna och berätta om vårdarbetet. De som är mest lämpade till detta är vårdpersonalen själv. Förutom att förbättra förutsättningarna för personal i vård och omsorg är det av största vikt att öka insikten om de värden som finns i vårdarbetet. Läs om Ayhan Mehmed, en tvättäkta ambassadör som älskar sitt arbete som hemsjukvårdare. Ayhan, en människokär hemvårdare Anna Pettersson uppskattar Ayhans besök och den hjälp han ger. Städa, diska, tvätta, handla och laga mat, det är några av arbetsuppgifterna för personal som arbetar i hemtjänst. Ayhan Mehmed har arbetat i Ösmo hemtjänstgrupp till och från i fem år. Han kom dit som undersköterskeelev och har ett närmast filosofiskt förhållande till sitt arbete. Jag har en medmänsklig uppgift i mitt arbete och jag älskar att hjälpa andra. Att känna att jag gör ett viktigt arbete gör mig nöjd. Tillit, trygghet, värme och lite kärlek är vad jag vill förmedla. Ayhan går hem till gamla, funktionshindrade och även till psykiskt sjuka. Många har inga anhöriga så kontakten med hemtjänsten kan vara oerhört viktig. Detta innebär inte att han är någon ställföreträdande släkting, utan en professionell yrkesman där gränserna är tydliga och klara. Arbetsuppgifterna är uppdraget från vårdtagaren och ska utföras. Det som verkligen ger arbetet värde är kontakten och relationen som Ayhan bygger med vårdtagaren. En bra trädstam har utbredda rötter, säger han underfundigt. Varsamhet krävs Extra varsamhet krävs i arbetet i en annans hem så att vårdtagaren verkligen kan lita på den som kommer, vilket också är betydelsefullt för de anhöriga. Här är arbetsledarens roll viktig. Lillemor Kennebjörk gör det första besöket hos vårdtagaren och utifrån det så föreslår hon vem som antas passa bäst. Om inte personkemin fungerar så diskuterar gruppen om två ska gå tillsammans eller om det är bäst att byta hemvårdare. Män kan Ibland möts Ayhan av fördomar när han kommer hem till äldre herrar och damer för att städa och laga mat. De tror inte att en kille kan sådant, men de ändrar sig snabbt, säger Lillemor Kennebjörk. Och betyget kommer snabbt om det fungerar eller inte. Lillemor Kennebjörk låter personalen ta stort ansvar och fatta egna beslut. Sammansättningen i den åtta personer stora gruppen har inte kommit till av en slump. Hon tänker noga på hur de olika personerna passar ihop. Att de har stor personlig mognad, är toleranta mot varandra och är inkännande. Ayhan kan inte nog understryka gruppens och arbetsledarens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Känner mig trygg När jag kom hit upplevde jag värmen i gruppen, det var som en familj. Jag känner mig väldigt trygg här. Vi pratar mycket och ger varandra tips som kan vara värdefulla i vården. Ayhan menar att det är viktigt att få ungdomar att förstå att det är ett privilegium att hjälpa andra människor, att det är något man mår bra och växer av. Det är ett serviceyrke och vårdaren är en del av företaget. Om vi respekterar oss själv och vårt yrke och gör ett bra jobb så får vi ett gott rykte. Gruppen har givit Ayhan ett gott självförtroende och han håller nu på att vidareutbilda sig till ambulanssjukvårdare. Kommer du att släppa hemtjänsten nu? Aldrig i livet, glöm det. Hit kommer jag alltid tillbaka. LH 3

4 Livet är föränderligt Vi bygger om och ser framåt Vi bygger om under perioden oktober-november. Det kommer att vara stökigt under byggtiden, men vi ser med spänning fram emot 2000-talets bank! En bank som tillmötesgår alla kunder i ännu högre grad, privat- likväl som företagskunder. En bank som hjälper dig med : Sparande Lån Placering Juridisk hjälp...och mycket, mycket mera Vårt nya pensionssystem Att på bästa möjliga sätt placera sina pensionspengar blir inte lätt för en oinvigd. Vi har kunskapen Låt oss hjälpa till med att räta ut frågetecknen till utropstecken i denna snåriga djungel av frågor angående fonder, valblanketter mm. Boka en tid Boka en tid NU för rådgivning, dels för ditt pensionsval men också för andra bankärenden som spara, låna, placera osv. Välkommen in i 2000-talets bank! Måndag - fredag 10-15, torsdag Telefon FöreningsSparbanken i Nynäshamn

5 Plus för barnomsorgen Medborgarna sätter betyg på kommunen Fyra av fem nynäshamnsbor ger barnomsorgen i kommunen högt betyg. Däremot är de mindre nöjda med bostadsbyggandet, gatuunderhållet och, föga överraskande, kollektivtrafiken. Det framgår av den omfattande attitydundersökningen Kommunenkät 2000 bland nynäshamnsborna. Identiska frågor har också ställts till boende i de övriga sju södertörnskommunerna. Enkäten är en uppföljning av en motsvarande undersökning 1998 och resultaten ger därför en fingervisning om invånarna anser att situationen försämrats eller förbättrats under de gångna åren. Undersökningen genomfördes i våras bland slumpvis utvalda nynäshamnsbor år. Av de personer som tillfrågades, svarade 58 procent. Grund- och gymnasieskolornas kvalitet värderas som viktigast av kommuninvånarna och närmare 90 procent anser att lärare och övrig skolpersonal gör ett bra jobb. Fler än två av tre anser att skolan ger goda kunskaper. Däremot har omdömet om skolbyggnadernas standard och läromedlens kvalitet minskat något. Även omdömet om personalen inom äldre- samt inom handikappomsorgen är gott och fler än 90 procent av de tillfrågade anser att de gör ett bra jobb. Samtidigt som färre än en tredjedel tror att det finns tillräckligt med platser inom äldreboendet anser majoriteten att hemtjänsten fungerar bra. Andel nöjda/ganska nöjda invånare med kommunala tjänster år 2000 och Barnomsorgen i Nynäshamn är uppskattad. Fler än 90 procent tycker att personalen gör ett bra jobb och de flesta anser att det finns barnomsorgsplats till alla barn, det senare en ökning jämfört med Möjligheterna till inflytande inom barnomsorgen är goda anser sex av tio, betydligt bättre än uppfattningen om inflytandet inom äldreomsorgen. Miljön och miljöarbetet i kommunen får höga betyg. Fyra av fem tycker att kommunens miljöarbete, vattenförsörjning, sophämtning och återvinningssystem är bra. Däremot anses kvaliteten på dricksvattnet något sämre. Den främsta kritiken riktas mot gatuunderhållet där enbart 40 procent av de tillfrågade säger sig vara nöjda, en tydlig försämring jämfört med Och medan hälften tyckte att kollektivtrafiken fungerade bra för två år sedan är den andelen nu nere i under 20 procent. I övrigt kan nämnas att biblioteken är högt uppskattade medan bara omkring hälften anser att fritidsanläggningarna sköts bra. Den absoluta toppnoteringen får Nynäshamns ströv- och naturområden. Samtliga utan undantag berömmer naturen i området. I jämförelse med de övriga södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö står sig Nynäshamn överlag väl. Vuxenutbildningen värderas högst bland kommunerna medan Nynäshamn Av undersökningen framgår att nynäshamnsborna gör följande bedömning av vad som är viktigast inom den kommunala verksamheten: Grund- och gymnasieskolan Äldreomsorg Barnomsorg Handikappomsorg Miljöskydd inom andra områden i allmänhet varken ligger sämst eller bäst till. Två bottennoteringar finns dock: när det gäller fritidsverksamhet och bostadsbyggande. Det handlar om ganska små förändringar jämfört med 1998 och överlag ger invånarna bra betyg till den kommunala verksamheten, konstaterar ekonomichef Håkan Sjögren. Gator och vägar Fritidsverksamhet Parker och grönområden Kulturverksamhet Vuxenutbildning Bostadsbyggande Ordningen är densamma som för två år sedan men bostadsbyggandet står för den största ökningen. Större centrum på önskelistan För höga priser och för litet utbud. Det är det allmänna omdömet om butikerna i Nynäshamns centrum. Framförallt saknar nynäshamnsborna järnhandel samt klädesoch möbelaffärer. Detta framkommer i den attitydundersökning om centrum som genomförts inom ramen för Kommunenkät Däremot är de flesta nöjda med öppethållandet i butikerna. När det gäller miljön i centrum anser många att det är viktigt att satsa på fler sittplatser, mer grönska och städning. Hur ska vi utveckla Stadshusplatsen, det s k Banantorget, var en annan fråga. Här var svaren någorlunda jämt fördelade mellan att renovera, bevara samt riva bananerna och bygga mer runt torget. Få känner otrygghet i centrum och fyra av fem anger att de känner sig säkra i centrum dygnet runt. Bäst i centrum är att affärerna ligger samlade och att det är trevligt att handla i mindre butiker. Sämst är att många missbrukare samlas där. Majoriteten av nynäshamnsborna tycker att centrum bör utvidgas med fler lokaler och bostäder. Tomma tomter kan utnyttjas och den nuvarande bebyggelsekaraktären bör bevaras vid en förtätning, anser många. En fjärdedel av invånarna säger att de vill bo i centrum medan knappt tvåtredjedelar inte kan tänka sig bosätta sig där. Men svaren beror till en stor del på var de i dag är bosatta. Torö- och sorundaborna har inget uttalat intresse av att flytta till centrum. De flesta besöker centrum relativt ofta. En fjärdel av nynäshamnsborna är dagligen i centrum och drygt 40 procent ett par gånger i veckan. Vanligast är att komma med bil men till fots och per cykel är också vanligt. Trots detta avvisar två av tre tanken på att bygga ett parkeringshus. Och den omdiskuterade gårdsgatan accepteras av de flesta även om så många som en tredjedel tycker att den fungerar dåligt. Ungefär samma andel anser att 30 kilometers hastighetsbegränsning är ett alternativ till gårdsgatan. Det är dock viktigt att notera att frågorna ställdes våren 2000 innan gårdsgatan färdigställts fullt ut. När nynäshamnsborna inte handlar i centrum åker de i första hand till Haninge och Farsta för att finna ett större utbud, fler butiker och lägre priser. Förutom gruppen pensionärer åker procent och handlar på annat ort varje vecka eller ett par gånger i månaden. Bil är vanligast men fler än 40 procent väljer kollektiva färdmedel när de åker till andra centra. 5

6 Nynäshamn snart ett telekomcenter Nynäshamn har många telekomföretag och nu förs diskussioner i Näringslivskommittén hur samarbetet för att skapa ett telekomcenter skulle kunna se ut. Pekka Peltola, entreprenör i telekombranschen, menar att det är bråttom om Nynäshamn ska hinna med tåget. Ska kommunen överleva måste vi få del i de nya industrierna inom telekommunikation som är på frammarsch nu. I april var representanter från Näringslivskommittén i Karlskrona för att studera resultatet av stadens 10 år långa erfarenhet i skapandet av ett Telecomcity. Det började med Europolitan, och sedan har bland annat Ericsson och Motorola anslutit sig. Pekka Peltola var med och startade Teligent i Nynäshamn. Utifrån rollen som entreprenör ser han kommunens möjligheter och svagheter. Televerket historia utnyttjas exempelvis dåligt i marknadsföringen av Nynäshamn som en kunskapsstad. Nynäshamn har ett unikt kunnande inom telebranchen sedan 100 år, menar han. Antingen får vi del av inflyttning eller så blir vi en kommun där företag och invånare kan tvingas till utflyttning. Han framhåller att marknadsföring av kommunen är det viktigaste och då handlar det om att söka upp de kommuner där folk flyttar ut och presentera Nynäshamn som en framtidskommun inom den moderna industrin. Boendet måste utvecklas och skolan profileras bättre. Vägar och förbindelser ska fungera. Egentligen har vi bättre förutsättningar än Karlskrona när det handlar om närheten till Stockholm som kan vara viktig i sammanhanget. Epitetet Ekokommun är inget motiv för ett företag att flytta hit, menar Pekka Peltola. Det är däremot kompetens, telit-utbildningen på Nynäshamnns kompetenscenter och KTH i Haninge är därför viktiga inslag. Ännu så länge befinner vi oss på diskussionsnivå och planerna har inte tagit form ännu, säger Bertil Lindberg, planeringschef i kommunen. På vilket sätt kommunen skulle delta för att skapa är därför inte klarlagt ännu. Pengar måste naturligtvis in och vi måste knyta ytterligare högskoleutbildning till oss. Dessutom måste resurser avsättas för att anställa en projektledare som kan arbeta med detta. Det är inget man gör vid sidan av. Fotnot: Näringslivskommittén är ett samarbetsorgan mellan kommunen och näringslivet. LH NJUT AV HÖSTEN PÅ GOTLAND på Gotland. Välj ett av våra färdiga paket eller koponera GOLFA ditt eget golfpaket. Hyrbil, greenfee och middag på en av Kulinariska Gotlands restauranger är en av många möjligheter som vi erbjuder. Gotland lite greenare. BO BRA på HamnHotellet endast 150 meter från färjeterminalen. Frukosten som ingår i priset serveras i vår Bar & Bistro Koggen. Från hotellet är det bara 8 minuters gångväg till Visbys stadskärna. BOKA KONFERENS eller möten på HamnHotellet. Genom GotlandsResors grupp- och konferensavdelning bokar du grupper för fest- och konferens. På övervåningen i Koggen har vi ett luftigt och fullt utrustat mötesrum med plats för upp till 80 personer. Boka på eller e-posta på GIVETVIS Golfpaket från 710:-/pers Weekendpaket från 420:-/pers bokar du även din båtbiljett genom oss. Kontakta oss på GotlandsResor med dina önskemål så hjälper vi dig att kombinera det bästa paketet just för dig. Telefon för grupper eller för golfpaket och boende. E-posta oss gärna på Läs mer på vår hemsida HOS OSS ÄR TRÄ Vi har allt och lite till... Skivor och panel från plugg till planka EN GOD REGEL Dörrar Inner och ytter Cement Puts och bruk Färg Byggsten Hemkörning Allt i trä och byggvaror dessutom järn- och färgaffär NYNÄS BYGGMARKNAD I NYNÄSHAMN Hammarhagsvägen 16, Nynäshamn Tel Fax Öppet: Mån, ons, fre kl 7-17 Tis, tors kl 7-18 Lör kl

7 Så får vi bredband i Nynäshamn De elektroniska motorvägarna tycks nå Nynäshamn betydligt snabbare än de asfalterade. Först ut blir Nynäshamnsbostäders hyresgäster som i november får erbjudande om snabbare Internetuppkoppling via Telia. Telia har pekat ut Nynäshamn som en av 25 prioriterade orter i landet för s k ADSL-utbyggnad. Denna teknik, som utnyttjar befintliga kopparledningar, kan tilllämpas i en radie tre till fyra kilometer från varje telestation. I avtalet med Nynäshamnsbostäder, som omfattar deras bostäder, har Telia enbart angivit att de 45 hushållen på Carl Bondes väg ligger utanför denna radie. Varje hushåll betalar en anslutningsavgift på 975 kronor och kan sedan för 200 kronor i månaden surfa obegränsat. Tanken är att hushållen själva ska koppla in utrustningen i form av en s k splitter för att samtidigt kunna surfa och ta emot talsamtal. Vad är bredband? Normal Internettrafik kommer att ske med 512 kb/sekund, alltså väsentligt snabbare än dagens modemuppkopplad Internet. Men det finns möjlighet i systemet att öka kapaciteten i den mån speciella tjänster kräver ökad överföringskapacitet, exempelvis för nedladdning av filmer. ADSL har tidvis kritiserats av konkurrenter som inte anser att den utgör en verklig bredbandslösning. Men än så länge är ADSL fullt tillräcklig för behoven, försäkrar Margareta Hultin på Nynäshamnsbostäder. Vi vet inte i dag var utvecklingen landar, det känns som vi är i början av en utveckling, säger Margareta Hultin. Vi behöver inte vara först med allt och man ska vara medveten om att ingen förbindelse är snabbare än den trängsta porten. Pär Hallander på Telia som ansvarar för avtalet bekräftar att det finns kapacitet att framöver erbjuda en mängd tjänster över nätet men konstaterar samtidigt att snabbare Internet är vad hushållen i dag efterfrågar. Samtidigt erbjuder Telia, via sitt kabel-tv dotterbolag ComHem, en alternativ lösning via kabel-tv nätet. Många flerbostadshus i Nynäshamn samt vissa radhusområden har kabel-tv från ComHem. Denna lösning kräver att nätet förstärks och sedan delas i hemmen med förbindelser för dator respektive TV. Endast en fjärdedel av kabelutrymmet behövs för TV och resten kan utnyttjas för annan kommunikation. Nynäshamn har alltså alldeles lysande försättningar till snabb kommunikation och vi har redan börjat bygga ut vår lösning i kommunen, säger distriktschef Catharina Nordefors, ComHem. Vi kan i dag erbjuda både digitala och analoga tjänster i dubbelriktad kommunikation. Det enda som behövs i de flesta fall är att byta uttag och förstärkare. Ringer obegränsat HSB-föreningarna i Nynäshamn har i stället valt en egen lösning via Bredbandsbolaget som HSB Södertörns VD Lars Mellgren betecknar som det fördelaktigaste i landet. Enligt överenskommelsen får de bostadsrättsföreningar som före sista augusti tecknade avtal en kostnadsfri anslutning. Bredbandsbolaget förbinder sig sedan att senast inom 13 månader installera nätet. Varje hushåll betalar 495 kronor i anslutningsavgift och sedan 200 kronor per månad för obegränsad surfning. Därtill kan hushållet för 79 kronor utöver Telias fasta avgifter ringa obegränsat till fasta telefoner inom Sverige. Intresset för bredbandsanslutningar är således stort, inte enbart hos hushållen. Nynäshamns kommun har tillsammans med övriga södertörnskommuner ett avtal med Telia sedan 1998 angående ISDN/ ADSL, det s k Digitalenavtalet. Ett stadsnät knyter i dag samman nämndhuset med bibliotek, ett antal skolor i tätorten och Ösmo samt bl a gästhamnen. I nätet används blandad teknik, både fiber och radiolänk. Trådlösa lösningar är ett intressant alternativ och i dagarna har en radiolänk installerats mellan nämndhuset och servicehuset Balder. Bandbredden är på 11 Mbit/s, den kraftfullaste i kommunens nät. I servicehuset finns sedan ett trådlöst nät som binder samman datorerna där. Kommunen är ju till stor del decentraliserad och vi måste därför verka för att olika enheter knyts samman på ett effektiv sätt, säger kommunens IT-chef, Kenneth Sparr. För kommunen är det inte minst viktigt att glesbygdsområden i Sorunda, Stora Vika, Torö och Grödby också får bredbandsanslutning, inte minst för den egna kommunala verksamheten. Det är ännu oklart hur regering och riksdag tänker disponera de pengar som avsatts för IT-infrastrukturens uppbyggnad, men den fördelning som hittills har diskuterats för Nynäshamns kommuns del är sannerligen en droppe i havet. Vi är lite försiktiga i detta läge och vill avvakta. Vi tycker också det är viktigt att i dessa frågor samverka med övriga kommuner på Södertörn. Det är långtifrån självklart att det är kommunerna som ska ordna IT-infrastrukturen. Många hävdar att detta är en statlig angelägenhet. Vi bevakar emellertid utvecklingen, förbättrar gradvis vårt eget nät och försöker påverka operatörer att intressera sig för företags och andras behov inte minst i vår glesbygd, säger Kenneth Sparr. Fibrer till Landsort Genom Stokab, det av Stockholms stad och Stockholms läns landsting gemensamägda fiberbolaget, har Nynäshamn i dag bredbandsfiber ända ut till Landsort. Vi för en dialog med kommunerna samt med näringslivet och operatörer, säger Stokabs marknadschef Lars Hedberg. Däremot bygger Stokab aldrig på spekulation utan installationer är alltid avhängiga beställningar. Lars Hedberg, med sommarstuga i Sorunda, bekräftar att trådlöst bredband under den närmaste femårsperioden troligtvis är den enda realistiska lösningen för mindre tättbefolkade områden. Det är inte rimligt att dra en kabel rakt ut i skogen. ÖSMO Hund- & Husdjurspensionat Lennart Bodin och Monica Langerfors Bodin När husse eller matte behöver åka bort, känns det tryggt att kunna lämna sina husdjur, där man vet att de har det bra. Vi har inga boxar utan våra gäster vistas inne som hemma. När hundarna behöver rastas och det är härligt väder ute har de bl.a. tillgång till 4 st hundgårdar. Våra gäster är alltid hedersgäster. Karlberg ÖSMO Tel Söker du bostad? 7

8 HÄR KOMMER ETT MITTUPP ETT SEPARAT DOKUMENT

9 SLAG, SOM

10 Årets företagare Nynäshamn har stora möjligheter 1998 satt tre personer i dåligt möblerade lokaler och smidde planer om ett eget IT-företag. På skärgårdsdagen i augusti fick grundarna till Castcom AB utmärkelsen årets företagare av Näringslivskommittén. Att företaget har expanderat så snabbt beror på en medveten storsatsning mot den internationella marknaden. Framgången har inte låtit vänta på sig. Företaget har efter två års verksamhet 40 anställda, ljusa trevliga lokaler vid Stadshusplatsen i Nynäshamn och i Münchenbryggeriet i Stockholm, och är börsnoterade på Nya Marknaden. Alla tre kommer från Telia Research och har lång erfarenhet av branschen. Ett ungt företag med tre gamla rävar, säger Staffan Ungsgård. Castcom utvecklar produkter som är inriktade på Internet och telefoni. Produkten Castcom Contact blev färdig i juli och finns redan ute hos två kunder, bl a SparaPengar.se som ger konsumentupplysning på nätet. I programvaran är alla kommunikationsmöjligheter samlade under ett skal. Kunden kan chatta, maila, faxa och ringa till kundtjänst. Det spelar ingen roll på vilket sätt den tidigare kontakten togs, kunden hamnar alltid hos sin handläggare. Företaget använder Microsofts teknik i sina produkter och är det enda svenska företag som blir inbjudet till Microsofts mässor i USA. Det är vi stolta över, säger Thomas Olsson. Staffan Ungsgård, Thomas Olsson och Ulf Hallgren ser utmärkelsen Årets företagare som en kul grej, ett erkännande och bekräftelse på att de jobbar bra. Skärgårdsidyll med teknologi Att driva IT-företag i Nynäshamn är positivt anser trion. Nynäshamn borde ha en framtid som IT-by. Kombinationen av skärgårdsidyll och modern IT-företagsamhet är något att spinna vidare på. Lägger man till närheten till Stockholm har Nynäshamn stora möjligheter, säger Thomas Olsson. Att det är billigare lokalhyror här än i Stockholm spelar ingen större roll, menar Thomas Olsson. Däremot kan det vara lättare att behålla arbetskraften. Ingen har slutat ännu sedan starten. Och några rekryteringsproblem har inte företaget. Jag sökte två tekniker genom Arbetsförmedlingen och fick in 66 svar, säger Staffan Ungsgård. Vi satsar på människor i trettioårsåldern som kan tycka att Nynäshamn är en bra kommun att bilda familj i och då är den övriga samhällsservicen oerhört viktig, säger Ulf Hallgren. Företaget kommer att ha kvar utvecklingsdelen i Nynäshamn medan försäljningen numera finns i Stockholm. Nästa steg är att starta upp utomlands. Närmast till hands är Storbritannien, Tyskland och USA, säger Thomas Olsson. LH -butiken i Nynäshamn NORBERG & NILSSON I TAKT MED TIDEN Komplett Marina med Full service BÅTFÖRSÄLJNING: NYTT & BEG. KÖPER, FÖRMEDLAR OCH FINANSIERAR Välkommen in i vår välsorterade tillbehörs- och reservdelsbutik Välkommen in till Sveriges största mäklarkedja! Besök oss i centrum Butik och utställning Nu har vi Yamahas HELA sortiment såsom MC, Moppe, Fyrhjuling, Båtmotorer mm. mm. Markörgatan 1 Öppet: Vard 10-18, Lö Vid Gästhamnen Öppet: Vard , Lö Centralgatan 12 Nynäshamn Tel Fax Butiker varav 27 i Storstockholm 10

11 Hyresgäster surfar gratis på Backlura Nynäshamnsbostäders hyresgäster kan under ett år kostnadsfritt lära sig använda datorer och att surfa på Internet. Tio datorer står till förfogande i en av lägenheterna på Backluravägen 29. Tanken med datastugan är egentligen demokratisk. Genom att ställa datorer och handledare till förfogande hoppas man nå dem som inte annars har tillgång till tekniken och på det sättet utjämna de stora kunskapsskillnader som finns inom IT-området. När LO-datorn lanserades för några år sedan gjordes en undersökning som visade att av LO-kollektivets barn hade endast fem procent tillgång till datorer i hemmet jämfört med TCO-kollektivets barn där 25 procent hade datorer hemma, säger Anders Meurling. Målet med datastugan är att öka kunskapen bland hyresgästerna om hur datorer och Internet kan användas. Vi vill locka hit dem som är nyfikna och erbjuda en vettig nivå på det hela. Därför stöder operativsystemet inga spel, säger Anders Meurling som tillsammans med Birgitta Pettersson-Launi fungerar som handledare. Barnen kan komma hit och göra sina skoluppgifter på datorerna och söka information via Internet. Vi har även möjlighet att starta studiecirkel om några skulle vara intresserade att lära sig i Datastugan samlar surfare som får handledning av Anders Meurling. grupp. Annars går det att få individuell handledning. Handledarna är flexibla, tider och undervisningen får ta sina egna former efter de behov som finns. Service för hyresgäster Datastugan riktar sig främst till hyresgäster som bor i norra Nynäshamn. De som bor i Nynäshamnsbostäders lägenheter i Sorunda, Ösmo och Stora Vika är också välkomna tills dess de får sina egna datastugor. Nynäshamnsbostäders hyresgäster i södra delen av kommunen kan vända sig till ABF:s lokaler på Stadshusplatsen. Projektet är ett samarbete mellan Nynäshamnsbostäder, Hyresgästföreningen samt ABF, och kommer att utvärderas efter ett år. LH Nynäshamn Vi hjälper Dig med rådgivning om privatekonomi, pensionssparande och försäkringar. Du kan även boka tid utanför bankens öppettider. Ring Centralgatan 8, Nynäshamn Stående fr. v.: Margareta Knutas, Ann-Katrin Rehnlund, Yvonne Larsen, Kerstin Tegnerud. Sittande: Ann-Christin Jonsson-Lehman. Foto: Gösta Rising 11

12 Andreas är väl skyddad. Föutom hjälm och glasögon, har han under dräkten ett njurbälte med ryggskydd, axel-, armbågs-, knäskydd, och en speciell fyllnad som skyddar mot skrapsår. Därtill ett par kraftiga stövlar. motorns tillstånd. Mycket tid går åt till att meka och rengöra cykeln. Förutom crossbanan finns det vid Eneby en endurobana (betyder uthållighet), en lång slinga där man kör i skogen på mindre stigar samt på en knattebana. Motorcross något för hela familjen Andreas Bjurström flyger genom luften. Under sig har han en 125 kubiks motorcrosscykel. Dammet yr och i den klara sensommarluften förnimms en lätt doft av bensin. Det är lördag och träning på NMCK:s (Nynäshamns motorcykelklubb) motorcrossbana, Eneby. I två år har Andreas Bjurström, 13 år, tränat motorcross. Det är hans största intresse och upptar en stor del av hans fritid. Det handlar inte om att bara att åka runt, runt på banan. Det kräver sin man eller kvinna, för att orka hantera den stora crosscykeln. Det finns flera tjejer i klubben som är aktiva förare. Fysisk träning som styrka och löpning är ett måste. Förutom god kondition är bra balanssinne och stor koncentrationsförmåga viktiga förutsättningar. Och för att bli riktigt bra en smula talang. Eller om man så vill, en extraordinär vilja. Som en musiker begåvats med musiköra bör en crossåkare ha ett väl utveckat motoröra för att kunna lyssna sig till Välbesökt knattecross Vid knattebanan står Jörgen Henriksson, ansvarig för knatteverksamheten, och hjälper de mindre barnen till rätta. Sedan tre år har klubben en väl utvecklad knatteverksamhet som är unik i länet. Minicrosscyklar finns till uthyrning, och för 60 kronor får barnen under tre timmar åka i omgångar. En crosscykel är dyr och det kanske man som förälder inte köper i första taget. Vi vill ge ungarna möjlighet att prova på för att se om det kan bli ett intresse. Verksamheten har vunnit gehör, träningsdagarna är välbesökta och en bra ungdomsverksamhet tryggar återväxten av crossförare. Nu har medlemsantalet växt under de senaste åren vilket naturligtvis är mycket positivt för klubben. Men det medför ett ökat slitage på knattebanan som redan tidigare är eftersatt och behöver rustas upp. Klubbens ordförande har författat ett brev till kommunen om bidrag till maskiner och utfyllnadsmaterial. Det aktivitetsbidrag klubben får från kommunen 12 Nynäs Bygg AB BYGGINGENJÖR LARS LUNDGREN ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGAR Projekterar, bygger. Kvalitetsansvarig. Centralgatan 17, Box 226, Nynäshamn Kontor , Fax Mobil E-post: FÖRSÄLJNING INSTALLATION SERVICE Radio TV Video Antenn/Parabolanläggningar Mobiltelefoner Ljudanläggningar Telekommunikation mm Europas Största Radio/TV kedja Telia Återförsäljare Fredsgatan 10, Nynäshamn, Tel Vår kedjetillhörighet Din trygghet

13 Fakta om NMCK:s verksamhet Knattekross 4 10 år Motorcross årsåldern eller så länge kroppen orkar Klubben har 250 medlemmar Enskild medlem betalar 250 kronor/år Familj 300 kronor/år Knatte 200 kronor/år Säsongen är från april till oktober Träningstider Lördagar och söndagar Tisdagar och onsdagar Tisdagar är det organiserad knatteträning med ledare. räcker inte. Klubben lider också av brist på vatten eftersom de inte finns någon ledning dragen till klubbhuset vilket försvårar möjligheterna till kaféverksamhet och toaletter. Det som kan uppfattas negativt är att det är en dyr sport. En motorcrosscycel kostar cirka kronor. Sedan tillkommer hjälm, stövlar, olika skydd och mc-ställ. Detaljerna på cykeln utsätts för stort slitage och måste ersättas. Intresse i arv Ja, det krävs lite av föräldrarna, man måste kunna skjutsa och ställa upp på träningar och tävlingar, säger Peter Bjurström som själv varit aktiv i 20 år. Ofta går intresset i arv från far Familjen Karlsson njuter av den varma augustisolen under en fikapaus. Pappa Tony och sonen Anton åker båda och mamma Christina hänger med och hejar på. Alexander Åström åker på den minsta cykeln varv efter varv under djup koncentration. till son. Peter Bjurström ser gärna att hans son tillbringar fritiden på banan. Andreas får lära sig disciplin och istället för att köra trimmad moped i tätorten så få han rasa av sig här istället. Andreas har tävlat i 80 kubik men väntar nu på att fylla fjorton år så han kan gå upp i nästa klass, 125 kubik. Under tiden får han nöja sig med att vässa på tekniken och träna upp reaktionsförmågan. För att han vill bli en vinnare går det inte att missta sig på. LH Nynäshamn Din Företagsrådgivare på orten. Placeringar Tjänstepension Finansieringar Ring Fr. v. Maria Granö-Isaksson, Patrick Bogered och Kerstin Tegnerud. Foto: Gösta Rising Centralgatan 8, Nynäshamn 13

14 Under vinjetten Min horisont skriver kända och okända skribenter med anknytning till Nynäshamn. Denna gång är det Erland Ivarsson som skriver om sina 39 år som lärare i Ösmo.. Det blev Ösmo Det var sommaren Jag var nygift och hade just utexaminerats som folkskollärare vid seminariet i Uppsala och sökte tjänster. Av elva sökta fick jag tio. Eftersom lönen inte var förhandlingsbar och dessutom vid den tiden fullt acceptabel, blev det en annan sak som avgjorde var jag hamnade, nämligen om det fanns bostad. Här finns bostad, sade rektorn i Ösmo. Fint, då kommer jag! Lägenheten på Torgvägen var inte riktigt klar, så den första natten i Ösmo sov vi hos fru Ebba Fransson på Sänkevägen. På morgonen vaknade jag av att Assar slickade mig i ansiktet. Assar var en stor schäfer. Ösmo, som då var en egen kommun med ungefär tvåtusenfemhundra innevånare, var en plats där man bodde. Arbetade det gjorde man i Nynäshamn på televerket eller på oljan eller i Stockholm. Märkbart många pratade gotländska. Började i kyrkskolan Ja, så var det skolan, min nya arbetsplats. Den hette naturligtvis Kyrkskolan här som på så många andra platser. Förutom den fanns Norra skolan, Djursnäs skola, Valsjö skola, Torö skola och Landsorts skola. Rektor var Algot Lundberg. I tjänstebostaden bodde förutom rektorn, folkskollärarinnan Astrid Nilsson. Lågstadiet, klasserna 1 och 2, höll till i Birka där man också lagade mat till eleverna. På lunchrasten vek man upp klaffen i skolbänken under bänklocket, bredde ut en handduk över bänken och åt sin mat. Jag kan inte minnas att min måltid i katedern någonsin stördes av något ovidkommande. I salen på 14 Min horisont övervåningen fick jag en gång besök av en skolinspektör, som bad att få se på klassboken, samt titta i elevernas arbetsböcker, varpå han satte sig längst ned i klassrummet och lyssnade på min lektion. Inspektören var Folke Bernroth, som förutom att han var rektor i Nynäshamn ibland vikarierade på Skolöverstyrelsen. Redan efter mitt första år i Ösmo byggdes den nya skolan. Samtidigt lade man ned Norra skolan,valsjö och Djursnäs skolor och satte in skolskjutsar. Den nya skolan fick namnet Centralskolan, eftersom den planerade utbyggnaden av Ösmo var tänkt att ligga norr om kyrkan. Nu blev det inte så, utan man byggde på Vanstaområdet där också en ny skola byggdes med låg-, mellan- och högstadium.ösmos högstadieelever behövde inte längre åka till Nynäshamn. Nu kunde man ju inte kalla den första skolan för Centralskolan utan den fick namnet Tallbackaskolan. Så småningom byggdes Tallbackaskolan ut bland annat för att man ville integrera träningsskolan för handikappade elever. Som nyutexaminerad lärare kom Erland Ivarsson 1959 till Ösmo där han sedan undervisade i 39 år. Det krävs erfarenhet Under mina 39 år som lärare i Ösmo har jag verkligen fått se skolan förändras! Jag vågar påstå att det i dag, i stora stycken är ett helt annat arbete än det jag en gång utbildades till. Jag vill också påstå, att det är näst intill omöjligt att ordna en utbildning, som gör dig redo att tackla alla de problem, som du konfronteras med i umgänget med eleverna. Var finns den pedagogik, som är tillämplig på alla barn? Jag undrar ibland om jag någonsin har haft två elever som varit helt lika, som har haft exakt samma behov av hjälp i sin utveckling förmodligen inte. Det gäller hela tiden att som lärare anpassa sig till dem man har att göra med. Låt mig se lärarutbildningen som ett bevis ett körkort som ger dig formell behörighet att utöva yrket. Lärare det blir du först efter lång erfarenhet. Skolan första steget Är då allt bra i den skola vi har i dag? Ja,jag vet inte om jag vågar svara på den frågan. Det mesta har blivit bättre med tiden, konstigt vore det ju annars. Alla som arbetar tycker säkert, att deras arbete är viktigt. Själv tycker jag förstås, att skolan är det allra viktigaste. Tag bort de första tre stegpinnarna på din stege och försök att komma upp! Vad skulle jag då vilja förändra i skolan? Ja, det första och viktigaste tror jag är resurstilldelningen. Aldrig någonsin har vi inom skolan varit duktigare än nu på att diagnostisera och ta reda på vilka felen är då något inte går som det ska. Vi vet vilken hjälp som bör sättas in, men sedan är det stopp. Det finns inte tillräckligt med resurser, speciallärare och andra som skulle kunna ställa allt till rätta har man inte råd med. Har samhället råd att göra så? För få manliga lärare Vidare tycker jag, att det är synd att det finns så få manliga lärare för barn i åldern 7 till 12 år. Kan det bero på lönen eller är det kanske bristen på befordringsvägar? Alla vill ju inte bli rektor! Lönen ja. Den är idag visserligen i viss mån förhandlingsbar men absolut inte acceptabel. Kan det vara därför som det är så ont om lärare i dag? Varför blir man då och förblir lärare hela sitt liv? Det förstår nog bara den som stående på knä bredvid Pelles skolbänk, tittat in i ett ansikte fyllt av förtvivlan för att han inte förstår, med uppbjudande av hela sin pedagogiska skicklighet förvärvad genom erfarenhet plötsligt sett glimten tändas i de dittills förtvivlade ögonen, ett ögonblicks tystnad och så kommer det Aha, nu förstår jag! Jag hoppas innerligen, att man inser att satsningen på skolan måste ökas väsentligt, så att läraryrket åter blir så populärt som det var tidigare och att jag slipper möta unga kollegor, som efter ett fåtal år säger att det här var inte som jag hade väntat, det här orkar jag inte med. Med lärare som får tillräckligt med resurser kommer skolan att bli precis så bra, som alla vill ha den.

15 Känner du igen bilden? TÄVLING Många kände igen bilden i förra Ankaret, Tottnäs, sundet mellan fastlandet och Oxnö, där Tottnäsbron nu finns. Även denna gång är det en historisk bild. Skriv ner ditt förslag och posta det gärna på ett vykort. Adressen är: Nynäshamns kommun, Ankaret, Kommunstyrelsekontoret, Nynäshamn. Skriv Fototävling på vykortet eller kuvertet. Priset till först öppnade rätta lösning är som vanligt den fina fotoboken Nynäshamn förr och nu, utgiven av Nynäshamns Fotoklubb och Sotholms Härads hembygdsförening. Rätt svar och namn på vinnaren publiceras på informationssidan Ankaret i Nynäshamns Posten den 27 oktober. Skicka in svaret senast den 12 oktober. Konsumentvägledaren har ordet Ny lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Från den 1 juni 2000 gäller en ny lag som ska ge dig ett bättre skydd vid bl a handel på Internet. Det är lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal, den s k distansavtalslagen. För vem och vad gäller lagen? Distansavtalslagen gäller för dig som konsument om du köper eller hyr lös egendom eller köper tjänster av en näringsidkare. Lös egendom är inte bara lösa saker som t ex varor eller levande djur utan även aktier och andra värdepapper samt bostadsrätter. En tjänst kan vara t ex ändrings-, reparations-, installations-, tillverkningsarbeten. Det kan också vara ett uppdrag till någon att utföra en intellektuell eller konstnärlig presentation, t ex en arkitekt som ska göra en ritning. Lagen omfattar också digitala produkter som levereras elektroniskt, t ex via Internet. Distansavtalslagen gäller både distansavtal och sådana avtal som träffas vid hemförsäljning. Distansavtal. Ett distansavtal är när du och näringsidkaren inte träffas personligen. För att lagen ska vara tillämplig måste näringsidkaren ha sin verksamhet organiserad så att avtal kan ingås på distans. Några exempel på distansavtal är köp via Internet, telefonförsäljning, postorder, TT-shopping och e-post. Hemförsäljning. Ett hemförsäljningsavtal kan t ex ingås vid ett hembesök i din eller annan konsuments bostad eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningställe. Hemförsäljningsreglerna är också tillämpliga när avtalet ingås på din arbetsplats, på sjukhus, vid konferens, på tåg, i samband med ett evenemang eller på annan plats där du inte endast för stunden befinner dig. Ytterligare en försättning är att det är näringsidkaren som söker upp dig och inte tvärtom. Ångerfristen är 14 dagar Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Du behöver aldrig ange varför du ångrar dig Om du ångrar dig ska du lämna eller sända ett meddelande till näringsidkaren inom ångerfristen. Du behöver inte meddela skriftligt att du ångrar dig. Det avgörande är at det klart framgår att du ångrar dig. Det är du som ska kunna bevisa att du har ångrat dig i rätt tid. Det kan därför vara bra att skicka meddelandet som ett rekommenderat brev eller på annat sätt som visar att du inte meddelat näringsidkaren för sent. Som vid all lagstiftning finns det en hel del undantag och en mängd saker som måste vara uppfyllda för att lagstiftningen ska gälla. Du kan kontakta mig om du stöter på några problem Else-Maj Edenborg, konsumentsekreterare, tel , e-post: Nynäsvägen 22 Ingång Maria Salongen Mmm, känn doften i den lilla butiken med det stora urvalet Tel Jag finns på Nynäsvägen 22. Gå in vid Maria- Salongen, sen följer du den underbara doften av kryddor, kaffe, te......välkommen in i min mysiga butik! önskar Jane Hos mig hittar du essenser, Nynäshamns Kryddblandningar och naturligtvis... Janes Skärgårdssylt Original. 15

16 Nynäshamns ANKARET Regnet har påverkat turistbesöken i sommar. Den slutsatsen drar turistchef Anna Iderot när hon ser årets statistik som bygger på antalet besök på turistbyrån. I juli i år hade vi färre besökare än i fjol. Däremot var besöken fler i juni och augusti. Men totalt sett har färre besökt turistbyrån. Regnet har troligen varit en bidragande orsak och det gör det också svårt att utröna hur den försämrade pendeltågstrafiken har påverkat strömmen av dagsturister. Gästhamnen redovisar goda siffror. Vid dåligt väder lägger båtfolket gärna till i en gästhamn istället för i en naturhamn för att shoppa och hitta andra aktiviteter än att sola och bada. Bra trots regn och rusk Skärgårdshotellet har haft en bra juli månad. Regn och rusk får camparna att välja hotellens varma och torra sängar istället för sura tält och fuktiga sovsäckar. Nicksta camping har däremot haft färre campare än vanligt trots att husvagnshandeln i sommar nått svindlande höjder. Köpmännen i centrum har över lag haft en dålig sommar. Om det är gågatan eller regnet som är orsaken, det är frågan. Totalt sett har försäljningen inom branschen ökat i juli, men själv har jag tappat lite grann jämfört med samma tid i fjol, säger Stefan Grönlund Skivfönstret. Gatuköket Piccolo Lido har tappat mycket av sin hämtförsäljning, och det antas vara på grund av stängningen av gatan. För att kunna marknadsföra kommunen till de rätta turistgrupperna och besökarna har turistbyrån under sommaren intervjuat ett hundratal personer för Thore Wilsson, pensionär. Nej, bevare mig väl! Jag är 75 år och har slutat att tro på amsagor. Det vore bättre att de ordnade så att hela Sverige får elektricitet istället. Ann-Louise Sonego. Jag kan inte så mycket om det där, men det är säkert jättebra om man har en dator vilket jag inte har. Vi har blivit erbjudna bredband genom bostadsbolaget, så man vet aldrig det kanske blir en dator så småningom. GRUPPFÖRSÄNDELSE Turist Nynäs summerar sommaren Tjänster som hjälper när saknaden är som störst. Jordbegravning eller kremation? Val av begravningsplats Gravsten Begravningsceremoni Klädsel i kistan Frågor om obduktion Hur gör jag vid donation av organ Testamente Gåva Äktenskapsförord Arvsordningen Tjänster som är knutna till både liv och död. Begravningsbyrå Fredsgatan 13 Nynäshamn Begravningsbyrån på orten Vill du ha bredband? På djupet Kanske problemen med pendeln påverkar turismen, funderar turistchef Anna Iderot. att försöka ta reda på behov och önskningar. Vi kanske inte ska dra igång stora projekt för tyska turister om det visar sig att vår största målgrupp är människor som bor runt Stockholmstrakten och kommer hit på dagsbesök. Turism är en hel vetenskap och man skiljer på turister som ska övernatta och åkt minst 10 mil från sin hemort, och besökare som inte övernattar utan endast stannar över dagen. Efter ett år som turistchef i Nynäshamn har Anna Iderot en klarare bild av hur turism- och besöksnäringen kan utvecklas. Det är dåligt med aktiviteter för barnfamiljer under regniga dagar. Hotellen har större kapacitet än vad som utnyttjas. Näringsliv och kommun måste jobba mer tillsammans och skapa en turistimage. Om en kommun har en bra sådan lockas också fler bo och jobba här. Nynäshamn har många trevliga utflyktsmål. Hennes personliga favoritutflyktsmål är Öja/ Landsort. Där har sommaren varit bra regnet till trots. Murat Bilgic, pizzabagare. Ja, och jag kommer att kunna få det genom bostadsbolaget. Däremot har jag inte Internet ännu men jag skulle vilja chatta med min släkt i Holland och Tyskland. Per-Åke Åkesson, lärare på gymnasiet. Jag bor längst ut på Torö och jag jobbar med elektronik, så jag vet att med den teknik som finns idag kan jag inte få bredband. Det skulle bli för dyrt. Men jag har tillgång till det genom jobbet.

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DU BÖRJAR FUNDERA PÅ ATT FLYTTA HEMIFRÅN. NÄR DET BEHÖVS EN TRYGG ÖVERGÅNG

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Var med i medborgardialogen!

Var med i medborgardialogen! Var med i medborgardialogen! Krokoms kommun bjuder in dig att vara med och påverka hur vi välkomnar de flyktingar som kommer till oss. Vi ska ta fram en strategi för bra integration och vill att du är

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Information från Värmskog Fibernät

Information från Värmskog Fibernät Information från Värmskog Fibernät Vi är en ekonomisk förening som verkar för att hålla landsbygden vid liv samt att ge oss som bor, lever och verkar utanför tätorten lika villkor. Den digitala infrastrukturen

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer