Med sikte på 125 kubik. sid IT-Extra sid Tidning med nyheter om Nynäshamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med sikte på 125 kubik. sid 12 13. IT-Extra sid 6 11. Tidning med nyheter om Nynäshamns kommun"

Transkript

1 Tidning med nyheter om Nynäshamns kommun Med sikte på 125 kubik sid I detta nummer: Jobb för hela familjen sid 2 Ayhan, hemvårdare sid 3 Större centrum önskas sid 5 Erland 39 år som lärare sid 14 Bildgåtan sid 15 Så blev sommaren sid 16 IT-Extra sid 6 11

2 Hjälp till medflyttande att hitta arbete i Nynäshamn Hemsida och tandemrekrytering ska underlätta rekrytering Syftet med tandemrekrytering är att göra det lättare för arbetsgivare i hela kommunen att rekrytera personal genom att även medflyttare ska kunna hitta ett samlat utbud av lediga arbeten. I november december ska hemsidan få ett nytt lockande utseende som utgår från besökarens behov. Vi vänder på steken, säger Leif Jansson, projektledare. Istället för att tänka ut vad vi vill informera om så utgår vi utifrån besökarens perspektiv. Projektet sker i samverkan mellan näringslivet, arbetsförmedlingen och Nynäshamns kommun och startade i april. Arbetet är bl a en satsning på att marknadsföra kommunen via Internet. Nu sammanställs insamlat material från kommunala arbetsplatser, som beskriver de olika verksamheterna. Men även de privata alternativen anges. Länkar kommer att finnas till de företag som är intresserade av att marknadsföra sina rekryteringsbehov via hemsidan. Även länkar till bostadsföretag och mäklare ska finnas för att göra det enklare att hitta bra boende. Strukturen och layouten på hemsidan blir viktiga vapen för att göra den lättläst och trevlig så att besökarna stannar upp och bli nyfikna på vad Nynäshamn har att erbjuda. Tanken är att den ska bli så tilldragande att nyttan av att sprida webbadressen ska anses stor bland arbetsgivarna. Nynäshamns fördelar förutom havet och naturen är närheten till Stockholm, menar Leif Jansson. Vi har gjort rekryteringsresor till olika högskolor i landet för att locka hit kvalificerad arbetskraft. Då har vi helt ovetenskapligt frågat vad som är viktigt att Välkommen till Nynäshamn! Leif Janson hoppas att det omfattande arbetet med den nya hemsidan ska ge kommunen många nya invånare. känna till och vad man tycker är attraktivt när man flyttar till annan ort. För dem som inte har tillgång Internet kommer en katalog att tryckas där motsvarande information är samlad och presenterad på ett tilltalande sätt. LH 2 Hitta rätt i kommunen Kommunhuset Gatuadress: Stadshusplatsen 1 Postadress: Nynäshamn Leveransadress: Floravägen 6 Telefon: Telefax: E-post: nynashamn.se. Hemsida: Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Förskole- och grundskolesamordnare Kultur- och Fritidssamordnare Gymnasiechef Rektor Nynäshamns Kompetens Centrum Kostchef Skolskjutsplanerare Telefax Sociala omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Reception Avd. chef handikappomsorg Avd. chef individ- och familjeomsorg Avd. chef äldreomsorg Arbetscentrum Skuldrådgivning Telefax Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Avd.chef miljö- och hälsoskydd Bygglovingenjör Tomt- och småhuskö Avd.chef mark och trafik Telefax Felanmälan gator samt vatten och avlopp jourtfn, tfnsvarare VA-förvaltningen Förvaltningschef Ekonomi, taxor Fakturor Telefax Bibliotek Huvudbiblioteket Nynäshamn Telefon Telefax Filialibliotek Ösmo centrum Sorunda Stora Vika Gymnasiet Boken kommer NynäshamnsAnkaret Nynäshamns- ANKARET ges ut av Nynäshamns kommun och delas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Redaktion Ansvarig utgivare Bengt Svenander Redaktör Lars Bohman Produktion Svensk Information Layout och illustrationer Sara Bergkvist Text Lena Högberg och Peter Mathsson Foto Gösta Rising (där ej annat anges) Tipstelefon till redaktionen Tel Annonser Ida Hane Sahlin Tel/fax Omslagsbild Andreas Bjurström, NMCK. Foto: Gösta Rising Tryckning Eskilstuna Kuriren 2000

3 Ökat tryck på äldreomsorgen Allt fler äldre över 80 år Antalet äldre kommer att öka mycket påtagligt under de kommande åren. De som ökar mest är 80-åringar och äldre. Det betyder att äldreomsorgen, institutioner och hemtjänst kommer att få ett ökat tryck. För att locka arbetskraft måste kommunen hitta former för att göra arbetet inom vården mer attraktivt. Det akuta rekryteringsbehovet rör i huvudsak stora yrkeskategorier från äldre- och handikappomsorg samt individ och familjeomsorg. Men lika viktigt som det är att nyrekrytera folk är att behålla de redan anställda. Att introducera en ny person kostar cirka kronor, säger Staffan Lundquist, kommunens personalchef. Möjlighet att påverka sin arbetstid, högre lön, kompetensutveckling är nödvändigt för att locka unga till vården och skapa mindre arbetsenheter där personalen får större möjligheter att påverka sin arbetssituation med mindre byråkrati. Det har visat sig att förändringsarbetet fungerat bättre i små enheter när flexibel arbetstid införts. Vi tänker också utbilda ambassadörer som ska gå ut i skolorna och berätta om vårdarbetet. De som är mest lämpade till detta är vårdpersonalen själv. Förutom att förbättra förutsättningarna för personal i vård och omsorg är det av största vikt att öka insikten om de värden som finns i vårdarbetet. Läs om Ayhan Mehmed, en tvättäkta ambassadör som älskar sitt arbete som hemsjukvårdare. Ayhan, en människokär hemvårdare Anna Pettersson uppskattar Ayhans besök och den hjälp han ger. Städa, diska, tvätta, handla och laga mat, det är några av arbetsuppgifterna för personal som arbetar i hemtjänst. Ayhan Mehmed har arbetat i Ösmo hemtjänstgrupp till och från i fem år. Han kom dit som undersköterskeelev och har ett närmast filosofiskt förhållande till sitt arbete. Jag har en medmänsklig uppgift i mitt arbete och jag älskar att hjälpa andra. Att känna att jag gör ett viktigt arbete gör mig nöjd. Tillit, trygghet, värme och lite kärlek är vad jag vill förmedla. Ayhan går hem till gamla, funktionshindrade och även till psykiskt sjuka. Många har inga anhöriga så kontakten med hemtjänsten kan vara oerhört viktig. Detta innebär inte att han är någon ställföreträdande släkting, utan en professionell yrkesman där gränserna är tydliga och klara. Arbetsuppgifterna är uppdraget från vårdtagaren och ska utföras. Det som verkligen ger arbetet värde är kontakten och relationen som Ayhan bygger med vårdtagaren. En bra trädstam har utbredda rötter, säger han underfundigt. Varsamhet krävs Extra varsamhet krävs i arbetet i en annans hem så att vårdtagaren verkligen kan lita på den som kommer, vilket också är betydelsefullt för de anhöriga. Här är arbetsledarens roll viktig. Lillemor Kennebjörk gör det första besöket hos vårdtagaren och utifrån det så föreslår hon vem som antas passa bäst. Om inte personkemin fungerar så diskuterar gruppen om två ska gå tillsammans eller om det är bäst att byta hemvårdare. Män kan Ibland möts Ayhan av fördomar när han kommer hem till äldre herrar och damer för att städa och laga mat. De tror inte att en kille kan sådant, men de ändrar sig snabbt, säger Lillemor Kennebjörk. Och betyget kommer snabbt om det fungerar eller inte. Lillemor Kennebjörk låter personalen ta stort ansvar och fatta egna beslut. Sammansättningen i den åtta personer stora gruppen har inte kommit till av en slump. Hon tänker noga på hur de olika personerna passar ihop. Att de har stor personlig mognad, är toleranta mot varandra och är inkännande. Ayhan kan inte nog understryka gruppens och arbetsledarens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Känner mig trygg När jag kom hit upplevde jag värmen i gruppen, det var som en familj. Jag känner mig väldigt trygg här. Vi pratar mycket och ger varandra tips som kan vara värdefulla i vården. Ayhan menar att det är viktigt att få ungdomar att förstå att det är ett privilegium att hjälpa andra människor, att det är något man mår bra och växer av. Det är ett serviceyrke och vårdaren är en del av företaget. Om vi respekterar oss själv och vårt yrke och gör ett bra jobb så får vi ett gott rykte. Gruppen har givit Ayhan ett gott självförtroende och han håller nu på att vidareutbilda sig till ambulanssjukvårdare. Kommer du att släppa hemtjänsten nu? Aldrig i livet, glöm det. Hit kommer jag alltid tillbaka. LH 3

4 Livet är föränderligt Vi bygger om och ser framåt Vi bygger om under perioden oktober-november. Det kommer att vara stökigt under byggtiden, men vi ser med spänning fram emot 2000-talets bank! En bank som tillmötesgår alla kunder i ännu högre grad, privat- likväl som företagskunder. En bank som hjälper dig med : Sparande Lån Placering Juridisk hjälp...och mycket, mycket mera Vårt nya pensionssystem Att på bästa möjliga sätt placera sina pensionspengar blir inte lätt för en oinvigd. Vi har kunskapen Låt oss hjälpa till med att räta ut frågetecknen till utropstecken i denna snåriga djungel av frågor angående fonder, valblanketter mm. Boka en tid Boka en tid NU för rådgivning, dels för ditt pensionsval men också för andra bankärenden som spara, låna, placera osv. Välkommen in i 2000-talets bank! Måndag - fredag 10-15, torsdag Telefon FöreningsSparbanken i Nynäshamn

5 Plus för barnomsorgen Medborgarna sätter betyg på kommunen Fyra av fem nynäshamnsbor ger barnomsorgen i kommunen högt betyg. Däremot är de mindre nöjda med bostadsbyggandet, gatuunderhållet och, föga överraskande, kollektivtrafiken. Det framgår av den omfattande attitydundersökningen Kommunenkät 2000 bland nynäshamnsborna. Identiska frågor har också ställts till boende i de övriga sju södertörnskommunerna. Enkäten är en uppföljning av en motsvarande undersökning 1998 och resultaten ger därför en fingervisning om invånarna anser att situationen försämrats eller förbättrats under de gångna åren. Undersökningen genomfördes i våras bland slumpvis utvalda nynäshamnsbor år. Av de personer som tillfrågades, svarade 58 procent. Grund- och gymnasieskolornas kvalitet värderas som viktigast av kommuninvånarna och närmare 90 procent anser att lärare och övrig skolpersonal gör ett bra jobb. Fler än två av tre anser att skolan ger goda kunskaper. Däremot har omdömet om skolbyggnadernas standard och läromedlens kvalitet minskat något. Även omdömet om personalen inom äldre- samt inom handikappomsorgen är gott och fler än 90 procent av de tillfrågade anser att de gör ett bra jobb. Samtidigt som färre än en tredjedel tror att det finns tillräckligt med platser inom äldreboendet anser majoriteten att hemtjänsten fungerar bra. Andel nöjda/ganska nöjda invånare med kommunala tjänster år 2000 och Barnomsorgen i Nynäshamn är uppskattad. Fler än 90 procent tycker att personalen gör ett bra jobb och de flesta anser att det finns barnomsorgsplats till alla barn, det senare en ökning jämfört med Möjligheterna till inflytande inom barnomsorgen är goda anser sex av tio, betydligt bättre än uppfattningen om inflytandet inom äldreomsorgen. Miljön och miljöarbetet i kommunen får höga betyg. Fyra av fem tycker att kommunens miljöarbete, vattenförsörjning, sophämtning och återvinningssystem är bra. Däremot anses kvaliteten på dricksvattnet något sämre. Den främsta kritiken riktas mot gatuunderhållet där enbart 40 procent av de tillfrågade säger sig vara nöjda, en tydlig försämring jämfört med Och medan hälften tyckte att kollektivtrafiken fungerade bra för två år sedan är den andelen nu nere i under 20 procent. I övrigt kan nämnas att biblioteken är högt uppskattade medan bara omkring hälften anser att fritidsanläggningarna sköts bra. Den absoluta toppnoteringen får Nynäshamns ströv- och naturområden. Samtliga utan undantag berömmer naturen i området. I jämförelse med de övriga södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö står sig Nynäshamn överlag väl. Vuxenutbildningen värderas högst bland kommunerna medan Nynäshamn Av undersökningen framgår att nynäshamnsborna gör följande bedömning av vad som är viktigast inom den kommunala verksamheten: Grund- och gymnasieskolan Äldreomsorg Barnomsorg Handikappomsorg Miljöskydd inom andra områden i allmänhet varken ligger sämst eller bäst till. Två bottennoteringar finns dock: när det gäller fritidsverksamhet och bostadsbyggande. Det handlar om ganska små förändringar jämfört med 1998 och överlag ger invånarna bra betyg till den kommunala verksamheten, konstaterar ekonomichef Håkan Sjögren. Gator och vägar Fritidsverksamhet Parker och grönområden Kulturverksamhet Vuxenutbildning Bostadsbyggande Ordningen är densamma som för två år sedan men bostadsbyggandet står för den största ökningen. Större centrum på önskelistan För höga priser och för litet utbud. Det är det allmänna omdömet om butikerna i Nynäshamns centrum. Framförallt saknar nynäshamnsborna järnhandel samt klädesoch möbelaffärer. Detta framkommer i den attitydundersökning om centrum som genomförts inom ramen för Kommunenkät Däremot är de flesta nöjda med öppethållandet i butikerna. När det gäller miljön i centrum anser många att det är viktigt att satsa på fler sittplatser, mer grönska och städning. Hur ska vi utveckla Stadshusplatsen, det s k Banantorget, var en annan fråga. Här var svaren någorlunda jämt fördelade mellan att renovera, bevara samt riva bananerna och bygga mer runt torget. Få känner otrygghet i centrum och fyra av fem anger att de känner sig säkra i centrum dygnet runt. Bäst i centrum är att affärerna ligger samlade och att det är trevligt att handla i mindre butiker. Sämst är att många missbrukare samlas där. Majoriteten av nynäshamnsborna tycker att centrum bör utvidgas med fler lokaler och bostäder. Tomma tomter kan utnyttjas och den nuvarande bebyggelsekaraktären bör bevaras vid en förtätning, anser många. En fjärdedel av invånarna säger att de vill bo i centrum medan knappt tvåtredjedelar inte kan tänka sig bosätta sig där. Men svaren beror till en stor del på var de i dag är bosatta. Torö- och sorundaborna har inget uttalat intresse av att flytta till centrum. De flesta besöker centrum relativt ofta. En fjärdel av nynäshamnsborna är dagligen i centrum och drygt 40 procent ett par gånger i veckan. Vanligast är att komma med bil men till fots och per cykel är också vanligt. Trots detta avvisar två av tre tanken på att bygga ett parkeringshus. Och den omdiskuterade gårdsgatan accepteras av de flesta även om så många som en tredjedel tycker att den fungerar dåligt. Ungefär samma andel anser att 30 kilometers hastighetsbegränsning är ett alternativ till gårdsgatan. Det är dock viktigt att notera att frågorna ställdes våren 2000 innan gårdsgatan färdigställts fullt ut. När nynäshamnsborna inte handlar i centrum åker de i första hand till Haninge och Farsta för att finna ett större utbud, fler butiker och lägre priser. Förutom gruppen pensionärer åker procent och handlar på annat ort varje vecka eller ett par gånger i månaden. Bil är vanligast men fler än 40 procent väljer kollektiva färdmedel när de åker till andra centra. 5

6 Nynäshamn snart ett telekomcenter Nynäshamn har många telekomföretag och nu förs diskussioner i Näringslivskommittén hur samarbetet för att skapa ett telekomcenter skulle kunna se ut. Pekka Peltola, entreprenör i telekombranschen, menar att det är bråttom om Nynäshamn ska hinna med tåget. Ska kommunen överleva måste vi få del i de nya industrierna inom telekommunikation som är på frammarsch nu. I april var representanter från Näringslivskommittén i Karlskrona för att studera resultatet av stadens 10 år långa erfarenhet i skapandet av ett Telecomcity. Det började med Europolitan, och sedan har bland annat Ericsson och Motorola anslutit sig. Pekka Peltola var med och startade Teligent i Nynäshamn. Utifrån rollen som entreprenör ser han kommunens möjligheter och svagheter. Televerket historia utnyttjas exempelvis dåligt i marknadsföringen av Nynäshamn som en kunskapsstad. Nynäshamn har ett unikt kunnande inom telebranchen sedan 100 år, menar han. Antingen får vi del av inflyttning eller så blir vi en kommun där företag och invånare kan tvingas till utflyttning. Han framhåller att marknadsföring av kommunen är det viktigaste och då handlar det om att söka upp de kommuner där folk flyttar ut och presentera Nynäshamn som en framtidskommun inom den moderna industrin. Boendet måste utvecklas och skolan profileras bättre. Vägar och förbindelser ska fungera. Egentligen har vi bättre förutsättningar än Karlskrona när det handlar om närheten till Stockholm som kan vara viktig i sammanhanget. Epitetet Ekokommun är inget motiv för ett företag att flytta hit, menar Pekka Peltola. Det är däremot kompetens, telit-utbildningen på Nynäshamnns kompetenscenter och KTH i Haninge är därför viktiga inslag. Ännu så länge befinner vi oss på diskussionsnivå och planerna har inte tagit form ännu, säger Bertil Lindberg, planeringschef i kommunen. På vilket sätt kommunen skulle delta för att skapa är därför inte klarlagt ännu. Pengar måste naturligtvis in och vi måste knyta ytterligare högskoleutbildning till oss. Dessutom måste resurser avsättas för att anställa en projektledare som kan arbeta med detta. Det är inget man gör vid sidan av. Fotnot: Näringslivskommittén är ett samarbetsorgan mellan kommunen och näringslivet. LH NJUT AV HÖSTEN PÅ GOTLAND på Gotland. Välj ett av våra färdiga paket eller koponera GOLFA ditt eget golfpaket. Hyrbil, greenfee och middag på en av Kulinariska Gotlands restauranger är en av många möjligheter som vi erbjuder. Gotland lite greenare. BO BRA på HamnHotellet endast 150 meter från färjeterminalen. Frukosten som ingår i priset serveras i vår Bar & Bistro Koggen. Från hotellet är det bara 8 minuters gångväg till Visbys stadskärna. BOKA KONFERENS eller möten på HamnHotellet. Genom GotlandsResors grupp- och konferensavdelning bokar du grupper för fest- och konferens. På övervåningen i Koggen har vi ett luftigt och fullt utrustat mötesrum med plats för upp till 80 personer. Boka på eller e-posta på GIVETVIS Golfpaket från 710:-/pers Weekendpaket från 420:-/pers bokar du även din båtbiljett genom oss. Kontakta oss på GotlandsResor med dina önskemål så hjälper vi dig att kombinera det bästa paketet just för dig. Telefon för grupper eller för golfpaket och boende. E-posta oss gärna på Läs mer på vår hemsida HOS OSS ÄR TRÄ Vi har allt och lite till... Skivor och panel från plugg till planka EN GOD REGEL Dörrar Inner och ytter Cement Puts och bruk Färg Byggsten Hemkörning Allt i trä och byggvaror dessutom järn- och färgaffär NYNÄS BYGGMARKNAD I NYNÄSHAMN Hammarhagsvägen 16, Nynäshamn Tel Fax Öppet: Mån, ons, fre kl 7-17 Tis, tors kl 7-18 Lör kl

7 Så får vi bredband i Nynäshamn De elektroniska motorvägarna tycks nå Nynäshamn betydligt snabbare än de asfalterade. Först ut blir Nynäshamnsbostäders hyresgäster som i november får erbjudande om snabbare Internetuppkoppling via Telia. Telia har pekat ut Nynäshamn som en av 25 prioriterade orter i landet för s k ADSL-utbyggnad. Denna teknik, som utnyttjar befintliga kopparledningar, kan tilllämpas i en radie tre till fyra kilometer från varje telestation. I avtalet med Nynäshamnsbostäder, som omfattar deras bostäder, har Telia enbart angivit att de 45 hushållen på Carl Bondes väg ligger utanför denna radie. Varje hushåll betalar en anslutningsavgift på 975 kronor och kan sedan för 200 kronor i månaden surfa obegränsat. Tanken är att hushållen själva ska koppla in utrustningen i form av en s k splitter för att samtidigt kunna surfa och ta emot talsamtal. Vad är bredband? Normal Internettrafik kommer att ske med 512 kb/sekund, alltså väsentligt snabbare än dagens modemuppkopplad Internet. Men det finns möjlighet i systemet att öka kapaciteten i den mån speciella tjänster kräver ökad överföringskapacitet, exempelvis för nedladdning av filmer. ADSL har tidvis kritiserats av konkurrenter som inte anser att den utgör en verklig bredbandslösning. Men än så länge är ADSL fullt tillräcklig för behoven, försäkrar Margareta Hultin på Nynäshamnsbostäder. Vi vet inte i dag var utvecklingen landar, det känns som vi är i början av en utveckling, säger Margareta Hultin. Vi behöver inte vara först med allt och man ska vara medveten om att ingen förbindelse är snabbare än den trängsta porten. Pär Hallander på Telia som ansvarar för avtalet bekräftar att det finns kapacitet att framöver erbjuda en mängd tjänster över nätet men konstaterar samtidigt att snabbare Internet är vad hushållen i dag efterfrågar. Samtidigt erbjuder Telia, via sitt kabel-tv dotterbolag ComHem, en alternativ lösning via kabel-tv nätet. Många flerbostadshus i Nynäshamn samt vissa radhusområden har kabel-tv från ComHem. Denna lösning kräver att nätet förstärks och sedan delas i hemmen med förbindelser för dator respektive TV. Endast en fjärdedel av kabelutrymmet behövs för TV och resten kan utnyttjas för annan kommunikation. Nynäshamn har alltså alldeles lysande försättningar till snabb kommunikation och vi har redan börjat bygga ut vår lösning i kommunen, säger distriktschef Catharina Nordefors, ComHem. Vi kan i dag erbjuda både digitala och analoga tjänster i dubbelriktad kommunikation. Det enda som behövs i de flesta fall är att byta uttag och förstärkare. Ringer obegränsat HSB-föreningarna i Nynäshamn har i stället valt en egen lösning via Bredbandsbolaget som HSB Södertörns VD Lars Mellgren betecknar som det fördelaktigaste i landet. Enligt överenskommelsen får de bostadsrättsföreningar som före sista augusti tecknade avtal en kostnadsfri anslutning. Bredbandsbolaget förbinder sig sedan att senast inom 13 månader installera nätet. Varje hushåll betalar 495 kronor i anslutningsavgift och sedan 200 kronor per månad för obegränsad surfning. Därtill kan hushållet för 79 kronor utöver Telias fasta avgifter ringa obegränsat till fasta telefoner inom Sverige. Intresset för bredbandsanslutningar är således stort, inte enbart hos hushållen. Nynäshamns kommun har tillsammans med övriga södertörnskommuner ett avtal med Telia sedan 1998 angående ISDN/ ADSL, det s k Digitalenavtalet. Ett stadsnät knyter i dag samman nämndhuset med bibliotek, ett antal skolor i tätorten och Ösmo samt bl a gästhamnen. I nätet används blandad teknik, både fiber och radiolänk. Trådlösa lösningar är ett intressant alternativ och i dagarna har en radiolänk installerats mellan nämndhuset och servicehuset Balder. Bandbredden är på 11 Mbit/s, den kraftfullaste i kommunens nät. I servicehuset finns sedan ett trådlöst nät som binder samman datorerna där. Kommunen är ju till stor del decentraliserad och vi måste därför verka för att olika enheter knyts samman på ett effektiv sätt, säger kommunens IT-chef, Kenneth Sparr. För kommunen är det inte minst viktigt att glesbygdsområden i Sorunda, Stora Vika, Torö och Grödby också får bredbandsanslutning, inte minst för den egna kommunala verksamheten. Det är ännu oklart hur regering och riksdag tänker disponera de pengar som avsatts för IT-infrastrukturens uppbyggnad, men den fördelning som hittills har diskuterats för Nynäshamns kommuns del är sannerligen en droppe i havet. Vi är lite försiktiga i detta läge och vill avvakta. Vi tycker också det är viktigt att i dessa frågor samverka med övriga kommuner på Södertörn. Det är långtifrån självklart att det är kommunerna som ska ordna IT-infrastrukturen. Många hävdar att detta är en statlig angelägenhet. Vi bevakar emellertid utvecklingen, förbättrar gradvis vårt eget nät och försöker påverka operatörer att intressera sig för företags och andras behov inte minst i vår glesbygd, säger Kenneth Sparr. Fibrer till Landsort Genom Stokab, det av Stockholms stad och Stockholms läns landsting gemensamägda fiberbolaget, har Nynäshamn i dag bredbandsfiber ända ut till Landsort. Vi för en dialog med kommunerna samt med näringslivet och operatörer, säger Stokabs marknadschef Lars Hedberg. Däremot bygger Stokab aldrig på spekulation utan installationer är alltid avhängiga beställningar. Lars Hedberg, med sommarstuga i Sorunda, bekräftar att trådlöst bredband under den närmaste femårsperioden troligtvis är den enda realistiska lösningen för mindre tättbefolkade områden. Det är inte rimligt att dra en kabel rakt ut i skogen. ÖSMO Hund- & Husdjurspensionat Lennart Bodin och Monica Langerfors Bodin När husse eller matte behöver åka bort, känns det tryggt att kunna lämna sina husdjur, där man vet att de har det bra. Vi har inga boxar utan våra gäster vistas inne som hemma. När hundarna behöver rastas och det är härligt väder ute har de bl.a. tillgång till 4 st hundgårdar. Våra gäster är alltid hedersgäster. Karlberg ÖSMO Tel Söker du bostad? 7

8 HÄR KOMMER ETT MITTUPP ETT SEPARAT DOKUMENT

9 SLAG, SOM

10 Årets företagare Nynäshamn har stora möjligheter 1998 satt tre personer i dåligt möblerade lokaler och smidde planer om ett eget IT-företag. På skärgårdsdagen i augusti fick grundarna till Castcom AB utmärkelsen årets företagare av Näringslivskommittén. Att företaget har expanderat så snabbt beror på en medveten storsatsning mot den internationella marknaden. Framgången har inte låtit vänta på sig. Företaget har efter två års verksamhet 40 anställda, ljusa trevliga lokaler vid Stadshusplatsen i Nynäshamn och i Münchenbryggeriet i Stockholm, och är börsnoterade på Nya Marknaden. Alla tre kommer från Telia Research och har lång erfarenhet av branschen. Ett ungt företag med tre gamla rävar, säger Staffan Ungsgård. Castcom utvecklar produkter som är inriktade på Internet och telefoni. Produkten Castcom Contact blev färdig i juli och finns redan ute hos två kunder, bl a SparaPengar.se som ger konsumentupplysning på nätet. I programvaran är alla kommunikationsmöjligheter samlade under ett skal. Kunden kan chatta, maila, faxa och ringa till kundtjänst. Det spelar ingen roll på vilket sätt den tidigare kontakten togs, kunden hamnar alltid hos sin handläggare. Företaget använder Microsofts teknik i sina produkter och är det enda svenska företag som blir inbjudet till Microsofts mässor i USA. Det är vi stolta över, säger Thomas Olsson. Staffan Ungsgård, Thomas Olsson och Ulf Hallgren ser utmärkelsen Årets företagare som en kul grej, ett erkännande och bekräftelse på att de jobbar bra. Skärgårdsidyll med teknologi Att driva IT-företag i Nynäshamn är positivt anser trion. Nynäshamn borde ha en framtid som IT-by. Kombinationen av skärgårdsidyll och modern IT-företagsamhet är något att spinna vidare på. Lägger man till närheten till Stockholm har Nynäshamn stora möjligheter, säger Thomas Olsson. Att det är billigare lokalhyror här än i Stockholm spelar ingen större roll, menar Thomas Olsson. Däremot kan det vara lättare att behålla arbetskraften. Ingen har slutat ännu sedan starten. Och några rekryteringsproblem har inte företaget. Jag sökte två tekniker genom Arbetsförmedlingen och fick in 66 svar, säger Staffan Ungsgård. Vi satsar på människor i trettioårsåldern som kan tycka att Nynäshamn är en bra kommun att bilda familj i och då är den övriga samhällsservicen oerhört viktig, säger Ulf Hallgren. Företaget kommer att ha kvar utvecklingsdelen i Nynäshamn medan försäljningen numera finns i Stockholm. Nästa steg är att starta upp utomlands. Närmast till hands är Storbritannien, Tyskland och USA, säger Thomas Olsson. LH -butiken i Nynäshamn NORBERG & NILSSON I TAKT MED TIDEN Komplett Marina med Full service BÅTFÖRSÄLJNING: NYTT & BEG. KÖPER, FÖRMEDLAR OCH FINANSIERAR Välkommen in i vår välsorterade tillbehörs- och reservdelsbutik Välkommen in till Sveriges största mäklarkedja! Besök oss i centrum Butik och utställning Nu har vi Yamahas HELA sortiment såsom MC, Moppe, Fyrhjuling, Båtmotorer mm. mm. Markörgatan 1 Öppet: Vard 10-18, Lö Vid Gästhamnen Öppet: Vard , Lö Centralgatan 12 Nynäshamn Tel Fax Butiker varav 27 i Storstockholm 10

11 Hyresgäster surfar gratis på Backlura Nynäshamnsbostäders hyresgäster kan under ett år kostnadsfritt lära sig använda datorer och att surfa på Internet. Tio datorer står till förfogande i en av lägenheterna på Backluravägen 29. Tanken med datastugan är egentligen demokratisk. Genom att ställa datorer och handledare till förfogande hoppas man nå dem som inte annars har tillgång till tekniken och på det sättet utjämna de stora kunskapsskillnader som finns inom IT-området. När LO-datorn lanserades för några år sedan gjordes en undersökning som visade att av LO-kollektivets barn hade endast fem procent tillgång till datorer i hemmet jämfört med TCO-kollektivets barn där 25 procent hade datorer hemma, säger Anders Meurling. Målet med datastugan är att öka kunskapen bland hyresgästerna om hur datorer och Internet kan användas. Vi vill locka hit dem som är nyfikna och erbjuda en vettig nivå på det hela. Därför stöder operativsystemet inga spel, säger Anders Meurling som tillsammans med Birgitta Pettersson-Launi fungerar som handledare. Barnen kan komma hit och göra sina skoluppgifter på datorerna och söka information via Internet. Vi har även möjlighet att starta studiecirkel om några skulle vara intresserade att lära sig i Datastugan samlar surfare som får handledning av Anders Meurling. grupp. Annars går det att få individuell handledning. Handledarna är flexibla, tider och undervisningen får ta sina egna former efter de behov som finns. Service för hyresgäster Datastugan riktar sig främst till hyresgäster som bor i norra Nynäshamn. De som bor i Nynäshamnsbostäders lägenheter i Sorunda, Ösmo och Stora Vika är också välkomna tills dess de får sina egna datastugor. Nynäshamnsbostäders hyresgäster i södra delen av kommunen kan vända sig till ABF:s lokaler på Stadshusplatsen. Projektet är ett samarbete mellan Nynäshamnsbostäder, Hyresgästföreningen samt ABF, och kommer att utvärderas efter ett år. LH Nynäshamn Vi hjälper Dig med rådgivning om privatekonomi, pensionssparande och försäkringar. Du kan även boka tid utanför bankens öppettider. Ring Centralgatan 8, Nynäshamn Stående fr. v.: Margareta Knutas, Ann-Katrin Rehnlund, Yvonne Larsen, Kerstin Tegnerud. Sittande: Ann-Christin Jonsson-Lehman. Foto: Gösta Rising 11

12 Andreas är väl skyddad. Föutom hjälm och glasögon, har han under dräkten ett njurbälte med ryggskydd, axel-, armbågs-, knäskydd, och en speciell fyllnad som skyddar mot skrapsår. Därtill ett par kraftiga stövlar. motorns tillstånd. Mycket tid går åt till att meka och rengöra cykeln. Förutom crossbanan finns det vid Eneby en endurobana (betyder uthållighet), en lång slinga där man kör i skogen på mindre stigar samt på en knattebana. Motorcross något för hela familjen Andreas Bjurström flyger genom luften. Under sig har han en 125 kubiks motorcrosscykel. Dammet yr och i den klara sensommarluften förnimms en lätt doft av bensin. Det är lördag och träning på NMCK:s (Nynäshamns motorcykelklubb) motorcrossbana, Eneby. I två år har Andreas Bjurström, 13 år, tränat motorcross. Det är hans största intresse och upptar en stor del av hans fritid. Det handlar inte om att bara att åka runt, runt på banan. Det kräver sin man eller kvinna, för att orka hantera den stora crosscykeln. Det finns flera tjejer i klubben som är aktiva förare. Fysisk träning som styrka och löpning är ett måste. Förutom god kondition är bra balanssinne och stor koncentrationsförmåga viktiga förutsättningar. Och för att bli riktigt bra en smula talang. Eller om man så vill, en extraordinär vilja. Som en musiker begåvats med musiköra bör en crossåkare ha ett väl utveckat motoröra för att kunna lyssna sig till Välbesökt knattecross Vid knattebanan står Jörgen Henriksson, ansvarig för knatteverksamheten, och hjälper de mindre barnen till rätta. Sedan tre år har klubben en väl utvecklad knatteverksamhet som är unik i länet. Minicrosscyklar finns till uthyrning, och för 60 kronor får barnen under tre timmar åka i omgångar. En crosscykel är dyr och det kanske man som förälder inte köper i första taget. Vi vill ge ungarna möjlighet att prova på för att se om det kan bli ett intresse. Verksamheten har vunnit gehör, träningsdagarna är välbesökta och en bra ungdomsverksamhet tryggar återväxten av crossförare. Nu har medlemsantalet växt under de senaste åren vilket naturligtvis är mycket positivt för klubben. Men det medför ett ökat slitage på knattebanan som redan tidigare är eftersatt och behöver rustas upp. Klubbens ordförande har författat ett brev till kommunen om bidrag till maskiner och utfyllnadsmaterial. Det aktivitetsbidrag klubben får från kommunen 12 Nynäs Bygg AB BYGGINGENJÖR LARS LUNDGREN ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGAR Projekterar, bygger. Kvalitetsansvarig. Centralgatan 17, Box 226, Nynäshamn Kontor , Fax Mobil E-post: FÖRSÄLJNING INSTALLATION SERVICE Radio TV Video Antenn/Parabolanläggningar Mobiltelefoner Ljudanläggningar Telekommunikation mm Europas Största Radio/TV kedja Telia Återförsäljare Fredsgatan 10, Nynäshamn, Tel Vår kedjetillhörighet Din trygghet

13 Fakta om NMCK:s verksamhet Knattekross 4 10 år Motorcross årsåldern eller så länge kroppen orkar Klubben har 250 medlemmar Enskild medlem betalar 250 kronor/år Familj 300 kronor/år Knatte 200 kronor/år Säsongen är från april till oktober Träningstider Lördagar och söndagar Tisdagar och onsdagar Tisdagar är det organiserad knatteträning med ledare. räcker inte. Klubben lider också av brist på vatten eftersom de inte finns någon ledning dragen till klubbhuset vilket försvårar möjligheterna till kaféverksamhet och toaletter. Det som kan uppfattas negativt är att det är en dyr sport. En motorcrosscycel kostar cirka kronor. Sedan tillkommer hjälm, stövlar, olika skydd och mc-ställ. Detaljerna på cykeln utsätts för stort slitage och måste ersättas. Intresse i arv Ja, det krävs lite av föräldrarna, man måste kunna skjutsa och ställa upp på träningar och tävlingar, säger Peter Bjurström som själv varit aktiv i 20 år. Ofta går intresset i arv från far Familjen Karlsson njuter av den varma augustisolen under en fikapaus. Pappa Tony och sonen Anton åker båda och mamma Christina hänger med och hejar på. Alexander Åström åker på den minsta cykeln varv efter varv under djup koncentration. till son. Peter Bjurström ser gärna att hans son tillbringar fritiden på banan. Andreas får lära sig disciplin och istället för att köra trimmad moped i tätorten så få han rasa av sig här istället. Andreas har tävlat i 80 kubik men väntar nu på att fylla fjorton år så han kan gå upp i nästa klass, 125 kubik. Under tiden får han nöja sig med att vässa på tekniken och träna upp reaktionsförmågan. För att han vill bli en vinnare går det inte att missta sig på. LH Nynäshamn Din Företagsrådgivare på orten. Placeringar Tjänstepension Finansieringar Ring Fr. v. Maria Granö-Isaksson, Patrick Bogered och Kerstin Tegnerud. Foto: Gösta Rising Centralgatan 8, Nynäshamn 13

14 Under vinjetten Min horisont skriver kända och okända skribenter med anknytning till Nynäshamn. Denna gång är det Erland Ivarsson som skriver om sina 39 år som lärare i Ösmo.. Det blev Ösmo Det var sommaren Jag var nygift och hade just utexaminerats som folkskollärare vid seminariet i Uppsala och sökte tjänster. Av elva sökta fick jag tio. Eftersom lönen inte var förhandlingsbar och dessutom vid den tiden fullt acceptabel, blev det en annan sak som avgjorde var jag hamnade, nämligen om det fanns bostad. Här finns bostad, sade rektorn i Ösmo. Fint, då kommer jag! Lägenheten på Torgvägen var inte riktigt klar, så den första natten i Ösmo sov vi hos fru Ebba Fransson på Sänkevägen. På morgonen vaknade jag av att Assar slickade mig i ansiktet. Assar var en stor schäfer. Ösmo, som då var en egen kommun med ungefär tvåtusenfemhundra innevånare, var en plats där man bodde. Arbetade det gjorde man i Nynäshamn på televerket eller på oljan eller i Stockholm. Märkbart många pratade gotländska. Började i kyrkskolan Ja, så var det skolan, min nya arbetsplats. Den hette naturligtvis Kyrkskolan här som på så många andra platser. Förutom den fanns Norra skolan, Djursnäs skola, Valsjö skola, Torö skola och Landsorts skola. Rektor var Algot Lundberg. I tjänstebostaden bodde förutom rektorn, folkskollärarinnan Astrid Nilsson. Lågstadiet, klasserna 1 och 2, höll till i Birka där man också lagade mat till eleverna. På lunchrasten vek man upp klaffen i skolbänken under bänklocket, bredde ut en handduk över bänken och åt sin mat. Jag kan inte minnas att min måltid i katedern någonsin stördes av något ovidkommande. I salen på 14 Min horisont övervåningen fick jag en gång besök av en skolinspektör, som bad att få se på klassboken, samt titta i elevernas arbetsböcker, varpå han satte sig längst ned i klassrummet och lyssnade på min lektion. Inspektören var Folke Bernroth, som förutom att han var rektor i Nynäshamn ibland vikarierade på Skolöverstyrelsen. Redan efter mitt första år i Ösmo byggdes den nya skolan. Samtidigt lade man ned Norra skolan,valsjö och Djursnäs skolor och satte in skolskjutsar. Den nya skolan fick namnet Centralskolan, eftersom den planerade utbyggnaden av Ösmo var tänkt att ligga norr om kyrkan. Nu blev det inte så, utan man byggde på Vanstaområdet där också en ny skola byggdes med låg-, mellan- och högstadium.ösmos högstadieelever behövde inte längre åka till Nynäshamn. Nu kunde man ju inte kalla den första skolan för Centralskolan utan den fick namnet Tallbackaskolan. Så småningom byggdes Tallbackaskolan ut bland annat för att man ville integrera träningsskolan för handikappade elever. Som nyutexaminerad lärare kom Erland Ivarsson 1959 till Ösmo där han sedan undervisade i 39 år. Det krävs erfarenhet Under mina 39 år som lärare i Ösmo har jag verkligen fått se skolan förändras! Jag vågar påstå att det i dag, i stora stycken är ett helt annat arbete än det jag en gång utbildades till. Jag vill också påstå, att det är näst intill omöjligt att ordna en utbildning, som gör dig redo att tackla alla de problem, som du konfronteras med i umgänget med eleverna. Var finns den pedagogik, som är tillämplig på alla barn? Jag undrar ibland om jag någonsin har haft två elever som varit helt lika, som har haft exakt samma behov av hjälp i sin utveckling förmodligen inte. Det gäller hela tiden att som lärare anpassa sig till dem man har att göra med. Låt mig se lärarutbildningen som ett bevis ett körkort som ger dig formell behörighet att utöva yrket. Lärare det blir du först efter lång erfarenhet. Skolan första steget Är då allt bra i den skola vi har i dag? Ja,jag vet inte om jag vågar svara på den frågan. Det mesta har blivit bättre med tiden, konstigt vore det ju annars. Alla som arbetar tycker säkert, att deras arbete är viktigt. Själv tycker jag förstås, att skolan är det allra viktigaste. Tag bort de första tre stegpinnarna på din stege och försök att komma upp! Vad skulle jag då vilja förändra i skolan? Ja, det första och viktigaste tror jag är resurstilldelningen. Aldrig någonsin har vi inom skolan varit duktigare än nu på att diagnostisera och ta reda på vilka felen är då något inte går som det ska. Vi vet vilken hjälp som bör sättas in, men sedan är det stopp. Det finns inte tillräckligt med resurser, speciallärare och andra som skulle kunna ställa allt till rätta har man inte råd med. Har samhället råd att göra så? För få manliga lärare Vidare tycker jag, att det är synd att det finns så få manliga lärare för barn i åldern 7 till 12 år. Kan det bero på lönen eller är det kanske bristen på befordringsvägar? Alla vill ju inte bli rektor! Lönen ja. Den är idag visserligen i viss mån förhandlingsbar men absolut inte acceptabel. Kan det vara därför som det är så ont om lärare i dag? Varför blir man då och förblir lärare hela sitt liv? Det förstår nog bara den som stående på knä bredvid Pelles skolbänk, tittat in i ett ansikte fyllt av förtvivlan för att han inte förstår, med uppbjudande av hela sin pedagogiska skicklighet förvärvad genom erfarenhet plötsligt sett glimten tändas i de dittills förtvivlade ögonen, ett ögonblicks tystnad och så kommer det Aha, nu förstår jag! Jag hoppas innerligen, att man inser att satsningen på skolan måste ökas väsentligt, så att läraryrket åter blir så populärt som det var tidigare och att jag slipper möta unga kollegor, som efter ett fåtal år säger att det här var inte som jag hade väntat, det här orkar jag inte med. Med lärare som får tillräckligt med resurser kommer skolan att bli precis så bra, som alla vill ha den.

15 Känner du igen bilden? TÄVLING Många kände igen bilden i förra Ankaret, Tottnäs, sundet mellan fastlandet och Oxnö, där Tottnäsbron nu finns. Även denna gång är det en historisk bild. Skriv ner ditt förslag och posta det gärna på ett vykort. Adressen är: Nynäshamns kommun, Ankaret, Kommunstyrelsekontoret, Nynäshamn. Skriv Fototävling på vykortet eller kuvertet. Priset till först öppnade rätta lösning är som vanligt den fina fotoboken Nynäshamn förr och nu, utgiven av Nynäshamns Fotoklubb och Sotholms Härads hembygdsförening. Rätt svar och namn på vinnaren publiceras på informationssidan Ankaret i Nynäshamns Posten den 27 oktober. Skicka in svaret senast den 12 oktober. Konsumentvägledaren har ordet Ny lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Från den 1 juni 2000 gäller en ny lag som ska ge dig ett bättre skydd vid bl a handel på Internet. Det är lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal, den s k distansavtalslagen. För vem och vad gäller lagen? Distansavtalslagen gäller för dig som konsument om du köper eller hyr lös egendom eller köper tjänster av en näringsidkare. Lös egendom är inte bara lösa saker som t ex varor eller levande djur utan även aktier och andra värdepapper samt bostadsrätter. En tjänst kan vara t ex ändrings-, reparations-, installations-, tillverkningsarbeten. Det kan också vara ett uppdrag till någon att utföra en intellektuell eller konstnärlig presentation, t ex en arkitekt som ska göra en ritning. Lagen omfattar också digitala produkter som levereras elektroniskt, t ex via Internet. Distansavtalslagen gäller både distansavtal och sådana avtal som träffas vid hemförsäljning. Distansavtal. Ett distansavtal är när du och näringsidkaren inte träffas personligen. För att lagen ska vara tillämplig måste näringsidkaren ha sin verksamhet organiserad så att avtal kan ingås på distans. Några exempel på distansavtal är köp via Internet, telefonförsäljning, postorder, TT-shopping och e-post. Hemförsäljning. Ett hemförsäljningsavtal kan t ex ingås vid ett hembesök i din eller annan konsuments bostad eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningställe. Hemförsäljningsreglerna är också tillämpliga när avtalet ingås på din arbetsplats, på sjukhus, vid konferens, på tåg, i samband med ett evenemang eller på annan plats där du inte endast för stunden befinner dig. Ytterligare en försättning är att det är näringsidkaren som söker upp dig och inte tvärtom. Ångerfristen är 14 dagar Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Du behöver aldrig ange varför du ångrar dig Om du ångrar dig ska du lämna eller sända ett meddelande till näringsidkaren inom ångerfristen. Du behöver inte meddela skriftligt att du ångrar dig. Det avgörande är at det klart framgår att du ångrar dig. Det är du som ska kunna bevisa att du har ångrat dig i rätt tid. Det kan därför vara bra att skicka meddelandet som ett rekommenderat brev eller på annat sätt som visar att du inte meddelat näringsidkaren för sent. Som vid all lagstiftning finns det en hel del undantag och en mängd saker som måste vara uppfyllda för att lagstiftningen ska gälla. Du kan kontakta mig om du stöter på några problem Else-Maj Edenborg, konsumentsekreterare, tel , e-post: Nynäsvägen 22 Ingång Maria Salongen Mmm, känn doften i den lilla butiken med det stora urvalet Tel Jag finns på Nynäsvägen 22. Gå in vid Maria- Salongen, sen följer du den underbara doften av kryddor, kaffe, te......välkommen in i min mysiga butik! önskar Jane Hos mig hittar du essenser, Nynäshamns Kryddblandningar och naturligtvis... Janes Skärgårdssylt Original. 15

16 Nynäshamns ANKARET Regnet har påverkat turistbesöken i sommar. Den slutsatsen drar turistchef Anna Iderot när hon ser årets statistik som bygger på antalet besök på turistbyrån. I juli i år hade vi färre besökare än i fjol. Däremot var besöken fler i juni och augusti. Men totalt sett har färre besökt turistbyrån. Regnet har troligen varit en bidragande orsak och det gör det också svårt att utröna hur den försämrade pendeltågstrafiken har påverkat strömmen av dagsturister. Gästhamnen redovisar goda siffror. Vid dåligt väder lägger båtfolket gärna till i en gästhamn istället för i en naturhamn för att shoppa och hitta andra aktiviteter än att sola och bada. Bra trots regn och rusk Skärgårdshotellet har haft en bra juli månad. Regn och rusk får camparna att välja hotellens varma och torra sängar istället för sura tält och fuktiga sovsäckar. Nicksta camping har däremot haft färre campare än vanligt trots att husvagnshandeln i sommar nått svindlande höjder. Köpmännen i centrum har över lag haft en dålig sommar. Om det är gågatan eller regnet som är orsaken, det är frågan. Totalt sett har försäljningen inom branschen ökat i juli, men själv har jag tappat lite grann jämfört med samma tid i fjol, säger Stefan Grönlund Skivfönstret. Gatuköket Piccolo Lido har tappat mycket av sin hämtförsäljning, och det antas vara på grund av stängningen av gatan. För att kunna marknadsföra kommunen till de rätta turistgrupperna och besökarna har turistbyrån under sommaren intervjuat ett hundratal personer för Thore Wilsson, pensionär. Nej, bevare mig väl! Jag är 75 år och har slutat att tro på amsagor. Det vore bättre att de ordnade så att hela Sverige får elektricitet istället. Ann-Louise Sonego. Jag kan inte så mycket om det där, men det är säkert jättebra om man har en dator vilket jag inte har. Vi har blivit erbjudna bredband genom bostadsbolaget, så man vet aldrig det kanske blir en dator så småningom. GRUPPFÖRSÄNDELSE Turist Nynäs summerar sommaren Tjänster som hjälper när saknaden är som störst. Jordbegravning eller kremation? Val av begravningsplats Gravsten Begravningsceremoni Klädsel i kistan Frågor om obduktion Hur gör jag vid donation av organ Testamente Gåva Äktenskapsförord Arvsordningen Tjänster som är knutna till både liv och död. Begravningsbyrå Fredsgatan 13 Nynäshamn Begravningsbyrån på orten Vill du ha bredband? På djupet Kanske problemen med pendeln påverkar turismen, funderar turistchef Anna Iderot. att försöka ta reda på behov och önskningar. Vi kanske inte ska dra igång stora projekt för tyska turister om det visar sig att vår största målgrupp är människor som bor runt Stockholmstrakten och kommer hit på dagsbesök. Turism är en hel vetenskap och man skiljer på turister som ska övernatta och åkt minst 10 mil från sin hemort, och besökare som inte övernattar utan endast stannar över dagen. Efter ett år som turistchef i Nynäshamn har Anna Iderot en klarare bild av hur turism- och besöksnäringen kan utvecklas. Det är dåligt med aktiviteter för barnfamiljer under regniga dagar. Hotellen har större kapacitet än vad som utnyttjas. Näringsliv och kommun måste jobba mer tillsammans och skapa en turistimage. Om en kommun har en bra sådan lockas också fler bo och jobba här. Nynäshamn har många trevliga utflyktsmål. Hennes personliga favoritutflyktsmål är Öja/ Landsort. Där har sommaren varit bra regnet till trots. Murat Bilgic, pizzabagare. Ja, och jag kommer att kunna få det genom bostadsbolaget. Däremot har jag inte Internet ännu men jag skulle vilja chatta med min släkt i Holland och Tyskland. Per-Åke Åkesson, lärare på gymnasiet. Jag bor längst ut på Torö och jag jobbar med elektronik, så jag vet att med den teknik som finns idag kan jag inte få bredband. Det skulle bli för dyrt. Men jag har tillgång till det genom jobbet.

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Leka jämt. en del av hållbar utveckling

Leka jämt. en del av hållbar utveckling Leka jämt JÄMSTÄLLDHET en del av hållbar utveckling Kvinnor och mäns makt och inflytande på Gotland Är det sant eller falskt att kvinnor och män på Gotland har samma möjlighet till makt och inflytande

Läs mer

ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER

ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER Framtidssäkra din bostad Nu bygger vi ut fibernätet ännu mer i Norrtälje kommun Fiber i vårt stadsnät ger dig den trygghet och säkerhet som en fast förbindelse har.

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Ellen Holmboe Vad handlar boken om? Boken handlar om Filip som är en hemlig agent. Varje morgon läser han tidningen. Men plötsligt kommer inte tidningen längre. Mamma ringer och klagar.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information Pedagogisk omsorg i hemmet Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kerstin Lundberg Hahn Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar, som är tvillingar. En dag, när de kommer till skolan, är fröken sjuk. Deras vikare, Fröken

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Information från Värmskog Fibernät

Information från Värmskog Fibernät Information från Värmskog Fibernät Vi är en ekonomisk förening som verkar för att hålla landsbygden vid liv samt att ge oss som bor, lever och verkar utanför tätorten lika villkor. Den digitala infrastrukturen

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

Information till dig som är asylsökande på Gotland

Information till dig som är asylsökande på Gotland Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig Sveriges nya fibernät på väg hem till dig supersnabbt Internet för dig i villa Fibernät för framtiden använd allt som Internet har att erbjuda Tänk dig att alltid surfa utan väntetider. Att allt du gör

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON REDE-klubben Nr 1 2012 Vi besöker ett djurhem PYEL! LÄARFOTON 1 Hej! å roligt att just du är medlem i REDEklubben! Det här är det första numret av vår fina medlemstidning och vi på Djurskyddet verige hoppas

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer