Underlätta för solenergi genom stadsplanering och strategier. i Malmö Stadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlätta för solenergi genom stadsplanering och strategier. i Malmö Stadshus"

Transkript

1 Solenergi i stadsplaneringen Underlätta för solenergi genom stadsplanering och strategier Seminarium 20/ i Malmö Stadshus

2 PROGRAM 9.00 EU-projektet POLIS Anna Cornander, Energikontoret Skåne, Elisabeth Kjellsson, LTH och Mats Elfström LTH (numera Ystad kommun) 9.40 Solceller i samhällsplanering Michiel van Noord, ESAM Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Joakim Widén, Ångströmlaboratoriet Bensträckare 2

3 PROGRAM fortsättning Lerums kommun planerar för solenergi Peter Rosengren, energi- och klimatrådgivare, Lerums kommun Velux Home Model klimatneutralt byggande Brian Möinichen Wendin, Velux Danmark Solenergi i arkitekturen Maria Wall, LTH Avslutning och utvärdering Lunch 3

4 Mer solenergi med lokala initiativ - EU-projektet POLIS Anna Cornander, Energikontoret Skåne Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Mats Elfström, LTH (numera Ystad kommun)

5 Mål Ökad användning av solvärme och solel i byggd miljö Integrering av solenergi som del i stadsplaneringen Förbättrad kunskap om aktiviteter för stadsplanering av solenergi i Europa Etablering av en mer omfattande strategi för övergripande planering mellan olika lokala förvaltningar

6 Pilotprojekt har genomförts i 6 städer

7 POLIS - samarbetet Tyskland München stad och Ecofys Germany GmbHClimate, Köln (konsult) Frankrike Paris stad och Apur City Planning Agency of Paris, Agence Locale de l Energie de l agglomeration Lyonnaise Hespul, Villeurbanne (Lyon), konsult Spanien Vitoria-Gasteiz stad och Universidad Politécnica de Madrid Portugal Lisboa E-Nova (Lissabons energi- och miljöbyrå) Sverige Energikontoret Skåne, LTH (Byggnadsfysik) och Malmö stad Climate Alliance Europeiskt nätverk, >1500 städer i 18 länder, Frankfurt am Main

8 Indelning i olika nivåer/steg Främja förutsättningarna för användning av solenergi 1. Identifiera potentialen 2. Genomföra aktiviteter mobilisera potentialen Kampanjer, bidragsprogram, information, workshops mm 3. Utveckling av stadsplanering 4. Utveckling av bestämmelser

9 Aktiviteter

10 Solar Urban Planning - Best Practices Rapport med exempel från de deltagande länderna September 2010 På hemsidan även exempel från andra länder Belgien, Bulgarien, England, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Ungern och Österrike

11 POLIS - aktiviteter Pilotprojekt ca 20 st Resultatspridning hemsida rapporter nyhetsblad Guideline Handbok med riktlinjer för stadsplanering med solenergi

12 3 st pilotprojekt i Malmö 1. Stadsplanering i Sege Park Upprustning och exploatering med ny bebyggelse med hållbarhetsprofil. Ny detaljplan som medger var och hur solenergianläggningar kan installeras. Detaljplanen som gick på utställning Detaljplanen som gick på utställning innehöll en liten formulering om solenergi:

13 Pilotprojekt i Malmö 1. Stadsplanering i Sege Park I dec 2011 stoppades detaljplanearbetet utformningen var inte tillräckligt ambitiös med tanke på hållbarhetsaspekterna önskan om ökad exploateringsgrad. Nu följer ett programarbete för en kommande gestaltningstävling med inbjudna arkitektkontor. 13

14 Pilotprojekt i Malmö 2. Solenergi i markanvisnings- och köpeavtal Arbetsgruppen i Malmö har tagit fram en allmän formulering att använda i avtal. Kartläggning av avtalsformuleringar gjorda i Malmö, med specifika krav på förnybar energi, effektiv energianvändning och/eller solenergi: Markanvisningsavtal för nya Kongress, konsert och hotell. Certifiering med LEED platinum. Klimatkontrakt för Hyllie Köpeavtal för Annehem Resultaten kommer att fungera som exempel i POLIS-projektets handbok. 14

15 Pilotprojekt i Malmö 3. Potentialbedömning Sege Park Utveckla metod för att beräkna potential Presenteras av Mats Elfström 15

16 Exempel från Vitoria-Gasteiz Potentialbedömning Tak, fasader Passiv solinstrålning, solvärme, solel Energibalans i byggnaderna

17 Exempel från Paris Potentialbedömning Begränsningar p.g.a. historiska byggnader och monument Utveckling av lokala planbestämmelser

18 Exempel från andra städer Planeringsriktlinjer - München Bakgrund med använda och tillgängliga planeringsverktyg och rutiner de allmänna grunderna för sol-stadsplanering Utveckling av stadsplanering Lyon Omvandla till centralt eko-distrikt med höga krav på stadsplanering, miljöpåverkan, energieffektivitet och förnybar energi

19 Kommande handbok med riktlinjer Med hjälp av resultaten från pilotprojekten ska en handbok med 10 riktlinjer tas fram: Planering med soloptimeringsverktyg Identifiering av solenergipotential - stadsnivå Identifiering av solenergipotential - kvartersnivå Optimering av planeringsprocessen för solenergipotential i nya områden Solenergi i köpeavtal 19

20 Kommande handbok med riktlinjer Solenergi i markanvisningsavtal, bestämmelser för solenergi Kriterier vid upphandlingar och tävlingar Hur man arrangerar utbildningar för stadsplanerare Hur man engagerar invånarna Datainsamling 20

21 Solelprogrammet: Elforsk rapport 11:64 - Beskrivning av material från Polisprojektet oktober 2011 EU-projektet POLIS:

22 Tack till den lokala arbetsgruppen i Malmö stad!

23 Utveckling av metod för potentialbedömning i Malmö

24 Potentialbedömning i byggd miljö Olika verktyg Olika typer av data Rumslig analys Summering Vidare utveckling 24

25 Sketchup och Lightup, 3D skiss och belysningsanalys Populärt verktyg för 3D visualisering av många slag. Prisbilligt, många tredjepartsplugins för olika ändamål Kan hantera många 3D format Filer kan georefereras till Google Earth Inte möjligt att integrera instrålning över tiden SKELION, the NEW Solar Energy Design Plugin for Google Sketchup 8 25

26 SEES, Solar Energy from Existing Structures SEES är utvecklat av WSP Analys & Strategi och Göteborgs Universitet Ett GIS-verktyg som beräknar solinstrålning med hänsyn tagen till skuggning, väderdata med mera. Testad version inget GISverktyg Lång processtid och väldigt skiftande resultat beroende på upplösning Skarp version kan vara bättre (se Solkartan på 26

27 Autodesk Ecotect Kraftfullt designverktyg för energiplanering av alla slag. Kan arbeta med många 3D- format och verkliga väderdata. Fungerar mindre bra i en befintlig miljö. -Prestandakrävande, svårt att omsätta resultatet till geografisk information och knyta till exempelvis fastighetsdata. 27

28 E3De för automatiska 3D-data ur laserpunktmoln (LiDAR) E3De processar laserskanningsmoln automatiskt Extraherar ytmodeller, byggnadsobjekt, träd mm Kan trimmas för bästa resultat Snabbt, men kräver hög punkttäthet för bästa utfall Högre precision kräver manuell redigering i efterhand 28

29 E3De för automatiska 3D-data ur laserpunktmoln (LiDAR) En 3D viewer ger mycket snabbt en visuell bild av utfallet Stora modeller med hög punktäthet och extrahering av alla typer av data medför långa processtider 29

30 E3De, ytmodell ur laserdata 30

31 Framställning av DSM, olika utfall Viktiga skillnader FME Surface modeller från SketchUpfil Kombination av terrängmodell och modellerade byggnader ur ESPA 31

32 Riktning och lutning En enkel geometrisk analys räcker för att påvisa gynnsamma takytor, bara utifrån deras riktning och lutning 32

33 ArcGIS Solar Analyst Verktyg i ArcGIS Spatial Analyst Solar Analyst har funnits i ArcVIew/ArcGIS sedan över 10 år Beprövat verktyg, baserat och dokumenterat i vetenskaplig forskning Används av allt att döma i flera liknande projekt världen över Helt integrerat i GIS Resultaten kan genast användas vidare i GIS Kan integreras i geografisk modellering i ArcGIS Årsvisa beräkningar med frekventa intervall tar lång tid Osäkerhet om koefficienter för diffus instrålning och transmissivitet Inte möjligt att modellera med väderdata 33

34 ArcGIS Solar Analyst Verktyg i ArcGIS Spatial Analyst Modellering, månad för månad med anpassade koefficienter för Kd och Kt Summering, månad för månad till en redovisning över året Omklassicifering till klasser om 100 kwh/m² Klipper ut takytor ur rastret med med byggnadsytor Omvandling till polygoner för areaberäkning Redovisning mot bakgrund av ortofoto 34 34

35 Resultat Solar Analyst Olika sätt att ta fram värden på Kd och Kt per månad testades. Månadsvisa beräkningar ger ingen skillnad mot årsgenomssnitt Defaultvärden från Solar Analyst ger nästan samma resultat Maximal instrålning per månad, kwh/m² 35

36 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

37 Sammanfattning En generell metod kräver likvärda data En effektiv metod kräver vanligt förekommande data 2D-data finns, behövs för GIS 3D-data kommer, laserskanningar blir vanliga 3D GIS finns inte Fördel att sköta datafångst, analys och presentation i samma programmiljö 37

38 Vad kan göras mer? Koppla instrålningsdata till byggnad Beräkna kostnad/utfall över tiden Visualisera resultaten interaktivt på web Svårigheter? Brutna tak blir en yta i 2D Kvalitén på 3D indata av stor betydelse 38

39 PROGRAM 9.00 EU-projektet POLIS Anna Cornander, Energikontoret Skåne, Elisabeth Kjellsson, LTH och Mats Elfström LTH (numera Ystad kommun) 9.40 Solceller i samhällsplanering Michiel van Noord, ESAM Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Joakim Widén, Ångströmlaboratoriet Bensträckare 39

40 PROGRAM fortsättning Lerums kommun planerar för solenergi Peter Rosengren, energi- och klimatrådgivare, Lerums kommun Velux Home Model klimatneutralt byggande Brian Möinichen Wendin, Velux Danmark Solenergi i arkitekturen Maria Wall, LTH Avslutning och utvärdering Lunch 40

LEGAL NOTICE. Reproduction authorised provided the source is acknowledge.

LEGAL NOTICE. Reproduction authorised provided the source is acknowledge. With the support of the European Commission, within the framework of the Intelligent Energy Europe Programme LEGAL NOTICE Författarna har hela ansvaret för innehållet i den här publikationen. Den motsvarar

Läs mer

2012-12-13 SUNSCAPE INDEX

2012-12-13 SUNSCAPE INDEX 2012-12-13 SUNSCAPE INDEX SUNSCAPE SUNSCAPE... 2 BAKGRUND... 5 SOLENERGI I SVENSK STADSPLANERING...5 Behov av nya verktyg...5 Bakgrund...6 Metodik...6 Sunscape Index introduktion...7 GIS, visualisering

Läs mer

SolEl. programmet 2008 2011

SolEl. programmet 2008 2011 SolEl programmet 2008 2011 1 Dessa företag /organisationer har finansierat SENASTE ETAPPEN AV SolEl-programmet: Produktion: Kreativ Media AB, www.krem.se Grafisk form: Gabriella Lindgren Omslagsbild: Lars

Läs mer

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011

Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 1 (6) Datum 2009-09-23 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 Monika.adsten@elforsk.se Beviljade projekt inom SolEl-programmet 2008-2011 Nedan sammanfattas de projekt som beviljats

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö

Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt. Norra Djurgårdsstaden smarta elnät i stadsmiljö SolEl 08-11 www.solelprogrammet.se Nyhetsbrev # 2/2010 Investeringsstödet: Utökad budget och förlängning till 2012 men lite utbetalt För 2011 kommer Energimyndigheten att fördela cirka 60 miljoner kronor

Läs mer

Solenergi- från ord till handling

Solenergi- från ord till handling Göteborg 2009-12-11 Solenergi- från ord till handling En handledning i den kommunala processen för att få till en solvärmeeller solelsanläggning. Soluppgång i Väst är ett projekt som syftar till att öka

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Leder Byggherredialog till ett mer hållbart byggande?

Leder Byggherredialog till ett mer hållbart byggande? Leder Byggherredialog till ett mer hållbart byggande? En utvärdering av Det Goda Samtaletprocessen vid Flagghusen i Västra Hamnen, Malmö Magnus Strand 2010 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen

Läs mer

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar. Elforsk rapport 10:103

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar. Elforsk rapport 10:103 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Elforsk rapport 10:103 Joakim Widén Januari 2011 Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar Elforsk rapport 10:103 Joakim

Läs mer

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Slutrapport till AFA Försäkring Dnr. 090056 Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Klimatanpassning FoU. Deltagare. Måluppfyllelse. Bakgrund. Samarbete med Climatools. Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd

Klimatanpassning FoU. Deltagare. Måluppfyllelse. Bakgrund. Samarbete med Climatools. Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd Klimatanpassning FoU Deltagare Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd Biträdande projektledare: Susanna Bruzell, Energi & Miljö Syd Robin Svensén, Stadsutveckling Cecilia Sandström, Brand & Risk

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson Högskolan i Halmstad Handledare Jonny Hylander Halmstad den 22

Läs mer

Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007

Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007 1 (8) Datum 2006-10-19 Programområde Användning Monika Adsten 08-677 27 35, 070-677 05 40 fornamn.efternamn@elforsk.se Pågående projekt inom SolEl-programmet 2006-2007 Nedan sammanfattas de projekt som

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

D6.4 Marknadsplan. Sverige

D6.4 Marknadsplan. Sverige D6.4 Marknadsplan Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras av EU-programmet

Läs mer

Solenergipotential i Västra Götalandsregionens

Solenergipotential i Västra Götalandsregionens Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter Peter Kovacs och Peter Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik 2 Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad 1(26) Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad Dokumentation av Riges delprojekt Detaljplan Version 1.1 2(26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2. Projekt inom: Ett strategiskt Projekt

Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2. Projekt inom: Ett strategiskt Projekt Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2 Projekt inom: Ett strategiskt Projekt Författare: Anders Grauers, Else-Marie Malmek och Hans Arby Datum: 2014-03-31 (uppdaterad 2014-06-18 Filnamn: FFI Publik-slutrapport

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER >Mk (i»i»r.jy L s,feot:!iiiyfc &iöd Ull inwesteringaii för åtgärder som främjar hållbar stadsytveclcjiirig FLÅNEPftlNGSFROJEBCT (SFS 2008:1407) STATENS OFFENTLIGA

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer

Slutrapport för projektet Stockholm Ljuder

Slutrapport för projektet Stockholm Ljuder Slutrapport för projektet Stockholm Ljuder 1. Projektidé Syftet med Stockholm Ljuder var att samla in och ställ ut ett antal ljudlandskap från Stockholm. Slussen och Skogskyrkogården var exempel på några

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer