Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning"

Transkript

1 Asfaltdagen, Oslo Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning Aktuellt om beläggningar Miljöfrågor Provning och kontroll av beläggningar Fältmätningar Hur ska vi kontrollera insatsmaterial, asfaltmassa och bitumenbundna lager i framtiden Torbjörn Jacobson, Vägteknik Epost: ,

2 Asfaltdagen, Oslo Lite fakta om asfaltbeläggningar i Sverige 7 milj ton varmblandad massa Ca 3 % av massorna innehåller PMB, hårdare bitumen 0,6 milj ton mjukasfalt Drygt 1 milj ton gamla massor går till asfaltåtervinning 12 milj m² ytbehandling 3 milj m² indränkt makadam (tät) Största stenstorlek: 16 mm men 11 och 8 mm blir allt vanligare TSK, IMT, MJOG, ABb och lågbullrande beläggningar

3 Asfaltdagen, Oslo Tunnskiktsbeläggning, TSK TSK 16: lagertjocklek 22 mm TSK 11: lagertjocklek 16 mm Hög kvalitet på ballast Klistermängd: 1,0-1,5 kg/m² Mälardalen och söderut Mälardalen och norrut 30 september 1 september

4 Indränkt makadam tät, IMT Emulsion, bitumenlösning, mjukbitumen Infräsning makadam + ballast 8/22 + emulsion + kilsten 4/8 + vältning +sandning 0/8 (IMT 22) Tät och relativ slät yta Mycket flexibel Kostnadseffektiv och resurssnål Asfaltdagen, Oslo

5 Asfaltdagen, Oslo Inventering av bullerreducerande beläggning lagda Dubbeldrän, 13 st Enkeldrän, 22 st Övriga, 19 st, täta beläggningar med gummiinblandning, halvtäta beläggningar med liten stenstorlek, porös ballast.

6 Asfaltdagen, Oslo Bullerreducerande beläggningar Bullerreducering 1-10 dba Relativ kort akustisk livslängd Risk för stensläpp Högre kostnad (1,5-6 ggr) Effekt av rengöring: 0,5-1 dba Ibland enda alternativet Samhällsekonomisk beräkning

7 Rullmotstånd - textur Rullmotståndet hos vägbanan påverkar bränsleförbrukningen Samband mellan makrotextur (MPD) och rullmotstånd Mycket FUD pågår inom detta område (bl. a på VTI) Kan få stor betydelse för val av beläggning i framtiden Asfaltdagen, Oslo ,9 (0,5-1,6) 1,0 (0,8-1,7) 1,6 (1,0-3,5)

8 Asfaltdagen, Oslo Slitage från dubbade fordon Dubbdäcksanvändning VV Regioner 2008/ Spårdjup pga slitage Objekt 5, Linje 4 Utveckling SPS-tal Infarterna i Stockholm: 1990: 6-10 g 1995: 4-6 g 1999: 2-4 g 2005: 5-8 g 2008: 5-12 g Vinter Vinter Mer trafik och lägre krav på slitstyrka

9 Asfaltdagen, Oslo Partikelproblem i Stockholms innerstad Hornsgatan: ÅDT: fordon Slitage: högst 1 mm/år SPS-tal: 2 g Ringvägen: ÅDT: fordon Slitage: högst 0,5 mm/år SPS-tal: 2 g Miljökvalitetsnormen (MKN ) för PM10 överskrids vid torr väderlek Från 1 januari 2010 har kommunen förbjudit dubbdäckstrafik

10 Kvalitet - beständighet Är situationen acceptabel nej Vad gör vi? Asfaltdagen, Oslo

11 Asfaltdagen, Oslo Bättre provningsmetoder behövs! Laboratorieprovning: Vintermetoden (saltlösning och frys-töväxling (VVMB-metod) SS-EN :2008 (ITSR, tillåter högre hålrumshalt) Filler-metoder Prall Styvhetsmodul Regelverk: Fältprovningar: Värmekamera Lasermätning DOR Höjda bindemedelshalter Lägre hålrumshalter Vidhäftningsmedel Bonus - Avdrag Seismik Georadar

12 Asfaltdagen, Oslo När, var, hur ska vi kontrollera färdigt lager? Borrkärnor eller heltäckande mätning

13 Asfaltdagen, Oslo Synpunkter på provning av borrkärnor från väg Slutprodukt som ska kontrolleras för att se om den uppfyller ställda krav, viktigt för reglering av avdrag Slumpmässig provtagning av prov per kvadratmeter yta eller mängd massa Många faktorer kan påverka asfaltlagrets kvalitet Svårt kvantifiera orsaker till avvikelser Prov får olika tjocklek Stor spridning mellan provpunkter och enskilda prov Relativt få prov per yta om variationerna i asfaltmaterialen är betydande Provtagning och provberedning är inte kvalitetssäkrat Kostnadskrävande Arbetsmiljöproblem Europastandarder kan ej användas

14 Homogenitetsmätningar - metoder Asfaltdagen, Oslo Värmekamera Laser Georadar DOR Seismik Temperatur Textur Hålrum, tjocklek Skrymdensitet Styvhet, tjocklek

15 Asfaltdagen, Oslo Vad är fördelen med fältbaserade, heltäckande mätningar av asfaltlager Heltäckande kontroll av homogenitet, temperatur, packning, hålrumshalt, lagertjocklek, styvhet, friktion, buller, mm Produktionskontroll, produktionsstyrning Kvalitetskontroll, inventering, skadeutredning, funktionskrav etc. Nackdelen kan vara precisionen

16 Lasermätning - Textur Insamling med mätbil Högfrekventa laserkameror samlar värden varje millimeter i normal trafikhastighet Textur mäts i tre linjer höger och vänster hjulspår samt mitt emellan dessa MPD (Mean Profile Depth) Asfaltdagen, Oslo Bilder: Ramböll 2.5 MPD V MPD M MPD H 2.0 MPD (mm) Distans (m) Utvecklingsprojekt pågår metod till slutet av året

17 Asfaltdagen, Oslo DOR (Density On Run) Mäter beläggningens densitet med rullande isotopmätare Bra parameter (densitet) Yttäckande Låg mäthastighet (0.9 km/h) Mindre bra repeterbarhet på korta sträckor Korrelation mellan DOR och MPD Bilder: Ramböll

18 Asfaltdagen, Oslo Georadar (GPR, dielektriskt värde) Hålrumshalt och lagertjocklek Kalibrering mot borrkärnor Svårt mäta tunna lager, total beläggningstjocklek okej Mer för inventering av äldre vägar För dålig precision på hålrumshalt vid kvalitetskontroll? Bilder: Svante Johansson, Travecon

19 Asfaltdagen, Oslo Åtgärder för att förhindra separationer Värmekamera Shuttle Buggy Bild: Håkan Jonsson, SSTdv

20 Asfaltdagen, Oslo Seismik - Ljudvågor Dynamisk styvhetsmodul Lagertjocklek Homogenitet Verifiering vi byggande Länk mellan design-lab-fält Enkel och billig utrustning Accelerometer Datainsamling Hammare Bilder: Nils Ryden, Peab

21 Asfaltdagen, Oslo Värmekamera - riskarea IR-kamera (linjescanner) Riskandel (riskarea) Riskarea är en yta som har temperaturen understigande flytande medelvärde med mer än 10 % Flytande medelvärde per scanrad med läggaren i rörelse i 30 min Bonussystem (+ 7 till 5 kr/m², brytpunkt riskandel 5 %) Riskandelen ytor har minskat successivt år från år Produktions- och kvalitetskontroll Vägledning för provtagningspunkt Bilder: Conny Andersson CAkonsult

22 Asfaltdagen, Oslo Värmekamera - produktionsstyrning

23 Asfaltdagen, Oslo Vision krav och kontroll (1) Insatsmaterial (2+ certifiering, standarder) Tillverkningskontroll (2+ certifiering, standarder) Tillsatsmedel Gott om metoder finns Hur kontrollerar vi tillsatsmedel?

24 Vision krav och kontroll (2) Asfaltdagen, Oslo Provning - Asfaltmassa Utläggning och färdig beläggning Kornkurva, bindemedelshalt, hålrumshalt, mjukpunktsförändring ITSR, Prall, stabilitet, etc. Provberedning viktigt Standarder, ackreditering av lab. Gott om metoder finns Stickprovskontroll viktigt Värmekamera (större vägar) Lasermätning - homogenitet Kontroll av packning Borrkärna hålrumshalt, tjocklek, packningsgrad Hur kontrollerar vi klistringen?

25 Tack för uppmärksamheten! Asfaltdagen, Oslo

Kall och halvvarm återvinning

Kall och halvvarm återvinning VTI notat 1 21 VTI notat 1-21 Kall och halvvarm återvinning av asfalt i verk Del 1 Laboratorieprovning Författare FoU-enhet Projektnummer 6621 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Torbjörn Jacobson

Läs mer

Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten TRV 2011:094

Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten TRV 2011:094 Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten TRV 2011:094 Titel: Kontaktperson: Kenneth Lind Uppdragsansvarig: Per Andersson Utgivningsdatum: 2011-06-30 Fastställt av: civt, ctvu Utgivare:

Läs mer

Uppföljning av provsträckor med ytbehandling som förseglats med Fog Seal 2010-2013

Uppföljning av provsträckor med ytbehandling som förseglats med Fog Seal 2010-2013 Utlåtande, Fog Seal av Y1 Uppföljning av provsträckor med ytbehandling som förseglats med Fog Seal 2010-2013 Del 1: Vägytemätning med laser Del 2: Våtfriktion Del 3: Okulär bedömning Av Nils-Gunnar Göransson

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Återvinning av asfalt

EXAMENSARBETE. Återvinning av asfalt EXAMENSARBETE 2009:161 CIV Återvinning av asfalt En utvärdering av återvinningsmetoder för asfalt vid Skanskas verk i regionerna syd och sydost Lenita Hellman Andreas Morgin Luleå tekniska universitet

Läs mer

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier VTI rapport 701 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier Mats Gustafsson Göran Blomqvist Per Jonsson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

-Vägprofiler, textur, friktion och säkerhet

-Vägprofiler, textur, friktion och säkerhet Vägkonstruktion och underhåll -Vägprofiler, textur, friktion och säkerhet Foto: Daniel Sjöholm, www.larm-soderhamn.se Foto: Mats Landerberg Civ Ing Johan Granlund Chef Vägteknik Vectura & Testförare Nokian

Läs mer

Obundna material. Inledning. E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning. ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel E Obundna material

Obundna material. Inledning. E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning. ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel E Obundna material ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 E E1 Obundna material Inledning E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning Detta kapitel omfattar krav som gäller vägens underbyggnad, dvs. terrassen och den del av vägkroppen

Läs mer

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck.

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. Landstingsstyrelsens förvaltning Miljö 2007-01-17 1 (7) Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. I SLL:s budget för 2006 fick LSF Miljö i uppdrag att utreda möjligheten

Läs mer

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING AVSÄNDARE: NCC ROADS, 405 14 GÖTEBORG Om något är fel på adressuppgifterna, ändra här tack! Namn: Företag: Adress: Postadress: Telefon: Klipp ur eller kopiera hela kupongen och faxa din korrigering tillsammans

Läs mer

Effekter av vinterdäck

Effekter av vinterdäck VTI rapport 543 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Effekter av vinterdäck En kunskapsöversikt Mats Gustafsson Carl Magnus Berglund Bertil Forsberg Inger Forsberg Sonja Forward Stefan Grudemo Ulf

Läs mer

Värdering av en modell för utmattningsberäkning av alternativa bundna bärlager

Värdering av en modell för utmattningsberäkning av alternativa bundna bärlager Värdering av en modell för utmattningsberäkning av alternativa bundna bärlager Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad TOMAS ADERSHED BOJA SEVIC Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

ROADS MARCUS HAR FULL KOLL PÅ VARJE SALVA /10. Göteborgs hamn vässar kraven på asfalt/6. Vägservice växer i Sverige/17. Nu kommer gröna anbud/13

ROADS MARCUS HAR FULL KOLL PÅ VARJE SALVA /10. Göteborgs hamn vässar kraven på asfalt/6. Vägservice växer i Sverige/17. Nu kommer gröna anbud/13 ROADS 2 2010 TIDNINGEN OM BALLAST, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE MARCUS HAR FULL KOLL PÅ VARJE SALVA /10 Göteborgs hamn vässar kraven på asfalt/6 Vägservice växer i Sverige/17 Nu kommer gröna anbud/13 Landets

Läs mer

Presentation Kenneth Lind. Disposition

Presentation Kenneth Lind. Disposition Trafikverkets regelverk Presentation Kenneth Lind Kenneth Lind Investering Avdelning Teknik och miljö Enhet Vägteknik Metoddagen Solna 2013 02 07 2 2013-02-07 Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö/

Läs mer

ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER

ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER ASKBLANDNINGAR I ANLÄGGNINGSPROCESSER Användning av askblandningar vid: Provväg och täckning av tipp Utskriven: 2002-01-10 k:\81_2\810582\eu-rapport\eu\slutrapport\eu-rapport (2003-03-24).doc SCANDIACONSULT

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Per Hallgren Sammanfattning Säkra vägar i ett nytt klimat Den pågående klimatförändringen innebär i mellersta norrland varmare vintrar, mer nederbörd,

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

RAPPORT Underhålls- och reinvesteringsbehov 2013-2022 Banöverbyggnad

RAPPORT Underhålls- och reinvesteringsbehov 2013-2022 Banöverbyggnad RAPPORT Underhålls- och reinvesteringsbehov 213-222 Banöverbyggnad Behovsutredning underhåll och reinvestering järnväg Diarienummer: TRV 213/183 Ballastrening av spårväxel i Västra Torup Ingår i PIA-projektets

Läs mer

Undersökning av bitumen från asfalt med hjälp av dynamisk skjuvreometer, DSR

Undersökning av bitumen från asfalt med hjälp av dynamisk skjuvreometer, DSR Undersökning av bitumen från asfalt med hjälp av dynamisk skjuvreometer, DSR - Utveckling av mätteknik och jämförande bitumenstudier christoffer andersson-pajtim sulejmani teknik och samhälle LTH Lunds

Läs mer

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden.

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Viktigt att tänka på när du ska upphandla olika typer av modulbyggnader Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Vänd dig till Flexator om du vill... leasa över längre tid kunna påverka utformningen

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Malmö valde tunnskikt

Malmö valde tunnskikt Nr 2 2011 Malmö valde tunnskikt Vi har använt ett mycket flexibelt bindemedel med polymermodifiering i både bindlager och slitlager. Lars-Bertil Olsson, Skanska Remixing är resurssnålt, kostnadseffektivt

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 1 (7) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14 Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 Plats: Hjortviken, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström

Läs mer

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2 - Beräkningar och förklaringar Fotomontage Fotomontagen har

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer