2013 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec"

Transkript

1 1

2 2 Innehåll Översikt... 4 Single Master of Operations... 5 Översikt Single Master of Operations... 6 Vilka finns?... 7 Forest... 8 Domänen... 9 Schema Master Indexering och replikering till Global Catalog Schema Modifiera Schema Flytta rollen Schema snap-in Schema snap-in (forts.) Domain Naming Master Flytta rollen AD Domains and Trusts RID PDC Emulator Infrastructure Master Infrastructure Master (forts.) Flytta rollerna Flytta rollerna (forts.) Demo Flytta roller Global Catalog Översikt Global Catalog Plats för Global Catalog Att tänka på Global Catalog Demo - Placera Global Catalog Avancerad administration Översikt Avancerad administration Återställa objekt AD Recycle Bin Ntdsutil... 36

3 3 Snapshot Fine Grained Password Policy Exempel på Fine Grained Password Policy Password Settings Container Övning Administration av Active Directory Repetitionsfrågor... 56

4 4 Översikt Single Master of Operations Global Catalog Avancerad administration

5 5 Single Master of Operations

6 6 Översikt Single Master of Operations Vilka finns? Flytt via de grafiska verktygen Att tänka på

7 7 Vilka finns? Forest Unika i Forest. Domänen Unika i domänen.

8 8 Forest Schema Master Domain Naming Master

9 9 Domänen RID PDC Emulator Infrastructure Master

10 10 Schema Master Kontrollerar Domänkontrollant som kontrollerar schema. Katalogdatabasen I Schema finns alla objekt, attribut och regelverk knutna till katalogdatabasen. Alla Kontrollerar alla uppdatering och modifieringar.

11 11 Indexering och replikering till Global Catalog Indexering Varje objekt kan markeras för indexering. Replikering Objekt eller attribut kan markeras för replikering till Global Catalog

12 12 Schema Beskrivning Innehåller beskrivning för klasser och dess attribut. Varje klass För varje klass, finns beskrivning vilka attribut som är tvingande och vilka attribut som är tillval. Ett ställe Objekt och attribut lagras bara på ett ställe. Unik identifierare Varje objekt eller attribut har unik identifierar i Schema.

13 13 Modifiera Schema Grafiskt verktyg Modifiera schema kan göras med Schema snap-in, som är ett grafiskt verktyg. Verktyget finns normalt inte efter installation,.ddl-fil för verktyget måste registreras. Öppna kommandopromten som administratör, skriv in följande kommando: regsvr32 schmmgmt.dll klicka på Enter. Sedan får du skapa egen konsol, via verktyget MMC. Snap-in finns inte med i Server Manger Tools. Andra metoder Andra metoder är att göra detta via script. Schema Admins För att kunna modifiera Schema, måste användaren vara medlem i Schema Admins-

14 14 Flytta rollen Schema snap-in Flytta rollen kan göras via Schema snap-in. ntdsutil Det går även att flytta med ntdsutil.

15 15 Schema snap-in Registrera Registrera snap-in. Medlem Vara medlem i Schema Admins.

16 16 Schema snap-in (forts.)

17 17 Domain Naming Master Namngivningen Är ansvarig för namngivningen i katalogtjänsten. Skriva till Enda som kan skriva till en del som kallas för partition. Root domänen Finns i root domänen.

18 18 Flytta rollen AD Domains and Trusts Flytta rollen kan göras via AD Domains and Trusts. ntdsutil Det går även att flytta med ntdsutil.

19 19 AD Domains and Trusts

20 20 RID Relativ ID Master Sekvens Tilldelar sekvens av ID till sig själv och till andra domänkontrollanter i domänen. Del av RID är en del av SID:en. Unikt RID är unikt för varje objekt.

21 21 PDC Emulator Synkronisering Synkronisering av lösenordsförändringar. Group Policy Group Policy, DFS. Tidsstyrning PDC Emulator är tidsserver i katalogtjänsten. Flera domäner, då är det den första PDC Emulatorn som är huvudtidsserver.

22 22 Infrastructure Master Ansvarig Ansvarig för uppdatering av objekt från en domän till en annan. Jämför Jämför information med den information som finns i Global Catalog. Uppdatering Begär uppdatering ifrån Global Catalog. Replikera Kommer sedan att replikera ut uppdateringarna till sina partners.

23 23 Infrastructure Master (forts.) Förändringar Uppdaterar eventuella förändringar i gruppmedlemskap.

24 24 Flytta rollerna AD Users and Computers Flytta rollen kan göras via AD Users and Computers. Ntdsutil Det går även att flytta med ntdsutil.

25 25 Flytta rollerna (forts.)

26 26 Demo Flytta roller

27 27 Global Catalog

28 28 Översikt Global Catalog Databas Sökbar databas över objekt i katalogtjänsten. I alla Kan söka efter objekt i alla domäner. Inloggning Används vid inloggning för eventuella medlemskap Universal Groups. Förändras Vad som finns i Global Catalog bestämms av Microsoft, men kan förändras av administratör.

29 29 Plats för Global Catalog Första Alltid första domänkontrollant som installeras. Installation Definieras vid installation av katalogtjänsten. Verktyget Via verktyget AD Site and Services.

30 30 Att tänka på Global Catalog Ha flera Fördel att ha flera, framförallt om Exchange 2010/2013 används. Ej på samma Ej på samma domänkontrollant som även innehar Infrastructure Master rollen. Nya objekt Nya objekt till Global Catalog, konfigureras via Schema.

31 31 Demo - Placera Global Catalog

32 32 Avancerad administration

33 33 Översikt Avancerad administration AD Recycle Bin Snapshot Fine Grained Password Policy

34 34 Återställa objekt AD Recycling Bin Ntdsutil Verktyget används oftast i samband med snapshot.

35 35 AD Recycle Bin AD Administrative Center Slås på via AD Administrative Center. Inte stängas av Väl påslagen, kan funktionen inte stängas av. Replikering Efter påslagning, vänta på att replikeringen har gjorts. Notering! Windows PowerShell:s kan också användas för denna åtgärd: Get-ADObject Filter 'Name Like "*test*"' IncludeDeletedObjects Restore-ADObject

36 36 Ntdsutil Starta Starta domänkontrollant i Directory Restore Mode. Återställ Återställ databas från säkerhetskopia. Hela Använd hela sökvägen till objektet. Montera Montera snapshot, för att lättare se objektets sökväg.

37 37 Snapshot Hela sökväg Används för att lättare se objektets hela sökväg. Kommando för att göra snapshot, via kommandopromten. Tänk på att öppna som administrator. ntdsutil <ENTER> snapshot <ENTER> activate instance ntds <ENTER> create <ENTER> Systemet kommer att returnera: Snapshot set {GUID} generated successfully.

38 38 Schemalägga Går att schemalägga. Monteras Snapshot måste monteras, för att informationen skall kunna ses. Görs via kommandopromten. Tänk på att öppna som administrator. Kommando för att montera snapshot: ntdsutil <ENTER> snapshot <ENTER> list all <ENTER> (för att se vilka ögonblicksbilder som finns) mount {GUID} <ENTER>

39 39 När kommandot har slutförts, kommer du se sökväg till den monterade ögonblicksbilden av din katalogdatabas. Denna katalog kan du se i filsystemet på domänkontrollanten. dsamain.exe Verktyget dsamain.exe används för att få åtkomst till snapshot. Kommando för att få åtkomst till snaphot, görs via kommandopromten. Tänk på att öppna som administrator. Exempel nedan, visar kommandot och sökvägen enligt föregående kommando. Dsamain /dbpath C:\$SNAP_ _VOLUMEC$\Windows\NTDS.dit /ldapport <ENTER> Viktigt att montera till annan port, än standardporten för LDAP 389.

40 40 Stäng inte ner fönstret! Verktyget AD Users and Computers används för att få åtkomst grafiskt till din monterade katalogdatabas. Starta verktyget, högerklicka på texten Active Directory Users and Computers, klicka på Change Domain Controller i dialogfönstret som kommer upp. I rutan <Type a Directory Server name[:port] here, skriv in: namnet på din domänkontrollant:51389, klicka på OK. Din ögonblicksbild av katalogdatabasen visas nu i AD Users and Computers.

41 41 Leta upp borttagit objekt, notera objektets hela sökväg. Denna sökväg används sedan om du vill återställa objektet med ntdsutil programvaran. När du är klar, stäng fönstret där du körde kommandot, anslutningen kommer att brytas. Avmontera snapshot, genom att öppna kommandopromt som administrator. Skriv in följande kommando: ntdsutil <ENTER> snapshot <ENTER> unmount {GUID} <ENTER> Andra LDAP-verktyg kan användas.

42 42 Fine Grained Password Policy Regelverk Används för att sätta olika regelverk vad det gäller lösenordet. Endast I tidigare versioner, endast möjligt att sätta på regel för domän. Kan sättas Kan sättas på användare och/eller grupp. Gruppen måste vara av typen Global. Funktionsnivå för domän måste vara minst Windows AD Administrative Center Görs via AD Administrative Center.

43 43 Exempel på Fine Grained Password Policy I tabellen ovan, är tre olika Fine Grained Password Policy definierade. Dessa konfigureras som sagt via AD Administrative Center. Fine Grained Password Policy benämns även som PSO (Password Settings Object). Expandera System och navigera till Password Settings Container.

44 44 Password Settings Container För att skapa ny regel, klicka på New under Tasks, välj Password Settings. Skriv in ett namn för din regel. Definiera ditt regelverk, tänk på att lämna utrymme för flera regler i värdet för Precedence. När du är klar med dina inställningar, knyt regel till grupp eller användare, genom att klicka på Add, under delfönstret Directly Applies To.

45 45 Klicka på OK, för att sätta konfigurationen. Notering! Kan även göra via Windows PowerShell: New-ADFineGrainedPasswordPolicy TestPswd - ComplexityEnabled:$true -LockoutDuration:"00:30:00" - LockoutObservationWindow:"00:30:00" - LockoutThreshold:"0" -MaxPasswordAge:"42.00:00:00" - MinPasswordAge:"1.00:00:00" -MinPasswordLength:"7" - PasswordHistoryCount:"24" -Precedence:"1" - ReversibleEncryptionEnabled:$false - ProtectedFromAccidentalDeletion:$true Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject TestPswd - Subjects group1 Värdet Precedence används vid eventuell konflikt, mellan flera regelverk. Exempel: Regel1 med Precedence satt till 10 Regel2 med Precedence satt till 20 Om båda reglerna är satta för användare, kommer användaren att få det regelverk som är definierat i Regel1, eftersom denna har det lägsta värdet för Precedence. Är det så att båda reglerna har samma värde i Precedence, kommer den regel som har det lägsta GUID:et som kommer att sättas. Fine Grained Password Policy, kan sättas på användare eller grupper. Kan inte sättas på organizational unit. Om administratören vill sätta på organizational unit, får en shadow group skapas. Dvs en grupp som innehåller de användare som finns i det specifika organizational unit. Fine Grained Password Policy kan inte sättas på datorer.

46 46 Övning Administration av Active Directory Övning 1: Flytta Schema Master Arbetsuppgift 1: Registrering av Schema Snap-in Steg 1: Starta och logga på EasecServer, som easec\administrator med lösenordet Pa$$w0rd. Steg 2: Sök efter cmd.exe, högerklicka först på cmd.exe välj därefter Run as Administrator. Steg 3: Skriv in följande kommando regsvr32 schmmgmt.dll, när du är klar klicka på Enter. Bekräfta meddelandet att schmmgmt.dll är registret genom att klicka på OK. Arbetsuppgift 2: Skapa konsol, ansluta och undersöka Schema

47 47 Steg 1: Starta mmc genom sökfunktionen, när verktyget att startat klicka på File Add/Remove Snap in. Välj Active Directory Schema, i listan över tillgängliga snap-ins. Klicka först på Add, därefter på OK. Steg 2: Expandera trädtrukturen, notera Object och Attributes. Leta upp och dubbelklicka på User object. I detail pane kan du se vilka attribut som finns knutna för användare. De flesta är av typen Optional, men det finns ett antal som är Mandatory. Bl a cn som står för Common Name. Steg 3: Under Attributes, leta upp och högerklicka på Assistent, i dialogrutan som dyker upp välj alternativet Properties. Steg 4: Lägg märke till att boxrutan till vänster om texten Replicate this attribute to the Global Catalog inte är ikryssad. Denna inställning som talar om för katalogtjänsten att replikera attributet till Global Catalog. Arbetsuppgift 3: Flytta Schema Master rollen Steg 1: Starta EasecDC2, logga på som easec\administrator med lösenordet Pa$$w0rd. Steg 2: Sök efter cmd.exe, högerklicka först på cmd.exe välj därefter Run as Administrator. Steg 3: Skriv in följande kommando regsvr32 schmmgmt.dll, när du är klar klicka på Enter. Bekräfta meddelandet att schmmgmt.dll är registret genom att klicka på OK. Steg 4: Starta mmc genom sökfunktionen, när verktyget att startat klicka på File Add/Remove Snap in. Välj Active Directory Schema, i listan över tillgängliga snap-ins. Klicka först på Add, därefter på OK. Steg 5: Högerklicka på Active Directory Schema, välj alternativet Change Active Directory Controller, välj EasecDC2 i listan över tillgängliga domänkntrollanter, klicka på OK, klicka på OK för att bekräfta informationsmeddelandet. Steg 6: Högerklicka på Active Directory Schema (easecdc2.easec.net), klicka på alternativet Operations Master.

48 48 Steg 7: I den övre rutan, notera att easecserver.easec.net är registrerat som nuvarande operations master, i den undre rutan finns easecdc2.easec.net noterat, klicka på Change för att flytta rollen, bekräfta genom att klicka på Yes att du vill flytta operations master. Klicka på OK för att bekräfta att rollen har flyttats. Klicka på Close ytterligare en gång för att stänga dialogfönstret. Steg 8: Högerklicka på Active Directory Schema, välj Operations Master i dialogfönstret som visas. Verifiera att easecdc2.easec.net är nuvarande ägare för operations master. Övning 2: Flytta RID Master och PDC Emulator Arbetsuppgift 1: Undersök vem som är nuvarande ägare till rollerna Steg 1: Logga på EasecServer, som easec\administrator med lösenordet Pa$$w0rd. Steg 2: Öppna Active Directory Users and Computers via Server Manager Tools. Steg 3: Högerklicka på easec.net, välj alternativet Operations Masters i dialogrutan som kommer upp. Steg 4: Notera vilken server som har rollerna RID Master och PDC Emulator. Klicka på Close för att stänga fönstret. Arbetsuppgift 2: Flytta RID Master och PDC Emulator Steg 1: Logga på EasecDC2 som easec\administrator med lösenordet Pa$$w0rd. Steg 2: Öppna Active Directory Users and Computers via Server Manager Tools.

49 49 Steg 3: Högerklicka på easec.net, välj alternativet Operations Masters i dialogrutan som kommer upp. Steg 4: Notera att i det övre fältet finns nuvarande ägare. Klicka på Change för att flytta rollen till EasecDC2.easec.net. Bekräfta att du vill flytta rollen, genom att klicka på Yes, klicka därefter på OK. Steg 5: Klicka på fliken PDC, gör om föregående steg. Steg 6: Verifiera att rollerna har flyttats! Arbetsuppgift 3: Flytta Domain Naming Master Steg 1: Logga på EasecDC2 som easec\administrator med lösenordet Pa$$w0rd. Steg 2: Öppna Active Directory Domains and Trusts via Server Manager Tools. Steg 3: Högerklicka på namnet för snap-in, klicka på alternativet Opererations Master i dialogrutan som dyker upp. Steg 4: Verifiera att easecserver.easec.net står som ägare för rollen. Klicka på Change, för att flytta rollen till easecdc2.easec.net. Klicka på yes för att bekräfta att du vill flytta, klicka på OK när flytten är klar. Klicka på Close för att stänga dialogfönstret. Övning 3: Slå på funktionen Recycle Bin och testa funktionen Arbetsuppgift 1: Slå på funktionen Steg 1: Starta och logga på EasecDC2, som easec\administrator med lösenordet Pa$$w0rd. Steg 2: Starta Active Directory Administrative Center, via Server Manager Tools.

50 50 Steg 3: Klicka på alternativet Enable Recycle Bin, du hittar alternativet under Tasks easec (local). I dialogfönstret Enable Recycle Bin Confirmation, klicka på OK. Klicka på OK i dialogfönstret Active DirectoryAdministrative Center. Arbetsuppgift 2: Testa funktionen Steg 1: I Active Directory Administrative Center, expandera Easec Marknadsavd. Högerklicka på användare Nisse Hult, klicka på alternativet Delete i dialogrutan som dyker upp. Steg 2: Expandera Deleted Objects, högerklicka på användare Nisse Hult, klicka på alternativet Restore i dialogrutan som dyker upp. Steg 3: Expandera Marknadsavd, verifiera att användaren är tillbaks. Steg 4: Stäng ner alla fönster. Övning 4: Att använda Fine Grained Password Policy Arbetsuppgift 1: Skapa Globalagrupper och skapa regler Steg 1: I Active Directory Administrative Center, expandera Easec Easec, i detta organizational unit skapa global grupp med namnet GGEasecAdmin. Skapa ytterligare globalgrupp med namnet GGEasecAnv, i samma organizational unit Steg 2: Expandera Easec System. Under System, klicka på Password Settings Container. Steg 3: Under Tasks (längst till höger), klicka på alternativet New Password Settings. Steg 4: Skriv in EasecAdmin i fältet för name, skriv 10 i fältet för Precedence, verifiera att boxrutan Enforce minimum password length är ikryssad.

51 51 Skriv in 10 i fältet för Minimum password length (characters), verifiera att boxrutan Enforce minimum password age är ibockad, skriv in 8 i fältet för User cannot change the password within. Bocka i boxrutan Enforce account lockout policy, skriv in 2 i fältet för Number of failed logon attempts allowed, kryssa i rutan till vänster om Until an administrator manually unlocks the account. Steg 5: Under Directly Applies To:, klicka på Add. Skriv in GGEasecAdmin, i fältet under Enter the object names to select, klicka på Check Names. Klicka på OK. Verifiera att du har samma konfiguration som bilden ovan. Klicka på OK. Steg 6: Under Tasks (längst till höger), klicka på alternativet New Password Settings. Steg 7: Skriv in EasecAnv i fältet för name, skriv 20 i fältet för Precedence, verifiera att boxrutan Enforce minimum password length är ikryssad. Skriv in 8 i fältet för Minimum password length (characters), verifiera att boxrutan Enforce minimum password age är ibockad, skriv in 3 i fältet för User cannot change the password within. Bocka i boxrutan Enforce account lockout policy, skriv in 3 i fältet för Number of failed logon attempts allowed, kryssa i rutan till vänster om For a duration of (mins):, skriv in 30 i fältet till höger för antal minuter.

52 52 Steg 5: Under Directly Applies To:, klicka på Add. Skriv in GGEasecAnv, i fältet under Enter the object names to select, klicka på Check Names. Klicka på OK. Verifiera att du har samma konfiguration som bilden ovan. Klicka på OK. Du skall nu ha två stycken Fine Grained Password Policy:s.

53 53 Arbetsuppgift 2: Skapa användare, tilldela dessa medlemskap i global grupp, testa Fine Grained Password Policy Steg 1: I Active Directory Administrative Center, expandera easec Easec. Högerklicka på organizational unit Easec, välj alternativet New User I dialogfönstret som kommer upp. Använd följande parametrar: First Name: Karl Last Name: Nilsson User UPN logon: KarlN Password: Pa$$w0rd Confirm Password: Pa$$w0rd Under sektionen Member of, klicka på Add. Skriv in GGEasecAdmin, i fältet under Enter the object names to select, klicka på Check Names. Klicka på OK. Klicka på OK. Steg 2: Högerklicka på organizational unit Easec, välj alternativet New User I dialogfönstret som kommer upp. Använd följande parametrar: First Name: Anders Last Name: Karlsson User UPN logon: AndersK Password: Pa$$w0rd Confirm Password: Pa$$w0rd Under sektionen Member of, klicka på Add. Skriv in GGEasecAnv, i fältet under Enter the object names to select, klicka på Check Names. Klicka på OK. Klicka på OK.

54 54 Steg 3: Starta virtuell maskin med namnet Klient1, logga på som easec\andersk, med lösenordet Pa$$w0rd. Klicka på OK, dvs att du vill ändra ditt lösenord. Skriv in Pa$$w0rd i fältet för Password, om detta inte redan är ifyllt. Skriv in kalle$ i fältet för New password, bekräfta lösenordet genom att skriva in samma lösenord i fältet under. Klicka på högerpil. Steg 4: Klicka på OK, skriv in Pa$$w0rd i fältet för Password, om detta inte redan är ifyllt. Skriv in Hemligt2 i fältet för New password, bekräfta lösenordet genom att skriva in samma lösenord i fältet under. Klicka på högerpil. Kan du byta lösenord och logga på? Steg 5: Logga av som AndersK. Logga på som easec\karln, med lösenordet Pa$$w0rd. Klicka på OK, dvs att du vill ändra ditt lösenord. Skriv in Pa$$w0rd i fältet för Password, om detta inte redan är ifyllt. Skriv in Hemligt2 i fältet för New password, bekräfta lösenordet genom att skriva in samma lösenord i fältet under. Klicka på högerpil. Steg 6: Klicka på OK, skriv in Pa$$w0rd i fältet för Password, om detta inte redan är ifyllt. Skriv in NisseHult19 i fältet för New password, bekräfta lösenordet genom att skriva in samma lösenord i fältet under. Klicka på högerpil.

55 55 Kan du byta lösenord och logga på?

56 56 Repetitionsfrågor 1) Vad måste göras för att kunna använda Recycle Bin för katalogtjänsten? 2) Vilket verktyg för att flytta RID Master?

57 57 3) Operation Masters, är olika roller eller funktioner för en domänkontrollant, vilka finns och på vilken nivå läggs dessa? 4) Vilket verktyg för att flytta Domain Naming Master? 5) Med vilka verktyg administreras Active Directory?

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Konfiguration av NAP VPN

Konfiguration av NAP VPN 1 Konfiguration av NAP VPN Detta behövs: 2 st servrar Windows 2012R2, EasecServer (192.168.10.10/24) och EasecDC2 (192.168.10.20/24). Active Directory easec.net, bägge servrarna är DC i denna domän. 1

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner Advoco NetPBX Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner 15 juli 2011 Konfiguration AS 734 94 Rev. A Sidan 2 av 6 Advoco Software AB Advoco erbjuder ett komplett, programvarubaserat telefonisystem för företag

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel För att logga in i en webbapplikation med hjälp av SITHS-kort och certifikat behöver webservern och applikationen konfigureras för hantering

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Allmänt...3 2.0 Översikt kontrollpanel...4 2.1 Desktop...5 2.2 Home...6 3.0 Domäninställningar...7 3.1 Ladda upp dina filer information om

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Windowsadministration I

Windowsadministration I NAMN: Betygsgränser: 3: 60% 4: 75% PERSONNUMMER: 5: 90% Windowsadministration I Lämna in svar på separata papper. Allmänt Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Skriv namn, personnummer samt

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel 2013-12- 17 2013 Jacob

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

e-line Kort- och Bankbetalning

e-line Kort- och Bankbetalning 2007-04-04 e-line Kort- och Bankbetalning Upplägg av Pageset och rapporter i e-line 3.40A (2007-04-04) Upplägg Vid Internetbetalning i PBS e-line sker all hantering av kreditkortsdata på DebiTechs server.

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

LATHUND PASSWORD SAFE. Författare: N. Eriksson Kurs: Datorer & Data från grunden, Mittuniversitetet Publ.datum: 100715

LATHUND PASSWORD SAFE. Författare: N. Eriksson Kurs: Datorer & Data från grunden, Mittuniversitetet Publ.datum: 100715 LATHUND PASSWORD SAFE Författare: N. Eriksson Kurs: Datorer & Data från grunden, Mittuniversitetet Publ.datum: 100715 Innehållsförteckning Kapitel 1 1.1 Password Safe enkel & säker hantering av lösenord...

Läs mer

IRONCAD KONFIGURATIONER

IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD har något som kallas för konfigurationer eller configurations på engelska. Det innebär att sammanställningar, parter och features i en och samma 3D-fil kan ha olika positioner

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 EPOST-TJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV EPOST-TJÄNST...3 2 EPOST-SERVER...6 2.1 KONFIGURERING AV EPOST-SERVER...6

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Installering Lockbee Exchangemodul... 3 2. Inställningar för ditt Impersonated konto med MS Exchange Server (2007 & 2010) Steg 1... 4 3. Att ansluta till Exchange... 7 3.1 Starta

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer