Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun"

Transkript

1 Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun

2 Snabbinformation I tabellen ser du en översikt över vilka olika insatser som utförs, vilka geografiska områden utförarna finns i samt om olika språk erbjuds. Utförare Insatser som utförs Vård- och omsorgsinsatser Larm Serviceinsatser Kommunala alternativet Hemtrevnad HomeMaid Team Assistans 24h Vård&Omsorg Seniorbolaget Omsorg Extramamman Utförs av Kommunala alternativet Utförs av Kommunala alternativet

3 Geografiska områden Olika språk där utföraren finns Centrum, Haga, Tuve Hemsjö Sollebrunn, Bjärke Personal som talar olika språk

4 Valet är ditt! I Alingsås kommun kan du som har beviljats hemtjänst välja vilka som ska utföra hjälpen i ditt hem. Det finns ett antal godkända utförare. Syftet är att ge dig möjlighet att välja och på så sätt uppnå det som för dig är kvalitet i hemtjänsten. Detta valfrihetssystem styrs av en lag som kom i januari 2008, Lag om Valfrihetssystem (LOV). Vad innebär hemtjänst? Hemtjänst innebär att hjälp och stöd ges i det egna hemmet. Hemtjänst kan vara servicetjänster, såsom städning, tvätt och inköp, eller vård- och omsorgsinsatser i form av personligt stöd eller hjälp. Man kan också få måltidsservice samt möjlighet att påkalla hjälp via ett trygghetslarm. Delegerad hemsjukvård är en del av omsorgen och innebär att vårdpersonal utför insatser på uppdrag av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården ligger dock kvar hos kommunen. Hur ansöker jag? För att få hemtjänst görs en ansökan hos kommunens biståndshandläggare. Ansökan görs av dig, god man eller någon annan som har fullmakt att föra din talan. Biståndshandläggaren gör en utredning och fattar därefter beslut. I beslutet anges vilken hjälp och stöd du kan få. Hur gör jag för att välja? Du som har fått ett beslut om hemtjänst gör ditt val genom att ta kontakt med biståndshandläggaren. Handläggaren sköter sedan kontakten med utföraren. Du kan byta utförare när du vill och hur många gånger du vill. Några av utförarna är endast godkända för att sköta servicetjänster, medan andra även är godkända för att utföra omsorg. Om du är beviljad hjälp med både service- och omsorgstjänster kan du välja en utförare som utför service och en annan som utför omsorg. Om du inte vill eller kan välja utförare får du automatiskt kommunens personal som utförare. Mellan klockan och är det alltid den kommunala nattpatrullen som ger hjälp och stöd.

5 Vad kostar det? Avgiften beror på hur stor din inkomst är och samma avgift gäller oavsett vilken utförare du väljer. Hur vet jag att utförarna håller bra kvalitet? Vård och äldreomsorgsnämnden i kommunen har det yttersta ansvaret för all hemtjänst som utförs. Nämnden har därför ställt upp ett antal krav som utförarna måste uppfylla för att bli godkända. Samtliga utförare följs regelbundet upp och ska redovisa hur de arbetar, exempelvis med kvalitet. Alla utförare ska arbeta utifrån nämndens uppsatta mål för verksamheten. All personal har samma krav gällande sekretess och tystnadsplikt. Tilläggstjänster/hushållstjänster Vissa utförare erbjuder tilläggstjänster som biståndshandläggaren inte fattar beslut om och som du själv betalar direkt till utföraren. Det kan vara aktuellt om du exempelvis vill ha hjälp med att klippa gräset, skotta snö eller annat. Du kan få skattereduktion för dessa tjänster med upp till halva beloppet. Vem kan man vända sig till med frågor? Kontakta kommunens biståndshandläggare, telefontid alla dagar via kommunens växel, telefon

6 Kommunala alternativet Verksamhetens mål och speciella inriktning Det kommunala alternativets hemtjänst erbjuder dig en god vård och omsorg. Vi gör det med ett gott bemötande och med respekt för din integritet. Vi kan tillsammans med dig hitta lösningar som gör att du i så hög grad som möjligt kan klara ditt dagliga liv. Vi erbjuder dig en kontaktperson, som tillsammans med dig gör en genomförandeplan för hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt. Ditt behov är vårt mål! Personal och kompetens inom företaget Du kan förvänta dig en personal som har dina behov i fokus. Personalen består av undersköterskor eller vårdbiträden med erfarenhet inom äldreomsorg. Det pågår en kontinuerlig kompetensutveckling hos personalen inom kommunens hemtjänst. Hemtjänst som utförs Servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar, helger och röda dagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Det kommunala alternativet erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ökad kvalitet utifrån de kvalitetsmål som nämnden antagit. Dina åsikter är värdefulla. Det ska vara lätt att lämna synpunkter. Gör det utifrån dina eller någon annans upplevelser. Du kan lämna såväl negativa som positiva synpunkter. Du kan framföra dem både muntligt och skriftligt. Vi har en speciell blankett som heter Hjälp oss att bli bättre, som vi kan lämna till dig.

7 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Enhetschefer Bjärke Yvonne Svensson Telefon: E-post: Centrum Frida Modén Telefon: E-post: Pernilla Brylander Telefon: E-post: Haga Andrea Berg (vikarie för Isabelle Hansson) Telefon: E-post: E-post: Alingsås kommun Vård och äldreomsorgsförvaltningen Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: Hemsida: Verksamhetsansvarig avdelningschef Sonny Dahl Telefon: E-post: Driftsform Offentlig verksamhet Tuve/Hemsjö Rickard Olsson Telefon: E-post: Anna Liljeblad (vikarie för Nese Zuberi) Telefon: E-post: E-post:

8 Hemtrevnad Verksamhetens mål och speciella inriktning Hemtrevnads verksamhetsidé är att erbjuda en kvalitativ och effektiv lösning, att erbjuda dem som erhållit hemtjänst valfrihet, som syftar till att vidareutveckla verksamheter och idéspridning inom vård och omsorg. Våra verksamhetsmål är att tillgodose äldres behov av vård, omsorg och service till en erkänt hög kvalitet. Verksamheten bygger på respekt och integritet för den enskilde, vilket skapar trygghet, värme och livskvalitet hos våra kunder och deras anhöriga. Våra anställda skall ges möjlighet till medinflytande, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Personal och kompetens inom företaget Undersköterskor och personal med lång erfarenhet från verksamhetsområdet. Hemtjänst som utförs Servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar, helger och röda dagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete Hemtrevnad har alltid fokus på kvalitetssäkring av verksamheten genom: att se den som en process i den dagliga driften ett uttalat och tydligt ansvar som löper genom hela organisationen utarbetade rutiner för verksamheten och för måluppföljning ett ingående arbete med kvalitetssäkring Kvalitetssystemet utgår alltid från den enskildes behov och önskemål och säkerställer att vårdkedjan och arbetsmomenten löper smidigt, att fel elimineras samt att rutiner ständigt utvecklas och förbättras.

9 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Lisbeth Plakk Telefon: E-post: Marie Hjortstam Sihvonen Telefon: E-post: Tilläggstjänster Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB erbjuder tilläggstjänster i form av privat städning, storstädning, flyttstädning, fönsterputs, trädgårdsskötsel, matlagning, ledsagning samt annan social tid. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB Göteborgsvägen Alingsås Telefon: Fax: Verksamhetsansvariga Lisbeth Plakk Telefon: E-post: Marie Hjortstam Sihvonen Telefon: E-post: VD Katarina Johansson Telefon: Mobil: E-post: Driftsform Aktiebolag

10 HomeMaid Verksamhetens mål och speciella inriktning Vi hjälper våra kunder utifrån deras egna behov och önskemål, enligt biståndsbeslut, till bättre livskvalitet. Kanske är livskvaliteten på ålderns höst något så enkelt som att bo kvar i sitt hem och rå om sig själv. Då matkassarna blir för tunga att bära hem och städningen omöjlig att klara på egen hand, känns vetskapen om att någon orkar och vill hjälpa till med de praktiska göromålen trygg. Personal och kompetens inom företaget Alla som arbetar i företaget genomgår en utbildning internt i företaget. Hemtjänst som utförs Servicetjänster som städning, tvätt, inköp samt post- och bankärenden. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs HomeMaid erbjuder tjänster i område Centrum, Haga och Tuve. Kvalitetsarbete HomeMaid är ett modernt tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för våra kunder. Med hög kompetens och servicegrad erbjuder vi kundanpassade lösningar för alla typer av hushållsnära tjänster och omsorg i hemmet. Vi utför kvalitetsmätningar och kundenkäter för att förbättra oss ytterligare i vårt arbete. Vår personal utbildas i vårt sedan länge utvecklade koncept. Vi finns i Alingsåsområdet flera gånger i veckan. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Telefon:

11 Tilläggstjänster Homemaid erbjuder dig att välja till den service du önskar utöver den som kommunen berättigar dig till, exempelvis storstädning, flyttstädning, strykning, fönsterputs, trädgårdsskötsel, kemtvätt, tvätt, mangling, avfrostning av frys, ugnsrengöring, ja alla tänkbara hushållsnära tjänster. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. HomeMaid Krokslätts Parkgata Mölndal Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Verksamhetsansvarig regionchef Anna Alphonce Telefon: Driftsform Aktiebolag

12 Team Assistans Verksamhetens mål och speciella inriktning Team Assistans är ett litet hemtjänstföretag i Alingsås. Genom att tillhandahålla service- och omsorgsinsatser, vill Team Assistans underlätta äldre och funktionshindrade personers liv och oberoende. Vi är måna om att de omsorgstjänster vi erbjuder utförs med respekt för personens vilja och integritet. Personal och kompetens inom företaget Vår personal är anställd utifrån att de har den kompetens som efterfrågas av varje enskild omsorgstagare/brukare. Många av våra anställda har utbildning till undersköterska, habiliteringspersonal, vårdbiträde eller har motsvarande erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Vår personal talar svenska, men vi har kompetens inom flera andra språk om så önskas. Hemtjänst som utförs Servicetjänster och vård- och omsorgsinsatser. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar, helger och röda dagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Team Assistans erbjuder tjänster i Hemsjö och centrala Alingsås. Kvalitetsarbete Team Assistans arbetar efter rutiner som följer Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och Socialtjänstlagen, SOL. Verksamheten följs kontinuerligt upp både internt och genom extern revision. Kvalitetsmål Att alla våra omsorgstagare ska vara nöjda och trygga med den insats vi ger Att alla våra omsorgstagare ska vara nöjda med den personal vi erbjuder Att alla våra omsorgstagare ska få ett gott bemötande av vår personal Att alla våra omsorgstagare ska få personal som har den kompetens som efterfrågas av respektive omsorgstagare Att alla våra omsorgstagare ska tycka att de har möjlighet att påverka insatsens innehåll och utformning Team Assistans personal bär namnbricka och har en säker nyckelhantering. Vi är mycket angelägna om att alla omsorgstagare och närstående får ett gott bemötande av vår personal.

13 Vi värdesätter alltid dina synpunkter och följer upp dem samt låter dem ligga till grund för vår verksamhetsutveckling. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Verksamhetschef Siv Rosén Telefon: Mobil: E-post: Tilläggstjänster Team Assistans erbjuder tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster. Exempel på insatser som räknas till hushållsnära tjänster; storstädning, fönsterputsning, barnpassning, hämta och lämna barn på förskola, hundvakt/hundpromenader samt övrig skötsel av husdjur, gå ärenden, matlagning, trädgårdsarbete, vädra kläder, piska mattor, putsa kristallkronor, promenader, följa med vid inköp, gräsklippning, snöskottning m.m. Team Assistans Telefon: Mobil: Fax: E-post: Hemsida: Verksamhetsansvarig Siv Rosén Telefon: Mobil: E-post: Planerare Anita Fransson Telefon: E-post: Driftsform Aktiebolag Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet.

14 24h Vård&Omsorg Verksamhetens mål och speciella inriktning 24h Vård&Omsorg är en verksamhet som inriktar sig på att leverera den bästa möjliga service till dig som kund. Vi arbetar för flexibilitet, ansvar och respekt och vi lägger stor vikt på att skapa ett fast och stabilt förtroende. Vi är ett familjeföretag med personal med god kompetens och utbildning. Vi är även flerspråkiga, svenska, kurdiska (sorani, kurmanji, badani), arabiska och farsi, vilket underlättar för kunder som inte har svenska i tal och skrift. Personal och kompetens inom företaget Undersköterskor och personal med lång erfarenhet från verksamhetsområdet. Hemtjänst som utförs Servicetjänster och vård- och omsorgsinsatser. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar, helger och röda dagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs 24h Vård&Omsorg erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete Vi sätter åtgärder bakom orden för att få saker att ske. Vi är stolta över våra dagliga insatser till våra kunder och har fokus på hög kvalitet. Vi arbetar för att öka tryggheten och kvaliteten i ditt egna hem. 24h Vård&Omsorg arbetar efter rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete och att kunden ska känna sig trygg och nöjd med våra insatser. Vi arbetar ständigt med förbättringsåtgärder och förebyggande åtgärder inom vår verksamhet.

15 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Shatila Saleh Mobil: E-post: Tilläggstjänster 24h Vård&Omsorg erbjuder tilläggstjänster i form av städning, storstädning, flyttstädning, fönsterputs, trädgårdsskötsel, tvätt och ledsagning samt sociala aktiviteter. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. 24h Vård&Omsorg Bolltorpsvägen Alingsås Telefon: Verksamhetschef Shatila Saleh Telefon: E-post: Driftsform Handelsbolag

16 Seniorbolaget Omsorg Verksamhetens mål och speciella inriktning Seniorbolaget Omsorg AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kvalificerade seniorer för servicetjänster inom kommunens hemtjänst. Syftet med den dagliga verksamheten är att bidra till personlig utveckling och delaktighet i samhället för våra kunder. Målsättningen är att låta egna behov, förutsättningar och intressen styra. Vårt mål med verksamheten är att tillhandahålla service till de kunder som väljer oss ur perspektivet att vi har äldre som hjälper äldre. Vår personal har erfarenhet från ett långt och rikt arbetsliv. Personal och kompetens inom företaget Ca 6 anställda. Ålders- och avtalspensionärer där flertalet har tidigare yrkeserfarenhet från hemtjänsten. Hemtjänst som utförs Servicetjänster som städning, tvätt, inköp samt post- och bankärenden. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Seniorbolaget Omsorg AB erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete Du som kund ska alltid ha bästa tänkbara service. Seniorbolaget Omsorg AB har ett väl utarbetat kvalitetsäkringssystem så att Du som kund alltid ska få bästa tänkbara service. En av de allra viktigaste bitarna i kvalitetssäkringssystemet tycker vi är kontinuitet och det jobbar vi med på så sätt att det alltid är samma person som kommer hem till dig och utför tjänsterna du är beviljad. Din egen kontaktperson. Vi arbetar också nära kommunen och dess personal och följer kommunens rutiner och vi uppdaterar oss hela tiden om de förändras.

17 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Kenneth Dämbäck Telefon: E-post: Tilläggstjänster Storstädning, fönsterputs, flyttstädning, ledsagning, gräsklippning, trädgårdsarbete, snickeri, matlagning, snöskottning. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. Seniorbolaget Omsorg AB Skutholmsvägen Rönnäng Telefon kontoret: Hemsidan: Verksamhetsansvarig regionchef Kenneth Dämbäck Telefon: E-post: Verksamhetschef/VD Henrik Bergeld Telefon: E-post: Driftsform Aktiebolag

18 Extramamman Verksamhetens mål och speciella inriktning Hos oss på Extramamman får varje brukare en egen personal. Det betyder att det alltid är samma person som kommer (undantag vid sjukdom). Vi värnar om våra brukares integritet och respekterar människors lika värde. Detta innebär att all personal har tystnadsplikt och alltid skall bemöta brukarens önskemål med respekt och prioritet. Vår personal bär också legitimation när de besöker sin brukare. Delaktighet är individuellt. Varje brukare har rätt att bestämma hur aktiv denne vill och kan vara. Så länge man kan och vill vara delaktig så är det positivt. Ibland är det skönt att ha någon som stöd. Personal och kompetens inom företaget Företrädesvis anställer vi lokala undersköterskor med erfarenhet från hemtjänst. Men eftersom vi anser att kompetens inom hemtjänsten präglas av personlig lämplighet strävar Extramamman efter att ha rätt person på rätt plats. Vi erbjuder exempelvis personal som talar olika språk, beroende på brukarens behov. Hemtjänst som utförs Servicetjänster som städning, tvätt, inköp samt post- och bankärenden. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Extramamman erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete En genomförandeplan görs med brukaren där önskemål och utförandet av önskade tjänster dokumenteras och följs upp enligt överenskommelser. Vi erbjuder också våra brukare att lämna in brukarenkäter, anonymt, två gånger per år. Allt för att finna förbättringsmöjligheter.

19 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Välkommen att kontakta oss, dygnet runt: tel Anna Danielsbacka Soldatängsvägen Karlsborg Tilläggstjänster Storstäd, fönsterputs, bakning, gå ut med hunden, kalas, trädgårdsskötsel, snöskottning, läxhjälp, barnpassning och avlastning. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. Extramamman Soldatängsvägen Karlsborg Telefon: Fax: Hemsida: Verksamhetsansvarig Anna Danielsbacka Telefon: E-post: Driftsform Enskild firma

20 Hemtjänsten finns till för dig som inte längre orkar med de vardagliga sysslorna i hemmet. Strävan är alltid att värme, trygghet och glädje ska genomsyra verksamheten. Vård och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9 våning 2 CS

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Mars 2015 Inledning Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande. Personer med nedsatta

Läs mer

Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget.

Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget. Att välja hemtjänstutförare Att välja hemtjänstutförare Du som har hemtjänst i Sundbyberg väljer själv vilken utförare som ska ta hand om din hemtjänst. Du kan även byta hemtjänstutförare när som helst.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo.

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Boo Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Anordnare i Älta. Boo

Anordnare i Älta. Boo Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Älta Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Val inom. Ledsagarservice. Godkända utförare i Uppsala kommun

Val inom. Ledsagarservice. Godkända utförare i Uppsala kommun Val inom Ledsagarservice Godkända utförare i Uppsala kommun Utförarkatalog senast ändrad 25 juni 2015 Det här innebär eget val Uppsala kommun har så kallat eget val inom ledsagarservice. Det innebär att

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Vem har möjlighet att välja utförare? Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna valet av utförare. Vad innebär

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer