Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun"

Transkript

1 Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun

2 Snabbinformation I tabellen ser du en översikt över vilka olika insatser som utförs, vilka geografiska områden utförarna finns i samt om olika språk erbjuds. Utförare Insatser som utförs Vård- och omsorgsinsatser Larm Serviceinsatser Kommunala alternativet Hemtrevnad HomeMaid Team Assistans 24h Vård&Omsorg Seniorbolaget Omsorg Extramamman Utförs av Kommunala alternativet Utförs av Kommunala alternativet

3 Geografiska områden Olika språk där utföraren finns Centrum, Haga, Tuve Hemsjö Sollebrunn, Bjärke Personal som talar olika språk

4 Valet är ditt! I Alingsås kommun kan du som har beviljats hemtjänst välja vilka som ska utföra hjälpen i ditt hem. Det finns ett antal godkända utförare. Syftet är att ge dig möjlighet att välja och på så sätt uppnå det som för dig är kvalitet i hemtjänsten. Detta valfrihetssystem styrs av en lag som kom i januari 2008, Lag om Valfrihetssystem (LOV). Vad innebär hemtjänst? Hemtjänst innebär att hjälp och stöd ges i det egna hemmet. Hemtjänst kan vara servicetjänster, såsom städning, tvätt och inköp, eller vård- och omsorgsinsatser i form av personligt stöd eller hjälp. Man kan också få måltidsservice samt möjlighet att påkalla hjälp via ett trygghetslarm. Delegerad hemsjukvård är en del av omsorgen och innebär att vårdpersonal utför insatser på uppdrag av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården ligger dock kvar hos kommunen. Hur ansöker jag? För att få hemtjänst görs en ansökan hos kommunens biståndshandläggare. Ansökan görs av dig, god man eller någon annan som har fullmakt att föra din talan. Biståndshandläggaren gör en utredning och fattar därefter beslut. I beslutet anges vilken hjälp och stöd du kan få. Hur gör jag för att välja? Du som har fått ett beslut om hemtjänst gör ditt val genom att ta kontakt med biståndshandläggaren. Handläggaren sköter sedan kontakten med utföraren. Du kan byta utförare när du vill och hur många gånger du vill. Några av utförarna är endast godkända för att sköta servicetjänster, medan andra även är godkända för att utföra omsorg. Om du är beviljad hjälp med både service- och omsorgstjänster kan du välja en utförare som utför service och en annan som utför omsorg. Om du inte vill eller kan välja utförare får du automatiskt kommunens personal som utförare. Mellan klockan och är det alltid den kommunala nattpatrullen som ger hjälp och stöd.

5 Vad kostar det? Avgiften beror på hur stor din inkomst är och samma avgift gäller oavsett vilken utförare du väljer. Hur vet jag att utförarna håller bra kvalitet? Vård och äldreomsorgsnämnden i kommunen har det yttersta ansvaret för all hemtjänst som utförs. Nämnden har därför ställt upp ett antal krav som utförarna måste uppfylla för att bli godkända. Samtliga utförare följs regelbundet upp och ska redovisa hur de arbetar, exempelvis med kvalitet. Alla utförare ska arbeta utifrån nämndens uppsatta mål för verksamheten. All personal har samma krav gällande sekretess och tystnadsplikt. Tilläggstjänster/hushållstjänster Vissa utförare erbjuder tilläggstjänster som biståndshandläggaren inte fattar beslut om och som du själv betalar direkt till utföraren. Det kan vara aktuellt om du exempelvis vill ha hjälp med att klippa gräset, skotta snö eller annat. Du kan få skattereduktion för dessa tjänster med upp till halva beloppet. Vem kan man vända sig till med frågor? Kontakta kommunens biståndshandläggare, telefontid alla dagar via kommunens växel, telefon

6 Kommunala alternativet Verksamhetens mål och speciella inriktning Det kommunala alternativets hemtjänst erbjuder dig en god vård och omsorg. Vi gör det med ett gott bemötande och med respekt för din integritet. Vi kan tillsammans med dig hitta lösningar som gör att du i så hög grad som möjligt kan klara ditt dagliga liv. Vi erbjuder dig en kontaktperson, som tillsammans med dig gör en genomförandeplan för hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt. Ditt behov är vårt mål! Personal och kompetens inom företaget Du kan förvänta dig en personal som har dina behov i fokus. Personalen består av undersköterskor eller vårdbiträden med erfarenhet inom äldreomsorg. Det pågår en kontinuerlig kompetensutveckling hos personalen inom kommunens hemtjänst. Hemtjänst som utförs Servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar, helger och röda dagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Det kommunala alternativet erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ökad kvalitet utifrån de kvalitetsmål som nämnden antagit. Dina åsikter är värdefulla. Det ska vara lätt att lämna synpunkter. Gör det utifrån dina eller någon annans upplevelser. Du kan lämna såväl negativa som positiva synpunkter. Du kan framföra dem både muntligt och skriftligt. Vi har en speciell blankett som heter Hjälp oss att bli bättre, som vi kan lämna till dig.

7 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Enhetschefer Bjärke Yvonne Svensson Telefon: E-post: Centrum Frida Modén Telefon: E-post: Pernilla Brylander Telefon: E-post: Haga Andrea Berg (vikarie för Isabelle Hansson) Telefon: E-post: E-post: Alingsås kommun Vård och äldreomsorgsförvaltningen Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: Hemsida: Verksamhetsansvarig avdelningschef Sonny Dahl Telefon: E-post: Driftsform Offentlig verksamhet Tuve/Hemsjö Rickard Olsson Telefon: E-post: Anna Liljeblad (vikarie för Nese Zuberi) Telefon: E-post: E-post:

8 Hemtrevnad Verksamhetens mål och speciella inriktning Hemtrevnads verksamhetsidé är att erbjuda en kvalitativ och effektiv lösning, att erbjuda dem som erhållit hemtjänst valfrihet, som syftar till att vidareutveckla verksamheter och idéspridning inom vård och omsorg. Våra verksamhetsmål är att tillgodose äldres behov av vård, omsorg och service till en erkänt hög kvalitet. Verksamheten bygger på respekt och integritet för den enskilde, vilket skapar trygghet, värme och livskvalitet hos våra kunder och deras anhöriga. Våra anställda skall ges möjlighet till medinflytande, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Personal och kompetens inom företaget Undersköterskor och personal med lång erfarenhet från verksamhetsområdet. Hemtjänst som utförs Servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar, helger och röda dagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete Hemtrevnad har alltid fokus på kvalitetssäkring av verksamheten genom: att se den som en process i den dagliga driften ett uttalat och tydligt ansvar som löper genom hela organisationen utarbetade rutiner för verksamheten och för måluppföljning ett ingående arbete med kvalitetssäkring Kvalitetssystemet utgår alltid från den enskildes behov och önskemål och säkerställer att vårdkedjan och arbetsmomenten löper smidigt, att fel elimineras samt att rutiner ständigt utvecklas och förbättras.

9 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Lisbeth Plakk Telefon: E-post: Marie Hjortstam Sihvonen Telefon: E-post: Tilläggstjänster Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB erbjuder tilläggstjänster i form av privat städning, storstädning, flyttstädning, fönsterputs, trädgårdsskötsel, matlagning, ledsagning samt annan social tid. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB Göteborgsvägen Alingsås Telefon: Fax: Verksamhetsansvariga Lisbeth Plakk Telefon: E-post: Marie Hjortstam Sihvonen Telefon: E-post: VD Katarina Johansson Telefon: Mobil: E-post: Driftsform Aktiebolag

10 HomeMaid Verksamhetens mål och speciella inriktning Vi hjälper våra kunder utifrån deras egna behov och önskemål, enligt biståndsbeslut, till bättre livskvalitet. Kanske är livskvaliteten på ålderns höst något så enkelt som att bo kvar i sitt hem och rå om sig själv. Då matkassarna blir för tunga att bära hem och städningen omöjlig att klara på egen hand, känns vetskapen om att någon orkar och vill hjälpa till med de praktiska göromålen trygg. Personal och kompetens inom företaget Alla som arbetar i företaget genomgår en utbildning internt i företaget. Hemtjänst som utförs Servicetjänster som städning, tvätt, inköp samt post- och bankärenden. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs HomeMaid erbjuder tjänster i område Centrum, Haga och Tuve. Kvalitetsarbete HomeMaid är ett modernt tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för våra kunder. Med hög kompetens och servicegrad erbjuder vi kundanpassade lösningar för alla typer av hushållsnära tjänster och omsorg i hemmet. Vi utför kvalitetsmätningar och kundenkäter för att förbättra oss ytterligare i vårt arbete. Vår personal utbildas i vårt sedan länge utvecklade koncept. Vi finns i Alingsåsområdet flera gånger i veckan. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Telefon:

11 Tilläggstjänster Homemaid erbjuder dig att välja till den service du önskar utöver den som kommunen berättigar dig till, exempelvis storstädning, flyttstädning, strykning, fönsterputs, trädgårdsskötsel, kemtvätt, tvätt, mangling, avfrostning av frys, ugnsrengöring, ja alla tänkbara hushållsnära tjänster. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. HomeMaid Krokslätts Parkgata Mölndal Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Verksamhetsansvarig regionchef Anna Alphonce Telefon: Driftsform Aktiebolag

12 Team Assistans Verksamhetens mål och speciella inriktning Team Assistans är ett litet hemtjänstföretag i Alingsås. Genom att tillhandahålla service- och omsorgsinsatser, vill Team Assistans underlätta äldre och funktionshindrade personers liv och oberoende. Vi är måna om att de omsorgstjänster vi erbjuder utförs med respekt för personens vilja och integritet. Personal och kompetens inom företaget Vår personal är anställd utifrån att de har den kompetens som efterfrågas av varje enskild omsorgstagare/brukare. Många av våra anställda har utbildning till undersköterska, habiliteringspersonal, vårdbiträde eller har motsvarande erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Vår personal talar svenska, men vi har kompetens inom flera andra språk om så önskas. Hemtjänst som utförs Servicetjänster och vård- och omsorgsinsatser. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar, helger och röda dagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Team Assistans erbjuder tjänster i Hemsjö och centrala Alingsås. Kvalitetsarbete Team Assistans arbetar efter rutiner som följer Hälso- och sjukvårdslagen, HSL och Socialtjänstlagen, SOL. Verksamheten följs kontinuerligt upp både internt och genom extern revision. Kvalitetsmål Att alla våra omsorgstagare ska vara nöjda och trygga med den insats vi ger Att alla våra omsorgstagare ska vara nöjda med den personal vi erbjuder Att alla våra omsorgstagare ska få ett gott bemötande av vår personal Att alla våra omsorgstagare ska få personal som har den kompetens som efterfrågas av respektive omsorgstagare Att alla våra omsorgstagare ska tycka att de har möjlighet att påverka insatsens innehåll och utformning Team Assistans personal bär namnbricka och har en säker nyckelhantering. Vi är mycket angelägna om att alla omsorgstagare och närstående får ett gott bemötande av vår personal.

13 Vi värdesätter alltid dina synpunkter och följer upp dem samt låter dem ligga till grund för vår verksamhetsutveckling. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Verksamhetschef Siv Rosén Telefon: Mobil: E-post: Tilläggstjänster Team Assistans erbjuder tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster. Exempel på insatser som räknas till hushållsnära tjänster; storstädning, fönsterputsning, barnpassning, hämta och lämna barn på förskola, hundvakt/hundpromenader samt övrig skötsel av husdjur, gå ärenden, matlagning, trädgårdsarbete, vädra kläder, piska mattor, putsa kristallkronor, promenader, följa med vid inköp, gräsklippning, snöskottning m.m. Team Assistans Telefon: Mobil: Fax: E-post: Hemsida: Verksamhetsansvarig Siv Rosén Telefon: Mobil: E-post: Planerare Anita Fransson Telefon: E-post: Driftsform Aktiebolag Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet.

14 24h Vård&Omsorg Verksamhetens mål och speciella inriktning 24h Vård&Omsorg är en verksamhet som inriktar sig på att leverera den bästa möjliga service till dig som kund. Vi arbetar för flexibilitet, ansvar och respekt och vi lägger stor vikt på att skapa ett fast och stabilt förtroende. Vi är ett familjeföretag med personal med god kompetens och utbildning. Vi är även flerspråkiga, svenska, kurdiska (sorani, kurmanji, badani), arabiska och farsi, vilket underlättar för kunder som inte har svenska i tal och skrift. Personal och kompetens inom företaget Undersköterskor och personal med lång erfarenhet från verksamhetsområdet. Hemtjänst som utförs Servicetjänster och vård- och omsorgsinsatser. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar, helger och röda dagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs 24h Vård&Omsorg erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete Vi sätter åtgärder bakom orden för att få saker att ske. Vi är stolta över våra dagliga insatser till våra kunder och har fokus på hög kvalitet. Vi arbetar för att öka tryggheten och kvaliteten i ditt egna hem. 24h Vård&Omsorg arbetar efter rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete och att kunden ska känna sig trygg och nöjd med våra insatser. Vi arbetar ständigt med förbättringsåtgärder och förebyggande åtgärder inom vår verksamhet.

15 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Shatila Saleh Mobil: E-post: Tilläggstjänster 24h Vård&Omsorg erbjuder tilläggstjänster i form av städning, storstädning, flyttstädning, fönsterputs, trädgårdsskötsel, tvätt och ledsagning samt sociala aktiviteter. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. 24h Vård&Omsorg Bolltorpsvägen Alingsås Telefon: Verksamhetschef Shatila Saleh Telefon: E-post: Driftsform Handelsbolag

16 Seniorbolaget Omsorg Verksamhetens mål och speciella inriktning Seniorbolaget Omsorg AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kvalificerade seniorer för servicetjänster inom kommunens hemtjänst. Syftet med den dagliga verksamheten är att bidra till personlig utveckling och delaktighet i samhället för våra kunder. Målsättningen är att låta egna behov, förutsättningar och intressen styra. Vårt mål med verksamheten är att tillhandahålla service till de kunder som väljer oss ur perspektivet att vi har äldre som hjälper äldre. Vår personal har erfarenhet från ett långt och rikt arbetsliv. Personal och kompetens inom företaget Ca 6 anställda. Ålders- och avtalspensionärer där flertalet har tidigare yrkeserfarenhet från hemtjänsten. Hemtjänst som utförs Servicetjänster som städning, tvätt, inköp samt post- och bankärenden. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Seniorbolaget Omsorg AB erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete Du som kund ska alltid ha bästa tänkbara service. Seniorbolaget Omsorg AB har ett väl utarbetat kvalitetsäkringssystem så att Du som kund alltid ska få bästa tänkbara service. En av de allra viktigaste bitarna i kvalitetssäkringssystemet tycker vi är kontinuitet och det jobbar vi med på så sätt att det alltid är samma person som kommer hem till dig och utför tjänsterna du är beviljad. Din egen kontaktperson. Vi arbetar också nära kommunen och dess personal och följer kommunens rutiner och vi uppdaterar oss hela tiden om de förändras.

17 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Kenneth Dämbäck Telefon: E-post: Tilläggstjänster Storstädning, fönsterputs, flyttstädning, ledsagning, gräsklippning, trädgårdsarbete, snickeri, matlagning, snöskottning. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. Seniorbolaget Omsorg AB Skutholmsvägen Rönnäng Telefon kontoret: Hemsidan: Verksamhetsansvarig regionchef Kenneth Dämbäck Telefon: E-post: Verksamhetschef/VD Henrik Bergeld Telefon: E-post: Driftsform Aktiebolag

18 Extramamman Verksamhetens mål och speciella inriktning Hos oss på Extramamman får varje brukare en egen personal. Det betyder att det alltid är samma person som kommer (undantag vid sjukdom). Vi värnar om våra brukares integritet och respekterar människors lika värde. Detta innebär att all personal har tystnadsplikt och alltid skall bemöta brukarens önskemål med respekt och prioritet. Vår personal bär också legitimation när de besöker sin brukare. Delaktighet är individuellt. Varje brukare har rätt att bestämma hur aktiv denne vill och kan vara. Så länge man kan och vill vara delaktig så är det positivt. Ibland är det skönt att ha någon som stöd. Personal och kompetens inom företaget Företrädesvis anställer vi lokala undersköterskor med erfarenhet från hemtjänst. Men eftersom vi anser att kompetens inom hemtjänsten präglas av personlig lämplighet strävar Extramamman efter att ha rätt person på rätt plats. Vi erbjuder exempelvis personal som talar olika språk, beroende på brukarens behov. Hemtjänst som utförs Servicetjänster som städning, tvätt, inköp samt post- och bankärenden. Tider då hemtjänst erbjuds alla vardagar. Geografiskt område där hemtjänst utförs Extramamman erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun. Kvalitetsarbete En genomförandeplan görs med brukaren där önskemål och utförandet av önskade tjänster dokumenteras och följs upp enligt överenskommelser. Vi erbjuder också våra brukare att lämna in brukarenkäter, anonymt, två gånger per år. Allt för att finna förbättringsmöjligheter.

19 Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter? Välkommen att kontakta oss, dygnet runt: tel Anna Danielsbacka Soldatängsvägen Karlsborg Tilläggstjänster Storstäd, fönsterputs, bakning, gå ut med hunden, kalas, trädgårdsskötsel, snöskottning, läxhjälp, barnpassning och avlastning. Du kan få skattereduktion, så kallar RUTavdrag, för dessa tjänster med upp till halva beloppet. Extramamman Soldatängsvägen Karlsborg Telefon: Fax: Hemsida: Verksamhetsansvarig Anna Danielsbacka Telefon: E-post: Driftsform Enskild firma

20 Hemtjänsten finns till för dig som inte längre orkar med de vardagliga sysslorna i hemmet. Strävan är alltid att värme, trygghet och glädje ska genomsyra verksamheten. Vård och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9 våning 2 CS

Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun

Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun Snabbinformation I tabellen ser du en översikt över vilka olika insatser som utförs, vilka geografiska områden utförarna finns samt eventuella

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har från den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

KUNDVALSKATALOG 2015

KUNDVALSKATALOG 2015 KUNDVALSKATALOG 2015 Kundval inom hemtjänsten Du som är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha av din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata utförare som godkänts som utförare.

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i oktober 2008 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fritt val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service

VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service 2016-10-11 VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service En presentation av de utförare som finns att välja på Vetlanda här växer människor och företag Val av utförare inom hemtjänst Alla som är beviljade

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT)

En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) En bättre vardag Hemtjänst (LOV) Hushållsnära tjänster (RUT) Hemtjänst (LOV) Pauliströms Service och Lokalvård AB är godkända utförare för LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Vi har LOV-avtal

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Vem har möjlighet att välja utförare? Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna valet av utförare. Vad innebär

Läs mer

KUNDVAL INOM HEMTJÄNST

KUNDVAL INOM HEMTJÄNST KUNDVAL INOM HEMTJÄNST Mostphotos Kundens fokus DU KAN VÄLJA UTFÖRARE AV TVÄTT & STÄD VAD INNEBÄR KUNDVAL INOM HEMTJÄNST? Du som redan har eller är i behov av hemtjänst kan välja vem som ska utföra vissa

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Huddinge kommuns hemtjänst!

Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! I Huddinge får alla hemtjänstkunder själva välja utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver hemtjänst

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Borgmästarens hemvård

Borgmästarens hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning Borgmästarens hemvård ger stöd och hjälp till ungefär 300 personer.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2016-10-11 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Storebro Städ Vimmerby

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Vård och omsorg. Välkommen till HEMTJÄNSTEN

Vård och omsorg. Välkommen till HEMTJÄNSTEN Vård och omsorg Välkommen till HEMTJÄNSTEN Hemtjänst Hemtjänsten i Vansbro kommun omfattar hjälp i hemmet med de insatser i ditt dagliga liv som Du behöver stöd eller hjälp med, på grund av sjukdom eller

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2016:

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2016: Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2016:197-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst. Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma och klara dig själv. Att

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten

Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Rutin 1 (5) 2012-11-28 Upprättande av genomförandeplan inom hemtjänsten Nationell värdegrund I Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) infördes den 1 januari 2011 en bestämmelse om en nationell värdegrund för

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren 2009-11-11 Johannelunds hemtjänst drivs av Aleris äldreomsorg. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och vår önskan med verksamheten är att göra vardagen enklare och mer innehållsrik för dig. Hos oss får

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer