Almedalen ur mitt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Almedalen 2015 - ur mitt perspektiv"

Transkript

1 Almedalen ur mitt perspektiv I detta dokument återger jag glimtar från seminarier som berör områdena kompetensförsörjning, vård och omsorg, utbildning, jämställdhet och mångfald. Linda Carlsson, processledare Vård- och omsorgscollege Örebro län 1

2 Plats för proffsen innovationer och nya styrformer i välfärden - Vision och Kommunal Annelie Nordström - ordförande Kommunal, Lena Micko - ordförande SKL, Veronica Karlsson ordförande Vision, Pernilla Baralt statssekreterare Socialdepartementet Skönsmons hemtjänst i Sundsvall ett framgångsexempel Vanguardmetoden, en variant av Lean. Metod i tre faser med nuvarande system, hur göra annorlunda och föra in nya arbetssätt succesivt. Kunderna involveras på ett helt annat sätt med fokus på kvalitet. Chefens roll förändras, från att fördela arbetet till att leda och inspirera, närvara fysiskt och i engagemang. Mer fokus på hur medarbetarna ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Politikerna i Sundsvall är eniga om att de ska arbete med den här metoden. Arbetet har resulterat i investeringar av elcyklar, mer kvalitetstid med kunden, bättre kontinuitet och medarbetarna känner att det är roligare på jobbet med utökat ansvar och större möjligheter att påverka. Läs mer i FOU-rapporten Det är de som är närmast verksamheten som vet bäst Lena Micko Vi har världens mest utvecklade äldreomsorg men vi behöver förvalta det Annelie Nordström Det är mycket en jämställdhetsfråga, det är orättvist som det är idag, resurser i kommunerna har fördelats utan vidare analys Pernilla Baralt 2

3 Ökat branschinflytande - så ser framtidens yrkesutbildning ut - LO Ann Georgsson - moderator, Kommunalarbetarförbundet, Pim van Dorpel - Vice ordförande Hotell- och Restaurangfacket, Peter Thomelius - utbildnings- och HR-chef, Visita, Lars Tullstedt - expert kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier, Amelie von Zweigbergk - utredare, Yrkesprogramutredningen Arbetsgivarna måste arbeta med attityder och värderingar. Inte okey att vissa mansdominerade branscher säger att kvinnor måste tåla deras jargong I våra direktiv står det att vi ska uppmuntra fler att starta yrkescollege. Samtidigt blir det märkligt om vi kommer med detta ovanifrån eftersom college startade underifrån. Vi vill att programråden ska få en starkare roll Vi tittar på hur vi kan skapa ett mer balanserat utbud vad gäller yrkesvux, så det inte bara blir vård Vi måste avdramatisera gymnasievalet för ungdomar, det finns möjlighet att byta karriär senare Amelie von Zweigbergk Vi behöver göra gymnasium och yrkesvux mer som en helhet, inte göra sådan stor åtskillnad Lars Tullstedt Vi måste kommunicera att yrkesprogram leder till jobb och att de är studieförberedande Jag skulle vilja att branscherna får vara med ute vid skolinspektioner, skapa större branschinflytande Peter Thomelius 3

4 Mångfald i vården hänger vårdgivarna med? - Ersta sjukhus, Helseplan Jan- Åke Zetterström - sjukhuschef, Ersta sjukhus, Yvonne Haglund Åkerlind - divisionschef Medicin Kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, Jan Eriksson - förvaltningschef, Skånes universitetssjukvård, Dag Gjesteby - expert hälso- och sjukvårdssystemet, Helseplan Consulting Patienten är idag mer aktiv än passiv. Vårdpersonalen fungerar mer som guider. Yvonne Haglund Åkerlind Brister i kontinuitet är den enskilt största patientsäkerhetsrisken Vi behöver arbeta mer uppsökande och proaktivt gentemot vissa patientgrupper. Till exempel vet vi att invandrare söker hjälp för sent, eller inte alls, även vid allvarliga sjukdomstillstånd. Vi skulle behöva anställa logistiker och andra professioner med vetenskaplig grund, som vi idag saknar inom vården Personcentrerad vård är nyckeln för att möte olikheter Jan Eriksson Vården är ofta stockkonservativ. Vi behöver integrera allt och alla i den vård som finns. Minoriteter kan idag få speciell vård det ska inte behövas! Vi arbetar med värdedialoger på våra arbetsplatser. Utifrån ett dilemma eller en frågeställning bjuder vi in chefer och politiker för att diskutera, det kan vara vad gör vi när patienten väljer bort en vårdpersonal, en läkare till exempel? Jan-Åke Zetterström Rapport från seminariet i Visby 29 juni

5 Så når vi ett jämställt arbetsliv - Unionen Anne-Marie Fransson - vice vd och förbundsdirektör, Almega och IT&Telekomföretagen, Peter Hellberg - 1:e vice ordförande, Unionen, Nyamko Sabuni - hållbarhetschef, ÅF, Per Schlingmann - prkonsult och författare, Pär Fors - senior vice president, CGI Det är jätteviktigt att arbeta med förebilder Könsblandning i arbetslivet är den viktigaste faktorn för ett jämställt samhälle Peter Hellberg Att få med högsta ledningen är det sätt att arbeta med dessa frågor Anne-Marie Fransson Bland privata tjänstemän finns det 8 % oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor Det finns en bild av IT-branschen som inte stämmer och det hindrar kvinnor att söka sig dit Per Schlingmann Vi vet att män som är chefer har svårare att ge kritik till kvinnor än till män. Det är ett problem eftersom kvinnliga medarbetare då inte får samma feedback som kan leda till möjligheter att förbättra hennes position på arbetsmarknaden. Nyamko Sabuni Man underskottar kulturens betydelse i de här frågorna, vi måste våga använda andra symboler och etablera en ny berättelse Pär Fors 5

6 Normkreativ snabbis - Rosa guiden Anna-Klara Bratt, journalist och chefredaktör Feministiskt perspektiv, Maria Niemi kommunikationsstrateg och VD Hyvää Kommunikation Det handlar om att fler ska känna sig sedda, tala till fler än de som faller innanför normen. Det är viktigt att ha med alla variationer, att till exempel istället för att skriva en fest för alla visa att det är en fest för alla. Jag försöker undvika uttryck som markerar avvikelser från normen, exempelvis damfotboll. Det är bättre att prata om det som om det är självklart annars befäster det bara att det är avvikande. Jag pratar hellre om normkreativitet, normkritik kan verka skrämmande Man pratar ofta om att marknadsföring ska sticka ut, men faktum är att det mesta håller sig inom normen och sticker ut på andra sätt Vad gäller kön har de flesta börjat tänka och HBTQ-frågan har kommit mer på senaste år. Däremot när det gäller funktionsvarianter finns det dålig kunskap och ointresse. Du ska inte behöva vara akademiker för att jobba med de här frågorna. Jag brukar undvika att prata om genus till exempel och istället prata om stereotyper. Det finns goda exempel på att normkritisk kommunikation lönar sig ekonomiskt. Exempelvis ökade Tele 2 sin omsättning genom sitt mångfaldsarbete. Maria Niemi 6

7 Löser yrkeshögskolan matchningsproblematiken? - Yrkeshögskoleförbundet Mia Liljestrand - Svenskt Näringsliv, Niklas Säwén - SSU, Ida Drougge - riksdagsledamot (M), Riksdagens Utbildningsutskott, Thomas Persson - generaldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Karin Wirdheim - ordförande, Yrkeshögskoleförbundet Jag skulle önska att näringslivet är mer kunniga inom YH Mia Liljestrand En arbetsmarknadspolitiks åtgärd är inte något fult Niklas Säwén YH behöver vara dubbelt så stor som den är idag. Det vi allra helst önskar är fler tillstånd och flera starter, expansion. Karin Wirdheim Den lokala och regionala förankringen är viktig Enig panel 7

8 Vad vill regeringen med vuxenutbildningen? - ViS (Vuxenutbildning i samverkan) Roger Mörtvik - statssekreterare, Utbildningsdepartementet, Annika Bergman - sakkunnig personalförsörjningen, Hudiksvalls kommun Ambitionen är en kraftig utökning av platser, framförallt till yrkesvux, men också till YH Det räcker inte med att bara skjuta till platser. Vi behöver bli bättre på syv och förbättra och individualisera sfi-delen. Vi vill ha ett stadigvarande och permanent kunskapslyft Det måste hela tiden finnas möjlighet att göra nya utbildningsval Vi måste bryta stuprören mellan de olika departementen och se hur frågorna hänger ihop Vi kommer ta ett samlat grepp om valideringsfrågan och ge mer besked inom kort Roger Mörtvik 8

9 Fler nyanlända i sysselsättning är det möjligt med svenska modellen? - Bemanningsföretagen Mats Persson - riksdagsledamot (FP), Cecilia Bekow - samhällspolitisk chef Unionen, Raimo Pärssinen - ordförande Arbetsmarknadsutskottet (S), Tobias Lindfors - VD StudentConsulting, Magdalena Nour - regionchef Adecco, Martina Lind - moderator, Nordic Public Affairs Det är inte jobb eller utbildning utan det måste finnas en flexibilitet som möjliggör båda, samtidigt Varför har bemanningsföretagen inte tillgång till YA (Yrkesintroduktionsavtalen)? Tobias Lindfors Vi använder oss av video-cv där den arbetssökande spelar in sig när hen berättar som sig själv. Det blir mer personligt och det kan vara ett sätt som gör att arbetsgivaren blir mer benägen att anställa. Tobias Lindfors och Magdalena Nour Efter samtal med företrädare från bemanningsföretagen lovar Raimo Pärssinen att lyfta deras frågor med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 9

10 Så mycket kostar ohälsan - Skandia Annika Dopping - moderator, Anna Sarkadi - docent och specialistläkare i socialmedicin, Uppsala universitet, Laura Hartman - chef för avdelningen analys och prognos, Försäkringskassan Kristina Hagström - hälsostrateg, Skandia, Klas Kärre - ordförande, Cancerfondens forskningsnämnd, Annika Strandhäll (S) - socialförsäkringsminister, Regeringskansliet 10

11 Det finns en hälsokalkylator som behandlar fyra riskfaktorer: övervikt, daglig rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk alkohol. Dessa faktorer relateras till hälsa och sjuklighet som sedan relateras till en påse pengar fördelat mellan arbetsgivare, stat, hälso- och sjukvården, kommun och Försäkringskassan. Vi skulle tjäna drygt en miljard om vi minskade ohälsotalen med 1 % Med hjälp av hälsokalkylatorn kan vi gå ut och påverka beslutsfattare Anna Sarkadi Sjukfrånvaron har åkt berg- och dalbana sedan 80-talet Alla behövs och vi måste arbeta tillsammans tidigt: arbetsgivare, hälso- och sjukvården och individen. Försäkringskassan kommer in senanare. Vi ska inte underskatta betydelsen av hur vi diskuterar sjukfrånvaro och sjukskrivning Laura Hartman Vi mår inte bra, psykisk ohälsa och insatser av KBT är vanliga Kristina Hagström Vi behöver arbeta mycket mer med den psykosociala arbetsmiljön. Se tidigare signaler, se smarta enkla lösningar och arbeta med arbetsplatsförlagd rehabilitering. Det är viktigt att synliggöra kostnaderna för arbetsgivaren, men också den samhälleliga kostnaden. Många gånger blir tyvärr HR vid sidan av Sjukhälsotalen och prognoserna för dem är en stor huvudvärk för den nuvarande regeringen Annika Strandhäll Läs mer om hälsokalkylatorn 11

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till Välkommen till Unionen i Almedalen Välkommen! Unionen närvarar under Almedalsveckan 2015 för att lyfta fram frågor som är viktiga för Unionens mer än 600 000 medlemmar, med särskilt fokus på avtalsrörelsen

Läs mer

Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015

Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015 Försäkringskassans medverkan under Almedalen 2015 Försäkringskassan är på plats i Almedalen för att delta i och arrangera spännande seminarier. I år har myndigheten sex egna seminarier där vi presenterar

Läs mer

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN 29.06.2015 - FRE 03.07.2015 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

NYHETSBREV VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE ÖREBRO LÄN LO SAMMANSTÄLLNING LEDER YRKESUTBILDNINGARNA TILL JOBB I SVERIGE?

NYHETSBREV VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE ÖREBRO LÄN LO SAMMANSTÄLLNING LEDER YRKESUTBILDNINGARNA TILL JOBB I SVERIGE? NYHETSBREV VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE ÖREBRO LÄN Oktober 2014 LO SAMMANSTÄLLNING LEDER YRKESUTBILDNINGARNA TILL JOBB I SVERIGE? I en färsk sammanställning visar LO, med data från Skolverket, att bara en

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Sida 1 av 11 Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Kommunalråd Yvonne Stålnacke inleder konferensen. Hon tycker att det är bra att hälsoläget i Sverige

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Integration. i arbetslivet

Integration. i arbetslivet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV OCH INTEGRATIONSVERKET ANNONS Integration i arbetslivet Hindren måste undanröjas...3 - Vi måste underlätta för invandrare att få jobb. Det säger

Läs mer

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER

Läs mer

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun 1 JämLYS Norsjö kommun 2010 JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun Foto: Ricke Johansson 2 JämLYS Norsjö kommun 2010 3 JämLYS Norsjö kommun 2010 INNEHÅLL INLEDNING 4 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande Mars 2014 Carolin Dahlman 1 Om författaren Carolin Dahlman är fri skribent och författare. Hon har på Timbro tidigare givit ut böckerna Fri som

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer