Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till"

Transkript

1 Välkommen till Unionen i Almedalen Välkommen! Unionen närvarar under Almedalsveckan 2015 för att lyfta fram frågor som är viktiga för Unionens mer än medlemmar, med särskilt fokus på avtalsrörelsen Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se

2 Måndag 29 juni Unionens ekonomiska seminarium: Märket håller måttet - Industriavtalet inför avtalsrörelsen 2016 Industriavtalet och industrins lönesättande roll har sedan 1997 varit en framgångssaga för den svenska ekonomin och svensk konkurrenskraft. Men inför kommande avtalsrörelse är utmaningarna stora. Industriavtalet ifrågasätts nu av vissa fackförbund och osäkerheten om konjunktur- och inflationsutveckling är stor. Vilka är erfarenheterna av industriavtalet i den svenska modellen och vilka är de avgörande frågorna inför avtal 2016? Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister, inleder med sin syn på modellen och märket. Därefter följer ett panelsamtal. I samband med seminariet presenterar Unionen en ny konjunkturuppdatering. Cecilia Fahlberg förbundsordförande Unionen, Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv, Fredrik Reinfeldt statsminister , Cecilia Hermansson, ordförande, Industrins ekonomiska råd (IER), Göran Hjelm forskningschef Konjunkturinstitutet. Pernilla Ström

3 Måndag 29 juni Unionen och LO: Hur möter vi gemensamma utmaningar på framtidens arbetsmarknad? Runt hälften av jobben i Sverige kommer att påverkas av digitalisering de kommande decennierna. Vissa jobb försvinner, medan andra kommer till. Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson framtidspanar om arbetsmarknadens och fackförbundens utmaningar. Digitalisering, automation, globalisering och förändrade arbetsformer får en allt större påverkan på arbetslivet. Robotar ersätter mänsklig kraft och mjukvarans artificiella intelligens utgör alltmer en konkurrent till den mänskliga hjärnan. Hur möter fackförbunden den ökande förändringstakten och hur påverkas partsförhållandena på arbetsmarknaden när tjänstemännen blir allt fler medan arbetarna minskar i antal? Eller har denna traditionella uppdelning kanske redan börjat spela ut sin roll? Vad säger Unionen om LO:s mål om att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ska minska? Hur får vi bort osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män utan att Industriavtalet och lönenormeringen riskeras? Cecilia Fahlberg förbundsordförande Unionen och Karl-Petter Thorwaldsson ordförande LO. Sverker Olofsson

4 Måndag 29 juni Pendling och jämställdhet - Unionen Stockholm och Mälardalsrådets seminarium Vem är pendlaren och var pendlar hen? Män pendlar oftare och längre än kvinnor, de kör även mer bil. Vad innebär detta? Hur ser skillnaderna ut mellan könen och är det något vi bör hantera, och påverkar det vår planering av infrastruktur? Vilka konskvenser får könsskillnader i pendling för planering av infrastruktur, folkhälsa, mm. Är den ojämställda pendlingen en stor utmaning som bör hanteras politiskt, eller är det någon annanstans fokus bör ligga? Theres Sysimetsä, ledamot regionstyrelsen, Unionen Stockholm. Erika Ullberg (S), Oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Johan Örjes (C), Oppositionslandstingsråd, Landstinget i Uppsala. Paloma Blanco

5 Tisdag 30 juni Så når vi ett jämställt arbetsliv Ett jämställt arbetsliv är ett självklart mål och en prioriterad fråga för Unionen. Det finns inga enkla lösningar men om vi menar allvar med jämställdhet krävs djupgående förändringar. Det är fullt möjligt att uppnå detta mål genom ett systematiskt och målinriktad jämställdhetsarbete. Två steg på väg mot målet är att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden och att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. I detta seminarium kommer orsakerna till varför kvinnor och män hamnar i olika yrken och i olika branscher diskuteras. En rapport som belyser vad det som gör att så få kvinnor väljer att arbeta inom ITbranschen kommer presenteras. Handlar det om arbetsmiljö, förebilder, status eller kommunikation? Hur kan vi förändra den könssegregerade arbetsmarknaden? I seminariet kommer vi också gå in på frågan om lönekartläggning och analys. Unionens senaste lönekartläggningsundersökning visar att av de företag som gjort en lönekartläggning och analys så upptäcker 1/3 osakliga löneskillnader. Nästan 4 av 10 svarade att arbetet med lönekartläggning och analys lett till att man även gjort andra åtgärder än rena lönejusteringar. Kan lönekartläggning och analys användas som ett strategiskt verktyg för att uppnå målet om jämställda löner? Peter Hellberg 1:e vice ordförande Unionen, Per Schlingmann prkonsult och författare, Nyamko Sabuni hållbarhetschef ÅF, Pär Fors senior vice president CGI, Anne-Marie Fransson, vice vd, Almega och förbundsdirektör IT&Telekomföretagen. Ulrika Fjällborg

6 Tisdag 30 juni Framtidens mångfaldsarbete Ett arbetsliv som präglas av respekten för olikheter och den mänskliga mångfalden är ett självklart mål och en prioriterad fråga för Unionen. Ett systematiskt och målinriktat mångfaldsarbete behövs för att förändra attityder, undanröja hinder och främja lika rättigheter och möjligheter. På seminariet kommer konkreta förhållningssätt och strategier för att hantera negativa attityder på arbetsplatserna att diskuteras ur ett mångfaldsperspektiv. Frågan om vilket ansvar arbetsmarknadens parter bör ta för att bedriva ett systematiskt och målinriktat mångfaldsarbete på arbetsplatserna kommer att lyftas, liksom frågan om hur detta arbete bör bedrivas. Lärande exempel på framgångsrikt mångfaldsarbete från näringslivet kommer att ges och såväl rättvise- som lönsamhetsaspekten på mångfaldsfrågan kommer att belysas. Cecilia Fahlberg förbundsordförande Unionen, Pia Höök, diversity manager Skanska, Rodrigo Garay entreprenör och grundare av Diversitas talent och Paula Lejonkula expert mångfaldsfrågor Sveriges Byggindustrier. Sverker Olofsson

7 Onsdag 1 juli Flexpension för ett långt och hållbart arbetsliv Vi lever allt längre och blir allt friskare och mer aktiva. Samtidigt går de flesta fortfarande i pension vid 65 års ålder. Det är inte hållbart. Fler kommer få en alltför låg pension samtidigt som den svenska ekonomin förlorar kompetent och erfaren arbetskraft. Flexpension bygger på att fackförbunden träffar avtal med arbetsgivarparterna om ökade avsättningar till tjänstepension för de anställda och förstärkt möjlighet till att gå ner i arbetstid. På så vis tar Unionen och några andra fackförbund tillsammans med arbetsgivarna ansvar för att formulera framtidens lösningar på den demografiska utvecklingen. Flexpension visar också på styrkan i den svenska partsmodellen och att parterna tillsammans kan bidra till att lösa svåra samhällsutmaningar. På seminariet diskuteras hur fler äldre i framtiden ska orka och vilja stanna kvar längre i arbetslivet och hur vi undviker att dagens unga får en dålig ekonomi vid pensioneringen. Niklas Hjert förhandlingschef Unionen, Camilla Frankelius förhandlingschef Sveriges Ingenjörer, Monica Petersson pensionsexpert Pensionsmyndigheten, Artur Ringart vd News55 och Mattias Dahl förhandlingschef Svensk Handel. Sverker Olofsson

8 Onsdag 1 juli Den digitala strukturomvandlingen utmaningar för stat, arbetsgivare, fack Hur ser samhällets digitala omställningsförmåga ut för de anställda? Vilka kompetenser kommer vara nyckeln till framgång i ett framtida yrkesliv? Och vad finns det för möjligheter för redan yrkesverksamma att hänga med i utvecklingen? Just nu befinner vi oss mitt i en omfattande strukturomvandling som drivs av en rad stora tekniska framsteg. Den digitala strukturomvandlingen antas kunna påverka näringslivets samtliga sektorer och därmed stora yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Nyckeln till framgång kommer att ligga i samhällets förmåga att ställa om och anamma nya, smartare och mer effektiva digitala tekniker och arbetssätt. Vid detta seminarium diskuteras de utmaningar som digitaliseringen skapar för stora yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad och hur dessa bäst kan mötas. Vi får även en inblick i hur stora automatiseringsprocesser kan se ut i praktiken på tjänsteintensiva företag och vilka krav detta ställer på de anställda. Sverige har historiskt varit bra på att ställa om och tämja strukturomvandlingens krafter till landets fördel det är dags att diskutera hur nya och gamla framgångsrecept kan leva vidare i det tjugoförsta århundradet. Inledning: Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef Unionen. Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen, Peter Nyllinge vd PWC, Jan Gulliksen ordförande Digitaliseringskommissionen, Anne-Marie Fransson vice vd Almega och förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och Maja Fjaestad statssekreterare Statsrådsberedningen. Sverker Olofsson

9 Fredag 3 juli Entreprenören, politikern och arbetsmarknadens parter vad händer om de byter plats? Vägarna till fler jobb på den svenska arbetsmarknaden har diskuterats livligt under våren. Under seminariet diskuterar vi hur vi får fler att vilja och våga starta egna företag. Arbetsmarknadens parter, politiken, egenföretagarna hur kan vi stödja och ge trygghet för att fler ska ta risken att starta eget? Möt spännande profiler och beslutsfattare i ett samtal om hur vi stärker egenföretagaren i synnerhet. Lars Jagrén, chefsekonom Unionen, Jonas Milton, vd, Almega, Harry Goldman, vd Nyföretagarcentrum, Erik Ullenhag, ekonomisk politisk talesperson Folkpartiet, Magnus Kihlström, vd Make my day, Martin Linder, 2e vice ordförande Unionen. Observera! Detta seminarium är på en annan plats. Dagens Industri Almedalen Donners plats 2

10

11 Hästgatan 10

12 Välkommen till unionenopinion.se Se alla seminarier, läs Unionens kommentarer och delta i diskussionen på unionenopinion.se. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN 29.06.2015 - FRE 03.07.2015 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Satsa på mångfald din uppgift som chef

Satsa på mångfald din uppgift som chef Satsa på mångfald din uppgift som chef 1 Mångfald i arbetslivet är en fråga om ledarskap. Som chef handlar det om att se och ta tillvara alla individers olika kompetens. Ledarna, Sveriges chefsorganisation,

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

guiden 40-plussarna åker i papperskorgen

guiden 40-plussarna åker i papperskorgen guiden Tema: ÅLDERSDISKRIMINERING 40-plussarna åker i papperskorgen Personnumret har blivit en sorteringsfaktor vid rekrytering. Michael Strauss, vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Go Veteran,

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer