IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet."

Transkript

1 IFK Moras Gymnastikklubb

2 Verksamhet Verksamhet IFK Moras Gymnastikklubb är en egen klubb inom IFK Moras idrottsallians. Klubben är medlem i Svenska gymnastikförbundet som är en av landets största idrottsförbund. Verksamheten består av barn-, trupp-, motions- gymnastik och aerobics för barn, ungdom och vuxna samt spinning. Vi är den största klubben till antalet inom IFK Mora. IFK Mora består av sex klubbar. Alpina, gymnastik, friidrott, fotboll, orientering och skidor. Vi har ca 50 ledare, tränare och instruktörer med ansvar för egna grupper. Aktiviteterna bedrivs i kommunens allmänna gymnastikhallar och simhall. Vi har tillgång till klubblokal i Vasaloppets Hus. De materiella resurserna är goda med hyrda musikanläggningar samt egna redskap för truppgymnastik, barngymnastik, motionsgymnastik, vattengymnastik, aerobics och spinning. Syfte IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet. IFK Moras Gymnastikklubb vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Detta syfte uppnår vi genom att erbjuda gymnastikformer av hög kvalitet väl anpassad till människors olika behov, att att med kraft framhålla att gymnastiken har en betydelse för friskvården i Mora, stärka det ideella ledarskapet genom att erbjuda en kvalitativt hög utbildning till den enskilde ledaren. Mål IFK Moras Gymnastikklubb ska fortsätta med att ha ett gott samarbete med andra föreningar, andra organisationer och företag i Mora. Vi ska skapa ekonomiska möjligheter för att kunna bedriva en professionell verksamhet. 2

3 I IFK Moras Gymnastikklubb är det viktigt med en positiv föreningsanda. En positiv och engagerande styrelse, positiva och engagerade ledare som utvecklar deltagare i en positiv riktning. 3

4 Generell policy för ledare/instruktörer När ny ledare/instruktör börjar ska hon/han informeras om: Policy och riktlinjer ledar kom-i-håg (uppdateras inför varje ny termin) styrelsen, dess ledamöter och deras funktioner och telefonnummer de olika hallarna vi hyr och hur nycklar till dessa rekvireras aktivitetsstöd, terminskort, 10-kort och rutiner för pengahantering musikanläggningarna hur fungerar de och rutinerna för de (inlåsning m m) utbildning ersättning, deltagarlistor och tidrapportering vid färre än fem deltagare vid ett pass har ledaren rätt att ställa in passet. kansliets funktioner En ledare/instruktör i IFK Moras Gymnastikklubb åtager sig att: ta ansvar för sin grupp visa gott ledarskap och vara inspirerande i god tid vid sjukdom kontakta ersättare aldrig ställa in ett pass om inte synnerligen goda skäl föreligger. Om så är fallet skall en speciell skylt sättas upp på ytterdörren till lokalen. Den hämtas på kansliet eller hos någon i styrelsen i vasaloppsveckan arbeta minst 6 tim. Uteblir ledare/instruktör med sin arbetsinsats förlorar den 50% av vårens arvode vara ett föredöme för deltagarna och verka för en öppen föräldrakontakt (föräldrakontakt gäller ledare som har barngrupper) ta avstånd från tobak, alkohol, narkotika, doping, rasism, våld och mobbing samt vara uppmärksam på eventuella ätstörningar dela ut information om Vasaloppsveckan till medlemmarna samt informera om hur klubben hör ihop med Vasaloppet Medlemmarna äger Vasaloppet IFK Mora och Sälens IF äger Vasaloppet, 77 % respektive 23 %. Det överskott som Vasaloppet får delas ut till IFK Mora och Sälens IF. IFK Mora i sin tur delar ut pengarna genom olika kriterier som IFK Mora IA styrelsen har bestämt till de olika klubbarna. Pengarna fördelas på antal medlemmar, tävlingsframgångar och annat. 4

5 Övrigt: Om ledare/instruktör inte uppfyller kraven, enligt ovan, tas ärendet upp i styrelsen för avgörande om fortsatt ledarskap och eventuell återbetalningsskyldighet för utbildningar som ledaren har gått under senaste terminen. Familjemedlemmar såsom sambo, make, maka och barn till ordinarie ledare går gratis på klubbens pass. Ordinarie ledare med barn på truppgymnastiken betalar licensen själv. Denna förmån gäller inte de ledare som står som vikarier under en eller flera terminer. Endast vikarier får gå gratis på klubbens pass. Anhöriga till dessa betalar fullt pris. 5

6 Policy för utbildning av ledare/instruktör inom IFK Moras Gymnastikklubb Mål: Hålla en hög utbildningsnivå och ha inspirerande ledare/instruktör. Alla ledare/instruktörer som har egna grupper skall ha genomgått/genomgå minst baskurs eller motsvarande i respektive område barn, trupp, motion, aerobics och spinning. God översyn över alla ledares/instruktörers utbildningsnivå och fortsatt utveckling. Alla skall ha erbjudas till kontinuerlig fortbildning. Alla skall veta vilka bestämmelser som gäller för utbildning. Aktivitet: Alla nya ledare/instruktörer som har egna grupper skall så snart tillfälle erbjuds baskurs inom respektive område barn, motion eller aerobics. Varje ledare/instruktör som går en kurs (2-7 dagar) förbinder sig att kvarstå som ledare under minst 2 terminer. Vid specialfall kan ärendet tas upp i styrelsen. Ledaren kan bli återbetalningsskyldig. Alla kurser skall ansökas och godkännas av styrelsen innan anmälan. Varje år ordnas egna interna ledarvårdsdagar/utbildningsdagar. Dessa dagar är av stor betydelse då man träffar övriga ledare och får information. Vid samtliga utbildningar på annan ort utgår reseersättning för egen bil, buss alternativt tågbiljett enligt vår ekonomipolicy. Reseräkning finns att ladda ner från vår hemsida. Samåkning till och från utbildningar är en självklarhet. Kansliet sköter registrering av samtliga ledare/instruktörer och vilken utbildning de gått under året. Ledare/instruktörer som verkar som ledare/instruktör utanför IFK Moras Gymnastikklubbs regi får stå för 50 % av kurskostnaden själv. Detta gäller kurser som ledaren/instruktören kan använda sig av på då denna instruerar på andra gym eller för andra föreningar. Gäller ej ledare/instruktörer som har inspirationsdag/ledardag för andra föreningar någon gång per år. Ledare/instruktörer bör genomgå HLR utbildning när tillfälle ges. Vid frånvaro från anmäld kurs/ledardag/inspirationsdag/convent krävs läkarintyg annars får ledaren själv stå för kursavgiften.. 6

7 Kärnverksamhet Barn Aktiva Vi har barngymnastik för 4-6 år. De är indelade i olika grupper på skolor runt om i Mora. Vi har ett antal familjer som deltar i familjegymnastik. Barnen är mellan 0-6 år. De gympar tillsammans med sin/sina föräldrar. Träning Både barn- och familjegymnastik tränar en gång i veckan. Tio gånger/termin. I barn- och familjegymnastiken lägger IFK Moras Gymnastikklubb grunden för all idrott framöver. Ledaren inspirerar barnen på ett lekfullt sätt att känna glädje i rörelserna. Barngrupperna tränar vid varje tillfälle de sju grunderna, hänga, klättra, rulla, åla, krypa, stödja och balansera. Nivån får inte ligga för högt eller för lågt i grupperna, då blir det för tråkigt eller för svårt för barnen. Målsättningen är, när ett barn har gått i barn- och familjegymnastik, att de tycker att det är kul att röra på sig. Barnet ska behärska de sju grunderna och känna till vad det finns för olika redskap i en gymnastiksal. Barnet har nu en bra grund för allt idrottsligt utövande. Vi följer ett mönster inom barn- och familjegymnastiken så att barnet lär sig hur det fungerar i gymnastiken. Upprop Uppvärmning Redskap-bollar Lekar-ramsor Avslut Tränare och ledare Vi har två ledare per grupp inom barn- och familjegymnastiken. Det är 20 barn i varje grupp inom barngymnastiken och 20 familjer i varje grupp inom familjegymnastiken. I en del grupper har ledarna delat lika på ansvarsområdet inom barn- och familjegymnastiken. De delar på ansvaret för program till varje pass, nycklar till lokalen, aktivitetsstöd och framförallt säkerheten. 7

8 I andra grupper finns en huvudledare och en hjälpledare. Hjälpledaren fungerar som assistent till huvudledaren. När det gäller materiella resurser har vi tillgång till alla stora redskap som finns i gymnastikhallarna. Vi har även egna redskap så som bollar, ärtpåsar, rockringar, schalar, lekband, hopprep, stora mjuka redskap och diverse andra små saker. Det är viktigt att ledaren lämnar träningen sist. 8

9 Riktlinjer för barngrupper Med barn avser IFK Moras Gymnastikklubb och Svenska Gymnastikförbundet alla flickoch pojkgymnaster upp till 12 år. IFK Moras Gymnastikklubbs barn- och familjegymnastik är lekfull, allsidig och bygger upp flickors och pojkars egna behov och förutsättningar. Hänsyn tas till variationer i utvecklingstakten hos barn. IFK Moras Gymnastikklubbs barngymnastik ska utformas så att flickor och pojkar får ett livslångt intresse för gymnastik. IFK Moras Gymnastikklubbs barngrupper instrueras av kunniga ledare. Handlingsplan IFK Moras Gymnastikklubb ska verka enligt riktlinjerna för barn- och ungdomsgymnastiken under perioden genom: att fokusera arbetet kring Idrottslyftet genom olika organisationer: Svenska Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet Dalarna SISU Riksidrottsförbundet Söka de pengar som finns inom olika projekt för olika ändamål genom: Riksidrottsförbundet SISU Leader Skandia Bygdemedel att arbeta med ledarsatsningen för att rekrytera och behålla ledare/instruktörer att motverka mobbing 9

10 Kärnverksamhet Truppgymnastik IFK Moras truppgymnastik Aktiva Truppgymnastik för pojkar och flickor. 6 år och uppåt Träning och tävling Grupperna tränar 1-4 gånger i veckan Aktiva grupper på olika nivåer Matta hopp och friståendeövningar Grundträning Styrketräning Lek Arrangerar tävlingar på distriktsnivå Lägerverksamhet ordnas av Dalarnas Gymnastikförbund samt i egen regi Föräldramedverkan vid träningar, uppvisningar och tävlingar att ta fram och plocka bort redskap är en förutsättning för verksamheten Målsättning för grupperna: Alla ska utvecklas och ha roligt! Anläggning och materiella resurser Träningslokal är Noretskolans sporthall samt Danslokalen på S:t Mikaels-skolan Redskapen, som är en förutsättning för verksamheten förvaras i Noretskolan Begränsad träningstid pga lokalbrist och ledarbrist Gruppindelning Alla intresserade gymnaster erbjuds träningsmöjlighet i träningsgrupperna i mån av plats. Om grupperna är fulla finns ett kösystem. Gymnasterna tränar i grupp efter vilken nivå de ligger på. Ledarna ansvarar för placeringen i de olika grupperna. Placeringen bygger på gymnastens: Ålder Kunskaper Förutsättningar 10

11 Målsättningar Vilja Det är ledaren som har kunskaperna att kunna placera gymnaster i den grupp där gymnasten kommer att utvecklas utifrån den egna förmågan på bästa sätt. Ansvar Ledaren ansvarar för gymnasterna under träning, tävling, läger m m. Ledaren skall alltid se till att träningen är så säker som möjligt. Det är kansliets uppgift att se till att alla som skall ha tävlings eller träningslicens verkligen har denna. Kansliet sköter inbetalning och registreringen till det aktuella försäkringsbolaget. De är viktigt att ledaren lämnar träningen sist. 11

12 Riktlinjer Tävlingsgymnastik Med tävling avser vi den gymnastikverksamhet som är tävlingsinriktad med prestationsförbättring och goda tävlingsresultat som syfte. Det finns en tävlingsdisciplin i föreningen, truppgymnastik. Riktlinjer tävlingsgymnastik för barn och ungdom 6 18 år Tävlingsgymnastik för barn och ungdom ska utformas utifrån barnens behov och förutsättningar, där tävling och lek på barns villkor är ett naturligt inslag i verksamheten. Tävlingsverksamhet för barn och ungdom ska ta hänsyn till barns varierande utvecklingstakt. Tävlingsgymnastik för pojkar och flickor ska utformas så att den motverkar utslagning och stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling. Tävlingsverksamhet ska huvudsakligen ske inom Dalarnas Gymnastikdistrikt. Tävlingsverksamhet för barn och ungdom ska bedrivas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Verksamheten ska utformas så att barn får lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare, samt lära sig vikten av rent spel. Handlingsplan tävlingsgymnastik för barn och ungdom IFK Moras Gymnastikklubb ska verka enligt riktlinjerna för tävlingsgymnastik för barn och ungdom under perioden genom att: stimulera ledare och gymnaster till aktiviteter enligt riktlinjerna tävlingsverksamheten bygger på ett samarbete mellan gymnaster, föräldrar, ledare och IFK Moras Gymnastikklubbs styrelse 12

13 Kärnverksamhet Aerobics Aktiva Vuxna och ungdomar deltar i våra olika aerobicsgrupper. Ålder varierar mellan 16 och 60 år beroende på pass. Med ett stort utbud kan vi inrikta oss på många oavsett ambitionsnivå. Träning För vuxna erbjuder vi pilates, box, step-up, styrkepass, yoga, intervall-step, coregymstick och fyspass. Varje termin utvärderas utbudet och nya pass tillkommer och andra tas ur verksamheten. Ledare/Instruktörer En ledare/instruktör är ansvarig i styrelsen. Varje ledare ansvarar för sin egen grupp när det gäller träningens innehåll. Alla ledare/instruktörer har lägst basutbildning i aerobics och vidareutbildas och utvecklas ständigt genom kurser och inspirationsdagar/ledardagar. Anläggningar och materiella resurser Vi hyr flera gymnastikhallar av Mora Kommun, men har koncentrerat aerobics för vuxna i St Mikaelskolans danslokal. I danslokalen finns ljudanläggning med pitch och headset. Lokalen är utrustad med speglar längs en hel vägg och godkänd ventilationsanläggning. Vi har 40 st stepbrädor, hantlar, mattor, gummisnoddar, pump-set, bodybars, gymsticks, boxhandskar och mitsar. 13

14 Kärnverksamhet Motion Aktiva Motionsverksamheten riktar sig till vuxna män och kvinnor. Den ska vara tillgänglig för alla oavsett ambitionsnivå. Alla ska kunna delta efter egen förmåga och på sina egna villkor. Träning Vi erbjuder: Lättgympa Medelgympa Styrkegympa Gymstick Mamma-baby-gympa Vattengympa Sommargympa Ledare/instruktörer Vi har värdinnor vid Norets och Morkarlbyhöjdens grupper. Varje ledare/instruktör ansvarar för den/de grupper de är verksamma i. Samtliga ledare/instruktörer ska ha genomgått minst basutbildning. Nya ledare/instruktörer ska genomgå den så snart tillfälle ges. Alla ledare vidareutbildas genom Svenska Gymnastikförbundets inspirationsdagar/ledardagar eller motsvarande samt egna ledardagar i klubbens regi. Anläggningar och materiella resurser Vår verksamhet bedrivs i kommunens allmänna gymnastikhallar och simhall. Vi har egna musikanläggningar samt att vi hyr musikanläggningar. I Noret delas anläggningen med skolan. Vi har hantlar, gummiband, hopprep, mattor, gymstick och bodybars.vi delar vissa redskap med Friskis & Svettis. Till vattengympan har vi vattenhantlar och ormar för styrketräning. Där har vi tillgång till simhallens befintliga anläggning. Sjukvårdslåda finns i varje hall. 14

15 Kärnverksamhet Spinning Aktiva Vuxna och ungdomar från 15 år deltar på våra spinningpass. Träning Spinningpassen passar i stort sett alla, både nybörjare och vana. Passen är ca 1 timme långa. Varje termin utvärderas utbudet och nya pass tillkommer och andra tas ur verksamheten. Ledare/instruktörer Alla ledare/instruktörer har utbildning för spinning. Anläggningar och materiella resurser Spinninglokalen ligger i Mora Utbildnings centrums lokaler, ingång T, Lernia. I spinninglokalen finns ljudanläggning med pitch och headset. Speglar är uppsatta längs ena väggen och det finns 4 golvfläktar. Det finns 19 cyklar (18 cyklar till deltagarna och en ledarcykel) Det finns verktyg för lättare ingrepp på cyklarna samt mattor som används vid stretching. Övrigt Klubben har tillgång till 19 spinningcyklar. 11 av cyklarna äger IFK Moras Gymnastikklubb och 8 spinningcyklar äger Mora kommun. Klubben betalar ingen hyra till Mora kommun då de får använda våra cyklar för att ha spinningpass åt kommunanställda. Samhall i Mora städar lokalen åt oss mot att de får låna cyklarna två gånger i veckan för eget bruk. Instruktör ingår inte. 15

16 Riktlinjer Aerobics, Motion och Spinning I verksamheten för vuxna ingår alla gymnastikformer som inte har tävling, prestation och resultat som huvudsyfte. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla oavsett ambitionsnivå. Alla ska kunna deltaefter sin egen förmåga och på sina egna villkor. IFK Moras Gymnastikklubb ska erbjuda en verksamhet som i ökad omfattning attraherar vuxna, både kvinnor och män. IFK Moras Gymnastikklubb ska i samarbete med andra intressenter arbeta för att utveckla aerobics, motion och spinningverksamheten för vuxna, kvalitativt och långsiktigt. IFK Moras Gymnastikklubb ska ständigt vara lyhörd för nya trender och växlande behov. Samarbete IFK Moras Gymnastikklubb har ett bra samarbete med Mora kommun. De anställda erbjuds gå på utvalda pass gratis. De utvalda passen har en lista som där den anställde ska fylla i sitt namn. Listan lämnas sedan till kansliet i slutet av månaden. Kansliet skickar sedan över listan till Mora kommun där de gör statistik på hur våra pass används av kommunens anställda. IFK Moras Gymnastikklubb har även samarbete med Ostnor företagen samt WIBE. Den anställde betalar en summa direkt till ledaren samt medlemsavgiften. Den andra delen av terminsavgiften faktureras till företaget. Sedan 2008 har IFK Moras Gymnastikklubb ett samarbete med Mora Hälsan. Samarbetet är till för våra medlemmar. De köper terminskort hos oss och kan samtidigt köpa ett gymkort på Mora Hälsan. Vi ser positivt på samarbetet då det gagnar våra medlemmar positivt. Vi hjälper till att marknadsföra varandra. 16

17 Stödverksamhet Organisation Vi har en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ledamöter samt två suppleanter. Alla i styrelsen har varsitt ansvarsområde. Kansli IFK Moras GK har en anställd kanslist på 30%. Ekonomi Intäktskällor för klubben är utdelning från Vasaloppet som alla IFK klubbar är med och delar på, terminsavgifter, medlemsavgifter samt aktivitetsstöd. Kostnader för klubben är i huvudsak lön till anställd, ledararvoden, lokalhyror, utbildningar, STIM och SAMI avgifter, olika förbundsavgifter, licensavgifter samt material- och redskapsinköp. Information och marknadsföring Klubben sprider sin information via hemsidan, klubbtidningen IFK Kamraten, Mora Tidning och Magazin. 17

18 Underskrift av ledare Jag har noga läst och tagit del av IFK Moras Gymnastikklubbs riktlinjer och policy för och jag kommer att göra mitt bästa för att följa riktlinjerna. Mora Namnunderskrift av ledare Namnförtydligande Målsmans namnunderskrift Namnförtydligande för ledare som är under 16 år 18

Kalmargymnastiken Vill

Kalmargymnastiken Vill Kalmargymnastiken Vill -Rörelse hela livet Kalmar Gymnastikförenings gemensamma måldokument Antagen på årsmöte 2015 (reviderad 151009) KALMAR GYMNASTIKFÖRENING Bildad 1922 Gymnasten, Fredrikskans, Expeditionstider,

Läs mer

SVENSK GYMNASTIK VILL

SVENSK GYMNASTIK VILL SVENSK GYMNASTIK VILL Antagen av Förbundsmötet 2014 2 Svensk Gymnastik - rörelse hela livet Tack till alla fotografer: Maria Edstrand/Allehanda media Jesper Eriksson Jessica Green Andreas Gustafsson Popa

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Välkommen till säsongen 2014-2015

Välkommen till säsongen 2014-2015 2015.02.03 Välkommen till säsongen 2014-2015 En ny, spännande, rolig och framgångsrik säsong står för dörren. En fantastisk blandning av landslagsåkare i alpint och skicross tillsammans med den, växande

Läs mer

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 1 TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 INNEHÅLL 1. Övergripande planer, mål och policys A. Föreningsidé B. TGF organisation och verksamhetsstruktur C. SWOT (Styrkor, Svagheter, Möjligheter

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto gruppträning Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto UTbILdnInG I RöRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Vi ser oss gärna som en folkrörelse inom friskvården

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Välkomna till Ashihara karate!

Välkomna till Ashihara karate! Välkomna till Ashihara karate! Ni kan se fram emot en termin med många nya intryck! Vi erbjuder en allsidig träning där man tränar både teknik, snabbhet, styrka och uthållighet. Information om vår förening,

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

Policydokument för Nyhammars IF

Policydokument för Nyhammars IF NYHAMMARS IDROTTSFÖRENING Policydokument för Nyhammars IF Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Nyhammars IF. Det skall diskuteras och förankras med aktiva, tränare, styrelse och kansli.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Utbildningskrav Tävling

Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 Uppdaterad januari 2014 1. Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Vårt uppdrag är att erbjuda rörelse hela livet. Svensk gymnastik har något för alla, oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå. För att

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00

Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Protokoll nr 2 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-02-09 18.00-21.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015

VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015 VÄLKOMMEN till sommarens kurser på Lillsveds Idrottsfolkhögskola 24 juni 12 juli 2015 Foto: Kicki Dafgård Utbildningar för Instruktörer, träningsintresserade m fl inom Gruppträning, Trupp och Barn- & ungdom

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Professor Jonas Stier Mälardalens högskola

Professor Jonas Stier Mälardalens högskola Professor Jonas Stier Mälardalens högskola 1980- och 1990-talens bilder Artikelserie Larmrapporter Nulägesanalys Kritik mot SvGF Kritik från enskilda Tillsätta utredning SvGF:s styrelse tillsätter en fristående

Läs mer

GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013

GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖRENINGENS VERKSAMHET Gymnastik är en form av idrott som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande

Läs mer

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Bakgrund...4 3 Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten... 5 4 Organisation/ vision...8

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30

Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30 1 Verksamhetsberättelse för Täby Gymnastikförening Org. nr 816000-3409 2013-07-01 2014-06-30 Allmänt Täby Gymnastikförening (Täby GF) har under verksamhetsåret bedrivit en framgångsrik gymnastikverksamhet

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

GRUPPTRÄNINGSKONVENT 2015

GRUPPTRÄNINGSKONVENT 2015 GRUPPTRÄNINGSKONVENT 2015 TRÄNINGSVÄRKET I LULEÅ, LÖRDAG 14 NOVEMBER Sista anmälningsdag: 31 oktober VARMT VÄLKOMNA! SENIORSTYRKA SENIORSTYRKA NORR Tider: SCHEMA GRUPPTRÄNINGSKONVENT 2015 09:30-09:50 Inregistrering

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

Välkommen till Ashihara karate!

Välkommen till Ashihara karate! Välkommen till Ashihara karate! Du kan se fram emot en mycket intensiv och lärorik vår! Vi hoppas att du vill satsa hårt och tänja på dina gränser. Du kommer garanterat att utvecklas både psykiskt och

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

Kriterier och checklista 2013

Kriterier och checklista 2013 och checklista 2013 grundläggande krav nedan, till Anna Carlsson, Fritid & Folkhälsa, Livsstilsenheten, 434 81 Kungsbacka, senast 15/11. Har certifieringsarbetet presenterats för föreningens styrelse under

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

Utbildningar. ungdomsledare

Utbildningar. ungdomsledare Bamsegympa Hopp & Volt GympaKidz Action Matta & Airtrack Yoga Fantasi- och äventyrsbanor Performance GympaKidz Utbildningar Parkour Young Training och Gympa Kidz Show & Dance Alla kan gympa Familjegympa

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Protokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor

Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor Barn & Ungdomsgympa Barn - pojkar och flickor Familjegympa Söndag 15.00-16.00 B1 4-5 år Söndag 16.05-16.50 B2 4-5 år Måndag 17.00-17.50 B3 4-5 år Onsdag 17.00-17.45 Tjejgympa F1 6-7 år Måndag 18.00-18.50

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Kalmargymnastiken Vill Kalmar Gymnastikförenings gemensamma måldokument gäller för verksamhetsåren 2009/2010 2010/2011

Kalmargymnastiken Vill Kalmar Gymnastikförenings gemensamma måldokument gäller för verksamhetsåren 2009/2010 2010/2011 Kalmargymnastiken Vill Kalmar Gymnastikförenings gemensamma måldokument gäller för verksamhetsåren 2009/2010 2010/2011 Antagen på årsmöte 2009 (reviderad 091017) KALMAR GYMNASTIKFÖRENING 2009 2010 Bildad

Läs mer

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning Kultur- och Fritidsnytt För personer med funktionsnedsättning Pluspolarekortet Pluspolarekortet ger dig med funktionsnedsättning och som bor i Lidköpings kommun möjlighet att ta med dig en vän om extra

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

PM 1. Järfällagymnasterna och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL. Riksmästerskapen 1 den 23-24 maj i Järfälla

PM 1. Järfällagymnasterna och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL. Riksmästerskapen 1 den 23-24 maj i Järfälla PM 1 Järfällagymnasterna och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig Information Information och upplysningar lämnas av: Isabell Cederholm och Maria Blomqvist Tel 08-580 368 48 E-mail kansli@jarfallagymnasterna.se

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Hallstahammar Brukshundklubbs policy

Hallstahammar Brukshundklubbs policy Detta är ett samlat dokument för s policy och gäller de frågor som är speciella för klubben. I övrigt hänvisas till den centrala policyn. s policy är uppdelad i fyra delar, en allmän, en för utbildning

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Presentation 16 mars Patric Nilsson Rolf Trulsson Fredrik Olsson Distriktsidrottschef Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrott är folkhälsa Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt,

Läs mer