IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet."

Transkript

1 IFK Moras Gymnastikklubb

2 Verksamhet Verksamhet IFK Moras Gymnastikklubb är en egen klubb inom IFK Moras idrottsallians. Klubben är medlem i Svenska gymnastikförbundet som är en av landets största idrottsförbund. Verksamheten består av barn-, trupp-, motions- gymnastik och aerobics för barn, ungdom och vuxna samt spinning. Vi är den största klubben till antalet inom IFK Mora. IFK Mora består av sex klubbar. Alpina, gymnastik, friidrott, fotboll, orientering och skidor. Vi har ca 50 ledare, tränare och instruktörer med ansvar för egna grupper. Aktiviteterna bedrivs i kommunens allmänna gymnastikhallar och simhall. Vi har tillgång till klubblokal i Vasaloppets Hus. De materiella resurserna är goda med hyrda musikanläggningar samt egna redskap för truppgymnastik, barngymnastik, motionsgymnastik, vattengymnastik, aerobics och spinning. Syfte IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet. IFK Moras Gymnastikklubb vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Detta syfte uppnår vi genom att erbjuda gymnastikformer av hög kvalitet väl anpassad till människors olika behov, att att med kraft framhålla att gymnastiken har en betydelse för friskvården i Mora, stärka det ideella ledarskapet genom att erbjuda en kvalitativt hög utbildning till den enskilde ledaren. Mål IFK Moras Gymnastikklubb ska fortsätta med att ha ett gott samarbete med andra föreningar, andra organisationer och företag i Mora. Vi ska skapa ekonomiska möjligheter för att kunna bedriva en professionell verksamhet. 2

3 I IFK Moras Gymnastikklubb är det viktigt med en positiv föreningsanda. En positiv och engagerande styrelse, positiva och engagerade ledare som utvecklar deltagare i en positiv riktning. 3

4 Generell policy för ledare/instruktörer När ny ledare/instruktör börjar ska hon/han informeras om: Policy och riktlinjer ledar kom-i-håg (uppdateras inför varje ny termin) styrelsen, dess ledamöter och deras funktioner och telefonnummer de olika hallarna vi hyr och hur nycklar till dessa rekvireras aktivitetsstöd, terminskort, 10-kort och rutiner för pengahantering musikanläggningarna hur fungerar de och rutinerna för de (inlåsning m m) utbildning ersättning, deltagarlistor och tidrapportering vid färre än fem deltagare vid ett pass har ledaren rätt att ställa in passet. kansliets funktioner En ledare/instruktör i IFK Moras Gymnastikklubb åtager sig att: ta ansvar för sin grupp visa gott ledarskap och vara inspirerande i god tid vid sjukdom kontakta ersättare aldrig ställa in ett pass om inte synnerligen goda skäl föreligger. Om så är fallet skall en speciell skylt sättas upp på ytterdörren till lokalen. Den hämtas på kansliet eller hos någon i styrelsen i vasaloppsveckan arbeta minst 6 tim. Uteblir ledare/instruktör med sin arbetsinsats förlorar den 50% av vårens arvode vara ett föredöme för deltagarna och verka för en öppen föräldrakontakt (föräldrakontakt gäller ledare som har barngrupper) ta avstånd från tobak, alkohol, narkotika, doping, rasism, våld och mobbing samt vara uppmärksam på eventuella ätstörningar dela ut information om Vasaloppsveckan till medlemmarna samt informera om hur klubben hör ihop med Vasaloppet Medlemmarna äger Vasaloppet IFK Mora och Sälens IF äger Vasaloppet, 77 % respektive 23 %. Det överskott som Vasaloppet får delas ut till IFK Mora och Sälens IF. IFK Mora i sin tur delar ut pengarna genom olika kriterier som IFK Mora IA styrelsen har bestämt till de olika klubbarna. Pengarna fördelas på antal medlemmar, tävlingsframgångar och annat. 4

5 Övrigt: Om ledare/instruktör inte uppfyller kraven, enligt ovan, tas ärendet upp i styrelsen för avgörande om fortsatt ledarskap och eventuell återbetalningsskyldighet för utbildningar som ledaren har gått under senaste terminen. Familjemedlemmar såsom sambo, make, maka och barn till ordinarie ledare går gratis på klubbens pass. Ordinarie ledare med barn på truppgymnastiken betalar licensen själv. Denna förmån gäller inte de ledare som står som vikarier under en eller flera terminer. Endast vikarier får gå gratis på klubbens pass. Anhöriga till dessa betalar fullt pris. 5

6 Policy för utbildning av ledare/instruktör inom IFK Moras Gymnastikklubb Mål: Hålla en hög utbildningsnivå och ha inspirerande ledare/instruktör. Alla ledare/instruktörer som har egna grupper skall ha genomgått/genomgå minst baskurs eller motsvarande i respektive område barn, trupp, motion, aerobics och spinning. God översyn över alla ledares/instruktörers utbildningsnivå och fortsatt utveckling. Alla skall ha erbjudas till kontinuerlig fortbildning. Alla skall veta vilka bestämmelser som gäller för utbildning. Aktivitet: Alla nya ledare/instruktörer som har egna grupper skall så snart tillfälle erbjuds baskurs inom respektive område barn, motion eller aerobics. Varje ledare/instruktör som går en kurs (2-7 dagar) förbinder sig att kvarstå som ledare under minst 2 terminer. Vid specialfall kan ärendet tas upp i styrelsen. Ledaren kan bli återbetalningsskyldig. Alla kurser skall ansökas och godkännas av styrelsen innan anmälan. Varje år ordnas egna interna ledarvårdsdagar/utbildningsdagar. Dessa dagar är av stor betydelse då man träffar övriga ledare och får information. Vid samtliga utbildningar på annan ort utgår reseersättning för egen bil, buss alternativt tågbiljett enligt vår ekonomipolicy. Reseräkning finns att ladda ner från vår hemsida. Samåkning till och från utbildningar är en självklarhet. Kansliet sköter registrering av samtliga ledare/instruktörer och vilken utbildning de gått under året. Ledare/instruktörer som verkar som ledare/instruktör utanför IFK Moras Gymnastikklubbs regi får stå för 50 % av kurskostnaden själv. Detta gäller kurser som ledaren/instruktören kan använda sig av på då denna instruerar på andra gym eller för andra föreningar. Gäller ej ledare/instruktörer som har inspirationsdag/ledardag för andra föreningar någon gång per år. Ledare/instruktörer bör genomgå HLR utbildning när tillfälle ges. Vid frånvaro från anmäld kurs/ledardag/inspirationsdag/convent krävs läkarintyg annars får ledaren själv stå för kursavgiften.. 6

7 Kärnverksamhet Barn Aktiva Vi har barngymnastik för 4-6 år. De är indelade i olika grupper på skolor runt om i Mora. Vi har ett antal familjer som deltar i familjegymnastik. Barnen är mellan 0-6 år. De gympar tillsammans med sin/sina föräldrar. Träning Både barn- och familjegymnastik tränar en gång i veckan. Tio gånger/termin. I barn- och familjegymnastiken lägger IFK Moras Gymnastikklubb grunden för all idrott framöver. Ledaren inspirerar barnen på ett lekfullt sätt att känna glädje i rörelserna. Barngrupperna tränar vid varje tillfälle de sju grunderna, hänga, klättra, rulla, åla, krypa, stödja och balansera. Nivån får inte ligga för högt eller för lågt i grupperna, då blir det för tråkigt eller för svårt för barnen. Målsättningen är, när ett barn har gått i barn- och familjegymnastik, att de tycker att det är kul att röra på sig. Barnet ska behärska de sju grunderna och känna till vad det finns för olika redskap i en gymnastiksal. Barnet har nu en bra grund för allt idrottsligt utövande. Vi följer ett mönster inom barn- och familjegymnastiken så att barnet lär sig hur det fungerar i gymnastiken. Upprop Uppvärmning Redskap-bollar Lekar-ramsor Avslut Tränare och ledare Vi har två ledare per grupp inom barn- och familjegymnastiken. Det är 20 barn i varje grupp inom barngymnastiken och 20 familjer i varje grupp inom familjegymnastiken. I en del grupper har ledarna delat lika på ansvarsområdet inom barn- och familjegymnastiken. De delar på ansvaret för program till varje pass, nycklar till lokalen, aktivitetsstöd och framförallt säkerheten. 7

8 I andra grupper finns en huvudledare och en hjälpledare. Hjälpledaren fungerar som assistent till huvudledaren. När det gäller materiella resurser har vi tillgång till alla stora redskap som finns i gymnastikhallarna. Vi har även egna redskap så som bollar, ärtpåsar, rockringar, schalar, lekband, hopprep, stora mjuka redskap och diverse andra små saker. Det är viktigt att ledaren lämnar träningen sist. 8

9 Riktlinjer för barngrupper Med barn avser IFK Moras Gymnastikklubb och Svenska Gymnastikförbundet alla flickoch pojkgymnaster upp till 12 år. IFK Moras Gymnastikklubbs barn- och familjegymnastik är lekfull, allsidig och bygger upp flickors och pojkars egna behov och förutsättningar. Hänsyn tas till variationer i utvecklingstakten hos barn. IFK Moras Gymnastikklubbs barngymnastik ska utformas så att flickor och pojkar får ett livslångt intresse för gymnastik. IFK Moras Gymnastikklubbs barngrupper instrueras av kunniga ledare. Handlingsplan IFK Moras Gymnastikklubb ska verka enligt riktlinjerna för barn- och ungdomsgymnastiken under perioden genom: att fokusera arbetet kring Idrottslyftet genom olika organisationer: Svenska Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet Dalarna SISU Riksidrottsförbundet Söka de pengar som finns inom olika projekt för olika ändamål genom: Riksidrottsförbundet SISU Leader Skandia Bygdemedel att arbeta med ledarsatsningen för att rekrytera och behålla ledare/instruktörer att motverka mobbing 9

10 Kärnverksamhet Truppgymnastik IFK Moras truppgymnastik Aktiva Truppgymnastik för pojkar och flickor. 6 år och uppåt Träning och tävling Grupperna tränar 1-4 gånger i veckan Aktiva grupper på olika nivåer Matta hopp och friståendeövningar Grundträning Styrketräning Lek Arrangerar tävlingar på distriktsnivå Lägerverksamhet ordnas av Dalarnas Gymnastikförbund samt i egen regi Föräldramedverkan vid träningar, uppvisningar och tävlingar att ta fram och plocka bort redskap är en förutsättning för verksamheten Målsättning för grupperna: Alla ska utvecklas och ha roligt! Anläggning och materiella resurser Träningslokal är Noretskolans sporthall samt Danslokalen på S:t Mikaels-skolan Redskapen, som är en förutsättning för verksamheten förvaras i Noretskolan Begränsad träningstid pga lokalbrist och ledarbrist Gruppindelning Alla intresserade gymnaster erbjuds träningsmöjlighet i träningsgrupperna i mån av plats. Om grupperna är fulla finns ett kösystem. Gymnasterna tränar i grupp efter vilken nivå de ligger på. Ledarna ansvarar för placeringen i de olika grupperna. Placeringen bygger på gymnastens: Ålder Kunskaper Förutsättningar 10

11 Målsättningar Vilja Det är ledaren som har kunskaperna att kunna placera gymnaster i den grupp där gymnasten kommer att utvecklas utifrån den egna förmågan på bästa sätt. Ansvar Ledaren ansvarar för gymnasterna under träning, tävling, läger m m. Ledaren skall alltid se till att träningen är så säker som möjligt. Det är kansliets uppgift att se till att alla som skall ha tävlings eller träningslicens verkligen har denna. Kansliet sköter inbetalning och registreringen till det aktuella försäkringsbolaget. De är viktigt att ledaren lämnar träningen sist. 11

12 Riktlinjer Tävlingsgymnastik Med tävling avser vi den gymnastikverksamhet som är tävlingsinriktad med prestationsförbättring och goda tävlingsresultat som syfte. Det finns en tävlingsdisciplin i föreningen, truppgymnastik. Riktlinjer tävlingsgymnastik för barn och ungdom 6 18 år Tävlingsgymnastik för barn och ungdom ska utformas utifrån barnens behov och förutsättningar, där tävling och lek på barns villkor är ett naturligt inslag i verksamheten. Tävlingsverksamhet för barn och ungdom ska ta hänsyn till barns varierande utvecklingstakt. Tävlingsgymnastik för pojkar och flickor ska utformas så att den motverkar utslagning och stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling. Tävlingsverksamhet ska huvudsakligen ske inom Dalarnas Gymnastikdistrikt. Tävlingsverksamhet för barn och ungdom ska bedrivas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Verksamheten ska utformas så att barn får lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare, samt lära sig vikten av rent spel. Handlingsplan tävlingsgymnastik för barn och ungdom IFK Moras Gymnastikklubb ska verka enligt riktlinjerna för tävlingsgymnastik för barn och ungdom under perioden genom att: stimulera ledare och gymnaster till aktiviteter enligt riktlinjerna tävlingsverksamheten bygger på ett samarbete mellan gymnaster, föräldrar, ledare och IFK Moras Gymnastikklubbs styrelse 12

13 Kärnverksamhet Aerobics Aktiva Vuxna och ungdomar deltar i våra olika aerobicsgrupper. Ålder varierar mellan 16 och 60 år beroende på pass. Med ett stort utbud kan vi inrikta oss på många oavsett ambitionsnivå. Träning För vuxna erbjuder vi pilates, box, step-up, styrkepass, yoga, intervall-step, coregymstick och fyspass. Varje termin utvärderas utbudet och nya pass tillkommer och andra tas ur verksamheten. Ledare/Instruktörer En ledare/instruktör är ansvarig i styrelsen. Varje ledare ansvarar för sin egen grupp när det gäller träningens innehåll. Alla ledare/instruktörer har lägst basutbildning i aerobics och vidareutbildas och utvecklas ständigt genom kurser och inspirationsdagar/ledardagar. Anläggningar och materiella resurser Vi hyr flera gymnastikhallar av Mora Kommun, men har koncentrerat aerobics för vuxna i St Mikaelskolans danslokal. I danslokalen finns ljudanläggning med pitch och headset. Lokalen är utrustad med speglar längs en hel vägg och godkänd ventilationsanläggning. Vi har 40 st stepbrädor, hantlar, mattor, gummisnoddar, pump-set, bodybars, gymsticks, boxhandskar och mitsar. 13

14 Kärnverksamhet Motion Aktiva Motionsverksamheten riktar sig till vuxna män och kvinnor. Den ska vara tillgänglig för alla oavsett ambitionsnivå. Alla ska kunna delta efter egen förmåga och på sina egna villkor. Träning Vi erbjuder: Lättgympa Medelgympa Styrkegympa Gymstick Mamma-baby-gympa Vattengympa Sommargympa Ledare/instruktörer Vi har värdinnor vid Norets och Morkarlbyhöjdens grupper. Varje ledare/instruktör ansvarar för den/de grupper de är verksamma i. Samtliga ledare/instruktörer ska ha genomgått minst basutbildning. Nya ledare/instruktörer ska genomgå den så snart tillfälle ges. Alla ledare vidareutbildas genom Svenska Gymnastikförbundets inspirationsdagar/ledardagar eller motsvarande samt egna ledardagar i klubbens regi. Anläggningar och materiella resurser Vår verksamhet bedrivs i kommunens allmänna gymnastikhallar och simhall. Vi har egna musikanläggningar samt att vi hyr musikanläggningar. I Noret delas anläggningen med skolan. Vi har hantlar, gummiband, hopprep, mattor, gymstick och bodybars.vi delar vissa redskap med Friskis & Svettis. Till vattengympan har vi vattenhantlar och ormar för styrketräning. Där har vi tillgång till simhallens befintliga anläggning. Sjukvårdslåda finns i varje hall. 14

15 Kärnverksamhet Spinning Aktiva Vuxna och ungdomar från 15 år deltar på våra spinningpass. Träning Spinningpassen passar i stort sett alla, både nybörjare och vana. Passen är ca 1 timme långa. Varje termin utvärderas utbudet och nya pass tillkommer och andra tas ur verksamheten. Ledare/instruktörer Alla ledare/instruktörer har utbildning för spinning. Anläggningar och materiella resurser Spinninglokalen ligger i Mora Utbildnings centrums lokaler, ingång T, Lernia. I spinninglokalen finns ljudanläggning med pitch och headset. Speglar är uppsatta längs ena väggen och det finns 4 golvfläktar. Det finns 19 cyklar (18 cyklar till deltagarna och en ledarcykel) Det finns verktyg för lättare ingrepp på cyklarna samt mattor som används vid stretching. Övrigt Klubben har tillgång till 19 spinningcyklar. 11 av cyklarna äger IFK Moras Gymnastikklubb och 8 spinningcyklar äger Mora kommun. Klubben betalar ingen hyra till Mora kommun då de får använda våra cyklar för att ha spinningpass åt kommunanställda. Samhall i Mora städar lokalen åt oss mot att de får låna cyklarna två gånger i veckan för eget bruk. Instruktör ingår inte. 15

16 Riktlinjer Aerobics, Motion och Spinning I verksamheten för vuxna ingår alla gymnastikformer som inte har tävling, prestation och resultat som huvudsyfte. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla oavsett ambitionsnivå. Alla ska kunna deltaefter sin egen förmåga och på sina egna villkor. IFK Moras Gymnastikklubb ska erbjuda en verksamhet som i ökad omfattning attraherar vuxna, både kvinnor och män. IFK Moras Gymnastikklubb ska i samarbete med andra intressenter arbeta för att utveckla aerobics, motion och spinningverksamheten för vuxna, kvalitativt och långsiktigt. IFK Moras Gymnastikklubb ska ständigt vara lyhörd för nya trender och växlande behov. Samarbete IFK Moras Gymnastikklubb har ett bra samarbete med Mora kommun. De anställda erbjuds gå på utvalda pass gratis. De utvalda passen har en lista som där den anställde ska fylla i sitt namn. Listan lämnas sedan till kansliet i slutet av månaden. Kansliet skickar sedan över listan till Mora kommun där de gör statistik på hur våra pass används av kommunens anställda. IFK Moras Gymnastikklubb har även samarbete med Ostnor företagen samt WIBE. Den anställde betalar en summa direkt till ledaren samt medlemsavgiften. Den andra delen av terminsavgiften faktureras till företaget. Sedan 2008 har IFK Moras Gymnastikklubb ett samarbete med Mora Hälsan. Samarbetet är till för våra medlemmar. De köper terminskort hos oss och kan samtidigt köpa ett gymkort på Mora Hälsan. Vi ser positivt på samarbetet då det gagnar våra medlemmar positivt. Vi hjälper till att marknadsföra varandra. 16

17 Stödverksamhet Organisation Vi har en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ledamöter samt två suppleanter. Alla i styrelsen har varsitt ansvarsområde. Kansli IFK Moras GK har en anställd kanslist på 30%. Ekonomi Intäktskällor för klubben är utdelning från Vasaloppet som alla IFK klubbar är med och delar på, terminsavgifter, medlemsavgifter samt aktivitetsstöd. Kostnader för klubben är i huvudsak lön till anställd, ledararvoden, lokalhyror, utbildningar, STIM och SAMI avgifter, olika förbundsavgifter, licensavgifter samt material- och redskapsinköp. Information och marknadsföring Klubben sprider sin information via hemsidan, klubbtidningen IFK Kamraten, Mora Tidning och Magazin. 17

18 Underskrift av ledare Jag har noga läst och tagit del av IFK Moras Gymnastikklubbs riktlinjer och policy för och jag kommer att göra mitt bästa för att följa riktlinjerna. Mora Namnunderskrift av ledare Namnförtydligande Målsmans namnunderskrift Namnförtydligande för ledare som är under 16 år 18

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 STYRELSE Ordförande Vice Ordförande Rosina Lehto Per-Åke Henriksson Styrelsemedlemmar Sabina Mattsson John Sjöström

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Bakgrund...4 3 Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten... 5 4 Organisation/ vision...8

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Nuläget Svenska Karateförbundet är med sina 15 000 medlemmar och 325 klubbar den största kampsport i Riksidrottsförbundet. Karate tränas i alla åldrar - från

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer