IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet."

Transkript

1 IFK Moras Gymnastikklubb

2 Verksamhet Verksamhet IFK Moras Gymnastikklubb är en egen klubb inom IFK Moras idrottsallians. Klubben är medlem i Svenska gymnastikförbundet som är en av landets största idrottsförbund. Verksamheten består av barn-, trupp-, motions- gymnastik och aerobics för barn, ungdom och vuxna samt spinning. Vi är den största klubben till antalet inom IFK Mora. IFK Mora består av sex klubbar. Alpina, gymnastik, friidrott, fotboll, orientering och skidor. Vi har ca 50 ledare, tränare och instruktörer med ansvar för egna grupper. Aktiviteterna bedrivs i kommunens allmänna gymnastikhallar och simhall. Vi har tillgång till klubblokal i Vasaloppets Hus. De materiella resurserna är goda med hyrda musikanläggningar samt egna redskap för truppgymnastik, barngymnastik, motionsgymnastik, vattengymnastik, aerobics och spinning. Syfte IFK Moras Gymnastikklubb skall erbjuda alla pojkar/ flickor, män/ kvinnor som också önskar, möjlighet att delta i klubbens verksamhet. IFK Moras Gymnastikklubb vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Detta syfte uppnår vi genom att erbjuda gymnastikformer av hög kvalitet väl anpassad till människors olika behov, att att med kraft framhålla att gymnastiken har en betydelse för friskvården i Mora, stärka det ideella ledarskapet genom att erbjuda en kvalitativt hög utbildning till den enskilde ledaren. Mål IFK Moras Gymnastikklubb ska fortsätta med att ha ett gott samarbete med andra föreningar, andra organisationer och företag i Mora. Vi ska skapa ekonomiska möjligheter för att kunna bedriva en professionell verksamhet. 2

3 I IFK Moras Gymnastikklubb är det viktigt med en positiv föreningsanda. En positiv och engagerande styrelse, positiva och engagerade ledare som utvecklar deltagare i en positiv riktning. 3

4 Generell policy för ledare/instruktörer När ny ledare/instruktör börjar ska hon/han informeras om: Policy och riktlinjer ledar kom-i-håg (uppdateras inför varje ny termin) styrelsen, dess ledamöter och deras funktioner och telefonnummer de olika hallarna vi hyr och hur nycklar till dessa rekvireras aktivitetsstöd, terminskort, 10-kort och rutiner för pengahantering musikanläggningarna hur fungerar de och rutinerna för de (inlåsning m m) utbildning ersättning, deltagarlistor och tidrapportering vid färre än fem deltagare vid ett pass har ledaren rätt att ställa in passet. kansliets funktioner En ledare/instruktör i IFK Moras Gymnastikklubb åtager sig att: ta ansvar för sin grupp visa gott ledarskap och vara inspirerande i god tid vid sjukdom kontakta ersättare aldrig ställa in ett pass om inte synnerligen goda skäl föreligger. Om så är fallet skall en speciell skylt sättas upp på ytterdörren till lokalen. Den hämtas på kansliet eller hos någon i styrelsen i vasaloppsveckan arbeta minst 6 tim. Uteblir ledare/instruktör med sin arbetsinsats förlorar den 50% av vårens arvode vara ett föredöme för deltagarna och verka för en öppen föräldrakontakt (föräldrakontakt gäller ledare som har barngrupper) ta avstånd från tobak, alkohol, narkotika, doping, rasism, våld och mobbing samt vara uppmärksam på eventuella ätstörningar dela ut information om Vasaloppsveckan till medlemmarna samt informera om hur klubben hör ihop med Vasaloppet Medlemmarna äger Vasaloppet IFK Mora och Sälens IF äger Vasaloppet, 77 % respektive 23 %. Det överskott som Vasaloppet får delas ut till IFK Mora och Sälens IF. IFK Mora i sin tur delar ut pengarna genom olika kriterier som IFK Mora IA styrelsen har bestämt till de olika klubbarna. Pengarna fördelas på antal medlemmar, tävlingsframgångar och annat. 4

5 Övrigt: Om ledare/instruktör inte uppfyller kraven, enligt ovan, tas ärendet upp i styrelsen för avgörande om fortsatt ledarskap och eventuell återbetalningsskyldighet för utbildningar som ledaren har gått under senaste terminen. Familjemedlemmar såsom sambo, make, maka och barn till ordinarie ledare går gratis på klubbens pass. Ordinarie ledare med barn på truppgymnastiken betalar licensen själv. Denna förmån gäller inte de ledare som står som vikarier under en eller flera terminer. Endast vikarier får gå gratis på klubbens pass. Anhöriga till dessa betalar fullt pris. 5

6 Policy för utbildning av ledare/instruktör inom IFK Moras Gymnastikklubb Mål: Hålla en hög utbildningsnivå och ha inspirerande ledare/instruktör. Alla ledare/instruktörer som har egna grupper skall ha genomgått/genomgå minst baskurs eller motsvarande i respektive område barn, trupp, motion, aerobics och spinning. God översyn över alla ledares/instruktörers utbildningsnivå och fortsatt utveckling. Alla skall ha erbjudas till kontinuerlig fortbildning. Alla skall veta vilka bestämmelser som gäller för utbildning. Aktivitet: Alla nya ledare/instruktörer som har egna grupper skall så snart tillfälle erbjuds baskurs inom respektive område barn, motion eller aerobics. Varje ledare/instruktör som går en kurs (2-7 dagar) förbinder sig att kvarstå som ledare under minst 2 terminer. Vid specialfall kan ärendet tas upp i styrelsen. Ledaren kan bli återbetalningsskyldig. Alla kurser skall ansökas och godkännas av styrelsen innan anmälan. Varje år ordnas egna interna ledarvårdsdagar/utbildningsdagar. Dessa dagar är av stor betydelse då man träffar övriga ledare och får information. Vid samtliga utbildningar på annan ort utgår reseersättning för egen bil, buss alternativt tågbiljett enligt vår ekonomipolicy. Reseräkning finns att ladda ner från vår hemsida. Samåkning till och från utbildningar är en självklarhet. Kansliet sköter registrering av samtliga ledare/instruktörer och vilken utbildning de gått under året. Ledare/instruktörer som verkar som ledare/instruktör utanför IFK Moras Gymnastikklubbs regi får stå för 50 % av kurskostnaden själv. Detta gäller kurser som ledaren/instruktören kan använda sig av på då denna instruerar på andra gym eller för andra föreningar. Gäller ej ledare/instruktörer som har inspirationsdag/ledardag för andra föreningar någon gång per år. Ledare/instruktörer bör genomgå HLR utbildning när tillfälle ges. Vid frånvaro från anmäld kurs/ledardag/inspirationsdag/convent krävs läkarintyg annars får ledaren själv stå för kursavgiften.. 6

7 Kärnverksamhet Barn Aktiva Vi har barngymnastik för 4-6 år. De är indelade i olika grupper på skolor runt om i Mora. Vi har ett antal familjer som deltar i familjegymnastik. Barnen är mellan 0-6 år. De gympar tillsammans med sin/sina föräldrar. Träning Både barn- och familjegymnastik tränar en gång i veckan. Tio gånger/termin. I barn- och familjegymnastiken lägger IFK Moras Gymnastikklubb grunden för all idrott framöver. Ledaren inspirerar barnen på ett lekfullt sätt att känna glädje i rörelserna. Barngrupperna tränar vid varje tillfälle de sju grunderna, hänga, klättra, rulla, åla, krypa, stödja och balansera. Nivån får inte ligga för högt eller för lågt i grupperna, då blir det för tråkigt eller för svårt för barnen. Målsättningen är, när ett barn har gått i barn- och familjegymnastik, att de tycker att det är kul att röra på sig. Barnet ska behärska de sju grunderna och känna till vad det finns för olika redskap i en gymnastiksal. Barnet har nu en bra grund för allt idrottsligt utövande. Vi följer ett mönster inom barn- och familjegymnastiken så att barnet lär sig hur det fungerar i gymnastiken. Upprop Uppvärmning Redskap-bollar Lekar-ramsor Avslut Tränare och ledare Vi har två ledare per grupp inom barn- och familjegymnastiken. Det är 20 barn i varje grupp inom barngymnastiken och 20 familjer i varje grupp inom familjegymnastiken. I en del grupper har ledarna delat lika på ansvarsområdet inom barn- och familjegymnastiken. De delar på ansvaret för program till varje pass, nycklar till lokalen, aktivitetsstöd och framförallt säkerheten. 7

8 I andra grupper finns en huvudledare och en hjälpledare. Hjälpledaren fungerar som assistent till huvudledaren. När det gäller materiella resurser har vi tillgång till alla stora redskap som finns i gymnastikhallarna. Vi har även egna redskap så som bollar, ärtpåsar, rockringar, schalar, lekband, hopprep, stora mjuka redskap och diverse andra små saker. Det är viktigt att ledaren lämnar träningen sist. 8

9 Riktlinjer för barngrupper Med barn avser IFK Moras Gymnastikklubb och Svenska Gymnastikförbundet alla flickoch pojkgymnaster upp till 12 år. IFK Moras Gymnastikklubbs barn- och familjegymnastik är lekfull, allsidig och bygger upp flickors och pojkars egna behov och förutsättningar. Hänsyn tas till variationer i utvecklingstakten hos barn. IFK Moras Gymnastikklubbs barngymnastik ska utformas så att flickor och pojkar får ett livslångt intresse för gymnastik. IFK Moras Gymnastikklubbs barngrupper instrueras av kunniga ledare. Handlingsplan IFK Moras Gymnastikklubb ska verka enligt riktlinjerna för barn- och ungdomsgymnastiken under perioden genom: att fokusera arbetet kring Idrottslyftet genom olika organisationer: Svenska Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet Dalarna SISU Riksidrottsförbundet Söka de pengar som finns inom olika projekt för olika ändamål genom: Riksidrottsförbundet SISU Leader Skandia Bygdemedel att arbeta med ledarsatsningen för att rekrytera och behålla ledare/instruktörer att motverka mobbing 9

10 Kärnverksamhet Truppgymnastik IFK Moras truppgymnastik Aktiva Truppgymnastik för pojkar och flickor. 6 år och uppåt Träning och tävling Grupperna tränar 1-4 gånger i veckan Aktiva grupper på olika nivåer Matta hopp och friståendeövningar Grundträning Styrketräning Lek Arrangerar tävlingar på distriktsnivå Lägerverksamhet ordnas av Dalarnas Gymnastikförbund samt i egen regi Föräldramedverkan vid träningar, uppvisningar och tävlingar att ta fram och plocka bort redskap är en förutsättning för verksamheten Målsättning för grupperna: Alla ska utvecklas och ha roligt! Anläggning och materiella resurser Träningslokal är Noretskolans sporthall samt Danslokalen på S:t Mikaels-skolan Redskapen, som är en förutsättning för verksamheten förvaras i Noretskolan Begränsad träningstid pga lokalbrist och ledarbrist Gruppindelning Alla intresserade gymnaster erbjuds träningsmöjlighet i träningsgrupperna i mån av plats. Om grupperna är fulla finns ett kösystem. Gymnasterna tränar i grupp efter vilken nivå de ligger på. Ledarna ansvarar för placeringen i de olika grupperna. Placeringen bygger på gymnastens: Ålder Kunskaper Förutsättningar 10

11 Målsättningar Vilja Det är ledaren som har kunskaperna att kunna placera gymnaster i den grupp där gymnasten kommer att utvecklas utifrån den egna förmågan på bästa sätt. Ansvar Ledaren ansvarar för gymnasterna under träning, tävling, läger m m. Ledaren skall alltid se till att träningen är så säker som möjligt. Det är kansliets uppgift att se till att alla som skall ha tävlings eller träningslicens verkligen har denna. Kansliet sköter inbetalning och registreringen till det aktuella försäkringsbolaget. De är viktigt att ledaren lämnar träningen sist. 11

12 Riktlinjer Tävlingsgymnastik Med tävling avser vi den gymnastikverksamhet som är tävlingsinriktad med prestationsförbättring och goda tävlingsresultat som syfte. Det finns en tävlingsdisciplin i föreningen, truppgymnastik. Riktlinjer tävlingsgymnastik för barn och ungdom 6 18 år Tävlingsgymnastik för barn och ungdom ska utformas utifrån barnens behov och förutsättningar, där tävling och lek på barns villkor är ett naturligt inslag i verksamheten. Tävlingsverksamhet för barn och ungdom ska ta hänsyn till barns varierande utvecklingstakt. Tävlingsgymnastik för pojkar och flickor ska utformas så att den motverkar utslagning och stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling. Tävlingsverksamhet ska huvudsakligen ske inom Dalarnas Gymnastikdistrikt. Tävlingsverksamhet för barn och ungdom ska bedrivas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Verksamheten ska utformas så att barn får lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare, samt lära sig vikten av rent spel. Handlingsplan tävlingsgymnastik för barn och ungdom IFK Moras Gymnastikklubb ska verka enligt riktlinjerna för tävlingsgymnastik för barn och ungdom under perioden genom att: stimulera ledare och gymnaster till aktiviteter enligt riktlinjerna tävlingsverksamheten bygger på ett samarbete mellan gymnaster, föräldrar, ledare och IFK Moras Gymnastikklubbs styrelse 12

13 Kärnverksamhet Aerobics Aktiva Vuxna och ungdomar deltar i våra olika aerobicsgrupper. Ålder varierar mellan 16 och 60 år beroende på pass. Med ett stort utbud kan vi inrikta oss på många oavsett ambitionsnivå. Träning För vuxna erbjuder vi pilates, box, step-up, styrkepass, yoga, intervall-step, coregymstick och fyspass. Varje termin utvärderas utbudet och nya pass tillkommer och andra tas ur verksamheten. Ledare/Instruktörer En ledare/instruktör är ansvarig i styrelsen. Varje ledare ansvarar för sin egen grupp när det gäller träningens innehåll. Alla ledare/instruktörer har lägst basutbildning i aerobics och vidareutbildas och utvecklas ständigt genom kurser och inspirationsdagar/ledardagar. Anläggningar och materiella resurser Vi hyr flera gymnastikhallar av Mora Kommun, men har koncentrerat aerobics för vuxna i St Mikaelskolans danslokal. I danslokalen finns ljudanläggning med pitch och headset. Lokalen är utrustad med speglar längs en hel vägg och godkänd ventilationsanläggning. Vi har 40 st stepbrädor, hantlar, mattor, gummisnoddar, pump-set, bodybars, gymsticks, boxhandskar och mitsar. 13

14 Kärnverksamhet Motion Aktiva Motionsverksamheten riktar sig till vuxna män och kvinnor. Den ska vara tillgänglig för alla oavsett ambitionsnivå. Alla ska kunna delta efter egen förmåga och på sina egna villkor. Träning Vi erbjuder: Lättgympa Medelgympa Styrkegympa Gymstick Mamma-baby-gympa Vattengympa Sommargympa Ledare/instruktörer Vi har värdinnor vid Norets och Morkarlbyhöjdens grupper. Varje ledare/instruktör ansvarar för den/de grupper de är verksamma i. Samtliga ledare/instruktörer ska ha genomgått minst basutbildning. Nya ledare/instruktörer ska genomgå den så snart tillfälle ges. Alla ledare vidareutbildas genom Svenska Gymnastikförbundets inspirationsdagar/ledardagar eller motsvarande samt egna ledardagar i klubbens regi. Anläggningar och materiella resurser Vår verksamhet bedrivs i kommunens allmänna gymnastikhallar och simhall. Vi har egna musikanläggningar samt att vi hyr musikanläggningar. I Noret delas anläggningen med skolan. Vi har hantlar, gummiband, hopprep, mattor, gymstick och bodybars.vi delar vissa redskap med Friskis & Svettis. Till vattengympan har vi vattenhantlar och ormar för styrketräning. Där har vi tillgång till simhallens befintliga anläggning. Sjukvårdslåda finns i varje hall. 14

15 Kärnverksamhet Spinning Aktiva Vuxna och ungdomar från 15 år deltar på våra spinningpass. Träning Spinningpassen passar i stort sett alla, både nybörjare och vana. Passen är ca 1 timme långa. Varje termin utvärderas utbudet och nya pass tillkommer och andra tas ur verksamheten. Ledare/instruktörer Alla ledare/instruktörer har utbildning för spinning. Anläggningar och materiella resurser Spinninglokalen ligger i Mora Utbildnings centrums lokaler, ingång T, Lernia. I spinninglokalen finns ljudanläggning med pitch och headset. Speglar är uppsatta längs ena väggen och det finns 4 golvfläktar. Det finns 19 cyklar (18 cyklar till deltagarna och en ledarcykel) Det finns verktyg för lättare ingrepp på cyklarna samt mattor som används vid stretching. Övrigt Klubben har tillgång till 19 spinningcyklar. 11 av cyklarna äger IFK Moras Gymnastikklubb och 8 spinningcyklar äger Mora kommun. Klubben betalar ingen hyra till Mora kommun då de får använda våra cyklar för att ha spinningpass åt kommunanställda. Samhall i Mora städar lokalen åt oss mot att de får låna cyklarna två gånger i veckan för eget bruk. Instruktör ingår inte. 15

16 Riktlinjer Aerobics, Motion och Spinning I verksamheten för vuxna ingår alla gymnastikformer som inte har tävling, prestation och resultat som huvudsyfte. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla oavsett ambitionsnivå. Alla ska kunna deltaefter sin egen förmåga och på sina egna villkor. IFK Moras Gymnastikklubb ska erbjuda en verksamhet som i ökad omfattning attraherar vuxna, både kvinnor och män. IFK Moras Gymnastikklubb ska i samarbete med andra intressenter arbeta för att utveckla aerobics, motion och spinningverksamheten för vuxna, kvalitativt och långsiktigt. IFK Moras Gymnastikklubb ska ständigt vara lyhörd för nya trender och växlande behov. Samarbete IFK Moras Gymnastikklubb har ett bra samarbete med Mora kommun. De anställda erbjuds gå på utvalda pass gratis. De utvalda passen har en lista som där den anställde ska fylla i sitt namn. Listan lämnas sedan till kansliet i slutet av månaden. Kansliet skickar sedan över listan till Mora kommun där de gör statistik på hur våra pass används av kommunens anställda. IFK Moras Gymnastikklubb har även samarbete med Ostnor företagen samt WIBE. Den anställde betalar en summa direkt till ledaren samt medlemsavgiften. Den andra delen av terminsavgiften faktureras till företaget. Sedan 2008 har IFK Moras Gymnastikklubb ett samarbete med Mora Hälsan. Samarbetet är till för våra medlemmar. De köper terminskort hos oss och kan samtidigt köpa ett gymkort på Mora Hälsan. Vi ser positivt på samarbetet då det gagnar våra medlemmar positivt. Vi hjälper till att marknadsföra varandra. 16

17 Stödverksamhet Organisation Vi har en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ledamöter samt två suppleanter. Alla i styrelsen har varsitt ansvarsområde. Kansli IFK Moras GK har en anställd kanslist på 30%. Ekonomi Intäktskällor för klubben är utdelning från Vasaloppet som alla IFK klubbar är med och delar på, terminsavgifter, medlemsavgifter samt aktivitetsstöd. Kostnader för klubben är i huvudsak lön till anställd, ledararvoden, lokalhyror, utbildningar, STIM och SAMI avgifter, olika förbundsavgifter, licensavgifter samt material- och redskapsinköp. Information och marknadsföring Klubben sprider sin information via hemsidan, klubbtidningen IFK Kamraten, Mora Tidning och Magazin. 17

18 Underskrift av ledare Jag har noga läst och tagit del av IFK Moras Gymnastikklubbs riktlinjer och policy för och jag kommer att göra mitt bästa för att följa riktlinjerna. Mora Namnunderskrift av ledare Namnförtydligande Målsmans namnunderskrift Namnförtydligande för ledare som är under 16 år 18

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Verksamhet och syfte Holmsundsgymnasterna är medlem i Svenska Gymnastikförbundet som utgör ett av Sveriges största idrottsförbund. I dagsläget har föreningen cirka

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

RIKTLINJER OCH POLICY FÖR ARVIKA GYMNASTIK FÖRENING 2014

RIKTLINJER OCH POLICY FÖR ARVIKA GYMNASTIK FÖRENING 2014 RIKTLINJER OCH POLICY FÖR ARVIKA GYMNASTIK FÖRENING 2014 Arvika Gymnastik Förening är en ideell förening. Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet, som är en av landets största idrottsförbund.

Läs mer

Gymnastiken SYD vill!

Gymnastiken SYD vill! Gymnastiken SYD vill! 2011-2012 Kraftsamling mot gemensamma mål Gymnastikförbundet Syd har utifrån Gymnastiken Vill sammanfattat den målsättning och verksamhetsinriktning som vi konkret vill arbeta efter

Läs mer

Riktlinjer och policy för Östra Torp Gymnastikförening 2014 2015

Riktlinjer och policy för Östra Torp Gymnastikförening 2014 2015 Riktlinjer och policy för Östra Torp Gymnastikförening 2014 2015 Verksamhet Östra Torp Gymnastikförening är en egen förening inom Östra Torp Allians. Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet,

Läs mer

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens årsmöte den 3/3

Läs mer

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening.

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Framarbetad Hösten 2008 i samarbete med Redigerad November 2010 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 4 Så här vill vi att våra

Läs mer

Älvkarleby Gymnastikförening. Verksamhetsplan 2016

Älvkarleby Gymnastikförening. Verksamhetsplan 2016 Älvkarleby Gymnastikförening Verksamhetsplan 2016 1. Föreningens mål Erbjuda i första hand barn och ungdomar, träning i gymnastik och i viss mån tävling i truppgymnastik samt utveckla dessa barn och ungdomar

Läs mer

Välkommen som ledare i Sigtuna Märsta Gymnastikklubb

Välkommen som ledare i Sigtuna Märsta Gymnastikklubb Välkommen som ledare i Sigtuna Märsta Gymnastikklubb Introduktion SMGK Sigtuna Märsta Gymnastikklubb (SMGK) bildades år 1962, då under namnet Märsta Gymnastikklubb. Efter 40-års jubiléet lades namnet Sigtuna

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2015 Inledning Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyllde 100 år 2014. Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

GYMNASTIK ÄR SUPERKUL! Kom därför ihåg att sprida glädje på träningarna och försök att inspirera så mycket du kan!

GYMNASTIK ÄR SUPERKUL! Kom därför ihåg att sprida glädje på träningarna och försök att inspirera så mycket du kan! Ledarpolicy i Varbergs GIF Gymnastikförening GYMNASTIK ÄR SUPERKUL! Kom därför ihåg att sprida glädje på träningarna och försök att inspirera så mycket du kan! Ledarens konkreta uppgifter Det är ledaren

Läs mer

Välkommen till säsongen

Välkommen till säsongen 2013-08-12 Välkommen till säsongen 2013-2014 En ny, spännande och förhoppningsvis framgångsrik säsong står för dörren och det börjar bli tid att ta del av och fundera över de förväntningar som IFK Mora

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

GF Örnen Hässleholms VÄRDEGRUND Uppdaterad:

GF Örnen Hässleholms VÄRDEGRUND Uppdaterad: GF Örnen Hässleholms VÄRDEGRUND 2014-2015 Uppdaterad:2014-11-17 Innehållsförteckning 1. Verksamheten barn/ungdom 2. Riktlinjer och policy för verksamheten 3. Stödverksamhet 4. Regler i hallen 5-6. Kommittéer

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2016 Inledning Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 102 år 2016. Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Policys och riktlinjer

Policys och riktlinjer Policys och riktlinjer Föreningen Skövde Konståkningsklubb - Policys & Riktlinjer antagna vid styrelsemöte den 2011-07-05. Gällande från 2011-08-01 och tillsvidare. Innehållsförteckning Policys och riktlinjer...

Läs mer

Kalmargymnastiken Vill

Kalmargymnastiken Vill Kalmargymnastiken Vill -Rörelse hela livet Kalmar Gymnastikförenings gemensamma måldokument Antagen på årsmöte 2015 (reviderad 151009) KALMAR GYMNASTIKFÖRENING Bildad 1922 Gymnasten, Fredrikskans, Expeditionstider,

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Sida 2 (5) Verksamhetsberättelse för Brunflo Gymnastikförening 2009 Brunflo gymnastikförenings årsmöte 2009 hölls i kvarterslokalen i Brunflo båthamn den 3 mars. Vid mötet deltog

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Välkommen till säsongen 2014-2015

Välkommen till säsongen 2014-2015 2015.02.03 Välkommen till säsongen 2014-2015 En ny, spännande, rolig och framgångsrik säsong står för dörren. En fantastisk blandning av landslagsåkare i alpint och skicross tillsammans med den, växande

Läs mer

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER

LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER LINGVALLEN KURSER OCH LÄGER SOMMAREN 2009 1 Kurs och Läger katalog 2009.indd 1 2009-02-23 11:10:40 KURSER Barn, Ungdom, Skola och Förberedande tävling 29 juni 3 juli Ung Kaxig Framåt Kurs/läger 5 dagar

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Verksamhetsplan och Budget

Verksamhetsplan och Budget Verksamhetsplan och Budget för Hindås Gymnastikförening 852000-4519 Verksamhetsåret 2015 1 Föreningen Under år 2015 är målet att Fastställa en Vision 2025 för hela föreningen Certifiera föreningen Sörja

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2014 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSE Ordförande Robert Smith (till 2015) Kassör Tomas Ström

Läs mer

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK Barn- och Ungdomspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(6) Innehåll 1 Barn- och ungdomspolicy Västerås SOK... 3 2 Verksamhetens syfte... 3 2.1 Barnverksamheten... 3 2.2 Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Idrottsskola i Småland

Idrottsskola i Småland Idrottsskola i Småland Allsidig och lekfull idrott för barn och ungdomar Idrottsskola I en Idrottsskola får barn prova på flera olika idrotter under organiserade former. Idrottsskolan: - bygger på lek

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

SVENSK GYMNASTIK VILL

SVENSK GYMNASTIK VILL SVENSK GYMNASTIK VILL Antagen av Förbundsmötet 2014 2 Svensk Gymnastik - rörelse hela livet Tack till alla fotografer: Maria Edstrand/Allehanda media Jesper Eriksson Jessica Green Andreas Gustafsson Popa

Läs mer

Barnkonventionen Barnrättsperspektiv Barns behov. Fotbollens spela, lek och lär. Praktik

Barnkonventionen Barnrättsperspektiv Barns behov. Fotbollens spela, lek och lär. Praktik Barnkonventionen Barnrättsperspektiv Barns behov Fotbollens spela, lek och lär Praktik Peter Brusvik Utbildningsavdelningen Inriktning barn och ungdomsfotboll Spelarutbildning Tränarutbildning Projekt

Läs mer

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens Gymnastik- utbildarna Kunskap Kvalité Kompetens Gymnastikutbildarna Vad är det? Gymnastikutbildarna är varumärket för all utbildningsverksamhet inom Gymnastikförbundet och erbjuder efterfrågad utbildning

Läs mer

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN TOM 12 ÅR UNGDOM 13-20 ÅR BAKGRUND Varför har RF skärpt riktlinjerna för barn och ungdomsidrotten? Riktlinjer - Idrott för barn Idrott för barn ska bedrivas ur

Läs mer

Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja och administrera danssporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens

Läs mer

Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16. www.orebrogf.com

Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16. www.orebrogf.com Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16 www.orebrogf.com Vision Gymnastik rörelseglädje för alla hela livet! Värdegrund I vår förening: är alla lika mycket värda möter vi varandra

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

GF Tempo Ledarguiden 2016

GF Tempo Ledarguiden 2016 GF Tempo Ledarguiden 2016 Förord Detta dokument är framtaget av ledare samt styrelsemedlemmar i GF Tempo. Dokumentet som kommer från riksidrottsförbundet (RF) bygger på ledarguiden som är utvecklat ifrån

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro 2016 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Styrketräning... 5 Mat, fysisk aktivitet och beteendeförändring

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Välkomna till Ashihara karate!

Välkomna till Ashihara karate! Välkomna till Ashihara karate! Ni kan se fram emot en termin med många nya intryck! Vi erbjuder en allsidig träning där man tränar både teknik, snabbhet, styrka och uthållighet. Information om vår förening,

Läs mer

Sala Gymnastikförening/Gymmix

Sala Gymnastikförening/Gymmix Gunilla Pettersson Veronica Forssberg Till ytan Västmanlands största kommun Ca 23 000 invånare, liten stadskärna, stor landsbygd. Nära hälften av Salas invånare lever på landsbygden och i tätorterna runt

Läs mer

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto gruppträning Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto UTbILdnInG I RöRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Vi ser oss gärna som en folkrörelse inom friskvården

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2016-01-01 2016-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning Policys IK Sisu IK Sisu välkomnar alla att vara med och delta i klubbens verksamhet oavsett ålder, kön, ursprung, läggning eller förmåga. Vår friidrottsklubb genomsyras av glädje och gemenskap som gör

Läs mer

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 1 TÄBY GYMNASTIKFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 INNEHÅLL 1. Övergripande planer, mål och policys A. Föreningsidé B. TGF organisation och verksamhetsstruktur C. SWOT (Styrkor, Svagheter, Möjligheter

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

VÄRDEGRUND. Stockholm Top Gymnastics. Värdegrunden bygger på ledorden:

VÄRDEGRUND. Stockholm Top Gymnastics. Värdegrunden bygger på ledorden: Medlemmarna i skall känna till och följa gällande värdegrund. Värdegrunden bygger på ledorden: Glädje och utveckling Spännande och motiverande, vill bli bättre, glädjas av varandras framgång, ta tillvara

Läs mer

Barnidrott på barns villkor

Barnidrott på barns villkor BARNIDROTTS- PROGRAMMET Barnidrott på barns villkor Idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen har sagt JA till Barnidrottsprogrammet Glädje - Lek - Kamratskap - Hälsa - Lust Barnidrott i centrum Barnidrott

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är gemensam för alla barn- och

Läs mer

Convent 2012 Njurunda sporthall 26 augusti 2012

Convent 2012 Njurunda sporthall 26 augusti 2012 Convent 2012 Njurunda sporthall 26 augusti 2012 Dagen är uppdelad i två spår, anpassade efter ålder och erfarenhet. Det är fritt att välja vilka pass man vill delta i, men spåren ger en fingervisning om

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb Verksamhetsinriktning för IFK Lidingö Friidrottsklubb Ett underlag för att under det kommande året, i olika konstellationer av ledare och aktiva, förankra, diskutera, förtydliga, planera för att förverkliga

Läs mer

Lilla Handboken. Börja träna Taekwondo

Lilla Handboken. Börja träna Taekwondo Lilla Handboken Börja träna Taekwondo Taekwondo - träning för alla Huvudmålet med all träning är att stärka individens fysiska och psykiska förmåga. Framförallt skall varje individ känna att han/ hon har

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

LÄGER 2010. Läger utan egna ledare

LÄGER 2010. Läger utan egna ledare LÄGER 2010 Läger utan egna ledare 13-16 juni Läger 1 utan egna ledare 4 dagar 17-20 juni Läger 2 utan egna ledare 4 dagar 21-24 juni Läger 3 utan egna ledare 4 dagar 2-6 augusti Läger 4 utan egna ledare

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Piteå Vårterminen 2014 AKTÖRER Actic Norra Björklundsvägen 4 0911-69 63 90 941 31 Öjebyn www.nautilus.com Iyengar Yogaskolan Yogahuset,prästgårdsgatan 11

Läs mer

AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013

AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013 AIF GYMNASTIK VERKSAMHETSBESKRIVNING 2012/2013 4ÅR och 5ÅR - --- - 4 5 år Barngymnastik (Barn) Barngymnastiken skall vara en rolig och lekfull aktivitet som främjar barnens individuella utveckling. Att

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening

VERKSAMHETSPLAN. Höganäs Gymnastikförening VERKSAMHETSPLAN Höganäs Gymnastikförening 2011 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011 Inledning Under 2011 är den övergripande och långsiktiga målsättningen och visionen för föreningen att gymnaster och ledare stannar

Läs mer

Gymmix gruppträning. Fotograf Mårten Neiman. Utbildningsutbud

Gymmix gruppträning. Fotograf Mårten Neiman. Utbildningsutbud gruppträning Fotograf Mårten Neiman Utbildningsutbud UTBILDNING I RÖRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Våra utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum,

Läs mer

1960-talet Motionsverksamheten utökas. De första ledarna var Maj-Britt Carlsson och Inga Jehander startas Manlig motion av Torsten Eriksson och

1960-talet Motionsverksamheten utökas. De första ledarna var Maj-Britt Carlsson och Inga Jehander startas Manlig motion av Torsten Eriksson och 1950-talet Burseryds Gymnastikförening (BGF) bildas 1957. Gymnastiken startar sin verksamhet i Södra skolan i farstun! Verksamheten består av Husmorsgymnastik och utövas på måndagar. Under året flyttar

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16 Författare: Carl Planthaber 1 Inledning Föreningen Vasa Gymnastik har under terminen haft fem aktiva grupper med barn mellan åldrarna 6 och 12 år. Under terminen har föreningen

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Gymnastikförbundet Idrottens Hus, 11473 Stockholm : 08-699 60 00 e-post: info@gymnastik.se www.gymnastik.se Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav

Läs mer

CONVENT GYMMIX 14 AUGUSTI 2010 GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA

CONVENT GYMMIX 14 AUGUSTI 2010 GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA CONVENT GYMMIX 14 AUGUSTI 2010 GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA PROGRAM CONVENT GYMMIX 08.00-09.00 Incheckning kaffe och fralla i matsalen 09.00-09.15 Information presentation i sporthallen Tid 09.30-10.30 1. Kom-igång

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå 2014 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Bollaktiviteter... 4 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 4 Styrketräning...

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2010 Brunflo Gymnastikförening Sida 2 (6) Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Gruppernas Verksamhetsberättelser 5 Barn och Ungdomssektionen 5 Barngymnastik 4-6

Läs mer

Långtidsplan/Vision , upplaga 4

Långtidsplan/Vision , upplaga 4 Långtidsplan/Vision 2020 2016-04-20, upplaga 4 Verksamhetsidé Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna har kommit till för att ge barn, ungdomar och vuxna glädje, utveckling och personlig utmaning och framgång.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Policydokument för Nyhammars IF

Policydokument för Nyhammars IF NYHAMMARS IDROTTSFÖRENING Policydokument för Nyhammars IF Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Nyhammars IF. Det skall diskuteras och förankras med aktiva, tränare, styrelse och kansli.

Läs mer

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 GYMNASTIKEN VILL! 2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 1 2 Svensk Gymnastik siktar på framgång. Gymnastiken Vill ska leda oss dit. Gymnastiken Vill är Gymnastikförbundets gemensamma idédokument. Här

Läs mer

Hej och välkommen till Mariestads Gymnastikklubb!

Hej och välkommen till Mariestads Gymnastikklubb! Hej och välkommen till Mariestads Gymnastikklubb! Information I Mariestads gymnastikklubb tränar vi truppgymnastik som är den största gymnastikdiciplinen i Sverige. Redskapen/grenarna som ingår är matta,

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

GYMNASTIKFORUM #gymnastikforum2015

GYMNASTIKFORUM #gymnastikforum2015 GYMNASTIKFORUM 2015 #gymnastikforum2015 Morgondagens Utbildningsbehov - Vilket stöd behöver föreningen? Det här är vi: Anna Blid, utbildningschef Therese Flemström, utbildningskonsulent Louise Nordenberg,

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer