Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto"

Transkript

1 gruppträning Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

2 UTbILdnInG I RöRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Vi ser oss gärna som en folkrörelse inom friskvården eftersom gymnastik är friskvård för kroppen. Gymnastik åt alla är vårt motto oavsett ålder och var du bor. Vi har över tusen föreningar i hela landet. Vår verksamhet bygger på engagemang, kunnighet och tradition, utan kommersiella drivkrafter. Detta gör att vårt breda utbud av utbildningar kan hålla rimliga priser utan att göra avkall på innehåll och kvalitet. Våra ideella ledare utgör Gymnastikförbundets kärna. Våra utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum, grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda allt från barngymnastik och tävlingsgymnastik till olika former av gruppträning. Gymnastikförbundet välkomnar nya ledare Vi värnar om våra ledare. Därför strävar vi efter att alla är utbildade och har tillgång till kontinuerlig vidareutbildning. Gymnastikförbundets grundutbildning för dig som ny gruppträningsledare heter Baskurs och ger dig grundläggande kunskaper och verktyg för din kommande ledarroll. Vi har också ett helt spektra av gruppträningsinriktningar som ger dig fördjupade kunskaper inom olika gruppträningsområden. Gymnastikförbundets utbildning utvecklar dig! När du gått din baskurs bör du så snart du kan gå vidare med en inriktning (t ex Gympa, Funktionell träning, Afro eller liknande). Det är i den utbildningen du får kunskapen att själv göra egna pass. Licensiering är sedan nästa steg som du kan ha som mål för din ledarkarriär. Licensiering är en kvalitetssäkring av våra gruppträningsledare som innebär att du har fått en utbildning med bred och djup kunskap genom Gymnastikförbundet. För att du ska kunna licensiera dig krävs Baskurs, en inriktning, Kondition fördjupning och Styrka och rörlighet fördjupning. I licensieringen ingår en skrivning som baseras på den kunskap du förvärvat i ovanstående utbildningar och en filmning alternativt visning av pass för en examinator. Licensieringen ger dig möjlighet att hålla i programkurser och rekryteras som utbildare inom Gymnastikförbundet. Varje år tar Gymnastikförbundet fram ett antal program som även används till våra så kallade programkurser. En programkurs är en inspirationskurs där du lär dig hur du på ett säkert sätt kan genomföra ett förprogrammerat pass.

3 PERSONLIG UTVECKLING LEDARSKAP FÖRDJUPNING GYMMIX LICENSIERING VALBARA GRUPPTRÄNINGSUTBILDNINGAR FaR Styrka Rörlighet fördjupning Aerobic Vattenträning Koreografi fördjupning Step Up EFIT Senior Afro Kondition fördjupning Gympa Yoga grund Personlig utveckling Ledarskap fördjupning Funktionell styrketräning med Core Box GYMMIX BASKURS baskurs Förkunskapskrav: det år du fyller 16 år samt erfarenhet från gruppträning Längd: 20 lektioner à 45 minuter Syfte: Utbildningen ska ge - blivande gruppträningsledare grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar och reagerar på träning. - kunskap om hur musiken används inom gruppträning och hur du utför rörelser på ett sätt som gör gruppträningen både rolig, effektiv och säker. - förberedande kunskaper som ligger till grund för vidare utbildningar. Innehåll: Du får lära dig grunderna i anatomi, fysiologi, musikanalys och ledarskap. Dessutom får du kunskap i hur du uppnår effektivitet och säkerhet genom rörelseanalys och teknikträning samt genom rätt utformning och utförande av rörelser. Vidare går vi igenom ett gruppträningspass och hur musiken används inom gruppträning.

4 Valbara gruppträningsutbildningar du väljer själv i vilken ordning du vill gå dem Gympa Förkunskapskrav: Baskurs Syfte: att ge dig som deltagare grunderna för att kunna utforma egna gympapass i din förening. Innehåll: Ett gympapass innehåller många olika komponenter och under denna utbildning går vi igenom alla såsom uppvärmning, pulshöjning, kondition, koordination, styrka/rörlighet, pulssänkning och nedvarvning och dess innebörd. Under utbildningen får du uppleva pulshöjningens betydelse för ett effektivt gympapass och även hur stretch och nedvarvning balanserar gympapasset. Aerobic Förkunskapskrav: Baskurs Syfte: att ge dig som deltagare kunskaperna som gör dig till en säker ledare inom aerobic. Innehåll: Här är utbildningen för dig som vill veta hur ett aerobicpass är upplagt och bli säkrare som ledare. Under utbildningen får du även öva dig på att leda en del av ett aerobicpass. Du får veta hur du utnyttjar delar i musiken till att koreografera dina stegkombinationer så att de blir både roliga och säkra. Dessutom får du lära dig hur du som ledare kommunicerar med Q-signs. Funktionell styrketräning med Core UTVECKLAD! Förkunskapskrav: Baskurs Syfte: att ge kunskap om hur du skapar säkra och effektiva corepass och andra typer av funktionella styrkepass med och utan redskap. Innehåll: Vi går igenom grunderna för core och funktionell träning. Du kommer att få prova på en rad olika övningar med och utan redskap och lära dig hur de ska utföras på ett säkert sätt med rätt teknik. Vi kommer också gå igenom passuppbyggnad, intensitetsförändringar och ledarskap. Du får en rörelsebank, som du kan utgå från när du skapar dina egna pass. Step Up Förkunskapskrav: Baskurs Syfte: att ge dig som vill utveckla träning på stepbräda och lära dig utforma egna säkra stegkombinationer en stabil grund att stå på. Innehåll: Vi går igenom ett eller flera pass för att du ska få en uppfattning om variationsmöjligheterna. Vi tränar grundsteg på steplådan och visar hur den kan användas som ett pedagogiskt och bra redskap under dina pass. Utbildningen lär ut tips på hur du kan skapa funktionella, säkra och roliga stegkombinationer för att utveckla dina pass. Vi går också igenom hur du kan jobba med stepbrädans höjdförändringar för att ge dina övningar ytterligare intensitet. box Förkunskapskrav: Baskurs Syfte: att gå igenom box som motionsform och ge dig verktyg att skapa säkra boxklasser i din förening. Innehåll: Utbildningen är en praktisk kurs där du får öva rörelser och teknik inspirerade från olika kampsporter. Rörelserna är anpassade till motionsform. Du får ett rörelseförråd med säkra slag och sparkar med och utan handskar och mitsar. Under utbildningen lär du dig hur man skapar och instruerar bra, säkra och stimulerande boxklasser. Yoga grund NY! Kurslängd: 30 lektioner à 45 minuter exklusive för- och efterarbete Förkunskapskrav: Baskurs. Rekommenderas att du tränar/tränat yoga själv minst en termin. Syfte: att ge dig som deltagare kunskap i vad yoga är och de positiva effekterna som yogan kan ge. Innehåll: Utbildningen ger deltagarna verktyg och en grundkunskap för att genomföra ett grundpass i yoga hemma i sin förening. Utbildningen fokuserar på att ge övningar för att leda ett grundpass och hur du som ledare arbetar med flödet. Vattenträning Förkunskapskrav: Baskurs Syfte: att ge kunskaper i hur effektiv träning kan utföras i vatten. Innehåll: Du får lära dig hur du utformar träningspass i vatten och hur redskap kan användas för variation och ökad träningseffekt. Dessutom blir det en genomgång av hur träning i vatten påverkar kroppen samt vattnets fysikaliska egenskaper som turbulens och Archimedes princip.

5 FAR fysisk aktivitet på recept Kurslängd: 10 lektioner á 45 minuter Förkunskapskrav: Baskurs. Gruppträningsutbildning Gympa samt SISU:s teoretiska FaR - utbildning. Utbildningen riktar sig till erfarna ledare. Syfte: ger grunderna för att du ska kunna komma igång med FAR -pass. Innehåll: I denna utbildning får du lära dig vad FaR är, vad det innebär och vilka krav som ställs på dig som ledare, både praktiskt och socialt. Du får lära dig mer om de beteendeförändringar som sätts igång när ovana motionärer via recept uppmanas att bli fysiskt aktiva. Du får en praktisk genomgång av vårt anpassade FAR - program. Vi går också igenom framgångsfaktorer för FaR -arbetet i din förening. Senior Kurslängd: 10 lektioner à 45 minuter Förkunskapskrav: Baskurs. Dessutom rekommenderas att du gått Gympa. Syfte: Utbildningen är för dig som vill fördjupa dig i hur du leder seniorgympa. Du kanske varit ledare länge och känner att du vill fasa in i en ny roll som ledare. Kanske är du själv är senior och vill leda gympagrupper för likasinnade. Innehåll: Här får du kunskap om vad som händer i kroppens normala och friska åldrande. Under kursen får du även lära dig ett specifikt seniorprogram och får kunskaper som gör dig säkrare i din roll som seniorledare. Du får även tips på hur du kan designa ett eget program. Styrka och rörlighet (fördjupning) Förkunskapskrav: Baskurs OBS! Obligatorisk om du vill licensiera dig. Syfte: att ge dig som deltagare fördjupade kunskaper i styrka och rörlighet som gör dig till en säkrare och bättre gruppträningsledare. Det är viktigt att ha förståelse för hur styrka och rörlighet relaterar till varandra. Under utbildningen kommer du att bli medveten om vikten av rätt teknik, belastningsförändringar och sammansatta övningar där styrka och rörlighet ses som en helhet. Innehåll: Utbildningen är en praktisk utbildning som ger dig nya infallsvinklar. Vi fördjupar oss i kroppens anatomi, rörelseanalys, och vad funktionell träning är. Under utbildningen får du också kunskaper om vilken inverkan olika former av belastningar har på kroppen. Vi praktiserar det vi lärt oss genom att testa cirkelpass och styrkepass. Koreografi (fördjupning) Kurslängd: 10 lektioner à 45 minuter Förkunskapskrav: Baskurs och ytterligare en gruppträningsutbildning Syfte: att fördjupa dig i koreografi kan du lättare utnyttja musiken för att utforma roliga och effektiva pass. Den här är utbildningen är för dig som vill utveckla dig som ledare med koreografins hjälp. Koreografin förstärker dina övningar och ofta är det bara detaljer som lyfter ett program och gör dig till en toppenledare. Här får du lära dig knepen. Innehåll: musikanalys, musikaliska begrepp och karaktär, koreografiska förändringar och verktyg för att skapa en varierande, effektiv och kul koreografi. Kondition (fördjupning) Kurslängd: 10 lektioner à 45 minuter Förkunskapskrav: Baskurs OBS! Obligatorisk om du vill licensiera dig. Syfte: att ge dig som gruppträningsledare fördjupade kunskaper kring vad kondition är och hur du tränar och mäter konditionsförmågan. Innehåll: Kondition är centralt inom gruppträning, men kan kännas lite svårt att få grepp om. I denna utbildning går vi på djupet med vad kondition är, hur man tränar och mäter den, och vilka de energigivande processerna är som ligger bakom kondition. Personlig utveckling Ledarskap (fördjupning) Kurslängd: 10 lektioner à 45 minuter. Förkunskapskrav: Baskurs och ytterligare en gruppträningsutbildning. Syfte: denna utbildningen fokuserar på att du själv ska utveckla ditt ledarskap med inriktning mot personlig utveckling. Feedback är nyckelord för utbildning. Innehåll: att bli medveten om dig själv som ledare och dina starka sidor. Utbildningen ger verktyg för att bli mer närvarande på ditt pass och hur du skapar en bra kontakt med deltagarna på passet. Kommunikation, feedback och rätt pedagogik utvecklar dig som ledare.

6 Årets nyheter! Afro Förkunskapskrav: Baskurs Syfte: att ge blivande Afroledare grundläggande kunskaper i att själva kunna planera, organisera och genomföra ett säkert och roligt gruppträningspass i Afro. Ett annat syfte är även att lära sig att lägga sin egna personliga prägel i utförande av Afrorörelser och skapande av Afropass. Innehåll: Under utbildningen arbetar vi i grupper och varvar teori med praktik. Du kommer att få en övningsbank och verktyg för att skapa ditt eget Afropass. Den afrikanska musiken och närvaron i dina rörelser är två viktiga komponenter i skapandet och genomförandet av Afropass. Mycket fokus ligger på personlig återkoppling, detta för att du som blivande Afroledare ska utvecklas och finna dina egna styrkor som ledare. EFIT EFIT står för Effektiv Funktionell Intensiv Träning Förkunskapskrav: Baskurs Syfte: denna utbildning ger dig som blivande EFIT-ledare grundläggande kunskaper i att utföra EFIT-pass. Ett annat mål är även att kunna instruera både grupper och individer i EFIT. Innehåll: Utbildningen är en praktisk kurs där du får träna på EFIT:s olika delar t.ex. styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och explosivitet. Under kursen får du även fördjupade kunskaper i EFIT, en övningsbank och grunderna i bra teknik för att skapa säkra pass. Dessutom går vi igenom hur du kan komponera och programmera EFIT samt att tyda och tolka redan skapade EFIT-pass. Motivationshöjande metoder, som att mäta dina framsteg och utmana varandra, får du även i denna utbildning. Bra träning nära dig! är Gymnastikförbundets varumärke för kvalitetssäkrad gruppträning för vuxna. Syftet med är att hjälpa medlemsföreningar att synas bättre på en konkurrensutsatt hälsomarknad. Alla medlemsföreningar erbjuds att skriva avtal med Gymnastikförbundet för att kunna använda varumärket. En certifierad förening har: Flera olika gruppträningspass/vecka Ledare med minst 4 dagars -gruppträningsutbildning En välkomnande miljö med funktionärer och affischering En -förening välkomnar också deltagare med -kort från andra städer. I samarbete med Stadium erbjuder vi också träningskläder, en kollektion. Gymnastikutbildarna Gymnastikutbildarna är ett samlingsnamn för Gymnastikförbundets utbildningsutbud och för det arbete som säkerställer kvalitén på våra utbildningar. Läs mer om vårt utbildningsutbud, utbildningsplats och datum på under utbildning. Här kan du även anmäla dig till våra aktuella utbildningar! Gymnastikbutiken På finns förbundets utbud av produkter för gymnastik och rörelse, för föreningsledare, skolpersonal och privatpersoner. Försäljningen av utbildningsmaterial sker via Gymnastikförbundets åtta regionkontor.

Utbildningar. ungdomsledare

Utbildningar. ungdomsledare Bamsegympa Hopp & Volt GympaKidz Action Matta & Airtrack Yoga Fantasi- och äventyrsbanor Performance GympaKidz Utbildningar Parkour Young Training och Gympa Kidz Show & Dance Alla kan gympa Familjegympa

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer PT-utbildning 1. Vilken inriktning och kunskapsnivå vill du ha efter din utbildning?

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

SATS PRODUKTKATALOG. Friskvårdspaket. för ditt företag

SATS PRODUKTKATALOG. Friskvårdspaket. för ditt företag SATS PRODUKTKATALOG Friskvårdspaket för ditt företag INNEHÅLL STRATEGISK HÄLSA 4 FRISKVÅRDSPAKET 6 FÖRELÄSNINGAR 8 GRUPPTRÄNING 12 MOTIVATIONSTÄVLINGAR 13 HÄLSOKONSULT 14 KOSTRÅDGIVNING 15 Personlig Träning

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Sollentuna. Värdering 10 Lätt att börja, lätt att fortsätta

Sollentuna. Värdering 10 Lätt att börja, lätt att fortsätta 2-13 we want you! Friskis&Svettis sollentuna växer. därför behövs flera funktionärer. anmäl ditt intresse i receptionen. foto: ilea hajalmarsson Grundfys Bra och kul teknikträning Grundfys är en ny träning

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer