E 20. Lundsbrunn Holmestad. 12 km ny motorväg förbi Götene

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E 20. Lundsbrunn Holmestad. 12 km ny motorväg förbi Götene"

Transkript

1 E 20 Lundsbrunn Holmestad 12 km ny motorväg förbi Götene

2 E20 mellan Göteborg och Stockholm är en viktig nationell och regional transportled. Vägen byggs etappvis ut till motorväg för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. I mars 2007 påbörjades bygget av sträckan mellan Lundsbrunn och Holmestad sommaren 2009 blir den klar. Omsorg om den goda jorden Motorvägen går över bördig åkermark. Men matjorden skalades av, lades på hög och används nu tillsammans med överskottsmassor för att skapa ny åkermark vid Hönsån bl a. Överskottsmassor används också till bullervallar och s k terrängmodulering för att jämna ut markytorna. Några markbyten sker jordbrukarna emellan för att undvika att ägorna delas. För att förhindra att den flyktiga sandjorden blåser bort, kommer viltstängslen längst ned att vara finmaskiga. Arkeologiska fynd i Svea Rikes vagga Området är delvis rikt på fornlämnings- och bebyggelsemiljöer. Arkeologerna har noggrant undersökt intressanta delar av vägsträckningen. (Foto första sidan från Ledsjövallen). Vägen gör ett tvärsnitt genom gamla bosättningar och järnframställningsplatser, från 100 f Kr f till 400 e Kr. Här fanns härdar, stolphål, avfallsgropar och järnugnar. Däremot inte många bruksföremål, troligen därför att jorden plöjts upp under mycket lång tid. Strax söder om Ledsjövallen hittades en ca 15 cm hög dekorerad lergodskruka från århundradena e Kr. Många, långa och tunga fordon trafikerar E20. Det här är den viktigaste regionala vägen och långtradarnas huvudsakliga transportled mellan Stockholm och Göteborg.

3 Unika spår från inlandsisen Inlandsisen låg länge här, den drog sig fram och tillbaka och stökade runt i jordlagren stora flyttblock har påträffats djupt ner i jorden. Ledsjövallen är en randmorän som består av havslera med insprängda linser av sand. Den bildades vid inlandsisens kant för år sedan, när isen tryckte upp leran som en plogbil. Den nya vägen går genom liknande ryggar vid Hönsån och Gullhammar. De är av stort geologiskt intresse och SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) fanns på plats när de grävdes ut. 12 km motorväg med 10 broar och vägportar I söder ansluter den nya E20 till den nuvarande någon kilometer söder om Ledsjö och väg 2711 till Lundsbrunn. Vägen dras i mjuka kurvor genom landskapet, i eller under marknivå eller på låg bank. De stora broarna får en enhetlig utformning ett genomgående tema är de böjda och profilerade brovingarna. För korsande vägar och åar byggs mindre broar och vägportar, så att lokal trafik, jordbruksmaskiner, boskap och vilda djur kan korsa vägen. Västerbroån och Svartån grävs tillfälligt om innan fisken får en ny passage i en stor trumma under vägen. Vid Ledsjövallen anläggs vägen 8 m under nuvarande nivå i april 2008 var botten nådd. Bron över vägen grundläggs på betongpålar. På pålarna till höger mäts hur mycket de sjunker ner i marken. 44

4 Vid Hönsåns dalgång anläggs ca 6 tunnland ny åkermark av överskottsmassor och matjord. Hönsån går under den långa bron i en kulvert. Vid Gullhammar fanns så mycket block i marken att betongpålarna slogs av. Brostöden fick istället grundläggas på betongplattor. Hösten 2008 är bron klar och korsande väg 2745 kan öppnas för trafik. Vid Pellagården byggs en trafikplats med två broar över vägen och anslutning till väg 44. Hela trafikplatsen vilar på lerjord och har förstärkts med kalkcementpelare. Vägbankarna byggs upp bl a med cellplast för att lätta undergrunden. Vid Hallebo går vägen över en vägport. Hösten 2008 blir den klar och Ängavägen (2732) öppnas. Vid Länsmansgården pålades för brostöden ca 8 m långa betongpelare bankades ner i jorden. Norr och söder om Holmestad ligger marken under överlast, innan den anslutande delen till den befintliga E20 börjar byggas. Med den nya vägen försvinner 35 plankorsningar. Vägen får full motorvägsstandard med vägrenar och vajerräcken med runda stolpar. Alla slänter kommer att besås med gräs. Vid Ledsjövallen grävdes ett stort hack i vallen för vägen m3 jord och sten grävdes ur. Till det arbetet användes bl a en gigantisk grävmaskin, 80 ton, med en skopa på 4,5 m3. Jordschakten lastades på 40 tons dumprar totalt ca lass. Passager under vägen småvilt till vänster, fiskar till höger. Överlast används för att ta ut sättningar i undergrunden. Med peglar mäts hur mycket marken sjunker. Dammen är ett fördröjningsmagasin. Hit rinner vattnet från vägen och filtreras innan det når diken och åkermark.

5 Broarna får en enhetlig design med vackert utformade brovingar. Vid Trafikplats Götene är bron klar, men brobanan hänger i luften väg 44 når inte hit ännu. Vid Gullhammar byggs bron för den korsande vägen i marknivå. Här anläggs också lite orgelbundna skyddsvallar för att ytterligare minska buller och insyn från vägen. Slänterna justeras och ska sedan besås. Utmed sträckan kommer närmare m 2 gräsmatta att anläggas.

6 Holmestadsområdet med rullstensåsen och anslutande ändmoräner är ett av de bästa exemplen i landet på en s k kalvningsbukt (estuarium) skapad av inlandsisen. Holmestadsåsen är den trädtäckta ryggen med kyrkan till höger. Ändmoränerna är de fyra trädtäckta små ryggarna från åsen och nedåt i bild. E20 Motorväg 12 km Bredd 18,5 m Broar/vägportar 10 Byggperiod Slitlagerbeläggning vår 2010 Projektering WSP Kalkcementpelare m Pålning m Jordschakt m3 Bergschakt m 3 Kostnad 343 Mkr Lundsbrunn Holmestad Entreprenör Skanska: Kenneth Wahlqvist, projektchef Henrik Nilsson, produktionschef Christian Eriksson, projektingenjör Anders Magnander, mätchef Vägverket Göteborg Telefon Texttelefon Fax Vägverket: Carl-Erik Löfroth, projektledare Lars Kling, byggledare Hans Olof Carlsson, byggledare Börje Fröberg, byggledare bro Sture Persson, marklösen VÄGVERKET, MAJ BESTÄLLNINGSNR utgåva 2. FOTO ARCITEC, ANDERS BERGLUND, THOMAS SAMUELSSON. PRODUKTION CIEL. TRYCK DALSJÖFORS TRYCKERI.

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet

Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Orust förhistoria Innehåll: Tak över huvudet, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Tak över huvudet Ett vanligt hus på Orust, liksom i övriga Bohuslän idag, är det så kallade dubbelhuset.

Läs mer

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Det sprängs och schaktas, grävs och lastas. En ny järnväg ska dras rakt genom Örnsköldsvik och staden blir allt mer av en

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen

Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen IT-branschen må vara i kris, men för dem som bygger för IT-folket är det knappast lågkonjunktur. Åtminstone inte i Stockholm och framför allt inte i Kista. I Kista

Läs mer

PROJEKTNYTT 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN

PROJEKTNYTT 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN PROJEKTNYTT #5 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN SydVästlänken är en av fem stora utbyggnader av kraftnätet i Norden som tillsammans ger tryggare elförsörjning och förbättrar den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Natur och kultur. Natur. Naturens gång. Kultur

Natur och kultur. Natur. Naturens gång. Kultur Natur och kultur Natur Det man kallar orörd natur är inte påverkad av människan. Sådan finns knappast längre. Till och med vår fjällvärld är i viss mån påverkad av bl. a renskötsel, skidåkare och skotrar.

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Företagarna vinnare när geodata blev gratis i Danmark

Företagarna vinnare när geodata blev gratis i Danmark lantmäteriets tidning mars 2014 #1 Företagarna vinnare när geodata blev gratis i Danmark storskaligt fornfynd i gamla uppsala körskador i skogen undviks tack vare nya höjddata ta bilder med obemannat flygplan

Läs mer

Välkommen. Starta promenaden

Välkommen. Starta promenaden Välkommen Välkommen till promenad i text och bilder. Vi vandrar mellan olika besökspunkter i en skolas närområde. Med promenaden vill vi visa och konkretisera de möjligheter att använda/utgå från närområdet

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd.

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd. VÅRT EUROPA - NORRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

3 Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen. 5 Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna

3 Medborgarförslag - Gör en kontroll av snöröjningen. 5 Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-27, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Stäng av för genomfart av motortrafik

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg BILAGA 1 PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg augusti 2001 FÖRORD Under projektnamnet Mål och mått för natur- och kulturvärden har Vägverket, tillsammans med övriga

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Infrastruktur i Bohuslän

Infrastruktur i Bohuslän Byggnads- och industriminnesvård 12 Examensarbete Partille 2010-05-11 Marianne Ellison Hoberg Lindhagen 447 91 VÅRGÅRDA Tel. 0706 32 16 48 Infrastruktur i Bohuslän - från Kungsväg till E6 Alla äga broar

Läs mer

Kulturarv. Litet historik kring tillskapandet av Kvarnby Golfklubb av Said Törner

Kulturarv. Litet historik kring tillskapandet av Kvarnby Golfklubb av Said Törner Kulturarv Litet historik kring tillskapandet av Kvarnby Golfklubb av Said Törner I augusti 1987 godkände Malmö Byggnadsnämnd översänt förslag till ny golfbana i området mellan Kvarnby och S. Sallerup,

Läs mer