LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun..."

Transkript

1 LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för dagen - Ungas flytta/stanna beslut. Den 14 januari arrangerade regionförbundet i Kalmar en halvtidsavstämning för enkätresultatet Lupp. Konferensens tema var flytta/ stanna strategier hos unga. Hur ser unga på sina framtida möjligheter i länet och hur många unga kan tänka sig bo kvar? Några teorier som presenterades under dagen var att unga som flyttar är mindre förankrade i lokalsamhället, har svårare att få extrajobb, har minst kontakt med politiker trots att de vill ha det, är de som är mest politiskt intresserade, utövar kultur mest, känner sig mest kränkta och inte respektfullt bemötta av lärare. De unga som vill stanna, har extrajobb, är nöjda med fritidsutbudet, har lokal förankring, har upplevt vuxenstöd och möts med respekt av skola och lärare. Varför detta tema? Kommande år står vi inför utmaningar som generationsväxlingar inom nästan alla yrkesområden. Vi har en åldrande befolkning, ett län med stor utflyttning av unga. Länet har många unga som inte avslutar grundskolan, samt en stor ungdomsarbetslöshet. För att kunna skapa en attraktiv kommun och region för våra unga finns det många parametrar att uppnå. En positiv framtidsbild, stolthet över sin kommun, respektfulla möten med lärare, delaktighet i fritid och kultur etc. Dessa är några viktiga faktorer som lägger grunden till ungas attityder om sina framtida möjligheter här. Att satsa på unga nu ger oss stolta vuxna sen. Våra insatser är viktiga och för att kunna ta bra beslut behöver vi få veta hur unga upplever sin nutid nu. Luppen har varit ett verktyg för att ta reda på det. Vill ALLA unga flytta? Inte alla men 66% säger sig vilja flytta, ca 50% gör det! Hur tar vi hand om de unga som vill bo kvar och vilka strukturer bör en kommun skapa för att ge unga en bra uppväxt. Det viktiga att komma ihåg är att; oavsett om unga väljer att flytta eller inte är de våra framtida ambassadörer, hur gör vi så att alla unga har upplevt en bra uppväxt i vår region och i er kommun? Om normen blir att man måste flytta hur påverkas de som vill bo kvar? Kan det bero på.föräldrars välvilja mitt barn ska lyckas..alla andra kan stanna men inte min unge Media som lyfter fram lyckade storstadsbor Elevinflytande, där 10 elever har reellt inflytande och 990 inte har det Föreställningen - Unga ska ju ändå flytta ingen idé att involvera dem En väg framåt Det viktiga är inte hur långt ens barn har flyttat utan att de är nöjda med sitt val. Visa att en ung som inte flyttar från kommunen är lika mycket värd som en nyinflyttad. Bra utbildningsmöjligheter, praktiska linjer för framtida generationsväxling, distansutbildningar, bra fritid och kulturliv där unga görs delaktiga. Slutrapporten och konferens den 9 april i Oskarshamn - Uppdrag till alla kommuner inför slutkonferensen - Tillsammans med styrgruppen ta fram 3 förslag på åtgärder för era problemområden, 3 goda exempel på vad det är ni gör bra utifrån de positiva områdena som presenterades. Presentera detta på slutkonferensen. Syftet är att redan nu fundera på åtgärder som kanske betydelse för kommande budgetarbete, samt att dela med er av era goda idéer till de andra kommunerna. Som avslut vill jag tacka Mejeriet i Västervik för att ni ordnade en så bra konferensmiljö. Professor Peter Waara som hjälpt oss med statistiken, Åsa Johansson för beskrivande intervjumaterial och Mats Trondman som så fantastiskt får oss att förstå det vi någonstans redan vet - bra bemötande från dagens vuxna skapar framtidens stolta unga. Satsningar på relationskapital genom ökad läraroch fritidsledartäthet, fältassistenter, respekt och inflytandearbete på skola och fritid är några satsningar som ger effekter. Vilka unga vuxna vi får i slutet av gymnasiet är resultatet av tidigare beslut. Era val av åtgärder har betydelse! Nedan kommer ett försök att återge några av Mats Trondmans siffror ur ett flytta-stanna perspektiv Observera att siffrorna inte ska ses som helt tillförlitliga då Mats snabbt ögnat igenom resultatet. Helt tillförlitligt resultat presenteras på aprilkonferensen. Vi ses i april!! //Mvh Jytte Rüdiger genom Regionförbundet i Kalmar län och Astrid Lindgrens Hembygd

2 Vad gör du direkt efter gymnasiet Dröm Troligt Rekreation (resa, hemma) 27 % 17 % Arbete (hemma, Sverige, utomlands 36 % 42 % Utbildning (universitet, utomlands, komvux, folkhögskola) 28 % 30 % Flyttningsbenägenhet (tror) Flytta 66 % Stanna 9 % Osäkra 25 % Flyttarnas motiv att flytta (2 valmöjligheter) Arbete 51% Utbildning 37% Vänner, Kärlek 25% Nyfikenhet 29% Annat 5% Vet ej 3% Flyttarnas motiv att återvända Närhet till familj och släkt 40% Arbete 29% Kärlek och Vänner 23% Bra uppväxtmiljö för barn 16% Utbildning 4% Bostad 2% Annat 4% Vet ej 3% 1 av 20 svarar ingenting kan få mig att flytta tillbaka -

3 Jämförelse Flyttarnas och Osäkras motiv att flytta Flyttare Stannare Arbete 29% 39% Vänner och Kärlek 24% 31% Bra uppväxtmiljö för barn 20% 13% Flyttbenägenhet + vad gör du om 10 år Flytta Stanna Osäkra Bo kvar 5% 37% 12% Globala 35% 13% 18% Urbana 33% 13% 18% Regionala 12% 14% 13% Rurala 7% 15% 12% Vet ej 8% 8% 27% Flyttare, stannare, osäkra, vilka är de? Faktorer som stuckit ut: kön, utbildningsval, livsform, kommun. Kön Flickor Pojkar Dröm Resa, utbildning utomlands Universitet, jobba hemma Trolig Studera vidare, resa Jobb hemma Utbildningsval, program med flest flyttare Estik 80% Media 80% Natur 77% Samhälle 77% Hantverk (design) 75% Program med flest stannare Naturbruk 33% IV 26% Fordon 25% Bygg 23% Industri 15% Barn och fritid 15% Program med flest osäkra Energi 47% Industri 47% Bygg 38% El 36% IV 30% Omvårdnad 28% Nedan kurva motsvarar en kommuns flyttfrekvens bland unga i Kalmar län. Liknande kurva gäller för alla små kommuner i länet.

4 Livsform (skola, fritid, politik, samhälle, internationella erfarenheter, erkännande, hälsa, framtid) Flyttare Stannare Osäkra Skolmiljö + 34% 44% 33% Sökt extra arbete men inte fått 45% 29% 36% Fritidsutbud + 18% 32% 19% Konsertbesök + 77% 37% 53% Jaga, fiska + 40% 62% 52% Mekat + 31% 55% 41% Politiskt intresse 29% 21% 15% Samhällsintresserade 55% 35% 33% Politiker kontakt + 43% 64% 60% Politiker behov 80% 62% 54% Internationella erfarenheter 64% 48% 52% Språkresa 12% 5% 7% Utbytesarbete 17% 36% 32% Erkännande: kränkt 45% 36% 31% Hälsa; stress 42% 27% 32% Framtidssyn 42% 49% 34% Kommentarer: Flyttarna ej förankrade i lokalsamhället, fritidsutbud där många känner sig delaktiga = framgångsfaktor Kommun Framtiden - vad gör du troligtvis? Flyttar Stannar Osäkra Regionen 66% 9% 25% Mönsterås 83% 3% 14% Högsby 76% 6% 14% Torsås 75% 7% 18% Hultsfred 73% 8% 19% Oskarshamn 70% 6% 24% Eksjö 66% 10% 24% Vimmerby 66% 12% 28% Kalmar 60% 12% 28% Emmaboda 56% 11% 33%

5 Ris & ros (åk 8) Borgholm + Starkast föreningskapital, många vill vara politiskt delaktiga, vill träffa politiker Eksjö + Föreningsidrott, trygghet, skola, fritid, teater, internationellt kapital, relationsklimat, politisktintresserade Emmaboda + Lite skolk o mobbning, få rökare/snusare, mest chattare Hultsfred + Bra idrott, bra fritidsutbud, föreningsidrott, jaga och fiska, skolmat Borgholm - Mycket festande, fylla, tillåtelse att dricka alkohol för föräldrar, 11%, skolmiljö,relationskapital, flest skolkare, rökning/snus festar mest, skolklimat, relationskapital (lärare och elever möten), dricker för att bli fulla, Eksjö - Politisk kontakt, väldigt lågt inflytande i skolan, kritiska synpunkter på fritidsutbudet Emmaboda - Fritidsutbud, festande, läser aldrig, rädda att gå ut Hultsfred - Trygghet, tillit, fritidsunderskott vet ej vad dom ska göra, chattar minst, dålig trygghet, dåliga frukostvanor, super mycket Högsby + Flest fiska/jaga, aktiva i hemmet, chattar Högsby - Festande, mobbning, skolk, skolmat, trygghet, tillit, fritidsutbudet, föreningsidrott, festar mycket, föreningskapital, mobbning, skolmat, skolk, rädda att gå ut och trygghet, föräldrar som tycker det är okej att deras 14 åringar super, 14 % Mönsterås + Föreningskapital, musik,skolmat, inflytande skola, politiskt intresse, tryggt, musik, skolklimat, politiskt kontakt, trygghet, Mönsterås - Läser ej, arbetslösa mammor, mobbning, pojkar fördel i skolan, sömn, frukostvanor Oskarshamn + Starkt föreningsidrott,spela instrument, få rökare, matvanor, lite mobbning Torsås + Spela instrument, tryggt, lite stress Vimmerby + Idrott, teater och kultur, läser mycket böcker, aktiva, hemma, politiskt intresserade, vill påverka i politiken Kalmar + Idrott, spela instrument, relationskapital, skolmat, föreningsidrott, musik, relationskapital, skolmat, vill påverka Mörbylånga + Vill stanna eller många osäkra, utbud i fritid, föreningsidrott, mobbning, påverka, politisktintresse, trygghet på raster, sover, äter frukost, super minst. Oskarshamn - Inaktiva hemma, relationskapital 55 % (lärare - elever) Torsås - Skolmat, rökning, varierande fritidsutbud, läser inte böcker, skolklimatet, relationskapital, Vimmerby - Relationsproblem unga -lärare, mobbning, relationskapital vuxna, skolk, rädsla gå ut, stress, frukostvanor, främlingsfientlighet, festar/fylla svagt skolklimat, mobbning, främlingsfientlighet, relationsklimat, pojkar förfördelade, dåliga frukostvanor, snusar, fylla, relationsproblem mellan grupper av ungdomar som stör i skolan Kalmar - Stress Mörbylånga - Kränkt av institutioner

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Lindesbergs kommun Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Sammanfattning Syfte och metod I september 2008 beslutade Kommunstyrelsen att avsätta medel för genomförandet av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

Ambitionsnivåer hos kommunerna

Ambitionsnivåer hos kommunerna KRISTIANSTAD 22/11 Osäkra övergångar Brett forskningsprojekt kring ungdomar med avbruten gymnasieskola En enkät om hur landets kommuner hanterar sitt lagstadgade ansvar att hålla sig informerad om unga

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer