1. Ansökan om tjänsteresa utomlands

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Ansökan om tjänsteresa utomlands"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KALLE SÖNNERGREN SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Ansökan om tjänsteresa utomlands Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar ansökan om utlandsresa i tjänsten. Ärendet i korthet Enligt kommunstyrelsen reglemente ska utlandsresor i tjänsten beviljas av kommunstyrelsen om kostnaden överstiger 1/3 prisbasbelopp (ca kr) per person. En ansökan om en sådan resa har inkommit från Karbyskolan. Rektorn för Karbyskolan ansöker om att åka på en studieresa arrangerad av Institutet för kvalitetsutveckling (SiQ) till Milwaukee, USA. Resan syftar till att ytterligare öka kvalitet och kostnadseffektivitet på skolan. Kostnaden för resan överstiger 1/3 prisbasbelopp och ryms i skolans budget för Handlingar 1. Ansökan om tjänsteresa utomlands Roland Beijer Kommundirektör Victor Kilén Förvaltningschef Ska expedieras till: Sökanden Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

2 MIKAEL,ODIN REKTOR SE 20L3-04-2t srd 1/ 1 VAI-LENTUi'üA KOMIIUN Ko M M u N sr6ìñ1"ñe l{slyrelsen KLK 2t Dnr: Ansökan om studieresa utomlands (Bil r: program för studieresan) Jag ansöker härmed, enligt Kommunstyrelsens reglemente för utlandsresor, om att bli beviljad en studieresa arrangerad av SIQ (Institutet för kvalitetsutveching) till Milwaukee, Wisconsin, USA i syfte att studera kvalitetsarbete och verksamhetsutveching i skola och utbildning. Studieresan skulle vara en värdefull kompetensuweckling och input för mig i mitt arbete att uwecha Karbyskolans kvalitetsarbete ytterligare och för att kunna bidra till Vallentunas skolors vidare utveckling mot ökad måluppffllelse. Jag har i Karbyskolan under flera års tid lett ett arbete med systematiskt lcvalitetsarbete som resulterat i certifiering enligt standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9oor. Med hjälp av detta arbeta har vi bland annat nått hög måluppfullelse, effektivare resursanvändning, sänkt sjukfrånvaro och säkerställt särskilt stöd tilt elever enligt författningskraven. Jag önskar ta detta tillfälle till att öka min kompetens att ytterligare förbättra måluppfyllelsen och effektivisera användandet av de ekonomiska resurserna. Arrangörer är SIQ Gnstitutet för kvalitetsutveching, Ett svenskt företag som ur ett nationellt perspektiv arbetar för ett kundfokuserat kvalitetsarbete och ständiga förbättringar i alla ty rer av verksamheter. Ett inslag i deras arbete är att anordna studiebesök till framgångsrika verksamheter i olika länder. Den här studieresan har inriktningen skola och utbildning och vänder sig till bland annat skolledare. Programmet finns i bilaga r. Priset är r7 ooo vid anmälan före den r juni, 19 boo därefter, samt kostnad för flygresa. Kostnaden ryms i skolans budget för zor3. Jag har under flera år kontinuerligt ökat kvaliteten och förbättrat kostnadseffektiviteten i skolans verksamhet; ett arbete som tydligt gagnar kommuninvånarna. Jag hoppas att Kommunstyrelsen bifaller min ansökan och att jag därmed får stöd i mitt fortsatta arbete med att bidra till Vallentuna kommuns utveckling. Tillstyrkes: Mikael Odin Karbyskolan KARBYSKOLAN BARN- och uneoon4srörvaltningen 'VALLENTUNA aesör: vadavagen 1 TFN: NA. SE HTTP : //WWW.VALLENTUNA. SE/SV/KARBYSKOLAN/ Eva Lod tf utbildningschef KARBYSKOLAN Vallentuna kommun

3 K,7. 7 Quality in Education Res med SIQ t ll Milwaukee, Wl november 2013 SIQ arrangerar en resa med konferens och studiebesök för dig som vill veta mer om kvalitet och verksamhetsutveckling i skola och utbildning

4 KONFERENS SIQ har sedan 1995 arrangerat studieresor till USA.,A,rets resa med inriktning på skola och utbildning går till Milwaukee, WI, där The 21th National Quality Education Conference äger rum. Konferensen affangeras av ASQ - American Society for Quality. Den samlar varje år deltagare från hela USA, men också från resten av v irlden. Det fullständiga programmet innehåller sessioner, workshops, utställningar och mötesplatser..â-rets övergipande tema är "Creativity and lnnovation: Keys to 2lst Cenrury Learning". Områden som behandlas är Innovation through Shared Leadership, Process Manegement to Improve Services and Lecruing, Creative Collabaration aæd Common Lesson Plenning: Developing Effectìve Insftuctian to Improve Autcarnes, Caaman Core Stendørds snd Student Learning,Improvíng Achievement through Ðifferentiated Instructìan Modeîs samt Scåolørshíp af Teaehircg end Learnìng (SOTL): Improving Processes for Teaching ønd Leørning, Information om konferensen finns pâ, http : l/nqec.asq.or g Sruoreeesöx Innan konferensen besöker vi dokumenterat framgångsrika skoldistrikt och skolor i närheten av Milwaukee. Till vår hjälp att göra besöksprogrammet har vi JoAnn Sternke, Superintendent i Pewaukee School District. JoAnn, som har besökt SIQ och Sverige, svarade även år 2010 för ett mycket uppskattat besöksprogram. Hennes medverkan borgar för att programmet blir förstklassigt! Under hela resan har vi tillgång till egna bilar. Det ger oss stor flexibilitet och goda möjligheter att uppleva dessa delar av USA på nära håll. PROGRAM I t Samling i Milwaukee Studiebesök och erfarenhetsutbyte 'Workshops Konferens Resan avslutas tå0 f Úof på àr fiån $deêfc Pewaukee School District ft rertinç ÌhÉ drir r lo Earlì rhild'r fr ture. Med reservation för ändringar

5 MAlcnupp Lärare, skolledare, skoladministratörer samt personer med intresse för kvalitet och verksamhetsutveckling. RESAN På grund av flygbolagens restriktioner för bokning av gruppresor, tillämpar SIQ numera en modell som i korthet innebåir att SIQ ansvarar för arrangemangen på plats i USA, d v s konferens och studiebesök, hotell och marktransporter, medan varje resenär själv ordnar sin resa till och från USA. På detta sätt kan totalkostnaden för resan hållas nere eftersom det oftast gfu att hitta enskilda biljetter till lägre pris än gruppbiljetter. Dessutom kan varje resenär själv bestämma resväg, flygbolag, stopovers etc. Om intresse finns kan SIQ samordna transporterna mellan Chicago, som är en naturlig inflygningsplats från Sverige, och Milwaukee. HOTELL Hyatt Regency Milwaukee, som också är plats för konferensen.. PRIS Priset är kr/person Vid anmälan före den l juni är priset kr! 3 ff:t oft I priset ingår studiebesök, marktransporter i anslutning till dessa, full konferensavgift, hotell (6 nätter, del i dubbelrum). Enkelrum mot tillägg kr. Möjligheter till tre- eller fyrbäddsrum kan finnas beroende på platstillgång. Priset reduceras då med 687 resp I 271 kr. Måltider, utöver de som ingår i konferensen, ingår i regel inte. Observera Resan genomförs endast om tillräckligt antal deltagare anmâler sig. Skulle resan bli övertecknad antas deltagarna i första hand i den ordning i vilken de har anmä1t sig. Det kan emellertid b1i aktuellt att också begränsa antalet deltagare per organisation. Samtliga priser och uppgifter är baserade på taxor och bestämmelser per den 8 jan Vi förbehåller oss rätten till prishöjningar som kan komma att uppstå på grund av valutakursändringar eller andra ändringar som står utanför vår kontroll. Anmülan om deltagande ä bindande. YTTERLIGARE IN FORMATION För ytterligare information besök SIQs hemsida wwwsiqse eller kontakta Bengt Norström, SIQ, e-post tel I7 22. Med reseruation för ändringar 1s0109

6 Anmälan till SlQs Quality in Education-resa Anmälan insänds per fax eller post till: SIQ,Fabriksgatan lo,4l2 50 Göteborg,fax Det går också att anmäla sig via e-post titl Anmälan är bindande och skall vara SIQ tillhanda senast den 6 september. Din anmälan bekräftas. E Ja, jag anmäler mig till SIQs Quality in Education-resa Yrke/titel (på svenska och engelska) Organisation (på engelska)... Adress Telefon.E-post E fug önskar enkelrum (mot pristillägg) E fug önskar trebäddsrum (mot prisreduktion) E fag önskar fyrbäddsrum (mot prisreduktion) E fug kan hjälpa till med bilkörning E fug önskar s?irskild mat. Ange. Med reseruation för ändrìngar

SIQ best practice studieresa 2015 TATA Group

SIQ best practice studieresa 2015 TATA Group SIQ best practice studieresa 2015 TATA Group Mumbai, Indien 24-29 oktober 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegantan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-06-03 DNR KS 2015.138 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling 18 19 november 2009 Nyköping Välkommen till konferensen Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling i Nyköping. Vi erbjuder intressanta föreläsningar,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

IKT och lärandets kvalitet

IKT och lärandets kvalitet IKT och lärandets kvalitet Häng med oss under tre fullmatade januaridagar med fokus på kvalitet, lärande och IKT INNOVATING THE FUTURE OF LEARNING IKT och lärandets kvalitet Trots att BETT-mässan äger

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökningar om internationaliseringsbidrag 2012-2013 - återremiss Förslag

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076)

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-05-03 7 (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

Faktablad jobba som betald engelsklärare i Kina

Faktablad jobba som betald engelsklärare i Kina Upplev världen samtidigt som du jobbar Nomadjobs är ett rese- och upplevelseföretag som erbjuder dig möjligheten att byta ut din vardag under några månader. En resa med Nomadjobs är en perfekt kombination

Läs mer