FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2"

Transkript

1 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt Webbtypsnitt FÄRGER DET GRAFISKA ELEMENTET Användning Intern produktion BILDER BROSCHYR A4 Framsida Baksida BROSCHYR G5 Framsida Baksida POWERPOINT MAPP ROLL-UP VEPOR MÄSSMONTER ANNONSER Rekryteringsannonser Erbjudande-/imageannonser KOMMUNIKATION MED ANDRA VISITKORT Crismart KORRESPONDENSKORT SKRIVELSE PRESSMEDDELANDE KUVERT C4 KUVERT C5 PROFILPRODUKTER FOLDER/INBJUDAN A5 Framsida Baksida OP-BROSCHYR UTBILDNINGSKATALOG UTBILDNINGSBLAD

3 INTRODUKTION Den första Januari 2008 blev Försvarshögskolan en civil högskola. I och med det uppstod ett behov att marknadsföra den civila delen till en ny målgrupp. Detta behov har vi fyllt med en utveckling av det grafiska manéret ihop med en utvecklad färgpalett. Ett bredare formspråk har införts. Försvarshögskolan ska i sin interna och externa kommunikation ge ett enhetligt uttryck i den grafiska produktionen. Genom att arbeta konsekvent utifrån framtagna riktlinjer ökar vi igenkänningen och får bättre genomslag i vår kommunikation. Manualen du nu håller i din hand är framtagen för att underlätta och säkerställa ramarna för detta arbete. Försvarshögskolans grafiska profil De olika enheterna i profilprogrammet ska utstråla dynamik, rörelse och aktivitet. Grunden till både ord och förhållningssätt finner du i vår vision profilen är en spegling av Försvarshögskolans verksamhet. Logotypen har en tydlig visuell koppling till det militära och myndighetsvärlden genom det heraldiska vapnet. Texten Försvarshögskolan har fått en mjuk och dynamisk form. Tanken är att man som studerande är formbar och mottaglig för utveckling och att högskolemiljön är dynamisk. Från den nya logotypen har sedan formspråket hämtats, det vill säga kvartscirkelformen. Färgerna har sitt ursprung i det svenska landskapet och tillsammans illustrerar de Sverige. Färgerna är gul, blå, grön och grå. De nya färgerna som tillkommit i och med inrättandet som högskola är röd, lila och ljusgrön. Enhetligt utseende En grundregel är att Försvarshögskolan alltid ska vara den mest framträdande avsändaren i alla trycksaker och produktioner. En enhetlig grafisk profil stärker bilden av Försvarshögskolan såväl internt som externt och nationellt som internationellt. Corporate/Högskola Allt material som produceras ska kommunicera Försvarshögskolan. Men det finns en uppdelning för framtagningen; corporate och högskola. Corporate innebär alla delar som kommunicerar skolan som myndighet/skola ex. visitkort, officiella trycksaker som berättar om skolan etc. Man kan säga att man kommunicerar skolans varumärke som helhet. I de fall man kommunicerar något av Försvarshögskolans erbjudande, ex. utbildningar eller en ny tjänst, då anpassass kommunikationen efter det. De tydligaste skillnaderna i utformningen är att man måste ta ett helhetsgrepp i corporate kommunikationen. I erbjudandespecifika fall kan man tydligare arbeta med kommunikationen av just det man vill erbjuda. Riktlinjer Profilprogrammet är ett redskap som ska hjälpa oss att vara konsekventa när det gäller all grafisk produktion. Det är viktigt att vi följer riktlinjerna för att vi ska uppnå en gemensam och enhetlig uttrycksform. Sin verkliga genomslagskraft får profilen först när den tillämpas av alla. I det praktiska arbetet med att producera kommunikationsmaterial, kan det uppstå tillfällen där riktlinjer inte finns upptagna i profilprogrammet. Vid dessa tillfällen ska informationsavdelningen alltid kontaktas. Vi kan då uppnå en så konsekvent lösning som möjligt samtidigt som vi utvecklar profilprogrammet. Anneli Lindstedt Informationschef

4 LOGOTYPEN

5 LOGOTYPEN Logotypen består av det heraldiska vapnet och textbilden Försvarshögskolan, på engelska National defence college. Textbilden formar en båge. De två delarna får aldrig separeras och logotypen får aldrig konstrueras på egen hand. Färgerna är fastslagna av Riksheraldikern. De får endast användas i vapnet.

6 LOGOTYPEN Svartvit Logotypen på svenska och engelska finns även i svartvitt. Den ska användas i de fall det av tekniska eller kostnadsmässiga skäl inte är möjligt att använda den i färg.

7 LOGOTYPEN Storlekar Logotypen finns i ett flertal storlekar som är anpassade till de vanligaste formaten som den appliceras på. Den får aldrig vara mindre än 15 mm. Det gäller även den svartvita logotypen. Vid ytterligare behov kontakta informationsavdelningen. Svensk logotyp Engelsk logotyp < A5-15 mm A5-20 mm A4-25 mm A3-30 mm

8 LOGOTYPEN Friutrymme För att göra logotypen så tydlig som möjligt ska den alltid placeras på ett vitt underlag och dessutom ha en vit yta runtomkring. Denna yta kallas friutrymme och indikerar det minsta utrymme som krävs. Det innebär att ju större det är, desto bättre. X X X Friutrymmet utgörs av bredden på vapnets sköld i både x- och y-led och bildar en kvadrat.

9 LOGOTYPEN Felaktig användning Försvarshögskolans logotyp ska alltid användas på ett konsekvent och tydligt sätt så att det aldrig är någon tvekan kring vem som är avsändare till skolans material. Logotypen ska därför alltid placeras på ett vitt underlag och inte på bilder eller färgade bakgrunder. Inga varianter på logotypen accepteras. Förbjudet att använda skugga. Förbjudet att ändra förhållande. Förbjudet att ändra färger. Förbjudet att trycka ihop logotypen. Förbjudet att lägga på bild. Förbjudet att lägga på färgbakgrund.

10 DET HERALDISKA VAPNET Det finns ett fåtal undantag där vapnet får användas ensamt. Det gäller ryggen på Försvarshögskolans rapporter, fanor och en del profilprodukter. I alla övriga fall ska logotypen användas. Se avsnittet om logotypen. och gruppdynamik Claes Wallenius, Örjan Lajksjö, Gerry Larsson och gruppdynamik Claes Wallenius, Örjan Lajksjö, Gerry Larsson Exempel på tillåtna kontakytor där endast skölden får användas: bokrygg och fana.

11 TYPOGRAFI

12 TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Försvarshögskolans huvudtypsnitt i trycksaker är Trade Gothic och Adobe Garamond. Trade Gothic används för rubriker och kortare texter och Adobe Garamond för brödtext. Dessa typsnitt ska alltid vara förstahandsvalet. De tillåtna skärningarna visas bredvid. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Trade Gothic Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Trade Gothic Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Adobe Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Adobe Garamond Bold

13 TYPOGRAFI Ersättningstypsnitt I de fall huvudtypsnitten inte är tillgängliga eller möjliga att använda ska Arial och Times New Roman väljas. Arial används för rubriker och kortare texter samt Times New Roman för brödtexter. De tillåtna skärningarna visas bredvid. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Times New Roman Bold

14 TYPOGRAFI Webbtypsnitt På webben används typsnittet Verdana. När text skrivs på vit bakgrund på webben används vanligen svart. En mörkgrå skapar dock inte en lika hård kontrast, därför rekommenderas 90% svart. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial Bold Text skriven i 100% svart. Text skriven i 90% svart. Exempel på text i 90% svart jämfört med helsvart.

15 FÄRGER

16 FÄRGER Försvarshögskolans färgpalett av gul, grön, blå, varmgrå samt svart och vit, har kompletterats med tre nya färger för att bredda färgspråket. Dessa är röd, ljusgrön och lila. För att vara så tydlig som möjligt och stärka skolans profil ska dessa färger alltid väljas i de sammanhang där färger behövs. Svart och vit ingår också i färgpaletten. GUL PMS 116 CMYK 0, 16, 100, 0 RGB 246, 219, 0 LJUSGRÖN PMS 383 CMYK 35, 0, 100, 20 RGB 162, 173, 0 MÖRKGRÖN PMS 5753 CMYK 25, 0, 81, 67 RGB 85, 97, 34 LILA PMS 5115 CMYK 53, 90, 20, 72 RGB 75, 41, 66 MÖRKBLÅ PMS 654 CMYK 100, 67, 0, 38 RGB 25, 56, 112 GRÅ PMS Warm Gray 8 CMYK 0, 9, 16, 43 RGB 168, 157, 144 RÖD PMS 186 CMYK 0, 100, 80, 5 RGB 198, 12, 48

17 DET GRAFISKA ELEMENTET

18 DET GRAFISKA ELEMENTET Användning För att förstärka Försvarshögskolans profil ytterligare ska ett grafiskt element appliceras på allt presentationsmaterial. Det grafiska elementet är bågformat och härstammar från logotypen (se figur 1). Det grafiska elementet finns som en större fil i eps, (se figur 2). Elementet är skalbart utan försämring av kvaliteten. I exemplet bredvid visas grundprincipen för hanteringen av det grafiska elementet. Användningen har utvecklats, och man har fler möjligheter att använda elementet på. Se figur 3, 4 och 5. Tänk på att bilden kan vara i fyrfärg, tvåfärg eller svartvitt. Färgen ska alltid vara någon av Försvarshögskolans färger. Fig. 1 Detta är alltså grundprincipen som sedan kan utvecklas vidare. Se respektive enhet för möjligheter. Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

19 DET GRAFISKA ELEMENTET Intern produktion När material tas fram internt och skrivs ut på skrivare, måste omslaget ha en vit ram. Anledningen till det är att man inte kan skriva ut utfallande på en skrivare. De olika elementen behandlas på samma sätt som i övriga fall. Hänsyn ska tas till logotypens friutrymme och bågen placeras utfallande mot den vita ramen. Avstånd på ram < A4 5 mm från kanten A4 10 mm från kanten A3 15 mm från kanten A2 20 mm från kanten > A2 25 mm från kanten

20 BILDER

21 Innehållsförtecking BILDER Att använda bra bilder är ett effektivt verktyg för att förmedla Försvarshögskolan, och skolans verksamhet. Med bra bilder kan man säga mer än vad som kan sägas med ord. Därför är det extra viktigt att man tänker och planerar hur och vilka bilder som ska användas och som ska tas. Bilder behöver inte vara i färg. Ibland kan det vara skönt att använda svartvita bilder för att uppnå en dokumentär känsla. Porträtt funkar väldigt bra att fotografera svartvitt. Inte minst i större produktioner med mycket bilder bidrar kombinationen färg- och svartvita bilder till att skapa en dynamisk slutprodukt. Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Exempel på bilder.

22 TRYCKSAKER

23 BROSCHYR A4 Framsida På broschyrens framsida placeras logotypen alltid i nedre högra hörnet. Se exempel för möjliga lösningar. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger. I rubriken kan en profilfärg väljas. Se exempel bredvid. Färgen kan med fördel matchas med exempelvis bågens färg eller bilden Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Storlekarna kan variera på grund av ytan rubriken placeras. Detalj av logotypens placering på framsidan. Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Försvarshögskolan Studier för för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvar Studier Försvarshögskolan Studier för Sverige Exempel på möjliga variationer.

24 BROSCHYR A4 Baksida På baksidan placeras adressblocket högerställt i nedre högra hörnet. Möjligheten att placera övrig information eller det grafiska elementet finns. (Se figur 1) Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax Exempel på baksida med element.

25 BROSCHYR G5 Framsida På broschyrens framsida placeras logotypen alltid i nedre högra hörnet. Se exempel för möjliga lösningar. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger. I rubriken kan en profilfärg väljas. Se exempel bredvid. Färgen kan med fördel matchas med exempelvis bågens färg eller bilden Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Storlekarna kan variera på grund av ytan rubriken placeras. Detalj av logotypens placering på framsidan. Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Försvarshögskolan Studier för för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvars Studier Försvarshögskolan Studier för Sverige Exempel på möjliga variationer.

26 BROSCHYR G5 Baksida På baksidan placeras adressblocket högerställt i nedre högra hörnet. Möjligheten att placera övrig information eller det grafiska elementet finns. Se exmpel. Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax Exempel på baksida med element.

27 FOLDER/INBJUDAN A5 På folderns eller inbjudans framsida placeras logotypen i nedre högra hörnet. Försvarshögskolans inbjudningar baseras på A5-format. Stående eller liggande. Ibland kan de vara 4-sidiga. Som exemplena visar kan bågen användas på olika sätt. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Men vid inbjudningar för högtidliga tillfällen kan Adobe Gramond användas med fördel. Detalj av logotypens placering på framsidan. Mallar Det finns mallar att tillgå för inbjudningar på Försvarshögskolans intranät. Kontakta informatonsavdelningen vid behov. Injudan till Försvarshögskolans invigning den 20 september Försvarshögskolan Injudan till Försvarshögskolan FÖRSVARSHÖGSKOLAN Studier för Sverige Försvarshögskolans Studier för Sverige Vårterminen 2006 invigning den 20 september Göran Jonsered Göran Jonsered Exempel på möjliga variationer.

28 FOLDER/INBJUDAN A5 Baksida Adressblock placeras endast på foldrar. På inbjudningar behöver man inte ha adresser, oftast har man adressinformationen ihop med övrig text på insidan. Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Men vid inbjudningar för högtidliga tillfällen kan Adobe Gramond användas med fördel. Mallar Det finns mallar att tillgå för inbjudningar på Försvarshögskolans intranät. Kontakta informatonsavdelningen vid behov. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax

29 2 Officersprogrammet / Försvarshögskolan Officersprogrammet / Försvarshögskolan Officersprogrammet / Försvarshögskolan Försvarshögskolans grafiska riktlinjer OP-BROSCHYR Det har framtagits en mall för broschyren som handlar om Officersprogrammet. Det finns en InDesignmall av broschyren att tillgå. Kontakta informationsavdelningen. Officer för framtiden Sök till Officersprogrammet på Försvarshögskolan senast den 15 januari 2008 Framtidens försvar handlar om samverkan och problemlösning Nya tider kräver nya officerare. Morgondagens officerare måste uppfylla andra krav än tidigare. Nya krav på morgondagens officerare Fram till för några år sedan var försvaret enbart inriktat på att skydda landets gränser mot angrepp. Idag finns också andra hot, som till sin karaktär kan vara både okända och komplexa. Sverige har i olika internationella samarbeten lovat att stödja andra nationer då krig och kriser uppstår runt om i världen. Därför har Försvarsmaktens roll förändrats, från att vara ett invasionsförsvar till att bli ett insatsförsvar med betoning på internationella insatser. Förändringen ställer stora krav på alla som arbetar inom Försvarsmakten. Inte minst officerarna, som ska leda insatser nu och i framtiden, både i Sverige och utomlands. Ledare med laganda Vi letar efter dig som vill utvecklas till en samarbetsinriktad ledare och en kommunikativ problemlösare. God fysik är en förutsättning. En stor del av det nya insatsförsvarets arbete sker utanför Sveriges gränser. Det handlar om fredsbevarande och fredsframtvingande insatser i oroliga och konfliktfyllda områden. Som officer måste du vara beredd att leda insatser med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. Uppdragen är ofta både svåra och farliga. Ibland måste de lösas med hot om eller användande av vapenmakt. Välutbildade officerare med för- Hur är utbildningen upplagd? Officersprogrammet är en treårig utbildning på grundnivå. Den omfattar sex terminer, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Från och med 1 januari 2008 är Försvarshögskolan en statlig högskola, vilket innebär att studierna på Officersprogrammet ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Terminerna 1, 2, 3 och 6 vid programmet ges vid Försvarshögskolan, och genomförandet sker i Stockholm. Kurserna under dessa terminer är huvudsakligen teoretiska och skall ge en grund för fortsatta studier i ämnena och för förståelsen av yrket. Termin 4 och 5 genomförs som verksamhetsförlagd utbildning vid någon av Försvarsmaktens skolor eller förband runt om i Sverige. Programmet ges med tre profiler som alla leder fram till samma examen. Programmets profil styrs av vilket ämne som du som student läser i störst omfattning. De tre profilerna är: Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil (huvudämne Krigsvetenskap) Officersprogrammet med militärteknisk profil (huvudämne Militärteknik) Officersprogrammet med nautisk profil (huvudämne Nautik) Några av de ämnen som studeras på de olika profilerna är: Krigsvetenskap För att kunna arbeta effektivt i exempelvis en pågående internationell konflikt, måste du ha kunskap om vad krig innebär. Krigsvetenskap är studie av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i fredstida operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Utbildning i taktik och stridsteknik ingår i ämnet Krigsvetenskap. Ledarskap och pedagogik Du lär dig att leda under påfrestande förhållanden i krig och i fredstid. För att klara detta kommer du att lära dig mer om hur du själv reagerar under stress liksom om hur grupper och organisationer fungerar. Du läser också pedagogik för att kunna fungera som lärare och instruktör för andra. Militärteknik Dagens försvar blir alltmer teknikberoende, vilket medför att förståelse för och kunskap om tekniken blir allt viktigare för alla officerare. I alla tider har den tekniska utvecklingen drivit taktiken framåt. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. Fysiskt stridsvärde Ämnet kan beskrivas som en militär tillämpning av ämnet idrott och hälsa. För att fungera effektivt i kris och krig, behöver du veta hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas. Nautik Inom ämnet Nautik lär du dig konsten att navigera, det vill säga, vid framförandet av ett fartyg bestämma position, kurs och fart samt planera dess rutt. För att kunna göra detta på ett säkert sätt studeras bland annat terrester navigation, astronomisk navigation, radar- och satellitnavigering. Vidare studeras faktorer som påverkar fartyget som till exempel meteorologi, oceanografi, tidvattenberäkningar, fartygskonstruktion och stabilitet. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den verksamhetsförlagda utbildningen (termin 4 och 5) är funktionsinriktad och består i huvudsak av tillämpade eller praktiska moment. VFUdelen genomförs vid någon av Försvarsmaktens skolor eller förband. Verksamheten är nödvändig för yrkesutvecklingen och sätter in den teoretiska utbildningen i ett praktiskt sammanhang. Studenten ges möjlighet till reflektion runt såväl professionen som den personliga utvecklingen. Behörighetskrav Beroende på vilken profil du väljer, kan behörighetskraven variera något. Följande gäller för samtliga profiler. Grundläggande behörighet: Slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning Svensk medborgare Har fullgjort militär grundutbildning Genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Särskild behörighet: Godkänd i Ma B Godkänd i Sv B Godkänd i Eng A Godkänd i Sh A Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning Uppfyller de av Försvarshögskolans föreskrivna medicinska fordringarna Bestyrkt god kondition, styrka och uthållighet enligt försvarsmaktens regler för fysisk standard Godkänt resultat på lämplighetsbedömningen För Officersprogrammet med militärteknisk profil gäller dessutom: Godkänd i Ma C Godkänd i Fy B Ulrika Löfgren Förstaårsstudent på Officersprogrammet Jag har alltid velat ha nya utmaningar och mycket omväxling. Därför känner jag att jag har gjort helt rätt val. Det som inspirerade mig att söka, förutom alla roliga och spännande saker man får göra som officer, var de duktiga officerare som jag mötte under min grundutbildning. Försvaret är lite av en egen värld, där det finns plats för alla slags människor. Jag befarade att det skulle finnas många macho-killar på officersprogrammet. Men jag blev glatt överraskad. Här finns en stor blandning av personligheter, men alla är väldigt normala och mänskliga. För att bli en bra officer, är det viktigt att du är handlingskraftig och kan ta initiativ. Men du måste också vara ödmjuk och öppen för att ta in ny kunskap och nya intryck. God moral och etik är en annan förutsättning, eftersom du måste kunna göra rätt bedömningar i 4 5 Exempel på omslag och uppslag ur OP-broschyren.

30 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök Försvarshögskolans grafiska riktlinjer UTBILDNINGSKATALOG Försvarshögskolans utbildningskatalog följer en bestämd form som tagits fram för lätt navigering bland Försvarshögskolans utbud. Använd mallen för produktion av katalogen. Vid frågor kontakta informationsavdelningen. Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan ligger granne med Kungliga Te kniska Högskolan (KTH) och har Stockholms universitet Frescati på gångavstånd. Här byggs goda förutsättningar för dig och för världen Försvarshögskolan bedriver forskning och utbildning som hjälper samhället att hantera och skydda sig mot kriser och krig. Forskningen bedrivs främst inom tio särskilt utvalda ämnesområden. Två av dem, krigsvetenskap och militärteknik, är unika för högskolan, medan övriga ämnen är specialinriktningar av ämnen som fi nns på andra högskolor. Försvarshögskolan har ett mycket gott anseende, såväl i Sverige som internationellt. En av anledningarna är att vi har både nationellt och internationellt efterfrågade experter, en annan är att vår specialiserade forskning byggt en vetenskaplig kunskapsbas som säkerställer kvaliteten på våra utbildningar. Våra civila utbildningar tillhör de mest efterfrågade i Sverige vilket på sätt och vis är naturligt. Flera av kurserna finns bara här och våra studenter går ofta vidare till spännande och betydelsefulla yrkesliv. Samtidigt ansvarar Försvarshögskolan alltjämt för utbildningen av landets högre officerare och chefer i krishanteringssystemet. Försvarshögskolan har exempelvis en programutbildning i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan samt ett magisterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot krisberedskap. Försvarshögskolan genomför dessutom utbildningar inom i stort sett alla militära discipliner och ansvarar för den grundläggande officersutbildningen (Officersprogrammet) samt de högre militära chefsutbildningarna. Med andra ord får du genom en utbildning på Försvarshögskolan goda förutsättningar för att kunna välja en optimal arbetsplats. Uniform eller inte uniform, det är helt upp till dig. Trevliga lokaler, vänliga människor Försvarshögskolan är en mötesplats mellan civilt och militärt, nationellt och internationellt, historia och framtid. I korridorerna syns både yrkesverksamma och studenter. Sedan är det bara ett extra plus att lokalerna är fräscha och att skolan inte är större än att man snabbt blir bekant med alla. Som andra högskolor har Försvarshögskolan en studentkår för möjlighet till påverkan av undervisningen och kvalitetssäkring av densamma. Studentkåren är dessutom ansluten till SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation) för sedvanlig studentservice. Efter 44 år i en traditionell militär utbildningsmiljö i Svea Artilleriregementes gamla kaserner huserar Försvarshögskolan nu i en modern och funktionell byggnad invid Te kniska Högskolan. 6 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 7 Fakta & Bra att veta Övriga kurser Internationella kurser Program Fristående kurser Militärteknik Militärteknik grunder Militärteknik självständigt arbete Militärteknik Fristående kurser Hugo Raab Krigskonst kan icke inpluggas uti hufvudet, hon skall begripas. Generalstabschefen Hugo Raab var initiativtagare till 1870-talets reformering av den högre offi cersutbildningen. Genom att verka för en offi cersutbildning enligt akademiska principer lade han grunden för dagens offi cersutbildning på vetenskaplig grund. Kursens syfte är att ge en allmän militärteknisk och teoretisk grund som introduktion inför vidare studier inom närliggande områden. De studerande skall efter genomgången kurs ha tillägnat sig ett militärtekniskt synsätt med fokus på nyttan av tekniken snarare än på tekniken i sig. Kursen är indelad i block och syftar till att ge en övergripande bild av ämnet och dess utveckling. Under kursen kommer även 2-3 militärtekniska fördjupningar som berör strategisk, operativ och taktisk nivå att genomföras för att de studerande skall få testa metoder på relevanta fall. Slutligen genomförs en syntes där länkarna mellan de olika områdena tydliggörs. En kontinuerlig process med att skriva rapporter/uppsatser under kursens gång kommer att ske. Ett skriftligt opponentskap på annan students rapport ingår. Kursen syftar till att öka de studerandes förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, att ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet, att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, att följa kunskapsutvecklingen samt att utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området. Kursen består av författandet av ett självständigt vetenskapligt arbete av mindre format samt försvar av detta vid ett seminarium samt en opposition av annan uppsats. Kursen utgör därmed en övning i att formulera ett vetenskapligt problem, att planlägga, genomföra och försvara en vetenskaplig undersökning. Fakta om kursen Fakta om kursen Omfattning: 15 högskolepoäng Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighet: Sv B, Eng A, Sh A, Ma D, Fy B Studietakt: Helfart/dag Kursstart: Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning, Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU). HT08 anm kod: FHS-M2007 Upplysningar: Hans Liwång, Militärvetenskapliga institutionen, Militärtekniska avdelningen Omfattning: 15 högskolepoäng Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighet: Studier inom militärteknik om minst 70 hp varav minst 15 hp skall vara påbyggnadskurser. Studietakt: Halvfart/dag Kursstart: Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning. HT08 anm kod: FHS-M2008 Upplysningar: Hans Liwång, Militärvetenskapliga institutionen, Militärtekniska avdelningen 30 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 31 Exempel på omslag och uppslag ur Utbildningskatalogen.

31 UTBILDNINGSBLAD För enkel utbildningsinformation har det tagits fram ensidiga utbildningsblad. Dessa kan tryckas på tryckeri eller skrivas ut internt för snabb information. Militärhistoria Krig och samhälle i Afrika Vid frågor kontakta informationsavdelningen. Militärhistoria är en inriktning inom historieämnet som ursprungligen hörde hemma inom officersutbildningen. Fokus låg då på krigföring och militärt tänkande. Erfarenheterna av 1900-talets totala krig och insikten om i hur hög grad samhällen och stater genom hela historien varit organiserade utifrån militära behov, har under de senaste decennierna lett till att militärhistorien också börjat intressera civila akademiker. Militärhistorien handlar ytterst om samspelet mellan de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epoker. När relationen mellan krig och samhälle på detta sätt ställs i centrum, blir ämnet betydligt bredare. Studier i militärhistoria innebär som all vetenskap ett ifrågasättande av etablerade sanningar och myter. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning till militärhistoriska problem och förklaringar. Den här kursen behandlar afrikansk militärhistoria från tidigmodern tid fram till våra dagar, med en tyngdpunkt på Afrika söder om Sahara och perioden efter Syftet är att ge en bakgrund till aktuella konflikter i världsdelen och dagens internationella insatser i vilka bland annat det svenska försvaret medverkar. Militärens roll i afrikansk inrikespolitik kommer också att belysas. Fakta om kursen Undervisningstillfällen: 15/4, 16/4, 18/4, 22/4, 5/5, 9/5, 12/5, 16/5 Omfattning: 8 högskolepoäng Behörighet: Grundläggande behörighet Studietakt: Helfart /Dagtid Övrigt: Kursen ingår även som valbart alternativ i Historia med militärhistorisk inriktning B. Kurslitteratur huvudsakligen på engelska. Sista ansökningsdag: Upplysningar: Per Iko, Militärhistoriska avdelningen Läs mer om kursen och anmäl dig på Militärteknik Vapen, stridsdelar och skydd Dagens samhälle och försvar blir allt mer teknikberoende, vilket medför att förståelse för och kunskap om teknikens påverkan på militär verksamhet blir allt viktigare. I alla tider har den tekniska utvecklingen drivit taktiken framåt. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. Behovet av både officerare och civila med denna kompetens fi nns inom Försvarsmakten, myndigheter och industri. Kursen behandlar olika former av leveranstekniker för stridsdelar, olika former av stridsdelar och olika former för att skydda sig mot dessa. Ingående områden är: - eldrörssystem - robotsystem - torpedsystem - elektromagnetiska vapen (Laser och HPM) - stridsdelar - skydd mot stridsdelar - skyddssystem Syftet är att ge en djupare insikt om teknikens bidrag till de grundläggande förmågorna verkan och skydd. Fakta om kursen Kursstart: Vårterminen 2008 Kursen genomförs under v och v Omfattning: 9 högskolepoäng Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Grunder, Metod och Sensorteknik alternativt motsvarande civila utbildningar. Studietakt: Helfart/Dagtid Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning, Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU) och Chefsprogrammet med militärteknisk inriktning (ChP T). Sista ansökningsdag: Upplysningar: Hans Liwång, studierektor Militärtekniska avdelningen Läs mer om kursen och anmäl dig på Exempel på två utbildningsblad.

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT VERSION 1.2 VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT En gemensam grafisk profil för Mittuniversitetet är viktig för att ge ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. Genom att konsekvent arbeta utifrån

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Grafisk manual. www.vti.se

Grafisk manual. www.vti.se Grafisk manual Innehållsförteckning 1. Att bygga varumärket VTI... 3 2. Logotyp... 4 2.1 Hur får man använda logotypen?... 5 2.2 Logotypens fria yta... 6 3. Profilfärger... 7 3.1 Färgsättning av logotyp...

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Barn- och Ungdomspsykiatriska Föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Februari 2009 TEMA Diagnos

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Officersutbildningens innehåll har i

Officersutbildningens innehåll har i Officersutbildning igår, idag, i morgon HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I den 2 juni 2009 av överste 1. gr Lars Bergström Officersutbildningens innehåll har i forskning,

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer