FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2"

Transkript

1 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt Webbtypsnitt FÄRGER DET GRAFISKA ELEMENTET Användning Intern produktion BILDER BROSCHYR A4 Framsida Baksida BROSCHYR G5 Framsida Baksida POWERPOINT MAPP ROLL-UP VEPOR MÄSSMONTER ANNONSER Rekryteringsannonser Erbjudande-/imageannonser KOMMUNIKATION MED ANDRA VISITKORT Crismart KORRESPONDENSKORT SKRIVELSE PRESSMEDDELANDE KUVERT C4 KUVERT C5 PROFILPRODUKTER FOLDER/INBJUDAN A5 Framsida Baksida OP-BROSCHYR UTBILDNINGSKATALOG UTBILDNINGSBLAD

3 INTRODUKTION Den första Januari 2008 blev Försvarshögskolan en civil högskola. I och med det uppstod ett behov att marknadsföra den civila delen till en ny målgrupp. Detta behov har vi fyllt med en utveckling av det grafiska manéret ihop med en utvecklad färgpalett. Ett bredare formspråk har införts. Försvarshögskolan ska i sin interna och externa kommunikation ge ett enhetligt uttryck i den grafiska produktionen. Genom att arbeta konsekvent utifrån framtagna riktlinjer ökar vi igenkänningen och får bättre genomslag i vår kommunikation. Manualen du nu håller i din hand är framtagen för att underlätta och säkerställa ramarna för detta arbete. Försvarshögskolans grafiska profil De olika enheterna i profilprogrammet ska utstråla dynamik, rörelse och aktivitet. Grunden till både ord och förhållningssätt finner du i vår vision profilen är en spegling av Försvarshögskolans verksamhet. Logotypen har en tydlig visuell koppling till det militära och myndighetsvärlden genom det heraldiska vapnet. Texten Försvarshögskolan har fått en mjuk och dynamisk form. Tanken är att man som studerande är formbar och mottaglig för utveckling och att högskolemiljön är dynamisk. Från den nya logotypen har sedan formspråket hämtats, det vill säga kvartscirkelformen. Färgerna har sitt ursprung i det svenska landskapet och tillsammans illustrerar de Sverige. Färgerna är gul, blå, grön och grå. De nya färgerna som tillkommit i och med inrättandet som högskola är röd, lila och ljusgrön. Enhetligt utseende En grundregel är att Försvarshögskolan alltid ska vara den mest framträdande avsändaren i alla trycksaker och produktioner. En enhetlig grafisk profil stärker bilden av Försvarshögskolan såväl internt som externt och nationellt som internationellt. Corporate/Högskola Allt material som produceras ska kommunicera Försvarshögskolan. Men det finns en uppdelning för framtagningen; corporate och högskola. Corporate innebär alla delar som kommunicerar skolan som myndighet/skola ex. visitkort, officiella trycksaker som berättar om skolan etc. Man kan säga att man kommunicerar skolans varumärke som helhet. I de fall man kommunicerar något av Försvarshögskolans erbjudande, ex. utbildningar eller en ny tjänst, då anpassass kommunikationen efter det. De tydligaste skillnaderna i utformningen är att man måste ta ett helhetsgrepp i corporate kommunikationen. I erbjudandespecifika fall kan man tydligare arbeta med kommunikationen av just det man vill erbjuda. Riktlinjer Profilprogrammet är ett redskap som ska hjälpa oss att vara konsekventa när det gäller all grafisk produktion. Det är viktigt att vi följer riktlinjerna för att vi ska uppnå en gemensam och enhetlig uttrycksform. Sin verkliga genomslagskraft får profilen först när den tillämpas av alla. I det praktiska arbetet med att producera kommunikationsmaterial, kan det uppstå tillfällen där riktlinjer inte finns upptagna i profilprogrammet. Vid dessa tillfällen ska informationsavdelningen alltid kontaktas. Vi kan då uppnå en så konsekvent lösning som möjligt samtidigt som vi utvecklar profilprogrammet. Anneli Lindstedt Informationschef

4 LOGOTYPEN

5 LOGOTYPEN Logotypen består av det heraldiska vapnet och textbilden Försvarshögskolan, på engelska National defence college. Textbilden formar en båge. De två delarna får aldrig separeras och logotypen får aldrig konstrueras på egen hand. Färgerna är fastslagna av Riksheraldikern. De får endast användas i vapnet.

6 LOGOTYPEN Svartvit Logotypen på svenska och engelska finns även i svartvitt. Den ska användas i de fall det av tekniska eller kostnadsmässiga skäl inte är möjligt att använda den i färg.

7 LOGOTYPEN Storlekar Logotypen finns i ett flertal storlekar som är anpassade till de vanligaste formaten som den appliceras på. Den får aldrig vara mindre än 15 mm. Det gäller även den svartvita logotypen. Vid ytterligare behov kontakta informationsavdelningen. Svensk logotyp Engelsk logotyp < A5-15 mm A5-20 mm A4-25 mm A3-30 mm

8 LOGOTYPEN Friutrymme För att göra logotypen så tydlig som möjligt ska den alltid placeras på ett vitt underlag och dessutom ha en vit yta runtomkring. Denna yta kallas friutrymme och indikerar det minsta utrymme som krävs. Det innebär att ju större det är, desto bättre. X X X Friutrymmet utgörs av bredden på vapnets sköld i både x- och y-led och bildar en kvadrat.

9 LOGOTYPEN Felaktig användning Försvarshögskolans logotyp ska alltid användas på ett konsekvent och tydligt sätt så att det aldrig är någon tvekan kring vem som är avsändare till skolans material. Logotypen ska därför alltid placeras på ett vitt underlag och inte på bilder eller färgade bakgrunder. Inga varianter på logotypen accepteras. Förbjudet att använda skugga. Förbjudet att ändra förhållande. Förbjudet att ändra färger. Förbjudet att trycka ihop logotypen. Förbjudet att lägga på bild. Förbjudet att lägga på färgbakgrund.

10 DET HERALDISKA VAPNET Det finns ett fåtal undantag där vapnet får användas ensamt. Det gäller ryggen på Försvarshögskolans rapporter, fanor och en del profilprodukter. I alla övriga fall ska logotypen användas. Se avsnittet om logotypen. och gruppdynamik Claes Wallenius, Örjan Lajksjö, Gerry Larsson och gruppdynamik Claes Wallenius, Örjan Lajksjö, Gerry Larsson Exempel på tillåtna kontakytor där endast skölden får användas: bokrygg och fana.

11 TYPOGRAFI

12 TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Försvarshögskolans huvudtypsnitt i trycksaker är Trade Gothic och Adobe Garamond. Trade Gothic används för rubriker och kortare texter och Adobe Garamond för brödtext. Dessa typsnitt ska alltid vara förstahandsvalet. De tillåtna skärningarna visas bredvid. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Trade Gothic Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Trade Gothic Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Adobe Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Adobe Garamond Bold

13 TYPOGRAFI Ersättningstypsnitt I de fall huvudtypsnitten inte är tillgängliga eller möjliga att använda ska Arial och Times New Roman väljas. Arial används för rubriker och kortare texter samt Times New Roman för brödtexter. De tillåtna skärningarna visas bredvid. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Times New Roman Bold

14 TYPOGRAFI Webbtypsnitt På webben används typsnittet Verdana. När text skrivs på vit bakgrund på webben används vanligen svart. En mörkgrå skapar dock inte en lika hård kontrast, därför rekommenderas 90% svart. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!/()&:;., Arial Bold Text skriven i 100% svart. Text skriven i 90% svart. Exempel på text i 90% svart jämfört med helsvart.

15 FÄRGER

16 FÄRGER Försvarshögskolans färgpalett av gul, grön, blå, varmgrå samt svart och vit, har kompletterats med tre nya färger för att bredda färgspråket. Dessa är röd, ljusgrön och lila. För att vara så tydlig som möjligt och stärka skolans profil ska dessa färger alltid väljas i de sammanhang där färger behövs. Svart och vit ingår också i färgpaletten. GUL PMS 116 CMYK 0, 16, 100, 0 RGB 246, 219, 0 LJUSGRÖN PMS 383 CMYK 35, 0, 100, 20 RGB 162, 173, 0 MÖRKGRÖN PMS 5753 CMYK 25, 0, 81, 67 RGB 85, 97, 34 LILA PMS 5115 CMYK 53, 90, 20, 72 RGB 75, 41, 66 MÖRKBLÅ PMS 654 CMYK 100, 67, 0, 38 RGB 25, 56, 112 GRÅ PMS Warm Gray 8 CMYK 0, 9, 16, 43 RGB 168, 157, 144 RÖD PMS 186 CMYK 0, 100, 80, 5 RGB 198, 12, 48

17 DET GRAFISKA ELEMENTET

18 DET GRAFISKA ELEMENTET Användning För att förstärka Försvarshögskolans profil ytterligare ska ett grafiskt element appliceras på allt presentationsmaterial. Det grafiska elementet är bågformat och härstammar från logotypen (se figur 1). Det grafiska elementet finns som en större fil i eps, (se figur 2). Elementet är skalbart utan försämring av kvaliteten. I exemplet bredvid visas grundprincipen för hanteringen av det grafiska elementet. Användningen har utvecklats, och man har fler möjligheter att använda elementet på. Se figur 3, 4 och 5. Tänk på att bilden kan vara i fyrfärg, tvåfärg eller svartvitt. Färgen ska alltid vara någon av Försvarshögskolans färger. Fig. 1 Detta är alltså grundprincipen som sedan kan utvecklas vidare. Se respektive enhet för möjligheter. Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

19 DET GRAFISKA ELEMENTET Intern produktion När material tas fram internt och skrivs ut på skrivare, måste omslaget ha en vit ram. Anledningen till det är att man inte kan skriva ut utfallande på en skrivare. De olika elementen behandlas på samma sätt som i övriga fall. Hänsyn ska tas till logotypens friutrymme och bågen placeras utfallande mot den vita ramen. Avstånd på ram < A4 5 mm från kanten A4 10 mm från kanten A3 15 mm från kanten A2 20 mm från kanten > A2 25 mm från kanten

20 BILDER

21 Innehållsförtecking BILDER Att använda bra bilder är ett effektivt verktyg för att förmedla Försvarshögskolan, och skolans verksamhet. Med bra bilder kan man säga mer än vad som kan sägas med ord. Därför är det extra viktigt att man tänker och planerar hur och vilka bilder som ska användas och som ska tas. Bilder behöver inte vara i färg. Ibland kan det vara skönt att använda svartvita bilder för att uppnå en dokumentär känsla. Porträtt funkar väldigt bra att fotografera svartvitt. Inte minst i större produktioner med mycket bilder bidrar kombinationen färg- och svartvita bilder till att skapa en dynamisk slutprodukt. Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Exempel på bilder.

22 TRYCKSAKER

23 BROSCHYR A4 Framsida På broschyrens framsida placeras logotypen alltid i nedre högra hörnet. Se exempel för möjliga lösningar. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger. I rubriken kan en profilfärg väljas. Se exempel bredvid. Färgen kan med fördel matchas med exempelvis bågens färg eller bilden Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Storlekarna kan variera på grund av ytan rubriken placeras. Detalj av logotypens placering på framsidan. Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Försvarshögskolan Studier för för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvar Studier Försvarshögskolan Studier för Sverige Exempel på möjliga variationer.

24 BROSCHYR A4 Baksida På baksidan placeras adressblocket högerställt i nedre högra hörnet. Möjligheten att placera övrig information eller det grafiska elementet finns. (Se figur 1) Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax Exempel på baksida med element.

25 BROSCHYR G5 Framsida På broschyrens framsida placeras logotypen alltid i nedre högra hörnet. Se exempel för möjliga lösningar. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger. I rubriken kan en profilfärg väljas. Se exempel bredvid. Färgen kan med fördel matchas med exempelvis bågens färg eller bilden Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Storlekarna kan variera på grund av ytan rubriken placeras. Detalj av logotypens placering på framsidan. Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Försvarshögskolan Studier för för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Försvarshögskolan Studier för Sverige Göran Jonsered Försvars Studier Försvarshögskolan Studier för Sverige Exempel på möjliga variationer.

26 BROSCHYR G5 Baksida På baksidan placeras adressblocket högerställt i nedre högra hörnet. Möjligheten att placera övrig information eller det grafiska elementet finns. Se exmpel. Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Vid frågor kontakta Informationsavdelningen. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax Exempel på baksida med element.

27 FOLDER/INBJUDAN A5 På folderns eller inbjudans framsida placeras logotypen i nedre högra hörnet. Försvarshögskolans inbjudningar baseras på A5-format. Stående eller liggande. Ibland kan de vara 4-sidiga. Som exemplena visar kan bågen användas på olika sätt. Bågen kan bestå av en bild eller någon av Försvarshögskolans färger Typografi och mått: Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Men vid inbjudningar för högtidliga tillfällen kan Adobe Gramond användas med fördel. Detalj av logotypens placering på framsidan. Mallar Det finns mallar att tillgå för inbjudningar på Försvarshögskolans intranät. Kontakta informatonsavdelningen vid behov. Injudan till Försvarshögskolans invigning den 20 september Försvarshögskolan Injudan till Försvarshögskolan FÖRSVARSHÖGSKOLAN Studier för Sverige Försvarshögskolans Studier för Sverige Vårterminen 2006 invigning den 20 september Göran Jonsered Göran Jonsered Exempel på möjliga variationer.

28 FOLDER/INBJUDAN A5 Baksida Adressblock placeras endast på foldrar. På inbjudningar behöver man inte ha adresser, oftast har man adressinformationen ihop med övrig text på insidan. Typografi och mått: Typsnitt adressblock: Trade Gothic Light 8 p Radavstånd: Auto Typsnitt för rubrik och underrubrik ska vara Trade Gothic Light. Men vid inbjudningar för högtidliga tillfällen kan Adobe Gramond användas med fördel. Mallar Det finns mallar att tillgå för inbjudningar på Försvarshögskolans intranät. Kontakta informatonsavdelningen vid behov. Box / Stockholm Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Tel / Fax Våxnäsgatan 10 / Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel / Fax

29 2 Officersprogrammet / Försvarshögskolan Officersprogrammet / Försvarshögskolan Officersprogrammet / Försvarshögskolan Försvarshögskolans grafiska riktlinjer OP-BROSCHYR Det har framtagits en mall för broschyren som handlar om Officersprogrammet. Det finns en InDesignmall av broschyren att tillgå. Kontakta informationsavdelningen. Officer för framtiden Sök till Officersprogrammet på Försvarshögskolan senast den 15 januari 2008 Framtidens försvar handlar om samverkan och problemlösning Nya tider kräver nya officerare. Morgondagens officerare måste uppfylla andra krav än tidigare. Nya krav på morgondagens officerare Fram till för några år sedan var försvaret enbart inriktat på att skydda landets gränser mot angrepp. Idag finns också andra hot, som till sin karaktär kan vara både okända och komplexa. Sverige har i olika internationella samarbeten lovat att stödja andra nationer då krig och kriser uppstår runt om i världen. Därför har Försvarsmaktens roll förändrats, från att vara ett invasionsförsvar till att bli ett insatsförsvar med betoning på internationella insatser. Förändringen ställer stora krav på alla som arbetar inom Försvarsmakten. Inte minst officerarna, som ska leda insatser nu och i framtiden, både i Sverige och utomlands. Ledare med laganda Vi letar efter dig som vill utvecklas till en samarbetsinriktad ledare och en kommunikativ problemlösare. God fysik är en förutsättning. En stor del av det nya insatsförsvarets arbete sker utanför Sveriges gränser. Det handlar om fredsbevarande och fredsframtvingande insatser i oroliga och konfliktfyllda områden. Som officer måste du vara beredd att leda insatser med personal från både Sverige och andra nationer. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. Uppdragen är ofta både svåra och farliga. Ibland måste de lösas med hot om eller användande av vapenmakt. Välutbildade officerare med för- Hur är utbildningen upplagd? Officersprogrammet är en treårig utbildning på grundnivå. Den omfattar sex terminer, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Från och med 1 januari 2008 är Försvarshögskolan en statlig högskola, vilket innebär att studierna på Officersprogrammet ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Terminerna 1, 2, 3 och 6 vid programmet ges vid Försvarshögskolan, och genomförandet sker i Stockholm. Kurserna under dessa terminer är huvudsakligen teoretiska och skall ge en grund för fortsatta studier i ämnena och för förståelsen av yrket. Termin 4 och 5 genomförs som verksamhetsförlagd utbildning vid någon av Försvarsmaktens skolor eller förband runt om i Sverige. Programmet ges med tre profiler som alla leder fram till samma examen. Programmets profil styrs av vilket ämne som du som student läser i störst omfattning. De tre profilerna är: Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil (huvudämne Krigsvetenskap) Officersprogrammet med militärteknisk profil (huvudämne Militärteknik) Officersprogrammet med nautisk profil (huvudämne Nautik) Några av de ämnen som studeras på de olika profilerna är: Krigsvetenskap För att kunna arbeta effektivt i exempelvis en pågående internationell konflikt, måste du ha kunskap om vad krig innebär. Krigsvetenskap är studie av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i fredstida operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Utbildning i taktik och stridsteknik ingår i ämnet Krigsvetenskap. Ledarskap och pedagogik Du lär dig att leda under påfrestande förhållanden i krig och i fredstid. För att klara detta kommer du att lära dig mer om hur du själv reagerar under stress liksom om hur grupper och organisationer fungerar. Du läser också pedagogik för att kunna fungera som lärare och instruktör för andra. Militärteknik Dagens försvar blir alltmer teknikberoende, vilket medför att förståelse för och kunskap om tekniken blir allt viktigare för alla officerare. I alla tider har den tekniska utvecklingen drivit taktiken framåt. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. Fysiskt stridsvärde Ämnet kan beskrivas som en militär tillämpning av ämnet idrott och hälsa. För att fungera effektivt i kris och krig, behöver du veta hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas. Nautik Inom ämnet Nautik lär du dig konsten att navigera, det vill säga, vid framförandet av ett fartyg bestämma position, kurs och fart samt planera dess rutt. För att kunna göra detta på ett säkert sätt studeras bland annat terrester navigation, astronomisk navigation, radar- och satellitnavigering. Vidare studeras faktorer som påverkar fartyget som till exempel meteorologi, oceanografi, tidvattenberäkningar, fartygskonstruktion och stabilitet. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den verksamhetsförlagda utbildningen (termin 4 och 5) är funktionsinriktad och består i huvudsak av tillämpade eller praktiska moment. VFUdelen genomförs vid någon av Försvarsmaktens skolor eller förband. Verksamheten är nödvändig för yrkesutvecklingen och sätter in den teoretiska utbildningen i ett praktiskt sammanhang. Studenten ges möjlighet till reflektion runt såväl professionen som den personliga utvecklingen. Behörighetskrav Beroende på vilken profil du väljer, kan behörighetskraven variera något. Följande gäller för samtliga profiler. Grundläggande behörighet: Slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning Svensk medborgare Har fullgjort militär grundutbildning Genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Särskild behörighet: Godkänd i Ma B Godkänd i Sv B Godkänd i Eng A Godkänd i Sh A Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning Uppfyller de av Försvarshögskolans föreskrivna medicinska fordringarna Bestyrkt god kondition, styrka och uthållighet enligt försvarsmaktens regler för fysisk standard Godkänt resultat på lämplighetsbedömningen För Officersprogrammet med militärteknisk profil gäller dessutom: Godkänd i Ma C Godkänd i Fy B Ulrika Löfgren Förstaårsstudent på Officersprogrammet Jag har alltid velat ha nya utmaningar och mycket omväxling. Därför känner jag att jag har gjort helt rätt val. Det som inspirerade mig att söka, förutom alla roliga och spännande saker man får göra som officer, var de duktiga officerare som jag mötte under min grundutbildning. Försvaret är lite av en egen värld, där det finns plats för alla slags människor. Jag befarade att det skulle finnas många macho-killar på officersprogrammet. Men jag blev glatt överraskad. Här finns en stor blandning av personligheter, men alla är väldigt normala och mänskliga. För att bli en bra officer, är det viktigt att du är handlingskraftig och kan ta initiativ. Men du måste också vara ödmjuk och öppen för att ta in ny kunskap och nya intryck. God moral och etik är en annan förutsättning, eftersom du måste kunna göra rätt bedömningar i 4 5 Exempel på omslag och uppslag ur OP-broschyren.

30 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök Försvarshögskolans grafiska riktlinjer UTBILDNINGSKATALOG Försvarshögskolans utbildningskatalog följer en bestämd form som tagits fram för lätt navigering bland Försvarshögskolans utbud. Använd mallen för produktion av katalogen. Vid frågor kontakta informationsavdelningen. Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan ligger granne med Kungliga Te kniska Högskolan (KTH) och har Stockholms universitet Frescati på gångavstånd. Här byggs goda förutsättningar för dig och för världen Försvarshögskolan bedriver forskning och utbildning som hjälper samhället att hantera och skydda sig mot kriser och krig. Forskningen bedrivs främst inom tio särskilt utvalda ämnesområden. Två av dem, krigsvetenskap och militärteknik, är unika för högskolan, medan övriga ämnen är specialinriktningar av ämnen som fi nns på andra högskolor. Försvarshögskolan har ett mycket gott anseende, såväl i Sverige som internationellt. En av anledningarna är att vi har både nationellt och internationellt efterfrågade experter, en annan är att vår specialiserade forskning byggt en vetenskaplig kunskapsbas som säkerställer kvaliteten på våra utbildningar. Våra civila utbildningar tillhör de mest efterfrågade i Sverige vilket på sätt och vis är naturligt. Flera av kurserna finns bara här och våra studenter går ofta vidare till spännande och betydelsefulla yrkesliv. Samtidigt ansvarar Försvarshögskolan alltjämt för utbildningen av landets högre officerare och chefer i krishanteringssystemet. Försvarshögskolan har exempelvis en programutbildning i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan samt ett magisterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot krisberedskap. Försvarshögskolan genomför dessutom utbildningar inom i stort sett alla militära discipliner och ansvarar för den grundläggande officersutbildningen (Officersprogrammet) samt de högre militära chefsutbildningarna. Med andra ord får du genom en utbildning på Försvarshögskolan goda förutsättningar för att kunna välja en optimal arbetsplats. Uniform eller inte uniform, det är helt upp till dig. Trevliga lokaler, vänliga människor Försvarshögskolan är en mötesplats mellan civilt och militärt, nationellt och internationellt, historia och framtid. I korridorerna syns både yrkesverksamma och studenter. Sedan är det bara ett extra plus att lokalerna är fräscha och att skolan inte är större än att man snabbt blir bekant med alla. Som andra högskolor har Försvarshögskolan en studentkår för möjlighet till påverkan av undervisningen och kvalitetssäkring av densamma. Studentkåren är dessutom ansluten till SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation) för sedvanlig studentservice. Efter 44 år i en traditionell militär utbildningsmiljö i Svea Artilleriregementes gamla kaserner huserar Försvarshögskolan nu i en modern och funktionell byggnad invid Te kniska Högskolan. 6 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 7 Fakta & Bra att veta Övriga kurser Internationella kurser Program Fristående kurser Militärteknik Militärteknik grunder Militärteknik självständigt arbete Militärteknik Fristående kurser Hugo Raab Krigskonst kan icke inpluggas uti hufvudet, hon skall begripas. Generalstabschefen Hugo Raab var initiativtagare till 1870-talets reformering av den högre offi cersutbildningen. Genom att verka för en offi cersutbildning enligt akademiska principer lade han grunden för dagens offi cersutbildning på vetenskaplig grund. Kursens syfte är att ge en allmän militärteknisk och teoretisk grund som introduktion inför vidare studier inom närliggande områden. De studerande skall efter genomgången kurs ha tillägnat sig ett militärtekniskt synsätt med fokus på nyttan av tekniken snarare än på tekniken i sig. Kursen är indelad i block och syftar till att ge en övergripande bild av ämnet och dess utveckling. Under kursen kommer även 2-3 militärtekniska fördjupningar som berör strategisk, operativ och taktisk nivå att genomföras för att de studerande skall få testa metoder på relevanta fall. Slutligen genomförs en syntes där länkarna mellan de olika områdena tydliggörs. En kontinuerlig process med att skriva rapporter/uppsatser under kursens gång kommer att ske. Ett skriftligt opponentskap på annan students rapport ingår. Kursen syftar till att öka de studerandes förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, att ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet, att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, att följa kunskapsutvecklingen samt att utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området. Kursen består av författandet av ett självständigt vetenskapligt arbete av mindre format samt försvar av detta vid ett seminarium samt en opposition av annan uppsats. Kursen utgör därmed en övning i att formulera ett vetenskapligt problem, att planlägga, genomföra och försvara en vetenskaplig undersökning. Fakta om kursen Fakta om kursen Omfattning: 15 högskolepoäng Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighet: Sv B, Eng A, Sh A, Ma D, Fy B Studietakt: Helfart/dag Kursstart: Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning, Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU). HT08 anm kod: FHS-M2007 Upplysningar: Hans Liwång, Militärvetenskapliga institutionen, Militärtekniska avdelningen Omfattning: 15 högskolepoäng Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighet: Studier inom militärteknik om minst 70 hp varav minst 15 hp skall vara påbyggnadskurser. Studietakt: Halvfart/dag Kursstart: Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning. HT08 anm kod: FHS-M2008 Upplysningar: Hans Liwång, Militärvetenskapliga institutionen, Militärtekniska avdelningen 30 För mer information kontakta Försvarshögskolan eller besök 31 Exempel på omslag och uppslag ur Utbildningskatalogen.

31 UTBILDNINGSBLAD För enkel utbildningsinformation har det tagits fram ensidiga utbildningsblad. Dessa kan tryckas på tryckeri eller skrivas ut internt för snabb information. Militärhistoria Krig och samhälle i Afrika Vid frågor kontakta informationsavdelningen. Militärhistoria är en inriktning inom historieämnet som ursprungligen hörde hemma inom officersutbildningen. Fokus låg då på krigföring och militärt tänkande. Erfarenheterna av 1900-talets totala krig och insikten om i hur hög grad samhällen och stater genom hela historien varit organiserade utifrån militära behov, har under de senaste decennierna lett till att militärhistorien också börjat intressera civila akademiker. Militärhistorien handlar ytterst om samspelet mellan de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epoker. När relationen mellan krig och samhälle på detta sätt ställs i centrum, blir ämnet betydligt bredare. Studier i militärhistoria innebär som all vetenskap ett ifrågasättande av etablerade sanningar och myter. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning till militärhistoriska problem och förklaringar. Den här kursen behandlar afrikansk militärhistoria från tidigmodern tid fram till våra dagar, med en tyngdpunkt på Afrika söder om Sahara och perioden efter Syftet är att ge en bakgrund till aktuella konflikter i världsdelen och dagens internationella insatser i vilka bland annat det svenska försvaret medverkar. Militärens roll i afrikansk inrikespolitik kommer också att belysas. Fakta om kursen Undervisningstillfällen: 15/4, 16/4, 18/4, 22/4, 5/5, 9/5, 12/5, 16/5 Omfattning: 8 högskolepoäng Behörighet: Grundläggande behörighet Studietakt: Helfart /Dagtid Övrigt: Kursen ingår även som valbart alternativ i Historia med militärhistorisk inriktning B. Kurslitteratur huvudsakligen på engelska. Sista ansökningsdag: Upplysningar: Per Iko, Militärhistoriska avdelningen Läs mer om kursen och anmäl dig på Militärteknik Vapen, stridsdelar och skydd Dagens samhälle och försvar blir allt mer teknikberoende, vilket medför att förståelse för och kunskap om teknikens påverkan på militär verksamhet blir allt viktigare. I alla tider har den tekniska utvecklingen drivit taktiken framåt. Med militärteknik menas det tvärvetenskapliga kunskapsområde som behandlar tekniken och dess inverkan på officerens förmåga och sätt att lösa sina uppgifter. Behovet av både officerare och civila med denna kompetens fi nns inom Försvarsmakten, myndigheter och industri. Kursen behandlar olika former av leveranstekniker för stridsdelar, olika former av stridsdelar och olika former för att skydda sig mot dessa. Ingående områden är: - eldrörssystem - robotsystem - torpedsystem - elektromagnetiska vapen (Laser och HPM) - stridsdelar - skydd mot stridsdelar - skyddssystem Syftet är att ge en djupare insikt om teknikens bidrag till de grundläggande förmågorna verkan och skydd. Fakta om kursen Kursstart: Vårterminen 2008 Kursen genomförs under v och v Omfattning: 9 högskolepoäng Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Grunder, Metod och Sensorteknik alternativt motsvarande civila utbildningar. Studietakt: Helfart/Dagtid Övrigt: Ingår även i Försvarshögskolans militära programutbildning, Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU) och Chefsprogrammet med militärteknisk inriktning (ChP T). Sista ansökningsdag: Upplysningar: Hans Liwång, studierektor Militärtekniska avdelningen Läs mer om kursen och anmäl dig på Exempel på två utbildningsblad.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250

Grafisk profil för Eksjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250 Grafisk profil för Eksjö kommun Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250 Innehåll Profil & image 3 Logotyp 4 Logotyp i olika utföranden 5-6 Sär- och

Läs mer

MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL. södra öland

MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL. södra öland MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 2 Varför en grafisk profil? Liksom andra kommuner, företag och organisationer är vår kommun beroende av hur vi uppfattas av omgivningen.

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 0.4

Grafisk profilmanual. Version 0.4 Grafisk profilmanual Version 0.4 Innehåll Förord 3 Grundelement Implementering Logotyp 5 Färger 7 Typografi 8 Bilder 9 Kontorstryck 10 Web 14 Trycksaker 16 Annonser 18 Skyltning 20 Utställningsmaterial

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Alea jacta est. Multisajt. Din logotyp. Din logotyp. Hem. Hem Verksamhet. Hem. orem ipsum dolor

Alea jacta est. Multisajt. Din logotyp. Din logotyp. Hem. Hem Verksamhet. Hem. orem ipsum dolor Portfolio Bilder, texter och övrigt material i detta PDF-dokument tillhör upphovsmannen och/eller ägaren och får därför inte reproduceras, kopieras, överlåtas eller på annat sätt användas i kommersiellt

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

DESIGN HANDBOKEN. 15.09.28, Version 2

DESIGN HANDBOKEN. 15.09.28, Version 2 DESIGN HANDBOKEN 15.09.28, Version 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Organisationsbeskrivning... 4 Färger... 5 Typografi... 6 Vår logotyp... 7 Visitkort... 8-9 Brevmallar... 10-11 Rapportmall... 12

Läs mer

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor.

Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. Grundläggande HTML HTML Steg-för-steg Du kan själv följa med i denna steg-för-steg guide i din texteditor. doctype Linköpings universitet I textdokument som används på internet finns på första raden information

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

Varumärket Väsby Kom med och låt dig inspireras!

Varumärket Väsby Kom med och låt dig inspireras! Varumärket Väsby Kom med och låt dig inspireras! Foto: Michael Folmer. Bilden är ett montage. Väsby Där färgstarka människor möts! ÄNDA SEDAN VIKINGATIDEN har Väsby varit en knutpunkt och mötesplats. Samhället

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK

4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK KIL GRAFISK MANUAL 4 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? 6 VÅR LOGOTYP 12 VÅRA FÄRGER 16 VÅRA TECKENSNITT 18 VÅRT BILDSPRÅK 24 VÅRA TEXTER 26 SÅ HÄR SER VI UT 36 VÅRA SKYLTAR 38 DET SKA VARA LÄTT Den grafiska manualen

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

Vi skapar möjligheter för unga människor

Vi skapar möjligheter för unga människor RIKTLINJER FÖR GRAFISK PRODUKTION Ett stöd för de -verksamheter som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, bildspel och storformat samt anvisningar för beställning av dörrskyltar,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer