Profilhandbok för Eslövs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profilhandbok för Eslövs kommun"

Transkript

1 Profilhandbok för Eslövs kommun 1

2 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media. Foto: Göran OIsson (KG Pressfoto) och Jan Augustsson (Bergslagsbild AB). 2

3 Innehåll 1. Vår identitet 2. Profilering så vill vi uppfattas Närhet, mångfald, bärkraft Löften för framtiden En vägledning i det dagliga arbetet En gemensam profil ger många vinster Från profil till image Ansvar Profilhandbok och kommunikationspolicy Råd och stöd 3. Logotyp Symbol Ordbild Användning Placering Frizon Avsändare Egen profilering 4. Dekorelement & färg Dekorelement Färg Olika färgsystem 5. Typografi & papper 6. Språk Skrivregler Bildspråk 7. E-post 8. Exempelsamling 3

4 1Vår identitet Eslövs kommun är en aktiv part i utvecklingen av den nya Öresundsregionen. Staden Eslöv är ett naturligt centrum i kommunen. Men det är viktigt att vi har en sammanhållen kommun med gemensam kommunkänsla. Eslövs kommun ska vara ett föredöme när det gäller arbetsorganisation och arbetsmiljö, samt skapa goda förutsättningar för näringslivet och dess anställda att etablera sig och utvecklas i kommunen. På så sätt kan vi själva vara med och påverka vår framtid. Att dessutom ta på sig ansvaret för att skapa en god boende- och livsmiljö ger signaler som idag är attraktiva för många människor. Vi ser idag många positiva sidor med inflyttning, företagsutveckling och en livaktig kultur- och fritidsverksamhet. Det är dessa positiva sidor vi ska lyfta fram i profileringsarbetet, att förstärka det som faktiskt redan finns eller håller på att utvecklas. 4

5 2Profilering så vill vi uppfattas Vår identitet beskriver vad vi är och har. Vår image är den bild andra har av vår kommun och vad vi har att erbjuda. Vår profil är vår egen uppfattning eller önskan om hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Profileringsarbetet handlar om att få den image vi har att till så stor del som möjligt sammanfalla med vår profil. Profileringsarbetet utgår därför från vad vi vill bli, formulerade i tre profileringsbegrepp som talar om vad vi står för och vart vi är på väg. Dessa är: Närhet. Mångfald. Bärkraft. Närhet Eslövs kommun står för närhet i alla dess betydelser. En kombination av småstadens trygghet och snabbheten till omvärldens erbjudanden. Det är också en kommun där invånarna lever i och utnyttjar närheten till natur och friluftsliv, och den påverkan det har på livsmiljö och boende. Med närhet menar vi också den närhet vi har till varandra. En närhet som skapar kraft och vilja att agera och utvecklas tillsammans. Mångfald Vi ser mångfald som en möjlighet. Med mångfald menar vi inte minst möjligheten att erbjuda alternativ när det gäller boende, utbildning och kultur. Med mångfald menar vi också ett samhälle där det finns möjlighet att välja livs- och utvecklingsvägar, där var och en ses som individ med rätt att utvecklas på egna villkor och samtidigt med rätt att ingå i en arbets- och samhällsgemenskap på lika villkor med andra. I mångfalden ser vi också de fördelar som etniska och kulturella skillnader kan ge vårt samhälle. Bärkraft Vi tar ansvar för vår framtid. I bärkraft ligger vetskapen om att det bara är vi själva som kan stå för de idéer, den kraft och styrka som behövs för att bygga ett framtida samhälle. Det är med vår gemensamma insikt och kunskap och 5

6 vårt arbete i det lilla och i det stora vi skapar grunden för människor, företag och organisationer att utvecklas. Genom att vara ett föredöme inom många områden kan vi själva vara med och påverka vår framtid. Att vara en aktiv del av en större gemenskap i Skåne och Öresundsregionen ser vi också som ett tillskott i skapandet av framtida möjligheter. I begreppet bärkraft ligger också tron på att vi kan skapa en god miljö och ett stabilt och uthålligt samhälle för morgondagens medborgare. Profileringsbegreppen närhet, mångfald och bärkraft blir grunden i vårt profileringsarbete för att förändra och förstärka bilden av Eslövs kommun hos oss själva och i vår omvärld. Löften för framtiden Eslövs kommuns profil bygger på vad vi är idag och på det som vi vill vara i framtiden. Profilering handlar om att identifiera de värden Eslövs kommun har och omvandla dem till konkurrensfördelar. Det handlar om att lyfta fram vår kommun och dess kvaliteter. Kvaliteter som ska bli löften till omvärlden. Och genom att profilera oss ska vi tydliggöra dessa löften. Profilering handlar också om att på ett positivt sätt skilja ut Eslövs kommun från andra kommuner eller orter. Om vi tillämpar vår profilhandbok och vår logotyp på ett konsekvent sätt skapar den en samlad och entydig bild av Eslövs kommun. Något som kommer att bli allt mer nödvändigt i den internationella värld av ständigt ökande konkurrens. En enhetlig, visuell profil eller identitet är viktig i våra relationer med omvärlden. Den skapar också samhörighet och stolthet bland oss anställda i Eslövs kommun. En vägledning i det dagliga arbetet Syftet med profilhandboken är att skapa en gemensam plattform av värden och riktlinjer. Den är en vägledning i arbetet med Eslövs kommuns profil 6

7 och en verktygslåda för användningen av Eslövs kommuns logotyp. Det handlar inte minst om att göra vår kommun mer synlig och att tydligt visa när vi är i arbete. Logotyp och profil är något som nöts in när det används av många och ofta. Därför är detta arbete något som berör oss alla och som är nödvändigt att så många som möjligt är delaktiga i. Genom att agera gemensamt visar vi att vi hör ihop. En gemensam profil ger många vinster Det är mer kostnadseffektivt för en kommun att ladda och underhålla en profil än att underhålla ett antal olika. Ett enhetligt och tydligt arbete med profil och logotyp ger bättre förutsättningar för mer intäkter i form av fler boende, fler arbetstillfällen och fler besökare. Profilen är en investering. När den används rätt blir den en resurs för att förvalta omvärldens förtroende för Eslövs kommuns organisation. Ansvar Vi har alla ett ansvar att synas och agera på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Vi är i vårt sätt att vara och synas en del av Eslövs kommuns profil och skapar dess image. För att uppfattas som professionella i vårt arbete måste vi också vara professionella i vårt sätt att använda profilhandboken. Förvaltningscheferna är ytterst ansvariga för att riktlinjerna i profilhandboken följs. Till sitt stöd för tolkning och teknisk utformning har förvaltningschefer och andra ansvariga chefer informationsenheten på Kommunledningskontoret. Plattform för kommunikation och profilering Profilhandboken och Kommunikations- och profileringspolicyn med dess kompletterande Riktlinjer för kommunikation hör ihop och bildar tillsammans en plattform för vår kommunikation och profilering. De 7

8 innehåller gemensamma värden och begrepp och är riktlinjer och stöd för hur vi ska agera och förhålla oss till medarbetare och allmänhet. Råd och stöd Kontakta informationsenheten på Kommunledningskontoret om du behöver råd och stöd när det gäller tolkning av profilhandboken. 8

9 3Logotypen Eslövs kommuns logotyp står som avsändare och garant för det vi erbjuder och det vi utför. Ingen ska tvivla på kvalitet och vilja där de ser vår logotyp. Logotypen ska därför finnas med i all kommunikation med omvärlden. Det är då den får sitt egentliga värde och ger den starka genomslagskraft den ska ha. Vår logotyp ger ett intryck av uppåtsträvande lätthet och framåtanda och andas frihet och bärkraft. Detta är också några av de värden som Eslövs kommun ska kännetecknas av. Eslövs kommuns logotyp består av två delar: Symbolen. Ordbilden Eslövs kommun. Symbolen Symbolen består av en stiliserad fågel halvt omsluten av en cirkel. Den flygande fågeln är en symbol för drömmar, kreativitet och utveckling. Cirkeln symboliserar solen, som är ljus, värme och energi. När symbolen skapades 1997 stod den för Utveckling i balans. Nu går vi ett steg längre och talar om bärkraft. Symbolens proportioner får aldrig förvanskas eller ändras. Ordbilden Ordbilden Eslövs kommun är satt med ett för Eslövs kommun unikt typsnitt och står i ett bestämt förhållande till symbolen. Logotypen finns som en låst bild. Skapa aldrig själv en ny logotyp genom att skriva Eslövs kommun i anknytning till symbolen. Ordbilden som ingår i logotypen får aldrig förekomma ensam. Logotypen Symbolen återges i kommunens färg i 100 procent. Den kan också återges i svart eller gråskala 50 procent. Ordbilden återges i svart. På mörk, orange och röd bakgrund får logotypen även vändas negativ, det vill säga vit, eller användas i en helt svart version. På gul bakgrund får logotypen endast användas helt svart. Logotypen ska alltid finnas med som avsändare av våra budskap. Logotypen får aldrig användas av utomstående. 9

10 Kultur och Fritid Kultur och Fritid februari 2003 Postadress Eslöv Besöksadress Stadshuset Gröna torg 2 Telefon Telefax Användning av symbolen Symbolen kan i vissa fall få förekomma som en separat enhet/grafisk utsmyckning. I dessa fall måste det alltid vara tydligt att Eslövs kommun är avsändaren. Symbolen ensam berättar inte detta. Därför måste exponering av symbolen alltid ske i nära anslutning till fullständig logotyp eller förklarande textrad som visar ursprunget. Symbolen kan beskäras, men endast i högerkant så att symbolen kan läsas som ett E. Symbolen får aldrig vridas eller spegelvändas. Infoblad Det händer på biblioteket FEBRUARI Månd 7/3, kl SAGOSTUND 4-6 år Månd 7/3 kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 14/3, kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 21/3, kl KORT FILMER för barn 4-6 år: Den fula ankungen. Allaktivitetsrummet. OBS! Ring och boka plats. Telefon: Månd 7/3, kl SAGOSTUND 4-6 år Månd 7/3 kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 14/3, kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 21/3, kl KORT FILMER för barn 4-6 år: Den fula ankungen. Allaktivitetsrummet. OBS! Ring och boka plats. Telefon: SPORTLOV Månd 7/3, kl SAGOSTUND 4-6 år Månd 7/3 kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 14/3, kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 21/3, kl KORT FILMER för barn 4-6 år: Den fula ankungen. Allaktivitetsrummet. OBS! Ring och boka plats. Telefon: Månd 7/3, kl SAGOSTUND 4-6 år Månd 7/3 kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 14/3, kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 21/3, kl KORT FILMER för barn 4-6 år: Den fula ankungen. Allaktivitetsrummet. OBS! Ring och boka plats. Telefon: Dessutom sportlovstävling för alla barn i alla åldrar. Telefon till bibliotekets barnavdelning: Filmbokning: MÅNADENS FILM Månd 7/3, kl SAGOSTUND 4-6 år Månd 7/3 kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 14/3, kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 21/3, kl KORT FILMER för barn 4-6 år: Den fula ankungen. Allaktivitetsrummet. OBS! Ring och boka plats. Telefon: Månd 7/3, kl SAGOSTUND 4-6 år Månd 7/3 kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 14/3, kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 21/3, kl KORT FILMER för barn 4-6 år: Den fula ankungen. Allaktivitetsrummet. OBS! Ring och boka plats. Telefon: SPORTLOV Månd 7/3, kl SAGOSTUND 4-6 år Månd 7/3 kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 14/3, kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 21/3, kl KORT FILMER för barn 4-6 år: Den fula ankungen. Allaktivitetsrummet. OBS! Ring och boka plats. Telefon: Månd 7/3, kl SAGOSTUND 4-6 år Månd 7/3 kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 14/3, kl SAGOSTUND 2-4 år Månd 21/3, kl KORT FILMER för barn 4-6 år: Den fula ankungen. Allaktivitetsrummet. OBS! Ring och boka plats. Telefon: Dessutom sportlovstävling för alla barn i alla åldrar. Telefon till bibliotekets barnavdelning: Filmbokning: Generellt ska vi vara försiktiga med att använda enbart symbolen. Kontakta gärna informationsenheten för råd och bedömning. Placering På trycksaker ska logotypen alltid placeras på omslagets baksida. Om logotypen används på första sidan ska den placeras överst inom ett utrymme lika med sidans bredd och en femtedel av höjden. På första sidan får ordbilden endast bestå av nivå 1, Eslövs kommun (se vidare under Avsändare, sid 11). På baksidan placeras logotypen nederst på sidan inom motsvarande område, dock minst 10 mm från nederkant, tillsammans med adressuppgifter, inklusive hemsida. Den kan då även ange organisationstillhörighet, nivå 2 (se vidare under Avsändare, sid 11). För brev, ärenden och andra tjänsteskrivelser, använd gällande mallar i Word. För tidningsproduktion gäller särskilda regler. Kontakta informationsenheten för råd och stöd. Frizon Logotypen ska alltid framträda tydligt och inte störas av annan text eller symboler. Runt logotypen ska det därför alltid finnas en frizon, förutom i förekommande fall Eslövs kommuns adresstext. Denna frizon ska vara minst 25 procent av symbolens höjd. Om möjligt är det önskvärt med en större frizon. 10 nder på biblioteket

11 Rubrik Ingress Mellanrubrik Avsändare Avsändaren kan delas in i olika nivåer, där Eslövs kommun alltid utgör den högsta nivån, eller nivå 1. Brödtext Kommuntext Nästa nivå är den del av organisationen som möter mottagaren. Här följer vi med andra ord inte det traditionella organisationsschemat och hierarkin. Vi i Eslövs kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum. Det visar vi i handling genom att utgå från medborgarens behov i vår kommunikation. Som exempel utgörs nivå 2 av Karidals dagcentral för personalen på denna arbetsplats. Personalen på själva förvaltningen anger däremot Vård och Omsorg som nivå 2 i sin kommunikation med omvärlden. Nivå 2 anges direkt under ordbilden Eslövs kommun i anslutning till symbolen. Ytterligare en nivå kan förekomma, nivå 3. En avsändare kan bli tydligare om även exempelvis en administrativ avdelning i en förvaltning anges på ett visitkort. Denna nivå anges i anslutning till personens namn och titel, aldrig i anslutning till logotypen. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie Arbetsuppgifter Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod vist tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Kvalifikationer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl utmed aliquip ex ea. vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio. vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. Skicka ansökan till Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait. nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Eslövs kommun / Kommunledningskontoret» Nivå 1 I profilerande material får endast nivå 1 användas i logotypen. Som profilerande material räknas exempelvis alla former av annonser. I rent informativt och instruerande material, kan även nivå 2 anges i logotypen. Denna kategori innefattar exempelvis allt korrespondensmaterial samt vissa typer av trycksaker. Egen profilering De verksamheter som Eslövs kommun bedömer tillföra värden till kommunen genom egen profilering kan få tillåtelse till att använda egen symbol eller logotyp. Räddningstjänsten är ett sådant exempel. Räddningstjänsten har en gemensam internationell symbol. Denna symbol har även Räddningstjänsten i Eslövs kommun rätt att använda enligt givna regler.» Nivå 2 Inga andra ytterligare symboler och/eller logotyper är idag tillåtna för profilering i Eslövs kommun. 11

12 Verksamheter som i framtiden anser sig behöva använda egna symboler och/ eller logotyper måste ansöka om detta hos kommunledningen via informationsenheten. Särskilda regler tas fram från fall till fall. Beslut om att tillåta egen profilering baseras i huvudsak på om det är till fördel för Eslövs kommun som helhet. Kommunala bolag omfattas inte av kommunens grafiska profil. 12

13 4Dekorelement & färg Logotypen är en tydlig avsändare i vår kommunikation och ska signalera allt det vi vill att Eslövs kommun står för. För att göra vår identitet och profil ännu tydligare har vi även ett så kallat dekorelement till vår hjälp. Dekorelementet syns längst ner på sidan. Dekorelementet påminner i sin form om fågeln i symbolen. Man kan även läsa in symbolbilder som fält och landskap. Dekorelementet ger utrymme för en viss frihet och kreativitet i hur det tilllämpas och gestaltas. Detta gäller dock endast trycksaker där vi inte har färdiga mallar. Egna tolkningar får endast göras av informationsenheten eller med informationsenhetens godkännande. Färg Eslövs kommun har en egen färg för symbol och dekorelement. Orange PMS 165 CMYK: C 0%, M 59%, Y 96%, K 0% RGB: R 255, G 105, B 9 Symbolen och logotypen får även användas vit eller svart om bakgrunden är mörk, röd, orange eller gul (se sid 9). PMS-färg CMYK-färg Olika färgsystem Olika typer av färgkoder används i olika sammanhang. PMS står för Pantone Matching System och är ett system av färdigblandade färger. Detta gör att exakt rätt färgnyans uppnås i trycket. CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow, Key-color (svart). Detta är det färgsystem som används vid fyrfärgstryck. De fyra färgerna blandas med hjälp av ett raster för att återge olika färger. RGB står för Rött, Grönt, Blått. Detta system används av bland annat bildskärmar. Därför återges färger och bilder på till exempel internet i RGB. När kommunens färg ska återges i fyrfärg utgår man från PMS-numret och översätter till en CMYK-kod. Denna återger PMS-färgen så nära som möjligt. Men det är helt omöjligt att träffa exakt rätt. Fyrfärgstryck påverkas också av pappersval och hur mycket färg tryckoperatören tilldelar tryckpressen. Därför är det en god idé att använda en femte färg, det vill säga PMS-färgen, för exempelvis logotyp och dekorelement i trycksaker. 13

14 5Typografi & papper En god typografi, det vill säga användning av typsnitt, underlättar läsbarheten. Att vi enhetligt och konsekvent använder oss av våra egna typsnitt är också väsentligt för att klart och snabbt identifieras som avsändare. Myriad är ett kraftigt typsnitt som passar bra för rubriker, mellanrubriker, ingresser, bildtexter, faktatexter och texter med liten punktstorlek. Rubriken ovan är satt i Myriad. Garamond är lämplig för längre löptext till exempel i broschyrer, brev och annonser. Denna brödtext är satt i Garamond. Vid publicering i elektroniska media som hemsida och intranät prioriteras läsbarhet och användarvänlighet. Här används därför webbtypsnittet Verdana. I följande fall gäller särskilda regler: Brev. OH-bilder och PowerPoint-dokument. Enkla trycksaker framställda med hjälp av Word-mallar. Interna dokument. Tjänsteskrivelser. E-post. Här använder vi typsnitten Verdana och Times New Roman, som är tillgängliga för alla. Verdana ersätter Myriad, Times New Roman ersätter Garamond. Regler för e-post, se sid 17. Val av papper Utgångspunkten vid val av papper i vår trycksaksproduktion är miljövänlighet. Viktigt att också tänka på är läsbarhet, bild- och färgåtergivning, åldersbeständighet och arkiveringsmöjlighet. Rådgör gärna med informationsenheten. 14

15 6Språk En grundläggande regel är att alltid skriva enkelt, begripligt och korrekt. Försök vara så konkret som möjligt. Börja med att tänka efter vem du skriver för och anpassa språket därefter. Vilka förkunskaper har mottagaren? Hur motiverad är mottagaren att läsa just ditt budskap? När du vet hur din målgrupp ser ut är förutsättningarna bättre att budskapet når fram. Skrivregler, förvaltningar och nämnder Namnen på förvaltningarna betraktas som egennamn och skrivs därför med stora begynnelsebokstäver. Däremot skrivs namnen på nämnderna med endast stor begynnelsebokstav på första delen av namnet. Förkortningar av förvaltningsnamnen anges inom parentes. Dessa får endast användas för internt bruk. Vård och Omsorg (VoO) Vård- och omsorgsnämnden Barn och Familj (BoF) Barn- och familjenämnden Gymnasie- och Vuxenutbildning (GoV) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur och Fritid (KoF) Kultur- och fritidsnämnden Miljö och Samhällsbyggnad (MoS) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Service och Teknik (SoT) Servicenämnden Arbete och Försörjning (AoF) Kommunledningskontoret (Klk) Övriga organ skrivs på följande sätt: kommunstyrelsen (ks) kommunfullmäktige (kf) förhandlingsdelegationen (fd) utskottet för arbete och försörjning kommunstyrelsens arbetsutskott (ks-au) 15

16 Bildspråk De bilder som används ska ge uttryck för våra profileringsvärden Närhet, Mångfald, Bärkraft. Därför bör vi eftersträva att ha bilder på människor i Eslövs kommun, eller bilder tagna i miljöer som tydligt kan associeras med Eslöv. Detta ger en känsla av både närhet och mångfald. Dessutom ger det ett personligt, mänskligt och sympatiskt intryck av Eslövs kommun. Tänk på att använda bilder på både kvinnor, män, barn, gamla, representanter för olika yrken och människor av olika etnisk bakgrund. Denna mångfald av olika människor ska spegla den faktiska situationen i Eslövs kommun. Profileringsbegreppet Bärkraft stöds av till exempel bilder på barn, men även miljö- och landskapsbilder passar väl in. Kom dock ihåg att fokus alltid ska ligga på människor i Eslöv. Därför bör vi undvika genreartade bildbyråbilder med modeller. Det är inte tillåtet att använda Clip-Art-illustrationer från Word på tryck som når kommuninvånarna. Om du behöver illustrationer, kontakta informationsenheten. 16

17 E-post 7När vi kommunicerar via e-post med vår omvärld ska alla ha enhetlig avsändarinformation. Följande ska framgå av din signatur: Namn Ev befattning Förvaltning/enhet/avdelning Eslövs kommun Adress Telefonnummer, direkt Ev mobiltelefon Ev fax E-post-adress Exempel på e-signatur: Eva Johannesson Informationsansvarig Kommunledningskontoret Eslövs kommun ESLÖV Tel , Om du kommunicerar med utlandet använder du regler för internationella telefonnummer och faxnummer. Din signatur får inte innehålla hänvisning till någon annan www-adress än vår egen, eslov.se. Vi använder typsnittet Verdana, storlek 10, när vi skriver e-brev. Skriv aldrig med genomgående stora bokstäver. Det bryter mot vett och etikett på nätet, då det uppfattas som att man skriker. 17

18 8 Exempelsamling Visitkort Format 90x55 mm Papper Vitt Personnamn Myriad roman 8,5 pt Titel Myriad italic 8 pt Avdelning Myriad italic 8 pt Adressuppgift Myriad roman 6,5 pt och Myriad italic 6,5 pt Korrespondenskort Format 105x148 mm Papper Vitt Avdelning Myriad italic 8 pt Adressuppgift Myriad roman 7 pt och Myriad italic 7 pt Brevpapper Format A4 Papper Vitt Avdelning Myriad italic 9 pt Adressuppgift Myriad roman 7 pt och Myriad italic 7 pt Avdelning Verdana bold 9/12 pt Kuvert Format C4, C5 Papper Vitt Adressuppgift Myriad roman 12 pt Vård och Omsorg 4 februari 2003 Diairienummer sid 1 av 3 Till kommunstyrelsen Times New roman 9 p 22 mm från ovankant Adressuppgifter Times New roman 11/12 pt 44 mm från ovankant Eslövs kommun / Gröna Torg 2 / Eslöv Verdana Bold Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Med vänlig hälsning Görel Karlsson Informationssekreterare Rubrik Verdana bold 13/15,5 pt 86 mm från ovankant Brödtext Times New roman 11/13 pt Vänstermarginal 40 mm från innerkant Postadress Besöksadress Telefon Eslöv Stadshuset Telefax Gröna torg 2 Brevpapper Format A4 Papper Vitt Adressuppgifter Verdana regular 7/9,5 pt och Verdana Italic 7/9,5 pt Bokstavsmellanrum 25 i illustrator 18

19 Skylt, affisch och OH-bilder Arbete och Försörjning Kura skymning på biblioteket i Eslöv måndagen 4/11 kl Högläsning ur Laterna Magica Håkan Dackeman berättar sagor och myter Så kan du nå oss: Arr: Föreningen Nordica, Kultur och Fritid Lena Månsson, tfn: Lena Månsson, tfn: Lena Månsson, tfn: Lena Månsson, tfn:

20 Nyhetsbrev och broschyrer Vårt Eslöv Riktlinjer för kommunikation 1 20

21 Infoblad Arbetsterapeuter Sydväst Lena Månsson, tfn: Infoblad Format A5, liggande Papper Vitt Rubrik Myriad roman Mellanrubrik Myriad italic Övrig text A Garamond regular Sydost och Billinge/Stehag Maritha Möller, tfn: Nordväst Dan Jönsson, tfn: Nordost och Marieholm Ulrika Nilsson, tfn: Löberöd/Flyinge Inger Stoye, tfn: Sjukgymnast Jonas Alemo, tfn: Personal Rehabpersonalen inom Eslövs hemvård består av arbetsterapeuter och sjukgymnast. Vår målsättning Att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera i det dagliga livet. Vi ger handledning och ordinerar hjälpmedel för att till exempel undvika fall. Vi upprätthåller funktioner genom träning i hemmet eller på kommunens dagrehab. Avgifter Ett besök av arbetsterapeut eller sjukgymnast kostar 100 kronor. För två eller flera besök kostar det 200 kronor per månad. Bedömningsbesök kostar inget. För dig som har omvårdnad och betalar omvårdnadstaxa ingår hembesöket. Vi hjälper till att bibehålla funktioner vid skada eller sjukdom efter genomgången rehabilitering på sjukhus och primärvård. Vi kompenserar funktionsnedsättning genom att träna in andra sätt att utföra saker, ordination av hjälpmedel samt bostadsanpassningar. Vi handleder och instruerar anhöriga och personal så att personer får rätt stöd och hjälp. Vi förebygger inaktivitet och social isolering genom stöd och aktivering. Sydväst Lena Månsson, tfn: Sydost och Billinge/Stehag Maritha Möller, tfn: Nordväst Dan Jönsson, tfn: Nordost och Marieholm Ulrika Nilsson, tfn: Löberöd/Flyinge Inger Stoye, tfn: Jonas Alemo, tfn: Rubrik Verdana regular 12/14,5 pt 36 mm från ovankanten Övrig text Times New Roman 10/12 pt Personal Rehabpersonalen inom Eslövs hemvård består av arbetsterapeuter och sjukgymnast. Vår målsättning Att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera i det dagliga livet. Avgifter Ett besök av arbetsterapeut eller sjukgymnast kostar 100 kronor. För två eller flera besök kostar det 200 kronor per månad. Bedömningsbesök kostar inget. För dig som har omvårdnad och betalar omvårdnadstaxa ingår hembesöket. Vänstermarginal 36 mm från innerkant Vi ger handledning och ordinerar hjälpmedel för att till exempel undvika fall. Vi upprätthåller funktioner genom träning i hemmet eller på kommunens dagrehab. Infoblad, wordmall Format A5, liggande Papper Vitt eller färgat i linje med kommunens färg. Avdelning Verdana italic 9 pt Adressuppgift Verdana italic 7 pt och Verdana regular 7 pt Rubrik Verdana regular Mellanrubrik Verdana italic Övrig text Times New roman Vi hjälper till att bibehålla funktioner vid skada eller sjukdom efter genomgången rehabilitering på sjukhus och primärvård. Vi kompenserar funktionsnedsättning genom att träna in andra sätt att utföra saker, ordination av hjälpmedel samt bostadsanpassningar. Vi handleder och instruerar anhöriga och personal så att personer får rätt stöd och hjälp. Vi förebygger inaktivitet och social isolering genom stöd och aktivering. 21

22 Plats- och informationsannonser Rubrik Ingress Mellanrubrik Brödtext Kommuntext Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie Arbetsuppgifter Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod vist tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Kvalifikationer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl utmed aliquip ex ea. vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio. vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. Skicka ansökan till Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait. nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Eslövs kommun / Kommunledningskontoret Platsannons Rubrik Myriad roman 25 pt Ingress Myriad bold 8/12 pt Mellanrubrik Myriad bold italic 9,5 pt Brödtext A Garamond 9,5/11,5 pt Kommuntext Myriad roman 7,5/10 pt Informationsannons Rubrik Myriad roman Ingress Myriad bold Övrig text Myriad roman Kungörelse Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in Platsannons Blänkare Rubrik Myriad Roman Adressuppgifter Myriad Roman Italic Platsannons Blänkare Rubrik Myriad roman Adressuppgift Myriad roman italic Informationsannons Rubrik Myriad roman Övrig text Myriad roman Barnkulturdagar på Medborgarhuset Fredag 30/8 kl Lördag 31/8 kl Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod vist tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Biljetter till arrangemangen finns på stadsbiblioteket. Hela programmet finns på statsbiblioteket och på 1. Detaljplan för bostadsbebyggelse inom Slottstaden i Eslöv Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod vist tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl utmed aliquip ex ea. vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio. vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait. nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait. nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Eslöv Kultur och Fritid i samarrangemang med Kulturskolan Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv Kultur och Fritid Miljö och Samhällsbyggnad 22

23 Profilkläder och bildekor 23

24 24 Eslövs kommun, Eslöv Tel , Fax , E-post

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Avhandlingens titel med plats för undertitel

Avhandlingens titel med plats för undertitel Guide till utformning av din avhandling Här får du råd och tips om hur du kan använda Kunskapsdatabasens mall vid skapande av manus till avhandling. Skriver du ut mallen syns sidornas korrekta storlek

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Logotype För färgtryck. Används alltid mot vit/ljus bakgrund. Minsta storlek i diameter: 2 cm Logotype med gul ring För färgtryck. Används mot mörk bakgrund.

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan Grafisk manual Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan även logotypen användas i svartvitt.

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Det här är en start- och kapitelsida

Det här är en start- och kapitelsida New Slide/startsida_blå Det här är en start- och kapitelsida Finns i alla temafärgerna. Här nere kan man ex lägga talarens namn 1 New Slide/startsida_helbild Startsidorna går också att ha med bild Vill

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Grafisk profil VERSION

Grafisk profil VERSION Grafisk profil VERSION 1.4 2016-04-07 Närhet & nytänkande Denna grafiska profil ska andas essensen av Ånge kommun. Den essens som vi är idag men också ett stöd för att utveckla den vision vi har; Kommunen

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson.

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson. VBK har en klubbholme! MÖSKÄR 59 26,1 N 17 40,4 O D u s o m h a r f o t o n e l l e r något annat som Du vill med bidra till kommande nummer, ta k o n t a k t med Gary Börjesson. Innehåll Årsmötet 1999

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual 2018-04-30 Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden...

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION

GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION 01.2018 Innehåll 01. Logotypen 02. Varianter 03. Frizon & storlek 04. Användning 05. Symbolen 06. Primära färger 07. Sekundära färger 08. Profiltypsnitt 09. Ersättningstypsnitt

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det 2 Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det nationella planet. Vi har ett ansvar att förvalta en

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd Vår visuella identitet Grafiska riktlinjer, tips och råd Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi...

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

SKOGLUNDS Grafisk Profil

SKOGLUNDS Grafisk Profil SKOGLUNDS 2016 Grafisk Profil Innehåll 2 INTRODUKTION BESTÅNDSDELAR EXEMPEL MALLAR 03 Inledning 04 Logotyp 19 Annonser 33 Visitkort 10 Typografi 20 Broschyr / Folder 34 Brev & Kuvert 13 Färger 22 Rollups

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Touch down MAKE SPACE UTMANING 3 AV 6

Touch down MAKE SPACE UTMANING 3 AV 6 MAKE SPACE UTMANING 3 AV 6 Touch down Denna utmaning är en del av Maker tour Mot nya höjder. Maker tour Mot nya höjder är ett utbildningskoncept i Kronobergs, Gävleborgs och Gotlands grund- och gymnasieskolor.

Läs mer

Version Grafisk manual

Version Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen PROFILPROGRAM November 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen 4 När heter vi Älvsbyn och när heter vi Älvsbyns kommun? 5 Kommunens förvaltningar 6 Norrbottens pärla 7 Profilfärger

Läs mer

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27 (Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 215-8-27 Gräv där du står Vad har vi här i Ljungandalen? Ett väldigt stort kapital. Hela den grafiska profilen har tagits fram med utgångstanken Gräv där du

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Pia Zätterström (ordf. t.o.m. 172), Ola Lundberg (ordf. fr.o.m. 173), Jane Andersson,

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306 GRAFISK GUIDE 1,3 ps.pondus: 0306 Grafisk guide 1 1 En gemensam profil Enighet ger styrka regionen utgör sedan länge bl a en gemensam arbets- och bostadsmarknadsregion, vilket har inneburit ett brett samarbete

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer