Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk"

Transkript

1 Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

2 Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter Holstad, Katrin Laine, Eva Nilsson, Beata Holmring, Denny Lorentzen, Alexander Crispin/Johnér, Ulf Huett Nilsson/Johnér, Annika Vannerus/Johnér, a&me/johnér, Anna-Karin Bromé. 2 Logotyp & grafisk profil

3 En grafisk manual ska göra ditt arbete enklare. Och helst roligare också. Vi som arbetar i Sollentuna kommun kommunicerar ofta och på många olika sätt. Detta är den andra, uppdaterade upplagan av den manual som togs fram i samband med en ny grafisk profil Nu vet vi vad som fungerar bra, det som var mindre bra har vi förbättrat. Den grafiska manualen är gjord för att vi i vår kommunikation ska kunna koncentrera oss på innehållet och med tydlighet säga det vi vill på ett omisskännligt trevligt och personligt Sollentunasätt. När vi följer den grafiska manualen ska mottagarna känna att vi respekterar dem vi arbetar för, att vi är öppna och intresserade av synpunkter och idéer. Att vi vill kommunicera och är öppna för dialog. All den här erfarenheten kan vi dra nytta av när vi kommunicerar. Vi vet att vi har lösningar både i med- och motgång och kan prata med kommuninvånarna och andra intressenter på ett vardagligt och avspänt sätt och ändå vara trovärdiga. Typiskt Sollentuna Sollentuna är färgstarkt, färgerna signalerar ljus och kreativitet, trygghet och handling. Det finns luft i designen, bilderna är på riktigt och texten är skriven från människa till människa. Vår grafiska profil är en spegelbild av oss som arbetar i kommunen. Tänk så och profilen blir kul och meningsfull att använda. Erfarenhet och förtroende Sollentuna är en gammal kommun. Det betyder att vi har erfarenhet, att vi varit med om flera hög- och lågkonjunkturer, att vi vet att allt inte blir som det är tänkt men också att idéer och initiativ är vad som leder framåt. Logotyp & grafisk profil 3

4 Logotyp & grafisk profil

5 Innehåll Logotyp & grafisk profil Vapen och logotyp 6 Versioner och frizoner 7 Logotyp med avsändarnamn 8 Profilfärger 9 Färger för digitala media 10 Bårder 11 Riktlinjer för användning av bården 12 Typografi för intern publicering 14 Typografi för trycksaksproduktion m.m. 15 Typografi för webben 17 Bildspråk 18 Samprofilering Kommunen är huvudavsändare med flera samarbetspartners Riktlinjer för kommunala enheter Samverkansprojekt med flera avsändare 25 Trycksaker Foldrar 27 Affischer och annonser 29 Informationsannonser 30 Nyhetsbrev och informationsblad 31 Mässmaterial 32 Platsannonser 34 JCDecaux-skyltar 36 Byggskyltar 37 Powerpoint 38 Visitkort och korrespondenskort 39 Brevpapper och kuvert 40 Övrigt Profilreklam 42 Layoutmallar i Indesign 43 Layoutmallar i Word 44 Dokumentmallar 45 Förklaringar 46

6 Vapen och logotyp PMS 300 C CMYK 100, 44, 0, 0 RGB 0, 113, 185 PMS 186 C CMYK 0, 100, 81, 4 RGB 220, 0, 46 Vapen PMS 116 C CMYK 0, 16, 100, 0 RGB 255, 211, 0 Vårt vapen Tre vikingaskepp symboliserar Sollentuna på kommunens vapen. Vapnet visar hur skepp drogs över edet mellan sjöarna Norrviken och Edsviken under vikingatiden. Kommunvapnet är fastställt av Kungl. Maj:t 1946, har rättsskydd och är även skyddat genom varumärkeslagen och mönsterskyddslagen. Det innebär att kommunens vapen inte får användas i näringsverksamhet, i varumärken eller vid försäljning av varor eller tjänster. Vapnet får inte ändras eller modifieras. Endast de original som hänvisas till i denna manual ska användas. Vår logotyp Logotypen får förekomma i två olika uppställningar. En där vapnet står vänsterställt i kombination med vårt namn. Den används i officiella sammanhang som i annonser, på brevpapper, i trycksaker och på fakturor. Den kan kombineras med avsändar namn, som nämnd eller kontor. Den andra versionen är centrerad med kommunnamnet överst. Den kan användas då man inte behöver något avsändarnamn. Kommunens logotyp ska alltid finnas med på de trycksaker som produceras i kommunal verksamhet. Färger i logotypen Båda versionerna av logotypen får förekomma i svart, blått eller fyrfärg enligt färgangivelserna ovan och på nästa sida. När logotypen trycks i fyrfärg ska namnet Sollentuna kommun tryckas i svart. Vid speciella tillfällen kan den gula färgen i logotypen tryckas i guld. Det kallas att trycka i 5 färger, fyrfärg + guld, och ger en mer högtidlig prägel. Särskilda regler för vilka som får använda kommunens vapen eller logotyp finns angivet i Sollentuna Författningssamling, som du hittar på kommunens webbplats. 6 Logotyp & grafisk profil

7 Versioner och frizoner Negativ logotyp på ton- eller färgplatta Fyrfärg På brevpapper, kuvert och i de flesta fall av samprofilering använder vi 4-färgslogotypen. Eftersom vapnet är detaljrikt är det olämpligt att använda det i fyrfärg när vapnet är mindre än 15 mm på höjden. Frizoner För att logotypen inte ska störas av andra grafiska element använder vi s.k. frizoner. De visar vilka avstånd som ska lämnas till annan grafik. Avståndet x, markerat med rött ovan, är avståndet mellan masttoppen på skepp 1 och undersidan på stockarna under skepp 2. Se bilden ovan. Enfärgad I många sammanhang behöver logo typen användas i en färg. Svart, blå och negativt vit är de enda tillåtna varianterna i kombination med någon av profil färgerna. Inga gråskalor används. På grund av låg precision i tryck och vid utskrifter blir linjerna i vapnet vid negativt tryck (vit logga mot färgad bakgrund) sällan så rena som man önskar. Därför finns en svartvit logotyp för negativt bruk, med lite tjockare linjer, som ska användas i dessa fall.. På kommunens gemensamma intranät finns alla de logotyper som du behöver för digitala och tryckta medier. Du kan även kontakta kommunikationsavdelningen via e-post: Logotyp & grafisk profil 7

8 Logotyp med avsändarnamn x x Gill Sans Bold 14 pt, svart Avsändarnamn För att visa tillhörighet inom kommunen, används logotypen i kombination med avsändarnamn för nämnd eller kontor. Avsändarnamnet sätts i Gill Sans Bold och höjden på versalerna ska vara 65% av höjden på namnet Sollentuna kommun. Versaltoppen får inte börja närmare än vad x ovan anger, d.v.s. lika mycket utrymme mellan avsändarnamn som mellan vapen och Sollentuna kommun. När vapnet trycks i en färg ska det antingen tryckas i blått eller svart. För att uppnå exakt färg återgivning vid tryck anges koder till tryckeriet. Det vanligaste färgsystemet är Pantone Matching System (PMS). Kommunikationsavdelningen producerar alla de logotyper som du behöver för digitala och tryckta medier. Om den logotyp du behöver inte finns på kommunens gemensamma intranät kan du även kontakta kommunikationsavdelningen via e-post: 8 Logotyp & grafisk profil

9 Profilfärger PMS 660 C CMYK PMS 2593 C CMYK PMS 398 C CMYK % 60 % 60 % 25 % 25 % 25 % PMS 3262 C CMYK PMS 239 C CMYK PMS 180 C CMYK % 60 % 60 % 25 % 25 % 25 % Profilfärger Sollentuna är en färgstark kommun. För produktion av trycksaker, annonser, affischer etc. finns sex profilfärger samt svart, som får användas. Profilfärgerna ger möjlighet till stor variation och kan kombineras på olika sätt och i olika toner. Svart CMYK % 25 % CMYK-värden enligt profilen Coated Fogra 27 Logotyp & grafisk profil 9

10 Färger för digitala media RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB RGB Färger för digitala media Att använda färger på webben ställer särskilda krav. De ljusa färgerna kan upplevas som grälla mot den upplysta skärmen och har därför kompletterats med mörkare nyanser. Webbens användning av färgscheman hanteras av kommunikationsavdelningen. RGB RGB RGB RGB RGB Logotyp & grafisk profil

11 Bårder Bårder De genomskinliga, tonade bårderna är en del av Sollentunas grafiska profil och ska användas i trycksaksproduktion. Se placering och användningsområden på nästa sida. På kommunens gemensamma intranät finns en Illustrator-fil med de genomskinliga, tonade bårderna för nedladdning. Logotyp & grafisk profil 11

12 Riktlinjer för användning av bården ca 5% Bårdens proportion och placering Den genomskinliga, tonade bården är en del av Sollentunas grafiska profil. Bården placeras med fördel på den nedre delen av bildytan, men om bilden/motivet inte tillåter detta kan den placeras annorlunda. Bården bör dock inte placeras längst ner på sidan. Höjden på bården står i relation till trycksakens format; det finns inga exakta mått men bården bör utgöra ca 5% av höjden. Detta är riktlinjer, inte regler, så använd omdöme och känsla för att uppnå balans i layouten! För mindre format, såsom pluggannonser eller flyers bör bårdens proportioner bli större, annars riskerar logotypen att bli för liten. Bården bör aldrig vara mindre än 1 cm hög, för att vapnet ska vara synligt. Logotypens proportion och placering Logotypens placering inuti bården är alltid till vänster. Logotypen placeras med ett mellanrum (x-höjd) ovan och ett mellanrum (x-höjd) under samt ett större mellanrum (dubbel x-höjd) på vänster sida. Avståndet x, markerat med rött, är avståndet mellan masttoppen på skepp 1 och ovansidan på stockarna under skepp 1. Se bilden nedan. x x 2 x X x 12 Logotyp & grafisk profil

13 Liten lathund för bården A3 A3-format Bården är ca 24 mm hög Logotypen är ca 15 mm hög A4-format Bården är ca 18 mm hög Logotypen är ca 13 mm hög A4 A5 A5-format Bården är ca 15 mm hög Logotypen är ca 11 mm hög Logotyp & grafisk profil 13

14 Typografi för intern publicering För dokument och material som pro duceras internt, distribueras digitalt eller delas med andra myndigheter, företag etc. används Times New Roman och Arial. Dessa typsnitt är standardtypsnitt som finns i alla operativsystem och ordbehandlingsprogram för PC/Windows liksom för Macintosh/OSX. Detta borgar för att dokumentets utseende inte förändras hos mottagaren. Arial och Times New Roman är de typsnitt som används i kommunens dokumentmallar. Arial Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial är ett bra rubriktypsnitt och är lättläst även i liten stil. Arial finns i fyra olika skärningar. Times New Roman Times New Roman Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman fungerar bäst i löpande text och är lättläst och stilfullt. Times New Roman finns, liksom Arial, i fyra skärningar. 14 Logotyp & grafisk profil

15 Typografi för trycksaksproduktion m.m. Gill Sans Gill Sans Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Gill Sans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqr stuvwxyzåäö Gill Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Gill Sans Regular, kursiv ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Gill Sans För material som broschyrer, foldrar, kataloger, annonser etc. som ska tryckas eller publiceras i tidningar, används Adobe Garamond och Gill Sans. Dessa typsnitt är tydliga och fungerar bra ihop med logotypen och den övriga grafiska profilen. Gill är ett bra rubriktypsnitt och är lättläst även i liten stil. Ordet sans är franska och betyder utan. I det här fallet betyder det utan klackar. Gill Sans finns i ett flertal skärningar, till exempel Gill Sans Bold kursiv, Gill Sans Light kursiv och Gill Sans Condensed. Gill Sans fungerar också bra ihop med typsnittet Adobe Garamond. I den här manualen är brödtexten satt i Gill Sans light i storleken 9 punkter och med ett radavstånd på 12 punkter. Logotyp & grafisk profil 15

16 Typografi för trycksaksproduktion m.m. Adobe Garamond Adobe Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Garamond Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Garamond Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Garamond Regular, kursiv ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Garamond Adobe Garamond fungerar bäst i löpande text och är precis som Times New Roman lättläst och stilfullt. Adobe Garamond finns även det i flera olika skärningar till exempel Adobe Garamond Semibold Italic, Adobe Garamond Bold Italic och Adobe Garamond Expert. Adobe Garamond fungerar också bra ihop med typsnittet Gill Sans, se föregående sida. Typsnitten Gill Sans och Adobe Garamond Gill Sans och Adobe Garamond är inte standardtypsnitt i våra datorer utan används endast av dem som arbetar i layoutprogram. 16 Logotyp & grafisk profil

17 Typografi för webben Verdana Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verana Regular, kursiv ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verana Bold, kursiv ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Verdana Vi använder Verdana på webben. Typsnittet utvecklades ursprungligen av Microsoft för att ge hög läsbarhet på datorskärmar och särskilt då vid lägre grader. Logotyp & grafisk profil 17

18 Bildspråk Bildspråk för profilbilder Vårt val av bilder påverkar vår kommunikation på ett genomgripande sätt. Vi använder bilder i flera syften: för att väcka intresse, väcka känslor, skapa stolthet, visa upp något eller redovisa hur något såg ut eller gick till. Det här avsnittet handlar om det vi kallar profilerande bilder, som vi använder på mycket synliga platser som affischer, annonser, folderomslag eller första sidan på webb, tidningar eller rapporter. Bildspråket och människorna på våra bilder ska kännas äkta. Det gäller att undvika alltför stereotypa bildbyråbilder när vi väljer bilder som ska profilera oss. När syftet med en bild är att dokumentera en händelse eller plats, eller visa hur något faktiskt såg ut, är förstås kraven annorlunda. 18 Logotyp & grafisk profil

19 Motiv När vi väljer profilerande bilder ska vi välja bilder som känns positiva och genuina, bilder som utstrålar värme. Bilderna ska hjälpa oss att förmedla att Sollentuna är en aktiv kommun, där man både vill bo och verka. Vi ska eftersträva en balans mellan storstad och natur, mötesplatser och rekreation. Använd bilder som väcker intresse och berör. Var inte rädd för att använda bilder som visar udda vinklar och detaljer. Prioritera bilder som föreställer människor, möten mellan människor eller människor i handling, framför statiska bilder. Man ska gärna känna igen sig i bilderna, se att vi är i Sollentuna, men undvik platt redovisande bilder där ingenting händer. Många bra bilder finns att beställa från vår bildbank, se kommunens gemensamma intranät. Logotyp & grafisk profil 19

20 Bildspråk Tydlighet När man ska välja bilder för affischer eller omslagsbilder till trycksaker är det viktigt att välja grafiskt rena och tydliga bilder. Välj gärna tydliga motiv med en neutral bakgrund. På detta sätt är det lättare att lägga in rubrik eller text i bilden. Undvik däremot fotografier med många detaljer som kan ge ett stökigt intryck och som konkurrerar med texten om uppmärksamheten. Välj bilder med tydliga motiv och var inte rädd för att leka med perspektiven, pröva gärna udda vinklar och detaljer. 20 Logotyp & grafisk profil

21 Kvalitet och rättigheter Bilden måste förstås vara av hög teknisk kvalitet så att den fungerar i tryck i den storlek du behöver. Det är också viktigt att tänka på upphovsrätten, det måste vara en bild vi själva tagit eller köpt rättigheterna till. När man köper bildrättigheter är användningen ofta begränsad. Det är därför lika viktigt att lagra bilden på ett sådant sätt att någon som hittar bilden vid ett senare tillfälle lätt kan avgöra om bilden får användas igen eller inte och i vilka sammanhang. Logotyp & grafisk profil 21

22 Samprofilering 1. Kommunen är huvudavsändare med en eller flera samarbetspartners. I all kommunikation är det viktigt att den som tar emot informationen direkt kan se vem som är avsändare. Det är också viktigt ur en demokratisk synvinkel att det tydligt framgår att det är kommunal, alltså skattefinansierad, verksamhet. Vår logotyp ska därför finnas på framsidan, väl synlig. Ibland producerar vi material där kommunen är huvudavsändare, men där det finns andra samarbetspartners. Då är det oftast lämpligt att placera logotyper i ett vitt fält under bården längst ner på sidan, eftersom man ofta inte får trycka färglogotyper på färgad bakgrund. Observera att det inte är tillåtet att placera andra logotyper i bården. Förslagsvis kan man ha sponsorer och andra partners på baksidan om de spelar en mindre viktig roll. Hur ser kvaliteten ut inom äldreomsorgen i Sollentuna? Pensionärsorganisationerna och vård- och omsorgsnämnden hälsar dig välkommen till en viktig information om kvalitets frågor inom äldreomsorgen i Sollentuna. Vi får information om hur Socialstyrelsen ser på kvaliteten inom äldreomsorgen samt en redovisning av hur vård- och omsorgsnämnden arbetar med kvalitetsfrågorna. Tid: Torsdag den 15 oktober 2009 kl Plats: Pingstkyrkan, Sollentunavägen 193, Sollentuna Program Gert Alaby, Socialstyrelsens äldreenhet, berättar om hur Socialstyrelsen ser på kvalitetsfrågorna inom äldreomsorgen Karina Kight, vård- och omsorgskontoret, redovisar kommunens arbete med kvalitetsuppföljning och hur kvaliteten ser ut inom äldreomsorgen. Frågestund Välkommen! Föreningsmässa 17 september kl på Stinsens köpcentrum Möt ett femtiotal föreningar som verkar i Sollentuna Utmana dig själv och testa en ny fritidsaktivitet Träffa tjänstemän och politiker och ställ dina frågor 22 Logotyp & grafisk profil

23 I vissa sammanhang skapas en symbol eller logotyp som ska användas i ett projekt eller för att uppmärksamma något särskilt. Den ska då användas tillsammans med kommunens grafiska profil. Särskilda riktlinjer för placering skapas i varje specifikt fall. Ett exempel är den logotyp som tagits fram för att uppmärksamma Sollentunas 150-årsjubileum år Stockholm - Capital of Scandinavia är ett exempel på samarbetsprojekt med en egen symbol som ska användas av alla medlemmar enligt speciella regler. Här används kommunens egen grafiska profil med symbolen som ett tillägg. Logotyp & grafisk profil 23

24 Samprofilering 2. Riktlinjer för kommunala enheter Egen grafisk profil Kommunala skolor och enheter med egen grafisk profil får, om profilen är professionellt framtagen och det finns en komplett manual, använda denna. Men kommunens logotyp måste alltid finnas med väl synlig på framsidan av den tryckta produkten. Om bakgrunden tillåter är vår stående 4-färgslogotyp att föredra. Är bakgrunden för rörig måste logotypen få en vit bakgrundsplatta. På mörk bakgrund kan den vita logotypen användas. UTBILDNING SILVERDAL Från Förskola till Forskning förverkliga ditt lärande i Silverdal. Infomöte Grundskola 26/ Infomöte Gymnasium 28/ Kontakta oss: tfn: , Besöksadress: Silverdalsvägen 12 Logotyp eller symbol Om det finns en egen logotyp eller viktig, etablerad symbol men ett utarbetat formspråk och manual saknas, ska kommunens grafiska profil användas. Den egna logotypen/symbolen placeras på lämplig plats på produktens framsida. Välkommen! 24 Logotyp & grafisk profil

25 Samprofilering 3. Samverkansprojekt med flera avsändare eller annan huvudavsändare Samverkansprojekt med flera jäm bördiga avsändare kan inte ha någon av deltagarnas grafiska profil, men har ofta en egen. Här är det lämpligt att använda kommunens stående 4-färgslogotyp som syns tydligast tillsammans med andra logotyper. Logotyp & grafisk profil 25

26 Trycksaker 26 Logotyp & grafisk profil

27 Foldrar Trycksaker spelar en viktig roll i vår gemensamma marknadsföring. Redan trycksakens framsida ska ge besked om vem som är avsändare. Trycksaker kan variera i form efter innehållets karaktär och syfte. Produkter som tillhör samma serie bör dock ha ett enhetligt utseende. Bilder och grafiska element ska vara professionellt producerade eller köpta av bildbyrå. Det finns externa konsulter upphandlade som du ska använda när du vill ha hjälp med kommunikationsfrågor. För grafisk formgivning, produktion och textframställan finns särskilda konsulter som du hittar på kommunens gemensamma intranät. De upphandlade byråerna är väl insatta i kommunens grafiska profil och andra riktlinjer. Rådgör gärna med kommunikationsavdelningen om du är osäker på vilken konsult du bör anlita och hur du ska formulera ditt uppdrag. Trycksaker 27

28 Sollentuna kommun Sollentuna kommun layout: WilliamSdeSign layout: WilliamSdeSign kommunledningskontoret kommunledningskontoret Foto: anders rolfsson Foto: anders rolfsson Foldrar, exempel Utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Vi arbetar för att ha Sveriges bästa skolor! kunskap Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit Frihet Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Trygghet Minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel euduis dolore te feugait nulla facilisi. Loremostrud exerci tation ullamcorper susc facilisirper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel euduis dolore te feugairper suscipit loborsuscipitsuscipit suscipit suscipit suscipit tis nisl ut aliquip ex ea coe feugai. nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. utveckling minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorepsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tfacilisiesse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorepsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tfacilis. En ofta förekommande folder är fyrsidingen, vanligen en vikt A4:a eller A3:a. Ibland behöver man ta fram en enkel trycksak riktigt snabbt och då kan du använda mallen för en fyrsidig folder i Indesign eller Word, se sidorna Du kan förstås också ta hjälp av ditt kontors kommunikatör eller någon av de upphandlade konsulterna som garanterar att utformningen sker i överensstämmelse med denna manual. Plans Plans are nothing; are nothing; planning planning is everything. is everything. Verksamhetsplan Kommunledningskontoret Dwight D. Dwight Eisenhower D. Eisenhower Januari 2010 Januari Folderomslag, fram- och baksida. 28 Trycksaker

29 Affischer och annonser Vill du gå ut med information, bjuda in till ett möte eller evenemang utformas affischer och annonser företrädesvis enligt dessa mallar. Vi rekommenderar att du tar hjälp av ditt kontors kommunikatör eller någon av de upphandlade konsulterna som garanterar att utformningen sker i överensstämmelse med denna manual. Väljer du att själv göra affischen eller annonsen kan du som underlag använda någon av annonsmallarna i Indesign. Information om dessa hittar du på sidan 43. På sidorna kan du läsa om hur du ska använda den tonade bården. Annons i Sollentunajournalen, 110 x 140 mm (1/4 sida) Välkommen till SmåföretagarmäSSan Sollentuna centrum lördag 10 mars kl Möt Sollentunas småföretagare och se deras tjänster och produkter Träffa politiker och tjänstemän som berättar om framtidsplanerna för Sollentuna Annons i Sollentunajournalen, 225 x 140 mm (1/2 sida) Trycksaker 29

30 Informationsannonser Informationsannonser med bilder och mindre mängd text kan utformas enligt mallarna på föregående uppslag. Mindre annonser utformas ibland som rena textannonser. Även för dessa finns mallar på sidan 43. Annons i Sollentunajournalen, 110 x 68 mm (1/8 sida) Annons i Sollentunajournalen 110 x 140 mm (1/4 sida) Mindre annonser och pluggar görs med fördel med färgad bakgrund som lyfter fram budskapet. 30 Trycksaker

31 Nyhetsbrev och informationsblad VAD GÖR JAG VID HOT? Direkt personhot Försök tala lugnt till den som hotar dig Utlös överfallslarm (om du har ett) Du har rätt att värja dig mot direkt våld Försök uppmärksamma dina kollegor Om hotet övergår till handling, försök ta dig till en säker plats och invänta hjälp Tillkalla polis (slå 0-112) Brevhot Rör om möjligt inte försändelsen Stoppa brevet i en plastmapp Misstänkt försändelse Försändelsen är misstänkt om förpackningen är skadad, har fettfläckar eller om metall, tråd eller dylikt kan kännas, ljud höras eller om vikt och frankering verkar oproportionerligt. Rör inte försändelsen Avlägsna människor från föremålet Kontrollera med mottagaren om försändelsen är väntad Hot och bombhot Försök ställa följande frågor: När ska bomben explodera? När ska hotet genomföras? Var finns bomben eller hotet? Mot vem är hotet riktat? Vilken typ av bomb är det? Varför har den skickats? När placerades bomben ut? Telefonhot Anteckna vad som sägs Svara lugnt Försök lugna den som hotar dig Ställ allmänna frågor Lyssna efter bakgrundsljud m.m. Misstänkt föremål Portfölj, väska eller dylikt - Rör aldrig föremålet - Fråga dina kollegor om föremålet tillhör dem - Meddela ansvarig chef! Tänk alltid på att: Vara lugn och vänlig Inte avbryta personen som ringer om du hotas via telefon Detta är förslag på tryckta nyhetsbrev, program, informationsblad eller inbjudningar som är lätta att producera och även att skriva ut själv om så behövs. Det finns enkla mallar i Word och Indesign. Trycksaker 31

32 Mässmaterial ALLT ÄR MÖJLIGT! Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet SUR SOLLENTUNAS UNGDOMSRÅD Roll-ups 32 Trycksaker

33 Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna sjuder av liv och utveckling. Här finns många företagare och handelsplatser, fina naturområden och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Fler och fler väljer att bo här - nära både storstad och land. Sollentuna växer! Roll-ups och fondväggar som placeras på golv bör inte innehålla något budskap av hög vikt i den nedre delen, då denna ofta syns dåligt. Man kan då med fördel placera bården och logotypen i den övre delen av bilden. Undvik att placera den direkt under den övre kanten. Fondvägg 327 x 200 cm Kommunen har en del gemensamt mässmaterial och en mässmonter som förvaltningarna kan använda vid deltagande på mässor. Mässmontern är 4 x 4 meter och består av fyra hörnstolpar samt en rigg för belysning. Montern har en blå matta. Vill du använda kommunens gemensamma material och/eller mässmontern, kontakta kommunikationsavdelningen. Trycksaker 33

34 Platsannonser Sollentuna kommun har tagit fram ett särskilt koncept för rekryteringsannonser. Syftet är både att profilera kommunen som innovativ och kreativ och att locka bra kandidater till våra lediga tjänster. Annonsen ska visa en uttrycksfull person och ska kompletteras med en rubrik samt en mycket kortfattad brödtext. Rubrik och text Rubriken och textraderna väljs ut från den fulltextannons eller kravprofil som beskriver tjänsten. Enligt konceptet ska rubrikens adjektiv skapa nyfikenhet och intresse. I annonsen ska finnas en intresseväckande konflikt i mötet mellan text och bild. Brödtexten ska vara mycket kortfattad. Här kan några egenskaper, kompetenskrav eller arbetsuppgifter radas upp. Rubriken och texten kan sättas i svart eller vitt beroende på annonsens bakgrundsfärg. Vi väljer den färg som är mest läslig med hänsyn till underlagsfärgen. Bilder Sollentuna kommun producerar bilder för annonsproduktion. Varje motiv finns med flera olika bakgrundsfärger för ökad variation. Man ska undvika att samma bild används i annonser för olika tjänster som annonseras samtidigt. Alla bilder tillhör Sollentuna kommun. De får inte ändras eller förvanskas och får endast användas för Sollentuna kommuns räkning och i våra platsannonser. Bokning Kontakta personalavdelningen inför en kommande rekrytering. Personalavdelningen och kommunikationsavdelningen ansvarar för bokning av annonsen och för att överföra tryckfärdigt material till tidningen när rekryterande chef godkänt annonsen. Kommunikativ Sollentuna kommun söker BITRÄDANDE KULTURSKOLECHEF Är du strukturerad, omvärldsorienterad och kan skapa goda relationer? Ansök senast den 27 mars. jobb DN chefsrekrytering format: 250 x 110 mm 34 Trycksaker

35 Format för DN, 124 x 90 mm Analytisk Sollentuna kommun söker UTREDARE/NÄMND- SEKRETERARE Är du strukturerad, självgående och bra på att skapa goda relationer? Ansök senast den 20 mars. jobb Format: för Metro 107 x 90 mm Trycksaker 35

36 JCDecauxskyltar I Sollentuna finns 40 st ljustavlor utplacerade i olika kommundelar. Tavlorna är ett samarbete mellan kommunen och företaget JCDecaux, som äger och sköter tavlorna och disponerar reklamplats på tavlornas ena sida. Kommunen disponerar den andra sidan som informationskanal till invånare. Dessa kan användas av kommunens olika verksamheter för affischering. Ljustavlorna är lämpliga att använda för kampanjer som vänder sig till många människor i hela kommunen. Det kan till exempel vara publika kultur- och idrottsevenemang, allmänna val, ny lagstiftning som angår många, allmänna uppmaningar på miljöområdet, skolval, kommunens mässor och mycket annat. På grund av formatet krävs en särskild layout av affischerna. Måttet är 1185 mm x 1750 mm. Särskilda mallar för detta finns på kommunens intranät. En bokning kan maximalt omfatta två tvåveckorsperioder. Bokningen görs på kommunens intranät och ska ske senast åtta veckor innan affischeringen börjar. Börja helst ännu tidigare med att fundera på ert budskap och hur det ska visualiseras. Bokning Bokningen ska göras senast åtta veckor innan affischeringen börjar. Mer information om hur du går till väga finns på kommunens gemensamma intranät. 36 Trycksaker

37 Skyltar vid bygg- och gatuarbeten Skyltar i anslutning till byggplatser och andra platser där det sker förändringar i den fysiska miljön ska också följa den grafiska profilen. Oftast tillverkas dessa skyltar av de entreprenörer som har uppdraget att bygga eller på annat sätt arbeta på platsen. Vi levererar anvisningar till dem för bästa resultat. Kontakta kommunikationsavdelningen för tips och råd.. Trycksaker 37

38 Powerpoint Powerpoint Våra Powerpointpresentationer kan användas som digitala presentationer på skärm och/eller projektor. Typsnitt som används är Arial. För att uppnå bästa läsbarhet bör texten vara svart på vit botten. Rubriken får gärna vara i vald profilfärg. Powerpointmallarna finns i de profilfärger som fungerar bäst när bilden projiceras. På kommunens gemensamma intranät hittar du kommunövergripande presentationer på svenska och engelska, som du vid behov kan använda helt eller delvis i dina egna presentationer. Powerpointmallarna kommer upp automatiskt när du öppnar programmet i Office. 38 Trycksaker

39 Visitkort och korrespondenskort Ingela Karlsson Handläggare Tel dir Besöksadress Postadress Mobil Handläggare Turebergshuset Sollentuna Fax Turebergstorg E-post Ingela Karlsson Tel dir Besöksadress Postadress Mobil Turebergshuset Sollentuna Fax Turebergstorg E-post Ingela Karlsson Handläggare Tel dir Postadress Mobil Sollentuna Fax E-post Kontorstrycksaker Visitkorten trycks i liggande format på vitt papper, (90 x 50 mm). Korrespondenskorten trycks i stående format på vitt papper (105 x 148 mm). Hur texten sätts kan variera något beroende på vilka uppgifter som ska vara med. Så här beställer du visitkort och korrespondenskort På kommunens gemensamma intranät finns uppgifter om vem du ska kontakta för att göra en beställning. Trycksaker 39

40 Brevpapper och kuvert PM Kommunledningskontoret Maria Sterner Sidan 1 av 1 Dnr 2009/144 KS.041 Kommunstyrelsen Uppdrag att öka valdeltagandet vid 2009 års val till Europaparlamentet (EU-val) Kuvert Våra kuvert trycks i två format, C5 och C4, på vitt miljövänligt papper. Brevpapper Förtryckta brevpapper med logotypen i fyrfärg kan du beställa på samma sätt som visitkort. En digital brevmall finns i Word. Logotypen är svart och för rubriker och löpande text används typsnitten Times New Roman och Arial. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram idéer och förslag till insatser i syfte att få fler att använda sin rösträtt i EU-valet den 7 juni. Kommunikationsavdelningen har efter kontakt med Valnämnden och Integrations- och demokratinämnden tagit fram förslag på kommunikationsinsatser samt hur dessa ska samordnas och genomföras. Förslagen finns presenterade i en plan där målgrupp, förslag till budskap, kanalval och tidpunkt finns angivna tillsammans med vem som ansvarar för aktiviteten och till vilken kostnad. Kostnaderna tas inom Valnämndens samt Integrations- och demokratinämndens budget. Den 7 april har Integrations- och demokratinämnden ett så kallat EU-råd där de tar ställning till ytterligare kommunikationsaktiviteter utöver de som finns beskrivna i bifogad plan. Ulf Bergh Kommundirektör Bilagor 1: Kommunikationsplan Europaparlamentsvalet 2009 Maria Sterner Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna 40 Trycksaker

41 Övrigt Mallar 41

42 Profilreklam Den grafiska profilen gäller för alla typer av användningsområden och produkter. Vapnet och logotypen kan användas fristående eller med avsändarnamn på exempelvis skyltar, arbets- och fritidskläder, bilar och bussar, presentartiklar m.m. För kompletteringstexter/information används samma typsnitt som för trycksaker, d.v.s. Gill Sans och Adobe Garamond. Du kan beställa presenter och profilreklam via kommunens webbshop. Du kan också fråga receptionsservice om råd. 42 Mallar

43 Layoutmallar i Indesign För produktion av trycksaker finns ett flertal mallar i Indesign. En förteckning av mallar ser du nedan. A3-affisch Helsidesannons i tidningen Mitt i Sollentuna och i tidningen Sollentunajournalen A4-affisch Kvartsidesannons i tidningen Sollentunajournalen 110 x 140 mm Plugg/Åttondels-annons i tidningen Sollentunajournalen 110 x 68 mm Lorem ipsum dies poemata est Infoblad A5 fyrsidig folder A5 Mallar i Word och Indesign för enkla trycksaker hittar du på kommunens gemensamma intranät - sök på trycksaksmallar. Mallar 43

44 Layoutmallar i word Nyhetsbrevsmall A4 För produktion av enklare trycksaker finns mallar i Word. En förteckning av mallar ser du nedan. Infoblad A4 fyrsidig folder A5 44 Mallar

45 Kommunledningskontoret Sida 1 av 1 Maria Hinas Kommunikatör Dnr Allt vi gör och säger bidrar till hur vi uppfattas av vår omvärld. Kommunens verksamheter ska i sin kommunikation och information bidra till bilden av en sammanhållen och attraktiv kommun. Nu finns ett antal externa konsulter upphandlade som du kan vända dig till när du vill ha hjälp. Genom att använda gemensamma konsulter som är väl insatta i kommunen och hur vi vill profilera oss når vi längre. Du behöver inte tänka på att förklara våra grafiska riktlinjer. Det är bara att beställa! Ibland är det bråttom! Kommunikation handlar till stor del om att säga rätt sak vid rätt tillfälle. Det är viktigt att det alltid finns konsult- och produktionsstöd när du behöver det! Kommunen har upphandlat kommunikationskonsulter inom följande områden; Grafisk formgivning och copywrite Grafisk produktion Rådgivning och projektledning i kommunikationsfrågor Rådgivning inom PR och mediearbete Marknadsundersökningar Webbredaktörstjänster Fullservice Maria Hinas E-post: Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna e Försättsblad fax Mottagare: Williamsdesign Till faxnr: Avsändare: Maria Hinas Från faxnr: Datum: Antal sidor inkl försättsblad: 1 Ramavtal med kommunikationskonsulter Kommunen har upphandlat kommunikationskonsulter inom följande områden; Grafisk formgivning och copywrite Grafisk produktion Rådgivning och projektledning i kommunikationsfrågor Rådgivning inom PR och mediearbete Marknadsundersökningar Webbredaktörstjänster Fullservice Med vänlig hälsning, Maria Hinas Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna 25/2009 Dnr 2009/144 KS.041 Sammanfattning Sollentuna kommuns invånare är bland de mest EU-positiva invånarna i landet. Valdeltagandet är större än i nästan alla andra kommuner och gällande omröstningen för medlemskap i unionen liksom till Sveriges inträde i valutaunionen EURON var en övervägande majoritet positiva. EU beslutar om mycket som berör våra kommuninvånare och för kommunen som organisation. Under de år vi varit medlemmar har EU:s beslut sakta men säkert ändrat en hel del förutsättningar. Ser man tio år framåt så kommer dessa förändringar att fortsätta. Ett fredligt Europa ser vi som den europeiska unionens viktigaste uppgift. Man glömmer lätt att de två världskrig vi haft båda har startat i Europa. Miljöarbetet, kriminalitet, konkurrensfrågor är andra viktiga uppgifter för EU. Trots detta så ligger valdeltagande på en för låg nivå. Orsaken tror vi är för lite kunskap bland våra liksom andra invånare om vad EU betyder och innebär för våra invånare. Eftersom många av EU:s beslut har stor betydelse i vardagen är det vår mening att Sollentuna kommun kan medverka och bidra med information till våra invånare om EU-valet. Ett annat viktigt skäl är att förhindra att ett lågt valdeltagande ger partier som inte har alla människors lika värde som utgångspunkt i samhällsbyggnaden blir överrepresenterade i valet. Överläggning i arbetsutskottet Ordföranden, Torbjörn Rosdahl (m), yrkar att arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram idéer och förslag till insatser i syfte att få fler att använda sin rösträtt i EU-valet den 7 juni. Proposition Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller hans yrkande. Arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottets beslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram idéer och förslag till insatser i syfte att få fler att använda sin rösträtt i EU-valet den 7 juni. Beslutsexpediering: Akt, Kommunikationschef Maria Sterner Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet Närvarande ledamöter Torbjörn Rosdahl (m) Lennart Gabrielsson (fp) Freddie Lundqvist (s) Carina Lundgren (c) Frånvarande ledamöter Oscar Jansson (m) Sonia Lunnergård (kd) Tjänstgörande ersättare Maria Bergström (fp) för Oscar Jansson (m) Magnus Ramstrand (kd) för Sonia Lunnergård (kd) Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Kommunjurist Ingegärd Bornelind, kommundirektör Ulf Bergh, ekonomichef Håkan Wikman, kommunsekreterare Annika Sabel, politiska sekreterare Roger Sjöberg, Fredrik Jöngren, Cindy Sturesson, Thomas Ardenfors och Jan Fjellstedt. 100: Lars-Erik Svegander ordförande SEAB, Christina Nelson Södersten vice ordförande SEAB och Gösta Söderkvist VD SEAB Utsedda att justera Freddie Lundqvist (s) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret plan 11 i Turebergshuset, kl Paragrafer Sekreterare Annika Sabel Ordförande Justerare 1 Justerare 2... Torbjörn Rosdahl... Freddie Lundqvist... PM Maria Sterner Sidan 1 av 1 Dnr 2009/144 KS.041 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram idéer och förslag till insatser i syfte att få fler att använda sin rösträtt i EU-valet den 7 juni. Kommunikationsavdelningen har efter kontakt med Valnämnden och Integrations- och demokratinämnden tagit fram förslag på kommunikationsinsatser samt hur dessa ska samordnas och genomföras. Förslagen finns presenterade i en plan där målgrupp, förslag till budskap, kanalval och tidpunkt finns angivna tillsammans med vem som ansvarar för aktiviteten och till vilken kostnad. Kostnaderna tas inom Valnämndens samt Integrations- och demokratinämndens budget. Den 7 april har Integrations- och demokratinämnden ett så kallat EU-råd där de tar ställning till ytterligare kommunikationsaktiviteter utöver de som finns beskrivna i bifogad plan. Ulf Bergh Kommundirektör Bilagor 1: Kommunikationsplan Europaparlamentsvalet 2009 Maria Sterner Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Dokumentmallar Maria Hinas Ramavtal med kommunikationskonsulter Brev, PM, m.m. För produktion av olika worddokument finns ett flertal mallar för olika användningsområden. Mallarna hittar du när du öppnar Word beroende på användningsområde för mallen. Några exempel på mallar ser du nedan. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Fax Uppdrag att öka valdeltagandet vid 2009 års val till Europaparlamentet (EU-val) Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Uppdrag att öka valdeltagandet vid 2009 års val till Europaparlamentet Protokoll Sammanträdesprotokoll Mallar 45

46 Förklaringar Färger CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Karbon (Svart). Färgskala som används vid fyrfärgsproduktion av trycksaker. RGB Red, Green, Blue. Färgskala som blandar färgerna rött, grönt och blått och används i digitala media, t.ex. på Internet eller i en Powerpointpresentation. PMS Pantone Matching System. Referenssystem för tryckfärger. Bildformat JPG Joint Photographic Experts Group. Ett bildformat som används både i digitala mediaoch trycksaker. JPG-bilder kan komprimeras i olika hög grad för att bli så snabbladdade som möjligt samtidigt som det håller hög kvalitet vid tryck. TIF Tagged Image File Format. Används i trycksaksproduktion. Fördelen med TIF är att formatet går att spara som komprimerad fil med s.k. icke förstörande LZW-komprimering. GIF Graphics Interchange Format. Bildformat som används i digitala medier, t.ex. på Internet. GIF-filer används till grafiska element, knappar och mindre bilder. EPS Encapsulated Post Script. EPS-formatet är ett s.k. vektoriserat filformat som möjliggör förstoring och föminskning av bilderna/grafiken. EPS-formatet används för trycksaksproduktion. Typsnitt Sans serif Bokstäver utan klackar Serif Bokstäver med klackar Skärning Variant av typsnittet A3 A4 Format A3 Som två liggande A4 ovanpå varandra. 297 x 420 mm A4 Vårt vanligaste pappersformat. 210 x 297 mm A5 Ett halvt A4-ark. 210 x 148,5 mm A6 Ett halvt A5-ark. 148,5 x 105 mm Eurosize 1185 x 1750 mm (JCDecaux stadstavlor) C4 C5 Format för stora kuvert. 305 x 220 mm Format för små kuvert. 220 x 155 mm A6 A5 46 Mallar

47

48

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

SKOGLUNDS Grafisk Profil

SKOGLUNDS Grafisk Profil SKOGLUNDS 2016 Grafisk Profil Innehåll 2 INTRODUKTION BESTÅNDSDELAR EXEMPEL MALLAR 03 Inledning 04 Logotyp 19 Annonser 33 Visitkort 10 Typografi 20 Broschyr / Folder 34 Brev & Kuvert 13 Färger 22 Rollups

Läs mer

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd Vår visuella identitet Grafiska riktlinjer, tips och råd Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi...

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer