GRAFISK IDENTITETSMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK IDENTITETSMANUAL"

Transkript

1 Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1

2 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del av ditt budskap. Från vikt och struktur av det papper du använder till valet av matta i utställningshallarna. Från annonser, hemsida, prospekt och broschyrer till dina bilder, texter, dina filmer eller presentationer. Allt som bär namnet TUR är budskap från dig till omvärlden. Av denna anledning förespråkar TUR omsorg och noggrannhet i skapandet av alla dimensioner av TURs kommunikation, oavsett om den är visuell, muntlig, ljudbaserad eller taktil. TUR har tagit fram denna guide för att ge dig en klar och tydlig bild kring TURs nya grafiska identitet. Läs igenom guiden, den kommer hjälpa dig att lära känna oss lite bättre. 10 2

3 Innehåll 4. Logotyp 10. Färger 13. Typsnitt 18. Illustrationer 20. Mönster 22. Gridsystem 24. Fotografi 26. TUR-formen 30. Applikationer 3

4 1. LOGOTYP 10 4

5 Logotyp TURs logotyp är framtagen för att representera TUR och de värden TUR står för. Logotypen ska därför inte ses som en produkt av TURs varumärke utan som varumärket själv. 1. Logotyp TURs logotyp finns i två färgställningar och en negativ version. Den blå och den gröna varianten ska användas i första hand, och välj då den som har mest konstrast mot bakgrund logotypen appliceras på. För tillfällen där detta inte är möjligt, använd den negativa versionen Tagline I kombination med TURs logotyp finns möjligheten att använda sig av en tagline. Taglinen används alltid i typsnittet DIN Next Rounded Light i vänsterställt styckeformat, och placeras enligt regler här till höger. Placeringen av taglinen ska alltid ha samma mellanrum som det är mellan texten TUR och luftballongen. I höjd ska taglinen aldrig gå utanför versalhöjden på bokstäverna TUR. 2. Meeting place of the world 4. Negativ logotyp Använd den inverterade logotypen om den ska appliceraseras på en mörk bakgrund. 5. Negativ logotyp med tagline Swedish International Travel & Tourism Trade Fair 5

6 Varianter med tagline TURs logotyp och tagline finns i flera olika varianter. Logotypen och huvudtaglinen används främst i all tryckt kommunikation. På webben och andra enheter har du dock möjligheten att använda olika logo/taglinekombinationer 1. Huvudtagline Meeting place of the world är TURs huvudtagline och ska i första hand användas i all tryckt kommunikation. 1. Meeting place of the world 2. Varianter av tagline Dessa taglines ska endast användas på webben och andra enheter där TUR har möjlighet att presentera fler taglines. 2. Swedish International Travel & Tourism Trade Fair Mars Future

7 Friyta Som representant för TURs varumärke ska logotypen behandlas med respekt och varsam hand. Respektera därför den friyta runt logotypen som definieras nedan och som tagits fram för att presentera logotypen på bästa sätt. Logotyp Friytan kring TURs logotyp ska minst ha höjden och bredden av T:et i TUR. 7

8 Tillsammans med partners När logotypen presenteras med partners är det viktigt att skapa en balans och en jämn hieraki mellan TURs logotyp och partnerlogotypen. 1. Horisontal / Text Om partnerlogotypen är horisontell, och till största del består av text ska den linjera med ovankant på versalhöjden med bokstäverna TUR. 1. Ytan mellan logotypen och avdelaren ska alltid ha samma yta som det är mellan logotypen och ballongen plus hälften av den ytan. Ytan mellan avdelaren och partnern ska alltid ha samma yta som det är mellan TURs logotyp och luftballong. Future Kvadrat / Symbol Om partners logotyp är mer lik en kvadrat och i huvudsak består av en symbol, utgå ifrån versalhöjden i TUR och skala sedan upp 30%. 2. Se följande storlek och linjering till höger. Future

9 Please don ts. Det är ej tillåtet att ändra, eller lägga till andra element till logotypen. Nedan visas ett antal exempel på hur logotypen inte får hanteras. 1. Addera inte några effekter kring logotypen, exempelvis en reflektion Använd aldrig en skugga kring logotype. 3. Det är ej tillåtet att använda outlines runt formerna Rotera eller vänd aldrig logotypen. 5. Stretcha eller dra aldrig ut i logotypen Ändra aldrig TURs eller luftballongens utseende. 7. Addera aldrig andra budskap, objekt eller något annat till logotypen. 7. Lite sunt förnuft Tyvärr kan TUR ej täcka in alla eventuella situationer här. Men med lite sunt förnuft kommer du att komma långt med följande riktlinjer kring hur logotypen får, och inte får användas. 9

10 2. FÄRGER 10

11 Färgpalett Varumärken byggs av starka intryck. Konsekvent och balanserad användning av färger skapar en stadig grund i en visuell identitet. TURs färgpalett utgörs av de blå, respektive gröna toner som återfinns i TURs logotyp. Som komplement till detta används vitt - för att skapa balans och öppenhet i TURs layouter/applikationer, vidare används även nyanser av grått. För vidare rekommendationer av hur du använder färgerna i paletten, vänligen se nästa sida. 1. Original blå RGB Colour R 3, G 78, B 162 CMYK Colour C 100, M 80, Y 0, K 0 HEX Colour #034ea Ljusblå RGB Colour R 0, G 125, B 197 CMYK Colour C 100, M 40, Y 0, K 0 HEX Colour #007dc Mörkblå RGB Colour R 0, G 46, B 110 CMYK Colour C100, M 80, Y 0, K 40 HEX Colour #002e6e 4. Original grön RGB Colour R 141, G 198, B 63 CMYK Colour C 50, M 0, Y 100, K 0 HEX Colour #8dc63f Ljusgrön RGB Colour R 203, G 219 B 42 CMYK Colour C 25, M 0, Y 100, K 0 HEX Colour #cbdb2a 6. Mörkgrön RGB Colour R115, G 165, B 51 CMYK Colour C 50, M 0, Y 100, K 20 HEX Colour #73a Vit 8. Tones of grey 11

12 Färgbalans För att illustrera den balans i färganvändning som eftersträvas i TURs kommunikation, har TUR tagit fram två färgscheman. De bör ses mer som en rekommendation än som en regel. Centralt är att igenkänningen i TURs varumärke bibehålls. Färgschema Original blå: 40 % Ljusblå: 5 % Mörkblå: 5 % Vit: 30 % Original grön: 6% Ljusgrön: 2 % Mörkgrön 2 % Nyanser av grå: 10 % Färgschema Original grön: 40 % Ljusgrön: 5 % Mörkgrön: 5 % Vit: 30 % Original blå: 6% Ljusblå: 2 % Mörkblå 2 % Nyanser av grå: 10 % 12

13 3. TYPSNITT 13 10

14 Rubriktypsnitt Typografi som används på rätt sätt är ett mycket kraftfullt verktyg i skapandet av en visuell identitet då den ger personlighet, attityd, och känsla till orden den skapar. Med typografi bestämmer TUR hur snabbt eller sakta, och i vilken ordning, läsaren skall ta till sig informationen och budskapet. DIN Next Rounded Regular är TURs rubriktypsnitt. För att förstärka karaktären och det uttryck TUR söker, sätter TUR rubriker i versala bokstäver. DIN Next Rounded finns tillgänglig på fonts.com (http://www.fonts.com) DIN Next Rounded Regular Inställningarna för text i rubrik ska alltid vara i versala bokstäver. Kerning: Optical ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Kägel/Radavstånd: Samma storlek som pt storleken på texten. Tillriktning/Spärrning: -10 Exempel Billboard från TURs hemsida. 14

15 Huvudtypsnitt DIN Next Rounded används som huvudtypsnitt i tryckt kommunikation, på bilder och på webben. Detta typsnitt bygger även TURs dynamiska tagline. DIN Next Rounded finns tillgänglig på DIN Next Rounded Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! # %&/()=?.:,; Din Next Rounded Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! # %&/()=?.:,; Din Next Rounded Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! # %&/()=?.:,; Brödtext Ska alltid vara i DIN Next Rounded Light versalgemen och inställningarna ska ha dess värden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Kerning: Optical Kägel/Radavstånd: Ska vara 4 pt större än pt storleken på texten. Tillriktning/Spärrning: 0 15

16 Typsnitt i TURs stämplar Som ett komplement till TURs huvudtypsnitt DIN Next Rounded använder TUR ITC Cheltenham Condensed i TURs stämpelillustrationer (mer om dessa på sidan 19), detta för att addera ytterligare karaktär och det uttryck TUR eftersöker. ITC Cheltenham Condensed finns tillgänglig på MyFonts (http://www.myfonts.com) ITC Cheltenham Book Condensed ITC Cheltenham Bold Condensed ITC Cheltenham Ultra Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! #%&/()=?.:,; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! #%&/()=?.:,; ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! #%&/()=?.:,; Exempel 16

17 Webbtypsnitt För stora rubriker, samt ingresser använder TUR sig av webbtypsnittet DIN Next Rounded Regular och i mindre texter och i brödtexter, används Arial. DIN Next Rounded Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! # %&/()=?.:,; Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! # %&/()=?.:,; Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ! # %&/()=?.:,; 17

18 4. ILLUSTRATIONER 18 10

19 Stämplar I arbetet med att skapa en dynamisk visuell identitet har TUR tagit fram ett antal stämplar som kan användas som ett kompletterande element i TURs kommunikation. Informationen i dessa stämplar kan givetvis ändras för att på bästa sätt passa det tillfälle och den applikation i vilket stämplarna ska användas. Exempel Applicering av stämpel på TURs hemsida. 19

20 5. MÖNSTER 20 10

21 Mönster Till logotypen har TUR adderat ett mönster. Ett mönster som kan appliceras på alla kommunikativa ytor och förmedla samma dynamik och djup som logotypen. Mönstret ska även kunna vara ett starkt grafiskt igenkännade element för TURs identitet. Uppbyggnad av mönstret Mönstret består alltid av R:et som finns i logotypen. Det är viktigt att bara använda sig av R:et och inte de andra bosktäverna i TUR. Till höger ser du instruktioner för hur du skapar mönstret i olika format enligt TUR-formen. Användning av mönstret För att mönstret ska representeras på bästa sätt ska det max finnas två ytor/former på varje enhet, sida, eller websida där mönstret appliceras. 21

22 6. GRIDSYSTEM 22 10

23 Gridsystem Genom att arbeta med en tydlig grid som bas för layouter och applikationer kan TUR disponera text och bild på ett sätt som underlättar för betraktaren att tillgodogöra sig informationen, men också som ett verktyg för att skapa igenkänning. TURs grid består av 5 kolumner och 6 rader. Kring griden ska det alltid finnas en vit marginal. Applicerad till standardformat som A4 ska marginalen alltid vara 10 mm på respektive sida och spaltmellanrummen hälften så stor, 5 mm. Stående format Griden applicerad på ett A4. Liggande format Griden applicerad på ett A4. 23

24 7. FOTOGRAFI 24 10

25 TUR Grafisk Manual Fotografi Fotografi utgör förmodligen det mest kraftfulla av verktygen i arbetet med att skapa rätt uttryck och tonalitet för ett varumärke. Bilder kommunicerar före text och är starkare, än vad något annat språk någonsin kan vara. De fotografiska bilder som används i kommunikation för TUR ska präglas av äkthet och energi. Ambitionen med TURs bilder är att de ska skapa en önskan hos betraktaren att vilja veta mer, och fördjupa sin relation med varumärket TUR. Destinationer/Resmål Undvik generiska vykortsbilder, och sträva efter att använda bilder som upplevs äkta och fulla av energi - bilder som berättar en historia. Porträtt Portätt har en förmåga att addera vitalitet och känsla till den kommunikation i vilken de används. Sträva efter att förmedla en så naturlig, spontan, och äkta känsla i bilderna som möjligt, och använd inte bilder som känns arrangerade eller iscensatta. 25

26 8. TUR-FORMEN 26 10

27 TUR formen I arbetet med att skapa tydlig igenkänning i TURs kommunikation har det tagits fram en grafisk form som också fungerar som en naturlig yta för textbudskap och TURs logotyp. För förslag på hur du kan arbeta med denna form i TURs kommunikation, vänligen se nästa sida. Formens rundning Formens runda hörn är en fjärdedel av cirklens höjd och bredd i kolumnen. För att få fram det runda hörnet skapar man en cirkel (inte en oval) som är lika bred som kolumnen i stående format alternativt lika hög i liggande format. Se följande exempel till höger (stående format). 27

28 TUR formen Stående och liggande format Exempel med på ett A4. 28

29 TUR Grafisk Manual Fotografi i TUR-formen I applikationer som utgörs av enbart en bild, eller med ett begränsat textinnehåll, kan man med fördel använda fotografier placerade i TURs grafiska form för att skapa ytterligare igenkänning. Bildanvändning Viktigt att bilden inte är utfallande när den ligger i TUR-formen, då formen lätt kan försvinna. Formen ska alltid ha en jämn vit mariginal kring sig så att den tydligt syns. 29

30 9. APPLIKATIONER

31 TUR Grafisk Manual Annons På denna och på följande sidor visas hur TURs grafiska element tillsammans skapar TURs nya visuella identitet, ett eget uttryck och den upplevelse av TUR som vi eftersträvar. TUR 2012, MEETING PLACE OF THE WORLD! TUR 2012, MEETING PLACE OF THE WORLD! Välkommen till TUR i Göteborg! Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer duis a adipiscing elit, sed dia nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam cerata volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis med strud exerci tation ullamcorper suscipit alrida lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit intai velit esse mole stie consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer duis a adipiscing are sed diam nonummy nibh euismod. Välkommen till TUR i Göteborg! Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer duis a adipiscing elit, sed dia nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam cerata volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis med strud exerci tation ullamcorper suscipit alrida lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit intai velit esse mole stie consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer duis a adipiscing are sed diam nonummy nibh euismod. 31

32 Keynote / PowerPoint Designen av TURs presentationer Sidexempel Titelsida 32

33 Keynote / PowerPoint Designen av TURs presentationer Sidexempel Innehållssida 33

34 TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT LÄSA

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Varumärket Väsby Kom med och låt dig inspireras!

Varumärket Väsby Kom med och låt dig inspireras! Varumärket Väsby Kom med och låt dig inspireras! Foto: Michael Folmer. Bilden är ett montage. Väsby Där färgstarka människor möts! ÄNDA SEDAN VIKINGATIDEN har Väsby varit en knutpunkt och mötesplats. Samhället

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Identitet. Visuell Identitet för Sverige som resmål

Identitet. Visuell Identitet för Sverige som resmål VERSION 1.3 2013 Basenheterna samverkar och utgör grunden för en unik visuell identitet Vindsnurran i bilden visar de fem grundläggande byggstenarna i en visuell identitet. Alla delar är separata verktyg,

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer