Version Grafisk manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 1.0 20111209. Grafisk manual"

Transkript

1 Version Grafisk manual

2 INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid Form och ursprung Sid Användning av vapnet Sid Vapnets färger och varianter Sid Otillåten användning Sid 7 3. Färger Sid 8 4. Typografi Sid Typsnitt Sid Typografiska regler Sid Texter Sid Kontorsmaterial Sid Trycksaker och broschyrer Sid Annonser och pressmaterial Sid Digitala medier Sid Powerpoint-mallar Sid E-postsignatur Sid Internet Sid Övrigt Sid Profilprodukter och giveaways Sid Flaggor Sid Fordon Sid Skyltar Sid Bilder och illustrationer Sid 23 Version

3 1. OM TROSA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL OCH MANUAL Genom Trosa kommuns grafiska profil kan vi underlätta för våra mottagare att förstå och ta till sig det vi vill kommunicera. Vi tydliggör Trosa kommun som en helhet och stärker vårt varumärke genom att förenkla och förtydliga vår profil. Denna grafiska manual ska ses som en verktygslåda som ska göra det enklare när vi kommunicerar gentemot våra målgrupper. Manualen är indelad i kapitel och varje del innehåller specifik information gällande hanteringen av vår grafiska profil i olika sammanhang. Den innehåller t.ex. information om typsnitt, färger, layoutmallar, skyltar och bildspråk samt anvisningar om hur vi använder Trosa kommuns vapen. Design och layout ska hålla en hög kvalitet och ska vara utförd i enlighet med Trosa kommuns grafiska profil. Eftersom de flesta i Trosa kommun arbetar i Word har vi tagit hänsyn till detta i framtagandet av manualen. Word har vissa begränsningar när det gäller layout och bildhantering. Vid större profilproduktioner, så som t.ex. broschyrer eller tidningar, tillhandahåller informations- och näringslivsenheten speciella programvaror och/eller externa kontakter för formgivningshjälp. Det finns inga begränsningar för hur kreativa vi kan vara vid formulerandet av texter. Lägg därför gärna tid och tanke på att formulera det budskap du vill förmedla. Med ett enhetligt, tydligt och korrekt språk bidrar vi till att förstärka kommunens profil och nå ut till våra målgrupper. Diskutera gärna texter och idéer med oss på informations- och näringslivsenheten. Färdiga word-mallar, för användning i kommunens olika verksamheter, går att ladda ned från G:\MALLAR Har du frågor gällande Trosa kommuns grafiska profil är du välkommen att kontakta informationsenheten på Richard Kihlgren Informationsansvarig Version

4 2. KOMMUNVAPNET 2.1. Form och ursprung År 1611 fick Trosa sitt stadsvapen. Vapnet består av en båt med två par åror och en halvmåne. Vapnet har genomgått vissa förändringar under årens lopp. Det ena årparet försvann under en period och man vet inte riktigt varför. På 1930-talet, när Trosa fick sin första moderna industri, moderniserades vapnet och de två årparen återställdes och månskäran vändes till ny, då den tidigare gått i nedan. I samband med att Trosa kommun bildades 1992 gjordes ett konstnärligt original av vapnet som är varumärkesskyddat hos PRV. I detta verk är ekan gyllene gul och månen silvergrå. Den blå färgen skiftar i djupa toner och symboliserar vattnet i Trosas skärgård. I Trosa kommuns nya grafiska profil har vi valt att lyfta fram styrkan i de färger som det konstnärliga originalet från 1992 återger. En mustig blå färg ger bakgrunden till den gyllene ekan och den silvergrå månen. Vi har också valt att balansera det traditionella vapnet med ett nutida typsnitt i den ordbild som finns under vapnet. Ordbildens typsnitt och form ska signalera framtid och framåtanda i kombination med vapnets tradition och historia. Version

5 2.2. Användning av vapnet Vapnet ska användas högerställt tillsammans med det grå grafiska elementet. När detta inte är möjligt, t.ex. på kuvert eller flaggor kan vapnet användas utan bakgrundsfärg samt vänsterställt. Grafiskt element X X X Grafiskt element Ett grått grafiskt element är framtaget för att stödja vapnet. Det grå bandet används i toppen på framsidan av alla trycksaker, annonser och administrativt material om möjligt. Det grå fältet ska tangera munnen på månen. Frizoner = X Vapnet bör placeras minst på samma X-avstånd från en kant som det gula X-et. Undantag är t.ex. på flaggor och visitkort. X X Storlek För att säkerställa tydlighet är minsta tillåtna storlek av vapnet inklusive texten Trosa kommun 22 mm i höjd. I övrigt ska vapnet anpassas efter det sammanhang som det används. Original För att säkerställa Trosa kommuns identitet ska alltid digitala original på vapnet användas i produktionen av kommunikationsmaterial. Vapnet kan rekvireras från informationsenhetens mapp under G:\ Andra användare Vid förfrågningar från föreningar, organisationer, företag och privatpersoner gäller följande: Vapnet får användas av näringsverksamheter som inte är kommunens egen organisation endast efter skriftligt samtycke med Trosa kommun. Samtycke för användande kan ske vid särskilt tillfälle, kan innehålla direktiv eller begränsningar, och ges när det främjar marknadsföringen av Trosa kommun. Det ska tydligt framgå att den som använder vapnet inte representerar kommunen och att verksamheten eller motsvarande inte tillhör kommunen. Vapnet får ej användas så att det på något sätt förändras, förvanskas eller bryts loss ur sitt sammanhang. Samtycke kan lämnas av kommunchef, informationsansvarig eller av kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen kan besluta om generellt medgivande i vissa fall, i övrigt krävs skriftligt medgivande vid varje användartillfälle. Version

6 2.3. Vapnets färger och varianter Olika material, trycktekniker och standards medför att färger kan uppfattas olika. Målet är att användningen av Trosas vapen och Trosas färger ska se så lika ut som möjligt. Färgkoderna som ska användas vid tryckning i olika typer av medier är förinställda i de digitala originalen som tillhandahålls av informationsavdelningen. Vapnet finns i följande versioner: Fyrfärg CMYK används som färgblandning när man ska trycka olika typer av kommunikationsmaterial, t.ex. broschyrer eller annonser. Pantone/PMS Används vid vissa tryck och är ett färdigblandat färgsystem. Exempel på användningsområden är t.ex. visitkort, kuvert eller t-shirts. Tryck på obestruket material anges med Pantone Uncoated. Tryck på bestruket material, blanka material som t.ex. skyltar, profilprodukter m m, anges med Pantone Coated. RGB Vid digitala medier så som t.ex. hemsidor, TV och liknande används RGB-blandning. Gråskala och svart När endast svart rastrerat tryck tillåts, för t.ex. annonser, eller enbart svart, för t.ex. faxmallar: Varianter När formatet eller bakgrunden inte tillåter annat kan vapnet användas med ordet Trosa negativt samt Trosa kommun ställt till vänster om skölden. Version

7 2.4. Otillåten användning Följande sätt att använda Trosa kommuns vapen är förbjudna: 1. Förändra proportionerna på vapnet 2. Förändra färgerna eller texten på vapnet 3. Använda det positiva vapnet mot mörk bakgrund 4. Beskära eller snedställa vapnet 5. Använda vapnet helt mot Trosa-silver 6. Använda vapnet utan Trosa kommun Man kan göra fel på flera sätt, så är du osäker, rådfråga alltid informations- och näringslivsenheten. X X X X X X Version

8 3. FÄRGER Huvudfärger Vapnet är uppbyggt av dessa tre grundfärger. De kan användas som dekorfärger om de inte stör färgerna i vapnet. Respektera frizoner och otillåten användning. I diagram, tabeller, organisationsscheman etc. ska dessa färger samt accentfärgerna användas. Trosa-blå CMYK = PMS = 541 RGB% = RGB = Trosa-silver CMYK = PMS = 877 RGB% = RGB = OBS! Kan även folieras i blank silverfolie Trosa-gul CMYK = PMS = 871 RGB% = RGB = OBS! Kan även folieras i blank guldfolie Accentfärger Dessa färger kompletterar vapnets färger och ger en stark och tydlig identitet för Trosa kommun och dess verksamheter. Exempel på accentfärgernas användningsområden följer. Trosa-röd CMYK = PMS = 187 RGB% = RGB = Trosa-grön CMYK = PMS = 577 RGB% = RGB = Vit CMYK = PMS = RGB% = RGB = Version

9 Toning av färger Färgerna kan tonas i ett antal steg för att återge olika poster i t.ex. ett diagram. Huvudfärger Trosa-blå CMYK = Trosa-silver CMYK = Trosa-gul CMYK = Accentfärger Trosa-röd CMYK = Trosa-grön CMYK = % 80% 60% 40% 20% Version

10 4. TYPOGRAFI 4.1. Typsnitt Primärt typsnitt - Verdana Verdana, skapat av Matthew Carter för Microsoft, är ett sans-serif teckensnitt, (dvs. utan "fötter" på bokstäverna), specialdesignat för att ge en klar och ren ordbild på datorskärmar, även i mindre storlekar. Tack vare dess vida spridning och klara ordbild, och med tanke på Trosa kommuns uppdrag att tillhandahålla så bra och tydlig information som möjligt, är det ett mycket bra huvudtypsnitt för våra verksamheter. VERDANA NORMAL ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $%^&*()+ VERDANA KURSIV ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $%^&*()+ VERDANA FET ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $%^&*()+ VERDANA FET KURSIV ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $%^&*()+ Sekundärt rubriktypsnitt - Eurostile T Medium. OBS horisontell skala 118% Används främst som rubriker i tidningar eller informationsmaterial samt skyltar. Om detta typsnitt inte finns installerat i din dator, försök då inte att efterlikna det, utan kontakta informationsenheten för vidare hjälp. EUROSTILE T MEDIUM ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $%^&*()+ Version

11 4.2. Typografiska regler I Trosa kommun arbetar vi med vänsterställda huvudrubriker, rubriker och underrubriker. Ingen centrerad typografi får användas. Brödtext sätts med ojämn höger. Tänk på att hålla vida marginaler för att uppnå ett luftigt och lättläst intryck Pressmeddelande, Exempel på en rubrik Medarbetarna i Trosa kommun har invånarna som yttersta uppdragsgivare. Därför är det nödvändigt att skriva så att kommuninvånarna utan problem förstår vad vi menar. Trosa Eftersom kommun kommunala får ny texter grafisk ofta läses profil av flera olika människor ställer det krav på att du uttrycker dig på ett sätt som alla kan ta till sig. Brödtext i storlek 10. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sagittis dolor quis dui. Maecenas condimentum, tellus feugiat congue viverra, ligula urna HÄR accumsan KOMMER ante, non EN malesuada MELLANRUBRIK lacus lacus eget felis. Morbi porttitor luctus tortor. Mauris Medarbetarna iaculis. Duis semper. i Trosa kommun Phasellus har elementum invånarna som lorem yttersta at velit. uppdragsgivare. Curabitur velit. Därför Aliquam är det id nödvändigt lacus. Morbi att skriva non så nisi. att kommuninvånarna utan problem förstår vad vi menar. Eftersom kommunala texter ofta läses av flera olika människor ställer det krav på att du uttrycker dig på ett sätt Donec som aliquet alla kan sapien ta till vel sig. justo. Suspendisse leo augue, condimentum ac, condimentum placerat, semper vitae, sem. Quisque sollicitudin est. Vestibulum molestie convallis Vårt språk förmedlar även en bild av Trosa kommun. Med ett enhetligt, tydligt och korrekt magna. Suspendisse sagittis justo a ante. Pellentesque sit amet lorem. Donec neque språkbruk turpis, ornare bidrar vel, vi till vestibulum att förstärka vitae, kommunens convallis in, profil libero. och varumärke.medarbetarna Donec luctus malesuada i velit. Trosa kommun Nam sagittis har invånarna dui. Nunc som et nulla yttersta quis uppdragsgivare. risus luctus ullamcorper. Därför är det Proin nödvändigt viverra tellus att skriva quis så att kommuninvånarna turpis. utan problem förstår vad vi menar. Eftersom kommunala texter ofta läses av flera olika människor ställer det krav på att du uttrycker dig på ett sätt som alla kan ta till sig. Om du Vårt behöver språk förmedlar punkta upp även något en bild så använd av Trosa följande kommun. format: Med ett enhetligt, tydligt och korrekt språkbruk bidrar vi till att förstärka kommunens profil och varumärke. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas condimentum, tellus feugiat congue viverra Här kommer Quisque en sagittis mellanrubrik dolor quis dui. Sätt Dessa läsaren frågor i fokus och många och anpassa fler besvaras språk och under ton därefter. fem inspirerande Texten ska dagar. framför allt vara korrekt, lättillgänglig och informativ. Tänk på att ord som du använder ofta kan vara svåra att förstå för en Ev utomstående. mellanrubriker Fundera i fet på stil om översättningar till andra språk är nödvändiga. Donec aliquet sapien vel justo. Suspendisse leo augue, condimentum ac, condimentum placerat, semper vitae, sem. Quisque sollicitudin est. Vestibulum molestie convallis Särskilda råd och skrivregler finner du i Skrivhandbok för Trosa kommun. Skrivhandboken ska magna. Suspendisse sagittis justo a ante. Pellentesque sit amet lorem. Donec neque användas turpis, ornare som stöd vel, för vestibulum alla anställda vitae, som convallis arbetar in, med libero. texter Donec och finns luctus att malesuada ladda ner under velit. G:\Informationsteamet. Nam sagittis dui. Nunc et nulla quis risus luctus ullamcorper. Proin viverra tellus quis turpis. 5 Skrivhandbok för Trosa kommun. Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: 1 Rubriker sätts i Verdana Normal 14 punkter eller större. Trosas färger kan användas. 2 Ingresser kan skrivas med Verdana Normal Kursiv 10/14 punkter.* 3 Mellanrubriker sätts i Verdana 12/16 punkter. Kan även skrivas som versaler eller sättas i 10/14 punkter fet för att skapa hierarkier om antalet tecken ej är för stort. Kan färgas med måtta. 4 Löptext i tryckta medier och kontorsmaterial, t.ex. tjänsteskrivelser, sätts i Verdana Normal 10/14 punkter. Skall alltid vara svart. I pressmeddelanden, broschyrer etc. kan annan teckengrad tillåtas. 5 Bildtexter, fotnötter m.m. placeras helst vänsterställt mot en marginal eller bild. Verdana fet 7/11. * teckenstorlek 10 punkter, radavstånd 14 punkter. Version

12 5. TEXTER Medarbetarna i Trosa kommun har många olika målgrupper: privatpersoner, företagare, turister m.fl. Därför är det nödvändigt att skriva så att alla mottagare med lätthet förstår vad vi menar. Vårt språk förmedlar även en bild av Trosa kommun. Med ett enhetligt, tydligt och korrekt språkbruk bidrar vi till att förstärka kommunens profil och varumärke. Riktlinjer Följande språkråd är en sammanfattning av de riktlinjer som du finner i Skrivhandbok för Trosa kommun. Skrivhandboken ska användas som stöd för alla anställda som arbetar med texter och finns att ladda ner från informationsenhetens mapp på G:\ Sätt läsaren i fokus och anpassa språk och ton därefter Tänk på att ord som du använder ofta kan vara svåra att förstå för en utomstående. Undvik därför förkortningar och interna benämningar på t.ex. verksamheter eller kontor. Fundera på om översättningar till andra språk är nödvändiga. Skriv begripligt Fackord, abstrakta eller onödigt långa ord gör det tröttsamt att läsa en text, oavsett läsarens förkunskaper. Undvik helt att använda dessa ord eller byt ut dem. Tänk på att ord som du använder ofta kan vara svåra att förstå för en utomstående. Ordna innehållet Textens disposition bidrar också till läsupplevelsen. De olika delarna i en text ska hänga samman i en logisk ordning. Om du planerar dessa delar innan du börjar skriva blir det ofta lättare att hålla en röd tråd genom hela texten. Disponera texten på ett sätt som du tror är rimligt för läsaren och som framhäver det väsentliga. Befolka texten En text där personer eller verksamheter är synliga och aktiva är trevligare att läsa och lättare att förstå. Undvik därför passiva satser, substantivering av verb och konstruktioner av man. Skriv: Skriv inte: Tekniska enheten har utrett frågan. Frågan har utretts av tekniska enheten. Skriv: Skriv inte: Kommunkontoret har under hösten undersökt hur invånarna lättare kan komma i kontakt med sina lokala politiker. Man har under hösten undersökt hur man lättare kommer i kontakt med sina lokala politiker. Skriv: Skriv inte: Serviceenheten utreder hur medarbetarna ska kunna utkvittera nycklar. En utredning om utkvittering av nycklar pågår hos serviceenheten. Något om förkortningar Förkortningar skrivs med punkt och utan mellanslag enligt följande exempel: bl.a. bland annat, bland andra etc. etcetera m.m. med mera m.fl. med flera fr.o.m från och med osv. och så vidare Version

13 6. KONTORSMATERIAL Kontorsmaterial kallar vi det pappersmaterial som vi använder dagligen i vårt arbete. Med det menas visitkort, brevpapper, kuvert m.m. Kontorsmaterialet är budbärare av vår grafiska identitet. Därför är det av största vikt att allt kontorsmaterial konsekvent följer de riktlinjer som presenteras här. Trosa kommun har också skrivregler för brev, tjänsteskrivelse m.m. Läs mer om detta i kapitlet Texter. Papper För administrativt material, så som visitkort, korrespondenskort m.m. använder vi vitt obestruket papper. Brevpapper, kuvert etc. Mallar för brevpapper, kuvert, visitkort och korrespondenskort finns hos upphandlat tryckeri. För att beställa kontakta serviceenheten. A Brevpapper Kommunkontoret, Trosa, Västra Långgatan 4 Tel: Fax: korrkort C-5 kuvert Trosa Gunilla Persson Företagslots Kommunkontoret, Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4 Mobil: Tel: Fax: Mejl: Visitkort Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: Kommunkontoret, Trosa, Västra Långgatan 4 Tel: Fax: Version

14 Kontorsmallar Mallar inom olika verksamhetsområden finns att hämta på G:\MALLAR Eftersom merparten av kommunens anställda skriver ut dokument på svart/vit skrivare använder vi inte det grå grafiska elementet i nedanstående kontorsmaterial. Vapnet sätts i svart/vit. Exempel: Tjänsteskrivelse PM Protokoll Kallelse Faxmeddelande FAXMEDDELANDE Datum: Antal sidor inklusive denna: Brådskande För information Enligt överenskommelse För utlåtande Mottagare Företag/organisation: Namn: Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Serviceenheten Gunilla Persson Tel Fax Dnr Fax: 2007/0000 Avsändare Namn: Kontor/enhet: Tel: Fax: Rubrik Förslag till beslut Meddelande Anmälan av miljöfarlig verksamhet Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av kontor/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. att Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque tellus. Aliquam nec orci id nunc eleifend tempor. Integer pellentesque pharetra est. Anmälan avser: att Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque tellus. Aliquam nec orci id nunc befintlig verksamhet planerad verksamhet med beräknat startdatum: eleifend tempor. Blanketten med bilagor skickas till samhällsbyggnadskontoret som senare kan komma att begära kompletterande uppgifter. Sammanfattning Verksamhetsutövare Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque tellus. Aliquam nec orci id nunc Företag Organisationsnummer eleifend tempor. Integer pellentesque pharetra est. In condimentum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque tellus. nec orci id nunc eleifend tempor. Integer Adress Postadress pellentesque pharetra est. In condimentum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Telefon 00 Fax: (även riktnummer) 17 E-post: E-postadress Bakgrund Kontaktperson, namn Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque tellus. Aliquam nec orci id nunc eleifend tempor. Integer pellentesque pharetra est. In condimentum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque tellus. nec orci id nunc eleifend tempor. Integer pellentesque pharetra est. In condimentum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque tellus. Aliquam nec orci id nunc eleifend tempor. Integer pellentesque pharetra est. In condimentum lacinia ipsum. Suspendisse potenti. Suspendisse risus massa, pulvinar ac, sodales ut, placerat tristique, lacus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam ullamcorper turpis sed tortor. Nullam fermentum dui et augue. Nullam dolor mauris, sollicitudin nec, fermentum ut, vehicula quis, dui. Suspendisse venenatis, nisi sed commodo interdum, diam sapien posuere leo, a ornare purus nulla ut metus. In in enim. Curabitur eu diam. Fastigheten (Situationsplan över fastigheten skall bifogas) Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Lokalyta utom kontors- och Kontaktperson Process/produktionsmetod (Situationsplan över fastigheten skall bifogas) Typ Telefonnummer (även Maecenas viverra feugiat justo. Quisque tincidunt, erat vitae blandit dignissim, urna sapien rhoncus mauris, nonummy auctor massa dui nec urna. Vestibulum odio purus, ullamcorper nec, fringilla ut, consequat et, ipsum. Etiam condimentum hendrerit nibh. Nam turpis nibh, posuere suscipit, facilisis vitae, lobortis eget, enim. In non lectus. Nam in augue. Curabitur id lorem. Etiam tortor orci, sodales vitae, aliquam a, pretium eget, risus. Ut at nunc nec risus fermentum auctor. In odio. Aenean congue. Proin aliquam. Etiam hendrerit nonummy turpis. Curabitur eu erat a tellus congue ornare. Nullam sodales sagittis lacus. Donec arcu. Donec faucibus orci eget sapien. Mauris elementum leo at tellus. Cras ut dolor. Suspendisse ac orci. Nulla arcu. Phasellus tempus, leo quis lobortis bibendum, velit Bilaga bifogas Ja Nej Kemikaliehantering Inga kemikalier hanteras Verksamheten har egen tillverkning eller Tillverkningen/importen är anmäld import av kemikalier till kemikalieinspektionen Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra kemikalier/kemiska Bilaga bifogas produkter som används i verksamheten ska beskrivas i bilaga med angivande av typ/namn Ja Nej och förbrukning/år. Utsläpp Mängd spillvatten i Verksamheten har industriellt utsläpp m³/år Avlopp Verksamheten är ansluten till egen anläggning Verksamheten avger inget luftutsläpp Verksamheten Luft avger luftutsläpp Ljudalstrare / typ av ljud Under vilka tider bullret pågår Buller Bilaga bifogas Ja Bilaga bifogas Ja Nej Nej Reningsmetod Reningsmetod för vatten Bilaga bifogas Rening saknas Rening finns Ja Nej Reningsmetod för luft Bilaga bifogas Rening saknas Rening finns Ja Nej Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: Version

15 7. TRYCKSAKER OCH BROSCHYRER Det finns ingen standardlösning för utformning av trycksaker i Trosa kommun. Varje enskild förvaltning och enhet kan ha olika målgrupper och olika syften med sitt material. Här är dock några grundläggande riktlinjer för framtagning av trycksaker. För informationsmaterial gäller manualens generella regler för vapen, typografi, färger och grafiskt element. Informationsmaterial kan utformas enligt skissmaterialet här nedan. Här kan också bilder användas för att tydliggöra budskap samt skapa en viss känsla till det som beskrivs. Papper För tryck av broschyrer och andra trycksaker används Tom&Otto Silk 130 eller likvärdigt papper. Bilder och färger Bilder väljs enligt de riktlinjer som anges för bildmanér, se längre fram i manualen. Använd gärna Trosa kommuns bildbank som finns i informations- och näringslivsenhetens mapp i informationsenhetens mapp på G:\ Affisch Framsida broschyr Version

16 Huvud på broschyrer, tidningar etc. Utgå med fördel från det gråa fältet och vapnet vid skapandet av ett broschyrhuvud. Lägg till en accentfärgad bård i huvudets botten för att rama in huvudet. Se skisser på denna och på föregående sida. Accentfärger kan användas enligt de beskrivningar som finns under rubriken accentfärger. Vapen och kontaktuppgifter Alla trycksaker måste ha en avsändare. Kommunens vapen och kontaktuppgifter måste finnas med på lämplig plats i materialet. Glöm ej internetadressen. Omslag tidning Uppslag tidning Version

17 8. ANNONSER OCH PRESSMATERIAL Platsannonsering För platsannonsering gäller manualens generella regler för vapen, typografi, färger och mönster. Platsannonsering kan utformas enligt skissmaterialet här nedan. Här kan också bilder användas för att tydliggöra budskap samt skapa en speciell känsla till det som beskrivs. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation. Duis Autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla. Facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent Luptatum zzril delenit augue duis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Dolore magna aliquam erat volutpat. Visionär skribent till Världens ände Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation. Duis Autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla. Facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent Luptatum zzril delenit augue duis Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor Atis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet. Trosa nummy nibh euismod tincidunt ut. Laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud Pressmaterial Även i brev och externa pressutskick är det viktigt att vi bibehåller vår grafiska profil. Här är några exempel på pressmeddelanden. Mallar kan hämtas på G:\MALLAR Kontakta alltid informationsenheten inför utformning av pressmeddelanden. Pressmeddelande, Trosa kommun får ny grafisk profil Brödtext i storlek 10. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sagittis dolor quis dui. Maecenas condimentum, tellus feugiat congue viverra, ligula urna accumsan ante, non malesuada lacus lacus eget felis. Morbi porttitor luctus tortor. Mauris iaculis. Duis semper. Phasellus elementum lorem at velit. Curabitur velit. Aliquam id lacus. Morbi non nisi. Donec aliquet sapien vel justo. Suspendisse leo augue, condimentum ac, condimentum placerat, semper vitae, sem. Quisque sollicitudin est. Vestibulum molestie convallis magna. Suspendisse sagittis justo a ante. Pellentesque sit amet lorem. Donec neque turpis, ornare vel, vestibulum vitae, convallis in, libero. Donec luctus malesuada velit. Nam sagittis dui. Nunc et nulla quis risus luctus ullamcorper. Proin viverra tellus quis turpis. Om du behöver punkta upp något så använd följande format: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas condimentum, tellus feugiat congue viverra Quisque sagittis dolor quis dui. Dessa frågor och många fler besvaras under fem inspirerande dagar. Ev mellanrubriker i fet stil Donec aliquet sapien vel justo. Suspendisse leo augue, condimentum ac, condimentum placerat, semper vitae, sem. Quisque sollicitudin est. Vestibulum molestie convallis magna. Suspendisse sagittis justo a ante. Pellentesque sit amet lorem. Donec neque turpis, ornare vel, vestibulum vitae, convallis in, libero. Donec luctus malesuada velit. Nam sagittis dui. Nunc et nulla quis risus luctus ullamcorper. Proin viverra tellus quis turpis. Inbjudan till pressträff Trosa kommun och Företagarna Trosa inbjuder till pressträff onsdag den 24 oktober med anledning av Trosa företagardag. Medverkande: Daniel Portnoff (m), kommunstyrelsens ordförande Rino Taborelli, ordförande i Företagarna i Trosa Näringsminister Maud Olofsson Johan Spendrup, chefsbryggmästare Spendrups Åsa Keller, VD för HomeMaid Hemservice AB Landshövding Bo Könberg Företagardagen är ett initiativ av Trosa kommun och Företagarna i Trosa för att utveckla och stärka kontakten mellan näringslivet och kommunen. Tid: Plats: Tomtaklintskolan, Tomtaklintgatan 4, Trosa. Presskontakt: Johanna Lindquist, tel: eller , e-post: Frågor kan även besvaras av informations- och näringslivschef Anna Wrangel, tel: eller , e-post: För detaljerat program se bifogad pdf-fil. Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: Version

18 9. DIGITALA MEDIER 9.1. Powerpoint-mallar Du hittar färdiga mallar på G:\MALLAR. För att göra egna presentationer följ bara den grafiska manualen vad gäller bild, text och form E-postsignatur Denna signatur ska användas konsekvent av alla anställda inom Trosa kommun. Mallen kan rekvireras från G:\MALLAR Hej Xxxxxxx Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Laoreet dolore ibh euismod tincidunt ut. Gunilla Persson Företagslots Kommunkontoret, Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4 Tel: Fax: Mobil: E-post: Version

19 9.3. Internet Trosa kommuns webbplats ska harmoniera med den grafiska profilen. Detta stärker varumärket och tydliggör kommunen som avsändare. Här följer ett exempel för kommunens webbplats. Välkommen till Trosa START FÖR INNEVÅNARE FÖR FÖRETAGARE FÖR TURISTER POLITIK & EKONOMI KONTAKT NYHETER Nyhetsrubrik I slutet av förra sommaren drabbades Trosa och flera kommuner i Södermanland av kraftiga skyfall. På vissa ställen uppmättes regnmängder på upp till 130 mm på mindre än 3 timmar. I Trosa kommun förorsakade skyfallet en del skador på enskilda och kommunala fastigheter samt på gator och offentliga platser. Nyhetsrubrik I slutet av förra sommaren drabbades Trosa och flera kommuner i Södermanland av kraftiga skyfall. På vissa ställen uppmättes regnmängder på upp till 130 mm på mindre än 3 timmar. I Trosa kommun förorsakade skyfallet en del skador på enskilda och kommunala fastigheter samt på gator och offentliga platser. TROSA DIREKT I slutet av förra sommaren drabbades Trosa och flera kommuner i Södermanland av kraftiga skyfall. Senaste nytt från Trosa kommun Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation. Duis Autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla. Läs mer Ersättning för översvämningsskador I slutet av förra sommaren drabbades Trosa och flera kommuner i Södermanland av kraftiga skyfall. På vissa ställen uppmättes regnmängder på upp till 130 mm på mindre än 3 timmar. I Trosa kommun förorsakade skyfallet en del skador på enskilda och kommunala fastigheter samt på gator och offentliga platser. Trosa kommun har anlitat Sweco, som oberoende utredningskonsult, för att gå igenom de 78 enskilda fastigheter som skadades i samband med regnet. Läs mer Sök på webbplatsen Flytta hit På gång Evenemang Miljö Nya regler för barnomsorg nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Sidorna byggs upp av ett fast huvud samt en menyrad under. Nyhetsdelen ligger till vänster. Till höger sökfunktion och mer information. Den vita ytan i mitten innehåller huvudnyheter. Innehållet börjar alltid på samma avstånd från vänsterkanten. Sidbredden är totalt 800 punkter. Sidor med många besökare skall layoutas med spalter, stycken, listor och menyer så att besökaren snabbt kan ta till sig informationen och eventuellt surfa vidare. På sidor längre ned i strukturen kan längre sidor förekomma. Sidorna skall helst inte vara längre än 3-4 skärmbilder i 1024 punkters upplösning om det inte handlar om ett protokoll eller liknande. Version

20 10. ÖVRIGT Profilprodukter och giveaways Här anges några exempel på hur vapnet och det grafiska elementet kan appliceras på diverse profilprodukter. Varje medarbetare är en ambassadör för Trosa kommun. Därför är det viktigt att vapnet placeras på ett tydligt och enhetligt ställe i de kläder m m som tas fram för våra verksamheter. Använd Trosas färger så långt det är möjligt vid framtagande av kläder och profilprodukter. Vapnets storlek anpassas efter plaggets eller produktens utseende. Vapnet placeras på en tydlig och lättillgänglig yta. Version

21 10.2. Flaggor Grundfärgen på kommunens flaggor är vit. Grundformaten är 240 X 150 cm eller 150 X 240 cm. XX XX X Fordon X X X X Vid placering av vapen samt information på fordon ska följande färger och placeringar följas. Glöm ej på bakpartiet. Version

22 10.4. Skyltar Kommunens skyltar måste vara enkla och okomplicerade. Texten måste vara tillräckligt stor för att kunna läsas på håll men samtidigt lämna utrymme så att inte skylten känns ihopträngd och rörig. Typsnittet bör alltid vara Eurostile T Medium. OBS horisontell skala 118% så vida skyltarna ej produceras och skrivs ut internt. Använd våra profilfärger och följ de regler som finns beskrivna tidigare i manualen för vapnet. Här följer ett antal exempel på olika informationsskyltar. Dessa ska ge generell vägledning för att vi ska ge ett enhetligt uttryck. Använd accentfärger för att markera viktig information med måtta. bibliotek Ny entré till Biblioteket Duis Autem vel eum iriure Dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu. Facilisis at vero dignissim qui blandit praeaugue duis Lorem ipsum dolor. Version

23 11. BILDER OCH ILLUSTRATIONER Vårt bildmanér ska profilera hela Trosa kommun. Bilderna ska vara nutida och visa på olika delar av kommunen och dess verksamheter. Kommunen består av flera kommundelar och i profileringen ska alla dessa delar presenteras på ett modernt och tydligt sätt. Kommunens olika typer av landskap, byggnationer, verksamheter, företag och människor presenteras genom att vi väljer bilder som representerar alla delar av kommunen i vårt kommunikationsmaterial. Här anpassar vi bildmanér efter den målgrupp som vi kommunicerar med. T.ex. passar sommarbilder från Trosa innerstad mycket bra till målgruppen turister medan bilder på barn och skolor passar bättre till föräldrar osv. Varje fotografi kan dock inte illustrera allt på en gång utan en kombination av bild och text ska profilera kommunens helhet. Människor på bilderna ska vara personliga, varma och nutida. Bilderna får gärna vara enkla och rena hellre än komplicerade och detaljerade. Användning av både svartvita bilder och färgbilder kan göras i kombination. Illustrationer och skisser kan gärna användas i kombination med fotografiska bilder, till exempel för att illustrera kommande byggprojekt, visionära planer eller skeenden som är enklare att visa med illustrationer än med fotografier. Bildbanken hittar du i informationsenhetens mapp under G:\ Version

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER Round Table 117 Linköping-Filbyter grafisk profil 2016. Ord och form av Alexander Åkerberg. Fotografi av Oskar Lüren. I Round Table möter du gamla vänner för första gången

Läs mer

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser.

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser. LOGOTYP I rekryteringsmaterial 2011/2012/2013 skall etikettlogotypen (labeln) användas. Vit logotyp mot röd botten får endast användas när slutformatet är större än A5 (105 mm bredd), dvs när logotypen

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader Innehållsförteckning 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...1 1.3 Om formatmallar...2 1.4 Att arbeta med formatmallar...2 1.4.1 Lista formatmallar...2 1.4.2 Applicera formatmallar...3

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Allt arbete som utförs i Gislaveds kommuns namn har i grunden ett och samma syfte att göra livet lättare för alla som bor och verkar i vår kommun. Med detta i

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

GRAFISK PROFIL Innehåll

GRAFISK PROFIL Innehåll Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Färg...4 Typsnitt...5 Korrespondens...6 Visitkort...10 Butik Återbruk...12 2 Logotyp Ursprungsformat, liggande Stående Nätverk Sverige-Lettlands logotyp består av en

Läs mer

Förslag. Grafisk manual. Förslag

Förslag. Grafisk manual. Förslag Grafisk manual 2012-11-07 Version 1.01 Innehåll Skinnskattebergs kommunvision 5 Varför en grafisk profil? 5 Informationsenhetens roll 5 Presentationstext för Skinnskattebergs kommun 6 Kommunvapnet 7 Kommunens

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56 Visuell identitet P2 sveriges radio VER 1.3 56 9. P2 / Verktygslåda Verktygslådan för P2 lyfter fram guidens klassiska och stämningsfulla karaktär. Verktygslådan består av P2:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN.

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN. INLEDNING STARTSIDA Har du frågor eller funderingar rörande det här dokumentet? Per Björklund Kommunikatör M: 070-890 94 58 T: 08-54 54 94 58 E: per.bjorklund@hemslojden.org SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE Tillsammans förmedlar vi bilden av Östhammars kommun Vårt varumärke Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Grafisk profil Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Den senaste versionen av den grafiska profilen finns på Falkenbergs webbplats, www.falkenberg.se, tillsammans

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se Portfolio Utställnings affisch Sara Berlekom Målningar, teckningar och foton Hantverksboden

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.0

SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.0 SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.0 Välkommen! Varje framgångsrik verksamhet representeras av en tydlig symbol, en logotyp. Likaså kännetecknas varje framgångsrik verksamhet av att den lyckats förmedla

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter För förtroendevalda Grafisk manual, för förtroendevalda, december 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Malin Stedt Gustavsson och Gelinda

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer