Grafisk manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual"

Transkript

1 Grafisk manual

2 Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen Färgranden Färger Bildspråk Tips när du arbetar med bilder! Skyltar Utförande Grafiska anvisningar Verksamhetsskyltar Grafiska anvisningar Informationsskyltar Grafiska anvisningar Marknadsföringsskyltar Ansvar för skyltning Trycksaker Annonser PowerPoint Profilprogram Profilprodukter Utställningsmaterial

3 Inledning En gemensam grafisk profil för alla våra verksamheter ökar möjligheten att tillsammans ge en samlad och professionell bild av Kävlinge kommun som organisation och plats. Rätt använd blir den en resurs för att förvalta omvärldens förtroende för kommunen och att synliggöra Kävlinge i konkurrensen med andra kommuner. I manualen hittar du information, riktlinjer och praktiska exempel på hur den grafiska profilen ska användas i olika sammanhang. Frågor om innehållet? Logotypen, de grafiska elementen och bilder finns att ladda ner på kavlinge.se/grafiskmanual För övriga frågor, kontakta kommunikationsavdelningen, INLEDNING 3

4 Logotypen Används främst när kommunen står som avsändare. Används i undantagsfall, till exempel på fakturor, samt vid viss myndighetsutövning och nämndkommunikation. Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Kävlinge kommun som står bakom verksamheten eller informationen och ska finnas med i alla sammanhang där kommunen är avsändare. Logotypen får inte ändras eller användas som avsändare av externa aktörer. Exempelförvaltningen Exempelförvaltningen Verksamhets-, enhets- och förvaltningsdelsnamn ska inte kopplas till logotypen. LOGOTYPEN 4

5 Placering och frizon Logotypen ska alltid framträda tydligt och inte störas av annan text, bild eller symboler. Frizonen (det vill säga det fria området runt om logotypen) ska vara minst 50 procent av logotypens höjd. LOGOTYPEN 5

6 Logotypens färger Logotypen har tre färger. Texten är svart och vapnet i grönt och guld. Se färgkoder sidan 12. Mot vit bakgrund används logotypen i färg. Mot färgad bakgrund används logotypen i vitt. Mot väldigt ljus färgad bakgrund används logotypen i svart. Använd inte logotypen i färg mot färgad bakgrund. Lägg heller inte en vit ruta bakom logotypen. LOGOTYPEN 6

7 Kommunvapnets historia Vapnet togs fram till Kävlinge köping 1955 och avser att symbolisera Kävlinge som järnvägsknut. Då förenades här sex järnvägar, vilket var av avgörande betydelse för köpingens uppkomst och utveckling. När Kävlinge och Löddeköpinge kommuner 1974 bildade Kävlinge kommun antogs det kommunala vapnet från tidigare Kävlinge kommun, eftersom Löddeköpinge kommun saknade vapen. Som avsändare får vapnet aldrig användas separat utan texten. Vapnets proportioner får heller aldrig förvanskas eller ändras. LOGOTYPEN 7

8 Typografi Open Sans, Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Open Sans, Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Ett gemensamt typsnitt bidrar till en stark grafisk profil med hög igenkänning. Kävlinge kommun använder Open Sans som är speciellt utformat för hög läsbarhet i tryck, webb och mobila gränssnitt. Typsnittet är framtaget av Google och finns att ladda ner kostnadsfritt. Typsnittet finns i flera olika format. Vilket format som ska användas beror på sammanhang, utgå från format mallar och rekommendationer då sådana finns. Open Sans, Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Open Sans, Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö TYPOGRAFI 8

9 Grafiska element Den grafiska profilen innehåller tre gemensamma grafiska element, budskapen 100 % välkommen! och Ligger bra till! samt färgranden. Elementen färgsätts enligt de sex komplementfärgerna. Se färgkoder sidan 12. Om komplementfärgerna Färgerna signalerar glädje och mångfald i sex olika varma toner. De fyra första är valda med vapnet som utgångspunkt grönt och guld. Den klassiska kävlinge gröna har en gulare ton än vapnets färger för en varmare och mer naturlik ton. De två gula nyanserna för tankarna till öppna landskap och sädesfält. Ytterligare två färger tillkommer. Rött står för välkomnande och hjärta, blått för tankarna till å och hav. GRAFISKA ELEMENT 9

10 Budskapen Lyfter särskilt de värden som skapar kommunens personlighet och fungerar som kärnan i identiteten. Budskapen har ett handskrivet typsnitt för ett personligt tilltal och får användas i sammanhang där kommunen står som avsändare samt av externa aktörer i Kävlinge kommun. 100 % välkommen! Kävlinge ska vara en kommun där invånare och besökare trivs och känner sig 100 % välkomna. Det är lätt att som nyinflyttad komma in i föreningsliv och gemenskap och det är lätt för nya företagare att komma in i nätverken. Det handlar om kontakt, öppenhet, omsorg och vänlighet. Ligger bra till! Kävlinge ligger bra till både som plats och organisation. Det handlar både om det geografiska läget och att kommunen placerar sig högt i de flesta kvalitetsmätningar av kommunala verksamheter. Kävlinge har en bredd som ger goda förutsättningar för att vara Skånes bästa boendekommun. GRAFISKA ELEMENT 10

11 Färgranden Signalerar glädje och mångfald i sex olika varma toner och används tillsammans med logotyp, budskap, typsnitt och bildspråk. Se färgkoder sidan 12. dolor sit amet sed Varken proportionerna eller ordningen på färgerna får ändras, grönt ska vara till vänster och blått till höger. Den får inte heller dupliceras i följd eller användas av andra användare än kommunen. Färgranden placeras till vänster men ska inte gå hela vägen. I undantagsfall kan den användas stående, då ska blått vara överst och grönt nederst. dolor sit amet sed dolor sit amet sed GRAFISKA ELEMENT 11

12 Färger Färgkoder Logotypen Tryck Digitalt Folie för utomhusbruk Lackfärg PMS 347 CMYK: 93, 0, 100, 0 PMS 872 CMYK: 30, 30, 70, 0 PMS Black CMYK: 0, 0, 0, 100 RGB: HEX: 009a44 RGB: HEX: c2ab62 RGB: HEX: M: RAL M: RAL M: RAL 9017 Komplementfärgerna Tryck Digitalt Folie för utomhusbruk Lackfärg Mörkgrön Ljusgrön Gul Orange PMS 370 CMYK: 62, 1, 100, 25 PMS 383 CMYK: 29, 1, 100, 18 PMS 3965 CMYK: 7, 0, 100, 0 PMS 117 CMYK: 6, 27, 100, 12 RGB: HEX: RGB: HEX: a2b427 RGB: HEX: f5eb00 RGB: HEX: d5a619 3M: RAL M: RAL M: RAL M: RAL 1004 Färgerna är framtagna för att få ett enhetligt utseende med en hög igenkänningseffekt. Välj rätt färg För att färgerna ska bli exakta i tryck eller på skärm finns det olika färgsystem där varje färg har ett unikt nummer. Toningar av färgerna ska inte göras. PMS används vid tryck på till exempel skyltar, presentartiklar och kläder. CMYK används vid fyrfärgstryck på till exempel broschyrer, annonser och tidningar. Vid tryck på papper ska främst bestruket papper som har en glansigare yta användas eftersom det lyfter färgerna och ger en bättre kvalitet på bilder. RGB och HEX används vid digitala produktioner, till exempel i PowerPoint och på webbplatser. Röd PMS 1797 CMYK: 2, 97, 85, 7 RGB: HEX: d M: RAL 3020 Folie och lackfärg används inom skyltproduktion och målning. Blå PMS 314 CMYK: 100, 5, 14, 17 RGB: HEX: 008fb4 3M: RAL 5015 Webbplatsen Digitalt RGB: HEX: efefef RGB: HEX: 8fa537 RGB: HEX: f5f1cc FÄRGER 12

13 Bildspråk Bilder som används ska ge en känsla av Kävlinge kommun. Känslan i bildspråket ska förmedla varm kontakt, öppenhet, omsorg, nyfikenhet, engagemang, professionalitet och utveckling. Förstärk ditt budskap och använd bilder som förmedlar och illustrerar innehållet, lättar upp eller skapar nyfikenhet. Pressbilder Du når kommunens pressbilder via kavlinge.se/bilder Tillstånd Du måste ha tillstånd från de personer som är med på bild om att bilden får lov att användas av Kävlinge kommun. Använd inte bilder från nätet utan tillåtelse. Fotografens namn bör anges. Illustrationer Tecknade illustrationer, till exempel Clipartillustrationer, ger ett oprofessionellt intryck och bör inte användas vid extern kommunikation. BILDSPRÅK 13

14 Tips när du arbetar med bilder Människor ska helst vara med på bilderna, försök undvika tomma landskap, torg eller lokaler. Då människor är i förgrunden ska de till största del vara riktade mot kameran. Centrera inte alltid motiven. Skapa dramatik och liv genom att beskära okonventionellt. Perspektivet ska då det är möjligt vara i jämnhöjd. Fotografen ska upplevas som motivets samtalspartner, joggingkompis, lekkamrat. Välj hellre en något överexponerad/ljus bild än tvärtom. Skapa rörelse i motivet genom att använda lång slutartid. BILDSPRÅK 14

15 Skyltar Det ska vara enkelt att hitta till och i Kävlinge kommuns lokaler. En tillförlitlig och enhetlig skyltning hjälper besökaren fram till sitt mål, bidrar till en positiv bild av kommunen och dess verksamheter samt stärker kommunens identitet. All skyltning utgår från den grafiska profilen. Vid behov kan särskilda tillägg göras för specifika verksamheter och fastigheter. SKYLTAR 15

16 Utförande Taktil text/punktskrift Skyltar med taktil text bör sättas upp i anslutning till offentliga lokaler. Taktil relieftext ska vara versaler och punktskrift ska följa svenska skrivregler för punktskrift. Båda ska utförda enligt europeisk och svensk standard. Belysning Ska lösas i form av god allmänbelysning eller särskild tillsatsbelysning av LED-typ integrerad i skylten. Ljuskällan placeras så att läsaren inte blir bländad. Färger Utgångspunkten är att skyltar trycks i foliefabrikatet 3M. Om annat foliefabrikat används ska färgerna vara likvärdiga och på förhand godkännas av kommunikationsavdelningen. Vid tillverkande av genomlyst skylt ska en translucent folie som är likvärdig med PMS-färg användas. Fem utvalda komplementfärger kan användas för att förtydliga till exempel en illustration, diagram eller faktaruta. Se färgkoder sidan 12. Blå Mörkgrön Röd Ljusgrön Orange Fristående bokstäver Vissa mer välbesökta lokaler ska ha skyltar i form av fristående bokstäver. Kostnaden för denna typ av skylt är avsevärt högre än för plåtskyltar och den bör därför endast väljas till offentliga lokaler samt till fastigheter där många människor rör sig, exempelvis längs vältrafikerade vägar. Klotterskydd Skyltar utomhus ska klotterskyddas i utsatta miljöer. Storlek på text Storleken ska anpassas efter läsavståndet, ju längre avstånd desto större bokstäver. Läsavstånd (meter): Texthöjd (millimeter): Skyltningen ska vara enkel att underhålla, förändra och hantera. Då upphandlade leverantörer kan skifta med tiden ska företagsspecifika system undvikas. Utvändiga skyltar och skyltar vid huvud entréer måttanpassas. Eventuella bygglov ska vara godkända innan tillverkning sker. Skyltningen bör vara anpassad och möjlig att använda av många målgrupper. Den ska vara lättbegriplig och lättläst samt placerad där information förväntas finnas och i en höjd som kan läsas av både vuxna och barn. Ytan på skylten bör inte ge upphov till reflexer. SKYLTAR 16

17 Grafiska anvisningar Verksamhetsskyltar Skylten ska innehålla följande: Namn på verksamheten Logotyp Färgrand Typsnitt och text Namnet på verksamheten skrivs i typsnittet Open Sans Bold. Första ordet inleds med versal (stor bokstav), där efter ska gemener (små bokstäver) användas. Färger Skylten trycks i fyrfärg. Namnet på verksamheten trycks i svart, logotypen i färg och bottenplattan i vitt (undantas då fristående bokstäver används eftersom bottenplatta då saknas). En verksamhetsskylts storlek utgår från storleken på namnet och läsavståndet. Namnet är avgörande för hur stor skylten blir. SKYLTAR 17

18 1 p förskola nn nstationsstadens nnorrehed n 4 4 n 4 n np 3 4 Storlek 1 Hur stort ska namnet vara? Storleken anpassas efter läsavståndet, ju längre avstånd desto större bokstäver. 2 Hur stor ska färgranden vara? Storleken anpassas efter namnet. Höjden på färgranden ska vara samma som bredden på bokstävernas staplar i namnet. Längden anpassas efter höjden då proportionerna alltid är samma. 3 Hur stor ska logotypen vara? Storleken anpassas efter namnet. Höjden på logotypen ska vara 50 procent av namnets höjd. Placering 4 Hur stora ska skyltens marginaler vara? Storleken anpassas efter namnet. Den övre marginalen ska vara motsvarande en stående gemen bokstav (n). Övriga marginaler ska vara motsvarande en liggande gemen bokstav (n). 5 Hur hög ska marginalen vara mellan namnet och färgraden? Höjden anpassas efter namnet och färg randen. Höjden på marginalen ska vara motsvarande ett p:s nedstapel + höjden på färgranden. 6 Var ska logotypen placeras? Logotypen ska alltid placeras i nedre högra hörnet. Om namnet är längre än färgranden ska logotypen placeras i linje med namnet. Om namnet är kortare än färgranden ska logotypen placeras i linje med färgranden. Höjden på marginalen mellan färg randen och logotypen ska vara 50 procent av logotypens höjd. SKYLTAR 18

19 Grafiska anvisningar Informationsskyltar dolor sit amet, consectetuer dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad aliquam erat volutpat. minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip Ut wisi enim ad minim ex ea commodo consequat. Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip Duis autem vel eum iriure ex ea commodo consequat. Duis autem vel Dolor in hendrerit in vulputate velit esse eum iriure dolor in hendrerit in vulputate molestie consequat, vel illum dolore eu velit esse molestie consequat, vel illum feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignissim qui blandit et accumsan et iusto odio dignissim qui praesent luptatum zzril delenit augue duis blandit praesent luptatum zzril delenit augue Välkommen till Nyvångsskolan Skylten ska innehålla följande: Rubrik Logotyp Färgrand Övrig text* Budskapet 100 % välkommen! * * Frivilligt. Utgångspunkten är att budskapet 100 % välkommen! ska finnas med. Undantag kan göras då rubriken inleds med Välkommen till Typsnitt och text Rubrik skrivs i typsnittet Open Sans Bold. Eventuell övrig text skrivs i typsnittet Open Sans. Första ordet inleds med versal (stor bokstav), där efter ska gemener (små bokstäver) användas. Färger Skylten trycks i fyrfärg. Rubriken och övrig text trycks i svart, logotypen i färg, budskapet i komplementfärg och bottenplattan i vitt. En informationsskylt ska alltid ha ett liggande eller kvadratiskt format. Skyltarna bygger på ett modulsystem med 20 delar av formatets långsida, alternativt 14 delar av formatet. SKYLTAR 19

20 1 2 Rektangulärt format Det rektangulära formatet (70x100-format och liknande proportioner) bygger på ett modulsystem med 20 delar av formatets långsida. 4 5 dolor sit dolor sit amet, consectetuer dolor sit amet, consectetuer dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh adipiscing elit, sed diam nonummy nibh adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna euismod tincidunt ut laoreet dolore magna euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad aliquam erat volutpat. aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip Ut wisi enim ad minim minim veniam, quis nostrud exerci tation ex ea commodo consequat. Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel Duis autem vel eum iriure ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate Dolor in hendrerit in vulputate velit esse eum iriure dolor in hendrerit in vulputate molestie consequat, vel illum dolore eu velit esse molestie consequat, vel illum velit esse molestie consequat, vel illum feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignissim qui blandit et accumsan et iusto odio dignissim qui et accumsan et iusto odio dignissim qui praesent luptatum zzril delenit augue duis blandit praesent luptatum zzril delenit augue Storlek 1 Hur stor ska texten vara? Storleken anpassas efter läsavståndet, ju längre avstånd desto större bokstäver. 2 Hur stor ska färgranden vara? Storleken anpassas efter rubriken. Höjden på färg randen ska vara samma som bredden på bokstävernas staplar i rubriken. Längden anpassas efter höjden då proportionerna alltid är samma. Se mer detaljerade anvisningar på sidan Hur stor ska logotypen vara? Logotypens bredd är 4 6 stycken moduler. 3 6 Placering: 4 Hur stora ska skyltens marginaler vara? Marginalerna motsvarar en modul. 5 Hur hög ska marginalen vara mellan rubriken 1 2 Kvadratiskt format Det kvadratiska formatet bygger på ett modulsystem med 14 delar av formatet. 4 5 dolor sit 3 6 och färgranden? Höjden anpassas efter rubriken och färgranden. Höjden på marginalen ska vara motsvarande ett p:s nedstapel + höjden på färgranden. Se mer detaljerade anvisningar på sidan Var ska logotypen placeras? Logotypen ska alltid placeras i nedre högra hörnet med en moduls marginal. Frizonen ska vara minst 50 % av logotypens höjd. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip n Statio p5 3 6 SKYLTAR 20

21 Grafiska anvisningar Marknadsföringsskyltar Skylten ska innehålla följande: Logotyp Budskapet 100 % välkommen! Kompletterande budskap* * Frivilligt. Typsnitt och text Eventuellt övrigt budskap skrivs i typsnittet Open Sans Bold. Första ordet inleds med versal (stor bokstav), där efter ska gemener (små bokstäver) användas. Färger En marknadsföringsskylt ska alltid ha ett liggande eller kvadratiskt format. Skyltarna bygger på ett modulsystem med 20 delar av formatets långsida, alternativt 14 delar av formatet. Skylten trycks i fyrfärg. Bottenplattan trycks i en av de utvalda komplementfärgerna, logotyp och budskap i vitt. Marknadsföringsskyltar med enbart logotypen är tillåtna. Då ska de regler för färger, placering och frizon som finns följas. SKYLTAR 21

22 4 Skylt med budskapet 100 % välkommen! Här ska 100 % välkommen! ha mest fokus. 5 Storlek Hur stor ska logotypen vara? 1a På en skylt med 100 % välkommen! ska logo typens bredd vara 6 8 moduler. 1b På en skylt med ett kompletterande budskap ska logotypens bredd vara 6 8 moduler. 4 Vinklas mellan 5 20 Skylt med kompletterande budskap Här ska det kompletterande budskapet ha mest fokus a 2a 2b Hur stort ska budskapet 100 % välkommen vara? 2a På en skylt med endast 100 % välkommen! ska budskapet vara % större än logotypen 2b På en skylt med ett kompletterande budskap ska 100 % välkommen! ha samma bredd som logotypen. 3 Hur stort ska ett kompletterande budskap vara? Om ett komplettarande budskap används ska storleken anpassas efter läsavståndet, ju längre avstånd desto större bokstäver. 3 6 dolor sit consecte Placering 4 Hur stora ska skyltens marginaler vara? Marginalerna motsvarar en modul dolor sit consectet 7 1b 7 1b 5 5 Vinklas mellan Hur ska budskapet 100 % välkommen! placeras? Om ett kompletterande budskap används ska 100 % välkommen! vara vinklat mellan 5 20 och placeras ovanför logotypen. Annars placeras det till vänster om logotypen inom marginalerna. 6 Var ska ett kompletterande budskap placeras? Om ett komplettarande budskap används ska det placeras vänsterjusterat inom marginalen. 7 Var ska logotypen placeras? Logotypen ska alltid placeras i nedre högra hörnet med en moduls marginal. Frizonen ska vara minst 50 % av logotypens höjd. SKYLTAR 22

23 Ansvar för skyltning Vägvisningsskylt i gatumiljö. Skyltning av verksamhet Respektive verksamhet har det övergripande ansvaret för beställning och finansiering av skyltning, omskyltning och hänvisningsskyltning både ut- och invändigt. Skyltning i gatumiljö och på allmän plats GPA-avdelningen (Gata, park och avfall) har det övergripande ansvaret för skyltning i gatumiljö och på allmän plats. Respektive verksamhet ansvarar för ansökan av vägvisningsskyltar. Ansökan längs kommunala gator görs till kommunens trafikingenjör som vid godkännande ansvarar för beställning och uppsättning på den sökandes bekostnad. Ansökan längs statliga vägar görs till Trafikverket och på privat mark till fastighetsägaren. Hänvisnings- och vägvisningsskyltar på kommunala och statliga vägar ska följa vägmärkesförordningen. Skyltning vid ny- och ombyggnation Ansvarig projektledare ansvarar för all utvändig och invändig skyltning vid ny- och ombyggnation, kostnaden ska ingå i byggnadsinvesteringen. Vid större byggprojet bör byggskyltar med information om byggherre, objekt och färdigställandetid finnas. Observera att permanenta skyltar kan vara bygglovspliktiga. Utförande och support Upphandlade leverantörer har efter beställning det övergripande ansvaret för att utföra skyltning och omskyltning av fastigheter. KKB Fastigheter bistår med support och material. Kommunikationsavdelningen ansvarar för support i form av layout och design av skyltar. Skylt vid ny- och ombyggnation. SKYLTAR 23

24 Trycksaker All tryckproduktion utgår från den grafiska profilen. För att underlätta finns mallar som följer den grafiska profilen framtagna i Word. Mallarna installeras automatiskt på PC-datorer. Det finns även mallar för myndighetsdokument, till exempel delegationsprotokoll och tjänsteskrivelse. Utgå alltid från de förinställda formatmallarna för typsnitt och storlek på text. TRYCKSAKER 24

25 Brev Inbjudan Affisch A3-format dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut tortor sit amet sapien pharetra aliquet. Aenean faucibus, ex ornare tempus laoreet, velit eros ullamcorper lectus, et vehicula elit tellus sed nulla. Integer lectus urna, facilisis eu elit quis, finibus dictum orci. Aliquam in consequat lorem. Quisque aliquam maximus nisl, sed mollis tellus malesuada in. Sed at tempus tortor. Vivamus at est finibus, ornare risus vel, pellentesque lorem. Sed in nunc massa. Vivamus eget libero eros. Nunc malesuada interdum fringilla. Proin at velit quis erat blandit condimentum. Maecenas congue, libero ut dictum vehicula, justo erat condimentum mauris, ac commodo risus ante eu ligula. Sed scelerisque justo vel facilisis sagittis. Nullam vitae ornare quam, eget blandit risus. Quisque vel tellus tellus. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut in nisl scelerisque, vulputate tellus at, molestie est. Pellentesque convallis convallis lacus et tincidunt. Cras euismod diam quis tincidunt cursus. Cras ultricies, sapien vitae ultrices sodales, nisl ipsum consectetur purus, a eleifend purus velit sed ex. Nullam odio tortor, laoreet in ornare vitae, porta non nisl. Morbi nisi orci, faucibus quis congue et, tincidunt in sem. Phasellus quis odio a purus condimentum laoreet. Nam ultricies mattis tincidunt. Ut volutpat ipsum vel massa pellentesque, ut maximus massa iaculis. Phasellus at dolor et ligula tempor ullamcorper eget quis lectus. Phasellus vitae efficitur ex, eu tempus nunc. In libero ligula, dignissim quis sem ut, feugiat sollicitudin enim. Cras molestie, leo at faucibus porta, massa enim consectetur nulla, ut aliquam neque diam eget turpis. Donec eget odio id mauris pulvinar condimentum. Cras mattis fermentum nibh sit amet bibendum. Med vänlig hälsning Anna Andersson Kommunikatör, Kommunkansliet , Tid Plats Information dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut tortor sit amet sapien pharetra aliquet. Aenean faucibus, ex ornare tempus laoreet, velit eros ullamcorper lectus, et vehicula elit tellus sed nulla. Integer lectus urna, facilisis eu elit quis, finibus dictum orci. Aliquam in consequat lorem. Quisque aliquam maximus nisl, sed mollis tellus malesuada in. Sed at tempus tortor. Vivamus at est finibus, ornare risus vel, pellentesque lorem. Sed in nunc massa. Vivamus eget libero eros. Nunc malesuada interdum fringilla. Proin at velit quis erat blandit condimentum. Maecenas congue, libero ut dictum vehicula, justo erat condimentum mauris, ac commodo risus ante eu ligula. Sed scelerisque justo vel facilisis sagittis. Nullam vitae ornare quam, eget blandit risus. Quisque vel tellus tellus. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut in nisl scelerisque, vulputate tellus at, molestie est. Pellentesque convallis convallis lacus et tincidunt. Cras euismod diam quis tincidunt cursus. Cras ultricies, sapien vitae ultrices sodales, nisl ipsum consectetur purus, a eleifend purus velit sed ex. Nullam odio tortor, laoreet in ornare vitae, porta non nisl. Morbi nisi orci, faucibus quis congue et, tincidunt in sem. Phasellus quis odio a purus condimentum laoreet. Nam ultricies mattis tincidunt. Ut volutpat ipsum vel massa pellentesque, ut maximus massa iaculis. Phasellus at dolor et ligula tempor ullamcorper eget quis lectus. Phasellus vitae efficitur ex, eu tempus nunc. In libero ligula, dignissim quis sem ut, feugiat sollicitudin enim. Cras molestie, leo at faucibus porta, massa enim consectetur nulla, ut aliquam neque diam eget turpis. Donec eget odio id mauris pulvinar condimentum. Cras mattis fermentum nibh sit amet bibendum. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut tortor sit amet sapien pharetra aliquet. Aenean faucibus, ex ornare tempus laoreet, velit eros ullamcorper lectus, et vehicula elit tellus sed nulla. Integer lectus urna, facilisis eu elit quis, finibus dictum orci. Aliquam in consequat lorem. Quisque aliquam maximus nisl, sed mollis tellus malesuada in. Sed at tempus tortor. Vivamus at est finibus, ornare risus vel, pellentesque lorem. Sed in nunc massa. Vivamus eget libero eros. Nunc malesuada interdum fringilla. Proin at velit quis erat blandit condimentum. Maecenas congue, libero ut dictum vehicula, justo erat condimentum mauris, ac commodo risus ante eu ligula. Sed scelerisque justo vel facilisis sagittis. Nullam vitae ornare quam, eget blandit risus. Quisque vel tellus tellus. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut in nisl scelerisque, vulputate tellus at, molestie est. Pellentesque convallis convallis lacus et tincidunt. Cras euismod diam quis tincidunt cursus. Cras ultricies, sapien vitae ultrices sodales, nisl ipsum consectetur purus, a eleifend purus velit sed ex. Nullam odio tortor, laoreet in ornare vitae, porta non nisl. Morbi nisi orci, faucibus quis congue et, tincidunt in sem. Phasellus quis odio a purus condimentum laoreet. Nam ultricies mattis tincidunt. Ut volutpat ipsum vel massa pellentesque, ut maximus massa iaculis. Phasellus at dolor et ligula tempor ullamcorper eget quis lectus. Phasellus vitae efficitur ex, eu tempus nunc. In libero ligula, dignissim quis sem ut, feugiat sollicitudin enim. Cras molestie, leo at faucibus porta, massa enim consectetur nulla, ut aliquam neque diam eget turpis. Donec eget odio id mauris pulvinar condimentum. Cras mattis fermentum nibh sit amet bibendum. Kävlinge kommun Kävlinge kommun Kävlinge kommun TRYCKSAKER 25

26 Broschyr dolor sit amet sed Laoreet dolore magna aliquam erat dolor sit amet sed TRYCKSAKER 26

27 Informationsblad Rapport dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut tortor sit amet sapien pharetra aliquet. Aenean faucibus, ex ornare tempus laoreet, velit eros ullamcorper lectus, et vehicula elit tellus sed nulla. Integer lectus urna, facilisis eu elit quis, finibus dictum orci. Aliquam in consequat lorem. Quisque aliquam maximus nisl, sed mollis tellus malesuada in. Sed at tempus tortor. Vivamus at est finibus, ornare risus vel, pellentesque lorem. Sed in nunc massa. Vivamus eget libero eros. Nunc malesuada interdum fringilla. Proin at velit quis erat blandit condimentum. Maecenas congue, libero ut dictum vehicula, justo erat condimentum mauris, ac commodo risus ante eu ligula. Sed scelerisque justo vel facilisis sagittis. Nullam vitae ornare quam, eget blandit risus. Quisque vel tellus tellus. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut in nisl scelerisque, vulputate tellus at, molestie est. Pellentesque convallis convallis lacus et tincidunt. Cras euismod diam quis tincidunt cursus. Cras ultricies, sapien vitae ultrices sodales, nisl ipsum consectetur purus, a eleifend purus velit sed ex. Nullam odio tortor, laoreet in ornare vitae, porta non nisl. Morbi nisi orci, faucibus quis congue et, tincidunt in sem. Phasellus quis odio a purus condimentum laoreet. Nam ultricies mattis tincidunt. Ut volutpat ipsum vel massa pellentesque, ut maximus massa iaculis. Phasellus at dolor et ligula tempor ullamcorper eget quis lectus. Phasellus vitae efficitur ex, eu tempus nunc. In libero ligula, dignissim quis sem ut, feugiat sollicitudin enim. Cras molestie, leo at faucibus porta, massa enim consectetur nulla, ut aliquam neque diam eget turpis. Donec eget odio id mauris pulvinar condimentum. Cras mattis fermentum nibh sit amet bibendum. Kävlinge kommun Kävlinge kommun Kävlinge kommun

28 Annonser Annons Dina åsikter är viktiga för oss Platsannons All annonsering utgår från den grafiska profilen. Kanal och budskap anpassas efter målgrupp. kavlinge.se/asiktkavlinge Sveriges kvalitetskommun ett kvitto på vårt utvecklingsarbete Är du en utvecklingsinriktad ledare med stort engagemang och helhetstänk? Kävlinge kommun söker HR-chef Läs mer om tjänsten och sök den på Vid frågor kontakta: Sophie Stakston, ansvarig rekryteringskonsult, , Kävlinge kommun vill bli Skånes bästa boendekommun. Vårt utvecklingsarbete har gjort att kommunen 2015 nominerats till Sveriges kvalitetskommun. ANNONSER 28

29 PowerPoint För att underlätta finns mallar som följer den grafiska profilen framtagna i PowerPoint. Mallarna installeras automatiskt på PC-datorer. Utgå alltid från de förinställda formatmallarna för typsnitt och storlek på text. Tips när du gör en presentation Välj få, tydliga och talande bilder. Skriv bara ner nyckelord, manuset har du någon annanstans. Välj bort kursiverad eller skuggad text och rutor. Tänk igenom rubriken den ska fånga läsaren. Undvik fackuttryck och förkortningar. Vid färgad bakgrund använd vit text! Gärna fetstil. Förstärk ditt budskap med bilder men använd med måtta! Mer än en talare? Säkerställ att alla har en enig bild av presentation, till exempel genom att ha en gemensam inledning och avslutning. POWERPOINT 29

30 Profilprogram Visitkort En mall för visitkort finns framtagen. Korten är i standardformat och beställs via intranätet. E-postsignatur En mall för e-postsignatur finns framtagen. Varje medarbetare ansvarar för att lägga in och uppdatera sin signatur enligt mallen. Manual finns på intranätet. Alla profilerade produkter utgår från den grafiska profilen. Med vänlig hälsning Anna Andersson Anna Andersson Kommunikatör, kommunikationsavdelningen Tel: , SMS: E-post: Besöksadress: Kullagatan 2, Kävlinge Postadress: Kävlinge kommun, Avdelning/Enhet, Kävlinge PROFILPROGRAM 30

31 Profilprodukter Ballonger Artikel: Artikelfärg: Tryckplacering: Antal: Se skiss Studio Blå Grön Skala 1:1 Orange KORREKTUR FÖR GODKÄNNANDE Datum: /10-16 Ert ordernr: Att: Vårt orderno: Företag: Gul Röd Bläckpennor Vit En upphandlad leverantör används vid beställningar av profilprodukter. Det finns också ett antal lagerförda produkter att beställa via intranätet. Korrespondenskort Post-its PROFILPROGRAM 31

32 Utställningsmaterial Beachflaggor Tält Kommunikationsavdelningen tillhandahåller material som kan lånas vid utställningar, events eller andra lämpliga tillfällen. Bokning görs via intranätet. Roll-ups PROFILPROGRAM 32

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual 2018-04-30 Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden...

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Inbjudan till professor Nome Neskens installation

Inbjudan till professor Nome Neskens installation Inbjudan till professor Nome Neskens installation Den 3 februari 2012 kl 18, i Akademisalen, Strandgatan 2, Vasa. www.abo.fi Med anledning av att professor i samhällsvetenskap, med inriktningen rural

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan Grafisk manual Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan även logotypen användas i svartvitt.

Läs mer

Avhandlingens titel med plats för undertitel

Avhandlingens titel med plats för undertitel Guide till utformning av din avhandling Här får du råd och tips om hur du kan använda Kunskapsdatabasens mall vid skapande av manus till avhandling. Skriver du ut mallen syns sidornas korrekta storlek

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Utvärdering av Turistbyrå

Utvärdering av Turistbyrå 23/09 2016 09:39:57 Allmänt Enkätens namn Utvärdering av Turistbyrå Upphovsman Richard Žižka Enkäts språk Svenska Enkätens URL http://dev.survio.com/survey/d/u3x3a9g1t0i9u5l9h Första svaret 23/09 2016

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

LOGOTYP GO WITH THE FLOW

LOGOTYP GO WITH THE FLOW DESIGNBOK JUNI 2014 LOGOTYP GO WITH THE FLOW + = SÅ HÄR ANVÄNDS LOGOTYPEN Logotypens frizon, 8 mm. Logotypen används endast mot vit bakgrund. PROFILFÄRGER Mogen stark och mustig kallar vi FAIs färgskala.

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006

Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Grafisk manual Svenska Seglarförbundet 2006 Logotype För färgtryck. Används alltid mot vit/ljus bakgrund. Minsta storlek i diameter: 2 cm Logotype med gul ring För färgtryck. Används mot mörk bakgrund.

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA GRAFISK MANUAL. Ädelfors Folkhögskolas nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 1 januari 2015

ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA GRAFISK MANUAL. Ädelfors Folkhögskolas nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA GRAFISK MANUAL Ädelfors Folkhögskolas nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD Den grafiska manualen 03 Våra kärnvärden 04 LOGOTYP Vår logotyp

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Grafisk profil. Rapporter. uppdaterad

Grafisk profil. Rapporter. uppdaterad Grafisk profil Rapporter uppdaterad 2010-02-11 1 Innehåll Mått och storlekar inlaga S5... 3 Rapportformat S5... 3 Typsnittsformat... 3 Satsyta, mått... 4 Webbrapporter A4... 8 Rapportformat A4... 8 Typsnittsformat...

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Läs Mig Först Med fak

Läs Mig Först Med fak Läs Mig Först Med fak Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Informationen ges som pratbubblor och markeringar på bilder av den korrekta layouten

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Version Grafisk manual

Version Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Det här är en start- och kapitelsida

Det här är en start- och kapitelsida New Slide/startsida_blå Det här är en start- och kapitelsida Finns i alla temafärgerna. Här nere kan man ex lägga talarens namn 1 New Slide/startsida_helbild Startsidorna går också att ha med bild Vill

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019

SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019 Start Förstasida OBS! Samtliga texter och bilder i dokumentet är skisser. SOCIALDEMOKRATERNA /GRAFISK PROFIL 2019 Gäller från och med 1 mars 2019 2019 - Sida 1 INTRODUKTION Denna manual beskriver s nya

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1

Grafisk manual. Version 1.1 Grafisk manual Version 1.1 Innehåll > Innehåll Grafisk profil... 5 Logotyp... 6 Uppbyggnad... 7 Frizon... 8 Verksamhetslogotyper... 9 Placering... 10 Storlekar... 11 Profilfärger... 12 Primärfärger...

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Modern Demokratisk Trygg

Modern Demokratisk Trygg Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. GRAFISK PROFIL 2015 Modern Demokratisk Trygg 2 3 Använd denna bok som en inspirationskälla. Agency Leroy 2015 4 5 6 7 8 9 SLC är en organisation

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER Round Table 117 Linköping-Filbyter grafisk profil 2016. Ord och form av Alexander Åkerberg. Fotografi av Oskar Lüren. I Round Table möter du gamla vänner för första gången

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE Tillsammans förmedlar vi bilden av Östhammars kommun Vårt varumärke Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än

Läs mer

Förslag. Grafisk manual. Förslag

Förslag. Grafisk manual. Förslag Grafisk manual 2012-11-07 Version 1.01 Innehåll Skinnskattebergs kommunvision 5 Varför en grafisk profil? 5 Informationsenhetens roll 5 Presentationstext för Skinnskattebergs kommun 6 Kommunvapnet 7 Kommunens

Läs mer

Grafiska riktlinjer 1.2

Grafiska riktlinjer 1.2 Järavägen 2 371 50 Karlskrona 0455-30 25 00 karlskrona@midcon.se Grafiska riktlinjer 1.2 Genom användandet av en hexahedron har sitt eget rutnät som använts för att ta fram en unik symbol. Konceptet bakom

Läs mer

Martinsons Grafisk manual. Grafisk Manual

Martinsons Grafisk manual. Grafisk Manual Grafisk Manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Martinsons visuella identitet...3 Logotyp...4 Dekorelement...8 Typografi...9 Färger...10 Korrespondensmaterial...11 Pärm...17 Mapp...18 Trycksaker...19 Annonser...24

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Allt arbete som utförs i Gislaveds kommuns namn har i grunden ett och samma syfte att göra livet lättare för alla som bor och verkar i vår kommun. Med detta i

Läs mer

Version 1.0. Grafisk manual

Version 1.0. Grafisk manual Version 0 Grafisk manual Innehållsförteckning 0 Logotyp 1 Stående utan tagline 2 Stående med tagline 3 Liggande utan tagline 4 Liggande med tagline 5 Placering 6 Friyta 7 Felaktig användning 2.0 Färg 2.1

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

GRAFISK PROFIL Innehåll

GRAFISK PROFIL Innehåll Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Färg...4 Typsnitt...5 Korrespondens...6 Visitkort...10 Butik Återbruk...12 2 Logotyp Ursprungsformat, liggande Stående Nätverk Sverige-Lettlands logotyp består av en

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...1 1.3 Att arbeta med formatmallar... 1.3.1 Applicera formatmallar...3 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN.

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN. INLEDNING STARTSIDA Har du frågor eller funderingar rörande det här dokumentet? Per Björklund Kommunikatör M: 070-890 94 58 T: 08-54 54 94 58 E: per.bjorklund@hemslojden.org SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV

Läs mer

GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION

GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION GRAFISK MANUAL TL BYGG VERSION 01.2018 Innehåll 01. Logotypen 02. Varianter 03. Frizon & storlek 04. Användning 05. Symbolen 06. Primära färger 07. Sekundära färger 08. Profiltypsnitt 09. Ersättningstypsnitt

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare

Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare Bilaga till Göteborgs Stads grafiska manual, logotyp och avsändare Enheten visuell kommunikation Göteborgs Stad tillsammans med likvärdiga avsändare www.goteborg.se/grafiskprofil Göteborgs Stads kommunikation

Läs mer