Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual"

Transkript

1 Utrikesministeriet Grafisk profilmanual UTRIKESMINISTERIET

2 Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk 1.5 Logotypen i gemensamt material 2. Färger 2.1 Färger 2.2 Logotypfärger 2.3 Logotyp på färgyta 3. Typografi 4. Visuellt tilläggselement 4.1 Engels gula balk 4.2 Logotypens och den gula balkens proportioner 4.3 Användningsprincip för balken i material 5. Blanketter Lomakkeisto 5.1 Brevpapper Kirjelomake 5.2 Pressmeddelande Lehdistötiedote 5.3 Kuvert Kirjekuoret 5.4 Adressetikett Osoitetarra 5.5 Hälsningskort Tervehdyskortti 5.6 Inbjudningskort Kutsukortti ja kuori och kuvert 5.7 Blockiö 5.8 Mapp 5.9 Visitkort Käyntikortti 6. Elektroniska Sähköiset sovellukset applikationer 6.1 PowerPoint 6.2 Användningen Sähköpostikentän av symbolen tunnuskäyttö i e-postfält 6.3 E-post Sähköposti Out of Out the ofoffice Office 6.4 Blankettmall Lomakepohja 6.5 Pressmeddelandemall Lehdistötiedotepohja 7. Övriga Muut sovellukset applikationer 7.1 Name Nimikortti tag 7.2 Passerkort Kulkukortti 7.3 Rekryteringsannons Rekrytointi-ilmoitus 7.4 Mediesynlighet Medianäkyvyys 8. Julkaisut Publikationer 8.1 Julkaisun Publikationernas kannet pärmar 8.2 Publikationernas pärm - exempel 9. Valtiolliset Statliga symboler tunnukset 10. Ulkoasiainministeriön Tjänster och publikationer tuottamat producerade palvelut av jautrikesministeriet julkaisut 11. Kontaktinformation Yhteystiedot

3 Inledning Utrikesministeriet förnyar sig. Om förnyelsen vittnar den moderniserade logotypen och den nya förenhetligade visuella profilen. I enlighet med sin verksamhetsidé främjar utrikesministeriet Finlands och finländarnas säkerhet och välbefinnande samt verkar för en trygg och rättfärdig värld. Ministeriet sköter sina uppgifter i en snabbt föränderlig och svårförutsägbar verksamhetsmiljö. Den globala utvecklingen resulterar i ett ökat ömsesidigt beroende och skapar nya utmaningar; nya säkerhetshot uppstår; konkurrensen på den internationella marknaden hårdnar. Finlands medlemskap i Europeiska unionen ger många möjligheter att svara på utmaningarna och förverkliga Finlands centrala målsättningar. Den enhetliga profilen i all kommunikation från utrikesministeriet ger bättre identifikation, förbinder den i över hundra verksamhetspunkter fungerande personalen samt förstärker kontakterna till samarbetspartners och intresse grupper. För första gången på 87 år får utrikesministeriet en enhetlig profil, som stöder ministeriets strategi och ställning som framträdande expert på Finlands internationella relationer och en central förverkligare av utrikespolitiken. Uppfattningen av utrikesförvaltningen som Finlands representant ute i världen stärks och UM samt dess roll igenkänns bättre.

4 1.1 Logotyp Logotypen består av fyra delar, som tillsammans bildar en helhet. FORMIN.FINLAND.FI -Internetadressen Finlands lejon the globe behind the lion, Jordgloben som bakgrund till lejonet Texten Utrikesministeriet under cirkeln växlar med språkversionen I trycksaker skall logotypen alltid användas som helhet. Oberoende av logotypens färgsättning skall den alltid reproduceras från färdigt utarbetade elektroniska original. Logotypen för Finlands ambassader och konsulat harmonierar med utrikesministeriets logotyp. Texten Utrikesministeriet ersätts med en ambassadindikerande text, såsom visats invid.

5 1.2 Friyta x x Den fria ytan omkring logotypen bestäms enligt mallen invid. Den fria ytans storlek bestäms av den i förekommande fall använda logotypens storlek. Inom friytan får, förutom logotypen, inga andra grafiska element eller texter placeras. x x UTRIKESMINISTERIET x x x x MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN FINNLANDS x x På varje sida av logotypen lämnas en friyta. Friytans storlek är till sitt minimum lika med ett område, som bestäms av X:et mellan jordgloben och den övre textraden. Ett undantag utgörs av Engels gula balk, ett element som hör till utrikes ministeriets visuella identitet. Den gula balken placeras i regel i tillämpningens nedre kant och den genomlöper hela bredden. Ovan visas det enda tillåtna undantaget beträffande grafiska element på friyta. Närmare instruktioner för samanvändningen av logotypen och balken finns på sida 4.1, balken och logotypen som modellfigurer invid.

6 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner c. 21 mm Logotypens inbördes proportioner är strikt bestämda, för att alla namn och språkversioner skall kunna kombineras med samma dimensionering. Jordglob Ø 15 mm 3,5 mm Palatino BoldOsF Teckenstorlek 8 pt Radavstånd 10 pt Bokstavsspärrning 8.4 % UTRIKESMINISTERIET Som exempelstorlek visas en logotyp, där jordglobens diameter är 15 mm. Då blir den underliggande textens punktstorlek 8 pt och radavstånd 10 pt, bokstavsspärrning 8,4 %. BLANK LINE UTRIKESMINISTERIET Texten Utrikesministeriet placeras centrerat under logotypens cirkelelement. Mellan texten och cirkeln lämnas ett tomrum i storlek av en fiktiv textrad, såsom visats invid.. Jordglob Ø 8,5 mm eller på Internet 50 pixel UTRIKESMINISTERIET Logotypens storlek växer från den minsta tillåtna som en helhet, alla logotypens element i samma proportion. UTRIKESMINISTERIET Logotypens minsta tillåtna storlek bestäms i praktiken av den minsta tillåtna storleken på logotypens cirkelelement, som har diametern: - trycksaker 8,5 mm - i Internet-bruk 50 pixel

7 1.4 Logotypens användning utan balk UM:s logotyp utgörs av en jordglob i vars omedelbara närhet texterna FORMIN.FINLAND.FI och därunder ministeriets, ambassadens eller konsulatets namn står angivna. Logotypen kan förekomma utan balk i rätt många tillämpningar, såsom när: - logotypen är huvudämne, t.ex. pressvägg, flagga, standar, skylt, startsida i PowerPoint-presentation - logotypen finns vid sidan av andra symboler vid gemensamt framträdande - logotypen i höjdriktning sitter på obestämbar höjd på yta. I dessa fall kan balkens roll ifrågasättas. Pressvägg Startsida i PowerPoint-presentation

8 1.5 Logotypen i gemensamt material Logotypens friyta Logotypens friyta Utrikesministeriets logotyp skall alltid ligga centrerat, t.ex. i tidningsannonser, i annonsens nedre kant i rollen av undertecknare. Logotypens friyta måste alltid beaktas vid användning av logotypen. Om frågan gäller utrikesministeriets annonsmaterial, som inkluderar en eller flera samarbets partners, skall utrikesministeriets logotyp alltid placeras enligt vidstående mall. Nedre delen av tidningsannons, ingen samarbetspartner. Den gula balken med centrerad logotyp i förhållande till annonsens bredd. Nedre delen av tidningsannons, en eller två samarbetspartners. Den gula balken med centrerad logotyp i förhållande till annonsens bredd. För användningen av utrikesministeriets logotyp tillsammans med Engels gula balk hänvisas en egen anvisning. Logotypens friyta Logotypens friyta Nedre delen av tidningsannons, en samarbetspartner. Utrikesministeriets logotyp sitter alltid längst till höger, om jämnt antal logotyper. Nedre delen av tidningsannons, flera samarbetspartners. Utrikesministeriets logotyp sitter alltid längst till höger, om jämnt antal logotyper. Logotypens friyta Vidstående figurer står för samarbetspartnernas logotyper. Nedre delen av tidningsannons, flera samarbetspartners. Utrikesministeriets logotyp sitter alltid i mitten, om udda antal logotyper.

9 2.1 Färger Utrikesministeriets färgpalett omfattar två färger, blått och den s.k. Engels gula färg. Dessa färger används också i utrikesministeriets logotyp. Invid visas färgspecifikationerna för olika användningsändamål. PMS 280 M CMYK 100/70/0/15 RGB 0/36/ % PMS 280 M 70 % CMYK 100/70/0/15 RGB 77/102/164 PMS 120 M CMYK 0/10/60/0 RGB 250/224/115

10 2.2 Logotypfärger Tvåfärgad logotyp Logotypen består av två färger, som är blått PMS 280 M och gult PMS 120 M eller dessas CMYK och RGB -värden, beroende på behovet. Invid visas de exakta färgspecifikationerna. PMS 280 M CMYK 100/70/0/15 RGB 0/36/125 70% PMS 280 M 70% CMYK 100/70/0/15 RGB 77/102/164 PMS 120 M CMYK 0/10/60/0 RGB 250/224/115 FORMIN.FINLAND.FI -texten Jordgloben Den blåa "infattningen" i lejonets bakgrund Utrikesministeriet -texten Jordglobens kretslinjer Lejonet Enfärgad logotyp Den svartvita logotypen är enfärgad, där Lejonet alltid är vitt. Den svarta färgens specifikationer framgår av vidstående anvisning. 100% Svart 70% Svart Vitt FORMIN.FINLAND.FI -texten Jordgloben "Infattningen" i lejonets bakgrund Utrikesministeriet -texten Jordglobens kretslinjer Lejonet

11 2.3 Logotypen på färgyta Utrikesministeriets logotyp skall alltid reproduceras på bästa möjliga sätt och dess bästa möjliga synlighet skall alltid säkerställas. Den färgade logotypen används alltid på vit eller ljus yta, varvid dess läsbarhet inte blir lidande. Den färgade logotypen får inte användas på färgyta eller på bild i mörka toner. Logotypens negativa version är avsedd för användning dylika fall. I undantagsfall, till exempel för färgade blankettpapper, kan den svartvita logotypen användas på färgyta. Invid visas tillåtna och otillåtna användningssätt för logotypen. Det ovanstående exemplet är tillåtet endast i undantagsfall. Oberoende av logotypens kulörthet skall logotypen alltid reproduceras från färdigt framtagna elektroniska original.

12 3 Typografi Sinsemellan förenliga texttyper Texttypen TheSans B3 Light är den primära brödtexttypen, som används vid ombrytning av publikationer. Den används också i rubriker, ifall brödtexten skrivs i Palatino. Texttypen TheSans B5 Plain används i mellanrubriker och i små rubriker. Texttypen används också i kontaktinformationsdelen på visitkort. Texttypen TheSans B3 Light Italic kan användas illustrationslikt både i bildtexter och i framhävd text.. Texttypen Palatino Bold används primärt på rubriknivå. Texttypen används också i utrikesministeriets logotyp och i visitkortens personnamnsdel. Texttypen Palatino är den sekundära brödtexttypen och den kan användas som brödtext i publikationer, där läsbarheten är ytterst viktig, t.ex. böcker. Texttypen Palatino Italic kan använda t.ex. i inbjudnings- och hälsningskort som brödtexttyp. Den kan också i begränsad utsträckning användas i små framhävda texter. Texttypen KuenstlerScript kan användas t.ex. i festliga inbjudnings-, program- och menykort på rubriknivå. Texttypen Arial används i elektroniska media (t.ex. PowerPoint, elektroniska blanketter och e-post). Även i undantagsfall, när det inte är möjligt att använda TheSans, kan som ersättande texttyp användas Arial, tack vare texttypernas liknande utformning. Texttypen Times kan i undantagsfall användas i begränsad utsträckning för att ersätta Palatino när det inte är möjligt att använda texttypen Palatino. eller Med samma färg märkta texttyper bildar sinsemellan ett urval, som har en tillräcklig kontrast sinsemellan för ombrytning av publikationer, broschyrer osv. TheSans B3 Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuwvxyzåäö TheSans B5 Plain ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuwvxyzåäö TheSans B3 Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuwvxyzåäö Palatino Bold ABCDEFGH KLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdef klmnopqrstuwvxyzåäö Palatino ABCDEF KLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefg klmnopqrstuwvxyzåäö Palatino Italic ABCDEFG KLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefgh lmnopqrstuwvxyzåäö KuenstlerScript ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuwvxyzåäö Arial ja Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuwvxyzåäö , abcdefghijklmnopqrstuwvxyzåäö Times ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuwvxyzåäö För att upprätthålla ett enhetligt utseende för utrikesministeriets tryckta material skall också samstämda texttyper användas. Trycksakerna planeras i allmänhet på planerings-, kommunikations- och reklam byråer. För ombrytning av materialet används ombrytnings- och planeringsprogram. I dessa material har också typografin en mera framstående roll i skapandet av en enhetlig profil för utrikesministeriet. Intill visas de till förfogande stående bokstavstyperna och deras huvudsakliga användningsområden. I det elektroniska materialet, som produceras internt inom utrikesministeriet med hjälp av Office-systemets program (t.ex. Word och PowerPoint), används som texttyp Arial. Texttypen Times får användas i mycket begränsad utsträckning, i elektroniskt material, för att ersätta Palatino eller Arial.

13 4.1 Engels gula balk - ett visuellt element Tillsammans med logotypen används i bestämda material Engels gula balk, som har samma färg som logotypens lejon PMS 120 M. Den gula balken placeras i regel vid tillämpningens nedre kant och den löper genom hela bredden. Vid mitten av balken/ tillämpningens mittpunkt, enligt vidstående material, finns utrikesministeriets logotyp placerad. Logotypens och balkens inbördes placering kräver noggrannhet. Därför har en masterfil gjorts upp för kombinationen. Vid svartvita tillämpningar är balkens färgmättnad 25 %. Logotypens storlek den minsta tillåtna, dvs. diametern på logotypens cirkelelement är 8,5 mm. Logotypen är centrerad i sidled i förhållande till tillämpningen. Logotypens friyta 10,7 mm (minsta möjliga) När den används, sträcker sig den gula balken alltid över hela tillämpningsobjektets synliga sida, t.ex. pärm, höjden varierar. Här visas den mista möjliga höjden för kombinationen av balk och logotyp (balken 10,7 mm) i trycksak, med beaktande av logotypens minsta tillåtna storlek.. Om balkens höjd i olika format, se sida 4.2. Den gula balken omvandlas i svartvita tillämpningar till grått, färgen är 25 % svart.

14 4.2 Logotypens och den gula balkens proportioner A6 Invid visas som exempel en stående och en liggande version i format A6. Den gula balkens höjd är 12 mm. Balkens höjd på den liggande versionen bestäms också enligt det stående formatet (såsom invid visats). Balken löper genom hela formatets bredd. Den lägsta möjliga balkhöjden är 10,7 mm. A6 Logotypens friyta bör beaktas vid användningen av kombinationer av balk och logotyp, dvs. ett avstånd, som bestäms av friytan, måste finnas mellan logo typens nedre kant och formatets nedre kant. Balkens höjd har färdigt fastställts i grundstorlekar i A-seriens format. I övriga format väljs balkens höjd enligt närmast liggande standardformat. A3/Tabloid: 32 mm A4: 21 mm A5: 16 mm A6: 12 mm Obs. Balkens minimihöjd är 10,7 mm 12 mm (same as in portrait) 12 mm

15 4.3 Användningsprinciper för balken i material Den gula balken är ett visuellt element och den uppträder i regel i alla trycksaker i sådana fall, när trycksakens yta används för presentation av annan information än enbart logotypen. Balken förstärker utrikesministeriets roll som undertecknare av den föreliggande informationen. Balken placeras företrädesvis vid tryckytans nedre kant med proportioner enligt tidigare specificering i manualen. Balken uppträder i regel endast på pärmarna men den kan också sträcka sig genom hela trycksaken eller presentationen. Balken används exempelvis i följande material: Brevpapper, info blanketter, kuvert, broschyrer, publikationer och PowerPoint-presentationer. Blankett A4 Kuvert C5 PowerPoint fortsättningssida Strategibroschyr pärmarna

16 7.3 Rekryteringsannons Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut ÖVERINSPEKTÖR kehitysyhteistyön tilastointi ja raportointitehtäviin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum erril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et. Ingresstext: TheSans B3 Light Textfärg: Svart Textspalt: Centrerad Sökt tjänst: Palatino BoldOsf Textfärg: PMS 280 M eller CMYK 100/70/0/15 Textspalt: Centrerad Brödtext: TheSans B3 Light Textfärg: Svart Textspalt: Rak vänster- och högerkant Invid visas en modell på en rekryteringsannons från utrikesministeriet (modell i 50 % storlek). I annonser skall förutom logotypen användas Engels gula balk vid nedre kanten. Om annonsen är svartvit används den svartvita logotypen och balkens färgmättnad 25 % svart. Om annonsen är avsedd för tidning avviker balkens höjd från den höjd som används i trycksaker. För tidningspapper används balk enligt invid anvisade mått, varvid även logotypen är något större än i andra trycksaker. Ulkoasiainministeriö PL Helsinki Puh Kontaktinformation: TheSans B5 Plain Textfärg: PMS 280 M eller CMYK 100/70/0/15 Textspalt: Rak vänsterkant Vid tidningstryck skiljer sig balkens höjd från höjden vid normalt tryckmaterial. Logotypens friyta Balkens höjd har färdigt fastställts för följande annonsstorlekar (höjd). Vid andra annonsstorlekar väljs balkens höjd av det närmast liggande originalet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 250 mm: XX mm 200 mm: XX mm 150 mm: XX mm Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut ÖVERINSPEKTÖR kehitysyhteistyön tilastointi ja raportointitehtäviin. adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet ÖVERINSPEKTÖR kehitysyhteistyön raportointitehtäviin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet ÖVERINSPEKTÖR kehitysyhteistyön raportointitehtäviin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis Obs. Balkens minimumhöjd i samband med tidningar är XX mm nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla fa- nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla fa- sent luptatum erril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ip- cilisis at vero eros et accumsan et iusto odio cilisis at vero eros et accumsan et iusto odio sum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis- dignissim qui blandit praesent luptatum erril dignissim qui blandit praesent luptatum erril mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel delenit augue duis dolore te feugait nulla facili- delenit augue duis dolore te feugait nulla facili- eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel il- si. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. si. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et. Ulkoasiainministeriö PL Helsinki Puh Ulkoasiainministeriö PL Helsinki Puh Ulkoasiainministeriö PL Helsinki Puh I svartvit annons är balkens färg 25 % svart.

17 7.4 Mediesynlighet Pressvägg Ur enhetlighets- och trovärdighetssynpunkt sett är det viktigt att utrikesministeriet uppträder med en enhetlig profil i alla media. För att upprätthålla detta intryck är det viktigt att tillämpningarna görs så centraliserat som möjligt och med beaktande av den grafiska profilmanualen. Invid några exempel på utrikesministeriets profil, som den uttrycker sig i media och tillställningar. Roll-ups

18 8.1 Publikationernas pärmar TITLE THESANS B3 LIGHT Secondary title TheSans B5 Plain TITLE PALATINO BOLD Secondary title TheSans B3 Light TheSans B3 Light dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Pärmlayouten för utrikesministeriets publikationer kan göras enligt vidstående mallar. Alla mallar använder sig av samma element, Engels gula balk och logotyp samt typografiska bestämningar. de typografiska bestämningarna behandlas noggrannare i avsnitt 3 - Typografi. Logotypen och den gula balken har placerats vid undre kanten av publikationens yta. Den gula balken sträcker sig över hela publikationspärmen (fram- och bak pärmen). Balkens storlek bestäms av de normala balkstorleksanvisningarna (manual, ). Merikasarmi Laivastokatu 22 A PL 176, Helsinki Puhelin Faksi Merikasarmi Laivastokatu 22 A PL 176, Helsinki Puhelin Faksi Rubriktexterna kan i höjdled fritt placeras på publikationens pärm på optimalt ställe. Som färgen på rubriktexten kan efter behov användas svart, vitt eller utrikesministeriets blå färg (PMS 280 M). Kontaktuppgifterna placeras vid den nedre kanten av bakpärmen ovanför den gula baken. Textspalten är centrerad. Under kontaktinformationen införs också Internet-adressen. Publikationernas pärmar kan vid behov också förses med bild eller färgyta. Färgytan täcker hela publikationens pärm, om så önskas också bakpärmen. TITLE THESANS B3 LIGHT Alaotsikko TheSans B5 Plain TITLE THESANS B3 LIGHT Alaotsikko TheSans B5 Plain Vid användning av bild skall bildens färgton beaktas, för att optimera logotypens synlighet. Bildytans färgtoner skall vara så ljusa som möjliga för sådana delar, som går under logotypen. Logotypens användning på färgytor bestäms noggrannare avsnitt 2.3 i manualen. I dessa versioner placeras rubriken på färg- eller bildyta, på för synligheten optimalt ställe. Merikasarmi Laivastokatu 22 A PL 176, Helsinki Puhelin Faksi Merikasarmi Laivastokatu 22 A PL 176, Helsinki Puhelin Faksi

19 8.2 Publikationernas pärmar exempel Invid visas exempel på pärmar för utrikesministeriets publikationer. De vidstående publikationerna är i storlek A5, tjockleken varierar. De tjockaste publikationerna kan förses med ryggtext, såsom visats invid. ULKOASIANMINISTERIÖN JULKAISUJA 5/2005 Utrikesministeriets publikationer: Typsnitt Palatino Bold Siffror: Typsnitt TheSans B3 Light (I anslutning härtill kan också deluppgifter ges, t.ex. 5/2005, II/III) Ulkoasianhallinon strategia viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi Lähtökohdat, painopisteet, toteutus Foreign service strategy for promoting Publikationens namn: Typsnitt TheSans B3 Light ISSN number exports and internationalisation Premises, Focus, Implementation ISSN ISBN Utrikesministeriets symbol och gul balk. 6/2004 ULKOASIAINHALLINNON KALENTERI ULKOASIANMINISTERIÖN JULKAISUJA 6/2004 Ulkoasianhallinon kalenteri November/2005 THE HELSINKI DIPLOMATIC LIST THE HELSINKI DIPLOMATIC LIST November/2005 Including Directory of International Organizations, Honorary Consuls and Other Entities ISSN ISBN ISSN ISBN

20 11 Kontaktuppgifter Praktisk rådgivning beträffande den grafiska anvisningen: Postadress: Sjöekipaget PB 176, Helsingfors Besöksadress till Sjöekipaget: Maringatan 22 Marinkasernsgatan 5 F Ministeriets registreringskontor e-post: Telefonväxel: (09) eller Dejour (24 timmar): (09) E-postadressen till utrikesministeriets personal har formen: Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson.

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson. VBK har en klubbholme! MÖSKÄR 59 26,1 N 17 40,4 O D u s o m h a r f o t o n e l l e r något annat som Du vill med bidra till kommande nummer, ta k o n t a k t med Gary Börjesson. Innehåll Årsmötet 1999

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

JHL - FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA VISUELL BILD 6/2005

JHL - FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA VISUELL BILD 6/2005 JHL - FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA VISUELL BILD 6/005 INLEDNING EN NY TID BEHÖVER ETT NYTT FACKFÖRBUND, SOM BEHÖVER EN NY TIDSENLIG IMAGE INNEHÅLL BILDENS GRUNDELEMENT Förbundets

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Pia Zätterström (ordf. t.o.m. 172), Ola Lundberg (ordf. fr.o.m. 173), Jane Andersson,

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27 (Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 215-8-27 Gräv där du står Vad har vi här i Ljungandalen? Ett väldigt stort kapital. Hela den grafiska profilen har tagits fram med utgångstanken Gräv där du

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

SKOGLUNDS Grafisk Profil

SKOGLUNDS Grafisk Profil SKOGLUNDS 2016 Grafisk Profil Innehåll 2 INTRODUKTION BESTÅNDSDELAR EXEMPEL MALLAR 03 Inledning 04 Logotyp 19 Annonser 33 Visitkort 10 Typografi 20 Broschyr / Folder 34 Brev & Kuvert 13 Färger 22 Rollups

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering

Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering - Ur ett tjänstedesignperspektiv Av: Svante Nystrand 2017-05-15 Högskolan i Gävle Industridesign 180 hp Examensarbete 22,5

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen PROFILPROGRAM November 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen 4 När heter vi Älvsbyn och när heter vi Älvsbyns kommun? 5 Kommunens förvaltningar 6 Norrbottens pärla 7 Profilfärger

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd Vår visuella identitet Grafiska riktlinjer, tips och råd Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi...

Läs mer

De olika flikarna i en grupp Loggposter

De olika flikarna i en grupp Loggposter Loggposter Den här skissen visar de loggposter som dyker upp i mittspalten på en grupps startsida. 1 Lisa Norman har laddat upp en ny bild. Lisa Miskovsky 9 Lisa Norman skrev en kommentar till: Lisa Miskovsky

Läs mer

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306 GRAFISK GUIDE 1,3 ps.pondus: 0306 Grafisk guide 1 1 En gemensam profil Enighet ger styrka regionen utgör sedan länge bl a en gemensam arbets- och bostadsmarknadsregion, vilket har inneburit ett brett samarbete

Läs mer

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Grafisk profil F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Det du håller i din hand är Öckerö kommuns grafiska manual. Tanken är att den ska underlätta ditt arbete när du kommunicerar,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det 2 Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det nationella planet. Vi har ett ansvar att förvalta en

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Inledning 3 Bakgrund 4 Inspiration 5 Idé 6 Lokalavdelning och distrikt 7 Större idé 8 Samtliga logotyper 9 Grafiskt material

Läs mer

HEM Halmstads Energi och Miljö AB

HEM Halmstads Energi och Miljö AB Vår grafiska profil INLEDNING HEM Halmstads Energi och Miljö AB Genom affärsmässighet, närhet och en hållbar utveckling skapar vi på HEM framtidsvänliga och miljöanpassade energilösningar Med utgångspunkt

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer