Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Götalandsregionen Grafisk manual"

Transkript

1 Västra Götalandsregionen Grafisk manual

2 Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen 10 Flera logotyper på en yta 11 Brevpapper 12 Faxmeddelanden 13 Kuvert 14 Visit- och korrespondenskort 15 Overhead 16 Annonsering 17 Egna trycksaker Kläder, flaggor och skyltar 20 Bilar 21 Adresser 22

3 En ny region Ett nytt utseende Den 1 januari 1999 bildades Västra Götalandsregionen. Regionen har ersatt Bohuslandstinget och landstingen i Skaraborg och Älvsborg och har också tagit över ansvar och beslut från Göteborgs Stad (framför allt sjukvården) och från länsstyrelsen. Regionens högsta beslutande organ, regionfullmäktige, utsågs genom allmänna val i september 1998 och en ny organisation tog form. 4 I regionen arbetar människor med att förse 1,5 miljoner invånare med hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivsoch regionutveckling och mycket, mycket annat. Bakom regionen finns visionen att Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för varje invånare att leva ett gott liv. Vi ska därför arbeta för att erbjuda invånarna hälso- och sjukvård av hög kvalitet med så god tillgänglighet som möjligt, att främja andra verksamheter som bidrar till en hög livskvalitet, att göra regionen känd och attraktiv i resten av Sverige och att verka för regionen i det europeiska samarbetet. En del i arbetet är att ge regionen ett ansikte. Därför har regionstyrelsen beslutat att alla förvaltningar och verksamheter i regionen ska omfattas av den grafiska profilen. Det är viktigt att varje verksamhet öppet och tydligt markerar sin tillhörighet. Verksamheter som drivs i stiftelse- eller bolagsform ska markera sin regiontillhörighet i annonser, brev etc genom tillägget ingår i Västra Götalandsregionen t ex längst ner i annonsen. Denna manual ger anvisningar och tips om hur vi bygger bilden av regionen. Tanken är inte att tvinga på alla medarbetare dekret och pekpinnar, utan att visa på möjligheter att uttrycka budskap, identitet och samhörighet. Lars Roslund, Regiondirektör Göran Ekstedt, Informationsdirektör

4 En logotyp blir till Redan tidigt startades arbetet med förslag till Västra Götalandsregionens logotyp. Fem erkända grafiska designers, verksamma i regionen, deltog i en tävling om att få utforma den. Vinnaren utsågs av en jury bestående av Lars Roslund, regiondirektör, Göran Ekstedt, informationsdirektör, Rita Tönnäng, personalrepresentant, Iréne Söderlind, personalrepresentant, Hans-Ingvar Hanson, varumärkeskonsult, Simin Pirooz, grafiker samt Gunnar Gustavsson, Ann-Viol Samuelsson och Christina Svedberg, invånarrepresentanter. Efter noggrant övervägande utsågs Anders Bodebecks förslag till segrare. Bodebeck är en välmeriterad grafisk formgivare, som varit delaktig i åtskilliga västsvenska logotyper och designprogram. Själva logotypen är en klassisk, men samtidigt modern, symbol som uppfyller alla praktiska krav i en organisation. Färgerna symboliserar mötet mellan land och hav och formen associerar till initialerna VG. Många associerar också spontant vågformen i triangeln till en grodd, en symbol för livet. Så här uttryckte sig juryn i sin motivering: Det vinnande förslaget till regionsymbol för Västra Götaland består av få formelement men är likväl mättat med innehåll. Färgvalet, grönt och blått, uttrycker mötet mellan land och vatten. Triangelformen är en stilisering av regionens geografiska form. Och det går att utläsa ett VG Västra Götaland ur symbolens ramlinjer och den dominerande halvcirkeln i centrum. Denna symbolens huvudelement är som ett lugnt böljeslag, en omfamnande rörelse som ger mjukhet åt den strama triangeln. En varm, vänlig våg. Grafiske formgivaren Anders Bodebeck har arbetat metodiskt för att så småningom hitta den rätta formen för symbolen

5 Logotypens uppbyggnad Logotypen är uppbyggd av två element: märket och texten. Dessa ska ses som en odelbar enhet. Med andra ord får inte logotypen förändras på något vis som inte är godkänt enligt den grafiska manualen. Det gäller storleksförhållanden, färger, typografi med mera. Det är viktigt att vi behandlar vår logotyp med respekt, eftersom ett korrekt och konsekvent utseende skapar förtroende och igenkänning. Därför är det också viktigt att vi inte leker med logotypen även om man kommer på världens bästa idé för att förändra eller vinkla den. Undantagen som bekräftar regeln, två varianter Alla verksamheters egna logotyper, utgår från denna logotyp med texten till höger om märket. Men det finns också två varianter av Västra Götalandsregionens logotyp som kan användas då man anser att de passar bättre. Exempelvis passar den raka varianten (nedan vänster) mycket bra när man anger Västra Götalandsregionen som avsändare i litet format, som i en sidfot eller liknande. Logotypen nedan till höger kan användas vid extremt högsmala format. 6 Notera att dessa varianter inte får ändras; man får heller inte göra logotyper för enskilda verksamheter enligt dessa mallar. Regionens typsnitt Typsnittet som används i kombination med symbolen är Arrow. Det är inte tillåtet att på egen hand tillverka en logotyp. Vid behov ska informationsavdelningen vid regionstyrelsens kansli kontaktas. I trycksaker, annonser etc används i första hand Frutiger som använts i denna grafiska manual och i andra hand Arial eller Times New Roman. Vid OH-presentation ska Arial användas. I brev och dokument är det endast tillåtet att skriva i Times New Roman eller Arial. Brödtext & rubriker: Rubriker: Arial Normal Arial Bold Brödtext Rubriker Brödtext Rubriker Arial Normal Arial Bold Times New Roman Normal Times New Roman Bold OH & brev Brev Hur stor eller liten får logotypen vara? Självklart gäller det att använda sin goda smak och sitt goda omdöme när man bedömer logotypens storlek i en trycksak eller i annat sammanhang. Tänk på att aldrig återge den i mindre format än att all text i logotypen är klart läsbar.

6 Att återge logotypen Logotypen kan återges på fyra olika sätt: fyrfärg, PMS-färger, svart/vit samt i vitt. Den vita används då logotypen återges mot mörk bakgrund. Slingan är alltid tom så att bakgrundsfärgen syns igenom (se nedan, då vit logotyp ligger mot färgplatta). Grön PMS 347 C 4-färgsgrön: C=100, Y=90 Blå PMS 293 C 4-färgsblå: C=100, M=70 Svart/vit När du ska återge logotypen i svartvitt är det viktigt att du använder det svartvita originalet i din dator. Om du använder färgoriginalet, återges nämligen logotypen i olika nyanser av grått när den kommer ut i tryck eller skrivare. Den svartvita logotypen ska vara helsvart. Vit (negativ) Tänk på att inte återge logotypen negativt mot en orolig bakgrund, eller mot ljusa färger. Trycker du ett dokument i bara 1 färg (t ex grön) ska du göra en platta i den gröna färgen, minst motsvarande frizonen (se sid 10) och lägga logotypen vit i plattan. Så här ska det inte se ut: FEL. Logotypen får bara i undantagsfall återges utan text (kontakta informationsavdelningen vid regionstyrelsens kansli). FEL. I svart/vitt återges aldrig logotypen i olika gråtoner, utan bara i helsvart. FEL. Storleksförhållandena får inte ändras. Tänk på logotypen som en hel bild. FEL. Följ färganvisningarna när du återger logotypen. V STRA G TALANDSREGIONEN FEL. Endast Arrow är tillåtet som typsnitt i logotypen. Tänk på att inte göra egna textvarianter. FEL. Logotypen får bara återges i sin helhet och horisontellt. FEL. Tänk på att använda neutral bakgrundsfärg när du återger logotypen i vitt. FEL. Bakgrundsfärgen måste vara ljus, tänk på märket som en bild. MITTENPARTIET FEL. Logotypen får inte förvanskas. FEL. Logotypen får inte kombineras med partibeteckning.

7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer Hur ska det stå i logotypen? Grundregeln är att högst två organisatoriska nivåer står angivna i logotypen. Inga logotyper får tillverkas eller beställas utan att det förankrats i förvaltningsledningen och i samråd med informationsavdelningen. Eftersom organisationsstrukturerna varierar inom regionens olika förvaltningar, är det viktigt att noggrant diskutera vilka logotyper som behövs i varje förvaltning. Man bör ha i minnet att för många logotyper inom samma förvaltning kan skapa oklarheter och onödiga kostnader. Grundlogotypen Alla logotyper som används i regionen utgår från grundlogotypen med texten Västra Götalandsregionen. Den här logotypen används när man vill markera regiontillhörigheten i stort både vad det gäller den politiska organisationen, tjänstemannaorganisationen och förvaltningarna. Logotypen omfattar hela regionen och är aldrig fel att använda som avsändare på t ex kuvert eller brevpapper, om man också t ex i en rubrik eller adressrad anger vilken verksamhet som är avsändare. 8 Den politiska organisationens logotyper Regionfullmäktige använder logotypen med enbart Västra Götalandsregionen. Regionens övriga nämnder och styrelser har egna logotyper som ska användas när dessa är avsändare. Logotypen kan användas av politiker när de uttalar sig i regionens namn, aldrig av partiorganisationerna. Eftersom politiker ofta har flera olika uppdrag, ska de använda logotypen med enbart texten Västra Götalandsregionen på visitkort, korrespondenskort etc. Nämndtillhörighet osv kan anges på raden för titlar på visitkort eller i en adressrad. Förvaltningar och verksamheter Regionens förvaltningar kan välja att använda sig av en enda övergripande logotyp eller flera där också verksamheten anges. En logotyp för en förvaltning Om en förvaltning väljer att använda sig av en logotyp för alla verksamheter inom den egna förvaltningen, ska verksamheten anges i rubrik, adressrad eller avsändare.

8 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer Flera logotyper inom en förvaltning Om en förvaltning väljer att använda olika logotyper för sina verksamheter, är det mest ekonomiskt och praktiskt hanterbart att förtryckta kuvert, brevpapper etc har förvaltningens övergripande logotyp. Verksamheten ska då anges tydligt i rubrik, adressrad eller avsändare. Verksamheter med egna logotyper ska främst använda dessa när de skriver ut brevpapper osv direkt från datorn. Att varje verksamhet inom en förvaltning trycker egna brevpapper etc skulle innebära mycket stora kostnader. Förvaltningslogotyper Förvaltningar kan använda en logotyp med texten Västra Götalandsregionen tillsammans med en undre rad där förvaltning/ verksamhet anges, t ex Västra Götalandsregionen på övre raden och Södra Älvsborgs Sjukhus på andra raden eller Västra Götalandsregionen på första raden och Naturbruksgymnasierna på andra raden. Denna logotyp lämpar sig bäst när förvaltningens regiontillhörighet behöver göras extra tydlig, t ex i nationella eller internationella sammanhang, på mässor etc. I de flesta fall kan dock förvaltningen stå utan Västra Götalandsregionen eftersom det är symbolen trekanten som anger regiontillhörigheten, t ex Södra Älvsborgs Sjukhus. Verksamhetslogotyper Logotypen kan också ange verksamheter inom en förvaltning, t ex Södra Älvsborgs Sjukhus på första raden och Borås Lasarett på andra raden. I vissa fall kan det till och med vara användbart med en logotyp där det t ex står Borås Lasarett på första raden och Kvinnokliniken på andra raden. Mottagningsnivå/motsvarande är den lägsta nivå som får ha egen logotyp, men detta bör i så fall endast ske i undantagsfall när det mycket väl motiverat. Regionens Hus Logotypen Regionens Hus används uteslutande för skyltning, interninformation som riktar sig till dem som har sin arbetsplats på Regionens Hus eller i vissa fall för inbjudningar till öppet hus eller liknande. Får man använda egen symbol? Nej. Egna logotyper eller symboler är i princip aldrig tillåtna, vare sig de används tillsammans med regionlogotyper eller för sig själv. FEL. Barnavårdscentralen

9 Placering av logotypen För att logotypen ska framträda tydligt och snyggt, är det viktigt att den inte placeras för nära omgivande grafiska element (texter, bilder och liknande). Den får heller inte ligga för nära kanten av en trycksak, annons eller annan grafisk yta. Området runt logotypen som ska hållas fritt, kallas för frizon. I skissen nedan ser du hur frizonens storlek bestäms. Frizon=x Frizon x x x x 10 x Barnmottagningen Krokslätts Vårdcentral Det är viktigt att placera logotypen på ett snyggt och konsekvent sätt. I brev och handlingar etc ska logotypen sitta uppe till vänster. Självklart finns det tillfällen när man vill placera logotypen på annat sätt. Exempelvis kan det gälla högsmala annonser eller baksidan av broschyrer, då det kan se bättre ut med en centrerad logotyp. På omslag till broschyrer och rapporter kan det vara på sin plats att man även har logotypen på framsidan. Gärna placerad uppe till vänster eller nere till höger. Se avsnitten Egna trycksaker, Platsannonsering och Övriga annonser. Använd ditt sunda förnuft och/eller kontakta din informatör för goda råd.

10 Flera logotyper på en yta Om Västra Götalandsregionens logotyp ska samsas med andra logotyper, t ex vid samarbete med andra organisationer och företag, är det viktigt att storleksförhållandena är likvärdiga mellan symbolerna samt att de placeras med så pass stort avstånd att de inte sammanblandas. Helst ska avståndet vara dubbla frizonen. x Dubbla frizonen LT LOGOTYP x Tre frizoner LT LOGOTYP Så här ska det inte se ut: LT LOGOTYP FEL. Logotypen är för liten. LT LOGOTYP FEL. Symbolerna sitter för tätt.

11 Brevpapper Brev av olika slag är vår överlägset vanligaste och viktigaste form av skriven kommunikation. Självklart ska Västra Götalandsregionen göra ett på samma gång vederhäftigt och sympatiskt intryck. Och mottagaren ska känna igen sig mellan gångerna, även om breven kommer från olika avsändare inom regionen. Nedan finner du mall för brevpapper. För fortsättningsblad (sid 2 och framåt i ett brev) trycks papper utan adressrad, dvs endast med logotyp. OBS! Mallen ska även användas som brevmall i Word. A4-storlek } 10 mm 14 mm 30 mm 12 Arial normal Versaler 4pt Expanderat 0,3pt Arial normal Versal/gement 5,5pt Radavstånd 12 på båda 30 mm } 12 mm POSTADRESS BES KSADRESS TELEFON FAX E-POST VŠstra Gštalandsregionen nggatan VŠnersborg Själva skrivandet: Var noga med att ange avsändare i brevet. Skriv ärendemeningen så kort och koncist som möjligt, helst högst en rad. Använd gärna fet stil i ärendemeningen för att göra den tydlig, men inte både fet och understruken. Använd ett genomgående lättläst typsnitt (generellt rekommenderas Arial eller Times New Roman) när du skriver, ställ upp brevet korrekt och utnyttja rättstavningsfunktionen i ditt ordbehandlingsprogram. Se vidare skrivregler för Västra Götalandsregionen.

12 Faxmeddelanden Här följer ett enkelt förslag till meddelandesida/försättsblad. Det viktiga är att de grafiska anvisningarna avseende typografi och logotyp respekteras. Det är förbjudet att komplettera eller kombinera Västra Götalandsregionens grafiska profil med egenhändigt utformade symboler, logotyper, glada gubbar etc. Dels tar dessa ofta avsevärd tid i faxen, vilket både irriterar och kostar pengar, dels är det inte förenligt med vårt gemensamma grafiska ansikte. TELEFAX Till: Fax: Telefon: FrŒn: Sidor: Datum: TELE FAX Till: FrŒn: Fax: Sidor: Telefon: Datum: Regionens Hus Borås, Box 1726, BORÅS Besöksadress: Ekenäsgatan Tel Fax RÄTT. Regionens Hus Borås, Box 1726, BORÅS Besöksadress: Ekenäsgatan Tel Fax FEL. Rörigt och oläsligt, för liten plats för meddelande. Ingen logotyp. Tänk på att meddelande, underskrift etc ska göras enligt samma principer i ett fax som när du skriver brev. Ett fax ses faktiskt av betydligt fler människor än ett brev, därför är det viktigt att uppträda rätt.

13 Kuvert Här gäller naturligtvis samma sak som för all annan officiell materiel i regionen: snyggt, konsekvent och tydligt. Kuvertens olika utseenden ska vara enligt skissen nedan eller med avsändare på klisterfliken. C4- alternativt C5-kuvert med eller utan fönster 19 mm 17 mm 7 mm TrollhŠttan Arial 7,5 pt, expanderat 0,3 pt 19 mm mm 7 mm VŠnersborg Arial 7,5 pt, expanderat 0,3 pt 19 mm 17 mm 7 mm BorŒs Arial 7,5 pt, expanderat 0,3 pt Vid andra format t ex stående C4, C5 eller liggande E65, gäller samma regler som ovan för konsekvens, tydlighet och frizoner.

14 Visit- och korrespondenskort Visitkortet fyller två syften. Dels presenterar det en persons namn, titel och hur man får tag på honom eller henne, dels representerar det Västra Götalandsregionen som helhet. Följ därför nedanstående mall så nära som möjligt. I de fall det är nödvändigt med visitkort på utländskt språk, ska en auktoriserad översättare göra översättningen av titlar etc. Lista på aktuella titlar finns på regionstyrelsens kansli. Korrespondenskort används ofta och är viktiga bärare av vår identitet. Följ mallen så nära det går. visitkort, 90 x 55 mm 5 mm 20 mm Frutiger light Versal/gemen 11 pt, Spärr 10, Radavst. 10 Versaler, 5,5 pt, Spärr 50, Radavst pt, spärr 10, Radavst. 10 Tore Örtenström DOCENT, ÖVERLÄKARE Divisionen för allmän kirurgi Göteborg Tel dir Växel Fax Mobil E-post 5 mm OBS! Dubbla mellanslag 20 mm 5 mm korrespondenskort, A6 Arial Versal/gemen 7 pt, spärr 10, Radavst. 10 centrerad text Regionens Hus Vänersborg Tel Fax E-post 5 mm OBS! Dubbla mellanslag

15 Overhead Den första fråga man bör ställa sig inför en presentation är Behöver jag verkligen använda overhead? Ofta har vi en övertro på betydelsen av att visa allting som vi säger. Men om man ändå bestämmer sig för att göra en overhead-presentation, finns det några enkla grundregler att följa: 1. Skriv inte mer än 5 punkter på varje overhead. 2. Fatta dig kort och koncist texten är bara ett stöd för åhörarna (och kanske för dig själv). 3. Använd ett lättläst typsnitt (Arial), i minst 18 punkters storlek. 4. Håll det enkelt! Använd ett genomgående typsnitt och få teckenstorlekar. Vill du betona enskilda ord är det enklast och bäst att använda kursiv eller fet stil. 5. Använd en snygg och enkel mall för din presentation, se nedan. Glöm inte att ha en korrekt logotyp som visar din organisation. 16 Sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Södra Älvsborgs Sjukhus NU-sjukvården Skaraborgs Sjukhus Om det är själva Västra Götalandsregionen som ska presenteras, finns det centralt framtagna OH-presentationer att rekvirera från regionens intranät.

16 Annonser Platsannonser är sannolikt vårt vanligaste sätt att kommunicera med omvärlden. Västra Götalandsregionen är en mycket stor arbetsgivare med ca medarbetare Platsannonserna är alltså strålande tillfällen att berätta för allmänheten vilka vi är. Därför kan det vara bra med en text som kortfattat beskriver regionen, ihop med en något utförligare text om verksamheten. Notera att med verksamheten avses här exempelvis sjukhusgruppen eller primärvårdsområdet. Själva kliniken, avdelningen etc beskrivs tillsammans med befattningen i brödtexten. Exempel på beskrivande text om regionen finner du nedan. Behöver du hjälp med beskrivningen kan du vända dig till din informatör. Glöm inte att noga ange adressen dit ansökan skickas, kontaktpersoner, fackliga representanter och sista ansökningsdatum. Dessutom ska annonsen avslutas med en korrekt logotyp. Vid högsmala format ska logotypen placeras centrerat, annars i nedre högra hörnet. Annonsering är kostsam men kan många gånger vara ett effektivt sätt att lösa ett informationsproblem. Därför ska vi vara noggranna med annonsering. För att uppnå gott resultat med en annons i en tidning eller tidskrift gäller det att annonsen är professionellt gjord och placerad. Beskrivande text om regionen att använda i t ex annonser: Västra Götalandsregionen ersatte den 1 januari 1999 landstingen i Älvsborg, Bohus och Skaraborg. Regionen har också tagit över ansvar från Göteborgs Stad (främst sjukvården) och från länsstyrelsen. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, regionala kulturfrågor och -institutioner, kollektivtrafik (tillsammans med kommunerna) och viss utbildning. Regionen har också ett utvecklings- och samordningsansvar för näringslivsutveckling, turism, utbildning, infrastruktur, kollektivtrafik, internationella kontakter, kultur och miljö. Omkring är anställda i regionen, de flesta i hälso- och sjukvården. Budgeten omsluter ca 20 miljarder kr. kungörelseannons RegionfullmŠktige den 23 februari Den 1 januari 1999 bildades Västra Götalandsregionen. Den nya regionorganisationen ersatte då Bohuslandstinget, Landstinget i Älvsborg, Landstinget Skaraborg och landstingsdelarna i Göteborgs Stad. Regionfullmäktiges 149 ledamöter utsågs vid höstens allmänna val. Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och du är mycket välkommen som åhörare! Kan du inte närvara kan du kanske höra sammanträdet via din närradiostation. Tid: Tisdagen den 23 februari kl 13. Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Bl a behandlas förändring av politisk majoritet i regionstyrelsen, förslag till fördelning av budget för regional utveckling samt förslag till kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen. Ärendelistan kan beställas hos Regionstyrelsens kansli på tfn , fax Ärendelistan och annan information om regionen kan du också få hos regionupplysningen, tfn , och på regionens hemsida: Mötesprotokollet justeras den 5 mars kl 10 på Regionstyrelsens kansli, Änggatan 2, Vänersborg.

17 Egna trycksaker Inom Västra Götalandsregionen produceras stora mängder trycksaker. Självklart varierar kraven på utförande och resurser. Men kraven på innehållets kvalitet och trycksakens funktion är alltid desamma. När människor får en trycksak från Västra Götalandsregionen ska de känna förtroende för det de läser. Därför är det viktigt att vi också i anspråkslösa sammanhang anstränger oss för att göra innehållet så bra som möjligt och att utforma det på ett snyggt och prydligt vis. Kontakta gärna din informatör eller informationsavdelningen på regionstyrelsens kansli i Vänersborg för tips och hjälp. Det finns också några enkla tumregler att följa för ett gott resultat: Använd högst två typsnitt (ett för rubriker och ett för brödtext) och var konsekvent med teckenstorleken. För bildtexter passar det ofta bäst att välja brödtext-typsnittet i kursiv stil. 2. Se till att layout och typografi är luftiga och lättillgängliga. 3. Var noga med språket; stavning, meningsbyggnad, avstavningar etc. 4. Använd hellre fotografiska bilder än tecknade illustrationer. Om illustrationer behövs, ska de förstärka budskapet. Att använda illustrationer för att lätta upp kan bli väldigt fel. En sådan detalj kan hjälpa eller stjälpa en hel broschyr! När det gäller illustrationer måste du också tänka på att de skyddas av upphovsrättslig lagstiftning. Det är alltså enligt lag förbjudet att använda någons alster i tryck utan att ha tillstånd. I praktiken kostar tillståndet pengar, vilket ibland kan kännas onödigt. Tänk dock på att kostnaden för användandet är betydligt lindrigare än böterna för underlåtenheten att göra rätt för sig! 5. Placera verksamhetens logotyp uppe till vänster eller nere till höger på framsidan samt centrerad längst ned på baksidan, med korrekt adressangivelse. 6. Följ gärna nedanstående mallar, och koncentrera dig på innehållet. Det är trots allt det viktigaste. 7. Gör det enkelt för dig när du skriver rapporter. Försök inte att lätta upp innehållet med ett skojigt försättsblad. Ett finurligt omslag kan sänka kvaliteten på en innehållsmässigt kvalitativ produkt. Använd gärna mallen nedan. Rapporten kan rekvireras frœn FolkhŠlsosekretariatet tel Tryckeriet VŠnersborg 1999 FolkhŠlsorapport VŠstra Gštalandsregionen Mars 1999 exempel rapportframsida exempel rapportbaksida

18 Egna trycksaker Till dig som Šr patient vid KungŠlvs sjukhus FolktandvŒrden - ett bra alternativ exempel framsida inte så här Rubrik rub rubrikru Adipiscing elit sed diam nonummy nibh eusimod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercit tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissum qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugiat nulla facilisi. Rubrik rub rubrikru Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed daim nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat voluptat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissum qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te Adipiscing elit sed diam nonummy nibh feugiat nulla facilisi. Lorem eusimod tincidunt ut laoreet dolore magna. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed daim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed daim nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat voluptat. Ut wisi enim ad minim veni- Rubrik rub rubrikru Adipiscing elit sed diam nonummy nibh eusimod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercit tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissum qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugiat nulla facilisi. RUBRIK RUB RUBRIKRU Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed daim nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat voluptat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissum qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugiat nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed daim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed daim nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat voluptat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissum qui blandit praesen. Adipiscing elit sed diam nonummy nibh eusimod tincidunt ut laoreet dolore magna. exempel inlaga inte så här

19 Kläder, flaggor och skyltar Skyltar: Logotypen bör markeras på skyltar, särskilt fasadskyltar. Regler för färger, frizon osv gäller på samma sätt som vid övriga användningsområden. Inköp av skyltar sker genom den ordinarie inköpsorganisationen. Rådgör också gärna med regionens fastighetsförvaltning om vilken typ av skylt som lämpar sig bäst och hur den bör placeras. Kläder: Märkning av regionens textilier (personalkläder, patientkläder osv) styrs av många faktorer, t ex metod av märkning och tvätt- och trycktekniska krav. Regler för frizon gäller som vid övriga användningsområden. Det enda undantaget från reglerna för färger gäller regionens textilier; här får logotypen av tryck- och tvättekniska skäl tryckas antingen i svart eller i den blå färg som gäller för logotypen. Rådgör gärna med någon av de textilkonsulenter som finns vid regionens tvätterier. Flaggor: 20 Vid tillverkning av flaggor kan man använda enbart symbolen. Den ska då ligga centrerat på flaggan och enbart tryckas på ena sidan.

20 Bilar Bilar: Om regionens bilar behöver märkas ska det se ut som på illustrationerna nedan.

21 Adresser Den grafiska manualen finns hos varje förvaltningsledning, på informationsavdelningarna samt hos informatörerna och de administrativa cheferna på Regionens Hus. Också inom folktandvården, primärvården, på skolor och kulturinstitutioner finns informationsansvariga som har tillgång till manualen. Fler exemplar av manualen går att få genom informationsavdelningen vid regionstyrelsens kansli i Vänersborg. Har du frågor kring det grafiska programmet, är du välkommen att vända dig till någon av regionens informatörer. Adresser till alla Regionens Hus Regionens Hus Vänersborg Regionens Hus Borås Informationsavdelningen vid Box 1726 regionstyrelsens kansli Borås Vänersborg Tel Tel Fax (diariet) Fax (diariet) 22 Regionens Hus Mariestad Regionens Hus Göteborg Mariestad Göteborg Tel Tel Fax Fax (receptionen, Vikingsgatan) Regionens Hus Skövde Regionens Hus Uddevalla Skövde Uddevalla Tel Tel Fax (receptionen) Fax (receptionen) Adresser till sjukhusens informationsavdelninger Sahlgrenska Universitetssjukhuset NU-sjukvårdens kansli Informationsavdelningen Box Göteborg Vänersborg Tel Tel Fax Fax Informationsenheten SÄS Informationsenheten vid Skaraborgs Sjukhus Borås Lasarett Skövde Borås Tel Tel Fax Kungälvs Sjukhus Västra Frölunda Specialistsjukhus Kansliavdelningen Administrationen Kungälv Box 138 Tel Västra Frölunda Fax Tel Fax Har du frågor som rör inköp av t ex brevpapper, visitkort, kuvert etc hjälper Westmas kundservice gärna till.

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson.

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson. VBK har en klubbholme! MÖSKÄR 59 26,1 N 17 40,4 O D u s o m h a r f o t o n e l l e r något annat som Du vill med bidra till kommande nummer, ta k o n t a k t med Gary Börjesson. Innehåll Årsmötet 1999

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

SKOGLUNDS Grafisk Profil

SKOGLUNDS Grafisk Profil SKOGLUNDS 2016 Grafisk Profil Innehåll 2 INTRODUKTION BESTÅNDSDELAR EXEMPEL MALLAR 03 Inledning 04 Logotyp 19 Annonser 33 Visitkort 10 Typografi 20 Broschyr / Folder 34 Brev & Kuvert 13 Färger 22 Rollups

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306

Grafisk guide Umeåregionen GRAFISK GUIDE 1,3. ps.pondus: 0306 GRAFISK GUIDE 1,3 ps.pondus: 0306 Grafisk guide 1 1 En gemensam profil Enighet ger styrka regionen utgör sedan länge bl a en gemensam arbets- och bostadsmarknadsregion, vilket har inneburit ett brett samarbete

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd

Vår visuella identitet. Grafiska riktlinjer, tips och råd Vår visuella identitet Grafiska riktlinjer, tips och råd Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi...

Läs mer

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det 2 Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det nationella planet. Vi har ett ansvar att förvalta en

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen PROFILPROGRAM November 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grafisk profil, varför då? 3 Vårt kommunvapen 4 När heter vi Älvsbyn och när heter vi Älvsbyns kommun? 5 Kommunens förvaltningar 6 Norrbottens pärla 7 Profilfärger

Läs mer

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27 (Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 215-8-27 Gräv där du står Vad har vi här i Ljungandalen? Ett väldigt stort kapital. Hela den grafiska profilen har tagits fram med utgångstanken Gräv där du

Läs mer