Naturvårdsverket Kundundersökningar Okt-Nov TNS SIFO-konsulter: Claes Falck Caroline Theorell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvårdsverket Kundundersökningar Okt-Nov 2012. TNS SIFO-konsulter: Claes Falck Caroline Theorell"

Transkript

1 Naturvårdsverket Kundundersökningar Okt-Nov 2012 TNS SIFO-konsulter: Claes Falck Caroline Theorell

2 TNS SIFO har under oktober-november 2012 på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört kundundersökningar med onlineenkäter i följande fyra leveranser: Mål och ärenden Rovdjur och vilt Gränsöverskridande transporter (GRÖT) Forskningsanslag För var och en av dessa leveranser har en separat rapport i PPT tagits fram. För varje leverans finns dessutom såväl en lätt redigerad listning av frisvar samt ett tabellverk innehållande samtliga frågor i klartext och det procentuella utfallet på dessa frågor. Oredigerade listor med frisvar finns tilllgängliga hos TNS SIFO 2

3 Urval Urvalen till undersökningarna av de fyra olika leveranserna hade varierande ursprång: För leverans Mål och ärenden undersöktes: 1.de personer på domstolar och länsstyrelser som kan antas ha regelbunden kontakt med Naturvårdsverket i miljöprövningsärenden samt 2. Miljöansvariga hos de ca. 60 verksamhetsutövare som varit aktuella i ärenden där Naturvårdsverket lämnat yttranden 3

4 Urval För leverans Rovdjur och vilt undersöktes: 1. personer på länsstyrelser, dels sådana som är verksamma inom rovjursförvaltningen och dels sådana är verksamma inom viltförvaltningen För leverans GRÖT undersöktes: 1. personer på länsstyrelser som är verksamma inom området gränsöverskidande transporter 2. Miljöansvariga på kommuner, vilka har regelbunden kontakt med Naturvårdsverket inom området gränsöverskidande transporter 3. Naturvårdsverkets Kontaktpersoner hos verksamhetsutövare sysselsatta inom området 4

5 Urval För leverans Forskningsanslag undersöktes: 1. Forskare som varit ansvariga för ansökan till fjällutlysning 2012, utlysning inom Vilt 2011 till program mellan 2010 och

6 Urval och antal deltagare För leverans Mål & Ärenden: Domstolsväsendet /Länsstyrelsen / Miljöorganisationer: 144 st har påbörjat enkäten (=56 % av de kontaktade). 45 st (=31 %) hade varit i kontakt med Naturvårdsverket under de senaste 12 månaderna och har därför deltagit i enkäten Verksamhetsutövare: 31 st har påbörjat enkäten (61 % av de kontaktade). 15 st (= 48 %) hade varit i kontakt med Naturvårdsverket under de senaste 12 månaderna och har därför deltagit i enkäten För leverans Rovdjur & Vilt: 60 personer har påbörjat enkäten (61 % av de kontaktade). 52 st (87 %) hade varit i kontakt med Naturvårdsverket under de senaste 12 månaderna och har därför deltagit i enkäten. Av dessa 52 personer var det 22 stycken som svarade att de var handläggare inom rovdjursförvaltningen, medan 38 stycken var handläggare för jaktärenden och övrigt vilt. 6

7 Urval och antal deltagare För leverans Gränsöverskridande transporter (GRÖT): Länsstyrelser / Kommuner: 123 st har påbörjat enkäten (=63 % av de kontaktade). 26 st (=21 %) hade varit i kontakt med Naturvårdsverket under de senaste 12 månaderna och har därför deltagit i enkäten Verksamhetsutövare: 84 st har påbörjat enkäten (53 % av de kontaktade). 75 st (= 89 %) hade varit i kontakt med Naturvårdsverket under de senaste 12 månaderna och har därför deltagit i enkäten För leverans Forskningsanslag: 33 personer har påbörjat enkäten (46 % av de kontaktade). 32 st hade varit i kontakt med Naturvårdsverket under de senaste 12 månaderna och har därför deltagit i enkäten. 7

8 Genomförande - Fältprocess Fältprocessen i samtliga projekt inleddes med att ett e-post-brev med en förvarning, som beskrev syftet med undersökningen, sändes ut från Naturvårdsverket. I nästa steg skickades från TNS SIFO en länk innehållande online-enkäten. Under fältperioden gjordes två webb-påminnelser och under sista veckan genomfördes dessutom en telefonpåminnelse. 8

9 Genomförande - Frågestruktur De olika leveranserna har haft olika frågeformulär. Inom Mål & Ärenden och GRÖT har två helt skilda frågeformulär använts för de respektive målgrupperna. Flertalet frågor i formuläret har rört upplevd nöjdhet med Naturvårdsverket utifrån en stor mängd perspektiv, specifika för varje formulär. Nöjdhetsfrågorna har dock grupperats samman i varje formulär i övergripande kategorier. Kategorier som oftast återkommer är Kontakt, Information, och Kompetens. I grafen på sid 11 jämförs de olika formulär-grupperna utifrån ett index som inkluderar svaren på samtliga frågor inom en kategori. I samtliga mätningar finns dessutom kategorier som är specifika för dem, och vilka inte ingår i denna sammanställning. Här hänvisas till de specifika rapporterna som har producerats för var och en av de olika leveranserna Dessutom finns i varje formulär tre s.k. NKI-frågor. Dessa rör den övergripande uppfattningen om Naturvårdsverket vad avser den specifika leveransen. Hur nöjd är man, hur väl motsvarar leveransen förväntningarna och hur nära ett tänkt ideal ligger leveransen. NKI-index löper också från

10 Sammanvägda index avseende nöjdhet med olika aspekter av Naturvårdsverkets verksamhet Kontakt GRÖT (Länsstyrelser, kommuner) Rovdjur och vilt Information och vägledning GRÖT (Länsstyrelser, kommuner) GRÖT (verksamhetsutövare) Rovdjur och vilt Hantering / agerande Mål och ärenden (verksamhetsutövare) Mål och ärenden (domstolar, ls, kommuner) Forskninganslag Kompetens Rovdjur och vilt Forskninganslag Mål och ärenden (domstolar, ls, kommuner) Mål och ärenden (verksamhetsutövare) GRÖT (Länsstyrelser, kommuner) GRÖT (verksamhetsutövare)

11 Helhets-NKI värden ur Naturvårdsverkets Kundundersökningarna 2012 Vilt 55 Rovdjur 46 Forskninganslag 50 Mål och ärenden (domstolar, ls, kommuner) 44 Mål och ärenden (verksamhetsutövare) 32 GRÖT (Länsstyrelser, kommuner) 69 GRÖT (verksamhetsutövare)

12 Kommentarer avseende sammanvägda index I de två leveranser för vilken kontakt-aspekten mätts, ger kontakterna gentemot länsstyrelserna och kommunerna bättre vitsord än vad Rovdjurs- och vilt-kontakterna gentemot länsstyrelserna gör. Även när det gäller informationen och vägledningen ligger Rovjur och vilt en bit efter jämfört med GRÖT När det gälleraspekten Hantering av ärenden så är de som söker forskningsanslag mest nöjda, medan verksamhetsutövarna inom Mål & Ärenden är extremt missnöjda När det gäller uppfattningen Naturvårdsverkets kompetens så är den generellt set högre hos andra myndigheter än vad det är bland andra intressenter, t. ex forskare och verksamhetsutövare. På GRÖT-sidan är dock även dessa mycket nöjda. 12

13 Kommentarer avseende helhets-nki Det är mycket stora skillnader mellan de olika målgrupperna när det gäller NKInivå. Allra högst NKI har GRÖT (verksamhetsutövare) vilka ligger på 72. GRÖT (länsstyrelser, kommuner) ligger strax efter på 69. Flertalet övriga av de mätta leveranserna ligger runt eller under 50. Speciellt verksamhetsutövarna inom Mål & Ärenden ligger lågt med 32. Detta är generellt mycket låga värden men man ska komma ihåg att grupperna knappast kan jämföras med varandra. I flera av grupperna kan man inte räkna med höga NKI-värden, t.ex de som befinner sig i processer mot Naturvårdsverket eller forskare som fått avslag på sina anslagsansökningar. 13

14 Om Frisvar Ett stort antal frisvar och öppna kommentarer är insamlade från alla undersökta målgrupper. För varje undersökning finns dessa listade i word-filer. Häri finns underlag för detaljerade analyser av bakgrunden till svarsfördelningen inom oliak frågeområden och även många tips och förslag om utveckligen av Naturvårdsverkets arbetsformer inom de olika leveransområdena 14

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Kvalitetsbarometern Bistånd

Kvalitetsbarometern Bistånd Kvalitetsbarometern Bistånd Brukarnas upplevelser av handläggning inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar i Tyresö kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN Januari 2014 Kvalitetsbarometern

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Redovisning av enkätundersökning Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Genomförd 2012 inom ramen för projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag 2011-2014

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer