Folksam Livs stämma Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam Livs stämma 2007. Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna"

Transkript

1 Folksam Livs stämma 2007 Presentation av Valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorerna

2 Sid 2(8) Val till styrelsen till och med 2008 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie ledamöter Nina Jarlbäck f 1946 År för inval i styrelsen 1996 Ordförande Affärsbiträde Statliga uppdrag Kommunalråd 20 år Affärsbiträde 15 år Ordförande KF och Coop Norden Ledamot Riksbyggen Sture Nordh f 1952 År för inval i styrelsen 2000 Jan Rudén f 1951 Förvaltningssocionom Studentexamen Ordförande TCO Utvecklingsdirektör Arbetslivsinstitutet Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet Förbundssekreterare och ordförande i SKTF Ordförande Karlstad Universitet Ledamot i 4: e AP-fonden; AMS; Europafacket och Nordens Fackliga Samorganisation. Gymnasieutbildning Driftteknik Ombudsman SEKO Kontrollrumstekniker Vattenfall Förbundsordförande SEKO LO-styrelsen Ordförande A-kassa Bolagsstyrelseutbildning i LO. Ledarutbildning Vattenfall Tidigare ledamot i Vattenfalls koncernstyrelse. År för inval i styrelsen 2003 Sune Dahlqvist f 1948 LO: s folkhögskola Intern konsult Hyresgästföreningen Förhandlingschef Hyresgästföreningen Förhandlingsombudsman Hyresgästföreningen Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm Styrelseordförande fastighets AB Atrium

3 Sid 3(8) Ledamot KF: s valberedning År för inval i styrelsen 2006 Susanna Gideonsson f 1963 Handels ombudsmannautbildning Vårdbiträdesutbildning Chef Studie och infoenheten Handelsanställdas Förbund 1: e ombudsman Handels avd 28 Distriktsombudsman SSU Vårdbiträde Övriga uppdrag i Folksam LO Försäkringshandelsbolag Vice ordförande Handelsanställdas Förbund År för inval i styrelsen 2006 Margareta Hansson f 1949 År för inval i styrelsen 2003 Akademiska studier företagsekonomi, informationsteknik och juridik Gymnasieekonom Vd Konsum Nord Vd IN-group Regionchef Telia Konsult Utvecklingsfonden Xerox Ordförande Nordikon Ledamot MedMera Ordförande i DDFAB (Detaljhandels Drivande Föreningar AB) Lars Idermark f 1957 Agronomutbildning - ekonomisk inriktning, Lantbruksuniversitetet Företagsekonomi/nationalekonomi, Uppsala Universitet Juristlinjen 2 år, Uppsala Universitet Vd och koncernchef, KF Vd Andra AP-fonden Ställföreträdande vd och koncernchef, Capio AB Vice Vd, ställföreträdande vd och koncernchef, Swedbank Ekonomi- och finansdirektör (CFO) och vice vd Föreningsbanken AB Vd och koncernchef LRF Holdings AB Vd-assistent Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Styrelseuppdrag: Ordförande i KF Fastigheter AB, MedMera AB, KF Invest AB, KF Föreningsrevision AB, KF Media AB, KF Shared Services AB, Vår Gård Saltsjöbaden AB

4 Sid 4(8) Ledamot i Södra, Södra Cell, Handelsbanken Region Väst, Chalmers Tekniska Högskola, Coop Norden AB, Coop Sverige AB År för inval i styrelsen 2006 Anita Modin f 1939 År för inval i styrelsen 2005 Realexamen Sekreterarutbildning Facklig utbildning Vd STOCCC (City Conference Centre Stockholm) Vd Hasseludden konferens och Yasuragi Riksdagsledamot Landstingsledamot Ombudsman och förbundskassör Hotell & Restauranganställdas Förbund Ordförande Turistdelegationen Ordförande HSB Stockholm Ledamot: Göta Kanal; HSB Riksförbund; HSB Projektpartner; Sparbanken Syd; Folkets Hus och Parker; Riva del Sole-La Serra. Tidigare styrelseuppdrag i SARA-bolagen; Procordia; 2: a AP-fonden; Stadshypotek och Fonus Bengt Nilsson f 1937 Företagsekonom och företagsjurist, Lunds Universitet Regionchef Föreningssparbanken 23 år Konsult Agri Consult AB 4 år Övriga uppdrag i Folksam Ledamot Revisionskommittén Driver och äger konsultföretaget Benikon AB Styrelseordförande Konsumentföreningen Solidar Ekonomisk Förening, Solidar Detaljhandel AB, Benikon AB, Skånes Provinsbank, Fosie, Malmö, TRETAB TRANSPORT AB, TRETAB Holding AB Invald i styrelsen 2005 Hans Tilly f 1949 Pedagogik Linköping Universitet Facklig utbildning Yrkesskola (murare) Byggnads ledning Ombudsman Murare Övriga uppdrag i Folksam År för inval i styrelsen 2002 Ledamot Ersättningsutskottet Ordförande i Riksbyggen Ordförande i Nordiska Bygg- och Träfederationen

5 Sid 5(8) Kjell Ahlberg f 1955 Akademisk utbildning i ekonomi, statsvetenskap och juridik Kanslichef LO Ekonomidirektör Nacka kommun Ekonomidirektör Locum AB Övriga uppdrag i Folksam Ordförande Folksam Revisionsutskott Aftonbladet Hierta AB, LO Försäkringshandelsbolag AFA Sjuk År för inval i styrelsen 2002 Doris Gustafsson f 1951 År för inval i styrelsen 2005 Realexamen Elektronikutbildning LM Ericsson ICL, Nokia, Orbit One Elektronik LM Ericsson Kontorist Ordförande Kristianstad-Blekinge Konsumentförening Nämndeman i Hovrätten över Blekinge och Skåne Ordförande i Metall vid Orbit One, Ronneby Ledamot i styrelsen för Orbit One, Ronneby Ledamot i styrelsen för Metalls avd 70, Ronneby Sekreterare i styrelsen för Brottsofferjouren i Blekinges kommuner Ledamot i styrelsen för Bromölla Möbelaffär AB Föreslagna för nyval: Ordinarie ledamöter Eva-Lis Preisz f 1954 Förbundsordförande Lärarförbundet Lärare i grundskolan Uppdrag för Lärarförbundet: Ledamot av TCO:s styrelse, OFR:s styrelse och au Ledamot av Nordiska Lärarorganisationernas samråd Ledamot av Lärarnas Samverkansråds styrelse, Ledamot av regeringens jämställdhetsråd (TCO uppdrag) Ledamot i styrelsen Svenska Lärarfonder AB Ledamot i styrelsen Lärarförsäkringar Styrelseledamot i Education International

6 Sid 6(8) Dag Andersson f 1958 Ekonomisk och samhällsvetenskaplig utbildning Högskolan i Örebro samt Uppsala universitet.. Förbudssekreterare Fackförbundet ST V.ordförande Sveriges Förenade studentkårer TCO, ombudsman-utredare Tillsynsmyndigheten vid Energimyndigheten Cancerfonden Oberoende i förhållande till bolaget Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Revisorer till och med 2008 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie revisor Anders Bäckström omval Licentiat vid Linköpings universitet Civilekonom vid Uppsala universitet Auktoriserad Revisor. Chef för KPMG Financial Services sedan 1998 KPMG GlobeRisk, New York Auktoriserad Revisor sedan KPMG sedan 1990 Inga övriga uppdrag I Folksam utöver revision de tre senaste åren Ledamot av FAR: s styrelse (Föreningen Auktoriserade Revisorer). År för inval som ordinarie 2004 Suppleant Helene Willberg omval Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm Auktoriserad revisor Chef Transaction Services KPMG utöver revision de tre senaste åren Revisor i Ortivus, Svolder och Fastighets AB Balder År för inval 2004

7 Sid 7(8) Lekmannarevisorer Ordinarie Hans Eklund Clas Linder Claes Orbelius George Axelsson Pia Håkansson Shoshana Kushner Folksams Kundombudsman Den nuvarande Kundombudsmannen har hemställt om att bli entledigad från tjänsten som Kundombudsman. Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak föreslår med anledning härav att stämmorna förordnar Anna-Karin Baltzari Danfors till Folksams Kundombudsman till och med 2010 års stämmor. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Årsarvoden Nuvarande arvoden Styrelseordförande kr Vice ordförande kr Övriga kr kr Lekmannarevisorer kr Auktoriserade revisorer ersätts enligt faktura. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Nuvarande sammanträdesarvode Styrelseordförande Vice ordförande Övriga kr kr kr kr Valberedningen föreslår att sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Nuvarande arvode för de av Folksams personalorganisationer utsedda styrelserepresentanterna: Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter kr kr na Inget kr Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöterna i Revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ledamöter till ett revisionsutskott. Ledamöterna har för närvarande ett särskilt årsarvode uppgående till kronor och sammanträdesarvoden på kronor. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade.

8 Sid 8(8) Arvoden till ledamöter i Ersättningsutskottet Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak har utsett ett gemensamt Ersättningsutskott vilket bland annat ska medverka vid bestämmandet av vd:s och övriga koncernledningsledamöters anställningsvillkor. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på kronor och sammanträdesarvode på kronor. Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande med flera För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på kronor samt ett sammanträdesarvode uppgående till kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare kronor. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Vallberedningens ledamöters årsarvoden uppgår till kronor och deras sammanträdesarvoden till kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till valberedningens suppleanter samt att sammanträdesarvodet till dem är kronor. Valberedningen föreslår att arvodena lämnas oförändrade. Ordförande och sekreterare samt justeringsmän vid stämmorna Till ordförande vid stämmorna föreslår valberedningarna Ulla Lindqvist och till sekreterare Tomas Norderheim samt till justerare Leif Nordmark (Folksam Liv) och Renée Andersson (Folksam Sak). Valberedningens arbete Valberedningen arbetar efter en instruktion som fastställdes av 2006 års stämma. Enligt instruktionen ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av stämmans ordförande samt ledamöter, ordförande och suppleanter i styrelsen. Valberedningen ska sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå stämman val av revisorer, lekmannarevisorer och Kundombudsman. Valberedningen ska också föreslå stämman arvoden till styrelseledamöterna med flera. Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen under arbetet inför 2007 års stämmor. Mellan mötena har ledamöterna haft kontakt per telefon och e-post. Under ett av mötena sammanträffade valberedningen med styrelsens revisionsutskott. Utskottet biträdde då valberedningen med förslag till revisorer och arvodering av dessa. Valberedningen har fått del av den styrelseutvärdering styrelsen gjort för att analysera och förbättra sitt arbete. Valberedningen har, genom en föredragning av företagets Ekonomidirektör, blivit informerad om läget i Folksam och om viktigare skeenden i företaget. På Folksams hemsida, och i utskick till de delegerade, har upplysts om att delegerad som önskar lämna förslag till valberedningen kan lämna det till dess sekreterare, Tomas Norderheim. Valberedningen har i sitt arbete, för första året fullt ut, beaktat Svensk kod för bolagsstyrning.

Folksam Livs stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Livs stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

Folksam Livs stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Livs stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

Folksam Livs stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm

Folksam Livs stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm s stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna Inledning

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkring

Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Bolagsstyrningsrapport 2008 Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Folksam Liv är ett kundägt bolag. Det innebär att det

Läs mer

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 13.00 City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm Stämman öppnas av s styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin.

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Swedavia AB (publ) Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Kungsleden AB (publ), 556545-1217, är ett börsnoterat fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2007 omfattade 575 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 25,7

Läs mer

Bolagsstyrning BOLAGSORDNING ÅRSSTÄMMA 2006

Bolagsstyrning BOLAGSORDNING ÅRSSTÄMMA 2006 Bolagsstyrning Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. God transparens i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad bidrar till att beslutssystemen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Cybercom Group Europe AB (publ) (nedan Cybercom ) är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företaget tillämpar därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Cybercoms

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inlandsinnovation är ett nystartat riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

Styrning för långsiktig konkurrenskraft

Styrning för långsiktig konkurrenskraft Ansvar och styrning Bolagsstyrning Styrning för långsiktig konkurrenskraft Dagens, med verksamhet i 100 länder, egen produktion i cirka 40 samt med fyra affärsområden, ställer höga krav på ansvar och styrning.

Läs mer

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA Ansvar och styrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND. Bolagsstyrningsrapport

LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND. Bolagsstyrningsrapport LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÄMTLAND Bolagsstyrningsrapport 2013 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Länsförsäkringar Jämtland 3 Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Jämtland Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport BOLAGET Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv) är ett svenskt livförsäkringsaktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Skandia Liv är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2005

Bolagsstyrningsrapport 2005 Handläggare, enhet Datum Jan-Olof Johansson 1 (6) Bolagsstyrningsrapport 2005 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ägs till 100 procent av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, som

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING

Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Svensk kod för bolagsstyrning... 3 1.2 Uppdrag... 3 1.3 Ägare... 3 1.4 Avvikelse från

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Denna rapport har inte reviderats av Indutrades externa revisorer och är inte en del av den formella årsredovisningen. Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i Sparbanken Skåne Arena, Klostergårdens idrottsområde, Stattenavägen,

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2010 Innehåll Styrelsens bolagsstyrningsrapport Inledning Ägarna Årsstämman Valberedning Tillsättning av arbetstagarföreträdare Styrelse Styrelsens arbete Styrelsens utskott Arbetsutskott

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning Ansvar och styrning / Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNING Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com.

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer