Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv"

Transkript

1 Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Kungsgårdens ro Rebbelberga ro Skäldervikens ro Sockerbrukets ro Denna sammanställning ingår i ett projekt mellan skolorna i Nätverk Norr, Ängelholms kommun.

2 Innehållsförteckning ämnesordning: Bild... 3 Engelska... 8 Hem- och konsumentkunskap (Hk) Idrott och hälsa (Idh) Matematik Musik Naturorienterade ämnen (NO) Samhällsorienterade ämnen (SO) Slöjd Svenska Svenska som andraspråk (SvA) Teknik

3 Bild 3

4 BILD Utbildningen i ämnet bild syftar till att utveckla såväl kunskaperna om bilden som kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt informationsflöde. Mål att sträva mot: Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven - utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik, - blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder, - utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande, - tillägnar sig såväl en bild- och kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om arkitekturens och formgivningens betydelse för den egna miljön, - blir förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område samt dess professionella yrkesutövare. Kursplanens mål: I slutet av det femte skolåret skall eleven kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker. Mål: I slutet av det andra skolåret ska eleven behärska: Skötsel och rengöring Färgblandning Bygga och konstruera Frottage Collage Potatistryck eller liknande enkla tryck Disponera hela pappret Lätt på handen och utgå från den ovala formen I slutet av det femte skolåret ska eleven behärska: Färglära Varma och kalla färger Schablontryck Skulpturer 4

5 Medel: Eleven ska ges tillfälle att: Prova på och bekanta sig med blyerts, radergummi, sax, linjal, vattenfärg, pastellkritor, färgpennor, lera, papper och klister. (F-2) Arbeta med papier maché, tapetklister, tusch, kol, ritprogram/scanner och digitalkamera. (3-5) I slutet av det femte skolåret ska eleven kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara. Mål: Eleven ska förstå: Proportioner och perspektiv Formspråk, t ex organiska (mjuka) och geometriska (hårda) former Medel: Eleven ska ges tillfälle att: Framställa och berätta till bilder Illustrera sagor och fakta Göra egna bildserier Illustrera ljud, musik och känslor I slutet av det femte skolåret ska eleven ha grundläggande förmåga att granska och tolka bilder och former. Mål: Eleven ska kunna: Samtala om bildmontage och fotomanipulation Diskutera reklambilder och hur de kan påverka Medel: Eleven ska ges tillfälle att: Göra egna collage Göra egna reklambilder I slutet av det femte skolåret ska eleven känna till några bildkonstnärer och deras verk. Mål: Eleven ska: Ha kännedom om bilder från skilda kulturer och epoker. Medel: Eleven ska ges tillfälle till: Studiebesök i offentliga miljöer t ex Hembygdsparken, biblioteket och parker. Att lära känna några berömda konstnärer och deras verk och själva prova på att arbeta utifrån dessa. 5

6 I slutet av det nionde året ska eleven ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av traditionella och moderna metoder och tekniker. Mål: Eleven ska behärska: Färgcirkeln Gråskala Grafiska tryck Tredimensionella bilder och skulpturer Datorbaserad bild Medel: Eleven ska ges tillfälle att prova: Papper, akvarell, akryl, grafitstift, tryckfärg, vaxkritor, oljepastellkritor, textilfärg, readymix, linoleum, lera, hönsnät etc. I slutet av det nionde året ska eleven kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften. Mål: Eleven ska behärska: Kompositionsövningar Färglära Perspektivlära Proportioner av olika föremål Stilleben Människoframställningar i helfigur samt porträtt och rörelse Medel: Eleven ska ges tillfälle att arbeta med: Linje, yta, form och text Komplementfärger, färgblandningar, färgcirkel, skuggningar, djupverkan etc. Tvåpunktsperspektiv, frontperspektiv, luftperspektiv, färg- och ljusperspektiv I slutet av det nionde skolåret ska eleven kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder. Mål: Eleven ska känna till: Olika bildtyper. Tolkning/analys av egna och andras bilder. Medel: Eleven ska ges tillfälle att arbeta med: Barnbild, rörlig bild, informativ bild, konstbild, reklam, digitala bilder och propaganda. Eget bildskapande i skriftlig eller muntlig form. I ämnet ingår att granska medievärldens sätt att framställa klass, etnicitet och kön. 6

7 I slutet av det nionde skolåret ska eleven ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer samt vara orienterad om aktuella verksamheter inom bildområdet. Mål: Eleven ska ha kännedom om: Kulturarkitektur Konstnärer från olika tidsepoker och kulturer Medel: Eleven ska ges tillfälle att arbeta med: Litteratur Film Internet 7

8 Engelska 8

9 ENGELSKA Skolverkets strävansmål för ämnet Engelska (skolår F-9) Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift, fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang, utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter, utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter, utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper, utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter, utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet, utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor, utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter, utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen, utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra. När du läser den lokala kursplanen i engelska på de följande sidorna bör du särskilt observera progressionen inom de olika momenten. Först får eleven t ex stifta bekantskap med ett visst moment, därefter arbetar man och tränar momentet o s v för att så småningom behärska det. Du bör också tänka på att angivna ämnesområden och liknande är att betrakta som förslag på medel med vars hjälp eleverna kan nå målen. Likaså är placeringen av momenten i en viss årskurs endast en rekommendation. 9

10 Kursplan i engelska, nätverk norr År Moment Lyssna Tala 1-3 Förstår enkla hälsningsfraser och instruktioner i klassrumssituationen, färger, tal (1-10), kroppsdelar och enkla ord för mat och dryck. Förstår det viktigaste när någon annan än läraren läser en enkel text. Kan presentera sig själv (namn, ålder, familj, enkelt om vad man tycker om och inte tycker om), delta i rim och ramsor, enkla sånger och danslekar o likn. Kan säga färgerna och räkna till tio. Läsa Får se ordbilder i samband med ämnesområdena. Skriva Grammatik Realia Skriver av enkla fraser. Använder do och don t i enkla fraser som I like / I don t like. Har kommit i kontakt med obestämda artiklarna a / an och singular / plural. Har kännedom om att engelska talas i stora delar av världen och förstår varför det är viktigt att lära sig andra språk än hemspråket. Ämnesområden Metakunskap/ Reflektion Att hälsa. Klassrummet. Färger. Kläder. Familjen (de vanligaste begreppen). Djur. Kroppsdelar. Maträtter och drycker. Talen Övrigt Kan koppla ihop bilder och ord inom ämnesområdena (dra streck, måla etc.). 10

11 Moment År Lyssna Tala Läsa Skriva Grammatik Realia Ämnesområden Förstår frågeställningar i enkla konversationer inom för eleven välbekanta områden (se Ämnesområden). Lyssnar på och förstår enkla dialoger. Förstår räkneorden upp till 100. Förstår en känd saga eller liknande på förenklad engelska. 4 Besvarar frågor i enkla konversationer (se ovan). Sjunger engelska sånger. Deltar aktivt i enkla dialoger (och ställer frågor) samt dramatiseringar. Använder räkneorden upp till 100. Beskriver utseende och hur någon är klädd. Berättar om sin fritid, sina frukostvanor och om en vanlig dag. Läser enkla texter med anknytning till för eleven välbekanta områden. Skriver enkla dialoger efter en mall. Skriver och stavar de vanligaste orden inom ämnesområdena. Berättar om sin familj och använder presens av be. Använder can / can t och do / don t samt frågeord som what, where, who osv. Använder sammandragna former (I m, she s...) och regelbunden plural. Stiftar bekantskap med personliga pronomen, prepositioner samt verbformer i tredje person singular. Förstår användandet av bestämd artikel. Känner till lite om vardagslivet i England (som t ex skolan). Husdjur. Väder. Utseende. Kläder. Frukost. Talen upp till 100. Klockan med hel, halv och kvart. Fritidssysselssättningar Sommar och vinter. Månaderna. Metakunskap/ Reflektion Reflekterar över hur man bäst lär sig ord och fraser på engelska. Förstår vikten av att planera sin läxläsning. Övrigt Försöker tillägna sig ett korrekt engelskt uttal. Vågar använda språket. 11

12 Moment År Lyssna Tala Läsa Skriva Grammatik Realia Ämnesområden 5 Förstår enkla instruktioner så att eleven kan t ex delta i en lek eller utföra en syssla i klassrummet eller utomhus. Förstår sammanhanget i en obekant text, gärna illustrerad. Får tillfälle att lyssna på en person som har engelska som modersmål. Förstår en kamrat som beskriver något inom ämnesområdena nedan. Framför en egenproducerad dialog (se Skriva ). Deltar i samtal (med återkoppling) inom några av ämnesområdena. Håller en enkel presentation, med anknytning till eleven själv, inför en mindre grupp. Intervjuar en kamrat och berättar sedan om denna för någon annan. Läser längre texter med anknytning till för eleven välbekanta områden. Läser också enklare faktatexter i anslutning till realia och ämnesområden (se nedan). Skriver enkla dialoger tillsammans med en kamrat eller på egen hand. Gör en skriftlig personlig presentation. Skriver och stavar vanliga ord och uttryck samt ibland hela meningar. Använder imperfektformer av verb vid kommunikation i tal och skrift. Bokstaverar ord med hjälp av alfabetet. Använder did / didn t. Behärskar obestämd artikel och regelbunden pluralbildning. Kan använda ordningstal, t ex i samband med datum. Arbetar med adjektiv i olika komparationsformer. Känner till lite om Storbritanniens geografi. Har lyssnat till engelska från olika delar av världen. Datum. Alfabetet. Måltider. Bostaden. Årstider, högtider och veckodagar. Kommunikationer. Sport. Metakunskap/ Diskuterar strategier för lärande med kamrater. Reflektion Får fördjupad förståelse för vikten av att lära sig främmande språk. Övrigt Har provat på att använda svensk/engelskt lexikon. 12

13 År Moment Lyssna Tala Förstår det viktigaste i en obekant uppläst text. Kan följa med i handlingen i en film eller ett TV-program med enkelt innehåll. 6 Kan återberätta handlingen i en film eller ett TV program (se Lyssna). Använder fullständiga meningar. Håller en presentation i en helklass. Läsa Läser enkla skönlitterära texter och faktatexter. Skriva Grammatik Skriver en recension (se Läsa). Skriver brev och mailar till kamrater på begriplig engelska. Arbetar med olika genitivformer. Arbetar med verbets temaformer, pågående presens samt futurum. Arbetar med de grammatiska moment som tagits upp i år 5. Realia Arbetar med engelskspråkiga länder i olika delar av världen. Ämnesområden Djur i världen. IT/Teknik/Media Kändisar/Berömda personer. Berömda platser Metakunskap/ Reflektion Förstår vikten av att våga prata. Förstår nyttan av fonetisk skrift. Förstår att det finns strategier för att hitta vägar och göra sig förstådd när ordförrådet inte räcker till. Övrigt Arbetar med fonetisk skrift och kan uttala kända engelska ord med hjälp av densamma. Tränar sig att använda lexikon. 13

14 År Moment Lyssna Tala Förstår talad engelska i för eleven kända situationer t.ex. familj, fritid, intressen, musik. Förstår tal i instruktioner. 7 Presenterar sig själv och andra. Berättar och beskriver något som hon/han sett, hört, upplevt eller läst. Använder engelska som klassrumsspråk. Deltar i enklare diskussioner. Läser en känd text högt inför en större eller mindre grupp. Läsa Skriva Grammatik Realia Läser enklare texter t.ex. skönlitterära sådana och tidningstexter. Skriver enklare texter om för eleven kända situationer, t.ex. boken This Is Me. Skriver en sammanfattning. Arbetar med obest./best. artikel, plural av substantiv, enkel presens, do-omskrivning, regelbunden imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, räkneord (grundtal, ordningstal), there is/there are, personliga/possessiva pronomen. Har kunskap om vardagsliv och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning, t.ex. Storbritannien, Irland och USA. Ämnesområden T.ex. boken This Is Me. Food, School, Sports, Christmas. Metakunskap/ Använder arbetssätt som främjar den egna inlärningen. Reflektion Övrigt Tränar sig i att använda lexikon. Utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel. 14

15 Moment År Lyssna 8 Förstår talad engelska i för eleven delvis okända situationer. Förstår något regionalt färgat tal. Tala Uttrycker sina egna tankar och idéer och förklarar dem. Återger nyheter. Återberättar avlyssnad eller läst text. Behärskar situationer som t.ex. restaurangbesök, biljettbokning m.m. Läsa Läser individuellt anpassade skönlitterära texter. Skriva Skriver en enklare recension. Ger information i skrift samt berättar och beskriver något. Grammatik Arbetar med progressiv form, adjektiv, oregelbundna och regelbundna verb i presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt och futurum, genitiv, relativa och possessiva pronomen, frågepronomen, some och any, ordföljd. Realia Ämnesområden Har kunskaper om samhället i länder där engelska har en central ställning, t.ex. Kanada, Sydafrika. T.ex. Sports, Crime, Love/Friendship, Holidays, Suspense. Metakunskap/ Tar ansvar för sin egen språkinlärning. Reflektion Övrigt Använder lexikon. Väljer och använder hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. 15

16 År Moment Lyssna Tala 9 Förstår talad engelska i nya situationer och i olika sammanhang. Uppfattar åsikter, nyanser och känslor i språket, t.ex. otextad film och nyheter. Deltar aktivt i diskussioner och motiverar sin åsikt. Återberättar längre text t.ex. i samband med skönlitteratur och film. Bidrar till att kommunikationen fungerar med hjälp av olika strategier. Presenterar områden som ligger utanför elevens sfär, t.ex. fakta, nyheter, kända personer. Läsa Skriva Grammatik Läser skönlitterära texter och faktatexter av olika svårighetsgrad. Uttrycker och motiverar sina åsikter varierat och säkert. Arbetar med adjektiv/adverb, plural av substantiv, prepositioner, -ingform efter vissa verb och uttryck, passiv form, tag-questions, nationalitetsord, modala verb. Realia Gör jämförelser mellan egna kulturella erfarenheter och förhållanden i t.ex. Australien, Nya Zeeland, Indien. Presenterar hemlandet på engelska. Ämnesområden T.ex. Music, Countries, War & Peace, Transportation. Metakunskap/ Reflekterar över och drar slutsatser om sitt sätt att lära sig Reflektion engelska. Övrigt Använder lexikon. Väljer och använder hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter. 16

17 Hem- och konsumentkunskap (Hk) 17

18 Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskapens kunskapsområden är mat och måltider, social gemenskap, boende och konsumentekonomi. Varje kunskapsområde skall genomsyras av perspektiven resurshushållning, kultur, hälsa och jämställdhet. Arbetsprocessen är grunden i undervisningen och det är inte resultatet som är det viktigaste. I processen utvecklar man istället tilltron till den egna förmågan att självständigt och tillsammans med andra utföra uppgifter i hushållet samt utveckla ett reflekterande förhållningssätt till dessa. Likaså strävar undervisningen efter att ge eleven handlingsberedskap för olika situationer i det dagliga livet samt få ett globalt perspektiv. Elevens skicklighet, kreativitet och samarbetsförmåga ligger till grund för bedömningen i HK. Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall - kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala värden - kunna använda olika varor, metoder och redskap i hushållet och därvid ta hänsyn till hälsa, hushållsekonomi och miljö, - kunna samarbeta med andra vid arbetet med olika uppgifter, - vid genomförandet av olika uppgifter i hushållet kunna jämföra priser och uppfatta skillnader mellan information och reklam. Våra lokala kursplanemål och strävansmål i år 5. Dessa mål ska eleverna träna genom att arbeta med följande arbetsområden. Mat och måltider må bra - bordsskick - dukning - se samband mellan mat och hälsa - planera och tillaga enklare måltider med hjälp av matcirkeln - skala, skära, riva - enklare bakning - koka och steka - redskapsanvändning Boende ta tillvara - källsortering och återvinning - diskning och rengöring - tvätt och tvättsymboler 18

19 Konsumentekonomi handla smart - fickpengar - jämförpriser - uppfatta skillnader mellan information och reklam Social gemenskap lika olika - flickor och pojkar arbetar tillsammans på lika villkor - kunna samarbeta med andra vid arbete med olika arbetsuppgifter Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall - kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden, - ha kunskaper om resurshållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning, rengöring och tvätt i hushållet samt kunna hantera dem på ett för situationen funktionellt och säkert sätt, - kunna samarbeta med andra oavsett skillnader i fråga om exempelvis kön och etnicitet samt ha insikter i frågor som rör kulturell variation och hushållsarbetets koppling till jämställdhet, - känna till sina rättigheter som konsument och kunna värdera olika slags information vid utförandet av verksamheter i hushållet. Våra lokala kursplanemål och strävansmål i år 7. Dessa mål ska eleverna träna genom att arbeta med följande arbetsområden. Mat och måltider - lära sig grunderna i matlagning och bakning - planera och tillaga från olika livsmedelsgrupper, som värderas ur hälsosynpunkt med hjälp av tallriksmodellen. - få insikter i olika mattraditioner - läsa och förstå olika recept - lära sig att använda lämpliga redskap och tekniska hjälpmedel Boende - diska och rengöra på ett hygieniskt och resurssnålt sätt - ha kännedom om olika miljömärkningar Konsumentekonomi - få medvetenhet om livsmedelskostnader Social gemenskap - kunna samarbeta med alla 19

20 Våra lokala kursplanemål och strävansmål i år 8. Dessa mål ska eleverna träna genom att arbeta med följande arbetsområden. Mat och måltider - kunna praktisera grunderna i matlagning och bakning - kunna tillaga en maträtt utifrån ett givet livsmedel med hänsyn till näringsinnehåll, smak, kvalitet och pris med hjälp av tallriksmodellen - få kännedom om vad som händer med näringsämnena vid tillagning - göra aktiva val utifrån säsongens råvaror, framför då det gäller grönsaker och frukter - sträva efter att kunna jämföra livsmedel och reflektera över för och nackdelar av dina val och kunna argumentera utförligt för din åsikt Boende - använda kökets olika funktioner och testa olika redskap samt tekniska hjälpmedel - stäva och undersöka olika materials påverkan på livsmedel vid tillagning Konsumentekonomi - ha kännedom om att dina livsmedelsval kan göra världen bättre - sträva efter att förklara utförligt varför du väljer de livsmedel du gör och visar stor kunskap i miljö och resursfrågor, du planerar med hänsyn till pengar och naturresurser Social gemenskap - kunna samarbeta med alla - sträva efter att förstå att människors olikheter ger ny kunskap Våra lokala kursplanemål och strävansmål i år 9. Dessa mål ska eleverna träna genom att arbeta med följande arbetsområden. Mat och måltider - få kunskap om olika matkulturer - få kunskap om special koster - lära sig att det finns ekologiska och kravmärkta livsmedel - kunna tillaga vegetarisk och vegankost - kunna laga mat från andra länder - visa skicklighet och kreativitet under praktiskt arbete - godkännas i det praktiska provet - kunna genomföra det praktiska provet på ett så hygieniskt, miljövänligt och resurssnålt sätt som möjligt - sträva efter att arbeta kreativt och självständigt, du har helhetssyn och reflekterar över etiska, historiska och internationella perspektiv 20

21 Boende - lära sig tyda tvättmärkning på klädesplagg för att kunna sortera tvätten - kunna använda tvättmaskin, mangel, torkskåp/torktumlare - kunna stryka enklare plagg - sträva efter att använda resurssnåla alternativ Konsumentekonomi - kunna skriva kassabok - känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument - veta vad ord som öppet köp och bytesrätt innebär - känna till olika konsument lagar - sträva efter att lära sig planera sin ekonomi efter hushållets resurser, granska och värdera information och reklam Social gemenskap - upptäcka att samarbete med andra utvecklar dig själv - sträva efter att kunna samarbeta med alla för att främja jämställdhet 21

22 Idrott och hälsa (Idh) 22

23 Idrott och hälsa Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskap om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet skall väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle. Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och senare skeden i livet. 23

24 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleven skall - behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll, - kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, - kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten, - kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, - ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten, - känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, - ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter, - veta något om skaderisker och om hur skador kan undvikas. År F 2 Grovmotoriska grundformer: åla, krypa, hoppa, balansera, rulla, kasta/fånga Lekar: - lära sig lekar där motorik, uppmärksamhet, reaktionsförmåga och det sociala samspelet utvecklas Bollövningar, bollekar: - kasta och fånga en stor och liten boll - i rörelse studsa en boll med en hand - enkla regler kring olika bollspel Dans och rörelse till musik: - röra sig fritt i lekar och uppvärmningsövningar till musik - delta i dansövningar i storgrupp, ex. jul- och midsommardanser Hygien och lämplig klädsel: - att byta om och duscha i samband med idrottsaktivitet - rätt utrustning/kläder Uteaktiviteter med naturkunskap: - lekar och aktiviteter i naturen - rutiner kring friluftsverksamhet i olika terräng; vatten, skog, skolgård, skridskobana 24

25 Simundervisning: - känna sig trygg i vattnet, grunt som djupt vatten - kunna simma 25m - prova på olika livräddningsövningar - prova på olika simsätt - prova på olika hopp och dyksätt - bad, båt och isvett År 3 5 Bollsport: - känna till och ha tränat på grundtekniker i de vanligaste bollidrotterna - känna till grundläggande uppställningar och teknik - kunna de regler som behövs för att spelet ska fungera i ett skolsammanhang - i spelet följa de normer som gäller i förhållandet till medspelare, motståndare, regler och domare. Dans och rörelse till musik: - känna till vanliga grundsteg i musik - ha för vana att röra sig till musik Friidrott: - känna till skillnaden mellan sprintlöpning och uthållighet - träna på rätt kastteknik - träna på olika hopp - veta hur man använder tidtagarur och måttband - känna till enklare regler som gäller för de olika friidrottsgrenarna och efter sin egen förmåga kunna förbättra sin personliga färdighet Orientering, kartkunskap: - träna på att hitta i närmiljön med hjälp av enklare kartor ex skolgårdsorientering och ledstångsorientering - lära sig peka ut positionen vid en gemensam kartpromenad - lära sig de 4 väderstrecken på en orienteringskarta Simning, livräddning: - klara vattenprovet ( att falla i vattnet och sedan direkt kunna simma 200m, varav 50 på rygg) - prova på klädsim - kunna hantera nödsituationer i och vid vatten och veta vad framstupa sidoläge är Redskapsgymnastik: - delta och efter bästa förmåga kunna utföra övningar i grenarna matta, hopp, bom/räck, ringar och linor. 25

26 Hälsa och ergonomi: - känna till betydelsen av att sitta och bära riktigt - känna till betydelsen av en sund livsföring (kost, motion, vila och sömn) - veta uppvärmningens betydelse och kunna genomföra en uppvärmning och uppmjukning med bra rörelsemönster - ska byta om och förstå varför man ska duscha i samband med en idrottsaktivitet - känna till hur vissa skador kan förebyggas och undvikas Friluftsliv: - veta hur man utrustar sig med lämplig klädsel vid lektioner och friluftsdagar under olika årstider - känna till allemansrätten - veta hur man uppträder på ett lämpligt sätt i naturen 26

27 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall - förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa, - kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang, - kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter, - kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, - kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel, - kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, - ha kunskaper i livräddande första hjälp, - ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. År 6 9 Hälsa och ergonomi - känna till ämnets helhetssyn på människan dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra - förstå sambandet mellan kost, motion, vila och sömn - ta ansvar för sin egen hälsa gällande kondition, styrka och rörlighet - känna till några fysiologiska begrepp ( puls, muskler, skelett) - hantera vinster och förluster i spel på rätt sätt, vara ett idrottsligt föredöme - tillämpa kunskaper inom ergonomi i vardagssituationer ( ex. rätt/fel sittställning, rätt/fel lyftteknik) - vara medveten om sin egen arbetsmiljö ( ex bullernivå) - ha kännedom om droger och dopningens skadeverkningar Dans och rörelse till musik - efter förmåga ha deltagit i dans, motionsprogram och rytmundervisning - prövat grundstegen i olika enkla danser - utföra uppvärmningsprogram till musik Redskapsgymnastik - efter egen förmåga ha utfört övningar på redskapen. - Säkert och ansvarsfullt kunna plocka fram och ta bort redskap Ledarskap - leda en lek eller uppvärmning 27

28 Orientering, karta och kompass - veta om hur man passar kartan efter känd terräng - prova på och känna till hur kompassen fungerar - ledstångsorientering Friluftsliv - känner till hur man vistas i naturen vid olika årstider - känna till vad allemansrätten innebär, rättigheter - skyldigheter Simning, livräddning och första hjälpen: - prova på och kunna grunderna i livräddning - veta grunderna i första hjälpen ( tryckförband, stukningar ) 28

29 Matematik 29

30 Matematik F-9 Inledning Skolan ska ge eleverna sådana kunskaper i matematik att de kan fatta välgrundade beslut i vardagslivet tolka och använda det ökande flödet av information följa och deltaga i beslutsprocesser i samhället För att göra detta möjligt krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om begrepp, metoder och uttrycksformer. Strävansmål F-9 Eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik i olika situationer. (Lpo 94) För att nå detta: utgår vi i undervisningen från vardagliga situationer använder vi problem, som ger möjlighet till många olika lösningar delger eleverna varandra sina tankar om olika strategier till lösningar ges eleverna tid till gruppvisa och gemensamma diskussioner Eleven inser att matematik spelat/spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och använts. (Lpo 94) För att nå detta: arbetar vi med hur olika talsystem vuxit fram presenteras några av de stora matematikerna och deras teorier får eleverna kännedom om räknehjälpmedel genom historien från fingrar till datorer visar vi algoritmer från olika kulturer och olika tidsepoker Eleven inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer. (Lpo 94) För att nå detta: prioriteras lösningar som bygger på elevens egen uttrycksförmåga i de lägre årskurserna införes symbolspråk (siffror och tecken) successivt används ett matematiskt korrekt språk 30

Elevens namn: Klass: Har ännu ej startat arbetet mot detta mål (har ej påbörjat arbetet i detta moment)

Elevens namn: Klass: Har ännu ej startat arbetet mot detta mål (har ej påbörjat arbetet i detta moment) ÅR 1-4 BILD 1 (1) År 1-4 Bild - kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, - kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara - - ha grundläggande

Läs mer

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker,

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, BILD kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, ha grundläggande förmåga att granska och

Läs mer

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3 Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3 Enligt de kursplaner som styr undervisningen i olika ämnen, finns nationella mål uppställda vad eleven ska ha uppnått kunskaper i skolår fem. I

Läs mer

Kursplanernas uppnåendemål för år 3 (svenska, svenska som andraspråk och matematik) samt. uppnåendemål för år 5 i alla ämnen.

Kursplanernas uppnåendemål för år 3 (svenska, svenska som andraspråk och matematik) samt. uppnåendemål för år 5 i alla ämnen. Kursplanernas uppnåendemål för år 3 (svenska, svenska som andraspråk och matematik) samt uppnåendemål för år 5 i alla ämnen (ur LPO 94) Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall

Läs mer

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ÅR 6-7 BILD 1 (2) Lärande Elevens namn: Klass: År 6-7 Bild Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall: - ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 8 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå.

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanens mål Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är det som styr planeringen av undervisningen och gäller för alla årskurser.

Läs mer

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter:

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter: Matematik 1-5 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och

Läs mer

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 4-5

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 4-5 Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 4-5 Enligt de kursplaner som styr undervisningen i olika ämnen, finns nationella mål uppställda vad eleven ska ha uppnått kunskaper i skolår fem. I

Läs mer

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven (2009-05-14) Namn Utarbetad under läsåret 08/09 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1.3

Centralt innehåll. I årskurs 1.3 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Läs mer

Kursplaner för Montessoriskolan Växthuset

Kursplaner för Montessoriskolan Växthuset Kursplaner för Montessoriskolan Växthuset SVENSKA Genom tal och skrift kan man uttrycka sina tankar. Genom att läsa kan man ta del av andras kunskap och genom skriften kan man sprida sina egna. Med språket

Läs mer

MATEMATIK 3.5 MATEMATIK

MATEMATIK 3.5 MATEMATIK 3.5 TETIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet matematik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet matematik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

MATEMATIK 5.5 MATEMATIK

MATEMATIK 5.5 MATEMATIK 5.5 TETIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Engelska... 2. Svenska... 6. Svenska som andraspråk... 7. Idrott och hälsa... 8. Musik... 9. Biologi... 10. Fysik... 11. Kemi... 11. Slöjd...

Engelska... 2. Svenska... 6. Svenska som andraspråk... 7. Idrott och hälsa... 8. Musik... 9. Biologi... 10. Fysik... 11. Kemi... 11. Slöjd... 2010-08-23 Lokal kursplan år 3 Engelska... 2 Svenska... 6 Svenska som andraspråk... 7 Idrott och hälsa... 8 Musik... 9 Biologi... 10 Fysik... 11 Kemi... 11 Slöjd... 12 Geografi... 13 Historia... 13 Religion...

Läs mer

Engelska... 2. Matematik... 3. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi...

Engelska... 2. Matematik... 3. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi... 2010-08-23 Lokal kursplan år 4 Engelska... 2 Matematik... 3 Svenska... 4 Svenska som andraspråk... 5 Idrott och hälsa... 6 Musik... 7 Biologi... 7 Fysik... 8 Kemi... 8 Slöjd... 9 Geografi... 10 Historia...

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan LOKAL KURSPLAN I Hem- och konsumentkunskap Mål som eleverna lägst ska ha uppnått uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå

Läs mer

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Biologi Ha en elementär kroppsuppfattning Utveckla kunskap om djur och växter som finns i vår närhet Rörelselekar och

Läs mer

22,5 högskolepoäng. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 3hp. Studenter i inriktningen GSME. TentamensKod:

22,5 högskolepoäng. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 3hp. Studenter i inriktningen GSME. TentamensKod: SMID Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Matematik 3hp Studenter i inriktningen GSME 22,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 12-08-30 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga Totalt antal poäng på

Läs mer

Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

Mål att sträva mot. Hämtat ur Grundskolans kursplaner och betygskriterier år 2000 reviderad version 2008

Mål att sträva mot. Hämtat ur Grundskolans kursplaner och betygskriterier år 2000 reviderad version 2008 Mål att sträva mot Hämtat ur Grundskolans kursplaner och betygskriterier år 2000 reviderad version 2008 Bild sid 2 Engelska sid 3 Hem- och konsumentkunskap sid 4 Idrott och hälsa sid 5 Matematik sid 6

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

Matematik... 2. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi... 8. Geografi...

Matematik... 2. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi... 8. Geografi... 2010-08-23 Lokal kursplan år 2 Matematik... 2 Svenska... 4 Svenska som andraspråk... 5 Idrott och hälsa... 6 Musik... 7 Biologi... 7 Fysik... 8 Kemi... 8 Geografi... 9 Historia... 9 Religion... 10 Samhällskunskap...

Läs mer

Checklista för mål till utvecklingssamtalet

Checklista för mål till utvecklingssamtalet Checklista för mål till utvecklingssamtalet Grundsärskolans kursplan Samhällsorienterade ämnen - kunna samtala kring människors likheter och olikheter, - känna till något om demokrati och kunna delta i

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

Kunskapsmål. F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund. Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret. Bild. Engelska. Svenska Svenska som andraspråk

Kunskapsmål. F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund. Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret. Bild. Engelska. Svenska Svenska som andraspråk Bild Svenska Svenska som andraspråk Engelska Matematik Kunskapsmål F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund NO S0 Idrott & Hälsa Musik Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret Mer information, se www.skolverket.se

Läs mer

Lokal planering i Matematik, fskkl Moment Lokalt mål Strävansmål Metod

Lokal planering i Matematik, fskkl Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Lokal planering i Matematik, fskkl. 080415 Grundläggande taluppfattning 1-10, talkamrater 1-10. Träna begrepp som före/efter, mer/mindre, hälften/dubbelt. Parbildning. Ordningstal Längd meter. Vikt kg.

Läs mer

Kursplaner. Uppnåendemål För år 3 resp år 5 eller 6

Kursplaner. Uppnåendemål För år 3 resp år 5 eller 6 Kursplaner Uppnåendemål För år 3 resp år 5 eller 6 Innehåll Inledning s. 3 Bild s. 4 Biologi s. 5-6 Engelska s. 7 Fysik s. 8-9 Geografi s. 10 Historia s. 11 Idrott och hälsa s. 12 Kemi s. 13 Matematik

Läs mer

Matematik Svenska Svenska som andraspråk Idrott och hälsa Musik Biologi Fysik Kemi Geografi...

Matematik Svenska Svenska som andraspråk Idrott och hälsa Musik Biologi Fysik Kemi Geografi... 2010-08-23 Lokal kursplan år 1 Matematik... 2 Svenska... 4 Svenska som andraspråk... 5 Idrott och hälsa... 6 Musik... 7 Biologi... 8 Fysik... 8 Kemi... 8 Geografi... 9 Historia... 9 Religion... 9 Samhällskunskap...

Läs mer

K U L L T O R P S S K O L A

K U L L T O R P S S K O L A N K U L L T O R P S S K O L A KUNSKAPSMÅL ÅR 3 För att Du som förälder ska veta vad läroplanen kräver att eleverna ska lära sig i skolan har vi sammanställt detta häfte som innehåller mål för år 3 framtagna

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 7 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Engelska... 2. Matematik... 3. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Moderna språk... 7. Musik... 8. Biologi...

Engelska... 2. Matematik... 3. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Moderna språk... 7. Musik... 8. Biologi... 2010-08-23 Lokal kursplan år 6 Engelska... 2 Matematik... 3 Svenska... 4 Svenska som andraspråk... 5 Idrott och hälsa... 6 Moderna språk... 7 Musik... 8 Biologi... 9 Fysik... 10 Kemi... 11 Slöjd... 12

Läs mer

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola Individuell utvecklingsplan HT 2014 Namn Grundsärskolans kursplan Myrans Heldagsskola Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan. Matematik. Syfte

Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan. Matematik. Syfte Matematik Syfte Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många kulturer och har utvecklats ur människans praktiska behov och naturliga nyfikenhet. Matematiken är kreativ och problemlösande

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Västerhejde skola. Namn:

Västerhejde skola. Namn: Västerhejde skola Mål i år tre för ämnena: Bild Biologi Engelska Idrott och hälsa Matematik Musik Fysik Kemi Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Teknik Namn: Bild Mål som eleverna

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. Matematik

Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. Matematik Matematik Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den har utvecklats ur människans praktiska behov och hennes naturliga nyfikenhet och lust att utforska. Matematisk verksamhet

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att De matematiska förmågor

Läs mer

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Röda tråden i engelska år F-9 Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Pedagogisk planering i matematik; Tal i bråkform, decimalform och procentform. Ur Lgr 11 Kursplan i matematik.

Pedagogisk planering i matematik; Tal i bråkform, decimalform och procentform. Ur Lgr 11 Kursplan i matematik. Pedagogisk planering i matematik; Tal i bråkform, decimalform och procentform. Ur Lgr 11 Kursplan i matematik. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl

Läs mer

Syfte. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING. prövning grundläggande matematik

Syfte. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING. prövning grundläggande matematik prövning grundläggande matematik Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Läs mer

Odelsbergsskolan. Tema Vår

Odelsbergsskolan. Tema Vår Tema Vår Du ska lära om - sambanden i naturen; om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning (Ekologi) - materiens oförstörbarhet; omvandlingar, kretslopp och spridning - enkla systematiska

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Lokal planering år 1-3

Lokal planering år 1-3 Lokal planering år 1-3 MÅL FÖR ÄMNET HISTORIA Åk 1: Livet förr och nu. Åk 2: Berättelser om Gudar och hjältar inom nordisk och antik mytologi. Åk 3: Hemortens och Skånes historia. Forntiden. MÅL FÖR ÄMNET

Läs mer

Studenter i lärarprogrammet Ma 4-6 I

Studenter i lärarprogrammet Ma 4-6 I Ma 4-6 I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 4hp Studenter i lärarprogrammet Ma 4-6 I 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 12-08-16 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Skrivmaterial och

Läs mer

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK SOL och MÅNE TID och ÅRSTID VARDAGSFYSIK och TEKNIK 4 MATERIA 5 3 BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK VÄXTER, SVAMPAR BAKTERIER och DJUR 1 KROPP Och HÄLSA 2 FAROR och SKYDD 6 7 TEKNIK Kursplan för de naturorienterande

Läs mer

Centralt innehåll. Problemlösning. Taluppfattning och tals användning. Tid och pengar. Sannolikhet och statistik. Geometri.

Centralt innehåll. Problemlösning. Taluppfattning och tals användning. Tid och pengar. Sannolikhet och statistik. Geometri. MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem Lokala kursplaner i No/Teknik: Vi jobbar med det naturvetenskapliga arbetssättet dvs. genom att ställa hypoteser, undersöka, experimentera och dra slutsatser. Vi har delat in No området i tre huvudgrupper,

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Lokal planering i NO fsk - 2. Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur

Lokal planering i NO fsk - 2. Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Lokal planering i NO fsk - 2 Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Natur Människa Känna igen och benämna några vanligt förekommande växter och djur i närmiljön Få en inblick i det ekologiska systemet,

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande Skolans kunskapsmål I läroplanen, Lpo 94, finns kunskapsmålen för grundskolans undervisning beskrivna. Läroplanen anger dessa mål för år 5 och 9, men visar inte vilka detaljkunskaper eleverna ska uppnå.

Läs mer

Musik Sång och musicerande

Musik Sång och musicerande Sång och musicerande utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna

Läs mer

Hjälpmedel: Miniräknare, skrivmateriel (ex. linjal, gradskiva, passare) och Lgr 11

Hjälpmedel: Miniräknare, skrivmateriel (ex. linjal, gradskiva, passare) och Lgr 11 Matematik och matematikdidaktik för 7,5 högskolepoäng grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7.5 hp VT17 Provmoment: Tentamen Matematik och matematikdidaktik,

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan LOKAL KURSPLAN I Idrott och Hälsa Mål som eleverna lägst ska ha uppnått uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå denna. De

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun

Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Vilket kunnande bedöms i grundskolan? Information till grundskolans elever och föräldrar i Ludvika kommun Innehållsförteckning Förord sidan 2 BILD. 3 ENGELSKA 4 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP 5 IDROTT OCH HÄLSA

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 TYDLIG OCH MEDVETEN MATEMATIKUNDERVISNING En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning finns för att medvetande göra eleverna om syftet med

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Skriv inte på bladens baksidor. Helst en uppgift per blad.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Skriv inte på bladens baksidor. Helst en uppgift per blad. Ma F-3 I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 5 hp Studenter i lärarprogrammet Ma F-3 I (11F322) 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 15-04-29 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Introduktion till tidningsprojektet

Introduktion till tidningsprojektet Introduktion till tidningsprojektet Välkommen till ett arbetsmaterial om skogen. Vi vill ge dig, ditt arbetslag och dina elever möjlighet att arbeta tillsammans på ett kreativt och lustfyllt sätt. Därför

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde

Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde Lokal kursplan i matematik för Stehags rektorsområde MÅL Att eleverna ska få möjligheter att tillgodogöra sig de matematiska kunskaper som krävs för att uppnå kursplanens mål. Att eleverna ges en varierande

Läs mer

Lokal studieplan matematik åk 1-3

Lokal studieplan matematik åk 1-3 Lokal studieplan matematik åk 1-3 Kunskaps område Taluppfat tning och tals användni ng Centralt Innehåll Kunskapskrav Moment Åk1 Moment Åk2 Moment Åk3 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen

Läs mer

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk F-1 Stor-liten, framför - bakom, större än osv. kunna visa att du förstår ordens förhållande till varandra, tex. med hjälp av olika saker eller genom

Läs mer

MATEMATIK 3.5 MATEMATIK

MATEMATIK 3.5 MATEMATIK TETIK 3.5 TETIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Läs mer

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik. LPP NO (Biologi, kemi och fysik) samt Teknik Lokal pedagogisk planering år 1 Förmågor i NO: Diskutera och ta ställning Planera och undersöka Beskriva och förklara Förmågor i Teknik: Identifiera och analysera

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer