Rösthandledning. - Partistämman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rösthandledning. - Partistämman 2011 -"

Transkript

1 Rösthandledning - Partistämman

2 Bäste ombud till moderaternas partistämma 2011! Som representant för Moderata samlingspartiets medlemmar har du en viktig uppgift framför dig de kommande dagarna. Tillsammans med de andra ombuden skall du slå fast vilken politik det är som skall leda moderaterna, och därigenom regeringens arbete, framöver. Efter två på varandra följande valsegrar är läget för moderaterna gynnsamt. Med det följer ett stort ansvar. Sveriges välstånd och framtida utveckling vilar till stor del i partiets osynliga händer. Desto viktigare är det att Sveriges främsta frihetsparti har en genomtänkt vision om den önskade politiska utvecklingen. Den moderata politiken måste fokusera på uppgiften att skapa ett friare Sverige, ett land där människor får bestämma mer och staten mindre. Vi är övertygade om att även Ni delar den uppfattningen. Med det sagt så är det lätt att bli något överväldigad av den mängd frågor som Ni har att ta ställning till under de kommande dagarna. Det rör sig om ett stort antal motioner med en mängd att-satser. Det är förståeligt att det ibland kan vara lite svårt att hänga med när förhandlingarna rasar på för fullt. Som en liten hjälp på vägen vill därför Fria Moderata Studentförbundets presidium bidra med den rösthandledning som du håller i din hand. Med hjälp av den kan du snabbt hitta ett förslag på hur ett klassikt moderat ställnigstagande i den aktuella frågan skulle kunna falla ut. Tänk dock på att det alltid är viktigt att du själv tar ställning till den aktuella frågan. Moderaterna är frihetens parti och inte minst därför är det viktigt att du själv fattar det beslut som du tror på och kan stå för. Med de frihetligaste av hälsningar Fria Moderata Studentförbundets presidium 2011

3 MOTION MOTION 1 MOTION 2 MOTION 3 MOTION 4 MOTION 5 MOTION 6 MOTION 7 MOTION 8 MOTION 9 MOTION 10 MOTION 11 MOTION 12 MOTION 13 MOTION 14 MOTION 15 MOTION 16 ATT- SATS KOSMISKT VALFRITT NEJ JA Se motion 1 Att-sats 3 Skatt efter kostnadsbild? KOMMENTAR Låga skatter ger glada medborgare, men optimal taxation gäller theory vid avvägning mot andra skatter Pensionssparande må vara en god sak, men staten skall inte agera paternalist. Bättre då att sänka skatten för alla Att-sats 3 Att-sats 4 Tilltagande marginalskattesatser bör avskaffas Att-sats 5 Se motion 3 När skatter tas ut bör det göras så att dödviktsförlusterna minimeras Avtalsrätten bör gälla såvida inte särskilda skäl talar emot det Att-sats 3 Skattebefrielse för storskaliga hyresinkomster skulle också gynna tillgången på bostäder Är inte det motionens syfte? Kommuner och sammanslutningar därav skall inte finansiera näringslivet, varken direkt eller indirekt Avtalsrätten bör gälla Grön ost Att-sats 3 Avskaffa är en delmängd av reformera Att-sats 4 Att-sats 5 Se Att-sats 6 Ad tempus concessa post tempus censetur denegata kommer till Sverige, ett par tusen år för sent. Så länge det gäller de statliga adminstrativa bördorna

4 MOTION 17 MOTION 18 MOTION 19 MOTION 20 MOTION 21 MOTION 22 MOTION 23 MOTION 24 MOTION 25 MOTION 26 Om förändringen innebär att de avskaffas Presidiet föreslår i konsekvensens namn att även den icke-kreativa massan optimeras Inhouse-våldsmonopol behövs inte för att driva försäkringsbolag Great minds think alike Det kan förstås ske så länge skattebetalarnas pengar inte tas i anspråk, men vi förmodar att motionärerna eftersträvar det Detta kan vara relevant inom staten, fria företag bör lämnas ifred Om en sådan partiöverbryggande pensionsöversyn resulterade i pensionsväsendets privatisering vore det förstås förträffligt, men det är tyvärr tveksamt. 1. Staten kan själv sätta lönerna 2. Skall verkligen de bästa hjärnorna förslösas på att sortera pappershögar på departement? Vad händer om fler än två pensionärer gifter sig? Ett ansvarsfullt sätt att sänka skatten skulle kunna vara att göra det nu. Förvisso bra med sänkt skatt, men inte på bekostnad av oförutsägbar uppluckring av välfungerande pensionssystem. - Kapitalförstöring har aldrig varit en god idé Strukturrationalisering låter förvisso bra, men är partistyrelsen Att-sats 3 verkligen rätt instans? Att-sats 4 Se ovan MOTION 27 MOTION 28 MOTION 29 MOTION 30 MOTION 31 Att-sats 5 AP-fonderna är inget annat än en fondförvaltare, så varför inte? Presidiet föreslår även att varje departement inför avskaffandelådor, för att motverka public choice i alla former Tomma mängden > Koherens > Inkoherens På sikt bör territorierna privatiseras för att åstadkomma en långsiktig förvaltning Statens roll i konstruktionen och förvaltningen av järnvägsspår bör upphöra MOTION 32 MOTION 33 MOTION 34 MOTION 35 staten ska inte lägga sig i när energibolag gör investeringar MOTION 36 förenklingar av regleringar är alltid en god idé

5 MOTION 37 MOTION 38 MOTION 39 MOTION 40 MOTION 41 MOTION 42 MOTION 43 MOTION 44 att-sats 4 Ett SBAB för gröna investeringar låter minst sagt skakigt Livsmedelssäkerheten garanteras bättre via handel än av statliga regleringar för markanvändande det bör vara enklare för var och en att få bygga väg på sin egen mark att-sats 4 att-sats 5 MOTION 45 MOTION 46 MOTION 47 MOTION 48 Judge Dredd goes sopletare MOTION 49 MOTION 50 Regeringen bör inte vara matsorteringspolis MOTION 51 Build baby build att-sats 4 Se ovan MOTION 52 MOTION 53 MOTION 54 MOTION 55 låt djurägare använda privata försäkringar MOTION 56 tid för ansvar, även för fiskevatten

6 MOTION 57 MOTION 58 staten bör inte bestämma antalet vargar MOTION 59 positiva rättigheter till el löser inte strulet på svensk elmarknad MOTION 60 MOTION 61 Att stödja och hjälpa brottsoffret att få upprättelse är alltid MOTION 62 önskvärt. MOTION 63 MOTION 64 MOTION 65 Lovvärt att motionären uppmärksammar att våld oavsett förövarens kön aldrig kan accepteras. MOTION 66 MOTION 67 MOTION 68 MOTION 69 MOTION 70 att-sats 4 Mycket lovvärd motion som bör bifallas i sin helhet. Äganderätten är en fundamental rättighet som allt för ofta åsidosätts. MOTION 71 Ökad insyn är viktigare än bidragsgivarnas rätt till anonymitet. MOTION 72 Kan uppfattas som kränkande och misstänkliggörande av elever. Dock är gymnasiet frivilligt och därmed rimligt att gymnasieskolor får införa egna regler. MOTION 73 MOTION 74 MOTION 75 MOTION 76 MOTION 77 Vuxna individer bör kunna avgöra detta själva. MOTION 78 MOTION 79 MOTION 80 MOTION 81 MOTION 82 MOTION 83 att-sats 4 MOTION 84 MOTION 85 MOTION 86 att-sats 4 att-sats 5 MOTION 87

7 Ej statens uppgift. MOTION 88 MOTION 89 Uppluckrad upphovsrätt är ett bra (men onödigt) första steg mot avskaffad upphovsrätt. Att-sats 3 Att-sats 4 Att-sats 5 Att-sats 6 Redundant om att-sats 5 antas. MOTION 90 MOTION 91 MOTION 92 MOTION 93 MOTION 94 En internetskatt skulle definitivt snedvrida marknaden MOTION 95 MOTION 96 MOTION 97 att-sats Motionen bör bifallas i sin helhet att-sats att-sats MOTION 98 MOTION 99 Motionären bör närmare definera bostäder som inte är "alltför små". Presidiet inflikar att det Kungliga Slottet är rätt litet i en internationell jämförelse. MOTION 100 MOTION 101 MOTION 102 att-sats att-sats att-sats att-sats MOTION 103 MOTION 104 MOTION 105 MOTION 106 MOTION 107 MOTION 108

8 Rimligtvis bör den vårdnashavare/förmyndare som adopterar bort barnet bestämma villkoren Platon i kvardrat MOTION 109 att-sats 4 MOTION 110 Ett avtal mellan två parter där den ena går med på att bära den andres barn har staten inte med att göra (liksom andra avtal) MOTION 111 MOTION 112 Definitivt inte statens uppgifter MOTION 113 Sjukvårdens utformning bör vara en fråga för densammas (privata) huvudmän och kunder MOTION 114 MOTION 115 Moderat politik för sjukdomsbekämpning torde vara ungefär som genuspolitik för högskoleutbildning. Onödigt, ineffektivt och skadligt. MOTION 116 En utmärkt reglering för att påskynda privatiseringen av äldrevården Kommuner får inte tillåtas snedvrida konkurrensen på denna viktiga marknad Att-sats 3 Ja till lydelsen före eller Att-sats 4 Ja till lydelsen före och Att-sats 5 Staten är en dålig företagsägare MOTION 117 Om det sker som ett led i förberedelser inför en stundande försäljning - JAAA MOTION 118 MOTION 119 Ett viktigt steg på vägen till privata sjukvårdsförsäkringar. MOTION 120 Kunder > Brukare > Landstingsbudgetar MOTION 121 Lönesättning och kompetensutveckling skall inte styras av staten MOTION 122 Se motion 121 MOTION 123 Vissa insikter från Mikroekonomi A påstås kunna bidra till att kraftigt öka utbudet av organ MOTION 124 Donatorregistret må vara suboptimalt ur organdonationsmaximeringssynpunkt, men det omvända ett nixregister - förvägrar individen rätten att bestämma över sin egen kropp. MOTION 125 TANSTAAFL MOTION 126 MOTION 127 Staten skall inte styra forskningen

9 MOTION 128 Det kommunala självbestämmandet bör värnas MOTION 129 Borttagande av innovationshämmande regleringar är av godo, patienterna bör själva bestämma över sina journaler MOTION 130 Bör hanteras som övrigt bedrägeri MOTION 131 MOTION 132 MOTION 133 MOTION 134 Att-sats 3 MOTION 135 MOTION 136 MOTION 137 MOTION 138 MOTION 139 MOTION 140 Att-sats 3 MOTION 141 MOTION 142 MOTION 143 MOTION 144 att-sats 4 Centraliserade etiska plattformar. Do we need to say more? Studentförbundets rapport Statens välfärd min välfärd rekommenderas för den intresserade. Den förre handelshögskolerektorns tillika moderate handelsministerns skrift Den hjärtlösa välfärdsstaten rekommenderas för en längre utläggning om skadliga marginaleffekter i offentliga bidragssystem Ett (onödigt) första steg till avskaffandet av systembolagets monopol. Ett förvisso brännande aktuellt och skamligt hanterat område. Dock frågar sig presidiet om lagstiftning verkligen kan utrota tragiska livsöden, psykisk ohälsa och missbruksbesvär.

10 MOTION 145 MOTION 146 MOTION 147 Bör utgå ifrån hotbild och inte statsfinanser MOTION 148 MOTION 149 MOTION 150 MOTION 151 MOTION 152 Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige, inte driva museer. MOTION 153 MOTION 154 MOTION 155 "The more highly one rates the power that education can have over men s minds, the more convinced one should be of the danger of placing this power in the hands of any single authority" - F.A. Hayek MOTION 156 Kidsen kan väl redan surfa? MOTION 157 MOTION 158 Statens inflytande över skolan bör minska, inte öka Staten bör inte lägga sig i varken det civila samhället eller familjen MOTION 159 MOTION 160 Subsidiaritetsprincipen... MOTION 161 MOTION 162 MOTION 163 att-sats Det man ser och det man inte ser. Att gräva igen diken lönar sig inte! att-sats att-sats att-sats MOTION 164 OBS! Bör staten kunna befalla någon att 1 ) Göra en arekeologisk utgrävning och 2) Lagligt stjäla (paradox) egendom från dennes mark? MOTION 165 Svenska spel bör säljas, regleringen av spelmarknaden avskaffas

Proposition om inopererade mikrochip

Proposition om inopererade mikrochip Proposition om inopererade mikrochip Gemenskapspartiet Alla människor ska kunna leva ett bra liv. Vi vill ge människor de bästa förutsättningarna för en bra hälsa. Därför vill vi operera in mikrochip i

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma

I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma stora förändringar, inte bara i förd politik, utan även

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

V AD ÄR MODERAT KOMMUNALPOLITIK?

V AD ÄR MODERAT KOMMUNALPOLITIK? V AD ÄR MODERAT KOMMUNALPOLITIK? MONICA WERENFELS RÖTTORP Ett arv bestående av gigantiska skattesubventionerade kommunala koncerner som snedvrider konkurrensen och som i värsta fallleder till nedläggningar

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Centerpartiets partistämma 11 i Åre 41 1 2 3 Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Motioner Rättshjälp - Motion nr :1-:3

Läs mer

KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET

KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 1 1 O m r å d e 5 Område: Sidantal: Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet 24 KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Är moderat politik moderat politik? - en kortrapport om trovärdighet

Är moderat politik moderat politik? - en kortrapport om trovärdighet Är moderat politik moderat politik? - en kortrapport om trovärdighet Förord När moderaterna träffas för partistämma denna gång så är idéerna i fokus. Det tycker vi är bra. För den som är engagerad politiskt

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

Får du jobb i Miljöpartiets Sverige? Andreas Vall

Får du jobb i Miljöpartiets Sverige? Andreas Vall Får du jobb i Miljöpartiets Sverige? Andreas Vall Författaren ISBN 978-91-7566-778-2 www.alliansensvanner.se kontakt@alliansensvanner.se INNEHÅLL FÄRRE JOBB MED MILJÖPARTIET... 5 SYNEN PÅ EKONOMI OCH TILLVÄXT...

Läs mer

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Motioner Fler företag fler jobb Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Arbetslösheten ökar genom konkurrens från maskiner och robotar. Mänsklig arbetskraft ersattes redan

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer