LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 2011 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Kunder och ägare Året som gått Vd-kommentar, En spännande resa Ordförande, Ett historiskt år Utblick framåt Samhällsengagemang Affärsområde Privat försäkring Affärsområde Företag och Lantbruk försäkring Affärsområde Bank Förebygg skador Miljöredovisning Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Finansiell rapportering Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultaträkning Resultatanalys för moderbolaget Balansräkning för koncernen Balansräkning för moderbolaget Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsledning Styrelse Förteckning över fullmäktige Valberedning, Revisorer Ord och uttryck Ordinarie bolagsstämma avhålles den 25 april 2012 Foto: Per Kristiansen

3 Kunder och ägare Kunder hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är också delägare i bolaget. Bolagets mål är därför inte att få så stor vinst som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de tillbaka till kunderna, antingen i form av återbäring eller i form av sänkta premier. Som sakförsäkringskund (om du har villa-, hem- eller bilförsäkring) i ett länsförsäkringsbolag är du också delägare i bolaget. Precis som i andra organisationer med många ägare eller medlemmar utser kunderna representanter till fullmäktige, bolagets högsta beslutande organ. Alla kunder inbjuds till fullmäktigeval i respektive distrikt (där du bor) vart tredje år genom annonsering i dagspressen och på vår webbplats. Valmöten till fullmäktige är offentliga och alla kunder (försäkringstagare) har rätt att vara med och rösta. Fullmäktige utser sedan en styrelse för bolaget och styrelsen i sin tur tillsätter bolagets vd. Det var val till fullmäktige i Broby, Brönnestad, Degeberga, Emmislöv, Finja, Glimåkra, Hjärsås, Häglinge, Hörja, Knislinge-Gryt, Matteröd, N Mellby, Oppmanna-Vånga, Röke, Tollarp, V Torup samt Åhus under Under 2012 är det fullmäktigeval i Araslöv, Bromölla, Everöd, Farstorp, Hästveda, Kivik, N Åkarp, Näsum, Träne, Verum, Villsjö och Vinslöv. Är du själv intresserad av att vara med och påverka bolagets utveckling är du välkommen att kontakta oss Henrietta Hansson, VD Kunder och ägare 1

4 Året som gått Första juli och första dagen i det nya bolaget Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad. Tillsammans har vi nästan 350 verksamhetsår av samlad erfarenhet för att ge våra kunder den bästa servicen. Foto: Sven Persson/Swelo.se Tillsammans med Länsförsäkringar fastighetsförmedling har vi genomfört bobytardagar för de som är på väg att köpa eller sälja sin bostad. Till vår hjälp hade vi både Anticimex och Skatteverket april hölls de sista ordinarie bolagsstämmorna före sammanslagningen. Foto: Sven Persson/Swelo.se 2 Året som gått

5 Foto: Sven Persson/Swelo.se I slutet av september bjöd vi våra kunder på en resa med ångtåget i Brösarp. Cirka 300 resenärer klev på tåget den dagen och många hade fikakorg med sig och passade på att njuta av det fina vädret. Vi fanns på plats med gratis reflexer till barnen och förmånliga priser på bland annat brandsläckare till vuxna. 20 december Länsförsäkringar har utsetts till Årets Bank 2011 av tidningen Privata Affärer. Juryns motivering lyder: Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest stiger kundnöjdheten till en ny rekordnivå. Under hösten genomfördes en säkerhetsmässa i Kristianstad. Mässan riktade sig till ca 900 trettonåringar med fokus på brand och skador i trafiken. Det var ett samarbete mellan räddningstjänsten, Polisen, NTF och BRÅ. Vi genomförde traditionsenliga julskyltningsaktiviteter. Årets tema var Förebygg skada och våra besökare delade frikostigt med sig av sina egna tankar och idéer. Länsförsäkringar Bank fick, för sjunde gången på åtta år, utmärkelsen mest nöjda bankkunder på privatmarknaden. Vi har också landets mest nöjda bolånekunder för sjunde året i rad och de mest nöjda kunderna inom tjänstepension för tredje året i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning. Länsförsäkringar AB förvärvade under 2011 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta kundernas behov. Foto: Sven Persson/Swelo.se Året som gått 3

6 VD kommentar 2011 Kristianstad nästa fördubblat in- och utlåningen till kunderna och vi kan stolt konstatera att vi har ett konkurrenskraftigt koncept med bank och försäkring. Foto: Sven Persson/Swelo.se EN SPÄNNANDE RESA Det som inte förändrats utan alltid kommer att vara det viktigaste är våra kunder. Verksamhetsåret 2011 var ett år som för alltid har lämnat avtryck i bolagets historia. Den första juli gick Länsförsäkringar Kristianstad och Länsförsäkringar Göinge samman och ett nytt bolag bildades Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Tillsammans har vi 344 ( ) verksamhetsår av samlad erfarenhet att dela med oss av till våra kunder som också är våra ägare. Det har varit en otroligt spännande resa från det att de första tankarna om ett eventuellt samgående presenterades till dess att samgåendet genomfördes i praktiken. Det är en resa utan slut och början på en ny historia för bolaget. Det som inte förändrats utan alltid kommer att vara det viktigaste är våra kunder. Årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visade att Länsförsäkringar för sjunde gången på åtta år har landets mest nöjda bankkunder på privatmarknaden. Tidningen Privata Affärer publicerade i slutet av året att Länsförsäkringar Bank har utsetts till Årets bank. Juryns motivering löd: Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest stiger kundnöjdheten till en ny rekordnivå. Det är en bekräftelse på att vi är bra på att ta hand om våra kunder. Kunderna i fokus är och förblir som sagt det viktigaste för oss i vår verksamhet. Länsförsäkringar Bank har redan blivit en betydande aktör på finansmarknaden. På fem år har Länsförsäkringar Göinge- Det hänger liksom ihop är en slogan som vi i olika sammanhang har valt att synliggöra under året och som handlar om Bank, Försäkring och Fastighetsförmedling under samma tak. Även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utmärkte sig i den senaste undersökningen från SKI och hamnade i topp med de nöjdaste kunderna. På bara tre år har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vuxit till att bli Kristianstads näst största fastighetsförmedling sett till antalet genomförda affärer. I Hässleholm är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling den femte största fastighetsmäklaren och målsättningen är att stärka positionen ytterligare under nästa år. Året som gått har i försäkringshänseende till stora delar handlat om skadereglering. Stormarna har avlöst varandra och naturens krafter har gjort sig påminda, kompetensen hos våra skadereglerare har verkligen satts på prov. Som skadedrabbad är snabb och personlig hjälp av största betydelse och det ska alltid finnas någon att vända sig till. Detta är grunden och styrkan i Länsförsäkringars koncept. En lokal skadereglering där du som kund kan få hjälp där du finns. Det höga skadeutfallet har bidragit till att resultatet i försäkringsrörelsen inte håller en önskvärd nivå. Att förebygga skador innan de inträffar är något som vi arbetar kontinuerligt med. Bland annat arbetar vi aktivt med att förebygga skador som uppkommer där människor är inblandade. En del av det arbetet är långsiktigt och vänder sig framförallt till våra ungdomar. Som enda försäkringsbolag deltog vi i en säkerhetsmässa för 900 trettonåringar i Kristianstad. Den dagen låg fokus på brand och trafikskador och olika sätt att förebygga dem. Under året förvärvade Länsförsäkringar AB fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv. I samband med detta upphörde nyförsäljningen av traditionellt förvaltade produkter. Allt fler av Länsförsäkringars kunder har de senaste åren valt att spara i fondförsäkringar. Vi har ett av marknadens bästa fondtorg som kom- 4 VD kommentar 2011

7 pletteras med sparandeprodukter med garantiliknande inslag. Förberedelser och implementering inför Solvens II kommer att pågå för fullt under Arbetet är intensivt och det kräver mycket resurser. En positiv effekt av samgåendet är att vi också har möjlighet att avsätta tid och resurser för detta arbete. Alla europeiska försäkringsbolag berörs av Solvens II. Syftet är att ytterligare stärka konsumentskyddet. Vänder vi blicken ut i världen och mot övriga Europa har det på många håll varit ett händelserikt år. Finanskrisen drog fram i Grekland med åtgärdspaket och protester, Japan drabbades av en tsunami och kärnkraftverket Fukushima havererade, vi har sett gamla regimer ersättas med nya i Libyen och Egypten. Det har varit ett år fyllt av betydelsefulla händelser, historia har ändrats och skrivits om. Som det lilla exportberoende land Sverige är så passerar detta inte obemärkt. De internationella börserna fluktuerar och avkastningen från den finansiella sektorn har blivit allt mer oförutsägbar. Den globala utvecklingen har påverkat vårt egna finansiella resultat och vi påminns om vikten av att varje del av vår verksamhet ska kunna stå på egna ben. Finansrörelsen uppvisar ett resultat på cirka -25 Mkr som till största delen består av värdeminskningar till följd av börsutvecklingen. Glädjande nog kan vi konstatera att vi redan under inledningen av år 2012 har hämtat igen delar av denna värdeminskning. Det känns tryggt att veta att vår ekonomi i grunden är stark och stabil med en konsolideringsgrad på 318 procent. Det är en spännande och utmanade tid vi lever i och det gäller att ta till vara på varje ny utmaning och se den som en möjlighet. Verksamheten och våra förutsättningar att verka lokalt förändras kontinuerligt, men omtanken om våra kunder och vårt lokala koncept är något som består. Det är det som är styrkan hos Länsförsäkringar. Jag ser fram emot ännu ett händelserikt år. Henrietta Hansson, VD VD kommentar Foto: Sven Persson/Swelo.se

8 ETT HISTORISKT ÅR Det har varit en spännande tid sedan två fullmäktigekårer röstade för ett samgående i december En ansökan om tillstånd lämnades till Finansinspektionen i mars 2011 och samgåendet planerades till 1 juli. Bolagens fullmäktige hade bolagsstämma i april. Då fattades beslut om styrelse och fullmäktige samt bolagsordning för det nya bolaget, att gälla om vi fick positivt besked från Finansinspektionen. Finansinspektionens beslut kom i början av juni vilket gjorde att vi klarade tidsplanen precis. Från och med 1 juli bedrivs verksamheten i det nya bolaget Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Veckan efter hade vi det första konstituerande styrelsemötet i bolaget. Under hela processen har ambitionen varit att involvera styrelseledamöterna, fullmäktige och medarbetarna så mycket som möjligt. Det har varit värdefullt och har underlättat hela förändringsarbetet. I den nya styrelsen kommer hälften av ledamöterna från respektive bolag. Under hösten utformade vi ett nytt gemensamt arbetssätt. Tanken var att det bästa från respektive bolag skulle få påverka den nya styrelsens arbetssätt, men också ta tillfället i akt att helt tänka om på vissa punkter. Det arbetet tycker vi att vi har kommit igenom på ett bra sätt. Hela förändringsprocessen i bolaget har bedrivits med samma metod. Fullmäktigekåren blev dubbelt så stor i och med samgåendet och består nu av 60 ledamöter från olika delar i området. Vi startade den nya fullmäktigeförsamlingen med en informationsträff där också arbetssättet var i fokus. Syftet var bland annat att stärka Fullmäktigeledamöterna i sin roll som bolagets representanter runt om i bolagets område. I november hade vi en extra bolagsstämma då fullmäktige beslutade att avsluta samgåendet med en fusion mellan bolagen. Det var sista steget i den formella processen i samgåendet. Det har varit ett intensivt år för både medarbetare och styrelse men vi är nu väl rustade för framtiden. I stället för att vara två av de minsta bolagen är vi idag ett medelstort bolag i länsförsäkringsgruppen med en stark finansiell ställning. Våra ägare, sakförsäkringskunderna, har ett väl förankrat och lokalt starkt bolag i nordöstra och östra Skåne. Samgåendet har givit oss en stabil grund att stå på. Vi har därmed lättare att klara av ökade framtida krav i branschen, tider med finansoro och år med högre skadekostnader. Vi har kontor i Kristianstad, Bromölla och Hässleholm och våra fullmäktigeledamöter som ambassadörer i hela verksamhetsområdet. Det skapar förutsättningar för stor kundnytta både vad gäller sak- och livförsäkring, bank, skadereglering samt fastighetsförmedling. -Jag ser med tillförsikt fram mot de kommande åren. Göran Trobro, Ordförande Foto: Sven Persson/Swelo.se 6 Ordförande

9 TIPS TILL KUNDERNA UTBLICK FRAMÅT Foto: Sven Persson/Swelo.se Vi kommer under året att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster för att de ska passa ännu fler kunder. En av nyheterna för året är att även ungdomar från12 år kan bli vardagsekonomikunder i Länsförsäkringar. Ungdomserbjudandet vänder sig till ungdomar i åldern år. De får tillgång till våra tjänster på internet, via telefon och våra mobila tjänster. Med kortet kan de både handla i butiker och på internet samt ta ut kontanter i automater. Från 16 år kan man välja till plustjänster för att kunna betala fakturor och göra överföringar. Länsförsäkringar ingår som en av 13 organisationer i Nationella Viltolycksrådet, tillsammans med bland andra Polisen, Trafikverket, If, Länsstyrelserna, Jägarnas Riksförbund och Bilprovningen. Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. En av åtgärderna för att minska antalet viltolyckor är appen Viltolyckor på väg, för mobiltelefon. Denna har tagits fram av Nationella Viltolycksrådet. Med appen installerad ljuder ett alarm om man befinner sig på en väg där många viltolyckor har inträffat. För företagare tar vi ytterligare ett steg fram i tjänstepensionssatsningen med målsättningen att bli företagarens bästa pensionspartner. Vi har nu ett fullsortiment och har alternativ för de som vill vara aktiva själva, de som vill slippa göra egna val och de som tycker att det är viktigast att sparandet innehåller en garantidel. Vi har fortsatt utvecklingen av våra mobila tjänster. Nu finns det en ny version av Länsförsäkringars iphone- och androidapp där det går att betala räkningar, godkänna e-fakturor och göra överföringar till andras konton via mobilen. Kunden signerar transaktionen med sin betaldosa. Det går även att se kommande betalningar. Under våren förfinar vi betalningsfunktionen ytterligare. Då gör vi det möjligt för kunderna att skanna in OCR-raden med mobilens kamerafunktion. En annan viktig nyhet blir att vi inför mobilt Bank-ID som ett alternativ till att signera med säkerhetsdosan. Det kommer även att bli möjligt att logga in med mobilt Bank-ID i stället för pin-koden. I en undersökning som gjorts av Stiftelsen för Internetinfrastruktur under 2011 ser vi att 88 procent av befolkningen över 12 år har tillgång till internet. Nio av tio användare har en egen dator och åtta av tio har tillgång till bärbar dator. Halva svenska folket besöker ett socialt nätverk och är med på facebook, även om de också finns andra sociala nätverk. Vi vill finnas där våra kunder förväntar sig att hitta oss. På internet satsar vi på en mötesplats med en lokal känsla där all information om boende och ekonomi finns. Detta kombinerat med att vara tillgängliga i sociala medier är ett sätt för oss att möta människor där och när de vill möta oss. Vårt mål är därför att finnas på facebook under våren Gör en verksamhetsgenomgång varje år tillsammans med din kontaktperson. /Per Knutsson, Bankrådgivare Lantbruk Vi kan komma med bra tips om hur man förebygger skador, så tveka inte att kontakta oss. /Josefine Sjöberg, jurist Skador Alla som har sin bil försäkrad hos oss kan få bilens registreringsnummer blästrat i bilens fönsterrutor. Det minskar risken för att din bil ska blir stulen. /Vlad Neculcea, Fastighets- och kontorsservice Foto: Sven Persson/Swelo.se Foto: Sven Persson/Swelo.se Utblick framåt 7

10 SAMHÄLLSENGAGEMANG Vårt engagemang i samhället sker på många olika sätt men alla aktiviteter har samma mål en ökad trygghet för människor och företag. Med vår historia och kundägda bolagsform är samhällsengagemang något helt naturligt. Vi vill bidra till trygghet som inte bara handlar om att förebygga skador utan minst lika mycket om ekonomisk trygghet och en omtanke om kundernas vardag. Skolbarnens miljöutbildning Genom att stödja Natur & Miljöpärmen medverkar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad till skolbarnens miljöutbildning. Natur & Miljöpärmen är ett läromedel i natur- och miljökunskap för grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med Svenska Kunskapsförlaget AB, kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöpärmen ges ut kostnadsfritt till skolorna. Syftet med Natur & Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. Våra barns trafikmiljö Skolbarn i årskurs F-6 i över 200 kommuner får Skolbarnens Trafikkalender i samband med skolstarten. Barnen deltar i säsongsanpassade uppgifter med tema trafik, ofta klassvis, vilket gör att olika trafikfrågor aktualiseras under läsåret. För att barn ska få en säkrare trafikmiljö har vi bidragit till Trafikkalendern lokalt. Ett narkotikafritt Sverige, ENS 2000 ENS 2000 har verkat sedan 1989 med målsättning att varje skola alltid ska ha tillgång till professionell och aktuell information om droger, missbruk och åtgärdsprogram. Det är en obunden organisation med ambition att arbeta folkbildande i drog- och missbruksfrågor. Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad stödjer kampanjen som företagsmedlem. ENS 2000 arbetar med förebyggande åtgärder. I kampanjmaterialet ingår Drogförebyggarepärmen, tidningen Respons, föreläsningar, teaterföreställningar och filmer som till exempel Liv och Heroin - Allt detta distribueras helt kostnadsfritt till samtliga mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolor i landet. Samarbete med Svenska Narkotikapolisen Vi har ett samarbete med Svenska Narkotikapolisen som är riktat till skolorna i vårt verksamhetsområde för att kunna sprida information. Detta är en viktig del i det 8 Samhällsengagemang

11 VARFÖR SKA DU VÄLJA LÄNSFÖRSÄKRINGAR? förebyggande arbetet kring narkotika och doping. Skepparslövs kvarn Skepparslövs kvarn köptes gemensamt av KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Avsikten var att bevara kvarnen som en samlingsplats för invånarna i Skepparslöv och Vä samt som ett utflyktsmål. Under 2012 kommer en arbetsgrupp att bildas för att utveckla kvarnen till att bli ett centrum för utställningar, kommunal information och lokal försäljning av produkter från bygden. Ökad säkerhet för alla Vi är aktiv medlem i Brandskyddsföreningen Skåne. Brandskyddsföreningen Skåne är en regional ideell förening som tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige har till uppgift att inom Skåne län verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Brandskyddsföreningen Skåne samarbetar med Brandskyddsföreningen Sverige, andra regionala ideella brandskyddsföreningar och kommunal räddningstjänst. De flesta bränder och olyckor sker i hemmet eller på fritiden. Genom att bidra till gratis utbildningar för till exempel privatpersoner, familjer, ideella klubbar, föreningar och organisationer hoppas vi kunna påverka, förebygga och förhindra att olyckor inträffar. Brandskyddsföreningen Skåne har flera olika typer av utbildningar, läs gärna mer på brandskyddsforeningen. se/skane. HLR, Hjärt- och Lungräddning Med rätt utrustning kan alla bidra till att öka överlevnaden från 7 procent till över 70 procent vid ett hjärtstopp. Många medarbetare från Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad har gått Brandskyddsföreningens utbildning i Hjärt- och lungräddning. Det är viktigt med en snabb insats vid ett sjuk- eller olyckstillbud. Därför har bolaget investerat i hjärtstartare som alltid finns på kontoren i Hässleholm, Kristianstad och Bromölla. Dessutom har vi en hjärtstartare för utlåning till föreningar, vid speciella tillfällen. NyföretagarCentrum i Kristianstad, Hässleholm och Bromölla Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad vill bidra till tillväxten i kommunerna och skapa goda förutsättningar för företagandet i området. Vi har därför valt att stödja verksamheter som riktar sig till företag och företagare. Ett exempel är vårt bidrag till NyföretagarCentrum, där vi också har engagerat oss i två av styrelserna. NyföretagarCentrum bistår företagarna med kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning både när det gäller nyföretagande och generationsskifte. Utifrån en affärsplan får företagarna råd och tips för hur de kan gå vidare med sin affärsidé och sitt företag. Vi finns på plats här i området. Det är enkelt att komma in till oss och prata med någon. /Vlad Neculcea, Fastighet- och kontorsservice Vi har kunderna i fokus och hanterar deras ärenden snabbt och smidigt. / Josefine Sjöberg, jurist Skador Våra kunder får allt på ett ställe, både Bank, Försäkring och Fastighetsförmedling. / Per Knutsson, Bankrådgivare Lantbruk Foto: Sven Persson/Swelo.se Foto: Sven Persson/Swelo.se Foto: Sven Persson/Swelo.se Samhällsengagemang 9

12 AFFÄRSOMRÅDE PRIVAT FÖRSÄKRING PRIVAT FÖRSÄKRING Målsättningen är att våra kunder ska känna sig trygga om någonting händer. Med hjälp av försäkringar kan kunderna skydda i stort sett allt som är viktigt och värdefullt för dem och deras familjer. Vi finns på plats lokalt, därför är det är enkelt att träffa oss. Sakförsäkringsmarknaden har under året präglats av hård konkurrens och pressade priser. Den totala marknaden fortsätter att växa främst inom motor- hemoch villaförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. För Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads del har sakförsäkringsbeståndet ökat under Kunniga rådgivare Hos oss får kunderna träffa kunniga rådgivare som ger råd utifrån vilket försäkringsbehov som är aktuellt. Vi har någonting för livets alla skeenden, från den första hemförsäkringen till helhetslösningar för hela familjen. Barnen ska vara rätt försäkrade och det ska husdjuren också vara. Att spara till pensionen i en försäkring är en god idé och i takt med att tillgångarna växer blir kapitalplaceringar allt viktigare. För de som vill vara uppdaterade kontinuerligt finns möjlighet att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Sparutsikter, förutom all information som finns på lansforsakringar.se Digitala kanaler Vi fortsätter att förenkla tillvaron för våra kunder genom att ständigt utveckla fler självservicetjänster på lansforsakringar.se. Där får våra kunder också en bra överblick över sitt totala engagemang hos oss. En del i vårt miljöarbete är att erbjuda elektroniska alternativ till de flesta av våra tjänster. Ett exempel är att allt fler försäkringar kan betalas via e-faktura. Allt fler kunder väljer att köpa sina försäkringar via internet. Under 2011 ökade antalet sålda försäkringar åter igen jämfört med året innan. Fastighetsförmedling Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har de mest nöjda kunderna bland fastighetsförmedlarna enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning Ska du köpa eller sälja en bostad ska du inte först behöva kontakta en fastighetsmäklare, sedan besöka en bank, och dessutom komma ihåg att ringa ett försäkringsbolag. Vi har bank, försäkring och fastighetsförmedling hos oss säger Agneta Wennberg, chef för Privat försäkring. Tillsammans arrangerar vi regelbundet kundträffar som hussäljarskola och bokvällar. Vid det senaste tillfället i oktober deltog också Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark. Att köpa en bostad är ofta den största affär en privatperson gör. Vi vill medverka till våra kunders trygghet i samband med affären. På lansforsakringar.se finns bland annat en boendeguide med information om att köpa, äga och sälja bostad. 10 Affärsområde Privat försäkring

13 AFFÄRSOMRÅDE PRIVAT FÖRSÄKRING Det är rationellt och lönsamt att ha allt samlat på samma ställe Familjen Håkansson, Kristianstad Familjen Håkansson från Kristianstad, Sofie och Mikael med barnen Alexander 5 år och Maximilian 2 år har bott i sitt hus i två år. Mikael är yrkeschaufför men pluggar till logistikledare. Sofie är personlig assistent och arbetsledare för sin enhet. I samband med att vi köpte huset flyttade vi alla våra bankaffärer till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, där vi redan hade försäkringarna. Det är rationellt och lönsamt att ha allt samlat på samma ställe. När vi köpte huset fick vi också bra service både av mäklaren från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som förmedlade affären och vår kontaktperson på banken som ordnade allt praktiskt kring köpet. Vi uppskattar att det alltid är enkelt att komma i kontakt med bolaget. Den personliga servicen är mycket värd och vi har haft samma kontaktperson hela tiden. Det gör att vi känner varandra och det känns tryggt. Foto: Sven Persson/Swelo.se Vi trodde att det skulle vara krångligt att byta bank men vår bankrådgivare tog hand om allt Familjen Olsson, Osby Robin och Sandra bor i Osby tillsammans med barnen Loi, 4 år, och Signe, 2 år. Sandra arbetar som försäljare och Robin är snickare. Vi har haft våra försäkringar i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad i många år och alltid tyckt att det har fungerat bra. Sedan ett år tillbaka har vi också bytt till Länsförsäkringar Bank eftersom vi fick ett bra helhetserbjudande. Vi trodde att det skulle vara krångligt att byta bank men vår bankrådgivare tog hand om allt och det har fungerat perfekt. Internetbanken är det vi använder mest och vi tycker att den är väldigt lättanvänd. Vi har också ett mycket bra samarbete med vår bankrådgivare. Vi uppskattar den personliga kontakten och att vi inte blir slussade runt. Foto: Sven Persson/Swelo.se Förtroende tycker vi är viktigt i valet av bank och försäkringsbolag Familjen Lewin, Åhus I Åhus bor familjen Lewin, Linn och Andreas med döttrarna Allis, 7 år och Vilma, 4 år. Linn abetar som verksamhetscontroller och Andreas är inköpare. Huset vi bor i har vi haft i drygt 8 år och vi trivs bra i Åhus. Vi har varit kunder i Länsförsäkringar i två år. Innan vi bytte till Länsförsäkringar jämförde vi villkoren för både banktjänster och försäkringar hos olika bolag. Priserna skiljde inte så mycket. Det som gjorde att vi valde Länsförsäkringar var dels ett bra helhetserbjudande men också att vi fick god kontakt med och mycket stort förtroende för den rådgivare vi träffade där. Förtroende tycker vi är viktigt i valet av bank och försäkringsbolag och känslan av att någon bryr sig om oss. Vi vill ha ärliga och vettiga svar när vi har frågor. Det tycker vi att vi får från vår kontaktperson på Länsförsäkringar. Foto: Sven Persson/Swelo.se Affärsområde Privat försäkring 11

14 AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG OCH LANTBRUK FÖRSÄKRING FÖRETAG OCH LANTBRUK FÖRSÄKRING Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads medarbetare är goda rådgivare till företagare och lantbrukare i alla olika situationer. Om du har ett nystartat företag, köpt en gård, ett växande företag eller ett lantbruk som ändrat inriktning. Tack vare ett brett erbjudande har vi möjlighet att tillgodose försäkringsbehov i alla lägen. Våra rådgivare har många års erfarenhet av företagande och villkoren just i vårt område. Det gör det möjligt för dem att göra en riskanalys som hjälper dig att identifiera ditt försäkringsbehov säger Anders Axelsson, chef för Företag och Lantbruk försäkring. Marknaden för företagsförsäkringar präglas fortfarande av lågkonjunkturen med pressade priser. Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad lyckades öka sakförsäkringsbeståndet (exklusive motor) med drygt 4 procent, främst genom att lantbruksförsäkringarna ökade. Premiebeståndet från motorförsäkringar har minskat något. Försäkra verksamheten Genom en årlig genomgång av försäkringsbehovet, förebyggande råd och tips samt lokal skadereglering, har vi möjlighet att ge företagare ett fullständigt och skräddarsytt skydd för företaget. Det kan till exempel innehålla egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, fordonsförsäkring och avbrottsförsäkring. Det har blivit allt vanligare att företag förlägger en del av tillverkningen utomlands. Tack vare samarbeten inom länsförsäkringsgruppen och våra partners i olika delar av världen har vi möjlighet att tillgodose behov även här. Försäkra dig själv och dina medarbetare Det är viktigt med trygghet utöver lönen. Allt fler företag har förstått att friska medarbetare är en av nycklarna till framgång. Genom snabb hjälp via sjukvårdsförsäkring, rehabiliteringsförsäkring och friskvård kan företagets konkurrenskraft stärkas samtidigt som det skapar trygghet för medarbetarna. Under senhösten presenterade Länsförsäkringar den digitala hälsotjänsten webbdoktor. På lansforsakringar.se/webbdoktor får alla kunder med sjukvårdsförsäkring möjlighet att registrera sig som användare och ställa frågor anonymt till erfarna allmänläkare. Pensionsförsäkring Årets kundnöjdhetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för svenska försäkringsbolag visar att Länsförsäkringar har de mest nöjda kunderna inom tjänstepension, för tredje året i rad. Det tar lång tid att bygga upp ett pensionskapital därför är det viktigt att börja i 12 Affärsområde Företag och Lantbruk Försäkring

15 AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG OCH LANTBRUK FÖRSÄKRING Ett ömsesidigt förtroende är värdefullt, särskilt när det har hänt något Tredje generationen på gården På Brodala bor familjen Bengtsson, Per-Ewe och Åsa med döttrarna Tuva 10 år och Saga 8 år. Gården har funnits i familjen i tre generationer så Per-Ewe är född och uppvuxen på gården. Både hans far och farfar brukade gården före honom. Idag bedriver vi mjölkproduktion och växtodling. Våra 75 kor ger nära liter mjölk per ko och år, vilket motsvarar drygt familjers behov av mjölk (om det går åt cirka 2 liter om dagen). Korna mjölkas i mjölkningsrobot. Det har förändrat arbetsdagen till det bättre eftersom mjölkningen i stort sett sköter sig själv. Korna är dessutom mycket lugnare nu eftersom de själva kan välja när de vill bli mjölkade. Vi har också en växtodling på 130 ha odlad mark. Där odlas potatis, sockerbetor, morötter, majs och foder till djuren. Som lantbrukare idag vill vi ha tillgång till bra rådgivare inom olika områden. Vi har våra försäkringar i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad som också är vår bank. Det vi värdesätter mest är att våra kontaktpersoner på försäkringsbolaget är insatta i verksamheten och i branschen. De är kunniga och förstår villkoren för lantbruket i den här trakten. Ett ömsesidigt förtroende är värdefullt, särskilt när det har hänt något. När vi har haft en skada har vi alltid kommit överens med försäkringsbolaget på ett smidigt sätt. Vi värdesätter att våra kontaktpersoner är intresserade av verksamheten och hur vi vill utveckla den. Foto: Anders Norrsell / Jönssons Bilder tid och vi har mycket konkurrenskraftiga och bra lösningar. Lantbruk i utveckling Många lantbrukare utvecklar verksamheter som till exempel gårdsbutiker, Bed & breakfast och Bo på lantgård. Våra erbjudanden anpassas kontinuerligt till utvecklingen. Vi vill bidra med trygghet för att hålla landsbygden levande. Säker Gård och Säker Hästverksamhet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar, Agria och LRF som hjälper till att med praktisk rådgivning hemma på gården hitta och rätta till brister som kan orsaka olyckor. Brister som varje år resulterar i flera dödsfall och allvarliga olyckor för människor, djur och egendom. Skador och förlust av människor och djur går sällan att ersätta. Stora ekonomiska värden i byggnader och annan egendom kan gå förlorade vid en brand. Ofta uppstår då också stora produktionsförluster. Därför är det viktigt att förebygga olyckor. Lantbruksbörsen Våra lantbrukskunder har också tillgång till Lantbruksbörsen, nyhetsbrevet om de gröna näringarna. Lantbruksbörsen kommer ut tre till fyra gånger per år och innehåller nyheter, analyser av de gröna näringarnas verksamhetsgrenar, notiser med mera. För att prenumerera skickar du din e-postadress till: Skogen Det var i lantbruket och skogen vi startade för mer än 150 år sedan. Vi har längst erfarenhet av skogs- och lantbruksfrågor i försäkringsbranschen och vår lokala förankring gör oss unika. Vi vet hur du bäst skyddar värdet på din skog. Den nya Skogsförsäkringen Max ger förutom skydd för brand, storm och snöskador även skydd mot älgbetesskador och angrepp av granbarkborren. Två typer av skador som ofta är svåra att förebygga för den som inte är ute i sin skog varje dag. Affärsområde Företag och Lantbruk Försäkring 13

16 AFFÄRSOMRÅDE BANK BANKENS KUNDER ALLT NÖJDARE Sveriges mest nöjda bankkunder igen. För sjunde gången på åtta år har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning Vi har också landets mest nöjda bolånekunder för sjunde året i rad. Vi har någonting för livets alla skeenden, från ditt första ungdomskonto med kort, till helhetslösningar för att spara, betala, låna och köpa eller sälja din bostad. Årets Bank Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest, stiger kundnöjdheten bland Länsförsäkringars kunder till en ny rekordnivå. Det är motiveringen till att Länsförsäkringar utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Privata Affärers jury består av ekonomijournalister och branschfolk. De har synat och analyserat bankerna ur kundernas perspektiv för att slutligen utse Länsförsäkringar Bank till Årets Bank. Vi tror att det beror på att vi arbetar på vår lokala marknad där vi och våra kunder känner oss hemma. Som kundägd bank är vi här för att tillfredsställa våra kunders behov av banktjänster. Målsättningen är att arbeta med effektiva kombinationer av försäkring, bank och fastighetsförmedling för att öka kundernas trygghet säger Alf Magnusson, bankchef. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förmedlar ett fullserviceerbjudande inom bank med konkurrenskraftiga produkter inom betala-spara-låna. Antalet kunder fortsätter att öka och affärsvolymen ökade med 17,5 procent under Inlåningen ökade med drygt 15 procent där fasträntekonton stod för huvuddelen. Utlåningen utvecklades starkt och ökade med 19 procent under Det är främst utlåning till lantbruk som står för ökningen. Även utlåningen till privatbostäder bidrog till ökningen. Det lönar sig att samla alla sina bank- och försäkringsaffärer hos oss. Vi är långsiktiga, har ett starkt varumärke och är tillgängliga. Det resultat som uppnås stannar lokalt för att bidra till att vidareutveckla bankaffären, bygden vi verkar i och för att komma våra kunder till godo. Bolånekalkyl Under hösten lanserades en ny version av vår boendekalkyl på internet. I den nya versionen är det enklare att fritt ändra låneuppdelning, räntekostnader, amortering och storleken på kontantinsatsen, något som kan vara särskilt värdefullt för den som köper bostad för första gången. Bank även för företag och lantbruk Rörelsekontot är grunden i företagets ekonomi. Det finns också olika alternativ för att placera företagets kapital för att få så bra avkastning som möjligt. Företagskunder erbjuds ett paket med kreditkort, bankgironummer, rörelsekonto och internettjänst. Till det finns olika lösningar för att finansiera fastigheter, rörelser och maskiner, som är anpassade till verksamhetens behov. Utöver dessa tjänster erbjuds alla kunder en årlig genomgång av sitt företags bankoch försäkringsbehov, något som vi rekommenderar. På gång I januari blir det möjligt för våra kunder att betala räkningar, godkänna e-fakturor och 14 Affärsområde Bank

17 AFFÄRSOMRÅDE BANK Våra kontaktpersoner känner oss så vi får alltid snabba besked i olika frågor. Bilservice i Everöd AB Ann-Charlotte och Salvatore Giuffrida äger och driver Bilservice i Everöd sedan Bilverkstaden hanterar alla typer av bilreparationer och service för alla bilmärken. Företaget är också ackrediterad att släcka 2:or för Bilprovningen. Kunderna är allt från försäkringsbolag till företag och privatpersoner. I butiken finns olika förbrukningsprodukter, reservdelar, däck, mopeder och fyrhjulingar till försäljning. Familjen själva bor i sitt eget hus granne med bilverkstaden och har fyra barn. Nadine, 26 år och Isabell, 23 år, har redan flyttat hemifrån. Fabrizio, 14 år, och Stephanie, 19 år, bor fortfarande hemma i Everöd. Vi har varit kunder i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad sedan 1990, som privatpersoner. Nu har vi även företagets bankaffärer samlade på ett ställe. Det ger oss en bra överblick. Våra kontaktpersoner känner oss så vi får alltid snabba besked i olika frågor. De är trevliga och tillmötesgående. För att vi ska vara nöjda med vår bank och vårt försäkringsbolag förväntar vi oss att mötas av kunniga rådgivare som är lyhörda för våra bank- och försäkringsbehov. Det tycker vi att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har lyckats med. Foto: Anders Norrsell / Jönssons Bilder göra överföringar till andra personers konton via mobilen. Utvecklingen av apparna fortsätter under våren. Betalningstjänsten vidareutvecklas med så kallad OCR-skanning. Det innebär att kunderna, med hjälp av mobilens kamerafunktion, kan skanna in OCR-numret istället för att skriva in det. Före sommaren införs också mobilt Bank-ID som kan användas istället för pin-kod och dosa vid inloggning och signering. ISK Investeringssparkonto Investeringssparkontot införs i början av Det är ett förmånligt sparande eftersom vinsten inte kapitalbeskattas. Det är istället en schablonskatt på 0,5 procent (år 2012) av värdet av ditt sparande. Eftersom värdeökningen inte beskattas behöver du varken deklarera uttag eller omplaceringar. Illustration: Louise Persson/Swelo.se Affärsområde Bank 15

18 SKADOR FÖREBYGG SKADOR Det är lönsamt för alla att undvika skador. Varje år går stora värden förlorade till följd av brand-, vatten- och inbrottsskador. Ibland krävs även människoliv. Vår miljö blir dessutom ofta negativt påverkad av att det inträffar skador. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad arbetar aktivt med skadeförebyggande rådgivning. Det kan vara allt från hur stor en brandsläckare behöver vara och hur brandvarnare bäst placeras till vilka lås och larm som är godkända, samt en mängd andra tips. Vi vill gärna hjälpa till med att öka tryggheten och samtidigt spara på miljön, ambitionen är att informera om hur man ska göra innan något händer. Om något ändå händer vill vi att kunderna ska uppleva att deras skadeanmälningar hanteras snabbt och enkelt. I allt fler fall räcker det med ett telefonsamtal för att få beslut om ersättning. Det är också enkelt att anmäla en skada via lansforsakringar.se. Vi reglerade sammanlagt cirka skador under Det avsåg både personskador som till exempel olycksfall och skador på egendom. Sammanlagt betalade vi ut 254 Mkr till kunderna. Storm Under 2011 hade vi en storm i februari och en i november. Till följd av stormarna anmäldes drygt skador. Sam- manlagt betalade vi ut 29 Mkr i ersättning till de kunder som drabbats. Inbrott Ersättningen av skador till följd av inbrott ökade med cirka 5 procent under Vattenskador Antalet vattenskador är i princip oförändrat. Konsekvenserna av en vattenskada blir ofta stora varför kostnaderna för ersättningar till skadedrabbade har ökat kraftigt de senaste åren. Vattenskador är de mest frekventa skadorna och tillsammans med brandskador det som ger mest omfattande skador på en byggnad. Vattenskadorna ökar ju äldre husen blir men även olika byggkonstruktioner orsakar vattenskador. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad rekommenderar användandet av elektronisk huvudvattenavstängare med droppdetektor för att minska vattenskadorna. Vattenavstängaren monteras så tidigt som möjligt i ledningssystemet i en villa. Om ett droppflöde pågår utan avbrott eller om en koppling brister, stängs vattenflödet av automatiskt. Under 2011 anordnades en träff för VVSmontörer för att bland annat informera om elektroniska huvudvattenavstängare med droppdetektor och hur man installerar dem. Tillsammans med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling deltog vi också på mässan om Hus & Hem för att berätta om våra tjänster och tips för att förebygga 16 Skador

19 SKADOR främst vattenskador, men också inbrott med mera. Brand Skador till följd av brand har ökat kraftigt både under 2010 och 2011, sammanlagt cirka 70 procent. Det är främst bränder i bostadshus som ökar. En brand inomhus kan snabbt övertända hela bostaden. Levande ljus, krånglande hushållsapparater eller bortglömda kastruller är vanliga orsaker. Konsekvenserna av en brand är oftast mycket stora och tar tid att återställa. Under året bjöd vi därför in fastighetsägare för att informera om brandrisker och hur de kan förebyggas. Att ha brandvarnare, brandfilt och brandsläckare till hands i hem och lokaler är en viktig åtgärd. Minst lika viktigt är det att ha övat på att använda brandsläckaren. Har det väl börjat brinna behöver släckningsarbetet påbörjas omgående för att minimera skadorna. Ökad medvetenhet i fokus Alla Kristianstad kommuns 900 elever i årskurs sju upplevde en realistisk diskoteksbrand där det gällde att ta sig ut när lokalen rökfylldes. De fick också uppleva räddningstjänstens insatser för att rädda människor vid en trafikolycka. Däremellan fanns tillfälle att reflektera över frågor som rör säkerhet och brottslighet. Hur en hjälm förändrar förutsättningarna vid en cykeleller mopedolycka demonstrerades vid Länsförsäkringars och Polisens station. Vad händer om man kör med en trimmad moped och hur går det med körkortstillståndet då? Det är exempel på frågeställningar som också diskuterades. Målet var att göra eleverna medvetna om risker och om hur de kan agera i utsatta situationer. Säkerhetsmässan arrangerades för andra året i rad av Lokala Brotts-och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad, i samarbete med Polisen, Kristianstads kommuns räddningstjänst, kultur- och fritidsförvaltning och barn och utbildningsförvaltning, Trafikverket, NTF Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Säkerhetskonsulter för företagare och lantbrukare Ett stort antal företagsbesiktningar genomfördes under 2011, både för nya kunder och som rådgivning till företagare som redan har sina försäkringar hos oss. Vi informerar om vilka krav som försäkringsvillkoret ställer och tipsar om allt från hur säkerhetsskåp ska förankras, hur stor brandsläckaren behöver vara till hur lagervaror ska förvaras. Syftet är att minska risken för skada men om något ändå händer ska försäkringen kunna ersätta det inträffade. Säker Gård och Säker Hästverksamhet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar, Agria och LRF som hjälper till att med praktisk rådgivning på gården hitta och rätta till brister som kan orsaka olyckor. Regler och riktlinjer utvecklas hela tiden och det är tidskrävande att hålla sig uppdaterad. Vi bjöd därför in elektriker till en informationsträff om de nya direktiven för elsäkerhet på lantbruk. Peter Friberg, Skadeförebyggare Bengt-Ehrling Ohlsson, Skadeförebyggare Foto: Sven Persson/Swelo.se Foto: Sven Persson/Swelo.se Skador 17

20 Foto: Sven Persson/Swelo.se

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Din Sida. De lever sin dröm om egen glassfabrik KRYSSA OCH VINN 2 000 KR. Färre brevutskick bra för miljön! Skaderegleraren din hjälpare i nöden

Din Sida. De lever sin dröm om egen glassfabrik KRYSSA OCH VINN 2 000 KR. Färre brevutskick bra för miljön! Skaderegleraren din hjälpare i nöden hösten 2013 Din Sida Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning KRYSSA OCH VINN 2 000 KR De lever sin dröm om egen glassfabrik Färre brevutskick bra för miljön! Skaderegleraren din hjälpare i nöden Kom

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Länsförsäkringar i Skåne Bank & Försäkring

Länsförsäkringar i Skåne Bank & Försäkring 1 Länsförsäkringar i Skåne Bank & Försäkring Lund: 046 433 80 00 Ystad: 0411-33 80 00 Malmö: 040 633 80 00 Helsingborg: 042 633 80 00 Kristianstad: 044 19 62 00 Göinge: 0451 489 00 Helsingborg Lund Malmö

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012 noterat om 2012 Vattenskador, dyrt och vanligt Under flera år har länet drabbats av stränga vintrar som fört med sig dyra frys- och vattenskador för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt 2011 Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt EN SAMMANFATTNING AV BANK- OCH FÖRSÄKRINGS ÅRET FÖR 23 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG I SAMVERKAN Kort om Länsförsäkringar LOKAL BESLUTSKRAFT Länsförsäkringars definition

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2012

Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning 4 Vd har ordet 6 Året i korthet Verksamheten 8 Bolagets arbete för skadeförebygg och miljö 9 Samverkan 11 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan

Läs mer

2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning

2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse Stiftelsen bildades 1996 genom en donation på 8 miljoner kronor av Dalarnas Försäkringsbolag i anslutning till bolagets

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Vi ska rädda världen Vi börjar i vår del av Skåne Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Varför ska vi tillsammans rädda världen? Länsförsäkringsbolagen är kundägda organisationer och det förpliktigar.

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning 211 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Innehåll 3 Vd-kommentar 6 Samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA

Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA Viktiga händelser under 2013 Övriga händelser Bolaget redovisar ett överskott på cirka 6 miljoner kronor i det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring.

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

- ETT STARKT ÅR FÖR OSS 100 MILJONER. KOM NÄRMARE Vi möter vår styrelseordförande LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING 2013

- ETT STARKT ÅR FÖR OSS 100 MILJONER. KOM NÄRMARE Vi möter vår styrelseordförande LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING 2013 KOM NÄRMARE Vi möter vår styrelseordförande 2013 lämnar vi återbäring på sidan 8 100 MILJONER sidan 11 VD HENRIETTA HANSSON - ETT STARKT ÅR FÖR

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

BANKEN VÄXER SÅ DET KNAKAR

BANKEN VÄXER SÅ DET KNAKAR 2013 VERKSAMHETSÅRET LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN BANKEN VÄXER SÅ DET KNAKAR Ekonomichefen Pia Heldesjö berättar om bankens utveckling. SID 20 ÖKAT MED 17 000 FÖRSÄKRINGAR Affärsområdeschef Försäkring,

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Vår kunskap er trygghet

Vår kunskap er trygghet Vår kunskap er trygghet Vår kunskap, er trygghet Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd.

Läs mer

1. Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsman 5. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 6. Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf

Läs mer

1968 Kollektiv skogsbrandförsäkring tillkom genom samarbetet mellan LRF och Länsförsäkringar.

1968 Kollektiv skogsbrandförsäkring tillkom genom samarbetet mellan LRF och Länsförsäkringar. Thomas Arvidson LRFs försäkringsengagemang över tiden Formerna för LRFs försäkringsengagemang har under åren varierat, men syftet har alltid varit detsamma. Nämligen att åstadkomma bästa möjliga försäkringsskydd

Läs mer

Din Sida. Nu förbättrar vi din boendeförsäkring KRYSSA OCH VINN 2 000 KR. Bankärenden via mobilen. Fler väljer Länsförsäkringar även som bank

Din Sida. Nu förbättrar vi din boendeförsäkring KRYSSA OCH VINN 2 000 KR. Bankärenden via mobilen. Fler väljer Länsförsäkringar även som bank VINTERN 2012 Din Sida Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning Nu förbättrar vi din boendeförsäkring KRYSSA OCH VINN 2 000 KR Bankärenden via mobilen Fler väljer Länsförsäkringar även som bank En modern

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Denna framställning beskriver branschens grundverktyg såsom typer och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning

Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2010 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse Stiftelsen bildades 1996 genom en donation på 8 miljoner kronor av Dalarnas Försäkringsbolag i anslutning till bolagets

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer