LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 2011 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Kunder och ägare Året som gått Vd-kommentar, En spännande resa Ordförande, Ett historiskt år Utblick framåt Samhällsengagemang Affärsområde Privat försäkring Affärsområde Företag och Lantbruk försäkring Affärsområde Bank Förebygg skador Miljöredovisning Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Finansiell rapportering Förvaltningsberättelse Femårsöversikt Resultaträkning Resultatanalys för moderbolaget Balansräkning för koncernen Balansräkning för moderbolaget Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsledning Styrelse Förteckning över fullmäktige Valberedning, Revisorer Ord och uttryck Ordinarie bolagsstämma avhålles den 25 april 2012 Foto: Per Kristiansen

3 Kunder och ägare Kunder hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad är också delägare i bolaget. Bolagets mål är därför inte att få så stor vinst som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de tillbaka till kunderna, antingen i form av återbäring eller i form av sänkta premier. Som sakförsäkringskund (om du har villa-, hem- eller bilförsäkring) i ett länsförsäkringsbolag är du också delägare i bolaget. Precis som i andra organisationer med många ägare eller medlemmar utser kunderna representanter till fullmäktige, bolagets högsta beslutande organ. Alla kunder inbjuds till fullmäktigeval i respektive distrikt (där du bor) vart tredje år genom annonsering i dagspressen och på vår webbplats. Valmöten till fullmäktige är offentliga och alla kunder (försäkringstagare) har rätt att vara med och rösta. Fullmäktige utser sedan en styrelse för bolaget och styrelsen i sin tur tillsätter bolagets vd. Det var val till fullmäktige i Broby, Brönnestad, Degeberga, Emmislöv, Finja, Glimåkra, Hjärsås, Häglinge, Hörja, Knislinge-Gryt, Matteröd, N Mellby, Oppmanna-Vånga, Röke, Tollarp, V Torup samt Åhus under Under 2012 är det fullmäktigeval i Araslöv, Bromölla, Everöd, Farstorp, Hästveda, Kivik, N Åkarp, Näsum, Träne, Verum, Villsjö och Vinslöv. Är du själv intresserad av att vara med och påverka bolagets utveckling är du välkommen att kontakta oss Henrietta Hansson, VD Kunder och ägare 1

4 Året som gått Första juli och första dagen i det nya bolaget Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad. Tillsammans har vi nästan 350 verksamhetsår av samlad erfarenhet för att ge våra kunder den bästa servicen. Foto: Sven Persson/Swelo.se Tillsammans med Länsförsäkringar fastighetsförmedling har vi genomfört bobytardagar för de som är på väg att köpa eller sälja sin bostad. Till vår hjälp hade vi både Anticimex och Skatteverket april hölls de sista ordinarie bolagsstämmorna före sammanslagningen. Foto: Sven Persson/Swelo.se 2 Året som gått

5 Foto: Sven Persson/Swelo.se I slutet av september bjöd vi våra kunder på en resa med ångtåget i Brösarp. Cirka 300 resenärer klev på tåget den dagen och många hade fikakorg med sig och passade på att njuta av det fina vädret. Vi fanns på plats med gratis reflexer till barnen och förmånliga priser på bland annat brandsläckare till vuxna. 20 december Länsförsäkringar har utsetts till Årets Bank 2011 av tidningen Privata Affärer. Juryns motivering lyder: Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest stiger kundnöjdheten till en ny rekordnivå. Under hösten genomfördes en säkerhetsmässa i Kristianstad. Mässan riktade sig till ca 900 trettonåringar med fokus på brand och skador i trafiken. Det var ett samarbete mellan räddningstjänsten, Polisen, NTF och BRÅ. Vi genomförde traditionsenliga julskyltningsaktiviteter. Årets tema var Förebygg skada och våra besökare delade frikostigt med sig av sina egna tankar och idéer. Länsförsäkringar Bank fick, för sjunde gången på åtta år, utmärkelsen mest nöjda bankkunder på privatmarknaden. Vi har också landets mest nöjda bolånekunder för sjunde året i rad och de mest nöjda kunderna inom tjänstepension för tredje året i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning. Länsförsäkringar AB förvärvade under 2011 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta kundernas behov. Foto: Sven Persson/Swelo.se Året som gått 3

6 VD kommentar 2011 Kristianstad nästa fördubblat in- och utlåningen till kunderna och vi kan stolt konstatera att vi har ett konkurrenskraftigt koncept med bank och försäkring. Foto: Sven Persson/Swelo.se EN SPÄNNANDE RESA Det som inte förändrats utan alltid kommer att vara det viktigaste är våra kunder. Verksamhetsåret 2011 var ett år som för alltid har lämnat avtryck i bolagets historia. Den första juli gick Länsförsäkringar Kristianstad och Länsförsäkringar Göinge samman och ett nytt bolag bildades Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Tillsammans har vi 344 ( ) verksamhetsår av samlad erfarenhet att dela med oss av till våra kunder som också är våra ägare. Det har varit en otroligt spännande resa från det att de första tankarna om ett eventuellt samgående presenterades till dess att samgåendet genomfördes i praktiken. Det är en resa utan slut och början på en ny historia för bolaget. Det som inte förändrats utan alltid kommer att vara det viktigaste är våra kunder. Årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visade att Länsförsäkringar för sjunde gången på åtta år har landets mest nöjda bankkunder på privatmarknaden. Tidningen Privata Affärer publicerade i slutet av året att Länsförsäkringar Bank har utsetts till Årets bank. Juryns motivering löd: Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest stiger kundnöjdheten till en ny rekordnivå. Det är en bekräftelse på att vi är bra på att ta hand om våra kunder. Kunderna i fokus är och förblir som sagt det viktigaste för oss i vår verksamhet. Länsförsäkringar Bank har redan blivit en betydande aktör på finansmarknaden. På fem år har Länsförsäkringar Göinge- Det hänger liksom ihop är en slogan som vi i olika sammanhang har valt att synliggöra under året och som handlar om Bank, Försäkring och Fastighetsförmedling under samma tak. Även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utmärkte sig i den senaste undersökningen från SKI och hamnade i topp med de nöjdaste kunderna. På bara tre år har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vuxit till att bli Kristianstads näst största fastighetsförmedling sett till antalet genomförda affärer. I Hässleholm är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling den femte största fastighetsmäklaren och målsättningen är att stärka positionen ytterligare under nästa år. Året som gått har i försäkringshänseende till stora delar handlat om skadereglering. Stormarna har avlöst varandra och naturens krafter har gjort sig påminda, kompetensen hos våra skadereglerare har verkligen satts på prov. Som skadedrabbad är snabb och personlig hjälp av största betydelse och det ska alltid finnas någon att vända sig till. Detta är grunden och styrkan i Länsförsäkringars koncept. En lokal skadereglering där du som kund kan få hjälp där du finns. Det höga skadeutfallet har bidragit till att resultatet i försäkringsrörelsen inte håller en önskvärd nivå. Att förebygga skador innan de inträffar är något som vi arbetar kontinuerligt med. Bland annat arbetar vi aktivt med att förebygga skador som uppkommer där människor är inblandade. En del av det arbetet är långsiktigt och vänder sig framförallt till våra ungdomar. Som enda försäkringsbolag deltog vi i en säkerhetsmässa för 900 trettonåringar i Kristianstad. Den dagen låg fokus på brand och trafikskador och olika sätt att förebygga dem. Under året förvärvade Länsförsäkringar AB fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv. I samband med detta upphörde nyförsäljningen av traditionellt förvaltade produkter. Allt fler av Länsförsäkringars kunder har de senaste åren valt att spara i fondförsäkringar. Vi har ett av marknadens bästa fondtorg som kom- 4 VD kommentar 2011

7 pletteras med sparandeprodukter med garantiliknande inslag. Förberedelser och implementering inför Solvens II kommer att pågå för fullt under Arbetet är intensivt och det kräver mycket resurser. En positiv effekt av samgåendet är att vi också har möjlighet att avsätta tid och resurser för detta arbete. Alla europeiska försäkringsbolag berörs av Solvens II. Syftet är att ytterligare stärka konsumentskyddet. Vänder vi blicken ut i världen och mot övriga Europa har det på många håll varit ett händelserikt år. Finanskrisen drog fram i Grekland med åtgärdspaket och protester, Japan drabbades av en tsunami och kärnkraftverket Fukushima havererade, vi har sett gamla regimer ersättas med nya i Libyen och Egypten. Det har varit ett år fyllt av betydelsefulla händelser, historia har ändrats och skrivits om. Som det lilla exportberoende land Sverige är så passerar detta inte obemärkt. De internationella börserna fluktuerar och avkastningen från den finansiella sektorn har blivit allt mer oförutsägbar. Den globala utvecklingen har påverkat vårt egna finansiella resultat och vi påminns om vikten av att varje del av vår verksamhet ska kunna stå på egna ben. Finansrörelsen uppvisar ett resultat på cirka -25 Mkr som till största delen består av värdeminskningar till följd av börsutvecklingen. Glädjande nog kan vi konstatera att vi redan under inledningen av år 2012 har hämtat igen delar av denna värdeminskning. Det känns tryggt att veta att vår ekonomi i grunden är stark och stabil med en konsolideringsgrad på 318 procent. Det är en spännande och utmanade tid vi lever i och det gäller att ta till vara på varje ny utmaning och se den som en möjlighet. Verksamheten och våra förutsättningar att verka lokalt förändras kontinuerligt, men omtanken om våra kunder och vårt lokala koncept är något som består. Det är det som är styrkan hos Länsförsäkringar. Jag ser fram emot ännu ett händelserikt år. Henrietta Hansson, VD VD kommentar Foto: Sven Persson/Swelo.se

8 ETT HISTORISKT ÅR Det har varit en spännande tid sedan två fullmäktigekårer röstade för ett samgående i december En ansökan om tillstånd lämnades till Finansinspektionen i mars 2011 och samgåendet planerades till 1 juli. Bolagens fullmäktige hade bolagsstämma i april. Då fattades beslut om styrelse och fullmäktige samt bolagsordning för det nya bolaget, att gälla om vi fick positivt besked från Finansinspektionen. Finansinspektionens beslut kom i början av juni vilket gjorde att vi klarade tidsplanen precis. Från och med 1 juli bedrivs verksamheten i det nya bolaget Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Veckan efter hade vi det första konstituerande styrelsemötet i bolaget. Under hela processen har ambitionen varit att involvera styrelseledamöterna, fullmäktige och medarbetarna så mycket som möjligt. Det har varit värdefullt och har underlättat hela förändringsarbetet. I den nya styrelsen kommer hälften av ledamöterna från respektive bolag. Under hösten utformade vi ett nytt gemensamt arbetssätt. Tanken var att det bästa från respektive bolag skulle få påverka den nya styrelsens arbetssätt, men också ta tillfället i akt att helt tänka om på vissa punkter. Det arbetet tycker vi att vi har kommit igenom på ett bra sätt. Hela förändringsprocessen i bolaget har bedrivits med samma metod. Fullmäktigekåren blev dubbelt så stor i och med samgåendet och består nu av 60 ledamöter från olika delar i området. Vi startade den nya fullmäktigeförsamlingen med en informationsträff där också arbetssättet var i fokus. Syftet var bland annat att stärka Fullmäktigeledamöterna i sin roll som bolagets representanter runt om i bolagets område. I november hade vi en extra bolagsstämma då fullmäktige beslutade att avsluta samgåendet med en fusion mellan bolagen. Det var sista steget i den formella processen i samgåendet. Det har varit ett intensivt år för både medarbetare och styrelse men vi är nu väl rustade för framtiden. I stället för att vara två av de minsta bolagen är vi idag ett medelstort bolag i länsförsäkringsgruppen med en stark finansiell ställning. Våra ägare, sakförsäkringskunderna, har ett väl förankrat och lokalt starkt bolag i nordöstra och östra Skåne. Samgåendet har givit oss en stabil grund att stå på. Vi har därmed lättare att klara av ökade framtida krav i branschen, tider med finansoro och år med högre skadekostnader. Vi har kontor i Kristianstad, Bromölla och Hässleholm och våra fullmäktigeledamöter som ambassadörer i hela verksamhetsområdet. Det skapar förutsättningar för stor kundnytta både vad gäller sak- och livförsäkring, bank, skadereglering samt fastighetsförmedling. -Jag ser med tillförsikt fram mot de kommande åren. Göran Trobro, Ordförande Foto: Sven Persson/Swelo.se 6 Ordförande

9 TIPS TILL KUNDERNA UTBLICK FRAMÅT Foto: Sven Persson/Swelo.se Vi kommer under året att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster för att de ska passa ännu fler kunder. En av nyheterna för året är att även ungdomar från12 år kan bli vardagsekonomikunder i Länsförsäkringar. Ungdomserbjudandet vänder sig till ungdomar i åldern år. De får tillgång till våra tjänster på internet, via telefon och våra mobila tjänster. Med kortet kan de både handla i butiker och på internet samt ta ut kontanter i automater. Från 16 år kan man välja till plustjänster för att kunna betala fakturor och göra överföringar. Länsförsäkringar ingår som en av 13 organisationer i Nationella Viltolycksrådet, tillsammans med bland andra Polisen, Trafikverket, If, Länsstyrelserna, Jägarnas Riksförbund och Bilprovningen. Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. En av åtgärderna för att minska antalet viltolyckor är appen Viltolyckor på väg, för mobiltelefon. Denna har tagits fram av Nationella Viltolycksrådet. Med appen installerad ljuder ett alarm om man befinner sig på en väg där många viltolyckor har inträffat. För företagare tar vi ytterligare ett steg fram i tjänstepensionssatsningen med målsättningen att bli företagarens bästa pensionspartner. Vi har nu ett fullsortiment och har alternativ för de som vill vara aktiva själva, de som vill slippa göra egna val och de som tycker att det är viktigast att sparandet innehåller en garantidel. Vi har fortsatt utvecklingen av våra mobila tjänster. Nu finns det en ny version av Länsförsäkringars iphone- och androidapp där det går att betala räkningar, godkänna e-fakturor och göra överföringar till andras konton via mobilen. Kunden signerar transaktionen med sin betaldosa. Det går även att se kommande betalningar. Under våren förfinar vi betalningsfunktionen ytterligare. Då gör vi det möjligt för kunderna att skanna in OCR-raden med mobilens kamerafunktion. En annan viktig nyhet blir att vi inför mobilt Bank-ID som ett alternativ till att signera med säkerhetsdosan. Det kommer även att bli möjligt att logga in med mobilt Bank-ID i stället för pin-koden. I en undersökning som gjorts av Stiftelsen för Internetinfrastruktur under 2011 ser vi att 88 procent av befolkningen över 12 år har tillgång till internet. Nio av tio användare har en egen dator och åtta av tio har tillgång till bärbar dator. Halva svenska folket besöker ett socialt nätverk och är med på facebook, även om de också finns andra sociala nätverk. Vi vill finnas där våra kunder förväntar sig att hitta oss. På internet satsar vi på en mötesplats med en lokal känsla där all information om boende och ekonomi finns. Detta kombinerat med att vara tillgängliga i sociala medier är ett sätt för oss att möta människor där och när de vill möta oss. Vårt mål är därför att finnas på facebook under våren Gör en verksamhetsgenomgång varje år tillsammans med din kontaktperson. /Per Knutsson, Bankrådgivare Lantbruk Vi kan komma med bra tips om hur man förebygger skador, så tveka inte att kontakta oss. /Josefine Sjöberg, jurist Skador Alla som har sin bil försäkrad hos oss kan få bilens registreringsnummer blästrat i bilens fönsterrutor. Det minskar risken för att din bil ska blir stulen. /Vlad Neculcea, Fastighets- och kontorsservice Foto: Sven Persson/Swelo.se Foto: Sven Persson/Swelo.se Utblick framåt 7

10 SAMHÄLLSENGAGEMANG Vårt engagemang i samhället sker på många olika sätt men alla aktiviteter har samma mål en ökad trygghet för människor och företag. Med vår historia och kundägda bolagsform är samhällsengagemang något helt naturligt. Vi vill bidra till trygghet som inte bara handlar om att förebygga skador utan minst lika mycket om ekonomisk trygghet och en omtanke om kundernas vardag. Skolbarnens miljöutbildning Genom att stödja Natur & Miljöpärmen medverkar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad till skolbarnens miljöutbildning. Natur & Miljöpärmen är ett läromedel i natur- och miljökunskap för grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med Svenska Kunskapsförlaget AB, kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöpärmen ges ut kostnadsfritt till skolorna. Syftet med Natur & Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. Våra barns trafikmiljö Skolbarn i årskurs F-6 i över 200 kommuner får Skolbarnens Trafikkalender i samband med skolstarten. Barnen deltar i säsongsanpassade uppgifter med tema trafik, ofta klassvis, vilket gör att olika trafikfrågor aktualiseras under läsåret. För att barn ska få en säkrare trafikmiljö har vi bidragit till Trafikkalendern lokalt. Ett narkotikafritt Sverige, ENS 2000 ENS 2000 har verkat sedan 1989 med målsättning att varje skola alltid ska ha tillgång till professionell och aktuell information om droger, missbruk och åtgärdsprogram. Det är en obunden organisation med ambition att arbeta folkbildande i drog- och missbruksfrågor. Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad stödjer kampanjen som företagsmedlem. ENS 2000 arbetar med förebyggande åtgärder. I kampanjmaterialet ingår Drogförebyggarepärmen, tidningen Respons, föreläsningar, teaterföreställningar och filmer som till exempel Liv och Heroin - Allt detta distribueras helt kostnadsfritt till samtliga mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolor i landet. Samarbete med Svenska Narkotikapolisen Vi har ett samarbete med Svenska Narkotikapolisen som är riktat till skolorna i vårt verksamhetsområde för att kunna sprida information. Detta är en viktig del i det 8 Samhällsengagemang

11 VARFÖR SKA DU VÄLJA LÄNSFÖRSÄKRINGAR? förebyggande arbetet kring narkotika och doping. Skepparslövs kvarn Skepparslövs kvarn köptes gemensamt av KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Avsikten var att bevara kvarnen som en samlingsplats för invånarna i Skepparslöv och Vä samt som ett utflyktsmål. Under 2012 kommer en arbetsgrupp att bildas för att utveckla kvarnen till att bli ett centrum för utställningar, kommunal information och lokal försäljning av produkter från bygden. Ökad säkerhet för alla Vi är aktiv medlem i Brandskyddsföreningen Skåne. Brandskyddsföreningen Skåne är en regional ideell förening som tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige har till uppgift att inom Skåne län verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Brandskyddsföreningen Skåne samarbetar med Brandskyddsföreningen Sverige, andra regionala ideella brandskyddsföreningar och kommunal räddningstjänst. De flesta bränder och olyckor sker i hemmet eller på fritiden. Genom att bidra till gratis utbildningar för till exempel privatpersoner, familjer, ideella klubbar, föreningar och organisationer hoppas vi kunna påverka, förebygga och förhindra att olyckor inträffar. Brandskyddsföreningen Skåne har flera olika typer av utbildningar, läs gärna mer på brandskyddsforeningen. se/skane. HLR, Hjärt- och Lungräddning Med rätt utrustning kan alla bidra till att öka överlevnaden från 7 procent till över 70 procent vid ett hjärtstopp. Många medarbetare från Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad har gått Brandskyddsföreningens utbildning i Hjärt- och lungräddning. Det är viktigt med en snabb insats vid ett sjuk- eller olyckstillbud. Därför har bolaget investerat i hjärtstartare som alltid finns på kontoren i Hässleholm, Kristianstad och Bromölla. Dessutom har vi en hjärtstartare för utlåning till föreningar, vid speciella tillfällen. NyföretagarCentrum i Kristianstad, Hässleholm och Bromölla Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad vill bidra till tillväxten i kommunerna och skapa goda förutsättningar för företagandet i området. Vi har därför valt att stödja verksamheter som riktar sig till företag och företagare. Ett exempel är vårt bidrag till NyföretagarCentrum, där vi också har engagerat oss i två av styrelserna. NyföretagarCentrum bistår företagarna med kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning både när det gäller nyföretagande och generationsskifte. Utifrån en affärsplan får företagarna råd och tips för hur de kan gå vidare med sin affärsidé och sitt företag. Vi finns på plats här i området. Det är enkelt att komma in till oss och prata med någon. /Vlad Neculcea, Fastighet- och kontorsservice Vi har kunderna i fokus och hanterar deras ärenden snabbt och smidigt. / Josefine Sjöberg, jurist Skador Våra kunder får allt på ett ställe, både Bank, Försäkring och Fastighetsförmedling. / Per Knutsson, Bankrådgivare Lantbruk Foto: Sven Persson/Swelo.se Foto: Sven Persson/Swelo.se Foto: Sven Persson/Swelo.se Samhällsengagemang 9

12 AFFÄRSOMRÅDE PRIVAT FÖRSÄKRING PRIVAT FÖRSÄKRING Målsättningen är att våra kunder ska känna sig trygga om någonting händer. Med hjälp av försäkringar kan kunderna skydda i stort sett allt som är viktigt och värdefullt för dem och deras familjer. Vi finns på plats lokalt, därför är det är enkelt att träffa oss. Sakförsäkringsmarknaden har under året präglats av hård konkurrens och pressade priser. Den totala marknaden fortsätter att växa främst inom motor- hemoch villaförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. För Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads del har sakförsäkringsbeståndet ökat under Kunniga rådgivare Hos oss får kunderna träffa kunniga rådgivare som ger råd utifrån vilket försäkringsbehov som är aktuellt. Vi har någonting för livets alla skeenden, från den första hemförsäkringen till helhetslösningar för hela familjen. Barnen ska vara rätt försäkrade och det ska husdjuren också vara. Att spara till pensionen i en försäkring är en god idé och i takt med att tillgångarna växer blir kapitalplaceringar allt viktigare. För de som vill vara uppdaterade kontinuerligt finns möjlighet att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Sparutsikter, förutom all information som finns på lansforsakringar.se Digitala kanaler Vi fortsätter att förenkla tillvaron för våra kunder genom att ständigt utveckla fler självservicetjänster på lansforsakringar.se. Där får våra kunder också en bra överblick över sitt totala engagemang hos oss. En del i vårt miljöarbete är att erbjuda elektroniska alternativ till de flesta av våra tjänster. Ett exempel är att allt fler försäkringar kan betalas via e-faktura. Allt fler kunder väljer att köpa sina försäkringar via internet. Under 2011 ökade antalet sålda försäkringar åter igen jämfört med året innan. Fastighetsförmedling Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har de mest nöjda kunderna bland fastighetsförmedlarna enligt Svenskt Kvalitetsindex mätning Ska du köpa eller sälja en bostad ska du inte först behöva kontakta en fastighetsmäklare, sedan besöka en bank, och dessutom komma ihåg att ringa ett försäkringsbolag. Vi har bank, försäkring och fastighetsförmedling hos oss säger Agneta Wennberg, chef för Privat försäkring. Tillsammans arrangerar vi regelbundet kundträffar som hussäljarskola och bokvällar. Vid det senaste tillfället i oktober deltog också Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark. Att köpa en bostad är ofta den största affär en privatperson gör. Vi vill medverka till våra kunders trygghet i samband med affären. På lansforsakringar.se finns bland annat en boendeguide med information om att köpa, äga och sälja bostad. 10 Affärsområde Privat försäkring

13 AFFÄRSOMRÅDE PRIVAT FÖRSÄKRING Det är rationellt och lönsamt att ha allt samlat på samma ställe Familjen Håkansson, Kristianstad Familjen Håkansson från Kristianstad, Sofie och Mikael med barnen Alexander 5 år och Maximilian 2 år har bott i sitt hus i två år. Mikael är yrkeschaufför men pluggar till logistikledare. Sofie är personlig assistent och arbetsledare för sin enhet. I samband med att vi köpte huset flyttade vi alla våra bankaffärer till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, där vi redan hade försäkringarna. Det är rationellt och lönsamt att ha allt samlat på samma ställe. När vi köpte huset fick vi också bra service både av mäklaren från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som förmedlade affären och vår kontaktperson på banken som ordnade allt praktiskt kring köpet. Vi uppskattar att det alltid är enkelt att komma i kontakt med bolaget. Den personliga servicen är mycket värd och vi har haft samma kontaktperson hela tiden. Det gör att vi känner varandra och det känns tryggt. Foto: Sven Persson/Swelo.se Vi trodde att det skulle vara krångligt att byta bank men vår bankrådgivare tog hand om allt Familjen Olsson, Osby Robin och Sandra bor i Osby tillsammans med barnen Loi, 4 år, och Signe, 2 år. Sandra arbetar som försäljare och Robin är snickare. Vi har haft våra försäkringar i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad i många år och alltid tyckt att det har fungerat bra. Sedan ett år tillbaka har vi också bytt till Länsförsäkringar Bank eftersom vi fick ett bra helhetserbjudande. Vi trodde att det skulle vara krångligt att byta bank men vår bankrådgivare tog hand om allt och det har fungerat perfekt. Internetbanken är det vi använder mest och vi tycker att den är väldigt lättanvänd. Vi har också ett mycket bra samarbete med vår bankrådgivare. Vi uppskattar den personliga kontakten och att vi inte blir slussade runt. Foto: Sven Persson/Swelo.se Förtroende tycker vi är viktigt i valet av bank och försäkringsbolag Familjen Lewin, Åhus I Åhus bor familjen Lewin, Linn och Andreas med döttrarna Allis, 7 år och Vilma, 4 år. Linn abetar som verksamhetscontroller och Andreas är inköpare. Huset vi bor i har vi haft i drygt 8 år och vi trivs bra i Åhus. Vi har varit kunder i Länsförsäkringar i två år. Innan vi bytte till Länsförsäkringar jämförde vi villkoren för både banktjänster och försäkringar hos olika bolag. Priserna skiljde inte så mycket. Det som gjorde att vi valde Länsförsäkringar var dels ett bra helhetserbjudande men också att vi fick god kontakt med och mycket stort förtroende för den rådgivare vi träffade där. Förtroende tycker vi är viktigt i valet av bank och försäkringsbolag och känslan av att någon bryr sig om oss. Vi vill ha ärliga och vettiga svar när vi har frågor. Det tycker vi att vi får från vår kontaktperson på Länsförsäkringar. Foto: Sven Persson/Swelo.se Affärsområde Privat försäkring 11

14 AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG OCH LANTBRUK FÖRSÄKRING FÖRETAG OCH LANTBRUK FÖRSÄKRING Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads medarbetare är goda rådgivare till företagare och lantbrukare i alla olika situationer. Om du har ett nystartat företag, köpt en gård, ett växande företag eller ett lantbruk som ändrat inriktning. Tack vare ett brett erbjudande har vi möjlighet att tillgodose försäkringsbehov i alla lägen. Våra rådgivare har många års erfarenhet av företagande och villkoren just i vårt område. Det gör det möjligt för dem att göra en riskanalys som hjälper dig att identifiera ditt försäkringsbehov säger Anders Axelsson, chef för Företag och Lantbruk försäkring. Marknaden för företagsförsäkringar präglas fortfarande av lågkonjunkturen med pressade priser. Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad lyckades öka sakförsäkringsbeståndet (exklusive motor) med drygt 4 procent, främst genom att lantbruksförsäkringarna ökade. Premiebeståndet från motorförsäkringar har minskat något. Försäkra verksamheten Genom en årlig genomgång av försäkringsbehovet, förebyggande råd och tips samt lokal skadereglering, har vi möjlighet att ge företagare ett fullständigt och skräddarsytt skydd för företaget. Det kan till exempel innehålla egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, fordonsförsäkring och avbrottsförsäkring. Det har blivit allt vanligare att företag förlägger en del av tillverkningen utomlands. Tack vare samarbeten inom länsförsäkringsgruppen och våra partners i olika delar av världen har vi möjlighet att tillgodose behov även här. Försäkra dig själv och dina medarbetare Det är viktigt med trygghet utöver lönen. Allt fler företag har förstått att friska medarbetare är en av nycklarna till framgång. Genom snabb hjälp via sjukvårdsförsäkring, rehabiliteringsförsäkring och friskvård kan företagets konkurrenskraft stärkas samtidigt som det skapar trygghet för medarbetarna. Under senhösten presenterade Länsförsäkringar den digitala hälsotjänsten webbdoktor. På lansforsakringar.se/webbdoktor får alla kunder med sjukvårdsförsäkring möjlighet att registrera sig som användare och ställa frågor anonymt till erfarna allmänläkare. Pensionsförsäkring Årets kundnöjdhetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för svenska försäkringsbolag visar att Länsförsäkringar har de mest nöjda kunderna inom tjänstepension, för tredje året i rad. Det tar lång tid att bygga upp ett pensionskapital därför är det viktigt att börja i 12 Affärsområde Företag och Lantbruk Försäkring

15 AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAG OCH LANTBRUK FÖRSÄKRING Ett ömsesidigt förtroende är värdefullt, särskilt när det har hänt något Tredje generationen på gården På Brodala bor familjen Bengtsson, Per-Ewe och Åsa med döttrarna Tuva 10 år och Saga 8 år. Gården har funnits i familjen i tre generationer så Per-Ewe är född och uppvuxen på gården. Både hans far och farfar brukade gården före honom. Idag bedriver vi mjölkproduktion och växtodling. Våra 75 kor ger nära liter mjölk per ko och år, vilket motsvarar drygt familjers behov av mjölk (om det går åt cirka 2 liter om dagen). Korna mjölkas i mjölkningsrobot. Det har förändrat arbetsdagen till det bättre eftersom mjölkningen i stort sett sköter sig själv. Korna är dessutom mycket lugnare nu eftersom de själva kan välja när de vill bli mjölkade. Vi har också en växtodling på 130 ha odlad mark. Där odlas potatis, sockerbetor, morötter, majs och foder till djuren. Som lantbrukare idag vill vi ha tillgång till bra rådgivare inom olika områden. Vi har våra försäkringar i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad som också är vår bank. Det vi värdesätter mest är att våra kontaktpersoner på försäkringsbolaget är insatta i verksamheten och i branschen. De är kunniga och förstår villkoren för lantbruket i den här trakten. Ett ömsesidigt förtroende är värdefullt, särskilt när det har hänt något. När vi har haft en skada har vi alltid kommit överens med försäkringsbolaget på ett smidigt sätt. Vi värdesätter att våra kontaktpersoner är intresserade av verksamheten och hur vi vill utveckla den. Foto: Anders Norrsell / Jönssons Bilder tid och vi har mycket konkurrenskraftiga och bra lösningar. Lantbruk i utveckling Många lantbrukare utvecklar verksamheter som till exempel gårdsbutiker, Bed & breakfast och Bo på lantgård. Våra erbjudanden anpassas kontinuerligt till utvecklingen. Vi vill bidra med trygghet för att hålla landsbygden levande. Säker Gård och Säker Hästverksamhet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar, Agria och LRF som hjälper till att med praktisk rådgivning hemma på gården hitta och rätta till brister som kan orsaka olyckor. Brister som varje år resulterar i flera dödsfall och allvarliga olyckor för människor, djur och egendom. Skador och förlust av människor och djur går sällan att ersätta. Stora ekonomiska värden i byggnader och annan egendom kan gå förlorade vid en brand. Ofta uppstår då också stora produktionsförluster. Därför är det viktigt att förebygga olyckor. Lantbruksbörsen Våra lantbrukskunder har också tillgång till Lantbruksbörsen, nyhetsbrevet om de gröna näringarna. Lantbruksbörsen kommer ut tre till fyra gånger per år och innehåller nyheter, analyser av de gröna näringarnas verksamhetsgrenar, notiser med mera. För att prenumerera skickar du din e-postadress till: Skogen Det var i lantbruket och skogen vi startade för mer än 150 år sedan. Vi har längst erfarenhet av skogs- och lantbruksfrågor i försäkringsbranschen och vår lokala förankring gör oss unika. Vi vet hur du bäst skyddar värdet på din skog. Den nya Skogsförsäkringen Max ger förutom skydd för brand, storm och snöskador även skydd mot älgbetesskador och angrepp av granbarkborren. Två typer av skador som ofta är svåra att förebygga för den som inte är ute i sin skog varje dag. Affärsområde Företag och Lantbruk Försäkring 13

16 AFFÄRSOMRÅDE BANK BANKENS KUNDER ALLT NÖJDARE Sveriges mest nöjda bankkunder igen. För sjunde gången på åtta år har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning Vi har också landets mest nöjda bolånekunder för sjunde året i rad. Vi har någonting för livets alla skeenden, från ditt första ungdomskonto med kort, till helhetslösningar för att spara, betala, låna och köpa eller sälja din bostad. Årets Bank Ett år när kritiken från kunder och politiker rasar mot bankerna som mest, stiger kundnöjdheten bland Länsförsäkringars kunder till en ny rekordnivå. Det är motiveringen till att Länsförsäkringar utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Privata Affärers jury består av ekonomijournalister och branschfolk. De har synat och analyserat bankerna ur kundernas perspektiv för att slutligen utse Länsförsäkringar Bank till Årets Bank. Vi tror att det beror på att vi arbetar på vår lokala marknad där vi och våra kunder känner oss hemma. Som kundägd bank är vi här för att tillfredsställa våra kunders behov av banktjänster. Målsättningen är att arbeta med effektiva kombinationer av försäkring, bank och fastighetsförmedling för att öka kundernas trygghet säger Alf Magnusson, bankchef. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förmedlar ett fullserviceerbjudande inom bank med konkurrenskraftiga produkter inom betala-spara-låna. Antalet kunder fortsätter att öka och affärsvolymen ökade med 17,5 procent under Inlåningen ökade med drygt 15 procent där fasträntekonton stod för huvuddelen. Utlåningen utvecklades starkt och ökade med 19 procent under Det är främst utlåning till lantbruk som står för ökningen. Även utlåningen till privatbostäder bidrog till ökningen. Det lönar sig att samla alla sina bank- och försäkringsaffärer hos oss. Vi är långsiktiga, har ett starkt varumärke och är tillgängliga. Det resultat som uppnås stannar lokalt för att bidra till att vidareutveckla bankaffären, bygden vi verkar i och för att komma våra kunder till godo. Bolånekalkyl Under hösten lanserades en ny version av vår boendekalkyl på internet. I den nya versionen är det enklare att fritt ändra låneuppdelning, räntekostnader, amortering och storleken på kontantinsatsen, något som kan vara särskilt värdefullt för den som köper bostad för första gången. Bank även för företag och lantbruk Rörelsekontot är grunden i företagets ekonomi. Det finns också olika alternativ för att placera företagets kapital för att få så bra avkastning som möjligt. Företagskunder erbjuds ett paket med kreditkort, bankgironummer, rörelsekonto och internettjänst. Till det finns olika lösningar för att finansiera fastigheter, rörelser och maskiner, som är anpassade till verksamhetens behov. Utöver dessa tjänster erbjuds alla kunder en årlig genomgång av sitt företags bankoch försäkringsbehov, något som vi rekommenderar. På gång I januari blir det möjligt för våra kunder att betala räkningar, godkänna e-fakturor och 14 Affärsområde Bank

17 AFFÄRSOMRÅDE BANK Våra kontaktpersoner känner oss så vi får alltid snabba besked i olika frågor. Bilservice i Everöd AB Ann-Charlotte och Salvatore Giuffrida äger och driver Bilservice i Everöd sedan Bilverkstaden hanterar alla typer av bilreparationer och service för alla bilmärken. Företaget är också ackrediterad att släcka 2:or för Bilprovningen. Kunderna är allt från försäkringsbolag till företag och privatpersoner. I butiken finns olika förbrukningsprodukter, reservdelar, däck, mopeder och fyrhjulingar till försäljning. Familjen själva bor i sitt eget hus granne med bilverkstaden och har fyra barn. Nadine, 26 år och Isabell, 23 år, har redan flyttat hemifrån. Fabrizio, 14 år, och Stephanie, 19 år, bor fortfarande hemma i Everöd. Vi har varit kunder i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad sedan 1990, som privatpersoner. Nu har vi även företagets bankaffärer samlade på ett ställe. Det ger oss en bra överblick. Våra kontaktpersoner känner oss så vi får alltid snabba besked i olika frågor. De är trevliga och tillmötesgående. För att vi ska vara nöjda med vår bank och vårt försäkringsbolag förväntar vi oss att mötas av kunniga rådgivare som är lyhörda för våra bank- och försäkringsbehov. Det tycker vi att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har lyckats med. Foto: Anders Norrsell / Jönssons Bilder göra överföringar till andra personers konton via mobilen. Utvecklingen av apparna fortsätter under våren. Betalningstjänsten vidareutvecklas med så kallad OCR-skanning. Det innebär att kunderna, med hjälp av mobilens kamerafunktion, kan skanna in OCR-numret istället för att skriva in det. Före sommaren införs också mobilt Bank-ID som kan användas istället för pin-kod och dosa vid inloggning och signering. ISK Investeringssparkonto Investeringssparkontot införs i början av Det är ett förmånligt sparande eftersom vinsten inte kapitalbeskattas. Det är istället en schablonskatt på 0,5 procent (år 2012) av värdet av ditt sparande. Eftersom värdeökningen inte beskattas behöver du varken deklarera uttag eller omplaceringar. Illustration: Louise Persson/Swelo.se Affärsområde Bank 15

18 SKADOR FÖREBYGG SKADOR Det är lönsamt för alla att undvika skador. Varje år går stora värden förlorade till följd av brand-, vatten- och inbrottsskador. Ibland krävs även människoliv. Vår miljö blir dessutom ofta negativt påverkad av att det inträffar skador. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad arbetar aktivt med skadeförebyggande rådgivning. Det kan vara allt från hur stor en brandsläckare behöver vara och hur brandvarnare bäst placeras till vilka lås och larm som är godkända, samt en mängd andra tips. Vi vill gärna hjälpa till med att öka tryggheten och samtidigt spara på miljön, ambitionen är att informera om hur man ska göra innan något händer. Om något ändå händer vill vi att kunderna ska uppleva att deras skadeanmälningar hanteras snabbt och enkelt. I allt fler fall räcker det med ett telefonsamtal för att få beslut om ersättning. Det är också enkelt att anmäla en skada via lansforsakringar.se. Vi reglerade sammanlagt cirka skador under Det avsåg både personskador som till exempel olycksfall och skador på egendom. Sammanlagt betalade vi ut 254 Mkr till kunderna. Storm Under 2011 hade vi en storm i februari och en i november. Till följd av stormarna anmäldes drygt skador. Sam- manlagt betalade vi ut 29 Mkr i ersättning till de kunder som drabbats. Inbrott Ersättningen av skador till följd av inbrott ökade med cirka 5 procent under Vattenskador Antalet vattenskador är i princip oförändrat. Konsekvenserna av en vattenskada blir ofta stora varför kostnaderna för ersättningar till skadedrabbade har ökat kraftigt de senaste åren. Vattenskador är de mest frekventa skadorna och tillsammans med brandskador det som ger mest omfattande skador på en byggnad. Vattenskadorna ökar ju äldre husen blir men även olika byggkonstruktioner orsakar vattenskador. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad rekommenderar användandet av elektronisk huvudvattenavstängare med droppdetektor för att minska vattenskadorna. Vattenavstängaren monteras så tidigt som möjligt i ledningssystemet i en villa. Om ett droppflöde pågår utan avbrott eller om en koppling brister, stängs vattenflödet av automatiskt. Under 2011 anordnades en träff för VVSmontörer för att bland annat informera om elektroniska huvudvattenavstängare med droppdetektor och hur man installerar dem. Tillsammans med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling deltog vi också på mässan om Hus & Hem för att berätta om våra tjänster och tips för att förebygga 16 Skador

19 SKADOR främst vattenskador, men också inbrott med mera. Brand Skador till följd av brand har ökat kraftigt både under 2010 och 2011, sammanlagt cirka 70 procent. Det är främst bränder i bostadshus som ökar. En brand inomhus kan snabbt övertända hela bostaden. Levande ljus, krånglande hushållsapparater eller bortglömda kastruller är vanliga orsaker. Konsekvenserna av en brand är oftast mycket stora och tar tid att återställa. Under året bjöd vi därför in fastighetsägare för att informera om brandrisker och hur de kan förebyggas. Att ha brandvarnare, brandfilt och brandsläckare till hands i hem och lokaler är en viktig åtgärd. Minst lika viktigt är det att ha övat på att använda brandsläckaren. Har det väl börjat brinna behöver släckningsarbetet påbörjas omgående för att minimera skadorna. Ökad medvetenhet i fokus Alla Kristianstad kommuns 900 elever i årskurs sju upplevde en realistisk diskoteksbrand där det gällde att ta sig ut när lokalen rökfylldes. De fick också uppleva räddningstjänstens insatser för att rädda människor vid en trafikolycka. Däremellan fanns tillfälle att reflektera över frågor som rör säkerhet och brottslighet. Hur en hjälm förändrar förutsättningarna vid en cykeleller mopedolycka demonstrerades vid Länsförsäkringars och Polisens station. Vad händer om man kör med en trimmad moped och hur går det med körkortstillståndet då? Det är exempel på frågeställningar som också diskuterades. Målet var att göra eleverna medvetna om risker och om hur de kan agera i utsatta situationer. Säkerhetsmässan arrangerades för andra året i rad av Lokala Brotts-och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad, i samarbete med Polisen, Kristianstads kommuns räddningstjänst, kultur- och fritidsförvaltning och barn och utbildningsförvaltning, Trafikverket, NTF Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Säkerhetskonsulter för företagare och lantbrukare Ett stort antal företagsbesiktningar genomfördes under 2011, både för nya kunder och som rådgivning till företagare som redan har sina försäkringar hos oss. Vi informerar om vilka krav som försäkringsvillkoret ställer och tipsar om allt från hur säkerhetsskåp ska förankras, hur stor brandsläckaren behöver vara till hur lagervaror ska förvaras. Syftet är att minska risken för skada men om något ändå händer ska försäkringen kunna ersätta det inträffade. Säker Gård och Säker Hästverksamhet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar, Agria och LRF som hjälper till att med praktisk rådgivning på gården hitta och rätta till brister som kan orsaka olyckor. Regler och riktlinjer utvecklas hela tiden och det är tidskrävande att hålla sig uppdaterad. Vi bjöd därför in elektriker till en informationsträff om de nya direktiven för elsäkerhet på lantbruk. Peter Friberg, Skadeförebyggare Bengt-Ehrling Ohlsson, Skadeförebyggare Foto: Sven Persson/Swelo.se Foto: Sven Persson/Swelo.se Skador 17

20 Foto: Sven Persson/Swelo.se

2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning

2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse Stiftelsen bildades 1996 genom en donation på 8 miljoner kronor av Dalarnas Försäkringsbolag i anslutning till bolagets

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning

Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Älvsborg Årsredovisning 2011 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring -17,6 (100,7) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 76,6 (-83,6)

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem 7 120-års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning 211 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Innehåll 3 Vd-kommentar 6 Samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg

ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg ÅRSREDOVISNING 2009 Länsförsäkringar Älvsborg 2009 i korthet Resultat före skatt, bokslutsdispositioner och återbäring 460,7 (-363,6) Mkr Resultatet fördelas enligt följande: Direkt försäkring 28,5 (115,7)

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

Villaägarnas favorit s. 18 / Träffa Guldkunderna s. 21 Bygg bort vattenskador s. 28 / Årets bank s. 30

Villaägarnas favorit s. 18 / Träffa Guldkunderna s. 21 Bygg bort vattenskador s. 28 / Årets bank s. 30 Villaägarnas favorit s. 18 / Träffa Guldkunderna s. 21 Bygg bort vattenskador s. 28 / Årets bank s. 30 14 000 hektar skog förstördes. Det är lika mycket som 28 000 fotbollsplaner LÄS MER OM SKOGSBRANDEN

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB 89,4% (genom 17 länsförsäkringsbolag) 96% 4% 10,6% Agria Djurförsäkring Wasa Försäkring Run-Off DE 24 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN samverkar genom det gemensamt

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Länsförsäkringar Jämtland Verksamhetsåret 2013 Bengt och Agneta Rådman två av våra ägare Trots stormarna som avslutade året gjorde vi ett mycket bra resultat 2013 Vd Pia Sandvik Att vara ledamot i fullmäktige

Läs mer

Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002

Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002 Länsförsäkringsgruppen VERKSAMHETEN 2002 Strukturer och arbetssätt Samverkan inom Länsförsäkringar bygger på en stark tilltro till kundnärhet. Lokal beslutskraft i kombination med gemensam styrka är nycklar

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE

16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE ÅRSRAPPORT 2011 1 INNEHÅLL 3 SPARbANkEN 4 ÅRET 6 VD 8 STYRELSEORDFÖRANDE ÖRESund i korthet i KORTHET HAR ORDET HAR ORDET 16 MEDARBETARE 18 VÅRA ÄGARE 19 SAMHÄLLSANSVAR 20 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 9 VARuMÄRkET

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

Årets siffror i korthet

Årets siffror i korthet Årets siffror i korthet Totalavkastning 7,3 % Skandia Livs totalavkastning uppgick till 7,3 (3,2) procent. Förvaltat kapital 302 miljarder kronor Skandia Livs förvaltade kapital uppgick till 302 (297)

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000.

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Egentligen är varenda årsredovisning ett självporträtt. Företagen gör en djupdykning i sina egna siffror, historieskrivningar och framtidsplaner och sätter

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING RSRED ÅRSREDO VISNING VISNING& ÅLLBAR HÅLLBAR ETS HETS REDOVISNING 014 2014 ÅRS-ÅRS RED RED OVIS- OVIS NING VÅRT NYA BANKKONTOR SOM ÖPPNAR 2015 I NORRTÄLJE ÄR EN UNIK FRAMTIDSSATSNING MED EN ANNORLUNDA

Läs mer

Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012

Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012 Innehåll Det här är Bliwa 1 Bliwakoncernen 2012 2 Vd har ordet 4 Sammhällets skydd räcker inte till 6 Nyttan av försäkring i grupp 7 Affärsområde gruppförsäkring

Läs mer