nuvabnytt Hydro-fabrik har ny norsk ägare Business by women Nuvab-mästerskapet i bowling avgjort SID 8 Nuvab anordnar Öppet Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nuvabnytt Hydro-fabrik har ny norsk ägare Business by women Nuvab-mästerskapet i bowling avgjort SID 8 Nuvab anordnar Öppet Hus"

Transkript

1 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR Business by women Hydro-fabrik har ny norsk ägare Nuvab-mästerskapet i bowling avgjort SID 4 Skola och näringsliv behöver dejta SID 8 Nuvab anordnar Öppet Hus SID 11 Conform bygger till

2 nuvabnytt Ansvarig utgivare Börje Cronvall text och foto Börje Cronvall, Désiree Källqvist Layout & PRODUKTION Fru Berg, Prinfo Bergs upplaga 1500 ex Nuvab - din näringlivspartner Det krävs en bra jordmån för att människor och företag ska växa. Att starta, driva och växa i sitt företag är en spännande resa. Vi på Nuvab vet att det behövs en bra grogrund, en sund miljö och mycket näring för att lyckas. Hos oss kan du plantera din affärsidé och låta ditt företag spira. Vi har skapat mötesplatser, där både nya entreprenörer och färdiga företag har möjlighet att utvecklas. I våra utbildningar, projekt och aktiviteter får du kunskaper och inspiration att utvecklas. Kontakta oss när du vill bolla idéer eller söker nya kontakter. Tillsammans är vi starka! Nuvab ansvarar för det operativa näringslivsarbetet i kommunen på uppdrag av Vetlanda kommun. Nuvabnytt är en del i det uppdraget. Bli delägare i Nuvab du också! Det är billigt att bli delägare i Nuvab. Du betalar 100 kr till Föreningen Nuvab (du blir därmed en av många som gemensamt äger alla aktierna i aktiebolaget). Dessutom betalar du kronor i en anslutningsavgift samt en serviceavgift på 180 kr/ anställd och år. Kontakta oss så berättar vi mer om dina förmåner och våra möjligheter! Vetlanda går framåt! Nu börjar det bli dags att summera 2013 och planera inför år Även om konjunkturen varit lite svajig under året som gått så upplever jag att det mesta gått i rätt riktning. Vi har ett antal företag som under året kunnat fira all time high när det gäller orderingång, många har kört på i oförändrad omfattning men det finns också de som upplevt ett tufft år. Även om vi ofta är skeptiska till de mätningar och den ranking som görs så ger de olika indikatorerna ett underlag till diskussion. Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet bygger mycket på hur företagarna uppfattar politikernas, tjänstemännens och allmänhetens attityder till företagen och här visar deras mätning en tydlig förbättring. De tre områden som får sämst omdömen rör 1. Vägnät, tåg- och flygförbindelser, 2. Medias attityder till företagande och 3. Tele- och IT-nät. Samtliga dessa områden är svåra för oss och kommunen att påverka. I Svenskt Näringslivs kommunranking tog vi ett rejält kliv uppåt och hamnar nu på plats 45 av landets 290 kommuner. Ännu bättre placerar vi oss i den jämförelse av kommunens företagarservice som SKL, gjort. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen Nöjd Kund- Index (NKI) och bygger på enkätsvar från företag som haft ärenden hos sin kommun under Här rankas Vetlanda kommun som nummer 12 i hela riket. I mina kontakter med företag upplever jag att man är nöjd med den service kommunen och Nuvab erbjuder företagen. Självklart har vi målsättningen att bli ännu bättre och enligt kommunledningen är det även deras ambition. Det får bli vårt nyårslöfte inför 2014 att vässa oss ytterligare för att motsvara dina krav på oss. Börje Cronvall, Nuvab NyA medlemmar i Nuvab: Sedan förra numret av Nuvabnytt har vi fått sju nya medlemmar och delägare i Nuvab. Varmt välkomna hälsar vi: AGW-konsult Alf Bjerhag Alf Bjerhag Konsult inom ekonomi och data Mobile Power Sound Vetlanda HB Björn Petersson Uthyrning av teknisk utrustning och tjänster inom eventbranschen. BIMA-förlag Maria Bielke von Sydow Författare, skribent, föredragshållare, säljoch marknadsföringsoch utbildningsuppdrag CAB konsult Carina Bardh Spindeln i nätet för att se möjligheter och nå Målet! Älggatan 2, Vetlanda , nuvabnytt nr Jan Johansson Consulting Jan Johansson Företagsutveckling m.m. Vårdcentralen Aroma Carina Bergström, Eva Karlsson, Marie Roth och Roland Lundgren Primärvård Slowfeeding DNAS AB Caisa och Ove Lind Tillverkar Slowfeeding nät till hästar. Försäljning via webshop.

3 Gunnar Svensson i den nybyggda och fräscha entrén till företaget. Hydro-fabrik har ny norsk ägare Fr.o.m. den 1 november i år ägs Hydro Aluminium Profiler ABs fabrik i Vetlanda av Hydal Group. Det blev konsekvensen av ett samgående mellan Hydros och Orklas profildivisioner som genomförts under hösten. Vi finns numera i en privatägd bolagsgrupp, som ägs av den norske entreprenören Ståle Karlsen, där alla jobbar med aluminium, berättar Gunnar Svensson, vd för Hydal Aluminium Profiler AB (HAP AB). Företaget bildar tillsammans med HAP a.s. i Raufoss, Hydal, Hytrans och Hytools en bolagsgrupp med specialinriktning på utveckling, konstruktion och produktion av profiler, komponenter och produkter i aluminium. Bakgrunden till denna utveckling är att norska Orkla under en tid försökt sälja sin profildivision och föreslog till slut Hydro att man skulle bilda ett samägt bolag under 3 år vilket accepterades. Då det nya Joint Venture bolaget bedömdes att få en allt för dominerande marknadsandel, hade EU synpunkter på sammanslagningen. Man ansåg efter samtal med bolagens kunder, att konkurrensen skulle bli lidande. Hydro fick därför sälja ut två av sina profilbolag ett i Sverige och ett i Norge och Orkla fick göra detsamma i Holland. Vi behåller våra resurser från Hydro-tiden, fortsätter Gunnar. Befintliga kunder kan alltså fortsätta med oss som leverantör och samarbetspartner Vi har samma uppdrag från vår nya ägare som vi hade under Hydro-tiden det vill säga att marknadsföra och sälja profiler från våra pressar i Norge till våra svenska kunder och att även serva flera av dessa med vidareförädlade och maskinerade aluminiumkomponenter. HAP AB startade 1997 verksamheten i Åseda tillsammans med sitt systerbolag Hydro Buildning Systems. Vid årsskiftet 2003/2004 förvärvades Alube i Vetlanda och i augusti 2012 flyttades Åsedaverksamehten till Vetlandafabriken. I oktober 2012 var man klara med sin tillbyggnad på m2 som gjorts för att utöka kontors- och tillverkningsyta. De nya ytorna gör att vi nu har bättre produktionsflöde och en effektivare process, fortsätter Gunnar. Vi ökar omsättningen och har större möjligheter att serva både befintliga och nya kunder. Vår framtid med en ny mindre ägare blir, i många hänseenden, betydligt enklare. Vi får koncentrera oss på det som skapar kundvärde och vi blir snabbare och mer flexibla något vi redan noterat när vi t ex skulle enas om ny marknadsprofil och budget för Det fanns givetvis en del fördelar med en större företagsgruppering som Hydro, med många färdiga lösningar och ekonomisk stabilitet, men den stora koncernens trögrörlighet är slående i jämförelse men den mindre och snabbare koncernen Vi tror absolut på det nya bolaget, avslutar Gunnar. Det finns ett stort behov av fortsatt konkurrens, vilket både EU och många av kunderna framhållit och vi hävdar oss väl med kapacitet och kompetens samtidigt som vi är lättillgängliga och enkla att göra affärer med. n Gunnar Svensson med en av företagets produkter bredvid företagets nya logotyp. nuvabnytt nr

4 Rolf Norin poängterade att det alltid finns ett framtida behov av utbildad personal. Skola och näringsliv behöver dejta mycket mer! Hur gör vi industrijobben mer attraktiva var frågan som Nuvab och Vetlanda kommun ställde då vi bjöd in till en kombinerad informationsträff och workshop. Ett drygt 50-tal näringslivs- och skolrepresentanter samt elever var samlade för att kreera nya idéer om hur vi kan utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. Ingela Nyberg gav en utförlig beskrivning av den arbetsplan för samverkan som finns antagen av kommunen och som också omfattar en utökad samverkan även med de yngsta eleverna. Vilka val gör ungdomarna idag var nästa frågeställning och SYV-arna Eva Jacobsen, Karina Ruderfors och Malin Gustafsson gav svaren. Under de senaste 20 åren har % av eleverna vid Njudungsgymnasiet sökt Teknik-, El- eller Industriprogrammet. De visade att det finns en markant underrepresentation från industrin bland de PRAO-platser som eleverna erbjuds. Rolf Norin, Sapa Profiler AB, presenterade det omfattande samarbete som Sapa har med olika skolor och universitet. Han poängterade också att det är svårt med praktik för elever under 18 år, p.g.a. gällande arbetsmiljölagar. Pia Wallisson gav en god inblick i hur förskolan arbetar, där en naturlig del i leken är att samarbeta med arbetslivet. Man nyttjar alla kontakter för hantverkare och andra för att få en inblick i olika yrken. Ulla Salomonsson presenterade hur man arbetar på grundskolan i Holsbybrunn. Under flera år har skolan anordnat teknikkurser för tjejer under sommarlovet och nu har den populära kursen utvecklats till att även omfatta killar. Det är vi som får ta alla kontakter, avslutade Ulla. Ni på företagen får gärna knacka på och be om att få kontakt med skolan. Som avslutning på informationsdelen presenterade Lotta Karlsson, Inwido, tillsammans med rektorerna Ewa Blom och Håkan Karlsson hur samverkan ser ut på gymnasienivå. Rubriken hade de satt till Skola och näringsliv behöver dejta mer. De gjorde en bred genomgång av den omfattande samverkan som sker redan idag och poängterade bl.a. vikten av skolans stipendier, förebilder inom näringslivet och behovet av att visa karriärvägar för ungdomarna. Deltagarna delades därefter in i olika arbetsgrupper som jobbade med frågan hur gör vi industrijobben mer attraktiva. Det kom fram ett antal olika förslag som nu kommer att sammanställas och överlämnas till den styrgrupp som har till uppgift att följa arbetet med den framtagna arbetsplanen. Bland förslagen fanns fadderföretag för varje klass, ett ökat antal sommarkurser m.m. men även förslag på rena lagändringar - för att underlätta för elever att få en meningsfull praktik på företag.n Tommy Bohman inledde träffen med att konstatera att detta inte är en ny frågeställning - redan för 20 år sedan ställde vi samma fråga. Förhoppningen ställdes till att vi skulle tänka nytt och Tommy gav själv ett förslag om att kunna erbjuda skoltrötta ungdomar en kortare nischad utbildning. 4 nuvabnytt nr

5 Marianne axlar VD-posten på Aquajet Systems AB Marianne Hilmersson har sedan hösten 2013 tagit över VD-posten på företaget Aquajet Systems AB. Ett företag som hon tillsammans med sin man, Stefan Hilmersson, har drivit i 25 år. - Vi har alltid delat på ansvaret, säger Marianne. Stefan har varit VD och lagt mycket av sin tid på försäljning och jag har fokuserat på ekonomi och personal. Idag är också sönerna, Dennis och Ronnie mycket engagerade i verksamheten, och företaget är ett helägt familjeföretag. - Jag kommer att fortsätta att arbeta med ekonomi, ler Marianne, och personalfrågorna har alltid legat mig varmt om hjärtat. De nya arbetsuppgifterna gällande den dagliga verksamheten och operativa beslut, ser jag med spänning fram emot. Det ska bli roligt att utveckla bolaget tillsammans med mina medarbetare och det är inte svårt att driva och ansvara för ett företag när man har så motiverade och kompetenta kolleger, avslutar Marianne Hilmersson. Stefan Hilmersson kommer finnas kvar i företaget. Han kommer att ägna sin tid åt utveckling, strategier och nyckelkunder. n Nuvab-mästerskapet i bowling avgjort Segrade gjorde Anders Lund, Antoinette Tjäder och Stefan Ståhl. Den 14 november avgjordes Nuvab-mästerskapet i bowling, där representanter för Nuvabs medlemmar gjorde upp om den åtråvärda titel. Det blev en spännande tävling där deltagare från Frawe, Tandvårshuset och Kvarnstrands slutligen stod som sammanlagda segrare. Nuvab hade traditionsenligt lottat samman lagen, som vardera bestod av tre deltagare från olika företag. Efter bowlingen bjöd Nuvab deltagarna på buffé och prisutdelning med plaketter och bokpriser. Resultat: 1. Anders Lund, Frawe (224), Antoinette Tjäder, Tandvårdshuset (306) och Stefan Ståhl, Kvarnstrands (304) poäng 2. Anders Svensson, Papyrus, Lars-Anders Eriksson, Metob, Yvonne Letterblad, Tandvårdshuset poäng 3. Emil Lundh, Frawe, Jörgen Jansson, Jörgen Jansson Administration & IT, Kathy Waumans, EMventure poäng. Pris delades även ut till den individuellt bäste spelaren - Johan Gunnar, Kvarnstrands, med 316 poäng. nuvabnytt nr

6 Nuvab har tagit fram en ny yrkesbarometer Nuvab tar varje år fram en yrkesbarometer för att få en bild av arbetsmarknadsläget och de framtida behoven. Förfrågan skickas ut olika branscher i vår kommun och resultatet av de svar vi fått in visar bl.a. trender gällande nuvarande och kommande bristyrken. Företagen uppfattar att det idag finns en brist på bra ledare. Problemen väntas öka markant de närmaste åren då många chefer och ledare går i pension (sett på 5-10 års period). Denna brist gäller inom många branscher (tillverkningsindustri, kommun och handel). Hantverksyrken såsom, snickare, murare, målare, plåtslagare fortsätter att vara ett bristyrke och våra företag tror att bristen kommer att öka. Medarbetare som också efterfrågas finns inom bl.a. tekniska säljare och säljare generellt. Flera företag tror också på en brist framöver gällande lastbilschaufförer. Inom trähusbranschen finns redan idag behov av konstruktörer och här tror man också på en ökning. Inom verkstad och tillverkningsindustri (metall), är behoven fortfarande stora gällande verktygsmakare och utbildad personal inom CNC och programmering. Branschen tror på en brist av utbildad verkstadspersonal och ser även ett behov av personal med materialkunskap (metallurgi) och kvalitet. En annan yrkeskategori där företagen ser brister eller kommande brister är elektriker (inom industrin, konstruktörer och distributionselektriker). Som alltid är tekniker och reparatörer av olika slag och ingenjörer ett bristyrke inom många branscher. Övriga yrken där företag tror det kommer bli brist på komptent personal: kock, optiker och redovisningskonsulter (även auktoriserade), kunnig och utbildad personal inom motordrivna skogsredskap och utbildade lokalvårdare. n 57 % tror på ett ökat anställningsbehov inom det närmaste året. Övriga tror på ett oförändrat läge. GGM Plast blir Innovexa En av Sveriges stora bygg- och industridistributörer byter namn. GGM Plast, som är helägt av T-Emballage AB, blir Innovexa och företagets erbjudande växer rejält med ett breddat sortiment och utveckling av kvalitetsprodukter. För tre år sen tog T-Emballage beslutet att förvärva GGM Plast, som har avtal med flera av de större aktörerna inom bygg-, järn- och färghandeln. Nu tas ytterligare ett stort kliv när GGM byter namn till Innovexa. Namnbytet är ett led i en stor satsning som innebär att Innovexa erbjuder ett breddat sortiment med smarta och inspirerande kvalitetsprodukter som kommer att märkas på hyllorna i byggvaruhusen runtom i Sverige, berättar T-Emballages vd Urban Alverhed. Henric Larsson har nyss tillträtt som vd för Innovexa. Han kommer närmast från Inwidokoncernen, där han har varit försäljningschef inom dotterbolaget Hemmafönster. som erbjuder olika typer av produkter för exempelvis golv och tak, samt Duratrax, som är praktiska och väldesignade förvaringssystem för garage och förråd, fortsätter Henric Larsson. Dessutom har vi skrivit ett nytt avtal om skydds- och trädgårdsprodukter från Black & Decker. Vi har vårt lager och vår försäljningsavdelning i Vetlanda och nu gör vi även en stor satsning på webben, avslutar Henric. Vi lanserar en ny hemsida med tillhörande webbshop, som har utvecklats för att göra det så enkelt som möjligt för företagets kunder. n Henric Larsson och Urban Alverhed visar upp en produkt ur det egna varumärkessortimentet Protego. Sortimentet växer genom att Innovexa lanserar nya kvalitetsvarumärken i form av Protego, 6 nuvabnytt nr

7 Holsby skola på studie besök hos Evobus Fyra företag får frågan: Vilka möjligheter ser du för ert företag 2014? Niclas Hagert Uniglas AB Byggandet är fortfarande på en mycket låg nivå och måste öka. Det är även valår som brukar vara positivt för konjunkturen. Vi räknar med att 2014 blir bättre än 2013 som ändå var ganska bra. Arbetsplanen för Samverkan skola och arbetsliv, som antagits av Vetlanda kommun, slår fast att även pedagoger och rektorer ska känna till det lokala näringslivet och att det årligen ska genomföras ett studiebesök i arbetslivet utanför skolan. Holsby skola, med rektor Ulla Salomonsson i spetsen, är en av de skolor som tidigt engagerat sig i samverkan med näringslivet. I slutet av november gjorde man ett studiebesök på Evobus Sverige AB för att få en inblick i deras verksamhet och få information om vilka krav dagens arbetsgivare ställer på framtida personal. Johan Lenegård, Evobus Sverige AB, informerade om företaget och de krav man ställer på sina anställda. Han berättade att IT, språkkunskaper och social kompetens är viktiga delar då man ska anställa ny personal. Han informerade också om de utvecklingsmöjligheter och den kompetensutveckling som företaget kan erbjuda de anställda. Vi är storbelåtna, berättar Ulla Salomonsson efter besöket. Det var många som inte visste att Evobus är så stort. Studiebesöken är viktiga för oss och alltid intressanta och min målsättning är att vi helst ska kunna göra ett besök varje termin. n Länsförsäkringar inviger nytt kontor Länsförsäkringar i Vetlanda växer och har därför flyttat in i större lokaler på Vitalagatan 11. På ett och samma ställe kan kunderna få hjälp med bank, försäkring och fastighetsförmedling. Invigningen ägde rum vid lunchtid den 15 november. Ett 75-tal särskilt inbjudna gäster fick se de nya lokalerna som invigdes av Länsförsäkringar Jönköpings styrelseordförande Göran Lindell. Det blå-gula invigningsbandet hölls i respektive ände av Vetlandakontorets försäljningschef Fredrik Einarsson och bolagets VD Örian Söderberg. Vi är glada över att det nya kontoret står färdigt, säger Fredrik Einarsson. Länsförsäkringar har alltid värderat närheten till kunderna och det personliga mötet mycket högt. De nya lokalerna ger oss förutsättningar att fortsätta växa samtidigt som vi kan leva upp till våra kunders högt ställda förväntningar. n Sofie Lönn Eriksson & Lönn Bygg AB Jag ser ljust på Enligt den lokala konjunkturbarometern ser 47 % av företagen ett bättre orderläge, dessutom så kommer Vetlanda kommun ut med en del projekt. Våra förhoppningar är ett fortsatt bra orderläge. Marianne Hilmersson Aquajet Systems AB Vi ser fram emot nästa år med stor tillförsikt. Vi har många förfrågningar och just nu är det inget som tyder på någon avmattning. Fredrik Söderlund, Beslag & Metall AB Vi har en bra orderstock och tror på en ökning under Pressinvesteringen ger oss förutsättningar att vinna nya affärer. Vår förhoppning är att fortsätta växa och vara en framgångsrik leverantör. FOTO: PATRIC SVENSSON,TEKNIKKOMPANIET nuvabnytt nr

8 Nuvab anordnar Öppet Hus Sedan 2007 har Nuvab varje höst anordnat Öppet hus/näringslivsdagar. Här har politiker, tjänstemän och allmänheten fått möjlighet att besöka ett antal av våra företag för att se verksamheten, få information om läget och diskutera aktuella frågor. Nuvabs förhoppning med Öppet hus har varit att förbättra företagsklimatet genom en bättre dialog och en ökad förståelse för respektive parts arbete. En ökad inblick i företagens vardag och villkor hoppas vi skapar en insikt och kunskap som är till nytta i den kommunala beslutshanteringen. Vi får varje år uppskattande ord från både besökare och företagare om företagsbesöken. Det är viktigt med en ökad dialog och en ökad kunskap om det breda näringsliv och de många engagerade företagare som finns i kommunen. Följande företag anmälde sitt intresse för att delta i vårt Öppet hus i år: Rösa Snickeri AB Ekenäs Mekaniska AB Emventure AB Erikshjälpen Kuusakoski Sverige AB Landsbrostugan AB The Old Barn Corner Beslag & Metall AB MP bolagen Industri AB Tandvårdshuset Uniglas AB och Metsä Tissue AB. 8 nuvabnytt nr

9 Cajsa Håkansson i det nya fräscha serveringsrummet, i anslutning till bl.a. den nya baren. Ramkvilla hotell 10-årsjubilerar i nya lokaler Den 12 oktober firade Ramkvilla Hotell och Konferens AB sitt 10-årsjubileum med pompa och ståt. Landshövdingen höll tal och sköt salut och gästerna fick möjlighet att gå husesyn i de nya och fräscha lokalerna. Det var år 2003 som en av arbetsgrupperna i Vision Ramkvilla jobbade med att utveckla en hotellverksamhet i Ramkvilla. Det fanns ett antal tomma lägenheter i Witalabostäders fastighetsbestånd och gruppen såg utvecklingsmöjligheter i dessa. Tre par, Cajsa och Klas Håkansson var ett av dessa, hyrde lägenheterna efter hand som de blev tomma och inredde dem som hotellrum var Cajsa och Klas ensamma om att driva verksamheten och då förvärvade man de tre byggnader som man hyrt lägenheter i. För fem år sedan beslöt kommunen att lägga ner det särskilda boendet som funnits i en angränsande byggnad. Det gav en möjlighet för Ramkvilla Företagsutveckling att förvärva den byggnaden och i maj i år flyttade de sista hyresgästerna ut. I de byggnader vi köpte 2007 har vi successivt fått fasta hyresgäster och alla lägenheter där är nu åretruntbostäder, berättar Cajsa. Vi hyr nu den nya byggnaden av Ramkvilla Företagsutveckling och i sommar har vi jobbat med att färdigställa den som det nya hotellet. Vi har rivit väggar, målat och gjort i ordning en bar och servering och dessutom har en del lägenheter tapetserats och fått nya dörrar. Företaget har nu också hittat en ny och förhoppningsvis växande målgrupp i de charterturister från Tyskland som flyger in till Jönköping varje sommar sedan några år tillbaka. Redan i år har vi haft tyska turister som kommit via Jönköping. Nu har vi tecknat ett nytt samarbetsavtal med en tysk resebyrå, fortsätter Cajsa. Antingen bussas de hit eller hyr en bil i Jönköping och sedan bor de här en vecka. I kontraktet för nästa år ingår även möjlighet för de som har bil att endast stanna enstaka nätter. Avtalet gäller tio veckor, från midsommar och framåt. Vi erbjuder olika massagebehandlingar i samarbete med Naturlig Harmoni och har ett bra samarbete med övriga aktörer i Ramkvilla och kan erbjuda uthyrning av cyklar och båtar, aktiviteter hos Ramoa, vandringar, golf m.m. Även om de svenska turisterna ökar så har vi plats för en del udda gäster. I augusti kommer sedan många år tillbaka ett gäng med danska jägare som hyr hela hotellet. De är ute på pürschjakt hela veckan och sköter sig helt på egen hand. I de nya lokalerna har företaget också fått ökade möjligheter att ta emot grupper och konferenser. Idag kan man ta emot grupper på drygt 30 personer. Frukosten till alla gäster serveras på hotellet, men övriga måltider serveras på Ramkvilla Värdshus. n Cajsa och Anneli Bolsgård i ett av de moderna hotellrummen. nuvabnytt nr

10 Fr.v. Anders Eriksson, William Magnusson, Daniel Strandberg, Kenneth Eriksson och Lennart Johansson Godkänd för CE-märkning av smidesstommar Efter ett antal utbildningsdagar och utbildningsprov är nu smederna hos Kenneth Erikssons Byggnads AB certifierade för att CE-märka smidesstommar. Sverige har haft dispens under ett par år från EU-bestämmelserna men fr.o.m. halvårsskiftet 2014 gäller de nya reglerna för tillverkning av stålkonstruktioner för byggnader, maskinfundament m.m även i Sverige. Vi tog över fastigheten och inventarierna på Lilla Nygatan efter BoWill Svetsservice konkurs för cirka två år sedan, berättar Kenneth Eriksson. Vi har byggt om en hel del och flyttat vårt kontor hit, men huvuddelen av vårt lager behåller vi i Holsbybrunn. Vi är nu fyra personer som är licensierade svetsare. Tillverkaren ska alltså fr.o.m. halvårsskiftet ansvara för att en CE-märkt bärande komponent eller byggsats uppfyller de aktuella kraven. Exempel på sådana komponenter är fackverk, pelare, balkar, reglar, profiler etc. Målet med certifieringen är bl.a. att garantera kvalitet samt ha en spårbarhet av allt material, fortsätter Anders Eriksson. Det här kräver ganska mycket pappersexercis och dokumentation. Troligen innebär reglerna att det kommer att försvinna en hel del smeder framöver då certifieringen dels kostar ganska mycket och dels inte alla kommer att klara av den dokumentation som krävs. De nya reglerna gäller ju t.ex. även en trappa och ett räcke fr.o.m. halvårsskiftet, fortsätter Kenneth. Om inte företaget är certifierat så krävs en särskild kontroll och prövning av fristående sakkunnig som är certifierad enligt regler från Boverket. Vi är certifierade enligt EN :2009+A1:2011 och jag är certifierad för dimensionering och kan då göra konstruktionsberäkningar av komponenterna, fortsätter Anders. Vårt certifikat är giltigt i fem år och varje år kommer det att göras en revision av oss. Det här gör att vi är väl rustade för att leverera CE-märkta byggstommar till hela marknaden även i fortsättningen. Vi ser ljust på framtiden, avslutar Kenneth. Vi är 23 anställda i dagsläget och har god beläggning. Vi har den kompetens och den utrustning som krävs av industrin och det är där vi har vårt fokus i första hand, men vi finns på många platser. Bland industrierna jobbar vi just nu på Beslag & Metall, Augustssons Beslagsindustri, Rörviks Timber och Ingarps Trävaror. Just nu bygger vi även på Wallby Säteri och kraftstationen Bruksgården. n 10 nuvabnytt nr

11 Conform bygger för bättre logistik Under året har Conform Collection AB byggt till sina lokaler i Holsbybrunn. En ökad efterfrågan ställde krav på en förbättrad logistik och produktionsflöde och med tillbyggnaden klar kan företaget konstatera att resultatet blev mycket bra. Hans Karlsson och Roger Gustafsson sitter bekvämt i två av Conforms fåtöljer. Vi fick stänga orderböckerna redan i början/mitten av november för att garantera leverans innan jul, berättar företagets vd Hans Karlsson. Vi räknar med en omsättning på cirka 150 miljoner kronor under detta räkenskapsår och har nu bra förutsättningar för framtiden. Det är en imponerande utveckling som skett i företaget som startade Sedan 1982 har man funnits i Holsbybrunn och där har verksamheten expanderat kontinuerligt investerade Maths Johansson i bolaget och året efter gick Roger Gustafsson in som ny delägare i företaget. Fem år senare togs den första kontakten med sofftillverkaren Furninova och året efter gick de in som delägare. De hade produktionsresurser och vi kunde förstärka varandras varumärken på nya marknader, fortsätter Roger. Det blev en vinn-vinn effekt slutade Maths och då köpte jag och Furninova hans andel så nu är vi hälftenägare i bolaget. Produktutvecklingen, samarbetet med våra agenter och att behålla vår marknadsposition är nyckeln till våra framgångar och vår fortsatta tillväxt, fortsätter Hans. Våra val av designers är strategiskt viktiga och en av dessa är Jan Ekström från Vetlanda. De kompletterar varandra och vi har ett nära samarbete. Det är en förutsättning för en kontinuerlig utveckling av nya produkter. Vår svenska identitet är viktig, poängterar Roger och Hans. 60 % av materialet i våra fåtöljer kommer från Småland och ytterligare 20 % från övriga Sverige. Sammansättningen av våra möbler sker till cirka 60 % i Holsbybrunn och i övrigt i Furninovas fabrik i Polen, där den mesta sömnaden till våra möbler sker. Holsbybrunn är navet i företagets verksamhet. Det är här produktutvecklingen sker, säljarna och inköparna sitter och man har huvuddelen av produktion och lager, men det är hela 65 % av produktionen som idag går på export. Tyskland, Norge och Holland hör till de stora exportnationerna och företaget siktar på nya marknader. Vår personal är vår absolut största tillgång och som har gjort det möjligt att expandera. Vi tycker framtiden ser ljus ut och satsar på att bl.a. sälja in oss ytterligare i mogna exportländer, t.ex. Frankrike och England, och bearbeta helt nya marknader, avslutar Hans. Men självklart måste vi behålla och utveckla det vi har i Skandinavien. Här bevakar vi våra positioner i butikerna noga. Konkurrensen ökar kontinuerligt och därför är det viktigt att vi jobbar vidare med vår produktutveckling. n Utbyggnaden har skapat möjligheter för ett bättre logistik- och produktionsflöde och ett bra lagerutrymme. nuvabnytt nr

12 Initiativtagare och ägare till Vårdcentralen Aroma är Carina Bergström, Eva Karlsson, Marie Roth och Roland Lundgren. Aroma fortsätter att växa I samband med införandet av vårdval i Jönköpings län den 1 juni 2010 startade Vårdcentralen Aroma upp sin verksamhet. Redan året efter tilldelades företaget utmärkelsen Årets Nyföretagare i Vetlanda vid årets näringslivsgala och samma år fick Aroma också motta motsvarande nationella utmärkelse i konkurrens med cirka nystartade företag i riket. Även i efterhand kan man konstatera att valet var korrekt. Aroma har fortsatt att utvecklas och har idag en verksamhet som även uppmärksammas nationellt. Vi hade ambitionen att starta en organisation som skapar flexibilitet, har snabba beslutsvägar och som lätt kan styra om resurser, berättar Roland Lundgren. Det ställdes mycket höga krav på oss från Landstinget. Deras kravspecifikation var omfattande och krävde bl.a. verksamhetsplan, redovisning över alla våra kompetenser, krav på lokalen och ekonomin. Att vi ägs lokalt och att vi var två läkare och två sjuksköterskor som startade verksamheten gör oss ganska unika i landet. Vi har hela tiden haft som ambition att leverera det bästa av det mesta att ge en bra primärvård. Aromas verksamhet har vuxit kontinuerligt. Från början hade Aroma listade personer, idag har det antalet stigit med över Även antalet anställda har ökat kraftigt, från 13 till idag 24 personer var de tre läkare och idag har man fem ordinarie läkare plus fem utbildningsläkare. Genom den utökade personalstyrkan, som sedan slutet av oktober även inkluderar en sjukgymnast med inriktning idrottsmedicin, har man utökat sin kärnverksamhet och kan nu bl.a. erbjuda multimodal rehabilitering, ett aktivt program för patienter med smärta och psykisk ohälsa. Utöver sedvanlig läkarmottagning erbjuder Aroma sjuksköterskebaserade mottagningar för diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, astma, demens m.m. Vår flexibilitet gör att vi ständigt ser över våra interna resurser, fortsätter Roland. Det gäller att jobba resurssmart och titta på vem som gör vad, hur det görs och när. Att ha en hög tillgänglighet, med ett gott bemötande och en god medicinsk kvalitet är vår främsta ambition och det finns kvar sedan vi startade. I år driver Aroma ett projekt där man satsat på diabetiker Diabetes Q, som är ett samarbete med ett läkemedelsföretag. Målsättningen är att patienter ska uppnå sina målvärden för blodtrycksreglering, blodfetter, sockerreglering samt rökfrihet. Man har också tillsatt ett brukarråd där patienter och organisationer får framföra sina synpunkter om vårdcentralen. Nästa år kommer Aroma att driva ett projekt om astma och KOL. Idag finns all makt hos patienterna. Ingen vårdcentral får avvisa en patient. Vi har den grundkompetens vi behöver och kundtillströmningen är god, avslutar Roland. Vi ökar antalet listade personer hela tiden och det tolkar vi som att patienterna är nöjda. Roland Lundgren visar upp Dagens Medicin där tidningen skriver om Aroma som ett gott exempel på hur vården bör arbeta med demensfrågor. 12 nuvabnytt nr

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2014 Stora innovationspriset till Aquajet Vetlandaföretag på Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 5 Från farmor Greta

Läs mer

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2014 Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 4 Fördubblad omsätting för Holsby Metall SID 6 Mobil

Läs mer

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2012 Öppet hus på företag UF-MÄSSA I VETLANDA Denna gång i Sapa Arena SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap SID 6 Vindkraftsparken tar

Läs mer

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 Fyra superföretag och två gasellföretag i Vetlanda kommun För femte året i rad har Veckans Affärer tagit fram en lista över de svenska

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

Marianne, Tomas och Urban = Nuvab-mästare i Bowling

Marianne, Tomas och Urban = Nuvab-mästare i Bowling En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 7 Marianne, Tomas och Urban = Nuvab-mästare i Bowling Onsdagen den 14 november genomfördes

Läs mer

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 1 2012 ANSIKTSLYFT Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler Det hände 2011 SID 4 Sätter Vetlanda på kartan SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv

Läs mer

nuvabnytt Kvinnligt nätverk i Skottland Carlfo Fastighetsägare som samhällsbyggare Ekenäs Mekaniska pigg 60-åring med globala ambitioner

nuvabnytt Kvinnligt nätverk i Skottland Carlfo Fastighetsägare som samhällsbyggare Ekenäs Mekaniska pigg 60-åring med globala ambitioner nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 5 2014 Carlfo Fastighetsägare som samhällsbyggare Ekenäs Mekaniska pigg 60-åring med globala ambitioner Kvinnligt nätverk i Skottland Turismen

Läs mer

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot

nuvabnytt näringslivsgala Kreativa tjänsteföretag Årets vinnare SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap SID 4 Värdefullt skrot nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2012 näringslivsgala Årets vinnare Kreativa tjänsteföretag SID 4 Värdefullt skrot SID 8 Alla kompetenser behövs SID 12 Kvinnors ledarskap

Läs mer

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2010. Tillsammans lyfter vi Vetlanda

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2010. Tillsammans lyfter vi Vetlanda En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2010 Tillsammans lyfter vi Vetlanda Nu görs en gemensam satsning som på sikt ska resultera i att Vetlanda kommun blir en ännu mer attraktiv

Läs mer

nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster

nuvabnytt NÄRINGSLIVS GALAN Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken satsar SID 3 Kvillsfors Fönster nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2011 NÄRINGSLIVS GALAN Årets pristagare Nya mål i sikte för Ekenäshus SID 3 Kvillsfors Fönster SID 6-7 Näringslivsgalan SID 12 Djurkliniken

Läs mer

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 5 2 0 1 0 100 nya medarbetare på Elitfönster Elitfönster i Vetlanda har haft vind i seglen under lång

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

nuvabnytt Sävsjö Plåtindustri flyttar till Ekenässjön Vilken valfråga är viktigast? Ekenäs Hyvleri 40-årsjubilerar SID 8 SID 4 SID 5

nuvabnytt Sävsjö Plåtindustri flyttar till Ekenässjön Vilken valfråga är viktigast? Ekenäs Hyvleri 40-årsjubilerar SID 8 SID 4 SID 5 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2014 Sävsjö Plåtindustri flyttar till Ekenässjön Vilken valfråga är viktigast? Ekenäs Hyvleri 40-årsjubilerar SID 4 Åhlénshuset snart fullt

Läs mer

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap

nuvabnytt LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 4 Större ytor för EvoBus SID 6 Kvinnors Ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 2 2012 LOGISTIKSATSNING Fixit mässan T-Emballages nya lagerbyggnad invigd SID 3 Full aktivitet på Kvarnstrands SID 4 Större ytor för EvoBus

Läs mer

nuvabnytt NYGAMMAL VD QNIV på Öland Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 6 Designtak lyfter till nya höjder

nuvabnytt NYGAMMAL VD QNIV på Öland Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 6 Designtak lyfter till nya höjder nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2012 QNIV på Öland NYGAMMAL VD Anders Isaksson återkommer som VD för Inwido Sverige AB SID 3 Ny koncernchef för Karlssongruppen SID 6 Designtak

Läs mer

nuvabnytt 100 år i papperets tjänst Qniv i Lyon Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 6 Turismstrategi 2013-2016

nuvabnytt 100 år i papperets tjänst Qniv i Lyon Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 6 Turismstrategi 2013-2016 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 5 2012 Qniv i Lyon 100 år i papperets tjänst Papyrus Sverige AB firar 100 år som företag SID 4 All time high på Uniglas SID 6 Turismstrategi

Läs mer

En dörr in. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

En dörr in. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid En dörr in Information & Nyheter TILL NÄRINGSLIVET från nuvab nr 2 2009 Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Kompetens = förmågan och viljan att utföra en uppgift, genom att tillämpa kunskap, färdighet

Läs mer

UR INNEHÅLLET: NYA UTBILDNINGAR NÄRINGSLIVSTRÄFF VARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING

UR INNEHÅLLET: NYA UTBILDNINGAR NÄRINGSLIVSTRÄFF VARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 1 2 0 1 0 Nuvab satsar på robot på Njudungsgymnasiet Den ökade robotiseringen och automatiseringen

Läs mer

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen?

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 4 2 0 1 0 Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? I en doft av trä och ytor som andas historia,

Läs mer

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2006 Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB Den 1 september blir Sapa Profilers bearbetningsverksamhet ett eget bolag under namnet Sapa

Läs mer

Nya jobb när Elitfönster AB expanderar

Nya jobb när Elitfönster AB expanderar En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 2 2 0 0 7 Nya jobb när Elitfönster AB expanderar Elitfönster är Sveriges största fönstertillverkare

Läs mer

Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet

Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 1 2 0 0 8 Med fokus på Hälsa, Miljö och Säkerhet Flera företag är övertygande om att ett ökat fokus

Läs mer

Handlingsplan för näringslivsutveckling 2007-2011

Handlingsplan för näringslivsutveckling 2007-2011 5006857_Endorrin :Layout 1 07-06-07 08.18 Sida 1 En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 3 2 0 0 7 Handlingsplan för näringslivsutveckling

Läs mer

...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri

...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri ...näringsliv på väg...tredje generationen...bransch med potential...världens bästa zinkgjuteri BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Vi kan erbjuda In- och utlåning av personal Uthyrning

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR

BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Nr 5 VÄRNAMO NÄRINGSLIV Småländsk natur marknadsförs i Tyskland Modekoncern med själ i Värnamo Med fokus på tillväxt Trevligt på jobbet ger bra prestation BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO

Läs mer