nuvabnytt Hydro-fabrik har ny norsk ägare Business by women Nuvab-mästerskapet i bowling avgjort SID 8 Nuvab anordnar Öppet Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nuvabnytt Hydro-fabrik har ny norsk ägare Business by women Nuvab-mästerskapet i bowling avgjort SID 8 Nuvab anordnar Öppet Hus"

Transkript

1 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR Business by women Hydro-fabrik har ny norsk ägare Nuvab-mästerskapet i bowling avgjort SID 4 Skola och näringsliv behöver dejta SID 8 Nuvab anordnar Öppet Hus SID 11 Conform bygger till

2 nuvabnytt Ansvarig utgivare Börje Cronvall text och foto Börje Cronvall, Désiree Källqvist Layout & PRODUKTION Fru Berg, Prinfo Bergs upplaga 1500 ex Nuvab - din näringlivspartner Det krävs en bra jordmån för att människor och företag ska växa. Att starta, driva och växa i sitt företag är en spännande resa. Vi på Nuvab vet att det behövs en bra grogrund, en sund miljö och mycket näring för att lyckas. Hos oss kan du plantera din affärsidé och låta ditt företag spira. Vi har skapat mötesplatser, där både nya entreprenörer och färdiga företag har möjlighet att utvecklas. I våra utbildningar, projekt och aktiviteter får du kunskaper och inspiration att utvecklas. Kontakta oss när du vill bolla idéer eller söker nya kontakter. Tillsammans är vi starka! Nuvab ansvarar för det operativa näringslivsarbetet i kommunen på uppdrag av Vetlanda kommun. Nuvabnytt är en del i det uppdraget. Bli delägare i Nuvab du också! Det är billigt att bli delägare i Nuvab. Du betalar 100 kr till Föreningen Nuvab (du blir därmed en av många som gemensamt äger alla aktierna i aktiebolaget). Dessutom betalar du kronor i en anslutningsavgift samt en serviceavgift på 180 kr/ anställd och år. Kontakta oss så berättar vi mer om dina förmåner och våra möjligheter! Vetlanda går framåt! Nu börjar det bli dags att summera 2013 och planera inför år Även om konjunkturen varit lite svajig under året som gått så upplever jag att det mesta gått i rätt riktning. Vi har ett antal företag som under året kunnat fira all time high när det gäller orderingång, många har kört på i oförändrad omfattning men det finns också de som upplevt ett tufft år. Även om vi ofta är skeptiska till de mätningar och den ranking som görs så ger de olika indikatorerna ett underlag till diskussion. Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet bygger mycket på hur företagarna uppfattar politikernas, tjänstemännens och allmänhetens attityder till företagen och här visar deras mätning en tydlig förbättring. De tre områden som får sämst omdömen rör 1. Vägnät, tåg- och flygförbindelser, 2. Medias attityder till företagande och 3. Tele- och IT-nät. Samtliga dessa områden är svåra för oss och kommunen att påverka. I Svenskt Näringslivs kommunranking tog vi ett rejält kliv uppåt och hamnar nu på plats 45 av landets 290 kommuner. Ännu bättre placerar vi oss i den jämförelse av kommunens företagarservice som SKL, gjort. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen Nöjd Kund- Index (NKI) och bygger på enkätsvar från företag som haft ärenden hos sin kommun under Här rankas Vetlanda kommun som nummer 12 i hela riket. I mina kontakter med företag upplever jag att man är nöjd med den service kommunen och Nuvab erbjuder företagen. Självklart har vi målsättningen att bli ännu bättre och enligt kommunledningen är det även deras ambition. Det får bli vårt nyårslöfte inför 2014 att vässa oss ytterligare för att motsvara dina krav på oss. Börje Cronvall, Nuvab NyA medlemmar i Nuvab: Sedan förra numret av Nuvabnytt har vi fått sju nya medlemmar och delägare i Nuvab. Varmt välkomna hälsar vi: AGW-konsult Alf Bjerhag Alf Bjerhag Konsult inom ekonomi och data Mobile Power Sound Vetlanda HB Björn Petersson Uthyrning av teknisk utrustning och tjänster inom eventbranschen. BIMA-förlag Maria Bielke von Sydow Författare, skribent, föredragshållare, säljoch marknadsföringsoch utbildningsuppdrag CAB konsult Carina Bardh Spindeln i nätet för att se möjligheter och nå Målet! Älggatan 2, Vetlanda , nuvabnytt nr Jan Johansson Consulting Jan Johansson Företagsutveckling m.m. Vårdcentralen Aroma Carina Bergström, Eva Karlsson, Marie Roth och Roland Lundgren Primärvård Slowfeeding DNAS AB Caisa och Ove Lind Tillverkar Slowfeeding nät till hästar. Försäljning via webshop.

3 Gunnar Svensson i den nybyggda och fräscha entrén till företaget. Hydro-fabrik har ny norsk ägare Fr.o.m. den 1 november i år ägs Hydro Aluminium Profiler ABs fabrik i Vetlanda av Hydal Group. Det blev konsekvensen av ett samgående mellan Hydros och Orklas profildivisioner som genomförts under hösten. Vi finns numera i en privatägd bolagsgrupp, som ägs av den norske entreprenören Ståle Karlsen, där alla jobbar med aluminium, berättar Gunnar Svensson, vd för Hydal Aluminium Profiler AB (HAP AB). Företaget bildar tillsammans med HAP a.s. i Raufoss, Hydal, Hytrans och Hytools en bolagsgrupp med specialinriktning på utveckling, konstruktion och produktion av profiler, komponenter och produkter i aluminium. Bakgrunden till denna utveckling är att norska Orkla under en tid försökt sälja sin profildivision och föreslog till slut Hydro att man skulle bilda ett samägt bolag under 3 år vilket accepterades. Då det nya Joint Venture bolaget bedömdes att få en allt för dominerande marknadsandel, hade EU synpunkter på sammanslagningen. Man ansåg efter samtal med bolagens kunder, att konkurrensen skulle bli lidande. Hydro fick därför sälja ut två av sina profilbolag ett i Sverige och ett i Norge och Orkla fick göra detsamma i Holland. Vi behåller våra resurser från Hydro-tiden, fortsätter Gunnar. Befintliga kunder kan alltså fortsätta med oss som leverantör och samarbetspartner Vi har samma uppdrag från vår nya ägare som vi hade under Hydro-tiden det vill säga att marknadsföra och sälja profiler från våra pressar i Norge till våra svenska kunder och att även serva flera av dessa med vidareförädlade och maskinerade aluminiumkomponenter. HAP AB startade 1997 verksamheten i Åseda tillsammans med sitt systerbolag Hydro Buildning Systems. Vid årsskiftet 2003/2004 förvärvades Alube i Vetlanda och i augusti 2012 flyttades Åsedaverksamehten till Vetlandafabriken. I oktober 2012 var man klara med sin tillbyggnad på m2 som gjorts för att utöka kontors- och tillverkningsyta. De nya ytorna gör att vi nu har bättre produktionsflöde och en effektivare process, fortsätter Gunnar. Vi ökar omsättningen och har större möjligheter att serva både befintliga och nya kunder. Vår framtid med en ny mindre ägare blir, i många hänseenden, betydligt enklare. Vi får koncentrera oss på det som skapar kundvärde och vi blir snabbare och mer flexibla något vi redan noterat när vi t ex skulle enas om ny marknadsprofil och budget för Det fanns givetvis en del fördelar med en större företagsgruppering som Hydro, med många färdiga lösningar och ekonomisk stabilitet, men den stora koncernens trögrörlighet är slående i jämförelse men den mindre och snabbare koncernen Vi tror absolut på det nya bolaget, avslutar Gunnar. Det finns ett stort behov av fortsatt konkurrens, vilket både EU och många av kunderna framhållit och vi hävdar oss väl med kapacitet och kompetens samtidigt som vi är lättillgängliga och enkla att göra affärer med. n Gunnar Svensson med en av företagets produkter bredvid företagets nya logotyp. nuvabnytt nr

4 Rolf Norin poängterade att det alltid finns ett framtida behov av utbildad personal. Skola och näringsliv behöver dejta mycket mer! Hur gör vi industrijobben mer attraktiva var frågan som Nuvab och Vetlanda kommun ställde då vi bjöd in till en kombinerad informationsträff och workshop. Ett drygt 50-tal näringslivs- och skolrepresentanter samt elever var samlade för att kreera nya idéer om hur vi kan utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. Ingela Nyberg gav en utförlig beskrivning av den arbetsplan för samverkan som finns antagen av kommunen och som också omfattar en utökad samverkan även med de yngsta eleverna. Vilka val gör ungdomarna idag var nästa frågeställning och SYV-arna Eva Jacobsen, Karina Ruderfors och Malin Gustafsson gav svaren. Under de senaste 20 åren har % av eleverna vid Njudungsgymnasiet sökt Teknik-, El- eller Industriprogrammet. De visade att det finns en markant underrepresentation från industrin bland de PRAO-platser som eleverna erbjuds. Rolf Norin, Sapa Profiler AB, presenterade det omfattande samarbete som Sapa har med olika skolor och universitet. Han poängterade också att det är svårt med praktik för elever under 18 år, p.g.a. gällande arbetsmiljölagar. Pia Wallisson gav en god inblick i hur förskolan arbetar, där en naturlig del i leken är att samarbeta med arbetslivet. Man nyttjar alla kontakter för hantverkare och andra för att få en inblick i olika yrken. Ulla Salomonsson presenterade hur man arbetar på grundskolan i Holsbybrunn. Under flera år har skolan anordnat teknikkurser för tjejer under sommarlovet och nu har den populära kursen utvecklats till att även omfatta killar. Det är vi som får ta alla kontakter, avslutade Ulla. Ni på företagen får gärna knacka på och be om att få kontakt med skolan. Som avslutning på informationsdelen presenterade Lotta Karlsson, Inwido, tillsammans med rektorerna Ewa Blom och Håkan Karlsson hur samverkan ser ut på gymnasienivå. Rubriken hade de satt till Skola och näringsliv behöver dejta mer. De gjorde en bred genomgång av den omfattande samverkan som sker redan idag och poängterade bl.a. vikten av skolans stipendier, förebilder inom näringslivet och behovet av att visa karriärvägar för ungdomarna. Deltagarna delades därefter in i olika arbetsgrupper som jobbade med frågan hur gör vi industrijobben mer attraktiva. Det kom fram ett antal olika förslag som nu kommer att sammanställas och överlämnas till den styrgrupp som har till uppgift att följa arbetet med den framtagna arbetsplanen. Bland förslagen fanns fadderföretag för varje klass, ett ökat antal sommarkurser m.m. men även förslag på rena lagändringar - för att underlätta för elever att få en meningsfull praktik på företag.n Tommy Bohman inledde träffen med att konstatera att detta inte är en ny frågeställning - redan för 20 år sedan ställde vi samma fråga. Förhoppningen ställdes till att vi skulle tänka nytt och Tommy gav själv ett förslag om att kunna erbjuda skoltrötta ungdomar en kortare nischad utbildning. 4 nuvabnytt nr

5 Marianne axlar VD-posten på Aquajet Systems AB Marianne Hilmersson har sedan hösten 2013 tagit över VD-posten på företaget Aquajet Systems AB. Ett företag som hon tillsammans med sin man, Stefan Hilmersson, har drivit i 25 år. - Vi har alltid delat på ansvaret, säger Marianne. Stefan har varit VD och lagt mycket av sin tid på försäljning och jag har fokuserat på ekonomi och personal. Idag är också sönerna, Dennis och Ronnie mycket engagerade i verksamheten, och företaget är ett helägt familjeföretag. - Jag kommer att fortsätta att arbeta med ekonomi, ler Marianne, och personalfrågorna har alltid legat mig varmt om hjärtat. De nya arbetsuppgifterna gällande den dagliga verksamheten och operativa beslut, ser jag med spänning fram emot. Det ska bli roligt att utveckla bolaget tillsammans med mina medarbetare och det är inte svårt att driva och ansvara för ett företag när man har så motiverade och kompetenta kolleger, avslutar Marianne Hilmersson. Stefan Hilmersson kommer finnas kvar i företaget. Han kommer att ägna sin tid åt utveckling, strategier och nyckelkunder. n Nuvab-mästerskapet i bowling avgjort Segrade gjorde Anders Lund, Antoinette Tjäder och Stefan Ståhl. Den 14 november avgjordes Nuvab-mästerskapet i bowling, där representanter för Nuvabs medlemmar gjorde upp om den åtråvärda titel. Det blev en spännande tävling där deltagare från Frawe, Tandvårshuset och Kvarnstrands slutligen stod som sammanlagda segrare. Nuvab hade traditionsenligt lottat samman lagen, som vardera bestod av tre deltagare från olika företag. Efter bowlingen bjöd Nuvab deltagarna på buffé och prisutdelning med plaketter och bokpriser. Resultat: 1. Anders Lund, Frawe (224), Antoinette Tjäder, Tandvårdshuset (306) och Stefan Ståhl, Kvarnstrands (304) poäng 2. Anders Svensson, Papyrus, Lars-Anders Eriksson, Metob, Yvonne Letterblad, Tandvårdshuset poäng 3. Emil Lundh, Frawe, Jörgen Jansson, Jörgen Jansson Administration & IT, Kathy Waumans, EMventure poäng. Pris delades även ut till den individuellt bäste spelaren - Johan Gunnar, Kvarnstrands, med 316 poäng. nuvabnytt nr

6 Nuvab har tagit fram en ny yrkesbarometer Nuvab tar varje år fram en yrkesbarometer för att få en bild av arbetsmarknadsläget och de framtida behoven. Förfrågan skickas ut olika branscher i vår kommun och resultatet av de svar vi fått in visar bl.a. trender gällande nuvarande och kommande bristyrken. Företagen uppfattar att det idag finns en brist på bra ledare. Problemen väntas öka markant de närmaste åren då många chefer och ledare går i pension (sett på 5-10 års period). Denna brist gäller inom många branscher (tillverkningsindustri, kommun och handel). Hantverksyrken såsom, snickare, murare, målare, plåtslagare fortsätter att vara ett bristyrke och våra företag tror att bristen kommer att öka. Medarbetare som också efterfrågas finns inom bl.a. tekniska säljare och säljare generellt. Flera företag tror också på en brist framöver gällande lastbilschaufförer. Inom trähusbranschen finns redan idag behov av konstruktörer och här tror man också på en ökning. Inom verkstad och tillverkningsindustri (metall), är behoven fortfarande stora gällande verktygsmakare och utbildad personal inom CNC och programmering. Branschen tror på en brist av utbildad verkstadspersonal och ser även ett behov av personal med materialkunskap (metallurgi) och kvalitet. En annan yrkeskategori där företagen ser brister eller kommande brister är elektriker (inom industrin, konstruktörer och distributionselektriker). Som alltid är tekniker och reparatörer av olika slag och ingenjörer ett bristyrke inom många branscher. Övriga yrken där företag tror det kommer bli brist på komptent personal: kock, optiker och redovisningskonsulter (även auktoriserade), kunnig och utbildad personal inom motordrivna skogsredskap och utbildade lokalvårdare. n 57 % tror på ett ökat anställningsbehov inom det närmaste året. Övriga tror på ett oförändrat läge. GGM Plast blir Innovexa En av Sveriges stora bygg- och industridistributörer byter namn. GGM Plast, som är helägt av T-Emballage AB, blir Innovexa och företagets erbjudande växer rejält med ett breddat sortiment och utveckling av kvalitetsprodukter. För tre år sen tog T-Emballage beslutet att förvärva GGM Plast, som har avtal med flera av de större aktörerna inom bygg-, järn- och färghandeln. Nu tas ytterligare ett stort kliv när GGM byter namn till Innovexa. Namnbytet är ett led i en stor satsning som innebär att Innovexa erbjuder ett breddat sortiment med smarta och inspirerande kvalitetsprodukter som kommer att märkas på hyllorna i byggvaruhusen runtom i Sverige, berättar T-Emballages vd Urban Alverhed. Henric Larsson har nyss tillträtt som vd för Innovexa. Han kommer närmast från Inwidokoncernen, där han har varit försäljningschef inom dotterbolaget Hemmafönster. som erbjuder olika typer av produkter för exempelvis golv och tak, samt Duratrax, som är praktiska och väldesignade förvaringssystem för garage och förråd, fortsätter Henric Larsson. Dessutom har vi skrivit ett nytt avtal om skydds- och trädgårdsprodukter från Black & Decker. Vi har vårt lager och vår försäljningsavdelning i Vetlanda och nu gör vi även en stor satsning på webben, avslutar Henric. Vi lanserar en ny hemsida med tillhörande webbshop, som har utvecklats för att göra det så enkelt som möjligt för företagets kunder. n Henric Larsson och Urban Alverhed visar upp en produkt ur det egna varumärkessortimentet Protego. Sortimentet växer genom att Innovexa lanserar nya kvalitetsvarumärken i form av Protego, 6 nuvabnytt nr

7 Holsby skola på studie besök hos Evobus Fyra företag får frågan: Vilka möjligheter ser du för ert företag 2014? Niclas Hagert Uniglas AB Byggandet är fortfarande på en mycket låg nivå och måste öka. Det är även valår som brukar vara positivt för konjunkturen. Vi räknar med att 2014 blir bättre än 2013 som ändå var ganska bra. Arbetsplanen för Samverkan skola och arbetsliv, som antagits av Vetlanda kommun, slår fast att även pedagoger och rektorer ska känna till det lokala näringslivet och att det årligen ska genomföras ett studiebesök i arbetslivet utanför skolan. Holsby skola, med rektor Ulla Salomonsson i spetsen, är en av de skolor som tidigt engagerat sig i samverkan med näringslivet. I slutet av november gjorde man ett studiebesök på Evobus Sverige AB för att få en inblick i deras verksamhet och få information om vilka krav dagens arbetsgivare ställer på framtida personal. Johan Lenegård, Evobus Sverige AB, informerade om företaget och de krav man ställer på sina anställda. Han berättade att IT, språkkunskaper och social kompetens är viktiga delar då man ska anställa ny personal. Han informerade också om de utvecklingsmöjligheter och den kompetensutveckling som företaget kan erbjuda de anställda. Vi är storbelåtna, berättar Ulla Salomonsson efter besöket. Det var många som inte visste att Evobus är så stort. Studiebesöken är viktiga för oss och alltid intressanta och min målsättning är att vi helst ska kunna göra ett besök varje termin. n Länsförsäkringar inviger nytt kontor Länsförsäkringar i Vetlanda växer och har därför flyttat in i större lokaler på Vitalagatan 11. På ett och samma ställe kan kunderna få hjälp med bank, försäkring och fastighetsförmedling. Invigningen ägde rum vid lunchtid den 15 november. Ett 75-tal särskilt inbjudna gäster fick se de nya lokalerna som invigdes av Länsförsäkringar Jönköpings styrelseordförande Göran Lindell. Det blå-gula invigningsbandet hölls i respektive ände av Vetlandakontorets försäljningschef Fredrik Einarsson och bolagets VD Örian Söderberg. Vi är glada över att det nya kontoret står färdigt, säger Fredrik Einarsson. Länsförsäkringar har alltid värderat närheten till kunderna och det personliga mötet mycket högt. De nya lokalerna ger oss förutsättningar att fortsätta växa samtidigt som vi kan leva upp till våra kunders högt ställda förväntningar. n Sofie Lönn Eriksson & Lönn Bygg AB Jag ser ljust på Enligt den lokala konjunkturbarometern ser 47 % av företagen ett bättre orderläge, dessutom så kommer Vetlanda kommun ut med en del projekt. Våra förhoppningar är ett fortsatt bra orderläge. Marianne Hilmersson Aquajet Systems AB Vi ser fram emot nästa år med stor tillförsikt. Vi har många förfrågningar och just nu är det inget som tyder på någon avmattning. Fredrik Söderlund, Beslag & Metall AB Vi har en bra orderstock och tror på en ökning under Pressinvesteringen ger oss förutsättningar att vinna nya affärer. Vår förhoppning är att fortsätta växa och vara en framgångsrik leverantör. FOTO: PATRIC SVENSSON,TEKNIKKOMPANIET nuvabnytt nr

8 Nuvab anordnar Öppet Hus Sedan 2007 har Nuvab varje höst anordnat Öppet hus/näringslivsdagar. Här har politiker, tjänstemän och allmänheten fått möjlighet att besöka ett antal av våra företag för att se verksamheten, få information om läget och diskutera aktuella frågor. Nuvabs förhoppning med Öppet hus har varit att förbättra företagsklimatet genom en bättre dialog och en ökad förståelse för respektive parts arbete. En ökad inblick i företagens vardag och villkor hoppas vi skapar en insikt och kunskap som är till nytta i den kommunala beslutshanteringen. Vi får varje år uppskattande ord från både besökare och företagare om företagsbesöken. Det är viktigt med en ökad dialog och en ökad kunskap om det breda näringsliv och de många engagerade företagare som finns i kommunen. Följande företag anmälde sitt intresse för att delta i vårt Öppet hus i år: Rösa Snickeri AB Ekenäs Mekaniska AB Emventure AB Erikshjälpen Kuusakoski Sverige AB Landsbrostugan AB The Old Barn Corner Beslag & Metall AB MP bolagen Industri AB Tandvårdshuset Uniglas AB och Metsä Tissue AB. 8 nuvabnytt nr

9 Cajsa Håkansson i det nya fräscha serveringsrummet, i anslutning till bl.a. den nya baren. Ramkvilla hotell 10-årsjubilerar i nya lokaler Den 12 oktober firade Ramkvilla Hotell och Konferens AB sitt 10-årsjubileum med pompa och ståt. Landshövdingen höll tal och sköt salut och gästerna fick möjlighet att gå husesyn i de nya och fräscha lokalerna. Det var år 2003 som en av arbetsgrupperna i Vision Ramkvilla jobbade med att utveckla en hotellverksamhet i Ramkvilla. Det fanns ett antal tomma lägenheter i Witalabostäders fastighetsbestånd och gruppen såg utvecklingsmöjligheter i dessa. Tre par, Cajsa och Klas Håkansson var ett av dessa, hyrde lägenheterna efter hand som de blev tomma och inredde dem som hotellrum var Cajsa och Klas ensamma om att driva verksamheten och då förvärvade man de tre byggnader som man hyrt lägenheter i. För fem år sedan beslöt kommunen att lägga ner det särskilda boendet som funnits i en angränsande byggnad. Det gav en möjlighet för Ramkvilla Företagsutveckling att förvärva den byggnaden och i maj i år flyttade de sista hyresgästerna ut. I de byggnader vi köpte 2007 har vi successivt fått fasta hyresgäster och alla lägenheter där är nu åretruntbostäder, berättar Cajsa. Vi hyr nu den nya byggnaden av Ramkvilla Företagsutveckling och i sommar har vi jobbat med att färdigställa den som det nya hotellet. Vi har rivit väggar, målat och gjort i ordning en bar och servering och dessutom har en del lägenheter tapetserats och fått nya dörrar. Företaget har nu också hittat en ny och förhoppningsvis växande målgrupp i de charterturister från Tyskland som flyger in till Jönköping varje sommar sedan några år tillbaka. Redan i år har vi haft tyska turister som kommit via Jönköping. Nu har vi tecknat ett nytt samarbetsavtal med en tysk resebyrå, fortsätter Cajsa. Antingen bussas de hit eller hyr en bil i Jönköping och sedan bor de här en vecka. I kontraktet för nästa år ingår även möjlighet för de som har bil att endast stanna enstaka nätter. Avtalet gäller tio veckor, från midsommar och framåt. Vi erbjuder olika massagebehandlingar i samarbete med Naturlig Harmoni och har ett bra samarbete med övriga aktörer i Ramkvilla och kan erbjuda uthyrning av cyklar och båtar, aktiviteter hos Ramoa, vandringar, golf m.m. Även om de svenska turisterna ökar så har vi plats för en del udda gäster. I augusti kommer sedan många år tillbaka ett gäng med danska jägare som hyr hela hotellet. De är ute på pürschjakt hela veckan och sköter sig helt på egen hand. I de nya lokalerna har företaget också fått ökade möjligheter att ta emot grupper och konferenser. Idag kan man ta emot grupper på drygt 30 personer. Frukosten till alla gäster serveras på hotellet, men övriga måltider serveras på Ramkvilla Värdshus. n Cajsa och Anneli Bolsgård i ett av de moderna hotellrummen. nuvabnytt nr

10 Fr.v. Anders Eriksson, William Magnusson, Daniel Strandberg, Kenneth Eriksson och Lennart Johansson Godkänd för CE-märkning av smidesstommar Efter ett antal utbildningsdagar och utbildningsprov är nu smederna hos Kenneth Erikssons Byggnads AB certifierade för att CE-märka smidesstommar. Sverige har haft dispens under ett par år från EU-bestämmelserna men fr.o.m. halvårsskiftet 2014 gäller de nya reglerna för tillverkning av stålkonstruktioner för byggnader, maskinfundament m.m även i Sverige. Vi tog över fastigheten och inventarierna på Lilla Nygatan efter BoWill Svetsservice konkurs för cirka två år sedan, berättar Kenneth Eriksson. Vi har byggt om en hel del och flyttat vårt kontor hit, men huvuddelen av vårt lager behåller vi i Holsbybrunn. Vi är nu fyra personer som är licensierade svetsare. Tillverkaren ska alltså fr.o.m. halvårsskiftet ansvara för att en CE-märkt bärande komponent eller byggsats uppfyller de aktuella kraven. Exempel på sådana komponenter är fackverk, pelare, balkar, reglar, profiler etc. Målet med certifieringen är bl.a. att garantera kvalitet samt ha en spårbarhet av allt material, fortsätter Anders Eriksson. Det här kräver ganska mycket pappersexercis och dokumentation. Troligen innebär reglerna att det kommer att försvinna en hel del smeder framöver då certifieringen dels kostar ganska mycket och dels inte alla kommer att klara av den dokumentation som krävs. De nya reglerna gäller ju t.ex. även en trappa och ett räcke fr.o.m. halvårsskiftet, fortsätter Kenneth. Om inte företaget är certifierat så krävs en särskild kontroll och prövning av fristående sakkunnig som är certifierad enligt regler från Boverket. Vi är certifierade enligt EN :2009+A1:2011 och jag är certifierad för dimensionering och kan då göra konstruktionsberäkningar av komponenterna, fortsätter Anders. Vårt certifikat är giltigt i fem år och varje år kommer det att göras en revision av oss. Det här gör att vi är väl rustade för att leverera CE-märkta byggstommar till hela marknaden även i fortsättningen. Vi ser ljust på framtiden, avslutar Kenneth. Vi är 23 anställda i dagsläget och har god beläggning. Vi har den kompetens och den utrustning som krävs av industrin och det är där vi har vårt fokus i första hand, men vi finns på många platser. Bland industrierna jobbar vi just nu på Beslag & Metall, Augustssons Beslagsindustri, Rörviks Timber och Ingarps Trävaror. Just nu bygger vi även på Wallby Säteri och kraftstationen Bruksgården. n 10 nuvabnytt nr

11 Conform bygger för bättre logistik Under året har Conform Collection AB byggt till sina lokaler i Holsbybrunn. En ökad efterfrågan ställde krav på en förbättrad logistik och produktionsflöde och med tillbyggnaden klar kan företaget konstatera att resultatet blev mycket bra. Hans Karlsson och Roger Gustafsson sitter bekvämt i två av Conforms fåtöljer. Vi fick stänga orderböckerna redan i början/mitten av november för att garantera leverans innan jul, berättar företagets vd Hans Karlsson. Vi räknar med en omsättning på cirka 150 miljoner kronor under detta räkenskapsår och har nu bra förutsättningar för framtiden. Det är en imponerande utveckling som skett i företaget som startade Sedan 1982 har man funnits i Holsbybrunn och där har verksamheten expanderat kontinuerligt investerade Maths Johansson i bolaget och året efter gick Roger Gustafsson in som ny delägare i företaget. Fem år senare togs den första kontakten med sofftillverkaren Furninova och året efter gick de in som delägare. De hade produktionsresurser och vi kunde förstärka varandras varumärken på nya marknader, fortsätter Roger. Det blev en vinn-vinn effekt slutade Maths och då köpte jag och Furninova hans andel så nu är vi hälftenägare i bolaget. Produktutvecklingen, samarbetet med våra agenter och att behålla vår marknadsposition är nyckeln till våra framgångar och vår fortsatta tillväxt, fortsätter Hans. Våra val av designers är strategiskt viktiga och en av dessa är Jan Ekström från Vetlanda. De kompletterar varandra och vi har ett nära samarbete. Det är en förutsättning för en kontinuerlig utveckling av nya produkter. Vår svenska identitet är viktig, poängterar Roger och Hans. 60 % av materialet i våra fåtöljer kommer från Småland och ytterligare 20 % från övriga Sverige. Sammansättningen av våra möbler sker till cirka 60 % i Holsbybrunn och i övrigt i Furninovas fabrik i Polen, där den mesta sömnaden till våra möbler sker. Holsbybrunn är navet i företagets verksamhet. Det är här produktutvecklingen sker, säljarna och inköparna sitter och man har huvuddelen av produktion och lager, men det är hela 65 % av produktionen som idag går på export. Tyskland, Norge och Holland hör till de stora exportnationerna och företaget siktar på nya marknader. Vår personal är vår absolut största tillgång och som har gjort det möjligt att expandera. Vi tycker framtiden ser ljus ut och satsar på att bl.a. sälja in oss ytterligare i mogna exportländer, t.ex. Frankrike och England, och bearbeta helt nya marknader, avslutar Hans. Men självklart måste vi behålla och utveckla det vi har i Skandinavien. Här bevakar vi våra positioner i butikerna noga. Konkurrensen ökar kontinuerligt och därför är det viktigt att vi jobbar vidare med vår produktutveckling. n Utbyggnaden har skapat möjligheter för ett bättre logistik- och produktionsflöde och ett bra lagerutrymme. nuvabnytt nr

12 Initiativtagare och ägare till Vårdcentralen Aroma är Carina Bergström, Eva Karlsson, Marie Roth och Roland Lundgren. Aroma fortsätter att växa I samband med införandet av vårdval i Jönköpings län den 1 juni 2010 startade Vårdcentralen Aroma upp sin verksamhet. Redan året efter tilldelades företaget utmärkelsen Årets Nyföretagare i Vetlanda vid årets näringslivsgala och samma år fick Aroma också motta motsvarande nationella utmärkelse i konkurrens med cirka nystartade företag i riket. Även i efterhand kan man konstatera att valet var korrekt. Aroma har fortsatt att utvecklas och har idag en verksamhet som även uppmärksammas nationellt. Vi hade ambitionen att starta en organisation som skapar flexibilitet, har snabba beslutsvägar och som lätt kan styra om resurser, berättar Roland Lundgren. Det ställdes mycket höga krav på oss från Landstinget. Deras kravspecifikation var omfattande och krävde bl.a. verksamhetsplan, redovisning över alla våra kompetenser, krav på lokalen och ekonomin. Att vi ägs lokalt och att vi var två läkare och två sjuksköterskor som startade verksamheten gör oss ganska unika i landet. Vi har hela tiden haft som ambition att leverera det bästa av det mesta att ge en bra primärvård. Aromas verksamhet har vuxit kontinuerligt. Från början hade Aroma listade personer, idag har det antalet stigit med över Även antalet anställda har ökat kraftigt, från 13 till idag 24 personer var de tre läkare och idag har man fem ordinarie läkare plus fem utbildningsläkare. Genom den utökade personalstyrkan, som sedan slutet av oktober även inkluderar en sjukgymnast med inriktning idrottsmedicin, har man utökat sin kärnverksamhet och kan nu bl.a. erbjuda multimodal rehabilitering, ett aktivt program för patienter med smärta och psykisk ohälsa. Utöver sedvanlig läkarmottagning erbjuder Aroma sjuksköterskebaserade mottagningar för diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, astma, demens m.m. Vår flexibilitet gör att vi ständigt ser över våra interna resurser, fortsätter Roland. Det gäller att jobba resurssmart och titta på vem som gör vad, hur det görs och när. Att ha en hög tillgänglighet, med ett gott bemötande och en god medicinsk kvalitet är vår främsta ambition och det finns kvar sedan vi startade. I år driver Aroma ett projekt där man satsat på diabetiker Diabetes Q, som är ett samarbete med ett läkemedelsföretag. Målsättningen är att patienter ska uppnå sina målvärden för blodtrycksreglering, blodfetter, sockerreglering samt rökfrihet. Man har också tillsatt ett brukarråd där patienter och organisationer får framföra sina synpunkter om vårdcentralen. Nästa år kommer Aroma att driva ett projekt om astma och KOL. Idag finns all makt hos patienterna. Ingen vårdcentral får avvisa en patient. Vi har den grundkompetens vi behöver och kundtillströmningen är god, avslutar Roland. Vi ökar antalet listade personer hela tiden och det tolkar vi som att patienterna är nöjda. Roland Lundgren visar upp Dagens Medicin där tidningen skriver om Aroma som ett gott exempel på hur vården bör arbeta med demensfrågor. 12 nuvabnytt nr

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör

nuvabnytt Stora innovationspriset Vetlandaföretag Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 7 SID 5 SID 6 Nadia är en sann entreprenör nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2014 Stora innovationspriset till Aquajet Vetlandaföretag på Elmia Metsä Tissue AB ökar produktionskapaciteten SID 5 Från farmor Greta

Läs mer

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6

nuvabnytt Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 12 SID 4 SID 6 nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 3 2014 Näringslivsgalan 2014 100 nya jobb på Inwido Företagande på riktig småländska SID 4 Fördubblad omsätting för Holsby Metall SID 6 Mobil

Läs mer

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap

nuvabnytt UF-MÄSSA I VETLANDA Öppet hus på företag SID 6 Vindkraftsparken tar form SID 12 En heldag med Nuvab SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2012 Öppet hus på företag UF-MÄSSA I VETLANDA Denna gång i Sapa Arena SID 3 Fullt hus på Kvinnors ledarskap SID 6 Vindkraftsparken tar

Läs mer

Marianne, Tomas och Urban = Nuvab-mästare i Bowling

Marianne, Tomas och Urban = Nuvab-mästare i Bowling En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 7 Marianne, Tomas och Urban = Nuvab-mästare i Bowling Onsdagen den 14 november genomfördes

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 Fyra superföretag och två gasellföretag i Vetlanda kommun För femte året i rad har Veckans Affärer tagit fram en lista över de svenska

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

ledarskap Kvinnors 1 aug 2011-31 maj 2013 Projektet Kvinnors Ledarskap delfinansieras av Europeiska socialfonden

ledarskap Kvinnors 1 aug 2011-31 maj 2013 Projektet Kvinnors Ledarskap delfinansieras av Europeiska socialfonden ledarskap Kvinnors 1 aug 2011-31 maj 2013 Projektet Kvinnors Ledarskap delfinansieras av Europeiska socialfonden Det behövs fler kvinnor som ledare! Det finns inte lika många kvinnor som män som är chefer

Läs mer

I Kundens Huvud Berghs School of Communication

I Kundens Huvud Berghs School of Communication I Kundens Huvud En utbildning i kommunikation, varumärken, marknad och kreativitet. Presenteras av Zellout Reklambyrå i samarbete med Berghs School of Communication Se till att vara där affärerna avgörs.

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Hej! Bra butiksläge i blicken OKTOBER 2010

Hej! Bra butiksläge i blicken OKTOBER 2010 OKTOBER 2010 0920 23 51 51 galaren.se Hej! Innan man vet ordet av är det höst. Den här hösten har gjort en rejäl rivstart. Först med valet och sedan med nya konjunkturrapporter, en del riktigt positiva.

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel. Augusti

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel. Augusti Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel Augusti Läs SävarNytt på www.savarik.se SÄVAR IK informerar. Tråkiga nyheter Någon har varit inne och kört med bil och sladdat. Händelsen är mycket tråkig då Sävar

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Mål Skapa en fungerande kedja för Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer Rörlighet på arbetsmarknaden Möjligheter till livslång utveckling och karriär Jämställdhet

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter

Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter Samarbete mellan verksamheter Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter inom hälsa och friskvård under ett och samma tak. Vårdcentral, träningscenter, apotek, behandlingar och

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik!

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! DET SOM ÄR RIKTIGT BRA ÄR ALLTID UNIKT! Som professionell handlare vet du hur viktig din butik är. Vilken känsla man ska få när man kommer in, hur man exponerar

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Företagsbesök v.38 Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Syfte:.Inhämta kunskap & synpunkter.stimulera till naturliga möten mellan kommun och

Läs mer

nuvabnytt GASELLFÖRETAG VPP superföretag Markiscenter länets gasellvinnare SID 4 Hydro expanderar SID 8 VEBE-Teknik 90 år

nuvabnytt GASELLFÖRETAG VPP superföretag Markiscenter länets gasellvinnare SID 4 Hydro expanderar SID 8 VEBE-Teknik 90 år nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2012 GASELLFÖRETAG Markiscenter länets gasellvinnare VPP superföretag SID 3 Beslag & Metall expanderar SID 4 Hydro expanderar SID 8 VEBE-Teknik

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer