Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1"

Transkript

1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1

2 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version Förtydligad syntax för attributet godkänd HPT för organisationen... 4 Förtydligande av attributet språkkod... 4 Förtydligande av attributet befattning... 4 Kodverket befattning uppdateras... 4 Medarbetaruppdrag på Vårdgivarnivå... 5 Nytt värde i kodverket Visas för... 5 Ny Certifier -gren i HSA Tjänsteträd... 5 Administrativa uppdrag... 5 Senaste uppdateringstidpunkt av dc=hosp... 6 Borttag av attributen fakturaadress, godsadress, leveransadress... 6 Referenser... 6 Sid 2/6

3 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Schemaversion 4.2 fastställdes av HSA Förvaltningsgrupp Justerad beskrivning av ändringarna i befattningskodverket i och med att värdet för befattningskod har förkortats för att inte överskrida maxlängden på attributet befattning. Införande av HSA-schemaversion 4.2 Detta dokument beskriver vilka förändringar som införs i HSA-schemaversion 4.2. Process för införande Processen för införande av HSA-schemaversion 4.2 ser ut enligt följande. 22 okt Fastställande av schema- version 23 okt Informa5on om beslut skickas ut 12 nov Informa5on 5ll HSA Nätverk 13 nov Publicering av schema- dokument 4 dec Införande i HSA Test 1 12 dec Införande i HSA Test 2 20 jan Schema införs i skarp drid 20 april Mellan- period slut Fig. Process för införande av HSA-schemaversion 4.2. Beskrivning av förändringar i version 4.2 Nedan beskrivs de ändringar som kommer att införas i HSA-schemaversion 4.2. För fullständig information om syntax, innehållsbeskrivning etcetera hänvisas till aktuella schemaspecifikationer [1][2] samt värdemängder [3][4][5][6]. Sid 3/6

4 Förtydligad syntax för attributet godkänd HPT för organisationen Syntaxen för attributet godkänd HPT för organisationen (hsahpt) förtydligas med ett exempel: "HPTA HSA Admin;Grönköpings kommun;v 2.0;Mall 3.6" Förtydligande av attributet språkkod Innehållsbeskrivningen förändras för att förtydliga att attributet inte ska förväxlas med tolkservice. Även inledande text i motsvarande kodverk uppdateras [4]. Förtydligande av attributet befattning Innehållsbeskrivningen för attributet befattning förtydligas eftersom det behöver framgå att olika kodningskriterier gäller i olika organisationer. Kodverket befattning uppdateras Kodverket befattning [3] uppdateras i enlighet med källkodverkets uppdatering. Följande värden har ändrats i kodverket: Befattningskod och Befattning Ledning, omsorg funktionshindrade Ledning, social verksamh, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade Beskrivning av ändring Befattning har ändrats från Ledning, funktionshindrade till Ledning, omsorg funktionshindrade och beskrivningen har ändrats från "Leder och samordnar verksamhet inom vård av funktionshindrade" till "Leder och samordnar verksamhet inom omsorg om funktionshindrade" Befattning har ändrats från Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, funktionshindrade till Ledning, social verksamh, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade och beskrivningen har ändrats från "Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, äldreomsorg och vård av funktionshindrade" till "Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade." Obs, befattningsnamnet har förkortats till verksamh för att inte överskrida attributets maxlängd i HSA Rektor Beskrivningen har ändrats från "Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, samt biträdande rektor" till "Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen, rektor tillika förskolechef samt biträdande rektor" och exempel har ändrats från "Rektor, ska kodas med chefskod B alternativt C. biträdande rektor, ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod )" till "Rektor, rektor tillika förskolechef kodas med chefskod B alternativt C. Biträdande rektor, ställföreträdande rektor tillika förskolechef kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod )" Ledning, barnomsorg/förskola Ledning, skola och barnomsorg/förskola Befattning har ändrats från Ledning, barnomsorg till Ledning, barnomsorg/ förskola, beskrivningen har ändrats från "Leder och samordnar verksamhet enbart inom barnomsorg" till "Leder och samordnar verksamhet enbart inom barnomsorg/förskola". Följande exempel har tillkommit: "Förskolechef kodas med chefskod B alternativt C, ställföreträdande förskolechef kodas med L." Befattning har ändrats från Ledning, skola och barnomsorg till Ledning, skola och barnomsorg/förskola, beskrivningen har ändrats från "Leder och samordnar verksamhet inom såväl skola som barnomsorg." till "Leder och samordnar verksamhet inom såväl skola som barnomsorg/förskola." och exempel har ändrats från "Om rektor enligt skollagen se " till (Rektor tillika förskolechef se kod ) Handläggare, IT Nytt exempel har lagts till: webbdesigner. Sid 4/6

5 Befattningskod och Befattning Beskrivning av ändring Distriktsköterska Befattning, beskrivningen och exempel har ändrats från "Distriktssjuksköterska" till Distriktssköterska Befattning och beskrivning har ändrats från "IVA-sjuksköterska" till Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Sjuksköterska, barn och ungdom Befattning och beskrivning har ändrats från "Sjuksköterska, barn" till Sjuksköterska, barn och ungdom Företagssköterska Befattning och exempel har ändrats från "Företagssjuksköterska" till Företagssköterska Sjuksköterska, allmän Befattning har ändrats från "Sjuksköterska, annan" till Sjuksköterska, allmän Antikvarie Beskrivningen har ändrats från "Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård/vård av kulturarvet." till "Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård" och exempel har ändrats från "Antikvarie, konservator till Antikvarie Miljö- och hälsoskyddsinspektör Beskrivningen har ändrats från "Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälso- och djurskyddsområdet efterlevs." till "Övervakar att lagstiftning inom miljö- och hälso- området efterlevs." och exempel har ändrats från "Miljö-, hälso-, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektör till Miljö-, hälso-, livsmedelsinspektör. Medarbetaruppdrag på Vårdgivarnivå Medarbetaruppdrag ska även kunna läggas på vårdgivarnivå. Medarbetaruppdrag som läggs på vårdgivarnivå får inte ha ändamålet Vård och behandling. Detta förtydligas i kodverket Medarbetaruppdrag ändamål [6]. Nytt värde i kodverket Visas för Kodverket Visas för [5] uppdateras med ett ytterligare värde, 04, och tidigare använt värde, 03, uppdateras innehållsmässigt. Värdemängden kommer att användas för att styra vilka objekt som enbart får visas för tjänster med godkänd HPTB (värde 03) samt vilka objekt som får visas för alla tjänster oavsett godkänd HPTB eller inte, så kallad öppen data (värde 04). Ny Certifier -gren i HSA Tjänsteträd En ny gren skapas i HSA Tjänsteträd för hantering av HOSP-information för personer som inte finns i HSA. För närvarande berör denna funktionalitet endast intygsutfärdande inom ramen för Intygstjänster. Administrativa uppdrag Införande av administrativa uppdrag i HSA, se separat beskrivning [7]. Administrativa uppdrag kommer endast att införas i databasen. Gränssnitt och HSA WS kommer inte att hantera administrativa uppdrag inom ramen för schemaversion 4.2 i och med att en pilot ska genomföras innan beslut om utformning i gränssnitt genomförs. Sid 5/6

6 Senaste uppdateringstidpunkt av dc=hosp I dc=hosp finns sedan tidigare information om när delträdet senast uppdaterades mot Socialstyrelsens HOSP-register för att uppdatera information om legitimerad yrkesgrupp, förskrivarkod etc. Detta attribut lyfts fram i schemaspecifikationen. Borttag av attributen fakturaadress, godsadress, leveransadress Attributen tas bort ur HSA i och med att informationen inte används. Referenser Referenser [1] HSA-schema Organisationsträdet version 4.2 [2] HSA-schema Tjänsteträdet version 4.2 [3] HSA Innehåll Befattning version 3.2 [4] HSA Innehåll Språkkod version 4.0 [5] HSA Innehåll Visas för version 3.3 [6] HSA Innehåll Medarbetaruppdrag ändamål version 3.4 [7] Administrativa uppdrag version 1.0 Sid 6/6

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22 HSA-policy Version 3.4 2011-03-22 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Kontaktperson: Henrika Littorin, Inera AB 2 (87) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK... 4 1 INLEDNING... 5 2 BAKGRUND... 6 2.1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 Utgående från mallversion 3.3.1 2009-11-16 1(19) HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 HSA Objekt och Attribut i HSA Detta dokument utgör bilaga 2 till HSA Policytillämpning för Landstinget

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2012. version 1.0 2012-10-12

Revisionsrapport SITHS och HSA 2012. version 1.0 2012-10-12 Revisionsrapport SITHS och HSA 2012 version 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Revisionsresultat... 6 5.1 Revisionsfrågor och övrigt underlag...

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

SIL SOAP API 4.0. beta prerelease

SIL SOAP API 4.0. beta prerelease SIL SOAP API 4.0 beta prerelease Nyheter och förändringar gentemot SIL SOAP API 3.1 Sid 1/19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Tekniska förutsättningar... 5 3.1. Generellt...

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta.

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. 04.12.2009 1 (10) Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta. Bestämmelse 15.2.2010 Anvisning 15.2.2010 Innehåll Arkivverkets bestämmelse/anvisning om förstöring

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail. 1(70) Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.com 2(70) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 1 INLEDNING... 5 2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga VÄGLEDNING 2010:2 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer