HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder"

Transkript

1 HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010

2 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information om personer, organisationer och funktioner inom vård och omsorg. Informationskälla för andra nationella ITtjänster såsom Vården på webben, SITHS och Nationella Patientöversikten etc. Reglerat innehåll som styrs av kodverk med mera för att säkerställa kvalitet och samverkan.

3 Nationella IT-strategin

4 Teknisk infrastruktur

5 HSA-modellen

6 Alternativ (o) namnvisning Information och värdemängder i HSA Certifikatspärrlista Församlingskod (o)hsa Fonetisk (o) sökning Leveransadress Organisationsnamn (o) Specialitetskod (p) Verksamhet (o) Arbetsplatskod (o) Chefskod (p) Församlingsnamn (o) HSA-id Logotyp (o) OrganisationsnummSpråkkod (p) er (o) Verksamhetskod (o) Befattning (p) Delta-spärrlista (p)förskrivarkod (p) Initial (p) Länskod (o) Pekare Startdatum Visas för Befattningskod (p) Domäninloggning s-namn (p) Geografisk plats Kommundelskod (o) Länsnamn (o) Person-id (p) Telefonnummer Vårdform (o) Beskrivning Efternamn (p) Geografiska (o) koordinater Kommundelsnam Mellannamn (p) Postadress Telefontid Vägbeskrivning n (o) (o) (o)besöksadress Enhetsnamn Giltigt fr om Kommunkod (o) Mifareserienumm er (p) Besöksregler (o) Enhetstyp (o) Giltigt t om Kommunnamn (o) Postnummer Tid för dropinbesök utan tidsbokning (o) Växeltelefon Minicall Remisskrav (o) Tilltalsnamn (p) Ägarform (o) Besökstider för (o) e-postadress Godsadress Kortnamn (o) Mobiltelefon Rotcertifikat * Titel (p) Öppettider (o) anhöriga Besöksålder på (o) patient Fakturaadress HCC Kortnummer (p) Nyckelidentitet (p) Slutdatum Tjänstetelefon Bild Fax HSA (o) Autentiseringsmeto Land (o) Objektnamn Smeknamn (p) Utfärdarspärrlista * CertifikatsnummerFullständigt namn dhsa Enkel sökninglegitimerad (p) Områdesansvar Specialitet (p) Webbadress (p) yrkesgrupp (o)

7 Verksamhetskoder Verksamhetens enheter, funktioner, team och mottagningar ska kodas Sökperspektiv för både professionen och allmänheten gäller. Målet är att kunna hitta specialiserade verksamheter och huvudverksamheter nationellt.

8 Bakgrund HSA:s verksamhetskoder ca 240 fyrställiga koder med benämningar på verksamhetstyper i vård och omsorg 1315 Kirurgi 1011 Kirurgi, barn och ungdom Verksamhetskoder har sin grund i Socialstyrelsens MVO-koder. Kodverket påbörjades för 15 år sedan och har utökats sedan dess ett levande kodverk. Verksamheternas behov av att hittas har väglett i val av koder.

9 Innehållsbeskrivningar behövs! 1507 Eftervård 1703 Embolisering 1308 Endokrin kirurgi 1106 Endokrinologi 1337 Endoskopisk kirurgi 1130 Endoskopiverksamhet 1606 Familjeverksamhet 1204 Fertilitetslaboratorium 2203 Folkhälsovård 2003 Fotvård 2204 Förebyggande hälsovård 1508 Företagshälsovård

10 Brister i kodverket Verksamhetskoder : Överlappande koder 1405 Hjälpmedel 2005 Hjälpmedelscentral 2019 Utprovning av hjälpmedel för funktionshindrade 1107 Gastromedicin 1131 Gastroenterologi

11 Brister i kodverket Verksamhetskoder : Luckor och inkonsekvenser MR- och DT-verksamhet PET-kamera? Ultraljud? Alkohol- och narkomansjukvård Spelberoendevård? Språkliga brister i kodbenämningarna Magnetröntgen? Magnetkamera! Radiopatologi?

12 Målet med revisionen Tillägg av innehållsbeskrivningar Lättare att förstå och använda kodverket. Bättre, exaktare kodning av lika verksamheter. Större träffsäkerhet i sökningar. Ökad kvalitet.

13 Arbetsgången i revisionen HSA-koderna samlas i en struktur så att man lätt kan se närliggande koder tillsammans. Lättare upptäcka oklarheter och inkonsekvenser i närliggande koder.

14 Kirurgiska specialiteter enligt läkares specialiseringsutbildningar ( LS ): Basspecialitet Kirurgi Thoraxkirurgi Ortopedi Anestesi och intensivvård Obstetrik och gynekologi Öron-, näs- och halssjukdomar Grenspecialitet Urologi Barn- och ungdomskirurgi Plastikkirurgi Kärlkirurgi Handkirurgi Hörsel- och balansrubbningar Röst- och talrubbningar Ögonsjukdomar

15 LS: Öron-, näs- och halssjukdomar 1333 Öron-, näs och hals LS: Röst- och talrubbningar 1334 Röst- och talrubbningar 1408 Logopedverksamhet LS: Hörsel- och balansrubbningar 1304 Audiologi/Hörselrubbningar 2004 Hörcentral

16 Arbetsgången i revisionen, forts. Indelning av kodverket i olika områden. Fokusmöten planeras. Ämnesexperter knyts till revisionsarbetet. Frågeställningar, hierarkibild och utdrag ur ordböcker och andra källor (s.k. excerpter) tas fram som underlag för diskussion.

17 Hierarki för kirurgiska koder 10 Kirurgi (1315) 10.1 Gastroenterologisk kirurgi (1310) Övre gastroenterologisk kirurgi (NY KOD) Leverkirurgi (1317) Ventrikelkirurgi Gallvägskirurgi Kolorektal kirurgi (1307) 10.2 Endokrin kirurgi (1308) 10.3 Plastikkirurgi (1326) Estetisk plastikkirurgi (NY KOD) Rekonstruktiv plastikkirurgi (NY KOD)

18 LS:Klinisk immunologi och transfusionsmedicin LS: Klinisk bakteriologi och virologi LS: Klinisk farmakologi 1209 Klinisk farmakologi 1219 Klinisk virologi 1214 Klinisk immunologi 1207 Klinisk bakteriologi

19 Arbetsgången i revisionen, forts. Är koden X och Y olika saker eller slå ihop? Finns andra verksamheter inom detta område som också borde ha en kod? Vilken benämning av X, Y el. Z används mest i ditt område? Är kodens benämning föråldrad eller missvisande?

20 Kodverksbenämningar och målgrupp: Professionens benämningar är utgångspunkten i val av kodbenämning. Allmänhetens benämningar kopplas till HSA-kodverkets via Vården på Webbens s.k. Synonymordlista, t.ex.: Kardiologi Hjärtsjukdomar Endokrinologi Hormonsjukdomar Geriatrik Äldresjukvård Audiologi Hörselvård

21 Arbetsgången i revisionen, forts. Innehållsbeskrivningar utarbetas under fokusmöten. Kodningskriterier läggs till. Resultatet redovisas kontinuerligt i delpubliceringar när några fokusområden är färdiga.

22 Delpubliceringsutseende 22

23 Tillägg av koder: genom ämnesexperters insyn i fokusområdets verksamheter genom bedömning av inkomna önskemål Viktigt att leverera en god beskrivning av verksamheten i samband med önskemålet. 23

24 Grovstädning Revisionen utgör en grovstädning och kommer inte att resultera i en komplett spegling av Vård-Sverige utan kommer successivt att behöva utvecklas utifrån de behov som finns i vård och omsorg. 24

25 Fokusmöten 2010: Nuläget Gynekologi och obstetrik (september) Tandvård (oktober) Blandade koder (november) Psykiatri (december) Delpublicering (november) Fokusområden 2011: Onkologi (ämnesexpert behövs) Bild- och funktionsmedicin (ämnesexpert behövs) Anestesi- och intensivvård (ämnesexpert behövs) Omsorgs(-kommun)koder (ämnesexperter behövs)

26 Utmaningar Knyta ämnesexperter till arbetet. Lägga in omsorgs(-kommun)koder. Hantera flera målgrupper både allmänhetens och professionens olika benämningar. Synonymordlistan hos Vården på Webben Knuffa in Vård-Sverige i ett kodverk!

27

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT

Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og Videreuddannelse, Aalborg universitet Att bygga en domänspecifik terminologi baserad på Snomed CT Identifiering och mappning

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer