Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23"

Transkript

1 Sökordstaggning av verksamhetskoder

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter... 4 Huvudområde: Bild- och funktionsmedicinska verksamheter... 6 Huvudområde: Laboratoriemedicinska verksamheter... 7 Huvudområde: Neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter... 8 Huvudområde: Invärtesmedicinska verksamheter... 9 Huvudområde: Barn- och ungdomsverksamheter Huvudområde: Akutverksamheter Huvudområde: Psykiatri- och psykologirelaterade verksamheter Huvudområde: Tandvårdsverksamheter Huvudområde: Primärvårdsverksamheter Huvudområde: Övrig medicinsk verksamhet (14-koderna) Huvudområde: Övrig medicinsk serviceverksamhet (20-koderna) Sid 2/18

3 Inledning Detta dokument är ett arbetsdokument, som presenterar ett möjligt sätt att sökordstagga verksamhetskoder och kan användas som inspiration i byggandet av ett gränssnitt för verksamhetskodare. Eftersom det ännu är ett arbetsdokument, finns det fortfarande olösta frågor, som t.ex. rör fördelningen av verksamhetskoder i olika sökordstyper. Frågorna behöver ses över i samband med det faktiska utformandet och testningen av ett gränssnitt. et bygger på verksamhetskodverkets slutrevision i version 4.0 (även 4.1). Om ni har synpunkter på sökordstaggningar eller verksamhetskoder får ni gärna kontakta HSA Innehållsgrupp genom Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord Syftet är att skapa ett underlag för ett mer lättillgängligt gränssnitt för de administratörer som kodar verksamheter, som också ger en bättre överblick över befintliga koder. Med gränssnittet möjliggörs att se innehållsbeskrivningar och kodningskriterier för närliggande koder på en och samma gång. Detta underlättar vid val av kod på rätt nivå. Tanken att tagga verksamhetskoderna med sökord är inspirerad av MeSH. Förklaring av sökordstaggningen som används i dokumentet Verksamhetskoderna är indelade i 12 stycken huvudområden. De utgör i stort sett samma grupper som har använts i kodverket tidigare och representerar en grovindelning av verksamheter i t.ex. kirurgisk verksamhet (13-koderna) eller invärtesmedicinsk verksamhet (11-koderna). Nu finns även huvudområdet akutverksamheter och neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter. För akutkoderna gäller att dessa inte bara utgör ett eget huvudområde, utan också kan återfinnas under varje aktuellt huvudområde, t.ex. alla akutverksamhetskoder inom huvudområdet kirurgi eller invärtesmedicin. Inom huvudområdena ges förslag på sökord, bakom vilka en eller flera koder kan ligga. Samma verksamhetskod kan återfinnas bakom flera sökord, och även i olika huvudområden, vilket ger fler vägar in till rätt kod. Sökorden är grupperade i olika sökordstyper, som representerar olika indelningsgrunder av verksamhetskoderna: medicinska delområden (som ibland motsvarar läkarspecialiteters namn, såsom endokrinologi ), anatomi, tillstånd/diagnos/process, metod, patientkategori (barn) samt vårdkontext (t.ex. akutverksamhet eller öppen vård/sluten vård). Inom sökordstypen anatomi kan det t.ex. finnas sökord såsom buk eller ögon. Vid sökordet buk anges sedan vilket antal verksamhetskoder som taggats med detta sökord och även anges exakt vilka verksamhetskoder det är fråga om. Sid 3/18

4 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter Medicinskt delområde: Allmänkirurgi 2 (1315 Kirurgi; 1011 Kirurgi, barn och ungdom) Kärlkirurgi 1 (1316 Kärlkirurgi) till anatomiindelningen istället? Thoraxkirurgi 1 (1329 Thoraxkirurgi) Plastikkirurgi 3 (1326 Plastikkirurgi; 1346 Estetisk plastikkirurgi; 1345 Rekonstruktiv plastikkirurgi) Endokrin kirurgi 1 (1308 Endokrin kirurgi) Urologi 1 (1332 Urologi) Ortopedi 2 (1324 Ortopedi; 1313 Handkirurgi) Neurokirurgi 1 (1318 Neurokirurgi) Anestesi- och intensivvård 10 (1302 Anestesiologi; 1152 Postoperativ uppvakningsverksamhet; 1151 Intermediärvård; 1134 Intensivvård, allmän; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1148 Intensivvård, hjärta; 1149 Intensivvård, neuro; 1018 Intensivvård, neonatal; 1150 Intensivvård, thorax; 1306 Brännskadevård, riksuppdrag) Intermediärvård 1 (1151 Intermediärvård) Obstetrik och gynekologi 5 (1311 Gynekologi; 1309 Förlossningsverksamhet; 1305 BBverksamhet; 1353 Specialistmödravård, 1355 Ultraljudsverksamhet, gynekologisk) Öron-, näs- och halssjukvård 3 (1333 Öron-, näs- och halssjukvård; 1304 Audiologi; 1334 Foniatri) Ögonsjukvård 1 (1335 Ögonsjukvård) Tillstånd/diagnos/symtom/process: Transplantation 1 (1330 Transplantationsverksamhet) Övervikt 1 (1343 Överviktsvård) Sömn 1 (1138 Sömnutredningsverksamhet) (ligga här och under Invärtesmedicinska verksamheter ) Sid 4/18

5 Brännskada 1 (1306 Brännskadevård, riksuppdrag) (här och under intensivvårdssjoket?) Smärta 1 (1328 Smärtbehandlingsverksamhet, akut smärta) Uppvak 1? (1152 Postoperativ uppvakningsverksamhet) (räcker att ligga under anestesi och intensivvård?) Fertilitet 1 (1340 Reproduktionsmedicin) Hörsel 1 (1304 Audiologi) Tal 1 (1334 Foniatri) Syn 1 (1335 Ögonsjukvård) Amning 1 (1354 Amningsmottagning) Stomi 1 (1342 Stomi, stödverksamhet -- kanske långsökt att tro man ska finna stomimottgning här (borde kanske inte varit en 13-kod?) ska den bara ligga under primärvårdsverksamheter? Fast de andra fyra ssk-koderna är 11-koder och ligger förutom under primärvårdsverksamheter även under invärtesmedicinska koderna.) Inkontinens 1-2 (1338 Inkontinensvård; 1143 Inkontinens, stödverksamhet ha denna här också, eller ska den bara komma under 11- och/eller 15-gruppen?) Endoskopi 1 (1130 Endoskopiverksamhet) Anatomi: Buk 4 (1310 Gastroenterologisk kirurgi, 1344 Övre gastroenterologisk kirurgi, 1307 Kolorektal kirurgi, 1317 Leverkirurgi) Hand 1 (1313 Handkirurgi) Lever 1 (1317 Leverkirurgi) ha eget sökord förutom att denna kommer under buk? Bröst 1 (1336 Bröstmottagning) Patientkategori: Barn 5 (1011 Kirurgi, barn och ungdom; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1018 Intensivvård, neonatal; 1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi) Sid 5/18

6 Vårdkontext: Akutverksamhet 6-8 (1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi; 1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi; 1350 Akutverksamhet vid sjukhus, våldtagna kvinnor; 1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård; 1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Även ha med dessa två akutbarnkoder inom kirurgi: 1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi?? : Ja, det borde vara i analogi! Huvudområde: Bild- och funktionsmedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Bild- och funktionsmedicin 2 (1708 Bild- och funktionsmedicin; 1025 Radiologi, barn och ungdom) Klinisk fysiologi 3 (1210 Klinisk fysiologi; 1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom; 1129 Andningsfysiologi) Neuroradiologi 1 (1710 Neuroradiologi) Nuklearmedicin 1 (1709 Nuklearmedicin) Strålbehandling 1 (1715 Strålbehandlingsverksamhet) Medicinsk strålningsfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) (och även under övrig medicinsk serviceverksamhet!) Metod: MR 1 (1706 MR-verksamhet) DT 1 (1702 Datortomografiverksamhet) PET 1 (1720 PET-verksamhet) Ultraljud 2 (1721 Ultraljudsverksamhet; 1355 Ultraljudsverksamhet, gynekologisk) Mammografi 1 (1707 Mammografi) Sid 6/18

7 Patientkategori: Barn 2 (1025 Radiologi, barn och ungdom; 1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom) Huvudområde: Laboratoriemedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Klinisk kemi 2 (1215 Klinisk kemi; 1205 Koagulationsverksamhet) Klinisk immunologi 2 (1214 Klinisk immunologi; 1230 Vävnadstypningsverksamhet) Mikrobiologi 5 (1207 Klinisk bakteriologi; 1220 Klinisk mikrobiologi; 1222 Klinisk mykologi; 1219 Klinisk virologi; 1237 Klinisk parasitologi) Klinisk farmakologi 1 (1209 Klinisk farmakologi) Klinisk patologi och cytologi 1 (1218 Klinisk patologi och cytologi) Rättsmedicin 3 (1229 Rättsmedicin; 1233 Rättsgenetik; 1234 Rättskemi) Klinisk genetik 1 (1212 Klinisk genetik även under invärtesmedicin)) Vårdkontext: Labbverksamhet, öppen vård 1 (1238 Laboratorieverksamhet, öppen vård) Tillstånd/diagnos/symtom/process(?): Vävnad 1 (1230 Vävnadstypningsverksamhet) Blod 3 (1202 Blodverksamhet; 1236 Transfusionsmedicin; 1235 Blodgivningsverksamhet) Stamcell 1 (1232 Stamcellsverksamhet) Koagulation 1 (1205 Koagulationsverksamhet) Virus 1 (1219 Klinisk virologi) Bakterier 1 (1207 Klinisk bakteriologi) Svampar 1 (1222 Klinisk mykologi) Parasiter 1 (1237 Klinisk parasitologi) Sid 7/18

8 Obduktion 2 (1218 Klinisk patologi och cytologi; 1229 Rättsmedicin) Huvudområde: Neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter Medicinskt delområde: Geriatrisk rehab 1 (1109 Geriatrisk rehabilitering) Klinisk neurofysiologi 1 (1216 Klinisk neurofysiologi) Neurologirelaterat? 6 (1123 Neurologi; 1019 Neurologi, barn och ungdom; 1137 Strokevård; 1155 Neurologisk rehabilitering; 1135 Minnesmottagning; 1216 Klinisk neurofysiologi) Rehabilitering/Rehab? 5 (1121 Rehabiliteringsmedicin; 1155 Neurologisk rehabilitering; 1109 Geriatrisk rehabilitering; 1147 Smärtrehabiliteringsverksamhet; 1516 Primärvårdsrehabilitering) Habilitering 2 (1404 Habilitering, vuxna; 1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga och under 14-området?) Patientkategori: Barn 2 (1019 Neurologi, barn och ungdom; 1007 Habilitering, barn och ungdom??) Vårdkontext: Akutverksamhet 1 (1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi) Tillstånd/diagnos/symtom/process: (behövs även dessa sökord utöver de andra i det här huvudområdet?) Minne 1 (1135 Minnesmottagning) Stroke 1 (1137 Strokevård) Smärta 1 (1147 Smärtrehabiliteringsverksamhet) Sid 8/18

9 Huvudområde: Invärtesmedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Geriatrik 2 (1108 Geriatrik; 1109 Geriatrisk rehabilitering) Internmedicin 1-7? (1114 Internmedicin; 1013 Medicin, barn och ungdom; plus alla underordnade koder enl. LS-strukturen ska vi verkligen ha detta, även om det är rätt enligt LS-strukturen. I så fall, så får man göra anatomisökord, t.ex. lunga, hjärta, njure. Alternativet är att ha det som nedan, där vi skriver ut de olika typerna av vård som egna sökord) Njursjukvård 3 (1120 Medicinsk njursjukvård; 1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1105 Dialysverksamhet) Hjärtsjukvård 3 (1116 Kardiologi; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1113 Hypertoni, stödverksamhet ( om nu denna även ska ligga här, vid sidan av primärvårdsområdet?)) Medicinsk gastroenterologi 1 (1131 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi) Endokrinologi 3 (1106 Endokrinologi: 1104 Diabetologi; 1142 Diabetes, stödverksamhet) Hematologi/ Hematologirelaterade 3 (1110 Hematologi; 1117 Koagulationssjukvård; 1141 Hemofiliverksamhet) Allergologi 2 (1002 Allergologi, barn och ungdom; 1102 Allergologi) Lungsjukvård 4? (eller anatomisökordet lunga i stället?) (1119 Lungsjukvård; 1129 Andningsfysiologi; 1103 Astma, stödverksamhet; 1006 Cystisk fibrosverksamhet) Infektionsmedicin 1 (1115 Infektionssjukvård) Idrottsmedicin 1 (1314 Idrottsmedicin) Hud- och könssjukvård 4 (1112 Dermatologi; 1128 Yrkesdermatologi; 1133 Venereologi; 1152 Ljusbehandlingsverksamhet) Allmänmedicin 1 (1502 Allmänmedicin (här också förutom under huvudområdet primärvårdsverksamheter?) Sid 9/18

10 Onkologi 3 (1124 Onkologi; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1312 Onkologi, gynekologisk) -- och även ligga under labb- Klinisk genetik 1 (1212 Klinisk genetik) huvudområdet)) Arbets- och miljömedicin 1 (1122 Arbets- och miljömedicin) Reumatologi 1 (1125 Reumatologi) Hospis 1 (2102 Hospisverksamhet) Klinisk nutrition 1 (1217 Klinisk nutrition) Anatomi:?? Njure 3 (1120 Medicinsk njursjukvård; 1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1105 Dialysverksamhet) Hjärta? (1116 Kardiologi; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1113 Hypertoni, stödverksamhet ( om nu denna även ska ligga här, vid sidan av primärvårdsområdet?)) Lunga? (1119 Lungsjukvård; 1129 Andningsfysiologi; 1103 Astma, stödverksamhet) Buk 1 (Medicinsk gastroenterologi 1 (1131 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi) Tillstånd/diagnos/symtom/process: Dialys 1 (1105 Dialysverksamhet) Koagulation 2,3? (1117 Koagulationssjukvård; 1141 Hemofiliverksamhet) Diabetes 2 (1104 Diabetologi; 1142 Diabetes, stödverksamhet) Astma 1 (1103 Astma, stödverksamhet) Sömn 1 (1138 Sömnutredningsverksamhet) Övervikt 1 (1343 Överviktsvård) Hypertoni? 1 (1113 Hypertoni, stödverksamhet) Smärta 2 (Smärtbehandlingsverksamhet, akut smärta; Smärtrehabiliteringsverksamhet) Sid 10/18

11 Minne 1 (1135 Minnesmottagning) -- (även få ligga här förutom under neurohuvudområdet!)) Inkontinens 1-2 (1338 Inkontinensvård; 1143 Inkontinens, stödverksamhet ha denna här också, eller ska den bara komma under 15-gruppen?) Endoskopi 1 (1130 Endoskopiverksamhet) Osteoporos 1 (Osteoporosvård 1136) Ljusbehandling 1 (1152 Ljusbehandlingsverksamhet) Patientkategori: Barn 7 (1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1002 Allergologi, barn och ungdom; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin) Vårdkontext: Akutverksamhet 7 (1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin; 1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi) Huvudområde: Barn- och ungdomsverksamheter Medicinskt delområde: Medicin 7 (1013 Medicin, barn och ungdom; 1019 Neurologi, barn och ungdom; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1002 Allergologi, barn och ungdom; 1016 Njursjukvård, barn och ungdom; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1006 Cystisk fibros-verksamhet) Kirurgi-, anestesi och intensivvård 4-5 (1011 Kirurgi, barn och ungdom; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1018 Intensivvård, neonatal här även ha med BBverksamhet och kanske Förlossningsverksamhet eller långsökt? (Anders hade ett förslag??) Neonatal 2 (1018 Intensivvård, neonatal; 1017 Neonatalvård) Psykiatri- och psykologirelaterade 5 (1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom; 1024 Psykiatri, barn och ungdom; 1020 Neuropsykiatri, barn och ungdom; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom) Sid 11/18

12 Radiologi 1 (1025 Radiologi; barn och ungdom) Klinisk fysiologi 1 (1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom) Vårdkontext + diverse : Akutverksamhet 4 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barnmedicin; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barnpsykiatri) Primärvård 4 (1504 Barnhälsovård/BVC; 1517 Skolhälsovård; 1519 Ungdomsmottagning; 1505 Barnmorskemottagning) Hemsjukvård 1 (1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom) Omsorg; psykisk utvecklingsstörning 1 (1027 Omsorgsverksamhet för psykiskt utvecklingsstörda, barn och ungdom) Modersmjölk 1 (1014 Modersmjölksverksamhet) (även under övrig medicinska serviceverksamhet!) Habilitering 1 (1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga här eller också under egen rehab/habilitering, om vi ska ha sådant huvudområde, och under 14-området?) Lekterapi 1 (1028 Lekterapi) Hospis 1 (2102 Hospisverksamhet) Huvudområde: Akutverksamheter Vårdkontext: Akutverksamhet, sluten vård (sjukhus?) 17: (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomskirurgi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsortopedi; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri; 1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi; 1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin; 1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi; 1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi; 1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi; 1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1350 Akutverksamhet vid Sid 12/18

13 sjukhus, våldtagna kvinnor; 1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård; 1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Akutverksamhet, öppen vård 3: (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1500 Akutverksamhet, primärvårdsjour; 1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam) Patientkategori: Barn och ungdom 4 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barnmedicin; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barnpsykiatri) Medicinskt delområde: Tandvård 2 (1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi; 1801 Akutverksamhet, allmäntandvård) Psykiatri 3 (1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri) Kirurgi 2 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomskirurgi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi) Ortopedi 2 (1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi) Neurologi 1 (1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi) Ögonsjukvård 1 (1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård) Öronsjukvård 1 (1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Gynekologi 1 (1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi) Medicin (Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin) Kardiologi 1 (1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi) Infektion 1 (1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion) Käkkirurgi 1 (1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi) Våldtagna kvinnor 1 (1350 Akutverksamhet vid sjukhus, våldtagna kvinnor) Sid 13/18

14 Huvudområde: Psykiatri- och psykologirelaterade verksamheter Medicinskt delområde: Psykiatri 2 (1626 Psykiatri, vuxna; 1604 Allmänpsykiatri, vuxna; 1024 Psykiatri, barn och ungdom) akutverksamheterna här också? Allmänpsykiatri?? Affektiva sjukdomar 1 (1621 Affektiva sjukdomar, verksamhet) Beroendevård 5 (1624 Beroendevård; 1603 Alkoholsjukvård; 1609 Narkomanisjukvård; 1622 Spelberoendevård; 1618 Läkemedelsberoendevård) Äldrepsykiatri 1 (1607 Geropsykiatri) Dövpsykiatri 1 (1605 Dövpsykiatri) Neuropsykiatri 2 (1623 Neuropsykiatri, vuxna; 1020 Neuropsykiatri, barn och ungdom) Rättspsykiatri 2 (1614 Rättspsykiatri; 1615 Rättspsykiatriska undersökningar, verksamhet) Psykologi 4? (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Psykoterapi 2 (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom) Kuratorsverksamhet 1 Tillstånd/diagnos/symtom/process?: Psykos 1 (1619 Psykosvård) Spelberoende l 1 (1622 Spelberoendevård) Narkomani 1 (1609 Narkomanisjukvård) Alkohol 1 (1603 Alkoholsjukvård) Läkemedelsberoende 1 (1618 Läkemedelsberoendevård) Ätstörning 2 (1625 Ätstörningsvård, vuxna; 1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom) Sid 14/18

15 Lekterapi 1 (1028 Lekterapi) Familjebehandling 1 (1606 Familjebehandlingsverksamhet) Patientkategori: Barn och ungdom 6 (1024 Psykiatri, barn och ungdom; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri; 1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom; 1028 Lekterapi) Vårdkontext: Akutverksamhet, sjukhus 2 (1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri) Akutverksamhet, öppen vård 1 (1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam) Huvudområde: Tandvårdsverksamheter Vårdkontext: Specialisttandvård 9 (1804 Pedodonti; 1805 Bettfysiologi; 1806 Endodonti; 1808 Odontologisk radiologi; 1809 Oral protetik; 1810 Ortodonti; 1811 Parodontologi; 1807 Käkkirurgi/Oral kirurgi; 1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi) Allmäntandvård 2 (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1802 Allmäntandvård) Akuttandvård 2 (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1807 Käkkirurgi/Oral kirurgi) Delområde: Tandhygienist 1 (1803 Tandhygienistverksamhet) Sjukhustandvård/Oral medicin 1 (1813 Sjukhustandvård/Oral medicin) Huvudområde: Primärvårdsverksamheter (Sökordstyp här?) Distriktssköterska(verksamhet?) 1 (1506 Distriktssköterskeverksamhet) Sid 15/18

16 Stödverksamheter 6 (1142 Diabetes, stödverksamhet ; 1143 Inkontinens, stödverksamhet; 1103 Astma, stödverksamhet; 1113 Hypertoni, stödverksamhet; 1342 Stomi, stödverksamhet; 1153 Förebyggande hälso- och sjukvård, stödverksamhet) Allmänmedicin 1 (1502 Allmänmedicin) också under invärtesmedicin)) Barnhälsovård/BVC 1 (1504 Barnhälsovård/BVC) Barnmorska(emottagning?) 1 (1505 Barnmorskemottagning) Skolhälsovård 1 (1517 Skolhälsovård) Företagshälsovård 1 (1508 Företagshälsovård) Krigs- och tortyrvård 1 (1512 Krigs- och tortyrskadevård) Avancerad hemsjukvård 2 (1101 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet; 1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom) Primärvårdsrehab(ilitering?) 1 (1516 Primärvårdsrehabilitering) Ungdomsmottagning 1 (1519 Ungdomsmottagning) Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1 (1509 Hälso- och sjukvård i särskilt boende) Vårdkontext: Akutverksamhet, primärvårdsjour 1 (1500 Akutverksamhet, primärvårdsjour) Patientkategori: Barn och ungdom 5 (1504 Barnhälsovård/BVC; 1505 Barnmorskemottagning; 1517 Skolhälsovård; 1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom; 1519 Ungdomsmottagning) Huvudområde: Övrig medicinsk verksamhet (14- koderna) Delområde: Kuratorverksamhet 1 (1407 Kuratorsverksamhet (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?)) Dietistverksamhet 1 (1403 Dietistverksamhet) Sid 16/18

17 Naprapati 1 (1409 Naprapati) Kiropraktorverksamhet 1 (1406 Kiropraktik) Sjukgymnastik 1 (1413 Sjukgymnastik) Logopedi 1 (1408 Logopedi) Optikerverksamhet 1 (1410 Optikerverksamhet) Ortoptik 1 (1325 Ortoptik) (ligga här plus under kirurgihuvudområdet och anatomisökordet syn? Psykologi 2 (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Psykoterapi Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Arbetsterapi 1 (1402 Arbetsterapi) Habilitering 2 (1404 Habilitering, vuxna; 1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga här eller också under rehab/habilitering, om vi ska ha sådant huvudområde, eller också under invärtesmedicin-huvudområdet)) Huvudområde: Övrig medicinsk serviceverksamhet (20-koderna) Delområde? - - vilka sökordstyper lämpar sig bäst här? Ortopedteknik 1 (2011 Ortopedteknisk verksamhet) Medicinteknik 1 (2009 Medicinteknisk verksamhet) Hjälpmedelsverksamhet 1 (2005 Hjälpmedelsverksamhet) Perukmakarverksamhet 1 (2012 Perukmakarverksamhet) Syncentral 1 (2017 Syncentral) Sid 17/18

18 Hörselcentral 1 (2006 Hörselcentral) Apoteksverksamhet 2 (2022 Öppenvårdsapotek; 2023 Sjukhusapotek) Sjukvårdsrådgivning 1 (2015 Sjukvårdsrådgivning) Ambulans- och sjuktransport 2 (2014 Sjuktransportverksamhet; 2025 Ambulanstransportverksamhet) Fotvård 1 (2003 Fotvård) Giftinformationsverksamhet 1 (2004 Giftinformationsverksamhet) Smittskydd och vårdhygien 2 (2026 Smittskyddsverksamhet; 2021 Vårdhygienverksamhet) Vaccinationsverksamhet 1 (2024 Vaccinationsverksamhet) Medicinsk strålningsfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) Sjukhusfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) Tillstånd/diagnos/symtom/process:?? Tryckkammare 1 ( 2027 Medicinsk hyperbarverksamhet) Sterilisering, instrument 1 (2016 Sterilisering, instrument) Sid 18/18

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Riv ur och spara! 2015 4

Riv ur och spara! 2015 4 Riv ur och spara! Vårdguide 2015 Om du blir sjuk SÅ HÄR SÖKER DU VÅRD Vardagar Kontakta i första hand din hälsocentral. Ring alltid innan du kommer. Dygnet runt Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och vägledning

Läs mer

UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET

UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET 1 UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET Här följer en förteckning över de utländska universitet som läkarprogrammet, medicinska fakulteten, Umeå universitet har utbytesavtal med samt förslag till lämpliga utbytesstudier

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården Utveckling och utmaningar Upplysningar om innehållet: Agneta Rönn, agneta.ronn@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin hälsade alla välkomna, informerade att VD var frånvarande

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Instruktioner Räkenskapssammandrag

Instruktioner Räkenskapssammandrag Instruktioner för Räkenskapssammandraget 2014 Inledning Instruktioner Räkenskapssammandrag 2014 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 6 00 www.scb.se Statistiska centralbyrån 0 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet 2010 2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas

Läs mer

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset HSN4-149-2014 HSN5-387-2014 HSN7-150-2014 HSN11-142-2014 HSN12-160-2014 SU 503-448/2014 Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ärende 4 Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ledningsbolaget September 2011 Jan Carlson John Domenstam Mårten Hallberg Lena Olsson Jan Thorling Ledningsbolaget i Skandinavien ADRESS Lilla Hälla

Läs mer

Mitt i. prioriteringsprocessen

Mitt i. prioriteringsprocessen April 2002 Mitt i prioriteringsprocessen Sektorsrådens pågående arbete med vertikala prioriteringar Vertikala prioriteringsarbetet - - lägesrapport från medicinska sektorsrådens pågående arbete i regionen

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Att tänka på när du fyller i nedanstående uppgifter: Målgrupp du skriver i första hand för

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer