Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23"

Transkript

1 Sökordstaggning av verksamhetskoder

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter... 4 Huvudområde: Bild- och funktionsmedicinska verksamheter... 6 Huvudområde: Laboratoriemedicinska verksamheter... 7 Huvudområde: Neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter... 8 Huvudområde: Invärtesmedicinska verksamheter... 9 Huvudområde: Barn- och ungdomsverksamheter Huvudområde: Akutverksamheter Huvudområde: Psykiatri- och psykologirelaterade verksamheter Huvudområde: Tandvårdsverksamheter Huvudområde: Primärvårdsverksamheter Huvudområde: Övrig medicinsk verksamhet (14-koderna) Huvudområde: Övrig medicinsk serviceverksamhet (20-koderna) Sid 2/18

3 Inledning Detta dokument är ett arbetsdokument, som presenterar ett möjligt sätt att sökordstagga verksamhetskoder och kan användas som inspiration i byggandet av ett gränssnitt för verksamhetskodare. Eftersom det ännu är ett arbetsdokument, finns det fortfarande olösta frågor, som t.ex. rör fördelningen av verksamhetskoder i olika sökordstyper. Frågorna behöver ses över i samband med det faktiska utformandet och testningen av ett gränssnitt. et bygger på verksamhetskodverkets slutrevision i version 4.0 (även 4.1). Om ni har synpunkter på sökordstaggningar eller verksamhetskoder får ni gärna kontakta HSA Innehållsgrupp genom Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord Syftet är att skapa ett underlag för ett mer lättillgängligt gränssnitt för de administratörer som kodar verksamheter, som också ger en bättre överblick över befintliga koder. Med gränssnittet möjliggörs att se innehållsbeskrivningar och kodningskriterier för närliggande koder på en och samma gång. Detta underlättar vid val av kod på rätt nivå. Tanken att tagga verksamhetskoderna med sökord är inspirerad av MeSH. Förklaring av sökordstaggningen som används i dokumentet Verksamhetskoderna är indelade i 12 stycken huvudområden. De utgör i stort sett samma grupper som har använts i kodverket tidigare och representerar en grovindelning av verksamheter i t.ex. kirurgisk verksamhet (13-koderna) eller invärtesmedicinsk verksamhet (11-koderna). Nu finns även huvudområdet akutverksamheter och neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter. För akutkoderna gäller att dessa inte bara utgör ett eget huvudområde, utan också kan återfinnas under varje aktuellt huvudområde, t.ex. alla akutverksamhetskoder inom huvudområdet kirurgi eller invärtesmedicin. Inom huvudområdena ges förslag på sökord, bakom vilka en eller flera koder kan ligga. Samma verksamhetskod kan återfinnas bakom flera sökord, och även i olika huvudområden, vilket ger fler vägar in till rätt kod. Sökorden är grupperade i olika sökordstyper, som representerar olika indelningsgrunder av verksamhetskoderna: medicinska delområden (som ibland motsvarar läkarspecialiteters namn, såsom endokrinologi ), anatomi, tillstånd/diagnos/process, metod, patientkategori (barn) samt vårdkontext (t.ex. akutverksamhet eller öppen vård/sluten vård). Inom sökordstypen anatomi kan det t.ex. finnas sökord såsom buk eller ögon. Vid sökordet buk anges sedan vilket antal verksamhetskoder som taggats med detta sökord och även anges exakt vilka verksamhetskoder det är fråga om. Sid 3/18

4 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter Medicinskt delområde: Allmänkirurgi 2 (1315 Kirurgi; 1011 Kirurgi, barn och ungdom) Kärlkirurgi 1 (1316 Kärlkirurgi) till anatomiindelningen istället? Thoraxkirurgi 1 (1329 Thoraxkirurgi) Plastikkirurgi 3 (1326 Plastikkirurgi; 1346 Estetisk plastikkirurgi; 1345 Rekonstruktiv plastikkirurgi) Endokrin kirurgi 1 (1308 Endokrin kirurgi) Urologi 1 (1332 Urologi) Ortopedi 2 (1324 Ortopedi; 1313 Handkirurgi) Neurokirurgi 1 (1318 Neurokirurgi) Anestesi- och intensivvård 10 (1302 Anestesiologi; 1152 Postoperativ uppvakningsverksamhet; 1151 Intermediärvård; 1134 Intensivvård, allmän; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1148 Intensivvård, hjärta; 1149 Intensivvård, neuro; 1018 Intensivvård, neonatal; 1150 Intensivvård, thorax; 1306 Brännskadevård, riksuppdrag) Intermediärvård 1 (1151 Intermediärvård) Obstetrik och gynekologi 5 (1311 Gynekologi; 1309 Förlossningsverksamhet; 1305 BBverksamhet; 1353 Specialistmödravård, 1355 Ultraljudsverksamhet, gynekologisk) Öron-, näs- och halssjukvård 3 (1333 Öron-, näs- och halssjukvård; 1304 Audiologi; 1334 Foniatri) Ögonsjukvård 1 (1335 Ögonsjukvård) Tillstånd/diagnos/symtom/process: Transplantation 1 (1330 Transplantationsverksamhet) Övervikt 1 (1343 Överviktsvård) Sömn 1 (1138 Sömnutredningsverksamhet) (ligga här och under Invärtesmedicinska verksamheter ) Sid 4/18

5 Brännskada 1 (1306 Brännskadevård, riksuppdrag) (här och under intensivvårdssjoket?) Smärta 1 (1328 Smärtbehandlingsverksamhet, akut smärta) Uppvak 1? (1152 Postoperativ uppvakningsverksamhet) (räcker att ligga under anestesi och intensivvård?) Fertilitet 1 (1340 Reproduktionsmedicin) Hörsel 1 (1304 Audiologi) Tal 1 (1334 Foniatri) Syn 1 (1335 Ögonsjukvård) Amning 1 (1354 Amningsmottagning) Stomi 1 (1342 Stomi, stödverksamhet -- kanske långsökt att tro man ska finna stomimottgning här (borde kanske inte varit en 13-kod?) ska den bara ligga under primärvårdsverksamheter? Fast de andra fyra ssk-koderna är 11-koder och ligger förutom under primärvårdsverksamheter även under invärtesmedicinska koderna.) Inkontinens 1-2 (1338 Inkontinensvård; 1143 Inkontinens, stödverksamhet ha denna här också, eller ska den bara komma under 11- och/eller 15-gruppen?) Endoskopi 1 (1130 Endoskopiverksamhet) Anatomi: Buk 4 (1310 Gastroenterologisk kirurgi, 1344 Övre gastroenterologisk kirurgi, 1307 Kolorektal kirurgi, 1317 Leverkirurgi) Hand 1 (1313 Handkirurgi) Lever 1 (1317 Leverkirurgi) ha eget sökord förutom att denna kommer under buk? Bröst 1 (1336 Bröstmottagning) Patientkategori: Barn 5 (1011 Kirurgi, barn och ungdom; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1018 Intensivvård, neonatal; 1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi) Sid 5/18

6 Vårdkontext: Akutverksamhet 6-8 (1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi; 1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi; 1350 Akutverksamhet vid sjukhus, våldtagna kvinnor; 1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård; 1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Även ha med dessa två akutbarnkoder inom kirurgi: 1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi?? : Ja, det borde vara i analogi! Huvudområde: Bild- och funktionsmedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Bild- och funktionsmedicin 2 (1708 Bild- och funktionsmedicin; 1025 Radiologi, barn och ungdom) Klinisk fysiologi 3 (1210 Klinisk fysiologi; 1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom; 1129 Andningsfysiologi) Neuroradiologi 1 (1710 Neuroradiologi) Nuklearmedicin 1 (1709 Nuklearmedicin) Strålbehandling 1 (1715 Strålbehandlingsverksamhet) Medicinsk strålningsfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) (och även under övrig medicinsk serviceverksamhet!) Metod: MR 1 (1706 MR-verksamhet) DT 1 (1702 Datortomografiverksamhet) PET 1 (1720 PET-verksamhet) Ultraljud 2 (1721 Ultraljudsverksamhet; 1355 Ultraljudsverksamhet, gynekologisk) Mammografi 1 (1707 Mammografi) Sid 6/18

7 Patientkategori: Barn 2 (1025 Radiologi, barn och ungdom; 1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom) Huvudområde: Laboratoriemedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Klinisk kemi 2 (1215 Klinisk kemi; 1205 Koagulationsverksamhet) Klinisk immunologi 2 (1214 Klinisk immunologi; 1230 Vävnadstypningsverksamhet) Mikrobiologi 5 (1207 Klinisk bakteriologi; 1220 Klinisk mikrobiologi; 1222 Klinisk mykologi; 1219 Klinisk virologi; 1237 Klinisk parasitologi) Klinisk farmakologi 1 (1209 Klinisk farmakologi) Klinisk patologi och cytologi 1 (1218 Klinisk patologi och cytologi) Rättsmedicin 3 (1229 Rättsmedicin; 1233 Rättsgenetik; 1234 Rättskemi) Klinisk genetik 1 (1212 Klinisk genetik även under invärtesmedicin)) Vårdkontext: Labbverksamhet, öppen vård 1 (1238 Laboratorieverksamhet, öppen vård) Tillstånd/diagnos/symtom/process(?): Vävnad 1 (1230 Vävnadstypningsverksamhet) Blod 3 (1202 Blodverksamhet; 1236 Transfusionsmedicin; 1235 Blodgivningsverksamhet) Stamcell 1 (1232 Stamcellsverksamhet) Koagulation 1 (1205 Koagulationsverksamhet) Virus 1 (1219 Klinisk virologi) Bakterier 1 (1207 Klinisk bakteriologi) Svampar 1 (1222 Klinisk mykologi) Parasiter 1 (1237 Klinisk parasitologi) Sid 7/18

8 Obduktion 2 (1218 Klinisk patologi och cytologi; 1229 Rättsmedicin) Huvudområde: Neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter Medicinskt delområde: Geriatrisk rehab 1 (1109 Geriatrisk rehabilitering) Klinisk neurofysiologi 1 (1216 Klinisk neurofysiologi) Neurologirelaterat? 6 (1123 Neurologi; 1019 Neurologi, barn och ungdom; 1137 Strokevård; 1155 Neurologisk rehabilitering; 1135 Minnesmottagning; 1216 Klinisk neurofysiologi) Rehabilitering/Rehab? 5 (1121 Rehabiliteringsmedicin; 1155 Neurologisk rehabilitering; 1109 Geriatrisk rehabilitering; 1147 Smärtrehabiliteringsverksamhet; 1516 Primärvårdsrehabilitering) Habilitering 2 (1404 Habilitering, vuxna; 1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga och under 14-området?) Patientkategori: Barn 2 (1019 Neurologi, barn och ungdom; 1007 Habilitering, barn och ungdom??) Vårdkontext: Akutverksamhet 1 (1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi) Tillstånd/diagnos/symtom/process: (behövs även dessa sökord utöver de andra i det här huvudområdet?) Minne 1 (1135 Minnesmottagning) Stroke 1 (1137 Strokevård) Smärta 1 (1147 Smärtrehabiliteringsverksamhet) Sid 8/18

9 Huvudområde: Invärtesmedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Geriatrik 2 (1108 Geriatrik; 1109 Geriatrisk rehabilitering) Internmedicin 1-7? (1114 Internmedicin; 1013 Medicin, barn och ungdom; plus alla underordnade koder enl. LS-strukturen ska vi verkligen ha detta, även om det är rätt enligt LS-strukturen. I så fall, så får man göra anatomisökord, t.ex. lunga, hjärta, njure. Alternativet är att ha det som nedan, där vi skriver ut de olika typerna av vård som egna sökord) Njursjukvård 3 (1120 Medicinsk njursjukvård; 1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1105 Dialysverksamhet) Hjärtsjukvård 3 (1116 Kardiologi; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1113 Hypertoni, stödverksamhet ( om nu denna även ska ligga här, vid sidan av primärvårdsområdet?)) Medicinsk gastroenterologi 1 (1131 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi) Endokrinologi 3 (1106 Endokrinologi: 1104 Diabetologi; 1142 Diabetes, stödverksamhet) Hematologi/ Hematologirelaterade 3 (1110 Hematologi; 1117 Koagulationssjukvård; 1141 Hemofiliverksamhet) Allergologi 2 (1002 Allergologi, barn och ungdom; 1102 Allergologi) Lungsjukvård 4? (eller anatomisökordet lunga i stället?) (1119 Lungsjukvård; 1129 Andningsfysiologi; 1103 Astma, stödverksamhet; 1006 Cystisk fibrosverksamhet) Infektionsmedicin 1 (1115 Infektionssjukvård) Idrottsmedicin 1 (1314 Idrottsmedicin) Hud- och könssjukvård 4 (1112 Dermatologi; 1128 Yrkesdermatologi; 1133 Venereologi; 1152 Ljusbehandlingsverksamhet) Allmänmedicin 1 (1502 Allmänmedicin (här också förutom under huvudområdet primärvårdsverksamheter?) Sid 9/18

10 Onkologi 3 (1124 Onkologi; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1312 Onkologi, gynekologisk) -- och även ligga under labb- Klinisk genetik 1 (1212 Klinisk genetik) huvudområdet)) Arbets- och miljömedicin 1 (1122 Arbets- och miljömedicin) Reumatologi 1 (1125 Reumatologi) Hospis 1 (2102 Hospisverksamhet) Klinisk nutrition 1 (1217 Klinisk nutrition) Anatomi:?? Njure 3 (1120 Medicinsk njursjukvård; 1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1105 Dialysverksamhet) Hjärta? (1116 Kardiologi; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1113 Hypertoni, stödverksamhet ( om nu denna även ska ligga här, vid sidan av primärvårdsområdet?)) Lunga? (1119 Lungsjukvård; 1129 Andningsfysiologi; 1103 Astma, stödverksamhet) Buk 1 (Medicinsk gastroenterologi 1 (1131 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi) Tillstånd/diagnos/symtom/process: Dialys 1 (1105 Dialysverksamhet) Koagulation 2,3? (1117 Koagulationssjukvård; 1141 Hemofiliverksamhet) Diabetes 2 (1104 Diabetologi; 1142 Diabetes, stödverksamhet) Astma 1 (1103 Astma, stödverksamhet) Sömn 1 (1138 Sömnutredningsverksamhet) Övervikt 1 (1343 Överviktsvård) Hypertoni? 1 (1113 Hypertoni, stödverksamhet) Smärta 2 (Smärtbehandlingsverksamhet, akut smärta; Smärtrehabiliteringsverksamhet) Sid 10/18

11 Minne 1 (1135 Minnesmottagning) -- (även få ligga här förutom under neurohuvudområdet!)) Inkontinens 1-2 (1338 Inkontinensvård; 1143 Inkontinens, stödverksamhet ha denna här också, eller ska den bara komma under 15-gruppen?) Endoskopi 1 (1130 Endoskopiverksamhet) Osteoporos 1 (Osteoporosvård 1136) Ljusbehandling 1 (1152 Ljusbehandlingsverksamhet) Patientkategori: Barn 7 (1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1002 Allergologi, barn och ungdom; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin) Vårdkontext: Akutverksamhet 7 (1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin; 1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi) Huvudområde: Barn- och ungdomsverksamheter Medicinskt delområde: Medicin 7 (1013 Medicin, barn och ungdom; 1019 Neurologi, barn och ungdom; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1002 Allergologi, barn och ungdom; 1016 Njursjukvård, barn och ungdom; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1006 Cystisk fibros-verksamhet) Kirurgi-, anestesi och intensivvård 4-5 (1011 Kirurgi, barn och ungdom; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1018 Intensivvård, neonatal här även ha med BBverksamhet och kanske Förlossningsverksamhet eller långsökt? (Anders hade ett förslag??) Neonatal 2 (1018 Intensivvård, neonatal; 1017 Neonatalvård) Psykiatri- och psykologirelaterade 5 (1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom; 1024 Psykiatri, barn och ungdom; 1020 Neuropsykiatri, barn och ungdom; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom) Sid 11/18

12 Radiologi 1 (1025 Radiologi; barn och ungdom) Klinisk fysiologi 1 (1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom) Vårdkontext + diverse : Akutverksamhet 4 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barnmedicin; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barnpsykiatri) Primärvård 4 (1504 Barnhälsovård/BVC; 1517 Skolhälsovård; 1519 Ungdomsmottagning; 1505 Barnmorskemottagning) Hemsjukvård 1 (1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom) Omsorg; psykisk utvecklingsstörning 1 (1027 Omsorgsverksamhet för psykiskt utvecklingsstörda, barn och ungdom) Modersmjölk 1 (1014 Modersmjölksverksamhet) (även under övrig medicinska serviceverksamhet!) Habilitering 1 (1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga här eller också under egen rehab/habilitering, om vi ska ha sådant huvudområde, och under 14-området?) Lekterapi 1 (1028 Lekterapi) Hospis 1 (2102 Hospisverksamhet) Huvudområde: Akutverksamheter Vårdkontext: Akutverksamhet, sluten vård (sjukhus?) 17: (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomskirurgi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsortopedi; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri; 1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi; 1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin; 1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi; 1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi; 1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi; 1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1350 Akutverksamhet vid Sid 12/18

13 sjukhus, våldtagna kvinnor; 1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård; 1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Akutverksamhet, öppen vård 3: (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1500 Akutverksamhet, primärvårdsjour; 1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam) Patientkategori: Barn och ungdom 4 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barnmedicin; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barnpsykiatri) Medicinskt delområde: Tandvård 2 (1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi; 1801 Akutverksamhet, allmäntandvård) Psykiatri 3 (1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri) Kirurgi 2 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomskirurgi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi) Ortopedi 2 (1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi) Neurologi 1 (1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi) Ögonsjukvård 1 (1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård) Öronsjukvård 1 (1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Gynekologi 1 (1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi) Medicin (Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin) Kardiologi 1 (1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi) Infektion 1 (1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion) Käkkirurgi 1 (1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi) Våldtagna kvinnor 1 (1350 Akutverksamhet vid sjukhus, våldtagna kvinnor) Sid 13/18

14 Huvudområde: Psykiatri- och psykologirelaterade verksamheter Medicinskt delområde: Psykiatri 2 (1626 Psykiatri, vuxna; 1604 Allmänpsykiatri, vuxna; 1024 Psykiatri, barn och ungdom) akutverksamheterna här också? Allmänpsykiatri?? Affektiva sjukdomar 1 (1621 Affektiva sjukdomar, verksamhet) Beroendevård 5 (1624 Beroendevård; 1603 Alkoholsjukvård; 1609 Narkomanisjukvård; 1622 Spelberoendevård; 1618 Läkemedelsberoendevård) Äldrepsykiatri 1 (1607 Geropsykiatri) Dövpsykiatri 1 (1605 Dövpsykiatri) Neuropsykiatri 2 (1623 Neuropsykiatri, vuxna; 1020 Neuropsykiatri, barn och ungdom) Rättspsykiatri 2 (1614 Rättspsykiatri; 1615 Rättspsykiatriska undersökningar, verksamhet) Psykologi 4? (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Psykoterapi 2 (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom) Kuratorsverksamhet 1 Tillstånd/diagnos/symtom/process?: Psykos 1 (1619 Psykosvård) Spelberoende l 1 (1622 Spelberoendevård) Narkomani 1 (1609 Narkomanisjukvård) Alkohol 1 (1603 Alkoholsjukvård) Läkemedelsberoende 1 (1618 Läkemedelsberoendevård) Ätstörning 2 (1625 Ätstörningsvård, vuxna; 1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom) Sid 14/18

15 Lekterapi 1 (1028 Lekterapi) Familjebehandling 1 (1606 Familjebehandlingsverksamhet) Patientkategori: Barn och ungdom 6 (1024 Psykiatri, barn och ungdom; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri; 1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom; 1028 Lekterapi) Vårdkontext: Akutverksamhet, sjukhus 2 (1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri) Akutverksamhet, öppen vård 1 (1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam) Huvudområde: Tandvårdsverksamheter Vårdkontext: Specialisttandvård 9 (1804 Pedodonti; 1805 Bettfysiologi; 1806 Endodonti; 1808 Odontologisk radiologi; 1809 Oral protetik; 1810 Ortodonti; 1811 Parodontologi; 1807 Käkkirurgi/Oral kirurgi; 1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi) Allmäntandvård 2 (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1802 Allmäntandvård) Akuttandvård 2 (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1807 Käkkirurgi/Oral kirurgi) Delområde: Tandhygienist 1 (1803 Tandhygienistverksamhet) Sjukhustandvård/Oral medicin 1 (1813 Sjukhustandvård/Oral medicin) Huvudområde: Primärvårdsverksamheter (Sökordstyp här?) Distriktssköterska(verksamhet?) 1 (1506 Distriktssköterskeverksamhet) Sid 15/18

16 Stödverksamheter 6 (1142 Diabetes, stödverksamhet ; 1143 Inkontinens, stödverksamhet; 1103 Astma, stödverksamhet; 1113 Hypertoni, stödverksamhet; 1342 Stomi, stödverksamhet; 1153 Förebyggande hälso- och sjukvård, stödverksamhet) Allmänmedicin 1 (1502 Allmänmedicin) också under invärtesmedicin)) Barnhälsovård/BVC 1 (1504 Barnhälsovård/BVC) Barnmorska(emottagning?) 1 (1505 Barnmorskemottagning) Skolhälsovård 1 (1517 Skolhälsovård) Företagshälsovård 1 (1508 Företagshälsovård) Krigs- och tortyrvård 1 (1512 Krigs- och tortyrskadevård) Avancerad hemsjukvård 2 (1101 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet; 1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom) Primärvårdsrehab(ilitering?) 1 (1516 Primärvårdsrehabilitering) Ungdomsmottagning 1 (1519 Ungdomsmottagning) Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1 (1509 Hälso- och sjukvård i särskilt boende) Vårdkontext: Akutverksamhet, primärvårdsjour 1 (1500 Akutverksamhet, primärvårdsjour) Patientkategori: Barn och ungdom 5 (1504 Barnhälsovård/BVC; 1505 Barnmorskemottagning; 1517 Skolhälsovård; 1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom; 1519 Ungdomsmottagning) Huvudområde: Övrig medicinsk verksamhet (14- koderna) Delområde: Kuratorverksamhet 1 (1407 Kuratorsverksamhet (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?)) Dietistverksamhet 1 (1403 Dietistverksamhet) Sid 16/18

17 Naprapati 1 (1409 Naprapati) Kiropraktorverksamhet 1 (1406 Kiropraktik) Sjukgymnastik 1 (1413 Sjukgymnastik) Logopedi 1 (1408 Logopedi) Optikerverksamhet 1 (1410 Optikerverksamhet) Ortoptik 1 (1325 Ortoptik) (ligga här plus under kirurgihuvudområdet och anatomisökordet syn? Psykologi 2 (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Psykoterapi Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Arbetsterapi 1 (1402 Arbetsterapi) Habilitering 2 (1404 Habilitering, vuxna; 1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga här eller också under rehab/habilitering, om vi ska ha sådant huvudområde, eller också under invärtesmedicin-huvudområdet)) Huvudområde: Övrig medicinsk serviceverksamhet (20-koderna) Delområde? - - vilka sökordstyper lämpar sig bäst här? Ortopedteknik 1 (2011 Ortopedteknisk verksamhet) Medicinteknik 1 (2009 Medicinteknisk verksamhet) Hjälpmedelsverksamhet 1 (2005 Hjälpmedelsverksamhet) Perukmakarverksamhet 1 (2012 Perukmakarverksamhet) Syncentral 1 (2017 Syncentral) Sid 17/18

18 Hörselcentral 1 (2006 Hörselcentral) Apoteksverksamhet 2 (2022 Öppenvårdsapotek; 2023 Sjukhusapotek) Sjukvårdsrådgivning 1 (2015 Sjukvårdsrådgivning) Ambulans- och sjuktransport 2 (2014 Sjuktransportverksamhet; 2025 Ambulanstransportverksamhet) Fotvård 1 (2003 Fotvård) Giftinformationsverksamhet 1 (2004 Giftinformationsverksamhet) Smittskydd och vårdhygien 2 (2026 Smittskyddsverksamhet; 2021 Vårdhygienverksamhet) Vaccinationsverksamhet 1 (2024 Vaccinationsverksamhet) Medicinsk strålningsfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) Sjukhusfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) Tillstånd/diagnos/symtom/process:?? Tryckkammare 1 ( 2027 Medicinsk hyperbarverksamhet) Sterilisering, instrument 1 (2016 Sterilisering, instrument) Sid 18/18

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Version Datum Beskrivning Status. i kodningskriteriet i kod 1506. Korrigering av benämning. i kodningskriteriet i kod 1812.

Version Datum Beskrivning Status. i kodningskriteriet i kod 1506. Korrigering av benämning. i kodningskriteriet i kod 1812. Verksamhetskod Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Status 4.1 2013-04-15 Korrigering av hänvisning i kodningstipset i kod 1121. Förändring av kodningskriterium i kod 1217. Tillägg av kodningskriterium

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.1 2015-04-14

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.1 2015-04-14 HSA Innehåll Verksamhetskod Version 5.1 HSA Innehåll Verksamhetskod version 5.1.docx Innehåll Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 Revision av kodverket 2009-2012... 4 1.2 Verksamhetskoder för

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Annika Asp Terminologicentrum TNC 8 juni 2011 Katalogtjänst HSA innehåller information om personer och organisationer inom vård och omsorg utgör informationskälla

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Patientregistret. Sluten vård 2003. Sjukhus Medicinska verksamhetsområden. Epidemiologiskt centrum 2005-06-22

Patientregistret. Sluten vård 2003. Sjukhus Medicinska verksamhetsområden. Epidemiologiskt centrum 2005-06-22 Patientregistret Sluten vård 2003 Sjukhus Medicinska verksamhetsområden 2005-06-22 Epidemiologiskt centrum Sjukhus och medicinska verksamhetsområden i patientregistret 2003 Denna sammanställning omfattar

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Inledning Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8)

Läs mer

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2010 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2009) och arbetsmarknadsstatus (2008) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation Skånes universitetssjukhus Förslag till organisation SUS Divisionsindelning 1 januari 2010 1. Akutsjukvård, närsjukvård och geriatrik 2. Cancer och blodsjukdomar 3. Barn, kvinnor och reproduktion 4. Kirurgi

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13 Målbeskrivningsarbetet Rubrik Förnamn Efternamn Gemensam kunskapsbas 11/18/13 Syfte med översynen Att undersöka behov av justeringar av enskilda specialiteters placering i specialitetsstrukturen Att undersöka

Läs mer

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5 : Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården Division: Alla Enhet: Aktuell kategoriindelning av lokaler där medicinsk och odontologisk Verksamhetsområde: Alla Godkänt av: Se anvisning

Läs mer

Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell.

Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell. Sammanställt av en arbetsgrupp inom BLF under ledning av ordf. i BLF s utbildningsutskott, Jeanette Martinell. Version 1 2009-08-26 Utbildningsguiden 2009 06 09 Utbildningsguide för ST utbildningen i Barn

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Landstingsdirektör Sekretariat Stab Opererande specialiteter Medicinska specialiteter

Läs mer

Ohlsson, Björn Kirurgi A.0454-731 000 bjorn.ohlsson@ltblekinge.se Selberg, Mia Allmänmed. H. 0455-336 933. Sedvallson Barbara Psykiatri 0454-732 820

Ohlsson, Björn Kirurgi A.0454-731 000 bjorn.ohlsson@ltblekinge.se Selberg, Mia Allmänmed. H. 0455-336 933. Sedvallson Barbara Psykiatri 0454-732 820 KOLLEGIALT NÄTVERK organiseras av Läkarförbundet via lokalföreningarna. Det är till för att Du i förtroende och under sekretess skall kunna vända Dig till en kollega när Du snabbt behöver råd och stöd

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Tillgång på: Specialistläkare 2006

Tillgång på: Specialistläkare 2006 Tillgång på: Specialistläkare 26 Labour Supply in Sweden: Qualified Medical Specialists 26 The National Board of Health and Welfare Artikelnr: 28-125-5 ISBN: 978-91-85999-33- Sättning: Edita Västra Aros

Läs mer

Översyn av läkarnas specialitetsindelning

Översyn av läkarnas specialitetsindelning Översyn av läkarnas specialitetsindelning 2 Förord I enlighet med 14 förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen ska myndigheten dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

~~-"., Vårdgaranti och kömiljard

~~-., Vårdgaranti och kömiljard "- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg

Läs mer

Svårt för läkardoktorander. få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög. klinik och vetenskap

Svårt för läkardoktorander. få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög. klinik och vetenskap originalstudie Svårt för läkardoktorander få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög DANIEL GIGLIO, med dr, leg läkare, sektionen för farmakologi, Sahlgrenska

Läs mer

Rapport angående NU-sjukvårdens samband till kirurgkliniken

Rapport angående NU-sjukvårdens samband till kirurgkliniken 2007-04-19 D nr NU-sjukvården Sjukhusdirektör Sten Axelsson Rapport angående NU-sjukvårdens samband till kirurgkliniken Inledning Utredningen grundar sig på enkäten avseende kvantitativa och kvalitativa

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 1(13) 2013-02-12 STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 BAKGRUND Norrlandstingen har definierat kompetensförsörjningen som den högst prioriterade strategiska frågan. En god kompetensförsörjning

Läs mer

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU

Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Läkarsekreterarens roll i patientklassifikation på SU Siw Andersson, Irene Bohlin, Ann Lindström, Lena Olsson, Leif Sundberg, Ulla Tygesen 1 Patientklassifikation på SU Klassifikationsgrupp inom Sahlgrenska

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

Slutrapport. Genomförandeprojektet vård 2010 en sammanfat tning

Slutrapport. Genomförandeprojektet vård 2010 en sammanfat tning Slutrapport Genomförandeprojektet vård 2010 en sammanfat tning Ett stort steg mot framtidens sjukvård Målet med utvecklingsarbetet Vård 2010 har varit att öka kvaliteten och effektiviteten i NU-sjukvården,

Läs mer

Biobanker och biobankstjänster 2011

Biobanker och biobankstjänster 2011 Biobanker och stjänster 2011 Inventering utförd av Nationellt sråd (NBR) I inventering inkluderades er med landsting som huvudman (för vård och/eller forskning) samt Karolinska Institutets Biobank. 1 1.

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Förord I denna rapport jämförs de svenska sjukhusens kostnader och verksamhet

Läs mer

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag PROLUMA omgång 2 beslutsförslag Bakgrund För att möta de utmaningar som sjukvården står inför i form av stora pensionsavgångar, snabb medicinsk och teknisk utveckling samt framtida konkurrensutsättning

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 2015 Hur arbetar VGR med kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen har ett processorienterat

Läs mer

Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad

Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012. En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Årsrapport Nationella planeringsstödet 2012 En analys av barnmorskors, sjuksköterskors, läkares, tandhygienisters och tandläkares arbetsmarknad Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Region Norrland

Hälso- och sjukvård i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 10 Norrstyrelsens kartläggning av hälso- och sjukvården i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland Hälso- och sjukvård i Region Norrland Hälso- och sjukvård i Region Norrland

Läs mer

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper Ansvariga författare: Sten Walther, Caroline Mårdh, Lena Andersson Version: 3.0 Fastställd: 2015-02-06 Gäller från: 2016-01-01 Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Specialitetsråden inom Uppsala- Örebroregionen

Specialitetsråden inom Uppsala- Örebroregionen www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Åke Elmersjö Göran Persson- Lingman Lars-Åke Ullström Specialitetsråden inom Uppsala- Örebroregionen Revisionskollegierna inom Uppsala-Örebroregionen Juli 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan

Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan YH1008, v1.7, 2013-05-15 1 (13) Dnr MYH 2014/1502 Remiss Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna

Läs mer

UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET

UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET 1 UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET Här följer en förteckning över de utländska universitet som läkarprogrammet, medicinska fakulteten, Umeå universitet har utbytesavtal med samt förslag till lämpliga utbytesstudier

Läs mer

Allvarliga infektioner

Allvarliga infektioner UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Allvarliga infektioner Ny forskning Klinisk handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 oktober 2014 i Uppsala Den infektionsmedicinska utvecklingen går snabbt

Läs mer

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom intyg.

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom intyg. Äldrepsykiatri Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrift och allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialisingstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 1 av 13 Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1993-04-16 02:00 Start /SOSFS /1993:4 SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (52) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Månadsbokslut till och med september och prognos för för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +981

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården KKV2000, v1.1, 2010-05-05 2011-05-13 Dnr 314/2011 1 (8) Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården S2009/5070/FS Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes januari 2009

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer