Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23"

Transkript

1 Sökordstaggning av verksamhetskoder

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter... 4 Huvudområde: Bild- och funktionsmedicinska verksamheter... 6 Huvudområde: Laboratoriemedicinska verksamheter... 7 Huvudområde: Neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter... 8 Huvudområde: Invärtesmedicinska verksamheter... 9 Huvudområde: Barn- och ungdomsverksamheter Huvudområde: Akutverksamheter Huvudområde: Psykiatri- och psykologirelaterade verksamheter Huvudområde: Tandvårdsverksamheter Huvudområde: Primärvårdsverksamheter Huvudområde: Övrig medicinsk verksamhet (14-koderna) Huvudområde: Övrig medicinsk serviceverksamhet (20-koderna) Sid 2/18

3 Inledning Detta dokument är ett arbetsdokument, som presenterar ett möjligt sätt att sökordstagga verksamhetskoder och kan användas som inspiration i byggandet av ett gränssnitt för verksamhetskodare. Eftersom det ännu är ett arbetsdokument, finns det fortfarande olösta frågor, som t.ex. rör fördelningen av verksamhetskoder i olika sökordstyper. Frågorna behöver ses över i samband med det faktiska utformandet och testningen av ett gränssnitt. et bygger på verksamhetskodverkets slutrevision i version 4.0 (även 4.1). Om ni har synpunkter på sökordstaggningar eller verksamhetskoder får ni gärna kontakta HSA Innehållsgrupp genom Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord Syftet är att skapa ett underlag för ett mer lättillgängligt gränssnitt för de administratörer som kodar verksamheter, som också ger en bättre överblick över befintliga koder. Med gränssnittet möjliggörs att se innehållsbeskrivningar och kodningskriterier för närliggande koder på en och samma gång. Detta underlättar vid val av kod på rätt nivå. Tanken att tagga verksamhetskoderna med sökord är inspirerad av MeSH. Förklaring av sökordstaggningen som används i dokumentet Verksamhetskoderna är indelade i 12 stycken huvudområden. De utgör i stort sett samma grupper som har använts i kodverket tidigare och representerar en grovindelning av verksamheter i t.ex. kirurgisk verksamhet (13-koderna) eller invärtesmedicinsk verksamhet (11-koderna). Nu finns även huvudområdet akutverksamheter och neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter. För akutkoderna gäller att dessa inte bara utgör ett eget huvudområde, utan också kan återfinnas under varje aktuellt huvudområde, t.ex. alla akutverksamhetskoder inom huvudområdet kirurgi eller invärtesmedicin. Inom huvudområdena ges förslag på sökord, bakom vilka en eller flera koder kan ligga. Samma verksamhetskod kan återfinnas bakom flera sökord, och även i olika huvudområden, vilket ger fler vägar in till rätt kod. Sökorden är grupperade i olika sökordstyper, som representerar olika indelningsgrunder av verksamhetskoderna: medicinska delområden (som ibland motsvarar läkarspecialiteters namn, såsom endokrinologi ), anatomi, tillstånd/diagnos/process, metod, patientkategori (barn) samt vårdkontext (t.ex. akutverksamhet eller öppen vård/sluten vård). Inom sökordstypen anatomi kan det t.ex. finnas sökord såsom buk eller ögon. Vid sökordet buk anges sedan vilket antal verksamhetskoder som taggats med detta sökord och även anges exakt vilka verksamhetskoder det är fråga om. Sid 3/18

4 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter Medicinskt delområde: Allmänkirurgi 2 (1315 Kirurgi; 1011 Kirurgi, barn och ungdom) Kärlkirurgi 1 (1316 Kärlkirurgi) till anatomiindelningen istället? Thoraxkirurgi 1 (1329 Thoraxkirurgi) Plastikkirurgi 3 (1326 Plastikkirurgi; 1346 Estetisk plastikkirurgi; 1345 Rekonstruktiv plastikkirurgi) Endokrin kirurgi 1 (1308 Endokrin kirurgi) Urologi 1 (1332 Urologi) Ortopedi 2 (1324 Ortopedi; 1313 Handkirurgi) Neurokirurgi 1 (1318 Neurokirurgi) Anestesi- och intensivvård 10 (1302 Anestesiologi; 1152 Postoperativ uppvakningsverksamhet; 1151 Intermediärvård; 1134 Intensivvård, allmän; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1148 Intensivvård, hjärta; 1149 Intensivvård, neuro; 1018 Intensivvård, neonatal; 1150 Intensivvård, thorax; 1306 Brännskadevård, riksuppdrag) Intermediärvård 1 (1151 Intermediärvård) Obstetrik och gynekologi 5 (1311 Gynekologi; 1309 Förlossningsverksamhet; 1305 BBverksamhet; 1353 Specialistmödravård, 1355 Ultraljudsverksamhet, gynekologisk) Öron-, näs- och halssjukvård 3 (1333 Öron-, näs- och halssjukvård; 1304 Audiologi; 1334 Foniatri) Ögonsjukvård 1 (1335 Ögonsjukvård) Tillstånd/diagnos/symtom/process: Transplantation 1 (1330 Transplantationsverksamhet) Övervikt 1 (1343 Överviktsvård) Sömn 1 (1138 Sömnutredningsverksamhet) (ligga här och under Invärtesmedicinska verksamheter ) Sid 4/18

5 Brännskada 1 (1306 Brännskadevård, riksuppdrag) (här och under intensivvårdssjoket?) Smärta 1 (1328 Smärtbehandlingsverksamhet, akut smärta) Uppvak 1? (1152 Postoperativ uppvakningsverksamhet) (räcker att ligga under anestesi och intensivvård?) Fertilitet 1 (1340 Reproduktionsmedicin) Hörsel 1 (1304 Audiologi) Tal 1 (1334 Foniatri) Syn 1 (1335 Ögonsjukvård) Amning 1 (1354 Amningsmottagning) Stomi 1 (1342 Stomi, stödverksamhet -- kanske långsökt att tro man ska finna stomimottgning här (borde kanske inte varit en 13-kod?) ska den bara ligga under primärvårdsverksamheter? Fast de andra fyra ssk-koderna är 11-koder och ligger förutom under primärvårdsverksamheter även under invärtesmedicinska koderna.) Inkontinens 1-2 (1338 Inkontinensvård; 1143 Inkontinens, stödverksamhet ha denna här också, eller ska den bara komma under 11- och/eller 15-gruppen?) Endoskopi 1 (1130 Endoskopiverksamhet) Anatomi: Buk 4 (1310 Gastroenterologisk kirurgi, 1344 Övre gastroenterologisk kirurgi, 1307 Kolorektal kirurgi, 1317 Leverkirurgi) Hand 1 (1313 Handkirurgi) Lever 1 (1317 Leverkirurgi) ha eget sökord förutom att denna kommer under buk? Bröst 1 (1336 Bröstmottagning) Patientkategori: Barn 5 (1011 Kirurgi, barn och ungdom; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1018 Intensivvård, neonatal; 1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi) Sid 5/18

6 Vårdkontext: Akutverksamhet 6-8 (1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi; 1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi; 1350 Akutverksamhet vid sjukhus, våldtagna kvinnor; 1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård; 1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Även ha med dessa två akutbarnkoder inom kirurgi: 1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi?? : Ja, det borde vara i analogi! Huvudområde: Bild- och funktionsmedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Bild- och funktionsmedicin 2 (1708 Bild- och funktionsmedicin; 1025 Radiologi, barn och ungdom) Klinisk fysiologi 3 (1210 Klinisk fysiologi; 1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom; 1129 Andningsfysiologi) Neuroradiologi 1 (1710 Neuroradiologi) Nuklearmedicin 1 (1709 Nuklearmedicin) Strålbehandling 1 (1715 Strålbehandlingsverksamhet) Medicinsk strålningsfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) (och även under övrig medicinsk serviceverksamhet!) Metod: MR 1 (1706 MR-verksamhet) DT 1 (1702 Datortomografiverksamhet) PET 1 (1720 PET-verksamhet) Ultraljud 2 (1721 Ultraljudsverksamhet; 1355 Ultraljudsverksamhet, gynekologisk) Mammografi 1 (1707 Mammografi) Sid 6/18

7 Patientkategori: Barn 2 (1025 Radiologi, barn och ungdom; 1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom) Huvudområde: Laboratoriemedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Klinisk kemi 2 (1215 Klinisk kemi; 1205 Koagulationsverksamhet) Klinisk immunologi 2 (1214 Klinisk immunologi; 1230 Vävnadstypningsverksamhet) Mikrobiologi 5 (1207 Klinisk bakteriologi; 1220 Klinisk mikrobiologi; 1222 Klinisk mykologi; 1219 Klinisk virologi; 1237 Klinisk parasitologi) Klinisk farmakologi 1 (1209 Klinisk farmakologi) Klinisk patologi och cytologi 1 (1218 Klinisk patologi och cytologi) Rättsmedicin 3 (1229 Rättsmedicin; 1233 Rättsgenetik; 1234 Rättskemi) Klinisk genetik 1 (1212 Klinisk genetik även under invärtesmedicin)) Vårdkontext: Labbverksamhet, öppen vård 1 (1238 Laboratorieverksamhet, öppen vård) Tillstånd/diagnos/symtom/process(?): Vävnad 1 (1230 Vävnadstypningsverksamhet) Blod 3 (1202 Blodverksamhet; 1236 Transfusionsmedicin; 1235 Blodgivningsverksamhet) Stamcell 1 (1232 Stamcellsverksamhet) Koagulation 1 (1205 Koagulationsverksamhet) Virus 1 (1219 Klinisk virologi) Bakterier 1 (1207 Klinisk bakteriologi) Svampar 1 (1222 Klinisk mykologi) Parasiter 1 (1237 Klinisk parasitologi) Sid 7/18

8 Obduktion 2 (1218 Klinisk patologi och cytologi; 1229 Rättsmedicin) Huvudområde: Neuro-, rehab- och habiliteringsverksamheter Medicinskt delområde: Geriatrisk rehab 1 (1109 Geriatrisk rehabilitering) Klinisk neurofysiologi 1 (1216 Klinisk neurofysiologi) Neurologirelaterat? 6 (1123 Neurologi; 1019 Neurologi, barn och ungdom; 1137 Strokevård; 1155 Neurologisk rehabilitering; 1135 Minnesmottagning; 1216 Klinisk neurofysiologi) Rehabilitering/Rehab? 5 (1121 Rehabiliteringsmedicin; 1155 Neurologisk rehabilitering; 1109 Geriatrisk rehabilitering; 1147 Smärtrehabiliteringsverksamhet; 1516 Primärvårdsrehabilitering) Habilitering 2 (1404 Habilitering, vuxna; 1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga och under 14-området?) Patientkategori: Barn 2 (1019 Neurologi, barn och ungdom; 1007 Habilitering, barn och ungdom??) Vårdkontext: Akutverksamhet 1 (1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi) Tillstånd/diagnos/symtom/process: (behövs även dessa sökord utöver de andra i det här huvudområdet?) Minne 1 (1135 Minnesmottagning) Stroke 1 (1137 Strokevård) Smärta 1 (1147 Smärtrehabiliteringsverksamhet) Sid 8/18

9 Huvudområde: Invärtesmedicinska verksamheter Medicinskt delområde: Geriatrik 2 (1108 Geriatrik; 1109 Geriatrisk rehabilitering) Internmedicin 1-7? (1114 Internmedicin; 1013 Medicin, barn och ungdom; plus alla underordnade koder enl. LS-strukturen ska vi verkligen ha detta, även om det är rätt enligt LS-strukturen. I så fall, så får man göra anatomisökord, t.ex. lunga, hjärta, njure. Alternativet är att ha det som nedan, där vi skriver ut de olika typerna av vård som egna sökord) Njursjukvård 3 (1120 Medicinsk njursjukvård; 1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1105 Dialysverksamhet) Hjärtsjukvård 3 (1116 Kardiologi; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1113 Hypertoni, stödverksamhet ( om nu denna även ska ligga här, vid sidan av primärvårdsområdet?)) Medicinsk gastroenterologi 1 (1131 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi) Endokrinologi 3 (1106 Endokrinologi: 1104 Diabetologi; 1142 Diabetes, stödverksamhet) Hematologi/ Hematologirelaterade 3 (1110 Hematologi; 1117 Koagulationssjukvård; 1141 Hemofiliverksamhet) Allergologi 2 (1002 Allergologi, barn och ungdom; 1102 Allergologi) Lungsjukvård 4? (eller anatomisökordet lunga i stället?) (1119 Lungsjukvård; 1129 Andningsfysiologi; 1103 Astma, stödverksamhet; 1006 Cystisk fibrosverksamhet) Infektionsmedicin 1 (1115 Infektionssjukvård) Idrottsmedicin 1 (1314 Idrottsmedicin) Hud- och könssjukvård 4 (1112 Dermatologi; 1128 Yrkesdermatologi; 1133 Venereologi; 1152 Ljusbehandlingsverksamhet) Allmänmedicin 1 (1502 Allmänmedicin (här också förutom under huvudområdet primärvårdsverksamheter?) Sid 9/18

10 Onkologi 3 (1124 Onkologi; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1312 Onkologi, gynekologisk) -- och även ligga under labb- Klinisk genetik 1 (1212 Klinisk genetik) huvudområdet)) Arbets- och miljömedicin 1 (1122 Arbets- och miljömedicin) Reumatologi 1 (1125 Reumatologi) Hospis 1 (2102 Hospisverksamhet) Klinisk nutrition 1 (1217 Klinisk nutrition) Anatomi:?? Njure 3 (1120 Medicinsk njursjukvård; 1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1105 Dialysverksamhet) Hjärta? (1116 Kardiologi; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1113 Hypertoni, stödverksamhet ( om nu denna även ska ligga här, vid sidan av primärvårdsområdet?)) Lunga? (1119 Lungsjukvård; 1129 Andningsfysiologi; 1103 Astma, stödverksamhet) Buk 1 (Medicinsk gastroenterologi 1 (1131 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi) Tillstånd/diagnos/symtom/process: Dialys 1 (1105 Dialysverksamhet) Koagulation 2,3? (1117 Koagulationssjukvård; 1141 Hemofiliverksamhet) Diabetes 2 (1104 Diabetologi; 1142 Diabetes, stödverksamhet) Astma 1 (1103 Astma, stödverksamhet) Sömn 1 (1138 Sömnutredningsverksamhet) Övervikt 1 (1343 Överviktsvård) Hypertoni? 1 (1113 Hypertoni, stödverksamhet) Smärta 2 (Smärtbehandlingsverksamhet, akut smärta; Smärtrehabiliteringsverksamhet) Sid 10/18

11 Minne 1 (1135 Minnesmottagning) -- (även få ligga här förutom under neurohuvudområdet!)) Inkontinens 1-2 (1338 Inkontinensvård; 1143 Inkontinens, stödverksamhet ha denna här också, eller ska den bara komma under 15-gruppen?) Endoskopi 1 (1130 Endoskopiverksamhet) Osteoporos 1 (Osteoporosvård 1136) Ljusbehandling 1 (1152 Ljusbehandlingsverksamhet) Patientkategori: Barn 7 (1016 Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1002 Allergologi, barn och ungdom; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin) Vårdkontext: Akutverksamhet 7 (1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin; 1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi) Huvudområde: Barn- och ungdomsverksamheter Medicinskt delområde: Medicin 7 (1013 Medicin, barn och ungdom; 1019 Neurologi, barn och ungdom; 1010 Kardiologi, barn och ungdom; 1002 Allergologi, barn och ungdom; 1016 Njursjukvård, barn och ungdom; 1021 Onkologi, barn och ungdom; 1006 Cystisk fibros-verksamhet) Kirurgi-, anestesi och intensivvård 4-5 (1011 Kirurgi, barn och ungdom; 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1018 Intensivvård, neonatal här även ha med BBverksamhet och kanske Förlossningsverksamhet eller långsökt? (Anders hade ett förslag??) Neonatal 2 (1018 Intensivvård, neonatal; 1017 Neonatalvård) Psykiatri- och psykologirelaterade 5 (1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom; 1024 Psykiatri, barn och ungdom; 1020 Neuropsykiatri, barn och ungdom; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom) Sid 11/18

12 Radiologi 1 (1025 Radiologi; barn och ungdom) Klinisk fysiologi 1 (1012 Klinisk fysiologi, barn och ungdom) Vårdkontext + diverse : Akutverksamhet 4 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barnmedicin; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barnpsykiatri) Primärvård 4 (1504 Barnhälsovård/BVC; 1517 Skolhälsovård; 1519 Ungdomsmottagning; 1505 Barnmorskemottagning) Hemsjukvård 1 (1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom) Omsorg; psykisk utvecklingsstörning 1 (1027 Omsorgsverksamhet för psykiskt utvecklingsstörda, barn och ungdom) Modersmjölk 1 (1014 Modersmjölksverksamhet) (även under övrig medicinska serviceverksamhet!) Habilitering 1 (1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga här eller också under egen rehab/habilitering, om vi ska ha sådant huvudområde, och under 14-området?) Lekterapi 1 (1028 Lekterapi) Hospis 1 (2102 Hospisverksamhet) Huvudområde: Akutverksamheter Vårdkontext: Akutverksamhet, sluten vård (sjukhus?) 17: (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomskirurgi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsortopedi; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri; 1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi; 1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin; 1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi; 1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi; 1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi; 1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård; 1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1350 Akutverksamhet vid Sid 12/18

13 sjukhus, våldtagna kvinnor; 1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård; 1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Akutverksamhet, öppen vård 3: (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1500 Akutverksamhet, primärvårdsjour; 1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam) Patientkategori: Barn och ungdom 4 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barnkirurgi; 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barnmedicin; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barnpsykiatri) Medicinskt delområde: Tandvård 2 (1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi; 1801 Akutverksamhet, allmäntandvård) Psykiatri 3 (1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri) Kirurgi 2 (1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomskirurgi; 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi) Ortopedi 2 (1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barnortopedi; 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi) Neurologi 1 (1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi) Ögonsjukvård 1 (1351 Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård) Öronsjukvård 1 (1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård) Gynekologi 1 (1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi) Medicin (Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin; 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin) Kardiologi 1 (1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi) Infektion 1 (1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion) Käkkirurgi 1 (1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi) Våldtagna kvinnor 1 (1350 Akutverksamhet vid sjukhus, våldtagna kvinnor) Sid 13/18

14 Huvudområde: Psykiatri- och psykologirelaterade verksamheter Medicinskt delområde: Psykiatri 2 (1626 Psykiatri, vuxna; 1604 Allmänpsykiatri, vuxna; 1024 Psykiatri, barn och ungdom) akutverksamheterna här också? Allmänpsykiatri?? Affektiva sjukdomar 1 (1621 Affektiva sjukdomar, verksamhet) Beroendevård 5 (1624 Beroendevård; 1603 Alkoholsjukvård; 1609 Narkomanisjukvård; 1622 Spelberoendevård; 1618 Läkemedelsberoendevård) Äldrepsykiatri 1 (1607 Geropsykiatri) Dövpsykiatri 1 (1605 Dövpsykiatri) Neuropsykiatri 2 (1623 Neuropsykiatri, vuxna; 1020 Neuropsykiatri, barn och ungdom) Rättspsykiatri 2 (1614 Rättspsykiatri; 1615 Rättspsykiatriska undersökningar, verksamhet) Psykologi 4? (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Psykoterapi 2 (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom) Kuratorsverksamhet 1 Tillstånd/diagnos/symtom/process?: Psykos 1 (1619 Psykosvård) Spelberoende l 1 (1622 Spelberoendevård) Narkomani 1 (1609 Narkomanisjukvård) Alkohol 1 (1603 Alkoholsjukvård) Läkemedelsberoende 1 (1618 Läkemedelsberoendevård) Ätstörning 2 (1625 Ätstörningsvård, vuxna; 1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom) Sid 14/18

15 Lekterapi 1 (1028 Lekterapi) Familjebehandling 1 (1606 Familjebehandlingsverksamhet) Patientkategori: Barn och ungdom 6 (1024 Psykiatri, barn och ungdom; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri; 1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom; 1028 Lekterapi) Vårdkontext: Akutverksamhet, sjukhus 2 (1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri; 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri) Akutverksamhet, öppen vård 1 (1620 Akutverksamhet, psykiatriska jourteam) Huvudområde: Tandvårdsverksamheter Vårdkontext: Specialisttandvård 9 (1804 Pedodonti; 1805 Bettfysiologi; 1806 Endodonti; 1808 Odontologisk radiologi; 1809 Oral protetik; 1810 Ortodonti; 1811 Parodontologi; 1807 Käkkirurgi/Oral kirurgi; 1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi) Allmäntandvård 2 (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1802 Allmäntandvård) Akuttandvård 2 (1801 Akutverksamhet, allmäntandvård; 1807 Käkkirurgi/Oral kirurgi) Delområde: Tandhygienist 1 (1803 Tandhygienistverksamhet) Sjukhustandvård/Oral medicin 1 (1813 Sjukhustandvård/Oral medicin) Huvudområde: Primärvårdsverksamheter (Sökordstyp här?) Distriktssköterska(verksamhet?) 1 (1506 Distriktssköterskeverksamhet) Sid 15/18

16 Stödverksamheter 6 (1142 Diabetes, stödverksamhet ; 1143 Inkontinens, stödverksamhet; 1103 Astma, stödverksamhet; 1113 Hypertoni, stödverksamhet; 1342 Stomi, stödverksamhet; 1153 Förebyggande hälso- och sjukvård, stödverksamhet) Allmänmedicin 1 (1502 Allmänmedicin) också under invärtesmedicin)) Barnhälsovård/BVC 1 (1504 Barnhälsovård/BVC) Barnmorska(emottagning?) 1 (1505 Barnmorskemottagning) Skolhälsovård 1 (1517 Skolhälsovård) Företagshälsovård 1 (1508 Företagshälsovård) Krigs- och tortyrvård 1 (1512 Krigs- och tortyrskadevård) Avancerad hemsjukvård 2 (1101 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet; 1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom) Primärvårdsrehab(ilitering?) 1 (1516 Primärvårdsrehabilitering) Ungdomsmottagning 1 (1519 Ungdomsmottagning) Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1 (1509 Hälso- och sjukvård i särskilt boende) Vårdkontext: Akutverksamhet, primärvårdsjour 1 (1500 Akutverksamhet, primärvårdsjour) Patientkategori: Barn och ungdom 5 (1504 Barnhälsovård/BVC; 1505 Barnmorskemottagning; 1517 Skolhälsovård; 1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom; 1519 Ungdomsmottagning) Huvudområde: Övrig medicinsk verksamhet (14- koderna) Delområde: Kuratorverksamhet 1 (1407 Kuratorsverksamhet (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?)) Dietistverksamhet 1 (1403 Dietistverksamhet) Sid 16/18

17 Naprapati 1 (1409 Naprapati) Kiropraktorverksamhet 1 (1406 Kiropraktik) Sjukgymnastik 1 (1413 Sjukgymnastik) Logopedi 1 (1408 Logopedi) Optikerverksamhet 1 (1410 Optikerverksamhet) Ortoptik 1 (1325 Ortoptik) (ligga här plus under kirurgihuvudområdet och anatomisökordet syn? Psykologi 2 (1411 Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Psykoterapi Psykologverksamhet, vuxna; 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom; 1412 Psykoterapi, vuxna; 1034 Psykoterapi, barn och ungdom (komma i detta huvudområde och i huvudområdet psykologi- och psykiatrirelaterade verksamheter?) Arbetsterapi 1 (1402 Arbetsterapi) Habilitering 2 (1404 Habilitering, vuxna; 1007 Habilitering, barn och ungdom) Dessa ligga här eller också under rehab/habilitering, om vi ska ha sådant huvudområde, eller också under invärtesmedicin-huvudområdet)) Huvudområde: Övrig medicinsk serviceverksamhet (20-koderna) Delområde? - - vilka sökordstyper lämpar sig bäst här? Ortopedteknik 1 (2011 Ortopedteknisk verksamhet) Medicinteknik 1 (2009 Medicinteknisk verksamhet) Hjälpmedelsverksamhet 1 (2005 Hjälpmedelsverksamhet) Perukmakarverksamhet 1 (2012 Perukmakarverksamhet) Syncentral 1 (2017 Syncentral) Sid 17/18

18 Hörselcentral 1 (2006 Hörselcentral) Apoteksverksamhet 2 (2022 Öppenvårdsapotek; 2023 Sjukhusapotek) Sjukvårdsrådgivning 1 (2015 Sjukvårdsrådgivning) Ambulans- och sjuktransport 2 (2014 Sjuktransportverksamhet; 2025 Ambulanstransportverksamhet) Fotvård 1 (2003 Fotvård) Giftinformationsverksamhet 1 (2004 Giftinformationsverksamhet) Smittskydd och vårdhygien 2 (2026 Smittskyddsverksamhet; 2021 Vårdhygienverksamhet) Vaccinationsverksamhet 1 (2024 Vaccinationsverksamhet) Medicinsk strålningsfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) Sjukhusfysik 1 (2008 Medicinsk strålningsfysik) Tillstånd/diagnos/symtom/process:?? Tryckkammare 1 ( 2027 Medicinsk hyperbarverksamhet) Sterilisering, instrument 1 (2016 Sterilisering, instrument) Sid 18/18

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Version Datum Beskrivning Status. i kodningskriteriet i kod 1506. Korrigering av benämning. i kodningskriteriet i kod 1812.

Version Datum Beskrivning Status. i kodningskriteriet i kod 1506. Korrigering av benämning. i kodningskriteriet i kod 1812. Verksamhetskod Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Status 4.1 2013-04-15 Korrigering av hänvisning i kodningstipset i kod 1121. Förändring av kodningskriterium i kod 1217. Tillägg av kodningskriterium

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

Tillägg av kod 1500 som felaktigt föll bort vid publiceringen 2010-05-26.

Tillägg av kod 1500 som felaktigt föll bort vid publiceringen 2010-05-26. Verksamhetskod Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Status 3.0A 2007-05-15 Kodverk upprättat. Godkänt av HSA Förvaltningsgrupp 3.1 2008-12-03 Tillägg av verksamhetskod 1812 Justering av jour- och

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.1 2015-04-14

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.1 2015-04-14 HSA Innehåll Verksamhetskod Version 5.1 HSA Innehåll Verksamhetskod version 5.1.docx Innehåll Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 Revision av kodverket 2009-2012... 4 1.2 Verksamhetskoder för

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.2 2015-10-15

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.2 2015-10-15 HSA Innehåll Verksamhetskod Version 5.2 Innehåll Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 Revision av kodverket 2009-2012... 4 1.2 Verksamhetskoder för socialtjänst... 4 1.3 Generella kodningsprinciper...

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn. 075-247 3829 e-post: birgitta.ollars@socialstyrelsen.se Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se:

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2013 1 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2013 var antalet legitimerade läkare i Finland 26 144. Av dem var 19 865 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder Läkare 2016 Antalet läkare ökar I Finland fanns det 1.1.2016 sammanlagt 28 565 legitimerade läkare. Av dessa var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. I vårt land finns 262

Läs mer

Socialstyrelsens fdrfattningssamling. Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade. Socialstyrelsen i

Socialstyrelsens fdrfattningssamling. Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade. Socialstyrelsen i Socialstyrelsen i J SOSFS f Foreskrifter och Allmdnna rdd Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade Socialstyrelsens fdrfattningssamling I Socialstyrelsens forfattningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej 1. 1. 2 Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? 1. 1. 3

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Annika Asp Terminologicentrum TNC 8 juni 2011 Katalogtjänst HSA innehåller information om personer och organisationer inom vård och omsorg utgör informationskälla

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version HSA Innehåll Verksamhetskod Version 5.6 Innehåll Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 Revision av kodverket 2009-2012... 4 1.2 Verksamhetskoder för socialtjänst... 5 1.3 Generella kodningsprinciper...

Läs mer

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE Basspecialitet resp Ansvariga Kontaktperson Datum Plats Inriktning/ Kirurgiska specialiteter Kirurgi Urologi Barn- och ungdomskirurgi Plastikkirurgi

Läs mer

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare Versionsdatum 2015-11-01 Frågor

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET Centerpartiet r.s9 Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET. 1.SORMLAND Interpellation ''1-04-0 9.Ls-teDi3-5U, Till hälso-och sjukvårdslandstingsrådetthomas af Bjur Robotassisterad

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar 2014-10- 0718 Dnr 4.1.1-27795/2014 1(2) Avdelningen för regler och behörighet Febe Westberg febe.westberg@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna

Läs mer

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå Övergripande rapport Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007 Avdelningsnivå Läsvägledning Utskriften ger en översikt av resultatet utan kommentarer. Rapporten visar verksamheternas svarsprocent.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Patientregistret. Sluten vård 2003. Sjukhus Medicinska verksamhetsområden. Epidemiologiskt centrum 2005-06-22

Patientregistret. Sluten vård 2003. Sjukhus Medicinska verksamhetsområden. Epidemiologiskt centrum 2005-06-22 Patientregistret Sluten vård 2003 Sjukhus Medicinska verksamhetsområden 2005-06-22 Epidemiologiskt centrum Sjukhus och medicinska verksamhetsområden i patientregistret 2003 Denna sammanställning omfattar

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2015 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2015 var antalet legitimerade läkare i Finland 27 433. Av dem var 20 403 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne

Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne Datum Dnr Regiondirektör Sören Olofsson Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne Uppdrag Inom ramen för Region Skånes förnyelsearbete har undertecknade fått i uppdrag att genomföra en

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Delrapport Ekonomi

Delrapport Ekonomi Nyckeltalssamverkan Delrapport Ekonomi,,,,, Jämtland,,, Värmland,,, Västra Götaland, 28-3-31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Styrning i kommuner. Särart. 1. Diagnos om frustration 2. Underlag för diskussion. Alltid stort. Erfarenheter från andra!

Styrning i kommuner. Särart. 1. Diagnos om frustration 2. Underlag för diskussion. Alltid stort. Erfarenheter från andra! Rolf Solli Född 1953 I Brantevik (Österlen) Gift med Eva och har två svärdöttrar (en vakans), fyra barnbarn, en hund Styrning i kommuner (Eller varför de är svåra att styra) Generalkonsul för republiken

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016

Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015

Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015 Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST 2015 Svenska Barnläkarföreningen 2015 Tidigare version: 2009, reviderad 2014 Innehållsförteckning Utbildningsguide för specialisttjänstgöring

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 LOV 2017-04-18 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt (HSL 5) sedan 2010

Läs mer

Patientregistret - Sluten vård 2008

Patientregistret - Sluten vård 2008 Patientregistret - Sluten vård 2008 Antal vårdtillfällen fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden Denna sammanställning omfattar alla sjukhus som rapporterat uppgifter

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden 1 UTKAST 19.5.2016 Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 50 i

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015

Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015 Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST 2015 Svenska Barnläkarföreningen 2015 Tidigare version: 2009, reviderad 2014 Innehållsförteckning Utbildningsguide för specialiseringsjänstgöring

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2010 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2009) och arbetsmarknadsstatus (2008) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Patientregistret - Sluten vård 2011

Patientregistret - Sluten vård 2011 Patientregistret - Sluten vård 2011 Antal vårdtillfällen fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden Denna sammanställning omfattar alla sjukhus som rapporterat uppgifter

Läs mer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Nordisk Geriatrik. Citation for the original published paper (version of record): Akner, G. (2006) SWOT-analys av geriatriken

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Britt Arrelöv TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, P 23 1 (4) HSN 2016-3371 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Patientregistret Öppen specialiserad vård 2011

Patientregistret Öppen specialiserad vård 2011 Patientregistret Öppen specialiserad vård 2011 Antal besök fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden Denna sammanställning omfattar alla sjukhus som rapporterat

Läs mer

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN?

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? 1 INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? Idrottsmedicin innefattar alla medicinska frågor med anknytning till fysisk aktivitet och idrott! Idrottsmedicin är att vägleda, omhänderta och behandla motionären och

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Inledning Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8)

Läs mer

Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson

Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson Översikt för nya ST-utbildningen i landstinget Gävleborg Syfte Landstinget Gävleborg har ambitionen att utbilda ST-läkare. Med avstamp i förutsättningarna för SOSFS

Läs mer