HSA Organisationsträd Objekt och attribut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSA Organisationsträd Objekt och attribut"

Transkript

1 HSA anisationsträd Objekt och attribut HSA anisationsträd Objekt och attribut Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK INLEDNING TABELLEN REGIONAL INFORMATION ÖVRIG INFORMATION Information från överliggande objekt Språk Svenska och andra specialtecken ATTRIBUT I HSA ORGANISATIONSTRÄD GEOGRAFISK INFORMATION Adresser Geografisk indelning KONTAKTINFORMATION Internetuppgifter Telefonnummer Tider och regler PERSONUPPGIFTER Namn Identitetsnummer onliga egenskaper Förskrivarkod SITHS KORT- OCH CERTIFIKATSINFORMATION Certifikatsinformation Kortinformation Spärrlistinformation ORGANISATIONSUPPGIFTER VERKSAMHETSTYP OCH VÅRDFORM OBJEKTINFORMATION TEKNISK INFORMATION RESERVERADE FUNKTIONSNAMN SYNTAX FÖRKLARING TILL FORMAT OCH MULTIPLICITET Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 1

2 HSA anisationsträd Objekt och attribut Revisionshistorik Version Datum Status Dokumentet godkändes av HSA förvaltningsgrupp Dokumentet godkändes av HSA förvaltningsgrupp Dokumentet uppdaterat med följande rättningar: - countycode tas bort på objektklass ality. - LDAP-namn för initial ändras från i (initials) till enbart initials. - Revisionshistorik för bilagan lades till. - längd för street har ändrats för att inte överstiga teknisk maxlängd Dokumentet uppdaterat med följande rättningar - Tillägg av Mifareserienummer - Ägarformer. Ska a klartext inte kod Följande ändringar har gjorts: - Attributet arbetsplatskod har ändrats från envärdes- till flervärdesattribut - LDAP-namn för mifareserienummer har ändrats till hsamifareserialnumber - Motsvarande excelark har kompletterats med information om alla attributs tekniska objektklasstillhörighet Felstavning i attributet geographicalcoordinates rättat Ny schemaversion godkändes av HSA förvaltningsgrupp och dokumentet utformades enligt RIV. Följande ändringar har gjorts: Tillägg attributen: - logotyp, hsajpeglogotype - bild, jpegphoto - enhetstyp, hsabusinesstype - chefskod, hsamanagercode - HSA Autentiseringsmetod, hsaauthenticationmethod - HSA Enkel sökning, hsasimplesearch Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 2

3 HSA anisationsträd Objekt och attribut Version Datum Status - HSA Fonetisk sökning, hsaphoneticsearch Borttag av attributen: - kontaktanledning, hsacontacttype - arbetar som, utan fastställt ldap-namn Information om reserverade funktionsnamn Attributnamnet för hsahealthcarearea har ändrats från upptagningsområde till områdesansvar och maxlängd har utökats till Attributet remisskrav, hsavisitingrulereferral, ska endast beskriva eventuellt remisskrav och får inte fyllas i om remisskrav inte finns. Kompletterat vissa attribut med information om maxlängd. Nyckelidentitet, subjectkeyidentifier, justerat i specifikationen så att det endast finns för objektklass person Attributstabellerna justerades enligt RIV-format där RIVnomenklatur används och obligatoriska RIV-kolumner presenteras först. Angivet RIV-format justerades även för e-postadress, domäninloggningsnamn och webbadress. Kommundelskod och -namn justerades till RIV-format eftersom nationellt kodverk saknas. Besöksålder på patient justerades från RIV-formatet VÄ till. Multiplicitet för attributen efternamn, alternativ namnvisning, organisationsnamn, objektnamn och person-id ändrades till envärdesattribut enligt regel. längd för attributet förskrivarkod, personalprescriptioncode, justerades till 40 tecken enligt teknisk implementering. Kommentar [un1]: Ännu inte implementerat på HSA-kataloghotell. Idag är maxlängd 64. Ändras efter uppgradering till DirX8. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 3

4 HSA anisationsträd Objekt och attribut Inledning Detta dokument är en bilaga till RIV Informationsspecifikation HSA Struktur och och beskriver objekt och attribut i HSA anisationsträd. Alla objekt och attribut som presenteras i HSA anisationsträd måste följa de anvisningar som beskrivs i detta dokument. 1.1 Tabellen Kolumnerna i tabellerna på nästföljande sidor har följande innebörd: Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/ Det svenska namnet på attributen följt av attributets LDAP-namn. I de fall synonymer används för LDAP-namnet står även dessa med. Innehållsmässig av attributet. Beskriver hur et ska vara formaterat enligt RIV. För ytterligare information om format hänvisas till en sist i dokumentet. I några fall anges format även direkt i fältet. Anger multiplicitet för attributet, d v s antal möjliga förekomster av attributet. Attribut i HSA kan antingen vara envärdes- eller flervärdesattribut. Envärdesattribut innebär att attributet endast kan ha ett värde för en viss instans av ett objekt. attribut kan däremot ha flera värden. Mer information om RIV-angivelse av detta finns i slutet av detta dokument. Anger namn på kodverket/värdemängden som er tillåtna värden för attributet. Beslutsregel/ Teknisk Teknisk av och eventuella kommentarer till attributen. imal teckenlängd i HSA för attributet. Detta är i de flesta fall ingen katalogteknisk begränsning utan en överenskommelse inom HSA för att underlätta användning av attribut inom andra områden. Ett kryss i denna kolumn anger att attributet används för objektklassen anization. Om Obl är angivet istället för ett kryss innebär detta att attributet är obligatoriskt för objektklassen, dvs. attributet ska ha. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 4

5 HSA anisationsträd Objekt och attribut Ett kryss i denna kolumn anger att attributet används för objektklassen anizational. Om Obl är angivet istället för ett kryss innebär detta att attributet är obligatoriskt för objektklassen, dvs. attributet ska ha. Ett kryss i denna kolumn anger att attributet används för objektklassen on. Om Obl är angivet istället för ett kryss innebär detta att attributet är obligatoriskt för objektklassen, dvs. attributet ska ha. Ett kryss i denna kolumn anger att attributet används för objektklassen anizational (Funktion). Om Obl är angivet istället för ett kryss innebär detta att attributet är obligatoriskt för objektklassen, dvs. attributet ska ha. Ett kryss i denna kolumn anger att attributet används för objektklassen ality (Län). Om Obl är angivet istället för ett kryss innebär detta att attributet är obligatoriskt för objektklassen, dvs. attributet ska ha. 1.2 Regional information Det är tillåtet att lagra information i den egna delen av HSA som inte finns specificerad i detta dokument. Detta kan till exempel vara intressant för regiongemensamma ändamål. Vad man då bör vara uppmärksam på är att om man använder generella attribut och objekt ur LDAP/X.500- standarden löper man risken att dessa i ett senare skede blir formellt definierade i HSA och man blir då tvungen att anpassa sig. Dessutom finns vissa standardattribut som används på icke standardmässigt sätt i HSA. Det rekommenderas att man istället använder egna attribut med egna namn, lämpligen inledda med något eget prefix, och egna OID. Det kan även vara lämpligt att dölja dessa för andra än dem som kan förstå dem. 1.3 Övrig information Information från överliggande objekt Generellt försöker man undvika dubbellagring. Därför har i de flesta fall ett personobjekt till exempel ingen adressinformation. I de fall man saknar information av en viss typ på ett objekt bör man alltid söka informationen på närmast överliggande objekt Språk Alla attribut ska fyllas med svensk text. Om så önskas kan den svenska texten i tillämpliga fall kompletteras med text på andra språk Svenska och andra specialtecken Beskrivningen i dokumentet har förutsatt att svenska och andra specialtecken, å - ä - ö - é - ü, klaras i de katalogprodukter som väljs för HSA-katalogen. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 5

6 HSA anisationsträd Objekt och attribut Attribut i HSA anisationsträd 2.1 Geografisk information Adresser Besöksadress (street, streetaddress) Besöksadress i form av gatuadress eller motsvarande. Adressen måste vara tydlig nog för att en taxi t.ex. ska hitta. Exempel på Besöksadress: Lövdalsvägen 4, Ingång 15, 2 tr. Universitetssjukhuset MAS, PÖHenheten, Ingång 45. Används också när man behöver lägga till information som gör det lättare för en besökare att hitta rätt så som: 1) Röda dörren till höger om huvudentrén. 2) Använd ringklocka på dörren för att bli insläppt. 3) Dörren till vänster om receptionen för infektionssjuka barn. Besöksadress kan även kompletteras med information i attributet väg. 128 X X X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 6

7 HSA anisationsträd Objekt och attribut Fakturaadress (hsainvoiceaddress) Fullständig adressen dit faktura ska skickas. Varje adressfält har sex möjliga rader. Informationen ska sorteras så att mer förfinad information ligger högre upp. 6*30 X X X X Godsadress (hsaconsigneeaddress) Fullständig adress dit gods ska skickas, t ex till lastbrygga, varumottagning och dylikt. Varje adressfält har sex möjliga rader. Informationen ska sorteras så att mer förfinad information ligger högre upp. 6*30 X X X X Leveransadress (hsadeliveryaddress) Fullständig adress för varuleverans. Ska vara tillräckligt detaljerad för att nå rätt plats direkt, t ex ett enskilt förråd på en avdelning. Varje adressfält har sex möjliga rader. Informationen ska sorteras så att mer förfinad information ligger högre upp. 6*30 X X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 7

8 HSA anisationsträd Objekt och attribut Postadress (postaladdress) Fullständig adress dit post ska skickas. Varje adressfält har sex möjliga rader. Informationen ska sorteras så att mer förfinad information ligger högre upp. 6*30 Obl X X X Postnummer (postalcode) Postnummer för platsen där verksamheten bedrivs. Kan vara annat postnummer än det som anges i andra adressuppgifter. (utan mellanslag) Används normalt enbart för sökändamål. Attributet lagras utan "S" om det är ett svenskt postnummer. 40 X X X X Associationer En adressuppgift är kopplad till noll till flera oner Beslutsregel En adressuppgift är kopplad till noll till flera Enheter En adressuppgift är kopplad till noll till flera Funktioner Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 8

9 HSA anisationsträd Objekt och attribut Geografisk indelning kommentar Församlingskod (communitycode) Koden för församling enligt SCB där enheten är placerad. Församlings kod Om ifylld måste församlingsnamn vara ifylld, samt kommunkod, kommunnamn, länskod och länsnamn. 2 X X X Församlingsnamn (communityname) Namn på församling enligt SCB där enhet är placerad. Församlings kod Om ifylld måste församlingskod vara ifylld, samt kommunkod, kommunnamn, länskod och länsnamn. 64 X X X Geografiska koordinater (geographicalcoordinates) Geografiska koordinater (enligt RT90) som anger enhetens fysiska placering. Exempel på en koordinat i Stockholm (Djurgårdsbron) är: X: , Y: VÄ Koordinaterna anges med 7 siffror och värdena är i meter. Koordinatsystemet som används är RT gon Väst. 64 X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 9

10 HSA anisationsträd Objekt och attribut Geografisk plats (l, localityname) Namn på plats där enheten är fysiskt placerad. Geografisk plats kan vara detsamma som stad, stadsdel, kommun eller kommundel. Det kan vara annan geografisk plats än det som anges i adressuppgifter. ( för objektklassen locality) kommentar Om attributet tillhör objektklass locality är detta det officiella namnet på länet enligt värdemängdsbilagan Länskoder. 128 X X X X Obl Kommundelskod (municipalitysectioncode) Kod för kommundel. Om ifylld måste kommundelsnam, kommunkod och kommunnamn vara ifylld. Rekommendationen är att avvakta användning av detta attribut för närvarande eftersom nationellt kodverk saknas. 40 X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 10

11 HSA anisationsträd Objekt och attribut kommentar Kommundelsnamn (municipalitysectionname) Namn på kommundel. Om ifylld måste Kommundelskod, kommunkod och kommunnamn vara ifylld. Rekommendationen är att avvakta användning av detta attribut för närvarande eftersom nationellt kodverk saknas. 64 X X X Kommunkod (municipalitycode) Kod för kommun enligt SCB där enheten fysiskt är placerad. Kommunkod Om ifylld måste kommunnamn vara ifylld, samt länsnamn och länskod. 2 X X X Kommunnamn (municipalityname) Namn på kommun enligt SCB där enheten fysiskt är placerad. Kommunkod Om ifylld måste kommunkod vara ifylld, samt länsnamn och länskod. 64 X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 11

12 HSA anisationsträd Objekt och attribut kommentar Land (c, countryname) Landets beteckning enligt ISO 3166 om annat än Sverige. Envärdes (0..1) Anges med 2 bokstäver enligt ISO X X X Länskod (countycode) Kod för län enligt SCB där enheten fysiskt är placerad. Länskod Om ifylld måste länsnamn vara ifylld. 2 X X X Länsnamn (countyname) Namn på län enligt SCB där enheten är placerad. Länskod Om ifylld måste länskod vara ifylld. 64 X X X Områdesansvar (hsahealthcarearea) Geografisk definierat område för någon form av administrativ indelning. Attributet är inte avsett för sökningar utan för att visa upp information om områdesansvar X X X Kommentar [un2]: Ännu inte implementerat i HSA-schemat där maxlängd fortfarande är 64. Ändras efter uppgradering till DirX8. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 12

13 HSA anisationsträd Objekt och attribut kommentar Väg (route) Angivelse av olika färdsätt och färdvägar för att ta sig till enheten utifrån olika utgångspunkter. Exempel på hur detta fält kan användas: 1024 X X X Väg centrallasarettet: Buss: Lämpliga busslinjer för att ta sig till X är 1, 2 5 och 7. Hållplatserna Z och Y är de närmast huvudentrén Bil: Med bil tar du dig lättast till X genom att ta av från E4, avfart nummer 123 skyltat mot Z. Följ därefter skyltning X Cykel: Cykelväg till X finns från centrum och är markerad Z. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 13

14 HSA anisationsträd Objekt och attribut Associationer En Geografisk indelning indelar noll till flera Funktioner Beslutsregel En Geografisk indelning indelar noll till flera Enheter 2.2 Kontaktinformation Internetuppgifter e-postadress (mail, Uppgift om e-postadress. KOM (e-post) 255 Obl X X X rfc822mailbox) Webbadress (labeleduri) Fullständig webbadress inklusive eller "https://. URL X X X X Associationer En Internetuppgift är kontaktuppgift till noll till flera Enheter Beslutsregel En Internetuppgift är kontaktuppgift till noll till flera Funktioner En Internetuppgift är kontaktuppgift till noll till flera oner Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 14

15 HSA anisationsträd Objekt och attribut Telefonnummer Fax (facsimiletelephonenumber) Faxnummer. KOM (Tel) 32 X X X X Minicall (pager, pagertelephonenumber) Minicallnummer. I detta fält ska inte interna sökare anges. KOM (Tel) 32 X X X X Mobiltelefon (mobile, Mobiltelefonnummer. KOM (Tel) 32 X X X X (mobiletelephonenumber) Telefonnummer (telephonenumber) Publikt direkttelefonnummer. KOM (Tel) 32 Obl X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 15

16 HSA anisationsträd Objekt och attribut Tjänstetelefon (hsatelephonenumber) Telefonnummer som inte får visas för allmänheten utan endast får användas i tjänsteärenden. KOM (Tel) Förstärkt behörighet fordras för att få läsa detta attribut. 32 X X X X Växeltelefon (hsaswitchboardnumber) Telefonnummer till växel eller liknande som kan leda vidare i organisationen. KOM (Tel) 32 X X X X Associationer Ett Telefonnummer är kontaktuppgift till noll eller flera Enheter Beslutsregel Ett Telefonnummer är kontaktuppgift till noll eller flera Funktioner Ett Telefonnummer är kontaktuppgift till noll eller flera oner Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 16

17 HSA anisationsträd Objekt och attribut Tider och regler Besöksregler (hsavisitingrules) Regler för patientbesök och/eller regler då anhörig/närstående besöker patient. Exempel på regel på patientbesök är Innan patientbesök ska enheten kontaktas via telefon eller Infektionskänsliga patienter hänvisas till enhet X. Exempel på regler för besökare till patienten är: Medhav av blommor är inte tillåtet. 128 X X X Besökstider för anhöriga (visitinghours, SE Öppettider ) Den tid då anhöriga/närstående kan komma på besök, t.ex. på en vårdavdelning. Tid (IVL) 64 X X X Besöksålder på patient (hsavisitingruleage) Åldersregler för patienter. Anges alltid som ett åldersintervall, med ett min- och ett maxvärde, t ex: (XX-XX) Alltid år. 2 tkn från och med, streck, 2tkn till och med. 00 för nyfödd, 99 för ingen övre gräns. Exempel: X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 17

18 HSA anisationsträd Objekt och attribut Remisskrav (hsavisitingrulereferral) Beskrivning av remisskrav. Attributet ska endast fyllas i om remisskrav finns, i annat fall ska fältet vara tomt. Attributet är inte avsett för sökning utan endast för att visa information. 64 X X X Telefontid (telephonehours) Den tid då någon svarar i telefonen på det telefonnummer som angivits i fältet telefonnummer. Tid (IVL) 50 X X X X Tid för dropin-besök utan tidsbokning (dropinhours) Den tid då patienter tas emot utan tidsbokning. Eventuella regler/rutiner kring detta (endast patienter över 65 år, ring alltid innan besök etc.) anges i fälten besöksregler/besöksålder/beskriv ning. Tid (IVL) 40 X X X Öppettider (surgeryhours) Den tid då personal finns på plats, då receptionen är bemannad eller då dörren är öppen. Gäller alla typer av enheter. Tid (IVL) 64 X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 18

19 HSA anisationsträd Objekt och attribut Associationer En Tider och Regler gäller för noll eller flera Enheter Beslutsregel En Tider och Regler gäller för noll eller flera Funktioner En Tider och Regler gäller för noll eller flera oner 2.3 onuppgifter Namn Efternamn (sn, surname) onens efternamn enligt Skatteverkets definition i SKV 717 som bygger på namnlagen. Envärdes enligt regel (1..1) Efternamn hämtas från Skatteverket för alla med svenskt person- eller samordningsnummer. En person kan bara ha ett efternamn registrerat i HSA. 64 Obl Fullständigt namn (fullname) onens alla förnamn, mellannamn och efternamn enligt Skatteverkets definition i SKV 717 som bygger på namnlagen. Envärdes (1..1) Hämtas från Skatteverket för alla med svenskt personeller samordningsnummer. Format: mellannamn efternamn, förnamn. 64 Obl Kommentar [un3]: Ska enligt schemat ha supertypen name, men är idag implementerat med supertyp efternamn. Ändras efter uppgradering till DirX8. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 19

20 HSA anisationsträd Objekt och attribut Initial (initials) De bokstäver eller siffror som används för att undvika dubbletter av namn på personer med samma tilltals- och efternamn. (Kan t ex användas i e- postadressen). Ska i första hand härledas ur förnamn som inte är tilltalsnamn. Initialernas ordning behöver inte överensstämma med ordningen som namnen har i fullname. Kan vara mer än ett tecken. 40 X Mellannamn (middlename) onens mellannamn enligt Skatteverkets definition i SKV 717 som bygger på namnlagen. Hämtas från Skatteverket för alla med svenskt personeller samordningsnummer. Endast ett mellannamn får anges för personen i HSA. 40 Obl om finns Smeknamn (nickname) Används då tilltalsnamn inte är det namn som personen vill använda/bli tilltalad med. 64 X Kommentar [un4]: Attributet ska ha supertyp givenname enligt schemat, men har idag supertypen eftermamn. Ändras efter uppgradering till DirX8. Tilltalsnamn (givenname, gn) onens tilltalsnamn enligt Skatteverkets tilltalsmarkering. Finns inte tilltalsmarkering kan ett av förnamnen väljas. För information om övriga förnamn se fullständigt namn. (1..*) Hämtas från Skatteverket för alla med svenskt personeller samordningsnummer. 64 Obl Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 20

21 HSA anisationsträd Objekt och attribut Identitetsnummer on-id (onalidentitynumber) Anger personnummer eller samordningsnummer enligt SKV 704 respektive SKV 707. II (YYYYMM DDXXXX) Envärdes enligt regel (1..1) Förstärkt behörighet fordras för att få läsa detta attribut. 12 Obl onliga egenskaper Befattning (patitlename) Uppgift om vad personen är anställd som enligt AIDetikett. Klartext för personens befattning. Befattning Om ifylld måste befattningskod vara ifylld. 64 X Befattningskod (patitlecode) Kod för personens befattning enligt AID-etikett. Befattning Om ifylld måste befattning vara ifylld. 64 X Chefskod (hsamanagercode) onens chefskod enligt AID-ansvar. Chefskod En andra position kan förekomma i denna kod, men den har ingen betydelse utanför den egna organisationen. 2 X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 21

22 HSA anisationsträd Objekt och attribut Legitimerad yrkesgrupp (hsatitle) Legitimerad yrkesgrupp enligt Socialstyrelsens förteckning som personen tillhör. Legitimerade yrkesgrupper 64 X Kommentar [un5]: Ska ha supertyp title enligt schemat, men är idag implementerat utan supertyp. Ändras efter uppgradering till DirX8. Specialitet (specialityname) Specialistutbildning utöver grundutbildning. Klassificering av Specialitet Om ifylld måste specialitetskod vara ifylld. 64 X Specialitetskod (specialitycode) Klassificeringskod för specialistutbildning utöver grundutbildning. Klassificering av Specialitet Om ifylld måste specialitet vara ifylld. 4 X Språkkod (languageknowledgecode) Kod som motsvarar språk som personen har kunskap nog om och möjlighet att ta emot patienter på. Språkkod 3 X Titel (title) onens yrkestitel i fritext. Förkortningar bör undvikas. 64 X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 22

23 HSA anisationsträd Objekt och attribut Associationer En on är anställd av/utför uppdrag åt en eller flera Enheter Beslutsregel Förskrivarkod Förskrivarkod (personalprescriptioncode) Kod som identifierar en förskrivare eller en grupp av förskrivare. II Envärdes (0..1) Förstärkt behörighet fordras för att få läsa detta attribut. 40 X Kommentar [un6]: Implementerat som flervärdesattribut, men detta ska ändras efter uppgradering till DirX SITHS kort- och certifikatsinformation Certifikatsinformation Certifikatsnummer (serialnumber) SITHS-certifikatets serienummer. II 64 X X X X Giltigt fr om (validnotbefore) Det datum som SITHS-certifikatet är giltigt från och med. Datum (TP) X X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 23

24 HSA anisationsträd Objekt och attribut Giltigt t om (validnotafter) Det datum som SITHS-certifikatet är giltigt till och med. Datum (TP) X X X X HCC (usercertificate) SITHS-certifikat. (certifikat ) SITHS-certifikat (X.509- certifikat, version 3). - HCC anisation för objektklass anization och anizational X X X X - HCC on för objektklass person. - HCC Funktion för objektklass organizational Nyckelidentitet (subjectkeyidentifier) Identifierar den publika nyckel som används i ett certifikat. II Identifierare av certifikatets publika nyckel (Hash-summan). X Rotcertifikat (cacertificate) Rotcertifikat för SITHS CA. (Certifika t) I HSA finns detta endast på ett ställe per version av SITHS CA. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 24

25 HSA anisationsträd Objekt och attribut Associationer En Certifikat innehas av noll eller en Enhet Beslutsregel En Certifikat innehas av noll eller en on En Certifikat innehas av noll eller en Funktion Kortinformation Kortnummer (cardnumber) Kortnummer för personens SITHS-kort. II Förstärkt behörighet fordras för att få läsa detta attribut. 40 X Mifareserienummer (hsamifareserialnumber) Associationer Mifareserienummer för SITHS-kortets mifareslinga. II (kortnum areserien ummer) Beslutsregel erienummer ( 19 tecken). Förstärkt behörighet fordras för att få läsa detta attribut. 40 X Kommentar [un7]: Detta är inte implementerat med förstärkt behörighet än. En Kort innehas av en on Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 25

26 HSA anisationsträd Objekt och attribut Spärrlistinformation Certifikatspärrlista (certificaterevocationlist) Spärrlista över icke giltiga certifikat. (CRL) Attributet är reserverat för SITHS. X Delta-spärrlista (deltarevocationlist) För uppdelning av stor spärrlista i flera mindre listor. (CRL) Attributet är reserverat för SITHS men används inte för närvarande. X Utfärdarspärrlista (authorityrevocationlist) Spärrlista över icke giltiga CA (Certification Authority). (CRL) Attributet är reserverat för SITHS. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 26

27 HSA anisationsträd Objekt och attribut anisationsuppgifter Alternativ namnvisning (displayoption) Delar av enhetens hierarkiska placering i HSA (DN) som förenklar visning av var enheten finns i organisationen. Envärdes enligt regel (0..1) Delar av objektets DN ifrån organisationsnivån med siffror som symboliserar nivån och med "#"-tecken mellan olika OU-nivåer. Exempel: DN: "c=se/l= Stockholms län /o=stockholms läns landsting /ou=karolinska universitetssjukhuset/ou=onkologisk division/ou= Onkologiska kliniken" ger alltså alternativ namnvisning "2#4" vilket uttyds "Karolinska universitetssjukhuset, Onkologiska kliniken". 256 X X X Arbetsplatskod (unitprescriptioncode) Enhetens sifferkod hos Apoteket för att följa upp kostnader på läkemedel. II De två första tecknen i koden är länskoden. 40 X X X Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 27

28 HSA anisationsträd Objekt och attribut Enhetsnamn (ou, organizationalname) Enhetens officiella namn. Exempel: - Öron-Näsa-Hals-klinik - Kliniskt kemiskt - laboratorium Envärdes enligt regel (1..1) Rekommendationen är att skriva in hela enhetsnamnet istället för en förkortning. Enbart ett enhetsnamn får anges i HSA. 64 Obl X Enhetstyp (hsabusinesstype) Attributet används för att visa om en organisation, enhet eller funktion kan klassas som en viss typ av enhet, t ex sjukhus eller vårdcentral. Enhetstyp Attributet är framför allt användbart i samband med vårdsökning. 64 X X X Kortnamn (oushort) Kortnamn för enheten, t ex SöS för Södersjukhuset. 64 X X Logotyp (hsajpeglogotype) Logotyp för organisationen eller enheten. DP Envärdes enligt regel (0..1) Logotypen får max vara 50kB. 50kB X X X X anisationsnamn (o, organizationname) anisationens vedertagna namn. Exempel: "Region Skåne", "Gotlands kommun", "Praktikertjänst AB". Envärdes enligt regel (1..1) 64 Obl Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 28

29 HSA anisationsträd Objekt och attribut anisationsnummer (orgno) anisationsnummer enligt SCB/Bolagsverket. Exempel: II (XXXXXX- XXXX) Sekelsiffran 16 ska inte vara med. 12 Obl X X X Ägarform (management) Associationer anisationens ägarform i klartext En Enhet har som anställd/uppdragstagare noll till flera oner En Enhet består av noll eller flera Enheter En Enhet hör till noll eller en Geografisk indelning En Enhet består av noll eller flera Funktioner Ägarform 64 X X Beslutsregel En Enhet har noll eller flera Verksamhetstyper och noll eller flera vårdformer En Enhet innehar noll eller flera Certifikat En Enhet kontaktas via noll eller flera Adressuppgifter En Enhet kontaktas via noll eller flera Telefonnummer En Enhet kontaktas via noll eller flera Internetuppgifter Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 29

30 HSA anisationsträd Objekt och attribut Verksamhetstyp och vårdform Verksamhet (businessclassificationname) Typ av verksamhet som bedrivs. Klartextetill verksamhetskod. Exempel: "Tandvård". Verksamhets kod Bör sättas på lägsta möjliga nivå i trädet för att undvika dubblering, som resulterar i felaktiga sökresultat. Om ifylld ska även verksamhetskod fyllas i. 64 X X X Verksamhetskod (businessclassificationcode) Kod för den typ av verksamhet som bedrivs. Verksamhets kod Bör sättas på lägsta möjliga nivå i trädet för att undvika dubblering, som resulterar i felaktiga sökresultat. Om ifylld ska även attributet verksamhet fyllas i. 40 X X X Vårdform (caretype) Kod för den typ av vårdform som bedrivs. Vårdform Bör sättas på lägsta möjliga nivå i trädet för att undvika dubblering, som resulterar i felaktiga sökresultat. 64 X X X Associationer En Verksamhetstyp och vårdform innehas av noll eller flera Enheter Beslutsregel En Verksamhetstyp och vårdform innehas av noll eller flera Funktioner Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 30

31 HSA anisationsträd Objekt och attribut Objektinformation Beskrivning (description) Kort /förklaring av speciellt intresse. Exempel: Tillhör Region Skåne och Södra Sjukvårdsregionen. Ska endast a information som får visas för objektet X X X X X Bild (jpegphoto) Fotografi på t ex byggnad och/eller person. Om bilden föreställer en person krävs att personen lämnat sitt samtycke till att bilden finns i HSA. DP Envärdes enligt regel (0..1) Bilden får max vara 50kB. 50kB X X X X X HSA-id (hsaidentity) Obligatorisk, unik identifierare för personer, enheter, funktioner och organisationer i HSA. II (HSAid) Envärdes (1..1) Se av HSA-id i dokumentet HSA Struktur och. Rekommendation är att HSA-id inte överskrider 48 tecken om man avser att använda SITHS-kort. 64 Obl Obl Obl Obl Kommentar [un9]: Är idag implementerat med teknisk maxlängd 40, detta ska ändras till 64. Kommentar [un8]: Implementerat som flervärdes, men detta ska ändras. Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, Stockholm sid 31

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 Utgående från mallversion 3.3.1 2009-11-16 1(19) HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 HSA Objekt och Attribut i HSA Detta dokument utgör bilaga 2 till HSA Policytillämpning för Landstinget

Läs mer

HSA-schema organisationsträdet. Version 4.2 2013-10-22

HSA-schema organisationsträdet. Version 4.2 2013-10-22 HSA-schema organisationsträdet Version 4.2 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 3 1.1 Tabellen... 4 1.2 Regional information... 5 1.3 Övrig information... 5 2 Attribut i HSA Organisationsträd...

Läs mer

Översiktsbild kontaktkort. Hitta och Jämför Vård 2013-12-16

Översiktsbild kontaktkort. Hitta och Jämför Vård 2013-12-16 Översiktsbild kontaktkort Hitta och Jämför Vård 2013-12-16 Denna presentation är en översiktbild över kontaktkorten och hur de visas på 1177 Vårdguiden Många landsting och regioner lägger in kontaktuppgifterna

Läs mer

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Annika Asp Terminologicentrum TNC 8 juni 2011 Katalogtjänst HSA innehåller information om personer och organisationer inom vård och omsorg utgör informationskälla

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll

RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för HSA Struktur och innehåll RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Kontaktperson: Henrika Littorin, Inera AB 2 (87) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK... 4 1 INLEDNING... 5 2 BAKGRUND... 6 2.1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Att tänka på när du fyller i nedanstående uppgifter: Målgrupp du skriver i första hand för

Läs mer

Senast ändrad: 2014-09-09

Senast ändrad: 2014-09-09 Lathund och riktlinjer för information från Katalog i Väst/HSA-katalogen till Hitta vård på 1177.se för enheter som ingår i Västra Götalandsregionens Vårdval VG Primärvård ehälsoenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

Certifikat. svensk vård och omsorg HCC

Certifikat. svensk vård och omsorg HCC Certifikat för svensk vård och omsorg HCC Version 2.35 1 (29) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 HCC PERSON... 4 2.1 ÖVERSIKT HCC PERSON... 5 2.2 HCC PERSON, ATTRIBUT FÖR ATTRIBUT... 6 2.3 ÖVERSIKT HCC PERSON

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(29) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(29) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion 4.2... 3 Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version 4.2...

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remiss status Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus

RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus 1(25) RIV Informationsspecifikation Visualisering Remisstatus Kontaktpersoner: Robert Georén(Mawell), 2(25) Revisionshistorik Version Date Change Author 0.1 Skapade dokumentet Robert Georén 0.2 2011-11-09

Läs mer

FAQ Hitta och Jämför vård

FAQ Hitta och Jämför vård FAQ Hitta och Jämför vård 1177 Vårdguiden Stockholm, 2014-09-09 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Karin Wallenskog FAQ skapad, ersätter tidigare FAQ för tjänsten 1.1 Daniel Erlandsson

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna 2 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2015:2 Innehåll Inledning... 5 Ord och uttryck... 6 Processmodeller... 7 Vad är en processmodell?...

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

Bokningsadministration - Användarmanual

Bokningsadministration - Användarmanual 2010 Bokningsadministration - Användarmanual Bengt Henriksson Bokningsportalen 2010 2(20) Innehållsförteckning Översikt... 3 Komma igång... 4 Hur startar jag upp mitt bokningssystem?... 4 Bokning... 5

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Attributprofil för skolfederationen

Attributprofil för skolfederationen Datum Referens 01 TK 450 AG04 1 (9) Kontaktperson SIS: Therése Andrén therese.andren@sis.se Attributprofil för skolfederationen Detta dokument förtecknar en federationsgemensam vokabulär bestående av attribut

Läs mer

Handbok - schemaläggning i PASiS

Handbok - schemaläggning i PASiS Handbok - schemaläggning i PASiS Allmänt...sidan 2 Schemaläggningsmeny.sidan 2 1. Vårdgivarregister... sidan 3 2. Mottagningsrum/brevmall. sidan 5 Översikt mottagningsrum/brevmall... sidan 6 3. Prioriteter..

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Rutiner för hantering av externa personer i HSA

Rutiner för hantering av externa personer i HSA - Privata familjeläkare 1. HANTERING AV EXTERNA PERSONER I HSA...1 2. SKAPA EN PERSON MANUELLT I ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITTET FÖR HSA - IM (IDENTITY MANAGER)...2 3. MEDARBETARUPPDRAG...4 4. BESTÄLLNING

Läs mer

LDAP i KK2.1. Innehåll. Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum: 2006 10 31

LDAP i KK2.1. Innehåll. Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum: 2006 10 31 2006 10 31 LDAP i KK2.1 Sammanställt av Roland Hedberg Version: 1.0 Datum: 2006 10 31 Innehåll LDAP i KK2.1 1 Introduktion...1 2 Organisation...2 2.1 Placering i LDAP katalogen...2 2.2 Översättning mellan

Läs mer

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt

Läs mer

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivning 3 Sök arbetsställen samtliga uppgifter www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivningen gäller nedladdning av målgruppens framsökta arbetsställen via valet Sök arbetsställen i meny Sök

Läs mer

Teknisk funktionsspecifikation

Teknisk funktionsspecifikation RSIT - Regions Skånes IT-Förvaltning Ansvarig Fredrik S Carlsson Skapat 2009-02-10 Senaste revision 2009-06-11 Teknisk funktionsspecifikation Samverkanslager Region Skåne / Kommunförbundet Skåne Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet Användningsfall -01.01B Anställd börjar, E-rekrytering Lunds Universitet Copyright 2014 Advania AB Sida 1/13 shistorik Beskrivning Ändrat av Datum 0.1 Utkast 2013-12-16 0.2 Uppdaterat efter möte 2014-01-17

Läs mer

Lathund Personkatalog

Lathund Personkatalog Lathund Personkatalog Med Personkatalog kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. Svaret visas som en lista med mer information om de olika personerna. Söker man

Läs mer

FAQ Hitta och Jämför vård

FAQ Hitta och Jämför vård FAQ Hitta och Jämför vård 1177 Vårdguiden Stockholm, 2015-10-14 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Karin Wallenskog FAQ skapad, ersätter tidigare FAQ för tjänsten 1.1 Daniel Erlandsson

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps Välkommen till Nypswebb Inloggning i Nyps Ny ansökan Ange organisationsnummer (ange 16 framför organisationsnummret, ) samt c-far. Om c-far saknas eller ej är känt var vänlig kontakta SCB www.scb.se eller

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (11) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Allmänt Västfolket är ett personregister som används av kommuner och

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22

HSA-policy. Version 3.4 2011-03-22 HSA-policy Version 3.4 2011-03-22 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Manual inloggning Svevac

Manual inloggning Svevac 1. Dokumentinformation 1.1 Versionshistorik Version Datum Beskrivning av ändringar Författare 0.1 2014-06-09 Skapad Ingela Linered 0.2 Uppdaterad Ingela Linered 0.3 2014-09-22 Uppdaterad med nya sätt för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER 1 (24) Bilaga 1.2 er Text markerad med * innebär konfiguration av automatisk överföring av title, patitlename, hsatitle från HSA katalogen till SCS är möjlig. Se beställningsblankett bilaga 1.1.1 för beställning

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För redovisningsdatum se beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna blankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (17) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Information till administratörer Allmänt Västfolket är ett personregister

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Anvisning för att komma igång med Pascal på surfplatta

Anvisning för att komma igång med Pascal på surfplatta Anvisning för att komma igång med Pascal på surfplatta Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Aktivering av engångslösenord via SMS... 3 2.1. Erhålla tillgång... 3 2.2. Uppgifter i HSA... 3 2.3. Krav

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Version 1.7 (Löneår 2015) Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Sidan 2 av 9 KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER...

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Användardokumentation

Användardokumentation Användardokumentation SENAST UPPDATERAD 040312 INFORMATION OM KATALOGEN... 4 POLICY FÖR UPPBYGGNAD AV REGION SKÅNES ORGANISATIONSKATALOG... 5 INLEDNING OCH SYFTE... 5 KATALOGENS BYGGSTENAR...5 ORGANISATION...

Läs mer

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar.

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar. Memo Datum 2014-07-03 Kurs för svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.4.0

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.4.0 Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.4.0 Publicerad 2013-04-25 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Nationella prov Adela är nu anpassat enligt riktlinjer

Läs mer

Produktbeskrivning P25_Personinformation

Produktbeskrivning P25_Personinformation 2008-10-08 1 (7) Produktbeskrivning P25_Personinformation Produkten visar aktuella uppdrag för en person/företag, samt eventuell information om personlig konkurs, näringsförbud eller biträdesförbud. Utsökningen

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG PLANERAD UTGIVNING För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg

VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg 1 (3) Vid undertecknande av denna blankett ger verksamhetsansvarig härmed anställda på nedanstående vårdenhet rätt att nyttja fullmakter utställda

Läs mer

ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT

ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT ANSÖKAN OM NYCKEL/NYCKELKORT Sökanden Efternamn, samtliga förnamn (tilltalsnamn understrykes) Personnummer Nationalitet Meddela mig beslut via: Mobiltelefon E-post SMS E-post Företag Avdelning Befattning

Läs mer

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff.

Detta dokument beskriver hur du ansöker om ett ID06 konto hos Areff. 1 (9) ANSÖKAN ID06 KONTO För att kunna logga in och beställa ID06-kort måste ni först ansöka om ett ID06 konto hos Areff. Därefter kan ni börja beställa kort med det ID06 konto som ni har registrerat.

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKTTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan Treserva Kapitel 6 Tidbok Läkarmedverkan Riktlinjer för bokning av läkartid... 1 Tidbokning i Treserva... 2 Läkarnas tidböcker Objekt... 3 Utskrift av bokningar... 6 Riktlinjer för bokning av läkartid

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om teleoperatörers skyldighet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer