Yrkeskvalifikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeskvalifikationer"

Transkript

1 Frågor om yrket Fastställande av yrket Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? Är yrkesverksamhet som [${FreeTextActivity}] ett led i yrkesutövningen som [${Profession}] inom ert territorium? - Ja - Nej Vilken åldersgrupp kan en gymnasielärare undervisa? I vilka ämnen kan en gymnasielärare undervisa? Yrkestitel Är yrkestiteln [${FreeTextTitle}] för yrket som [${Profession}] reglerad inom ert territorium? - Ja - Nej Examensbevis utfärdade i tredjeland För utövande av vilket yrke har ni erkänt de yrkeskvalifikationer som [${FirstName} ${SurName}] har erhållit i [${CountryNotSubject}]? - revisor - sjukgymnast - farmaceut - läkare - Arkitekt - Veterinär - Sjuksköterska - Barnmorska - Röntgenassistent - Gymnasielärare - Tandläkare - Verksamheter enligt bilaga IV > Om yrket är läkare, vilket slag av läkare? - Grundutbildning - allmänpraktiserande läkare - specialistbehörighet >> Erkänns hur? - Automatiskt - Inte automatiskt >>> Vid automatiskt erkännande ange specialistkompetens - Kardiologi - Medicinsk gastroenterologi och hepatologi - Reumatologi - Hematologi - Endokrinologi - Rehabiliteringsmedicin - Neuropsykiatri - Hud- och könssjukdomar - Radiologi - Barnpsykiatri - Geriatrik - Medicinska njursjukdomar (nefrologi) - Infektionssjukdomar - Samhällsmedicin - Klinisk farmakologi - Yrkes- och miljömedicin - Allergisjukdomar - Nukleärmedicin - Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare) - Biologisk hematologi - Stomatologi - Dermatologi - Veneriska sjukdomar - Tropikmedicin - Gastroenterologisk kirurgi - Klinisk kemi - Klinisk biologi - Medicinsk radiologi - Internmedicin - Kirurgi - Klinisk immunologi - Klinisk bakteriologi Yrkeskvalifikationer 02 Frågor om stadigvarande etablering - Olycksfallsmedicin - Klinisk neurofysiologi - Tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) [13] - Anestesi och intensivvård

2 > Om yrket är tandläkare, vilket slag av tandläkare? - Tandläkare - Specialisttandläkare >> Erkänns hur? - Automatiskt - Inte automatiskt >>> Vid automatiskt erkännande ange specialistkompetens - Oralkirurgi - Tandreglering > Vänligen specificera: - Skönhetsvårdare - Låssmed - Gasinstallatör - Svetsare/stålarbetare - Tapetserare och inredningsdekoratör - Övrigt >> Vänligen specificera: Frågor om den yrkesutövande personen Medborgarskap Är [${FirstName} ${SurName}] medborgare i ert land? - Ja - Nej - Jag vet inte. Person som innehar kvalifikationerna Neurokirurgi - Neurologi - Obstetrik och gynekologi - Ögonsjukdomar (oftalmologi) - Ortopedi - Öron-, näs- och halssjukdomar - Barn- och ungdomskirurgi - Barn- och ungdomsmedicin - Klinisk patologi - Plastikkirurgi - Psykiatri - Onkologi - Lungsjukdomar (pneumologi) - Thoraxkirurgi - Urologi - Kärlkirurgi - Snickare - Murare - Byggmästare - Målare - Kakelläggare - Stuckatör och gipsare - Byggnadsisolerare - Leverantör/reparatör/installatör av elektrisk utrustning - Glasmästare/glasblåsare och tillverkare av glasinstrument - Entreprenör för rivning av byggnader - Restaurangägare/restaurangchef/leverantör av cateringtjänster/chef för cateringföretag/festarrangör - Frisör/perukmakare - Tekniker/installatör/reparatör inom kyl- och värmeteknik - Rörmokare - Takläggare Innehar [${FirstName} ${SurName}] bevis på formella kvalifikationer efter avslutad utbildning som av er erkänns som likvärdig och som ger samma rätt till tillträde eller utövande av yrket [${Profession}] eller som förbereder för utövande av detta yrke? - Ja - Nej > På vilken nivå? - A - B - C - D - E Innehar [${FirstName} ${SurName}] ett lagenligt bevis på yrkeskvalifikationer som ger tillträde till yrkesverksamhet som [${Profession}] inom ert territorium? - Ja - Nej > På vilken nivå? - A - B - C - D - E Vi behöver bevis på formella kvalifikationer som ger tillträde till yrkesverksamhet som [${Profession}]. Innehar [${FirstName} ${SurName}] ett sådant lagenligt bevis som styrker reglerad utbildning? - Ja - Nej > På vilken nivå? - A

3 - B - C - D - E Vi behöver bevis på formella kvalifikationer som ger tillträde till yrkesverksamhet som [${Profession}]. Innehar [${FirstName} ${SurName}] ett sådant lagenligt bevis som styrker reglerad utbildning enligt bilaga III? - Ja - Nej Utbildning Har [${FirstName} ${SurName}] inom ert territorium genomgått utbildning på deltid för förvärv av examensbeviset [${FreeTextDiploma}]? - Ja - Nej Medlemskap i sammanslutning Är [${FirstName} ${SurName}] medlem i någon av de sammanslutningar eller organisationer som anges i bilaga I till direktiv Ja - Nej Frågor om kvalifikationerna Examensbevis utfärdade i tredjeland Vid automatiskt erkännande ange specialistkompetens - Oralkirurgi - Tandreglering >> Vänligen specificera: Ja - Nej Är ni de första som har erkänt de yrkeskvalifikationer som [${FirstName} ${SurName}] har förvärvat i [${CountryNotSubject}]? >> Om yrket är läkare, vilket slag av läkare? - Grundutbildning - allmänpraktiserande läkare - specialistbehörighet Snickare - Murare - Byggmästare - Målare - Kakelläggare - Stuckatör och gipsare - Byggnadsisolerare - Leverantör/reparatör/installatör av elektrisk utrustning - Glasmästare/glasblåsare och tillverkare av glasinstrument - Entreprenör för rivning av byggnader - Restaurangägare/restaurangchef/leverantör av cateringtjänster/chef för cateringföretag/festarrangör - Frisör/perukmakare - Tekniker/installatör/reparatör inom kyl- och värmeteknik - Rörmokare - Takläggare - Skönhetsvårdare - Låssmed - Gasinstallatör - Svetsare/stålarbetare - Tapetserare och inredningsdekoratör - Övrigt >>> Vänligen specificera: Har ni för första gången erkänt de yrkeskvalifikationer som [${FirstName} ${SurName}] har förvärvat i [${CountryNotSubject}] för yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Ja - Nej > För vilket yrke? - revisor - sjukgymnast - farmaceut - läkare - Arkitekt - Veterinär - Sjuksköterska - Barnmorska - Röntgenassistent - Gymnasielärare - Tandläkare - Verksamheter enligt bilaga IV >>> Erkänns hur? - Automatiskt - Inte automatiskt Vid automatiskt erkännande ange specialistkompetens - Kardiologi - Medicinsk gastroenterologi och hepatologi - Reumatologi - Hematologi - Endokrinologi - Rehabiliteringsmedicin

4 - Neuropsykiatri - Hud- och könssjukdomar - Radiologi - Barnpsykiatri - Geriatrik - Medicinska njursjukdomar (nefrologi) - Infektionssjukdomar - Samhällsmedicin - Klinisk farmakologi - Yrkes- och miljömedicin - Allergisjukdomar - Nukleärmedicin - Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare) - Biologisk hematologi - Stomatologi - Dermatologi - Veneriska sjukdomar - Tropikmedicin - Gastroenterologisk kirurgi - Olycksfallsmedicin - Klinisk neurofysiologi - Tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) [13] - Anestesi och intensivvård - Klinisk kemi - Klinisk biologi - Medicinsk radiologi - Internmedicin - Kirurgi - Klinisk immunologi - Klinisk bakteriologi - Neurokirurgi - Neurologi - Obstetrik och gynekologi - Ögonsjukdomar (oftalmologi) - Ortopedi - Öron-, näs- och halssjukdomar - Barn- och ungdomskirurgi - Barn- och ungdomsmedicin - Klinisk patologi - Plastikkirurgi - Psykiatri - Onkologi - Lungsjukdomar (pneumologi) - Thoraxkirurgi - Urologi - Kärlkirurgi >> Om yrket är tandläkare, vilket slag av tandläkare? - Tandläkare - Specialisttandläkare >>> Erkänns hur? - Automatiskt - Inte automatiskt Person som innehar kvalifikationerna Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja

5 - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] det lagenliga examensbevis med benämningen som för ert land anges i bilaga till direktiv Ja - Nej Förvärvade rättigheter Äger examensbeviset [${FreeTextDiploma}] samma lagliga giltighet inom ert territorium som de examensbevis som ni utfärdar och som erkänns automatiskt när det gäller tillträde till och utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Ja - Nej [${FirstName} ${SurName}] innehar ett examensbevis med benämningen [${FreeTextDiploma}] för yrkesverksamhet som [${Profession}]. Har detta examensbevis utfärdats som bevis på avslutad utbildning i enlighet med artikel 23, och jämställer ni det med det examensbevis som för ert land anges i den relevanta bilagan till direktiv - Ja - Nej Innehar [${FirstName} ${SurName}] ett lagenligt bevis på formella kvalifikationer som ger förvärvade rättigheter för yrkesutövning som [${Profession}] inom ert territorium? - Ja - Nej Har examensbeviset [${FreeTextDiploma}] för yrkesverksamhet som [${Profession}] utfärdats av f.d. ${FormerCountry}? - Ja - Nej > På vilken nivå? - A - B - C - D - E Utbildning Är utbildningen för yrket [${Profession}] reglerad inom ert territorium? - Ja - Nej [${FirstName} ${SurName}] är innehavare av ett examensbevis med benämningen [${FreeTextDiploma}] för yrkesverksamhet som [${Profession}]. Var god och redogör närmare för utbildningens längd. [${FirstName} ${SurName}] är innehavare av ett examensbevis med benämningen [${FreeTextDiploma}] för yrkesverksamhet som [${Profession}]. Var god och redogör närmare för utbildningens innehåll. Är [${FreeTextTitle}] den akademiska titel som [${FirstName} ${SurName}] har rätt att använda som [${Profession}] inom ert territorium? - Ja - Nej [${FirstName} ${SurName}] är innehavare av ett examensbevis med benämningen [${FreeTextDiploma}] för yrkesverksamhet som [${Profession}]. När utfärdades examensbeviset? När inledde [${FirstName} ${SurName}] sin utbildning för att erhålla ett examensbevis med benämningen [${FreeTextDiploma}] för yrkesverksamhet som [${Profession}]? Är [${FreeTextAbbreviatedTitle}] en förkortning av den akademiska titeln [${FreeTextTitle}], som [${FirstName} ${SurName}] inom ert territorium har rätt att använda som [${Profession}]? - Ja - Nej Har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] för sin yrkesverksamhet som [${Profession}] genomgått en tidigare utbildning och för detta fått ett intyg som erkänns av ert land eller av en behörig branschorganisation? - Ja - Nej > [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har som bevis för sin tidigare utbildning fått ett intyg som erkänns av ert land eller av en behörig branschorganisation. Hur lång är utbildningen? Frågor om yrkeserfarenhet Examensbevis utfärdade i tredjeland Har [${FirstName} ${SurName}] tre års yrkeserfarenhet som [${Profession}] inom ert territorium? - Ja - Nej Förvärvade rättigheter Har [${FirstName} ${SurName}] inom ert territorium faktiskt och lagligen utövat verksamheten som [${Profession}] under minst tre år i följd under den femårsperiod som föregick begäran om erkännande från den [${DateRecognition}]? - Ja - Nej Särskild farmaceutisk verksamhet Har [${FirstName} ${SurName}] lagligen utövat någon form av verksamhet som farmaceut inom ert territorium under en period av [${TimePeriod}]? - Ja

6 - Nej > Vilken form av verksamhet? - Galenisk utveckling av läkemedel Annex IV activities Har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] inom ert territorium utövat yrkesverksamhet som [${Profession}] enligt bilaga IV till direktiv Ja - Nej I vilken egenskap har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] utövat yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Egenföretagare - Företagsledare - Vanlig anställd - Anställd i ledande ställning Ja - Nej > Har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] under minst tre år haft tekniska uppgifter med ansvar för minst en företagsavdelning? > I hur många år har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] varit egenföretagare eller företagsledare som [${Profession}]? > I hur många år har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] varit egenföretagare eller företagsledare som [${Profession}]? Har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] utövat yrkesverksamhet som [${Profession}] i egenskap av anställd? - Ja - Nej > I hur många år har [${Title} ${FirstName} ${SurName}] varit anställd som [${Profession}]? När slutade [${Title} ${FirstName} ${SurName}] att utöva sin yrkesverksamhet som [${Profession}]? Frågor om yrkesutövning Rätten att utöva ett yrke Har [${FirstName} ${SurName}], som innehar ett examensbevis med benämningen [${FreeTextDiploma}] för yrkesverksamhet som [${Profession}], rätt att utöva den relevanta yrkesverksamheten i hela ert territorium? - Ja - Nej Har [${FirstName} ${SurName}] lagligen rätt att utöva verksamhet som allmänpraktiserande läkare inom ramen för det nationella socialförsäkringssystemet i enlighet med artikel 30 i direktiv - Ja - Nej > Sedan när? Har intyget enligt artikel 30 i direktiv 2005/36/EG lagligen utfärdats för [${FirstName} ${SurName}]? - Ja - Nej Vilket yrke har [${FirstName} ${SurName}] rätt att utöva inom ert territorium? > Om yrket är läkare, vilket slag av läkare? - Grundutbildning - allmänpraktiserande läkare - specialistbehörighet >> Erkänns hur? - Automatiskt - Inte automatiskt >>> Vid automatiskt erkännande ange specialistkompetens - Framställning och kontroll av läkemedel - Laboratoriekontroll av läkemedel - Lagring, förvaring och distribution av läkemedel i grossistledet - Beredning, kontroll, lagring och utlämning av läkemedel på apotek som är öppna för allmänheten - Beredning, kontroll, lagring och utlämning av läkemedel på sjukhus - Information och rådgivning om läkemedel - revisor - sjukgymnast - farmaceut - läkare - Arkitekt - Veterinär - Sjuksköterska - Barnmorska - Röntgenassistent - Gymnasielärare - Tandläkare - Verksamheter enligt bilaga IV - Kardiologi - Medicinsk gastroenterologi och hepatologi - Reumatologi - Hematologi - Endokrinologi - Rehabiliteringsmedicin - Neuropsykiatri - Hud- och könssjukdomar - Radiologi - Barnpsykiatri

7 > Om yrket är tandläkare, vilket slag av tandläkare? - Tandläkare - Specialisttandläkare >> Erkänns hur? - Automatiskt - Inte automatiskt >>> Vid automatiskt erkännande ange specialistkompetens - Oralkirurgi - Tandreglering Vilken åldersgrupp kan [${Title} ${FirstName} ${SurName}] undervisa? I vilka ämnen kan [${Title} ${FirstName} ${SurName}] undervisa? > Vänligen specificera: Geriatrik - Medicinska njursjukdomar (nefrologi) - Infektionssjukdomar - Samhällsmedicin - Klinisk farmakologi - Yrkes- och miljömedicin - Allergisjukdomar - Nukleärmedicin - Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare) - Biologisk hematologi - Stomatologi - Dermatologi - Veneriska sjukdomar - Tropikmedicin - Gastroenterologisk kirurgi - Olycksfallsmedicin - Klinisk neurofysiologi - Tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) [13] - Anestesi och intensivvård - Klinisk kemi - Klinisk biologi - Medicinsk radiologi - Internmedicin - Kirurgi - Klinisk immunologi - Klinisk bakteriologi - Neurokirurgi - Neurologi - Obstetrik och gynekologi - Ögonsjukdomar (oftalmologi) - Ortopedi - Öron-, näs- och halssjukdomar - Barn- och ungdomskirurgi - Barn- och ungdomsmedicin - Klinisk patologi - Plastikkirurgi - Psykiatri - Onkologi - Lungsjukdomar (pneumologi) - Thoraxkirurgi - Urologi - Kärlkirurgi - Snickare - Murare - Byggmästare - Målare - Kakelläggare - Stuckatör och gipsare - Byggnadsisolerare - Leverantör/reparatör/installatör av elektrisk utrustning - Glasmästare/glasblåsare och tillverkare av glasinstrument - Entreprenör för rivning av byggnader - Restaurangägare/restaurangchef/leverantör av cateringtjänster/chef för cateringföretag/festarrangör - Frisör/perukmakare - Tekniker/installatör/reparatör inom kyl- och värmeteknik - Rörmokare - Takläggare - Skönhetsvårdare - Låssmed - Gasinstallatör - Svetsare/stålarbetare - Tapetserare och inredningsdekoratör - Övrigt >> Vänligen specificera: Yrkesmässiga påföljder Kan ni bekräfta att [${FirstName} ${SurName}] sedan den [${DateOfRequest}] inte är föremål för disciplinära påföljder inom ert territorium, inte heller med tillfälliga effekter, som kan ha följder för hans/hennes utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Jag kan bekräfta att den yrkesutövande personen inte är föremål för disciplinära påföljder - Jag kan inte bekräfta att den yrkesutövande personen inte är föremål för disciplinära påföljder

8 - Jag kan bekräfta att den yrkesutövande personen är föremål för disciplinära påföljder - Det rör sig om känsliga uppgifter som jag inte får lämna ut. > Om [${FirstName} ${SurName}] är föremål för disciplinära påföljder, skulle ni så fall kunna redogöra för de närmare omständigheterna och för de åtgärder som har vidtagits i sista instans (i den mån detta är förenligt med gällande lagstiftning om dataskydd) Känner ni till om [${FirstName} ${SurName}] sedan den [${DateOfRequest}] är föremål för disciplinära påföljder i något annat land som kan ha följder för hans/hennes utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}], även om effekterna bara är tillfälliga? - Ja, jag känner till att den yrkesutövande personen är föremål för disciplinära påföljder - Nej, jag känner inte till om den yrkesutövande personen är föremål för disciplinära påföljder - Det rör sig om känsliga uppgifter som jag inte får lämna ut. > Vilket land? Var god och redogör också för de närmare omständigheterna och för de åtgärder som har vidtagits i sista instans ( den mån detta är förenligt med gällande lagstiftning om dataskydd) Kan ni bekräfta att [${FirstName} ${SurName}] sedan den [${DateOfRequest}] inte är föremål för straffrättsliga påföljder, inte heller med tillfälliga effekter, inom ert territorium som kan ha följder för hans/hennes utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Jag kan bekräfta att den yrkesutövande personen inte är föremål för straffrättsliga påföljder - Jag kan inte bekräfta att den yrkesutövande personen inte är föremål för straffrättsliga påföljder - Jag kan bekräfta att den yrkesutövande personen är föremål för straffrättsliga påföljder - Det rör sig om känsliga uppgifter som jag inte får lämna ut. > Om [${FirstName} ${SurName}] är föremål för straffrättsliga påföljder, skulle ni så fall kunna redogöra för de närmare omständigheterna och för de åtgärder som har vidtagits i sista instans (i den mån detta är förenligt med gällande lagstiftning om dataskydd) Känner ni till om [${FirstName} ${SurName}] sedan den [${DateOfRequest}] är föremål för straffrättsliga påföljder i något annat land som kan ha följder för hans/hennes utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}], även om effekterna bara är tillfälliga? - Ja, jag känner till att den yrkesutövande personen är föremål för straffrättsliga påföljder - Nej, jag känner inte till om den yrkesutövande personen är föremål för straffrättsliga påföljder - Det rör sig om känsliga uppgifter som jag inte får lämna ut. > Vilket land? Var god och redogör också för de närmare omständigheterna och för de åtgärder som har vidtagits i sista instans ( den mån detta är förenligt med gällande lagstiftning om dataskydd). Handlingar om erkännande Vi behöver ett formellt intyg om att [${FirstName} ${SurName}] har gott namn och rykte. Kan ni utfärda ett sådant intyg i enlighet med gällande lag inom ert territorium? - Ja - Nej Vi behöver ett formellt intyg om att [${FirstName} ${SurName}] inte är försatt i konkurs. Kan ni utfärda ett sådant intyg i enlighet med gällande lag inom ert territorium? - Ja - Nej Vi behöver ett formellt intyg om att den yrkesverksamhet som utövas av [${FirstName} ${SurName}] varken har upphävts temporärt eller förbjudits på grund av grav yrkesmässig försummelse eller brottslig handling. Kan ni utfärda ett sådant intyg i enlighet med gällande lag inom ert territorium? - Ja - Nej Vi behöver ett formellt bevis på fysisk hälsa. Kan ni utfärda ett sådant intyg för [${FirstName} ${SurName}] i enlighet med gällande lag inom ert territorium? - Ja - Nej Vi behöver ett formellt bevis på psykisk hälsa. Kan ni utfärda ett sådant intyg för [${FirstName} ${SurName}] i enlighet med gällande lag inom ert territorium? - Ja - Nej Frågor om bifogat dokument Examensbevis utfärdade i tredjeland Är den bifogade handlingen ett intyg om yrkespraktik inom ert territorium? - Ja - Nej Person som innehar kvalifikationerna Vilken nivå motsvarar det bifogade beviset på formella kvalifikationer? - A - B - C - D - E Är det bifogade beviset på formella kvalifikationer också ett bevis på avslutad utbildning som av er erkänns som likvärdig och som ger [${FirstName} ${SurName}] samma rätt till tillträde eller utövande av yrket [${Profession}] eller som förbereder för utövande av detta yrke? - Ja - Nej > På vilken nivå? - A - B - C - D - E

9 Är det bifogade beviset på formella kvalifikationer, som ger tillträde till yrkesverksamhet som [${Profession}], också ett bevis på en reglerad utbildning? - Ja - Nej > På vilken nivå? - A - B - C - D - E Är det bifogade beviset på formella kvalifikationer, som ger tillträde till yrkesverksamhet som [${Profession}], också ett bevis på en reglerad utbildning enligt bilaga III? - Ja - Nej Förvärvade rättigheter Är det bifogade beviset på formella kvalifikationer ett bevis som ger [${FirstName} ${SurName}] förvärvade rättigheter för yrkesutövning som [${Profession}] inom ert territorium? - Ja - Nej > På vilken nivå? - A - B - C - D - E Handlingar om erkännande Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] har gott namn och rykte? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] inte är försatt i konkurs? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på att den yrkesverksamhet som utövas av [${FirstName} ${SurName}] varken har upphävts temporärt eller förbjudits på grund av grav yrkesmässig försummelse eller brottslig handling? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på fysisk hälsa för [${FirstName} ${SurName}]? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på psykisk hälsa för [${FirstName} ${SurName}]? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett intyg på att [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har utövat yrkesverksamhet som [${Profession}] inom ert territorium? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett intyg på att [${Title} ${FirstName} ${SurName}] under minst tre år har haft tekniska uppgifter med ansvar för minst en företagsavdelning? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett intyg på att [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har utövat yrkesverksamhet som [${Profession}] i egenskap av egenföretagare? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett intyg på att [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har utövat yrkesverksamhet som [${Profession}] i egenskap av företagsledare? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett intyg på att [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har utövat yrkesverksamhet som [${Profession}] i egenskap av vanlig anställd? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett intyg på att [${Title} ${FirstName} ${SurName}] har utövat yrkesverksamhet som [${Profession}] i egenskap av anställd i ledande ställning? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett intyg på det datum då [${Title} ${FirstName} ${SurName}] slutade att utöva sin yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Ja - Nej Utbildning Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 28 för förvärv av Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 44 för förvärv av Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 25 för förvärv av

10 - Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 24 för förvärv av Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 46/47 för förvärv av - Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 34 för förvärv av Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 35 för förvärv av Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 40 för förvärv av Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 31 för förvärv av Ja - Nej Är det bifogade intyget ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] uppfyller kraven för utbildning i artikel 38 för förvärv av Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett intyg på tidigare utbildning för yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Ja - Nej Hur lång är den utbildning som leder fram till det bifogade beviset på formella kvalifikationer? Vad innehåller den utbildning som leder fram till det bifogade beviset på formella kvalifikationer? Vi behöver information om det bifogade beviset på formella kvalifikationer mot bakgrund av artikel 50.3 i direktiv 2005/36/EG. Har institutionen inom ert territorium godkänt utbildningskursen vid den institution som gav den relevanta utbildningen? - Ja - Nej Vi behöver information om det bifogade beviset på formella kvalifikationer mot bakgrund av artikel 50.3 i direktiv 2005/36/EG. Är beviset detsamma som skulle ha utfärdats om kursen hade följts helt och hållet inom ert territorium? - Ja - Nej Vi behöver information om det bifogade beviset på formella kvalifikationer mot bakgrund av artikel 50.3 i direktiv 2005/36/EG. Ger detta bevis samma yrkesrättigheter inom ert territorium som om kursen hade följts inom ert territorium? - Ja - Nej Fastställande av yrket Vilket yrke ger det bifogade beviset på formella kvalifikationer tillträde till inom ert territorium? - revisor - sjukgymnast - farmaceut - läkare - Arkitekt - Veterinär - Sjuksköterska - Barnmorska - Röntgenassistent - Gymnasielärare - Tandläkare - Verksamheter enligt bilaga IV >>> Vid automatiskt erkännande ange specialistkompetens - Kardiologi - Medicinsk gastroenterologi och hepatologi - Reumatologi - Hematologi - Radiologi - Barnpsykiatri - Geriatrik - Allergisjukdomar - Endokrinologi - Rehabiliteringsmedicin - Neuropsykiatri - Hud- och könssjukdomar - Medicinska njursjukdomar (nefrologi) - Infektionssjukdomar - Samhällsmedicin - Klinisk farmakologi - Yrkes- och miljömedicin

11 > Om yrket är läkare, vilket slag av läkare? - Grundutbildning - allmänpraktiserande läkare - specialistbehörighet >> Erkänns hur? - Automatiskt - Inte automatiskt > Om yrket är tandläkare, vilket slag av tandläkare? - Tandläkare - Specialisttandläkare >> Erkänns hur? - Automatiskt - Inte automatiskt >>> Vid automatiskt erkännande ange specialistkompetens - Oralkirurgi - Tandreglering > Vänligen specificera: - Nukleärmedicin - Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare) - Biologisk hematologi - Stomatologi - Dermatologi - Veneriska sjukdomar - Tropikmedicin - Gastroenterologisk kirurgi - Olycksfallsmedicin - Klinisk neurofysiologi - Tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) [13] - Anestesi och intensivvård - Klinisk kemi - Klinisk biologi - Medicinsk radiologi - Internmedicin - Kirurgi - Klinisk immunologi - Klinisk bakteriologi - Neurokirurgi - Neurologi - Obstetrik och gynekologi - Ögonsjukdomar (oftalmologi) - Ortopedi - Öron-, näs- och halssjukdomar - Barn- och ungdomskirurgi - Barn- och ungdomsmedicin - Klinisk patologi - Plastikkirurgi - Psykiatri - Onkologi - Lungsjukdomar (pneumologi) - Thoraxkirurgi - Urologi - Kärlkirurgi - Snickare - Murare - Byggmästare - Målare - Kakelläggare - Stuckatör och gipsare - Byggnadsisolerare - Leverantör/reparatör/installatör av elektrisk utrustning - Glasmästare/glasblåsare och tillverkare av glasinstrument - Entreprenör för rivning av byggnader - Restaurangägare/restaurangchef/leverantör av cateringtjänster/chef för cateringföretag/festarrangör - Frisör/perukmakare - Tekniker/installatör/reparatör inom kyl- och värmeteknik - Rörmokare - Takläggare - Skönhetsvårdare - Låssmed - Gasinstallatör - Svetsare/stålarbetare - Tapetserare och inredningsdekoratör - Övrigt >> Vänligen specificera: 6. 7 När utfärdades den bifogade handlingen? 6. 8 Är [${FirstName} ${SurName}] laglig innehavare av den bifogade handlingen? - Ja - Nej Frågor om känsliga uppgifter* Kan ni bekräfta att [${FirstName} ${SurName}] sedan den [${DateOfRequest}] inte är föremål för disciplinära påföljder inom ert territorium, inte heller med tillfälliga effekter, som kan ha följder för hans/hennes utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Jag kan bekräfta att den yrkesutövande personen inte är föremål för disciplinära påföljder

12 - Jag kan inte bekräfta att den yrkesutövande personen inte är föremål för disciplinära påföljder - Jag kan bekräfta att den yrkesutövande personen är föremål för disciplinära påföljder - Det rör sig om känsliga uppgifter som jag inte får lämna ut. Om [${FirstName} ${SurName}] är föremål för disciplinära påföljder, skulle ni så fall kunna redogöra för de närmare omständigheterna och för de åtgärder som har vidtagits i sista instans (i den mån detta är förenligt med gällande lagstiftning om dataskydd) Känner ni till om [${FirstName} ${SurName}] sedan den [${DateOfRequest}] är föremål för disciplinära påföljder i något annat land som kan ha följder för hans/hennes utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}], även om effekterna bara är tillfälliga? - Ja, jag känner till att den yrkesutövande personen är föremål för disciplinära påföljder - Nej, jag känner inte till om den yrkesutövande personen är föremål för disciplinära påföljder - Det rör sig om känsliga uppgifter som jag inte får lämna ut. Vilket land? Var god och redogör också för de närmare omständigheterna och för de åtgärder som har vidtagits i sista instans (i den mån detta är förenligt med gällande lagstiftning om dataskydd) Kan ni bekräfta att [${FirstName} ${SurName}] sedan den [${DateOfRequest}] inte är föremål för straffrättsliga påföljder, inte heller med tillfälliga effekter, inom ert territorium som kan ha följder för hans/hennes utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}]? - Jag kan bekräfta att den yrkesutövande personen inte är föremål för straffrättsliga påföljder - Jag kan inte bekräfta att den yrkesutövande personen inte är föremål för straffrättsliga påföljder - Jag kan bekräfta att den yrkesutövande personen är föremål för straffrättsliga påföljder - Det rör sig om känsliga uppgifter som jag inte får lämna ut. Om [${FirstName} ${SurName}] är föremål för straffrättsliga påföljder, skulle ni så fall kunna redogöra för de närmare omständigheterna och för de åtgärder som har vidtagits i sista instans (i den mån detta är förenligt med gällande lagstiftning om dataskydd) Känner ni till om [${FirstName} ${SurName}] sedan den [${DateOfRequest}] är föremål för straffrättsliga påföljder i något annat land som kan ha följder för hans/hennes utövande av yrkesverksamhet som [${Profession}], även om effekterna bara är tillfälliga? - Ja, jag känner till att den yrkesutövande personen är föremål för straffrättsliga påföljder - Nej, jag känner inte till om den yrkesutövande personen är föremål för straffrättsliga påföljder - Det rör sig om känsliga uppgifter som jag inte får lämna ut. Vilket land? Var god och redogör också för de närmare omständigheterna och för de åtgärder som har vidtagits i sista instans (i den mån detta är förenligt med gällande lagstiftning om dataskydd) Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] har gott namn och rykte? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på att [${FirstName} ${SurName}] inte är försatt i konkurs? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på att den yrkesverksamhet som utövas av [${FirstName} ${SurName}] varken har upphävts temporärt eller förbjudits på grund av grav yrkesmässig försummelse eller brottslig handling? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på fysisk hälsa för [${FirstName} ${SurName}]? - Ja - Nej Är den bifogade handlingen ett lagenligt bevis på psykisk hälsa för [${FirstName} ${SurName}]? - Ja - Nej

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn. 075-247 3829 e-post: birgitta.ollars@socialstyrelsen.se Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se:

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE Basspecialitet resp Ansvariga Kontaktperson Datum Plats Inriktning/ Kirurgiska specialiteter Kirurgi Urologi Barn- och ungdomskirurgi Plastikkirurgi

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2013 1 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2013 var antalet legitimerade läkare i Finland 26 144. Av dem var 19 865 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET Centerpartiet r.s9 Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET. 1.SORMLAND Interpellation ''1-04-0 9.Ls-teDi3-5U, Till hälso-och sjukvårdslandstingsrådetthomas af Bjur Robotassisterad

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder Läkare 2016 Antalet läkare ökar I Finland fanns det 1.1.2016 sammanlagt 28 565 legitimerade läkare. Av dessa var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. I vårt land finns 262

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2015 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2015 var antalet legitimerade läkare i Finland 27 433. Av dem var 20 403 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Intern könssegregering

Intern könssegregering Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Intern könssegregering en fallstudie av specialistläkare och nationalekonomstudenter NEKK01 Kandidatuppsats 15 hp Författare: Ellinor Fridh Handledare:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2004 inför

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson

Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson Översikt för nya ST-utbildningen i landstinget Gävleborg Syfte Landstinget Gävleborg har ambitionen att utbilda ST-läkare. Med avstamp i förutsättningarna för SOSFS

Läs mer

Distriktssjuksköterska. Distriktssjuksköterska. Sjukgymnast. Distriktssjuksköterska. Distriktssjuksköterska. Sjukgymnast. www.ltkalmar.

Distriktssjuksköterska. Distriktssjuksköterska. Sjukgymnast. Distriktssjuksköterska. Distriktssjuksköterska. Sjukgymnast. www.ltkalmar. DISTRIKTSVÅRDEN, OSKARSHAMNS KOMMUN DISTRIKTSVÅRDEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Jan Rydberg, tf avd chef, tel 0480-815 30 janr@ltkalmar.se DISTRIKTSVÅRDEN, OSKARSHAMNS KOMMUN DISTRIKTSVÅRDEN, OSKARSHAMNS KOMMUN

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer; SFS 2016:145 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Syfte

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369); SFS 2016:161 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren (kansliet) har uppdragit

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

Frågeblankett Patientförsäkring

Frågeblankett Patientförsäkring Sida /0 Om det finns otillräckligt med skrivutrymme fortsätt beskrivningen på egen bilaga. Sektion A Allmän information Företagets namn (där huvudverksamheten bedrivs) MF/007/ver Besöksadress Postnr Ort

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2013 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN?

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? 1 INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? Idrottsmedicin innefattar alla medicinska frågor med anknytning till fysisk aktivitet och idrott! Idrottsmedicin är att vägleda, omhänderta och behandla motionären och

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar 2014-10- 0718 Dnr 4.1.1-27795/2014 1(2) Avdelningen för regler och behörighet Febe Westberg febe.westberg@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Socialstyrelsens fdrfattningssamling. Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade. Socialstyrelsen i

Socialstyrelsens fdrfattningssamling. Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade. Socialstyrelsen i Socialstyrelsen i J SOSFS f Foreskrifter och Allmdnna rdd Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade Socialstyrelsens fdrfattningssamling I Socialstyrelsens forfattningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Akutmedicin veckor /15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor /15 Kommentarer/Krav Lycksele 5,8,12,18,22-23,25-34 Avesta

Akutmedicin veckor /15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor /15 Kommentarer/Krav Lycksele 5,8,12,18,22-23,25-34 Avesta Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

Att ansöka om legitimation

Att ansöka om legitimation Att ansöka om legitimation Legitimeringsprocessen och särskilt förordnande ü Särskilt förordnande ü Legitimation när? ü Vilka dokument? ü Tiden för att få leg (när kan jag börja arbeta) Särskilt förordnande

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Nordisk Geriatrik. Citation for the original published paper (version of record): Akner, G. (2006) SWOT-analys av geriatriken

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Temadag forskning Forskarutbildning

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Temadag forskning Forskarutbildning INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND Temadag forskning 26-9-29 Forskarutbildning S Bertil Olsson Bitr prefekt, FU-ansvar Det material som är underlag till denna bildserie har inhämtats från fakultetens

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2013) och arbetsmarknadsstatus (2012) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Resultat forskarutbildningsenkät

INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND. Resultat forskarutbildningsenkät INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND Resultat forskarutbildningsenkät Disputerade 1991-25 25 2 175 195 222 15 1 5 1991-1995 1996-2 21-25 Ålder vid disputation 12 1 8 1991-1995 1996-2 21-25 6 4 2 24 26 28

Läs mer

Bilaga 3 - Översikt: kurs och leverantör per ramavtalsområde

Bilaga 3 - Översikt: kurs och leverantör per ramavtalsområde Bilaga 3 till upphandlingsrapport Dnr 2.7-43348/2013 1(8) Bilaga 3 - Översikt: kurs och leverantör per ramavtalsområde Uppgifter i tilldelningsbeslut med tillhörande upphandlingsrapport, bilaga 1- anbud

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-30 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-27 Dnr 1502718 1 (8) Hälso- och sjukvårdsnämnden Central prioritering av ST-tjänster inom 2016 Ordförandens

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2014 I enlighet med

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

ST-barometern och intern SPUR 2016

ST-barometern och intern SPUR 2016 ST-barometern och intern SPUR 2016 Innehåll: Bakgrund.. 1 Metod... 1 Resultat, basdata och anställningsförhållande. 2 Verksamheten/Lokaler/medarbetarstab... 3 Utbildningsprogram och struktur:.. 4 Introduktion,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 september 2013 652/2013 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

Allergologi veckor veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor veckor-2016 Kommentarer/Krav

Allergologi veckor veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor veckor-2016 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Jourenkät Sammanfattning och urval av resultat. Sjukhusläkarna

Jourenkät Sammanfattning och urval av resultat. Sjukhusläkarna Jourenkät 2011 Sammanfattning och urval av resultat Sjukhusläkarna Sammanfattning Läkares jour- och beredskapsarbete ger sjukhusarbetsgivarna tillgång till specialistkompetens dygnet runt till en låg kostnad.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det b ögonblicksbild just nu. Viss reservation för bristande

Läs mer

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden 1 UTKAST 19.5.2016 Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 50 i

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Tillgång på: Specialistläkare 2005

Tillgång på: Specialistläkare 2005 Tillgång på: Specialistläkare 25 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller siffergrupper som Socialstyrelsen samlat in,

Läs mer